Sunteți pe pagina 1din 7

Exemplul 1

Calculul marimilor relative de structura, coordonare dinamica si intensitate.


Reprezentarea grafica a rezultatelor obtinute.
Se dau datele: salariul mediu si numarul personalului in doua ramuri intr-un
trimestru.
Tabelul 4
Salariu mediu (lei)

Ramura

Numarul personalului (mii persoane)

iulie

august septembrie iulie

august

septembrie

Comert

150.4

160.68 165.99

4.03

3.95

3.87

Hoteluri si restaurante

135.05 145.90 147.71

1.15

1.15

1.04

Total

5.18

5.10

4.91

Sursa:Date conventionale

Se cere:
1. Sa se calculeze marimile relative permise de date;
2. Sa se reprezinte grafic rezultatele obtinute.
Rezolvare:
1.1 Calculul marimilor relative de structura
Pe baza celor doi indicatori prezentati in tabelul 2.10, se poate determina fondul de salariu
( FSi ) dupa relatia: FSi=SiTi (vezi tabelul 2.11) si deci, se pot calcula marimi relative de
structura pornind de la fondul de salariu si numarul personalului. Salariul mediu, nefiind direct
insumabil, pe baza lui nu se pot calcula marimi relative de structura. Marimile relative
calculate, pornind de la fondul de salarii, au sensul de ponderi sau greutati specifice calculate
dupa relatia: gi=FSi/sum(FSi)100, iar cele calculate pornind de la numarul personalului au
sensul de frecvente relative calculate dupa relatia f*i=fi/sum(fi)100 sau n*i=ni/sum(ni)100
Tabelul 4.11
Fondul de salarii lunar in comert, hoteluri si restaurante
Ramura

Fondul de salarii (mii lei)


iulie

august

septembrie

Comert

606.2329

634.6860

642.3813

Hoteluri si restaurante

155.3075

167.7850

153.6184

Total

761.5404

802.4710

795.9997

Marimile relative rezultate din aplicarea acestor formule sunt redate in tabelul urmator.
Tabelul 4.12

Structura pe ramuri a fondului de salariu si a numarului de personal in trimestrul III


Structura (%) pentru
Ramura

Fondul de salarii

Numarul de personal

iulie

august

septembrie

iulie

august

septembrie

Comert

79.6

79.1

80.7

77.8

77.4

78.8

Hoteluri si restaurante

20.4

20.9

19.3

22.2

22.6

21.2

Total

100

100

100

100

100

100

1.2 Calculul marimilor relative de coordonare


Acest tip de marime relativa se poate calcula pentru fiecare din cei trei indicatori din tabel. De
aici se poate trage concluzia ca ori de cate ori se pot calcula marimi relative de structura se pot
calcula si marimi relative de coordonare, nu intotdeauna si invers. Este cazul factorilor
calitativi care, nefiind insumabili direct putem calcula pentru ei marimi relative de coordonare,
dar nu si de structura.
Tabelul 4.13
Marimi relative de coordonare
Indicatori

Salariu mediu

Numarul personalului

Fondul de salarii

iulie

august septembrie iulie august septembrie iulie

KA/B

1.114

1.101

KB/A

135.05 145.90 147.71

1.124

august septembrie

3.50 3.435 3.721

3.903 3.783 4.128

1.15 1.15

0.256 0.264 0.239

1.04

In exemplul luat, daca notam cu A ramura comert si cu B ramura hoteluri si restaurante, putem
calcula marimi relative de coordonare de forma: KA/B=XA/XB; KB/A=XB/XA ; KA/B=nA/nB;
nB/A=nB/nA
Rezultatele aplicarii acestor formule sunt prezentate in tabelul 4.13
1.3. Calculul marimilor relative de intensitate
In tabelul 4.10 salariul mediu este o marime relativa de intensitate, care se calculeaza si pe
fiecare ramura si pe total cu raport intre fondul de salarii si numarul personalului. Deci, trebuie
calculat numai pe total, folosind relatia: Stotal=sum(FSi)/sum(Ti)
1.4. Calculul marimilor relative de dinamica
Datele referitoare la trei luni consecutive se pot calcula marimi relative de dinamica cu baza
fixa:
Ki/0(%)=xi/x0100
iulie
Stotal=76154.04/513=148.45 lei/pers
august
Stotal=80247.10/510=157.35 lei/pers
septembrie Stotal=79599.97/491=162.12 lei/pers
si marimi relative cu baza in lant: Ki/(i-1)(%)=xi/xi-1100 (vezi tabelul 4.15)
Tabelul 4.14
Dinamica salariului mediu, a numarului de personal si a fondului de salarii in comert,
hoteluri si restaurante in trimestrul (in % fata de luna iulie)
Ramura

Salariu mediu

Numarul personalului

Fondul de salarii

iulie august septembrie iulie august septembrie iulie august septembrie


Comert

100.0 106.8 110.3

100 98.0

96.0

100.0 104.7 106.0

Hoteluri si
restaurante

100.0 105.9 109.2

100 98.5

94.8

100.0 105.4 104.5

Total

100.0 105.9 109.2

100 98.5

94.8

100.0 105.4 104.5

2. Reprezentarea grafica a rezultatelor


Pentru marimile relative de structura si coordonare se procedeaza asemanator cu celelalte
probleme anterioare. Pentru marimile relative de dinamica se pot folosi cronograme pentru
cele cu baza fixa sau grafice prin coloane pentru cele cu baza mobila (variabila).

Exemplul 2
Calculul marimilor relative de structura, coordonare (corespondenta) dinamica
ale planurilor si de intensitate. Reprezentarea grafica a rezultatelor.
Un agent economic dispune de doua magazine la care s-au inregistrat urmatoarele
date.
Tabelul 4.16
Valoarea desfacerilor (mii lei)

Numarul vanzarilor

Octombrie'97

Noiembrie'97

Octombrie'97

Noiembrie'97

realizat

real.

plan.

realizat

real.

plan.

720

1000

1425

20

25

30

II

3240

4200

4875

80

100

100

Total

3960

5200

6300

100

125

130

Magazinul

Sursa:Date conventionale

Se cere:
1. Sa se calculeze toate marimile relative posibile;
2. Sa se reprezinte grafic rezultatele obtinute.
Rezolvare:
1.1 Calculul marimilor relative de structura
Se folosesc relatiile prezentate anterior si se vor calcula numai pentru indicatorii insumabili
realizati.
Tabelul 4.17
Magazinul

Structura desfacerilor

Structura vanzarilor

Octombrie 1997

Octombrie 1997

Noiembrie 1997

Noiembrie 1997

18.2

22.6

20.0

23.0

II

81.2

77.4

80.0

77.0

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

1.2 Calculul marimilor relative de coordonare


Se vor obtine schimband pe rind, baza de rapoarte, deci: KA/B=XA/XB; KB/A=XB/XA
Tabelul 4.18
Volumul desfacerilor

Numarul vanzarilor

Magazinul Realizat octombrie


1997

Realizat Noiembrie
1997

Octombrie
1997

Noiembrie 1997

A/B

0.22

0.29

0.25

0.30

B/A

4.50

3.42

4.00

3.33

1.3. Calculul marimilor relative ale dinamicii


Tabelul 4.19

Dinamica(%)

Magazinul
Vanzarilor

Nr. de vanzatori

197.92

150.00

II

150.46

125.00

Total

159.09

130.00

1.4. Calculul marimilor relative ale planului


Se pot calcula marimile relative ale sarcinii de plan
(Kpl/0=xpl/x0) si de indeplinire a planului (K1/pl=x1/xpl) pentru cei doi indicatori (volumul
desfasurarilor si numarul vanzarilor) pe fiecare magazin si pe total. rezultatele sunt prezentate
in % (vezi tabelul 4.20)
Tabelul 4.20
Volumul desfacerilor

Numarul vanzatorilor

Kpl/0

K1/pl

Kpl/0

K1/pl

138.88

142.50

125.0

120.0

II

129.62

116.07

125.0

100.0

Total

131.38

121.15

125.0

104.0

Magazinul

1.5 Calculul marimilor relative de intensitate


Avand datele cu privire la valoarea desfacerilor si numarul vanzarilor, se pot calcula marimile
relative de intensitate care exprima desfacerea medie.
Tabelul 2.21
Magazinul

Valoarea medie a desfacerilor pe un vanzator (mii lei)

Octombrie

Noiembrie

36.00

47.50

II

40.50

48.75

Total

39.60

48.46

2. Reprezentarea grafica a rezultatelor


Fata de graficele din problemele anterioare aici putem reprezenta grafic valoarea medie a
desfacerilor si numarul de vanzatori.
Valoarea totala a desfacerilor in functie de desfacerile medii si numarul de vanzatori, in luna
octombrie si noiembrie 1999.

Exemplul 3
Utilizarea marimilor relative pentru reconstruirea valorilor absolute din care s-au
calculat.
Un agent economic dispune de trei magazine, la care s-au inregistrat datele din
urmator
Tabelul 4.22
Structura
Magazine desfacerilor
iulie
august

% sarcini de plan in august fata Indeplinirea planului in luna


de iulie
august

25.0

20.0

105.2

94.3

38.0

50.0

120.3

102.5

37.0

30.0

110.5

107.3

Total

100.0

100.0

...

...

Stiind ca suma totala a incasarilor din desfacerile de marfuri a fost in luna august 48
000lei,
Se cere: Sa se calculeze sumele incasate de fiecare magazin in cele doua perioade,
precum si cele planificate pentru luna august.
Rezolvare

1. Pe baza marimilor relative de structura din luna respectiva se obtin valorile pe magazine.
Daca notam sumele incasate in luna august cu xi, atunci marimea relativa de structura este:
gxi=xij/sum(xij) (i=1,2,...,k).
Deci se cunoaste greutatea specifica (gxi) si sum(xij) (i=1,2,...,k), de unde xij=gijsum(xij)
(i=1,2,...,k)
magazinul A x11=204800/100=9600 lei
magazinul B x12=504800/100=24000 lei
magazinul C x13=304800/100=14400 lei
2. Avand datele absolute pentru incasarile din luna august si procentele de realizare a planului,
se pot afla valorile planificate: K1/pl%=x1/xpl100; de unde xpl=x1/K1/pl.Deci
magazinul A xpl/1=9600/0.943=10180.27 lei
magazinul B xpl/2=2400/1.025=23414.63 lei
magazinul C xpl/3=14400/1.073=13420.32 lei
sum(xpl/i)=10180.27+23414.63+13420.32=47015.22 lei (i=1,2,3)
3. Pentru a afla valorile incasarilor din perioada de baza se porneste de la valorile planificate si
coeficientii sarcinilor de plan, adica: Kpl/0=xpl/x0 de unde x0=xpl/Kpl/0. Deci:
magazinul A x0/1=10180.27/1.052=9677.07 lei
magazinul B x0/2=23414.63/1.203=19463.54 lei
magazinul C x0/3=13420.32/1.105=12145.04 lei
sum(x0/i)=9677.07+19463.54+12145.04=41285.69 lei (i=1,2,3)
4. Avand datele pe total se pot completa cele doua rubrici unde sunt trecute ... (semnul ca
datele exista, dar nu se cunosc). Procentul sarcinii de plan pe cele trei magazine:
Kpl/0=sun(xpl/i)/sum(x0/i)=47015.22/41285.69=1.1388 (sau 113.88%), (i=1,2,3).
Procentul indeplinirii planului pe total:
K1/pl=sun(x1/pl)/sum(x0/i)=48000/47015.22=1.021 (sau 102.1%), (i=1,2,3).

Probleme propuse spre rezolvare


Problema 1
Se cunosc datele
Magazine

Structura incasarilor (%)

% sarcinii de plan

% indeplinirii planului

20

100.2

105

45.3

38

113.4

106

12.4

15

110.5

101

25.3

27

100.5

104

Total

100

100

***

***

01.1997

01.1999

17

De analizat datele, stiind ca suma incasarilor la data de 01.1999 era de 32548 mii
lei.

Problema 2
Se cunosc urmatoarele date:

Indicatori

Anii
1999

2000

2001

PIB (mil. lei)

12322

16020

19019

Total populatie (mii persoane) din care:

3649.3

3643.5

3627.2

urbana

1531.8

1529.2

1501.4

rurala

2117.5

2114.3

2133.1

1. De calculat marimile relative care sa caracterizeze statistic dinamica si relatiile


dintre datele din tabel si sa se precizeze ce fel de marimi relative au fost calculate.
2. De reprezentat grafic structura populatiei.