Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTIEI ALIMENTARE AL

REPUBLICII MOLDOVA
Colegiul Agricol din aul
Catedra Discipline economice i contabilitate

Planul de afaceri

La cultivarea viei de vie/soiuri de


mas/

Realizatori:
SecrieruVlad
GuuVictorin
Comariuc Ana
Pica Nicon
Plmadeal Cristina
MateiciucRadu

aul 2013

Cuprins
Ideea de afaceri (rezumat) simodalitati de lansare
a acesteia
Descrierea detaliata a afacerii
Tipul intreprinderii dupa forma organizatoricojuridica si domeniul de activitate
Piata:
Produsul
Clientii
Segmentul de piata pe care planificatisa-l ocupati
Concurenta in domeniulvostru
Organizarea si dirijarea
Organizareaprocesului de productie
Dirijareapersonalului
Analiza afacerii
Analiza SWOT
Indicatoriieconomiciprincipali,
reesind din fluxul de numerar,
profitul, venitulpina la profit,
costulefectiv al productiei etc.

Ideea deafaceri (rezumat)


simodalitati de lansare a acesteia
De a cultivavi de vie de masa,soiul
Cardinal pe o suprafa de 10 ha.
Factoriice au influenatideie:
autorealizarea
Independenafinanciar
posibilitatea de a luadecizii in mod
independent
ncultivareneamlimitat cu-n sort de vi
de vie
motivfiindlipsaunorvenituriregulate.Scop
ul de baza a intreprinderiieste de a
obine o producie maxima de pe un
teritoriumic,planificam de a recolta 15
tone struguri de pe 1 hectar de
pmnt,strugurii de calitate joas se vor
comercializa furnizorilor care se ocupa
cu prelucrareaviei, la un pre
redus.Produsul recoltat de la inceput se
vacomercializape o pia redus,ins n
urmtorii ani planificm sa

extindemprocesul de comercializare pe
plan European.Tehnologia de cultivare a
vitei de vie se vaefectua de un mod
performant.

Descrierea detaliat a afacerii


Domeniu de activitate:Agricultura
Cultura:Vi de vie
Soiul:Cardinal
Suprafaa: 10 ha
Perioada de plantare:toamna
Termenul de plantare:30zile
Consumuritotalepe un an:404500 lei
Tipul lucrrilor:90% manual
10% mecanizat
Consumuri de munc:3lucrtori
1 mecanizator
Salariul principal:5999 lei
Tactoareimaini agricole:T25A,1PTK-2.0,MTZ-80
ZJB-1.8,T70B,OBT-1BG
Tactoare i mainia gricole consumuri:24655 lei

Material semincier:23975 lei


ngrminte:10695 lei
Otrvuri:39168 lei

Tipul intreprinderii dupa forma


organizatorico-juridica si domeniul de
activitate
GospodariaTaraneasca Cardinal activeaza in
Republica Moldova in ramurafitotehnica,
domeniulagricol, subramura viticulture.
Reprezentam o forma de activitatelibera de
antreprenoriat, bazatapeprincipiileavantajului
economic.Proprietatea G.T. este private. In gospodaria
G.T. activeaza 6 persoane, dinte care 4 barbatisi 2
femei. G.T. se ocupa preponderant in agricultura cu
scopulcresteriivitei de vie sirealizareaeipepiata in stare
proaspata.

Organizarea si dirijarea
Organizareaprocesului de productie
Procesul de productieainceputdupaplantareavitei de
vie, in procesul de
lucrusuntprezentatemaimultelucrari. Se face
ingrijireavitei de vie, udareaei. Se stropeste cu var din
cauzacauneleanimalesa nu dauneze in procesul de
productie, se imbracamanusile de
polietilenapentrustringereamanuala, stringereavitei de
vie se face cu o atentie mare casa nu avemdaune in
productia data. Apoi se face transportareavitelor de
vie de la loculplantariisi o ducem la sortare, se curate
de impuritati. Cea de ciliate inalta se exporta in
vinzarepepiatainternasiexterna.Cea de
calitatemaijoasa se transporta la
prelucrarepentruobtinereasucului de vita de vie.

Dirijareapersonalului
Cadrul de conducere al G.T. Cardinal
este format din: Sefulinterprinderii:
GutuVictorin
Managerulsef: SecrieruVlad.
Personalul G.T. Cardinaleste format
din 3 lucratorisi 1 mecanizator care sunt
sub raspundereamanageruluisef.
Cadrul de conducereplanificaactivitatea,
organizeazalucrulsicontroleazaactivitate
acolectivului de munca.
Inainte de aincepeprocesul de activitate
a G.T. se face
adunareageneralaundesuntluatedecizii
de catrecadrul de conduceredespre:
- planificareaactivitatii;
-desprealegereacadrelorcalificative;

pregatireasiselectareacadrelorpentruefe
ctuarealucrului;
- repartizareavolumului de
lucruintrepersonalul de lucru.
Pentruaavea o eficacitatesporitacadrele
de conduceresuntinformate cu
proceselece au loc in G.T. pentrucaele la
rindulsausapuna in discutieproblema la
nivel de colectiv

Indicatoriieconomici
Profitul global:2450000 lei
Profitul la 1 ha :245000 lei
Consumurile de munca:404500 lei
Consumuri de energieelectrica: Salariul de baza: 5999 lei
Consumuri de transport:16500 lei