Sunteți pe pagina 1din 1

Beneficiar:

Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

COMUNA LELESTI PRIN PRIMAR ROTARU MARIAN


SC ICON XT GRAPHICS SRL
CONSTRUIRE IMPREJMUIRE PARTIALA PE LATURA DE
NORD/DESFIINTARE ANEXE C3 SI C4 LA SCOALA GIMNAZIALA ION
001 Constructii

Obiectul:

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
In mii lei/mii euro la cursul 4.3 lei/euro din data de 12/03/2015
Nr.

Valoare (fara TVA)

Nr cap.
Deviz
Obiect

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

CAPITOL I
I. Lucrari de constructii
1

I.2

Constructii
001 Imprejmuire Scoala
002 Demolare Corp C3 (Anexa)
003 Demolare Corp C2 (Anexa)
TOTAL CAPITOL I

52.49
38.99
9.01
4.48
52.49

12.21
9.07
2.10
1.04
12.21

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

52.49

12.21

CAPITOL II
II. Montaj
2
II.1
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL CAPITOL II
CAPITOL III
III. Procurare
3
4
5
TOTAL

III.1
Utilaje si echipamente tehnologice
III.2
Utilaje si echipamente de transport
III.3
Dotari
CAPITOL III

TOTAL 001 Constructii

Proiectant
arh.Tiriplica Ion Daniel

Obiect "001" - CENTRALIZATORUL

Pagina 1 din 1