Sunteți pe pagina 1din 1

HOTRRE nr.

632 din 20 iunie 2007 privind aprobarea nchirierii unor


bunuri, proprietate public a statului, aflate n administrarea Administraiei
Naionale "Apele Romne"
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. 1

(1)Se aprob nchirierea de ctre Administraia Naional "Apele Romne" a unor bunuri imobile, respectiv
terenuri situate n albiile minore ale cursurilor de ap, malurile acestora i cuvetele lacurilor, precum i imobile
construcii, proprietate public a statului, aflate n administrarea acesteia, prevzute n paginile 118-379 din
anexa nr. 12 la Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2)nchirierea bunurilor prevzute la alin. (1) se face prin licitaie public, n condiiile legii.

Art. 2

(1)Administraia Naional "Apele Romne" are dreptul s rein o cot-parte de 50% din sumele percepute din
nchirierea acestor bunuri, iar diferena de 50% se face venit la bugetul de stat.
(2)Sumele ncasate de ctre Administraia Naional "Apele Romne" potrivit alin. (1) reprezint venituri proprii
i se utilizeaz n scopuri de investiii pentru dezvoltarea infrastructurii de management cantitativ i calitativ al
bazinelor hidrografice ale cursurilor de ap din Romnia.

Art. 3
(1)Contractele de nchiriere se ncheie de ctre Administraia Naional "Apele Romne" pentru o perioad de
maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, n condiiile legii.
(1)Contractele de nchiriere se ncheie de ctre Administraia Naional Apele Romne pentru o
perioad de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, n condiiile legii.
(la data 23-Jun-2008 Art. 3, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 653/2008 )

(2)n contractele ncheiate se prevd n mod obligatoriu clauze asigurtorii n vederea susinerii de ctre locatar a
cheltuielilor care pot aprea ca urmare a unor efecte neprevzute iniial asupra malurilor i albiilor cursurilor de
ap, a cuvetei lacurilor de acumulare sau a construciilor hidrotehnice aflate n zona de influen.

Art. 4
Instruciunile pentru organizarea i desfurarea licitaiilor publice i pentru atribuirea contractelor de nchiriere,
contractul-cadru de nchiriere, precum i listele cuprinznd bunurile propuse spre nchiriere i durata nchirierii
fiecruia se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale din domeniul apelor.
-****PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i dezvoltrii durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 431 din data de 28 iunie 2007