Sunteți pe pagina 1din 50

1115martie2015,PalasMall,Iai,Romnia

Invitaiedeparticipare

DragiPrieteniaiCrilor,
Editori,Autori,Librari,Iubitoridefrumos,

Cu aleas bucurie ntru cinstirea slovelor, din oraul celor apte coline, v dm bun vestire
despreTrguldeCarteLIBREX,laacruinouediieaXXIIIa!,1115martie2015vinvitms
participai, alturnduv astfel minunatei familii a Librexului care iat! , an de an, devine mai
puternicimaisolidarpentrucsespunecdacviiodatlaIai,latrguldecri,atuncisigur
tevatrageaaiveireveniaicimereu,aacumaufcutoatiaiatianainte.
Pentruaceiadintredumneavoastrcarenuaupututparticipalaediiaprecedent,imaginile
ataatevorcontura,cusiguran,opriviredeansamblurelevantpentrucadrulexpoziional(Palas
Mall Iai, lng Palatul Culturii, n zona central a oraului) i pentru evenimentul n sine, care
spermsconstituieunargumentnpluspentruodeciziefavorabil.
SubgenericulPrimvaracrilorlaIai,Librexulreuneteanualexpozanidindomeniul
editorialdinntreagaar,precumidinariiconexeacestuia:papetrie,art,muzicidiverse
industriicreativesimilare.
Ediia precedent sa desfurat pe o suprafa de aproximativ 2.500 mp, din punct de
vederestatisticlaaceastaparticipnd130deexpozani,dintrecare107edituri,4importatori/
distribuitoridecarteromneascistrin,asociaii,muzee,revisteculturalei19importatori/
distribuitoridepapetrie,jucrii,biroticimuzic,nAgendaLibrex2014,fiindnscrisepeste
300deevenimenteculturaledintrecelemaidiverse.

Pentru c LIBREXul nu este doar al nostru, al organizatorilor, ci al tuturor celor care l


iubesc,vinvitmslreconstruimianulacesta,cadefiecaredat,filcufil,cartecucarte,
cu prietenie, voie bun i entuziasm, ca pe o lume ideal a crilor i v ateptm cu mult
interes s venii cu propuneri de evenimente pentru Agenda Librex 2015, cu invitai surpriz
care s constituie o atracie n plus pentru toi cei care deabia ateapt s participe la acest
regal de cultur, s cumpere i s citeasc cele mai bune cri la cele mai bune preuri, s
ntlneascautoriipecareindrgescicucareviseazssentlneascidincolodecoperi.
Vmulumimncodatpentrumemoriafrumoaspecareopurtaiacestuievenimenti
pentruprieteniadurabilacrilorcucareneveionora,suntemsiguri,ianulacesta,laIai.
Ateptndcuinteresconfirmareadumneavoastrdeparticipare,vtransmitemalturat
ntreagadocumentaiedenscrierepentruTrguldeCarteLIBREX2015ivrugmsprimii
expresiantregiinoastreconsideraii.

S.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai
Director,
dr.ec.PetruRADU

CONTACTSECRETARIATULLIBREX:
Adresa:S.C.SEDCOMLIBRISS.A.,os.MoaradeFocnr.4,cod700527,Iai,Romnia
Tel.:+40.232.242.877,0232.234.582,0742.76.97.72;Fax:+40.232.233.080
Email:librexiasi@gmail.com,librexiasi@yahoo.com
Web:www.editurasedcomlibris.ro
https://www.facebook.com/librexiasi

PerioadadenscrierelaTrguldeCarteLIBREX2015:21ianuarie04martie2015
DocumentaiacompletvafitransmislaS.C.SEDCOMLIBRISS.A.printruna
dinurmtoarelemodaliti:
a) prinpot,laadresa:S.C.SEDCOMLIBRISS.A.IAI,
os.MoaradeFocnr.4,cod700527sau
b) prinemail:librexiasi@gmail.comsaulibrexiasi@yahoo.comsau
c) prinfax:+40.232.233.080.

CONTRACTDEPARTICIPARELIBREX2015
nr.________/____________
(contractulvafinregistratlaS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iaiiretransmisexpozantului)

I.PRILECONTRACTANTE
ntre S.C. SEDCOM LIBRIS S.A., cu sediul n Iai, oseaua Moara de Foc, nr. 4, cod potal
700527, tel.: +40.232.234.582, fax: +40.232.233.080, nregistrat n Registrul Comerului sub nr.
J 22/1359/1991, cod fiscal R0 1972163, cont bancar RO 67 BRDE 240SV07983662400 deschis la
Banca Romn pentru Dezvoltare,Iai,reprezentatprindr.ec.PetruRADUdirectoriLeonard
RADU director economic, parte denumit n cele ce urmeaz organizator (al Trgului de Carte
LIBREX)i
___________________________________________________________, adres sediu social:
______________________________________________________________________, adres de
coresponden (dac aceasta difer de cea a sediului social): _________________________,
_________________________________,reprezentatprin:__________________________________,
nregistrat n Registrul Comerului: ____________________, C.U.I.: ____________________, cont
bancar:________________________________,deschislabanca:_____________________________,
telefon:__________________________________________,fax:______________________________,
email: ______________________________, web: __________________________, obiect de
activitate:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
persoandecontactlaLIBREX2015(nume,funcie,telefon,email):___________________________
___________________________________________,partedenumit,nceleceurmeaz,expozant,
sancheiatprezentulcontractnconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare.

II.OBIECTULCONTRACTULUI
Obiectulcontractuluilconstituie:
A)nchiriereadectreexpozantauneisuprafeedeexpunerede______mp(asevedean
acest sens oferta detaliat de amenajare a standurilor LIBREX cuprins n Regulamentul general de
organizareGhidulexpozantului(pct.VI)iSchiaexpoziionalLIBREX2015anexelenr.8ainr.8b),
tipulstandului:
a) standamenajarestandardlaunprede:

a1)44euro/mpAtriumNivel0;

a2)34euro/mpAtriumNivel1;
b) standamenajaresimpllaunprede:

b1)38euro/mpAtriumNivel0;

b2)32euro/mpAtriumNivel1;
Pagina 1 din 17

c) standnregiaexpozantuluilaunprede:

c1)34euro/mpAtriumNivelo;

c2)30euro/mpAtriumNivel1,
nvaloarede________euro,conformgrileidecalculdinFormularuldeparticipare(anexanr.
1),partecomponentaprezentuluicontract,ncadrulTrguluideCarteLIBREX.Primvara
crilor la Iai, ediia a XXIIIa, care se va desfura n perioada 11 15 martie 2015, la Iai,
Romnia,nincintaansambluluiurbanisticmultifuncionalPalasMall,Atrium,nivel0inivel
I,adresa:StradaPalasnr.7A,Iai,Romnia.

B) solicitareaurmtoarelorserviciisuplimentare:
a) dotri suplimentare stand, n valoare de ______, conform grilei de calcul din
Formularuldeparticipare(anexanr.1);
b) serviciipublicitaresuplimentare,nvaloarede________,conformgrileidecalculdin
Talonuldeserviciipublicitare(anexanr.3);
c) taxadeparticiparencuantumde50deeuro;
d) alteservicii,lasolicitareaexpozantului,nsumde_________.

C)reprezentareadectreS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iainstandulcomunorganizatpentru
editurile care nu pot participa individual la eveniment. Costurile de participare pentru o
astfel de opiune sunt de 60 de euro, implicnd, totodat, i cedarea rabatului comercial,
conform contractului de difuzare ncheiat cu S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai. Editurile care
opteaz pentru o astfel de variant beneficiaz de stand propriu de prezentare n cadrul
standului SEDCOM LIBRIS, marcat de pazie personalizat, pagin proprie de prezentare n
catalogul evenimentului (date de contact i text de prezentare), program general de
publicitateidenticcualcelorlaliexpozani,personalspecializatlastandpentruprezentarea
crilor expuse. Recomandm cu acest prilej i practicarea de ctre expozant a unor
promoiitentantepentrupubliculcititorobinuitcalauntrgdecartesgseasccelemai
micipreuri.ColetelecucrivorfiexpediatepeadresaS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai,os.
Moara de Foc nr. 4, cod 700527, cu meniunea Pentru LIBREX 2015, dup o discuie
prealabil cu Departamentul Carte al SEDCOM LIBRIS i stabilirea tuturor detaliilor
referitoarelatitlurileicantitileaferenteacestoracuprinsenofertapentruTrg.

TOTAL:__________________

ToatepreuriledemaisusincludTVA.
Standul alocat expozantului va purta numrul ______ i va fi localizat conform Schiei
expoziionaleLIBREX2015(anexelenr.8ainr.8b),partecomponentaprezentuluicontract.

III.DURATACONTRACTULUI
Prezentulcontractsencheiepentruperioada_________________________(datanscrierii
expozantului/datancheieriicontractului)15martie2015.

IV.MODALITATEADEPLAT
Contravaloareaprezentuluicontract,nsum__________euro,sevaachitanlei,lacursul
BNR din ziua facturrii de ctre organizator, printruna sau mai multe dintre urmtoarele
modalitideplat:

Pagina 2 din 17

a) prin compensare: total sau parial cu S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai, n urma analizei
comercialeafonduluidecarteaflatnsistemdedifuzarenreeauadelibrriiS.C.SEDCOMLIBRIS
S.A. Iai, confirmat de ctre Departamentul Comercial Carte SEDCOM LIBRIS, n urma
transmiterii solicitrii de ctre expozant i a completrii de ctre acesta a Formularului de
solicitareacompensrii,parteintegrantdinprezentulcontract(anexanr.2).
Important!Seacceptcaplatapentruserviciilecomandateipentrurezervriledecazarela
Hotel RAMADA, cu care exist o convenie n acest sens (cu excepia rezervrilor de cazare la
celelaltehoteluridinofert),ssefacincompensarecuS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai.Aceast
clauz este valabil numai cu acceptul scris al S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai. Plata (parial sau
integralacontravaloriiserviciilorcomandate)princompensarecuS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iaiseva
puteaefectuanumaidacexistsolddeplatlaaceastsocietate,pentrumin.dinsumadatorat,
iarvaloareastoculuidecarteexistentngestiuneaS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iaisfiedemin.2,5ori
maimarefadeobligaiaexpozantului.
b) prin virament bancar agreat, n contul S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai: RO 67 BRDE
240SV07983662400 deschis la Banca Romn pentru Dezvoltare, Iai, nregistrat n Registrul
Comeruluisubnr.J22/1359/1991,codfiscalR01972163.Pentruinstituiilebugetare,sevautiliza
contuldeTrezoreriealS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai,respectiv:RO08TREZ4065069XXX002438.
c) n numerar, la sediul S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. din Iai, os. Moara de Foc nr. 4, cod
700527,laDepartamentulComercialCarte,parter,biroul9.
Facturaemisdeorganizatorvafitransmisiniialprinfaxsauemail,apoi,ulterior,prin
potsaucurier.
Factura va fi achitatde ctre expozant nmaximum 5 (cinci) ziledin momentul emiterii
acesteiadectreorganizator.
Pentru expozanii care se nscriu n ultima decad a perioadei aferente acestei etape de
organizare,respectiv24februarie04martie2015,achitareafacturiisevarealizanmaximum
2(dou)ziledelaemitereaacesteia.
Dacexpozantulnuonoreazfacturantermende2(dou)ziledelaexpirareaperioadei
prevzute convenite pentru plat i nu are nici acceptul de plat pentru compensare,
organizatorularedreptuldeaanulaamplasamentulstandului.Imediatceexpozantulonoreaz
factura,organizatorulvareluaproceduriledenscrierencelmaiscurttimpposibil.

V.OBLIGAIICONTRACTUALE
a)Obligaiileorganizatorului:
s ofere expozanilor, cu profesionalism, corectitudine i promptitudine, informaii
suplimentare referitoare la eveniment, sub toate aspectele pe care le implic acest lucru,
respectiv:completareadocumentaieiaferentenscrierii,organizare,promovare,diverseaspecte
tehnice,implicareanconstruireaAgendeiLIBREX2015etc.;
s rspund tuturor solicitrilor organizatorice ale expozanilor, oferind soluii viabile,
rezolvndulenmsuraposibilitilorsaugsindalternativecorecteiconvenabilesituaieincauz;
spunladispoziiaexpozantului,nintervalulmenionatincondiiidecalitatesuperioar,
cu profesionalism i seriozitate, standul coninnd toate dotrile solicitate i/sau incluse n oferta
standardsaudeamenajaresimpl,precumitoateserviciilesuplimentaresolicitate;
sorganizezempreuncuexpozaniiunprogramdeevenimenteculturalebineconturat,
deinterespentructmaimultesegmentedepublic;
Pagina 3 din 17

s asigure buna organizare i promovare a evenimentului prin toate canalele media


utilizate,pentruobundispersieainformaieictretoatecategoriiledepublicint;
s asigure securitatea standurilor n afara programului cu publicul, interval n care
responsabilitatearevineintegralexpozanilor;
s comunice i s colaboreze cu expozanii prin toi reprezentanii si, n toate etapele
organizatorice,ctiulterior,pentrusoluionareaoricreiprobleme,ncelmaiscurttimpict
maieficientposibil;
sasigureclimatulnecesardesfurriincelemaibunecondiiiaTrguluideCarteLIBREX
Iai,ediiaaXXIIIa,nperioada1115martie2015.

b)Obligaiileexpozantului:
splteascpreulconvenitnprezentulcontractpentrunchiriereastanduluiiatuturor
serviciilor solicitate printruna dintre modalitile agreate i/sau acceptate de pri, de comun
acord i n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre organizator i/sau s ntocmeasc
toatedocumentelenecesarepentrucompensare;
s i nsueasc i s respecte ntocmai Regulamentul general de participare i Ghidul
expozantuluimenionatenceleceurmeaz,ncazcontrarrspunznd,potrivitlegilornvigoare,
pentru pagubele sau situaiile produse din vina sa, precum i oricare alte reguli generale
formulatedectreorganizatoriaduselacunotinaexpozantuluinscrissauverbal.

VI.REGULAMENTULGENERALDEPARTICIPAREiGHIDULEXPOZANTULUI
Art.1.Tipologiaevenimentului
Trgul de Carte LIBREX este un eveniment cultural i comercial important, cu frecven
anual,careseorganizeazlaIai,Romnia,de23deani,nfiecareprimvar,timpdecincizile,
la o anumit dat stabilit n funcie de mai multe criterii (calendarul de evenimente culturale
naionale i internaionale, srbtorile legale, structura anului colar i universitar etc.), reunind
profesioniti ai crii: editori, autori, librari, bibliotecari, autori, traductori etc. care au, astfel,
oportunitatea de ai ntlni publiculcititor i de a organiza pe acest fundal diverse evenimente
culturale n AGORA Trgului, denumit, n ton cu evenimentul, AGORA EX LIBRIS, sau ntrunul
dintrespaiilespecialamenajatenacestsens.

Art.2.Organizatoriievenimentului
PrincipalulorganizatoralTrguluideCarteLIBREXesteS.C.SEDCOMLIBRISS.A.IAI.

Art.3.TipologiaexpozanilorLIBREX
Tipologia expozantului LIBREX sepoate nscrie ntruna sau mai multe dintre urmtoarele
categorii:editurromneascsaustrin,companie/ageniededifuzarecarteromneasci/sau
strin, publicaie cultural, reprezentant/trust massmedia, instituie multimedia sau companie
desoftware,firmdedistribuiepapetrie,birotic,muzic,materialedidacticeijucrii,casde
discuri, tipografie, galerie de art, anticariat, artist plastic, artist handmade, asociaie sau
instituiedeculturi/saudenvmnt,bibliotec,agenieliterar,centruculturalsauasimilai
dinaceeaizonaindustriilorcreative,ONGsauasociaieprofesional.

Art.4.SecretariatulLIBREX2015
SecretariatulTrguluideCarteLIBREX2015esteasiguratprin
Departamentul Comercial Carte din cadrul S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai, respectiv:
CorinaGUGEANU,ElenaUTAC,SimonaBURSUCiGabrielaLUPU(relaiisuplimentare:
+40.232.234.582,int.221,116,223,+40.232.234.572,+40.232.217.811)
Pagina 4 din 17

Coordonator: Alina HUCAI (nscrieri, informaii suplimentare: +40.232.242.877,


+40.742.76.97.72,email:librexiasi@gmail.comsaulibrexiasi@yahoo.com)
Documentaia de nscriere i mai multe informaii despre LIBREX 2015 vor fi postate i
actualizateperiodicpesiteul:www.editurasedcomlibris.ro,pecelealeparteneriloripepagina
www.facebook.com/librexiasi.

Art.5.nscriereaexpozaniloricriteriiledealocareastandurilor
PerioadadenscrierelaTrguldeCarteLIBREX,ediiaaXXIIIa,estecuprinsntredatade
21ianuariei04martie2015(dupaceastdatexpozaniinscriipncelmaitrziuladatade
08martie2015nuvormaiputeabeneficiadepublicitatencatalogulevenimentului,cidoaron
line,pepaginadeFacebooki/saunspaiilencareacestlucruvamaifiposibil).
nscrierea i alocarea standurilor se face dup primirea documentaiei complete de
participareformatedin:
a) ContractuldeparticipareLIBREX2015;
b) FormularuldeparticipareLIBREX2015(anexanr.1);
c) Formularuldesolicitareacompensrii(acoloundeestecazul)(anexanr.2);
d) Talonuldeserviciipublicitare(anexanr.3);
e) ProgramulevenimenteloriniiatedeexpozantpentruAgendaLIBREX2015(acoloundeeste
cazul)(anexanr.4);
f) Formularul pentru departajarea editurilor n vederea poziionrii standului la LIBREX 2015
(anexanr.5);
g) Formularulpentruevideniereaprezeneinstandamaimultorexpozani(anexanr.6);
h) Formularulderezervarecazare(acoloundeestecazul)(anexanr.7).
Documentaia complet va fi transmis la S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. printruna din
urmtoarelemodaliti:
a) prinpot,laadresa:S.C.SEDCOMLIBRISS.A.IAI,os.MoaradeFocnr.4,cod700527;
b) prinemail:librexiasi@gmail.comsaulibrexiasi@yahoo.comsau
c) prinfax:+40.232.233.080,
cumeniuneaDocumentaienscriereLIBREX2015.

Pentru alocarea oricrui tip de stand, se iau n considerare doar contractele i formularele
integral completate, semnate i tampilate de expozant, nsoite de copia documentului de plat
pentrucomandaefectuatsau/ideformularuldesolicitareacompensriiavizaticonfirmatpentru
platncompensaredectreDepartamentulComercialCartedelaS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai.
Solicitrilepentrutipuriledestanduricuamenajaresimplipentrucelenregiaexpozantului
vorfisoluionateivorprimiamplasamentenlocurilespecialamenajate,intercalareacustandurile
construite(standard)nefiindposibildinmotivetehnice.
Solicitareaunuistandlacaptdeculoarsauntrozonncaredupsuprafaasolicitatde
expozantvormaifidisponibili24mpvafisoluionat,dinmotivetehniceiestetice,dupcum
urmeaz:dupprezentareadectreorganizatorexpozantuluiasituaieiexistente,sevordecide
decomunacordurmtoarele:ntreagasuprafavaficomandatdeexpozantpentrucaacesta
s nui piard amplasamentul preferenial sau standul expozantului va fi repoziionat conform
suprafeeiiniialcomandatenfunciedesuprafeeleneocupatelamomentulnscrieriiacestuia.
SchieleexpoziionaleLIBREX2015vorfitransmiseexpozanilordoarduptransmitereade
ctre acetia a documentaiei complete, n ordinea nscrierii acestora, i nu simultan, pentru a
evitaastfelopiunilesimultanepentruaceleaispaii.
Pagina 5 din 17

Organizatorulvadiscuta,vaanalizaalegereaiopiuneadestandaexpozantului,iardac
estecazul,vapropunenoivariantedeamplasamentiivacomunicaiconfirmaacestuiaplanul
expoziional pe care va figura standul rezervat, precum i celelalte elemente de ansamblu:
vecintileacestuia,amplasamentelecelorlaltestanduriocupatesauncursdeocupare,spaiul
deevenimenteAgoraExLibrisetc.
Fiind un trg axat tematic pe difuzarea de carte, participanii care se nscriu n arii
expoziionaleconexevorputeaobinestandurilanivelul0alevenimentuluisaulanivelul1,acolo
undeacestlucruesteposibil.
Completarea,nsuireainformaiilor,acceptarearesponsabilitiloriobligaiilorprinsemnarea
ContractuluideparticipareLIBREX2015iaformulareloranexate,acoloundeestecazul(Formularulde
participare, Formularul de solicitare a compensrii, Talonul de servicii publicitare, Programul
evenimentelor iniiate de expozant pentru Agenda LIBREX 2015, Formularul pentru departajarea
editurilor nvederea poziionrii standului la LIBREX 2015, Formularul pentruevidenierea prezenei n
standamaimultorexpozani,Formularulderezervarecazare)reprezintacordulexpozantuluipentru
participarea la cea dea XXIIIa ediie a Trgului de Carte LIBREX 2015, aderarea necondiionat la
Regulamentul general de participare i la Ghidul expozantului, precum i asumarea ndeplinirii
obligaiilordeplat,ntermenulprevzut,pentruserviciilesolicitate.
Organizatorul i acord dreptul de a anula contracteleexpozanilor/de a sistaprocedurile
de nscriere pentru acei expozani care nu au pltit, integral i n termenele prevzute, costul
standuluiicelelalteserviciicomandatesaunuauacceptulS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iaipentru
compensareaacestora.
Serviciile de cazare comandate, cu excepia celor de la Hotel Ramada, cu care este ncheiat
convenianacestsens,nupotfiachitateprincompensarecuS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai.

Art.6.OfertadeamenajareastandurilorLIBREX2015,taxeleipreurileaferente
Fiecareexpozant,indiferentdesuprafaarezervat,trebuiesachitetaxadeparticiparede
50euro.Aceastaincludeurmtorulpachetdeservicii:nscriereancatalogulipesiteulpecare
este gzduit evenimentul, respectiv www.editurasedcomlibris.ro, program publicitar general
(materialepromoionale:semnedecarte,afie,cataloage,AgendaculturalLIBREX2015,pixuri,
blocnotesetc.;inserturipublicitarenmassmedialocalinaional,publicitateoutdoor,online
etc.), publicitate n Palas Mall pe toat durata evenimentului: promovare TV (sistem TV
Foodcourt,spotvideoplasmeAtrium,inclusivspoturilepuseladispoziiedeexpozani),people
stoppers(LCDPalasMall),afielifturi,displayuristiplexpemeseledinfoodcourt,socialmedia
Facebook, cu peste 60 de mii de fani; newsletter ctre o baz de date de 30 de mii de clieni;
promovarepesiteulwww.palasmall.ro,precumipecelealeparteneriloretc.,omapcutoate
materialele promoionale, 2 ecusoane, diplom de participare, furnizarea i consumul de
electricitate,cureniaicolectareadeeurilor,asigurareastanduriloriaproduselor/bunurilorn
afaraprogramuluiTrgului(paz),participarealacocktaililamanifestrileconexe,realizareade
fotografiiitransmitereaacestora.
Taxele de utilizare a spaiului sunt direct proporionale cu tipul de stand rezervat i cu
dotrileaferente,dupcumurmeaz:
a) Standamenajatstandard

44euro/mpAtriumNivel0

34euro/mpAtriumNivel1
Dimensiuneaacestuitipdestandtrebuiesfieunmultipludedoiisaibminim6mp.
Prototipulstanduluidecmpde6mpbeneficiazdeurmtoareadotare:
Pagina 6 din 17

a) 5displayuri(feedebibliotec)cunlimeade1,94m,ncontur,cuexcepialaturilor
libere, n funcie de amplasament; materialul din care sunt realizate aceste displayuri
este neconvenional, i anume carton ondulat n cinci straturi; fiecare display (fa de
bibliotec)are4polieutilizabilepentruexpunerecarte,culimeade1metruliniari
suportogreutatemaximde100kg,iarundisplayfa/verso,cu8polie,maxim200kg;
excepiaovorconstituinumaistanduriledecolde6mpcarevoravea4displayuri;
b) omas;
c) douscaune;
d) unpanouseparatorpentruafiaj;
e) osursdealimentareelectric;
f) uncopentrudeeuri;
g) 2paziiidenticealestandului(identitateavizualaexpozantului)cudimensiunea42x42cm
(vaconinelogoul/marca,numeleintegralalexpozantuluiilocalitatea),corespunztoare
celordousensurideculoar.
nfunciededimensiuneastandului,vorcreteproporionalidotrileaferente,dupcum
urmeaz:delimitareastanduluicumoduledebibliotecncontur;pentrustandurilecudimensiuni
cuprinsentre12i20mp,sevorincludenstanddoumeseitreiscaune,iarpentrustandurile
caredepescacestedimensiuni,3mesei4scaune.
b) Standamenajaresimpl

38euro/mp/AtriumNivel0

32euro/mp/AtriumNivel1
Dimensiunea acestui tip de stand trebuie s fie de minimum 4 mp i conine urmtoarea
dotare:1mas,1scauni1copentrudeeuri.
AcesttipdestandurivafiamenajatnfunciedeamplasamentulgeneralalTrguluiinumain
anumitezone,dinconsiderentedeeconomieaspaiuluiidearmonizareantreguluiplanexpozi
ional.Deasemenea,acestanupoatefiamplasatintercalatcustandurileamenajatestandard.
c) Standnregiaexpozantului

34euro/mp/AtriumNivel0

30euro/mp/AtriumNivel1
Acesttipdeamenajarenuconineniciodotareoferitdeorganizatorinupoatefiamplasat
intercalatcustandurileamenajatestandard.
Dimensiuneaacestuitipdestandtrebuiesfiedeminimum2mp.
Expozanii care i construiesc i amenajeaz n regie proprie standurile au obligaia s
respectecuexactitateamplasamentulisuprafaaindicatnplanulexpoziional.
Pentru astfel de standuri, organizatorul i declin orice responsabilitate cu privire la
soliditateaconstruciilor,expozaniifiinddirectrspunztoripentrueventualeleprejudiciiaduse
terilor:vizitatori,aliexpozanietc.
d) Alte servicii i dotri suplimentare pot fi comandate contra cost de ctre expozani,
conform tarifelor cuprinse n lista de dotri i servicii suplimentare care poate fi consultat n
Formularuldeparticipare(anexanr.1).
Estefoarteimportantcafiecareexpozantsiaproximezecumultexactitatetipurilede
dotri necesare, pentru c, ulterior ncheierii perioadei de nscriere, nu vor mai fi posibile
suplimentricumobilier(diplayuricorpuridebibliotec,mese,scaune,rollupurietc.).
nincintaPalasMall,expozaniipotbeneficiadeinternetwireless.

Art.7.SubnchiriereastandurilorLIBREX2015
Pagina 7 din 17

Subnchirierea standului nu este permis dect cu acordul organizatorului, firma


subexpozantfiindobligatscompletezecontractuldeparticipareiformulareleanexate.
a) n situaia n care exist doi coexpozani sau mai muli, fiecare participant trebuie s
achitetaxadeparticipare,acetiabeneficiinddentregpachetuldeserviciimenionatanterior.
Cheltuieliledestandsevormprisubexpozanilornfunciedeopiuneaacestora.
b) Aceasttaxnutrebuieachitatdectosingurdatnsituaiancareedituriledinstandfac
parte din acelai trust/companie sau sunt n asociere, fiecare expozant beneficiind de o pagin de
prezentarencatalogulevenimentuluiideincludereanlistageneralaexpozanilorparticipani.
c) Fiecaresubexpozantalecruicrisuntexpusenstand,acestanefiindprezent,cidoar
reprezentatdeexpozantulprincipal(carenufacepartedinacelaitrust/companieinicinueste
difuzor de carte) va achita jumtate din taxa de participare, beneficiind n acelai timp de o
pagindeprezentarencatalogulevenimentuluiideincludereanlistageneralaexpozanilor
participani.
d) Excepie de la plata taxelor de participare suplimentare pe stand fac doar acei
expozani care sunt difuzori/distribuitori de carte romneasc/strin, acetia pltind doar o
singur dat contravaloarea taxei de participare valabil pentru toate crile expuse, nefiind
excluscompletareaanexeiaferenteacesteisituaii,aceastafiindnecesarpentrucompletarea
bazeidedateaexpozanilorprezenilatrg.

Art.8.Ofertadeserviciipublicitareinclusenpreisuplimentare
A. Ofertadeserviciipublicitareinclusenprecuprinde:
a) personalizarea standului cu logoul firmei pe care expozantul trebuie sl transmit
color organizatorului (prin email: librexiasi@gmail.com sau librexiasi@yahoo.com), n format
.cdrconvertit,.tiffi.jpg,cunumeleintegralalacesteiaiculocalitateadeprovenien;
b) includerea datelor de identificare ale expozantului, dup modelul propus n Talonul de
serviciipublicitareiaunuitextdeprezentareaactivitiiexpozantuluidemax.1.000decaractere(cu
spaii)ncatalogulTrguluicarevorfi,deasemenea,transmiseprinemail(librexiasi@gmail.comsau
librexiasi@yahoo.com)nformat.doc.
n cazul n care organizatorul nu primete aceste date n momentul nscrierii sau n timp
util, pentru a nu crea dezechilibre n armonia de organizare a standurilor sau n structura
catalogului, vor fi preluate logourile i folosite informaii din cataloagele LIBREX din anii
precedenisaudepesiteurileexpozanilor.
Organizatorul nu rspunde, de asemenea, de eventualele neconcordane ntre realitate i
informaiile prezentate n catalogul evenimentului cauzate de completarea greit sau
transmiterea ilizibil sau tardiv a fiei/informaiilor de ctre expozant sau pe o alt adres de
contactdectceaprevzutncontract.
B. Oferta de servicii publicitare suplimentare cuprinde un pachet de servicii care poate fi
consultatncadrulTalonuluideserviciipublicitare.

Art.9.AgendaLIBREX2015Programulevenimenteloriniiatedeexpozant
Expozanii sunt invitai s propun evenimente precum: lansri de carte, prezentri de
colecii, sesiuni de autografe, momente artistice, conferine, seminarii, dezbateri, ntlniri cu
autorii,meserotunde,prezentrideproduseiservicii,demonstraiideofert,concursurietc.,
nconformitatecuprofilulevenimentului.

Pagina 8 din 17

Evenimentele propuse de expozani vor fi incluse n mod gratuit n Agenda LIBREX 2015,
cheltuieliledepromovareaacestorafiindinclusenprogramulgeneraldepublicitatealTrgului.
Nu se vor percepe, de asemenea, niciun fel de costuri pentru rezervarea locaiei de
desfurareaevenimentului.
Evenimentele propuse de expozani se pot desfura, n toate cele cinci zile ct dureaz
TrguldeCarteLIBREX,ntrunadintreurmtoarelespaiidinincintaPalasMall:
a) AGORA EX LIBRIS spaiul de evenimente din cadrul Trgului de Carte; aceasta va
beneficiadeurmtoareledotri:cadruspecialamenajatcufotolii,canapele,mese,min.
50 de scaune pentru invitai i public, pianin, microfon wireless, plasme, plante
ornamentale,alteelementededecor;
b) SalaMozartdelanivelulIIalPalasMall.
Expozaniivortransmiteorganizatoruluipncelmaitrziuladatade4martie2015datele
completeidefinitivealeevenimentelorpropusepentruAgendaLIBREX2015,dupurmtoarea
structur (cuprins i n formularul Programul evenimentelor iniiate de expozant pentru Agenda
LIBREX2015):
a) tipul evenimentului/telor (lansri de carte, momente artistice, conferine, dezbateri,
ntlniricuautorii,meserotunde,momenteartistice,prezentrideproduseiservicii,demonstraiide
ofert,concursurietc.);
b) denumireaevenimentului;
c) data,oraiduratapropuse;
d) locaiaaleas,conformoferteidemaisus;
e) numeleinvitailoricelalmoderatorului;
f) oscurtprezentareacrii/evenimentului;
g) copertasausiglasubcaresedesfoarevenimentul.
Dupprimireapropunerilordeevenimente,organizatorulvaconfirmanscriereaacestora
nAgendaLIBREX2015,ncercndsrespecteopiuneatemporalaexpozantuluinfunciens
idemomentulnscrierii,daridentreagastructuraprogramului.
n situaia n care, din diverse considerente care in de formatul ntregului program, va fi
imperiosnecesarmodificareaulterioaradurateiunorevenimentesaudecalareaacestora,seva
ncerca,pectposibil,dupodiscuieprealabilcuexpozanii,snusecreezeundisconfortprea
mareinvitailoriexpozanilor.
Expozanii sunt invitai s ne transmit din timp propunerile lor pentru Campania de
promovareipopularizarealecturii,AUTORULZILEI,ajunsnacestanlaaIIIaediie.Aceast
CampanieestestructuratncinciediiicorespunztoarefiecreiziledeTrg.Fiecareedituri
poatenominalizaautoriicarevorfiprezeninTrgiivorlansacarteasauvorpurtadiscuii
cu cititorii pe anumite teme de interes. Ca i la ediia precedent, organizatorul va pregti pe
cheltuiala proprie afie cu AUTORUL ZILEI i minibrouri cu extrase din opera acestuia,
transmise de editura care a fcut nscrierea, cu menionarea copyrightului i a tuturor
elementelornecesarepentruocorectdifuzareaacestora.
Deasemenea,expozaniisuntrugaissusinConcursulrecitaldepoeziiiscenetepentru
copii, MICUL PRIN, ediia a IIIa, cu cri sau alte materiale didactice pentru premierea copiilor
participani.nceledouzilededesfurareaacestuia,laediiaprecedent,saunscrispeste300
decopiidetoatevrsteledinjudeulIai,iarfiecarecopilafostrspltitpentrumomentulartistic
propuscuodiplomiocarte.

Pagina 9 din 17

Art.10.PremiileLIBREX2015
n cadrul Trgului de Carte LIBREX, n mod tradiional, sunt acordate PREMIILE LIBREX,
acesteaavndurmtoareatitulaturimotivaie:
MarelePremiuLIBREX

pentrucelmaivalorosprogrameditorial
PremiulOVIDIU

pentrueditareaculturiiclasice
PremiulSOCEC

pentrupromovareaculturiiromnecontemporane
PremiulARAGA

pentruceamaiimportantediiecritic
PremiulBESTSELLER

pentrucarteadeculturcucelmaimaresuccesdelibrrie
PremiulOTILIACAZIMIR

pentrueditareadeliteraturpentrucopiiitineret
PremiulDOSOFTEI

pentrubibliofilie
PremiulVASILEPOGOR

pentruimportuldecarte,publicaiiculturaleitiinifice
PremiulIOANPETRUCULIANU
pentruceamaiimportanteditur

carepromoveazistoriaculturiiicivilizaiei
PremiulMIHAILKOGLNICEANU pentrueditareacriitiinificeidespecialitate
PremiulTHEOFILSIMENSKY
pentrueditarealiteraturiiuniversale
PremiulLAURENIUULICI
pentruantologieliterar
PremiulTHEODORPALLADY
pentrucarteadeart
PremiulPETRUCARAMAN
pentrumulticulturalitate
PremiulMULTIMEDIA

pentrurealizareadeprodusemultimedia

ComisiadeJurizareiPremiereLIBREX2015areurmtoareacomponen:
PREEDINTE:
IoanHOLBAN,scriitor,DirectoralTeatruluipentruCopiiiTineretLuceafrulIai
MEMBRI:
PetruRADU,doctorneconomie,PreedintealOrganizaieiPatronaleAGORAaSocietilor

pentruDifuzareaTiprituriloriaaltorBunuriCulturaledinRomnia
DanLUNGU,scriitor,directoralMuzeuluiLiteraturiiRomneIai
CassianMariaSPIRIDON,scriitor,PreedintealFilialeiIaiaUniuniiScriitorilordinRomnia
FlorinCNTIC,istoric
LucianVASILIU,scriitor,redactorefalRevisteiDacialiterar
ValeriuSTANCU,scriitor,redactorefalRevisteiCronica
ValentinCIUC,scriitor,criticdeart
SECRETAR:AlinaHUCAI,reprezentantalorganizatorilor
Orice modificare adus n componena comisiei de jurizare i premiere va fi fcut
cunoscutexpozanilorncelmaiscurttimpposibildupceaceastaaintervenit.

Art.11.REGULAMENTULDEACORDAREAPREMIILORTRGULUIDECARTELIBREX2015
esteurmtorul:
1. Comisia de Jurizare i Premiere a Trgului de Carte LIBREX, constituit din personaliti
culturaleieeneireprezentaniaidifuzorilordecartedinRomnia,acordanualpremiiediturilor
i companiilor de difuzare a crii strine participante la acest eveniment cultural, n semn de
deosebitrecunoatereacelormaivaloroaseprogrameidireciieditoriale,precumiacelormai
bine vndute cri de cultur din anul precedent, avnd drept scop susinerea i promovarea
aciuniideeditareidifuzareacriidinRomnia.
2. Premiile Trgului de Carte LIBREX se acord dup o atent analiz a programelor i
direciilor editoriale ale participanilor, potrivit voturilor exprimate de membrii Comisiei de
JurizareiPremiere,careevalueazidepartajeazediturile/companiilenominalizate.
3. Criteriul de acordare a premiilor Trgului de Carte LIBREX este cel valoric, conform
titulaturiiimotivaieiPremiilorLIBREX.
Pagina 10 din 17

4. VoturilemembrilorComisiei de Jurizare i Premiere sunt secrete i se exercit n cadrul


reuniuniicarearelocanual,ntrunadintrezileleTrguluideCarteLIBREX.
5. Pentru a asigura deplina obiectivitate, membrii Comisiei de Jurizare nu pot fi
reprezentaniaiunorediturii/saunutrebuiesaibinteresedirectenacestsens.
6.Votulseexercitdistinct,pentrufiecarepremiunparte,iarctigtoareeste,defiecare
dat,candidaturacarentrunetecelmaimarenumrdevoturi,darnumaipuindejumtateplus
unudintotalulvoturilorexprimate.
7. Cnd nu se obine minimul voturilor pentru, votarea se reia doar asupra acelor
candidaturimaibineplasatedupturulanterior.
8. n cazuri speciale, pentru merite deosebite i sensibil egale, se pot acorda i premii ex
aequo,cuantumulbnescdublnduse,potrivithotrriiComisieideJurizare,darinfunciede
resurselefinanciareexistente.
9. Premiile constau n diplome i bani, cuantumul sumelor fiind alocat anual, n funcie de
resurselefinanciareexistente.
10.Premiilesuntmediatizatepeplanlocalinaional,reprezentndorecunoaterecultural
valoricimportant.

Art.12.ProgramulTrguluideCarteLIBREX2015
a) luni, 9 martie 2015, ora 12.00, Casa Crii Iai, Sala de Conferine de la Galeriile de Art,
etajulIIConferinadePresLIBREX2015.PrimvaracrilorlaIai;
b) mari, 10 martie 2015, ncepnd cu ora 22.00 permiterea accesului expozanilor n
parcareadinfaaPalatuluiCulturiiinPalasMall,pebazalegitimaieiLIBREXprimiteprinemail
de la organizator, i preluarea i amenajarea standului pn a doua zi diminea (miercuri, 11
martie2015)laora10.00;expozaniiauposibilitateadeaiamenajastandurilentotacestinterval
orar: 22.00 10.00 i obligaia de a avea standurile pregtite i n bun funciune pentru
deschidereaTrguluideCarte;
c)miercuri,11martie2015,ora10.00DeschidereapentrupublicaTrguluideCarteLIBREX;
d) miercuri, 11 martie 2015, ora 11.00 Deschiderea oficial a Trgului de Carte LIBREX, n
prezenapresei,apersonalitilorioficialitilorinvitate;
e)miercurismbt,respectiv1114martie2015,programdeTrgpentrupublic,zilnicde
la10.00la20.00/22.00(marcai,vrugm,oradoritpentrunchidereaTrguluinfiecarezi;ulterior,
vomcomunicaorafinaldecisdemajoritateaexpozanilor);
f) smbt, 14 martie 2015, ora 13.00 Decernarea Premiilor LIBREX 2015 i a celorlalte
diplome:departicipare,defidelitateetc.;
g)duminic,15martie2015,ora11.00TombolaLIBREX2015extragereataloanelorctigtoare;
h)duminic,15martie2015,ora17.00nchidereaoficialaTrguluideCarteLIBREX2015.
Nu este admis prsirea standului mai devreme de ora 17.00 a ultimei zile a Trgului,
respectiv duminic, 15 martie 2015; expozanii care doresc pot continua programul cu publicul
pnlaora20.00.Cazurileexcepionale(ncareexpozaniitrebuiesprseascstandulnaintea
acesteizilei/sauaacesteiore)vorfidiscutatecuorganizatorii.
AccesulvizitatorilorlaTrguldeCarteLIBREX2015estegratuit.

Pagina 11 din 17

Art.13.Parcareamainilorexpozanilor
Locurile de parcare pentru expozanii LIBREX 2015 sunt n faa Palatului Culturii din Iai.
Acestea sunt gratuite pentru expozani, ca beneficiu suplimentar de participare la Trg.
ExpozaniitrebuiesrespecteregulamentuldeparcarealPalasMall.

RegulamentparcarenfaaPalatuluiCulturii:
La bariera de la intrare, se apas butonul asignat pentru recepie Dispecer. Dup ce vei
comunica Dispeceratului faptul c suntei expozant al Trgului, ateptai pn la deschiderea
bariereiiurmaiindicatoareleimarcajelerutiere.
Administraiaparcriinuiasumresponsabilitateapentruintegritateaautoturismeloria
bunurilorlsatenacestea.

Art.14.Preluareastanduriloriaccesulexpozanilor
Expozantulvaputeapreluastanduldelaorganizator,pebazdeprocesverbaldepredare
primire,ncepndcuora22.00azileidemari,10martie2015,pnadouazi,laora10.00,cnd
Trgulvafideschispentrupublic.
Programuldepreluareidotareastandurilorcuexponate(cri,materialedidacticeetc.)de
ctre participanii la eveniment sunt condiionate de specificul locaiei n care este organizat
Trgul, respectiv Palas Mall, acest inconvenient fiind ns compensat de afluxul de vizitatori/
cumprtoripecarelnregistreazzilnicacestspaiucomercialdininimaIaului.
TransportulidescrcareaechipamentelorpentruTrgsevorefectuaprinzonaorganizat
nlateralulcldirii,corpulA,curteainterioarcudestinaieprecisdeaprovizionare;accesulauto
estedinstr.Sf.Lazrprindouintrri:ceadindreptulsensuluigiratoriuKFCiceadinintersecia
custr.SmrdanuagrilajdintremagazineleNewLookiLCWaikiki.
Pentruexpozaniicustandurilanivelul0,accesulsefacepeuadintreLibrriaCrturetii
RestaurantShanghai.Mainilecuechipamentevorfiparcatetemporar,pndupdescrcare,n
zonafntniidelngTeatrulLuceafrul.Ulterior,mainilesevorndreptactreparcare.
Nuestepermistransportareaechipamentelorpeuileprincipalesauculifturiledepersoane,
destinate n exclusivitate accesului clienilor. Atenie la modalitatea de transportare a mrfurilor,
astfel nct s nu fie deteriorate lifturile sau cile de acces n timpul aprovizionrii. Crucioarele
pentrumarftrebuiesaibroidecauciuccarenulasurmepepardosealinuodistrug.
Laintrareanincint,expozantulvadeclaraivacompletaoficoninndtoatedotrile
proprii. Expozantul se oblig ca toate dotrile proprii (corpuri de biblioteci, standuri, mese,
scauneetc.)sfientrostaredeprezentareatrgtoareisnuprezinteviciideaspectmajore,
ncazcontraracesteanefiindacceptatencadrulTrgului.
Lucrrile de amenajare pentru spaiul de expunere trebuie s respecte imaginea unitar a
Trgului, a liniei predominante de design (culoare, stil, form) i contribuie, n egal msur, la
realizareaunuiambientcivilizatirelaxant,derealconfort,pentrutoivizitatoriiacestuia.
Fiindvorbadespreuncentrucomercial,standuldeexpuneretrebuiesfiepoziionatlao
distan de minim 6 m de orice magazin din cadrul Palas Mall (obligaie care se asigur prin
schia expoziional a standurilor), fr a bloca accesul n magazin. Este interzis ca, n cazul
standurilor construite, pereii s acopere vitrina sau identitatea vizual a magazinelor din
proximitate.nlimeamaximacceptatestede2,5m.
n cazul neprezentrii unui expozant pn la ora 9.00 din ziua deschiderii Trgului, fr
anunareaorganizatorului,acestapoatealocastandulrespectivunuialtexpozant.

Pagina 12 din 17

Pentru suprafeele amenajate n regia expozantului, acesta are obligaia de a obine


aprobarea organizatorului pentru schia standului, modul de iluminare i tipul de structur
folosit,asumnduiintegralresponsabilitateapentrusoliditateaconstruciilorridicate.
Accesulnsal,nvedereaamenajriistanduluideacesttip,vaputeaavealocncepndcu
ora22.00azileide9martie2015pnadouazilaora10.00(nefiindpermisdectamplasarea
standurilor,nuidotareacuprodusesaudepozitareadecolete),amenajareacontinundsaib
locnacelaiintervalorar,dinsearazileide10martie2015pnndimineaazileide11martie,
celmaitrziulaora10.00,momentncareTrgulLIBREXsevadeschidepentrupublic.

Art.15.Aprovizionareaidotareastandurilor
Aprovizionareaidotareastandurilorsevaface,cuexcepiaprogramuluizileidedinaintea
deschideriiTrgului,ncaresefacerecepiaidotareastandurilor,menionatnceleanterioare,
dup urmeaz: zilnic, ntre orele 22.00 23.00 i 8.00 10.00, pe baza legitimaiei Librex, iar n
timpulprogramuluideTrg,discret,ncoletemoderatecadimensiune,fraderanjaambianai
programulgeneral.

Art.16.Responsabilitateasupravegheriiiprotecieistandurilor
Responsabilitateasupravegheriiisecuritiistandurilorrevinenexclusivitateexpozanilor,
ntimpulprogramuluipentrupublic,iorganizatorilor,nafaraacestuiprogram.
Personalul din spaiul de expoziie are obligaia de a sesiza agentul de paz de pe nivelul
respectivncazulncareaparuneleproblemepecarenulepoatedepicuresurseleproprii.
Organizatorulnuiasumresponsabilitateapentrubunurilesustrasedelastandntimpul
programuluicupublicul.
Dupterminareaprogramului,expozaniitrebuiesseasigurecnusuntlsatelavedere
lucruridevaloare.
Dupterminareaprogramului,firmadepazvasupraveghealocaiapetimpdenoapte.
Expozanii sunt responsabili de protecia standurilor i de utilizarea cu atenie a
eventualelor produse care ar putea duna structurii mobilierului (produse lichide, scotch etc.),
evitndsuprancrcarearafturilor,precumideteriorareasaudegradareacorpurilordebibliotec
(displayurilor) puse la dispoziie de ctre organizator n vederea desfurrii n cele mai bune
condiiiaactivitiideprezentareicomercializareaproduselorlastand.
Expozantul trebuie s predea bunurile nchiriate la ncetarea contractului n starea n care
leapreluatladebutulraporturilorcontractuale.

Art.17.Curenia
Cureniageneralnlocaiiseva facenumai nafaraorelordefuncionare,respectivntre
orele09.0010.00i22.0023.00.Debarasareadedeeuriastandurilorsevarealizalaintervalede
ctevaore,pentreagaduratdedesfurareaprogramuluicupublicul.Pedurataprogramuluicu
publicul,expozaniitrebuiesasigureunaspectngrijiticuratalspaiuluinchiriat,iarlapredarea
acestuia,nmomentulncetriicontractului,standulvatrebuisfienaceeaistarencareseaflala
momentul prelurii. Este interzis abandonarea sacilor menajeri cu gunoi sau a ambalajelor din
carton sau a altor materiale de deeu n incinta complexului, pe spaiile comune ale acestuia, n
lifturi, pe scrile de incendiu, scrile de aprovizionare, curte de serviciu, n parcri, pe terase, n
grdina public sau n orice alt loc care nu are clar specificat aceast destinaie. Toate aceste
materialevorfidepusenlocurilespecialamenajatenacestsens.

Pagina 13 din 17

Art.18.Afiajulianimaiilesonore
Afiajulestepermisnumaincadrulstandului,numaipeperetelecolorat,specialamenajat,
iarprindereaafielorsevarealizacupionezeafiajplutcarevorfiprinsedeacestperetesau/in
locurilespecialamenajatecarevorfitransmiseulterior.
Expozantulnupoateafiabannere,afiesaudistribuimaterialepublicitaredectcuacordul
organizatoruluiinumainlocurilestabilite.
Organizatorul i rezerv dreptul de a nltura, fr acordul expozantului, inscripionrile,
reclameleialteformedepublicitate,ncazulncareconsidercacesteanusuntnconcordan
cu specificul evenimentului, cu etica evenimentului sau au un caracter rasist, fundamentalist,
ovin,xenofob,pornograficetc.
Toate animaiile sonore sunt permise numai n condiiile n care acestea nu deranjeaz
programuldeevenimenteinicipeceilaliexpozani,iarnivelulsonorestemeninutntrolimit
acceptabil.Numainacestfelpotavealocmaimulteevenimentenacelaitimpisepotevita
reclamaiiledinparteaaltorexpozani.
nsituaiancareexpozantulfacereclampublicitarfravizulfavorabilalorganizatorului
n alt spaiu dect cel al propriul stand i la alte produse dect cele specifice activitii sale,
organizatorul evenimentului poate s le ndeprteze pe cheltuiala expozantului, fr a suporta
niciodaunncazuldeteriorriisaudistrugeriiacestora.
Nu este permis desfurarea niciunei alte activiti de promovare a expozantului
participantlaTrgninteriorulcomplexuluiPalas,nafarapropriuluistand,frapltitaxele
aferentesaufracordulprealabilalorganizatorului.

Art.19.Respectareanormelordelegislaiefiscal,comercial,PSIiproteciamuncii
Expozaniipotutilizanumaispaiiledeexpunerealocateipotpromovai/saucomercializa
produseleexpusenumaidinstand,curespectareareglementrilorfiscalenvigoare.
Organizatorul nu i asum responsabilitatea fa de legalitatea actelor de comer ale
expozanilorinicifaderespectareadectreacetiaaregimuluifiscalnvigoare.
Organizatorul i rezerv dreptul de a solicita expozantului s nlture de la expunere i/sau
comercializare acele exponate/produse care nu sunt n conformitate cu etica Trgului sau au un
caracterrasist,fundamentalist,xenofob,pornograficsaudeoaltnaturcarenupoatefiacceptat.
Organizatorulirezervdreptuldeanuadmiteaceleprodusecarenusuntcompatibilecu
tematicaexpoziiei,precumicelecareaparcafiindduntoare,defimtoare,periculoasesau
caregenereazconcurenneloialpentruparticipaniilaeveniment.
ncadrulTrgului,suntacceptatedoarmrfuri,produseiserviciicaresencadreaznprofilul
manifestrii,ianume:producieeditorialitipograficcri,revisteetc.;producieeditorialde
muzic; produse de papetrie i birotic; producie n suport media; producie publicitar; oferta
instituiilordeculturinvmnt;obiectedeart,exponatehandmade,industriicreative,conexei
ambientale.
Deasemenea,expozantulesteobligatcanperimetrulsudelucrusrespectelegislaiai
toatenormelelegalenvigoareprivindprevenireaincendiilor,conformart.21dinLegeanr.307/
12.07.2006,PSIiproteciamunciipetoatduratadesfurriiTrgului,precuminperioadade
amenajareastandului.
Organizatorul va respecta opiunile de nscriere referitoare la amplasamentul standurilor,
daripstreazdreptuldealemodificaexclusivdinmotivedeconstrucieisecuritatesaudin
considerentecareindestrategiaexpoziionalaevenimentului.
Pagina 14 din 17

a) MSURIDEPREVENIREISTINGEREAINCENDIILOR
ncadrulcomplexuluiPalasexistogrupdepompiericivili,selectaidinrndulagenilorde
paz, care sunt autorizai i avizai de ctre Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Iai i, de
asemenea,suntinstruiicuprivirelamoduldeaciunendiferitesituaiideincendii.
Complexulesteprevzutcuhidraniinterioriiexteriori,cusprinklere(ncazdeincendiuse
declaneazautomatperdeledeap).nplus,attspaiilenchiriate,ctispaiilecomunesunt
dotatecuextinctoare.
Pentru prevenirea i stingerea incendiilor din spaiul propriu de lucru, expozantul are
urmtoareleobligaii:
scunoascisrespecteprevederilenormelordeprevenireistingereaincendiilor;
s anune imediat Centrul Informaional, Firma de Paz sau pompierii despre existena
unorposibilitideapariieaincendiilor;
s fie informai cu privire la cile de evacuare, locul unde sunt amplasate mijloacele de
stingereaincendiiloricumsacionezencazdeincendiu;
s respecte indicaiile pompierilor cu privire la participarea n cadrul unor astfel de
incidenteilaevacuareapersoaneloriabunurilormateriale;
snufumezenlocaiilecomercialeipeciledeaccesnPalas;
snuutilizezeaparateelectriceneomologatesaucudefeciuni;
snudepozitezematerialeinflamabilecarepotcreapericoldeincendiu;
snublochezeciledeaccesideevacuarencazdeincendiucumaterialecarearputea
mpiedicainterveniapromptpentrustingereaincendiilorievacuareabunurilor.

b) FUMATULNINCINTACOMPLEXULUI
PoliticaansambluluimultifuncionalPALASsenscrientendinainternaionaldeaoferiun
mediucivilizatattnceeaceprivetecomponentacomercial,depetrecereatimpuluiliber,ct
i componentele de birouri, rezidenial sau hotelier tuturor clienilor, indiferent de opiunea
acestorareferitoarelafumat.Libertateadeaalegeafifumtorsaunuaparineclienilori
trebuierespectat,deaceeasaucreatzonespecialamenajatepentrufumtori,concomitentcu
protejareacelorcareaualesoviafrtutun.
Cu excepia cafenelelor, barurilor i restaurantelor (unde exist locuri special amenajate
pentrufumtoriinefumtori),nincintaPALASfumatulesteinterzis.

c) MSURINCAZURISPECIALE(explozii,avarii,inundaii,cutremure).
EVACUAREANCAZDEURGEN
Firma de Paz Dasko Security a conceput un plan de evacuare a obiectivului n situaii de
for major: prima persoan care afl de producerea unui astfel de eveniment informeaz
imediat Inspectoratul pentru Situaii de Urgen i Directorul Tehnic, pentru ca acetia s
procedeze n consecin, apoi se deplaseaz la toate spaiile, ndrumnd persoanele aflate n
imobil,fraproducepanic,spreciledeevacuare.
DirectorulTehnicipersonalulangajatalPalas(paz,personaltehnic,cleaning)voraciona
cumijloacelePSIdindotareacomplexuluipentrulimitareaefectelorincidentului,iardupsosirea
forelorspecializate,vorasiguraordinealaloculinterveniei,vorluamsuridepazabunurilor
salvateivorluamsurilecorespunztoarencazulncareexistpersoanevtmate.

d) INFORMAIINCAZDEURGEN
CentrulInformaional:0232/209.920/921/922/923
Urgen:112Gazmetan:0232/441.624Electrica:0232/205.999

Pagina 15 din 17

Expozantul rspunde de respectarea, n spaiul nchiriat, a tuturor prevederilor legale n


vigoare, inclusiv, dar fr a se limita la normele n vigoare cu privire la prevenirea i stingerea
incendiilor,precumilacelereferitoarelaproteciamuncii.

Art.20.FacilitiiserviciioferitencadrulComplexuluiPalas
poziionareaspaiuluideprezentarelaPalasofervizibilitatemaximfiecruiexpozant;
traficdepeste100demiidevizitatorincelecinciziledeeveniment;
parcaregratuitpentrutoiexpozanii(nfaaPalatuluiCulturii);
campaniedepromovareintensaevenimentului;
pazaasiguratntimpulnopii.

Servicii disponibile: scri rulante; lifturi de marf i personal; bancomate; servicii taxi;
serviciidepazisecuritate;accesgratuitlaInternet/Wireless;serviciidecurenieintreinere
spaiicomune;grupurisanitare,toaletedestinatepersoanelorcuhandicaplocomotor.

Art.21.Retragerea
Renunarea la participare, din motive obiective, se va face obligatoriu n scris pe adresa,
emailul sau faxul S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. Iai cu cel puin 15 zile nainte de nceperea
evenimentuluisaupncelmaitrziuladatade4martie2015,termenullimitdenscriere.
Dup primirea notificrii, suma achitat n avans va fi returnat expozantului integral.
Pentru renunrile ulterioare acestei date, suma achitat se va restitui parial, n funcie de
cheltuielilenerecuperabiledejaefectuatepnnmomentulrespectiv.
Desfurareaevenimentuluipoatefianulatsaudecalatdectreorganizatorncondiiide
formajor.
Fora major poate fi invocat de ambele pri, cu obligativitatea anunrii i probrii
acesteiantermende5(cinci)ziledelaproducere.

Art.22.Altemeniuni
ExpozantulseobligsrespecteprezentulRegulamentgeneraliGhidulexpozantuluiexpus
ncadrulacestuicontractdeparticipare,precumitoatecelelalteindicaiiscrisesauverbaleale
organizatorului i s pstrezentro stare bun dotrile incluse n stand (n caz contrar, n urma
constatriidistrugeriisaulipseidotrilor,expozantulvasuportacontravaloareaacestora).
RegulamentuldeparticipareiGhidulexpozantuluireprezintdoarbazacolaborriinoastre
idorimcaacesteasfieoinvitaielaocomunicaredeschisiocolaborareeficient.

VII.NCETAREACONTRACTULUI
Prezentulcontractnceteaznurmtoarelecazuri:
prileconvindecomunacordncetareacontractului;
expirareadurateicontractului;
nendeplinireasaundeplinireadefectuoasaobligaiilorcontractualedectreunadintrepri.

VIII.LITIGII
Oricelitigiudecurgnddinsauvizndcondiiiledeparticipare(inclusivvalidarea,interpretarea,
executareasaurezilierea)sesoluioneazpecaleamiabil.
ncazcontrar,soluionareasefaceprinaplicarealegislaieiromnetinvigoareiaprevederilor
din Regulamentul general de participare Ghidul expozantului expus n cadrul acestui contract i se
supunsoluionriidectreinstanajudectoreasccompetentdelasediulorganizatorului.

Pagina 16 din 17

IX.FORAMAJOR
Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul neexecutrii pariale sau totale a
obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege un eveniment
independentdevoinaprilor,imprevizibiliinsurmontabil,aprutdupncheiereacontractului
icarempiedicprilesiexecute,totalsauparial,obligaiileasumate.
Partea care invoc fora major are obligaia s o aduc la cunotina celeilalte, n scris, n
maximum 5 (cinci) zile de la apariie, iar dovada forei majore, mpreun cu avertizarea asupra
efectelorintinderiiposibileaforeimajore,sevacomunicanmaximum15(cincisprezece)ziledela
apariie.
Datadereferinestedatatampileipoteideexpediere.DovadavaficertificatdeCamera
deComeriIndustriesaudeunaltorganismabilitatdelegeastatuluicareoinvoc.

X.CLAUZEFINALE
Prile contractante se oblig si comunice reciproc orice modificare survenit dup
ncheiereacontractuluicuprivireladateledeidentificaretrecutenpreambululcontractului.
Eventualele modificri ulterioare ale clauzelor prezentului contract sunt valabile numai cu
acordulexpresalambelorpri,exprimatenscrisprinncheiereaunuiactadiionallacontract.

ncheiatastzi,____________________,n2(dou)exemplare,cteunulpentrufiecareparte.

Organizator

S.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai:
Director,

dr.ec.PetruRADU

Directoreconomic,
LeonardRADU

Contabilef,
OctavianPARASCAN

Redactoref,
AlinaHUCAI

Avizatpentrulegalitate,
Cons.jr.MonicaHOROIU

Pagina 17 din 17

Expozant,

Anexanr.5

FORMULARPENTRUDEPARTAJAREAEDITURILOR
NVEDEREAPOZIIONRIISTANDULUILALIBREX2015

EXPOZANT:

Informaiitransmisedeexpozant

Nr. Criteriu
crt.
1
Importanaicotaiaediturii,gradul
denotorietateiimpactuldeimagine
icomercialpecareldeineexpozantul
pepiaadecartenaionali
internaional(scurtdescriere)

Numrultitlurilor/
tirajelorpublicateanual

Premiiidistinciiobinute

Evenimenteleipersonalitilenscrise
nAgendaculturalLIBREX2015

NumruldeparticiprilaLIBREX

10

Frecvenaparticipriilaaltetrguri
naionaleiinternaionale

Dimensiuneaitipuldestandsolicitat
laLIBREX2015

Efectuarealatimpiintegralaplii
serviciilorcomandate(acoloundeeste
cazul,cuexcepiacompensrilor)
Momentulnscrierii

Alteaspecterelevante

EXPOZANT:
Datacompletrii:

Numeleiprenumele:

Expozantuliasumintegralresponsabilitateacuprivireladatelemenionatenacestformular
carevorreprezentaargumentevalidendeciziaalocriistanduluilaLIBREX2015atuncicnddoi
saumaimuliexpozaniidisputunanumitamplasament.

Anexanr.6

FORMULARPENTRUEVIDENIEREAPREZENEINSTAND
AMAIMULTOREXPOZANI

1.

2.

3.

4.

EXPOZANTPRINCIPAL
(titulaturexact)

COEXPOZANT
(titulaturexact)

EDITURIDINACELAI
TRUST/COMPANIE
(titulaturexact)

ALIEXPOZANIPREZENINSTAND
(titulaturexact)

EXPOZANTUNICSAUPRINCIPAL:

Datacompletrii:

Numeleiprenumele:

Acest formular va fi completat de expozantul unic sau principal al standului. Acesta i asum
integralresponsabilitateacuprivireladatelemenionatenacestformular,carevorconstituiun
punctdereperesenialpentrugenerareabazeidedateaexpozanilorprezenilaLIBREX2015i
platataxeloraferente.

BdultefancelMareiSfntnr.67
Iai,700064,Romnia
Tel./Fax:+40332404739
email:discoverytravel@sedcom.ro

J22/157/2010
CUI:26481455
ContLEI:RO16BRDE240SV49540452400
ContEUR:RO41BRDE240SV50259692400

Anexanr.7a

OFERTADECAZAREPENTRUTRGULDECARTELIBREX2015

1.HOTELMOLDOVA***
Adresa: Complexul Hotelier Moldova este amplasat n centrul civic al oraului, n vecintatea
PalatuluiCulturii.
Dotriifaciliti:dispunedecameresingle,cameredubleiapartamente,4slideconferine,
restaurant,bardezi,piscin.Toatecamerelesuntmodernizate,dotatecuminibar,TVsatelit,
conexiuneinternet.
Tarife:Camerdubl215lei/zi/micdejunbufet
Camersingle165lei/zi/micdejunbufet
Apartament410lei/zi/micdejuninclus

2.COMPLEXHOTELIERCIRIC***
Adresa: Complexul Hotelier Ciric*** este situat pe malul lacului Ciric, unul dintre principalele
punctedeagrementaleorauluiIai.Amplasatlanumai3kmdecentrulorauluiidoar1.8km
de aeroport, complexul este uor accesibil, oferind oaspeilor o atmosfer cald i
reconfortantpentruunexcelentsejur,darispaiuloficialaluneintlnirideafaceri,gzduind
conferine,seminarii,traininguri,evenimentespeciale.
Dotri i faciliti: 2 sli de restaurant, 2 saloane, 3 sli de conferine, 2 terase (pontoane)
situatepelaculCiric,3teraseacoperite,apartamente,cameredubleisingle,avndbalconcu
vedere spre lac sau spre pdure. Camerele sunt confortabile i dotate cu aer condiionat,
sistem reglabil de nclzire, mobilier nou i elegant, minibar, televizor color, televiziune prin
cablu,telefon,conexiuneinterneticabindedu.Pentruoaspeiinefumtoriaihotelului,se
asigurcamerespeciale.
Tarife:Camerdubl175lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle135lei/noapte/micdejuninclus
Apartament210lei/noapte/micdejuninclus

3.PENSIUNEAAMBIANCECITY***
Adresa:Iai,Str.GrigoreVierunr.13(fostaStr.Sulfineinr.13lngrestaurantulOscar)
PensiuneaAmbianceCity,situatncentrulorauluiIailactevaminutedezoneleimportante,
vofercazarencameredotatecuaercondiionat,baie,telefon,TV,internet,balcon,nclzire
central. Interiorul este complet utilat i mobilat, ntrun stil modern care i confer
accesibilitateifrumusee.
Vpuneladispoziie10camerecucte2paturi,4camerematrimonialei1camersingle.Aici
veibeneficiadeunpersonalcalificatpentrudeservireimenajpermanent.
Tarife:Camerdubl170lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle150lei/noapte/micdejuninclus

4.HOTELMAJESTIC&SPA***
Adresa:Str.PetruRarenr.7,Iai,nspatelebloculuiTarom
Dotriifaciliti:Hotelulareocapacitatede42deunitidecazare,avndcamerede3*i
3*+ (confort sporit): apartamente, garsoniere, camere double twin i matrimoniale i camere
single, saun, piscin, sal de conferine, aer condiionat, telefon, cablu TV, conexiune la
internet, hidromasaj i masaj, minibar, ascensor performant, roomservice, servicii de
secretariat, seif la recepie, trezire la cerere, transmitere mesaje/preluare coresponden,
camerefumtori/nefumtori,parcarepzit.
Tarife:Camerdublstandard210lei/noapte/micdejuninclus
Camerdubldeluxe270lei/noapte/micdejuninclus
Camersinglestandard165lei/noapte/micdejuninclus
Camerasingledeluxe220lei/noapte/micdejuninclus
JuniorSuite335lei/noapte/micdejuninclus
SeniorSuite380lei/noapte/micdejuninclus
Patsuplimentar90lei/noapte

5.HOTELTRAIAN****
Adresa:PiaaUniriinr.1
Dotriifaciliti:restaurant,bardezi,acceptcard,parcare,lift,saldeconferine,du,aer
condiionat,TV,frigider,minibar.
Tarife:Camerdublstandard75euro/noapte/micdejuninclus
Camersinglestandard65euro/noapte/micdejuninclus
JuniorSuite90euro/noapte/micdejuninclus
Tarifele sunt valabile pe camer, pe noapte i includ TVA i micul dejun bufet; nu includ taxa
localde2%/zi.
Camerele dispun de toalet proprie, usctor de pr, TV color, internet, telefon, minibar, aer
condiionat,roomservice.

6.HOTELASTORIA***
Adresa:Str.Lpuneanunr.1.
Dotri i faciliti: TV prin cablu, usctor de pr, aer condiionat, telefon, seif la recepie,
minibar,serviciispltorie,centrudeconferine,restaurant,parcarepzit.
Tarife:Camerdublstandard65euro/noapte/micdejuninclus
Camersingle50euro/noapte/micdejuninclus
Camertripl85euro/noapte/micdejuninclus
Tarifele sunt valabile pe camer, pe noapte i includ TVA i micul dejun bufet; nu includ taxa
localde2%/zi.

7.HOTELLITTLETEXAS****
Adresa:StradelaMoaradeVntnr.31
Dotriifaciliti:LittleTexasare32decamereiapartamentede4stele,fiecarecumobilier
american special creat, cu paturi mari concepute pentru a v oferi cel mai odihnitor somn.
Fiecarecamerareunminibarplincutoatebuntile,accesinternetgratuit,aercondiionat,
telefon direct i cablu TV. Restaurantul are salon de nefumtori, salon de fumtori i teras
(deschisnsezonulcald).Capacitateamaximnrestaurant,nsalonuldefumtoriestede90
depersoane,iarnsalonuldenefumtori,de45persoane.Majoritateacamereloraupartedeo
vederepanoramicuimitoareasupragrdiniiiaoraului.
TipCamer

Nr.persoane

TarifRon

WildWildWestRoomQueenSizeBed

230

Cowboys&IndiansRoom

280

SanAntonioRoyalSuite

550

PresidentialSuite

400

AmbasadorSuite

400

JuniorSuite

310

TarifeleincludmiculdejuniTVA.Tarifulnuincludetaxahotelier1%.

8.PENSIUNEAVILLAGRANDE***
Locaie: La 3 minute de centru, 5 minute de aeroport, un minut de cel mai mare MALL din
MoldovasituatnCampusulStudenescTudorVladimirescu,5minutedeSalaPolivalent.
Dotri i faciliti: caset de valori, telecomunicaii (telefon, fax), xerox, trezirea clienilor la
solicitare, mic dejun inclus, parcare gratuit, organizare de mese festive, banchete, internet
wirelessgratuit,restaurant.
Tarife:Camerdubla(twinsaumatrimonial)187lei/noapte/micdejuninclus
Camersingletwin145lei/noapte/micdejuninclus
Camersinglepatmatrimonial170lei/noapte/micdejuninclus
Camercujacuzzi(patmatrimonial)220lei/noapte/micdejuninclus
TarifeleincludmiculdejuniTVAulde9%,nuincludtaxahotelier2%.

9.HOTELDOROBANI***
Locaie: Poziionat ntro zon de prim interes, la cteva sute de metri de centrul financiar al
orauluiiladoarcivapaidecelmaimarecentrucomercialalMoldovei,HotelulDorobani
Iai *** te ntmpin cu o inut zvelt i modern, oferind confortul necesar att prin
poziionare,ctiprininterioareledeunbungustdesvrit.
Dotri i faciliti: 24 de camere de hotel ntrun ambient de 3 stele, sal de conferine bine
pus la punct din punct de vedere tehnic i organizatoric, restaurant cu un meniu bogat, din
care putei alege micul dejun, prnzul sau cina cu specific tradiional romnesc sau specific
internaional(restaurantulesterezervatexclusivclienilorhotelului),apartamentedeluxcare
potcazapnlapatrupersoanefiecare,suiteleVIPceoferunconfortmaximpentruocazare
perfect,unghidturisticcarevoferinformaiidespreatraciileturisticeipuncteledeprim
interes din Iai, inclusiv evenimente mondene, filme care ruleaz la cinema, piese de teatru,
oper i operet etc., internet de mare vitez, sistem Home Cinema, televiziune prin cablu
(peste 35 de canale TV), linie telefonic cu acces naional i international, climatizare
individual,minibar,seifcuaccesdigital,roomservice,recepie24deoredin24.
Tarife:Camerdubl180lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle160lei/noapte/micdejuninclus
Apartamentdelux270lei/noapte/micdejuninclus
ApartamentVIP300lei/noapte/micdejuninclus
Tarifelenuincludtaxalocalde2%.

10.HOTELTUDORPALACE
Locaie: Amplasat n apropierea celui mai mare centru comercial din Iai, Iulius Mall, Hotel
Tudor Palace pentru Tineret v ateapt pentru a v oferi cele mai bune servicii ntro
atmosfer cald i primitoare. Avnd o capacitate de 22 camere, respectiv 43 locuri, hotelul
esteoalegerefoartebunattpentruceicarevinninteresdeafacerictipentruceicarese
aflncltoriideplcereorisuntdoarntrecere.
Faciliti: cablu TV, aer condiionat, minibar, internet wireless, mic dejun inclus, pstrarea
valorilor,depozitareabagajelor,trezirealaorasolicitat,distribuireacorespondenei,comenzi
taxi,parcarepzit.
Tarife:Camerdubl165lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle140lei/noapte/micdejuninclus
Camermatrimonialnregimsingle155lei/noapte/micdejuninclus
Camertripl200lei/noapte/micdejuninclus
Menionmctarifeledemaisusnuauinclustaxalocalde2%.

11.HOTELRAMADA***
Locaie:Hotelulesteamplasatchiarncentruloraului,lanumai15minutedistandeaeroport
iladoar7minutedeGaraCentral,darinvecintateaunorobiectiveturisticeimportante:
Palatul Culturii, Biserica Trei Ierarhi, Catedrala Mitropolitan, Teatrul Luceafrul, centre
comerciale.
Dotriifaciliti:HotelulRamadaIaiCityCenterofercazaren76decamere.
Eleganaiconfortuldefinesctoatecamerelehotelului,careofernumeroasefaciliti:acces
cucardelectronic,internetgratuitinelimitat,workdesk,telefoncuaccesinternaionaldirect,
seifelectronic,aercondiionat,minibar,36canaleTV,televizoareLCD.Inplus,hotelulasiguri
facilitipentrupersoanelecudizabiliti.
Facilitile Camerelor: Aer condiionat, mini bar, mini safe, telefon, cablu TV, acces gratuit
Internetdemarevitez,avertizordefum,accesoriibaie,usctordepr.
Tarife:Camerdubl295lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle230lei/noapte/micdejuninclus
*Menionmctarifeledemaisusnuauinclustaxalocalde2%.

12.PENSIUNEAMOLDOTOUR***
Locaie: Poziionat n centrul oraului Iai, aproape de principalele puncte de afaceri i de
interesturistic,lanumai300demetrideGaraCentralIai,600demetridePiaaUniriii20de
minute fa de Aeroportul Iai, Pensiunea Turistic Moldotour este locul ideal att pentru
oameniideafaceri,ctipentruturitiicareviziteazIaul.
Faciliti:Aercondiionat,TVCablu,frigiderncamer,usctordepr,restaurantpizzerie,
telefon/faxlarecepie,seiflarecepie,semnalGSM,internetgratuit,baiepropriecucad/du,
rentacar.
Tarife:Camerdublmatrimonial154lei/noapte/micdejuninclus
Camertwin170lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle127lei/noapte/micdejuninclus
Camertripl210lei/noapte/micdejuninclus
*Smbtaiduminica,tarifelesuntredusecu20ron.

13.HOTELINDIANA***
Locaie:AmplasatncentrulorauluiIai,HotelIndianaofercazareiserviciihotelieredecea
maibuncalitate.Proiectatntromanierarhitecturalmodern,hotelulareundesigninterior
ceseevideniazprineleganirafinament.
Faciliti hotel: seif pentru depozitarea valorilor, depozitarea temporar a bagajelor, sal de
conferine,restaurant,micdejun,transmitereamesajelor,apeltrezire.
Faciliti camere: acces pe baz de cartel, TV prin cablu, internet gratuit, usctor de pr,
climatizareindividual,linietelefonic,roomservice08:0024:00,serviciidespltorie,minibar.
Tarife:Camerdubl190lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle155lei/noapte/micdejuninclus

14.HOTELUNIREA***
Locaie: Situat chiar n Piaa Unirii, spaiu care reprezint, n sine, centrul oraului, Hotelul
Unirea este una dintre cele mai uor de gsit destinaii ale Iaului. Poziionarea de excepie
permitecacelemaiimportanteobiectiveturisticesseaflenimediataapropiereahotelului,la
numaictevaminutedeplimbare.Prezenanzonacelordoustaiipermanentedetaxiface
deplasareauoarctreoricepunctdeinteresalorauluiIai.
Distanadelaaeroportlahotelseparcurgennumai15minutecumaina,iarceadelaGaraIai
pnncentru,n5minutecumainasau15minutedeplimbare.nceeacepriveteparcarea,
puteioptapentruloculautoturismuluidumneavoastrnfaasaunspatelehotelului.Locurile
deparcareseacordlacerere,nfunciededisponibiliti.
Facilitihotel:recepie24h,camerenefumtori/fumtori,parcare,cafenea/Bardeziterasade
var,serviciupstrrivalori(seiflarecepie),serviciumesagerie,serviciutrezire,roomservice,
curtorie,ziare(presalocal),restaurante,centrudeconferine,WIFI.
FacilitiCamere:TV,usctordepr,internet,minibar,cabluTV,telefondirect,climatizare.
Tarife:Camerdubl290lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle250lei/noapte/micdejuninclus
Apartament365lei/noapte/micdejuninclus

15.HOTELCERAMICA**
Adresa:PoziionatntrozonfoarteimportantaIaului,lacivametridecelmaimarecentru
comercial, la doar 10 minute de centrul civic al oraului i de alte puncte de interes, Hotel
Ceramicaseadreseaztuturorcelorcareviziteazfrumosultrgattnscopdeafaceri,cti
turistic.HotelulestesituatpebulevardulTudorVladimirescunr.103A,nimediataapropierea
Campusului Universitar i a Universitii Tehnice Gh. Asachi, locul cel mai cunoscut, mai
emblematic i mai mediatizat al oraului. Accesul este extrem de facil din orice punct al
oraului.
Dotriifaciliti:21decamereduble,3apartamente,internetwireless,televiziuneprincablu,
linietelefoniccuaccesnaionaliinternaional,aercondiionat,minibar,fax,bardezi,salon
micdejun,recepie24deoredin24,parcarepzit,serviciutrezire,taxi,camerenefumtori.
Camerele sunt foarte linitite, spaioase i luminoase, fiind dotate cu toate facilitile
corespunztoare unui hotel de 2 stele: paturi confortabile, televizor, baie cu cabin de du,
telefon.
Tarife:Cameradubl108lei/noapte
Camerasingle98lei/noapte
Cameratripl135lei/noapte
Apartament160lei/noapte
*Miculdejunseservetelacerereinuesteinclusntarif.

16.HOTELINTERNATIONAL****
Locaie: Amplasat n centrul Iaului, parte a celui mai nou i modern complex urbanistic din
Moldova Palas Iai, Hotelul International Iai este cea mai atractiv destinaie de business,
leisureievenimentedincapitalaMoldovei.
Dotri i faciliti: Hotelul pune la dispoziia oaspeilor si o gam larg de servicii pentru
relaxareprecumSPA,piscin,saunuscat,saunumed,masaj,duuriemoionalesausalde
fitness. O particularitate atractiv este oferit de Sala Belvedere, amplasat la etajul 11 al
hotelului, ce ofer o privelite spectaculoas asupra ntregului complex Palas. Clienii au la
dispoziie dou restaurante cu specific internaional i tirolez, un lobby i un whisky bar la
parterul hotelului, iar la etajul 11, cu o perspectiv de ansamblu asupra Iaului, putei petrece
momentencnttoarelaSkyLounge.
Tarife:Camerdubldeluxeinregimsingle100euro/noapte/micdejuninclus
Camerdubldeluxe115euro/noapte/micdejuninclus
Camerdublcornerroom140euro/noapte/micdejuninclus
JuniorSuite170euro/noapte/micdejuninclus
Apartamentcu1dormitor210euro/noapte/micdejuninclus
Apartamentcu2dormitoare310euro/noapte/micdejuninclus
TarifelesuntexprimatenEUROivorficalculatelacursulBNRdinziuafacturrii.

17.HOTELPREMIERCLASS***
Locaie:SituatlaintrareanIai(ValeaLupului)napropiereacomplexuluicomercialCarrefour
ERA, Hotel Premier Class v ofer cazare n 16 Camere Double i 4 Suite Junior dotate
ultramodernicufinisajedeexcepie,mbinndeleganacumodernitatea.
Dotriifaciliti:Serviciidebarrecepienonstop,parcareprivat,LCDTV,minibar,dusau
cadhidromasaj,aercondiionat,wifigratis.
Tarife:Camerdubltwin/matrimonial165lei/noapte/micdejuninclus

JuniorSuite185lei/noapte/micdejuninclus

Apartament240lei/noapte/micdejuninclus

18.APARTHOTELILPRIMO***
Locaie: Hotelul ofer cazare n apartamente moderne, dotate la cele mai nalte standarde
pentrucaedereaaicisdevinoncntareprinconfortirafinament.Amplasamentulestela
numai cinci minute de Centrul Civic, n spatele Facultii de Mecanic, ntro zon select i
linititdindulceletrgalIeilor.
Dotri i faciliti: aer condiionat, plasm, frigider, buctrie, mobilier modern, usctor de
pr,ptupentrucopiilacerere,patsuplimentarlacerere,sistemtrezire,uiprotecielafoc,
sistemdepaz(butondepanic),supravegherevideointerniextern,cabluTV,roomservice

lapredemeniu.
Tarife:Camerdublsuperioar135lei/noapte
Camersingle120lei/noapte
Apartamentcu1camer150lei/noapte
Camertripl170lei/noapte
Apartamentcu2camere200lei/noapte
Apartamentcu2camere(salon+dormitor)240lei/noapte
Apartamentcu2camereLux280lei/noapte
Micdejun15lei/persoan/zi

19.CASADEOASPEISF.NICOLAE***
Adresa:Str.AgathaBrsescunr.9.
ntrunambientplcut,nvecintateaunoredificiiistoricedemarc(CatedralaMitropolitan,
TeatrulNaional,BisericaTreiIerarhi,PalatulRoznovanu,PalatulCulturii),CasadeOaspeiSf.
NicolaedinIaioferogamlargdeserviciidecalitate.
Dotri i faciliti: Casa de Oaspei Sf. Nicolae deine 40 de camere cu vedere spre parcul
Teatrului Naional sau spre curtea interioar, restaurant, produse tradiionale i de post,
patiserieicofetrie,catering.
Toate camerele dispun de baie proprie (cad/du) i sunt dotate cu telefon, TV cablusatelit,
conexiuneinternetwireless,aercondiionatifrigider.
Tarife:Camerdubl165lei/noapte/micdejuninclus
Camersingle130lei/noapte/micdejuninclus

Anexanr.7b

EXPOZANT:____________________________

FORMULARREZERVARECAZARELIBREX2015

Nr.
crt.
1

Hotel

Tipulcamerei

Pre/camer
conformofert

Nr.persoane

Ziuasosirii/
Ziuaplecrii

Altemeniuni

a)EXPOZANT:
SOLICITMPLATAPRINCOMPENSARECUS.C.SEDCOMLIBRISS.A.IAI

PENTRUSERVICIILEDECAZARELAHOTELULRAMADA,CONFORMSOLICITRIIIPREURILORDINOFERTA(anexanr.7a)

DA

NU

b)S.C.SEDCOMLIBRISS.A.:
ACCEPTMPLATAPRINCOMPENSAREPENTRUSERVICIILEDECAZARELAHOTELULRAMADA,

DA
NU
CONFORMSOLICITRIIIPREURILORDINOFERTA(anexanr.7a)

Important!SeacceptcaplatapentrurezervriledecazarelaHotelRAMADAcucareexistoconvenienacestsens(cuexcepiarezervrilorde
cazarelacelelaltehoteluridinofert)ssefacincompensarecuS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai.Aceastclauzestevalabilnumaicuacceptulscris
alS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iai.Plata(parialsauintegralacontravaloriiserviciilorcomandate)princompensarecuS.C.SEDCOMLIBRISS.A.Iaiseva
puteaefectuanumaidacexistsolddeplatlaaceastsocietate,nfunciedecarteavndutincondiiileconvenitentrepri.

Not:Sevorluanconsiderareformulareledecazareprimitepnceltrziuladatade4martie2015,iardupaceastdatsevorfacerezervri
doarnlimitalocuriledisponibile.Lapreuldinofert,seadaug1euro/persoan(cuTVA)reprezentndrezervareiconfirmarecazare.
Persoandecontact:CorinaGugeanu,efBirouCarte0232234582,int.221,0232234572,0232217811
Email:carte@sedcom.ro,www.editurasedcomlibris.ro,fax:0232233080

Data:

Numenclar,semnturitampilexpozant,

Numenclar,semnturitampilS.C.SEDCOMLIBRISS.A.IAI,