Sunteți pe pagina 1din 259

2.

ZONE DE PROTECTIE PENTRU CAPTARILE DE


APA DESTINATE POTABILIZARII
Definirea zonelor de protectie s-a realizat in conformitate cu prevederile Legii Apelor
310/2004 si a HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.
Registrul zonelor protejate limitrofe captarilor de apa de suprafata si din subteran cuprinde:
Caracteristicile generale ale zonei protejate;
Tabelul 2.1 - Zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata pentru
potabilizare,
Tabelul 2.2 - Zone de protectie pentru captari de apa din surse subterane pentru
potabilizare,
Figura 2.1. - Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii,
Fig. 2.2. Debite prelevate din captarile de subteran
Fig. 2.3. Debite prelevate din captarile de suprafata
Fig. 2.4. Populatia deservita din captarile din subteran
Fig. 2.5. Populatia deservita din captarile de suprafata
Fisa de caracterizare a captarilor de apa de suprafata si din subteran si a ariei de
protectie care cuprinde caracteristicile prizei/captarii si caracteristicile zonei de
protectie.
Desemnarea zonelor de protectie limitrofe captarilor de ape de suprafata si din subteran
utilizate pentru potabilizare s-a realizat utilizand urmatoarele criterii :
- asigurarea unor debite in medie mai mari de 10 m3/zi sau care deservesc mai mult de 50
persoane;
- folosirea in viitor ca si captari de apa potabila
Conform legislatiei, in teren se instituie urmatoarele zone de protectie, cu grade diferite de
risc fata de factorii de poluare:
a) zona de protectie sanitara cu regim sever;
b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie;
c) perimetrul de protectie hidrogeologica
Zonele de protectie sanitara cu regim sever pentru captarile din cursurile de apa se
determina in functie de caracteristicile locale ale albiei si are urmatoarele dimensiuni minime:
- 100 m, pe directie amonte de priza;
- 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei;
- 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei.
Pentru captarile din lacuri, zona de protectie sanitara cu regim sever, are urmatoarele
dimensiuni minime masurate la nivelul minim de exploatare al captarii:
- 100 m radial, pe apa, fata de amplasamentul punctului de captare;
- 25 m radial, pe malul unde este situata priza.
Pentru zonele de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictie limitrofe captarilor de
apa potabila din subteran, dimensionarea se realizeaza, de regula, utilizand criteriul timpului de
tranzit in subteran al unei particule de apa hidrodinamic active, folosindu-se in calcule
caracteristicile si parametrii hidrogeologici ai acviferului.
In cazul captarilor care exploateaza acvifere freatice la care nu exista suficiente date pentru
aplicarea criteriului de mai sus, dimensiunile zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru
foraje si drenuri sunt de minimum:
- 50 m amonte si de 20 m aval de captare;
- 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii

iar pentru captari din izvoare, de minimum:


- 50 m amonte si
- 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii
Pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei ca urmare a activitatii
umane, in zonele de protectie se impun masuri de interdictie a unor activitati precum si masuri de
utilizare cu restrictii a terenului.
In perimetrele de protectie hidrogeologica se impun masuri de precautie pentru:
- prevenirea poluarii cu substante greu degradabile sau nedegradabile;
- prevenirea sau compensarea modificarilor semnificative ale regimului de regenerare a resurselor
de apa exploatate
Aceste masuri de precautie se stabilesc prin studii de evaluare a impactului asupra mediului,
care sunt obligatorii in procedura de reglementare pentru toate lucrarile si activitatile de pe
terenurile situate in perimetrele de protectie hidrogeologica.
In zonele de protectie sanitara cu regim de restrictie, terenurile pot fi exploatate agricol
de catre detinatorii acestora, dar cu interzicerea:
- utilizarii ingrasamintelor naturale si chimice;
- utilizarii substantelor fitosanitare;
- irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet;
- crescatoriilor de animale si depozitarii de gunoi animalier;
- pasunatului si insilozarii nutreturilor;
- amplasarii de sere si de iazuri piscicole.
In afara masurilor restrictive cu privire la exploatarea agricola, pe aceste terenuri sunt
interzise:
- toate activitatile mentionate pentru perimetrele de protectie hidrogeologica;
- amplasarea de: abatoare, tiraje de cale ferata, baze auto;
- bazine neetanse de ape reziduale, haznale cu groapa simpla;
- locuinte, spitale, aeroporturi, unitati militare fara sistem de canalizare;
- cimitire umane si de animale, de masini, containere de deseuri;
- balastiere, exploatari de turba, cariere de piatra;
- campinguri, stranduri fara sisteme de canalizare;
- executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole: grajduri, silozuri,
depozite de ingrasaminte si de substante fitosanitare;
- depozite de carburanti, lubrefianti, combustibili solizi;
- spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei; etc.
In zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise toate activitatile prevazute
pentru zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, pentru perimetrele de protectie
hidrogeologica precum si:
- amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei
si a instalatiilor;
- efectuarea de sapaturi si excavatii de orice fel;
- depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a
instalatiilor, cazuri in care se vor lua masuri pentru preintampinarea patrunderii in sol a
oricaror substante impurificatoare;
- traversarea zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate, cu exceptia celor aferente
obiectivului protejat;
- deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate;
- pescuitul si scaldatul;
- recoltarea ghetii si adaparea animalelor;
Terenurile agricole cuprinse in aceste zone, vor putea fi exploatate numai pentru culturi de
plante perene, plante paioase si de pomi fructiferi, fiind interzise:
- utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice;
- irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;

- culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale;
pasunatul;
De asemenea, in zona de protectie sanitara cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de
protectie constructive si de exploatare:
- cel care exploateaza lucrarile de captare pentru ape subterane trebuie sa aiba in
proprietate cel putin suprafata de teren aferenta zonei de protectie sanitara cu regim
sever;
- nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor
acoperitoare ale acviferului;
- terenul va fi protejat impotriva eroziunii si inundatiilor;
- lucrarile vechi de excavatii deschise vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor
cu potential poluant.
Registrul zonelor protejate la nivelul directiei de apa pentru capitolul Zone de protectie
pentru captarile de apa destinate potabilizarii include urmatoarele informatii:
Caracteristicile generale ale zonei protejate;
Harta zonelor de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii;
Graficul privind evolutia debitului captarilor (suprafata si subteran) in anul 2008 fata
de 2005
Graficul privind evolutia populatiei deservite in anul 2008 fata de 2005
Cate un tabel cu zonele protejate limitrofe captarilor de apa de suprafata, respectiv
din subteran;
La nivelul anului 2005 au fost inventariate 48 captari din surse de suprafata cu un debit
mediu prelevat total de 4666,31 l/s (4,67 m3/s) care deserveau 698334 de locuitori si 148 de captari
din sursele subterane, cu un debit mediu prelevat total de 1542,8 l/s (1,54 m3/s) care deserveau
464187 de locuitori. La nivelul anului 2008, sunt identificate 49 captari din surse de suprafata cu un
debit mediu prelevat total de 3809,5 l/s (3,8 m3/s) care deservesc 704267 de locuitori si 145 de
captari din surse subterane, cu un debit mediu prelevat total de 1351,4 l/s (1,35m3/s) care deservesc
624991 de locuitori.
In Figura 2.1. Zone de protectie pentru captarile de apa destinate potabilizarii se poate
urmari localizarea acestora in Bazinul Hidrografic Olt, fiind impartite in surse de suprafata si surse
de subteran, cu evidentierea zonele de protectie. De remarcat este faptul ca numarul zonelor de
protectie este mai mic decat numarul captarilor de apa.
In Tabelele 2.1. si 2.2. sunt prezentate sintetic informatii privind zone de protectie pentru
captari de apa din surse de suprafata si de subteran pentru potabilizare, iar graficele de mai jos
prezinta situatia comparativa a populatiei deservite si a debitelor autorizate la captarile de apa
utilizate in scopul potabilizarii in 2007, fata de 2004.

Tabel 2.1 Zone de protectie pentru captari de apa din surse de suprafata pentru potabilizare
Nr.
crt.

Denumire priza

Amplasament

Tip corp de apa (inclusiv codul)


Corpul de apa (inclusiv codul)
RO01a / Olt-aval confluenta Sipos - aval
confluenta Cad; RORW8.1_B2

Administrator / Localitati
alimentate

Judet

Debit
(l/s)

Populatie
deservita

SC GOSLOC SA Balan / Balan

HR

45,10

7586

HR

143,70

50000

HR

3,54

1340

Primaria Cozmeni / Cozmeni

HR

0,87

1216

Comunal Vlahita / Vlahita

HR

14,40

Comunal Vlahita / Vlahita

HR

7,50

SC GOS TRANS COM


Covasna / Covasna

CV

19

11369

SC BIBCO SA Biborteni /
Biborteni

CV

10,70

870

RO01a / Cormos - izvoare - confluenta Olt


si afluentii sai; RORW8.1.67_B1

SC GOS COM SA Baraolt /


Baraolt, Varghis

CV

16

11572

ROLA06 / Tarlung - acumulare Tarlung;


ROLW8.1.45.22_B2

Compania Apa Brasov /


Brasov, Sacele

BV

1416

259673

Lac acumulare
Mesteacan

Olt, priza de mal, hm-100

Lac acumulare
Frumoasa

Frumoasa, turn priza,


hm-138

ROLA14 / Frumoasa - acumulare


Frumoasa; ROLW8.1.14.2_B2

Captare
Sancraieni

Captare Cozmeni

Captare Varghis

Captare Zmeuris

Captare Covasna

Valea Mare, mal stang,


hm-42
Cozmeni, mal drept,
hm-28
Varghis, mal drept,
hm-100
Zmeuris, mal drept,
hm-14
Covasna, amonte localitate
Covasna, mal drept,hm-60

Captare Biborteni

RO01a / Valea Mare - izvoare- confluenta


Olt; RORW8.1.23_B1
RO01a / Cozmeni (Fagul Mare) - izvoareconfluenta Fisag; RORW8.1.28a.3_B1
RO01a / Cormos -izvoare - confluenta Olt
si afluentii; RORW8.1.67_B1
RO01a / Cormos -izvoare - confluenta Olt
si afluentii; RORW8.1.67_B1
RO01a / Covasna - izvoare - confluenta
Raul Negru; RORW8.1.45.18_B1
RO01a / Baraolt - izvoare - amonte
confluenta Ozunca cu afluentii Durca si
Brad; RORW8.1.66_B1

Captare Baraolt

10

Lac acumulare
Tarlung

Baraolt, hm-199
Cormos, amonte localitate
Baraolt, mal drept,
hm-296
Tarlung, amonte localitate
Sacele, hm-295

SC GOSCOM SA Miercurea
Ciuc / Miercurea Ciuc,
Frumoasa, Nicolesti, Fitod,
Misentea, Leliceni
SC KRAITEN Harghita SA /
Sancraieni, Santimbru Sus

6760

11
12

Captare Turcu priza Colorom


Captare Turcu priza Sere

13

Captare Feldioara

14

Lac acumulare
Dopca

15
16
17
18

Captare Breaza
(Pojorta)
Captare
Brescioara
Captare
Vistisoara
Captare Vistea
Mare

Turcu, amonte confluenta


Barsa, hm-295
Turcu, amonte confluenta
Barsa, hm-296
Crizbav, amonte localitate
Crizbav, hm-20

RO01a / Turcu (Moieciu) - izvoare confluenta Barsa si afluentii Stancioiu,


Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita;
RORW8.1.50.4_B1
RO01a / Crizbav -izvoare - confluenta Olt;
RORW8.1.53_B1

Valea Mare, hm-100

RO01a / Valea Mare - izvoare confluentaOlt; RORW8.1.69_B1

Breaza, amonte confluenta


Brescioara, hm-102
Brescioara, amonte
confl.Breaza, hm-101
Vistisoara, amonte
localitate Vistea de Sus
Vistea Mare, amonte
localitate Vistea de Sus
Ucea, amonte confluenta
Ucisoara, hm-80
Ucisoara, amonte
confluenta Ucea

19

Captare Ucea

20

Captare Ucisoara

21

Captare Arpasel

Arpasel

22

Captare Arpasu
Mare

Arpasul Mare

23

Captare Balea

Cartisoara

RO01a / Breaza - izvoare - confluenta Olt


si afluentul Brescioara; RORW8.1.96_B1
RO01a / Vistea - izvoare - confluenta Olt
si afluentul Vistisoara; RORW8.1.101_B1
RO01a / Ucea- izvoare - confluenta Olt si
afluentul Ucisoara; RORW8.1.104_B1
RO01a / Arpas - izvoare - confluenta Olt si
afluentul Arpasel (Arpasul Nou);
RORW8.1.106_B1
RO01a / Cartisoara si afluentii Laita,
Seaca; RORW8.1.109_B1

Servicii de Gospodarire Magura


Codlei / Codlea
Servicii de Gospodarire Magura
Codlei / Codlea
Primaria Feldioara / Feldioara,
Rotbav, Colonia Reconstructia
Compania Apa Brasov-sector
Rupea/ Rupea, Rupea Gara,
Homorod, Bogata Olteana,
Dopca
SC VIROMET Victoria SA /
Lisa, Breaza
SC VIROMET Victoria SA /
Lisa, Breaza
SC VIROMET Victoria SA /
Vistisoara
SC VIROMET Victoria SA /
Victoria
SC VIROMET Victoria SA /
Victoria
SC VIROMET Victoria SA /
Victoria
Primaria Arpasu de Jos/ Arpasu
de Jos, Arpasu de Sus,
Cartisoara
SC VIROMET Victoria SA/
Victoria
SC VIROMET Victoria SA/
Victoria

BV

19

BV

19

BV

9,50

4800

BV

10

4228

BV

7,10

BV

BV

1,60

BV

17,70

5850

861
-

107,7

1500 sursa
alternativa

SB

4,74

3410

SB

116,5

SB

BV
BV

24

Captare Avrig

Avrig, aval 600 m de


confl. cu paraul Jibrea

Acumulare Gura
Raului
Captare
complementara
Sadu - CHE Sadu
II
Captare Sadu canal de fuga
Acumulare Sadu
II

Cibin, amonte loc.Gura


Raului

29

Captare Tilisca

Tilisca

30

Captare Strambu

Strambu

31

Captare Sebes

Sebes, am.loc.Sebesu de
Jos

32

Captare Valea
Satului

Valea Satului

33

Captare Boisoara

Gaujani, mal stang

34

Captare Perisani

Valea Campului, mal


stang

35

Lac acumulare
Bradisor

Lotru, mal drept, hm-678

36

Captare Cheia

Cheia, hm-222

25
26
27
28

Sadu, am.cca. 600m de


CHE Sadu II
Sadu, canal de fuga a CHE
Sadu II
Sadu, mal drept, la CHE
Sadu II

SC Gospodarie Orasaneasca
RO01a / Avrig - izvoare-confluenta Olt si
Avrig SA/ Avrig, Marsa,
afluentii Jibrea, Moasa; RORW8.1.116_B1
Racovita
RO01a / Cibin - acumulare Gura Raului;
ROLW8.1.120_B2
RO01a / Sadu - izvoare - amonte
acumulare Negovanu si afluentul Contu;
RORW8.1.120.14_B1
RO01a / Sadu - aval acumulare Negovanu
- confluenta Cibin; RORW8.1.120.14_B3
RO01a / Sadu - acumulare Negovanu;
ROLW8.1.120.14_B2
RO01a / Saliste (Valea Mare) si afluentii
Valea Drojdiei, Tilisca, Tiliscuta, Sibiel,
Orlat; RORW8.1.120.4_B1
RO01a / Sebes si afluentul Valea Caselor;
RORW8.1.120.9_B1
RO01a / Sebes si afluentul Moasa;
RORW8.1.119_B1
RO01a / Valea Satului - izvoare confluenta Olt; RORW8.1.129_B1
RO01a / Gaujani - izvoare-confluenta Olt
si afluentul Boisoara; RORW8.1.130.2_B1
RO01a / Baias- izvoare - confluenta Olt si
afluentii Grebla, Dosul; RORW8.1.133_B1
ROLA08 / Lotru - acumulare Bradisor;
ROLW8.1.135_B4
RO01b / Olanesti - izvoare - confluenta
Cheia cu afluentii paraul Cainelui si Cheia;
RORW8.1.145_B1

SC Apa Canal SA Sibiu/ Sibiu,


Gura Raului, Orlat, Sura Mica,
Selimbar

SB

32,30

SB

985

14114

161374

SB
65,30
SB

SC Prescom Cisnadie SRL/


Cisnadie, Sadu

SB

53,60

15810

Primaria Saliste/ Saliste, Tilisca

SB

13,30

4528

Primaria Rasinari/ Rasinari

SB

4,70

4610

Primaria Turnu Rosu/ Turnu


Rosu, Sebesu de Jos
SC Apavil SA Rm.Valcea sector Brezoi / Brezoi

SB

in executie

VL

1,03

1325

Primaria Boisoara / Boisoara

VL

0,40

900

Primaria Perisani / Perisani

VL

419

VL

512

VL

109

SC Apavil SA /Rm.Valcea,
Brezoi, Bujoreni, Daiesti
SC Apavil SA Rm.Valcea /
Rm.Valcea, Brezoi, Bujoreni,
Daiesti

109598

37

Captare Olanesti

Olanesti, amonte Vladesti

RO01b / Olanesti - confluenta Cheia confluenta Olt; RORW8.1.145_B2

38

Captare
Manaileasa

Manaileasa, mal stang,


hm-458

RO01a / Manaileasa - izvoare - confluenta


Lotru; RORW8.1.135.9_B1

39

Captare Jidoaia

Voinasita, mal drept, hm100

RO01a / Voinasita - izvoare - confluenta


Lotru si afluentii Jidoaia si Rinjeu;
RORW8.1.135.10_B1

40

Captare Pausa

Pausa, mal stang, hm-60

RO01a / Pausa - izvoare - confluenta Olt;


RORW8.1.137_B1

41

Captare
Barbatesti

Otasau, mal stang

RO01a / Bistrita si afluentii Gurgui,


Costesti, Bistricioara si Otasau;
RORW8.1.150_B1

Primaria Barbatesti / Barbatesti

42

Captare Comanca

43

Captare
Rapuroasa

Olanesti, priza mal stang,


hm-132
Olanesti - Rapuroasa, mal
stang, hm-155

RO01b / Olanesti - izvoare - confluenta


Cheia cu afluentii paraul Cainelui si Cheia;
RORW8.1.145_B1

SC Apavil SA Rm.Valcea sector Olanesti / Olanesti


SC Apavil SA Rm.Valcea sector Olanesti / Olanesti

44

Captare Luncavat

Luncavat

45

Captare Recea

Recea

46

Captare Ramesti

Ramesti

RO01a / Luncavat si afluentii Paraul


Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si
Manastirea; RORW8.1.152_B1
RO01a / Cerna - izvoare - amonte
confluenta Cernisoara si afluentii Marita,
Recea, Stroesti; RORW8.1.173.9_B1
RO01a / Luncavat si afluentii Paraul
Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti si
Manastirea; RORW8.1.152_B1

SC Acvarim SA Rm.Valcea /
Rm.Valcea, Bujoreni, Daiesti
SPGCL Primaria Voineasa /
Voineasa, Voinasita, Valea
Macesului
SindRomania SA filiala
Voineasa / hotel Lotru,
Bradisor, vile SindRomania
SC Apavil SA Rm.Valcea sector Calimanesti /
Calimanesti, Caciulata

Primaria Vaideeni / Vaideeni si


satele aferente

VL

in conservare

VL

1142

VL

4,50

1200

VL

8400

VL

2568 si 50
cismele
stradale

VL

7,40

VL

3,20

VL

3,80

1240

1650
Primaria Vaideeni / Vaideeni si
satele aferente

VL

1,01

SPGCL Primaria Horezu /


Horezu

VL

3,50

1859

47

Captare Romani

Romani

48

Captare Alunu

Oltet

49

Captare
Alimpesti

Cheile Oltetului

RO01a / Bistrita si afluentii Gurgui,


Costesti, Bistricioara si Otasau;
RORW8.1.150_B1
RO01a / Oltet - izvoare - aval confluenta
Taraia si afluentii Ungurel, Cornatel si
Taraia; RORW8.1.173_B1
RO01a / Oltet - izvoare - aval confluenta
Taraia si afluentii Ungurel, Cornatel si
Taraia; RORW8.1.173_B1

SPGCL Primaria Horezu /


Horezu

VL

11,60

SGCA Primaria Alunu / Alunu,


Berbesti

VL

1800

Primaria Alimpesti / Alimpesti

GJ

2,20

1815

Nota : RO01a, RO01b - curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte;
ROLA14 - lac situat in zona montana, adancime mare, calcar;
ROLA06 - lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, calcar;
ROLA08 - lac situat in zona de deal si podis, adancime mare, siliciu.

Tabel 2.2 Zone de protectie pentru captari de apa din surse subterane pentru potabilizare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire captare
Alimentare cu apa
Miercurea Ciuc
Alimentare cu apa
Danesti
Alimentare cu apa
Madaras
Alimentare cu apa
Carta
Alimentare cu apa
Sanmartin
Alimentare cu apa
Martinis
Alimentare cu apa
Baile Tusnad
Alim.cu apa Baile
Tusnad iz. Kozeppatak
Alim.cu apa Baile
Tusnad front Bene
Alimentare cu apa
Capalnita

raul Olt, mal drept,


hm 345
raul Olt, mal drept,
hm 345
raul Olt, mal stang
in dreptul loc.Ineu
paraul Fisag, mal
stang, hm 183

Tip corp de apa (inclusiv codul)


Corpul de apa (inclusiv codul)
Poros (P) / Depresiunea Ciucului
ROOT10
Poros (P) / Depresiunea Ciucului
ROOT10
Poros (P) / Depresiunea Ciucului
ROOT01
Poros (P) / Depresiunea Ciucului
ROOT10
Poros (P) / Depresiunea Ciucului
ROOT10

paraul Homorod

raul Olt, mal stang,


hm 714
Olt, mal stang, 5km
de Tusnad
Olt, mal stang, 3km
de Tusnad
paraul Homorod,
NE de localitate

Poros (P) / Depresiunea Ciucului


ROOT10

Amplasament
raul Olt, mal stang

Judet

Debit
(l/s)

Populatie
deservita

HR

76,70

14000

Primaria Danesti / Danesti

HR

Primaria Madaras / Madaras

HR

Primaria Carta / Carta, Ineu, Tomesti

HR

HR

1,60

HR

1,22

3011

HR

4,10

HR

2,40

HR

HR

CV

250

66010

CV

98

20488

Primaria Bretcu / Bretcu

CV

5,40

3908

Primaria Valea Crisului / Valea


Crisului, Arcus, Calnic

CV

5,10

3463

SC MEYRIN SA Sanmartin /
Sanmartin
Primaria Martinis / Martinis, Rares,
Sanpaul
SC GOSCOM SA Tusnad / Baile
Tusnad, Sansimion, Cetatuia, Vrabia,
Tusnad Sat

11

Alimentare cu apa Sf.


Gheorghe

raul Olt - mal drept, Fisural+Karstic (F+K) /


1110-1160
Depresiunea Brasov ROOT11

12

Alimentare cu apa
Tg.Secuiesc

raul Negru ,490

13

Alim.cu apa Bretcu

Bretcu- mal dr, 70

14

Alimentare cu apa
Valea Crisului

raul Olt - mal drept

Administrator / Localitati
alimentate
SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc /
Miercurea Ciuc

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02

Primaria Capalnita / Capalnita


SC GOSPODASRIE COMUNALA
SA Sf.Gheorgh / Sf.Gheorghe, Ilieni,
Sancrai, Ghidfalau, Zoltan, Chilieni
SC GOSCOM SA Tg.Secuiesc / Tg.
Secuiesc

5600

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alimentare cu apa
Bixad
Alimentare cu apa
Ozun
Alimentare cu apa
Balvanyos
Alimentare cu apa UM
Sf. Gheorghe
Alimentare cu apa
RHM PANTS
Alimentare cu apa UM
Bodoc
Alimentare cu apa
Brasov - front PrejmerHarman
Alim.cu apa Brasov front Stupini -Harman
Alim.cu apa Brasov izvoare Solomon
Alim.cu apa Brasov izvoare Racadau
Alimentare cu apa
Prejmer
Alimentare cu apa
Ghimbav
Alimentare cu apa
Poiana Brasov
Alim.cu apa Codlea front Parcul cu Umbra
Alim.cu apa Codlea front Parcul cu Soare
Alimentare cu apa
Codlea - front D.G.R.S

raul Olt - mal stang


840
raul Negru, 692
paraul Turia, mal
stang
raul Olt, 1216
paraul Estelnic,152
la cca.350 m de mal
drept
raul Olt - mal stang,
1035

Primaria Bixad / Bixad

CV

0,20

Primaria Ozun / Ozun

CV

3,80

4575

SC IMPERIAL HOTEL
MANAGEMENT SRL Balvanyos

CV

0,22

UM Sf.Gheorghe

CV

1,50

Poros (P) / Depresiunea Brasov


ROOT02

SC RHM PANTS SRL

CV

1,10

Poros (P) / Depresiunea Brasov


ROOT02

UM Bodoc

CV

0,23

BV

14,90

2616

BV

14,20

6178

Compania Apa Brasov / Brasov

BV

2,40

1058

Compania Apa Brasov / Brasov

BV

2,50

823

Hidro-Sal Prejmer / Prejmer

BV

5,70

3435

Compania Apa Brasov / Ghimbav

BV

7,00

4470

Compania Apa Brasov / Poiana


Brasov

BV

7,40

356

BV

1,20

1590

BV

2,70

1530

BV

9,60

1650

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11

Olt, mal stang, hm


1374

Poros (P) / Depresiunea Brasov


ROOT02

Olt, mal stang, hm


1370

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Persani ROOT03
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Persani ROOT03
Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11

Solomon, hm 1
Racadau, hm 52
(necadastrat)
Olt, hm 1441
Ghimbasel, hm 270
Ghimbasel, hm 243
Vulcanita, hm 114
Vulcanita, hm 108
Vulcanita, hm 110

A.N.I.F. Brasov / Brasov, Prejmer,


Lunca Calnicului, Stupinii
Prejmerului
Compania Apa Brasov / Brasov,
Harman, Sanpetru

Servicii de Gospodarire Comunala


Magura Codlei / Codlea

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Alimentare cu apa Bod


Alimentare cu apa
Sacele - izvoare Poiana
Angelescu
Alim.cu apa Sacele izvoare Turches
Alimentare cu apa
Sacele - izvoare Garcin
Alim.cu apa Sacele izvoare Valea Baciului
Alim.cu apa Predeal izvoare Glajariei
Alim.cu apa Timisul
de Jos - izvoare Chiba
Alim.cu apa Timisul
de Jos - izvoare Valea
Lambei
Alim.cu apa Fagaras front Hurez
Alim.cu apa Fagaras front Iasi - Pojorta
Alim.cu apa Fagaras front Pojorta -Sambata
Alimentare cu apa
Rasnov - izvoare
Cheile Rasnoavei
Alim.cu apa Cristian izvoare Rasnov
Alimentare cu apa
Cristian - izvorele
Doroabei
Alim.cu apa Cristian front Cristian

Barsa, hm 579

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11

Durbav, hm 70

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04

BV

5,70

BV

3,00

BV

4,90

BV

9,80

BV

1,30

APEVITA Predeal / Predeal, Timisul


de Sus, Paraul Rece

BV

13,30

APEVITA Predeal / Timisul de Jos

BV

0,50

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04

APEVITA Predeal / Timisul de Jos

BV

0,56

Poros (P) / Depresiunea Fagaras


ROOT07
Poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07

SC APA SERV SA Fagaras /


Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,
Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni,
Ludisor, Voivodeni

BV

7,20

BV

36,60

BV

40,70

Cheii, hm 60

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04

SC GOSCOM Cetate Rasnov /


Rasnov

BV

2,75

Ghimbasel, hm 175

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04

BV

2,00

Ghimbasel, hm 260

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04

BV

2,50

Ghimbasel, hm 300

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11

BV

5,50

Tarlung, hm 335
Garcin, hm 79
Tarlung, hm 342
Timis, hm 40
Timis, hm 120
Timis, hm 125
Hurez, hm 110
Savastreni, hm 235
Breaza, hm 210

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04
Fisural+Karstic (F+K) / Muntii
Barsei ROOT04

Fabrica de Zahar Bod / Colonia Bod

Regia Autonoma de Gospodarie


Comunala si Prestari Servicii Sacele
/ Sacele

1565

25942

4947

204

SC Dorobeiul SRL Cristian / Cristian

36656

15400

3573

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Alim.cu apa Zarnesti izvoare Gura Raului


Alim.cu apa Zarnesti izvoare Tohanita
Alimentare cu apa
Tohanu Nou
Alimentare cu apa
Crizbav
Alimentare cu apa
Maierus
Alimentare cu apa
Halchiu
Alimentare cu apa
Racos - izvoare Telek
Alimentare cu apa
Racos - izvor Gindo
Alimentare cu apa
Apata
Alim.cu apa Budila
Alimentare cu apa
Bran - izvoare
Urlatoarea-Clincea
Alimentare cu apa
Bran - izvoare simon
Alimentare cu apa
Fundata
Alimentare cu apa
Hoghiz - izvoare Soars
Alim.cu apa Hoghiz front Cuciulata
Alimentare cu apa
Moieciu
Alimentare cu apa
Ormenis

Prapastii, hm 90
Tohanita, hm 42
Prapastii, hm 75

Poros (P) / Depresiunea Brasov


ROOT02
Poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
-

SC Morani Impex SRL Zarnesti /


Zarnesti
Asociatia Tohanita 1977 Zarnesti /
cartier Tohanita
SC TOHAN SA Zarnesti / Tohanu
Nou
Primaria Crizbav / Crizbav (lucrare
in curs de executie)

BV

37,60

19779

BV

0,35

105

BV

2,00

1049

BV

1045

Primaria Maierus / Maierus

BV

2,15

804

Compania Apa Brasov - sector


Halchiu / Halchiu

BV

4,90

2556

Beselcin
(necadastrat)

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT02
Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT02
Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT02

Olt, hm 2216

Primaria Racos / Racos

BV

2,50

izvor Gindo

Primaria Racos / Racos

BV

1,00

Compania Apa Brasov - sector Apata


/ Apata
Primaria Budila/ Budila

BV

3,40

1800

Valea Seaca, hm 10

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Persani ROOT03
-

BV

3,80

1723

Poarta

Primaria Bran / Bran, Predelut,


Sohodol

BV

6,10

3193

Simon

Primaria Bran / Simon

BV

3,00

960

Fundatica, hm 40

BV

4,80

804

BV

26,50

3034

Primaria Hoghiz / Cuciulata, Lupsa

BV

1,53

498

BV

0,40

2857

BV

3,00

940

Crizbav, hm 110
Maierus, hm 124

1357
Bozom, hm 50

Olt, hm 2340
Olt, hm 2410

Poros (P) / Depresiunea Fagaras


ROOT07
Poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07

Primaria Fundata / Fundata,


Fundatica, Sirnea
Primaria Hoghiz / Hoghiz, Rupea,
Fantana

Turcu, hm 161

Primaria Moieciu / Moieciu de Jos,


Drumul Calului

Valea Bodis
(necadastrat)

Fisural+Karstic (F+K) / Muntii


Persani ROOT03

Primaria Ormenis / Ormenis

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Alimentare cu apa
Vulcan - izvoare Valea
Galbezii
Alim.cu apa Vulcan foraj Prapastia
Alimentare cu apa
Poiana Marului
Alim.cu apa Sibiu front Lunca Stezii
Alim.cu apa Sibiu izvoare Paltinis
Alimentare cu apa
Agnita
Alimentare cu apa
Turnu Rosu
Alimentare cu apa
Talmaciu
Alimentare cu apa
Altana
Alimentare cu apa
Nocrich
Alimentare cu apa
Rosia
Alimentare cu apa
Scorei
Alimentare cu apa
Raul Sadului
Alimentare cu apa
Brezoi - front
Vultureasa
Alimentare cu apa
Calimanesti
Alimentare cu apa Rm.
Valcea - front Olanesti

Vulcanita, hm 50

Poros (P) / Depresiunea Brasov


ROOT02

Primaria Vulcan / Vulcan

Vulcanita

Fisural+Karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11

Primaria Vulcan / Vulcan

BV

1,50

Sercaia

Apa Mond Poiana Marului / Poiana


Marului

BV

1,50

Sebes, mal stang,


hm 210
Cibin, izvoare raul
Mare

Poros (P) / Depresiunea Sibiu


ROOT05

SC Apa Canal SA Sibiu / Sibiu

SB

6,03

SC Apa Canal SA Sibiu / Sibiu

SB

22,10

Poros (P) / Depresiunea Fagaras


ROOT07
Poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Poros (P) / Depresiunea Sibiu
ROOT05
Poros (P) / Lunca Paraului
Hartibaciu ROOT06
Poros (P) / Lunca Paraului
Hartibaciu ROOT06
Poros (P) / Lunca Paraului
Hartibaciu ROOT06
Poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07

SC URBIS SA Agnita / agnita,


Chirpar, Carta

SB

18,30

8772

Primaria Turnu Rosu / Turnu Rosu

SB

2,00

1907

SC Acstal SRL Talmaciu / Talmaciu

SB

25

6849

Primaria Altana / Altana

SB

0,60

915

Primaria Nocrich / Nocrich

SB

1,00

850

Primaria Rosia / Rosia

SB

2,40

2402

Primaria Porumbacu de Jos / Scorei,


Porumbacu de Jos

SB

0,70

687

Primaria Raul Sadului / Raul Sadului

SB

0,60

520

Lotru, mal stang,


hm 470

SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector


Brezoi / Brezoi

VL

1,03

2650

Olt, hm 3537

Olanesti, hm 277

Cartisoara, hm 130
Valea Caselor, mal
drept
Sadu, mal drept,
hm 595
Hartibaciu, hm 550
Hartibaciu, hm 590
Zavoi, hm 135
Scorei, mal drept,
hm 120
Raul Sadului, mal
drept

BV

6,80
2390

400
550

SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector


Calimanesti / Calimanesti
SC ACVARIM SA Rm.Valcea / Rm.
Valcea

VL
VL

in conservare
3,54

107000

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Alimentare cu apa
Baile Govora
Alim.cu apa Costesti izvoare Bistrita
Alim.cu apa Costesti front Pietreni-44 izv.
Alimentare cu apa
Ocnele Mari
Alimentare cu apa
Mihaesti
Alimentare cu apa
Babeni
Alimentare cu apa
Balcesti
Alimentare cu apa
Dragasani
Alimentare cu apa
Roesti
Alimentare cu apa
Fartatesti
Alimentare cu apa
Milcoiu
Alimentare cu apa
Stefanesti
Alimentare cu apa
Sirineasa
Alimentare cu apa
Popesti
Alimentare cu apa
Perisani
Alimentare cu apa
Salatrucel
Alimentare cu apa
Pietrari

Otasau, ambele
maluri, hm 180
paraul Bistrita, hm
160
paraul Costesti - 44
izvoare
paraul Marusca, hm
30
paraul Govora, mal
drept, hm 200
paraul Bistrita, mal
drept, hm 385

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului


inferior ROOT08

SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector


Baile Govora / Baile Govora

VL

12,10

VL

1,71

VL

8,00

VL

2,04

620

VL

0,93

600

VL

5,03

5050

Primaria Balcesti / Balcesti

VL

0,83

720

S.P.G.C.Dragasani / Dragasani

VL

24,38

17320

Primaria Roesti / Roesti

VL

3,05

1470

Consiliul Local Fartatesti / Fartatesti

VL

1,14

768

Consiliul Local Milcoiu / Milcoiu

VL

4,60

400

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
Luncavat, mal drept
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Luncavat, mal drept
Valahe ROOT13

Consiliul Local Stefanesti /


Stefanesti

VL

0,75

1170

Consiliul Local Sirineasa / Sirineasa

VL

0,50

2695 si
78 cismele

Consiliul Local Popesti / Popesti si


satele: Ursi, Meieni, Daesti, Curtea

VL

0,76

1050

freatic paraul Dosul

Primaria Perisani / Perisani

VL

3,58

837

paraul Salatrucel,
hm 120

Primaria Salatrucel / Salatrucel

VL

2,00

1570

Otasau, hm 245

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Primaria Pietrari / Pietrari

VL

0,35

1200

paraul Otasau
raul Olt, mal drept,
hm 5150
paraul Cernisoara
paraul Cerna
Topolog

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
-

freatic paraul
Dobrusa

Primaria Costesti / Costesti si satele


Pietreni, Varateci, Bistrita
SPGCL Consiliul Local Ocnele Mari
/ Ocnele Mari, Ocnita
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector
Mihaesti / Mihaesti
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector
Babeni / Babeni

5170
1285

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Alimentare cu apa
Lapusata
Alimentare cu apa
Valea Mare
Alimentare cu apa
Barbatesti
Alimentare cu apa
Berbesti
Alimentare cu apa
Gradistea
Alimentare cu apa
Bunesti
Alim.cu apa Stroesti
foraje Ciresu
Alim.cu apa Stroesti
foraj Pojogi -Cerna
Alim.cu apa Stroesti
dren Dianu
Alimentare cu apa
Slatioara
Alimentare cu apa
Ladesti
Alimentare cu apa
Polovragi

paraul Cerna
paraul Cerna
paraul Cerna

paraul Taraia,
captare izvoare
Oltet, amonte sat
Gradistea

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

freatic Govora

paraul Cerna
paraul Cerna
paraul Cerna
paraul Cerna
paraul Cerna

captare izvor
Rabori
Olt, mal stang lac
Alim.cu apa Slatina 108
acumulare Arcesti,
front Curtisoara-Teslui
hm 5096-5164
Olt, mal stang lac
Alim.cu apa Slatina 109
acumulare Slatina,
front Zona Noua-Zavoi
hm 5175-5211
Olt, de-a lungul
Alim.cu apa Slatina digului mal drept
110
front B
acumul;are Arcesti,
hm 5086-5141
107

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului


inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Consiliul Local Lapusata / Lapusata

VL

VL

0,02

VL

1,14

2568

Consiliul Local Berbesti / Berbesti

VL

2,47

4860

Consiliul Local Gradistea / Gradistea

VL

1587

Consiliul Local Bunesti / Bunesti

VL

1560

VL

VL

VL

Consiliul Local Valea Mare /Valea


Mare
Consiliul Local Barbatesti /
Barbatesti

620

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului


inferior ROOT08
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08

Consiliul Local Stroesti / Stroesti

Poros (P) / Targu Jiu ROJI08

Consiliul Local Slatioara / Slatioara

VL

1170

Consiliul Local Ladesti / Ladesti

VL

0,34

1170

Consiliul Local Polovragi / Polovragi

GJ

0,76

1050

SC Compania Apa Olt sa Slatina /


Slatina

OT

77,65

60380

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

OT

34,94

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

OT

33,27

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

870

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Alim.cu apa Slatina front Salcia-Slatioara


Alim.cu apa Slatina front Salcia 3 extindere
Alim.cu apa Caracal front Redea-Deveselu
Alimentare cu apa
Caracal - front RedeaCelaru
Alim.cu apa Caracal front colonie Deveselu
Alimentare cu apa Bals
- front Balaura
Alim.cu apa Bals fr.Pietris-Baldovinesti
Alimentare cu apa
Draganesti - Olt
Alimentare cu apa
Corabia-front Vartopu
Alimentare cu apa
Vitomiresti
Alimentare cu apa
Vitomiresti
Alimentare cu apa
Samburesti
Alimentare cu apa
Gradinari
Alimentare cu apa
Piatra Olt
Alim.cu apa Curtisoara
- captare izvoare
Alim.cu apa Curtisoara
- foraj Raitu

Olt, mal drept


acumulare Slatina,
hm 5165-5240

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Olt, mal drept, hm


5737-5777, Redea

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Redea, mal stang,


hm 133-180

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Olt, mal drept, hm


5667, Deveselu
Oltet, mal drept,
hm 1400-1427
Geamartalui, mal
stang, hm 540-568
Olt, mal stang, hm
5517
Dunare, mal stang,
hm 4330-4343
Dejeasca, mal
drept, hm 55
Bolovan, mal satng,
hm 88
Cungra, mal stang,
hm 170
Bazavan, mal stang,
hm 40
Oltisor, mal drept,
hm 85
Olt, mal stang, hm
5140
Olt, mal stang, hm
5090; 5147

Poros (P) / Lunca si terasele Oltului


inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Olt, mal drept

OT

48,53

OT

8,53

OT

69,51

OT

78,96

OT

1,68

OT

16,47

OT

7,95

SC Compania Apa Olt DraganestiOlt / Draganesti-Olt

OT

9,50

4900

S.P.A.A.C.Corabia / Corabia

OT

14,26

9600

SC IGO SA Caracal / Caracal

SC AQUA TRANS SA Bals / Bals

Primaria Vitomiresti / satele:


Bulimanu, Stanuleasa, Trepteni
Primaria Vitomiresti / satele:
Donesti, Vulpesti si com. Dobroteasa
Primaria Samburesti / Samburesti,
Stanuleasa, Manulesti

31200

13200

OT

1547
0,56

OT

550

OT

0,44

450

Primaria Gradinari / sat Runcu Mare

OT

1,10

820

SC Compania Apa Olt / Piatra Olt

OT

1,78

1000

Primaria Curtisoara / sat Curtisoara

OT

Primaria Curtisoara / sat Raitu

OT

s-a renuntat la acest


front
cismele
0,66
stradale

Alim.cu apa Curtisoara


127 - foraj Linia din Vale,
Proaspeti
Alim.cu apa Curtisoara
128
- foraj Dobrotinet
Alim.cu apa Curtisoara
129
- foraj Dealul Nucilor
Alim.cu apa Curtisoara
130
- foraj Pietrisu
Alimentare cu apa
131 Vulturesti, satele Valea
lui Alb, Vulturesti
Alimentare cu apa
132 Vulturesti, satele
Vlangaresti, Dienci
Alimentare cu apa
133
Coteana
Alimentare cu apa
134
Iancu Jianu
135 Alim.cu apa Redea
136
137
138
139
140
141

Alimentare cu apa
Osica de Sus
Alimentare cu apa
Leleasca
Alimentare cu apa
Teslui -sat Cherlesti
Deal
Alim.cu apa Teslui -sat
Deleni
Alimentare cu apa
Cungrea
Alimentare cu apa
Carlogani

Olt, mal stang, hm


5090; 5147

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Primaria Curtisoara / satele: Linia


din Vale, Proaspeti

OT

0,66

Olt, mal stang, hm


5090; 5147
Olt, mal stang, hm
5090; 5147
Olt, mal stang, hm
5090; 5147
Cepturaru, mal stg,
N-V sat valea lui
Alb, hm 30

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Primaria Curtisoara / sat Dobrotinetu

OT

0,66

Primaria Curtisoara / sat Dealul


Nucilor

OT

0,66

Primaria Curtisoara / sat

OT

0,66

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Primaria Vulturesti / Vulturesti,


Valea lui Alb

OT

0,86

Cepturaru, mal
stang, hm 104

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Primaria Vulturesti / Vlangaresti,


Dienci

OT

0,60

Ciocarlia, mal
drept, hm 50
Oltet, mal drept,
hm 1200

Primaria Coteana / Coteana

OT

0,60

1380

Primaria Iancu Jianu / Iancu Jianu

OT

0,38

1600

Primaria Redea / Redea

OT

2,28

850

Oltet, mal stang,


hm 1764
Cungrea, ambele
maluri, hm 160

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Primaria Osica de Sus / Osica de Sus

OT

1,15

3200

cismele
stradale

Olt, mal stang, hm


5100

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

0,75

2300

Olt, mal stang, hm


5034
Cungrisoara, mal
drept, hm 162
paraul Beica, mal
drept, hm 278

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13

Redea, hm 148

Primaria Leleasca / Leleasca,


Tonesti, Tufaru, Topana

OT

Primaria Teslui / sat Cherleti Deal

OT

Primaria Teslui / sat Deleni

OT

Primaria Cungrea / sat Spataru

OT

Primaria Carlogani / Carlogani,


Beculesti, Scorbura, Cepari

OT

cismele
stradale
cismele
stradale
cismele
stradale
cismele
stradale
1380 prin
cismele
stradale
1350 prin
cismele
stradale

0,28

460

0,78

cismele
stradale

142

Alimentare cu apa
Dobrun

143

Alimentare cu apa
Plopii Slavitesti

144

Alimentare cu apa
Slobozia Mandra

145

Alimentare cu apa
Lunca

paraul Rosu, mal


stang, hm 61
Sai, mal stang, N-E
sat Plopii Slavitesti,
cca1 km stg.DJ546
Draganesti-Turnu
Magurele
Sai, mal stang, N
sat Slobozia
Mandra, cca.1 km
stg. DJ 546
Draganesti - Turnu
Magurele
Sai, mal stang, sat
Saele, cca. 1 km
stg. DJ 546
Draganesti - Turnu
Magurele

Poros (P) / Vestul Depresiunii


Valahe ROOT13

Primaria Dobrun / Dobrun, Chilii,


Ulmet, Rosienii Mari, Rosienii Mici

OT

2,59

2100

Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.


Magurele) ROAG09

Primaria Plopii Slavitesti / satele:


Plopii Slavitesti, Beiciu, Dudu,
Brancoveanca

TR

1,01

6400 prin
cismele
stradale

Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.


Magurele) ROAG09

Primaria Slobozia Mandra / satele:


Slobozia Mandra, Uda

TR

3,17

6300 prin
cismele
stradale

Poros (P) / Lunca Dunarii (Tr.


Magurele) ROAG09

Primaria Lunca / satele: Lunca,


Saele, Pleasov

TR

1,93

5200 prin
cismele
stradale

In Figura 2.2 si Figura 2.3 sunt prezentate debitele prelevate in Bazinul Hidrografic Olt din
captarile de subteran si de suprafata, comparand anul 2005, cand s-a intocmit Registrul Zonelor
Protejate din Bazinul Hidrografic Olt anterior si din anul 2009 cand este intocmit prezentul
Registrul.
4666.31
5000
4500

2500
3809.5

4000

2000

3500
3000
2500
2000
1500
1000

2005

1542.8

2008

1351.4

1500
1000

2008

2005

500

500
0

0
1

Figura 2.2 - Debite prelevate din captarile de


suprafata in BH Olt

Figura 2.3 - Debite prelevate din captarile din


subteran in BH Olt

In continuare, in Figura 2.4 si Figura 2.5, sunt evidentiate variatiile numarului de locuitori
alimentati cu apa din captarile de subteran si de suprafata in cei doi ani studiati.
2500
2000

2500
2000

2008

2005

1500

2008

1500
704.3

698.3

1000

1000

625

464.2

500

500
0

2005

0
1

Figura 2.3 Populatie deservita din captarile de


suprafata in BH Olt

Figura 2.4 Populatie deservita din captarile


din subteran in BH Olt

Pentru toate captarile de apa de suprafata si din subteran au fost intocmite Fise de
caracterizare, care cuprind atat caracteristicile prizei de apa, cat si ale zonei de protectie. Pentru
cele mai importante captari au fost atasate fotografii, in care s-a evidentiat zona protejata aferenta.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE MESTEACAN


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare raul Olt la acumularea Mesteacan, amonte Balan


suprafata; priza de mal
acumulare Mesteacan; Hm-100; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Olt-aval confluenta Sipos
- aval confluenta Cad (RORW8.1.2)
Caracteristici tehnice:
priz inglobata in masivul de beton al barajului Mesteacan (baraj de
greutate) pe malul drept, conducte de aductiune Dn= 500mm
Administrator:
SC GOSLOC SA Balan
Populatia deservita:
Balan; 7586 locuitori
Debit instalat (l/s):
200
Debit mediu prelevat (l/s): 45,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia
amonte de priza de apa; in aval de priza si lateraldreapta zona este in incinta statiei; lateral-stanga,
zona este delimitata cu gard la cca. 40 m de priza;
zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Acumularea Mesteacan

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE FRUMOASA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare raul Frumoasa la acumulare Frumoasa


suprafata; turn de priza
acumulare Frumoasa, Hm-138; lac situat in zona montana, adancime
mare, calcar (ROLA14); Frumoasa - acumulare Frumoasa
(ROLW8.1.14.2)
Caracteristici tehnice:
turn de priza
Administrator:
SC GOSCOM Miercurea Ciuc
Populatia deservita:
Miercurea Ciuc, Frumoasa, Nicolesti, Fitod, Misentea, Leliceni
50000 locuitori;
Debit instalat (l/s):
200
Debit mediu prelevat (l/s): 143,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico - chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50m pe directia
amonte de priza de apa, precum si lateral dreapta; lateral - stanga, zona este delimitata cu
gard la cca.40m de priza; zona de protectie
sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona
limitrofa acesteia este partial impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Acumularea Frumoasa

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SANCRAIENI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Valea Mare, la Sancraieni


suprafata; priza de mal
paraul Valea Mare, mal stang; Hm-42; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Valea Mareizvoare - confluenta Olt (RORW8.1.23)
Caracteristici tehnice:
priza de mal
Administrator:
SC KRAITEN Harghita SA
Populatia deservita:
Sancraieni, Santimbru Sus; 1340 locuitori;
Debit instalat (l/s):
10
Debit mediu prelevat (l/s): 3,54
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50m pe directia
amonte de priza de apa; in aval de priza, zona este
in incinta statiei;lateral stanga, zona este
delimitata cu gard la cca.10m de priza; zona de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este partial impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Sancraieni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COZMENI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Cozmeni, la Cozmeni


suprafata; priza de mal
paraul Cozmeni, mal drept; Hm -28; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cozmeni (Fagul
Mare) - izvoare - confluenta Fisag (RORW8.1.28a.3);
Caracteristici tehnice:
se compune din bazin amonte, bazinul filtrului, baraj aval, disipator
de energie, risberma
Administrator:
Primaria Cozmeni
Populatia deservita:
Cozmeni; 1216 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5,7
Debit mediu prelevat (l/s): 0,87
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie, statie de
clorinare cu clor gazos tip C111/113

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: imrejmuiri, in amonte de captare 50m, in aval
20m si lateral 10m;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cozmeni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VARGHIS


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Varghis, la Vlahita


suprafata; priza de mal
raul Varghis, mal drept; Hm-100; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67);
Caracteristici tehnice:
doua camere de captare cu priza, deznisipator (sistem vertical),
camerele de sedimentare a particulelor pana la 0,2m, prag de fund
pentru ridicarea apei, digurile sumersibile pentru dirijarea apei, priza
orizontala pe talvegul raului;
Administrator:
SC Comunal SA Vlahita
Populatia deservita:
Vlahita; 6760 locuitori;
Debit instalat (l/s):
70
Debit mediu prelevat (l/s): 14,40
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia
amonte de priza de apa; in aval de priza zona
este in incinta statiei, precum si lateral-dreapta;
lateral-stanga, zona este delimitata cu gard la
cca. 40 m de priza; zona de protectie sanitara
cuprinde vegetatie ierboasa
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Varghis

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ZMEURIS


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Zmeuris, la Vlahita


suprafata; priza de mal
raul Zmeuris, mal drept; Hm-14; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67);
Caracteristici tehnice:
doua camere de captare cu priza, deznisipator (sistem vertical),
camerele de sedimentare a particulelor pana la 0,2m, prag de fund
pentru ridicarea apei, digurile sumersibile pentru dirijarea apei, priza
orizontala pe talvegul raului;
Administrator:
SC Comunal SA Vlahita
Populatia deservita:
Vlahita; 6760 locuitori;
Debit instalat (l/s):
80
Debit mediu prelevat (l/s): 7,50
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe directia
amonte de priza de apa; in aval de priza zona este
in incinta statiei, precum si lateral-dreapta;
lateral-stanga, zona este delimitata cu gard la cca.
40 m de priza; zona de protectie sanitara cuprinde
vegetatie ierboasa.
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Zmeuris

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COVASNA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Covasna, amonte oras Covasna


suprafata; priza de mal
paraul Covasna - mal drept, Hm - 60; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Covasna izvoare - confluenta Raul Negru (RORW8.1.45.18);
Caracteristici tehnice:
priza de mal de tip tirolez compusa din: prag transversal, deversor din
beton cu 4 fante si gratar cu dimensiunile L=15,5m si H=10m;
disipator de energie cu rugozitate artificiala; galerie de colectare apa;
deznisipator, camera vanelor cu stavilar; conducta de aductiune de
azbociment cu L=100m si Dn=400mm.
Administrator:
GOS TRANS COM Covasna
Populatia deservita:
Covasna 11369 locuitori;
Debit instalat (l/s):
20
Debit mediu prelevat (l/s): 19
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A3
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare
rapida, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: gard de sarma pe stalpi de beton, amonte priza
55m si aval priza 50m pe partea dreapta; partea
stanga mal inalt. De la priza la sosea 15m.
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Prizacaptare Covasna

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BIBORTENI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Baraolt, la Biborteni


suprafata; priza de mal
paraul Baraolt, Hm - 199; curs de apa situat in zona montanta,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Baraolt - izvoare-amonte
confluenta Ozunca si afluentii Durca si Brad (RORW8.1.66.1);
Caracteristici tehnice:
priza de apa tiroleza
Administrator:
SC BIBICO SA Biborteni
Populatia deservita:
Biborteni 870 locuitori;
Debit instalat (l/s):
13,41
Debit mediu prelevat (l/s): 10,7
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A3
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BARAOLT


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Cormos, la Baraolt


suprafata; priza de mal
paraul Cormos - mal drept, Hm - 318; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Cormos izvoare - confluenta Olt si afluentii (RORW8.1.67);
Caracteristici tehnice:
priza de mal cu fereastra de 2,6x0,5m; doua stavilare segment cu
H=1,4m; deznisipator bicompartimentat cu spalare hidraulica;
conducta de aductiune OL cu Dn=400mm si L=100m.
Administrator:
SC GOS COM Baraolt
Populatia deservita:
Baraolt 11572 locuitori;
Debit instalat (l/s):
20
Debit mediu prelevat (l/s): 16
Durata de functionare:
24 h/zi , 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A3
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: gard de sarma ghimpata cu stalpi de beton de
H=2m, de la baraj amonte 100m, de o parte si
de alta a paraului.
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Baraolt

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE TARLUNG


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare raul Tarlung la acumulare Tarlung


suprafata; baraj din pamant cu nucleu de argila
raul Tarlung, amonte confluenta Garcini cu afluentii: Tarlung, Valea
Dracului si Doftana; hm 295; lac situat in zona de deal si podis,
adancime mare, calcar (ROLA06); Tarlung - acumulare Tarlung
(ROLW8.1.45.22);
Caracteristici tehnice:
baraj, evacuatorul de ape mari format din deversor, canal rapid si
disipator de energie, turn de priza prevazut cu trei ferestre de priza, cu
accese in golirea de fund si galeria de aductiune; golirea de fund este
realizata prin ferestra golirii de fund, in versantul drept cu D=3,80m
si L=360m. Aductiunea apei pentru folosinte de la casa vanelor la
statia de tratare Sacele se face prin doua fire cu D=1000mm in
lungime totala de 7736m pe care sunt montate doua debitmetre cu
ultrasunete SONO 3000. De la casa vanelor pleaca si o conducta cu D
= 800mm la Canalul Timis (amonte de Roman SA) pentru alimentare
cu apa bruta zona industriala a orasului Brasov.
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Brasov si partial Sacele; 259673 locuitori;
Debit instalat (l/s):
2100
Debit mediu prelevat (l/s): 1416
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico - chimica,
coagulare - floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: marimea zonei intre 100 m si 250m radial pe maluri
(masurat fata de NNR), zona delimitata de un gard pe
malul stg., de la baraj pana la podul pe DNA1 pe
paraul Doftana, malul drept este impadurit si greu
accesibil; sunt montate panouri de avertizare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: marimea zonei- aval baraj 200m, amonte baraj
cca. 15 km, lateral pana la baza versantilor situati
pe malul lacului;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraielor Tarlung, Doftana si Valea
Dracului cu aport direct in acumularea Sacele;zona de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa si padure;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a Acumularii Tarlung-Sacele se utilizeaza astfel :
terenul impadurit constituit din paduri clasa I, proprietar Ocolul Silvic Sacele, este exploatat in
regim de gradinarit facandu-se doar taieri de igiena; faneta, proprietar Primaria Sacele- pe malul
stang- si persoane fizice .

Acumularea Tarlung

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TURCU


PRIZA COLOROM
A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Turcu, amonte confluenta parau Barsa


suprafata; priza de mal cu bararea apei si stavilare
paraul Turcu, amonte confluenta parau Barsa; hm 295; curs de apa
situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a);
Turcu (Moieciu) - izvoare - confluenta Barsa si afluentii:Stancioiu,
Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita (RORW8.1.50.4);
Caracteristici tehnice:
priza de mal cu prag deversor (H = 2m) si dig (latime coronament b =
2m, inaltimea medie de 3m si lungimea totala de 331m) insumersibil
de inchiderea albiei majore. De la baraj pana in statia de tratare, apa
este refulata printr-o conducta cu Dn= 800 mm si L= 114 m.
Administrator:
SC Colorom SA Codlea
Populatia deservita:
Codlea; 5850 locuitori (sursa alternativa)
Debit instalat (l/s):
300
Debit mediu prelevat (l/s): 22,8 l/s din care 19 l/s folositi in scop potabil de catre Serviciul de
Gospodarire Magura Codlei
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico-chimica si
dezinfectie: coagulare - floculare,
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard amonte, aval de priza de captare si
pe malul drept (pe langa drumul de exploatare) . Zona
cuprinde vegetatie ierboasa si tufarisuri
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Captare Turcu, priza Colorom

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TURCU


PRIZA SERE
A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Turcu


suprafata; priza de mal
paraul Turcu, amonte confluenta parau Barsa; hm 296; curs de apa
situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a);
Turcu (Moieciu) - izvoare - confluenta Barsa si afluentii:Stancioiu,
Sbarcioara, Simon, Poarta, Tohanita (RORW8.1.50.4);
Caracteristici tehnice:
priza de mal cu deversor gratar tip T(1,25 x 1,12), batardou de 0,8 x
0,56, vana jaluzea, vana de parete si vana de spalare. Priza este
prevazuta cu desnisipator orizontal de 17 m. Conducta de aductiune
din tuburi PREMO Dn= 600 mm, L= 10,5 km.
Administrator:
SC Sere Codlea SA
Populatia deservita:
Codlea; 5850 locuitori (sursa alternativa)
Debit instalat (l/s):
600
Debit mediu prelevat (l/s): 22,8 l/s din care 19 l/s folositi in scop potabil de catre Serviciul de
Gospodarire Magura Codlei
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico-chimica si
dezinfectie: coagulare - floculare,
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard amonte, aval de priza de captare si
pe malul drept (pe langa drumul de exploatare) . Zona
cuprinde vegetatie ierboasa si tufarisuri
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE FELDIOARA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Crizbav, amonte localitate Crizbav


suprafata; priza tiroleza
paraul Crizbav; hm-20; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Crizbav - izvoare confluenta Olt (RORW8.1.53);
Caracteristici tehnice:
priza de captare este de tip tiroleza cu gratar de fund (2,00m x 0,65m).
In corpul prizei este inglobat un desnisipator de materii grosiere. Apa
este preluata de un canal betonat acoperit cu placi prefabricate care
are montata o stavila Dn=300mm, pentru evacuarea grosierului.
Aductiunea de la decantor la statia tratare se face printr-un canal
dreptunghiular betonat . Decantorul compus din doua compartimente
(L=16m, l=3m si h = 2m) este prevazute cu vane si gratar.
Administrator:
Primaria Feldioara
Populatia deservita:
Feldioara, Colonia Reconstructia, Rotbav;
4800 locuitori
Debit instalat (l/s):
35
Debit mediu prelevat (l/s): 10,3 l/s din care 9,5 l/s folositi in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizico si dezinfectie: decantare,
filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard doar pe suprafata prizei de captare;
malul drept este greu accesibil, decantorul fiind
amplasat la liziera padurii;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant si nu exista
panouri de avertizare;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei-aval baraj 200m, amonte baraj pana in
varful versantilor si bazinul hidrografic aferent
paraului Crizbav;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite si apartin ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE DOPCA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Valea Mare, amonte localitate Dopca


suprafata; baraj construit din material extras din chiuveta lacului
paraul Valea Mare, amonte confluenta Bogata; hm 100; curs de apa
situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a);
Valea Mare - izvoare - confluenta Olt (RORW8.1.69);
Caracteristici tehnice:
baraj, evacuatorul de ape mari format din: deversor, pasarela peste
deversor canal rapid si disipator de energie, turn de priza prevazut cu
doua ferestre, cu acces la golirea de fund si camera vanelor,
echipamentul hidromecanic (gratare, batardouri, stavila plana, vana
robinet D=400 pentru golira unor debite fara interventie la vana
plana) galeria golirii de fund care se termina cu un disipator de
energie, casa vanelor si aductiunea, sistemul de drenaj.
Administrator:
Compania Apa Brasov - sector Rupea
Populatia deservita:
Rupea, Homorod, Rupea Gara, Bogata, Olteana, Dopca;
4228 locuitori;
Debit instalat (l/s):
80
Debit mediu prelevat (l/s): 10
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico - chimica,
coagulare - floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: marimea zonei intre 50 m si 100m radial pe maluri
(masurat fata de NNR), zona delimitata de panouri de
avertizare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: marimea zonei- aval baraj 200 m, amonte baraj
cca. 1 km, lateral pana la baza versantilor situati
pe malul lacului;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Valea Mare; zona de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa si
padure;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a Acumularii Dopca se utilizeaza astfel :
terenul impadurit constituit din paduri clasa I, proprietar Ocolul Silvic Maierus, este exploatat in
regim de gradinarit facandu-se doar taieri de igiena; faneta, proprietar Primaria Dopca si persoane
fizice .

Acumularea Dopca

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BREAZA (POJORTA)


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Breaza, amonte localitate Breaza


suprafata;
paraul Breaza, amonte confluenta parau Brescioara; hm 102; curs de
apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Breaza - izvoare-confluenta Olt si afluentul Brescioara
(RORW8.1.96);
Caracteristici tehnice:
baraj, cu inaltimea de 5,60m, cu 2 prize de mal (priza de vara 1,6 x
0,90m si priza de iarna 2,0 x 0,6m). Latimea barajului este de 33,6m
(priza, stavilarul de curatire, scara pestilor si deversorul) lungimea
acestuia fiind de 33m. Din canalul colector apa este dirijata prin
intermediul unui stavilar in desnisipatorul de tip orizontal. Apa ajunge
gravitational din camera de distributie in conducta de aductiune Dn
500 mm.
Administrator:
SC VIROMET SA Victoria
Populatia deservita:
Breaza, Lisa; 861 locuitori
Debit instalat (l/s):
330
Debit mediu prelevat (l/s): 7,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizica simpla si dezinfectie:
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard de sarma amonte si aval de priza de
captare cu S =9000 mp. Zona cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori Nu se permite accesul persoanelor
straine fara interes de serviciu sau fara sa fie anuntata
conducerea societatii Viromet Victoria.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Breaza;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite apartinand lui Romsilva si
Consiliul Local Lisa.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BRESCIOARA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Brescioara, amonte localitate Breaza


suprafata; baraj din beton
paraul Brescioara, amonte confluenta parau Breaza; hm 101; curs de
apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Breaza - izvoare-confluenta Olt si afluentul Brescioara
(RORW8.1.96);
Caracteristici tehnice:
baraj, cu inaltimea de 5,60m, cu 2 prize de mal (priza de vara 2,0 x
0,70 m si priza de iarna 2,0 x 0,7m). Latimea barajului este de cca. 20
m (priza, stavilarul de curatire, scara pestilor si deversorul) lungimea
acestuia fiind de cca.35m. Din canalul colector apa este dirijata prin
intermediul unui stavilar in desnisipatorul de tip orizontal. Apa ajunge
gravitational din camera de distributie in conducta de aductiune Dn
400 mm.
Administrator:
SC VIROMET SA Victoria
Populatia deservita:
Breaza, Lisa; 861 locuitori
Debit instalat (l/s):
220
Debit mediu prelevat (l/s): nu a functionat in anul 2007
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizica simpla si dezinfectie:
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata cu gard de sarma amonte si aval de priza de
captare cu S =8 100 mp. Zona cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori Nu se permite accesul persoanelor
straine fara interes de serviciu sau fara sa fie anuntata
conducerea societatii Viromet Victoria.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Brescioara;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a captarii sunt impadurite apartinand lui Romsilva si
Consiliul Local Lisa.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VISTEA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Vistea Mare, amonte localitate Vistea de Sus


suprafata; baraj din beton
paraul Vistea Mare, amonte confluenta parau Vistisoara; hm 81; curs
de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Vistea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Vistisoara
(RORW8.1.101);
Caracteristici tehnice:
baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,80 x
4,0 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,0 m
este prevazut cu trei stavile, un pod metalic pentru interventii la prize
si scara pestilor.De la prizele de captare prevazute cu gratar apa
ajunge in desnisipatorul de tip vertical.Acesta este prevazut cu cate 3
stavile si un canal de ocolire pentru iarna.Apa ajunge gravitational
din camera de distributie in canalul dreptunghiular betonat 0,65x0,75
Administrator:
SC VIROMET SA Victoria
Populatia deservita:
Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
800
Debit mediu prelevat (l/s): 42,9 l/s din care 17,7 l/s in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizica simpla si dezinfectie:
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard fiind greu accesibila
si impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Vistea Mare;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite si apartin ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE UCEA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Ucea, amonte localitate Victoria


suprafata; baraj din beton
paraul Ucea, amonte confluenta parau Ucisoara; hm 80; curs de
apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Ucea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Ucisoara
(RORW8.1.104);
Caracteristici tehnice:
baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,70 x
3,15 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,15 m
este prevazut cu doua stavilare, un pod metalic pentru interventii la
prize si scara pestilor. De la prizele de captare prevazute cu gratar apa
ajunge in desnisipatorul de tip orizontal. Acesta este prevazut cu cate
4 stavile (2 la intrare si 2 la iesire) si un canal de ocolire pentru iarna.
Apa ajunge gravitational din camera de distributie in canalul
trapezoidal betonat 0,63 x 0,60 m.
Administrator:
SC VIROMET SA Victoria
Populatia deservita:
Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
681
Debit mediu prelevat (l/s): 107,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizica simpla si dezinfectie:
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard deoarece este
impadurita, accesul fiind foarte dificil;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Ucea;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite, predominand speciile de
foioase; propietarul este ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE UCISOARA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Ucisoara, amonte localitate Victoria


suprafata; baraj din beton
paraul Ucisoara, amonte confluenta parau Ucea; hm 80; curs de
apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Ucea - izvoare-confluenta Olt si afluentul Ucisoara
(RORW8.1.104);
Caracteristici tehnice:
baraj, cu inaltimea de 1,50 m, cu 2 prize de mal (priza de vara 0,70 x
3,15 m si priza de iarna 0,50 x 1,80 m). Barajul cu latimea de 8,15 m
este prevazut cu doua stavilare, un pod metalic pentru interventii la
prize si scara pestilor. De la prizele de captare prevazute cu gratar apa
ajunge in desnisipatorul de tip orizontal. Acesta este prevazut cu cate
4 stavile (2 la intrare si 2 la iesire) si un canal de ocolire pentru iarna.
Apa ajunge gravitational din camera de distributie in canalul
trapezoidal betonat 0,63 x 0,60 m.
Administrator:
SC VIROMET SA Victoria
Populatia deservita:
Victoria; 1500 salariati de pe platforma Viromet (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
681
Debit mediu prelevat (l/s): 107,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare fizica simpla si dezinfectie:
decantare, filtrare

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona nu este delimitata de un gard deoarece este
impadurita accesul facandu-se prin interiorul
combinatului si exista puncte de paza. Nu se permite
accesul persoanelor straine fara interes de serviciu sau
fara sa fie anuntata conducerea societatii.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: marimea zonei - aval baraj 200 m, amonte baraj pana la
varful versantilor de pe malurile lacului si bazinul
hidrografic aferent paraului Ucisoara;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile situate in zona de protectie sanitara a capatrii sunt impadurite, predominand speciile de
foioase, apartinanad societatii SC Viromet SA (zona de protectie cu regim sever) si ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ARPASEL


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Arpasel, amonte Arpasel


suprafata;
raul Arpasel; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de
podisuri inalte (RO01a); Arpas - izvoare-confluenta Olt si afluentul
Arpasel (Arpasul Nou) (RORW8.1.106);
Caracteristici tehnice:
-baraj tip deversor de beton cu H=1,5 m, cu scara de pesti, disipator
de energie, rizberma, cu priza pe coronament de tip tirolez.
-priza este prevazuta cu aparator de zai si plutitori, gratare,
deznisipator orizontal din beton cu doua camere de sedimentare;
-conducte de aductiune din otel sudata elicoidal cu Dn=400mm si
L=3,07 km
Administrator:
Primaria Arpasu de Jos
Populatia deservita:
Arpasu de Sus, Arpasu de Jos si Cartisoara; 3410 locuitori;
Debit instalat (l/s):
250
Debit mediu prelevat (l/s): 4,74
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico-chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de cca 5000 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial
impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ARPASUL MARE


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Arpasul Mare


suprafata;
raul Arpasul Mare; curs de apa situat in zona montana, piemontana
sau de podisuri inalte (RO01a); Arpas - izvoare-confluenta Olt si
afluentul Arpasel (Arpasul Nou) (RORW8.1.106);
Caracteristici tehnice:
- baraj tip deversor de beton cu H=1,5m, cu priza de captare
orizontala cu gratare si stavilare;
- conducte de aductiune din beton cu Dn=800mm si L=5 km
Administrator:
SC Viromet SA Victoria
Populatia deservita:
Victoria;
Debit instalat (l/s):
310
Debit mediu prelevat (l/s): 116,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de 2000 mp radial de captare
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial
impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BALEA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare Balea


suprafata;
paraul Cartisoara; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau
de podisuri inalte (RO01a); Cartisoara si afluentii Laita, Seaca
(RORW8.1.109);
Caracteristici tehnice:
-baraj tip deversor de beton cu H=1,5m, cu priza de captare orizontala
cu gratare si stavilare;
-priza este prevazuta cu aparator de zai si plutitori, gratare,
deznisipator orizontal din beton cu doua camere de sedimentare
-conducte de aductiune din otel cu Dn=400-800mm in L=16,8 km
Administrator:
SC Viromet SA Victoria
Populatia deservita:
Victoria;
Debit instalat (l/s):
200
Debit mediu prelevat (l/s): 1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard in suprafata de 2000 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE AVRIG


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Avrig, amonte oras Avrig


suprafata;
aval 600m de confluenta paraului Jibra cu raul Avrig; curs de apa
situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a);
Avrig - izvoare-confluenta Olt si afluentii Jibrea, Moasa
(RORW8.1.116);
Caracteristici tehnice:
- baraj cu prag de fund si doua deschideri laterale de cate 4,0 m,
fiecare avand prevazute stavilare plane cu clapet h=1,75m.
-pe malul stang se afla scara de pesti
-accesul apei in camerele de captare se relizeaza prin doua ferestre.
Aval de priza este amplasat desnisipatorul construit pe malul drept cu
doua compartimente si galerii de spalare a sedimentelor;
-conducte de aductiune din Dn=600mm si L=7,6 km din otel
Administrator:
SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA
Populatia deservita:
Avrig, Marsa si Racovita; 14114 locuitori;
Debit instalat (l/s):
185
Debit mediu prelevat (l/s): 32,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: incinta imprejmuita in suprafata de 5000 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Avrig

FISA CARACTERIZARE CAPTARE CIBIN - AC. GURA RAULUI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Cibin, acumulare Gura Raului


suprafata;
acumulare Gura Raului in plotul 12 al barajului; lac situat in zona de
deal si podis, adancime mare, siliciu (ROLA08); Cibin - acumulare
Gura Raului (ROLW8.1.120);
Caracteristici tehnice:
-priza este prevazuta cu un gratar si un batardou mobil actionate de un
troliu electric
- baraj de beton cu contraforti ciuperca H=73m, V=15,5 mil mc, bazin
compensator cu V=70000 mc
- conducte de aductiune din Dn=1000mm si L=15km din otel si tuburi
premo, capacitatea maxima de transport de 2000 si Dn=600 mm cu
L=14,245 km, din fonta capacitatea maxima de transport de 500 l/s.
Administrator:
SC Apa Canal SA Sibiu
Populatia deservita:
Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1400
Debit mediu prelevat (l/s): 985
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: - lacul compensator este imprejmuit lateral stanga dreapta intre 5-10 m, amonte si aval ca cca 10m. Zona
de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; zona
limitrofa acesteia este impadurita pe latura stanga, iar
pe dreapta taluzul este innierbat;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: - crearea unei zone de protectie sanitara a afluentilor
prin ingradirea acestora in suprafata de 7734,2 mp
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumularea Gura Raului (deversari de ape uzate,
fertilizari pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc);
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Acumulare Gura Raului

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COMPLEMENTARA


SADU - CHE SADU II
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Sadu, amonte CHE Sadu II


suprafata;
raul Sadu amonte cca 600 m de CHE Sadu II; curs de apa situat in
zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Sadu izvoare - amonte acumulare Negovanu si afluentul Contu
(RORW8.1.120.14.1);
Caracteristici tehnice:
-baraj deversor L=8,8m, prevazut cu disipator de energie si scara de
pesti;
- priza de mal prevazuta cu aparator de naboi si plutitori, batardou,
gratare, stavila clapet si vana plana metalica. Deznisipatorul cuprinde
doua camere de sedimentare si camera de golire;
- aductiunea captarii din priza baraj raul Sadu debuseaza dupa 600m
in aductiunea captarii din canalul de fuga CHE Sadu II ;
Administrator:
SC Apa Canal SA Sibiu
Populatia deservita:
Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori;
Debit instalat (l/s):
750
Debit mediu prelevat (l/s): 65,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: - nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumulare ( deversari de ape uzate, fertilizari
pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc),
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Sadu, amonte CHE Sadu II

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SADU


CANAL DE FUGA A CHE SADU II
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza canal de fuga a CHE Sadu II


suprafata;
mal drept, raul Sadu; curs de apa situat in zona montana, piemontana
sau de podisuri inalte (RO01a); Sadu- aval acumulare Negovanu confluenta Cibin (RORW8.1.120.14.2);
Caracteristici tehnice:
-camera de incarcare cu trei ferestre de captare prevazute cu gratare,
rezervor redresor semingropat format din doua bazine cu un volum
maxim de exploatare de 9329 mc;
- aductiunea realizata din conducta metalica cu Dn=1000 si 1200 mm
in lungime de 23,93 km;
Administrator:
SC Apa Canal SA Sibiu
Populatia deservita:
Sibiu, Gura Raului, Orlat, Sura Mica, Selimbar; 161374 locuitori;
Debit instalat (l/s):
750
Debit mediu prelevat (l/s): 65,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: tratare normala fizico - chimica, coagulare,
floculare, decantare, filtrare, dezinfectie

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: - in incinta Centralei Hidroelectrice Sadu II
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
eliminarea surselor de poluare din zona amonte de acumularea Sadu II (deversari de ape uzate
neepurate, fertilizari pasuni, tratamente chimice in zona impadurita etc);
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE SADU - ACUMULARE SADU II


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare rau Sadu, acumulare CHE Sadu II


suprafata;
raul Sadu - mal drept; curs de apa situat in zona montana, piemontana
sau de podisuri inalte (RO01a); Sadu - acumulare Negovanu
(ROLW8.120.14);
Caracteristici tehnice:
-baraj de beton de inaltime 18 m, cu sistem de sifonare peste
coronamentul barajului. Sifonarea se face pentru un debit de 400 l/s
prin doua conducte de Dn=600 mm.
Debusarea conductelor, se face intr-un camin de amorsare, la piciorul
aval al barajului, conducte care in prealabil au prevazute cate o vana
de sectionare.
La baza superioara a conductelor, pe coronamentul barajului este
prevazuta o conducta de 2" din otel care face legatura cu doua
electropompe de vid;
- conducte de aductiune din tuburi PREMO cu Dn=600mm si L=13,5
km ;
Administrator:
SC Prescom Cisnadie SRL
Populatia deservita:
Cisnadie, Sadu; 15810 locuitori;
Debit instalat (l/s):
182
Debit mediu prelevat (l/s): 53,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe direc ia
amonte de priza de apa, precum si lateral-dreapta;
zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Sadu, alimentare cu apa oras Cisnadie

FISA CARACTERIZARE CAPTARE TILISCA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Tilisca, amonte Saliste


suprafata;
paraul Tilisca; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau de
podisuri inalte (RO01a); Saliste (Valea Mare) si afluentii:Valea
Drojdiei, Tilisca, Tiliscuta, Sibiel, Orlat (RORW8.1.120.4);
Caracteristici tehnice:
- baraj de priza tiroleza prevazut cugratare, desnisipator si camera de
incarcare
- conducte de aductiune cu Dn=250mm si L=200m
Administrator:
Primaria Saliste
Populatia deservita:
Saliste, Tilisca; 4528 locuitori;
Debit instalat (l/s):
20
Debit mediu prelevat (l/s): 13,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:- imprejmuire in suprafata de 500 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE STRAMBU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare parau Strambu, amonte Rasinari


suprafata;
paraul Strambu; curs de apa situat in zona montana, piemontana sau
podisuri inalte (RO01a); Sebes si afluentul Valea Caselor
(RORW8.1.120.9);
Caracteristici tehnice:
-priza de suprafata cu prag deversor transversal H=1,8m prevazut cu
deznisipator si filtru mecanic;
- conducte de aductiune din tuburi din azbociment cu Dn=140mm in
L=1,9 km;
Administrator:
Primaria Rasinari
Populatia deservita:
Rasinari; 4610 locuitori;
Debit instalat (l/s):
11
Debit mediu prelevat (l/s): 4,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A1
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico-chimica, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire in suprafata de 500 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa; zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE VALEA SATULUI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Valea Satului


suprafata; priza de mal
paraul Valea Satului; priza de apa cu gura de captare; curs de apa
situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte (Ro01a);
Valea Satului - izvoare - confluenta Olt (RORW8.1.129);
Caracteristici tehnice:
prag de captare din beton, gratar amplasat la intrarea in camera de
captare, camin de distributie cu doua compartimente unul cu rol de
desnisipator iar celalalt pe pentru distributia apei legat de camera de
priza prin conducta Dn=600 mm; aductiune - conducta metalica cu
Dn=200mm si L=570m; distributie - conducta din otel cu Dn=80-250
mm si L=12,8m.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Brezoi
Populatia deservita:
Brezoi; 1325 locuitori;
Debit instalat (l/s):
15
Debit mediu prelevat (l/s): 1,03
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea: 2 decantoare longitudinale,
6 filtre lente, 2 instalatii de clorinare,
rezervor tampon cu capacitatea de 50 mc

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Valea Satului, la Brezoi

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BOISOARA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Gaujani


suprafata;
paraul Gaujani, mal stang, amonte Boisoara; curs de apa situat in zona
montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Gaujani - izvoare
- confluenta Olt si aflunetul Boisoara (RORW8.1.130.2)
Caracteristici tehnice:
captare prin intermediul unei prize tip tiroleza, conducta de
aductiune din polietilena Dn=100mm si L= 1 km apa este condusa la
statia de tratare.
Administrator:
Consiliul Local Boisoara
Populatia deservita:
Boisoara; 900 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: decantare,
filtrare,
instalatie de clorinare, rezervor cu
capacitatea de 300 mc, distributie din
conducta de polietilena cu Dn=73160mm, L= 22,5 km.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE PERISANI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Valea Campului


suprafata;
paraul Valea Campului, mal stang, amonte Perisani; curs de apa situat
in zona montana, piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Baias izvoare - confluenta Olt si afluentii: Grebla, Dosul (RORW8.1.133)
Caracteristici tehnice:
captare prin intermediul unei prize tip tiroleza amplasata pe mal
stang, compusa din radier, strat suport pentru platforma de drenaj,
camera de desnisipare; conducta de aductiune pentru sat Pripoarele
din polietilena Dn=110mm si L=1,9km apa este condusa intr-un
rezervor V=200mc ce distribuie apa in comuna Perisani prin
intermediul unei conducte de polietilena Dn=75-200mm si L=15,8 km
Administrator:
Consiliul Local Boisoara
Populatia deservita:
Boisoara; 419 locuitori;
Debit instalat (l/s):
7,2
Debit mediu prelevat (l/s): captare data in folosinta in anul 2008
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: instalatie de clorinare, rezervor cu
capacitatea de 200 mc

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ACUMULARE BRADISOR


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare raul Lotru, acumulare Bradisor


suprafata;
raul Lotru, mal drept; hm 670; lac situat in zona de deal si podis,
adancime mare, siliciu (ROLA08); Lotru - acumulare Bradisor
(ROLW8.1.135.2);
Caracteristici tehnice:
doua preze de captare: priza principala (in functiune) si priza
secundara de rezerva (in proprietatea si administratia SC
Hidroelectrica SA - SH Rm.Valcea ) priza principala este amplasata
la cota 410,846 mdM cu prelevare din golirea de fund nr. 1, diametrul
colectorului prizei si a conductei pana la caminul "0'' este de 1016
mm cu Q inst= 1,2 mc/s; priza secundara este amplasata la cota 422,6
mdM cu prelevare din circuitul by pass- egalizare golire de fund
baraj (3 prize baraj + 4 prize deschideri goliri de fund), diametrul
colectorului prizei si a conductei pana la caminul "0'' este de 1016
mm cu Q inst= 1,2 mc/s functioneza in perioade de interventii la
priza principala.
Conducta de aductiune ingropata cu Dn =1200mm cu L= 8,5 km pana
la statia de tratare Valea lui Stan
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea
Populatia deservita:
Rm.Valcea, Daesti, Bujoreni;109598 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1200
Debit mediu prelevat (l/s): 512
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Statie de tratarea Valea lui Stan cu
capacitate 1200 l/s
- tratare cu reactivi- camera de amestec si distributie de forma circulara unde are loc
tratarea cu reactivi:{Al2( SO4)3 , Cl2, Var}
- decantare: 2 decantoare radiale cu Dn= 45 m si V= 3700 mc fiecare.
- filtrare: 2 module a patru cuve de filtrare fiecare ( strat filtrant - nisip cuartos d= 1-1,5 mm< H
strat = 1,2 m.
- clorinare: 2 aparate de clorinare tip ADVANCE
Transportul apei de la statia ade tratarea se face gravitational printr-o conducta de aductiune
metalica cu Dn=1200 mm si L= 38 km.
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona limitrofa este impadurita
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Acumularea Bradisor

FISA CARACTERIZARE CAPTARE CHEIA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Cheia


suprafata; priza de coronament
paraul Cheia, hm 222; curs de apa situat in zona montana, piemontana
si de podisuri inalte (RO01b); Olanesti - izvoare - confluenta Cheia si
afluentii Paraul Cainelui, Cheia (RORW8.1.145.1);
Caracteristici tehnice:
priza tiroleza amplasata pe partea stanga a corpului barajulului,
decantor, rezervor tampon, conducta de aductiune PREMO cu Dn=
100mm. Pragul deversor este amplasat la cota 393.mdM.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea
Populatia deservita:
Rm.Valcea, Bujoreni, Daiesti;109598 locuitori;
Debit instalat (l/s):
600
Debit mediu prelevat (l/s): 109
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea: 2 decantoare longitudinale,
6 filtre lente, 2 instalatii de clorinare,
rezervor tampon cu capacitatea de 50
mc

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie asigurata prin gard din metal 30
m aval de priza de captare, zona limitrofa partial
impadurita, cu vegetatie ierboasa.
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cheia

FISA CARACTERIZARE CAPTARE OLANESTI


A.PRIZA
Denumire:

priza captare paraul Olanesti, acumulare Vladesti (in


conservare)
Tip captare:
suprafata
Amplasament:
paraul Olanesti, lac acumulare Vladesti; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti confluenta Cheia - confluenta Olt (RORW8.1.145.2)
Caracteristici tehnice:
priza din lac racordata la aductiunea Cheia -Vladesti (conducta Dn
=800 mm si L=150m), racordul la aductiune este din teava din otel cu
Dn 812.8x7.14mm si L=152m; statie de pompare echipata cu 2+1
electropompe Brates; conducta de aductiune Vladesti - Statia de
tratare Rm. Valcea cu L= 5,7 km realizata din tuburi din beton
PREMO cu Dn= 800 mm, intercaland cu tonsoane din teva de otel.
Administrator:
S.C. APAVIL S.A Rm. Valcea
Populatia deservita:
Rm. Valcea;
Debit instalat (l/s):
25 l/s;
Debit mediu prelevat (l/s): in conservare
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
statie de tratare cu cap. 670 l/s, 4
decantoare radiale,
8 filtre rapide,
lente, instalatie de spalare a filtrelor , 2
rezervoare cu V= 500 mc fiecare, staie
de pompare 3 electropompe

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE MANAILEASA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Manaileasa


suprafata;
paraul Manaileasa, mal stang, hm 458; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Manaileasa izvoare - confluenta Lotru (RORW8.1.135.9);
Caracteristici tehnice:
doua baraje de deversare cu priza tiroleza si doua microhidrocentrale,
bazin compensator cu V=1000mc aductiune prin conducta din otel cu
Dn=600 mm. Din bazinul compensator printr-o conducta cu Dn=300
mm, apa este condusa la statia de tratare.
Administrator:
Primaria Voineasa SGCL
Populatia deservita:
Voineasa, Voinasita; 1142 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4,9
Debit mediu prelevat (l/s): 2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
statie de tratare: capacitate de 25 l/s, 2
decantoare longitudinale, 7 filtre lente,
aparat de clorinare, 2 rezervoare cu
capacitatea de 500 mc fiecare, retea de
distributie cu L=7 km, si Dn=80-150
mm.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Manaileasa

FISA CARACTERIZARE CAPTARE JIDOAIA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Jidoaia


suprafata;
paraul Jidoaia, mal drept, hm 100; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Voinasita - izvoare confluenta Lotru si afluentii Jidoaia, Rinjeu (RORW8.1.135.10);
Caracteristici tehnice:
priza tiroleza compusa din prag cu camera de captare si desnisipator,
stavile si conducta de racord; aductiune este din conducta metalica cu
L= 8,9km si Dn=200mm; doua rezervoare cu V de 500 mc fiecare si
retea de distributie cu L= 2,6km si Dn=159 mm.
Administrator:
SIND ROMANIA SRL filiala Voineasa
Populatia deservita:
Voineasa populatia cazata in statiune; 1200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
25
Debit mediu prelevat (l/s): 4,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
statie de tratare: decantare-filtrareclorinare compusa din 3 decantoare
longitudinale, 2 filtre rapide, instalatie
de clorinare.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie asigurata prin gard de sarma 50
m aval si amonte de priza de captare, zona
limitrofa partial impadurita, cu vegetatie
ierboasa.
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Jidoaia

FISA CARACTERIZARE CAPTARE PAUSA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Pausa


suprafata; priza de mal
paraul Pausa - mal stang; Hm 60; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Pausa - izvoare
- confluenta Olt (RORW8.1.137)
Caracteristici tehnice:
prag deversor, priza de mal, desnisipator, dren din piatra de rau avand
la baza o conducta din tuburi din beton cu Dn =350 mm si L= 42 m
aductiune gravitationala la statia de tratare.
Administrator:
S.C. APAVIL S.A. - sector Calimanesti
Populatia deservita:
Calimanesti; 8400 locuitori;
Debit instalat (l/s):
53
Debit mediu prelevat (l/s): 1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
statie de tratare
momobloc, 2
decantoare suspensionale,
4 filtre
rapide, rezervor de apa 320 mc, filtre
lente, dezinfectie cu clor.

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE BARBATESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Otasau


suprafata paraul Otasau
paraul Otasau, mal stang; curs de apa situat in zon montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Bistrita si
afluentii:Gurgui, Costesti, Bistricioara si Otasau (RORW8.1.150)
Caracteristici tehnice:
captare paraul Otasau cu priza tiroleza, constructie transversala din
beton armat prevazuta cu un gratar de admisie a apei in bazinul de
captare din care apa este preluata gravitational catre decantoare,
ingropate pe malul stang al paraului Otasau la 220 m de priza.
Decantoare: L=23 m; l=2 m; H=2,30 - 4,25 m.
La 120 m aval de decantoare este construit un filtru lent compus din
5 bazine cu dimensiunea compartimentului de 9,0 x 5,0 x 4,0 m.
Retea de aductiune realizata din conducta din teava metalica cu
D=200 mm si o lungime de L=850 m.
Rezervoare din beton armat, semiingropate cu o capacitate de V= 200
m3 fiecare, amplasate pe malul drept al paraului Otasau
Retea de distributie: realizata din conducta metalica cu urmatoarele
caracteristici: D1=80 mm, L1=14m; D2=100mm, L2=12,5m; D3=150
mm, L3=6,5m; D4=200mm, L4=9m. Lungimea totala a retelei de
distributie este de L = 42m
Administrator:
Consiliul Local Barbatesti
Populatia deservita:
Barbatesti; 2568 locuitori, 50 cismele stradale
Debit instalat (l/s):
6,1
Debit mediu prelevat (l/s): nu a functionat in anul 2007
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
Statia de clorinare amplasata in incinta
gospodariei de apa este o constructie din zidarie portanta cu acoperis de tabla avand
dimensiunile:10,0 x 4,65 x2,50 m. Clorinarea apei se face automatizat.
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru priza de captare: zid de protectie din bolovani de
rau in L= 65m si l= 0,5 m, H = 2,5m.
-decantoarele sunt protejate de un acoperis din placi de azbociment si de o imprejmuire din plasa de
sarma pe stalpi de teava.
- filtru lent: protejat cu o imprejmuire din plasa de sarma pe stalpi de teva, iar partea riverana a
parului este un zid de protectie din beton cu urmatoarele dimensiuni: L= 86m; B= 1,78m; b = 0,6m;
h = 3,55 m.
- rezervoare de inmagazinare: protejate de un zid din bolovani de rau avand: L = 67 m; B = 1,43 m;
b = 0,5 m; h = 2,85 m.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Otasau, la Barbatesti

FISA CARACTERIZARE CAPTARE COMANCA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare raul Olanesti


suprafata; priza de mal
raul Olanesti, mal stang; hm -132; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti - izvoareconfluenta Cheia si afluentii Cheia, Paraul Cainelui
(RORW8.1.145.1)
Caracteristici tehnice:
prag deversor, priza de mal, fereastra laterala de captare, bazin
desnisipator
Administrator:
SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Olanesti
Populatia deservita:
Baile Olanesti, Olanesti sat; 1240 locuitori;
Debit instalat (l/s):
50
Debit mediu prelevat (l/s): 7,40
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea cu capacitate 16 l/s,
coagulare, 2 decantoare longitudinale, 6
filtre rapide, 3 filtre lente, dezinfectie cu
clor

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 5 m pe direc ia
amonte de priza de apa; in aval de priza
delimitare cu gard de sarma pe lungime de 10 m,
lateral-dreapta delimitare zona muntoasa; zona de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este partial impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Olanesti (Comanca)

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RAPUROASA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Rapuroasa


suprafata; priza de mal
paraul Rapuroasa, mal stang; hm -155; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01b); Olanesti izvoare-confluenta Cheia si afluentii Cheia, Paraul Cainelui
(RORW8.1.145.1)
Caracteristici tehnice:
prag deversor, priza de mal, desnisipator, dren din piatra de rau avand
la baza o conducta din tuburi din beton cu Dn=350mm si L=42m
aductiune gravitationala la statia de tratare.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Olanesti
Populatia deservita:
Baile Olanesti, Olanesti sat; 1240 locuitori;
Debit instalat (l/s):
50
Debit mediu prelevat (l/s): 3,20
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratarea cu capacitate 16 l/s,
coagulare, 2 decantoare longitudinale, 6
filtre rapide, 3 filtre lente, dezinfectie cu
clor

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: instalatii de captare si statia de tratare Rapuroasa sunt in
procedura de elaborare de documentatie tehnica in
vederea stabilirii perimetrelor de protectie saniatara.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: dren din piatra de rau zona de protectie sanitara
cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa
acesteia este impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE CAPTARE LUNCAVAT


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Luncavat


suprafata;
paraul Luncavat, mal drept, hm 140; curs de apa situat in zona
montana, piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Luncavat si
afluentii Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti, Manastirea
(RORW8.1.152)
Caracteristici tehnice:
prag de captare din beton prevazut cu batardou pentru decolmatarea
albiei; camera de priza prevazuta cu gratar, desnisipator, camin de
distributie;
Administrator:
Primaria Vaideeni
Populatia deservita:
Vaideeni; 1650 locuitori;
Debit instalat (l/s):
12,38
Debit mediu prelevat (l/s): 3,8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: amplasata in sat Vaideeni
cota 750, 2 decantoare longitudinale,
5 filtre lente, instalatie de clorinare,
rezervor cu cap. de 500 mc, distributie
gravitationala prin conducta cu Dn 100200 mm si L= 16,65 km.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Luncavat, la Vaideeni

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RECEA


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Recea


suprafata;
paraul Recea, mal stang hm 80; curs de apa situat in zona montana,
piemontana si de podisuri inalte (RO01a); Cerna - izvoare-amonte
confluenta Cernisoara si afluentii: Marita, Recea, Stroesti
(RORW8.1.173.9.1)
Caracteristici tehnice:
prag de captare din beton simplu prevazut cu batardou pentru
decolmatarea albiei; camera de priza prevazuta cu gratar, desnisipator,
camin de distributie;
Administrator:
Primaria Vaideeni
Populatia deservita:
Vaideeni- Izvorul Rece; 1650 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5,3
Debit mediu prelevat (l/s): 1,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: amplasata in sat Izvorul
Rece cota 700, 2 decantoare
longitudinale, 3 filtre lente, instalatie
de clorinare, rezervor cu capacitate de
500 mc, distributie gravitationala prin
conducta cu Dn 80-200 mm si L= 13,38
km.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitata de relief muntos, vegetatie partial ierboasa
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Recea (Valea Plopilor)

FISA CARACTERIZARE CAPTARE RAMESTI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Ramesti, amonte localitate Ramesti


suprafata;
paraul Ramesti, mal drept, hm 61; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Luncavat si afluentii:
Paraul Blajului, Paraul Ursanilor, Ramesti, Manastirea
(RORW8.1.152)
Caracteristici tehnice:
captare prin intermediul unei prize tip tiroleza, conducta de
aductiune Dn 273 mm si L= 5,.823 km apa este condusa la statia de
tratare
Administrator:
Primaria Horezu SGCL
Populatia deservita:
Irimesti, Tanasesti, Ursari, Romanii de Sus, Romanii de Jos, Olari,
Balanesti; 1859 locuitori;
Debit instalat (l/s):
33
Debit mediu prelevat (l/s): 3,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: 2 decantoare longitudinale,
4 filtre rapide, 2 aparate de clorinare tip
CC1, rezervor cu cap. de 2500 mc.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este impadurita
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Ramesti, amonte localitate Ramesti

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ROMANI


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Romani


suprafata;
paraul Romani, mal drept, hm 215, amonte loc.Romanii de Sus; curs
de apa situat in zona montana, piemontana sau de podisuri inalte
(RO01a); Bistrita si afluentii Gurgui, Costesti, Bistricioara, Otasau
(RORW8.1.150)
Caracteristici tehnice:
bazin betonat, priza tiroleza din barajul MHC, bazin compensator cu
V=1200 mc, legatura intre bazinul compensator si MHC este realizata
prin conducta din otel si PREMO cu Dn=1000mm ce poate transporta
debitul de 1450 l/s; din caminul de distributie, printr-o conducta cu
Dn= 400mm si l=5,6 km, apa este condusa in statia de tratare.
Administrator:
Primaria Horezu SGCL
Populatia deservita:
Horezui; 1859 locuitori;
Debit instalat (l/s):
150 l/s pentru potabilizare si 1300 l/s pentru MHC
Debit mediu prelevat (l/s): 11,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: 2 decantoare longitudinale,
4 filtre rapide, 2 aparate de clorinare tip
CC1, rezervor cu cap. de 2500 mc.

B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este impadurita
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Romani, amonte localitate Romanii de Sus

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ALUNU


A. PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare paraul Oltet


suprafata;
paraul Oltet, mal stang, hm 275; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Oltet - izvoare- aval
confluenta Taraia si afluentii: Ungurel, Cornatel, Taraia
(RORW8.1.173.1)
Caracteristici tehnice:
prag de captare, campul deversor sau descarcatorul de ape mari,
campul de captare prevazut cu gratar de fund, priza orizontala
echipata cu vana jaluzea, desnisipator, aductiune din conducta de otel
cu L= 1490 m si Dn= 1018 x8 mm, retea de distributie a apei este de
27 km impartita astfel:
-retea Alunu conducta metalica cu L=14km Dn=80-200mm
alimenteaza satele Bodesti, Igoiu, Alunu,Coltesti, Ocracu, Ilaciu si
Rosia.
-retea Berbesti conducta metalica cu L= 13 km Dn 80-300 mm
alimenteaza satele: Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu
Giurgiulesti.
Administrator:
Primaria Alunu SGCA
Populatia deservita:
Alunu, Berbesti; 1800 locuitori;
Debit instalat (l/s):
80
Debit mediu prelevat (l/s): 13,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013):
A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de tratare: decantoare suspensionale,
filtre rapide,
statie de clorinare,
rezervor apa potabila, statie de pompare
pentru spalarea filtrelor, gospodarie de
reactanti, laborator.
B. ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 30 m pe direc ia
amonte de priza de apa; in aval de priza
delimitare cu gard de sarma pe lungime de 15 m,
lateral-dreapta delimitare zona muntoasa; zona de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este partial impadurita;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Oltet, la Alunu

FISA CARACTERIZARE CAPTARE ALIMPESTI

A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

priza captare Cheile Oltetului, amonte Alimpesti


suprafata, priza de mal
paraul Oltet - captare izvoare; curs de apa situat in zona montana,
piemontana sau de podisuri inalte (RO01a); Oltet - izvoare - aval
confluenta taraia si afluentii Ungurel, Cornatel, Taraia
(RORW8.1.173.1)
Caracteristici tehnice:
priza de mal stang punct in care se afla izvoarele paraului Oltet.
Aductiune: conducta supraterana de otel cu Dn=200 mm pe o lungime
de 1 km, conducta de otel pozata subteran cu Dn=150 mm pe o
lungime de 7 km.
Rezervor suprateran din beton armat cu V= 300 mc. Lungimea totala a
retelei de distributie este de 21 km. Conducta de otel cu Dn=150- 80
mm, pe o lungime de 17 km si conducta din PVC cu Dn=3/4 pe o
lungime de 4 km.
Administrator:
Consiliul Local Alimpesti, 1815 locuitori,
Populatia deservita:
Alimpesti;
Debit instalat (l/s):
3.2
Debit mediu prelevat (l/s): 2,2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Categoria apei de suprafata (NTPA-013): A2
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Priza captare Cheile Oltetului

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MIERCUREA- CIUC


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Miercurea- Ciuc


subteran
raul Olt - mal stang, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului
(ROOT10)
Caracteristici tehnice:
16 puturi forate de adancime medie care capteaza 3 straturi acvifere:
18-25m; 30-38m; 43-50m. Lungimea frontului de captare este de
11300m; debitul instalat 192 l/s.
Aductiunea este din conducta de otel si are o lungime de L=5600 m.
Administrator:
SC GOSCOM SA Miercurea -Ciuc
Populatia deservita:
Miercurea -Ciuc; 14000 locuitori
Debit instalat (l/s):
193
Debit mediu prelevat (l/s): 76,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
decantare, filtrare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Put capatare din subteran pentru alimentare cu apa Miercurea Ciuc

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DANESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Danesti


subteran
subteran raul Olt, mal drept, hm 345, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Ciucului (ROOT10)
Caracteristici tehnice:
captarea apei se realizeaz din doua acvifere, respectiv intervalul 1527 m cu un debit de 6-7 l/s si 30,40-47 m cu un debit de 1,5-2 l/s, cu
ajutorul unei pompe submersibile GRUNDFOSS fixata la adancimea
de 14m avand urmatoarele caracteristici: SP 30 4; 4 kW; Q = 9 l/s.
Administrator:
Primaria Danesti
Populatia deservita:
Danesti
Debit instalat (l/s):
9
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma 20x20 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Danesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MADARAS

A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Madaras


subteran
subteran raul Olt, mal drept, hm 345, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Ciucului (ROOT01)
Captarea apei se realizeaz din doua acvifere, respectiv intervalul 15-

Caracteristici tehnice:
27 m si 30,40-47 m
Administrator:
Primaria Madaras
Populatia deservita:
Madaras
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: gard din sarma 20x20 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARTA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:

alimentare cu apa Carta


subteran Olt, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului
(ROOT10)
Amplasament:
subteran raul Olt, malul stang pe directia estica a localitatii Carta, pe
zona de lunca dintre localitatile Carta si Tomesti in dreptul localitatii
Ineu
Caracteristici tehnice:
3 foraje cu adancimi de 85 m fiecare, amplasate la o distanta de 150m
intre ele, la circa 20 m de zona de protectie CFR.
Puturile sunt echipate cu pompe sumersibile GRUNDFOSS care s-au
fixat la circa 25-30m, cu un debit recomandat de 6 l/s.
Lungimea aductiunii este de 50m.
Administrator:
comuna Carta
Populatia deservita:
Carta, Ineu, Tomesti
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
deferizare, clorinare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 42 x 42 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Carta

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SANMARTIN


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sanmartin


subteran
subteran paraul Fisag - mal stang, hm 183, in vecinatatea sediului
SMA, corp de apa poros (P) / Depresiunea Ciucului
(ROOT10)
Caracteristici tehnice:
Put forat H=44m care capteaza stratul de apa situat la adancimea de
28,8 - 41m; echipat cu a pompa submersibila tip SP 45x4 cu: Q inst =
40 mc/or H=30 mCAN= 5,5 KW;
Administrator:
SC MEYRIN SA
Populatia deservita:
Sanmartin;
Debit instalat (l/s):
11,1
Debit mediu prelevat (l/s): 1,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: Clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Sanmartin

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MARTINIS


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Martinis


subteran
subteran paraul Homorod (5 grupuri de izvoare)
Grupa 1: se situeaza la est de loc. martinis, la S-SV de satul Aldea, in
aval de DJ 132A, intre cotele 590-612,5 m, in zona de faneata;
Grupa 2: se situeaza la vest de loc. Martinis, in aproprierea satului
Locodeni, in jurul cotei de 736,73m;
Grupa 3: se situeaza la vest de loc.Martinis si la N de satul Badeni, la
poalele Varfului Badeni, intre cotele 710-720m;
Grupa 4: se situeaza la vest de loc.Martinis si la NV de satul Badeni,
intr-o ravena situata in jurul cotei de 710m;
Grupa 5: se situeaza la NE de satul Badeni, in jurul cotei de 648m.
Caracteristici tehnice:
Sistemul functioneaza gravitational; captarea se face prin drenuri; apa
se trateaza la Gospodaria de apa amplasata in extravilanul localitatii
Martinis.
Aductiunea de apa de la cele 5 izvoare este din conducta PE si are o
lungime de L=15,7 km
Administrator:
Primaria Martinis
Populatia deservita:
Martinis, Rares, Sanpaul; 3011 locuitori
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,22
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: pentru protectia calitatii apei s-au instituit perimetre de
protectie sanitara cu regim sever, la 50 m amonte, 20
m aval si lateral de fiecare captare;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie limitrofa captarilor din subteran


pentru alimentare cu apa Martinis

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BAILE- TUSNAD


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Baile Tusnad


subteran
subteran raul Olt - mal stang, hm 714, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Ciucului (ROOT10)
Caracteristici tehnice:
2 puturi forate, de adancime 67m, respectiv 58m care 3 staturi de apa,
respectiv 21-36m; 39-46m; 50-62m, cu electropompe tip SD 100x3 cu
Q inst. = 50 mc/h i electropompa tip Grundfoss cu Q inst. = 35 mc/h.
Aductiunea este din conducte de azbociment cu o lungime 15815 m.
Administrator:
SC GospCom Tusnad SA
Populatia deservita:
Baile Tusnad, Sansimion, Cetatuia, Vrabia, Tusnad Sat; 5600
locuitori;
Debit instalat (l/s):
23,61
Debit mediu prelevat (l/s): 4,10
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma 20x20m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Put captare din subteran pentru alimentare cu apa Baile Tusnad

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CAPALNITA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Capalnita


subteran
subteran paraul Homorod la NE de localitate
2 izvoare; sistemul functioneaza gravitational; lungimea frontului de
captare este de 1500m.
Lungimea aductiunii este de 3000 m.
Administrator:
Primaria Capalnita
Populatia deservita:
Capalnita
Debit instalat (l/s):
9
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Puturi captare din subteran pentru alimentare cu apa Capalnita

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SF. GHEORGHE


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sf.Gheorghe


subteran, izvoare
subteran raul Olt - mal drept, 1110-1160, trei izvoare - Sugas, corp de
apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
front de captare cu lungimea de 10 km, 57 puturi cu adancime de 50
m; conducta aductiune OL D1=700 mm
trei izvoare (Szendrei, Darazs si Rozsdas) conducta colectoare cu
D2=100 mm si L=8 km
Administrator:
SC GOSPODARIE COMUNALA SA
Populatia deservita:
Sf.Gheorghe, Ilieni, Sancrai, Ghidfalau, Zoltan, Chilieni si Sugas Bai;
66010 locuitori;
Debit instalat (l/s):
750
Debit mediu prelevat (l/s): 250
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m, delimitare cu gard de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona protectie captare din subteran pentru alimentare cu apa Sf. Gheorghe

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TG. SECUIESC


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Tg.Secuiesc


subteran
raul Negru , Hm - 490, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
4 fronturi de captare ( Sanzieni, Tinoasa, Poian si Sasausi Lunga),
cu lungimea de 11,9 km, nr. de foraje 54 cu adancimea intre 40 si 80
m care capteaza stratul freatic cu grosimea medie de 40 m situat la
adancimea medie; conducta aductiune de fonta, OL, azbociment Dn=
250mm
Administrator:
SC GOSCOM Tg.Secuiesc
Populatia deservita:
Tg.Secuiesc, 20488 locuitori;
Debit instalat (l/s):
315
Debit mediu prelevat (l/s): 98
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
deferizare-floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m, delimitare cu gard de sarma
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRETCU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Bretcu


subteran
paraul Bretcu - mal drept, Hm- 70, corp de apa fisural + karstic (F+K)
/ Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
doua foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul freatic situat
la adancimea medie; conducta aductiune OL Dn=100m
Administrator:
Primaria Bretcu
Populatia deservita:
Bretcu ; 3908 locuitori;
Debit instalat (l/s):
12,4
Debit mediu prelevat (l/s): 5,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
apa refuleaza intr-un rezervor tampon
de 75 mc unde se dezinfecteaza cu
clorura de var ce se introduce manual in
rezervor

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:10x10 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VALEA CRISULUI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Valea Crisului


subteran
raul Olt - mal drept, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Caracteristici tehnice:
doua foraje cu adancimea de 25 m
Administrator:
Primaria Valea Crisului
Populatia deservita:
Valea Crisului, Arcus, Calnic ; 3463 locuitori
Debit instalat (l/s):
8,3
Debit mediu prelevat (l/s): 5,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu exista instalatie de tratare a apei

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BIXAD


A.PRIZA
Denumire:
alimentare cu apa Bixad
Tip captare:
subteran
Amplasament:
raul Olt - mal stang Hm- 840
Caracteristici tehnice:
izvoare si mai multe sisteme
Administrator:
Primaria Bixad
Populatia deservita:
Bixad
Debit instalat (l/s):
0,66
Debit mediu prelevat (l/s): 0,2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
apa este tratata periodic cu var cloros de
catre cadrele sanitare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OZUN


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Ozun


subteran
raul Negru, Hm- 692, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
trei foraje cu adancimea de 50 80 m
Administrator:
Primaria Ozun
Populatia deservita:
Ozun; 4575 locuitori
Debit instalat (l/s):
27,83
Debit mediu prelevat (l/s): 3,80
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SC IMPERIAL HOTEL


MANAGEMENT SRL
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL


Balvanyos
subteran
paraul Turia , mal stang, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
doua fronturi de captare izvoare (frontul superior Buffogo, capteaza 8
izvoare prin 5 camine de beton armat; frontul inferior Zsombor,
capteaza 5 izvoare prin 5 camine de beton armat). Fr. superior:
conducta de aductiune de azbociment cu diametrul de 3, L=6,2 km.
Fr. inferior :conducta de OL de 80 mm , L=1300m
SC IMPERIAL HOTEL MANAGEMENT SRL

Administrator:
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s):
1,2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,22
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

fltru general, filtru mecanic, filtre cu


rasini schimbataoare de ioni, aparat de
clorinare.

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA UM SF.GHEORGHE


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa UM Sf.Gheorghe


subteran
raul Olt, Hm-1216, corp de apa fisural + karstic (F+K) / Depresiunea
Brasov ROOT11
un foraje cu adancimea de 30 m
UM Sf.Gheogrhe

Caracteristici tehnice:
Administrator:
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s):
2
Debit mediu prelevat (l/s): 1,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

tratarea apei se realizeaza prin


introducerea de pastile de clor in
rezervorul de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 10x10 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005 .

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SC RHM PANTS SRL


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa SC RHM PANTS SRL


subteran
paraul Estelnic; Hm -152 la cca.350 m de mal drept, corp de apa
poros (P) / Depresiunea Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
foraj FH-20 H=38 m,
Administrator:
SC RHM PANTS SRL
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s):
1,56
Debit mediu prelevat (l/s): 1,10
Durata de functionare:
16 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
filtrare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA UM BODOC


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa UM 01655 Bodoc


subteran
raul Olt - mal stang, Hm-1035, corp de apa poros (P) / Depresiunea
Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
put forat H=35 m, D=250 mm, conducta de aductiune OL D=80 mm,
l=650 m
Administrator:
UM Bodoc
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s):
0,37
Debit mediu prelevat (l/s): 0,23
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
apa se trateaza cu cloramina in bazinul
de inmagazinare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:10x10 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV


FRONT PREJMER - HARMAN
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Brasov, front Prejmer-Harman


subteran
raul Olt, mal stang, hm 1374, corp de apa poros (P) / Depresiunea
Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
2 fronturi de captare din 48 de foraje cu lungimea totala de 8,8 km,
din care: 19 foraje cu adancimea de 45,0 m, pentru sist. Est-Prejmer,
care capteaza stratul acvifer I - IV; 29 de foraje cu adancimi de 35m
pentru sist. Harman-Prejmer care capteaza stratul acvifer I -IV.
Forajele sunt executate la o distanta cuprinsa intre 250 - 300 m;
conducta de aductiune este din doua fire cu Dn1= 800 mm si Dn2 =
1000 mm si L = 10 km conduce apa in rezervoarele de inmagazinare
ale Companiei Apa Brasov.
Administrator:
ANIF Brasov
Populatia deservita:
Brasov, Prejmer, Lunca Calnicului si Stupinii Prejmerului; 2616
locuitori (sursa alternativa).
Debit instalat (l/s):
1500
Debit mediu prelevat (l/s): 14,9
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (19buc x 50m x50m)
cu S=47500mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei fiind concesionate de
ANIF Brasov.

Alimentare cu apa Brasov, front Prejmer - Harman

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV


FRONT STUPINI - HARMAN
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Brasov, front Stupini-Harman


subteran
raul Olt, mal stang, hm 1370, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
front de captare cu lungimea 10 km, 30 foraje (15 buc. pe zona
Sanpetru-Stupini si 15 buc. pe zona Sanpetru - Harman) cu adancimi
de 150 m care capteaza stratul acvifer I - IV, primul strat captat fiind
in intervalul 41-55 m si ultimul intre 70-120 m, executate la o
distanta cuprinsa intre 250 - 300 m , conducta de aductiune este
telescopica cu Dn= 150- 600 din otel cu L = 9 km
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Brasov, Harman, Sanpetru; 6178 locuitori;
Debit instalat (l/s):
320
Debit mediu prelevat (l/s): 14,2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (30buc x 10m x10m)
cu S=3000mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

Alimentare cu apa Brasov, front Stupini - Harman

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV


FRONT IZVOARE - SOLOMON
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Brasov, front Izvoare - Solomon


subteran
paraul Solomon, hm 1, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 5 izvoare in camera de captare cu V = 680 mc, aductiune din
fonta cu Dn = 150 mm si L = 1 km; inmagazinarea facandu-se intr- un
rezervor de 600 mc amplasat in zona cabanei Pietrele lui Solomon
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Brasov, 1058 locuitori;
Debit instalat (l/s):
28
Debit mediu prelevat (l/s): 2,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona limitrofa camerei de captare
este partial impadurita. Deasemenea este imprejmuit cu
gard de sarma rezervorul de inmagazinare;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRASOV


FRONT IZVOARE - RACADAU
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Brasov, front Izvoare - Racadau


subteran
paraul Racadau, hm 52, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 8 izvoare in camera de captare cu filtru invers, aductiune din
azbociment cu D = 250 mm si L = 2 km; inmagazinarea se face in
doua rezervoare V1= 2000 mc amplasat (pe Tampa) si V2 = 1000 mc
amplasat in Racadau
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Brasov, 823 locuitori;
Debit instalat (l/s):
22
Debit mediu prelevat (l/s): 2,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona limitrofa camerei de captare
este partial impadurita. Deasemeni este imprejmuit cu
gard de sarma rezervorul de inmagazinare;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PREJMER


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Prejmer


subteran
raul Olt, hm 1441, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Caracteristici tehnice:
foraj cu adincimea de 40m
Administrator:
Hidro-Sal Prejmer
Populatia deservita:
Prejmer, 3435 locuitori;
Debit instalat (l/s):
15,3
Debit mediu prelevat (l/s): 5,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (10m x 10m) cu S=100mp
cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GHIMBAV


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Ghimbav


subteran
paraul Ghimbasel, hm 270, corp de apa poros (P) / Depresiunea
Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
front de captare format din 3 foraje cu adancimi cuprinse intre 40 50 m, cu lungimea de cca. 0,45 km, cu 2 conductele de aductiune din
otel avand diametrele de Dn1=350 mm si Dn2 = 500 mm si L = 1 km.
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Ghimbav, 4470 locuitori;
Debit instalat (l/s):
25
Debit mediu prelevat (l/s): 9,9 din care 7 folosita in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (3 x 30m x 30m) cu
S=300mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POIANA BRASOV


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Poiana Brasov, front Magurele


subteran
paraul Ghimbasel, hm 243, corp de apa fisural + karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
front de captare cu lungimea de cca. 0,45 km, 3 foraje cu adancimi
cuprinse intre 100 m (F3) si 250 m (F1, F2) si capteaza stratul acvifer
I - IV, primul strat captat fiind in intervalul 61-93 m si ultimul intre
85-228 m, executate la o distanta cuprinsa intre 220 - 250 m,
conductele de aductiune fiind din otel cu diametrele de Dn1 = 350 mm
si Dn2 = 219 mm si L = 13,2 km.
Administrator:
Compania Apa Brasov
Populatia deservita:
Poiana Brasov, 356 locuitoripermanenti + hoteluri si restaurante;
Debit instalat (l/s):
48
Debit mediu prelevat (l/s): 10,6 din care 7,4 folosita in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma (3 x 30m x 30m) cu
S=300mp cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA


FRONT - PARCUL CU UMBRA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Codlea, front Parcul cu Umbra


subteran
raul Vulcanita, hm 114, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii
Persani ROOT03
Caracteristici tehnice:
front de captare izvoare prin drenuri cu L=13m, dispuse radial in
camere de captare cu D=5m si H=1,5m si rezervor de
immagazinare de V=80mc .Apa captata prin intermediul unei
conducte de aductiune de fonta cu Dn=175mm si L=150m se
inmagazineaza intr-un rezervor semiingropat cu V=175mc si se
distribuie gravitational la consumatori.
Administrator:
Servicii de Gospodarire Magura Codlei
Populatia deservita:
Codlea, 1590 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S = 6300 mp (70m x 90
m) cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa este partial impadurita;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei si apartin Consiliului
Local Codlea.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA


FRONT - PARCUL CU SOARE
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Codlea, frontul Parcul cu Soare


subteran
raul Vulcanita, hm 108, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Muntii
Persani ROOT03
Caracteristici tehnice:
front de captare 3 izvoare prin drenuri cu L= 25 m, dispuse radial in
camere de captare cu V = 10 mc. Prin intermediul unei conducte de
aductiune din fonta cu Dn=150 mm si L = 620 m apa este condusa la
rezervorul din beton semiingropat cu V = 40 mc.
Administrator:
Servicii de Gospodarire Magura Codlei
Populatia deservita:
Codlea, 1530 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 2,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu are zona de protectie sanitara;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este cazul;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
izvoarele, drenurile si camera de captare se afla pe domeniul public si apartin Consiliului Local
Codlea.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CODLEA


FRONT FORAJE D.G.R.S.
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Codlea, frontul foraje D.G.R.S.


subteran
raul Vulcanita, hm 110, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
front de captare din 5 foraje din care 3 foraje cu adancimea de 80 m,
L front = 225 m care capteaza stratele acvifere I-IV de la 25 m la 76,5
m , executate la o distanta cuprinsa intre 105-120 m si 2 foraje cu
adancimea de 54 m, L front = 133 m, care capteaza acviferele I-VI de
la 19,8 m la 53 m. Conducta de aductiune este din otel cu Dn = 300
mm si L = 1600 m.
Administrator:
Servicii de Gospodarire Magura Codlei
Populatia deservita:
Codlea, 1650 locuitori;
Debit instalat (l/s):
77,4
Debit mediu prelevat (l/s): 9,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma pentru fiecare foraj,
suprafata totala S=500mp (5buc. x 10m x 10m),
terenurile cuprinzand doar vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este cazul;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: pe o latura a frontului de captare, compus din 3 foraje, exista perdea de
protectie din foioasee (plopi);
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BOD


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Bod


subteran
paraul Barsa, hm 579, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
captare din 3 foraje din care: doua foraje situate in curtea fabricii cu
15 m distanta intre ele, primul cu adancimea de 150 m (F1) si cel deal doilea cu adancimea de 40 m (F2) care capteaza stratul acvifer I
intre adancimile 9-18 m si stratul acvifer II intre adancimile 35-36
m; al treilea foraj este amplasat in camp la 50 m de unitate, cu
adancimea de 40 m (F3) care capteaza stratul acvifer I intre
adancimile 9-18 m si stratul acvifer II intre adancimile 35-36 m; apa
din foraje este transportata prin conducte de OL cu Dn = 150 mm si
L = 600 m.
Administrator:
Fabrica de Zahar Bod
Populatia deservita:
Colonia Bod, 1565 locuitori;
Debit instalat (l/s):
19
Debit mediu prelevat (l/s): 5,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajul din camp are delimitare cu gard de sarma, cu o
suprafata de cca. 100 mp cuprinzand doar vegetatie
ierboasa.; forajele din curtea societatii (F1, F2) nu au
delimitare cu gard de sarma.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE


FRONT - IZVOARE POIANA ANGELESCU
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sacele


subteran
paraul Durbav, hm 70, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare la cca. 500 m distanta intre ele: izv.1 capteaza apa
intr-o camera de captare dreptunghiulara din beton cu V = 0,8 mc de
la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn = 80 mm si L
= 0,3 km pana la caminul colector avand cu V = 1,5 mc. in care intra
si izv.2; izv.2 capteaza apa intr-o camera de captare dreptunghiulara
din beton de la care pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn =
50 mm si L = 0,3 km pana la camera de captare izv.1. Din caminul
colector pleaca o conducta de aductiune din fonta cu Dn = 100 mm si
L = 50 m pana la rezervorul de inmagazinare bicompartimentat cu V
= 100 mc.
Administrator:
Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele
Populatia deservita:
Sacele, 25942 locuitori;
Debit instalat (l/s):
3
Debit mediu prelevat (l/s): 3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare S1 = S2 = cca. 1 mp. Zona
limitrofa camerei de captare este partial impadurita .
Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul
de inmagazinare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE


FRONT - IZVOARE TURCHES
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sacele


subteran
paraul Tarlung, hm 335, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 7 izvoare la cca. 2 km de oras. Izvoarele sunt captate in
camere de captare din beton armat de forma circulara (cu = 1 m si h
= 1,5 m) sau dreptunghiulara (0,9 x 1,0 x 2,0) mc. Camerele de
captare sunt semiingropate, prevazute cu compartiment de linistire.
De la fiecare camera de captare pleaca cate o conducta din fonta sau
OL cu Dn = 50-133 mm si L = 1 km si transporta apa in rezervorul de
V = 100 mc.
Administrator:
Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele
Populatia deservita:
Sacele, 25942 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 4,9
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 40 mp.
Zona limitrofa camerei de captare este impadurita .
Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul
de inmagazinare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE


FRONT - IZVOARE GARCINI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sacele


subteran
paraul Garcin, hm 79, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare in camere de captare avand dimensiunile de
(1,0x1,0x2,25) din beton de la care pleaca o conducta de aductiune
din fonta cu Dn= 100 mm si L = 8 km pana la rezervorul de
inmagazinare cu V = 80 mc.
Administrator:
Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele
Populatia deservita:
Sacele, 25942 locuitori;
Debit instalat (l/s):
10
Debit mediu prelevat (l/s): 9,8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 2 mp.
Zona limitrofa camerei de captare este impadurita .
Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul
de inmagazinare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SACELE


FRONT - IZVOARE VALEA BACIULUI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sacele


subteran
paraul Tarlung, hm 342, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare in camere de captare avand dimensiunile de
(1,0x1,0x2,25) din beton de la care pleaca o conducta de aductiune
din fonta cu Dn= 100 mm si L = 8 km pana la rezervorul de
inmagazinare cu V = 80 mc.
Administrator:
Regia Autonoma de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii Sacele
Populatia deservita:
Sacele, 25942 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1,5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare cu suprafata totala de cca. 2 mp.
Zona limitrofa camerei de captare este impadurita .
Deasemeni este imprejmuit cu gard de sarma rezervorul
de inmagazinare.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PREDEAL


FRONT IZVOARE GLAJARIEI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Predeal, front izvoare Glajariei


subteran
paraul Timis, hm 40, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare: izv.l camere de captare cu V = (4,3 x 6 x 2,5) mc
compusa din canal de captare si desnisipare, conducta de aductiune cu
Dn = 400 mm, L = 290 m; izv.2 cu V = (4,3 x 6 x 2,5) mc, consta
dintr-un dren acoperit cu gratare metalice care constituie camera de
captare de unde pleaca o conducta cu Dn = 400 mm si L = 260 m.
Ambele conducte deverseaza intr-un camin de unde pleaca spre
Predeal pe o conducta de aductiune cu Dn = 500 mm si L = 14,7 m.
Administrator:
APEVITA Predeal
Populatia deservita:
Predeal, Timisul de Sus, Paraul Rece; 4947 locuitori (sursa
alternativa);
Debit instalat (l/s):
8,4 (izv.1) si 39,41 (izv.2)
Debit mediu prelevat (l/s): 13,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma
S = 2500 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa, zona
limitrofa acesteia este impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei; terenul apartine
Primariei Predeal.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TIMISUL DE JOS


FRONT IZVOARE CHIBA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Timisul de Jos, front izvoare Chiba


subteran
paraul Timis, hm 120, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare prin drenuri verticale de 1,5 m in camere de captare
compuse din: camera de desnisipare (8x3) mp, camera de plecare (8
x3,5) mp, camera de vane si bazine legate intre ele printr-o conducta
de otel cu Dn = 100 mm si L = 400 m; bazinele sunt prevazute cu
instalatii de golire, preaplin si by-pasare.
Administrator:
APEVITA Predeal
Populatia deservita:
Timisul de Jos; 204 locuitori (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma
S = 120 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa, zona
limitrofa acesteia este impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei; terenul apartine
Primariei Predeal.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TIMISUL DE JOS


FRONT IZVOARE VALEA LAMBEI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Timisul de Jos, front izvoare Valea Lambei


subteran
paraul Timis, hm 125, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare prin drenuri orizontale in camera de captare
compuse din camera de desnisipare (7x3) mp, camera de plecare
(3x3) mp, unde este transportata gravitational la consumatori;
Administrator:
APEVITA Predeal
Populatia deservita:
Timisul de Jos; 204 locuitori (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
1,4
Debit mediu prelevat (l/s): 0,56
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare, zona limitrofa acesteia este
impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS


FRONT HUREZ
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Fagaras, front Hurez


subteran
paraul Hurez, hm 110, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Caracteristici tehnice:
front de captare cuprinzand 5 foraje din care: 3 foraje cu adancimea
de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe intervalul 3 - 22 m si
acviferul II pe intervalul 22,8-37 m, cu o lungime de front de 25 m; 2
foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul acvifer I pe
intervalul 6 - 27 m si acviferul II pe intervalul 29-47 m cu o lungime
de front de 23 m. Transportul apei se face pe o aductiune cu lungimea
L = 9,9 km din care: o conducta din azbociment cu Dn = 250 mm si
L = 5,1 km si conducta metalica cu Dn = 319 mm si L = 4,8 km
Administrator:
SC APA SERV SA Fagaras
Populatia deservita:
Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni,
Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
34,7
Debit mediu prelevat (l/s): 10 din care 7,2 l/s folositi in scop potabil;
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 4
foraje S = (10 x 10 ) mp, cel de-al cincelea S = (50 x
100) mp, suprafata totala imprejmuita fiind de 5400 mp.
Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde
vegetatie ierboasa:.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005 .
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS


FRONT IASI - POJORTA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Fagaras, front Iasi - Pojorta


subteran
paraul Savastreni, hm 235, corp de apa poros (P) / Depresiunea
Fagaras ROOT07
Caracteristici tehnice:
front de captare cuprinzand 30 foraje cu lungimea totala de cca.86 m,
din care: 5 foraje cu adancimea de 54 m care capteaza stratul acvifer I
pe intervalul 3-38 m si stratul acvifer II pe intervalul 39-41 m, cu o
lungime de front de 31 m; 4 foraje cu adancimea de 42 m care
capteaza acviferele I pe intervalele 6-15 m, acviferele II pe intervalul
15,6 - 32 si acviferele III pe intervalul 32,9-40 m cu o lungime de
front de 9 m; 11 foraje cu adancimea de 50 m care capteaza stratul
acvifer I pe intervalul 4-16 m, stratul acvifer II pe intervalul 16,8-45
m, si stratul acvifer III pe intervalul 47-50 cu o lungime de front de 21
m;9 foraje cu adancimea de 53 m care capteaza acviferele I pe
intervalele 5-15 m, acviferele II pe intervalul 16 - 48 si acviferele III
pe intervalul 48,8-51 m cu o lungime de front de 25 m. Transportul
apei se face pe o aductiune cu lungimea L = 10 km format din doua
tronsoane Dn1 = 300 mm cu L1 = 3 km si Dn2 = 400 mm cu L1 = 7
km. In prezent sunt in functiune 16 foraje.
Administrator:
SC APA SERV SA Fagaras
Populatia deservita:
Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni,
Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
208,33
Debit mediu prelevat (l/s): 40,7 din care 36,6 l/s folositi in scop potabil;
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 9
foraje S = (90 x 900 ) mp si 21 foraje S = (9 x 9) mp,
suprafata totala imprejmuita fiind de 82701 mp. Zona de
protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde
vegetatie ierboasa:.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FAGARAS


FRONT POJORTA - SAMBATA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Fagaras, front Pojorta - Sambata


subteran
paraul Breaza, hm 210, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Caracteristici tehnice:
front de captare cuprinzand 28 foraje cu adancimea de 50 m care
capteaza stratul acvifer I pe intervalul 5-15 m stratul acvifer II pe
intervalul 15,8-35 m si acviferele III pe intervalul 36-45 m cu o
lungime de front de 21 m. Transportul apei se face pe o aductiune din
azbociment cu lungimea L = 15,4 km si Dn = 500 mm. In prezent
sunt in functiune 16 foraje.
Administrator:
SC APA SERV SA Fagaras
Populatia deservita:
Fagaras, Hurez, Luta, Beclean,Pojorta, Iasi, Sasciori, Savastreni,
Ludisor, Voivodeni; 36656 locuitori (sursa alternativa);
Debit instalat (l/s):
194,44
Debit mediu prelevat (l/s): 40,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: forajele sunt imprejmuite cu gard de sarma, pentru 28
foraje S = (9 x 9) mp, suprafata totala imprejmuita fiind
de 2268 mp. Zona de protectie sanitara cu regim de
restrictie cuprinde vegetatie ierboasa:.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RASNOV


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Rasnov, front izvoare Cheile Rasnoavei


subteran
paraul Cheii, hm 60, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii Barsei
ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare: izv.1 captat in camera de captare cu V = 12 mc
asezata pe izvor. Apa intra ascensional , trece printr-un filtru invers si
este colectata intr-o basal, izv.2 captat printr-o retea de drenuri din
tuburi beton Dn = 400 mm si L = 40 m, pana la putul nr.1 si izv.3
captat printr-o retea de drenuri din tuburi beton Dn = 400 mm si L =
25 m si deverseaza in izv. 1. Captarea prin puturi de captare cu D=
3m si H1= 5 m, H2 = 4,5 m prevazute cu filtru invers cu conducte de
Dn1= Dn2 = 300 mm si L1= L2 = 45 m si conduse la rezervorul de
inmagazinare V = 50 mc.
Administrator:
SC Goscom Cetate Rasnov SA
Populatia deservita:
Rasnov, 15400 locuitori;
Debit instalat (l/s):
50
Debit mediu prelevat (l/s): 2,75
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=10000 mp,
cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN


FRONT - IZVOR RASNOV
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Cristian, front izvor Rasnov


subteran
paraul Ghimbasel, hm 175, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii
Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare izvor in camera de captare din beton cu V =22 mc, filtru
invers de unde apa ajunge, printr-o conducta de aductiune din otel Dn
= 250 mm si L = 2,8 km, pana la rezervorul de immagazinare.
Administrator:
SC Dorobeiul SRL Cristian
Populatia deservita:
Cristian, 3573 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8,15
Debit mediu prelevat (l/s): 2,75 din care 2 l/s folositi in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=100 mp,
cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN


FRONT - IZVOARE DOROABEI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Cristian, front izvoare Doroabei


subteran
paraul Ghimbasel, hm 260, corp de apa fisural+karstic (F+P) / Muntii
Barsei ROOT04
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare prin drenuri orizontale in 3 camere de captare din
beton cu D = 800 mm si h = 2,5 -3,8 m, cond. de legtura dintre cele 3
izvoare si rezervorul de V= 80 mc fiind de bazalt , cu Dn = 150 mm
si L = 350 m.
Administrator:
SC Dorobeiul SRL Cristian
Populatia deservita:
Cristian, 3573 locuitori;
Debit instalat (l/s):
3,5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,72 din care 2,5 l/s folositi in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=1000 mp,
cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRISTIAN


FRONT CRISTIAN
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Cristian, front Cristian


subteran
paraul Ghimbasel, hm 300, corp de apa fisural+karstic (F+P) /
Depresiunea Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
foraj cu adancimea de 120 m, cu 273 mm - 219 mm, apa fiind
refulata printr-o conducta de polietilena cu Dn = 160 mm si L =1,3
km pana la rezervorul de V = 500 mc
Administrator:
SC Dorobeiul SRL Cristian
Populatia deservita:
Cristian, 3573 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 6,5 din care 5,5 l/s folositi in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu gard de sarma cu S=100 mp,
cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ZARNESTI


FRONT IZVOARE GURA RAULUI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Zarnesti, izvoare Gura Raului


subteran
paraul Prapastii, hm 90, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare (A, B+C) in 2 camera de captare cu VA= 81 mc si
VB+C= 146 mc prin galeri subterane de unde sunt dirijate in doua
bazine de acumulare cu V = 700 mc. Gravitational, apa este condusa
printr-o conducta metalica cu Dn = 600 mm si L = 3 km .
Administrator:
SC Morani Impex SRL Zarnesti
Populatia deservita:
Zarnesti, 19884 locuitori;
Debit instalat (l/s):
450
Debit mediu prelevat (l/s): 44,6 din care 37,6 l/s folositi in scop potabil
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu SA = cca. 1 600 mp si SB+C= cca. 2300 mp; zona
cuprinde vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005 ;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ZARNESTI


FRONT IZVOARE TOHANITA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Zarnesti (cartier Tohanita), izvoare Tohanita


subteran
paraul Tohanita, hm 42, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare (A, B+C) in 2 camera de captare cu VA= 81 mc si
VB+C= 146 mc prin galeri subterane de unde sunt dirijate in doua
bazine de acumulare cu V = 700 mc. Gravitational, apa este condusa
printr-o conducta metalica cu Dn = 600 mm si L = 3 km .
Administrator:
Asociatia Tohanita 1977 Zarnesti
Populatia deservita:
Zarnesti - cartier Tohanita, 105 locuitori (28 gospodarii cu cismele
amplasate in curti si 18 gospodarii cu instalatii interiaore);
Debit instalat (l/s):
1,3
Debit mediu prelevat (l/s): 0,35
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu S1 = cca. 90 mp si S2+3 = cca. 300 mp; zona
imprejmuita cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa
acesteia este partial impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TOHANU NOU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Tohanu Nou


subteran
paraul Prapastii, hm 75
captare 3 izvoare (3, 4 si 5) in 3 camere de captare cu desnisipator,
legatura dintre camerele 3 si 4 se face printr-un canal betonat cu L =
40 m si sectiunea de 0,8 m x 0,6 m , cu descarcare in camera 5 de
unde gravitational, apa este condusa printr-o conducta metalica cu Dn
= 325 mm si L =1 km in rezervorul de inmagazinare.
Administrator:
SC TOHAN SA Zarnesti
Populatia deservita:
Tohanu Nou, 1049 locuitori;
Debit instalat (l/s):
72
Debit mediu prelevat (l/s): 13,6 din care 2 l/s folositi in scop potabil;
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu S=60mp (3buc. x 20mp); zona imprejmuita cuprinde
vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia este partial
impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CRIZBAV


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Crizbav


subteran
paraul Crizbav, hm 110, corp de apa fisural+karstic (F+P) /
Depresiunea Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
captare 6 izvoare (1,2,4,5,6,7) in camera bicompartimentata (camera
desnisipator, camera sorbului si vanelor) din beton. Conducta de
aductiune de la izv.1 si 2 este din bazalt Dn = 200 mm, conducta de
aductiune de la izv. 4 este din teava de otel cu Dn = 63 mm si L = 50
m, conducta de aductiune de la izv.5 are Dn = 50 mm si L = 60 m,
conducta de aductiune de la izv.6 are Dn = 25 mm si L = 260 m,
conducta de aductiune de la izv.7 are Dn=63 mm si L = 700m . Pt.
cresterea presiunii in retelele de distributie se realizeaza un by-pass a
rezervorului de V = 140 mc.
Administrator:
Primaria Crizbav
Populatia deservita:
Crizbav, 1045 locuitori;
Debit instalat (l/s):
6,71
Debit mediu prelevat (l/s): lucrare in curs de executie
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: lucrare in curs de executie
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei
Crizbav.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MAIERUS


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Maierus, izvoare Koop


subteran
paraul Maierus, hm 124, corp de apa fisural+karstic (F+P) /
Depresiunea Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
captare izvor in camera tricompartimentata (camera desnisipator,
camera sorbului si camera vanelor) din beton cu V = 3 mc. Spatiul de
captare este prevazut cu filtru invers. De la camera de captare pleaca
conducta de aductiune cu Dn = 150 mm si L= 2,09 km pana la
rezervorul de inmagazinare cu V = 300 mc.
Administrator:
Primaria Maierus
Populatia deservita:
Maierus, 804 locuitori;
Debit instalat (l/s):
9
Debit mediu prelevat (l/s): 2,15
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma cu
S = 1600 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si
arbusti, zona limitrofa acesteia este partial impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei
Maierus.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HALCHIU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Halchiu


subteran
paraul Beselcin, corp de apa fisural+karstic (F+P) /
Depresiunea Brasov ROOT02
Caracteristici tehnice:
front de captare format din 2 foraje cu adancimi de 40 m. De la foraje
apa este refulata prin conducte din otel cu Dn1= 150 mm si L1 = 255
m , Dn2 = 200 mm si L2 = 30 m pana la rezervorul de inmagazinare.
Administrator:
Compania Apa Brasov - sector Halchiu
Populatia deservita:
Halchiu, 2556 locuitori;
Debit instalat (l/s):
18
Debit mediu prelevat (l/s): 4,9
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S1 = 2500 mp pentru F 1
si S2 = 11000 mp pentru F2 si rezervor; zona cuprinde
vegetatie ierboasa si arbori.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RACOS


FRONT - IZVOARE TELEK
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Racos, izvoare Telek


subteran
raul Olt, hm 2216
captare 3 izvoare in camere de captare bicompartimentate din care
doua de (1 x 1 x 1) mc iar cea de-a treia cu dimensiunile de (4 x 3 x
2,5) mc in care intra si apa din cele doua izvoare. Camerele sunt
prevazute cu filtru invers acoperit cu argila compacta. Conducta de
aductiune de la cele trei izvoare este din OL cu Dn = 100 mm si L =
cca. 3,5 km si stocata in 2 rezervoare 2 x 75 mc.
Administrator:
Primaria Racos
Populatia deservita:
Racos, 1357 locuitori;
Debit instalat (l/s):
3
Debit mediu prelevat (l/s): 2,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand primariei
Racos.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RACOS


FRONT - IZVOR GINDO
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Racos, izvor Gindo


subteran
raul Olt, hm 2216
izvor in localitatea Racos, captat prin camera de captare din beton
armat, de forma circulara, ingropat, cu volum de 37 mc; conducta de
aductiune din OL, cu lungimea de cca.300 m si Dn=100mm;
Administrator:
Primaria Racos
Populatia deservita:
Racos, 1357 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1,3
Debit mediu prelevat (l/s): 1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu are zona de protectie sanitara delimitata cu gard;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA APATA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Apata


subteran
paraul Bozom, hm 50, corp de apa fisural+karstic (F+P) /
Muntii Persani ROOT03
Caracteristici tehnice:
captare 2 izvoare (3 si 4) in camera de captare; izv.3 captare prin dren
cu Dn=200mm si L=50m in camera tricompartimentata din beton,
prevazuta cu barbacane, filtru invers si strat de protectie din argila
compactata, conducta de aductiune din polietilena de inalata densitate
Dn= 110-125 mm, cu L= 3,5km pana la rezervorul de inmagazinare;
este prevazuta cu conducte de preaplin cu Dn=200mm; izv.4 camera
tricompartimentata din beton, sursa acestui izvor fiind de rezerva.
Administrator:
Compania Apa Brasov - sector Apata
Populatia deservita:
Apata, 1800 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4
Debit mediu prelevat (l/s): 3,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu S = 5000 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si
arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BUDILA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Budila


subteran
paraul Valea Seaca, hm 10
captare 16 izvoare prin drenuri cu Dn = 80 mm intr-o camera de
captare cu V = 300 mc . Conducta de aductiune de L = 9,5 km .
Administrator:
Primaria Budila
Populatia deservita:
Budila, 1723 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 3,8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu S = 8000 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si
arbori, zona limitrofa acesteia este impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand
ROMSILVA.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRAN


FRONT - IZVOARE URLATOAREA-CLINCEA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Bran, izvoare Urlatoarea-Clincea


subteran
paraul Poarta
captare 3 izvoare in camere de captare la cota 1320 m cu
dimensiunile 4, 20 x 2,00 m, format din doua compartimente (colector
si camera vanelor). Din galerie apa este captata printr-un sorb in
conducta de aductiune cu Dn= 150 mm si L = 3,9 km. Pe traseul
cond. de aduct. sunt prevazute 3 camere de rupere a presiunii.
Administrator:
Primaria Bran
Populatia deservita:
Bran, Predelut, Sohodol, 3193 locuitori;
Debit instalat (l/s):
14
Debit mediu prelevat (l/s): 6,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de beton
si sarma cu S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este
impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BRAN


FRONT - IZVOARE SIMON
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Bran, izvoare Simon


subteran
paraul Simon
camere de captare din beton format din doua compartimente (colector
si camera vanelor). In camera desnisipator apa se colecteaza prin
barbacanele din peretele de beton. Aici se gaseste sorbul conductei de
aductiune de Dn = 100 mm si conducta de preaplin. Prin conducta de
aductiune de Dn = 125 mm si L = 2 km se alimenteaza rezervoarele
cu V1 = 70 mc si V2 = 30 mc.
Administrator:
Primaria Bran
Populatia deservita:
Simon, 960 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de beton
si sarma cu S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este
impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FUNDATA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Fundata


subteran
paraul Fundata, hm 40
captare izvoare de coasta si drenuri in 2 camere de captare cu 3
compartimente (camera desnisipator cu V = 20 mc prevazuta cu
barbacane, camera de priza de unde pleaca conductele de aductiune
prevazute cu sorb si sita si camera vanelor). Conducta de aductiune
de L = 335 m si Dn = 168 mm alimenteaza rezervorul cu V = 50 mc.
Administrator:
Primaria Fundata
Populatia deservita:
Fundata, Fundatica, Sirnea, 804 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4,8
Debit mediu prelevat (l/s): 4,8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de
sarma cu S = 800 mp; zona cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori, zona limitrofa acesteia este
impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinanad
Primariei Fundata.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HOGHIZ


FRONT IZVOARE SAROS
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Hoghiz


subteran
raul Olt, hm 2340, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Caracteristici tehnice:
captare izvor in camera bicompartimentata din beton cu (2,0 x2,0
x1,0) mc si (2,5 x 3,6 x 1,0) mc din care una cu rol de distributie cu
de la care pleaca conducta din otel cu Dn = 250 mm la rezervorul
tampon cu V = 200 mc.
Administrator:
Primaria Hoghiz
Populatia deservita:
Hoghiz, Rupea, Fantana, 3034 locuitori;
Debit instalat (l/s):
45
Debit mediu prelevat (l/s): 26,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele (de captare si de distributie) sunt
imprejmuite cu grad de sarma, suprafata imprejmuita S
= 400 mp ; Zona de protectie cuprinde vegetatie
ierboasa si arbori.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinanad
Primariei Hoghiz.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA HOGHIZ


FRONT IZVOARE CUCIULATA-LUPSA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Hoghiz, izvoare Cuciulata - Lupsa


subteran
raul Olt, hm 2410, corp de apa poros (P) / Depresiunea Fagaras
ROOT07
Caracteristici tehnice:
captare 7 izvoare (C1 ... C7) in camere bicompartimentata cu (2,1
x1,8 x1) mc prevazuta cu conducta de distributie, golire si preaplin.
Conducta de aductiune este din PVC cu Dn = 200 mm si L = 4 km.
Administrator:
Primaria Hoghiz
Populatia deservita:
Cuciulata, Lupsa, 498 locuitori;
Debit instalat (l/s):
2,42
Debit mediu prelevat (l/s): 1,53
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuite cu gard de sarma
cu suprafata totala de S = 40 mp ,zona de porotectie
cuprinzand vegetatie ierboasa si arbori. zona limitrofa
este partial impadurita .
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MOIECIU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Moieciu


subteran
paraul Turcu, hm 161
captare 2 izvoare in camera de captare tricompartimenta (camera
captare, desnisipator, camera vanelor) de unde pleaca conducta de
aductiune de Dn = 100 mm, L = 3,75 km alimenteaza rezervorul cu
V = 200 mc.
Administrator:
Primaria Moieciu
Populatia deservita:
Moieciul de Jos (partial), Drumul Carului; 2857 locuitori
Debit instalat (l/s):
12
Debit mediu prelevat (l/s): 0,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: in prezent nu are zona de protectie sanitara. S-a eliberat
aviz pentru executarea de lucrari in vederea maririi
capacitatii de alimentare a localitatii. Zona limitrofa
izvoarelor este partial impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand
Consiliului Local al comunei Moieciu.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ORMENIS


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Ormenis


subteran
paraul Valea Bodis necadastrat, corp de apa fisural+karstic (F+K) /
Muntii Persani ROOT03
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare in camere de captare. Conducta de aductiune de L =
2 km alimenteaza rezervorul cu V = 200 mc.
Administrator:
Primaria Ormenis
Populatia deservita:
Ormenis; 940 locuitori
Debit instalat (l/s):
6,5
Debit mediu prelevat (l/s): 3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare este imprejmuita cu gard de sarma cu
S = 400 mp; zona cuprinde vegetatie ierboasa si arbori,
zona limitrofa acesteia este partial impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, apartinand Primariei
Ormenis.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULCAN


FRONT-IZVOARE VALEA GALBEZII
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Vulcan, izvoare Valea Galbezii


subteran
paraul Vulcanita, hm 50, corp de apa poros (P) / Depresiunea Brasov
ROOT02
Caracteristici tehnice:
captare 3 izvoare: izvorul C1- situat pe Valea Galbezii care este captat
prin drenuri intr-o camera de captare din beton cu un singur
compartiment V1 =2 mc, izvorul C2 - La Sipot captat prin drenuri
intr-o camera de captare cu trei compartimente V2= 6,5 si izvorul C3 Tinoasa captat intr-o camera de captare cu trei compartimente V3 =
1,5 mc; in compartimentul de primire se descarca si apa colectata de 2
drenuri cu L = 8 m fiecare. Aductiunea de la cele trei izvoare la
rezervoare se face prin doua conducte una din tuburi de fonta cu
Dn1= 100 mm, L1 = 4,3 km care alimenteaza rezervorul de 80 mc si
una din teava de otel cu Dn2 = 150 mm si L2 = 4,3 km care
alimenteaza rezervorul de 300 mc. Izv.2 si 3 se racordeaza la
conducta de aductiune.
Administrator:
Primaria Vulcan
Populatia deservita:
Vulcan; 2390 locuitori
Debit instalat (l/s):
18
Debit mediu prelevat (l/s): 6,8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camerele de captare sunt imprejmuire cu gard de sarma
cu S1 = S2= S3 = 1 600 mp. Zona de protectie cuprinde
vegetatie ierboasa si arbori, zona limitrofa fiind
impadurita .
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULCAN


FORAJ PRAPASTIA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Vulcan, foraj Prapastia


subteran
paraul Vulcanita, corp de apa fisural+karstic (F+K) / Depresiunea
Brasov ROOT11
Caracteristici tehnice:
foraj cu adancimea de 70 m, amplasat la cca. 400 m fata de localitate,
pe partea dreapta a DJ 112 A . De la foraj apa este refulata in
conducat de OL cu Dn = 100 mm si L = 0,5 m.
Administrator:
Primaria Vulcan
Populatia deservita:
Vulcan; 2390 locuitori
Debit instalat (l/s):
8,7
Debit mediu prelevat (l/s): 1,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma cu S = 100 mp (16m x 10
m) cuprinzand doar vegetatie ierboasa.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POIANA MARULUI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Poiana Marului


subteran
paraul Sercaia
captare 5 izvoare Valea lui Avram in camere de captare cu strat
filtrant . Conducta de aductiune de 0,2 km alimenteaza un rezervor de
V =110 mc
Administrator:
APA MOND Poiana Marului
Populatia deservita:
Poiana Marului; 400 locuitori
Debit instalat (l/s):
1,5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu este cazul

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: camera de captare; zona cuprinde vegetatie ierboasa si
arbori.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu s-a stabilit de catre proiectant;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
terenurile sunt folosite numai pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei.Propietate persoana
fizica Filip Maria.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIBIU


FRONT CAPTARE LUNCA STEZII
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sibiu


subteran
subteran raul Sebes - mal stang, hm-210; front captare Lunca Stezii,
corp de apa poros (P) / Depresiunea Sibiu ROOT05
Caracteristici tehnice:
front de captare, nr.de foraje 16 (din care 6 sunt in funciune) cu
adancimi de 4,0 si 9,8 m, cu diametre cuprinse intre 0,8 si 1,2 m care
capteaza stratul acvifer cu grosimea medie de 1,0 m (intre 0,5m si
1,5m) situat sub stratul vegetal;
- conducta aductiune de fonta in lungime de 2 km cu Dn=350mm,
capacitatea de transport 100 l/s
Administrator:
SC Apa Canal SA Sibiu
Populatia deservita:
Sibiu; 550 locuitori;
Debit instalat (l/s):
65
Debit mediu prelevat (l/s): 6,03
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico - chimica,
decantare, dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma in suprafata de 20000
mp; zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa si tufaris; zona limitrofa acesteia este
impadurita;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIBIU


FRONT CAPTARE IZVOARE PALTINIS
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Sibiu


subteran
front captare Izvoare Paltinis
front de captare, in nr. de 277 de izvoare in muntii Cibinului intre
cotele 1023 si 1658. Izvoarele sunt racordate in grupuri de 10, 15 buc.
ce debuseaza in conducte de otel si fonta cu diametrul cuprins intre
225 si 250 mm cu L=29 km
Administrator:
SC Apa Canal SA Sibiu
Populatia deservita:
Sibiu; 550 locuitori;
Debit instalat (l/s):
75
Debit mediu prelevat (l/s): 22,10
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
decantare, dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista, izvoarele captate se intind pe o suprafata mare
doar in zone impadurite;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA AGNITA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Agnita


subteran
front captare rau Cartisoara, hm 130, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Fagaras ROOT07
Caracteristici tehnice:
front de captare, cu 3 drenuri din azbociment cu Dn=400mm si
orificii superioare cu d= 8mm, situate sub talvegul raului Cartisoara.
Conducta aductiune este din tuburi de azbociment si otel cu
Dn=400mm in lungime de 36 km.
Administrator:
SC Urbis SA Agnita
Populatia deservita:
Agnita, Chirpar, Carta; 8772 locuitori;
Debit instalat (l/s):
80
Debit mediu prelevat (l/s): 18,3
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare
normala
fizico-chimica,
coagulare, floculare, decantare, filtrare,
dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 5000 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: -zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TURNU ROSU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Turnu Rosu


subteran
front captare paraul Valea Caselor - mal drept, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Fagaras ROOT07
Caracteristici tehnice:
-6 drenuri din azbociment cu Dn=300mm si orificii superioare cu d=
6mm, situate sub talvegul paraului, cu fantani colectoare;
-conducta aductiune de otel si PVC cu Dn=120mm in lungime de
L=0,8 km
Administrator:
Primaria Turnu Rosu
Populatia deservita:
Turnu Rosu; 1907 locuitori;
Debit instalat (l/s):
20
Debit mediu prelevat (l/s): 2
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: - nu exista.

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever :-nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona captarii cuprinde vegetatie ierboasa si
padure.
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TALMACIU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Talmaciu


subteran
front captare raul Sadu - mal drept, hm-595, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Sibiu ROOT05
Caracteristici tehnice:
3 puturi froate din care unul in conservare cu adancimi: -put nr .1
adancime foraj 50m, debit instalat 10 l/s - in conservare.
-put nr. 2 si nr. 3 adancime de 140m, debit instalat 20 l/s fiecare, care
capteaza strat acvifer cu o grosime de cca. 20m.Conducta aductiune
din otel cu Dn=377m in lungime de 850m.
Administrator:
SC Acstal SRL Talmaciu
Populatia deservita:
Talmaciu; 6849 locuitori;
Debit instalat (l/s):
40
Debit mediu prelevat (l/s): 25
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
-nu exista calitatea apei captate
corespunde conditiilor de potabilizare
conform H.G. 458/2002
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 3000 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ALTANA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Altana


subteran
raul Hartibaciu, hm -550 in localitatea Altana, corp de apa poros (P) /
Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06
Caracteristici tehnice:
3 izvoare:- sursa I - dren izvor Sipotele situat la cota 440 cu un debit
captat de 2 l/s;
-sursa II - dren izvor punct "Dupa Biserica" situat la cota 440 cu un
debit captat de 1,5 l/s;
-sursa III - dren izvor in zona pr.Inului situat la cota 467 cu un
debit captat de 1,5 l/s ;
-conducta aductiune din otel Dn=100mm in lungime de L= 4 km;
Administrator:
Primaria Altana
Populatia deservita:
Altana; 915 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala fizico- chimica,
decantare, dezinfectie

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:- delimitare cu gard de sarma in suprafata de 100 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie
ierboasa
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA NOCRICH


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Nocrich


subteran
raul Hartibaciu, hm -590 in localitatea Nocrich, corp de apa poros (P)
/ Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06
Caracteristici tehnice:
front de captare 13 puturi (12 buc. cu adancimi cuprinse intre 1.5m si
2m si unul de rezerva cu adincimea de 50m) si diametre intre 200mm
si 800mm care capteaza stratul acvifer cu grosimea medie de 5m
pentru cele de mica adancime. Pentru putul cu adancimea de 50m
primul strat acvifer are grosimea de 2m iar urmatorul cca. 8m;
conducta aductiune din Dn=1000m
Administrator:
Primaria Nocrich
Populatia deservita:
Nocrich; 850 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: -nu exista
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: -nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa a 3 fronturi este zona locuita, iar
pentru un front este vegetatie ierboasa ;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ROSIA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Rosia


subteran
front captare raul Hartibaciu - mal drept, corp de apa poros (P) /
Lunca Paraului Hartibaciu ROOT06
Caracteristici tehnice:
2 izvoare captate situate unul la cota de 465 si unul la cota de 455.8
conducta aductiune din otel cu Dn=80mm cu lugimea de L=1,15 km
Administrator:
Primaria Rosia
Populatia deservita:
Rosia ; 2402 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 2,4
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratare normala chimica, dezinfectie
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: : delimitare cu gard in suprafata de 700 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa este zona partial locuita si cu
vegetatie ierboasa ;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005 ;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SCOREI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Scorei


subteran
front captare parul Scorei- mal drept, corp de apa poros (P) /
Depresiunea Fagaras ROOT07
Caracteristici tehnice:
3 captari constituite din 6 drenuri, 6 izvoare si un put, drenurile fiind
amplasate sub cota talvegului paraului. Apa colectata din drenuri este
dirijata spre doua decantoare cu un volum util de cca 6,0 mc fiecare.
Dupa decantare apele din drenuri debuseaza impreuna cu apa din
izvoare intr-un rezervor cu un volum de cca 90mc de unde este
distribuita in retea.
Conducta aductiune este din otel cu Dn=150 mm cu o lungime de
L=500 m.
Administrator:
Primaria Porumbacu de Jos
Populatia deservita:
Scorei; 687 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4
Debit mediu prelevat (l/s): 0,7
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
decantare in bazinele de decantare

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa captarilor cuprinde vegetatie
ierboasa si zone partial impadurite;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RAUL SADULUI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Raul Sadului


subteran
Raul Sadu - mal derpt- pe teritoriul administrativ al comunei
captarea din 3 izvoare
(Beberani- 1 buc si Ciupari- 2 buc).
Administrator:
Primaria Raul Sadului
Populatia deservita:
Raul Sadului; 520 locuitori;
Debit instalat (l/s):
2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
nu exista

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: zona limitrofa captarilor cuprinde vegetatie
ierboasa si zone partial impadurite;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BREZOI


FRONT VULTUREASA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Brezoi, front Vultureasa (de rezerva)


subteran Lotru
raul Lotru, mal stang; hm 470
front de captare 1 foraj mica adancime cu de 10 m diametru interior
5 m prevazut cu barbacane conducta aductiune conducta metalica Dn
= 2300 m, L=275 mm
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Brezoi
Populatia deservita:
Brezoi; 2832 locuitori
Debit instalat (l/s):
12
Debit mediu prelevat (l/s): 1,03
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
A2 statie de tratare: 2 decantoare
longitudinale, 6 filtre lente, 2 instalatii
de
clorinare,
rezervoare
de
inmagazinare 2x750 mc
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de 50 mp;
zona de protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
zona limitrofa acesteia este partial impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CALIMANESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Calimanesti (in conservare)


subteran raul Olt
raul Olt, hm 3537
front de captare - 7 puturi din care 5 in functiune cu H= 10-14 m
exploatate prin sifonare asigurand un debit de 10 l/s, 2 puturi sapate
cu Dn= 3 m si adancimea de 12-14 m asigurand un debit de 14 l/s si
8 l/s, un dren L= 160 m asigurand un debit de 20 l/s, apa este
colectata in doua rezervoare cu V= 750 mc fiecare, retea de
distributie conducta din otel si fonta cu Dn= 300 mm si 1''cu L= 24,24
km.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Calimanesti
Populatia deservita:
Calimanesti; 2931 locuitori
Debit instalat (l/s):
20;10;14;8
Debit mediu prelevat (l/s): -in conservare
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
statie de tratare monobloc, 2 decantoare
suspensionale, 4 filtre rapide, rezervor
de apa de 320 mc, filtre lente,
dezinfectie cu clor

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA RM.VALCEA


FRONT CAPTARE OLANESTI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Rm.Valcea


subteran paraul Olanesti
paraul Olanesti, hm 277
front de captare - a fost construit in doua etape. In prima etapa a fost
construit un dren D = 500 mm, L= 240 m si 4 puturi de drenaj radial
cu adancimea de 8-10 m in a doua etapa acestea au fost completate cu
6 puturi de mica adancime Dn 200 mm si un dren D= 300 mm L= 300
m, apa este colectata in 2 puturi colectoare si apoi pompata pentru
alimenatarea cu apa a str. Stirbei Voda si strazilor din Zona Capela
printr-o conducta cu Dn=350 mm si L= 4 km si Dn=175 mm si L=
3,5 km.
Administrator:
SC ACVARIM SA Rm.Valcea
Populatia deservita:
Rm.Valcea; 107000 locuitori
Debit instalat (l/s):
66 si 83
Debit mediu prelevat (l/s): 3,54
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la 10 m pe direc ia amonte;
in avalul frontului de captare 10 m, suprafata pe care
sunt amplasate puturile este de 150 mp, zona nefiind
total imprejmuita cu gard, zona limitrofa zonei de
protectie sanitara cuprinde vegetatie ierboasa; :
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Alimentare cu apa Rm. Valcea, front captare Olanesti


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BAILE GOVORA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Baile Govora


subteran
paraul Otasau - mal drept si mal stang, hm 180, corp de apa poros (P)
/ Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
front de captare nr. de foraje 3 unul cu Dn=2 m si H= 5 m si doua cu
Dn=5m si H=12 m, amplasat pe mal stang si mal drept al paraului
Otasau din acestea apa este colectata prin sifonare intr-un put colector
cu Dn=5 m si H= 12 m amplasat in incinta statiei de tratare, din putul
colector apa este pompata in rezervorul din punctul Palagine
cu ajutorul a 4 pompe, conducta aductiune din otel Dn= 400m si L=
3880 m, retea de distributie din conducta din otel si fonta in loc. Baile
Govora si polipropilena in loc Pausesti Otasau cu Dn = 200 - 400 mm
insumand o lungime de 20,5 km.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Baile Govora
Populatia deservita:
Baile Govora, Pausesti, Otasau; 5170 locuitori;
Debit instalat (l/s):
25
Debit mediu prelevat (l/s): 12,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
A2 clorinare cu clor lichid (aparat de
clorinare tip CC1)

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la pe o suprafata de 30 mp
pentru ambele foraje ampalsate pe malul drept si pe
malul stang al pr. Otasau, a treilea foraj se gaseste in
incinta statiei de tratare; zona de protectie sanitara
cuprinde vegetatie ierboasa; zona limitrofa acesteia
este partial impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie sanitara la captari subterane pentru alimentare cu apa Baile Govora
FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COSTESTI
FRONT CAPTARE IZVOR BISTRITA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Costesti, front captare izvor Bistrita


subteran paraul Bistrita
paraul Bistrita, hm 160
captarea izvorului se realizeaza printr-o camera subterana cu V-72 mc
prevazut cu conducta de preaplin.
Camera de captare apa este distribuita gravitational printr-o retea
ramificata realizata din conducta de otel avand L= 7 Km, si Dn= 50200 mm la loc. comunei Costesti amplasati de-a lungul drumului
Bistrita - Costesti pana la limita cu comuna Tomsani.
Administrator:
Primaria Costesti
Populatia deservita:
Costesti, satele: Pietreni, Varateci, Bistrita; 1285 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4,20
Debit mediu prelevat (l/s): 1,71
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COSTESTI


FRONT CAPTARE PIETRENI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Costesti, front captare izvoare 44 Pietreni


subteran paraul Costesti
paraul Costesti, 44 izvoare
captare izvoare paraul Costesti- dren amplasat la baza versantului cu
Dn=2 m si L= 30m asigurand un debit de 15 l/s.
Din camera de captare V= 1,5 mc apa este distribuita gravitational la
consumatori printr-o conducta din otel cu L= 5 km si Dn= 100- 150
mm alimentand satele Pietreni si Varateci .
Administrator:
Primaria Costesti
Populatia deservita:
Costesti, satele: Pietreni, Varateci, Bistrita; 1285 locuitori;
Debit instalat (l/s):
15
Debit mediu prelevat (l/s): 8
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma la 5 m pe direc ia
amonte; in avalul frontului de captare 10 m,
zona limitrofa zonei de protectie sanitara
cuprinde vegetatie ierboasa; :
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OCNELE MARI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Ocnele Mari


subteran paraul Marusca
paraul Marusca; hm 30
front de captare - drenuri amplasate la 1,2 si 1,5 m din tuburi de
beton prevazute cu orificii Dn= 200mm
- brat stang pe Valea Marusca L= 95 m cu 3 camine de vizitare
confectionate din tuburi din beton cu Dn=800 mm.
- brat mijlociu pe Valea Marusca cu L= 67 m cu 2 camine de vizitare
confectionate din tuburi din beton cu Dn=800 mm.
- brat stang pe Valea Marusca cu L= 81 m cu 3 camine de vizitare
confectionate din tuburi din beton in avalul fiecarui dren sunt
amplasate camere de colectare de unde apa este prelevata printr-o
conducta cu Dn 2'' ce se unesc in satul Lunca, din acest loc printr-o
conducta metelica cu L= 1,8 km si Dn 3'' apa este colectata intr-un
rezervor cu V=500 mc, de unde apa este distribuita printr-o conducta
cu Dn=106 mm si L= 8 km.
Administrator:
Consiliul Local Ocnele Mari S.P.G.C.L.
Populatia deservita:
Ocnele mari, Ocnita; 620 locuitori
Debit instalat (l/s):
15
Debit mediu prelevat (l/s): 2,04

Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MIHAESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Mihaesti


subteran paraul Govora
paraul Govora - mal drept, hm 200, corp de apa poros (P)
/ Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
fronturi de captare, foraj cu de mare adancimea de 160,6 m, care
capteaza apa intr-un rezervor cu capacitatea de 100 mc printr-o
conducta cu L= 1,5 km Dn 89x5 mm.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm. Valcea - sector Mihaesti
Populatia deservita:
Mihaesti; 600 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1,38
Debit mediu prelevat (l/s): 0,93
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever:


-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de
10 mp
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BABENI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Babeni


subteran Bistrita
paraul Bistrita - mal drept, hm 385, corp de apa poros (P)
/ Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
1. front de captare, nr. de 9 foraje cu de mica adancimea de 10-12 m,
din care 4 in fuctiune si 5 foraje in conservare (nu sunt echipate cu
pompe) care capteaza apa intr-un vas tampon cu V= 50 mc ;
2. Front de captare de tip dren din pr. Bistrita cu lungimea de 100 m si
Dn=600 mm, conducta meralica perforata care debuseaza intr-un put
colector cu Dn=5 m si H= 6.5 m din beton perforat
3. front captare constituit din 30 de puturi preluate de la U.M. Babeni
- acesta sursa este in conservare din cele 30 de puturi din care pot fi
functionabile numai 5 din care numai 3 au pompe montate.
Din cele doua surse de apa in fuctiune apa este preluata intr-un vas
tampon de unde prin intermediul unei conducte cu7 Dn=200 mm si
L=3 km este inmagazinata intr-un rezervorcu V=750 mc.
Administrator:
SC APAVIL SA Rm.Valcea - sector Babeni
Populatia deservita:
Babeni; 5050 locuitori;
Debit instalat (l/s):
24
Debit mediu prelevat (l/s): 5,03

Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

aparat de clorinare cu clor gazos, dozare


manuala

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALCESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Balcesti


subteran paraul Oltet
paraul Oltet, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
front de captare - foraj de mare adancime H= 100 m cu Qi= 15 mc/h
m rezervor de inmagazinare cu V= 300 mc din rezervor apa este
distribuita printr-o conducta cu Dn= 75-200 mm si L= 5,4 km.
Administrator:
Primaria Balcesti
Populatia deservita:
Balcesti; 720 locuitori
Debit instalat (l/s):
5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,83
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:

-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:


Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DRAGASANI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

Administrator:
Populatia deservita:
Debit instalat (l/s):

alimentare cu apa Dragasani


subteran Olt
raul Olt - mal drept, hm 5150, corp de apa poros (P)
/ Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
2 fronturi de captare, primul front de captare Rudari cu un nr. de 11
foraje cu de mica adancimea de 10-12 m si 9 foraje de mare
adancime H=150 m sdin care unu innisipat care capteaza apa intr-un
put colector cu cap. de 300 mc si pompata cu ajutorul a 5 pompe
GRUNFOS la rezervoarele de inmagazinare cu V=2500 mc ;
Front de captare nr. 2 - Olt cu un nr. de 8 foraje de mare adancime din
care 7 in stare de fuctionare si unul innisipat si 11 foraje de mica
adancime 8-12 m nefiind in stare de fuctionare (necesita lucrari de
desnisipare), apa colectata din puturile mare adancime e colectata
intr-un put colector echipat cu pompe GRUNFOS CR 90 ce
pompeaza apa in 2 rezervoarele de inmagazinare cu V= 1000 mc
conducta aductiune de azbociment L=1500 m
SPGC Dragasani
Dragasani; 17320 locuitori;
39,1

Debit mediu prelevat (l/s): 24,40


Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

aparat de clorinare cu clor gazos, dotata


cu dozatorde 0,7mg/l

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma la 50 m pe direc ia amonte;
in avalul frontului de captare 10 m, zona de protectie
este instituita decat pentru puturile de mare adancime
zona este in incinta statiei de tratare, zona de protectie
sanitara cuprinde vegetatie ierboasa;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA ROESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Roesti, front captare Roesti


subteran
paraul Cernisoara, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
front de captare- captare izvoare - dren cu doua ramuri cu L= 100 m si
L= 50 m intre cele 2 ramuri este amplasat un put colector cu Dn= 3 m
si H=10 m, conducta distributie Dn = 150mm, L=8000 m
Administrator:
Primaria Roesti
Populatia deservita:
Roesti; 1470 locuitori;
Debit instalat (l/s):
12
Debit mediu prelevat (l/s): 3,05
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
A2 clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: nu exista
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA FARTATESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Fartatesti


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
front de captare 2 foraje cu de mare adancimea de 150 m, apa este
prelevata printr-o conducta din polietilena PE 80 cu Dn= 125 mm si
L= 0,95 km in doua rezervoare din beton monolit cu capacitatea de
300 mc fiecare din rezervoare apa este distribuita printr-o conducta
cu Dn= 75-160 mm si L= 41,7 km.
Administrator:
Consiliul Local Fartatesti
Populatia deservita:
Fartatesti; 768 locuitori;
Debit instalat (l/s):
11
Debit mediu prelevat (l/s): 1,14
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA MILCOIU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Milcoiu


subteran paraul Topolog
paraul Topolog
front de captare - dren colector amplasat in albia paraul Topolog cu
L= 450 m Dn=300 mm h= 4 m apa este prelevata printr-o conducta
din polietilena PE 80 cu Dn=110 mm si L= 5,77 km intr-un put
colector cu Dn= 1500mm h= 8 m apa fiind pompata intr-un rezervor
de inmagazinare cu V= 300 mc din rezervor apa este distribuita
printr-o conducta cu Dn=110 mm si L= 8,26 km.
Administrator:
Consiliul Local Milcoiu
Populatia deservita:
Milcoiu; 400 locuitori
Debit instalat (l/s):
6,1
Debit mediu prelevat (l/s): 4,6
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: delimitare cu gard de sarma de 24 mp; lateral stanga,
zona este lipsita de vegetatie si este delimitata de
apararea de mal din gabioane, iar lateral dreapta zona
este putin impadurita.
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Milcoiu


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA STEFANESTI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Stefanesti


subteran paraul Dobrusa
paraul Dobrusa, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
front de captare 2 foraje cu de mare adancimea de 150 m, apa este
prelevata printr-o conducta din polietilena PE cu Dn=160 mm si L=
16 km intr-un rezervor din beton armat capacitate de 200 mc
fiecare;din rezervor apa este distribuita printr-o conducta cu Dn 75225 mm si L= 19,2 km.
Administrator:
Consiliul Local Stefanesti
Populatia deservita:
Stefanesti; 1170 locuitori
Debit instalat (l/s):
6,3
Debit mediu prelevat (l/s): 0,75
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de
100 mp;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SIRINEASA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Sirineasa


subteran Luncavat
paraul Luncavat, mal drept, corp de apa poros (P)
/ Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
dren cu urmatoarele caracteristici h= 5 m L= 300 m , put colector cu
H= 10m Dn= 5m echipat cu pompa AVERSA, aductiune conducta
polietilena cu Dn=100 mm si L= 1000 m, rezervor de inmagazinare
cu V= 300 mc.
Administrator:
Consiliul Local Sirineasa
Populatia deservita:
Sirineasa; 2695 locuitori si 78 fantani stradale;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 0,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
aparat de clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de
16 mp;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POPESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Popesti


subteran Luncavat
paraul Luncavat, mal drept, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de mare adncime H= 106 m si H= 140 m echipate cu pompe
WILOTWU 65-2013, aductiunea apei de la foraje la rezervorul de
inmagazinare cu cap. de 300 mc se face prin intermediul unei
conducte de polietilena PE 80 Dn = 160 mm, L= 900 m, retea de
distributie din polietilena cu L = 19 km.
Administrator:
Consiliul Local Popesti
Populatia deservita:
Popesti, satele: Ursi, Popesti, Meieni, Daesti, Curtea; 1050 locuitori;
Debit instalat (l/s):
8
Debit mediu prelevat (l/s): 0,76
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
aparat de clorinare cu clor gazos,
prevazut cu adaptor de clor cu bila

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: delimitare cu gard de sarma pe o suprafata de
10 mp;
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PERISANI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Perisani


subteran paraul Dosu
paraul Dosu
front de captare - dren colector amplasat in albia paraul Dosu cu L=
25 m Dn=350 mm Qi= 3,6 l/s m apa este prelevata printr-o conducta
din polietilena PE 80 cu Dn=110 mm si L= 1,9 km fiind pompata
intr-un rezervor de inmagazinare cu V= 200 mc din rezervor apa este
distribuita printr-o conducta cu Dn 75-200 mm si L= 15,8 km.
Administrator:
Primaria Perisani
Populatia deservita:
Perisani; 837 locuitori
Debit instalat (l/s):
6
Debit mediu prelevat (l/s): 3,58
Durata de functionare:
sursa rezerva
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SALATRUCEL


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Salatrucel


subteran paraul Salatrucel
paraul Salatrucel, hm 120
foraj de mica adancime H= 7 m, Dn=5 m amplasat in punctul Zavoi
satul Salatrucel, retea de distributie Dn=150 mm L= 1,45 km in satul
Salatrucel si Dn=100 mm, L= 1 km satul Jiblea si zona garii.
Administrator:
Primaria Salatrucel
Populatia deservita:
Salatrucel; 1570 locuitori
Debit instalat (l/s):
6
Debit mediu prelevat (l/s): 2
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa
de sarma, cu inaltimea de 2 m, pe o suprafata de 36 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PIETRARI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Pietrari


subteran paraul Otasau
paraul Otasau, hm 245, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
3 puturi forate:W1 cu H=100m, W2 cu H=150m si W3 cu H=25m.
puturile W1 si W2, desi au fost forate la mare adancime, apele
prelevate nu au corespuns din punct de vedere calitativ si astfel s-a
ales o locatie in care adancimea este numai de 25m (W3), dar
calitatea si debitul au corespuns implementarii acestui proiect.
Captarea apei se face cu pompe sumersibile tip Grundfos. Statia de
pompe este o constructie supraterana, echipata cu doua pompe de tip
HYDRO 2000 2 CR 45-3-2 (una in functiune si una de rezerva):
Q=16,62 l/s, Hp=45m, CA,P=11 KW/h, 4 statii de repompare
echipate cu hidrofor.
Reteaua de aductiune este din conducta PE-HD cu Dn=63mm-90mm
si L=10m. Rezervor din beton, semiangropat cu V=750 mc.
Administrator:
Consiliul Local Pietrari
Populatia deservita:
Pietrari; 1200 locuitori
Debit instalat (l/s):
7,62
Debit mediu prelevat (l/s): 0,35

Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: statie de clorinare tip container
compartimentata pentru 2 butelii de clor
- recipienti cilindrici a 50kg fiecare si
compartimentul pompei centrifuge tip
CHV2-40 (Qmax=1000mg/mc) pentru
ridicarea presiunii, ejector si instalatie
de debimetrie.

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard de
sarma, pe o suprafata de 10 mp pentru forajul W3 si 500
mp pentru forajul W2; zona este impadurita
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Pietrari


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LAPUSATA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Lapusata


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
Dren cu doua ramuri cu L=100m si L=50m; intre cele doua ramuri
este amplasat un put colector cu Dn=3m forat la o adancime de 180m,
Q=1,70l/s, NH=22m, ND=38,5m.
Rezervor din beton armat semiangropat cu capacitatea de 500mc.
Distributia apei se face gravitational printr-o retea cu Dn=150mm si
L=8000m.
Administrator:
Consiliul Local Lapusata
Populatia deservita:
Lapusata; 620 locuitori
Debit instalat (l/s):
15
Debit mediu prelevat (l/s): 6
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VALEA MARE


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Valea Mare


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje cu adancimea de 250m, echipate cu pompe surmesibile cu
Q=4,60l/s, P=5,5KW, H=69mCA.
Aductiunea apei de la frontul de captare la rezervorul de inmagazinare
cu capacitatea de 600 mc, se face prin intermediul unei conducte din
polietilena PE80, cu L=30m.
Reteaua de distributie este din conducta de polietilena cu L=20,10km,
pe care sunt montate un numar de 62 cismele stradale si 5 hidranti.
Administrator:
Consiliul Local Valea Mare
Populatia deservita:
Valea Mare;
Debit instalat (l/s):
6,23
Debit mediu prelevat (l/s): 0,02
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa
de sarma, cu inaltimea de 2 m, avand o lungime de
L=20m si o latime de l=15m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BARBATESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Barbatesti


subteran paraul Cerna
paraul Cerna
foraj FA 1 Negrulesti concesionat de A.N.Apele Romane (sursa de
rezerva)
Administrator:
Consiliul Local Barbatesti
Populatia deservita:
Barbatesti; 2568 locuitori
Debit instalat (l/s):
Debit mediu prelevat (l/s): 1,14
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):

-Zona de protectie sanitara cu regim sever: perimetrul de protectie este imprejmuit cu gard din plasa
de sarma, cu inaltimea de 2 m, avand o lungime de
L=20m si o latime de l=15m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BERBESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Berbesti


subteran paraul Taraia
paraul Taraia, foraje, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
3 foraje de mare adancime cu urmatoarele caracteristici:
FH1: H=268m, NHS=84m, NHD=40m, Qi=3,80 l/s si Qe=2 l/s
FH2: H=269m, NHS=86m, NHD=48m, Qi=5,40 l/s si Qe=4,50 l/s
FH3: H=181,4m, NHS=10,2m, NHD=39m, Qi=5,5 l/s si Qe=5 l/s
Aductiunea apei este din conducta de polietilena de inalta densitate cu
diametrul de 150mm si o lungime de L=350m, care asigura
transportul apei de la foraje la rezervoarele de inmagazinare.
Imnagazinarea apei se face in doua rezervoare din beton monolit
semiangropate cu un volum de 1000 mc fiecare. Din rezervoare, apa
este distribuita gravitational catre consumatori.
Administrator:
Consiliul Local Berbesti
Populatia deservita:
Berbesti; 4860 locuitori
Debit instalat (l/s):
10
Debit mediu prelevat (l/s): 2,47
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GRADISTEA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Gradistea


subteran paraul Oltet
paraul Oltet, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de mare adancime cu urmatoarele caracteristici:
F1: H=300m, NHS=34,5m, NHD=44,5m, Qcap=4,50 l/s
F2: H=257,7m, NHS=30m, NHD=46m, Qcap=6,10 l/s
Forajele sunt echipate cu pompa tip WILO TWUI 0820 DM-B
(Q=12mc/h, H=130m, CA,P=3,70kw).
Aductiunea este din conducta PEHD avand un diametru de 160mm si
o lungime de L=1,70 km si asigura transportul apei de la foraje la
rezervorul de inmagazinare care este din beton, semiangropat, cu un
volum de 500 mc, amplasat in satul Gradistea, la cota superioara
asigurand distributia gravitationala a apei la consumatori.
Administrator:
Consiliul Local Gradistea
Populatia deservita:
Gradistea; 1587 locuitori
Debit instalat (l/s):
7,7
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BUNESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Bunesti


subteran paraul Govora
paraul Govora
2 foraje cu H1=200 m si H2=230 m, echipate cu pompe sumersibile
tip ROVATTI cu urmatoarele caracteristici: Q=5,60 l/s; Hp=27m;
CA,P=3,7kw; n=2900 rot/min.
Reteaua de aductiune este din conducta polietilena PE80, cu diametrul
de 160 mm si o lungime de L=3315 m. Inmagazinarea se face intr-un
rezervor metalic suprateran cu un volum de 400 mc.
Administrator:
Consiliul Local Bunesti
Populatia deservita:
Bunesti; 1560 locuitori
Debit instalat (l/s):
7,7
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: - pentru forajul F1: gard de sarma cu L=15 m si l=15 m;
zona limitrofa este vegetatie ierboasa;
- pentru forajul F2: gard de sarma cu L=15 m si l=10 m;
zona limitrofa este partial impadurita;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

Zona de protectie captare subterana pentru alimentare cu apa Bunesti


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA STROESTI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Stroesti


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului inferior
ROOT08
1. Satele Stroesti si Ciresu doua foraje:
W5- H=101 m, NHS= 8,8 m, NHD= 76,1 m, Q= 5,87 l/s;
W6- H=68,7 m, NHS= 2,87 m, NHD= 44,99 m, Q= 5,88 l/s, echipate
cu doua pompe submersibile de tipul Rovatti 4 EX 31/34 echipate cu
motoare electrice Franklin de 7,5 Kw (Hp= 140 mCA, P=7,5 Kw, n=
3000 rot/min, Qmax= 9,6 mc/h).Aductiune: conducta PEHD cu Dn=110
mm, L= 4910 m. Pe traseul ei exista o statie de repompare echipata cu
doua pompe cu Q= 10 l/s, P= 2x15 Kw, H= 88 mCA. Rezervor din
beton cilindric, acoperit cu tabla zincata si izolat termic, cu V= 600 mc.
2. Satul Pojogi- un foraj Qmax zilnic= 1,15 l/s executat in terasa
paraului Cerna cu H= 50 m, NHS = 3,5 m, NHD= 10,6 m, Q= 172,8
mc/zi ( 2,0 l/s). Forajul este echipat cu o pompa submersibila
GRUNDFOSS, Q= 7,2 mc/h, Hp= 120 mCA, Pn= 5,5 Kw.Aductiune
din conducta PEHD cu Dn= 50 mm, L= 1489 m. Rezervorul este o
constructie cilindrica din polistif, semiingropat, cu V= 60 m.
3. Satul Dianu un dren, Qmax zilnic= 1,04 l/s dren cu L= 37 m, H=
3,5-4 m. Colectarea apei se realizeaza prin tuburi din beton cu Dn= 300

mm intr-un put paralelipipedic din beton cu H= 8 m situat in partea


centrala a drenului ce are rol de rezervor intermediar de stocare a apei,
conducta PEHD cu Dn= 63 mm, L= 780 m. Rezervor cilindric din fibra
de sticla, subteran, cu V= 80 m.
Administrator:
Consiliul Local Stroesti
Populatia deservita:
Stroesti; 870 locuitori
Debit instalat (l/s):
9,43
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare: 1.Clorinare cu clor gazos;
2. Dezinfectie microbiologica prin tratare cu UV
3. Clorinare manuala prin introducerea de praf de
cloramina in rezervorul principal.
B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.
FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATIOARA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:
Caracteristici tehnice:

alimentare cu apa Slatioara


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Targu Jiu ROJI08
6 puturi de mare adancime: P1 cu H=125m, P2 cu H=113 m, P3 cu
H=125 m, P4 cu H=111 m, P5 cu H=126 m si P6 cu H=150m.
Puturile sunt echipate cu pompe sumersibile tip ROVATTI, echipate
cu motor asincron trifazat tip FRANKLIN: Q=3,5 l/s; Hp=51 m,
P=3,7kw.
Reteaua de aductiune are L=990m si este executata din tevi de
polietilena PIED PN6, cu diametrul cuprins intre 75-200 mm.
2 rezervoare Franklin Hodge cu capacitatea de 600 mc.
Administrator:
Consiliul Local Slatioara
Populatia deservita:
Slatioara; 1170 locuitori
Debit instalat (l/s):
3,50
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
instalatie de clorinare cu clor gazos S10k
Wallace-Tiernan, echipata cu 1+1
aparate de clor

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LADESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Ladesti


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 puturi forate la adancimea de 350m, echipate cu pompe sumersibile
tip ROVATTI, avand urmatoarele caracteristici: Q=6,9 l/s; P=9,2 kW;
H=75 m. Apa este pompata intr-un rezervor de inmagazinare, metalic,
cu un volum de 400 mc.
Statia de pompare este prevazuta cu 2 pompe GRUNDFOS
(Q=45mc/h; H=38m; n=2900 rot/min) si 2 hidrofoare cu V=750 litri.
Reteaua de aductiune este din conducta PEID PE80 cu un diametru de
125 mm si o lungime de L=350m.
Reteaua de distributie este din conducta PEID PE80 cu un diametru
intre 50-125 mm si o lungime de L=11000 m.
Administrator:
Consiliul Local Ladesti
Populatia deservita:
Ladesti; 1170 locuitori
Debit instalat (l/s):
1,38
Debit mediu prelevat (l/s): 0,34
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an

Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:

statie de clorinare cu clor gazos; injectia


se realizeaza in conducta de alimentare
a rezervorului de inmagazinare/

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: este instituita zona de protectie sanitara care are o
suprafata de 1000 mp;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA POLOVRAGI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Polovragi


subteran paraul Cerna
paraul Cerna, captare izvoare Rabori, corp de apa poros (P) / Lunca si
terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
captare izvor Rabori care are un debit mediu asigurat de 10 l/s;
camera de captare este prevazuta cu compartiment de desnisipare si
camera de golire. Conducta de aductiune si inmagazinare este din
PVC cu Dn=110 mm si o lungime L=8,50 km.
Rezervorul de inmagazinare suprateran cu V=300 mc, amplasat la
cota superioara pentru a asigura distributia gravitationala a apei la
consumatori.
Administrator:
Consiliul Local Polovragi
Populatia deservita:
Polovragi; 1050 locuitori
Debit instalat (l/s):
10
Debit mediu prelevat (l/s): 0,76
Durata de functionare:
24 h/zi; 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
clorinare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie:
Perimetrul de protectie hidrogeologica:
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor:
Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever:
masurile din HG 930/2005.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA


FRONT CAPTARE CURTISOARA-TESLUI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Slatina, front captare Curtisoara - Teslui


subteran
raul Olt, mal stang lac acumulare Arcesti, hm 5096-5164,
localitatea Curtisoara, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
Lfront = 6500 m, 69 foraje, din care :
44 de mica adancime( 10-30 m), freatic, interval captat 1-24m,
4 de medie adancime ( 50-60 m), acvifer, interval captat 20,5-60m,
21 de mare adancime (120-135m), acvifer, interval captat 64-127,5m.
Debitul capabil variaza intre 1,7-6,5 l/s/foraj.
7,6km aductiune din otel, Dn 500 mm
Administrator:
SC Compania Apa Olt SA Slatina
Populatia deservita:
Slatina; 60380 locuitori;
Debit instalat (l/s):
200
Debit mediu prelevat (l/s): 77,65
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever:3600 m imprejmuire si 69 cabine de 2,5x2,5 m (431 m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare Curtisoara - Teslui


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA
FRONT ZONA NOUA - ZAVOI
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Slatina, front Zona Noua - Zavoi


subteran
raul Olt, ,mal stang lac acumulare Slatina, hm 5175-5211,
localitatea Slatina, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
Lfront = 3000m, 20 foraje, din care:
11 de medie adancime( 50-72 m), acvifer, interval captat 14,5-71m
9 de mare adancime ( 120-137 m), acvifer, interval captat 70- 132,5 m
Debitul capabil variaza intre 18,4-51,3 l/s/foraj
1,125km aductiune din otel, Dn 150mm
Administrator:
SC Compania Apa Olt SA Slatina
Populatia deservita:
Slatina; 60380 locuitori;
Debit instalat (l/s):
90
Debit mediu prelevat (l/s): 34,94
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 800 m imprejmuire si 20 cabine de 2,5x2,5 m (125 m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA


FRONT B
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Slatina, front B


subteran
raul Olt, de-a lungul digului mal drept lac acumulare Arcesti,
hm 5086-5141, localitatea Plesoiu, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
Lfront = 5500m, 30 foraje, din care:
14 de medie adancime (50m), acvifer, intervalul captat 25-47m
16 de mare adancime (130 m), acvifer, intervalul captat 53-119m.
Debitul capabil variaza intre 3,0-6,6 l/s/foraj
6,25km aductiune din otel Dn=500mm
Administrator:
SC Compania Apa Olt SA Slatina
Populatia deservita:
Slatina; 60380 locuitori;
Debit instalat (l/s):
96
Debit mediu prelevat (l/s): 33,27
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 30 cabine de 2,5x2,5 m (190 m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare B


FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLATINA
FRONT SALCIA - SLATIOARA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Slatina, front Salcia - Slatioara


subteran
raul Olt, mal drept lac acumulare Slatina, hm 5165-5240,
localitatea Salcia-Slatioara, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
Lfront=6875m, 39 foraje, din care:
18 de mica adancime (50m), freatic, intervalul captat 15- 48,5m
21 de mare adancime (120m), acvifer, intervalul captat 52-118m.
Debitul capabil variaza intre 1,5-6,8 l/s/foraj.
1,75km conducta aductiune din otel, Dn = 400mm.
Administrator:
SC Compania Apa Olt SA Slatina
Populatia deservita:
Slatina; 60380 locuitori;
Debit instalat (l/s):
125
Debit mediu prelevat (l/s): 48,53
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 39 cabine de 2,5x2,5 m (245 m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slatina, front captare Salcia - Salcioara

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL


FRONT REDEA - DEVESELU
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Caracal, front captare Redea - Deveselu


subteran
raul Olt, mal drept, hm 5737-5777,
localitatea Redea, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
L=3625m, 29 foraje de medie adancime (43-94m), acvifer, interval
captat 22 -78m.
Debitul capabil 4 l/s/foraj
12 km aductiune conducte PREMO si OL, Dn100-800mm
Administrator:
SC IGO SA Caracal
Populatia deservita:
Caracal; 31200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
103
Debit mediu prelevat (l/s): 69,51
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE

Caracteristici (HG 930/2005):


-Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton
semiangropat, de aprox 3,5x3,5m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Caracal, front Redea - Deveselu

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL

FRONT REDEA - CELARU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Caracal, front captare Redea - Celaru


subteran
paraul Redea, mal drept, hm 133-180
localitatea Redea, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe
ROOT13
Caracteristici tehnice:
L=4750, 34 foraje de medie adancime (43-52m), acvifer, interval
captat27,5-52m.
Debitul capabil 4 l/s/foraj
12 km aductiune conducte PREMO si OL, Dn100-800mm
Administrator:
SC IGO SA Caracal
Populatia deservita:
Caracal; 31200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
117
Debit mediu prelevat (l/s): 78,96
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton
semiangropat, de aprox 3,5x3,5m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Caracal, front Redea - Celaru

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARACAL

FORAJE COLONIE DEVESELU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Caracal, foraje Colonie Deveselu


subteran
raul Olt, mal drept, hm 5667, localitatea Deveselu , corp de apa poros
(P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
foraj de medie adancime (52m), acvifer,
Debitul capabil 2,5 l/s
30m conducta aductiune otel, Dn = 50mm
Administrator:
SC IGO SA Caracal
Populatia deservita:
Caracal; 31200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
2,5
Debit mediu prelevat (l/s): 1,68
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: la fiecare foraj este cate un camin din beton
semiangropat, de aprox 3,5x3,5m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALS

FRONT BALAURA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Bals, front Balaura


subteran
raul Oltet, mal drept, hm 1400-1427 localitatea Bals, corp de apa
poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
L=2700m, 9 foraje de mare adancime (250m) acvifer, intervalul captat
50 - 242m.
Debitul capabil variaza intre 2 -10 l/s/foraj
4,5 km aductiune din otel, Dn = 100-300mm
Administrator:
SC AQUA TRANS SA Bals
Populatia deservita:
Bals; 13200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
64
Debit mediu prelevat (l/s): 16,47
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 8 cabine de 2,5 x 2,5m, iar la 3 foraje sunt executate
imprejmuiri din panouri de beton pe 20x20 m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Bals, front captare Balaura

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA BALS

FRONT PIETRIS - BALDOVINESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Bals, front Pietris - Baldovinesti


subteran
Gemartalui, mal stang., hm 540-568
localitatea Baldovinesti, corp de apa poros (P) / Vestul Depresiunii
Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
L =2800 km , 9 foraje de mare adancime (200- 250 m) acvifer, interval
captat 43-218m,.
Debitul capabil variaza intre 2,11 -3,80 l/s/foraj
10,7km aductiune din otel Dn =100-400mm
Administrator:
SC AQUA TRANS SA Bals
Populatia deservita:
Bals, Baldovinesti; 13200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
38,33
Debit mediu prelevat (l/s): 7,95
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: 6 cabine de 2,5 x 2,5m si 6 au executate
imprejmuiri din panouri de beton pe 20x20 m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Bals, front captare Pietris - Baldovinesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DRAGANESTI OLT

A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Draganesti Olt, front Draganesti


subteran
raul Olt, mal stang, hm 5517 , comuna Maruntei, corp de apa poros
(P) / Lunca si terasele Oltului inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
Lfront =5750m, 24 foraje de mica adancime (19-20 m) 10 in
exploatare, freatic, interval captat 5,30-14m.
Debitul capabil 3,5 l/s/foraj
5,245 km aductiune conducta azbociment, Dn = 300mm
Administrator:
SC Compania Apa Olt-Draganesti Olt
Populatia deservita:
Draganesti Olt; 4900 locuitori;
Debit instalat (l/s):
27,5
Debit mediu prelevat (l/s): 9,5
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina 3x3 x 2,5din beton,
semiangropata si imprejmuire dim sarma, care insa a
fost devastata;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Draganesti Olt, front Draganesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CORABIA

A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Corabia, front Vartopu


subteran
fluviul Dunare, mal stang, hm 4330-4343 , oras Corabia, corp de apa
poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
L=1250m, 8 foraje de mica adancime (30-35 m), freatic, interval captat
19 -31m.
Debitul capabil 5 l/s/foraj
1,0 km aductiune conducte azbociment, Dn = 300mm
Administrator:
SPAAC Corabia
Populatia deservita:
Corabia; 9600 locuitori;
Debit instalat (l/s):
35
Debit mediu prelevat (l/s): 14,26
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 8x7x7 si camin din
beton la fiecare foraj
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Corabia, front Vartopu

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VITOMIRESTI

FRONT DEJEASCA
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Vitomiresti


subteran
paraul Dejeasca, mal drept, hm 55, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de mare adancime (300m), acvifer, interval captat 70-280m.
Debitul capabil 1,5 l/s respectiv 1,8 l/s, Hs=64m Hd=75m
9,1 km aductiune, conducta otel, Dn = 100mm
Administrator:
Primaria Vitomiresti
Populatia deservita:
satele: Bulimanu, Vitomiresti, Stanuleasa, Trepteni; 1547 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1,38 l/s/pompa
Debit mediu prelevat (l/s): 0,56
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SAMBURESTI

A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa satele Samburesti si Manulesti


subteran
paraul Cungra, mal stang, hm 170, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (140m), acvifer.
Debitul capabil 1,66 l/s (cf. aviz g.a)
50 m aductiune, conducta PEHD, Dn =63mm
Administrator:
Primaria Samburesti
Populatia deservita:
satele Samburesti si Manulesti; 550 locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
1,2
Debit mediu prelevat (l/s): 0,44
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 45x45, care cuprinde
forajul, statia de clorinare si inmagazinarea
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Samburesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA GRADINARI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa sat Runcu Mare


subteran
paraul Bazavan, mal stang, hm 40, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (160m), acvifer,
Debitul capabil 2 l/s (cf. aviz g.a)
10m aductiune, conducta polietilena, Dn =140mm
Administrator:
Primaria Gradinari
Populatia deservita:
sat Runcu Mare; 820 locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
2,0
Debit mediu prelevat (l/s): 1,1
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: imprejmuire cu sarma ghimpata, 55x55, care cuprinde
forajul, statia de clorinare si inmagazinarea
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PIATRA OLT


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Piatra Olt


subteran
paraul Oltisor, mal drept, hm 85, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de mare adancime (H=120m) cu debitul captabil de 5 l/s,
respectiv 5,5 l/s.
Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90-160 mm si o
lungime L=1700m
Administrator:
SC Compania Apa Olt-Piatra Olt
Populatia deservita:
Piatra Olt; 1000 locuitori;
Debit instalat (l/s):
4,16
Debit mediu prelevat (l/s): 1,78
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CURTISOARA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Curtisoara


subteran
raul Olt, mal stang, hm 5090, 5147, 5150, corp de apa poros (P) /
Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
4 foraje de mare adancime : H1=84; H2=127m; H3=130m; H4=130m .
Aductiunea este din conducta metalica cu diametrul de 76 mm si o
lungime L=440m pentru primele 3 foraje, respectiv conducta PEHD
cu diametrul de 90 mm si o lungime de L=40 m pentru forajul 4.
Administrator:
Primaria Curtisoara
Populatia deservita:
Curtisoara, satele: Pietris, Raitu, Dealul Nucilor, Linia din Vale,
Proaspeti;
Debit instalat (l/s):
3,3 l/s; 1,6 l/s; 2,2 l/s; 3,3 l/s
Debit mediu prelevat (l/s): 0,66
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 625mp pentru Raitu, Pietris, Dealul Nucilor si
1600 mp pentru Proaspeti;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Curtisoara

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULTURESTI


FORAJ 1
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Vulturesti


subteran
paraul Cepturaru, mal stang, N-V sat Valea lui Alb, hm 30, corp de
apa poros (P) / Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (H=170m) cu debitul captabil de 4 l/s.
Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 80 mm si o
lungime L=60m
Administrator:
Primaria Vulturesti
Populatia deservita:
Vulturesti, Valea lui Alb; 1380 locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
4,00
Debit mediu prelevat (l/s): 0,86
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA VULTURESTI


FORAJ 2
A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Vulturesti


subteran
paraul Cepturaru, mal stang, hm 104, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (H=170m) cu debitul captabil de 4 l/s.
Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 110 mm si o
lungime L=4670m
Administrator:
Primaria Vulturesti
Populatia deservita:
Dienci, Vlangaresti; 1350 locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
4,00
Debit mediu prelevat (l/s): 0,60
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Vulturesti

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA COTEANA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Coteana


subteran
paraul Ciocarlia, mal drept, hm 72 , corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (H=150m), acvifer, interval captat 70-280 m
Debitul captabil de 4,4 l/s, Hs=50m Hd=52m; filtre: 83-87,5m; 97107m; 120-135m; 144-148m.
Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 65 mm si o
lungime L=30m
Administrator:
Primaria Coteana
Populatia deservita:
Coteana; 1380 locuitori;
Debit instalat (l/s):
3,05
Debit mediu prelevat (l/s): 0,60
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA IANCU JIANU


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Iancu Jianu


subteran
paraul Oltet, mal drept, hm 1200, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
1 foraj de mare adancime (H=200m), acvifer. Debitul captabil de 3,5
l/s, Hs=16,5m Hd=24m.
Aductiunea este din conducta otel cu diametrul de 80 mm si o
lungime L=420m
Administrator:
Primaria Iancu Jianu
Populatia deservita:
Iancu Jianu; 1600 locuitori;
Debit instalat (l/s):
1,57
Debit mediu prelevat (l/s): 0,38
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA REDEA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Redea


subteran
paraul Redea, hm 148, corp de apa poros (P) / Lunca si terasele Oltului
inferior ROOT08
Caracteristici tehnice:
3 foraje de adancime medie (H=40m) acvifer
Administrator:
Primaria Redea
Populatia deservita:
Redea; 850 locuitori;
Debit instalat (l/s):
5,80
Debit mediu prelevat (l/s): 2,28
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA OSICA DE SUS


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Osica de Sus


subteran
paraul Oltet, mal stang, hm 1746 , corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
4 foraje de adancime medie (H=100m) acvifer, Hs1=9m, Hd1=13m,
Hs2=7,9m, Hd2=9,25m, Hs3=7m, Hd3=8,5m, Hs4=7m, Hd4=8,5m.
Debitul captabil de 4,2 l/s; 3 l/s; 3,5 l/s respectiv 3,5 l/s.
Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 200 mm si o
lungime L=2100m
Administrator:
Primaria Osica de Sus
Populatia deservita:
Osica de Sus; 3200 locuitori;
Debit instalat (l/s):
2,78/pompa
Debit mediu prelevat (l/s): 1,15
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 50x20m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LELEASCA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Leleasca


subteran
paraul Cungrea, mal drept, mal stang, hm 160, corp de apa poros (P) /
Vestul Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
3 foraje de mare adancime (H=247-250m), acvifer, cu debitul captabil
de 2,78 l/s, 3,81 l/s, respectiv 2,75 l/s; Hs1=84,17m; Hd1=98,17m;
Hs2=82,15m; Hd2=99,15m; Hs3=82,4m; Hd3=101,4m.
Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90-125 mm si o
lungime L=1310m
Administrator:
Primaria Leleasca
Populatia deservita:
Leleasca;
Debit instalat (l/s):
1,5 l/s; 3 l/s; 2,5 l/s
Debit mediu prelevat (l/s): Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma F1 (21x21m); F2 (25x25m); F3 (23x23m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA TESLUI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Teslui


subteran
raul Olt, mal stang, hm 5034, 5100, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
3 foraje de mare adancime (H1=150m, H2=300m, H3=300m), acvifer,
cu debitul captabil de 1,55 l/s, 2,35 l/s, respectiv 2,5 l/s;
Aductiunea este din conducta PEHD cu D1= 90 mm si o lungime
L1=2050m; D2=90mm si L2=350 m si conducta din otel D3=150mm
si L3=1150 km.
Administrator:
Primaria Teslui
Populatia deservita:
Teslui; 2300 locuitori
Debit instalat (l/s):
1,5 l/s; 2,3 l/s; 2,5 l/s
Debit mediu prelevat (l/s): 0,75
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma F1 (40x40m); F2 (40x40m); F3 (25x20m)
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CUNGREA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Cungrea


subteran
paraul Cungrisoara, mal drept, hm 162, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de adancime medie (H=150m), acvifer, cu debitul captabil de
2x 1,7 l/s, Hs=30m; Hd=39m.
Aductiunea este din conducta polietilena cu diametrul de 75 mm si o
lungime L=325m
Administrator:
Primaria Cungrea
Populatia deservita:
Cungrea; 460 locuitori
Debit instalat (l/s):
1,22
Debit mediu prelevat (l/s): 0,28
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 1467 mp, respectiv 1274 mp
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA CARLOGANI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Carlogani


subteran
paraul Beica, mal drept, hm 278, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
3 foraje de mare adancime (H=200mcu debitul captabil de 2,5 - 2,8 l/s.
Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 80 mm si o
lungime L=1600m
Administrator:
Primaria Carlogani
Populatia deservita:
satele: Carlogani, Beculesti, Scorbura, Cepari; cismele stradale
Debit instalat (l/s):
2,5
Debit mediu prelevat (l/s): 0,78
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 10x10 m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA DOBRUN


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa Dobrun


subteran
paraul Rosu, mal stang, hm 61, corp de apa poros (P) / Vestul
Depresiunii Valahe ROOT13
Caracteristici tehnice:
2 foraje de adancime medie (H1=85m si H2=100m), acvifer, cu
debitul captabil de 3,2 l/s, Hs1=5,8m; Hd1=10,52; respectiv 4,1 l/s;
Hs2=7m; Hd2=19,40.
Aductiunea este din conducta PEHD cu diametrul de 90mm si o
lungime L=227m
Administrator:
Primaria Dobrun
Populatia deservita:
satele:Dobrun, Chilii, Ulmet, Rosienii Mari, Rosienii Mici; 2100
locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
3,11
Debit mediu prelevat (l/s): 2,59
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu cabina si imprejmuire cu
sarma 20x20m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA PLOPII SLAVITESTI


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alim. cu apa satele Beciu, Dudu, Plopii Slavitesti, Brancoveanca


subteran
raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N-E sat Plopii Slavitesti, cca.1 km
stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) /
Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09
Caracteristici tehnice:
Lfront~1300m, 5 foraje de mare adancime (300m), acvifer,
Debitul capabil 3,71l/s/foraj (cf. aviz g.a)
1,1km aductiune, conducta polietilena, Dn =140mm
Administrator:
Primaria Plopii Slavitesti
Populatia deservita:
satele Plopii Slavitesti, Beciu, Dudu, Brancoveanca; 6400 locuitori
prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
10
Debit mediu prelevat (l/s): 1,01
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu
sarma ghimpata 30x30m
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Plopii Slavitesti, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA SLOBOZIA MANDRA


A.PRIZA
Denumire:

alimentare cu apa satele Slobozia Mandra, Uda Paciurea, Uda


Clocociov
Tip captare:
subteran
Amplasament:
raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N sat Slobozia Mandra, cca.1 km
stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) /
Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09
Caracteristici tehnice:
Lfront~1000m, 4 foraje de mare adancime (100-150m)
Debitul capabil 3,1l/s/foraj (cf. aviz g.a)
1,0 km aductiune, conducta polietilena, Dn =125mm
Administrator:
Primaria Slobozia Mandra
Populatia deservita:
satele Slobozia Mandra, Uda Paciurea, Uda Clocociov; 6300 locuitori
prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
7
Debit mediu prelevat (l/s): 3,17
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu
sarma ghimpata 45x45m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Slobozia Mandra, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

FISA CARACTERIZARE ALIMENTARE CU APA LUNCA


A.PRIZA
Denumire:
Tip captare:
Amplasament:

alimentare cu apa satele Lunca, Saele si Pleasov


subteran
raul Siu, Cod XIV-1-30,mal stang, N sat Saele, cca.1 km
stanga DJ 546 Draganesti - Turnu Magurele, corp de apa poros (P) /
Lunca Dunarii (Tr.Magurele) ROAG09
Caracteristici tehnice:
Lfront~1200m, 6 foraje de mare adancime (100-120m), acvifer
Debitul capabil 2,58l/s/foraj (cf. aviz g.a)
1,4km aductiune, conducta PVC, Dn=160mm
Administrator:
Primaria Lunca
Populatia deservita:
satele lunca, Saele, Pleasov; 8000 locuitori prin cismele stradale;
Debit instalat (l/s):
9
Debit mediu prelevat (l/s): 1,93
Durata de functionare:
24 h/zi, 365 zile/an
Corespondenta calitate sursa-tehnologie de tratare:
tratarea prin dezinfectare cu clor gazos

B.ARIA DE PROTECTIE
Caracteristici (HG 930/2005):
-Zona de protectie sanitara cu regim sever: fiecare foraj este prevazut cu camin si imprejmuire cu
sarma ghimpata 30x30m;
-Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie: nu este delimitata;
-Perimetrul de protectie hidrogeologica: nu este instituit;
-Areale suplimentare de protectie:
-Masuri generale de protectie a calitatii apelor: -supravegherea permanenta prin foraje de observatie
-supravegherea zonelor de protectie pentru evitarea
desfasurarii unor activitati ce pot afecta calitatea
apelor subterane;
-Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie hidrogeologica:
-Masuri referitoare la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie sanitara cu
regim de restrictie: masurile din HG 930/2005;
-Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim sever: se
interzice amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate de exploatarea sursei,
executarea de explozii si excavatii de orice fel, depozitarea de materiale de orice fel, traversarea zonei zonei de catre sisteme de canalizare ape uzate.

Alimentare cu apa Lunca, zona de protectie sanitara la foraje si inmagazinare

S-ar putea să vă placă și