Sunteți pe pagina 1din 2

J 30/1196/2005. RO 18088294. loc Negresti Oas, str. Victoriei, nr.

78,
jud. Satu Mare,Tel./fax. 0261 854250. 0744965864 e-mail. oascomimpex@yahoo.com

Nr. 482/22.09.2015

Ctre,
POLITIA MUNICIPILIU CAMPINA
Va inaintam documentatia privind instituirea inchiderii circulatie intre intersectia dintre strada
Oituz (sens giratoriu Fibec) si strada Rahovei, iar intre strada Rahovei si bazinul de apa Campinita cu
circulatia alternativa pe un sens, pentru executie lucrari privind REPARAII l REABILITARE BDUL CAROL I (TRONSON CUPRINS INTRE BAZIN DE APA CMPINITA l CALE FERAT) ,
intocmita in conformitate cu prevederile Ordinului 1112/411/2000 al Ministerului de Interne si Ministerul
Transporturilor.
Va rugam a aproba instituirea restrictiilor de circulatie in conformitate cu Normele metodologice
privind conditiile de inchidere si instituire a restrictiilor de circulatie in conformitate cu ordinul mentionat
mai sus in vederea executarii lucrarilor de REPARAII l REABILITARE B-DUL CAROL I
(TRONSON CUPRINS INTRE BAZIN DE APA CMPINITA l CALE FERAT).
Va comunicam mai jos informatiile necesare:
1. Denumirea solicitantului: S.C. SC OAS COM IMPEX S.R.L., telefon/fax 0261 854250
2. Categoria drumului drum de categoria IV-a de folosinta publica .
3. Categoria de lucrari ce se vor executa, durata de executie si perioada pentru care se constituie
instituirea restrictiilor.
Nr.
Crt
.

Zona

Lucrari ce se
executa

Durata de
executie
efectiva

Tronson Calea Ferata si str.


Oituz

REPARAII l
REABILITARE BDUL CAROL I

15 zile

2.

Tronson str. Oituz si str. C-tin


Istrate

REPARAII l
REABILITARE BDUL CAROL I

30 zile

3.

Tronson str. C-tin Istrate si


Aleea Rozmarin

REPARAII l
REABILITARE BDUL CAROL I

30 zile

4.

Tronson Aleea Rozmarin si


bazin de apa Campinita

REPARAII l
REABILITARE BDUL CAROL I

21 zile

Perioada de
restrictie

4. Implicatiile asupra traficului:


- Presemnalizarea pentru sector cu circulatie alternanta
- Indicatoare limitare de viteza, depasire viteza, drum ingust, indicatoare de prioritate, personal de
dirijare, bariera directionala, sfarsitul tuturor restrictiilor, drum in lucru, ocolire, drum inchis.
5. Persoana desemnata a raspunde de respectarea si aplicarea masurilor cuprinse in actul de aporbare
este: LITOIU STELIANA, cu domiciliul in Str. G. Toparceanu, Nr.3 Ap. 10, municipiul Ploiesti jud.
Prahova.
6. Atasam ordinul de incepere al lucrari, memoriul tehnic de executie, autorizatia de construire, planul
de situatie, planul de amplasare in zona.
7. Taxa aviz politie.
S.C. OAS COM IMPEX S.R.L.

J 30/1196/2005. RO 18088294. loc Negresti Oas, str. Victoriei, nr.78,


jud. Satu Mare,Tel./fax. 0261 854250. 0744965864 e-mail. oascomimpex@yahoo.com

MEMORIU DE PREZENTARE
a documentatiei de instituire a restrictiilor de circulatie
B-DUL CAROL I (TRONSON CUPRINS INTRE BAZIN DE APA CMPINITA l CALE FERAT)

La intocmirea documentatiei s-au avut in vedere categoriile de lucrari de executat pentru lucrari de
canalizare, prin tehnologia de executie a lucrarilor de canalizare si normele de instituire a restrictiilor de
circulatie aprobate prin ord. 1112/411/2000.
Categoriile de lucrari prevazute prin caietul de sarcini elaborat de SC DRUM CONCEPT SRL. sunt
urmatoarele:
- REPARAII l REABILITARE B-DUL CAROL I (TRONSON CUPRINS INTRE BAZIN
DE APA CMPINITA l CALE FERAT);
Pentru executia lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri:
- Se instaleaza semnalizarea rutiera temporara de circulatie, respectiv semnalizarea premergatoare
lucrarilor, semnalizarea de pozitionare a lucrarilor, semnalizarea de terminare a sectorului
restrictionat, deviere de trafic.
- Se delimiteaza zona de lucru pe toata lungimea lucrarii.
- Pe zona delimitata se executa lucrarile la caroabil, conform celor prezentate.

SC OAS COM IMPEX SRL