Sunteți pe pagina 1din 104

..

..

..

ANUL III

Nr. 1 (22)
IANUARIE
1969

" thc:t t1c\m.t of th~ p~o~v.,.lt of. tht


[ ] ,.ll"itcd ~I<JII!:o o( c;Amcric<l.

;1J p r~ """' ''"" se rol\


<ltht of bl.tllllgrc1d

to thcz.

lo con'"'""'ornlc '''" .. d.narAiton for


al.s g dll<1nt dc:tfcnd,.,.,. who:;Q eour<l%Q,
lorh tud~ cmd Jcvoh<>" durmg thcz. s~cz.~cz.
or ~c:tplcnnbl!r t ;) 1~4~ lo JJ<tnu<lr"' ;)1.194~
woll tn Sptrlt (or~V~!I' th11. hQ.d\'IS of c11l

..

(rqq pcopl11
'mhc.tr g lonous \Jactont
slcmmcd ih<~ t.Jc of lll\1<1Saon c1nd

mc1rhotd th<1 lunnnS point m lhct


uJdr of tin~ c:-1\.llu:.d cMc1tcons dgdins t

the forcc.ts o f

c:~ggrcssion.

..

Numrul celor core veneau s-I asculte cretea

mereu. Ei

ncepur

ch ior

s-i cear sfaturi ~i s - I


pun arbitru...
("tefan

Gheorghiu- tribunul muncitorimii", pog. 79)

Un s ocol !. un d!iCO"l ! U. Atit a trecut de la istort.ca z1 ce 2'~ tanuarb


. 1859, cind. a fost inf~ptu ~t Un ir ~a Prjncipntnlor Rom.m~- . Publ ic~~ i n nuL1rltl ds .fa11 un articol al 1.1arts1 Antneanu, care ofer citeva i ntsrasanto
prs ch.r ! a.s upra pr,. m~t &ta-pe a Unt:d.1 - alogrea oa dOlliil al Uoldove1 a lui
Al.I. Cuza , csl d 3spr;) care Ct-zar Bolltn.c Sl)UDt'a c a " i ubi t t. spr1j f.n1t de
"&ot c~ _ar!) intm , 1nt~l 1.~n. , caps.c1tab , o.ct1v1.tatt', onoare i, patrtot1.sm
in naie".Va mai amint , \ . d~ es t. tr~ t evada i, dasprl car3 r~lata Gh. Vnstli oht in
nr . ?- 8/1966 al r~v tat" 1 nonstre? Luci.l!> de "lib:-rtate'.' oare au ur::~at fug t
l or d!.n .inchisoare, Jll1D1 da to nst~ , d~ prtllU)jdU i de poript~U , sint
.evocat e i n articolul "Deschi de, pol t.1a 1".
.Alexander Werth era corespondent. al preset. brltantoe in U.R.s .s. ntunot
cind a av11t loo tt.tantoa noletare de pe Volga, inob~!Atii ou oapl.tularoa.
.f'e ldmareoalullll. Paulus 1 a c itorva sute de mit de solda i gertll8nt . Pnglntle, i nti tulate de noi " Sfr itul marU. btlU." i extraso d1n l ucrarea
11
Rus ia in rzbo i." 1 const1tu1o c' a d i ntii avanpremhr ~dttorialii
ofAritll. d8
.
"Magazin 1stor1.c" c1.t1tor1lor sil.i .
Luna: Aceasta s e i!Jlplt.n,so 90 de ani d$ la nahrt~a hlt bfan Gh~orght li;
unul d 1n~ c~'- :mat d~ seam mil itan i e.1 m1cr 11 ml1!lc1to~t t. d in ara'
noastr . L~.~inoasa lut figur form~az t~ma 'srt1colulu1
~ oars ~-1 consa-
.
.
cr'Ai.Gl~anu .

Mare!llul lfey, strUuoi t ~rou al ~POP"el napol:ton!t"ne , a oh ut in 1815


sub glo.an?la upu1 pl uton da y..,ao ut9 . E un fapt_ p.~ caro-l tf u ! 'll(l.v11
d:~ , Uca-u . Dar corespunda Oart\ o l reaUt U?' ExtsU argumnt~ rp1. pro, i
contra , aa cum vil damonstr"az "Btograf!a . postUIIUi a ms.rnalul u4. Nay" .
Carae!al~ nu a . tnvanat ~1m i o . N~mur 1t orul nan~a Ianc11 a t i ut s vad
o r.~al itato ~ ncontostabil, car3 a dev$n~t: apo 1 substana geni al-lor sal~
co::t~dH i. sch i.~ . "M.-'1gaz 1nul 'storic 11 prez int. in cadrul mtcr oarhhat
proo, sn l~ ~rbsl~ ala unor dezbateri din parlamentul burgha zo-moiere so
P i n .lectura lor re b ss c , fa ch felul i n carc<J ao "pol~mtza" Ptl Dtlal ul
t.fti7ropolh t , scandalul d~ .l a i ntrnn 1r"'a prez t.dat de ven.~rabtlul Trahancv ,..

ch~d~v1n~ lm ~ol 1t 1cos schi mb de opinii.


Dup~ ~"1 .lUng tl~~~u d9 confar\n~ prin S .U. A. ~~ Angl1a 1 r$~utatul Istoric r omn C. C. Gt.ursscu i 1 . icrprttP,_ intr-un 1nt'!'rv1u acordat r:lvist~ 1 n ogstr~ , 1cprs 111~ r~ flex1 1le ps oare 1 l~:a provocst voi ajul s~
t Un 1f1.c .
V.s 1 lli!l1 faot~ cunotin , d!.n studiul prof . Aur&i' an Sac._rdoanu , cu
ultimii d.Asc r.md!'n t ai d~nast 1to~ 1 mu~,>t1ntt . O noult faz n confl1 ctul ci1 ntr'
d~ ch.torul Ion Anton~sou 1 G<~ rda d3 f411r ll'f'ICl\ill 1 o pilo~>:ul t"l'ltat1vet
d:> as:1s ~.nat a ~fnor C:'!ilo.r.. tr:l 1 t~ar 1 put~r 1 din coalila ant1h1tl'lr1.st
1ntr i:i d,) as~man~a. n cuprtosu~ numrului de fa!i .

5UMFIR

' ..

. "..

:'
o

't 1

25 O

e;rpcdiie ndrzneaif

32 Meme.nto
37 "DecLecdtort
d ttori

de

de Legi

arii,

53 Semnat
54 N optte
cuitetvr

M.

T~fAN

* * *

datini"
Prof. univ. A.
lB 13iografta ... postumd a
marealu lui

62

1\1. ANINEA?VU
A... Wf!;RTli
GH. VASIJ_.fClll

20 Deschide, potita !

Ney

b ucuretene

lungi (Il)

SA CERDOEANU

1. BULE!

ale

1r

..

-~-

"''.

..

. ~

.ti'" . 1 :

.,.

. ..

.:

~-

'. .t,.,..~ f/'

.~ -~
1

'

j._

1 1'

'.

Tl
'

. ;' .._

2 Colonelul Alexa ndru I oan Cuza


domn aL Moldovei
10 FinaLul marti pttii

A . SI MION

Confe,entind

ta universtt.dttte

amertcane mtervlu cu
prof. untv. C. C. GIURESCU
66 M icroarft.iva Mava~~n i~ tor.c::
In Lumea eroilor "Scrisora pterd"Ute"
AL. GH. SAVU
72 F ericirea Elbet : Napoleone
" 11
73 Mtswnea agentuLut lUerser (III>
AL. GIIEORGHI U
80 tetan Cheorghiu tribunul
muncitortmtt
AL. GAT. '('E ANU
aa Suka rechinul vzduhulut 1. CAI INESCU
89 Nu vtztai Vodta t
N. NICOLAESCU
93 Panoramic
*
98 Pota redactet
* *

Colonelul Alexandru Ioan Cuza


1

.-

..

Tmprejurarile n care Cuza a fost ales


domn al Moldovei snt ndeobte cunoscute.
Comparnd mrturi ile contemporanilor, pre
cum i relatrile istoricilor, se pot constata
unele contradictii pe care datele cunoscute
pn astzi nu le-au putut cl arifica.
Principala ntrebare, rmas nc fr rs
puns sigur, este dac alegerea lui Cuza n
calitate de candidat al partidei nationale a
f ost " o bomb nea teptat", un act spontan
intervenit n focul discutiilor de la Elefant,
din faimoasa noapte de 3 ianuarie, sau o
fost o candidatur subtil prem ed itat .
Detaliile frmntri lor din cele dou partide, cea naional i cea a "btrnilor" sau
o "strigoilor", adic cel e dou grupuri ale
Sturdzetilor, tatl i fiul, snt de asemenea
controversate.
Un document inedit, care pare s fie sincer, ne ajut, poate, s elucid m unele di n
tre aceste date. Baligot de Beyne o l sat
ntre hirtiile sale o ciorn cu titi>JI Notes

sur l'e/ection du Prince, recueillies de la


b.ouche de B. Alecsandri, les 2 et 3 sept.
80 a Mirceti.
"

Ziarist i diplomat francez, secretor al Consulatului Frantei din Constantinopol, redactor


fa Jo urnal de Constant-inople, apoi director al ziarului Presse de /'Orient, Bal igot
de Beyne (?-1 892) a venit n Principate n
1860 ca secretor al dom nitorului Cuza ; dup
cde rea acestuia s-a retras la Paris unde o
continuat s serveoscp pe doamna Elena
Cuza, pentru ale crei interese va mai reveni
n ar. El a pstrat i pus n ord ine acea
parte din arhiva domnitorului care nu a fost
rid icat de complotitii de la 11 februarie
1866 i care o rmas n pstrarea doamnei.
Tntre hi rti ile aparti nind lui Cuza, se ps
treaz i aceste nsemnri a le lui Baligot de
Beyne, scrise pe opt p ag ini de hrtie, format
ma re, aflate a stzi la Cabinetul de manuscrise al Bibl iotecii Acad emiei, n Arhiva
domnitorului Cuza, voi. LIX, ff. 17-20.
Prezenta lui, n 1880, la Mirceti, este atestat de V. Alecsandri ntr-o scrisoare din
1 septembrie acelai a n, adresat lui O.
Ollnescu-Ascanio la Constantinopol, prin
core l recomanda pe ziaristul francez ca pe
un vech i susintor al intereselor Principe
te lor.

2
t

De i trzi i, la

21 de ani

dup Unire, no-

tele comparate cu alte documente, chiar d in


1859, provenind tot de la V. Alecsandri, se
dovedesc o fi nealterate, neinfluentate de
evenimentele care s-au succedat, dar vzute,
de la bun nceput, prin prisma personal a
lui Alecsandri . Acesta, la 28 decembrie
1858 i 1, 20 i 21 ianuarie 1859, scrisese fra
telui su, Iancu, stabi lit la Paris, amnunte
cu privire la mprejurrile in care s-a f cu t
alegerea lui Cuza. Scrisoarea din 20 ianuarie ncepe cu cuvi ntele : "lat descrierea u ltimelor evenimente : vei vedea cum era s de
vin domn itor i cum am fcut un f ru mos
act de abnegatie n favoarea cauzei celei
bune. O spun cu plcere pentru c probabil
acesta este lucrul cel mai de merit pe care
l-am f cut n viata mea".
D in confruntarea notelor lui Baligot de
Beyne cu textul scrisorilor indicate se pot
reconstitui evenimente le petrecute atunci,
a a cum le-o nregistrat V. Alecsandri.
Publ ic m integral aceste note concise dar
clare, uneori spi rituale, ntrerupnd cu rsivitatea textului numai pentru a introduce
unele comentarii sau complet ri, rezultate
din comparatii cu alte surse de informatie.

NOTE DESPRE ALEGEREA PRINJULUI,


CULESE DIN GURA LUI V. ALECSANDRI
LA 2 I 3 SEPT. - 80 LA. MIRCETI.
Condiii pentru a fi candidat la domnie
cu ocazia alegerilor din 59.
Orice romn posednd un titlu de boierie
(cel putin postelnic) Ji un venit de 4 000 de
ducafi.
Negri nu avea averea dorit i prietenii
si hotrser s voteze pentru el. Atunci,
V. Alecsandri, fr tirea i in absenta lui,
prin miilocirea unei donatii i-a trecut dreptul
de pror.rietate asupra moiei sale Ptr
cani; d. RoseHi-Tefcanul a fcut acelai lucru cu moia sa de la Tefcani.
Co nvorbirea precizeaz n primul rnd situatia lui Costache N egri. Iubit, apreciat i
admirat de contemporan i, el se gsise n
1858 in situatia de a nu putea fi ales d eputat pentru c nu dispunea de venitul cuvenit. Ales totui deputat, i-a dat demisia, care i-a fost ins res pins . de Camer. Negri ar fi putut fi un om bogat. Tati su vitreg, poetul Costache Conachi, i

'

MARTA ANINEANU
propusese s-I fac motenitorul marii sale
averi, cu conditia s-i poarte numele, dar
Negri preferase s rmn numai cu moia
sa, Mnjina, din Covurlui, i cu numele l sat
de tatl s u.
Prietenii si, V. Alecsandri, C. Rosetti-Tetcanul i a lti doi, pe care poetul nu-i mai ami ntete (Manolache Costache Epureanu i
Lascr Rosetti), s-au asociat pentru a-i constitui un legat din moiile Ptrcani i le
cani, crendu-i astfel, fr tirea lui, venitul
necesar.
Cnd a aflat despre irytentiile prietenilor,
C. N egri a protestat ntr-o scrisoare ctre
V. Alecsand ri, din 2 decembrie 1859: "De
vreme ce nu m-am ncercat o-mi face drepturi pentru deputie cnd nu le aveam, asemenea nu m voi incerca a mi le face pentru
domnie, cnd le am nc i mai putin '. Modest i convins de importanta vointei nationale, el socotea c "Dei alegerea domnului este o chestie cu totul secundar i subordonat la alegerea deputatilor natiei,
care aceasta este totul, dar snt de ajuns
brbai moldoveni moi vrednici de nsrcinat
cu povara domniei, cari au i adevrate
drepturi legale i cu care astpzi nu m pot
asemna dect n deopotriva durere pentru
binele acestui al nostru pmnt".

Alegerea. Erau trei partide.


1 - Partida national, 31 la 32 de membri
2 - Partida Gr. Sturdza, peste 15
3 - Partida M. Sturdza, 5 sau 6.
Partida Gr. Sturdza, vechi servitor sau
prefect al tatlui su, ntre altii: C. Hurmuzaki, Gh. Sturdza, cumnatul su.
Partida Mihail, btrnul: Blnescu, N. Mavrocordat.
Partida naional, tineretul, avind ca fel
combaterea celor dou candidaturi Sturdza.
Cit despre candidatul acesteia, se inteleseser s numeasc pe cel care va intruni maioritatea.
.
Nu se pronuntase nici un nume; aiuni in
ajun partida era totui fractionat n dou
grupuri. Principalii candidai erau V. AlecsanCiri, sustinut de 16 membri. Lascr Ca
targi, 4 la 5 voturi, Koglniceanu, 2 la 3 voturi, Mavrogheni, 2 sau 3 voturi, se vorbea
de asemenea de Panu, Lascr Rosetti cu 2
voturi.

Cu toa t dorina prietenilor si, Negri nu


era candidatul oficial i unic al partidei
naionale. Interesat ca tara s aib o Ad unare obteasc liber, conform principiilor
sale, domnul fi ind numai exponentul adunrii, partida hotrse s oleag pe omul
care va ntruni numrul cel mai mare de
voturi. n ultimul moment, vanitatea ndemn pe muli nationali sd-i propun candidatura sau s admit s fie sustinuti. Alecsandri scria fratelui su nc de la 28 decembrie 1858 : "Candidatura mea la domnie
devine serioas, voi chiar prea serioas
pentru gusturile i ideile mele. Dor ce pot
face ? Snt mpins de un partid destul de
more i snt combtut de toti prietenii i
cunotinele noastre care se cred membri
a i morii ari stocraii" .
Susfintorii lui Alecsandri erau, n majoritate, boieri de rangul al doilea, ostili marilor boieri. "Un nou partid se forma n mijlocul acestui vrtej de patimi prosteti, scria
poetul, acel al deputatilor din clasa a doua,
care, nemaivrnd pe tron un Ghica, un Ba l,
un Sturdza, puseser ochii pe mine''.
Tntr-un memoriu inedit, n limba francez,
D. A. Sturdza, ostil att lui Cuza ct i lui
Alecsandri, socotete c partizanii acestuia
erau de fapt recrutati dintre cei "pentru core
o ajunge la putere era un ctig, un mijloc
de a face avere", iar A. D. Xenopol crede c~
Alecsandri era sprijinit de "ba nda neagr"
n fruntea creia era N . Docon.

La 3 ianuarie 59, reuniune la Elefant,


Cabinet de Istorie Natural aflat in Trgul
de Sus. D. Rallet, din p artida nafional, locuise acolo, avea un salon mare. A merge
la Elefant nsemna a merge n vechiul apartament al lui Rallet.
Caimacamii Panu, V. Sturdza, Zizine Cantacuzino, ca supleant al d-lui Stefnic Catargi, au demisionat, Zizine era director al
Ministerului
de Finante. Toti erau de acord

cu not.
Pentru stabil irea candidaturii partidei nationale, aceasta i inea edine~e la Cabinetul de Istori e Natural, n sala mare a
Cabinetului unde era expus scheletul unui
elefant. Se dduse grupului care se ntl nea
acolo numele de " Societatea Elefantului"
sau, pe scurt, se spunea c se n tlnesc la
Elefant.
..

. ....

-- --.........-- -

Z t41'istut It 4tpto.
matul Battgot d~

Beyne ...

.
. .. . " ...
~

-ff gazda sa tie

la Mtrcett. Va
stle AlecBand?'i

-~-

Al. Papadopol Calimah, 1n "Amintirile


sale, precizeaz c adunarea avea loc in
apartamentul in core gzduia Dimitrie Rollet
Cnd venea la lai. Cu toate aceste precizari, este de mirare cum A. O. Xenopol r,
dup el, alti istorici moderni, spun c adunarea a avut loc n apartamentul lui Cos
tache Rolle de la Elefant. Aceast confuzie
provine probabil de la faptul c n adevr,
la 2 ianuarie, fusese o adunare o partidei
nationale la Costache Rolle a cas, din initiativa lui Anastosie Panu.
Acesta incercase s-i conving pe
participanti s militeze pentru unirea
Pnncipatelor sub un print str in, dup un
program pe no u puncte, stabil it de el, pe
care urmau s-I semneze cu totii. Parte din
nationali au fost pentru, altii contra. Pnntre
ultimii, Vasile Alecsa ndri i Alexandru Cuza,
core, ca hotman, o declarat "c nu va lsa
arMata s participe la o asemenea m1care".

voturile noastre asupra unei singure persoane pe care o iubim, o respectm, care
ofer toate garantiile prin trecutul su, prin
caracterul su. Cine ? Eu sint gata s m
desist de candidatura mea, sustinut de 16
membri, in favoarea lui Negri, cu conditia
totu'i ca tofi candidatii s-mi imite exemplul. Apoi luind in parte pe fiecare candi
dat. 01. Mavrogheni v desistati in favoa
rea lui Negri ? - Da b> apoi po lascr Ro
seHi i Koglniceanu. Numai Lascr Ca
targi a refuzat zicind c Negri era un comunist care vroia s impart propriettile t
ranilor.
Mare ceart, care devin~ violent, intre
L Catargi i Koglniceanu. Koglniceanu i-a
declarat cl va combate pe viat i pe
moarte, pentru c il consider ca pe repre
zentantul reactiunii.
In urma acestei discutii

adunarea s-a risipit.

Le 3 saara, adunare Ja Elefant. V. Alecsandri tondase pe cei 16 partizani ai si


in sco;lul de a face s fie substituit in locul
numelui tu, acel al lui Negri, el a sperat
s o poa: face. Atunci adresnduse tuturor
lea spus : Partida noastr fracianat fie
care fractiune este mai slab decit partida
lui Grigore, cu atit mai mult dac obtine i
voturi19 tatlui su. Pentru a fi urmtori programului nostru, propun s reunim toate

sandri sa luptat pentru candidatura perso


nal, totui nu se poo1e pune la ndoial
sinceritatea proiectului comunicat fratelui
su de ctre poet inc in scrisoarea din
1113 ianuarie : "Tn seara acaesta snt hot
rit s m duc la reuniunea pregtitoare a
partidei nationale pentru a le declara c
este un spectacol ruinos acela pe care prin
mizerabila noastr dezbinare il oerim trii,
c toate partidele trebuie s se contopeasc

Dei O. A. Sturdza este de prere c Alec-

fntr-unul singur pentru a salva si'tuafia i


pentru a combate victorios pe Mihail i G ri-
gore Sturd~o i cc5 pentru un a semenea rezultat, eu cel d intli m6 desist de toate drepturile mele in favoarea lui Negri, care este
destinat de Providentc5 s mpace toa te
partidele.
Discursul lui Vasile Alecsandri, din seara
de 3 ianuarie, a avut darul sc5 convinge pe
toti unionitii fn afara lui lascr Catargi,
pe core il speriase atitudinea lui Costache
Negri din Divanul ad-hoc, tn problema r
neoscc5. Rmtnind doar doi candidat i, Negri
i Catorgi, Koglniceanu, in urma unei violente discuti avute cu acesta din urm, a
preferat sc5 se retrag d in adunarea de la
Elefant, "ftindc nu voia a vota pentru o
persoonc5 core din opiniile sociale fcind u-i
o crim, l-or fi tri mis la ocn a doua zi
dupc5 intronarea sa". Aa se expl ic pentru
ce Kog61niceanu nu a fost de fa6 la a legerea candidatului. El a cce ptase initia l con-

., t

'

1.

didatura lui Negri, l nu pentru eli erCJ mare


boie r, a ~a cum a fost a cuzat, ci pentru ce5
,,nu s-a sfiit d e o pleda cu curaj i independent cauzcr ran ilo r .
Noaptea, pe la ora 2 dimineafa, partida
d-lui Alecsandri 5e adu" la Panait Cazimir
ti decide c voturile nu vor fi dpte lui Nt
gri. Pe ntru ce ? SupraJi c s-a diput de
ei fr s fie consultati toti, apoi, mai cu
seam , ceea ce s-a spus : pentru c Negri
era cumnatul lui Vogoride.
Toti a u fost foarte ncurcafi.
Atunci unul dintre ei : Docan, Pisoski sau
Cracti pronunt num~le lui Cuza, toti ac
cept acoatt candidatu r.

Anecdot intr-o sear.

Moruzi d in Pechia ICI Docan

La 4, scara, nou adunare. V. Alecsandri


afl, nu fr mirare, c colonelul Cuza este
candidatul definitiv. Pentru ce ? Cum ? Cuza
era din pa rtida l iberal, nevrind pe Negri,
a fost acceptat de partizanii lui Alecsandri.

...

.,
-

'1

J.

.. ,
-

'"

...

".

l'acstmU d e pe procesut
ver hnl car P a con$emnnt
hotdrt r ea parttdet natonale dfn ztua de 3 ta-

nuarie

~ li'..

..

'

. r

1 ...,

..

.l

..

~
~--

. .. :

...,

'

'

',)..'"
-

.~ r ,">.'!;:61(:\"'a ~ .. ' ..,:.iol".,.


' '"~.:.,.&
n ..'"~
~'
J -~~.-,~"\J;
..
..... ._ .,
'
'i.;;~~ -~..;.Ui43Nr-''f'' .. .-1~
~r;; .. ~
..

'

'
'

' .

"\

. :-

'

" ' ' ,'t


', o
. J.~ .'...
~H\ ~\,o

''

'

H~
,'

\..,

.,,

... '.

FacsimituL de pe actut oTigtnat al alegerii tui Cuza


ca domn aL Motdovet, la
:; ianuarie 1859, ~n Iat. Actu.t, scris pe peTgament, este
semnat de cei 48 de aleg
tori din car.e menionm pe
Vasile Alecsandrt, MihaiL
Kogiitntceanu.,
Costache
RolLa, ;NicoLae Roset Bt
nescu, ,Pet-re Carp, Nicott:e
Pisoskt, Nicolae catarg!,
Constanttn Gh. Ghtca...

La adunarea preptitoare, hotrit pentru


seara, toti cei 31 dm partida national erau
convocat Dar numaa cei 16 Jfiau c era
ales Cuza.

D. A. Sturdza, n notele amintite, nclin


s cread c Al. 1. Cuza era candidatul partidului de mici boieri care se strnseser n jurul lui Alecsandri : "Dac Cuza nu era de
atunci candidatul acestui partid, n orice caz,
i pregtea deja terenul pentru a a junge la
tron 1 ~ansele erau c oportineo unei familii care putea tot a a de bine s fie socotit ntre morile familii ca i intre cele mijlocii, c nu-i anuntase nc ideile despre
chestiunile sociale i c venise ultimul n
discutie; n timp ce ceilalt i erau uzoti".
Dup prerea lui, cnd ncordoreo n
partida naional a ajuns la culme "a
nceput Cuza s se ogite mai pe fat i
s- i formeze un partid. Alecsandri, vznd
c nu putea s reueasc cu nici un pret, i-o
dat in secret parte din voturile sale i de
acum nainte ou fcut planul". Sturdzo mai
pretinde o ti despre Cuza c "de altfel,
dup alegerea sa, o declarat el nsu i c
s-a tinut de-o parte la ncepu t, dei moi
multi prieteni I-au sftu it s intre n lupt,
numai pentru o-i l sa pe adversarii si s
se uzeze".
Notele culese de Baligot de Beyne ne pun
ns la ndemn o informatie preioas,
care infirm prerile lui O. A. Sturdzo.
Alecsandri o fost complet strin de hotr
rea membrilor partidului su de o-i alege
candidat pe Cuza, liberal ca i ei. N emulumii c nu au fost consultati i n prealabil,
ei erou ostili lui Negri pentru c era more
boier i moi cu seam cumnat cu odiosul
fost ca imocom, N. Vogoride. Alarma aleg
torilor s-a dovedit o fi nend reptit. Nu
numai Costoche N egri o fost ntotdeauna
mpotriva cumnotului su, ci i sotia acestuia,
Cocua Conochi, soro lui Negri, o combtut
atitudinea ontiunio nist o sotului su.
Hotrrea alegtori lor s i '1-o surpri ns pe
Alecsandri i poate chior 1-o ofensat.
Cine a pronuntat nti numele lui Cuza
acas la Panait Cazimir, nu precizeaz nici
Alecsandri care ind ic, sub semnul ntrebrii, pe Docan, Pisoski sau Cracti !
(edina) prezidat

de Rolla.
Discursul lui Rolla, amintind iurmntul c
toti vor da a doua zi votul lor celuia care
va fi ales n seara aceasta.
Au fost distribu ite bilete, fiecare invitat s
scrie numele candidatului su.
Le despuiarm : Negri 15
Cuza 13
Mavrogheni 3.
Trebuiau 16 voturi.
Se baloteaz mai nti Cuza ~i Mavrogheni.
MavroQheni rmne cu cele 3 voturi ale sale.
Astfel rncit nu a declarat c se retrage.
Koglniceanu inainte de votare (el nu era
din cei 16) a avut o discutie cu L. Catargi
~i s-a retras. Vznd aceasta Rolla a pus s
nchid ua cu cheia i a pus-o n buzunar.

Mavrogheni a leJinat intr-o

camer al

turat.

Apoi al doilea balotai intre Negri i


Cuza.
Partida celor 16 declar dorintele sale :
Alecsandri refuznd, noi nu vrem pe Negri,
votm pe Cuza.

Cuza a avut maioritatea. Au iurat c' a


doua zi se va vota pentru el. L-au chemat
pe colonel, care venea rar, refinut de functiile sale.
Cuza vine. Este salutat ca domn.

Din aceste relatri reiese c, reuniti la


Elefant n aceeai noapte, fr Kogln i
ceanu, discuiile ou contmuot violent. Pentru
o mpiedica i pe alti deputati s se retrag,
Alecsa ndri spune c Rolla o qnchis ua cu
cheia i o pus-o in buzunar. Dimitrie Rosetti Solescu, unul din fratii doamnei Elena,
o spus lui A. D. Xenopol c la scr Rosetti
o fost .acela care o tncuiot ua. Se spone
c colonelul Pisoski s-a aruncat n fato ui i
cu pistolul n mn, amenintind c se ucide
dac mai prsete cineva sala i c tot el
ar fi aruncat primul, n focul discutiei, numele lui Cuza.
Din notele lui Baligot de Beyne aflm astzi, prin mrturia lui Alecsandri, c cu
citeva ore mai nainte, la Panait Cazimir,
fotii si alegtori aleseser de candidat
pe Cuza. Important este faptul c numele
lui Cuza a avut dorul s potoleasc spiritele
nvrjbite ale numeroilor candidati i c n
unanimitate au semnat n aceea i noapte
procesul-verbal prin care declarau : "Astz i n 3 ghenarie anul 1859 Partida naio
nal i ndependent, ntrunindu-se n edin
i pi nd la scrutin pentru alegerea condi
datului la domnie, pe care cu totii cu onor
ne ndatorm o sustine n Adunare, prin vot
pe fa, au ales cu majoritate absolut de
candida t la domnia Moldovei pe colonelul
Alecu Cuza". Urmau semnturile.

Sala Elefantul i avea istoria ei. Tn timpul


lui Rallet, sub Vo~oride, se lucra acolo P.entru Unire. Protestari. Descinderi ale politiei,
ascunse in burta unui crocodil [sic !]. Lovitur pentru lovitur. Partida liberqj gsise
mijlocul de a pune mna pe hirtiile caimacamului, corespondenta sa cu Poarta, totul
a fost ascuns n crocodil i publicat n iurnalele franceze. Epoca dublei alegeri. Sf
tuitorii lui Vogoride : consulul Austriei Godel de Lanoye i Baragnon.

Sntem la 5. Oraul n srbtoare. Trupe


narmate ocupau piata Palatului Administrativ. Camera deputatilor adu nat la ora prnzului. Mai nti sluib la Sf. Nicolae, biserica
unde erau ncoronafi domnii, cea mai veche.
Liturghie fcut de mitropolit. Rugciuni
pentru a chema binecuvntarea cerului asupra alegtorilor. La ieire, Camera, prezidat de mitropolit, se duce n sala de e
dinfe. Sala plin. Doamne de societate.
Corpul consular. Poporul n urm cu 48 de
ore artnd pe V. Alecsandri : "tat domnul !

Atezan4ru cuza ca mator 4e ..lanctm


(cqvatCTte). Lttograt~~ conternporanil dE:
Pernet (Secfa stampe a Academiei R.S.R.)

Costache

partidei

lat

pe Vod!" Pe tribun crucea Ji evan


ghelia. Oiscunul mitropolitului. Vom proceda IQ un act solemn, apoi apel nominal
tn ordine alfabetic. Fiecare deputat trebuie
s se urce la tribun, s srute crucea, s
puno mina dreapt pe evanghelie ti s iure
cu voce tare c va vota conform con,tiintei
tale. (Modul de a vota fusese hotrt
dinainte fntro Guvern f partida liberal,
core nu voia s lase nimic la voia intim
plrii upui vot secret}.
Dl. R. Blnescu ia cuvintul pentru a cere
ca votul si1 fie secret. Dup o scurt discutie
se ia hotarirea, printr-un vot, c se va vota
cu voce tare.
Constantin Hurmuzaki cere cuvintul. In
gravele impreiurri, in care ne gsim, soco
tese c minoritatea trebuie s cedeze maio
ritJ ii, astfel incit alesul Notiunii s fie... etc.
Eu hotrsem s dau votul meu printului
Gr. Sturdza. Dar am tiut din sun sigur
c o moioritate s-a format in iurul numelui
altui candidat. Declar c cred de datoria
meo s votez pentru candidatul maiorittii.
Atunci incep apelul.
Primul deputat era dl. V. Alecsandri.
More senzatie. Mirarea tuturor cind dup
ce o srutat crucea i a pus mina pe evan
ghelie a spus : De liberul meu cuget, de
libera mea contiint, aleg de domn Moi
dovei, pe colonelul Alexandru Ioan Cuza>>.
Printr-o intimplare ciudat primii 12 vop
tanti apartineau partidei liberale : de 12 ori
Cuza. Printul Grigore iese. Citeva abtineri.
Nici unul impotriva numelui ieJit 1 Ultimul
chemat a fost colonelul Cuza. c<M abfin 1
Atunci mitropolitul proclam rezultatul vo-

NeQri.

nalonnte.

unul

d tntre

jTunta,U

tului. Strigte de entuziasm. Lovituri de tun 1


Apoi invit pe domn 5 depun iurmintut.
Domnul se urc la tribun Ji depune iur .
mntui.
Mitropolitul binecuvinteaz pe domn care
ii srut mina. Mitropolitul ia pe alteta sa
de brat til conduce in sala tronului, urmat
de caimacami, de Camer, de popor. Ci
mcamia depune puterea fi miniftrii iti dau
demisia. V. Alecsandri ministru al Afacerilor
strine. Dup obicei, o tav cu lichloruri,
bea numai domnul ti toasteaz cu cldur
pentru prosperitatea ti gloria Moldovei.
Rmine controversat episodul petrecut lo
Kogalniceanu acas, unde, ducndu-se leon
Ghico i Al. Beldill'lan s-i cear s semneze
alegerea condidotulur, Kog lniceanu, sculat
din somn, o face numai dup ce s-o asigurat
c acesta nu este Vasile Alecsandri. Kogl
niceonu relateaz peste cteva luni in Steooa
Dunrii aceeai sceno povestind c so a sigu rat numai dac nu snt candida ti Sturdzetii i lascr Catargi : "Ei bine, dac ace
tia nu-s, iat c subscriu, pe ncrederea am1
cilor mei politici".
i A. O. Xenopol fi arat pe Kogl niceanu
ingrijorat numai de candidatura Sturdzeti
lor, de o cror absent convingndu-se, c1r
fi spus uAtunci d-mi s isclesc, zise Ko
g lnic ea nu . Cind vzu c este Cuza, izbucni
intr-un vesel hohot de rs"'
Alecsandri ne-a lsat cea mai frumoas descriere a Iaului din ziua alegerii lui Cuza. Scrisoarea din 20 ianuarie
glsuiete : "Bucuria de o fi scpat de ce t
doi Sturdza o fost att de spontanC5, a tt C;
mare, inctt timp de trei zile populatia lau-

.. ,..

lui s-a dedat la adevc'Srate nebunii. Mase de


oameni purtjnd fc'Scl ii ~i imagini alegorice
parcurgeau strzile strignd : Triasc domnitorul, Trc'Siosc deputatii. Jos strigoii, la
moarte Miha; Sturdza 1 Corpul de ofiteri,
fericit de o avea un domn iesit din rndurile
sale, o venit s ne caute, pe noi deputatii,
la Cabinetul de Istorie Natural ; ne-o rpit
i~ ne-o purtat in triumf... A doua zi, de
Si. loon, ", om dus pe la nou seara la
Zizine ( 1. A. Cantacuzino) , m-om ntlnit cu o
imens multime populara, narmat cu fclii,
drapele, etc. Oncit om vrut s evit aceast
Intilnire, rr-au recunoscut n sania mea i
ntr-o clip m-am vOzut inconjurat de mai
mult de 3 000 de oameni, core s-au apucat
~ strige, salutindu-m : Triasc Alecsandri.
fr6ioscCS deputatul nostru ; Triasc poetul
nostru ... Tnsfirit om inceput s vorbesc spunind : Fratilor s triasc steagul Moldovei 1
Steagul romOnesc pe care il purtati cu atta
fal 1 la aceste cuvinte era gata s fiu asur:zit de urale... Tn mi_jlocuJ acestui tumult am
auzit o voce de adevarat stentor strignd :
Uocfe..i muzica ?... Gintati mi Hora Unirii,
ca Alecsandri a facu~-o ! Noi urale nsotite
de ioc, de cntece. Era minunat t
Chior i severul D. A. Sturdzo recunoate
acest entuziasm : " Cnd ii aduce aminte cineva entuziasmul cu care domnul a fost adamot de populatia Iaului i a Moldovei, cind
i amintete cineva devotamentul manifestat
fn mai multe ocazii in aceste :zile de triumf,
nu se poate dect s rc'Smi convins c rena
terea RomOniei era indeplinit, c nu mai
aveai dect s conduci bine acest popor de
venit energic i puternic avnd contiinfa
drepturilor i datoriilor sale.

'

Vedere genercU! a Iautut


la mijlocul secolului trecut.

AVANPREMIERE EDITORIALE

Evocarea "Rusia in rzboi" de Alexander Werth o apcrut n 1964 in Anglia (unde o fost reeditat in 1965) i o
fost publicat aproape in acelai timp n
S.U.A., Frana, k.F.G. i n alte ri. O editie in limba rus, prescurtat cu acordul
autorului, a aprut la Moscova n 1967,
iar in prezent Editura politic pregtete
versiunea romneasc.
Apreciat ca "cea mai bun carte pe
care o vom avea vreodat n limba englez
despre Rusia in rzb oi" (W. Shirer), "monumental i captivant...
O lucrare epic
ce-l va fascina pe cititor... ("Saturday Review of Literature"), "o carte valoroas care
pune n lumin comportarea ruilor in timpul
rczboiului ..." (Book Week) etc. etc. i primit cu interes i satisfactie de cititorii sovietici care vd in ea mrturia "un ui observator strin atent, care are o atitudine de
simpatie fat de tora noastr, faJ de poporul nostru" (E. Boltin in prezentarea editiei ruse a crii), cartea i datoreaz
succesul onestitii, respectului fat
de adevr i informatiei directe a autorului. Corespondent al ziarului "Sunday
Times" i al B.B.C. ("British Broadcasting

10

Corporationw), Werth a petrecut anii 19411946 n Un iunea Sovietic i a avut astfel


posibilitdtea s urmreasc "la fata locului~~ multe din evenimentele dramatice ale
celui de-a/ doilea rzboi mondial. Simpatia fat de poporul sovietic i de lupta
sa eroic impotriva cotropitori/or fasciti,
precum i un vdit dar de observaie, sustinut de pasiunea pentru adevr,
i-au ngduit lui Werth s scrie o carte vie,
direct, sincer. Cltorind mult prin tarc,
cercetind cmpurile de lupt dup incetarea
focului, stnd de vorb cu nenumroti oameni sovietici, soldai i mareali, muncitori,
rani i intelectuali, copii i btrn i, autorul o reuit nu numai s strng un bogat
material informativ, dar a izbutit - ceea ce
este remarcabil - ca, fr a mprti o
viziune marxist asupra istoriei sau o profesa convingeri comuniste, s ajung la o
optic, in linii generale, just asupra Marelui Rzboi de Aprare al Un iunii Sovietice
i al complicatului su context moral, politic i social. Dup cum observ i V. Kuli,
doctor n tiinte istorice, in articolul publicat
in "Novii Mir" (nr. 3/ 1968), "ntreaga carte
este str btut de ideea just c Uniunea

ALEXAN DER WERTH


Sovietic, forele sa le armate ou
rol decisiv in rzboiul impotriva

avut un
statelor

tico sovietic o exprimat i o serie de rezerve, in special tn pnvina analizei [; preblocului fascis t".
zentrii facto i/or social-politici. In prefata
Nu este deci de mirare c lucrarea lui amintit, E. Boltin observ c "bozut pe
impresii i amintiri personale, cartea lui A .
Werth o stirnit numeroase replici vehemente sau de-a dreptul injurioase in paginile 'vVerth nu este strin de aprecieri i consiunor reviste i ziare reacio nare din Eu ropa deratii subiective, uneon neargu -ryentote de
autor, tar alteon venind in contraaictie cu
occidental, care cultiv nostalgia fa de
fapte istorice determina nte". De asemenea,
Reichul "milenar" al nazitilor.
Werth "subost1meoz rolul conductor ~i
1n prefata crii, Werth a rat limpede c
lucrarea f)U poate f1 n um it in mct un orgonizator al partidului comunist in arma
caz o istorie o fi cial o rzb oi u lui. i <.u f, dind dovad c nu poate inelege raportul din~re part1d i armo fo".
atit mai putin, o istorie m ilita r, o istorie
o operatiunilor militare". El ii definete carDiscutat sau elogwf, cartea "Rusia in
tea drept o 11 isto rie a oamenilor". 1n ceea
rzl:/ i" este, fr
;ndoia. , un amplo
ce p rivete intentiile autorului, revista amereporta; istoric, scris onest i cu derican
"New York Times" (ianuarie
osebit ialeni. SGrm c cititorii notri
1964) le-o exprimat concis : w ..W erth o nvor urmn cu interes fragmentele pe CCJre
cercat s arate cum a intrat Rusia in rz
boi I datorit cror factori nu o ajuns le publ icm in numrul de fa. Ele evo::
W ehrmochtul la Kremlin, ci Armata Roie zilele i noP'file btliei de pe Volga *, cea
moi t,rias inclestare de forte din cel de-o/
la Berlin".
Apreciind meritele lucrrii lui W erth, in doilea rzboi mondial, care prin victoria
deosebi pentru justetea cu core aceasta pu- armatelor sovietice:> o marcat inceputul sfirne n lum in caracterul popular al rzboiu- itu!ui lipsit de glorie al agresorilor hitlelui dus de Uniunea Sovietic impotriva Ger- riti.
maniei fasci$fe, pentru obiedivitateo cu care
* In acest sens vezi i articolul " B tlia
studiaz relaiile dintre U.R.S.S. i aliatii si
Stolin{;"rJdului" de rolonel I on Cupa, publicat
occidenta li in penooda rczboiului etc., eriin "M<1gazin IStoric' m. 2 l9Gtl.
11

ll

Pretutindeni nttmai ruine. Dar


dup

lf/;1... ... ... .. . .. : ' . .. .


.."l:t.

fi'&

"

. '
.;_ t

"'.

'

"

fiecare ztd,

arma n

..

mn

soLdai

cu

. . .

Pe teren descoperit fiecare pas

se tace cu riscuL

Tn linii generale, btlia Stalingradului


poate fi mprit n urmtoarele etape :
1) De la 17 iulie la 4 august, etapa n
care luptele au fost purtate mai cu seam
n interiorul cotului Donului i n care ruii, lansnd lozinca mobilizatoare "nici un
pas napoi", au ncercat s frneze na intarea armatelor germane. Tn partea de nord
a cotului, ruii s-au btut cu ndrjire, vrnd
s pstreze mdcor cteva capete de pod.
Tncetinind naintarea trupelor germane, ruii sperau s ctige timp pentru ntrirea
poziti ilor de aprare ale Stalingradului, la
care mii de oameni lucrau ntr-un ritm fe-

12

vieii

bril, dar -core, .aa cum avea s dovedeasc


ti mpul, nu au fost de un ajutor prea mare.
Unii strategi - ca generalul Eremenko, de
pild afirm c nici luptele de dincolo
de cotul Donului n-ou fost lipsite de important, frnnd pe de o parte naintarea germanilor, iar pe de alt parte mpiedicndu-i s ncercu i osc trupele ruseti d in interiorul cotului i s cucereasc Sto.l ingradul printr-un atac puternic.
2) De la 5 august la 18 august. Dup ce
mai nainte malul sudic al Donului fusese
luat cu asalt la imleanskaia, o mare parte
a Armatei a 6-o germane, sprijinit de uni-

ttile

blindate ale generalului Hoth, o incerc.at s depeasc flancur:il e armate!or


rusesti, ndreptndu-se spre sud-estul Stalmgradului, din ' directia Koteln ikovo, Abganer.avo si Plodovitoie. La 14 august aproape
intreaga f i e cuprins n cotul Donul ui {cu
exceptia ctorva .capete de pod .pstrate de
rui la nord) era ocupat de germani. Ace
tia atacau ocum Stalingrad ul din sud i
i naintau asupra oraul ui i din vest, i din
nord-ves1.
3) De la 19 august 110 3 septem brie - perioada de culme a luptelor din regiu.nea cup6ns ntre Don i Volgo. Dei n sud- estul
orau l ui, n dreptul ruri lor Axai i moi trziu Mikova, illo micul o tost tinut cteva zile
.n loc, n ziua de 23 august, germanii ou
spart f.rontul de pe Volga, la notd de Staling rad, formnd o pung larg de cinci
mile. Tn aceeai zi, 600 de avioone au bombardat Sta lingrodul. Dar rn ci uda haosului
provocat de ra idul oerian, n cursul ctui a
ou murit 40 000 de oameni. nici au toritile
militare, nici cele civile nu i -ou pierdut
co.pul ; spre a evita ncerciJirea i spre a- i
mpiedica pe germani s atace din partea
de sud -o pungii situ.ate tPe Volga ~a nord
de Stolingrod, rU'ii s-au .retras n ora . Astf el punga germani lor d in nordul Stolingrodului, cuprins ntre Rynok i Erzovko, o
fost "stobHizat" .
4) De :Jo 4 la 13 septembri e luptele s-ou
con-centrot ;n cartierele mrgi na ~e ale Stolingradu'IU'i ; dar t rupele germane, cro indu-i drum spre Volgo d in sudul orau lui,
ou izolat A rmata a 62-a rus de restul fortelor ruseti. Lo 12 septembrie genera lul
Ciuikov o f ost numit comandant oi Arma
t ei a 62-a.
5) Perioada dintre 13 sep1ernbrie i 18
noiembrie a fost ma rcat de istorica bt
ioie din interiorul Stclingradului. Pe la miitocul lui octombrie, ruii nu moi detineau
dedt trei capete de pod de mic important ; totui germani i au fost incopabili s-i
izgoneasc, n ciuda unei ofensive " decisive'/, dez lnu ite n prima jumtate o lunii
noiembrie. Grosul orfileriei ruseti se afla
pe cella l t rnal a l Vol gi, fi ind relativ invul n erabil, <:u toat superioritat ea a erian
a germa.ni.Jor.
Apoi o urmat contraofensiva rus.
1) .Perioada dintre 19 noiembrie oi 11 decembrie, n care .ruii ou re uii s ncer
cuias c t.rupele germane i cel e aliate din
Sta'lingrad.
2) Tntre 12 decembrie i 1 ia.nuarie, evenimentul cel mai cle sea m o fost ncer<area =lui Hoth i Monstein de o strpunge ncercukeo i de o ajunge la kupele ofl.ate
in ora ; eecul acestei ncerc.ri o ovut d rept

urmare ntrirea cercului rusesc n


!ur~l
Stalingradului i totala derut a 1tallen 1lor de .Ja Dan.
.
3) Etapa dintre 1O ianu~ ri a. i 2 februa ne
1943 a fost marcat de l1ch 1da rea fortelor
germane i aliate din "cazanul" de la Stalingt ad [... ]

Cu trenul de-a lungul ,,arterei vitale"

..

La 1 ianuarie 1943 germanii din interi orul


cazanului de la Stalingrad - a crui form
ova l cuprindea patruzeci i patru d e mile
de la vest la est i paisprezece mile de la
nord la sud - erau izolati de mai bi ne de
as e sptmn i, sing urul lor mijloc de leg
tunS cu restul lumii fiind cteva avioane de
transport. Tncc5 din 24 decembrie, ultima lor
spera n de a fi sa lva i de "Gruppe Hoth"
o lui Manstein fusese spulberat .
Tn prima jumtate a lunii ia nuarie om avu t
posibi litatea s cltoresc, mpreun cu un
grup restrns de corespondenti de pres,
de-a lungul cunoscutei ci ferate de la r
srit de Volgo, care luni ntregi fusese "artera vita l" o tPupelor ruseti n btlia de
l a Sta.lingr.ad. Tot pe aceast cale ferat fuseser transportate n octombrie i noiembrie t rupele, armele i proviziile n zona
din sudul Stolingradului, de unde pornise,
.fa 2 noiembrie, asaltul lu i 6remenko.
Am .p r sit Moscova n d imineata zilei
de luni 3 ianuarie 1943, urcndu ~rn intr-un
vo~on de dormit demoda.t, dinaintea revo
lut1ei, ata at la expresul Moscova-Saratov.
Pe sfenice se mai putea citi nc " Compagnie Internationale de Wogon-Lits", iar
lng lavoar se afla o plcut de ala m pe
core scria n ru sete - cu ortografia obi
nuit na inte de revolu tie i n franfuzete : " Sous le lavabo se trouve un vase ".
Tn Un iunea Sovieti c, chia r n onii 19421943, fopt~l c ni se n gd u i se s c l torim
f n conditii relativ luxoase nu nsemna o
favoare special : moi erou i alte persoane
n vagonul de dormit - fun cjionari superiori, intelectuali n misiune, ofieri de la gro
dul de colonel i n sus etc. Nu eJ<isto, binene les, vagon restaurant i ne-am mu ltum it
cu hra n rece i cu ceaiul d in scmovarul
btrnu l ui i binevoi torului provodnik. Dar
celelollte vagoan e ale trenu lui erou de clasa o 3-a, cu bnci tari, ticsi te de soldati,
j cu toate ferestrele nchise ; n untrul lor
era i ngrozitor de cald i n aeru l vi ciot pfu.
tea acel miros speci fic de cizme, pine
neagr, varz fiart i mahorc .

Cind am plecat din Moscova, vremea era


cetoos i din turu rii de la fe reastra vagonului se prelingeau p i ctur i de ap. Am tre

cut pe lnr,Jo Kai ra , ale crei .case ..arse cu


un an namte d e tr upele germane 11 n drum
spre Moscova ominteou zilele de gr0az
ale unui trecut ~ce tprea foarte indeprtat.
De dnd fusese incercui t Stalingrodt1l nimeni
nu-i nchtpuia c un osemeneg prpd ar
moi tfi fost posibil (...]
Lng Kotelnikovo, ruii coptu raser un depozit urias de munitii, dou avioane Fokke
Wulf 189 Intacte : i alte citeva avioane germane. Sergentul aviator ru s cu core st
team de vorb tmi spuse ,c ;nu-i plcea
prea mult ideea de oa fqlosi avioane germane : " Treaba nu-i <:n ior att de s i mp l.
Artileri-ti i notri antiaerieni trag ou mult
precizie. O dat, la Stalingrad, om pus
mna pe cinci avioane M e. 109 n perfect
stare i ne-am g.nd it scl le utilizm. Chiar
n prima zi au fost doborte t<Da te <:inci de
propriile noG:Jstre tunuri. S m t!l dracu',
da' eu ntr-un avi on genmG.n nu m urc.
Poti semnaliza mult i bine : .l
jos i
nchipuie c neamtul v.rea ~-1 rag fOe
sf<:>or i nici n ruptul <:a~ului nu las s-i
scape oc<!lzio s d0boare un Messerschmidt...M Ne mai spuse c a~ioGnele fuseser imobilizate d in pnki na lipsei .de ap, !vcru frecvent pe aerodro murile improvizate
in ste p.
Activitatea aeri an era 7n c in tens. De
la baze din ce n ce mai ndeprtate - n
momentvl acela cea mai apropiat se afla
la Salsk, la 125 de m~le de Kotelnikovo i
220 de mile de Stalingrad - , germanii continuau s trimitcl a~ioane de trcm~port spre
ar.mata ncercuit a lui Paulus. P(Jtine 1ns
reueau s a j ung l.a destinatie, cci ruii
de JCJ~bor<O u cu duzinele. Promisiunea ~ui
Goering de a trQnsport~ zilnic 509 de tone
de provizii lea StQiingra.cl se dovedise a fi
o poves te de adol"mit <:apiii. Numero ii prizonieri aviatori germani cu care am stat
atunci de vorb erau evident descurajati d e
sarcina lor, consideni,nd-o pe dr ept ouvn t
echivalent cu sinu.cidere, i se ndoiau
de eficacitateo rezistelltei trupelor ncercu ite 'la St al ingrad ; .civa Continuau totu i s
cread n viitoarea ofensi~ germa n d in
primva r i n
ocupG:Jreg St al ingr<Odulu i,
sustinind c Rostovul nu putea fi abandonat. P.rizonierii infanteriti - ~d i ntre care
unii rtciser flmnzi prin step cte o
s ptmn ntreag, nce rcnd s ajung din
urm trupele n retragere - erau ~i mGJi demoralizati. Nazitii fonatici, i mai ales
"b ieii" lui Goering, i menineau convingerea c Germania nu putea fi nvins ;
totu i sub influenta evenimentelor de la Stalingrad ncepuser s se ntrebe ~ i ei dac
rezultatul meciului nu va fi nul.
Locu l cel mai opropi<lt de fron1 'la core
am ajuns a fost Zimov.niki, si tua1 tia 60 de
mile mai jos de linia Stalingrad- Caucaz.

ae

14

Germanii pr&siser or.oul doar cu dou


zile ti~nainte i erou angajai i ntr- o a ctiune
intens de oriergard la vreo oinci mile c
tre sud. ActivJ tatea aerian ero .nenker.upt .
P.entr.u a a j un~e Ja Zimovnik:i Gm strbtut
mile ntregi iprtn IStepa :neted, ocoperit d e
zpad ; .am tlsat qn Ulim lnc 1un depozit
de mun itii prsit de germani ~n grab ;
deasupr.a capulu i ,nost~ru treceau t,n fiecare
cl ip .avioane de vntoare ruseti ; foarte
aproape aveau ~oc lupte aeriene, i ar ovioa
.nele de Vntoare urmreau trupele germane in retragere. Acum, retragerea for fncet inise : rm iel e celor dou d ivizii de
tancuri <:are ncercose r s 1ptrund pn
la Stalingrad fuseser ntrite de divizia
SS Viking adus din Caucaz. Auzeam
foarte bine buburtul tunudlor i "la un moment dat un obuz <:zu lng noi, ~rid icnd
un nor de rfum galben. Dinspre sud venea,
d in cnd n cind, un zgomot puternic, semn
c celebrele katiue ruseti erau n actiune. Orel ul suferise mult de pe urma bombardamentului s. i u.n siloz de "'
aru mai ardea nc ; ,locu itorii repetau aceeai pove~te 1
p e care o auzisem .i tn celelalte orae
eliberate; timp de patru zile at durose
lupta sttuser ascuni prin .pivnie, cu hran insuficient i sugind zpad ca s - i
potoleasc setea.
Cld irea mare a casei de ~ultur fusese
folosit de germani drept cazarm. Podelele erau acoperite de pa iele pe care dormiser soldatii germani. Estrada ero iimpodobit cu crengue de brad, iar pe mese i pe
culcuuri le de ,paie ~e vedeau urmele unei
petreceri de Crciun - duzini de sticle de
vin i de .con~ac golite, mai toate cu etichete franuzeti, cutii de conserve i pachete
de igri .i biscuiti nemeti. Mai incolo se
a fila un teanc de .reviste; 1Joa din ele avea
o poz 1nfind 111ite soldati germaflli stnd
da soare n ezlong uri, pe o te ras deasupra malului Mrii Negre - :s fi fost Anopa ? - i un articol de reclam turistic
despre "Minunatul Caucaz i Coasta Mrii
NegreM. Se vede treaba c nemtii ncepuser s se simt 7n Cau.caz ca la ei acas .
Revista op rtJse doar cu trei sptmni n
urm ; iar acum germanii fugeau d in Caucaz ct i tineau picioarele [ ...]

Ultimaturn ...
Se punea .acum problema lich idrii ,,cl
drii" germane de tia Stalingrod. Trupele
czute 1
n capca n nu mai .aveau ~nici o speran. Dar rnu-i ddeau nc pe de-o-ntregul seama de situatia f r de ieire n .care
se aflau. O fiterii continuau s spun solda ilor s rru fie ngrijo"ati de scderea r apid a ratiil or, c Fuhrerul va avea gri j ca

ostat

sovietici tutnd cu asatt

uutmete cuiburi de
ate inamicutui
:

...

........

rez1stenil

...
'! .
..
..,.:.
',
',.
.
.
.
. '........'
~

..

J.

.,.

.'...
~.
. -.;..;
.....

'
'

...

....

...

,,.

'~ '~ ...... .


'

..,.,

. ".

. .
. ... "..... . . .
_____
~

'

..._\

. ,.

. . . . .--

'

..~:,. '

Cu. tot gerul ier-nti, luptete


din partea de nora a oraului
au durat pn ta inceputul
ltmH februarte

totul s ~e &fireas c cu bine, chior dac


Manstein nu izbu:~ise s a ju n g pn la ei.
i ,Jj se mai spunea s0ldatilor german i c
i n orice ooz prezenta !lor n Stalingrad nsemna o mare !pacoste pentru rui i - privind lucrurile .n c:msamblu - un more servi ciu adus Fuhrerului i pa triei.
Armata comandat de Paulus era ncercu it de Ilo data de 23 noiembrie i provi~
ziile se mputinau vertig inos. Dup putine zile, luftwaffe <!lbia transporta 100
de tone zilnic, .i ar ctre sfritu. l lui decembri e, chiar mai putin. Tn schimb zilnic cre
tea num rul avioanelor doborte [...]

Trupele Armatei a 62-a ruse, care Cl prau


capetele ~e pod ole Stalingradului, profitar de pe urma lipsei de mullitii o germanilor. Aproape c nu mai era nioi o primejdie s O'doc i n plin zi cozonele cu hran
cald pno la cei d~n lini.a tnti, dei germanii i pndeau de la numai patruzeci de
yaJ'Zii distant. Nici trecerea convoaielor de
snii tr.ase de cai peste Volga inainte de
lsarea ,noptii nu mai era considerat periculoas ~ tini nd,
bineinteles, seama de
sensul "stalingrdean" al noiunii de securitate [ ...]

15

Tn prima sOptOmina o funii ianuarie tru-

pele de pe f rontul Donului, comondate ~e


Rokossovski i Voronov, aflate tn stcpo dm
trc Oon i Volga, se pregateau pentru asaltul final. tiin d c6 german ii drn i.r.terio~~!
cercului dispuneau ncc5 de arme I mun1t11
i oind sa evite ,,o vrsare de sin ge inut il", pencralul Voronov reprezentantul
Marelui Cartier General al Comandamen
tulu i Suprem al A rmatei Roii si generolvl
Rokos sovski - comandantul frontului de pe
Don - trimiserO la 8 ianuarie un ultimotum
generalulu i-colonel Paulus .
" Din 23 noiembrie, Armata a 6-o german,
formaiilo Armate i o 4-o blindate i unit6tile tnmi se pentru intOrire snt ncercuite ..
Trupe le germane care trebuiau s6 va vinO
in ajutor ou fos t zdrobite, iar rmiele lor
se retrag acum spre Rostov... Fortele aeriene germane de transport care v aprovi zione ozO cu roti i mizere de hran, munitii i combustibil snt nevoite s -i mute mereu bazele i s parcu rg distante to t mai
mori pentru o a junge pn la voi... Au nregistrat pn acum pierderi uriae att de
avioane ct i de echipaje, iar ajutorul ce
vi-I aduc este pe calc de a deveni ineficace ...
Trupele voastre sufer de foame, boal
i frig. Iarn a aspr ru seasc6 e de-abia la
nceputul ei ... Nu exist nici o posibi lita te
s spargeti ncercuirea. Situatia voastr este
disperata i orice rezistent, inutil" [ ...]
Ultimatumul stabilea locul unde trebuiau
s se prezinte a doua zi, 9 ianuarie, ora 10
dimineaa, venind ntr-un autocamion
cu
steag alb, imputernicitii lui Paulus. Ultimatumul se incheia cu avertismentul cc5 in cazul n care propunerea va fi respi ns "forele aeriene i Armata Roie vor fi constrnse s n imiceasc trupele germane incercuite ", iar ,,rspunztor do anihilarea lor veti
fi d umneavoastr " (generalul-colonel Pau
lus - n.n.).
Ultimatumul a fost respins. Dar nu pe
dot . General ii germani
voiau s ct ige
t imp pentru a-1 consulta pe Hitler i pentru
o se mai gndi. Mai trziu la Stalingrad
nite ofiteri rui mi-ou povestit c dup prezentarea ul timatumului u rm un scurt r
gaz n core de ambele prti tunurile amuti r . Tn "tara n im nu i" nu circulau numai solii
oficia li, ci se avintou i a lti ru i (printre
core un ofiter de stat-major pe core 1-om
cunoscut) ajungnd pn la germani i ncercnd s - i conving s depun a rmele.
Dar Hitler nici nu vru s aud de copitulare, iar von Monstein, socotind c sacrificarea trupelor ncercuite la Stali ng rad era
n interesul lui, nu-l i nform pe Paulus asupra situatiei reale, l sndu! s bjbie prin
i nruneric.

16

La 1O ianuar ie, ora 8 dimi neata, ruii, alcc5tvind un b araj de 7 000 de tunuri i mortiero - pe alocuri cu o densitate de 170
de tunuri sau mort iere la ki lometru - , de-a
lungul pri i de sud i de vest o pu ng ii ncepur ata cul. Concomitent, avioanele ruseti bomba rdar pozit iile 9ermane aflate
n interior. O or mai trziu 1n tro r i n lup t
tancurile i infanteria rus . Tn ciuda rezis
tontei desperate o germanilor, core fort ifi
caser pu ternic ntreg sect .,ru l, prin unele
sp6rturi rui i n a i n ta r dm pri ma zi trei pn
la cinci mile.
la 17 ianuarie, Comandamentul rus trimise lui Paulus o nou propunere de capitulare ; dor, de i cel outin doi dintre general ii germani - von Seydlitz i Schlommer erou pentru capitulare, Paulus nu prim ise
incuvimtorea s accepte propunerea. Ruii
ocupasera a proape jumtate din "clda re,
dar rezistenta germanilor era nc drz [ ...]

Galoanele

capitulrii

la 22 ianuarie, ruii declanar atacul


final. G ermanii se retrgeou n dezordine
la Stalingrad ; n ziua de 24 ru ii ojunser
la lin ia exterioar de aprare o Stolingrodului, in fata creia rez isto ser i ei pn
la 13 septembri e. "Trupele germane trec
prin greutfi inimaginabile - scria un ex
pert mil itar
rus, colon elul Zomiotin - ,
acum incep s- i dea seama cit de desperat este situatia lor i se predau n gru
puri"'. Tn sectoarele prsite, germanii i
omorau bolnavii i r niii ca s nu cad n
mina ruilor. Dar Hitler i Manstein insistau
n continuare ca trupele germane d in i nteriorul pungi i d e la Stalingrad s
reziste.
Paulus fu avansa t la gradul de feldma real,
cu toate c nu contenea s-I informeze pe
Manstein de i nutilitatea rezistentei.
Conform unor dri de seam germane,
moralul soldatilor
i al ofiterilor scdea
vertiginos, iar la Gumrok - singurul aero
drom german unde ofiterii plteau aviatorilor preturi mari pentru o pleca cu ultimele avioane - avur loc jalnice incierri.
la 26 ianuarie, trupele ruseti intrar in
Stalingrad att pe la nord cit i pe la vest,
ntlnindu-se, in sfrit, pe colina Momai cu
unitile Armatei o 62-o o lui Ciuikov, care
i n cursul lunilor decembrie i ianuarie hr
ui ser germanii din sectoarele Mamei, Baricade i Octombrie Rou [ ...]
Mai trziu, cnd om fost la Stalingrad, am
auzit povestea din gura celui care-I cap
turase pe Paulus : un tn r cu un nas crn,
pr blond i fata zimbi toore, locotenentul
nu-ti
Feodor Miho ilovici Elcenko, cru ia
venea s-i spui altfel decit Fedia. loco ~e
nentul care capturase un feldmareol vorbea cu nsufleire, istorisi ndu-i fapta.

La 31 ianuarie - o zi dup~ cea de-a 10-a


aniversare a regimului hitl erist, zi n care
Fuhrerul se abtinu de la discursuri - , rui i se indreptau d in toate directi ile spre centrul Stoli ngradulu i. G erm anii in :Jhefa ti i infometati continuau s lupte. D u p un baraj greu de artilerie, ruii ocupar piata din
faa magazinului universal i apoi nconjorar cl~direa. Din cnd n cnd intrau n actiune i arunc~toarele de flcri. Elcenko
mi povesti C aflase n cursul zilei de la
trei ofieri germani .prizon ieri c Paulus se
gsea in cld i rea
magazinului universal.
,,Atunci am nceput s tragem n cldire
(unitatea mea tocmai ocupa cealalt .parte
o strC'izii, d in fata intr~rii in magazi n) i de
indatC'i ce obuzele czur asupra ei un reprezentant al generalului-maior Raske scoase <:arul pe u~ i-mi fcu un semn cu mna.
Riscu era more, dar am traversat strada i
m-om ndreptat spre el. Ofiterul german
chemC'i un
interpret
i-mi spuse : eful
cel more dorete s vorbeasc cu eful vostru. Iar eu i-am rC'ispuns : eful nostru cel mare are altceva de fciJt. Nu-i la
dispozitia voastrC'i. DacC'i vreti neaprat, puteti sta de vorbC'i ou mine. Tn iimp ce discutam, din partea cealalt(] o scuarului ai no
tri continuau sC'i bombardeze dC5direa. Am
chemat citiva dintre oamenii rmei i au venit
doisprezece ostai insotiti de doi ofiteri. Toti
erau bineneles inarmati ; ofiterul german
le spuse : Nu, .eful nostru cere ca numai
unol sau doi dintre voi s~ intre. La care am
rspuns : FrC5 conditii. Singur nu
1ntru.
Totui, pnC5 la urm am czut la nvoial
s mearg numai trei dintre noi. A a
c
om ptruns toti trei in subsol. A cum este
gol, dor s-I fi vzut atunci 1 Era ti csit de
soldati, se nghesuiser cu sutele, mai .ru
ca n rtramvoi. Erau murdari i flmnz i i
miroseau urt. i ct de speriati preau 1 Se
vrser cu totii acolo ca s se adposteas
c de focul morti ere lor.
Elcenko i ceilalti doi ofiteri fur~ condui la generalul-maior Raske i la generalul-locotenent Schmidt - .eful de stat-maior al lui Paulus. Raske le spuse c voia s
negocieze copitularea in numeJe lui Paulus,
deoa.r~ce acesta din urmC5 "de ieri nu mai
rspu~de de nimic. Elcenko m~rturisi c
toat~ povestea i se prea cam m i sterioas ;
nu se putea dumiri ~a re dintre ei era efu l.
Se retrC5sese oare Paulus, lsndu-1 n locul
su pe Raske? ori voia doar s evite s
oopituleze -chiar el n persoan ? sau poate
se iS<Jase vreo disensiu ne ntre Paulus i ceilali ? Dei aceast ulti m presupunere nu
stC5teo in picioare, cci Ra ske i Schmidt se
duceau ntr-una n camera lui Paulus, probabil pentru a.-1 consulta as'Upra capitulrii.
Poate Paulus nu voise s trateze direct cu
neinsemnatul locotenent rus. Totui n cele

din urm~ Elcenko fu introdus n odaia lui


Paulus. " Era ntins pe patul lui de fier povesti Elce!lko - , mbrcat n u n iform.
Era neras I nu s-ar putea zice c prea
prea vesel. Bine c s-a terminat.> - i-om
spus ~ u. Tm i a r.unc o privire pl in. de tris
tete I ddu d m cap. Trecmd apo1 n camera ceal alt - t i i, culoarul era n esat
cu soldai - , Ra ske m i spuse : (Am o singur rug minte : s-I luati de a ici cu o mai n ma i bun i sub paz sigur, ca soldatii ru i s nu-l omoare ca pe un vag:Jbond... Elcenko rse. " l-am spus 0 . K... ;
veni s -I ia o m a in trim i s special pentru
el i iiu dus la reedina generalului Rokossovski. Du p aceea nu tiu ce s-a mai ntmplat. Dou zile n ir n-a m fcu t dect
.s adunm prizonieri germani. Iar trei zile
moi trziu se preda r i cei d in sectorul nordic. Dar chior i n partea aceasta a Stalingradului luptele ma i du ror cteva ceasuri dup predarea lui Poulus ; cnd ns
aflor cele petrecute, germa nii nu ne mai
f<:urC5 greutati.
Tot atunci se predar~ nc cincisprezece
alti generali germani ; de altfel ncepuse
predarea n mas a trupelor germa ne. Totui n partea de nord o Stol ingradului, nchise ca n~r-o pung, cteva tru pe co ntinuau sC5 lupte. Din avion, ru i i arun car
asupra lor manifeste de core a taaser fotografii ale generalulu i Paul us l ng care
un general rus i lua interoga toriu ; proba
bil c ru ii nu av useser timp s fa c clie e ; sau poate crezu ser c o fotogra fie
adevrat(] era mai convin gtoa re. Tn sfr it,
n ziua de 2 februa rie se pred i acest ultim
grup de germani, nu ns mai nai nte ca
lf'uii s fie nevoiti s fol oseasc artilerie
g rea. Printre ei se n u mrau op t generali,
'Unii d intre care - ca de pild generalullocotenent von Arni m, v rul celuilalt von
Arn im care-i ctig ase
f aima n N ordul
Af.ri cii - erau naziti fa natici. Tn total se
predor 40 000 de ofi eri i soldati germani.
Potrivit comuni catu lui oficial rus din 2 f e
bruorie, n
noiembrie fuseser n cercuiti
330 000 de oameni, dor ntre 23 noiembrie
i 1O ianuarie da t la care a ncepu t lichidarea pung ii de .la Stalingr.a d - muriser n 1lupt sau de foame si boa l 140 000
de oameni. Dup informatiile primite de la
colonelul Kulowski - efu l intendenjei Ar
matei a 6-a - , la 1O ianuarie avea de aprovizionat 195 000 de oa meni, inclusiv politia
i persona lul Todt. Pe lng cei 2 500 de ofiteri au fost capturati 24 de generali, prihtre
care i un feldmoreo l ; n um rul total al
prizonierilor s-a rid icat la 91 000 de oameni,
ceea ce nseamnC5 c i ntre 1O ia nua rie i
2 februarie >OU murit sau au fost uci i
100 000 de oameni, iar de la nceputul in-

17

cerouirii, 200 000 de oameni. Tn acel ai comunicat se m enioneaz c rui i capturoser n ultima faz a operatiei, cu ncepere de
la 1O ianuarie, 750 de avioane, 1 550 de
tancuri, 480 de ca re blinda te, 80 000 de tunuri i mortiere, 61 000 de autocamioane,
235 depozite de mu nii i i o mare cantitate
de tehn i c de r zboi.

- -

lch hatt' einen Kameraden ...


Cele do u .avioane cu care cl toreom
oterizar n ziua de 3 feb rua rie, n primele
ceasuri ale dup-a m :~z i i, n mijlocul unei
stepe ntinse, acoperite de zpad. Vrem ea
ero friguroas, dar nsorit, i vntul sufla
necrutor d inspre est. la c-aptul aerod romului se -a fl a un sat i cteva cl d iri destinate serviciilor administrative. Din cou ri l e
caselor se ridica un fu m alb. Nu se vedeau
urme de bombardament. Ne g seam undeva n nord-vestul Stalingradulu i.
Cu o rnoapte nainte ascuHasem la radio
un post german : transmiteau mul t m uzic
de Wagner, bucile cele mai lugubra, repetnd ntr-una ma rul funebr-u a lui Siegfried i "lch hatt' einen Kameraden (11Aveam un camarad"), "Gotterdommerung"
("Amurg ul zeilor"), f rumos cuvnt la auzul
cru ia lui Hit.ler probabil c i se fcea pielea de g in . lch hatt' einen Kameraden ...
Da, .i nu unul singur, ci 330 000... [ ... ]
Tn d imineata urmtoare am fost condui
prin ~stepa acoperit de zpad (era un
f.rig de minus 20) pilnCi la u.n al:t sat, al c
rui nume f1U l-am a~lot niciodatCi. Motivul
seorewlui era uor de inteles : aici aveam
s-i vedem pe genera1Jii germani. Ce s-ot fi
nrwnplat dac ar fi oter.izot deodat trupe
de paroutiti germa,ni fc,nd o ncercare
disperat de a-i salva (lucru putin probabil)
sau dac germanii i-ar fi bombor:dat ca s-i
omoare, aoum -cnd ,nu rnoi puteau fi de folos Reichului ?
Era un sot cu csue ubrede de lemn i
citiva copaci ; la prima vedera prea p
~rsit, pretutindeni se ved eau numai soldati ; nici un locuitor civi l. Generalii ocupau ase case - repartizati cte cinci sau
ase n f.ieoare. N-am putut i.ntra in nc
pere i atunci cnd acceptau s stea de
vorb cu noi trebuia s vorbim c u ei prin
ua care ddea in antreu. Unii stteau pe
ios, pe scaune sau in picioare, i ntorcndu..."e spatele. Er.a ca intr-o gr din zoolog ic, in care unele animale manifest
:interes fat de Vtizitatori, altele nu. Cei din
fund intorceau din cnd n cnd capul i
priveau $pre u. Ceea ce te izbea n primul rind erau ordinele, medaliile i cru cile
agate pe uniformele lor. Multe p rea u
ornamente de pus deasupra c m i nu l ui.

Citiva dintre generali purtau monoclu i


semnau neveros'mil de mult cu caricaturi le lui Erich von Stroheim. Dar n tre ei se
deosebeau. Unii se strduia u s ia lucrurile n uor. Generalul von Seydlitz -core
nu peste mult timp avea s joace un ro l
important n organizatia "germanilor liberi~~ - ncerca s fo c haz de necaz ; ~o
fel i generalul Dubois, care rn ji i ne
spuse - ca i cnd ar fi vrut s nu ne spene c era austriac; generalul von
Schlommer rnji i el i ne spuse : 11Haide,
haide, sr uneti-ne ce vreti s tii ?
apoi,
btndu- pe um r pe unul dintre ofierii
care ne ntovreau, ort spre epo etii
noi ai '!c~stu ia ":lir:Ind~-se : ,,Wos ?-neu ?"
cu o pnv1 re com1ca I aprot>atoa re, care
msemna : " e1, sper ca acum e,tJ un osta
1
' ,

adevrat".

Cel mo i antipa tic dintre toti era genera lul von Arnim. De o n li me neobinuit,
cu un nas lung J. sucit, avea pe fata lui
de cal i n ochJi lui iscoditori o expresie
furioas. Pe piept purta o uluitoare colectie de cruci i medalii. Cnd cineva l ntreb de ce se l saser germanii prini n
curs la Stcrlingrad, rspunse r6stit : "Nu
a a trebuie pus i ntrebarea. Tntrebati mai
bine cum am rezistat atta vreme, cu toat
s~peri;>rit'!tea numeric cop leitoare a ruilor 1 Dm fund, un olt general mormi
ceva despre foame i f rig. Cnd cineva i
ddu cu prerea c Armata rus ar f i
poate mai bun decit Armata germa n sau
n orice caz mai bine condus, von A rnim
incepu s gifiie i se roi de mnie [ ... ]
Apoi, cind fu i ntrebat ce tn seamn~ crucile
i celelalte orn.amente murale de pe pieptul s u, le resfirc!i zgomotos una cite una
explicnd c zvastica neagr intins ca
un pCiionjen i incadrata ntr--o r.amCi de
aur era " dos Deutschc Kreuz in Gold, desenCit de Fuhrer n persoqn . " S-or spune
c aveti o mic nemultumire impotriva
FuhreruJui i - il fntreb cineva. Ochii i i
clipirCi i r spunse doar att : "Fuhrerul
este un om mare .i cine se nd oiete va
a vea i n curnd ocettia s se co nving .
Von Arnim a f ost unul dintre putin:ii gene
raii germani care tn t ot timpul ct a mai
durat rzboiul n-a v.ru.t s aib de-dtt face
cu Comitetul germanilor liberi.
Era surprinztor cum aceti generali, dei
prizonieri de numai do u zile, artau
foarte bine i nu prea u de loc subnutriti.
Cu sigura n c n cu.rsul agoniei de la
Stalingrad, n vreme ce soldatii lor mureau
de foame, nu li se ntmplase prea des s
sara mesele. Jnfiarea i greutatea lor
normcrl sau aproape normal nu putea
avea a lt explicaie.
Singurul care nu era de loc n form era
Paulus. N u ni s~a ngduit ~-i vorbim ;

ne-o fost .doCJr or6tat ca sO fim martor.i c6

trCiia i c nu se sinucisese. Iei dintr-o


cas mQI"e mai de grab o vil - , ne
arunc ,privire, a,poi i ndrept ochii
spre orizont i rmase un minut sau dou
pe treptele din fato ui i, pstrnd ct tcere
oarecum .stingher ; era insotit de <1lti doi
ofiteri, dintre core !)enera lul Schmidt, e
ful su de stat-major. Paulus* arta ru,
er.:~ palid i obrazul lu.i sting avea un rictus nervos. Aiitudinea so prea mai demn
dect a celorlolti, iar pe piept nu !PUrta
dect una sau doo decoratii. Se auzi t
cnituJ Un()r ororat-e de fotogliafiat, apoi
un ofiter !TUS i nvoi politicos $ plece i
se retrase n cas. Ceilalti l urmar i ua
se 1nchise dup aL Intrevederea luase
sfrit.

Tn sat soldatii fceau glume pe socoteala unono d intre generalii germani.


" More 1noroc au - 1mi !Spuse un soldat.
Locuiesc n case bune i ca p t t rei mese
consistente pe zi. Unii mai sint i plini de
ndrt~Z!neal. S v 1povestesc o inti mplare.
Tn f iecore dimi nea v ine lo ei s~ brbie
reasc o fat din Anmota .rus. Unul dintre ei o fost obr.aznic cu ea .i <:hiar n
pr.ima zi a ciupit-o de fLm.d. Ea s-a suprat i i-a ars o palm. Acum \i este att
de fric s nu cumva s-i taie bere~ata,
c nu se moi rade i i-a lsat b::rrb ! ' (... )

Semne:e aspre ale

justi iei

Iot-ne la Stalingrad. Nu arta chiar oa


cum mi inchipuisem. O cl4p~ om fost orbit

de int.lnderea olb da zpad, -Gat.e sclipea in soare. Ne aflam intr-una din gr


di.nile . publice pierdute de rui n septembnie. Maioritotea oaselor erou dcidmate i
copacii doborti. Departe, n dreapta, se
vedeau cldiri impuntoare de cinci-ase
etaje; de fapt erau ruinele -cldirilor din
centr:ul Stalingliodului. T.n stnga, .ta o distant~ de dou mile, se nlau o mu.lime
de couri timense de fabnic, dnd i mpresia <: acolo se afla un ora industrial n
plin foriot ; dar sub c~ulfi nu m.ati erau
decit C'uinele uzinei de tr.actoare. Hor.nurile
snt moi greu de nimerit, de aceea rm
seser <in pioioare. Era nc foarte f rig,
dei parc mai pui n co-n timpul lfloptii [ ... ]
Volga, <1ntera vital a Stalingradulu i, iat
iocul Wlde s-a petr.ecut unuJ &ntre cele
ma.i Onineene episc:>ade ale trzboi.uJuj, Urmele existau nc : olupe .i vapoare n
more parte distruse, transf.ormate in sloiuri
de ghea . Acum tOirculai.a se fcea pe
ghea i
era ca lm ,i nensemnat :
cteva care, s n ii trase de cai ri civa soldati mergnd pe jos. Volga nghease, dar
* Mai tirziu am anat
faci vreo declaraie.

c~

refuzase ferm sA

nu toatll, nici cf\iar dup6 gerut din utti ..

mele dou sptmni. Ici-colo se vede:;,u


nc pete albastre de ap i femei care i
umpleau gleile. Am oeobort stncile pn
~a plaja nesat de sute de trofee germane - maini i camioane - i am clcat
pe un pmnt rusesc oare nu fusese niciodat ocupat de du man [ ... ]
Mi-.aduc ominte cnd am intrat n centrul
Stalingradului : mergeam pe un bulevard
lung, lung, paralel cu Volga, mrgini t de
dou iror:i de copaci frnti. Am trecut pe
rlng tramvaie, multe d istruse, sfrmate i
orse ; oare asa s fi rmas de la bombardamentul din 23 august? Acum mi d
deam bine seama : Sta lingradul era unul
dintre oraele moderne ale Rusiei ; centrul ca i .uzinele fuseser cld i te n ultimii zece, doisprezece ani. Aici se afla~
blocuri mari de locuinte, toate, bineinteles,
arse, scuarul principal, cu cldiri publice,
tiar n cellalt capt stafia de tramvai d
rmat . Tn t impul groai.nicelor h.1pte din
septembl"ie fusese i ea de mai multe ori
ocupat cind de unii, cind de oltli. Tn mijlocul scuanrlui era o fntn ngheat, n
jurul creia rmseser nlnuite jumtile
de statui ale unor copii care dansau ...
Am ajuns pn la ea. Tntr-un col era
o movil imens de gunoi - scrisori, hri,
cri ~i fotografii ale unor copi i i ale unor
femei germane, cu chipuri zmbitoare, privind spre ceea ce p-'la .s fi fost un pod
peste Rin, i o carte verde de rugciuni
ocrtoltc intitulat "Armur 'Spiritual rentru so~dai " i o scr isoare a unui copi pe
nume Rudt [ ...]
Tn cellalt scuar mare al oraului, cldi
rile fuseser
drmate, afar de
dou,
care, dei IQrse, erau nc semete i solide :
Casa Armatei Roii i Magazinul .universal.
Dup ce am vizi tat .locul unde fusese
fcut prizonier Paulus i am stat de vorb
cu locotenentul Elcenko, am ieit din lf'IOU
n strad. Tn jurul nostru ero o linite ciu dat [ ...] Am traversat scuarul i am intn:rt
n cur.tea Casei <:~rse a Armatei Roii ; nicieri ca aici nu-i puteai imagina moi bine
ce nseml')ase pentr.u ati a germani ultimele zkle ale btl iei de la Stalingrad [ ...]
Aceast pr.ivelite de mizerie i suferint
din curtea Casei Armatei Roii fu pentru
noi ultima, nainte de o pleca din Stalingrad. Tmi omintoom ,:xele lungi zi le de ngri jona.re din vara anului 1942 i noptile
din timpul blitzului d e la Londra, si fotogr.ofiile lui Hitler rnjind pe treptele biseridi Madeleine din Paris, i zilele grele
dn '38 i '39 cnd ntreaga Europ, cu sufletul ~J, o gur, ascul~:~ la radio Bedin rc
netele lui Hitler [...] i n grozvia celor
vzute n curtea Casei Armatei Ro i i de la
Stalingrod mi se prea c ntrezresc semnele aspre ale justitiei imanen te.

19

"

T R E 1

Casa unde trebuia sd merg se gsea n


cartierul Grivita: avea o camer mic i
in fata e1 o odtto core servea n acelai
t1mp I de buctna, cimeaua i W.C.-ul
erau n curte, ceea ce prezenta mari deza
vontaje. Aici locuiau un muncitor cu sotia
lui, tineri castoriti, socrul su i un prie
ten, tof simpatizanti ai P.C.R. Gazda punea la. dispoz'tie casa, fie pentru edine,
fie ca locuin provizorie pentru ilegoliti1
n trecere prin Bucure t1. li se spusese ca
va veni un tcvor s care va rmne cteva
zile la dnit Oameni1 erou obinuiti cu ost
fel
d~ musafiri I niciodat nu ntrebau

c~ne s1nt r de unde vin

Maina

comisarului

, o :mineata cei trei barbati au plecat la


lucru Cum femeia mergea n ora s faca
piata, am rugat-o s-mi ia c1teva ziare.
Voiam sa tiu ct mai repede ce moi scrie
preso cespre evadarea noastra. Peste o
1umtate de or, femeia s-a intors; era
foarte palid i nu scotea o vorb. Mi-c
mti ns .ziarele I s-o aezat pe pat. Pe prime
pagin, cu litere mari. era publicat comuntcatul despre evadare, insotit de fotografiile noastre. Mi-am dat seama numaideCit
c femeia cittse ziarele i, dup fotografie,
m recunoscuse Ti era fric.

'
,

..

'

1,

'

.
'

r,.
,

y
,

'

.
l

._

Caleo Vtctortet (Romania


tuUe 1930)

.....

Uustrat,

tunfe

Ploieti.
nustrnt J

Gara

n ln

(Rom-

eccmbrie

1928)

ILEGALITATE
GHEORGHE VASILICHI
Vznd-o att de ngrijorat, am ncercat
s-o linitesc, asigurnd-o c nu i se va ntimpla nimic, intrucit nu voi rmne de-

ct citeva zile.
Dar situatia era deosebit de grea. Siguranta, politia, jandarmeria i uniti militare erau toate puse n m1care. Pentru
prinderea fiecruia dintre noi se p useser
premii de zeci de mii de lei. Membrii familiilor noastre, prietenii sau cunoscutii fuseser arestati i schingiuit i, iar locuintele
lor rscolite pn n cel mai mic ungher. Pe
strzi se fceau razii, sute de oameni erau
dui la politie i interogai. Tn cartierele
muncitoreti, mai ales n Grivita, se cerceta
strad cu strad, cas cu cas. Presa anunta
per!~dic c politia se afl pe urma celor
fug1t1.
la putin timp dup evadarea noastr, politia o reuit s pun .mina pe ~oferul care
ne adusese de la Cra1ova. Maana cu core
venise s ne ia era proprietatea unui ... comisar de politie i avea un aparat de taxat,
care marca kilometrii parcuri. Seara, cnd
oferul s-a intors acas, spusese c fcuse
o curs pn la Bacu . Comisaru l n-a dat
prea mare atentie faptului. A doua zi ns,
cnd o aflat despre fuga noastr, spusele
oferului i s-au prut cam suspecte. Era
vorba de aceeai distan, ba, mai mult,
tia c oferul fusese arestat odat pentru
c participase la o grev i deci nu era de
loc exclus s ne fi ajutat. l-a arestat i la
politie, in urma unor torturi cumplite, a recunoscut c venise la Craiova, fr s tie
ce va transporta, i c, la un moment dat,

noi om aprut in fata mainii, i-am pus revolverul n piept i... Dup alte torturi i
bti, oferul, mpreun cu gordianul, care
era acuzat de complicitate, neglij ent etc.,
au fost judecati i condamnati la ani grei
de nchisoare.

Apare

poliia

Pentru a evita eventuala n oastr cdere


in mini le poliiei, conducerea partidului
hotrse s schimbm fo arte des gazdele.
Trei lun i, cit am stat n Bucureti, am schimbat mai multe locuinte. Nici nu era prea
greu, cci, cu tot riscul pe care-I reprezenta
prezenta noastr, "comuniti periculoi", ntr-o cas, numrul celor care doreau s ne
ajute era destul de mare. Numeroase cereri
de gzduire erau trimise conducerii partidului i MOPR-ului, sute de mii de lei ne veneau din toate prile, muncitori, intelectuali,
diveri ceteni erau gata s ne ajute. Simpatia maselor era de partea noastr.
Trecuse o sptmn de la sosirea in Capita l. Casa n care m aflam era ntr-o
curte cu mai multi ch iriai. Tn dreapta ~o
cuie un violonist cu sotia ; cnta, mi se pare,
la un teatru. Tn stnga locuiau dou tinere
frumoa se, despre care nu se tia precis cu
ce se ocupau.
Tn1r-o zi ne po~nim c cineva bate la
u i strig:

Deschide, politia 1

21

Gazda cu un ca lm care m-a uimit, a deschis i a' iei t repede afar , nchiznd . ~a
dup ea. ~el care ~!us..e era un poll tast.
F r s- i ptard o clapa smgele rece, gazda
a rspuns la ntreb ri. Da r vznd c omul
de la politie insist, a adug at cu un to_n
hotrt : las-m n pace, domnule, eu as
femeie sa'rac i n ecLit, n-am timp de pierdut pe la t ribunale...
. . .
Numai dup ce. el a pl ec~t m-am ll.nat at
de-a binelea. A po t gazda ma-a povestit cd
ntr-o zi nevasta violonistului, pornit pe
ca lea dreptii, a reclamat la circum scriptia de pol iie pe una dintre tinere c s-ar
fi ncurcat cu brbato l ei, iar gazda mea
fusese citat ca martor. Politistul venise la
f ata locu lu i pentru a l muri "cazul".
Du p o astfel de spa im, stnd i a naliznd cele ntmplate i comunicnd l eg tu rii
noastre si tuatia, s-a ajuns la co ncluzi a c
locuinta nu-mi asigura o securitate deplin~.
Atunci m-am mutat la tovarul Nemeca,
muncito r textilist. A ici o duceam mai bine;
casa av~p n clzire centraiQ, baie i toate
cele. locuind la ultimul etaj, n caz de pericol, se ieea uor pe acope ri i de acolo,
s rind pe alte case, se putea fugi.
Dar peste pu tin timp o izbucnit o grex
la fabrica unde lucra N emeci i acesta a
f ost a les n comitetul de g rev. Polit ia o
nceput s scormonea sc casele pentru a-i
aresta pe conductori i g revitilo r. Mi-am
strns lucruri le i om prsit i acea st cas ...

So

pentru o

clip

lat-m, deci, cu bocceluto sub brat, po


posind n Dealul Spi rii, ntr-o cas locuit
de dou simpatizante, muncitoare la o fabric de med icamente.
Dimineata m nchideau i n cas, luau
cheia i plecau la lucru. Puteam s citesc
li ni tit, nimeni nu m deranja ; toti chiriaii
d in curte sti au c nu-i nimeni acas.
'
Tntr-o duminic d imineaa , mpreun cu
cele dou fete preg tea m pr nzul. Deodat
am auzit bti n us.
Una dintre fete a s

ri t repede s vad ce-i. Recunoscnd pe cel


care btuse i pentru o ne liniti, a spus intentionat cu glas rspicat: "A, domnul proprietar? Poftii ...... Prop rietarul, un grec care
vinduse, pe timpuri, b rag cu do nifa pe str
zile Brilei, Constantei i B ucu retiu lui, avea
acum tre i case i n Capita l. Obinu ia s treoo din cnd n cnd s vad cum i ntretineau chiria i i imobilul. A dat bun-ziua, ntinzndu-ne mna la toi. Vzndu-m i tiind
c fetele erou nemr i tote, a crezut c snt
proasptu l sot al uneia d intre ele. Dovad,
intrebarea: " Care dintre dumneavoastr s-a
m ritat? " A rsp u n s cea mai n vrst i
atunci el ne-a felicitat ca pe nite tineri co-

22

storiti,

strngndu-ne nc o dat mn a.
Apoi, zmbind, ne-o spus c sintem " buni
de cins te". Multumit de aceast ntorstur
neateptat, am adus o sticl de vin i
pahare, ciocnind n sntatea "tinerilor c
storii ". Ne-a mai dat cteva sfaturi i i-a
vzut de drum ...

Momente de tensiune
Tn aceast cas ar fi t rebuit s stau pn
la plecarea mea din Bucu reti, d ac ...
Pe la nceputul lunii martie, cnd paza la
barierele Capitalei mai s lbise, se hotrse
s prsim Bucuretiul. Doncea a plecat mai
nainte, prsind Bucureti u l cu main a, mpreun cu "sotia". Li se dduser dou perechi de schiuri i mergeau, chipurile, la
Sinaia pentru a participa la un concurs organizat acolo. Pe la 1O martie trebuia s
plecm noi - Petrescu si cu mine. Se stabi lise ca cineva, un om de ncredere, s a ngajeze o main cu care s ne deplasm
p n la Oradea. pe obicej se proceda aa :
un ~ofer, cu actele n regul, inchiria o
main de la un proprietar i-i pltea suma
cuvenit. Tn cazul de fa, Nemeci, textilistul, care era ntmpltor i ofe r, avea
sarcina s rezolve problema mainii. Cu el
mai mergea nc un tovar d in a paratul
tehnic al C.C. Deci toate detaliile fuseser
minuios puse la punct. Ateptam cu nfrigurare scurgerea timpulu i.
M-am sculat pe la ora 5 i m-am m b r
cat. Din clip in clip trebuia s soseasc
maina. Am a teptat pn la 6, dar nimeni
n-a venit. S-a fcut 7, 7,30 i chia r 8 i tot
n-a venit nimeni. Se luminase de-a binelea
i nu se mai putea pleca. Mi-am i nchipuit
c s-a ntmplat ceva. Eram a proape sigur
c tovarii tuseser arestati. Am inceput
s m nelin:ste~c. Oare Petrescu fusese n
main ? Dacw n-r!r f i fost arestati i se
luase o alt hotOrre a fi fost anuntat. Trebuia s actionez. Orice clip de ntrziere
n aceast cas devenea periculoas. Tovarii arestati erau oameni de ncredere/
dar, cu metodele barbare de la politie, nu
puteai ti niciodat ct timp vor rezista. De
altfel, n ilegalitate era o regul; orict oi
avea ncredere n tovari, o cas, deveni t,
printr-o mp rejurare oarecare, peri cu l oas,
trebuia prsi t imediat. Eram ntr-o mare
n curctur. Unde s plec ? Nu mai tiam
unde locuiesc vechii tova r i i, fi rete, nu
era indicat s mergi la oameni urm rii de
pol i ie. Regretam c nu stabilisem cu tova
rul de la tehn ic o cas de re:erv. Dup
mai multe clipe de frmntri om hotrt ca,
dac pin la ora 1O nu va veni nimeni,
voi pleca singur la un prieten mai vechi ; nu
era comunist i speram s nu fie urmrit

'

Pe la ora 9,45 cineva o deschis ua ce


cheia. Imediat am tresrit, gndind c una
dintre fete a venit s-mi spun de ce nu
am plecat. Cind s-a deschi s ua, am vzut
pe tovarul de la teh nic, ca re, tiind c
eu trebuia s fi fost plecat, venise s ia casa
in primire. Cnd m-a vzut acolo, a rmas
nmrmurit. l-am spus prerea mea asupra
celor ntmplate i i-am cerut s-mi gseasc
urgent o cas ...
Ce se ntmplase? Mai trziu am aflat c
proprieta rul mainii, care era informator al
sigurantei, surprins de fapJul c un muncitor
textilist angajeaz o ma i n cu o sum destul de mare, fr s se tocmeasc mcar,
a sesizat poliia, indicnd JWmrul mainji,
adresa garajului i a depozit~lui de benzin.
Pentru a fi mai sigur, a aranja.t motorul mai n ii n aa fel nct s nu poa t atinge o
vitez prea mare.
Politia a identificat u or ma ina i a nceput s-o urmreasc. Tn drum, ma ina trebuia s-I ia pe Petrescu i apoi pe mine.
Netiind ce se va transporta i, dndu-i
seama c "suspectii" au observat c snt
urmrii, poliitii au oprit ma ina i i-au
arestat pe cei doi tovari, ducndu-i I<J comisariat. Cei doi au fost torturati n mod
barbar, dar n-au scos un cuvnt. Abia la Prefectura Capitalei pol iia i-a dat seama c-i
vorba de o "afacere# comunist, fiindc cei
de aici I-au recunoscut pe Birta , eliberat de
curnd din nchisoare, iar textilistul condusese n ite greve. Cei care i arestaser erau
de la politia circulatiei, nu de la sigura n.
Aceasta ar fi procedat cu to.tul altfel: ar fi
pus ageni la toate ieirile principale din
ora i ar f i reu i t, poate, s oe aresteze_ -

Prsim Bucuretiul!
Tovarul de la tehnic plecase de cteva
minute... Peam nervos prin ncpere i
nu-mi mai gseam linitea. Peste vreo jumtate de o r s-a nto rs cu o masin
si
'
'
mi-a spus c plecm. Dupc ce am traversat
aproape ntreg ora ul, ne-am oprit n Tei.
Aici locuia un tovar din Transilvania , mpreun cu sotia i fetita. Timp de dou
sptmni, ct am stat n aceast cas, om

avut de trecut prin multe momente grele.


Casa fiind pus n vnzare, veneau foarte
multi interesati. Tn timp ce acetia vizitau locuina, trebuia s m ascund ntr-un ...
dulap. Tntr-o zi, fiind ascuns, scindura pe
care stteam a cedat, provocnd un zgomot
ngrozitor... Oa re cei din ca s auziser?
Dar se apropia primvara ... Era spre sfritul lunii martie, pomii ncepuser s nmugureasc. Tovarii de legtur nu-m i d
deau nici o veste ...

Ba::arut

braovean

: ,, ... era o scumpete

de nu te puteai atinge de nimic!''


{Romnia ilustrata, ianuarie 1931)

3 luni ! O perioad destul de lung de


per"'!anent h itui a l , de emoti i si g rij ...
Tn z1ua de 31 marti e, tovars ul Sencovici
mi-a adus vestea c vo m pleca. Mi-a spu s
c Petrescu pleca se deja ... Eu urma s plec
a doua zi, 1 aprilie. Pentru mai mult siguran, mi s-a recomandat s ies pe jos din
ora ; la depozitul de ben zi n d in fata AeroP'?rtu lui B neasa m va astepta o mai n cu
care voi pleca mai departe. Parola, ceva
bani i ... drum bun !...
A d(1Ua zi, c t re ora 5, am ie it n strad .
Era o lapovi cu f ulgi mari, c abia zreai
la. doi pai. Nu era ru, barierele vor fi mai
prost pzite, g ndeam eu. La 7 am ajuns la
locul ind icat, dar n-am vzut nici o mai n .
Eram de-a dreptul mhnit, dor o tovar,
Ecaterina, a ven it si mi-a comunicat c sof erul s-a m btat i... s m ntorc n ~ra.
Tnapoi ? N ici n ruptul capul ui ! Am stabi lit
cu tovar a c voi pleca pe jos spre Ploi eti, iar d nsa s m a jung cu ma ina din
urma ._

23
)

.~--~--

'

'

DupO o or de mers pe jos, m-a ajuns.


Eram ud pn6 lo piele. Maina, o camionet
\ eche, fora geamuri, te i mirai c se ma a
poate urnt.

Din nou

agenii

A doua zi, pe la ora 7, om ieit amndoi


~in cas, n~-om ur.cat in " motina " noastr
b
s' om. por~1t-o mat deport&. ~ etrescu, mai
,.
1ne 1mbrocat, era domnul Costic Povelescu, negustorul, iar eu ajutor~! cie ofer.
Dor, din nou emotii. La iei rea din Bra ov
Tn Ploie ti am luat benzin, iar tovara
o patrul de jandarmi cu baionetele lo
Ecoterina o rmas sa se ntoarc cu trenul
arme ne .. a oprit maina rugndu-ne s-i lum
la Bucure ti. inta noastr era Braovu l ,
pn ntr-un sot d in apropiere. S-au urcat
unde trebuia s m ntlnesc cu Petrescu i
toti pat~u lng mine. Am nceput s disde acolo, mpreun, s pornim moi departe.
cut cu ea, le-am dat ~te o igar i i-om n Cind s ieim din Cimpino, un politist ne-a
trebat de pe unde smt. Unul era din Oltefacut semn s oprim. lng el erou doi ci nia, dintr-un sot de pe lng , satul meu. Ne
vili. Unul dintre ei m-o ntrebat dac mergndeam, cu ei n main drumul nostru era
gem spre Sinaia i, la rspunsul meu afirmult moi. uor, nv ddeam de bnuit. Dor
mativ, s-a legitimat ca agent secret, rugndup civa kilometri s-au dat jos.
du-ne s-a du~em neaprat pn acolo.
Ne apropiam de un ora more, TrguLe-am rspuns c do, cci pe un astfel de
Mure. Hotrsem s nu oprim i s trecem
timp nu poti lsa omul n drum i apoi era
cit mai repede pe aici. Era ntr-o duminic 1
destul loc n mai n . S-au urcat amndoi n
zi frumoas de prim6var. Strada principal
main i om plecat. Pe drum am intrat n
era plin de lume. Cnd am a ~uns n dreptul
vorb6 cu ei ~i mi-am dat seama c ntmprefecturii sau sectiei de po iie, sergentul
pltor ne ieiser n cale. Le-om spus c
de strad a n ceput s fluiere dup noi.
maina este a domnului Costic PaveUn olt sergent s-a postot n fato mainii I
lescu ( t), more negustor de porci, miei etc., ne-a fcut semn s oprim. oferul o fost
din Bucu reti, care se oflo de cteva zile n
nevoit s opreasc. O mulime de curioi
Trons;lvania dup marf, iar noi ne duceam
ne-a nconjurat. Nimeni nu tia de ce am
s facem 1ransportul. la Poiana apului am
fost opriti. Numai noi om tresrit la gndul
avut o pan de cauciuc. Tn timp ce eu i
c am fost recunoscuti. Petrescu, care st
oferul om reparat roata, cei de la sigurant
tea lng ofer, profitnd de m bulzeal, o
au intrat ntr-o crcium i ne-au adus un
cobort pe trotuar, amestecndu-se in mul
ibric cu tuic fiart. Dup ce totul o fost
time. A sosit imediat un comisar, care, dup
gata, am pornit mai departe. Am intrat ~
Sinaia i am oprit la cteva sute de metn
ce 1-o legitimat pe ofer, o nceput s-I n
de postul de politie.. Poliitii ne-ou multujure c circul cu maina fr numr. Cnd
mit, invitndu-ne la un pahar de vin, dar,
om auzit despre ce-i vorba, om rsuflat uu
motivnd c sntem foarte grbii, i-am rerat. Comisarul continua s . ti pe furios i ne
fuzat pol iticos, lundu-ne rmas bun.
ameninta cu o amend de o s ne "usture
Dupa-mas, pe la ora 14, om ajuns la
la ficoti". l-am spus c eu, c~ ajutor de
Braov. Intilnirea cu persoana de legtur,
ofer, purtam toat vino, fiindc nu cur
ce trebuia s m duc la Petrescu, o aveam
tosem maina i, scotocind prin buzunare,
ntr-o bibliotec public. Era chiar bibliotei-am dat de inteles c voi plti amenda. 1
cora. Petrescu se afla acas la dnsa. Nimic
s-a fcut, probabil, mil de mine, cci, dup
moi simplu, mi-am zis. Dor tovara mi-a
ce m-a cercetat o leoca din privire, mi-a
spus c prost mbrcat cum eram nu m puteam duce cu dnsa. A atrage atentia vecispus:
nilor i a proprietarului. Dnsa era sotie de
- Bag de seam, b, de data osta te
inginer, doamn respectabil, aa c ... Dei
iert, dar dac te mai prind o dot oi s
n-oveom suficieni bani ca s-mi cumpr
plteti de zece ori p-otta 1
haine, om plecat i n ora, n ndejdea c voi
l-am multumit pol iticos c m-a iertat i
gsi ceva.. Dor era o scumpete de nu te
i-am promis c alt dat n-o s se moi
puteai aiinge de nimic 1 Eram in mare
ntmple. Apoi, bucuros c s-a rezolvat i
ncurctur. Ca din senin mi-o venit o idee :
aceast situatie, om scos batista i om ters
om cu mprat un fe rstru, cteva bucti de
tblia cu numrul plin de noroi. Lundu-!
scndur i nite pervazuri i m-om ntors la
din drum pe Petrescu, om pornit n more
bibliotec. Deci urma s trec drept un tmgrab spre Cluj.
plar chemat s-i foc n ite reparatii.
Zis i fcut. Am ajuns acas. Bibliotecoro
Aici, o echip special pregtitq avea s~
o descuit ua i mi-a fcut semn s intru.
ne asigure trecerea granitei. Peste citeva
zile ne aflam n trenul de Praga ... legnareo
Petrescu, care se afla n prima camer i
ritmic a rotilor ne purta .spre o nou6 via f.
care se atepta s -i vod gazda, cnd o
Eram emigranti !... Departe de far , e cei
zrit scindurite i ferstrul, o avut cteva
dragi...
clipe de emotie pn s-a lmurit despre ce
Departe J... Pentru ct vreme f. ..
ero vorba
._,
- - -

1 ..

Reintilnirea cu Petrescu

1483. Tntr-uno din zile, la curtea regelui

portughez Ioan al 11-leo, un otean trgea


iritat zvoa rel e greoaie ale porilor, dup
ce mbrncise n strad un tnr.
- Vezi-ti de treab, omule, esti nebun ?
Adunindu-i de pe jos hirtiile mpr
tiate, tnrul repeta nci udot : "Voi pleoo
din aceast ar i le voi a rta eu for ce
n seamn nebunia mea !"
Faptul poate ar fi trecut >neobservat i
llimeni nu i-ar moi fi amintit de el dac
oamenii d e ncredere oi regelui -n-or fi
adus senzationala veste c un oarecare Columb, tot navigind Spre vest, ar fi descoperit o nou cale spre Indii !
- Se spune, mri a ta, glsuiou oamenii
regelu i, c acest om ar fi fugit din tor i
c ar fi obtinut ngduino reginei Spaniei
de o-i echipa o flot, reuind s ajung
pn n India ...
- Columb ? ntreb regele. Do, desigur,
isi aducea aminte ...
'

Se ia o

hotrire

Vestea descoperiri lor fcute de spanioli


strnise o more pan ic n tora vecin. Dei
prin tratatul de la Tordesillas, ncheiat n
1494, Portugalia determinase Spania s- i recunoasc dreptu l asupra vnei mori suprafete
a globului nedescoperit nc, acest drept
revenea de obicei rii ai crei novigatori
descopereau primii .pmntul necunoscut. Regretul de o nu fi acceptat planul propus de
J
Columb era tardiv.
Team:r de a nu ceda Spaniei ntietatea
grbi preg tirea unei mari expediii, cu ajutorul creia portughezii sperau s duc la
ncercrile lui Bartolomeu Diaz.
bun sfirsit
'
Ioan al Il-lea, iniiatorul acestui plan, murise n 1495, iar Emanuel - urm aul su urgen t preg tirile.

Dup numeroase calcule i ndelungi chibzuieli se hotr ca flota s fi e format din

patru nave : Sao Gabriel, Sa o Raphael,


Berrio (denumi t i Sao Miguel) i nava
de aprovizionare. Primele dou vase fur
lucrate sub directa supraveghere o lui
Ba rtolomeu Diez, navigatorul cu bogat
experien.

Pentru reu ita deplin a expediie i, echipajele nav~lor fur seleciondte cu cea mai
mare exigen, punndu-se mare pret pe cuno tin ele marinreti . Izvoarele nu dau precis numrul marinarilor, cifrele a lternnd nfre 140 i 240. ln a fa r de matltfarii propriuzisi, p~ corbii fur ltttbarcati i humerbi
"degradados" (condt.mhai la mo:1rte), cu
misiuni speciale ; p~ parturs acetia urmttu
s fie lsai in locuri necunoscute pentru
procurarea de inform::7!ii i luati la ntoarcere ... dac mai traiau.

important : peste
toat aceast flot m inui os pus la punct
trebula numit un comandant priceput, bun
cu nosctor al artei navigatiei. Tn mod cu totul neateptat, -conducerea expeditiei fu n credinat chiar de Ioan al 11-lea lui Vasco
da Gama, un gentilom de la curte n vrst
de 28 de ani. Dei destul de tnr, sorii c
zuser asupra sa fiindc dduse suficiente
dovezi de desto inicia n ale navigatului. Dar
factorul hotrtor care determ i n alegerea
sa poate s fi fost chiar...
Corsarii francezi prdaser o nov portughez .. cu ncrctur preioa s i, drept
represalii, regele portughez dduse ordin
de sechestrare a tuturor vaselor franceze
ancor:ote n porturile -sale. Gama condusese
cu atta ndemnare aceast misiune nct
Carol al VIII -lea, regele Frantei, luase m
suri imediate de napoiere a corbiei i de
pedepsire exemplor a corsari lor.
V iitorul "Cpitan oi mrilor", cum avea
s i se spun, prinsese temeinic i pe ndel ~te meteugul navigaiei, fiind n scut la
S.mes, ore l de coast, la 24 de leghe de
L1sa.bo~a. Tns i epoca aceea cu marile ei
pas1Un1 pentru aven tur, cu ameitoare vise
de glorie nu explica oare pasiunea pentru
mare a unui tnr?
. Se p~ate ca V~sco da G9.ma s fi aparmut, prm formaaa sa, colu nautice de la
Sagres, vestit n toat Europa prin temeinicia pregtirii elevilor si.
Indiscutabil, Gama ~Singur ar fi fcut cu
greu fat ocestei dificile misiuni ; de aceea
fuseser alese cu grij a jutoare pricepute.
Comanda corbiei Sao Raphael fu ncredinat lui Paul da Goma, fratele lui Vasco,
iar comanda celei de-a treia corbii
- Berrio - lui 'Nicolas Coelho, vestit navi
gator a l epocii.
Dar rolul cel mai important n ntregul
echipa j i revenea crmaciului, de miestria
cruia depindea uneori totul. Ya sco da
Gama i adusese un crmaci cu experie nt,
pe Pedro d 'Aiemguer, fostul pilot al lui
Bartolomeu Diez. i ceilalti doi, Joo de
Coimbro i Pedro de Escolar, erau dintre cei
moi dibaci. Echipajul fusese complet.:rt cu un
cronicar i civa tlm aci.
Un lucru

era foarte

rntinderea

necunoscut

a apelor
Spre sfritu l lunii iunie 1497 pregtirile
erau aproape terminate. Flota atepta la
RO'stello, o mic localitate n apropierea Lisabonei, pe malul drept al fl uviului Tajo.
Aici, n cadrul unei ceremonii religioase, regele Emanuel i ncredin lui Va sco do
Gama pavi lionul regal i, dup ce i rea-

minti importanta misiunii, fi tnmin harta


ntocmit dup ultimele informatii trimise
de Covilho 1.

Tn noaptea de 7 spre 8 .iulie 1497 Gama


nu avu o clip de rgaz. Mica localitate
Rastello gemea de oameni venii de pretutindeni. Se fceau ultimele pregtiri. Goma
mprea ordine comandantilor; echipajul
tria clipele incordate d in ajunul plecrii .
Zorii zilei de 8 iulie. O mulime de oameni, ntr-o tcere apstoare, ntrer upt
din cnd n cnd de bocetele inbus ite ale
femei lor, se ndrepta spre mal purtnd to re
aprinse. Pe fetele oamenilor domnea o umbr de ngrijo ra re pentru soarta celor care
aveau s se avnte n viltoarea apelor
Atepta rea devenea tot mai aps toare.
Deodat mul im ea ncepu s freamte ... Bocetele se inteti r ... la un semnal, matelotii
ntinser pinzele i cele patru corbii pornir la marele catarg al Capitanei 2 flutura stindardul regal, iar pe puntea cea
mare,_ ceva mai jos, n semn de supunere i
mena~ament fat de orgoliul rega,J, flfia
pavilionul lui Gama Incet, incet corbiile
se desprin ser de rm, la pupa i la prura
fiecreia strjuind cte dou rnduri de tunuri. Unde nu va fi destul supunere o vor
instaura prin "cntecul lor.
Cei ven iti se mai uitar o dot n larg ;
ntre ei i cei plecai se aternu tcerea i
apa cu cile ei necunoscute.
... i nimeni mai bine dect Gama nsui
nu tia c la plecare regele-i dduse scrisori pentru prinul d in ... Calicut !
Cele patru nave, nsoite de un vas con dus de Bortolomeu Diaz, se ndreptar spre
insulele Capu lui Verde. Cel care cu ctva
timp in urm nfruntase riscunle Capului
Bunei Sperante se deplasa acum .-.pre fortul
la Minae, unde fusese numit coma 1dant.
Du p ce flota se desprh de Bc tolv . teu,
naviga spre vest, apoi spre sud-est, p~trcur
gnd distan a de circa 3 700 de mile de la
Insulele Capului Verde pin n sudul continentului africa n.
Se apropia, poate, momentul hotrtor al
expeditiei. Du p un popas de 13 zile n golful Sa n Broz, unde corabia- pentru provizii
fu prsit, flota ajunse n regiunea aceea,
care pentru majoritatea expediionarilor
trecea drept o " regiune a mortii". Furtunile
ntln ite la tot pasul mreau teama i deruta echipajului. At mosfera devenise att de
ncordat nct echipajul de pe Capitana
se impotrivi s mearg mai departe, ceIn 1487, regele Ioan al II-lea trlmise::.e re
Alfonso de Pavla l Pedro de Covilhao s ~e
informeze n legtur cu descoperi rea unu1 nou
drum spre Ind a. In Egipt Covilho se fmbarcase p c o <:orabte arab si a)un sese pn 'n
India. El nu se ma1 ntorsese in patne da1
expedlase ret;eluJ un raport amnunit despre
tot ce vzuse i aflase.
Nava comandantului.
1

rnd intoarcerea tn patrie. Spenantele fui


Gama erau primejduite. Energia de care
ddu dovod comandantul determin in
bun parte soarta expeditiei. G ama ordon
pedepsirea exemplar a rzvrtii l or i,
pentru o mai mare siguran t, ascunse cu
g ri j toat documentatia i aparatele de
bor:d.
Intr-una din zilele luni i decembrie navele trecur rrin
dreptul stlpului
care
marca punctu cel mai avansat al expeditiei lui Bartolomeu Diaz i porn ir de--a
lungul coastei Africii Orientale. Ia r i n ziua
de 25 a lunii decembrie - menioneaz un
jurnal de bord 3 - descoperirm 60 de le
ghe de coast. Erau primele leghe strb
tute. de .expeditie
. . ntr-o regiune n care nu
m01 nav1gase n1c1 un european.
Tn ianuarie 1498, portughezii se aflau in
regiunea fluviului Zambezi. Pe aceste fr
muri - noteaz pres upusul Velh o - r
maserm treizeci i dou de zile, in care
timp luarm ap i ne ngriiirm de corbii. In acest loc
multi dintre oamenii
notri czur bolnavi. Scorbutul i malaria rrir rndurile echipajului.
In fa a portului Mozambic, portughezii
fur surprini de mulimea corbiilor care
forfoteau din toate directiile. De cnd ancorele se lsaser zornind pe aceste meleaguri,
n rndul
expeditiei domnea o
mare nelinite ; la Sfnta Efena, l<l Capul
Bunei Sperante, cu da ruri nensemnate se
cptase bunvo in a bti nailor, dar aici
lucrurile se prezentcru cu totul altfel.
Oamenii de aici - amintete jurnalul sint negustori i-i fac negoul cu maurii
de culoare alb, care chiar atunci aveao
n acest loc patru
corbii ncrcate cu
aur, argint,
postavuri,
cuioare... eicul
Mozambicului se art atit de mi ndru, ncit dispreui tot ce i se oferi i nimic nu-i
rctinu
ateniia
n O'far de tunuri si
arba

l1~te ; nu se art de loc prietenos cnd atl


c noii veniti se n dreptau spre Ind ia. Dar
pa rc mai mult ca oricnd pe G ama l obsedau cuvintele din n se mnrile lui Covilho : Corbiile care n avighe az spre Guineea vor ajunge dac nainteaz destul
de mult ctre sud, pin la locul unde uscatul ia sfrit. Iar dac
apoi rzbat n
Oceanul de Rsrit, vor f ace cel mai bine
s ntrebe de Sofala sau de Insula lunii
(Madagascar - n.n.). Acolo vor gsi piloti
care pot s le arate drumul ctre India.
Negu tto rii arabi
sesizaser
primejdio
unui nou concurent n comertul
cu India ~ i

nu ntrziar s - i a rate ostilitatea. Tunurile intrar n fun ciu n e i bubuitul lor anu nt aparii a europenilor n Africa Orien-

tal.
JurnaLuL cdLdtoTict pe eaTe a tl1cut-o dom
Vasco da Gamet n 1497, pe La Capul Bunet
Spe,a?Le,
ca slf. desco},ere India, apnrln nd
- dup toate presupunerile - lui Alvaro Velho.

Ga ma ca ptur doi piloti cu ajuto ru l cc!i


rora ajunse la MombO'Sa, ora mare, n
portul cruia intrau in fiecare zi o mul
time de corbii i unde fu intimpinat cu
aceea i ostilitate. De o ici, lun d noi prizonieri, reui s aju ng la Mali nd i, loca litate unde, dup spusa prizo nierilo r, se
aflau patru corbii cu creJtini originari din
Indii. eicul din Ma lindi, a fl at n conflict
cu cei di n Mom basa, se art d estul de
primitor. Tn urm a unor p resi uni insiste nte,
Goma obinu un pilot !C retin, bu n cu nosctor al regiunii. J urnal ul nu d amnu nte
despre pilot, mentionnd u-1 d oar ca pe un
foarte bun navigator -i ci nstit colaborator.
Tnsui G ama fu uimit cnd i se pre. ent o
hart am nunit o
lndiilo r in tocmit de
acest pilot. Se pare c pilotul nu p utea fi
altul dect Ahmed Be n Madi id, autorul celei mai importante enciclopedii a evului
mediu ara b despre navigatia in O ceanu l
Indian.

1,o 1n sf""'1rt't 1
....
A

La 24 ale lunii mai sus artate (opri


1ie - n.n.) pl ecarm d e aici, cu pilotul pe
care ni-l dduse regele, avind drept fint
o cetate care se cheam Calicut. Sub conducerea lui Ahmed Ben Madjid expeditie
se ls purtat d e muson peste O ceanul

28

Ind ia n. Intr-o vineri, care era tn ziua de


17 mai, portug hezii se apropi a r de usca t;

duminic n ovigor de-o lun g ul unor munti,


d e core, apropiind u-se tot ma i mult, pilotul le sp use c aici se afl tara unde dorea u s aju ng.
Luni, 20 ma i 1498, floti le portughez a n
cor in fa to portului Ca licut.
Cnd p rim ul portughez cobort pe pc!i mfntul Indiei, fu dus d e local nici n tr-un loc
unde se afla u do i mo uri ca re tia u limba
costi l i on i genovez, c ci erau din Tunis. Iot cum povestete Velho aceast
ntlnire :
Primul cuvint de b un sosit cu care acettia il primir fu intocmai acesta :
- Du-te la dra cu 1 Cum de ai aiuns aici ?
Unul dintre mauri veni pe corbii ii salut
pe portughezi cu urmtoarele cuvinte :
- S v fie cu noroc !... Rubine din berechet !... Smaralde cite doriti 1... Multumiti lui Dumnezeu c v-a a dus intrun loc
unde sint a titea bogfii 1
La 28 moi, G o ma ceru s fie primit de
regele din Calicut. ...li fur aduse cpita

Locuttort <!tn regtunea Capulu t S unet

Sperane

p1tmti

cafrti -

europeni

aa

cum i-au vilzut

nului nite lectica purtate de oameni pe


spinare, n ca re numai cei de seam obi
nuiau s mearg in aceast tar.
Mulimea curioilor era aa de mare incit oamenii narm::7ti ai regelui fur siliti
s deschid calea cu forta.
Gama se prezent ca trimis al regelut
Portugaliei i solicit, n numele acestuia,
relatii de prietenie regelui din Calicut.
localnici i erau destul de bnuitori, iar
regele dd u un rs puns echivoc. Eforturile
lui Gama de a-1 mbuna, oferindu-i m r
furile sale, nu avur nici un rezultat.

fntoarcerea
0 , scumpd e intoarcerea in ar
Unde ateap t /arii i penatii
S povesteti peregrinarea rar
Printre strine plaiuri, mri i nati1

1"'

luis de Camoes : LUSIADA, Ci ntu l

rx

11

. ...

:-

:- .......

~.

-. _;

.--. :

..

~"":

..

Mombasa (g1avuril) . ,.Acest ora este


mar e l se ajUt situat pe un dimb .. Tn
port intr, in ttecare zt, o mutime de
corilbW'

..

Cu toate rezultatele
rnodestP.
ole pri
mului negat, bucuria reuite fu for morgmi. Izbnda fusese deplina. fn aceste conditii, Gama aduse la cunotinta echipatulu'
s se pregteasc de ntoarcere. Asigvril"l
dui pe localnici c se va mai i ntoarce la
Colicut, intr-o miercuri, la 29 ale i!iei tuns
august, socotind c am a flat i c:m descoperit ceea ce veniser m s c6utm, atit ca
mirodenii, ct ti ca pietre pretioase, J v
znd, de altfel, c nu puteam sfirJ s p
rsim aceast tar in p rietenie i paco cu
localnicii, cpitanul-mor J, i n inte legere cu
ceilalti cpitani, lu hotrrea s r>lecn1 i
s duc inapoi in patrie pe oamenii care
mai rmseser [..]
Aadar, numaidecit ridicarm pnzele i
luorm drumul Portugaliei, pornind inapoi
plini de nespusa bucurie de a fi avut norocul s ducem la indeplinire o descoperire
att de mare, care se datora numa i nou 1
N ici ntoarcerea in pa trie nu fu lip:; .t6
de greuti ; hru 1 ola permanent o pira
ilor, o n ou epidem1e de scorbu t cre::-a
"'lulte dificultti expeditiei Sao i!aphGcl,
ovoriot grav, fu
incendiata ; monnoni ... e
i mputi noser i nu mo1 puteau face fato
necesittilor de pe cele t. ei cor bii .
Nerbdarea cretea , b 18 fcb . uor e oncorar in Mozamb1c, la 13 martie flota 1ntro
~ Cpltan111 mrilor.

Tn golful San Broz, iar le 20 martie Tn con


jur Capul Bu nei Spera nte. i, toti citi ne
mai gseam - noteaz Velho - , cind

..

. .._

-~

.... :rn.er scrlfm de-a LunguL unor 111.untt, cel


m at naLi ce s-au v zut v r eodat i ca1e
domin cetatea Calkut

ne-am vzut aiuni aici, ne veni curaiul la


loc i ne inviorarm, cu toate c adeseo ri eram pe iumtate mori de frig din cauza vnturilor tari i reci care bintuiau pe
aceste meleaguri... Ne vzurm astfel de
drum, mpini de dorul de a aiunge in
patrie.

~t

1O 1ulie 1499 ... Cu pnzele sf iate de vnturi i marinarii sleiti de puteri o corabie
se ivi n f ata
lis=rbonei. Tn ochii istovii a i
.,
marinarilor a rde a b ucuri a nestvilit a revederii patriei. Era greu de recunoscut n
aceast
corabi e
mndra
i
sprintena
Berrio, co manda t de N icolas Coelho ...
tirea se r s pnd i repede i coman dantul se bucur d e
toate o noruri le regale
o ad usese. i se
pentru vestea bun ce
mir ,si Coelho c G oma nu ajunsese nc
la Lisa bona. 1n a prilie, o fu rtu n npro sn ic rt c ise cele do u corbii ; el, Coelho,
crezuse c Gama ajunsese d eja n patrie.
Ce se ntmp lase, n f ond ? Conform unei
r tcire, co r bi i le
intelegeri, n caz de
trebuiau s se atepte n Insulele Capului
Verde, dor Coelho, fie spre a ~se bucura
de onoru rile promise de rege, f ie dnd curs
nerbdri i de a-i revedea patr ia, apucase
drumul Lisabonei f~ s- i mai atepte comand antul...

Tn timp ce Coelho intr.a n lisabona,


Vasco da G ama fcea eforturi supraomeneti pentru a -i salva fratele grav bolnav
j a-1 aduce viu n patrie. Dar trud:1 sa fu
zada rnic, Paul do Gama muri n drum
spre Azore, unde o i fost nmormntat.
Tndu rerat, Gama pl ec pe o caravel
uoar , special
nch i ri at, spre lisabona,
unde ajunse la 29 august 1499, dup aproape doi ani de l.a plecare.
. Fu chemat la curte i ncununat cu laurii
gloriei, primind titlul de almirante (amiral)
al mrilor Indiei i ngdu i nta de a-i preceda numele de particu ~a nobiliar dom.
Primi ca recompens bani, domenii i pri.Jilegiul de a face comert ~cu India.
D up aproape doi oni
de eforturi ndrjite, doar dou nave 55 de marina,ri
n patrie. Deschiderea
se rentorseser
noii ci maritime spre l1ndia avea o important(;] covr itoa re : timp de circa 370 de

" ... tectice purtate d e oament, pe spinare,


n ca1e numai cei de seam obinuie sc

sii.

_,.~.,

mearg

.....~1J~ ~... ;

":

=~

p.cea.s t

,,

ar"

. ..

ani, pn la darea n folosin a Canalului


de Suez, legturile cu lndt=r i China urmar calea descoperit de Vasco da Gama.

*
Tn apropiere de l isabona, pe locul unde
n nooptea oceea efe iJ.Jiie 1497 se celebrase procesiunea din ajunul plecri i, trei
ani mai trziu, regele Don Ma noel rid ic
impuntoarea mnstire Belem i se intitul Stpn
merului in

al cuceririi, navigatiei ti coEtiopia, Arabia, Persia i Indii.

Gama s-a stins d in viat


l.::r 25 decembrie
,
1524, n orelul Conchin, departe de tor,
mnat de ve n icu l su dor de mare ...
Tn or elu l Vidigueira, pe piatra sa de
mormnt (cci a fost adus a ici n 1528) se
afl inscripia : Aici se odihnete marele

argonaut dom Vasco da Gama, prim conte


de Vidigueira, amiralul lndiilor Orientale
'i vestitul lor descoperitor.

M.

TEFAN

Cei dorito ri s cunoasc amnunte referitoare la aceast expeditie pot con-

sulta urmtoarele lucrri aprute in limba romn : Andrei Otetea : RENATE


REA ; Gh. 1. G eorgescu : MARCO POLO i
VASCO DA GAMA ; G . Linde, E. Brettschneider : INAINTE DE VENIREA OMULUI
ALB; louis C. D. Joos : SCURT ISTORIE
A AFRICII NEGRE; Al exandru Retinschi:
1NVINGATORII MARILOR; C. Giurcneo
nl!, C. Mocanu : DRUMUL MARITIM SPRE
INDIA.

-~")

en

_____ _

februarie 1969

Tntemeiat tn anul 753 .e.n., Roma a devenit capitala lt_aliei. la. 1 februarie 1871.
Prima zi a lui februarie 1946 a insemnat un moment 1stonc Important tn dez
voltareo postbelic a Ungariei : a fost proclamat republica.
Strlucit pamfletar i ziarist, romon~ier de talent, N.~. Coce~ - de la o e6
rui moarte, la acest inceput de lun, se in:'pltne~c dou d~ecen11 - a ..lasat ~ opera pu
blicistic i literar remarcabil prin crit1ca v1rulentO mdreptat 1mpotnvo claselor
asupritoare i prin curajoasa aprare a tuturor celor _ce _
l uptau pentru o ~auz dre~p.ta.
e La 2 februarie 1933 a nceput greva munc1tonlor de 1~ Atel1erele Gnv1a
din Bucureti la care partidul comun 1st a folosit ~rept form ~up~noara de lupta greva
cu ocuparea ntreprinderii, nsoit de o larg m1care d.e soll~ont.ote tn.. afar.
luptele muncitorilor ceferiti i petroliti au inscns ry astona taru . .uf'!o d~n cel~
mai mari btlii de clas ale proletariotului romn impotnva exploataru a pencolulua
fascist, pentru democratie ~i independeryt notio~ol.

Prin naltul lor nivel de orgonazare, pnn amploarea t sparatul lor revolutaonar, luptele din februarie 1933 au dovedit capacitatea cl~sei muncitoare de a .actiona
ca o for social conductoare a intregului popor muncator in lupta sa de eliberare.
Sfritul btl iei de la Stalingrad - la 2 februarie 1943 - a insemnat o cotitur hotrtoare in desfurarea celui de-al doilea . rzboi mondial, inceputul prabuirii planurilor hitlerista de dominatie mond ial.
Acum 21 de ani - la 4 februarie 1948 - a fost semnat Tratatul de priete
nie, colc:rborare i asistent mutual dintre Romnia i Uniunea Sovietica.
Se mplinesc 491 de ani din ziua cind, la 7 februarie 1478, s-a nascut la londra
savantul umanist Thomas Morus, unul dintre intemeietorii socialismului utopic.
La 8 februarie 1907 o izbucnit, in nordul Moldovei, marea rascoala tra
neasc, core in scurt timp o cuprins intreaga ar.
1100 de ani (se vor comemora la 14 februarie) de la moartea carturarului
Chiril din Tessalonic, considerc:rt intemeietorul alfabetului care ii poort i numele.
Marele fizician i astronom italian Galilea Galilei s-a nscut la 14 februarie 1564 la Pisa.
Acum 369 de ani, la 17 februarie! a fost ars pe rug la Roma, acuzat de ctre
lnchiziie de o fi eretic, filozoful italian Gaordano Bruno.
La 17 februarie 1917 incepe greva muncitorilor de la uzinele "Putilov din
Petrogrod - crora li s-au alturat i muncitorii celorlalte mari intreprinderi din ora..
Tncepeo revolutia burgh eza-democratic din Rusia.
eMartin Luther, reformator rel~ios, ntemeietorul protestantismului german, a
murit la 18 februarie 1546 la Eisleben-Thuringia.
Tntre 21 i 23 februarie 1948, Congresul de unificare a P.C.R. i a P.S.D. a consacrat furirea partidului pe baza principiilor organizatorice i ideologice marxist-leniniste, forta conductoare a intregii notiuni romne in lupta pentru construirea so
cialismului.
la 22 februarie 1732 s-a n~scut fa Bridges Creek (statul Virginia) primul preedinte al Statelor Unite ale Americii de Nord, George Washington.
M:~reo manifestatie din Bucureti de la 24 februarie 1945 tmpotriva guvernului Rdescu a demonstrat hotrrea maselor de o pune definitiv capot uneltirilor reactiunii, de o impune la crma rii un guvern democrat care s treac cu hotrre
la mplinirea ospiraiilor poporului.
la 25 februarie 1848 a fost publicat " Manifestul Partidului Comunist, docu
mentul teoretic i prograrnatic al comunismului tiintific:, elaborat de intemeietorii ac~s
tuia : Karl Marx i Friedrich Enaels.
.
Nadejdo Konstontinovna Krupskaio o fost o neinfricatt5 r13volutiP11ar, o activa~t d~ fru~te a ea_rtid~lui COfllU~ist. i a sta.tulu.i sovietic, Ufl eminent pedqgog. Sotia
~ua Len m a arnprtaat, dm frageda tmerete a pm la moqrtea marelui conductor
amen ~a l~i st~d~nie. pentru f~~ire~ unui p01rtid revolutionar, pentru rgturnareo regi:
mulua [anst I v1ctono Revolu1e1 d1n O ctombrie.
o 26 februarie se vor implini 100 de ani de la natar13a t!l.
Alphon...se de .. Lo.martine. - de .J.a mc:>artea c~ruia, la 2B februorie, se tm~line.te
un v~ac -:- ? ramas m 1ston~ ltter_?turu rna~ ales pnn opera sa poetic . Istoric i conserva ~mmtar.eo pen~ru ro.lul JUcat an revolut1a de la 1848, in coli1ote de mernbru al guvernului pr_ov1zonu I m1n_1stru de externe. Prieten nflc:orqt ql poporului nostru, a patronat Soctet~tea. st.udenll?r r~H~16ni de la Paris i o sprijinit Untrea rilor Romne.
~ lston~ I ftlolog alum1.mst, Gheorghe incai - de la na terea cruia, la 28
februane, se 1mplmesc 215 ana - a marcat
o oper
de seam n cultura noastr.

82

Dup

abdicarea sa (20 aprttie 1814) , Napoteon ti iLt rclmas bun La Fontatnebteau de la cei
ca1e t-au secondat pe cm.purtte de luptcl ale Europei ("Biografia ... postum4 a mareatutui
Ncy" - pag. 48)

Vara anutut 1940. La borduL avioanelor naziste se ncarc bombele care vor transforma oraete
Europei n mormane de ruine, tlfcind zeci de mii de victime printre locuitorii tipsii de
apdrare ("StuKa- rechinul vdzdullutui" - pag. 83)

Zugr<lvtt de un pictor anonim ch.iput cuteziltorutui navigator portughez V asco da Gama ,


care a ajuns n JfSB pin n India ("O expedtte ndrznead" - pag. 25)

''
Prof. univ. AURELIAN SACERDOTEANU

'
''

...

'

....

-.

'

'

1",1 ~

Acopcretmtnt pentru m mmtn tut Marte i etC' 1\la.ngup. 1\:Iuzeul


Mlinifstirti Putna.

Mar ia a lu t
Itadu. so i a lui te/u n
ceL Mare, dom nul Molclovet. Dupli fresca din
biserica eLe ta Plltrliul

Doamna

Doamna EvclochLa de Ktev ,


sot ia hli .<;te/al~ ceL Mme.
Dupli
fresca
din
biserica
Sf. Nicolae dtn Jat (A:zt tn bis erica Sf. Ghcorone a. Mtt,opoUei)

f.

.:

34. tefan cel Mare voievod * (1457 apr.


12-1504 iulie 2), fiul lui Bogdan voievod
i al Oltei. Nu tim cind s-a nscut. Tn copil rie va fi mprtit soarta tatlui su.

Apare ca "voievocl" n credinta uricelor tatlu i su din 1450 februarie 11 si 1451 iunie
13, iulie 31 i octombrie 17. Dup asasinarea tatolui su a pribegit probabil n ara
Romdneosc si n Ardeal. Acolo a fost n
apropierea lui Iancu de Hunedoa ra i a lu i
Vlad epe. Din pribegie, i n 1457 o venit
"cu putere mic , cu munten i, cu ri le de
jos, ca la 6 mii de oameni ", a nvins pe Petru Aran i a luat domnia Moldovei, cum
spune el n su i (Cr. german, p. 28).
A avut mai mu lte sot ii legitime i ntmpltoare.
o) Clfuna din Brila. A fost o legtur
intimpltoore n vremea pribegiei in aro
Romdneasc, unde ea i va fi avut brba

tul ei legiuit. Occ:o ce-i arunc b rilenii,


buzoenii i rmnicenii e de ci rcumstonf politic. Fructul
acestei legatur i o fost f i ul
M ircea.
b) Mruca, ,,mama lui Alexandru", fiul
lui tefan cel Mare, pus ntre gospojdi
(Pom. Bistriei, 50 86). E greu d e spus dac
o fost legitim sau nu i 4n ce ti mp. Tn tot
Ltata d.omnnor de ptnl la Stetan cel Mare
a toat pul)llcata tn numArul U/181S8 al revistei.

'

. . .

. ...

14 . ....f

..

...
'

J .

~'

"aa:

_.

'

...

cazul, fiul ei apare lng tat ndat ce


acesta se cstor ete cu Evdochia, dor faptul c nu-i a cord ca litatea de voievod in
ottia
. ani c1 t l amin teste
. n uricele sale
(1464-1496) duce la concluzia c M ruco
nu i-o fost sotie leg iti mc5.
c) Evdochia cneaghina, sora lu i Semen
(Simion) Olelcovici, cneazul Kievului. C
storit cu tefan la 5 iulie 1463 (6971)

(L. Bistria 7 16; L. Putno 11 56 61; L. Putno 1,


44/ 49 d : iun 1e 5. Cr. moldo -po lo n 169,178 ;
Cr. german , p. 29: iulie 15). Amintit n
Pom. Bistritei, 50 86. Moare n 1467 (6975)
(L. Putna 1, 45/49; L. Putna 11, 57 62 ; Mo/dopo/on, 169179). Tngropat
lo mn s tirea
Pobrala, piatra de mormint ore data 1467
{6975) septembrie 4 (Repertoriul, p. 247).
d) Maria de Mangup, fiica lui Olobei, fiu l
lui Alex is din Tropezunt. Cstorit cu te
fan la 14 septembr ie 1472 (6980) (L. Bistria,
8/1 7 ; L. Putna 1, 45/50). tefan o aduce la
14 septembrie 1471 (6979} i "era c i rcazion
si o avut 2 f iice cu dnsa '' (Cr. german,
30). Ami n ti t in Pom. Bistritei, 50/86.
M oare la 19 decembrie 1477 (6985) (L. Bistria, 10/1 8. ; L. Putna 11, 58/63) " Decembrie 7#
(L. Putna 1, 46 61}. Tng ropa t la m nstirea
Putna, piatra de mormi nt are d ota de 19 decembrie 1477 {6985) (Repertoriul, p. 247) ;
acoperC5mntul de mormnt are aceea~i dat~,

p.

Epttatu t lut

...

tefan

cet

Mare.

M llnilsthea Putnca

'

"

.t!'. .
........ ,~"'....

~- ~, ......

'.. '.

aaaugind i "ceasul al 5-lea din zi (Repertoriul, p. 290).


e) Maria, fiica lui Radu cel Frumos, domnul flii Rom n eti. Captiv la 24 noiembrie 1473 (6981) (L. Bistrita, 811 7 ; Moldo-polon, 170/179), 20 noiembrie, M aria cu ma
ma sa (L. Putna 1-11, 45150, 58/63). "Acum
este doamna lui tefan voievod" i ore "un
fiu Bogdan voievod i dou f iice frumoa se"'
(Cr. german, p. 31 ). ,,Al t Marie" (Pom.

Bistritei, 50/86).
Cstorit
la 19 decembrie 1477 (6985)
dup Cr. german, p. 34. Dota aceasta co-

fespunde cu data mortii Mariei de Mongup,


pe care Cr. german nu o nregistreaz.
Trebuie s p resu punem aici o oplografie n
text: canoni c nu se putea contracte o nou
cstorie 1
d ec t du p tinerea doliului legiuit.
Moare 1n 1511, fi ind ngropat la mnsti
rea Putna (Kozak, lnschriften, ,p. 87). Probabil c p iatra o fost pus tot de tefan cel
More i d e aceea data n-o fost comp l etat .
Grigore Ureche (Letopise, ed. P. P. Panaitescu, 1958, p. 141 ), care o numeste si Voichita, spune c o murit "miercuri' n spt
mna alb, adic 26 febrtuorie 1511.
f) Maria din Hrl u. Este mama lui Petru
Rore sau Ptru Mjorul. A fost numit a a
dupa "numele muierii ce ou fost dup alt
bl'Jrbot, tirgovet din Hrl u, ce I-au chemat

. .

"
. '.

Rore (Gr. Uredie, ed.

'

.~

. .

. .

cit., p. 148), trecutO

in Pom. Bistrijei, 51 187.


g) Mama lui tefan l cust voievod
(1.538-154~}, 11ume . n.ecunoscut. Acesta ii
z1ce fn uncele sale "f1u al lui tefan voievad cel Btrn . Gr. Ureche (ed. cit., p. 156)
i i spune "ficiorul lui Alixondru Vod"'. E moi
de crezut ce mrturisete el ns u i.
tefan cel More o murit la 2 iulie 1504
tntr-o mari, i a fost tngropat in biseric~
~nstirii P.utno, ~itoria sa vestit. Inscriptia de pe p1atra .luJ de mormn t ore un text
simplu, compus de el tnsui, iar d ata morti i
o trmas nepus. Nu s"'a .completat nici ultima dfr dup "o domn it ani..."' . Aceasta
ne-o spune letopisetul : "47 d e ani i 2 luni
i trei spt mni"' (L. Bistria, 13/1 2). Mai l
murit arat ~inscript ia de pe ocopermtntul
mormntu lu i pus de fiul .s u Bogdan : "47
de ani ~ i trei l.un i i carele s-a str mutat la
>l caul cel ven ic n anul 7012 (1504) luna
iu lie, ziua 2-o, n ziua de morti tn ceasul
al patrulea din zi (Repertoriul, p. 31 O).
Domnia lui tefo'l .ceJ Mare este una din
mi ndri ile poporul ui romn.
35. Ioachim, frate dup mam oi lui te
fan cel Mare (Pom. Bistritei, 50/86). De presupus c nu moi tria ~n 1457, c ci in sfatul
lui tefan cel Mare opar numai fi ii lui Petru
(Petric) lachrmovici i Vosco,
fratele lui
11

Petric .

39

.stefan
cct Mare ~~
doamna M'ar la. r"resctr
la Blscr ,ca Sf. NicoLae
din Doro/Lot. Tablou vo-

ttv.

36. Ion, frate dup mam oi lui tefan


cel Mare (Pom. Bistrifei, 50/86). Nu-l pot
identifica n sfatul domnesc al lui Stefan
cel

Mare.
37. Crstea, frate dup mam al lui te
fan cel Mare (Pom. Bistrifei, 50/86). Un astfel de nume nu apare n sfatul lui tefan
cel More.
38. Maria, sora lui tefan cel More (Pom.
Bistriei, 50 86). Mritat cu endrea, porta r
de Suceava (1479-1481 ), care moare la
Rmnic n lupt cu epelu, la 8 iulie 1481,
de unde o fost adus i ngropat la Dolh e ti
"lmg total su" (L. Bistria, 10, 19; Cf. Costchescu, Observri, p. 8-9 ; ldem, Doc.
11, 480 i n. 1O ; ldem, Doc. St. c. M., p.
12-13). Copii : Neoco i Dragna. Moare la
27 martie 1486 (6994) luni dup Pa te, cvm
e scris pe piatra de mormnt o ,,cneaghinei
ponului Sondre portar" (Repertoriul, p. 256).
39. Sora, soro lui tefan cel. Mare (Pom.

Bistritei, 50/86).
Mama lui Duma postelnic (1497-1499},
core este "nepot de sor" al lui tefan cel
Mare (urie din 25 aprilie 1501 ). Cstorit
cu Isaia vornicul (postelnic 1457-1458, prclob
de
Neamt 1458-1464;
vorn ic
469-1470 noiembrie 26), cumnatul lui te-

40

fan cel More, core, pentru necredint, i-a


tiat capul la 16 ion. 1471.
Pe piatra de mormnt o lui Du mo la Pobrata se spune c este "fiul Sorei, soro lui
tefan voievod", mort la 1O ianuarie 1500
(7008) (Repertoriul, p. 265; Cf. Costchescu,
Observ ri, p. 10-11 ; ldem, Doc. 11 480481 ; ldern. Doc. St. c. M., p. 14-15).
40. Graidana. t. Nicolaescu, Documente
slova-romne, Bu cureti, 1905, p. 366 : "Tat l lui tefan cel More a avut de sor i pe
Grojdana. Despre aceasta ne vorbesc onele
documente aflate pe la particulari". Asupra acestui lucru nu o mai revenit. Cost
chescu (Doc. St. c. M., p. 15) nu tie nimic.
O trecem aici pentru lmurire ulterioar.
41. Mrza, f iul lui Sta.nciul Marele si
al

Cheajnei (Cneajna}, fiica lui Alexandru cel


Bu n. Atestat n sfatul domnesc mpreun cu
tatl su n anii 1468-1476. Probabil c o
pierit n lupta de la Valea Alb, ultima dat
fii nd amintit la 24 moi 1476. Pozitia lui nJ
e lmurit nici de 1. C. Miclescu-Prjcscu,
Boieri moldoveni din veacul o/ XV-lea ("Re.vista istoric romn", VII, 1937, p. 358-370;
VIII, 1938, p. 175-183).
42. Mircea, fiul lui tefan cel Mare i al
Clunei. AVnd un tat legitim, mama nu i-a

putut m6rturisi adevrata sa origine. Tatl,


ct va fi trit sotul mamei lui, nu-l putea
lua la sine. TI declar ns fiu in 1481, cnd
crede c i poate asig ura locul la care avea
dreptul "s- i dobndeasc batina sa, a ra
Romneasc, cci i este batin dreapt,
cum Dumnezeu tie, i voi titi " (1. Bogdan,
Documente privitoare la relaiile rii Romneti cu Braovul i cu ara Ungureasc,
n sec. XV i XVI, 1, Bucureti, 1905, p. 282283; cp. i p. 179, unde l presupune fiu al
lui Vlad Dracvl). Nu e imposibil ca Mircea
Comisul, boieru l muntean crutat de tefan
cel Mare du p btlia de la Soei (L. Bistrita,
p. 8/ 17; L. Putna 11, 57/63 ; Cr. moldo-polon, 169/179 ; Cr. german, p. 30) s fie tatl lui formal.
43. Alexandru, fiul lui tefan cel More i
al Mruce i. Nici o cron i c nu vorbete de
naterea sa . Pom. Bistriei, 50/86, i trece numele ca prim fiu i spune c este fiul M
ruci. Aa trebuie s fi fost. Tn uricele tatlui su o pa .~ prima oar la 28 april ie
1464 i sfrete 1 ianuarie 1496, totdeauna
cu formula ,,A 1 xand ru prea iubit fiu" .
Din dou in criptii de biserici puse de tatl su rezulta c Alexandru a participat la
rzboaiele purtate de acesto. O dat spune
c mpreun "cu fiul nostnu Alexandru" la
26 iulie 1476 a ieit na intea turcilor la Valea Alb (inscriptia bisericii de la Rzboieni

pus

1n 1496; Repertoriul, p. 139-143). Al


doilea, la 8 iulie 1481, ,,mpreun cu prea
iubitul su fiu Alexandru" a btut pe epe
lu la Rmnic (inscriptia bisericii din Milieuti pu s n 1487 ; Repertoriul, p. 57-58).
Acestea dau credit nsemnrii de pe portretul su de la mnstirea Bistrita, cum c "a
murit la oaste" (Cultura, p. 591 nota}.
Tat l su nu-i zice niciodat "voievod",
dor el nsu i se intituleaz a a . A:;tfel, n inscriptia bisericii Precista din Bacu, zidit
de el la 1 ion. 1491 , i zice "lo Alexandru
voievod, fitul lui tefan voievod domnul tri i
Moldovei" (Repertoriul, p. 90) ; tot astfel pe
un Tetraevanghef dat aceleiai biserici la 23
aprilie acelai on (Cultura, p. 590) i pe un
panaghiar cu aceeai destinatie (Repertoriul, p. 352). Aceasta, de bun -seam d up
ce tatl su i-a dat n administrare direct
o parte din ar, fixndu-i reedi nta la Bacu, probabil nainte de 26 iunie 1481 , cnd
"Sa ndrinus dei grecia filius illustrissimi
principis Stephani wayvode Mo ldoviensis"
scrie brooven ilor, dar b 12 ion. 1482 "Ale"',

'

..

... ...

'

.-

"

'
"

Stefan cet Maro cu tamltia sa.


.Frescil ta btsertca dtn Vorone

"

'

OB06DAN
w
1363- 1369

0Rd~ull
1
.

a c osl:ea(?)

8 LATCUvv

xMargaretn

13ts9~J~VI

l[

0RO<itit) 1

1
1
0 PETRUvv 8 Ro 11d n x

0 Anasl:.a!:>ia
"t C'6 1111420

0~dsu~

liT

Muyoatei

137713~2

Q M rea Neamt
b::l u Pob dl ;,)

1- .

"'\

lvacu

fi STEFAN vv

(1399 1400)

1304 1399

8 M1hatl

.1

0~dau ,ti

1\ na

G>

IUA5 w(a)

11132 H 14.!J

.143S 144~

B<-9d~~~p3n(lt)

t p1448

xManca

0f~duJ

STEfAN .v{Q.-)

1433t s~u l417

0 M rcaNeam
X Maria Dulcescul

..

RO~Nvv

1+1r -1448

Al i- XANDRUblehno)vv / \ndsl.ds1o
14.!3 1452 14~
+1455 VIII 26

Alc:ltandru Alexe:mJ rld

Sf EFAN CEL MAREv.

1-t5/IV12-t 1~1
0Pultlt1
>-u~Cllll.wn
1>4JM(lt'U~Ul

t~l vdochla d

., ,

14113 VII !.1 t-146r tx4Gfbbrat:.


UIMona de Mangup

14 72tx~1 ~ +147?XII190 Puma

t'} Mana munleaflCd


~
1511Hi:!60 Pulna
f
rl dm HirU:!u
;,u,",,.,...., lUI l.elan 1..1cus~ -

'

r~tru(c?) boqdan[dl IIJu?(d) Ana(J)


Q n14n tX13 Q a147Hn 1413
Fi4ijO ~ t21

t l'179VII2(,

0 Pulnd

0 Putna

.J14~H 12.3

BCXJDAN (VIdd}v{E)
15tlivue-+1 1111

G) fMl11~u(d O t~ 11f9 v.t 1 10f'tilna

~ a) LIJsa!Jt!ld
}
1?,06ll 11- 1"'08(?

ltA!llla + 1 ~ 18!2&
R<.'idtlu~i

1
LEGENDA

1 - VII margm~ - rw. ele gOMNfte ; 1 ;." "'~ de ordlne : a - a nte (lnttlnte ele) ;
ta) n clscut(c'l) dfn : a .. s.>te n eLtgttl ,.,u2 ; cn ctrca (pc ra) ; p post (dupilJ ;
vu - vof~vod : o - n4scut(4J La : 0 - i~tgr opat( d) ta : X .. c~4Lo rtt(il) c:u ;
+ ctecedat(cl,) La; CI ~ t llta ia maternc1 ; .. t ncerUtucUne ;

c t laslasta 't15f2 Xit


Dobrov~~
Ruxanda 1513VIIt1S{?)
eJ Anoslasla +\SSS v 2 .
c:>Rica

PINA IN SECOLUL AL XVI-LEA'

IUGA VI

:399-1400

fD Alen1ooru

e BOgdan .. e Alexandru

e ALEXANDRU CEL BUN "'"


a 23 IV. 'HOO-tfl 1'1 32

Q Bfslitl"

>' (llMll (~1~qa) a 4 1V l'11bG Bl&tntJ.


h't~ld11U1 (t Ullli t h ca H !J2
.
el t<tll!}dlcl ( Ma1ra)
d) Marl'tla ( Mann~:~) ,. a 1'140
e '~~) Vasthsa (?J

f"J Anaslasln(?J

..

AROI'Jvv(c) 1\na(t) PETRUvv(dl

~l.'./1<:.'.1 .14~,.1 - 14 57

-~H

14!; IWSl449
' Sl>r :t lui lancu

Al ~~.dm.lru(d}
'tl2'J 1430

de Hunoooa1 a

ClwAJI"\.1 Cd)
i H/9VIU8

"' 4 l~u~iul Marele

t1179V 11 11

loat.hun

Ion Girsloo

VihCn

Neaq:a Draur1a

"' C it1n ~u l~'or

11b:., 1116/

HB& 1SO;

Durn,d J.o ..tdrl~


a r1411 ~1~00 o

of obr.tl;J

..

xonder, filillls domini Stephoni dei grecio


woyvode regn i Moldoviae", cind scrie lui
lourenti~ Mik6 {1. ~ogdon , Doc. St. c. M.,
11, 368 I 379 i cf. I p. 501 ).
Participarea la rzboaie (1476 i 1481 ) i
ncredinarea unei administrotii importante
cereau o oarecare vrst i nveder.eoz n
mod absolut c naterea lui trebuie p us
cel moi trziu pe la 1460.
C storit ndat dup 29 iunie 1489 (A. Veress, Acta et epistolae, 1, Budapesta, 1914,
p. 41-42) cu Margareta, Moria n fresca de
la Bi stria (N. Iorga, Inscripii, 1. 37). f iica
lui Bartolomeu Dragffi, voievodul Transilvaniei (Cultura, .p. 591 nota) " Birtoc voievodul
Ardealvlui, care... era i cuscru cu tefan
voievod" (L. Bistria, 11 /20 ; L. Putna 11,

59/65 ~i Cr. moldo-polon, 171 / 181 ).


Nu-i

cu noatem

descendentii. Credem
ns c piatra de mormnt lung de 150
cm, pus n biserica Pre cisto d in Ba cu
la 16 septembrie 1494 de " lo A lexandru
voievod, fiu l lui tefan voievod domnul
rii
Moldovei" (Repertoriul, p. 257-258),
trebuie s fi e a vreunui cop il de-al lor, cum
s-a i presupus (Virgi l D rg hiceonu , Mormn tul din biserica Precista Ba cu . BCMI. IV
1911, p. 153).
Alexandru moare la 26 iulie 1496 (7004),
ntr-o morti, i este "ngropat lng str
bunicul su A lexandru voievod n mns
tirea Bistrita" (L. Bistrita 11/20 ; L. Putno 1,
47/52; L. Putno 11, 39/65 d numai data mortii, iar n Cr. german, p. 72 "iunie" ; Cr.
moldo-po/on, 171/181 consemneaz moartea "dup" 1490). La 23 noiembrie 1499. Stefa n cel Mare face o donie mnstiri i Bistrita pentru pomen irea f iului su Al exandru
i o Anei.
44. Elena, fiica lui tefan <:el Mare i a
Evdochiei de Kiev. Amintit n uricul d in
10 mai si 9 iulie 1466. Olena n Pom. Bistriei, 50i86.
Numai Cr. germane, p . 29,
vorbete de ea indirect cnd spune c te
fan i-o luat doamn de la Kiev uCU core
a avut pe doamna din tara Moscovei". A
fost c s torit cu lvon, f iul torului lvan
III, i a avut pe fiul Dimitrie i fi ica Evdochia. Este cunoscut soarta lor.
45. Petru (Petrafco), fiul lui tefan cel
Mare i mam incert . Amintit 1n Pom. Bistritei, 50!80. Apare prima dat !n documente la 13 sept. 1471 .i ultima oa r la 15 sept.
1480. Moare 'la 21 noiembrie 1480 (6988)
(L. Putna 1, 46/51 ; L. Putna Il, 58/64 d numai anul, Cr. moldo-po/on, 170/ 180 dup
aceea : 8 noiembrie 1479). Pe piatra de
monm nt de 1a futna, .comun cu Bogdan,

B ogdan OrbuL (150f-1511). tefan cet Ttnl.h


(2517-1527) . Petru Rare (2527-1538), d omni
ai Moldovei. Du.plf f r esca de t a Sf. Ntcolae
din Dorohot (secolul al XVI-lea)

este 21 noiembrie 1480 (6988) (Repertoriu l,


p. 254). Tncl inm s credem c a fost fiul
Evdoch iei de Kiev.
46. Bogdan, fiul lui tefan cel More i al
Mariei de Mangup. Amintit n Pom. Bistrijc1,
50/86. Apare n documente prima dot la 3
sept. 1473 i ultima oar la 24 moi 1479.
Cronicile i nregistreaz moartea la dale
diferite (L. Bistria, 10t18 la 25 iulie 1479;
L. Putna 1, 47151 la 15 iun ie; L. Putna Il,
58/64 d numai anul ; Cr. moldo-polon,
170/180 la 8 noiembrie). Data exact ne-o
d piatra de mormint de la Putno : 26 iulie 1479 (6987) (Repertoriul, p. 254).
47. lliaf, fiul lui Stefan cel M are i al
Mariei de Mongup. Amintit in Pom. Bistritei
50180, trn ainte de Petru i Bogdan. Tn documente apare numa i la 3 septembrie 1473,
mp reun cu Bogdan, cu care probabi l c
a fost gemen.
Nu i se cunoate piatra de mormnt.
48. Ana, fiica lui tefan cel More i a
Mar-iei de Mongup. tim de existenta ei din
uricul lui tefan cel Mare din 23 noiembrie
1499 ctre mnstirea Bistrita, donie "pentru sufletul fiicei noastre AnaN (1. Bogdan,
Doc. St. c. M ., 11, p. 154-156). Figureaz n
tabloul votiv de la Ptruti (Cultura, p. 368).
Cr. german, p. 31 , spune c tefan cel
More i Moria de Mangup ou avut dou
fiice (2 tochter). Una din aces1eo trebuie
s fie Ano. A fost ngropat probabil la
Bistrita, lng fratele su A lexandru.

49. Bogdan-Vlad ( Bogdan-voievod), 1504


iulie 2 - 1517 april 20, fiul lui tefan cel
Mo re si
oi Mariei munteonca.
Cronicile

nu-i nregistreaz
na terea. Cu
ombele
nume e ultimul ntre fii n Pom. Bistritei,
50.80. Tot cu ambele nume apare prima
oar in documente la 11 august 1479 ; de
la 14 martie 1497 nainte e numit num~i
"Bogda n voievod" . Muriano la 7 decembrie
1502 il socotea "de anni 25 in circa".
Are mai multe sotii.
o) Elisabeta, soro lui Alexandru, regele
Poloniei, .cstorie contractat la 17 februarie 1506, dar necon su mat.
b) Stana, mamo lui tefnit voievod,
moart la 25 ianuarie 1518 i ngropat la
R d uti, unde fiul o mpodobit mormintul
"mamei sale Stanall
(Kozak, lnschriften,
p. 110).
c) Nastasia cneoghina, moart la 14 oct.
1512 i ngropat la Dobrovt, unde sotul
i pune piatra de mormnt cu inscripie (N.
Iorga, Studii i docum ente, XVI, p. 419-420).
d) Ruxanda gospojda, fiica lui Mihnea
cel Ru, cstorit la 15 august 1513 (Cos;tchescu, Doc. Bogdan, p. 371-373).
e) Anastasia gospojda, mama lui Aleng ropat la 2 moi
xandru Lpuneanu,
1558 la Rico. Piatra de mormnt pu s de

45

~ el "" oraf~ cO a foet tOfK2 l"i Bogdan


(N. lor~a, ln1crlpii din biseflcile Romdniei,

1, p. 54).

A avut co_eii pe Ioan,

tefan, Petru(. llia~,


Alexandru ( pu

Alexond ru (Cornee) i
neanu).
Bogdan voievod a murit la Hu i in 22
april 1517 i a fost ngropat lo Putna (L.

Putno 11, 60'66. Cr. moldo-po lon, 173 183 ;


Mocorie, 78/92). Inscriptia pietrei de mor-

mnt d 20 april 1517 (7025) la miezul nop


tii (Kozak,. lnschriften, p. 89).
50 Maria zis Cnea1na, f iica lui tefan
cel M are i a Mariei munteanca.
Apare ca o doua fat n tabloul votiv de
la P truti (Cultura, p. 368). Cr. germana,
p. 31, spune c tefa n i Moria munteonco
au avut "un fiu Bogdan voievod i doua
fiice frumoase" (und schoner Tochter zwu).
Moria-Cneajno trebuie s fie una
dmtre
acestea.
Cstori t pe la 151 O cu cneazul Teodor
Wysniowski (Sanguszko), o avu t o fii c Ano,
cstorit cu Jan Sapieho (Hasdeu, Arhiva
isto ric,

III, p. 59-60).

A murit n Polonia, de unde osemintele


i-au fost aduse la Pu tna dup 1523. 1nscriptia de pe mormnt spune c este al "Mariei
zis Cneajna, fi ica lui tefan voievod, domnul rii Moldovei, ctitorul acestui sfint l
ca, cam s-a mutat n lcaul venic n anul
7026 (1 518) luna martie 18" (Kozak, lnschriften p. 90).
Cr. german vorbete de dou fiice ale
Mariei de Mangup i dou ale Mariei munteanca i cunoatem n mod sigur dou,
Ana i Maria-Cneajno. Am fi inclinati s6
bnuim n cronic o confuzie n loc de doi
fii oi Mariei de Mangup s fi scris dou fete.
Tn acest caz cele dou fete cunoscute ar
fi ale Mariei munteanca. Faptul ns c Ana,
de altfel ca i fiul Alexandru, nu e ngropat la Putna, ne face s credem c acestea nu snt din aceeai mam .
Dac Moria i Ana din inscriptia de la
Pobrata pus de Petru Rare se refera la
fi icele lui tefan cel Mare (N. lorgd, Inscriptii, 1, 57, nr. 4), atunci putem presupune c
snt surorile lu1 i dup mam.
51. tefan Lcust voievod (1 538 septembrie 18 - 1540 decembrie}, fiul lui tefan
cel Mare i mqm necunoscuta. El nsui i
zice "fiul lui tefcm voievod cel Btnn " i
frate al lui Bogdan voievod (doc. din 30
noiembrie 1540). Apare n tablourile votive
de la Voronet i de la biserica Sf. Nicol::~e
din Dorohoi alturi de tatl su (Repertoriul, p. 116 ; Cultura, p. 471 ). A fost fiu nelegitim.

P at1u

Rar e

biserica

cu tamflia

sa.

mnstirft Molrlovia

Tablou vottv la

Cc!hO torlt QU go,pojda Cneojna; moorttt


fa 31 Iulie 1542 (N. Iorga, Inscriptii 1, 38,
Bistrita). A avut doi feciori : A lexandru i
tefan (N. lorga, Studii i doc. VI, p . 615

n. 1 ; Documente privind istoria Romniei,


A, veacul XVI, voi. 1, p. 395-402).
52. Petru Raret voievod (1 527 ion. 20 1.538 s~pt. 18; 1541 febr. 19- 1546 sept. 3),

ftul lu1 tefan cel More i al Mariei din

Hnlu.
Cstorit cu :

a) Maria, moart la 28 iunie 1529 i ngropat la Putno (Kozak, lnschriften, p. 91 ).


b) ~l~na-Caterina, fi~ca lui Ion Despo1,
moarta 10 sept. 1552 I mgropot la Pobrata
(N. Iorga, Inscripii, 1, p. 57).
~u. avut copii pe llias, tefan , Constantin
ChJ:J'InO, mo~itat. cu Mircea Ciobanul, i
Ruxondo, sota lu1 Joldea i apoi a lui Alexandru Lpuneanu. Cstoria aceasta ntre veri primari (Alexandru i Ruxando) este
greu. de admis dac filiatie lui Alexandru
or f1 real. Avind n vedere firea acestui
Lpuneanu, ea a fost posibil.
Petru Ra re o murit la 3 sept. 1546 i a
fC?.st ngropat la Pobrata (N. Iorga, lnscrip-

/11, 1, 56-57).
53. Petru

(Petric)

lachimovici, fiul lui


Ioachim, fra tele lui tefan cel More este
ntlnit fr dregtorie n sfatul acest~ia in
onii 1458-1474. Petru lachimov de la 20 iunie 1453 _eoate fi tot el. A murit n lupta
cu turcii (Pom. Bistriei, 72111 0).
54. V~sco, fratele: lui Petru (Petric) se n trlne te rn sfatul lu1 tefan cel Mare n anii
A

1465-1467.

55. Neaca, fata lui endrea portar i a


Ma riei, sora lui tefan cel Mare (Cost
chescu( Observri, p. 9 ; ldem, Doc. St. c. M.,
p. 13-14).
56: ~raga, fo.ta lui endrea portar i a
Marre1, sora lu1 tefan cel Mare, mritat
cu Clnu sptar (1486-1 507). Au copii pe
Ruscq, Biliu, endrea, Soria i Moria (Costchescu, Observri, p. 9 ; Jdem, Doc. St. c. M.,
p. 14).
57. Duma postelnic, fiul Sorei, sorq lui
tefan cel Mare, i al lui Isaia vornicul. Postelnic n sfqtul anilor 1497-1499, moare la
1O ianuarie 1500 i este ngropat la Pobrala

(Repertoriul, p. 265).

Tncheiem aici
ncrngtura
neamurilor
domnesti ale Moldovei. Ea va ajuta mo 1
bine Ici explicarea crncenelor divergente
dintre feudalii Moldovei din secolul al XIVlea i a sngcroaselor lupte interdinastice
din secolul urmtor. Totodat va nlesni cunoasterea fact iunilor boiereti ale cror act iuni au frnat atit de mult strdonia depus
pentru crearea statului centralizat moldovenesc, proces desvrit de marele tefan
Vod.

47

EXECUTAT TN ANUL 1815,


MAREALUL NEY CONTIN U

TRIASC

PTN

fN 1846?
..

...

Tn zorii zilei de 7 decembrie 1815, la zidul


din grdina Luxemburg, plutonul de executie a pus capt vieti i marealul ui Frantei,
Michel Ney. Aa a sfrit, dac dm crezare
documentelor istorice, glorioasa carier a
unuia dintre cei mai cunoscui conductori
mi litari ai Franei napoleoniene *.
Tumultuoas ca nsi Franta revoluiei i
a rzboaielor lu i Bonaparte, viata i cariera
lu i Ney poart adnc pecetea acelei epocr.
S-a nscut in 1769 la Sarrelouis, n tr-o familie de dogori. La 13 ani Michel Ney este
mic funcionar la un notariat. Nemultu mit
de sine i plin de visuri, i prsete serviciu l n 1789 i i ntr n al patrulea regi ment
de husari. Tnd rznet i intrepid, N ey se a firm repede n ierarhia m i litar . Tn 1792 e
locotenent. Se distinge in campan ii le din
1794 i 1795, iar un an mai trziu devine
general. Tn 1799 e comandant ad-interim al
armatei Rin ului. Anul 1804 i aduce t itlul de
marea! al Franei. Particip apoi, cu mare
succes, la btliil e de la leno i Friedland.
Tn 1808 e fcut duce d'Eichingen. lupt n
Spania i apoi n Rusia. Dup 1813 i
d seama c
lupta Frantei mpotriva
coal itiei nu ma i poate avea sorti de izbnd
i l ndeamn pe Napoleon s abd ice n
favoarea f iului su.
Bourbonii revin n Franta. Ney i ofer
serviciile lui ludovic al XVIII-lea, care i
acord titlul de poir al Frantei i-1 numete
comandant al corpului de cavalerie. M ichel
Ney e in culmea puterii sale.
Dar... exilatul de la Elba se reintoarce
spectaculos n martie 1815, pentru a-i relua
tronul pe care abia l prsise.
Ney . dezaprob deschis ntoarcerea lui
Napoleon, dar, ctigat de entuziasmul trupelor, la 18 martie, la Auxerre, trece de
partea lui.
Domnia "celor 100 de zile" n-a fost pentru Franta dect o continu lupt mpotriva
Europei nspimntate de revenirea "monstrului corsican ". Michel Ney e din nou pe
cmpul de bt lie. La Quotre Bras (16 iunie
1815) i Woterl oo, el face dovada unei bravuri deosebite. La Woterloo, n fruntea r
mielor botolioonelor distruse, i caut
zadarnic moartea. "Privii cum moare un
marea! al Franei" strig el soldatilor,
dor... moartea il ocolete.
Dup Waterloo se retrage la Lot. Descoperit i proscris, n august 1815 apare in
fata unui consiliu de rzboi, core-i declin
competenta. E trimis n fata Curtii poirilor.
Tn plin teroare alb, curtea, alctuit din
E. A. Natanson a publtcat tn Tevista sovieticA .,Probleme de istorie" nr. 7/1968 articolul
Oare a fost impucat mareatut Ney? Plecnd
de la datele acestui articol ne-am propus s
fa cem c unoscut cititorilor notri enjgma care
lnvlluie moartea celebrului marea! trancez.

rego li ti,

nu i iart trdarea faj de Bourbani. Jn ciuda strlucitei ap rri a avocatilor Berryer i Dupin, Ney e condamnat la
pedeapsa capita l .
A ici se ncheie - ca s spunem aa istoria clasic.

,,Nu voi muri cu minc iuna pe buze!"


... Citeva luni mai trziu. Pe puntea unei
corbii care prsete Frana cu destinatia
S.U.A. se u rc un cltor : Peter Stewart
Ney. Dup nc trei an i, n 1819, l ntlnim n o ra ul Broynsville din Carolina de
Nord, l nvtor la una din colile oraulu i.
Tn anii urm tori e nvtor la Moskvil le,
tot n Carol ina de Nord, apoi pleac n
Carolina de Sud i n Virginia.
Multilatera l pregti t, Peter Ney pred
limbile clasice i moderne, tiinjele exacte,
literatura, arta. Bun cl rot i iscusit mnuitor de spad, i place sa vorbeasc despre
Napoleon i rzboaiele sa le, despre curtea
Frantei din timpul primul ui imperiu.
Dar cine s fie acest Peter Stewort Ney?
Nu cumva este marealul Frantei Michel
Ney, care, scpnd printr-o minune de la
moarte, s-a refugiat n S.U.A.?
Tn vremea aceea n America se aflau
multi francezi- foti bonopartiti, emigrati
dup restourotia Bourbonilor. Ci nd colonelu l Lihmonovski, ofiter polonez participant
la rzboaiele nopoleoniene, l ntlnete pe
P. S. Ney ntmpltor pe strad, se arunc
n bratele sale, cu lacrimi n ochi recunoscind in el pe fostul su comandant.
Tn 1936 Pierre Montloin ntr-un articol al
su reloteoz c: "odat , n vara anului
1821, un elev a adus n cla s un ziar. Ney
a nceput s- I r sfoi osc i deodat.. . o
czu t fr cuno t in. Profesorii I-au dus
acas i 1-o\J culcat. Cum n ziua urmtoare
din casa lu1 nu se auzea nici un zgomot,
vecinul su, c.:olonelul John A. Rod gers, s-a
dus la el i 1-a gsit nsingerat, cu mna n
cletot pe un cutit. Do jenit pentru cele in
tmplote, rnitul o rspuns plngnd : Dac
Napoleon o murit, nu mai om nici eu de ce
tri,.,. i o artat Liorul unde se anunta c,
la 5 moi pe insulo Sf. Elena Napoleon ncetase din via. Apoi oiurind, Ney a mrtu
risit: Ati auzit de ma rea l u l Ney mpucat
n Franta
la 7 decembrie 1815? Minciun 1

Marea lul Ney snt eu".


Tn 1846, datorit alcoolului pe care-I con
suma n exces, Peter N ey se mbolnvete.
Doctorul Mothew Lock, dndu-i seama c
zilele bolnavului snt numrote, l roa g s
spu n adevrul despre sine. Ney, privindu-1
int, rostete cu mndrie: "Snt Michel N ey,
marealul Frantei". Un alt martor al ultime-

49

lor sale zile relateaz<'S c<'S Peter Ney o spus:


11 Nu voi muri cu minciuna pe buze 1 Eu snt
mare alul Ney".
Dup moartea lui Peter Stewort N ey, corpul su e dus la cimitirul Third Creek. Pe
piatra de mormt nt st scris: 11Aici se odihnete Peter Stewort Ney, or iginar din Franta,
soldat al revoluttei f ranceze i al lui Napoleon Bonapa rte, care s-a sfri t din viat in
notembrre 1846, tn vrst de 77 de ant "
(Michel Ney or fi avut mtr-adev r 77 de an1
in 1846). Titlul de mare:,al nu apare aici 1
nici n alte documente rmase de la Peter
Ney.

O con te s ndrg o s t i t
Tn secolul trecut, ca i in secolul nostru,
stabilirea
identitatii
americanului
N ey
o suscita t mul t interes. Numeroi cerce ttor~ s-au oprit asupra ei ncercnd s-o
rezolve. Tn S.U.A. pastorul Weston i medicul Smooth au publicat sute de pagini de
relat ri ale fotilor elevi oi lui Ney, i ale
rudelor acestora, conform crora Peter Ney
ar fi spus el nsui 1n clas c este marea
lul Frane i. Cnd era beat (ceea ce se ntmpla deseori}, ddea ordine ca un veritabil
comandant i cerea s i se aduc un cal.
Un reporter al ziarului "Dayton Journal" (din
Oh io) o publicat un interviu luat lui Philippe
Petri, fost soldat francez, emigra nt in S.U.A .:
"Eu am luptat i n armata lui Napoleon, poveste te soldatul. La cteva luni dup bt
lia de la Waterloo om prsi t Frana pe o
corabie care fcea ruta Bordeaux-S.U.A.
rmed iat dupa mba rcare am observat printre pasageri un om care mi se p rea cunoscut. Am fost uimit, pentru c tiam c
marea l ul N ey fusese mpucat cu cteva zile
inai nte de plecarea mea. Dar... omul caro
se plimba pe punte nu era altul dect Ney.
Nu m-am putut nela, pentru c adesea
l-am vzut in f runtea escadroonelor i l-a
fi recunoscut oriunde".
Corabia cu core cl torise Petri a sosit
in S.U.A. la 29 ianuarie 1816. B. Boringe, n
articolul su "Le matre d'ecole d es Carolines", red o alt versiune a emigr rii lui
Ney n S.U.A. El povestete c pe cora b ia
care a plecat din Bordeaux s-au urcat trei
emigranti cu pa apoarte false: generalu l Lefevre, corsiconul Pascal Lucien i un servitor
care nu era altul dect ma realul N ey. Unul
dintre motrozi, apropiind u-se de slug , i-a
spus : "Mi se pare c v cunosc... " " Drept
cine m luati ? ' - 1-a ntrebat acesta. " Dumneavoastr sinteti marea lul Ney". " M are-

:- .
.

'

' .

Mar paLa tmagtne a marealului


turnate.( in bronz de scutptorut
Rude

50

olul N ey o fost tmpuca t la Paris acum trei


s6 ptmini" a ripostat servitorul, intrind
i n ca bin i nema i i ei n d pe punte tot restul

c616tori ei. La Philadelphia cei do i emigranti


au cobort, iar "sluga" lor i-a continuat
cltoria pn la Chorleston
S-a gastt si o explicaie a impreJurarilor
rn core Ney ar fi scapat de pedeapsa cu
moartea i ar ft gasit azil '" S.U.A. Iota ce
ne reloteouJ Marcel Tctssier: "Confesa Ido
de Saint-Helenc, more admiratoare o moreolulut, s-o adresat comondantulut cn
glez Wellington, rugindu-1 s-I salveze pe
cel pe core il iubea . Tn calitatea sa ofictal,
Wellington nu o vrut sa se amestece rn aceast afacere, dor a fost de acord cu salvarea marealului i a sftuit-o pe contes
s foc tot ce va crede de cuviin, fgo
duindu-i spririnul su. Pus la zid n faa grenodierilor core trebuiau s-I mputo, Ney
avea sub ha in, n dreptul inimii, un saculet
plin cu snge. Grenodierii core l cuno teau
foarte bine pe "le brove des braves" prtmiser n tain ordinul s trag deasupra capului su. La prima salv, marealul Ney ist
duse mna la piept (pentru a rupe saculefu l
plin cu snge) i czu sngernd. Corpul celui mpucat, care urma s fie nmormntat
n cimitirul Pere Lachoise, fu dus de citiva
cunosctori ai tainei, moi nti, la spitalul
Malernite. Admintstratoarea spitalului- sora
Therese, prietena contesei, - nlocui falsul
cadavru cu unul adevrat, ales dintre mortii spita lului pentru asemnare cu marealu l
Ney. Tn timpul nopii, Ney prsi spitalul
Maternite i agentul englez Hutchinson, din
porunca lui Wellington, ti conduse pn la
Bordeau x, unde marealul se mbarca pe o
corabie cu destmatio Charleston, ora in
statul Corolina de Sud, S.U.A.

Grafologi i au cuv ntul


Dor ce 1-a determinat pe Wellington s
contribuie la salvarea lui Ney? Chiar Peter
Stewort Ney explic actiunea comandantului englez datorit mprejurrii c amindoi
fceau parte dintr-o organ izatie secret , nu
prea numeroasa. "Scpndu-m, el s-a supus jurmntului de solidaritate core ne
l eag" . O astfel de organizatie o existat la
inceputul secolului al XIX-lea, dor arhivele ei
nu s-au pstrat, ofirmotia lui P. S. Ney
neputnd fi astfel controlat.
Tn 1886, L. Droper, secretarul comisiei
istorice a statului Wisconsin, o cerut n
Franta date n legtur cu moartea lui Ney.
Droper n-a primit nici o informatie. Ba mai
mult, i s-a spus co, in ciuda uzantelor le'gale
nu o fost ntocmit certificatul medical car~
s ateste moartea maresalului.
,

Aa sif fl ariftat tn ttner cc


1Jrotesorut Pete1 Stewart Ney
d1n CarotLna- S U.A. '1

lt~

- ....

. ' ; ' . ~ ..:

.\

..

.
'

Soarta acestuia a preocupat i pe expert'


graf'?logi, printre core David Corvalo (1895},
Henn Thomas (1934), tor n ultima vrt:;m'"'
Marcel Teissier.
Cercetind documentele rmase de la ""'
chel Ney i Peter Stewort Ney, David Corvoia ajunge la concluzia ca scrisorile marealului Ney ctre mp rat i nsemnadle din
jurnalele de coal ale amenconului ar ti
fcute de aceeasi
mn.

Teissier, ntr-o scrisoare din 1 decembrtc


1966, scria urmtoarele: "T n fata mea se
afl sem n turile mare alului N ey i ale lui
Peter Ney. Scrisul e asem ntor, iar n cuvntul Ney e identic. Tn afar de c1ceas to
Peter Ney era nalt de statur (aproximativ
1,80 m) ca i mareal ul. Avea ochii verz,.
albatri ca i marealul Ney. Era iscusir n
mnuirea spadei i spangi ca i marealul.
Peter Ney citea mult i fcea nsemnri pe
marginea crilo r i ele nu puteau fi facute
de altcineva in afar de marea! ". Tn continuare, Teissier citeaz cteva, ajungind la
concluzia c Peter Stewort Ney i marealul
Frantei snt una i aceeai persoan . rntrebndu-se de ce apare marealul n S.U.A. sub
acest nume, Teissier rspunde: "De ce Pcter
Stewort Ney? Nu tiu. Dor to tal lui se numea Pierre (n englezete Peter), iar mama

. \ 4
#

-'

se trgea dintr-o familie olandez, apari


nnd neamului Stewartilor."
S-.ar. prea deci ca m arealul Ney n-a
munt n 1815 sub gloanele plutonului de
execuie la Paris, ci mult ma i trziu, n 1846,
n S.U.A. E verosimil o astfel de ipotez ?
;

i totui . ..
D. M. Quynn {1950), L. Garros (1955), Fleuriot de Langle (1957), iar recent E. A . N atanson socotesc pui n probabil sau chior
imposibi l ipoteza dup care celebrul marea! francez ar fi continuat s triasc sub
nume fals n S.U.A .
Care snt argumentele ?
Tn primul rnd se pune ntrebarea cum a
putut oare marealul Ney deveni un nv
tor att de bine pregtit, cnd se tie c
n-a frecventat coala dect foa rte pui n
vreme? "Se poate - i nu fr trud s fi ajuns s tie s scrie gramatical i
s-i exprime corect gnd urile, spune L. Gerros, dor i-ar fi fost cu neputin s preg
teasc t ineri pentru examene la limbile clasice i moderne, s le predea bazele limbi~or latin , greac, francez i engl ez.
Mtchel Ney nu tia s deseneze, nici s picteze. Era incapabil s scrie versuri" .

Este posibil ca din 1816, dota cnd acesta


o emigrat n S.U.A ., i pn n 1819, cnd
l ntlnim pentru prima oar ca nvtor,
Ney s se fi pregtit pentru cariera pedagogic, dor e greu de presupus c, n numai
trei ani, el i -a nsu it o cultur att de multilateral.

D. M. Quynn atrage atentia asupra numeroaselor poezii publicate de Peter Stewart


Ney n gazetele americane. Este adevrat,
poeziile sint nchinate r zboaielo r napoleoniene, dar nici una dintre ele nu e scris
n limba francez sau insp ira t din poeii
fra ncezi. D i mpotriv, ele trdeaz "formaia spiritua l eng lez i nv mntul clasic
englez al secolului a l XVII I-lea".
Tn n semnril e fcute de Peter N ey pe
marginea crilor n limba francez se g
sesc numeroase greeli de gen i de accent
"pe care niciodat un francez nu le-ar fi
putut face".
E. A . Natanson aduce i altfel de argumente. El se ntreab de ce Peter Stewart
Ney, dac era cu adevrat marea l ul Frantei, nu a cutat s ia legtura cu emigrantii
f rancezi din S.U.A.; de ce nu s-a al turat
bo naparti tilor - numeroi mai cu seam n
Philadelphia, unde se gsea i Joseph Bonaparte, fratele mpratului ? De ce nu a
cuta t s -I ntlneasc pe unchiul sotiei sate,
Edmond Genes, care avea un post de conducere n aparatul de stat american ?
1

52

Anal iznd nsemnrile lui Peter Ney, E A .


Natanson face citeva observaii. Tnvto
rul Ney scrie adesea "btlia de la Borodino ", in timp ce Napoleon i dup el toti
francezii au numit aceast btlie "btlia
Moscovei". "Ar fi putut oare grei marealul
Ney, care d up aceast lupt a primit titlul
de print de Moscova?" Peter Ney spune c
a participat la complorul n urma c ruia Bonaparte a prsit insula Elba si s-a reintors
n Frana . Se tie ns c marealul Ney o
fost, la nceput cel putin, credincios lui Ludovic el XVI II-lea, declarndu-se n dezacord
cu ntoarcerea lui Napoleon.
De ce nu s-a intors n Franta dup 1830 ?
" Citind ziarele aflase, fr ndoial, c noul
rege al F ranei, Ludovic Filip, stabilise pensii
celor mai apropiai co laboratori ai lui Napoleon i c unii deputati din Parlament ceruser str m uto.rea n Panteon a corpului printu lui de Moscova. Mai mult dect atit. Primul
ministru al Franjei, Jacques Laffitte, si cs
torise f iica cu fiul printului M o cavei".'
Peter Ney relateaz apoi c la W aterloo
a fost rni t la cap. Dar la vVa terloo, cu
toate c i -a cutat cu nd ratnicie moartea,
marealul Ney n-a avut nici o ran.
1

Obsesie sau confuzie cerebral?


Tn ncercarea de a explica emigrareo lui
Peter Stewart Ney, unii cercettori au dat
la iveal i versiuni nu indeajuns de tntemeiate.
Fleuriot de Lang le l consider pe omeri
conul Peter Ney un obsedat, care "ca toti
o bsedaii trebui e s cread el nsui n ficiunea sa". Folosind informatiile strnse de
istorici i memoriali ti despre epoca napoleonion, nvtorul Ney a reuit s cunoasc bine aceste evenimente ~i astfel s
interpreteze, retrospectiv, rol ul uneia dintre
personalittile acelei vremi.
Dup o alt versiune relatat de Boringe,
Peter Ney ar fi fost un soldat englez care,
datorit unei contuzii cerebrale, a nceput
s aib mania ce lebritti i.
Adevrata identitate a lui Peter Stewart
Ney a rmas ns necunoscut i sortit
poate s rmn o enigm . La 3 mai 1887
a fost deschis mormntul lui Peter Ney, cu
scopul de a se face o necropsie. Din neferi
cire groparul a sc pat din mn craniul care
s-a sfrmat. Mulaju l fcu t a tunci s-a pier
dut. Mai trziu a fost gs i t, dar ntr-o stare
atit de jaln i c nct n-a mai putut fi folosit.
Strdania unor experti grafologi va face
poate ntr-o zi lumi n n aceast problem
att de controversat.

ION BULEI

rubric pe care o inaugurm


odat cu primul numr
al
acestui an. Pentru a o mbog i p c
vHt or, con tm i pc sesizi\ rllc i in-

Este o noul:i
form a iile

primite de l a citito rii

notri

Columna sub lup


De prisos s ins is tm asupra interesului extraord inar pe core 1-o trezi t n rndur ile opiniei publ ice Columna (lui Traian) !o Buc ureti ! Tntr-un t imp f oarte scurt (mo i putm de 30 de zile) prin fato metopelor d in slile Muzeul ui din osea u a Kiseleff s-au
peri ndot peste 50 000 de vizitotori.
Dor emotia nn lnirii d irecte cu mag istrala reprezentare plastic o "genezei"
poporului nostru n-o atrofiat - ctu i de putin - ochiul critic al vizita torilor. Dimpotriv . Dovad ca rtea de impres ii. Sint numeroase observatiile privind conditi ile de expunere - de spaiu nd eosebi - , amplasomentul textelor, con tinutul i moi ales
corespondenta lor cu subiectul metopci rcspeciive.
Tn acest context ne permitem cteva concretizri : aproape toate metopele de~i subiectul fi ecreia este altul - poart legende generice comune. De exem plu metopele 4, 5, 6: "Trupe roman e na inteaz in Dacia". De asemenea metopele 114, 115, 116,
117, 118, care, dei reprezint poa te cele ma i dramatice scene de pe Column - fuga lui
Decebal, 'Urmrire a lui de ctre romani, prinderea sau sinuciderea i chiar i expunerea capului su la Roma - , ou aceea i explicaie : "Ultimele lupte" ! Snt i texte saratie pentru publicul larg, ca de pild cel de la metopa 22, care mentioneaz telegrafic:
"Episodul moesic". Unele sint n contradictie cu ceea ce reprezi nt. De exemplu cel de
la metopo 64, core nfieaz ntoarcerea d in munti (d up pri mul rzboi) i nicidecum nch inarea dacilor, aa cum sustine textu l explica tiei.
Se nelege, exemple mai pot fi date. Ne oprim aci, n speranta unei revizii
critice din partea autorilor i organ izatorilor l

"Gnditorul" cltorete

'

Gnditoru!M d e la Hamangia i perechea lui (femeia) ; sto tuete - majoritatea


feminine - din culturile cu cel ebritate mondial : Cucuteni, Gumeln i!a ; numeroase alte
piese din neolitic i din epoca bronzu lui, toate remodelate n lut, au plecat spre Hanoi.
Hcnoi? Do 1
Muzeul national din capitala R.D. Vietnam a solicitat Muzeului de antichitti din
Bucureti materiale pentru organizarea slondurilor altu ri de cele ale altor tri arheologiei romneti.
lr.itial au fost tri mise numeroase volume din publicatiile Institutului de arheologie, reviste, studii, monografii. Oricum, crile cltoresc mai uor 1
Muzeografii vietnamezi ou revenit ns cu o nou cerere. Drept care "Gindito
r1.1l" i ,..suita" sa ou pornit spre pmn tu l ndeprtat al Vietnamului.
11

Constatm
Se mpl.inesc,. n . februarie a.c., 50 de .ani de la .m?ortea cunoscu~u l~i mil it?nt ?1
micrii munc1toret1 dm jara n oastr I.C. F!1mu. Re'!mm~1m, cu acest pnle!, forunlor ..'"
drept (Comitetu lui de Stat pentru Cultur I Art, D1rect1a monumentelor 1stonce), ca :
Doar casa n care s-a nscut 1. C. Frimu, n satul Brzeti, judetul Vaslui, are
o mentiune a acestui fapt.
Tn schimb :
- coola n care vii torul lupttor al clasei muncitoare din Romnia
a aflat lumina i forta cuvntulu i scris nu ore nici mcar o plac com e morativ~ care
s6 aminteasc acest 1ucru.
- Tn nici una d intre locol it}ile n care a .trit i activat 1. C. Frimu nu existO
o cas memoria l .
- Pare de neneles cum pn acum nici unul d intre artitii notri plastici na
gsit t impul (sau imboldu!) de o se apropia de personalitatea lui 1. C. Frimu.

53

23. 1. 941

6. IX. 940
1

o 1e
ucure tene
a e cutite or
un 1
J

:.,

LU.Ptcl i

..

:-.

t.mpot rhfa ban&e-1 f':t

'
.
....... -.rt~te
le : . s)X}S.Te . :..
- :;:::
A'{l, r~~ ?~ 1 ibe-rt e-;t.e a
~:

......... :.:

..

'

g1

:::~:

<

A. SIMION
Dup intoarcerea de la Berlin, unde primiser indicatii
de la unii conductori na
tionol -socioliti, asasinii legionari s-au hotrt s treac, de ndat, la declan area
,;revolutiei legionare#. Ei considerau c in-

ceputul trebuia fcut cu lichida rea fotilor


demnitari, a functionarilor superiori i o
ofiterilor de politie sau jandarmerie i, in
general, o tuturor persoanelor bnuite c
ar fi luat, cndva, msuri contra Mi c rii legionare sau c ar avea ved eri potrivnice
ideologiei i m e~odelor acesteia. Tn afara
unor rfu ieli personale, ei urmreau, prin
aceste asasinate, s -i nspimnte i s paralizeze actiuni le tuturor celor core, ntr-un fel sau altul, ar fi putut s li se m
potriveasca.

Semnalul : un foc de revolver


Tn noaptea de 26 spre 27 noiem_brie o
echip de legionari a ptru ns n nchisoarea
Jilavo, unde se aflau n detentie pentru
o fi anchetati 65 de detinuti invinuiti c ar
fi contribuit la prigoana impotriva legionarilor n timpul domniei lui Carol al 11-leo.
Dintre acetia doar 28 fuseser arestati cu
mandate emise de Comisia special de anchet, ceilalti 37 fiind arestati dup bunul
plac al pol itiei legionare.
Tn jurul orei 1,30 noaptea, asasinii, inarmati cu pistoale aut<>mote i topoare, alU
intrat n celulele detinuti lor i i-au mosocrot
pn la unul. Ca prin minune o scpat totui cu viot un plutonier, !Care, rnit fiind

54

de la primele rafale, fusese acoperit de ca


dovrele cel orlalti, scpnd astfel "a tenti ei
gorditilor.

Iol ce

declara unul dintre o sasini la


procesul ce le-o fost intentat n anul 1941 :
"S-a stabi lit ca execuia s nceap la sem
nalul : un foc de revolver. In prealabi l eu
om scos la c tele de la toate celulele, punndu-le jos lng u , pentru a facilita intra
rea n celule ... S-a auzit semnalul. Am deschis u a celul2i, am comandat drepti, dupa
care om tra s, executind prin mpucare pc
1oti 14 detinuti care se gseau nuntru ...
Mentionez c n momentul cnd om intrat
n celul detinutii erau treji i priveau spre
u, de unde om inteles c din cauza for
fotelii, ei au presimtit ce-i ateapt# 1
- Cu acel prilej ou czut sub gloantele criminolilor o serie de foste oficialiti, intre
core generalul Gheorghe Arg eea nu, fost
prim-ministru, Victor lomandi, fost ministru
de justitie, generalul Gabriel Marinescu,
fost prefect oi Politiei Capitalei i ministru
de interne, colonelul Zeciu Va sile, fost primprocuror al Tribuna lului milita r al Capitalei,
generalul Ion Bengliu, fost inspector generol al jandarmeriei, Mihail Moruzov, fost director al Serviciului secret al informaii
lor etc.
Rentori la Prefectura politiei Capitalei,
trei dintre asasinii care-i executase r pe deinuii de la Ji lavo au intrat n arestul Politiei sociale, unde se aflau intemnitati comi1

A sasinatele de La Jttava... Snagov

ntcu.

Bucureti,

1941, p.

288~

Strej-

23. 1. 941

6. IX. 940

N
CULISELE
CONFLICTULUI
DINTRE

ANTONESCU
I

f:.
:O

.-

...:.

.,

'

..

. .

PAtl! TD{rL Cct1Uft.! ST DIN:-: ROMA:RI)...

..,

r, '

' :-:'

o'

1iL~~~jfitiiJx1i;:~~i);~~:,:hi~>:;;:~}.~. .u[t~ii~w&~;. ~L~i. i:J~,~~~~~1t:hL~di2J

GARDA
DE
FIER

scrii N icolae Suciu i N icola e Gheorghe


Rale t, pe cere i-au mp uca t cu mai multe
focuri de pistol. Dup aceea, cei trei
s-au dus 10
arestul
Pol itiei
crimi nali
judicia re, unde I-au executat pe comisarul
Paul Voinescu. Al ti doi comisari aflati sub
stare de arest - Alexcndru Davidescu i
Io nel Dumi trescu - au fost urcati ntr-o mai n i dui n pdurea Belota, unde au fos t
impu cai cu mai mu~te focuri de pistol.
Gsii de n ite trectori, cei doi, g rav rni ti ,
au fost tran spor tati de urgen la Plo ieti ;
Ionel Dum itrescu a reui t s scape cu viata.
Tn ziua de 27 noien1brie ora 14, o ech i p
de legionari 1-a ridicat de la locuinta so
pe profesorul universitar Virgi l M adgearu,
fos t mi nistru, unul di ntre economi:ii de
prestigiu ai Romn iei, pe care 1-a dus in
pdurea Snagov,. unde 1-a ucis cu ma i multe
gloante de revolver.
Aceea i echip o p truns la ora 17,30 n
vila de la Si naia a savantului de renume
mondial Nicolae Iorga, pe care 1-a bruscat
i 1-a obi igat s se urce in maina cu care
venise. Tn momentul desprtirii, dei presimjise sflritul nprasnic pe core Garda de
fier i-1 pregtise, marele om de cultur nu
o uita t s-o roage pe sotie s aib grij de
notele sale privitoare la ,,lstoriologia
uman", la care tocmai lucra, si care ar fi
'
trebu it s fie, dup expresia praf. un iv. Mihail Berza, " cea mai nt ins i poate cea
din urm istorie universa l scris de un singur om".
A doua zi dimine!la, cadavru! slrlucitu
lui crtura r a rost gsit ciurui t de gloante,

zcnd n miri le, cu fato in sus, n dreptul

comunei Strej nicu-Prohova.


... Conductorii gordi ti au trecut la
mpucarea i n mas o conduc torilor
f ostei dictaturi reg ale i ai partidelor
bu rgheze (mcelul de la Jilova, asasinarea bestia l a lui Madgearu i
Iorga). A stfel conductorii leQionori
ca ut s ascund vino lor do tr
dare notionol o poporului romdn i
de situatia cotosfrofol o ri1 in urma !iJUvernrii lo r de 4 luni d e zile i
s aoot masele de la lup tei impotriva
regimului ...

Platforma din 15 ianuarie 1941


a C.C. al P.C.R.
Totodat legionari i au incercat s asosineze , pe alti oameni politici i demni tari.

Tn dim ineata zilei de 27 noiembrie au fost


ridicat i de la domiciliile lor i transportat,
la Prefectura po litiei Capitalei, cu intentia
de a fi u ci i, G heorghe T trscu, Mihail
Ghelmegeanu, M :hai l Ro leo, generalul llasievici, Constantin Arf]etoianu, general
dr. Marinescu, colonel V1ctor M arinescu. Ei
au fost sa lva i de la moarte grajie interventiei de ultim moment a subsecretorului
de sta t Al. R io a n u, care s-o prezentat la
Prefectura i i-a lua t pe cei arestati sub
pro tectia sa. Pentru moi mult siguran , i-a
dus ld M inisterul de Interne, unde au stat
pi n la 2 decembrie.

Fabricius

Neubacher intervin

Vestea d espre asasinatele svri te de legionari o umplut de indignare i revo l t i ntreaga ta r.

55

6. I X. 940

23. 1. 941
.

'

.. .

..:..

'

Tn acelai timp, masacrele legionarilor au


provocat un grav conflict ntre Antonescu,
care se temea ca legionarii s nu-i rezerve
i lui aceeai soart, i legiune. Dup ce a
ovut mai nti o consftuire cu princ1pclii
conductori oi armatei i s-a asigurat de
sprijinul lor, A ntonescu a convocat Consiliul de Mini tri, cerind adoptarea unu1 comunicat prin care s se condamne asasinatele 2
Tntr-o telegram a lui Fabricius se arta
c generalul Antonescu era hotarit ca, in
cazul cnd Horia Sirno
nu accepta formula sa cu privire la condamnarea asasinatelor svrite, so instaureze dictatura mil itar. "Generalii din armat remarca
ministrul german - ch emati de ctre conductoru l statului fac front comun n spatele su si
i -au artat ncrederea ... " 3 Tn

aceeai zi, ministrul N. Mare i cerea lui


Horia Sima s cedeze comanda legionarilor
lui Antonescu.
Trim iii Germaniei la Bucureti, Fabricius,
i moi ales Neubacher, au intervenit pentru
a aplana conflictul dintre Antonescu si legionari. Neubacher, cu un cinism care dep
ea orice l imite, considera c asasinatele
comise de bandele de criminali legionari nu constituiau 11din punct de vedere
politi c i moral in nici un caz o tragedie
att d e mare nct s zguduie temeliile ncercate de timp ale guvernului i s produc
o sch imbare de sistem". El nu condamna
asasinatele dect n m sura n care acestea
reprezentau 110 anumit nclcare serioasa
a autoritii conductorului statului, care are
dreptul s primeasc satisfacie din partea
Micri i legionare". Forma sub care Hena
Sima urma s dea aceast satisfacie era
un no u angajament - de altfel lo fel de
forma l ca attea altele luate nainte - c
legionarii 11vor nceta actiunile ilegale in
toate sferele vieii publice i ale economiei 11
Neubacher a tinut s sublinieze fat de
~eneral c ,,asumarea de ctre el personal
a conducerii directe a Grzii nu este nici
necesar, nici utila .
Arh.

c.c.

al P.C.R., fondul nr. 103, dosorul


nr. 8 218, filele 4-7. Stenograma Consiliului de
Minitri din 27 noiembrie 1940.
Arh. I .S.I.S.P., fondul nr. 10, dosarul nr. 9 G,
fila 47.
1

' Documents

on

G erman

Foretgn

P oltcy,

1918-l!J4S, series D, vol. XI, September 1, 1940.


January 31, 1941, London : H er Majcstys Statlonery Offlce, documentul nr. 426. Scrisoarea
lui Neubacher ctre Clodius (Anexa).

Profesorut

untversttar VtrgH Mad


gea1u, unuL dtntre economitti de
p r estigiu. ot Romante!, a pttit cu viaa
pentru atftudtnea sa anttLegiorzarll

6. IX. 940 - 23. 1. 941


ncordare n ar, ngrijorare la Berlin
Tn fato "sfaturilor" lui Neubacher, Antonescu o trebuit s renunte la intransigenta
sa i o oiuns la un nou compromis cu Horia
Simo : el o acceptat s rmn n continuare
in fruntea statului i a guvernului, fr a
i se ceda comanda M icrii legionare.
Tncordareo n relatiile dintre cele dou
grupri aflate la conducerea statului ~-a
mentinut Ji in perioada urmtoare, legtonorii fiin incurajati in atitudinea lor de
diferiti emisari hit eriti, reprezentanti ai
serviciului secret german i ai organizatiei
pentru strintate a N .S.D.A.P.
la sfirsitul lunii noiembrie o avut loc vizita n Romnia a reichsleiter-ului Boldur
von Schirah i a secretarului de stat gauleiterul Boh le, care ou recomandat lui Horia
Sima "s foloseasc pentru ntri rea partidului G:rrda de fier' serviciile unor consilieri na ziti 6. Indicatiile date legionar ilor
de cei doi emisari h i tleri ti, core au l sat
s se ineleag c la Berlin s-ar privi c.u
ochi buni "o atitudine moi activ o legiunii., 0 , ou provocat o vie ngrijorare ministrului german la Bucureti, ca re se temea
ca aceti consilieri "s nu sftuiasc, de
pild, pe membrii Grzii de fi er de o lua
pozitie impotriva Jenerolul ui An tonescu i
11
o conduceri i sale Pentru evitarea unei
nsemenea st ri de lucruri, Fabrici u:; cerea
lui von Ribbentrop s intervin pentru ca
activitatea consilierilor ger mani "s f ie dir i jat n mod centralizat, numai pri n intermediul legatiei" 7
Totodat, la nrut tirea roporiurilor dintre general i Gard au contribuit i noile

Regimul legionar o creat " politia


legionar". Aceti bandii narmai oi
politiei legionare ou ma/tratat, schingiuit i jefuit mii i mii de ceteni, devestind domiciliile lor. 1n urma revof.
tei generale o populaiei, politia legionar o fost "desfiinat" prin incadrarea membrilor ei in "Serviciul
de securitate interioar" ...

Platforma din 15 ianuarie 1941


a C.C. al P.C.R.
m s uri luate de Antonescu, care, la 30 no

iembrie, o dispus desf iintarea politiei legionare ; a fost schimbat prefectul Politiei Ca' Ibidem, documentul nr. 445. Scrisoarea lui
Fabricius din decembrie 194tl.
Andreas Hillgruber. H itler, K ontg Carot und
Marschatt Antonescu. Dle Deutsch.Rumtfnisch.e
Beztehungen 1938-1944, Franz Stelner Verlag,
Wlesbaden, 1954, p. 117.
t D .G.F.P., vot. XI, documenttll nr. 445.

pi talei, colonelul Zvoionu, unul dintre


principa lii vinovati de masacrele din 26-27
noiembrie i a fost promulgot un decret
prin core se introducea pedeapsa cu moar4
tea pentru asemenea acte.
Ms uri le luate de Antonescu ou fost sa
botate ns de generalul Petrovicescu, care
o d ispus ca membrii politiei legionare s6
f ie ncadrati n politia de sta t.
Noua ncordare a relatiilor dintre Antonescu i legiune a provocat n~rijorare la
Berlin. Dorind s pstreze "li nitea fn
Romni a - aceasta fiind una dintre conditiile eseniale ale stabilitii unei economii
pe care Germania era att de interesat s
o subordoneze cu totul planurilor sale agresive antisovietice, strategiei naziste a ;z
boiului - , conductorii hitleristi s-au vzut
.nevoiti s intervin pentru a' potoli zelul
agenturii lor legiona re i a-1 mpca pe
general cu efii Grzii de fier.
Tntr-o scrisoare a d resat lui Horia Sima
la 5 decembrie 1940 reichsfUhrerul SS
Himmler, dei aproba asasinatele din 26-27
noiembrie, artnd c "o asemenea msur
este ju st", atrg ea atentia comandantului
legiunii c " de unirea str ns i plin de
incredere ntre Micarea legiona r i con
duc torul statului romn
depinde binele
Rom niei. Nu se poate imagina una fr
alta... Pentru clv. i pentru M ica re - l
sftu i a el pe Sima - , scopul ce trebuie urmrit moi presus de orice... trebuie s fie
nu numai de a convinge tot mai mult raiu
nea conductorului statului, ci i de a c
tiga inima sa ; n acest fel ntre conducerea
de stat i Mi carea legionar va lua na~
tere o unitate indisolubil care nu va mai
putea fi tulburat si desfiinat ... " 11
Tn ctuda interventiei lui Himmler, conflictul d intre legiune i Antonescu se dezvolta
ns i lua f orme tot mai ascut1te.
La 14 decembrie Antonescu era incu
notintat c ministru l de externe al Reichului o hotrt s-I nlocu iasc pe Fabricius
din postul de ministru al Germaniei la Bucureti . Vestea i-a produs o puternic ngrijorare, deoarece nutrea serioase temeri c
aceast msur reprezenta schimbarea atit udinii Reichului fa t de Romnia, abando
noreo sa n favoarea legionarilor. "Plecarea
mea din postul de aici - raporta Fabricius
- este o lovitur care a avut asupra lui
efectul unei bombe. Eu om fost cel mai in
tim sftuitor al su i formez o parte din
el... Eu contez aici ca exponent al unei poditioi oare a dus la succesul su la Berlin .
Afl nd c nlocuirea lui Fobricius se fcea
la cererea lui Mihail Sturdzo, Antonescu la
demis imediat pe acesta din postul de mi
Arh. I.S.I.S.P., fondul nr. 10, dosarul nr. f G.

D.G.F.P., vol. XI, d.ocumentul nr. 613.


~

6. IX. 94f1..... 23. 1. 941


B!tter "edea tn Antonescu pc omttt sdu ele
Incredere
acorclndu-i
un credit !lir llmite
ptnd la r4sttlr'narea 1<1
ta 23 august 19U

La -rndul su, A nto?t'-scu a tost c l'l acorei cu


ptrundc1ea

in Romtnta
a trupelor germane. 1n
care vedea princtpahtl

sau sry Ljtn

nistru de externe, iar portofoliu! respectiv


a fost ncredinat lui G receanu, ministrul
Romniei la Ber lin . Deoarece acesta a r
mas n continuare in capitala Reichului, nlocuirea lui Sturdza nsemna, practic, preluarea de ctre Antonescu i a Departamentului Afa cerilor Strine.

Trist

sfirit

de an

Anul 1940, care adusese poporului romn


attea suferine, prin impunerea la cirma
frii, de ctre Reichul hitlerist, a unei bande
de asco~ini fascisti detestati de popor, se
apropia de sfrit. Un sfrit de an foarte
trist... Tn locul obinuitei veselii, proprie
srbtorilor Crciunului i Anului nou, o
vie ngrijorare cuprinsese ntreaga ar.
Teama pentru viitorul jrii era evident .
Lumea privea cu mnie trupele strine care
m rluiau n 11 pOS de gisca pe strzile ora
selor
romnesti.
,
'
Pe de alt parte fiecare se gndea la
proprie-i soart. Dup ~roa pe patru luni
de cind Antonescu "fericise# Romnia cu
un guvern national-legionar, dup zilele de
teroare t1ite n acest rstimp, populaia
scruta nelini tit viitorul. Cui i va veni
rndul ? Care va fi urmtoarea victim a
dezmjului legionarilor, pe ale cror mini
ptate de snge nevinovat ncpuse tara ?
Predomina, la acel sfrit de an 1940, o ot-

58

mosfer de nesigurant, de team ; se sim-

tea c legionarii pregteau ce~a. . .


Tntr-adevr, dnd curs sfatulu1 pnm1t de
fa mentorii lor nazi ti de a deveni mai activi, legionarii pregteau noi asasinate cu
prilejul Anului nou, urmri nd supnmarea
tuturor oamenilor politici ai vechiului regim. La indicaia lui Antonescu, care aflase
de aceste intentii, subsecretarul de stat
Rioanu a dat un ordin prin care prefectii
erau fcuti personal rspunztori pentru
mentinerea linitii i ordinii, indicmdu-li-se
ca, n caz de nevoie, s fac uz de arme.
a-i acoperi
toate ticloiile saviritc o dezlnuit
o goan disperat dup api isp(ji
tori. Guverool trd!or, prin derbedeii verzi caut s extermine pe toi
conductorii clasei muncitoare i pe
toti activitii pa rtidelor politice, care
prin atitudinea lor cinstit de apra

Guvernul verde, pentru

re a independentei poporului romn,


sint stavil in calea lui {... 1

MUNCITORI ! Demascai guvernul


trdtor, nu luai parte la manifest
rile verzifor, sabotai ordinele gardi
tilor, cereti piine nu cntece i parade!
Pprttdul comunist v cheom6 la
lupt hotrt impotriva teroarei, asasinatelor i impotriva antisemitismului ...
V cheam la lupt pentru izgonirea din ar o imperialismului german 1

6. TX. 940 ~ 23. 1. 941

V cheam

/o It pt contra dictatu-

rii singeroase militaro-gardiste, contra


celor mai ticloi trdtori ai poporului romn, care snt legionarii Grzii
de fier ! [ ...]
decembrie 1940

Comitetul Central
al Partidului Cotnunist
din Romnia
O rdinul lui R ioonu a fost anulat ns de
Horia Simo, n calitatea sa de vicepree
dinte al Consiliului de Minitr i, pretext care
a dus la o nou agravare a rela tiilor dintre conductorul statului i comand antul
Micrii legionare. "Cauza adevrata a ncordrii a rta Fabrici us ntr-o telegram
din 3 ianua rie 1941 ctre Minsteru l de Externe al G ermaniei - este ns mai adnc :
generalul tine morti la linia sa : s impun
n Romnia linite i ordine pe baza statal, pe dt posibil mpre un cu legionarii.
Sima, dimpotr iv, nc n-are un program
bine fixat i este in fluenat pu ternic de
d iferit i consilieri ... ", artnd n continuare
c acesta vrea ca " prin toate mijloacele,
chiar i prin vrsare de snge" s instituie
p uterea legio nar exdusiv.
Datorit abuzurilor continue a le legionarilor - re lata Fabricius "nel initea in-

tregii populatii este mare, exist temerea,


dup cum s-a mat raportat, c i al:i politicieni i ofiteri vor fi nlturati, vorbndu-se de o iminenta noapte a Sf. Bcrtolo
meu. Din cauza acestei neltniti nemul~um i
r ea fat de Gard crete pe moment ce
t rece... 10.
It

Ultimele

pregtiri

Criza de ncredere dintre general i leg iune intrase in tr-o asemenea faza la inceputul anului 1941 nct se punea fr
echivoc problema unei nfruntri de pe poziti i de for.
Propag a nd~ sistematic pe care legionarii
o faceau de ma i mult timp s-a inten sifica!
n acele zile lansi ndu-se tot felul de
nuri pentru a se preg ti astfel, in propriile
rnduri i n popor, lovitura mpotriva lui
Antonescu.
Un comunicat al lui Horia Sima anunta
c in urma unor descinderi la sediul masonilor s-ar fi gsit un material extrem de
important, care
dezvluia
frii
ntregi
"groaznica opera de nimicire a neamului
nostru intreprins de masonerie i de masoni". Tn cercurile legionare se afirma c
chiar Antonescu era mason !

zvo-

" Arh. I.S.t.S.P ., fondul nr. 10, dosarul nr. 9 G .


filele 62-64.

59

6. IX. 940 - 23. /. 941


Tn acelai timp continua intens instructia
formatiunilor paramilitare ale Micrii legionare. Zi i noapte oveau loc m01 uri , se
fceau exercitii de tra gere cu tot felul de
armament, inclusiv cu armament antitanc.
Toate organizatiile legionare, dar n special cele din Capital, se pregteau metodic
pentru lupta de strad.
Serviciul de propagand legionar nu
pierdea nici un moment pentru o arta opiniei publice "forta" de care dispunea legiunea. Tn ziare apreou ample reportaje
insotita de fotografii .i !titluri sugestive, care
indrumau spre o s ingur concluzie : c legiunea era extrem de puternic i nimic nu
i se putea impotrivi u.
la 7 ianuarie 1941, in urma unor noi
excese ale legionarilor, Antonescu a avut
o discutie cu Sima pe core - dup cum
citim ntr-un document - "1-o chemat la
ordine pe un ton foarte ascutif', cerndu-i
"s se supun ntru totul ordinului su cu
privire la linite i ordine".
Tn timp ce n cabinetul primului ministru
intre Antonescu i Sima avea loc aceast
discutie, legionari inarmati cu mitral iere au
ocupOt Prefec:fUra politiei Capitalei, fiind
gata s treac la actiune pentru nlturarea
generalului. Este probabil - dei documentele studia te nu atest acest fapt - c trimi.ii Germaniei au intervenit din nou pentru aplanarea divergentelor, deoarece, in
cursul aceleiai zile, Horia Sima, insotit de
Al. Ghika, prefectul Politiei Capitalei, au
fcut o nou vizi t lu i Antonescu, cruia
i-au cerut scuze si i-au promis c "vor garanta ordinea". A doua zi, cu ocazia ono. masticii generalului, legionarii i-au dat noi
asigurri de loialitate ... Tmpca rea lui Sima
cu Antonescu nu constituia altceva dect
un nou rgaz - ultimul - pentru regruporeo fortelor n vederea nfruntrii deci

SJVe.

Relaiile dintre

conductorul statului i
oomandanrtul legiunii ou rmas extrem de
ncordate, moi oles c generalul a flase c
Al. Ghika ordonase subalternilor s execute

numai instructiunile date de el personal. Tn


situatia creat, la 9 ianuarie Ion Antonescu
i-a exprimat dorinta de a merge la Berlin
pentru o discuta cu Hitler, dup cum relata
Fobricius, "o serie de probleme care privesc
politica de aprare o RomOniei i stadiul
pregtirilor care se fac in acest scop" i,
de asemenea, "s obin din partea Fuhrerului cteva sfaturi cu privire la politica intern" a. Intrucit i Horia Sima fusese invitat la Berlin de ctre loctiitorul Fuhrerului,
Rudolf Hess, prin intermediul lui B6hle, invitatio sos it la 12 ianuarie la Bucureti era
u Pe marglnea prllpasttet,

lgfl, p. 217.
u

6Q

vol. II,

Bucureti,

D .G.F.P., vol. XI. documentul nr. 811.

adresat att preedintelui ct i vicepree

dintelui Consiliului de Ministri.


,
la nceput i Antonescu i Simo au respins ideea unei vizite comune la Hitler.
Du p ce Fabricius le-o explicat c la Berghof se punea pret pe prezenta lor con
comitent, Antonescu s-a declarat de acord
cu acea st cltorie, n timp ce Sima a
persistat n refuzul su, declarnd c "nu
se consider suficient de pregtit pentru a
aprea n fata Fuhrerului 13

Rendez-vousul dictatorilor
La 14 ianuarie, Antonescu, insotit de Fabricius, o plecat cu ovronul spre Germania
i, n aceeai zi, a fost primit de Hitler cu
care o discutat timp de mai multe ore. Tnl're
alte chestiuni, Antonescu a r idicat foarte
deschis problema dificultilor i a impasului la care ajunsese n colaborarea cu legionarii. Con\lins fiind de inevitabilitatea
unei nfruntri cu Garda, dictatorul romn i-a decl:::rrat dictatorului nazist, cu ocazia celei de-a doua intrevederi, c era gata
s preia ntreaga rspundere i s guverneze cu Horia Sima si cu legiunea, fr
Horia Sima 'i cu legfunea i fr Horia
Sima i fr legiune t 4
Din varianta german a stenogramei discutiilor din~re Hitler si Antonescu rezult
c Fuhrerul ar fi evitat s se pronunte deschis n favoarea vneia sau alteia dintre
cele dou grupri ; la terminarea convorbirii el a dat citire unei dedaratii n care
se spunea c odat cu rechemarea lui Fabricius i numirea lui Ki llinger nu avea loc
n1c1 o schimbare n politica Germaniei fat
de Romnia. Totusi anumite indicii .ale d iscuii lor purtate cu' Hitler i dduser de inteles lui Antonescu c n disputa dintre
cele dou grupri din guvenn - mil-itar
i legionar - conductorii nazj~ti i prefero u totui pe militari. Astfel, H i~ler i declarase lui Antonescu c dac relatiile dintre
!"ationa 1-socia 1iti i leg ionCJiri, n loc s-i
tnfluenteze pe acetia n sens pozitiv au
dus, dimpotriv, "la atitudinea rigid a legionarilor, fi rete c ele vor trebui s f ie
intrerupta. Germania acord important
numai re latiilor oficiale cu generalul Antonescu. Relatiile cu partidul snt pentru
Germania mai putin importante 11
Dintrun alt document reiese ns c Hitler
s-ar fi exprimat mult mai deschis n fovoa
rea lui Anton escu si i-ar fi fcut chiar o
aluzie direct cu privire la modul de reg lementare a disputei pentru putere cu legionarii : " Tn ce privete preocuprile domnuu Ibtdem, documentul nr. M7.
"Ibidem, documentul nr. 852.
"Ibtd.

6. IX. 940 - 23. 1. 941


lui general Antonescu, citim n acest
document - Fuhrerul cancelar declar c
le intelege pe deplin. Domnia sa i reamintete n termeni vii c a avut de luptat cu dific ulti interne i m:ri ma ri, dei
venise la putere sprijinindu-se pe un partid
disciplinat...
Continundu-i firul gndurilor, cancelarul
i amintete, cu oarecare vivaci tate n glas,

cum a fost silit acum 6-7 ani s n lture


elementele ca re nu intelegeau acest lucru.
Domnia sa adaug c nu este exclus ca
generalul Antonescu s se vad obligat a
tace o operatie asemntoare ; domnia sa
are msa co nvmgerea nestramutata ca generalul Antonescu este singurul om in m
sur s-o fac" te (s.n.).
"

""

Evocarea fcut de dictatorul nazist n


fato dictatorului romn privind ,evenimenlichidase pe
tele d in anul 1934, cnd l
Rohm, conductorul batolioanelor de asalt
i pe colaboratorii si, constituia un indemn tacit dor evident adresat lui Antonescu, de a rezolva in favoarea sa problema luptei pentru putere cu legionarii.
Cea de-a doua vizit la Hitler, mai mult
dect prima, i-a ntrit lui Antonescu convingerea c se buoura de increderea conductori l or naziti. El a inteles i nu s-a
inelat c i se ddea mna li ber s
acioneze pentru restabilirea "ordinei"' i
"li nitei"', pentru a folosi cuvintele care-i
plceau atit de mult lui Antonescu. Era
rsplata pe care generalul o primea pentru c fusese de acord cu venirea trupelor germane in ar i pentru pozitia pe
core el o odopfase in favo:rrea Axei, prin
aderarea la Poetul Tripartit.

"Div o rul

este iremediabil"

Tntors de la Berlin, unde dup cum am


vzut primise subtilele ind icatii ale dictatorului nazist, Antonescu en hotrt s
obin din partea leg ionarilor un act de
supunere
total, iar n caz contrar s
procedeze aa cum
procedase Hitler cu
Rohm : apruse, deci, perspectiva unei variante bucuretene a noptii cutitelor lungi.
Dezamgit de repetatele eecuri suferite
in ncercrile de reconciliere cu "bietii"
si, la 15 ianuarie 1941 Antonescu i scria
lui Horia Sima o nou scrisoare, plin de
reprouri. " Nu om reuit s m foc ascultat - arta el. Din contr, dezordinele
s-au inmultit i s-au agravat i cu acte de
insubordonant n stat comise de acei care
fiind numiti de dv. se tiu acoperiti i sus1' Arb.

M.A.E., fondul
vol. 82, filele 2G-24.

nr.

71

Germania,

tinuti de dv... N otiunea disciplinei de stat


a disprut. Fiecare procedeaz cum vrea
i judec cum vreo. Msurile mele ... n loc
s fie considerate ca acte de salvare a
a uto ritii de stat, care lucreaz pentru nsc u narea regimului [legionar n.n.], au fost i snt interpretate ca acte in
contra legionarilor."'
Scrisoarea lui Antonescu evidenia esenta
disputei politice ntre dou grupri, ambele
n slujbo G ermaniei hitlerista, core mpingea tara spre prpastie. Scrisoarea se incheia cu avertismentul : "Vreti s mergeti
astfel nainte, mergeti singuri, dar nu cu
generalul Antonescu".
Tn a celai ti mp ns, in acele zile, i 1n
rndurile legionarilor circulau zvonuri c nu
Antonescu, ci legiunea s-ar bucura de increderea Germaniei. Simptomatic, la intoarcerea lui Antonescu din Capitala Reichului, Horia Sima nu figurase printre personalitile
oficiale ca re l intmpinoser la
aeroport.
la 16 ianuarie 1941 toti efii de cuib 1egionari din Capital ou fost convocati, sub
pretextul de o fi pui la curent cu evolu tia
ultimelor evenimente politice. Cu aceast
ocazie Ptra ou, secretarul general al Mi
c rii legionare, a declarat deschis c "divortul d intre genera l i legiune este iremediabil" i c ntre A ntonescu i Gard s-a
s pat o prpastie de netrecut.
Dup cteva zile s-au tinut ntruniri a semntoare n majoritatea oraelor din tar
sub pretextul unor conferinte pe tema ,,Lupta
Germo,niei national-socialiste i a Italiei
fasciste pentru noua ordine european ...
Tematica anunat avea menirea s atrag
sprijin.ul celor dou puteri ale Axei. Tn realita te, aces te ntruniri nu erau a ltceva dect
consftuiri
ale trimi ilor legionari de la
centru cu statele majore locale, cu tcopul
de o constata stad iul p regtiri lor pe:ltru
febeliune n ntreaga ta r si de a transmite
ult imele instructiuni in vederea declo :,si'lrii
operotiuniior. Tn cadrul intrun irilor, atit la
Bucu reti ct i n celelalte ora e, vorbi torii
ou cutat s evidenieze "meritel e~~ lui Horia
Sima, comandantul Micrii legionare, i
s-i fac o atm osfer propice prelur i i puterii. Tn af ara acestor ntrun iri cu caracter
mai larg, cu aceeai ocazie s-au tinut e
dinte cu cei moi apropiati r ortizani, n core
s-a discuta t concret modu de desfurare
o rebeliunii.
Tn seara zilei de 19 ianuarie, generalu1
Petrovicescu a tinut la posturile de radio
conferinta ,,Proces ul Grzii de fier din martie 1934 r 1 n care fcea o apo logie o actiunilor vi olente ale legio na rilor. El i ncheia
conferinta cu cuvintele " dezbaterile con tinu .. .", co re co nstituiau un indemn la viol e n a d resat gard itilor.

a un interval In timp de aproape patru


'decenii dup c''ltoria pe core Nicolae
Iorga o fcea pe continentul nord-american, un alt istoric romn, Constantin C. Giurescu, a parcurs un lung i pasionant itinerar universitar in Statele Unite. Misiun ea
tiinific a profesorului Giurescu continuat i n Marea Britanie, unde o confereniat la un iversitile din Londra i Oxford - ni s-a prut o co n tribuie de
semnificatii la dezvoltarea contactelor i
schimburilor cultural-tiinifice romna-nordamericane, nct din partea "Magazinului
istoric~~ i-am solicitat pentru cititorii notri
d teva din impresiile i consideratiile o ferite
de recenta sa vizit.
- Am tinut s
'#eul cltoriei.

cunoatem

Conferen iind
la 1
universittile

amertcane

/o nceput tra

Se poate spune c el a nsemna t o


adevrat traversa re o Statelor Unite de
la Boston i N ew York la Tucson, de lo
Denver, San Francisco, Seattle, la Detroit
i la Wa shington, aadar de la Atlantic la
Pacific, din apropierea frontierei cu Mexic
i n preajma celei canadiene. Primele invitatii de o prezenta expuneri n anul universi tar 1968/ 1969 n fata coleg ilor i studentilor din Statele Unite le-am primi t n
pri mva ra trecut, ns, ntre timp, pn la
30 septembrie, cnd mi-am nce put vizita,
s-au adunat nt r-un numr core m-a obligat
Ja acest adevrat maraton n cuprinsul
-

PROF. CONSTANTINE C. GIURESCU


FROM THE UNIVERSITY OF

. BUCHAREST, ROMANIA

Lecture
- 2:30 P.M.

'
Thursday, October
3rd, 1968

PHILOMA THEIA HALL


86 COMMONWEALTH AVE.

THE
. . . ROLE OF TRANSYLVANIA
.
IN ROMANIAN HISTORY

Rec;epUon foDawlng

12

lbe Lectate

S.U.A., moraton uurat, desig ur, prin existenta ultrorop idelor i omniprezentelor mijloace de transport aviatice. Am fost oaspetele un iversitilor i colegiilor din Boston,
Pittsburgh, Champoign, Bloomington, Tucson, Boulder, Denver, Berkeley, Seattle1 Detro it.

Tematica conferintelor ?

- Transilvani a fn istoria poporului romn ; Formarea statulu i nationa l romn ;


Istor ia unei capitale : Bucuret i ; Viaa i
f<Jptele lui Vlad epe sau Drculea (la dof'inta Colegiului din Boston 1 unde se stud iaz aceast problem}.

Tn aceste prelegeri om urmrit a face cunoscute cercurilor universitare americane si

engleze legturile organice dintre cele trei


ri romne, locul Transilvaniei n istoria
poporului romn i legitatea procesului
unirii ncununat ld 1 decembri e 1918, adevra t apoteoz a luptei de veacuri o maselor ; s a rt apoi cum s-a format statul
na ion a l romn, prin integrri succesive, i
cum s-a dezvoltat capi tala lui, Bucuretii.

- Cum
stabilite in

apreciai contactele
rstimpul cltoriei ?

tiintifice

- Am cunoscut i frecventat tm numr


extrem de more de profesori - istorioi sau
din discipline nrudite - , un numr o cOror
fniruire or fi, desigur/ prea mare pentru
spatiul unui int erviu. Trebuie rtotu1 ~o no-

te% dtiva, care s...au tngrijit de


reuit

desvrlta

o aranjamentelor organizatorice
atit da tmportoote, intr- o cltorie pe melea~u4 indepartata. M simt obligat s
ommtesc alei pe profesorii W. Slavey Joyce
(pre edintele Colegiului d in Boston), Feeny
(decanul Foaulttii de istorie <l ace l uiai
colegiu), MocNolly, Radu Florescu i Anghel Rugin (Boston), N. lliescu (Harvard),
Deok (Columbia), Jomes Clark (Pittsburgh),
Keith Hitchi ns i Paul Schroeder {Chem
poig n), Charles i Barbare Jelovi'tch i Byr-

nes {Bioomington), Fred KeJiog ~i Oswald


Gregory (Tucson}, St. FischerGalati (Boulder}, Slottman (Berkeley), Peter Sugar i
Robert Burke (Seattle), Alfred Kelly (Detroit).
la Londra, Sir Morttmer Wheeler (secretor
la Royol Society - sectia i storic}, William
Harpham (director la Great Britoin East Europe Center), Bolsover (d irectorul lnstituflJlui de srudii slavice), H. Setton-Wotson (cunoSOJt specialist n ,istoria sud-est\iluJ
european}, M. Hayward (Oxford).
Tuturor acestora, precum i mrm~lor
co'le9i inti1n iti n mprejur ri.le c l 6toriei
mele le snt recunoscator pentrtu ospitolito
tea acordat, grija de a-mi comunica preocuprile lor de cercetor:e i de 10 m famtliariza cu problemati ca statelor respective. Pe unii dintre ei am avut ocazia
- nc nainte de cltoria mea - de o-i
vedea n Romnia. Altii - de pilda prof.
Hitchi.ns mi--a i ntors vizita dup napoierea mea - ne vor .cunoate, sper, tara ntr-un viitor nu prea deprtat. Am avut, de
asemenea, prtlejul de a veni in leg tur cu
importantul organ "International Research
and Exchanges Board", oi crui oaspete
om fost pe tot timpul ederii in Statele
Unite, <Jpoi <:u "School of International Affairs" o Universitatii Columbia.
Socot c oflndu:m acas la distini'i colegi de peste ocean ori la cei din Englitera eram dator nu numai o le nftio
concluziile mele n subiectele istorice tratate, ci I s 'le art <:ore snt 'rezultatele
moi genera.le <Jie dezvoltrii Rom.niei socialiste, s 'le vorbesc despre climatul tiin
ific de la noi, despre viata studentilor i
despre Gonditiile create s-tudiul ui i aplicatiilor .tiinifice n tora noastr.
- Core a fost dominanta atmosferei expuneri/ar?
Este, desigur, dificil s redot maniera
tn <:are eti ln.~mpinat o~unci cnd ea este
extrem de agreabil 1n onsamblu, de cea
moi corect tinut academ ic, fr o fi 4ip
sit n unele <:azuri de o confruntare de
opinii. M voi ,mrgini s v comunic cteva
date despre ouditoriu. De regul om inut
dou categorii de expuneri cele cu tematic preci s i altele cu o tematic qeneral despre Romnia (,,formal'' i " informal", dUop cum rle denumeou gazdele).
Participau studenii de la faculttile de istorie resP.eotive, doctoranzii i cercettorii,
cadrele didactice. Tn 1roport <:u universitatea, numrul auditoriului era ntre cteva
zec1 i cteva sute.
-

- i care este concluzia principala o


c61dtoriei ?
- Este greu de ierarhizat ltntr-o ottt de
bogot6 experient6 reoliwta tntr-un ritm otH
de olet'Tt. Dor dac ar t-rebui s~ definesc
coordonate rprincJpdJa o acestei deplasari

-.

ea este interesul pentru Romnia. Tnsui


faptul invi tri i mele n acest t urnau tii ni
fic l mrtu rise te. Apoi ar fi de subliniat
c toate expunerile au fost urmate de adev ra te o sa lturi de ntrebri despre fara
noastr, despre realit i le ei, despre poli. t ico ei extern. 30-40 de minute, sau uneo ri chiar o or, rspu n deam acestor ntrebri, d intre cele mai diferite i care veneau
n cea mai mare msu r din pa rtea t ineri lor.
Dac dragostea i interesul cet enilor
ameri cani de ori gi ne romn pen~ru tara
n oa s tr , pe ca re i-am vizitat de asemenea,
mi ap reau perfect explicabi le, dori1ta de
a ne cu noa te pe noi romnii cu cele ~ nfp
t uite n zilele prezentului sau rdci ni le istorice ale poporului nostru, att de manifest la cercurile universitare din S.U.A.,
m-a impresionat puternic. Pentru c aceast
do ri n t arat sporul de prestigiu pe care-r
detine astz i patria noastr n lume. Remarc la persona l itile din viata universita r american si englez pe care le-am
ntlnit dori nta asi d u de a dezvolta leg
turile cultura le i tiini fice cu Rom1ia, ca
o contributie la cunoaterea reciproc, la o
cooperare p a nic ntre popoare. Tn acest
sens s-au expri mat n umeroi confrati americani. Tn acel a i sens mi scriau d up ce
m-am reintors acas Sir Willia i'Yl Harpham
(l ondra) i prof. M. Hayward (Oxford). Citez din &crrsoarea ultimului : " N oi sntem
convin i d e necesitatea de a avea contacte
cult ura le mai largi intre tor.a noastr i
Romdnia i noi dorim s contrib\Jim la
strngerea l egturilor d intre cele dou
ri u . Unor asemenea dprinti i r spunde
i initiativa fostul ui meu student, Ioan Halmagh i, actualmente eful Departa men1ului
bibl iografic o i Universitii d in Pittsburgh,
care o nfiinat in februarie anul t recut un
institut (la Mackeesport) care- i propune
scopul, potrivi t statutului ce mi-a fos t ar
tat, "s promoveze i s desfoa re activiti pentru culegerea de date privitoare la
Romnia, cu obiectivul de a crea o documentare tiinifi c osupra problemelor isto rice, politice, econom ice, relig ioase i cul turo le romdn etiu . Institutu l ,,va servi ca
un cent ru de informaii asupra pu bl icrii de
c ri i asupra surselor bibliog rafice".

- Care dintre impresiile


pare mai struitoare ?

cltoriei

vi se

- Desigur, n primul trnd i de ordin


subiectiv tot emotia i bucuria d e a gsi
d ovezi ale interesului fa t de <:ulturo i
istoria ~om nilor. Aiiln d u-m
la Bloomington i vizitnd remarcabila bi(:jJiotec
Li lly, om rmas plcut surprins gsind o
ti p6tur o ,Jui Coresi. M i s-a spus c a
f ost a chiziionat de curnd i o costat
1 000 de dolar i. S regseti la ottea mi i

64

'

de kilometri oe patrie on <:Jooument cnn d itoria cultu rii alor ti este o clip memorabil . Sau cele d teva o menaj r i specia le
co nsacrate n incinta universittil or americane istoriei Romniei. La Pittsburgh, chior
o came r rom n ("Romanian Room"), n
care am vzu t pe un perete f resca d e la
m n st irea
Hurez nf ind familia 4u;
Constantin Brncoveonu, iar d e jur mprejuru l s l i i es turi . i a lte o biecte rom neti .
Sau v it rinele <:u cri rom n eti d e la Universitatea Columbia (a su~ra forurilor
care se .p reo Cl'l.l p de )egtun cuJ.turale cu
str i ntatea A cademia, I.R.R.C.S., institutele i revistele de istorie - s-i ndrepte mai frecvent atentia <Ctre universitile america ne i britonk e p rea sumar
dotate <u 'lucrri de .i storie recente). Sau
profesorii i doctor;anzii care mi s-au adresat n limba noas~r, sau revistele ti i nifice
dedicate studierii istoriei sau i istoriei tri i
noastre, ca " East European Q uarterly
a prof. St. Fischer...Gdlo ti i " The Journal
of Romonian Studies", sub pres, editat de
prof. Hitchins. Aceste -impresii strui e i vor
rezi sta, desigur, conglomerotului d e viziuni
panoram ica adunate 1pe reti n n S.U.A.

- Dup ce ati parcurs 18 000 de kilometri pe p mnt american aveti, desigur, i


o opttc de la fata locului asupra societtii din Statele Unite.
- F6r ~ndo ial. M g tndeS:C chiar pen-

t ru mai d!irziu la o suita e ~i~resii americane o dunate f ntr~n vo1um. Acl1m i i n


diteva cwinte p ot s v spun c m indoiesc s existe d neva care .s nu f ie f.rapat de ctev.a dintre d imensiunile Americii
contemporane. Tn primul ~rnd mijloacele d e
transport i d e comunicatii. Dezvoltarea
ovi at1 ei, a c elebrelor autostrzi cu 3-4
"fi re" dus i ntors, a 1elefoniei, radioulu i
i televiziunii este de proportii g reu de sesizat d i n afa r . De altfe l, n industrie ca i
n agricu l tur (am ovut ocazia s urmresc
la Detroi t productia n flux o uzinelor ,,General Motors" care produc automobilele
" Cadi llac"), vznd barajele d e pe rul Columbia, ct i munca ctorva uniti din a gricu ltu r , p iscicu ltur (Institutul de salmonioul tu r de ti a Seatt.le), pom icuJ.tur, pretutindeni predom i n metodele ultramoderne
de orga1nizare o productiei. A putea spune
c oamenii se 1iau 'la rrtrecere pentru a
realiza meretu o <:ot m~i ~nalt a eficientei i productiviti i. Mai mult, moi repede,
mai iefHn, mai bun 1par devizele activitii
celoT care lucreaz 1n f erme i n uzine, a
rnginerilor i constructo rtl or, (J tuturor acelor zeci de milioane de muncitori - in
sensul cel mai 'larg - <:are -creeaza bog
fi a i mndria Americii contemporane. M
rej ia, d iversitatea, fru ml1Sefea, dimensiunile
naturii, din Muntii Stncoi pn pe fOrmul

oceanelor, sint, de asemenea, elemente pe


care le pstrezi drept amintiri impresionante.
Am putut intelege, totodat, ce nsea mn ipoteca rzboiului din Vietnam pentru viata -cetenilor americani. Dup cum
cred c am deslusit n implicaiile i dificul ttile problemelor discriminrii rasiala
una dintre cele mai explozive i mai grave
trs turi a le societ ii americane. Dup p
re rea mea, aceast problem va necesita
nc o perioad ndelungat pn la o rezolvare complet pe scar naiona l . Cred
c o singur generatie nu va fi de ajuns.
Mi s-a prut c i n <:ele mai pozitive cazuri deosebirea dintre litera legii i reali ta tea de fiecare zi este considerabi l .
Nu a vrea s omi t din aceste prea fugitive semnalri marea satisfacie simit
ca dascl al attor generatii, de a vedea
nu numai c ti neretul american - ntre care
multi studenti de culoare - se pregtete
cu seriozitate n disciplinele studiate, dar i
l egtura de nezdrunci nat care se stabilete
ntre universitate i studenti. Alma Mater r
mne Alma Mater i dup terminarea studi ilor, n aa fel nct fiecare universita te
conteaz- pe un larg <:ontingent de f ideli
n diferite domenii ale vieti i publice i n
d iferite activiti. Datorit n mare m su r
donatiilor particulare - cu care subventiile
de stat nu pot riva liza ntr-o tar a crei
structur econom i c se bizuie pe proprietatea privat i
pe relatii de productie
capitaliste - , universitile americane vizi tate se prezint la un nivel de utilare corespu nztor exigentelor procesului de nv
mnt tiinific modern. Vorbind despre
Statele Un ite, nu am acordat spatiu su ficient vizitei n Marea Britanie, care a fost
la rndul ei - dei mu lt mai scurt - bogat n impresii i conclu zi i mbu curtoare
pentru perspectivele dezvoltrii re latiilor
interu n ivers i tare.

- Pentru o valorifica cit mai e ficient


convorbirea noas tr, v-a ruga, tovare
profesor, s mprtii cititorilor notri citeva dintre proiectele dv. de cercetare la
ora actual.
- Snt proiecte core reiau realizri mai
vechi, iar altele care nsumeaz munca de
cercetare recent. Tn cea dinti categorie
a includ e preqti re a pentru tipar a celei
de-o doua edi ii a monografiei " Cuza Vod " .
La Editura Meridi ane a iei t de sub tipar
de curnd. n limbile engl ez, francez, german, rus, magh iar, spaniol, lucrarea
" Transilvania n istoria poporului ro mn" .
Mrturisesc satisfactia de a fi aflat, f ii nd
la Londra, c o cas de editur britanic
este pe cale de a tipri aceeai lucrare n
capitala Angli ei. Pe de alt parte, am pregtit. mpreun cu fiul meu, conf. dr. Dinu
C. G iurescu - care-mi continu pe o serie
de laturi studiile - o istorie a patriei ; ma-

nuscrisul a fost incredintat Edi turii Tineretului. Am coordonat i am colaborat la


volumul " Istoria nvmntului n Romnia ",
pe core i l va tipri Ministerul Tnvtmn
tului. Este gata ~ i a porn it spre tipografie
monografia i storic "Podgoria Odobeti
lor" ; ea va aprea n Editura Academiei
R. S. Romnia. Asupra acestei din urm ,Juc r ri a dori s m explic n cteva cuvinte
cititori lor " M agazinului istoric". Am socotit necesar i ut il o prezentare istoric o
Podgoriei Od obetilor nu numai pen tru interesul n sine pe care-I reprezi nt n aria
vietii economice de la noi oceast zon,
ci i cu un scop mai ~ arg . Cultivarea vitei
de vie este o ndeletn icire bimilenar o
locuitorilor pmntului romnesc. Tnc de pe
vremea lui Burebisto este cunoscut rsp n
direa la rg a vinului. Se tie chiar c acest
faimos rege dac a dat ordin s fie t iati
toi butucii de vie. Eu ns cred c ordinul
nu o fost urmat ntru totul, viticultura continundu-i permanenta ntre ocupaiile agricultorilor de pe aceste meleaguri. Ea se
regsete n Transilvania, lng Severin, n
nordul M oldovei, n Dobrogea. Este o
p ri m monografie i stori c (lucrarea are
peste 500 de pagin i) dedicat podgori ilor
rom ne1i. Am fost apoi
ndemnat s o
~criu i de legturi l e mele cu regiunea Odobetilor, deci de amintiri multiple si aju tat
de nu meroasele acte descoperite la localnici, care mi le-au pus la dispozitie cu
mult dragoste. Cred c ar fi o treab de
utilitate i valoare istoric s avem in
viitor mono~rafii ale Drgonilor, Cotnarilor, ale viilor de la Dealul Mare i ale
altor pm nturi cu rod de vit de vie bogat
i cu faim n Europa.
Tn sfrit, nu vreau s omit lucrarea de
ample proportii de la Editura Tinerett~lui :
"Dictionarul istoric romnesc" pe core am
cins tea s-I coordonez i care nmnun
cheaz efortul - n stadi u avansat - o 32
d_e vol~ro~ cercettori de istorie, in mojontate ttnen.

M-am desprit de profesorul Giurescu,


aflat, dup cum se vede, intr-o neobosit
activitate, notindu-mi ndemnul su destinat
generaiilo r tinere de o iubi i preui istoria poporului din care ne tragem, de a-i
aprecta forta nesecat de sugestie i nv
tur venic vie, de o inelege cel moi
simplu adevr : de unde venim. "Pentru c
ou fost multe rinduri de oameni care ne-au
adus pin aici, multe rinduri de truditori
core au cldit o jor romneasc, iar noi
o inlfm la rindul nostru pentru cei ce vor
vem." .
Acestor gnduri li s-a adugat urarea ca
"Magazinul istoric" s se achite cu mereu
spo r:t desto inicia de importantul rol in difuzarea culturii istorice i dezvoltarea interesului pentru problemele de istorie.

CRISTIAN

POPITEAN U

65

RiJsfoind colectia "Dezbaterilor parfomentore" din epoca pe veci opus o regimului


burghezo-moieresc din Romnia, cititorul
ore prilejul s reintilneosc, n filele 1nglbenite de vreme, lumea eroilor lui Caragiale. Este drept, nu se numesc Trahonoche,
Forfuridi, Brnzovenescu sau Catavencu, ci,
mai prozaic : 1. lrimescu-Cindeti, N. Drug,
G. G. Mirzescu, Pavel Brtanu, D. luca ...
Dor tot mari moieri, tot mori cop itoliti,
tot mari "apropitori" i "comersani". Mo i
difereniai, poate, mai lefuiti, mai cultivai
sau numai cu mai multe pretenii de cul tur,
dar la fel de corupti, demagogi, spoliotori,
intrigani, meschini, carieriti i la urma
urmelor, de ce nu ? - la fel de banafi.
Harul scriitoricesc al lui 1. L. Caragiale o
ridicat eroii "Scrisorii pierdute" la rangul
de personaje tipice pentru o nt reag epoc
i
pentru categorii sociale distincte.
Personajele reale, aa cum se nfieazC1
ele nsele prin ceea ce spun i ceea ce foc
in incinta Parlamentului, snt moi pitoreti
fnc, mai groteti, mai dezgusttoare dect

MIC. RO
ARHIVA

magaz1n
istor ic

n pies.
Fil

n lumea
eroilor
"Scrisorii pierdute"
66

cu fil se desfoar, in faa ochilor cititorului, panorama "bilciului parlamentar" - expresia am cules-o tot din
" Dezbateri" -, cu lupte "acerbe"' 1ntre
"ma joritatea" aflat la putere, vrt cu braele pn la umr n avutul public, i "minoritatea" aflat n opoziie, glcgioos i
agresiv, mereu grbit s ia locul celor de
la guvern pentru o se nfrupta, la rindul su,
din acelai avut public. Dar, n momente
de puternice frmntri si lupte soc10le, cnd
interesele generale ale claselor exp/oatatoare erau primeiduite, adversarii ,)mplacabili" de ieri, care se taxaser reciproc tilhari, pungai de urne, trcdtori etc. i descopereau n mod miraculos unii altora "patriotismul" i i ddeau mna, ca n finalul
,,Scrisorii pierdute", pentru a nbui mic
rile populare. Aa s-au petrecut lucrurile n
7907, cind liberalii i conservatorii au "lini
tit" fara cu preul vietii celor 77 000 de tarani, n 1931 , cnd reprezentanii tuturor gruprilor burghezo-moiereti reactionare ou
izgonit din Parlament deputatii muncitorilor
i ranilor alei pe listele Blocului Muncito., .,
resc-raranesc ...
Au rsunat, uneori, n Parlament, i vocile unor oameni politici i de cultur sincer
doritori s contribuie la progresul rii lor,
ca Nicolae Iorga, Lucreiu Pctrcan u, Nicolae Titulescu, N. D. Coceo, Lothor Rd
ceanu, Mihail Sadoveanu i alii, dor aceasta
n-o putut modifica sensibil nici fizionomia
Parlamentului, nici continutul activitii lui.
7n acest numr al revistei, introducem pe
cititor 7n atmosfera disputelor parlamentare,

cu ceea ce au avut ele grotesc i comTc, cu


aspectele lor contradictorii, de dram i
de operet. Cci n timp ce n incinta Parlamentului se onimou ascuite dispute ntre
expon e nii claselor posedonte, dincolo
de
zidurile lui clocoteou viaa real, fortele vii
ale noiun ii, core acumulou, cu fiecare zi,
puteri noi, pregtindu-se s trim it la lada
de vechituri o istoriei lumea Tra hanochilor
I Catavencilor.

*
Vara anului 1925. Aflati la guve rn, liberalii reu iser, prin metode de mult verificate (presiuni administrative asupra corpului efectoral, furturi de urne, falsif icarea
scrutinului), s obin o maioritate covritoare n Parlament. Adversarii lo r, dei nigheboser un aa -zis
fro nt al "opoziiei
unite", core se rezema pe partidele r'
nesc i naional, abia trim isese r pe b ncile
Parlamentului cteva duzini de deputai.
Situatia politic era deosebit de favorabil Partidului national-liberal :
dispunnd
de fore economice considerabile, de un
aparat organizatoric bine nchegat i de
cadre cu experien, exercitnd o influe n_
puternic la Palat, acest partid reuise s
impun elaborarea unei Constituii i a unei
legi electorale potrivit intereselo r morii burghezii i moierimi pe care le reprezenta.
Era vremea cind' /. 1. C. Brctianu, eful despotic al P.N.L., declara cu emfaz i sfidto r
c "partidul liberal i permite s vin i s
plece de la guvern cnd vrea".
,;Opozitia un it " se 1emea de o guvernare liberal ndelunga t. Aceasta explic,
printre altele, stridenta atacurilor reprezentanilor ,,minoritii'' n Parlament, specularea de ctre acetia a tuturo r viciilor
i abuzurilor "majoritii" liberale.
Pentru a tempera "m inoritatea", liberalii
au initiat modificarea regulamentului Ca-

E D 1N

TA

O 1N

D- l 1. IONESCU-QUINTUS, vicepreed i n-.


te : 0 ..1 A grbiceanu a re cuvntul.
D-L 1. AGlRBICEA NU (este primit la tribun in aplauzele prelungite ale opoziiei

unite).
O-le p reedin te, d-lor d eputa i , d e cteva
1ile o circu lat mereu zvonul c majoritil e
octuolelor Ca mere vor veni <:u un proiect de
restrngere o 'l i berti i cuvntu'lui n a cest
Parlament.
"Monitorul otlcial". dezbaterUe Adunr11 nationale constltuante a deputaUor, nr. U7, c:U.n
11 septemb rie J.UO,
1

'

merei, cu scopul d e o rngredf d1sctttfffe, avb


motiv c reprezen tanii 11 0poziiei unite
se dedau la obstrucie, abuznd de libertatea dezbaterilor. 1n edina Camerei deputailor din noaptea de 3 iunie, "opoziia
un it " a declanat un contraatac vehement,
nvinuind guvernul i majoritatea liberal
c tindeau, i in aceast fo rm, s lichideze
libertct ile i drepturile ceteneti. Dezbaterile pe aceast tem o u continuat in dimineata de 4 iunie, degenerind n busculade i scandaluri puin obin uite.
edina din 3 iunie o fos t prezidat de
liberalul 1. lonescu-Quintus, vicepreedin
tele Camerei deputailor. Din partea P.N.L
au intervenit n dezbateri, printre alii, 1. Th.
Florescu, /. lrimescu-Cindeti, 1. Mihail-Gelle, tefan C. Ioan, Vintil 1. C. Brtianu ;
orator principal al "opoziiei unite" a fost
n aceast edin scriitorul /. Agrbiceanu.
edina din 4 iunie a fost prezidat de liberalul M. G. O rleanu, preedintele Camerei deputailo r. Ca exponent al P.N.L. a rostit un discurs G. G. Mrzescu - ministrv al
iustiiei - , care pe un ton jignitor a ncercat si demonstreze necesitatea limit rii di$cuiilor. Discursul lui G. G. Mrzescu, laolalt cu injuriile i apostrofrile proferate i
de alti liberaliJ ca D. luca i N. Constantinescu-Bordeni, au nveninat i mai mult atmosfera. Memorabif este numai excepfionalul talent oratoric al doctorului N. Lupu i al
lui Nicolae Iorga, care tiau s se apere i
s atace cu o inegalabil miestrie. Ar moi
- putea fi retinute, eventual, unele adevruri
pe care deputaii celor do ulf. tabere le-au
lsat s le scape, unii despre alii, n focul
polemicii ptimoe. Dei toat disputa nu
era, n fond, dect o furtun n paharul cu
apa ...
u

AL. GH. SAVU

3 1 U N 1 E 1 9 2 51
D-l 1. TH. FLORESCU : A abuzului de cuvnt.
D-L 1. A GTRBI CEAN U : Dup aprecierea
d-voast re.
Preso, ca i intreaga opinie pu bli c, de
cteva zi le ncoace, este fr m n tat de gn
dul acesta, c oare n adevr va fi p osibil
[ ... ] in al apte l ea an de la unire, s vi n cu
o astfel de modificare a regulamentului Ca
merei, pr in ca re s se suprima total pasi
bilitotea d iscutiunilor proiectelor care se de
pun tn acest Parlament ? (Aplauze pe b6n

cl/e opoziiei unite.)

'

'

ll7

"i:. rr.s..,DEPUTATUL -

in
50 ~ l!<hne primesc cte 500 Lc1
ftecara . cit cost tegea adml

="": IoneL :

>Y..r~-~

Ia spune-mt

Daclf 367

d.eputa~L

i.'VISI ntst;ativlf ?
[ ...] O-lor deputai, de la nceputul actualei 'leg islotiuni, din aceast incint s-o or
tot <:u dovezi c o more parte d in acei care
umplu bncile majoritii au fost olei pe
ci ilegale. (Intreruperi, zgomot.)
VOCI DE PE BNCILE MAJORITII : La
-chestie, la chestie ! (Zgomot.)
0 -L 1. AGTRBICEANU : Sint la chestie i
v spun c acei care fac propuneri de modificare a regulamentului Camerei, aceia
ca re vor s reslrng, ba chia r s desfiinteze total l ibertatea discutiunilor din acest Parlament, sint n mare parte oameni care nu
au fost al ei de naiune, ci au fost declarati
deputati. i tocmai ei vin s ne schimbe regulamentul ca s
ne restring l ibertile
noastre. (Aplauze pe bncile opo7ijiei unite.)
0 -l PAVEL BRTANU: Cu libertate nu
se alegeau. (Zgomot, protestri.)
0-L 1. IRIMESCU-CTNDETI : Parc d-ta
le alegeai. (Zgomot.)
0-L 1. AGTRBICEAN U : Propunerea fcrut
de cei cincizeci deputai, din majoritate,
propunere care s-a spus azi dimineaf c
este m prt~il de toat majoritatea, pornete [chipurile] din motivul de a se nfrnge
obstructia. [ ... ]
Prin proiectul .actual de modificare a regulamentu,lui Camerei se d drept preed i n
telui Camerei sau la 50 de d epu ta ji ca s
miroas Qbstructiune or.iunde vor vo i. (lntreruperi, zgomot.) Din praxa unei vieti de
4 ani, de cnd regimul liberal e la putere,
noi tim ~i ne d m seama c acest guvern,
prin 'partizanii -si, miroase bolevismul, i
atunci 'numaidect agentul Sigurantei e n
spatele omului i pn cnd s se adevereasc dreptatea lui e btut i fcut nemernic

p e viata lui ntrea~. (Aplauze pe bncile


opoziiei unite.) r... ,
. VOCI DE PE BANCILE MAJORITII : Ha,
ha, ha ...
VOCI DE PE BANCILE OPOZIIEI UNITE :
lncontienfi ! (More zgomot, protestri, vociferri.)

0-L DR. N . LUPU (imitind exc/omoiunile


majoritii) : H, h, h, , , . (Aplauze
ironice pe bncile majoritii.)
De ce s rspund CU vorbe la hhitul
d-voostr ? (M are zgomot, vociferri.)
VOCI DE PE BNCILE OPOZIIEI UN ITE :
A! A! A! A!
O vOCe DE PE BNCILE MAJORITII :
Url lupii.* (Ma re i/arita te.}
0-L OR. N. LUPU : Voi nu sinteti lupi, sinteti ca niste ciini hmesiti! (Aplauze pe bn
cile opoziiei unite, zgom ote, ntreruperi, pratestn pe bancile majoritii, vociferri.)
0-L 1. AGTRBICEANU :
[... ]
O-voastre,
prin 50 de oameni i prin prezident, aveti
dreptul s mirositi obstrucie, i pe aceia
pe ca re i veti designa de obstructionit i li
veti lovi cu aplicarea regulamen;ului schim
bot, acuzndu-i de obstruction ism, i atunci
ne veti da n cap la toti CU ocest r egulament
modificat. (Aplauze pe bncile opozitiei unite, zgomot.)
0-L PAVEL BRT ANU : a ra o s le
dea la cap. (Zgomot, ntreruperi, vociferri,
tum ult.)
0-1 1. IONESCU-QUINTUS, vicepreedin
te : Faceti linite.
0 - l DR. N. LUPU : O-le preedinte, d-1 leonte Moldovan, ra portorul d-voastr la legea admini strativ, s-o transformat n ro
portarul ntreru ptorilor, st n ilund cu capul

Aluzie la aderentii dr. N. Lupu

- Domnule cltf'ector... tnt.-cr


pune t eu un f'adi ofon acas4.
Da,. s nu ml se transmit()
desbaterile parlamentare c4
de... eu am fete mari ace&S4.

sub bancc'S i dc5 comanda de oco1o. (Mare


zgomot, intreruperi.)
D-L 1. IONESCU-QUINTUS, vicepre~edn
te : V rog, d-4lor tLini~te.
D-L 1. MIHAIL GELLE : Printe . vorbete
oo un apostol al lui Cristos, mJ cu rutate i
cu rea-credinf. (Tntreruperi pe bncile opozitiei unite, mare zgomot, vociferri.)
D-L 1. AGTRBICEANU : O-lor deputai, de
cind o venit guvernul liberal, partea cea mai
mare a frii trie~te sub un regim de stare
de asediu, fr n1ci o posibil itate de manifestare o
liber:ttii
cetfeneti.
(Zgo-

m~J~t'1 DE

BNCILE MAJORITII

PE
:
Aceasta este (Jn ,chestiune ? (Tntreruperi, zgomot.)
D-L 1. AGTRBICEANU : Noi n-am fi pllfut
atunci crede c va veni vremea s vedem
aceasta. (Tntreruperi, zgomot.)
VOCI DE PE BNCILE MAJORITII :
Toreci la oehestiune. (Zgomot.)
ALTE VOCI DE PE BNCILE MAJORITII:
La chestiune, ,Ja chestiune. (Mare zgomot.)
.0-l 1. AGTRBICEANU : Nu este aceasta
la chestiune ? (Zgomot, intreruperi.)
VOCI DE PE BNCILE MAJORITnl :
Nu e. (Zgomot, protesti:iri.)
D-l 1. AGTRBICEANU : Cum nu snt fa
chestiune ? Dac ati avea ncredere in partidul nostru, n patriotismul partidelor de
opozitie. n..ati fi venit cu schimbarea regulamenttrlui. (Tntreruperi, zgomot.)
D-L DR. N. LUPU : D-fe preedinte, pentru 1u.n membru al Con c;il iului su oerior a,J nvdtcimntului este o ruine s vre oapu:l sub
banc i s zbiera. (Aplauze pe bnctle opoziiei unite.)
Oratorul era. dupA cum se

tte,

preot.

VOO DE PE BNCILE OPOZIIEI UNITE. :


Ruine 1 Ru i ne 1 (Mare zgomot, protestn}
D-L TEFAN C. IOAN (protesteaz). (Protestri pe bncile majoritii.)
D-L 1. AGTRBICEANU : (...] Eu vreau s~
s.pun Jucrul urmtor : s-a constatat' nu de m1:
ne rpersonal ci de o lume ntreag, c ace1
din fruntail ul'liUi popor, cari snt la crma
lui i cari ?1 c~:>nduc, dac n~~u .. rspundere
nici n fata lu1 Dumnezeu, n1~1w 1.n fata c~n
tiinfei lor, nici n fata umanlt_atll_or, n.~
cei mai destoi nici conducton 01 ru
CI
snt cei mai prim~~dioi, cci d~c. trife la
prpastie, duc fn e la nenoroc1r1. (Mare
zgomot.)
D-L 1. VINTIL 1. C. BRTIANU, ministrul
finanelor : Pcat c vorbiti ca preot aa 1
(Mare zgomot.)
D-l 1. AGTRBICEANU : Nu vorbesc ca
preot. (Mare zgomot.)
D-l VINTIL 1. C. BRTIANU, ministrul
finantelor : Nu moi eti .Preot ~n.d ~?rbeti
aa ! (Aplauze pe bnct!e mato~rt.~ll, z.qomot. protestri pe bncr/e opozrfrer un~te.)
D-l 1. AGTRBICEANU : [...] Acest pro1ect
de schimbare de regulament, care porn~!e
n definitiv di ntr-o nencrede~e n opoz1t1e
(zgomot, intreruperi), i pornete, o doua
oar d intr-o lips total de rspundere mo.
ral 'n fato o~i cui. .. (mare zgomot), dovesinteti n stare - i
deste c d-voastr
aceasta o spun cu cea mai adnc prere
de ru i s dea Dumne.zeu s~ fiu dezmi ntit de evenimente, dar 1mpres1a mea .este
c d-voastr sinteti n stare nu rJ.mat de
att - s mergeti mai ?eo?rle n restrn~e
rea l i berti i cet eneti. Dtn cauza ace~sta
si din acest punct de vede ' e v cons1der
0 primejdie na i onal mpreun cu toat le-

smt

69

Citeodatll. se intmpUl i attmintretea ...

sislaia .d-voastro. (Aplauze


bncile opoziiei unite.)

prelungite pe

V001 : lnchidereo discutiei. (Zgomot. Se


nate mare tumult n rindurile opoziiei unite. Mai multi mem bri ai opozitiei unite ocup tribuno i estrada care duce /o tribune.
Vociferri, apostrofri, mare zgomot, tumult
continuu.)
~e-L DR. N. LUPU : S declare n faa
d-voostr, pe cuvntul de onoare, dac nu
l-am .ntrebot :pe d-.1 preed inte <:fac discutia va ~i l iber i dumnealui a spus c va
fi ~iber6. Nu ma i avem ncredere n acest
. preed i nte. (Mare zgomot, vocifercri, protestri, opostrofri, mare tumult.)
S se suspende ed ina n ast-sear i
s vi n un alt preedinte. (Vocifer ri, protestri tumult continuu.)
VOCI DE PE' BANCILE MAJORITII :
Nu se poate. [Zgomot mare d in ambele
pri. D-1 d r.
up u, lund clopoe!u l de pe
pupitrul preedinia/, sun ncontinuu. Mai
muli deputai din opoziia unit i din majoritate se urc la tribun. Se produc im brinceli n mijlocul unui tumult continuu.)
l N. fORGA : Cer cuvntul.
L 1. IONESCU-QUINTUS, vicepreedin
te : Aveti cuvntul.
0-L PAU L BUJOR : Am ceru t eu cuvntul
i ncinte. (Tum ult.)
D-ll. IONESCU-QUINTUS, vicepreedinte:
ln urma unei nvoieli, d-1 Va ido are cuvintul. (Mare tumult.)
D-l PAUL BUJOR : Nu ma,i cinci mirtute
am s vorbesc. (Mare zgomot, tumu lt.) 0 -'lor,
eu om fost qnscris de astzi diminea la
cuvnt. (Mare zgomot.)
D-l DR. 1. JIA NU : Este adevrat. (Zgomot.)
f>-l -1. IONESCU-Q UINTUS, vicepreedin
te : D-1 Vaido a re cuvntul.

o.
o..

70

D-L DR. Al. VAIDA-VOEVOD (se urc 1?


tribun) : D-lor ... (Mo re zgomot, protestn,
vocifercri, tumultul continu.)
D-L PAUL BUJOR : O-le ,preedinte, snt
inscris a vorbi naintea d ..lui Vaida. (Zgomot,
protestri, vociferri, tumult.)
VOCI DE PE BANCILE MAJORITII :
Tnchiderea disouiunii. (Protestri, mare zgo
mot n rndurile opoziiei unite.)
D-L 1. IONESCU-QUINTUS, vicepreedin
te (vorbind in mijlocul tumultului crescnd) :
D-lo.r, s-a depus la birou o cerere isc~lit
de 40 de deputati pentru nchiderea discufiunii. Conform regulomentu ~ui, o pun la vot.
(Vociferri, apostrofri, pro~est~ri, z~omote

continue. Aplauze frenettce tn nndunle majoritii, more tumult.) Discutiunea este nchis .

S n1 TA

D-L G. G. MTRZESCU, ministrul justitiei :


[ ...] Pentru a fi dinastie i monarhist se cer~
nainte de toate s ai conceptiunea ordinet,
cci fr ordine nu se poate menine mo
narhia. (Aplauze prelungite pe bncile majoritii.)

D-L DR. N. LUPU : Prima condifune este,


dup d-voas tr, s fie notional-diberal. (Zgomot.)
D-L IULIU MAN JU : Furtul de ur ne este
ordine, d-l e M rzescu ? (Mare zgomot.)
D-l 1. MIHALACHE : Fiti sigur, d-le ministru c Maiestateo Sa Regele nu va confu~da niciodat ordinea cu furtul de urne.
lnC'tJI~ati pe M oiestatea Sa Regele otunci
: Monitorul oficial", dezbaterile Adunrii nalon'ale constituante a deputailor, nr. 148, din
16 s eptembrie 1923.

cnd i1 credeti capabil s~ foc~ o asem&neo


confuzie. (Zgomot.)
D-1 G. G. MTRZESCU, ministrul justitiei :
Nu sntem la prima declaratiune i pentru
un alt motiv.
D-L VICTOR MOLDOVAN : S v fie ru;ine s vorbii de ord ine. (Mare zgomot, vociferri, protestri.)

D-L M . G. ORLEANU, preedinte : O-le


Moldovan, v chem .la ord ine pentru n tia
oar*

D-L VICTOR MOLDOVAN : Cri minal ce


eti. (More zgomot, protestri,
vociferri,
tumult.)
D-L M. G. ORLEANU, preed i nte : D-le
Moldovan, te chem la ordine pentru o doua
Oar.

0-l G .G. MTRZESCU, ministrul justitiei :


Nu sntem, d-lor, la prima d eclaratiu ne de
aceast natur . [... } Noi '11U v vom ltJrmri
n detaliu! incoerentelor d-voastr. (Aplauze
pe bncile majoritii, in treruperi, protestri
pe bancile opozitiei unite.)
D-L VIRGIL MADGEARU : Urm riti mai
bine incoerentele .politice ale d-voastr, sta.
tornici 1n obuzuri i n imorol itti. (Aplauze
pe bncile opozitiei unite.)
D-L G. G. MTRZESCU, ministrul justitiei :
De trei ani .ne oferiti spectacolul trist al
inconsecventelor i incoerentelor. O-lor, des.
faceti ostzi ceea <:e ati legat ieri ; votoi
ceea ce ati repud iat ieri ; ieiti din Parlamentul ce~l considerati ilegal, pentru a v
reink>oi'Ce dup cteva 'luni. (Aplauze pe
bncile mojontfii.}

0-L VICTOR MOLDOVAN : Ati mai spus-o. (Zgomot.)


D-L G .G. MTRZESCU, ministrul justitiei :
Am mai spus-o i o repet necontenit pentru
c acesta este adevrul istoric. (Aplauze
pe bncile majoritii.)
0 -L VIRGIL MADGEARU :
Atitudinea
d-tole osupro .paapoartelor .i comitetului
agrar a fost coerent ? Te rog, spune. (Zgomot.)
D-L G.G. MTRZESCU, ministrul justitiei :
O-le Madgeoru, desigur c moi coerent dect mpcarea d-voastr cu d-1 Argetoionu.
(Aplauze pe bncile mojorittii.}
D-l VIRGIL MADGEARU : V doare mpcarea mea cu d- 1 Argetoianu. Nu
mai
aveti ce mai specula. (Zgomot.)

*
0-L N. IORGA: [...] Eu cred contrariul,
c obstrucie tnseamn o majoritate
core
profit6 de faptU'I -c6 .Ore mai multe gtlejuri

'* PotriVit regulamentului, deputaul care fo-

losea expresii ,.neparlamentare" la adresa adversarllor era ,.chemat la otdine" de ctre prezidentul dezbaterilor. DupA trei .,chemAri la ordine" rectd1v1stul era trimis automat in faa
unei comisii speciale de judecat, care i aplica
diferite sanciuni - de regul excluderea de la
edine pe anumite termene.

~f strig~ i urfa, cu oriice prile{, i fnfu~,


uneori i sare la btaie (aplauze pe bncile
opozitiei unite, protestC1ri pe bncile majoritii) i eu Cred c6 obstruc:tie mai inseamn un ~l ucru : nseamn un minrstru * care,
in loc s stea la departamentul su i s
vod cum se poate mbu nti situatia financiar i economic a trii, st necontenit oei i provoac, fr spirit ~i fr talent.
(Aplauze prelungite pe bncile opozitiei

unite. Zgomot.)
0-L D. lUCA : Cine url acum i
0-L N. IORGA : Inteligenta nu este mo1ipsi toare, dar urle11ul este. Atunci, s-mi
dati voie s cred c eu om dreptate, c
obstrucie vine din dou moNve :
O banc m i nisterial, care se amestec
in 'conducerea Comerei (aplauze pe bncile
opozitiei un ite}, pe de alt parte, un pree
dinte, cru ia i ,rpii, cnd nu aveti virsta
d-sole i cnd este mai supus la sugestiuni,
cru ia ii rpii oriice libertate de a_ereciere i 71 sil iti la fapte <:o acelea care ou provocat regretabilul sfrit de edin de ieri.
(Aplauze pe bncile opozitiei unite.)
o..re ministru de justitie, oceosta este
partea
ce v intereseaz mai mult pe
d -voastr.
ati mpiedicat de mine. Eu nu
m-om impiedicat de d-voastr, ns v-ati
mpiedi cat de mine i arunci ati adus nainte ... (Tntreruperi, zgomot.)
D-L CONSTANTINESCU-BOROENI : M

v..

turtonJI.

D-l N. IORGA : Care e

mturtorul

0-L N. CONSTANTINESCU-BOROENI: A
fost efu l mturtorilor !la Bacu, d~f Filipescu, core son acum clopoelul.
Dl N. IORGA : Atunci dati-mi voie, dac
e adevrat, atunci ore foarte mult de m
turat aci. (Aplauze, ilaritate pe bdncile opozitiei unite.)
0 -l GR. FlliPESCU : V rog s se scoale
acela core o ndrznit s spun c eu om
fost eful mturtorilor. Eti un la. (More
zgomot.) Eu om fcut servkiul meu aici fa
geniu i om cerut n timpul rzboiului s fiu
transfer<Jt de la geniu intr-un reg iment de
vntori i nu permit nimnui s vin s-mi
terfeleasc cinstea. (Aplauze pe bcncile opoziiei unite.)
O spun pentru ultima oar. i aceluia
care va ndrzni s moi spun, o s-i zbor
creierii. (Protestri pe bncile majoritii,
zgomot, intreruperi.)
0-l N. IORGA : O-ta l-ai fcut mturtor
pe d-1 Filipesou. Dl Ftlipescu v-o amenintat.
Eu nu inteleg ce-tni cereti mie : s v gorontez creier>til ? Vi-I gorontez. (llaritate,
aplauze pe bncile opozitiei unite.}
Aluzie la Vintll I . C.
aceea ministru de finan e.

Brtian u ,

tn vremea

71

.'

ertctrea

e1:
PubUcatfte

fran ceze au declarat


anuL 1969, anul Napoteon. Sin t celebrate dou secoLe de cind ta
A )accto. La 15 august 1769 se
n d~ t ea Napoleon Bonapar te. Propunindu -ne t noi sd reveni m n
vtttoaTe l e numere prin evoc4ri ate
acestei att de smgu tare p ersonaUtd i a tstortei Franei, nsumdm
tn aceastc'.l pagLnll cteva am4nunte
despre primuL s4u exn.

Exilul pe Elba o durat numai zece tuni.


Dor din 1814 i pn astzi, augusta umbr
o lui Napoleon nu o incetat s pioneze
asupra mruntei insule (220 km 1), core se
gsete ntre cizma Italiei pen rnsulore i
marele ostrov co rsican, und e a v6zut lumina
zilei impratul. la 4 mo i 1814, cnd i-a inminat acestuia simbolicele chei ale ora ului
Porto-Ferroio, principala a sezare a El bei,
primarul Pie tro Tradi ti cele b ra ,,cel mai fericit eveniment din istoria insulei i exclama
cu patos : "Tmpratul Napoleon este printre noi, fericirea Elbei este asigurat t
Pentru orator era poate doar o figur de
stil. Pentru generatiile urmtoare de locui
tori oi insulei, prevesti reo s-a dovedit mai
mult dect adevrat. Minereul de fier o incetat de mult s mai fie bog6ia de cpe
tenie a pm ntului core a gzduit primul
exil al lui Bonaparte. Avutia subteran o
fost detronot de o alt surs de venituri,
ma i... i s toric : turismul. E vorba, firete, de
turismul cu caracter evocator, care atrage
zeci de mii de vizite anual pe locurile unde
o slluit cel mai celebru suveran oi istoriei moderne.
la Elbo, Napoleon a avut dou ree
dinte : pa.lahtl Mulini la Porto-Ferraio i
Vi/la di San Martino la 6 km de ora, tntr-o vale core amintea exilotului natalele
sale meleaguri corsicane. Tn vre~e ce palotul din ora este o cldire trist, strivit
parc de cldura core domne-te acolo
aproape tot anul, vrlo e mult mai atrg
toare. Napoleon o cptat-o n dar de la
sora $0 preferat, Marie~Pauline, creia el
ii spunea Paoletta. Interiorul se vreo somp
tuos : salonul cel mare este pardosit cu
marmur i mpodobit cu statui .n st~l egiptean, iar n mijlocul lui un bazin, n care
se pare c apa nu o ptruns niciodat, se
in~pir ~i el, in decoratiile sale, din motive
coroctenstke vechii ri a Foraonilor. Tnc
de pe vremea lui Napaleon oi 111-lea. vilei

72

..

f s-o ad6ugot o or;p~ <CU fotada de 70 m,


oare adpostete vn muzeu nchinat primult~i mprat al francezilor.
locuitorii de astzi ai El bei - 30 000 de
italieni get- beget - oultiv cu perseveren memoria celui care le..a fost att de
scurt timp concet tean. Pietate ? Spirit co- ~
mercial ? Greu de spus. Fapt este c totul
pe insul poart numele nvingtorului de
la Austerlitz. Un imobil ultramode rn, cldjt
pe rmul golfului Procchio, se cheam La
residence Napoleon (in limba francez).
Ceva mai departe acolo unde mama
lui a locuit in zi lele de 25--27 august, n
vreme ce mpratul o primea la Madonna
dei-Mon te pe "sotia sa polonez, Maria
Walewska - s-a deschis Ristorante Napo/eone. Apa curativ, creia zice-se c exiJatul i-a desco perit ca l it6 ile antiurice, se
numete, bineneles, Fonte Napoleone. Pretutindeni, plci comemorative amintesc turistului c pe acolo a trecut (sau s-a opritt
sau s-a odihnit, sau o dormit, sau a mincati
Nopo/eone il Grande.
.
Un cltor a relatat odat dj un hotetier de pe insu l, exasperat de omniprezenta im p rotulu i, o pus la ua d e la intrare o plac, grovat la fel de artisti c ca
i cele comemorative, pe care scria : " Napoleon nu a ven it n icrodat aici . Dor se
pare c e vorba de o nscocire : pe Elba
nimen i nu i -a pe rmis s p ro fi te de pe
urma absentei neuitatului oaspete.

UN
CAZ

FR

PRECEDENT
IN
ANALELE
SPIONAJULUI

la 26 iulie 1943, Koltenbronner i Schellenberg se ntlnir cu amiralul Conorts i


unul dintre
colaboratorii si
aprop iai,
Georg Honsen, la b:rrul "Eden", din centrul
Berlinului. Conoris rezerva o surpriz celor doi SS-iti : din informatiile deinute
de el rezulta c operatia Saltul cel lung
promitea rezultate mult mai spectaculoase
dect cele scontate initial, deoarece conductorii Uniunii Sovi etice, Marii Britanii i
Statelor Unite urmau s se ntlneasc ntr-un viitor moi mult sau moi putin apropiat pentru o pune la punct cooperarea
lor viitoare i, moi ales, pentru o cdea
de acord asupra deschiderii celui de-o1
doilea front in Europa. Se contura astfel
perspectiva extrem de ispititoare de o asasina, dintr-o singur lovitur, pe efii celor
trei mari puteri. Rmneau de elucidat numai dou
detalii : cind i unde avea s
aib loc intilnirea ?
Pentru o putea oferi cit mai curind rs
punsul lo aceast intrebare, cele dou organizoii de spionaj se invoir s conlucreze "in mod leal", fcn d schimb de informatii i veghind "s nu se stinghereasc
reciproc ... Cu o pedanterie tipic teuton, se
discut lo nesfrit numele opera tiei, Abwehr-ul cons imind in cele din urm sc5 renvnte la nmultire::r lui 3 cu 3 si s adopte
Saltul cel lung. Aceste importante rezultate ale negocierilor fur co"lsemnote cu
grij intr-un proces-verbal omnunt i t, stabilindu-se si rspunderile : Scheflenberg
din partea SDului i Freyfog loringhoven
din partea Abwehr-ului. Koltenbrunner i
Conoris urmau s prime::rsc rapoarte asupra fiecrei faze o pregtirilor i s le inainteze Fuhrerului prin intermediul lui Himmler i al marealului Keitel
la sfirsitul lunii ouQust 1943. ziarul britanic Doily Telegroph an unle ,,d in surse de
obicei bine informate,. c ministrii de afaceri externe oi Un iunii Sovietice, Statelor
Unite i Morii Britanii urmau s se reuneasc n curnd, pentru o stabili dota i
locul unde t ebuio s se desfoare mult
ateptate ntlnire dintre "cei trei mari" Stalin, Roosevelt i Churchill. Citeva zile
moi tirztu, pnmul mtnistru egtpteon, Nohos
Poo, declara n codrul unui interviu acordat cotidianului News
Chronic/e : "M
bucur c, nu peste mult vreme, Cairo va
gzdui p:-imo edi n de lucru o efilor de
stat oi celor trei puteri aliate".

Evrika 1

Al. GHEORGHIU

Cuvintele premierului egiptean reflectau


fn more msur adevrul. Dup cum s-a
aflat d in orhivele Cosei Albe n anii postbelici, Fronklin Roosevelt ar fi dorit ca intilnirea so cu Stal tn i Churchill s a i b loc
la Cairo. la 4 septembrie el scria Preedin
telui Consiliului de Mtnitri oi U.R.S.S. : 11ln
ce m privete, m-o putea
deplasa in
Africa de Nord ntre 15 noiembrie i 15 de

73

Churchifl i Rooseveft vor sta de vorb~ tm


pre\m mai dev reme dect i imagineaz
a tt prietenii, ct i dumanii 'lor. Unde ?
cu siguran c .la Cairo IN
La 13 noiembrie, corespondentul de la
Cairo a l
acele ia i
agentii United fress
transm ttea depea
urmtoare. :
!,Hotelu!
Mena House, situat 'la umbra ps.ramtdelor ~~
rendez-vous preferat oi anumitor foti diplomati, 5e pregtete pentl"u . evenimente
mari . Dup ct se pare, ntr-.un vii-tor apropiat el va f i nch is pentru public, date fiind
omenaj ril e core sint necesare". Tr~i zile
mai trziu, telegramele corespondent1lor la
Cairo a i compan iei americane de radio
National Broadcasting Company erau atit
de " imprudenta", nct d irectorul cenzurii
d in Statele Unite, Byron Price, i exprima
a larma fat de coleglll su londonez : 11Nu
credeti c, la ora o sta, Berlinul tie tot ?
Dup mine, Cai ro prez i nt cele mai mori
ri~curi : un atentat organizat de germani
sau itali eni e ori cnd posi bil...
Firete nici presa, nici cenzura nu erou
la curent cu f aptul c e~ii celor trei mari
pu teri urmau s se n tlneas c la Teheran.
Dar p ri mejd iile pe tCore le .prezenta capi

cembrie. Veti intelege, desigur, c mi-este


imposibil s lipsesc. din W ashington mai
mult de dou zec i de zile, deoa rece, conform Constitutiei noastre, nimeni nu poate
semna n locul meu atunci cnd cltoresc
n strintate ".
Rspunsul guvernulu i sovietic cuprindea o
acceptare a datei, mpreun cu propunerea ca ntlnirea s a i b loc in Teheran,
" capitala unei ri in oare cele trei puteri
erau .prezente". Dup o ult i m tentativ de
a face d in Cairo ~au alt ora egiptean sed iul reuniuni i, Roosevelt a acceptat Teh eranul. La 25 septembrie, Londra se adresa
Moscovei pentru a pune la punct detal iile
tehnice ale ntln iri i, insistnd osupra u rm
toarelor puncte :
1. - Controlul aliat asupra Iranului nu
avea decit ...un caracter relativ i agent ii naziti erau nc
destul de
numero i n
oceost tor.

2. -

Se impunea d eci adoptarea unor


msuri de securitate extrem de efi cace, att
pe plan ~ocol ct i din punctul de vedere
oi unui camuflaj general al evenimentului.
3. - Tn acest scop, era 10ecesar ca op 1,
nia public mondial , inclusiv servi ciile . de
spionaj ale Axei, s copete impresia C' locul r~uniunii va fi Cairo. Teheranul i ei nd
a stfel din raza de atentie a Berlinului, cel
putin 1pn .la lnc~perea consftuirii .
4. - La Teheran trebuiau aduse de urgenf dou brigzi de elit una sovi etk, cealalt britanic, pentru a
asi gura
in mod <flt mai desvrit .prote<jtia i naltilor

Otto Skorzeny a. pttotat


u nut d tntre avtoanete care ta.nsau tero riti t n

Fa imosut mator S S

caspei.

l r an

Tn corespondenta oficial urmau


s fie introduse 11ume de Cod : de exemplu,
capitala Jranului urma s f ie desemna t
sub titulatura de Cairo III, iar itntlnirea nsi sub cea de Evrika.
Autorittile
sovietice se
declara r de
acord cu toate ,propuneri le
britanice, n
afar de cea core privea aducerea brig2lilor de protectie. Dup prerea lor, f iecare dintre cei trei .efi de state trebuiau
s-i aduc o paz civil, suficient de puter:nic 1
pentru a tpreveni orice ten tat iv crimina l, dar destul de disc ret pentru a nu
strni senzatie, otrgnd astfel atenti a agen
tilor hitleriti.
Operatia de camuflare a locului exact al
intilniri i s-a desfsurat cu destu l abilitate.
La 1 noiembrie 1943, cotidianul new-yorkez
Dai/y News scria c " nu or f i deloc exclus
ca Stalin s accepte, n vederea conferintei tripartite, s pra sea sc teritoriu l Uniunii Sovietice, pentru a merge, tia nevoie,
pn n Africa " . A doua zi, agentia de ti ri
american United Press, com entnd reuniunea min i tril or de externe, care se n cheiase n ajun, rema rca fr surpri ndere c
nu se fcea nici o aluzie, n comunicatul
~i nel, la ntln irea " celor trei mari". Ceea
ce nu nsemna n s , opina agen tia, c
aceast ntln ire
nu va avea loc, ,;dup
toate probabi litil e n Egipt". Le Jo urnal
de Geneve scria, la 5 noiembrie, c " Stalin,

5. -

74

taia Egiptu1ui nu puteau fi trecute nici ele

cu vederea, cci acolo era planificat o


alt conferin. Tn dup-amiaza zilei de 12
noiembrie, Churchill prsea portul Plymouth
la bordul <:uirasatului Renown. Cea moi
modern nav o f.lotei americane, cuira
sotul Iowa, pleca din New York n noaptea
de 12 spre 13 noiembrie, ducnd la bordul
s u pe preedintele Roosevelt. La 22 noiembrie, cei doi oliati occidentali se ntlneau
la Cairo, unde se ma,j afla Cian Kai-i,
proaspt "avansat" 1)0 postul de preed i nte
al Chinei de ctre cea mai
reactionar
clic capitalist
i feudal din
aceast
tar. Cinci escadl'lile
de Spitfire, trei de
Hurricane i una alctuit din avioane de
vn.toare . .nooturne,. precum i 102 tunuri,
tre1 batalroane de rnfanterie, un escadron
de automitraliere i numeroase alte unitti
britonice proteiau aceast conferint.

morilor

Regizorul
- la o

subite

or dup

sosirea lui Roosevelt la


Cairo, agentii germani din Egipt transmiteau vestea centralei de spionaj naziste

********

AmL'ralut Canarts, etut suprem at Abwehr-utut,


spera s -repurteze un ma-re succes, p1in asasi-

narea celor "t-ret mart

de la Ankara. Berlinul o recepiona dup


trei ceasuri. Tn seara aceleiai zile de 22
noiembrie, cei core rspundeau de aducerea 'la ndeplinire o operatiei Saltul cel
lung - Schellenberg, Koltenbrunner, Conoris i Freytag-loringhoven - se ntrunir
pentru a discuta problema : s incerce asasinarea preedintelui S.U.A. i a premierului
britanic la Cairo ? Dezbaterea dur mult
vreme, dor pn la urm se ajunse la concluzia s se atepte reuniunea tuturor celor trei :efi de state. Astfel nu numai "recolta" urma s fie moi bogat, dor i
conditiile erou moi prielnice.
Ce se ntmplase ntre timp pentru o
crea aceste conditi i ?
Comandouri tlonsot cu po raut~a n martie
1943 fusese urmat de o lte cteva, din ce n
ce moi numeroase i moi bine narm ate.
Unul dintre ele "i fcea mina" sub conducerea ,fui Moyr, sobotn d calea ferat
tronsiron i on i oruncnd n aer cteva sonde de petrol. Un altul se pusese la d ispo
zitia lui Schulze-Holthus, core-i dduse ca
ojuJoare pe kago ii ,lui Nosr Khon. ful
acestui <:omando, Hauptsturmfiihrer-ul SS
Martin Kurmis, era profund indignat c trebuie s ,Jucreze sub ordinele 1unui ogent oi
Abwehr-ului, dar Schulze-Holthus i poto
lise repede orice veleitate de rebeliune,
ameninndu-.! c .:l d pe .mna
kagoilor
core-i erou devotati cu trup i suflet.
Aa oom sustin astzi n memoriile ~or
panticipontii b11itonici la evenimentele pe
core .le relatm 1, Merser i lntelligence. Service-ul erou la curent cu ~pregtirile i n ceputurile de activitate ale nazitilor. De ce
nu ou intervenit, aa cum ar fi fost normal,
pentru o pune capt sabotajelor i, moi
ales, pentru O evita imensul risc al unui
atentat mpotriva celor trei efi de state ?
Pentru c demascarea i neutralizareo
agentilor lor ar fi determinat Abwehr-ul i
SD-ul s trimit altii, a cror loco l iz~re
i identificare ar fi fost poate moi dificil.
Aa ns, oamenii Berlinului erau cunoscuti
i urmrii indeaproape, orice surpriz nepl cut din partea lor fiind exclus.
Explicatio e satisfctoare doar pn la
un punct. 1 s-ar putea obiecta mai nt i c
rezervele Reich-ului n spioni i sabotori nu
erou inep1uizabile, astfel nct capturarea
unei serii de comandouri ar fi pus Berlinul
ntr-o situatie destul de grea. Tn al doilea
rnd, l$abotajele efectuate mpotriva retelei
feroviare iraniene i distrugerea unor sonde
de petrol ar fi trebuit s consti tuie "surprize" destul de dezagreabile pentru en
Vezi indeosebi "Assa!:sinat au sommet", de
L. Havas, ed. Arthaud, Paris, 1968, lucrare d in
care sint extrase datele principale ale acestui
articol. Aprecierile asupra situatiei din Iran in
acea perioad aparin lui L. Havas.
1

75

glen, c6roro logica le-ar fi ordonat s6 Tmpiedice cu orice pret asemenea pierderi
materiale. Dar, orict de ubred ar fi argumentatia, fapt este c, o bun bucat de
vreme, nici britanicii, nici americanii nu au
luat vreo msur serioas pentru a curma
activitatea nociv a agen tilo r Reich-ului in
lran.
O alt conditie favorabil planului nazist era gradul inaintat oi pregti ril or pentru operatia Saltul cel lung. Instructia asasinilor in spe oi celor trei conductori de
state se fcea, nc din septembrie, in tabra Abwehr-ului de pe malul locului Quenz.
Singurul ofier d in serviciul SO-ului pe
care Canoris il acceptase acolo, la recomandatia lui Schellenberg, era W inifred
Ohberg, cel core trebuise s abandoneze
proiectul initial de a pleca n lran, sub
masca de medic veterinar. Din partea
Abwehr-ului, ofierul de legtur pentru tabra de la Quenz era lothar Schoellhorn,
fost boxer devenit asasin de profesie : lui i
se adresau hitleri t ii, care acapara ser intreprinderi bancare sau industria le, atunci
cind doreau s elimine, repede i discret, un
concurent suprtor sau un partener prea
iscoditor. Tn cercurile oamenilor de afaceri
berlinezi, Schoellhorn era cunoscut sub po
reda de ,,regizorul mortilor subite.
Dar nici Ohberg, nici Schoellhorn nu tiau
exact in ce const misiunea lor. Tot ce li
se spusese se putea rezuma n cteva fra
ze : "Va trebui s ucidei, pe teritoriul ina
mic, citeva personaliti politice bine p
zite. lmprejurrile fiind imprevizibile, este
necesar s puneti la punct citeva planuri
paralele, urmind s se hotrasc pe loc
care dintre variante va fi adoptat. Cum
s-ar putea ca actiunea s se desfoare la
Teheran sau intr-un olt ora iranian, va trebui s v preparai n consecin, folosind
oameni core cunosc limba persan . Stud ierea topografiei se va face dup metodele
curente.,.
Membrii comandourilor cunoteau operatia sub un alt nume de cod : Elefant. Nazitii mpingeau grija pentru pstra rea secretului atit de departe nct rezerva ser
numele do Saltul ce/ lung exdusiv pentru
virfurile Abwehr-ului i ale SO-ului.
-

Htmmler (In Unga), cucult!nd

ezpltcaUle

berg, SturmbonnfOhrer-ul Winifred Ohberg


fu lansat cu parauta, n aceeai zonei din
apropierea local itJii iraniene Qoum. Din
nefericire pentru el, adresele pe care Ber
linul le cptase de mult de la Franz Mayr
nu rnai erou valabile. Ajungind la Teheran
i adresindu-se persoanei care-i fusese in
dica t, SS-istul se pomeni arestat nainte
de a apuca s ~reac la indeplinirea planului s~u.
Informat de centrala de la Ankara des
pre venirea lui Ohberg i aflnd despre c
derea lui, SchulzeHolthus transmise lui
Merser ordinul de a-1 scoate de urgen din
inchisoare, "pe orice cale posibil, chior i
prin cele mai violente procedee. Mesajul
'' se incheia cu un apel vibrant : "Sint sigur
Lupttorul intr
aciune
c nu veti precupeti nici un efort pentru
aducerea la ndepl inire a misiunii de mare
O pur intimplare fi permise lui Ernst incredere pe care v-o dau. Trim momente
Merser s dein un rol mult moi impor- cruciale in existenta celui de-al treilea
tant in desf u rarea evenimentelor dect
Reich. Mai mult ca oricnd. trebuie s fim
l-or fi indrituit pn i calitatea sa de agent gata s ne dm i viata pentru tubitul nostru FOhrer. Hei/ Hitler 1
dublu. In octombrie 1943, omul lui Schellen__

in

#---

76

pe care t le turntzeaz4 Kattenbrunnet'

Evident, Schulze-Horthus nu-i ddea nici o


osteneal s explice subolternului su pentru ce nu i asuma el ns ui riscurile eliberrii lui Ohberg, prefernd s rmn n
confortobilul culcu pe core i-1 oferea Nosr
Khan. De altfel, nici Franz Moyr nu se gr
bea s scoat cap11l la lumin, expunndu-se pericolelor pe core le implica o a semenea temerar actiune. Nici -cellalt reprezentant al SD-ului, Roman Gamotha,
care se inapoiase clandestin n lran, nu d
dea semnele vreunui zel deosebit ; pn i
putinele telegrame pe care le mai expedia
Ja Anka,ro erau att de srace n informatii,
nct Schellenberg aiunsese s le arunce la
co~ fr s le mai ci teasc.
Primind o rdinul lui Schu.lze-Holthus, Marser ceru instructiuni efului su, Percy Down
ward, care, la rindul su, se consult cu
londra. Rspunsul veni foarte repede :
elvetianU'I era outorizat s procedeze la eli
berarea lui Ohberg, ctigndu-i astfel increderea f vrmiod a,pol a4 oile de la cu ca

misiune venise in lran i care erau planu..


.-;,te naziste pentru aceast tar.
Merser se conform instructiunilor. Pentru
o da o not i mai pronunat de verosimil ntregii afaceri, el se decise s organizeze un veritabi l atac al arestul~i n care
era nchis agentul lui Schellenberg. Tn acest
scop, solicit concursul lui Misbah Ebtehai,
unvl din tre cei mai reputa ti campioni de
lupte greco-romane ai Iranului i un fel de
editie local a lui Merser : hitleriti i l con
siderau o unealt devotat, care-i ndeplinea cu punctualitate i eficient sarcinile
primite, in vreme ce el - gratie expertuluicontabil, care reuise s-i capteze prietenia - devenise agent al lntelligence Service-ului.
la cteva minute dup miezvl nopii , Misbah Ebtehai, n ~runtea unui grup de apte
lupttori de greco-romane, escalad zidul
care imprejmuia curtea arestului preventiv.
Dup ce leg ar fede le cele patru santinele pe jumtate adormite, atacontii descu iar poarta prin ca re ptru nse
Merser,
insotit de trei dintre oamenii O.S.S.-ului
american - Ferguson, Wollheim i Chapot.
Mica trup se strec ur n interiorul nchisorii, unde cei citiva gardieni fur neutraJizati cu grija cuvenit pentru a nu avea de
suferit nici o brutalitate. Dup o scu rt
cutare, elvetianul l descoperi pe Ohberg
ntruna dintre celule. Vzndu-i pe Merser
i pe insotitorii lui, a gentul SD-ului crezu
c-i sunase ceasul executiei i cea moi ma re
dificul ta te o ntregii expeditii o ridic discutia purtat cu el pentru o-1 convinge s-i
urmeze "eliberatorii"'. Cu chiu cu vai se
ls dus, mai mult pe brate, i, la exact
jumtate de or de la nceperea actiunii, se
a fla n apartamentul lui Merser.
Cnd acesta i "mrturisi., c lucra pentru
Abwehr i i art telegramele cifrate primite de la centrala din Ankara, nozistul
izbucni n plns de fericire i destinui, in
toate amnuntele pe care le cun otea, plaflul Elefant.
Tn zilele urmtoare, Merser i ndeplini,
cu mul t scrupulozitate, sarcinile pe care i
le ncredint Ohberg. Comandourile germane, parautate unul dup cel lalt, fur ca
zote n "locuinte sigure"' : Untersturmlil
hrer-ul SS Josep Schnabel nimeri a stfel n
casa lui Wollheim, iar lothar Schoellhorn,
ofiterul de legtur al lui Canoris, tu gz
d uit chiar de ctre elvetian. Un alt agent
al SD-ului, von Ortel, sttea la Chapat.
Complotitii (e aflau aadar sub cea moi
stricta supraveghere o serviciilor de infor
motii britanic i ame rican, dejucarea ope
ratiei Saltul cel lung alias Elefant devenmd
In .consecinJ un ioc de copii.

11

Totul ar fi trebuit s meor9 pe roate,


dac n-or fi intervenit un acc1dent stupid :
un grup de ase poroutiti germani, de sub
comanda Sturmbannfiihrer-ului Rudolf von
Holten-Pflug, ateriznd ntr-un alt punct de
ct cel stabilit, nu putu fi gsit de oamenii
de incredere trimii n ntmpinarea lui.
Cum aceti oameni erou n slujba lui Mer
ser, insemna c lntelligence Service-ul pierdu-se contro~ul asupra unora dintre asasinii trimi i de Berlin la Teheran.
Era n ziua de 27 noiembrie. Stalin sosise
nc din ajun, Roosevelt i
Church ill se
aflau de cteva ore n capitala Iranu lui.

Gafa

s~lvatoare

Constatind ~ aterizase ntr-un loc greit,


Holten-Pflug se adres prin radio lui Schulze-Holthus, care se grbi s-i
trimit pe
kagaiul Gorei, un nazist
fanatic ca i
agentul Abwehr-ului. Gorei simti c ceva
nu-i n regul cu "adresele sig ure~~ din Teheran i adposti pe germani n locu inte
despre core se convinsese personal c nu
prezint nici un risc. Koga iu l petrecuse trei
an i in Reich, unde nvase nu numai limba
german, ci i procedeele teroriste ale
adeptilor zvasticii. Aflnd despre proiectul
asasinrii celor "trei mari", el se puse pe
treab cu mult zel. Tntmplareo fcu s se
adreseze unui om pe care conta ca agent
credincios al hitleri tilor : M isbah Ebtehai.
Campionul de lupte greco-romone fu sotiei
tot s organizeze uciderea lui Stalin, Roosevelt i Churchill, in schimbul promisiunii
c, odot cu venirea la putere o nozit ilor
n lron, va cpta postul de ef a l pQJitiei.
Ebtehoi avu abilitatea s cear un rs
timp .c:Je gnd ire, sub motivul foarte plouzibj.J ~ operaia i se prea deosebit de primejdioas. Tn intervalul de 24 de ore, core-i
fu acordat, el ncarc s ia legtur cu
Merser, dar, dndu-i seama c este filat de
un om of lui Gorei, se vzu nevoit s foloseasc un intermediar pe Peter Ferg uson. Pus lo curent cu cele plnuite de germani. america nul se g ndi s profite de mprejurri i, lsndu-! in necuno5tint de
cauz pe bunul su prieten Merser, s recolteze singur laurii odui de zdrnicirea
Softului cef lung.
Creznd c instructiunile pe care i 'le d
dea Ferguson veneau de la Merser, Ebtehai
trimis~ pe fratele su mai tnr, mpreun cu
alti aisprezece lupttori s atace pe neateptate comondoul lui Holten-Pflug. Luati
prin surprindere, hitleritii i ironianul care-i
insotea fur legati ca nite pachete. Din ne
fericire, iranionul nu era Gorei, care plecase
dupo treburi prin ora, i se inopoiase tocmoi n clipa cnd Ebtehai-junior . i grupul
su prseou locuinta, unde lsaser pe

78

prizonieri sub paza a doi lupttori. Tntele


9nd imediat ce se inti'mplase, Gorei in
1unghie pe la spate sentinelele i eliber pe
germani. Cnd veni s-i ridice "marfa",
Ferguson nu moi gsi decH cele dou cadavre.
Situo~ia era d isperat. Ambi tia prosteasc o unui spion american crea se nozitilor
posibilitatea de a-i aduce la ndeplinire
planurile i nimeni nu moi prea in stare
s ii captureze nainte ca ei s ncerce m
cor realizarea atentatului. Dor hazardu l interveni din nou - de dota aceasta n de
favoarea germanilor. Att Holten-Pflug, cit i
Gore i considerau c Ebtehai nu avea 'f'lici
o vin in vremelnice lor arestare. Nect.Jnoscndu-1 pe fratele moi tnr al lupttoru
lui, kogaiul i si nc hipu ia c cel core ii tr
dose era gazda lor. Aa incit, imediat dup
ce ojunser la un nou adpost, comploti~tii
il chemor acolo pe Ebtehai i-1 puser la
curent cu evenimentele.
La nceput, campionul se temu c hitleriti i l atrgeau ntr-o cu rs, pentru o se
rzbuna. Dup ce se convinse ns de contrariul, el se grbi s accepte propunerile
lor, informi ndu-1 simultan despre ele i pe
Merser. Planul lui Holten-Pflug i Gorei
prevedea ca, la 2 decembrie, ziua plecrii
d in Teheron a celor trei efi de state, comandoul lor si oamenii lui Ebtehai s se
posteze de-o !'ungul drumului spre aeroport,
n grupuri de cte dou persoane. Fiecare
urma s aib asupra sa cite trei grenade
Gamon, aplatizote n aa fel incit puteau
fi u o r strecurate ntre cma si corp. Tn
clipa trecerii lui Stalin, Roosevelt i Churchill, opt dintre :lupttorii 1lui Ebtehai trebuiau s se repeod n fato ma>inilor ofj.
ciole, dezomorsind n acelai timp grena
deie pe core le aveau asupra lor. Evident,
era vorba de o misiune .c:Je stnuddere, cei
opt iranieni urmind s moar mpreun cu
victimele lor, conform conaanelor tipic
naziste.
Dor Saltul cel lung nu avu loc. Gratie
lui Ebtehai, Ho l ten~Pflug i compl icii si
fur copturoti de Merser i oamenii lui in
casa unde se adposteau, fr s schiteze
mcar un gest de aprare. Singurul care se
mpotrivi fu Gorei, dar grenada pe core
vru s-o arunce n directia elvefionului i ex
plod in miini, omorindu-1 1Pe Joc.
Monstruoa sa tentativ a hitleritilor cu
noscu astfel un eec .c:Jeplin. Aa cum r ecunoate ns a stzi Merser, faptul se datorete ntr-o msur destul de mic serviciilor de informaii britanic i american, meritul principal revenindu-i modestului Ebtehai. "Ce s-or fi ntmplat dac germanii
nu i s-ar fi adresat i a doua oar tot lui ?"
se ntreab acum fostul
expert-contabil,
devenit agent dublu.
Dor cine poate rspunde la ntrebarea
ui 1

90 de

an1

de la

TRIBUN AL MUNC ITORIMII *


A. GLT EAN U
Era ntr-o smbt seara. l a Club'-'! socialist din Bucu reti, tefan Gheorgh iu !inuse una d in minunatele lui cuvntri rs
pl rite cu ropote de a plauze. Am pornit mpreun spre o ceainrie de pe Colea V
creti, unde ne ateptau mai multi tovari cu c-are, bnd ceai, d iscutam pn dup
mie~ul noptii. T
.n asemenea reuniuni, te
fan Gheorghiu se simtea 1n largul su, pcvestind cu voie bun, citind i cornen7nd
cte un articol de ziar sa.u vreun pasaj din
cartea sau revista iluat cu el la drum. Trecnd prin strada Br tiei, vzurm, lipit de
piatra grdinii "Pomul verde", un afi mare
pr~n <:are cettenii erau invitati s ia parte
a doua zi, dum inic, la ma.rea ntrunire convocat de sindi.vatu.l functionari.lor
comer,
cicli n unire cu cele dou asociatii functionreti existente ,p e o~u.nci : societatea "Generala., i "Uniunea iiunctionaflHo.r comeroiaW', care grupau majoritatea lucrtorilor
comerciali. Tnf.runkea oceasta fcea parte
d in compania ce se ducea pentru obtinerea
repousului duminical complet. Hotr.rm s
~u m i noi parte la acea intrunire.
A doua zi, la ora indicat, eram aezai
pe una din b1ncile de brad ale slii de ntrun ire. Cel dinti lu ouvntu:l reprezentantul societi i 11Genera la* . Era de prere s
se constituie o delegatie de functionari care
s mea rg au o jalb la Camera deputatilor, solicitnd legiferarea acestui repaus de
o zi ntreag. Reprezentantul "Uniunii fun ctionarilor comercioli gsea mai
nimerit
ca delegaia s mearg la Mitropolie, ntruct repausul de dumi nic or fi dat posibilitate functiona.rilor <:omerciali s se duc i
ei la biseric ...
Prezida ntrunirea secretarul Sindicatu
lui fiunctionarilor comerciali. Zrind n sal
pe tefan Gheorghiu, spuse asistentei c
functionar.ii <:omerciali din Ploieti au trimis la aceast ntrunire un delegat, pe care
ti roag s vin la tribun.
tefan G heorghiu i ncepu cuvntarea cu
o poveste:
"lntr-o ar eminamente agricol , ca a
noastr, o secet cumptit uscase ogoarele,
Autorul articolului de fat~ este unul dintre prietenll i cola boratorU neuitatulut tefan
Gheo rgh1u ; publicist i activist in vechea mi
care muncltoreasc~ din Romnia, 1-a cunoscut
indeaproape, lmprtindu-1 adesea ideile 1
trAmtntlrtle sale.

oprind ncoli rea semnturilor. Sten i i, .alarmoti i Sluperstitioi n netii n to lor, se sf


tuir s vad care o fi pricina npostei ce
czuse pe capul lor. Dup mult ch ibz uial,
ojunser la inc::heiereo c pricina acelei ca lamiti nu e dect omul cel mai pctos
din ar, care, prin fa ptele i apucturile
lui, mniase providenta n aa msur ncit aceasta i revrsase blestemul asupra
ntreg ullui popor. Dup alte chibzuieli, stob il ir c cel mai pctos om di n tor este
domnitoru l. .. i se duser la el, hotri s-i
fa c de petrecanie. Aflnd ns despre ce
es te vorba i cunosdndu-i bine supuii,
a cesta le spuse cu viclenie :
- Oameni bUoni, de ce v-ati rmnji cuget ul omorndu-m pe mine, cnd eu pot face
s plou cind doriti voi... Ia c, dac voiti,
s plou mine ...
- Apoi mi ne nu, zise \Unul, pentru c
miine am treab la trg ...
- Fie poimine, zise iretu l...
- Nu, nu poimine, nterveni aHul, c poimine avem o oumetrie ...
i a a, n fiecare zi a sptmnii avea fiecare cte o treab de fcut i de la care
ploaia I-ar fi impiedicat...
- Vedei, oameni buni, le spuse domnitorul, satisfcut c i-a reut viclenia, dac
nu plou, vina nu este o mea, ci o voastr ... u
i tefan Gheorghiu trase -urmtoarea ncheiere, pe core o redau cum mi-o om intesc, aproape cu acel eai cuvinte :
"Dac ~unctionarii .comercia'li nu au nc
o zi ntreag de repaus pe s ptmn , v ina
nu este nici a mit.ropolitului, nici o papei
de la Roma, ci chiar a ~unctionari lor comerciali, care nu tiu s i-o i mpun . Dac ei ar
f i uniti i hotri, ar fi lucrul cel mai uor
d in lume : smbpt seara i-ar lua fiecare
plrioara i bastonaul i ar spune patronului : La .revedere jupne, ,pe luni dimineata 1...
Adunarea, nviorat, aplauda frenetic.
tefan le-a vorbit functionarilor <:ome;ciali
despre nsemntatea organizrii n sindicatul lor de breasl, care este sprijinit de
celelalte sindicate muncitoreti n lupta lor
pentru un trai moi bun, mai omenesc.
,,Ce fa.c fu nctionarii comerciali de dimineata i pn seara ? ntreb tefan cu voce
tun toare : Muncesc ca s umple punga fr
f.und a patronilar..." Aplauzele en~uziasre ale

79

asistentei contenir~ abia ctnd ncapu s6 r~


"Tntr..un amurg de toamn, un biet muncisune tn sol6 insufletilooreo Internaional.
tor fr lucru trecea amrt pe o uli, zgrii n-om fost de ~loc surprini aflnd apoi c6
~ulit de !rig n h?inuto lui subtire i pono:
in zilele urmtoare multi functionari comers1t. Znndu~l pnn fereastr. vduva unu1
ciali, mai -cu seam tineri, ou venit sa se
proaspt decedat se nduio i-1
chem
iliscrie in sindicat.
nuntnu, dru indu-i un rnd de hoine de-ale
rposotului. Numai c acesta fusese mrun
Nu mult dup aceast n trunire, tefa n
tei i slab, iar omerul o namil de om GheorghitJ pri mi o scrisoare din partea secretarului Sindicatului functionarilor comer- a a, ca mine... Din aceast cauz, ghereeul il strngea ca n corset i mnecile abia
cioli din Bucureti, prin core era solicitat,
c-i treceau
de coate, ior pantalonii i
pentru ntrirea organiza tiei i pentru reua jungeau doar pn la glezne i nu se puita companiei ntreprinse, s mo i tin o cutea ncheia la cingtoore... Bietul om nu se
vntare la o intrunire apropiat . Er consimti,
potrivea la msur cu rposatul...
dar fiinrl la mijloc o sptmn i moi bine,
se mai repezi la Cmpino spre o pune unele
Tovari con>tinu Stefan - , aa se
lucruri la punct. Af lnd c au izbucnit unele
nt mpl i cu legHe i reformele in general,
conflicte de munc la schelele d in T&lego
cind snt cptate ca o poman. Pentru ca
i Butenari, o plecat n tr-acolo cu al ti doi
ele s fie durabile i potrivite nevoilor noastre, trebuie s fie oucerite prin lupt i imtovar i, pentru anchetare. la intoarcere, l
apuc n plin
cimp, o ploaie torential,
pu se prin vointa drz o celor interesati".
care i i ud pn la piele. A juns la Cmpina,
Succesvl acestei povestiri i tlcul ei atit
de elocvent hotrr pe tefan Gheorqhiu
s-a adpostit in casa unui bun tovar, care
ii ddu s imbrace alte ha ine pn se vor
s-o fol oseasc ntr-un cadru moi larg. El i
usca a le lui. tefan era inalt i sptos, iar
pregti o conferi nt n core combtu o serie de legi fcute n folosul clasei domi
gazda un om moi scund. oo c hainele
ocestuio i erou foarte scurte i inguste ...
nonte. concluzia f iind, desigur, c se vor
putea impune legile core s opere drep
la intrunirea funct ono,.ilor comercioli din
turile i libertile muncitorilor numai
Bucureti, unde v~n i s-i tin cuvintarea
atunci cind acetia vor deveni o fort or
soltcitot6. tefan i aduse aminte de aceasgonizot i putern ic prin numrul i prin
t ntmplare i i dadu un tlc core s se
constiinta lor de clas.
potriveosc6 cu cele C9 erou i n discutie "Tovari le spu se 91 -, v aduc salutul
Aceast conferint, intitulat "Legi d6frtes.c oi functionar ilor comercioli di n Ploruite i legi cucerite", o tinut-o la Ploieti,
ieti i din t~t judeaul Prahova, solidari n
n solo teatrului "Cooperativa", i o avut
fupt cu voi. Tnai"t9 ns de o intra n
un succes core o intrecut toate ateptrile.
m1ezul P"Oblemei ce v preocup - aceea
Solo gemea de lume. iar lojile - core fuseser rezervate di nainte de personolitti
a legiferrii repousului duminical complet - , s-mi dai voie s v povestes-c o
marcante din lumea politic local, contra
mic istorioar :
vnei plti n folosul sindioatalor - erau
1 maf 1911 -

OfmpiNJ

pline i ele. tefan Gheorghiu o vorbit cu


nSlUfletirea-i obinuit, strnind aplauze
furtunoase. i cnd ovoiile s-au potolit, i
s-a inminat o ca rte de vi zit cu u rmtorul
continut : "Luca Elefterescu, prefectul judetu lui Prahova, felicit pe domnul tefan
Gheorghiu i ....l roag s b inevoi asc o-1
vizita. Aceast i nvita ie omabil din partea "printelui judetului .,, care ar fi onorat
pe oricare olt conferentiar, primi un rs
puns prompt d in partea lui tefan, scris pe
dosul crtii de vizit a prefectului : "te
f an Gheorghiu locuiete n strada Tudor
Vlodimirescu nr. 8"'.
Iot alt ntmplare autentic, pe core a
folosit-o cu cel d inti pri lej :
Tocmai ieea de la clubul social ist (core
atunci se afla n Calea V ictoriei, peste
drum de Biserica Alb,) cnd se auzi strigat. Era meterul Na ie. in atelierul cru ia
I4Jcrase cindva.
- Noroc, neo Naie, ce vnt ie-aduce
prin Bucu reti ?
- la, necazuri, tefnic6 drag. Ch iar a
vrea s m sftuiesc cu tine ce s fac.
- tii ceva, nene Noie, ha i s bem cte
o cofelut6 i s6 stm l initit de vorb ...
Pornir mpreun n josul Cii Victoriei
i abia peste drum de palat d du r de o
cafenea. La u a de la intrare, dou firme
mari indicau numele cafenelei : Cefe HighLife (cafeneaua aceasta cu nume englezesc
o fost cea dinti la noi core introC:rusese
ua turnant).
lntro r nuntru, mai c tre
fund, unde era o mes liber. Trecnd prin
fato altor mese, tefan observ c mai fiecore con sumator sorbea ogole cte o licoare neagr pri ntr-un pai...

Aezndu-se la mas, un chelner veni s-i

intrebe ce doresc.
- Cetene, zise tefan, am dori dou
cofelute g ingirlii ...
- Eu v-a recomanda mai bine cte un
mazagron ...
- De alea ce beau boierii printr-un pai
de m~ tur ? Nu, drag, d-ne dou turceti
cu ca1moc...
Pn s le aduc cafelele, m eterul Naie
ic.j spuse psul in legt ur cu
iconele
tose1 meseri ilor referi toare la cartea lui
de m eter, care n-or fi tocmai n regul.
tefan i fgdui c se va interesa el.
Chelnerul aduse cafelele i plec . tefan
gust cafeaua i se o rt foarte nemultumit :
- Cafea bo ierea s c, nene Noie, ap
ch ioar nnegrit ...
Chemor chelnerul, pltir i o po rnir
spre ieire. Aju n i la u, tefan intr pe
o parte a uii i mete .. ul pe partea cealalt. Amndoi mpin~ind, nu moi putur
nici s ias, nici s mtre napoi ... Tn cele
din urm, un nou client, cut nd s intre
n cafenea, fort ua, i tefan se pomeni
n strad, iar mesterul napoi in cafenea,
de unde un pui d e chelner l aj ut s ias
afar ...
- Nea Noie, il strig tefan cum l vzu,
cine o face ca mine, ca mine s peasc 1
Ce-om cutat eu ntr-o cafenea ciocoiosc ?... Ti strnser min ile i se desprtir.
te fan Gheorghiu povesti aceast pta
nie la mai multe nti"Uniri finute prin centrele industria le ale rii, trgnd ncheien-ou ce
cuta prin
rea c muncitorii
corporatii sau alte njghebri strine intereselor lor de clas ..

Gre-oifti la. Br4ila. tn august 191 o

Tn B u cureti fiinta pe atunci un cerc de


studii sociale n btroul avocatia l N. D. Cacea i N . 1. G hetu din strada Doamnei.
edinele acestui cerc aveau loc n fiecare
sear ; rn tr-o se a r pen tru munci tori, ntr-a lta pentru intelectuali. Cu muncitorii se
tineav cursuri despre o riginea lumii, a
omul ui i a societii, pregti toare pentru
not i'uni de material is m d ialectic i sociologie, iar pen tru intelect1.1ali (studenti, licenia i a i facultilor de litere, filozofie si
drept) se tineau prelegeri urmate de d iscutii.
tefa n G heorghiu i ex.primase dorinta
s asi ste la o sedint t i nut cu muncitorii,
voind s cunoasc 'metoda de predare i
fel ul cum reuesc muncito ri i s- i nsuea sc
asemenea cuno t ine. N imerisem ns ntr-o sear rezervat intelectualilor... Lucrm totu i loc, spre surprinderea celor mai
muli, care se ntrebat ce puteau s nfel eag ni te muncitori din problemele ridicate n dezbatere.
Un student vorbea despre un subiect sociologic ; n discutiile nc inse s- a citat un
exemplu d intr- o carte a sociologului francez Letourn epu. Citatul se vede c nu era
exact, pentru c tefan Gheorg hiu ceru
cuvntul i l muri adevratu l lui neles,
spre uimirea celor de fa . Atunci cnd n
vre o pub l icaie ntlnea cite un citat din
lucrarea unui scrii tor s tr in ce prea s-I
intereseze, i nota autorul i titlul crii i
ruga pe un librar cunoscut d in Ploiesti s-i
prooure volumul. Apoi "prindea" cte un tnr cu n oscto r al limbii respective, care-i
traducea pasa je ntregi din ca rte, n vreme
ce el, tefa n . cu capu l n mini, cuta s
ptru nd i ntelesul lor.
Plecind de la acel cerc de studi i sociale,
tefan
mi
spuse : " Un iversitatea
nu
creeaz filozofi, nici nvta ti gata fcui.
Ca s nu rm n nite superficiali, stude n i i
tre buie s-i desv rea sc sbudiile pri n nvtur supli m entar, odncind bine intelesul crilor pe care le citesc, rumegnd
cele citite i fcnd toate ostea nu de florile m ru lu i, ci din d ragoste pentru nv
tur, din dorinta de a se face folositori
poporului prin truda c ru i a au avu t putinta
s urmeze prin coli" .

*
Cind a venit tefan G heorghiu pentru
prima oa r la B ri la, spre a se interesa
de soa rta hamal ilor d in acest port, a gsi t
o mas de oamen i, multi dintre ei fr c
pti, gata s se ncaiere pentru te miri ce
i s scoat cutitul ce-l purta f iecare la
bru. Pe acet ia i strunea o ceat de inte rpu i oi exportatorilo r de cereale, vctafii, care, sub obld u irea politiei d in port,
d ijmuiau fr mil pe muncitori. tefan incepu prin a cra i el sacii cu grne pn

82

la lep, aa cum fcea u i ceilalti hamali,


devenind unul de-ai lor. Tncetul cu incetul
se mp rieteni cu unii dintr-i nii, bea ceai
cu ei, c utnd s - i fac s g ndeasc la o
via moi omeneas-c dect aceea pe core
o duceau. Num r ul celor ce veneau s-I
asculte cretea mereu. Ei ncepur chiar
s - i cea r sfa turi i s -I pun arbitru .$tn
desele lor nenelege ri.
Tn aceeai vreme tefan a izbutit s organ izeze elementele rzl ee ce simpat,izau
micarea socialist i care proveneau d in
diferite bresle ntr- un sindicat mixt. Acum
puse la cale organizarea sindicatului muncitorilor d in port (a hamoli lor), lucru ca re
nu-i era prea greu, mulumit prestigiukJi
de care se bucura n ochii lor.
Des igur c org an izarea hamolilor nu
venea la socoteal exportatorilor i nici v
tofilor. Ei sesiza r a utorittile, core-I oresta.r pe tefan Gheo rghiu i- 1 expedi o r
napoi la Ploieti. Da r el revenea mereu
i aceleai
msuri arbitrare se repetau,
p n cnd organizatia l ocal o muncitorilor se impotrivi, fcnd zid n jurul lui. Curnd dup aceea, d in in ii at iva lui tefan,
apru o goze t a muncitorilor d in port,
" Tribuna transporturilor'', care se ridi ca cu
hotrre n aprarea muncitori lo r.
N etinndu-se sea ma de reve nd icri le
muncitorilor - pri ntre ca re i a lungarea v
tafil or a paraziti, adevrat p l a g pentru
oamenl 1 muncii din port - , s-a declarat
g rev. Prin adeziunea muncitorilor de toate
bres lele ea deveni o g rev ge neral . la marea demonstraie a g rev i t i lor au participat
mii de muncitori, de toa te categoriile, din
B! ila i mprej uri mi: ~n i crui i i lp
ta resele care aprOVIZIOnau o ra ul au ven it
ou c ruel e
i
co tiugele goale s demonstreze mpreun cu grevi ti i d in port.
tefan i nsu flefea n lupt, oprindu-i si
sf tu i ndu-i n a cel a i timp de a Nu se deda
Ici acte de viole n . De altfel, la o aduna re genera l ti nllt la sindicat cu pui n
vreme naintea declanrii grevei, tefan
arta se care snt mi jloacele de lupt ale
muncitorilor organiza ti .n sindicate i ce
pri mejd ioase i ineficiente erau aciunile
ind ividuale, care pot da posibilitate autoritilor s ia msuri aspre. Ca o dov.ad
c muncitorii d in port n-ou s svreasc
asemenea acte, tefa-n i-a ru gat s treac
pe rnd pri n fata tribunei i s-i depun
f iecare -cutitul de la bru. A u fost impresionante acele momente o le depunerii cu titelor n f ata lu i tefan G heorghiu. Vz,nd
cum se nal t piramida cu titelor, tefan o
avu t, desigur, un sentiment legitim de mndrie.
G reva ge n era l din B rila a avut ca urmare ctigarea unor revendicri, mai a les
preluarea de ctre sindicat d in miinile v
taf ilor a unor atributii ndeplinite pn
atunci de a cetia .

CLIN IONESCU

Era in decembrie 1937. De un an i jumc5


tate dura rzboiul
civil din Spania. Pe
cm purile de luptO insn9erote di n Peninsula
lberic, Hitler i Mussolmi puneau la prob~
noua lor tehn icO militar~, pe care o parf"ctionol! n.econtenit tn vederea viitoarelor
agres1un1.
Tn d imi neata aceea de ia rn bln d , med i teranean, deasupra
Teruelului, ora situat la nord-vest de Valenc io se ivir-1 tre i
avioane fcnd parte din faimoasa Legiune
Condor, comandate de Qenerolul Hugo
Sperrle, unul dintre oomen1i d"! i ncrerlore
0 1 lui Goering. Aparate le germane ~e lonSO ' in p icaj asupra obiectivului fixat gara 'i cart ierele mun ci toreti d.n preajma
et. lno 1nte nc de o disti nge suiarul bombelor c znd in ciorch i ne, locuitorii frc5
aprare oi oraulu i ou z t r urletul nspi
m nt tor scos de avi oanel e ca re se prbu
eau ca n i t e pietre din cer.
Era botezul d e foc al Stukas-urilor, prima
lor actiune tero ri s t di ntr-o carierO relativ
scurt, dor de tr i st celebritate.

Asalt n picaj

. Intr-un articol pe co re-I consacr acestor


bombordiere, Robert Cha ussois (Historama
nr. 20411 9681 of ;r m c p ri mul Stuka s- a
n scut in 1928 in Suedia, unde se refug iose
construc to .. ul de avioane germa n Jun ke r.
Tn amintirile sa le di n cel de-oi doilea rz boi
mondial, osul p iloilor americani de bombardament, generalul James Doolittle, sustine ns c cele dintii nce rc ri cu noul
model s-au fcut mult moi d evreme. nc
din 1917, cnd nemti i cutau cu disperare un
mi jloc ined it de lupt, capab il s incline
i n favoa rea lor soarta pri mului rzboi mondial.
Tn orice caz, este cert c productia de
serie o bombordierelor o inceput abia n
cel de-al treilea decen iu al secolului "astru.
Pe vremea o ceeo, G e.-maniei i se interzisese,
conform tra tatului de la Versailles, s construiasc avioane mil itare, motiv pentru care
industrioul Junker plecase in Suedia, unde
tnfiintose firma A. 8. Flygindustrie. Sub egida ei o aprut n 1928 modelul K-47, cruia
i s-a mai spus i Stuka, prin prescurtarea
cuvntului STUrzKAampfflugzeug (avion de
asalt n picaj). Punere::J lui la punct o durat
tns mult vreme i poate c nu ar fi dus
la ntci un rezultat dac un prieten personal al lui Goering, comandorul Ernst
Udet, unul dintre aii avatiei germane n
primul rzboi mondta t nu ar fi plecat in
Statele Unite, de unde so
napoiat cu
dou bombardiere
in picaj Curtiss-Hawk.
Ele reprezentau ultimul cuvnt al tehnicii
pentru epooa respectiv .i Goering, ca re
odat cu venirea
la putere a lui HHJer

14

ajunsese eful suprem at fortelor militare


aeriene ale Reichului, s-a entuziasmat pentru performantele lor i o dat ordin s se
consacre o more parte di n efortul industriei oeronautice productiei avioanelor de
acest tip.
Junker, care se
tntorsese in Germania
dupO instalarea nozitilor la cirma tOrii,
s-a grbit s dea curs
comenzii, scotind
moi intii modelul Ju-87, al crui proiect
fu sese desemnat de inginerul Pohlmonn.
Echipat cu un motor Rolls-Royce-Kestrel
de 640 CP, avionul a dat deplinO satisfactie cu prilejul probelor efectuate la sta
tiunea experimental Rechlin, de pe tOrmul
Mrii Baltice. ln ciuda concurentei pe care
i-o fceau ce ilalti industri ai din domeniul
aeron::Juticii - Heinkel, Blohm, Voss etc. --.
Junker o obtinut din partea statului hitlerist un con 1ract foarte avantajos, in 1936,
pentru productia
de mas
o modelului
Ju-87 A, care avea un motor de fabric~ie
german, Junkers-Jumo, de 610 CP.
Ctva vreme,
statul major
al Luft
woffe-i o os ci lat ntre bombardierele
g rele, constru ite de Firma .,Dorn1er. i
Stukas-urile lui Junker. Tn cele din urmO,
Goering i -o impus punctul de vedere : prioritate O'bs olut avioanelor de asalt in picaj Du p anexarea Austriei, s-o infiin,at la
G raz-Thalerhof, cen trul administrativ a provtnci ei Styria, o scoal de el it pentru pi:otii ace stor avioO'ne Ei invatau nu numai
s co n du c aparatele, izolat sau in formatie, ci i s arunce bombele intr-un cerc
cu raza de 45 m, s tra g cu mitrollera
asupra unor obiective mobile de pe sol, s
coboare n picaj intr-un unghi de 110, 100
sau chiar 95 , s infrunte tirul artileriei
ant~aeriene, s se familiarizeze cu decompresiunile i recompresiunile brutale .a . m.d.
Multi dintre cand idati au trebuit s abandoneze, fie pentru c nu rezistou rului de
aer provoc:rt de ascensiunea
rapid de
dup picaj, fie pentru c sucombau "v
lului negru" - orbirea temporar cauzat
de irigarea
insuficient a
creierului in
timpul picojului.
Printre cei care izbutiser s treac prin
toate ncercrile se numrau i
pidotii
Stukas-urilor de pe cerul Teruelulu.i.

Fi de identitate
Stuka elia un monoplan, construit in ln
treg ime di n metal, la Uzinele "Junker
Flugzeug und Motorwerke A .G." din Dessau.
Echi pajul su era alctuit din dou persoane, plasate spate la -spate : pi lotul i
mitroliorul, core era
in acek:fi timp radiotelegrofist.
Tn afar de bombe, avionul era prevzut
cu dou mitraliere sub aripi. La tnceput

Utaul dtnt-:-e prtmete modele Ju-n

Tun anttaertan, montat sub artpt

- ..... ...
:~

ele aveau cal ibrul de 7,9 mm, pentru a


cre ~te treptat p n l:r 20 mm pe ultimele
modele. O a treia mi tral ier, tot de 7,9 mm,
si tuat in partea posterioar a carlingei,
er:r mobil , pentru o
fi manev ra t de
mitral ior.
Motoru l varia n fun cti e de m ~del. De la
610 CP, Ju-87A a a juns la 635 CP. Ju-87 B-1
avea un motor de 900 CP, iar Ju-87 B-2
unul de 1 100 CP.
l ungi mea unui Stuka era de 11 ,1O m, l
fi mea aripilor de 13,82 m, iar n lim ea de
3,88 m. G ol, .aparatul cnt rea 2,760 tone,
atinge
d ar cu nc rctur maxi m putea
6,600 ton e.
Avionul era dotat f ie cu o bomb de
500 kg, plasat sub f uzelaj, f ie cu una de
250 kg sub f uzela j i patru de cite 50 kg
sub aripi. Pe distane mici, Stuka putea
transporta o bomb de o ton, aezat
sub f uzelo j.
Viteza maxi m la nl timea de 4 500 m
era de 380 km/oro, dar viteza de croaz ier, nreg is trat la altitudine::r de 5 000 m,
era de 280 k m/or . Tn picaj, avi onul a jungea la 750 km/or . Tn li m ea maxi m pe
care o putea atinge era de 7 500 m. Cu
o nc rctu r de 500 kg, raza de a ctiune
era de 600 km, da r unul dintre ultimele
modele, p revzut cu rezervoare sub <Iri pi,
d ispunea de o raz
mult mai
mare 1 400 km.
. l?a c ac~s tea sn! caracteristicile productiei de sene, trebu1e spus c , n diverse
ocazi i, Stukas-uri le ou fost nzestrate cu armomente ~S pecia le, care le aduceau o numite
avantaje, da-r prezentau i numeroase ~n
conveni,ente. A stfel, n timpul rzboiu1ui
ontisovietic, modelului Ju-87 i s-au ataat
cite dou tunuri an tiaeriene de 37 mm sub
ari pi, avind ca muniie obuze speciale, cu
nucleu de wol f ram. Precizia tirului, con sta ta t cu p rilejul
unor exe rcii i asupra
carcaselor de
tancuri, era rema rcab i l :
salvele trase n picaj nimereau ti nta cu o
aproximatie de
ordinul o
20-30 cm. f,n
schimb, viteza - i aa .nu prea more era redu s i mai mult, iar manevrele deveneau i mai dificile decit de obicei. La
a terizare, greutatea tunurilor provoca adesea capotarea aparat ului.

ObjectJv: P.OP \ffafia civili


Tn 1939, la izbucn irea celui de-al doilea
r zbo i mond ia l, Luftwaffe dispunea de un
tota l de 4 204 aparate, dintre ca~re 300
Stukas. Cu d teva zile na inte de declonare:r agresiun ii impotri va Poloniei, G oeri ng
stud io planuri le unui model - Ju-87 C -,

Pe atct au t recut .,r~cMnti vlfzduhuLui" : o1au~ b?itantc Coventru tn


toamna a nulu i 19f 0

ca re t;Jrma s f ie lansat. de pe pu rt to rul


de ov1oone G raf Zeppeltn. Dar constructia
acestuia f ii nd abandona t , s-:r renuntat' i
la tipul de bombordier catapultat de pe
puntea lui.
Stukas-uri lor li s- a atribuit o d u bl misiune.
~e de o port~ e!e ur~au s constitui e "u11
t1p nou de artdene aena n, de o more mobtlita te" (dup afirmaia generalului Udet).
Pe de al t parte, n mod premeditat, Goering . a i ncredintat bombardierelor in picaj
sarcmo de a executa raiduri teroriste asu
pra . princi palelor localiti din spatele front ului, provocnd astfe l mari pierderi i n rndurile P?Pulatiei civile i creind o atmosfer
de pa n 1 c. Pro paganda
h itler ist suoranu

m1se aceste av1oane "schiorii vzd u h ulu i"


iar Goeri ng nu se sfia s declare : Prin lo:
vitur! le pe ca re. le. vor aplica inom'tcului i n
toto lrtate::r sa, md1feren t da c e vorba de
so ldai sau de civili, ele (Stukas-urile - n.r.).
vor
preanunta
puterea
necru tatoa re o
~eichu.lu i, care- i zdrobete duman ul pretutmdenl unde-I gsete, f r considerente de
ordin sentimental".
_Di n primele zile ale rzboiu lu i, Stukasu.rd~ au t recut la indeplinirea ambelor miSIUni, re marcindu-se ns cu deosebire in
cea de-a doua. Cel di nti mare ora pe care
1-ou .atacat a fost Varovia, la 25 septem bn~ 1939. Dac polonezii ducea u li ps
d.e av1oane de vntoare, ortileri:r lor aen on era in schimb puternic si numeroase
au fost aparatele naziste care s-au na~oi at la b::rz . c~ fuzela jul .g urit de proiect ile sau cu anpde zdrenu 1te de schije. Totui "eficacitatea " lor n materie teroris t o
corespuns atept rilor lui Goering. So
7olculat c cel. pui n 85 000 de persoane,
m afa ra soldattl or, ou fost ucise de bom
bele lansate de c tre Stukas-uri.
Tn C<;Jf!lPOn io di n Norvegia, ncepu t lo
1O .opnlle 1 9~~, la luptele impotriva corpun lor exped1t1onore fronco-brilanice ou
participat 50 Stukas-uri.
T ~ z1ua de 10 mai a ace l ui ai an, trupele
noz1ste ou invadat Belgia i O landa arun cind n foc 3 500 avioane pe un fro~t ca re
m su ra abia 300 km. Prin tre ele se n u m rau
350
Stukas-uri, .core
for.mau
Fliegerkorps Vll.l. Atocunle l~ r P.n~ surpri ndere,
core ...nu m t dne":~ pract1c n1c1 o reziste nf,
au fa cu t rovag11 1n armatele belg i a n i
o l andez.

l a 13 moi, generalul de paroutit i Stud ent, blocat de aprto rii poduri lor ca re
duceau spre Rotterdam, a solicitat
pri n
radio i nterventia Stukas-urilor. Cererea i-a
f ost sati sf cu t pri ntr- unul din cele mai
distrugtoa re roi duri aeriene din tot cursul
rzboi u lui .
Centrul Roiterdamului o fosl
pref cu t i ntr-un u ria morman de rui ne f umegnde, core au ingropat de vii mii de
fe mei i copii surprini n c n somn. Un
deosebit efect de ordin psihologic 1-o provocat urletul oar.acteris tic al avioa nelor in
picaj. Sinistrul zgomot era generat d e o

87

..

mica elice, fixata sub aripi, core folosea

puternicol curent de aer al cderii libere


pentru a scoate un vuiet lugubru.
To ofensiva din Franta, Stvkas-urile ou
sustinut corpudle bl indate comandate de
G uderia n i Rommel. Protejate de Messerschmidt-uri, bombardierele i i puteau face
mendrele in voie, nentilnind aproape nici
o rezistenf. Da r furia lor destruchvO s-a
dezlnuit mai ales impotriva oselelor aglomerate de refugiati in rindul cro ra au f
cut nenumrate victime.
la Dunkerque, unde se efectua celebra
evacuare o corpului expedito nar britanic,
Goering a obtinut din partea lui Hitler, la
23 mai 1940,. permisiunea de "a lichida
inamicul util izind exclusiv avioanele. In
roda portului Boulogne, Stvkas-urile au
a tacat vasele de rzboi aliate, reuind sa
scufunde contratorpilorul francez Orage.
Sub pretextul c urmOreau s distrug forti ficotiile de la Colois, ele ou nimicit toah~
partea de nord CI oraului, manifestindu-i
ca de obicei p referinta fat de cartierele de
locuit. Dor la Dunkerq ue, bombardierele
s-au dovedit incapabile s zgzuias<::
va lul neintrerupt de ambarcatii cu core
e ng lezii ou reu~it s-i salveze majoritatea
trupelor. Totui a ootii ou pierdut citeva
nave,
rpuse de
.avioanele in
picaj :
contratorpilorul Jaguar (britanic), torpiloarele Adroit, Belliqueux, Foudroyant (franceze).

Eroicul treisprezece
. !n iulie 1940, hitleritii ou i nceput pre_g

,nle in vederea debarc rii in An glia. Trei


luft!loHe (n~. 2, sub comando feldmoreo
lu lu1 Ke.sselnng, nr: 3, sub ordinele feldmarea l u lui Sperrle, I nr. 5, condus de genera lu l loerzer) erau gatCI s intre fn actiune
pentru o deschide drum marinei de rzboi
li trupelor terestre ale Reichului. FliegerK.o"P,s VIII depindea de flota aeriene.~ nr. 3
I dispunea acum de 346 Stvkas-uri.
Escortate de avioane de vtnCitoore
Me-109, care erou foarte ropide, chior
pre~ rapide pentru o le insoti tn mod orQOnlzat, bomb~rdi~rele n picai atocau initi a l vasele brrtan1ce din Canalul Minecii
strduindu-se s6 le scufunde in nl.Hllr
m?i rryare. Treptat ns, Stukas-urile au primtt dsn ce in ce mai multe misiuni pe teritoriul Angliei i aici s-au lovit de o surprinztoare rezistenta. Avioanele de vncltoare britonice Spitfire i respectot~ Tntru
totul numele (care, in traducere inseomn
,,scuip-foc) : dotate cu opt mitraliere de
fabricatie "Brow:ning, ele i manifestau
o net superiorit.a te fn angaj.amentele ~u
Ju-87, pe core le improcou cu gloante d1n
toote unghiurile.
Astfel, la 11 iulie, zece Stvkas-uri decolnd din Cherbourg sub protectia 'a 20
Me-109 i ovnd oa obiectiv portul liver-

cit

88

poot, au fost interceptate de 1> eseadril~


britanic i risi pite in ctevo minu~e, s~
ferind i pierderea unui opera t. la 26 iulie, patru bombardiere germane se pr
bu-eau
in fiOcri deasupra Doverului,
secerate de vntoarea i antiaeriene englez. La 13 a ugust, escad ril.a de Spitfire
nr. 609 a intercepta t o formatie de Stukas-uri
ca re se pregtea s ota.ce u-n post de comanda ment al CJViatiei britanice de la Mid
dle-Wallop. Tn interva lul a exact 45 de secunde, unsprezece aparate germane ou fost
nimicit~, celelalte 9runcndu-i bombele k1
ntmplare i <::utndu-i scporeo in fug.
Data a 'fmas nscris in analele aviatiei
engleze sub numele d~ ,.. "Eroicul trei spre
zece~.. j marcheaz punctul de unde tncepe
rapidul decl in al faimoaselor bo mba.rdiere
in picaj. Dou zile mai trziu, din patruzeci
de Stukas-uri care atacoser oerodromurile
de la Hawkinge i lympne, in comitetul
Ke nt, se napoiau la bazele lor abia 22 - i
ele <::u fuzelojul i Clripile ciuruite de p roiectile. Lo 18 august, <::u prilejul unui zbor
deasupra Angliei de sud-est, 37 de aparate
o u fost pierdute, unul dintre ele cznd in
tad in miinile britonicilor.
Cu trei zile mai tn.oi nte, Hons Seidemonn,
efu l de stot-mCijor al generalului von Richthofen, core comando Fliegerkorps VIII, d
duse alarma : "Cind vedem profilindu-se pe
cer un Spitfire, nu ne mai rmne altceva
de fcut dect s ne vrm intr-un nor i s
nu mai ieim din el 1. Pilot ii avioa nelor de
vntoare erou la fel de ccrtegorid. Adolf
Gollo nd, comandantul unei escadrile de
Me-109, declara la 20 august 1940 : " Rezultatele sint foarte nemultumitoare. Hondicopote de viteza lor redus, mai ales atunci
cind bombe le otajote la exterior mresc
rezistenta aerului, Stuka'"'urile CJtrag Spitfireurile aa cum mierea atrage mutele .
la 28 august 1940, in cursul unei violente
discuti i de la cartierul general al Luftwaffi,
Goering pronunta sentinta de moarte o
bombardierelor In pkai :
- Destul cu aceste cosciuge zburcltoare 1
Prea multi piloti ne-ou costat pincl acum 1
S fie scoase la pensie .i sa se pun~ cop6t
fobricrii lor.
Stvkas-urile nu ou fost tns~ definitiv eli-
minCJte din operatiile aeriene ale h.itleritilor.
Tn Iugoslavia i Grecio, deasupra Mediteranei sau o Africii de Nord i, mai cu seam,
pe fron tul de est, tmpotriva Uniunii Sovietice, bombordierele de tip Ju-87 ou continuat
s functioneze, mCI oles atunci ctnd productia oeronoutic o Rei<:hului a tnceput s
chiopteze din cauza atocurilor aeriene ale
aliafiJor.
Dor epoca de aur CI "rechinilor vzdu
hului apusese de mult. Ultimul Stvka
o fost dobort de un avion de vntoare sovietk: la 8 mai 1945, cu 24 de ore tnainte de
prbuirea definitiv~ o Germaniei hitleriate.

Trlstelle
1

1 1

rnuzel
CII o

NICOLAE NICOLAESCU
De vei porni, iubite cititorule, s cauti urme ale trecutului istoric al rii Romneti
acolo unde Dunrea ii cro iete vad printre Carpai, unde harnicii constructori ai zilelor noastre sint prini in dltuirea unei
nestemate din ap i lumin, aadar la
Porile de Fier, s nu te abai cumva in
susul riului Vodita cale de citiva kilometri
s vezi mnstirea . Tn urm cu un an, la
insistenele regretatului C. S. Nicolescu
Piopor, noi am fcut acest drum. La Vodita
nu snt dect nite ziduri, aproape ngropate n pmnt, i vizita - dac sfarul nostru s-ar dovedi de prisos - ar fi o pierdere de timp pe care, desigur, nu ti-o poti
ingdui. De ce, in fond, te-ai opri la Vodita ? Ce-i Vod ita ?
Este adev rat c in vremea lui Vlodislav
1 Vlaicu (1364-1377), unul dintre primii basarabi, prin primvara sau vara lui 1370 au
ince(?ut s curg de din jos i de d in sus
de Cazane mndri meteugan olten i (olteni, da, pentru c istoricii de art snt la
unison in ce privete originea acestora) ca
s facc3 o zidire cum nu se mai vzuse de-a
dreapta i de-a stnga Dun rii.
Aa a luat fiintc3 Vod ia - prima mns
tire din ara Romn easc. E drept, nu era
ea prea artoas, dar pentru acele vremi
insemna ceva. Vei spune c este suficient
de important pentru a face drumul sus-amintit. Inexact. i ce dacc3 a fost prima i
Nu e un fapt pe cale de a fi ctJnoscut tuturor c la llurnu-Severin vrednicii orheologi au spat temeliile unei biserici mult mai
vechi ? Ni s--ar putea reproa c Vod ito a
fos t mnstire, pe cnd cealalt e biseric.
E intr-adevr o deosebire, spun unii, dar,
dup noi, neesential.
i mai e ceva. Mnstirile aprute in urma Voditii sint, exist, pe cnd Vodia...

tim astzi

cu precizie c biserica m
nst irii a fost construit intre anii 1370 i
1372. tim, de asemenea, c6 Vlad islav 1,
acest rzboinic Basarab, n-a vzut tn fundorea Vodi tei un act de pietate, oi o etap
bine precizat in ndeplinirea planurilor sale
politice. lntr-adevr, la 1370, papa Urban
oi V- lea fcea insistente propuneri, tn planul moi vast de catolicizore o acestor p6ri
ale Europei cu ajutorul regelui Ludovic,
al Ungariei, pentru trecerea voievodului
muntean la catolicism, ceea ce, dac s-or fi
ntmplat, ar fi avut imediate consecinte po
litice in sud-estul Europei i, moi ales, tn
Balcani Cum Vladislov, exponent oi politicii
de centralizare statal , devenise conducto
rul recunoscut al actiunii defensive o rii
Romanesti i o regiunilor sud-d u nrene tn
lupta impotriva
tendintelor expansionista
ale regolitOtii magh ia re, intelegem ce anume ratiuni de ordin politic au dictat grbirea construirii mnstirii Vod ita .
.
Cond uctorii d in sudul Dunrii, ca d1iati
oi domn ului rii Romneti. si-ou dat ti
ei obolul lcourilor d in Olten;a. Prof. C.C.
Giurescu, in o domniei sale Istorie o romnilor, precizeaz : "La inzestrarea Tismonei si o Voditei o contribuit i torul Lazr al sirbilor, core nchin acestor dou6
mnstiri zece sote, tn Serbia. Fiul su te
fan o confirmat aceast donie ; de aceea,
pomelnicul lismanei ii trece pe amlndoi
printre ctitori.
Locul ales convenea planurilor politice o1e
voievodului. El se afla la intersectia influentei catolice cu cea ortodox i n imediata
vecintate a unor prezumtivi aliati : cnejii
romdni din Bonot i Ho teg, amenintati cu
ocopororeo pmnturilor lor de c6tre feudalitatea maghiar .
Dac aa 5tou lucrurile, n-ovea rost o m6nstire Ja VodiJa, ci moi degrab at fi

.,

Daclf -nu

vedei

locul ingrlfdft vina este a totq-repoTterutul clf nu a pTtns tn obtecttv un grup


mat compact cte

b lrit

spre a ne sugera gaTdul

* * * * * * * *
fost nevoie de o <eetate. Cei 10are tin morti
s foc drumul da Vod ita ne pot reproa :
uitati c n ocei ani, datorit victoriilor repurtate mai inainte de ctre Vladislav tm
potriva lui ludovic, catolicismul cu spad
opritt f~ind tot cu spada, cuta alte ci de
infil~rare. i, 'i'ntwct alesese propaganda,
crease n regi unea l i mitrof cu oro Rom(leasc o multime de centre de rspnd ire
a catolicismului. la _aceast propagand
ara Romneasc trebuia s rspund . i
a rspuns constwind o mnstire, tocmai
aici, la granif. Ar fi ocesto -un argument
major, da r nu pentru o vizit la Vod ifa .
E drept c numele Voditei evoc prin a sociere i alte cteva momente culturole din
istoria rii Romneti. De infiintarea ei e
deget unul dintre primele docum en~e mun~
tene emanate din cancelaria lui Vladislav.
E vorba chiar de hrisovul de fundore a Voditei, asupra dotrii cruia istoricii mai
poart 'nc discutii. i din moment ce se
discut ...
Cnd spui Vodita, spui i Nicodim . Nicod im, d ezghiocat de nimbu l de erou le

* Emil

L!zrescu

a publicat tn .,Romanosl avica", noiembrie 1965, un studiu exhaustiv despre


rolul lui Nicodim n cultura veche romAneascA.

90

gendar cu care .ne obinuiser cer>eettorii


de la Hasdeu 1ncoace, este considerot cti
torol mnstirw, Jar Vladislav - sprijinitorul ei. Controversata viot o lui Nicodim
ne otest c o trit .la Athos, unde a do
bndit invtturi tnalte i (poate) frumosul
mete~~ug de o zugrvi lcauri de fnchinore.
Da, dar Ni'codim na stretit cine tie cit la
Vodita (ntre timp i pentru scurt timp otile
regelui maghiar ocupase r Severinul). Iar
dac vrei neaprat s..,j studie~i viaa, cerceteaz-a mai bine intr-o istorie o bisericii.
Vei vedea c Nicodim n-a fost dect omul
care 1-o inteles pe Y.ladislav i i-a servit
bine scopurile defensiva ce le avea. i apoi,
cnd spui Nicodim spui i Tismana. Pentru
a afla dte ceva d espre el recunoatei c o
vizit
la Tismana este moi rodnic
i ... mai surztoare. Mcar acolo, dac n
trzii admirnd frumuseea mnstirii, o i i
unde 1nnopta, pe ond ~ o Vadita ...
Nicolae Iorga sublin iaz, de asemenea,
rolul lui Nicodim n cultura veche rom
neasc. Nicodim "lucreaz
11ing
prul
Vodita la o mnstire de carte slavon.
Cnd aceste prti trec la ara Romneasc,
el ncepe o zidi ~o Tismona, (n muntii Gorjului, apoi a Co1Jio, drept deasupra OJtu-

'.

Vede'

{n tnter1orut acestui vestit plan treflat urme de patrupede 1

*
fui i la Cotmeana, dincolo de ap. Dar
pentru el 1nu sm hotare.. De aceea Nicodim fcrce n Ardeal, tSub muntii care cuprind
rmiele Sarmizegetusei, micuta biseric
de la -PriSIIop i-.i ndreapt ucenicii spre
nou intemeiata Moldov, unde, n adincul
cedrilor Neamului. 11ng prul cu acest llUme, n acelai codru de munti i de pdure,
ridic zidurile mnstirii cu acest nume".
De ce, aadar, ne-ar interesa Vodito sau
ch ior Tismana, cnd .tim c ucenicii aceluiai Nicodim au trecut Carpatii in Transil vania i n Moldova, nfiinfnd alte i alte l
cauri de cultur demne de toat
lauda.
Tronsilvneanul poate
merge la Prislop,
moldoveanul la Neamt. Ce rost ar avea s
vin ~ocmai kt Vodita ?
E drept, se tpoate afirma c ucenicii lui
N icodim (pe ca re-i presupunem o fi troni
din .prile Vod iei i 'tismanei ce dobndiser oarecare tiin de carte) ou .constituit
un fel de ferment, contribuind la unificarea
oultural-lingvistic o celor trei ri romne
i ou dus o munc de pionierat n plmdirea ideii unitii de neam.

Dar moi snt i alte argumente peremptorii pentru o v mpiedica s faceti drumul

c:u

pz~

* * * *

Dan 1, tJnmaul nui VladiStlov Vlaicu, prin


hrisovu'l din 3 octombrie 1385, spune cum c
Vodito, dei !prima mnstire, devenise un
fel de fiu nevrstnic al Tis.monei, metopul
acestei mnst~ri. Iot de ce pe drept oovnt
outori1 dictionarului
nostru enciclopedic
n-ou gsit <:u cale nici mcar s-o mai menio neze.

Tn ce privete arhitectura din perioada


de nceput a feudolismului tpresupunem
constituirea unui prototip specific rii Romneti pornit de la .premise locale.
Ce
conteaz c un precursor al acestui stil arhitectonic specific local este tocmai Vodito ? De fapt inovatia adus de constructori la Vodia const n introducerea unor
pilotri laterali pentru o face posibil, printr-un sistem de arcuri, sustinerea cupolei.
Dar acest sistem se mai ntlnete -i la biserica Snn i coar din Curtea de Arge, iar
cercettorul care ar dori s-I studieze se
poate multumi i cu aceast biseric, noi
gorantndu-i c este dup chipul i asem
narea stilului care a fost inaugurat la Vodita.
,

Tnc un argument tn favoarea non-atentiei pe care l sftuim pe cititor s-o


acorde Voditei : tipul de constructie Vodito
11, ridicat pe timpul lui Nicodim (a nu se
confunda cu Vodita 1, o constructie moi ve-

'

Pc act l e pLace vacilor sll tntre fn tncinto


monumentu.ltd. Au t ele gusturi ca t
oamentt...

* *

* * *

che i core o stat ,la temelia <:elei noi sic/)


o fost calificat .pn nu demuM- drept "morov", date fiind unele analogii cu constructii
si milare din dreapta Dunrii. Ce import c
acum s-a ren untat ~o acest oolificativ pentru simplul motiv c monumentele morave
la core se refereou cercettorii snt ulterioare anului 1380, cind Vodito m. plinise aproape un deceniu de existent ?
E9te drept c planul treflot de la Vadita
11, va constitui modelul preferat a l
arhitecturii bisericeti din ara Romneasc
pentru veacurtle urmtoare i nu este exclus
oo vechea biseric o mn.sN:rii Tisma.n o s
fi apartinut aceluia-i tip.
Cldirea bisericii de Ilo Vodita mai exista
pe la 1660. Au venit opoi turcii la Ada-Kaleh
i biserioa a inceput s se ruineze. i s-o
runat... i s-o ruinot... i se ruineoz .
Astzi se moi pstreaz cteva ziduri i
temeliile. S-au ince i"Cot u nele sondaje arheologice. Se pare <:hiar <: a fost declarat mon ument istoric.. Unii s-au gindit s-o
i refocc5 Ce idee 1
'

92

De ce ar face O.N.T.-ul un obiectiv turistic tocmai acolo? Aceasta presupune


munc i moi al es i n itiativ. Trebuie s pui
plcute rndicatoore, panouri .pe care
s
scrii " Vizitoti Vodito, cel moi vechi lca de
cultur din ara Romneasc6, s foci un
camping, un motel sau chior un hotel de
pe terasele cruia v izitatorii s poat admira ruinele i frumuseea locului. Prea multa
btaie de cap 1 E drept c, odat cu scur
gerea vrem ii, mnstirea va fi definitiv Tngropat. Dac o s ne apuc6m s conser
vm toate ruinele, orheologii secolului al
XXI-lea vor rmne, srocii, fr indeletnicire. i dac cei in drept ar manifesta grij6
gospodreasc, apoi ar ncepe s vin tu
ritii. i e pcat. Vodito e prea mreat6 tn
singurtatea ei. Tn frumoasele zile de var,
cind frunziul pdurii core o nconjur repe
t parc murmurul glasurilor de odinioar
ale cuvioilor clugri pentru slova neamului, vezi zbenguindu-se printre zidurile care
moi leapd ici i colo cite o crmid sau
o piatr, vieii i vacile megieilor. Vitele
nu se sfiesc s6 adauge un strat protector i
oald de... uitare peste aceste m6rete ruine.
... Iot, pe scurt, motivele oore ne tndeamn6 s v ~ftuim : ocoliti din drumurile dv.
Vadita, care ar fi putut deveni un important
punct turistic, aducind patina vremii ltngcl
oglinda viitorului lac de acumulare de la
Portile de Fier. lat6 pentru ce n-ovem dectt
s feLidtm Comisia monumentelor istorice
i Comitetul pentru cultura i ort6 al fostului raion Severin pentru griia pe care au
purtat-o ca nu cumva minunatul proces de
degradare a celei dinti ctitorii rom~neti,
proces tnceput cu secole in urm, si:i fie
ntrerupt prin tngrdirea locului sau prin
deschiderea v reunui antier arheologic. Cine
i-ar dori ca, incepind nite spturi siste
matice la Vodia, s dm, doamne ferete,
peste vreun oro vechi de 7 500 de ani, cum
au avut nenorooul s gseasc vecinii no
tri, arheologii iugosl.ovi pe cel,lalt mal a l
Dunri i, la Citiva kilometri de Vadita
Sntem sincer ngriioroti de un ingtJ~r lu
cru : aflm c actuala conducere a Comi
tetului pentru .cultur i art din judetul
Mehedinti dorete, totui, s ntreprind nite
lucrri de conservare. Nu ne dati emotii,
tovar6i 1 l6soti ruinele s se ruineze. lor
dv., cititori, nu vizitoti Vadita, dac nu do
riti s6 v indigneze tembele nep6sare fata
de comorile noastre istorice.

--Attt de vasta i variata literotur:c!S despr'!


Napoleon Bonaparte s-a mbogt1t cu not
opere ale unor dutori fra~cezi pri.mi!e. cu
mult interes atit in rindurile spec1ai 1t1 lor
ct i de marele public. Cele dou volume
Napoleon apartinind cunoscutului autor
Andre Castelot (librairie A~ademiqu~ P~rrin
- Paris), s-au numrat in ulhmele luna prmtre
operele cele mai cerute de cititorii francezi.
Fapt explkat pe de o po.r te de reniJmele ?Uterului i d e atracti~ pe care ac~st s~b1ect
continu s o exerc1 te, dor nu ma1 putm de
modul de tratare al temei - considerat de
critici ca fiind de o nalt tinut. Autorul a
abordat subiectul co un "romancier al istoriei - colificativ care nu trebuie inteles
implicind nerespectarea datelor istorice,
ci acel minimum de imaginatie i putere de
sugestie necesare pentru a da din nou via
unui pe rsonaj, unei epoci apuse. Cartea se
oprete asupra unui r stimp relativ s curt zece Jni de campanii militare care se succedau fr intrerupere- d or e xtrem de dens
n evenimente. De-o lungul celor aproape
1 000 de pagini, actiunile lui Napoleon i
personalitatea sa uman se ntreptrund
permane nt i se completeaz pentru a forma
acest tablou complet al epocii rzboaielor
nopoleoniene, poate nu foarte profund i
mai ales rareori analizat in mod critic d ar care o presupus o documentare extrem
de vast. Se remarc de altfel .i la rg ile ext rase incluse de Castelot din discursurile, declo ratiile sau convorbirile purtate de Napoleon.
O carte dedicat exclusiv acestei categorii
de docume nte este Convenatii cu Bonaparte
(Convenations avec Bonaparte - Maximi
milien Vox - Ed. Planete - Paris), in care
autorul, in loc s vorbeasc despre Napoleon, a ales cal ea de a-1 lsa pe acesta s
vorbeasc. Este un fel de "documentar de lung metroj al convorbirilor pe
care Napoleon le-o avut cu oameni ai
tim pului s u. Ace.ti "martori'' - dintre care
menionm, de pild, pe Mme de Staei -ou
rolul de a reda cu m:7Ximum de fidelitate
dialo gurile purtate cu ilustrul personaj isto
ric sau de multe ori monologurile sale. Tn
documentele lsate de contemporanii lui
Napoleon, de acele persoane oare au trit
in apropierea sc:r, snt imortalizote, cu o precizie demn de epoca magnetofonului, cu

vinte1e lui Bonaparte. Foryntnd f~cne scurte,


maxime sau adevrate d1scursun - aceste
cwinte pe care ~e pare c N~po!e~n le
rostea ou plcere in fato onui oud1tonu mteresot snt r edate tn carte de personatitti marcante ale epocH, aa cum leaO retinut i consemnat ele.
- Cine a fost Horty Miklos ? (Ki voit Horthy Miklos?- Pinter lstvan - Ed. Zri nyi Budapesta). l ucrarea cunoscutului publicist
specialist
in
istoria
contemporan o
Ungariei i-a propus s rspund a cestei
ntreb ri - realizind mai mult dect un portret al acestei sinistre figuri ivite n istoria
anilor di.ntre cele dou ,-zboaie mondiole.
Eo analizeaz foctorri care au fcut pos ibil
venirea la putere a acestui om mediocru
din toate punctele de vedere, politica sa
odioas - anticomunist prin excelent i
a.ntidemocratic in general - , ura cu care a
urmrit orice suflare progresist din Ungaria acelor ani. Cortea lui Pinter lstvon c.uprinde o ampl ana liz o relotiilor dintr e
clasele sociale, dintre a cestea i stat - dezvluind fr crutare acele forte i acei oameni care I-au sprijinit i inconjurat pe fostul regent i o crui politic a dus tara pe
drumul aservtrii e i fat de Germa ni-o hitlerist.

Amintirea celui de-al doilea rzboi mondial provoac imediat asocierea cel
putin in ce privete rile etJropene ocupate
sau dominate de naziti - cu micarea de
rezisten antifascist. O
cronic o rezistentei desfurat cu atita eroism de poporul iugoslav este volumul intitulat Lupta
de eliberare popular Ji revolutia popular
in Iugoslavia (Narodno-oslobodilacika borbo
i narodna-revolutia u Jugoslavii - Ed. Voinostamporsco Preduzece - Beograd), - publicat sub semntura lui lvan Marianovici.
Autorul anal izeaz evenimentele anilor
1941-1945, cnd poporul iugoslav So angrenat n acea cumplit ncletare ce oveo
s-I duc spre victorie spre eliberarea
de sub jugul fascist. Critica de specialitate
din Iugoslavia subliniaz - n legtur cu
lucrarea lui Marjonovici - faptul c ea
evoc nu nu mai btlii vestite ale partizaniior iugoslavi mpotriva hitleritilor, ci ano~
tizeaz situatia din for n contextul su
istoric general. revolutia popularq conduse;

93

de comuniti, care a tncununat lupta antifoscist6.


O :lucra re aprut n Republica Federal
a Germaniei sub semntura lui Kurt Hirsch,
Se intorc din nou nazitii ? Primeidii pe n:
tru Republica Federal (Kommen die
Nazis wieder ? Gefahren fur die Bund.~s
republik _ Kurt Deutsch Verlag - Mu~
chen) ncearc s dea un rspuns vne ta
dintre preocupril e actuale legate de lu_pto
antife?Scist, abordnd problema p~rtco
lului pe core-I reprezi nt neo~az!smu l.
Kurt Hirsch demonstreaz c?ntmultatea
dintre diferitele grupri i pa~h~e n~fas
ciste d in G eJ'1mania occidentala m o.nn d.e
dup cel de-al doilea r~boi mo~dt.al , f iliaie lor spiritual cu natonal-soctal ls mul ;
el studiaz efectivul i modul de . co_!1ducer~
al acestor partide, baza lor soctala, ca ~
p rogramul lor. De la primele grupu ~1
"Wehrwolf", formate imediat dup rzbot,
trecnd p6n Partidul german de dreapta,
P.artidul Socialist al Reichului sau altei~
cu o prezent legal mai mult s?u ~01
putin efemer pn la actuala vananta a
Parttdului Naional Democrat, aceste fo rmatiuni .politice arat a utorul - contin~ nu numai prin anumite prezente personale dar mai ales prin tezele pe core
le tpro'clam (legate inevitob~l de . oc:leai
idei trevoniste i de demagog1e ISOCtala) spiritul nazismului. lucrarea se ntemeiaz
pe numeroase f.apte ... i docu~ente co~
cludente i averttzeozo tmpotnvo subestmrii partidelor neonaziste.
Evoluii de dat relativ recent pe scena
istoriei poli ti ce vest-germane snt consemnate - din cu totul a lt unghi d e vedere in Memoriile fostului concelar Adenauer
(Konrad Adenauer
Erinnerungen 1959- 1963). Este cel de al patrulea volum
al .acestor "amintiri" aprut n luna
noiembrie 1968 (Deutsche Verlags Anstalt Stuttgart) - cuprinznd descrierea ultimilor
ani din activi tatea desfurat n inalta
functie de stat pe care a ocupat-o Adenauer.
Evenimentele snt consemnate n stilul sec i
prozaic al unui grefier al istoriei i mentinuta n umbra prerilor personale care
- fr voia autorului - mobileaz vastul
spatiu concret n cadrul cruia evolueaz el.
Cea mai mare parte a volumului este consacrqt ntrevederilor pe care K. Ade na uer
le~a avut n calitatea sa de cancelar n acei
ani cu generalul de Gaulle - re latrii convo rbirilor purtate la Palatul Elysee sau
Scha um burg. Din cele 15 capitole ale crii,
12 snt de fapt protocolul discutiilor dintre
cei doi oameni de stat, consacrate in special raporturilor dintre Franta i Germania
A

occidentol6 fn contextul politicii vest-europene, al re laiilor cu trile Pieei comune,


cu Ang lia sau rile d in rsritul Europei,
dar mai ales cu Statele Un ite. Apare evident dorina n multe puncte comun celor 2 parteneri (cu toat diversitatea motivelor) de o crea o replic vest-european
n raportul de forte cu politica america n.
Studiul Presidential Power (Puterea prez:idential Ed. Hoit, Rinehart and Winston - New York) al profesorului RicharcJ:.
Neustadt este o lucrare consacrat conditii-$
lor n care se exerci t puterea prezidenial
n Statele Unite. Nu este vorba de analiza
principiilor de drept care reglementeaz mecanismul exercit ri i puterii in conditiile dominatiei economice a marilor monopoluri in.
viaa contemporan o Statelor Unite, ci de ..
descrierea conducerii pol itice bipartizane
a celei ma i mari puteri capitaliste n perioada mandatelor a doi d intre preedinii
anilo r postbelici - unul democrat, Harry
Trumon, i cel lalt republica n, Dwight
Eisenhower.
Un alt aspect al istoriei americane este
abordat de un autor francez Daniel
Guerin n lucrarea Micarea muncitoreasc
in Statele Unite, 1867-1967 (Le Mouve
me nt Ouvrier aux Etats-Unis, 1867- 1967,
Ed. Maspero-Paris). O. G uerin - care co ntinu astfel o mai veche preocupare a sa abordeaz a cum cele mai noi elemente ale
acestei teme i, fr o estompa acele puncte
de criz din miscarea
clasei mu ncitoare
,
americane, nu uit s atrag aten tia asupra
semnelor reaccenturi i unui militantism aa
cum pot fi ele observate n ultimii ani.
Din domeniul lucr ri lor de sintez
- de interes p rimordial p entru specialiti,
dar nu numai pentru ei - menionm o
nou Istorie a rela!iilor internationale J a
politicii externe a Uniunii Sovietice (lstoriia
meidunarodnih otnoenii i vnenei politiki
S.S.S.R. 1917- 1967) n 3 volume, aprut sub
d irectia lui V. G. Trukanovski - membru
co respondent al Academiei de tiine - n
ed itura Mejdunardnoe Otnoenie - Moscova. Volumul 1 acoper perioada 19171939 (440 pag.), al ll~lea : 1939-1945 (375
pag.), al III-lea : 1945-1967 (51 O rpag.). Este
un amplu tab lou al dezvoltrii generale a
relatiilor
internationale
ale statului sovietic.
,
,
Al 6-lea volum al Istoriei Omenirii
publ ic~ sub auspiciile UNESCO de Editura
La.ffont (Paris). Am intim c aceast oper va
cuprinde n tota l 9 volume (u ltimele trei
vo lume urmnd s apa r n cursul anului
1969) i c ea reprezint rezultatul unei
largi cooperri tiinifice interna tionale,
fi ind redactat de speci ali .ti d in numeroase
tri.
Evenimentele f.urtunosului secol XX

ocup

aproape un sfert din totalul lucrrii.


ia r cei trei autori oi acestei pri, orig inari
din trei continente, snt ajutati de aproape
500 <.le savanti din toate tarile. Doi consil ieri

c~ rti pri '

ie

Bernord
Boilyn
profesor de
istorie la reputota
Universitate Harvard, a pornit ini~al
de la ideea
publicrii unei antologii o literaturii
politice din timpul
amerevolutiei
ricane. E vorba,
dup cum se tie,
de
rzboiul
de
eliberare (lns1783) purtat de
cele 13 colonii din
America de Nord
impotriva dominatiei britanice, rz
boi la captul c
ruia Statele Unite i dobndiser independenta.
Studiind moi bine de patru sute de documente a le epocii (eseuri istorice, trata te
politice, brouri i articole, chemri la lupt
etc.), Be rnard Boilyn nu s-a mai limitat la
simpla lor editare, ci a purces la analiza
cto rva linii de permanent core se desprind din ele. Autorul constat c nc de
la nceputul secolului al XVIII-lea se con
turau in germene conceptii le americane de
libertate, independent i suveronitote naional. Aprute sub influenta iluminismului, aceste idei ou cptat trsturi distinctiva, imprimate de realitile specifice
locale.
Prezentnd n capitole succesive sursele
i traditiile literaturii politice o vrem!i,
modu l cum trateaz aceasta aht corelotto
dintre puterea de stat i libertatea individului, ct i log ica rebeliunii impotriva
asupririi din afar, trecnd apoi la bazele
teoretice
ale transformrilor
survenite
dup cucerirea independentei, volumul sfrete prin a deschide o perspectiv spre
ceea ce Bailyn numete "contogiuneo libertii " felul cum ginditorii americani
de la sfirsitul secolului al XVIII-lea au
abordat problemele social-politice ale ti
nrului stat (mentinerea sau desfiintarea
sclavagismului, clorifk:oreo raporturilor de
clas, precizarea continutului notiunii de
democratie s.o .m.d.)
Distins anul trecut cu premiile Pulifzer
si Bancroft, lucrarea lui Bernord BoHyn re'prezint, dup expresia unui recenzent,
,,dac nu ultimul cuvint pe aceast tem,
in orice caz unul dintre cele mai durabile ...
A

de redactie, unul american ~i altul sc>


vietic, au fost insarcina!i s redacteze note,
explicind deosebi rile de interpretare ce pot
extsto ntr-un material istoric att de amplu.

redact1e

Socotit
drept
unul dintre cei moi
de seam teoreticieni politici ai
Italiei,
Goetono
Masca (1858-1941)
o educat, ca profesor la Universitatea din Roma,
numeroase oeneratii de inteTectuali ntr-un spirit
core se abtea cu
ndrzneal de la
directivele propagandistice ale fascismului.
Autor of unei
Teorii a guverne
lor i a guvernului
parlamentar Q884j, al Elementelor de
tiinf.P
po litica
{1896} i al Istoriei
d octrinelor politice (1933), Masca se dovedete un anal ist lucid, capabil s perceap
i s interpreteze fenomenele tipice ale
stodiufui imperialist al capitalismului, chior
dac nu trage concluziile core se impun
de pe urma lor. Cu un remarcabil simt al
echilibrului n proportiono reo materialului,
reu ind s concentreze fr a omputo i
s rezume fr o denatura, volumul de
fa acoper o perioad extrem de veste,
de la primele embrioone de gindire politic din codrul societii primitive pn la
doctrinele marilor filozofi a i Greciei antice, de la sistemele teocratica med1evale
pn la Machiavelli i apologetii obsolutismului, de la ntemeietorii liberalismului
pn la Karl Marx.
Despre cele 15 pagini consacrate socialismului tiinific ar fi, desigur, multe de
spus, n sens atit critic ct i pozitiv. Nu
este, de altfel, si ngurul capitol el crtit in
core obiectivitatea lunec spre obiectivism,
iar imprecizie formulrilor aduce cu sine
riscul multor confuzii. Dor n aprecierea
Istoriei doctrinelor politice cititorul nu
poate s nu dea prioritate calitilor indiscutabile ale lucrrii . i, printre ele,
poate c la loc de frunte ar trebui situat
atenta considerare a reolitilor sociale i
economice core ou generat teoriile politice
ale fiecrei epoci istorice n parte.

M.N.

95

O
lucrare de
istorie
national~
de mult oteptotc3 .

~~~e~vA:t~~ c~~:

$= .,, .-.

1. Gheorghiu,

~~-

GOIIner, 1. Kovocs, 1\.1

1.

, ..

'>.<~.... _.,.,.,

. ..

s
I
ATUCOI
,
_
.

:
.
C. .,,,.::

~~scuCulrtic8:e~~~:
Nuu.l

f.REA.

\ ~"IR
.
\V

NI ftbKRn\"'

stontinescu, tefan

C.

,::<== .,.

ATJQ
.

0- -.~'

prea, V. ropeongc3
i Al. Poreonu rspund unei mari {=~W-

:= ....

f30MAN. . .

tional~, cretndu-se astfel conditii politice


prielnice pentru intensificarea luptei mpotrivo claselor exolootatoore dinuntru.
1 0

ba~f~,r~:~,~ 1 d~~:;.~al9,"J, a~.~";~~~m~i

vornto de outodetermrnore o notiunii rom-

'd:;,rr~~ ~~~t:,~u;;;~~~ ;~~~r:;:~, s~~a~esr"i~~~~

tot punctele de vedere ale tuturor claselor


sociale i ale partidelor politice asupra reformelor politice i sociale i s-a hotrit
esenialul ; Unirea cu Rom6nia". Era un act

vital p~ntru. statul rom.n contemporan i


= :=-tl:~
.:
. . pentru 1stono poporului nostru.
i~dotori~i .tiintifice UNIREA TRANSILVANIEI
Pe~tru. inalta ~0.. inut tiinific, pentru
I potr~ot1ce: A- CU VECHEA

c~ntr.1but'.o odu~o rntr-o problem~ capital~


prutO rn crnsteo .i; ==:==
. .. .
drn 1stono noflonol~, lucrarea colectivului
sc3rb0toririi semi- ~;:-;::::,,,:
condus de Miron Constantinescu i tefan
centenorului
uniPascu poate fi aezat~ la loc de frunte
printre operele istorice aprute in ultima
rii, aceostc3 lucrare argumenteaz, cu o
impresionant bogie documentar, civreme.
A.
teva probleme de more importan t tiinRod al unor certificO. Moi nti cO "unirea Transilvan iei cu
cetri i descopeRomdnio o fost opera intregii natiuni rom6riri arheolog ice i
ne, c toti romnii ou dorit-o fierbinte i
istorice de patru
ou luptat pentru nfptuirea ei, "exprimindecenii, noua edu-i concomitent pozitiile specifice de
ditie a amplei moc/os, in conditii interne i internationale
nogrofii a profesocomplexe. De asemenea, lucrarea scoate
rulu i Dumitru Tudor de la Universin relief fo.P.tu l cc3 "rolul hotrtor in infptuireo unirti I-au avut fortele luntrice, in
toteo din Bucureti
mod deosebit forele interne din Transilvareprezint nu nun ia. Autorii relev rolul fortelor combomoi sinteza unei
activiti att de
tente pentru unire, core ou colaborat, eficient i strns, in alctuirea Consiliului Noindel~ngote,
nu
numa1 consemna
tional Romn Central, organul coordonator al morii actiuni pentru unire din toamrea descoperirilor
no anului 1918.
drn vremea roma
Volumul urmrete pozitia i aportul
nittii prilor su
fiecrei categorii sociale fatc3 de unire,
dice ale Dociei, ci
i elucidarea la un
ajungind la concluzii de mare nsemntate,
pri ntre core menionm c intelectualitatea
nivel calitativ superior a ceea ce o tnsem
o sustinut, din toate puterile, cauza unirii,
not . fenomenul roman pentru Dacia Mal
Iar muncitorimeo a jucat un rol major n
vensts.
determinarea hotc3ririlor de fa Alba Iulia,
Primit cu deosebit interes atit tn tar
dnd "dovad de initiativ istoric i de
- unde Academia Romn i-a acordat pre
fermitate . Au existat puternice focare ale
miul "Vasile Prvon" - cit i in strintate,
micOrii democrate maghiare i germane
unde o fost elogios recenzot de preso de
adepte, sincere i deschise dle intelegerii
special itate, prima editie o 0/tenier romane
cu romni i i ale aderrii la unirea cu
o fost urmat de alte dou, drept conseRomnia. " Baza social d e masiS 0 miccint a imensului material arheologic des
rii pentru unire 0 fost in primul rind frcoperit i a numeroaselor puncte de vedere
nimea, rel ev lucrarea, core arat c
pe care autorul le-o formulat n anii postbelici. Se poate afirma c prin bogia
actul de ta 1 decembrie 1918 a antrenat 0
imens micare a ranilor romni, de
materialului i noutatea interpretrii ultima
unde i nsemntatea deosebit 0 reveneditie se deosebete structural de cele an
dicrii unei reforme agrare democratice.
terioore.
Demn de toat atentia este i sublinierea
Prezentarea unor indubitabila dovezi ale
c unirea s-a hotrt in complexul unor acculturii materiale i spirituale sustin i extiuni revoluionare, in desf u ra rea crora
plic puternica romon1zore a Olteniei, pre
romnii i-au manifestat "vointa de concum i continuitatea elementului romanic

d 1
de o ici dup retragerea ourelion . AutoVle/ulfe pamc, e pneteme r e raterrul prezint Oltenia nu izolat, ca o entitate
nitate cu naionalitfile conlocuitoare.
aparte, ci ca parte integront~ a jmperiului,
Autorii volumului arat c masele popurelevnd, ori de cte ori are prilejul, legIcre din Romnia erou vital interesate in
turile romanismului din Oltenia cu celelalte
infringerea imperiolitilor oustro-germoni,
pri ale Dociei, precum i cu provinciile
sud-dunrene.
N. N.
n desvirirea procesului de unificare na-

o:

96

POTA

R EDACTIEI

P()STS~~
tEFAN S. GOROVEI, FlltlceDl. Ae~
thld unele dintre observaiile dY., adluglm
articolului : ,.A existat Coana
Ch1rta ?"
acest post-scrlptum pe care Dl-1 trimitei :
,.Ca genealogist, am putut verifica datele
oferite de vrul meu (e drept, intr-un grad
mai ndeprtat) G. Gane i le pot completa.
Soul Aristiel Greceanu, cel al crui nume
nu a putut fi citit pe tnsemnarea lUi c.
Gane, este 1. caruz.
Gheorghe Greceanu, soul Anastasiet Bal~.
a avut cas in Folticeni, de altfel ca i fiul
slu, Scarlat Greceanu, i ca mai toi boierii
care aveau proprieti prin tmprejurl.m1. Ar
ti fost imposibil de identiflcat aceast cas~
e1.c1 astzi nimeni nu mal tie ; din fericire,
bunicul meu, Artur Gorovel (1864-1951), scriitor i folclorist, a notat tn manuscrisul monografiei Folticenllor (tn partea cme nu s-a
mal tiprit tn 1938), el Gheorghe Greceanu
a fost proprietarul casei din strada Suceve1
( ...) azi a famUlei Vasile Lovinescu. Este
vorba, evident, de tatii criticului Eugen Lovinescu i bunicul dramaturgului Horia Lovinescu. Mai trebuie adugat el acest
Gheorghe Greceanu este bunicul lui Dimitrie
Greceanu, mort la 11 decembrie 1920 tn urma
unul atentat din Senatlt".

101 SALVE PENTRU PACE'


.ANGHEL GHEORGHE, Tg. Ocna, judeul
Baclu : Primul rzboi mondial a sfirit
- oficial (cum vrei dv. s aflai) - tn ziua
de 11 noiembrie 1918, ora 11 (dup pr1mul
orar al Franei), ctnd s-a anunat, prin 101
salve de tun, semnarea armistiiului de la
Retbondes (Complegne).
Au semnat armistiiU! generalul Foch, din
partea Franei , i Erzberger, delegatul guvernulUi german, condus de social-democratul Ebert. Mat tnatnte se incheiaser: armistiiU! d e
la Brest-Litovsk cu Rusia
(3 martie 1918), armlstiiul d e la Mudros cu
Turcia (30 octombrie 1918) i cel de la Padua cu Austro-Ungaria (3 noiembrie 1918).
Tot un armistiiu poate fi socotit i cel de
la Buftea-Bucureti, incheiat intre Romnia i Germania (mai 1918).
Dup aceastA serie de armistlll, au urmat
tratatele de pace pe care le enumerm n
ordine cronologic ; la Versailles cu Germania (28 iunie 1919), la Satnt-Germaln cu
Austria (10 octombrie 1919), la Neuilly cu
Bulgaria (27 noiembrie 1919), la Trianon cu
Ungaria (4 iunie 1920). la sevres cu Turcia
(10 septembrie 1920), la Rapallo intre Italia
l Iugoslavia (12 noiembrie 1920), t ratatul de
la Riga ntre Polonia i Rusia sovieti c (18
martie 1921) i tratatUl d e la Lausanne cu
Turcia (24 iulie 1923).

IAR DESPRE CARA


~

cum anunam in nr. 11/1968, discuia


pe marginea articolului " Bogdania, CaraBogdanla i Cara Vlachta" (vezi "Magazin istoric" nr. 6/1918) continui. Drept care dm
"cuvintul" unul nou participant : A. Braester din Bucureti :
"Filologul dr. M.Gaster, ntr-o conferin
tn care combtea prerea istoricului D. A.
Sturdza (fost preedinte al Academiei Romne i fost prim-ministru) cu privire la
originea numelui oraelor Caracal i Turnuseverln, a artat c aceste nume nu v in de
la numele mprailor romani care le-ar fl
ntemeiat : Caracala i Severus, ci originea
lor este cu totul alta.
Dup ce arat c dac numele acestor
orae ar fi de origine romani, prin mo-

c!1flelrUe pe care le-a suferit Umba latinL


pronunia lor ar
fl trebuit s fle alta,
dr. Gaster susine c ele provin din limba
cumanic, tn care cara
inseamn negru.
Pentru (Turnul) Severin originea ar trebui cutat tn sla~!!A, in care E;everu in
.
seamn :
de miaznoapte, hn aa~Qctj~
este severtnu, Tumu..Seve:~.'ip. t.n,semnind
Turnul de miaznoapte.
:Este, cred, interesant de menionat cum
se ducea o discuie tiinific pe acele vremuri. lndrzneala d-rulUi M. Oaster de a-1
contrazice pe A. D. Sturclza a fost greu
pltit. Mai
tlrzlu, A. D. Sturd.za a dispus
expulzarea din arA a dr. M. Gaster (care,
.,_ dei nlscut tn arl, nu era cetAtean ro.,;' mn) in 24 de ore, cu o motivare ima-

4C

e,"inar .

Cele relatate mal sus le-am glsit tn bro: Dr. Gaster - Viaa i opera sa
de Elisabeta Mlnescu, Buerti, 1940,

'ura

.rr

p. " "

AD- LmERAMI
fETRU CERCETAU din Bucureti ne
face o semnalare in legtur cu legenda
fotogratlel de la pagina 14 dtn nr. 10/1968
al revistei noastre. Animat de respectul
pentru adevArul istoric, d-sa. "sol~otet;;te ne
cesar" sl-l aducA aceast contribuie pe
care o lnserlm mal jos :
"Steaua Romnieb, cel mai vechi ordin
naional, a fost creat de Alexandru Ioan
Cuza in 1864 ; ntruct nu ern domn independent, nu l-a putut promulga printr-o
lege speciali, mulumindu-se s comande
cnsel Kretly din Paris un numr de deco.
raii potrivit gradelor de cavnler, ofier i
comandor ; comanda a fost livrat destul
de curind, in cutsul anului 1865. Ca descriere, medalionul rou din centrul ctucti
avea pe fal doul cununi de laur cu ci.frele 5 i 24 (slmboliznd datele istorice ale
dublei alegeri a domnltorului in cele dou
principate) ; bordura purta inscripia latin genere et corde fraters (frai prin
inimA i neam), iar pe revers cifra princiar A. Aceste decoraii au fost conferite
motu proprlo doar unui numr restrns de
devotai ai domnului. Dup abdicaren sa,
lzile cu decoraii gsite Ia palat nu fost
pstrate
pn
m preajma rzboiului <lt!
neatirnare, dnd domnitorul Carol I a hotrt modificarea lor i complet:uea cu gradUl de mare ofier i mare cruce. Prlmel~
decflrnrl oficiale au avut loc n septembrie i octombrie 1877, cu prilejul erotcelor
lupte de la Plevna (prima fazH). Re.forr.nat
i n anii 1932 i 1937, ordinul a fost des-fiinat in 1948".
Pentru semnatare vA mulumim .
N.R.
"Contribuia" dv. Ins! e ad-lttteram cu tcx
tul publlcat in Enctclopedla Romftntet, vol. L
p, 88, coloana a u-a, paragraful privind
'istoricuL Oricum, lntenta conteazA t

BRAI -

BRAILA !

MIHAI PIRVAN, B ut : Numele .Brll~t


- in ciuda mentonrilor ce se fac in vechile
noastre
enciclopedii i dicionare
(vezi : Enciclopedia Romniei, Marele dicionar geografic, Dicionarul ilustrat, Dic\Jonarul enciclopedic romn -'te. etc.) core
noteaz numele Brtlci
din vechime uu
Proilava sau Pronavon (dup documentele
greceti) i Ibrail sau Ibraila (dup cele
turceti) este romanesc sau, c um precizeaz istoricul romn C. C. Giurtscu ntr-una din cele mai recente cl'i ale sale :
"Istoricul oraului Brila'' - caracteristic romAnesc. " ...Vine de la numele de persoan~

POSTA

R~DACliEI

Brll~, dupA cum ChitnA vine de la romAnescul Chitil, cel ce chitete sau ochete,
iar Bnila de la Bnil. Numele acestea de
pe1soan terminate in ll snt frecvente la
poporul nostru i populare ( ...) Ct despre
Br U ca nume personal,
el este atestat
documentar i nu o dat, ci de mai multe
ori. n ntlnim n Oltenia, ntr-un document din 9 ianuarie 1627 : apare aici un
Bril din Drgani ( ...) Gsim apoi n
cartografla din iunie 1828, printre contribuabilii din mahalaoa ot poarta cea mare
pe un Unchea Bril (...)
Numele personal Bril este, la rndu-i,
un augumentativ, din Brat, iar acesta <lin
urm face parte din categoria numelor de
persoan terminate n ai, ca Niculal. M ihai. Ce nseamn ns Brai, e mai greu de
spus ; el face parte din categoria, foarte
veche, a numelor personale al cror nteles originar s-a pierdut (... )" (Constantin
c. Giurescu, "Istoricul oraului Brila",
p. 36-38).

1. L . Caragiale o viaA tntreaga,


pe m eleagur11e S lajulul.
~Ni se par inte resante i indicaiile lsto
-.
ice p rivitoare la legturile lui Mihai VIteazul cu judeul Slaj : Lupta de la Gu
ruslu, s rb toarea victoriei n oraul Za

lu, precum i a mintirile r e flectate n toponi mie : Gorunul lui Mihai, n Sighetul
SHvauiei, Dealul lui Mihai, n Guruslu,
\Podul lui 1\tlhai din oraul zatu. De aceea
t e i menion m aici.
.. :
MIRCEA BALEA, Cluj. Apnclem sur;estiile t cute de dumneavoastr ca deosebit
de valoroase. tn limita poslbUit.Uor, Je
vom da curs. Necesitatea unul atlas Istoric
. . e, intr-adev.r. d e mult resimit.. Dupll
cte tim, Editura didactic l pedagogi c
are sub tipar un asem e nea atlas. Ndjduim c va ap r ea curnd. Retinem recom andarea dumn eavoastr de a nsoi unele
.!!_ articole cu cte o hart, fie i pe pagina
a U-a a coperte!.

1918.
2. Cel

--a...

AL. NICOLESCU, Bucureti. Credei el


to i cititorii notri au studiat istoria militar p entru a inelege articole de felul celor pe care le propunei ? Redacia e de

O PRECIZARE
GEORGE FOTINO. Bucureti. De acord
cu dumneavoastr.. Ca atare, inserm mal
jos p recizarea pe care o facei :
,,1. Cea dintii legaie a Romniei in Statele Unite ale Americii a fost n:fiintat
n luna august 1917, dar din cauza evenimentelor reprezentantii d iplomatici ai Romniei au sosit la Washington mai trziu,
ncepndu-i activitatea abia la 1 ianuarie

nescu

nscu t

alt

prere

SUTH IOSIF. Cluj. Intrebarea dv. este


foarte vag. Fit mai e~licit i poate vom
reui

d m

un rspuns.

MOLDOV AN IOAN. Arad. Adresa colabor a torului nostru Petre Ugli Dolapecica
este : str. Puior nr. 24, Bucureti.
~C ION N. ALEZAN, profesor, Bucureti.

Fr trJmJterne de rigoare nu putem publica scurta dv. insemnare despre popasul lui Mihail Eminescu Ia Alba tuna. A
h teptiim, pentru c ne interes eazil.
~.. CUZA ANDERCO, Bora MaramureUlut.
Ad resai -v unei
r eviste cu profil ltterar.
ALEX. IONESCU, Tg. Mure . tnc o dat
~... s ocotim c pre ocup rlle dumneavoastr prip vitoare l a r eintlnerire i longevitate ar putea interesa ntai degrab o re vist de medicin. Articolul lUi tefan Mete despre
" Virstele mattLsalemice la romni", publicat
. , . la noi, avea caracter istoric ; nu se ocupa
6 de b azele biologice ale lon ge,itii : V
ru gm s ne nelegei c nu e vorba de
lips d e receptivitate,
ci de respectarea
profilului l'e \'istei.
~4~

d inti m inistru plenipoteniar romn acreditat n S.U.A. n u a fost doctorlll Lupu, ci doctorUl constantin AngeIescu,
care
a
avut
colaboratori
pe
N . H. Lahovary, secretar, pe Al. Rubin,
ataat cu misiune special, i m aiorul Livius Teiuanu, c~rora la 22 ianuarie 1918
li se va ad~uga i Vasile Stoica.
Pentru informaii suplimentare se poate
consulta i studiul privitor la relaiile diplomatice dintre Romnia i Statele Unite
ale Americii de Nord de la cea dintii
reprezentanA diplom atic a Statelor Unite
in Romnia (1859) pn la cea dinti legaie
a Romniei n Statele Unite (1917-1918) ,
publicat n Editura politic in volumul :
REPREZENTANELE DIPLOMATICE ALE
ROMNIEI, 1987".
MIHAIL I . VLAD, Trgovite. Corespond entele dv. snt - credem - mult mai potrivite pentru publicaii cotidiene. AdresaS. O. S. .. ETC. ETC. ETC.
i-v. lor i vet avea - cu con diia sll tii
operativ - mai mult succes.
Adresm cltitorilo.r notri acest s.o.s. ca
GRAIAN C. MARCU$, Zalu. Arn
pres ieim cu obrazul c urat Jl faa coreszen tat Ministerului Invmntul ui propu- ~ pondentului
PETRU
MATtAS
(profe
nerea dumneavoastr in legtur cu acor- i" s or !! !) din comuna Lsu , judeul Bune
darea unor mtme de person aliti istorice
doara, care ne ntreab :
i c ulturale liceelor din Slaj . Ca istor ici
.,ln cinstea victoriei l ui Iancu de Hunerei nem din scrisoarea dumn evoastr nudoara, de la Blilgrad 1456, - dup cite sint
mele lui : ,,Ioni Scipione Bdescu, em~eu informat - se trag clopotele n marile
nent ziarist, prieten intim al lui M. Emiorae i astzJ. V-a ruga s - mi spunei

Se mplinete anul acesta un s fert de secol de fa evenimentele hotar


de epoc din august 1944. "Magazin ul istoric" ii propune s evoce ceea
ce a insemnat, pe fundalul istoriei poporului nostru, victoria insurec!iei
populare de la 23 August 1944, organizat, ndrumat i condus de P.C.R.
Ne adresm cititorilor notri solicitind pe cei ce detin fotografii inedite, note, jurnale, pe cei care au am intiri personale i ne pot relata momente semnificative d in pregtirea sau desfurarea acestor evenimente de
rscruce in viaa poporului romdn s se adreseze redaciei.
Reamintim adresa noastr : " Ma gazin istoric", str. Oneti nr. 5, Sectorul /, Oficiul potal nr. 22.

Mat Piecls : e dati pe an. e datl


pe sptlmtn s au tn fiecare zi ?"
N.R. Sperm el s.o .S.Ul n ostru nu s e va
lercle ta eter I
CUID f

militar d ura 16 ani. P r inznd de veste, Plntea fuge cu tncl doi nemulumii - btri
n ul Nlchifor, car e mat tirziu t-a fost d e un
.real folos tn ceata de h aiduci, i S ava.
. La
plecare iau c u el i t rei cai din h er
GENTLEMAN'S AGREEMENT
ghella stpinulut. Est e n ucleul viitoa rei cete
de h aiduci a lui Grigore P intea . 1n cilva
LIXANDRU MARIN din
ne
n1 ceata lui P intea aj unge s n u me re 160
cere, nict ma1 m ult nici mai puin :
de oame ni. lntre timp h aid ucul obine i
1 . o h art care si "mat eriaUzeze" afiru n important post tn administraia armatei,
malile din articolul "Un a telie r m on etar
fap t ce-i tnlesnete cunoaterea multor setn Dacta. aprut tn nr. 1/1968 al revistei
crete milltare. P intea i ncheie o nelegere
n oastre .
c u comandantul cet4ti Satu-Mar e potrivit
2. Publieaia tn care prot. dr. d ocent D-tru
creia haiducii p rimeau sume de bani li.1
d ate fixe p entru a asigura negutorllor siB erciu a tcut cunoscute rezultatele preliminare ale spturUor de la O ravia.
g urana transporturilor pe
drumurile de
3. PosJibUitatea consult4ri1 m anu scrisului ~ munte.
lucrrii "PopulaiUe 11irice" indicat i n t ri- ...Grigor e P ln tea i n use sfat cu toate c
nuterUe l a articol ul lui I . I . Russu "Limba
peteniile, mprise vornicii pe comltate, cH
tra co-dacllor" etc. etc.
mai a proape de inutu l lor de batln, m
La rindul su, Cru:RARU IONEL din P iagrupe d e
cite 10, sub
conducerea unui
tra Neam n e cere c u imprumut lucrarea h
frunta.
'
lui c. K1rtescu " Rlzb olul din 1916-1919" "-P
In primvara anului 1700 a inceput preg,\sau mcar ediia ei prescurtat!.
tirea rzboiului a u stro-spaniol, in vederea
Aducem la cunotinA
corespondenilor
cruia im periul avea nevoie de oaste numenotri c am incheiat un gentleman's agreroas. Se dduser ordine severe in Ungae m ent cu b ib liotecile publice : ele nu tip- .3- ria i Ardeal ca toi oamenii valiz.l intre
r esc magazine istorice, noi nu mprumutm ..... 18 i 40 de ani sA fie nrolai.
cri.
Muli iob agi romni, unguri i sec ui de
virsta recrutri! plecau in bejenie. Multi
i-a u
pus n~dejdea i n oastea lui PJntea.
Taberel e de sub comanda lui ajunseser la
MICROBIOGRAFIE - PINTEA

Bucureti

4 000.

r. LAZAROIU, din

Bucure ti,

ne trimite
aceast interesant mlcr obiografte a cunosc utului haiduc maramureean Pintea Vit eazul:
~Nu-1 maramureean sl nu tie d espre
acest blrb at n einfricat i drept, d espre fapt ele lui d e vitejie, d eve nit cAp etenie a rs
culallor romni din Ardeal imp otriva iobglel t a dom1nate1 ttrantce a imperiului
habsburgic. 1n n ordul rli , de la S atu-Mare
la B otoani, de doul veacuri i jumtate
circul una dintre cele m at frumoase i mal
complete b alade haiduceti : .,Pintea Vit e.azul".
Geneza b aladei ca i h aiducia l ut P intea
s -au petr ecut in r egiunea B aia Mare. T oponimia de aici, alturi de b alad i legend,
i-a pstrat o vie amin tire : .,Izvorul P intll",
.,Ptr iul Pintii", ,.Petera P intii", .,Poiana
P jntli", "Cetatea l ut Pintea", .,Fntina lui
PJntea", .,Pivnita lui Pint ea" etc.
Asemen ea maj orit ii eroUor din b al adele
h a iduceti, P intea este un p e r sonaj atestat
1storicete tn m Ult e documen te.
Gt'igore P intea (Vit eazul) s -a n~scut l a in ceputul anului 1670 (inscris l a 25 feb rua rie)
n comuna Mgoaj a (din fostul jude Som e) din f amilia nobil C upa. !i fa ce studiile la gimnaziul calvin din Aiud. Se d esc u rca binior la latin i german, era t are
in s ocoteli i i putea .,mzg~li", din m em orie, h arta imperiului austriac. Da r c~
tnva cu mult rivni! era istoria Ard eal ului cu nvlitori i paale, cu nume de
n obil! i generali care au supt de veac uri
sngele rnimii. Un lucru il mira. Cum
de nu se pom en ea in or ele de istorie d esPl'e rscoala lui R k6czi 1, din 1670 ? Or,
rscoala avusese loc. Luptase doa r i taic -su n rndul rsculallor ca suta de cavale r ie. Fusese ciuruit d e plumbi i din
asta i se trsese i moa rtea.
P este civa ani, tn urma unui conflict
a'Vu t cu stpinul s Au, acesta hotr~te slll
Redacia
tod lor si,
1

i dincolo de T tsa izbucneau


rzmerie.
rn fruntea lor se afla Rk6czi Francisc al
II-lea, urma al viteazului Francisc I. fo :~t
principe al Ardealului i conductor al r~ s
coalei din 1670. A fost organizat o intilnire
intre F r ancisc Rk6czi i Grigore Pintea la

care s-a discutat amlnuntit modul de declanare a rscoalei. In august 1703 haidu!
cil lui P intea au asediat Baia Mare, au sf
~JC rimat porile cet41i, au p truns n ora, au
zdrobit pe cei care-1 impro cau c u gloane
din turnurne ridicate de-a lungul zldul'ilot.
In toiul l uptei tns , P intea a fost dnlt i
,la pr ins. O:fierii h absburgi 1-au mpu$cat in
ziua de 2~ august 1703.
Haiducia lui Pintea s-a sttrnit ca o rl
vrtire impotriva nobll1mii care implla poporul, ca o rezistenA tmpotriva ocupanttlor habsburgt..

tB

NU NOI DIFUZAM !
cititori n i se plng de neregularitat ea cu care p rimesc abonamentele la
,1.. revista noastr . Ast.fel, 1. Rusu, din Flig11-.
ra , str. I . Creang nr. 12, i C-tin Alexand r u, din com u n :.l
Ghitnpeeni, JUd.
Olt
(Of. P .T.T.R . Vlenl Ol), la mijlocul lunii
d ecembrie nu cptasel' num~1'ele pe octombrie i n oiem brie. De asem enea, Gh. Late din Bucure_ttb str. B radul~ nr. 22 (Of.
P.T.T.R . 23), a$t e tk tnc la 23 decembrie
'numrul pe noiemb rie ; la sesizarea lui, 1
s -a rspuns c p e luna respectiv tirajul
a r fi f ost c u ... 5 exem plare mai mic decit
numrUl abonatlor. Ana tefan din com.
Ludeti, Dimbovita, care nu a primit nicl
pn azi nr. 9, n e ntreab : .,Ce s-a fcut
cu nr. 9 ? (p osibU ! - n .n .) s-a trimis la reaf. d acie (exclus 1 - n .n .) s-au s-a topit pe
"'i5" drum pn sli soseasc la noi ?"
Spaiul nu n e p ermite s~ citm mai multe
exemple, l e inem ins la dispoziia organelor de difuzar e a p resei, pe care le rugm
s ia msurile n ecesare pentru r em edierea
acestor deficiene.
Numeroi

:J.

" Magazin istortc mulumete pe aceastl cale tuturor cola b oratorllor l clticUn ar i d in srintate, car e l au adresat urri cu p rilejul Anului Nou.

CONTENTS SOMHAIRE CO~EP:atAHHE INHALT


.,

.,.

" ~

MARTA ANINEANU Colonel Alexand ru Ioan Cuza, Prtnce of Molda


via Le Colonel Alexandru Ioan Cuza, prince de Moldavie
llomWB
Hin< AneJ,CaBAP l1oan Ryaa- rocyAapb MOJIAOBLI e Oberst A lexandru Ioan Cuza, FUrst der Moldau 0 ALEXANDER WERTH The End
of the Great Battle e La fin de la grande batai lle e HoueQ BeJIHKOA
OHTBLI e Das Ende der grossen Schlacht 0 GHEORGHE VASI LICHI
,.Open, Policel"e,.Police, ouvrezl" e OTKpottTe, nOJIHQBRI))
Off.
nen, Polizei 1" O M. TEFAN A Daring Expedition e Une expedition
hardie
CMeJiafl aKCDeAH~~Ifl
Eine kUhne Exped ition O Memento
e Memento e 3ar.teTKB e Memento 0 PROF. AURELIAN SACER
DOEANU .. State Founders, Creators of Law and Custom"
Fonda
te urs de pays, createurs de lois et de coutumes" e cOcaoBaTeJJB
CTPaB , aaHOHOAaTeJIH 11 ~apyJOiqBe TPaABQBll
StaatsgrOnder,
Recht- und BrauchschOpfer" O ION BULEI The Posthumous Biography
of Marshal Ney e La biographie .. posthume du marechal Ney e lloCMepTuan 6uorpa~HR Mapmana He
Die postume... Biographie Mar
schall Neys O A. SIMION The Bucharest Nights of the Long Knives
11
Les nuits bucarestoises des couteaux longs 11
ByxapeCTCKRe
H01lH AJIBHHLIX aomea (Il) e Die Bukarester Nlchte der langen
Messer 11 O PROF. C. C. GIURESCU Lecturing at American Universiti es
Conferences aux universit~s americaines
JleK~ll B
aMepHKaHCKBX yBHBepcuTeTax e Als Vortragender an amerikanischen
Hochschulen O AL. GH. SA VU Micro-Archives of .. Magazin istoric.. :
The World of the Heroes of "The Lost Letter" e Micro-archives du
,.Magazin istoric": L'univers des M ros de "La lettre perdue" e MHKpoapxuB *MaraBHB HCTOpBK >>: B :MHpe repoeB lJOTepmmoro DHCbMa >>
Mikroarchiv des .. Magazin istoric": Die Welt der Helden des .. Verlorenen Briefes" O The Happiness of the Elbe
Le bonheur de I'Eibe
e CqacTLe anb6LI Das GIUck der Elbe e 0 A~. GHEORGHIU
Merser's Mission III
La mission de !'agent Merser III
MuCCIUI areHTa
Mepcepa (III) O Die Mission des Agenten Merser III O AL. G
LEANU tefan Gheorghiu, Tribune of the Workers e tefan Gheorgh iu, le tribun des ouvriers e lliTe4Jaa feoprHy-TpliOyH pa60"'BX.
tefan Gheorghiu, Arbe iter-Trib un O C. IONESCU Air Sharks e Les
requins de l'air e AKyJIH BOacyXa e Haie der LUfte O NICOLAE NtCOLAESCU Don't Visit Vodial
Ne vi sitez pas Vodial
He
nocemalt.Te Bo;n;RIJ;y 1
Besuchen Sie nicht Vod ial O Ed itorial
Panorama . Panorama editorial Ha;n;aTeJibCKldt Kpyroaop Redaktionspanorama

e ..

e ..

e ..

ABONNEMENTS: CARTIMEX, str. 13 Decembrie 3, Bucarest, Rouman ie; B.P. 134-135; Telex : 226

m gazin
istoric
l!ucure$t i str. Onett ri r. 5 Sectoru l 1 Oficiul Poltal Nr. 22.

telefon 15 09 91

REDACTORI: Li via Dan dara, Dana Criv, Nicolae


Nicolaescu, ~tisabeta Petreanu, Vasile imandan,
Mari an tefan.
PREZENTAREA GRAFIC: George Pirjol. TEHNORE OACTOR : Nicolae fstrate.
42 427
Tiparul executat ~ Combinatul PoUcraflc

.casa Sdnteii"

Bucur..tl

Epitrahil cu portretul lui


Stefan cel Mare i al fiului su Alexandru( "Desc
/ectori de tar:~. pog. 37).

MAGAZIN ISTORIC, revl1t de cultur l1torlc . Apar lunar,


,. 9c'hett de vtnaare la ch lotcurll de difuzare a pre1el.
Abonamentele ,. fac la oflcllle FOttale , factorii pottall,
dlfuorll d in Tntreprlnderl , ln1tltuUI ti de la 1ate. Prelul unu l
numr 5 lei, abonamentul pe 6 luni -- 30 lei, pe un an- 60 lei.
/'

.,

Februarie 1943. Unul dintre cele mai crncene episoade ale rzboiului a luot
sfrit : gigantica ncletare
de pe Volga s-a incheiat
cu o strlucit victorie a
Armatei Sovietice.("Finolul
marii btlii.. - pag. 10).
Tn chenare : omagiul
adresat Stalingradului de
ctre
Preedintele Statelor Unite, Franklin O. Roosevelt ; sabia trimis de
regele George al VI-lea
al Angliei ostailor sovietici ; dou imagini ale monumentului nlat in oraul erou.