Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE i TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC GRAD IA


BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA :
1. Legea 514/2003 privind organizarea i exercitarea profesiei de consilier juridic.
2. Noul Cod civil (Cartea V Despre obligaii:Dispoziii generale, Izvoarele obligaiilor,
Modalitile obligaiilor, Obligaii complexe, Executarea obligaiilor, contracte speciale contractul de furnizare, contractual de locaiune, contractul de antrepriz n construcii,
contractual de asigurare);
3. Noul Cod de procedura civila ( Cartea II - Procedura contencioasa, Cartea V - Despre
executarea silita)
4. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ( Titlul XI
Rspunderea juridic art.241 265 ; Titlul XII Jurisdicia muncii - art.266 - 275);
5. OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i
completrile ulterioare;
6. H.G. nr. 925/2006, privind normele de aplicare a OUG nr.34/2006 actualizat;
7. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional, republicat;
8. Legea 311/2003 Legea muzeelor i a coleciilor publice, republicat;
9. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat;
10. Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic i industrial;
11. Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
12. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice.
TEMATICA :
1.
2.
3.
4.
5.

Activitatea consilierului juridic (atributii, competente, raspunderi)


Regimul juridic al achizitiilor publice.
Regimul juridic al raporturilor de munca.
Recuperare debite (proceduri, formalitati).
Contracte civile si comerciale (negociere, avizare, clauze, raspundere contractuala).