Sunteți pe pagina 1din 15

Standarde de compresie pentru

imaginile digitale (I)


JPEG: Joint Photographic Experts Group
codarea imaginilor fixe
MPEG: Motion Picture Experts Group
codarea imaginilor n mi care
MPEG1:
stocare pe CD, standard ISO
MPEG2:
unelte de compresie pentru difuziune
folose te toate uneltele MPEG1 plus altele noi
compatibil ascendent: decodor MPEG2 cu date
MPEG1
MPEG3:
Destinat ini ial HDTV, scos din uz
MPEG4:
pentru comunica ii video pe canal de voce, 1997

Standarde de compresie pentru


imaginile digitale (II)

Aplica ii ale
MPEG2

Rezolu ie

Debit

Divertisment
(calitate MPEG1)

360 288
25 HZ

1,5 Mbps

Televiziune digital
(4:2:0)

720 576
25 HZ

5 10 Mbps

Televiziune de
rezolu ie extins

1920 1152
25 HZ

30 40 Mbps

Compresia imaginilor n mi care (I)


succesiune de imagini

...

Compresie JPEG

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

...

Compresia imaginilor n mi care (II)


MJPEG
aplicarea tehnicii JPEG pentru imagini
fixe unei secven e de imagini n mi care
paginile
sunt
codate
i
comprimate
individual, nl turndu-se doar redundan a
spa ial
redundan a temporal nu este nl turat
codare robust
cu acela i factor de
compresie (mic) ca
i n cazul cod rii
imaginilor fixe

Codarea MPEG (I)


nl turarea redundan ei spa iale
nl turarea redundan ei temporale
DCT
Compensarea mi c rii
Predic ie bidirec ional (interpolare)
MPEG utilizeaz trei tipuri de imagini
Imagine I
codare JPEG
independent de succesiunea imaginilor
mi care
codare robust
independent de erorile precedente
factor de compresie sc zut

Codarea MPEG (II)


Imagine P
este
estimat
o
predic ie
a
imaginii
(compensarea mi c rii)
este codat diferen a dintre imaginea actual
i cea ob inut prin predic ie
succesiunea
de
predic ii
poate
propaga
eventuale erori
factor de compresie mai mare

Imagine B
este
calculat
o
imagine
interpolat
bidirec ional folosind imaginile I i P
estimarea este foarte bun
poate propaga erori
cel mai bun factor de compresie
Raport de compresie: determinat de M i N;
uzual, M = 12 i N=3;
M - perioada imaginii I, N - perioada imaginii P

Compresia digital
mi care

a imaginilor n

grup de imagini, M = 12
N = 3
I1

B2

B3

P4

B5

B6

P7

B8

B9

P10 B11 B12 I13

Compresie
se utilizeaz tehnici diferite
rezult factori diferi i

Rearanjarea succesiunii de imagini pentru transmisie:


1(I), 4(P), 2(B), 3(B), 7(P), 5(B), 6(B),
10(P), 8(B), 9(B), 13(I), 11(B), 12(B)

Profiluri MPEG2 (I)

1.Profil simplu

codor i decodor de complexitate


redus
debit mare (factor mic de
compresie),
folose te exclusiv imagini I i
P (f r predic ie bidirec ional
- imagini B)

2.Profil principal

cel mai bun compromis ntre


factorul de compresie i pre
foloseste toate cele trei
tipuri de imagine (I, P, B)
codor i decodor mai coplexe

Profiluri MPEG2 (II)


Profile scalabile
3. Profil scalabil
SNR (precizie)
4. Profil scalabil
spatial
(rezolu ie)

5.Profil nalt

codare ierarhic
imagine de calitate de baz
(nivel de baz )
informa ie suplimentar (nivel
superior)
compatibilitate dificil
condi ii de recep ie bune
compatibilitate standard
decodoare HD
pentru HDTV

Profiluri MPEG2 (III)


Compatibilitate ascendent
decodorul
unui
profil
profilurile inferioare

decodeaz

toate

Compromis ntre debit, calitatea imaginii


i tipul imaginii
4 Mb/s - calitate similar PAL sau SECAM
9 Mb/s aproape de calitatea de studio CCIR601

Profiluri scalabile MPEG (I)

codor
scalabil

nivel de baz

secven
video

decodor
nivel de
baz

nivel superior

decodor
scalabil

secven
calitate
scazut

secven
calitate
ridicat

Profiluri scalabile MPEG (II)

Profil scalabil SNR


PRECIZIE
MSB

7
6
5

nivel 0

4
3
2
1
LSB

Profil scalabil spa ial


REZOLU IE

nivel de baz
nivel superior 1

nivel 1
nivel 2

nivel superior 2

Combinatii recomandate MPEG2


profiluri - niveluri
Nivel
nalt
Nivel
nalt
1440
Nivel
principal

Nivel
sc zut
Profil
simplu

Profil
Profil
scalabil
principal
SNR

Combina ie important

Profil
scalabil
spa ial

Profil nalt

: profil principal - nivel principal

MP@ML main profile at main level

Televiziune digital terestr

AUDIO
codare i
comprimare
surs

transport

codare i
comprimare
surs

multiplex servicii

VIDEO

MUX
servicii i
transport

Sistem de
transmisie
i RF
codare
canal

modula ie

Date de control

(I)

Televiziune digital terestr

(II)

RECEPTOR
demodula ie
decodare canal
demultiplexare
expandare i
decodare surs

Sisteme

Codare video Codare audio

Modula ie

DVB-T Europa

MPEG2

MUSICAM

OFDM + QPSK

ATSC USA

MPEG2

AC-3

8VSB + QAM