Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea unitate ........

Adresa unitii
Str ......
Nr ..Bl Sc Ap ........
Localitate ......
Jude/Sector . Cod potal .........
Telefon Fax ........
Nr.nreg.Reg.Comerului /...........................................
Cod Unic nregistrare ...../.......................................
Nr.nreg . /...

ADEVERIN DE VENIT
cu veniturile realizate pe 2013

Prin prezenta se adeverete c Dl/D-na


BI/CI seria __ nr
eliberat de
____ la data de
CNP
, cu domiciliul n localitatea
Nr
Bl.
Ap. jude/sector
cod potal
in anul 2013 urmatoarele venituri :
Luna

Venit brut

Deduceri
personale

Alte deduceri

Venit baza de
calcul

legitimat () cu
str.
, a realizat

Impozit lunar

IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE
TOTAL

Mentionam ca in cursul anului 2013 salariatul a avut ___________ persoane in intretinere.


Prezenta adeverin o semnm n mod valabil, certificnd c semnturile date sunt ale persoanelor
autorizate s reprezinte n mod legal societatea.
Director General***
___

Director economic***
____________