Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2015

Proba E. c)

Matematică M_tehnologic

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

1.

2 3 3 1 =
2
3
3
1 =

+

1

3p

 

3

+1

3= 1

 

2p

2.

f

(0) = 2015

 

3p

Coordonatele punctului de intersecție cu axa Oy sunt x = 0 și y = 2015

2p

3.

x

+ 2 = 4

 

2p

x

= 2 , care verifică ecuația

 

3p

4.

p

10%p = 99 , unde p este prețul obiectului înainte de reducere

3p

p

= 110 lei

 

2p

5.

   

(

   

)

2

 

(

1

1

)

2

=

 

3p

MN =

MN =
 

4

2

+

= 2

 

2p

6.

 

2

2

1

3

 

 

5

2

16

 

3p

sin

x

=

1

cos

x

=

=

25

Cum

x

 

0,

2

  , obținem

 

sin x =

4

5

2p

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

1.a)

 

2

 

1

 

det A =

2

1

=

 

2p

= 21 21 =0

3p

b)

 

6

 

3

 

2

x

x

 

A

6

A

3

=

6

3

,

2 x

xA

x

=

2

x

x

3p

6

3

=

 

2 x

 

x

x

=

3

2p

c)

 

3

1

1 1

 

det

(

A +

I

2

)

=

 

= 4 ,

det

(

A

 

I

2

)

=

 

=

2

3p

 

2

2

     

2 0

det

(

A +

I

2

)

+ det

(

A

I

2

)

=

4+

(

)

2=

 

2

2p

2.a)

f

(

1

)

=1

3

 

21

2

 

21+ 1=

 

3p

=1

2

2+

1=

 

2

2p

b)

f

(

1 =

)

(

 

1

)

3

2

(

)

1

2

2

(

)

+1 =1

 

3p

=

1

2+

2+

1=

 

0 , deci polinomul f

este divizibil cu polinomul X +1

2p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic

Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

Pagina 1 din 2

Varianta 5

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c)

x

1

+ x

2

+ x

3

= 2,

x x

1

2

+ x x

1

3

+ x

2

x

3

= 2 ,

x x

1

2

x

3

=

1

3p

x

1

+

x x

1

x

2

2

+

x

3

x

3

=

a

(

x x

1

2

+

x

2

x

3

+

x x

3

1

)

2

1

=

a

(

2

)

a

=

1

2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)  1 f ' ( x ) = x' 2p   x 
1.a)
1
f '
(
x
)
=
x'
2p
 
x
   ' =
1
1
=
1
+
1
,
x
(0,+•
)
3p
2
2
  
x
  =
x
b)
(
)
2
f
x
x
1
lim
=
lim
=
1
2p
2
x
+•
x
+•
x
x
1
lim
(
f
(
x
)
x
)
=
lim
 =
0 , deci dreapta de ecuație y = x este asimptotă oblică spre
x
+•
+•
la graficul funcției f
+•
x
x
 
3p
c)
2
f
''
(
x
)
=
, x
(0,+•
)
2p
3
x
f
''( x) <
0 , pentru orice x (0,+•
) , deci funcția f
este concavă pe intervalul (0, +• )
3p
2.a)
1
1
3
x
1
(
2
f
(
x
)
2
)
dx=
x dx=
=
3p
3
0
0
0
1
1
=
0
=
2p
3
3
b)
3
x
F
:ℝ
ℝ ,
F
(
x
)
=
+ 2 x
+ c , unde c
2p
3
3
x
F
(3) = 5 ⇒ c = 10 , deci
F
(
x
)
=
+
2
x
10
3p
3
c)
1
1
1
1
1
x
(
2
)
x
(
2
)
x
x
x
A
=
e
x
+
2
dx
=
e
x
+
2
2
xe dx
=
3
e
2
2
xe
2 e
dx 
=
3p
0
0
0
0
0
1
x
=
3
e
2
2
e
+
2
e
=
3
e
4
2p
0

Probă scrisă la matematică M_tehnologic

Barem de evaluare şi de notare Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

Pagina 2 din 2

Varianta 5