Sunteți pe pagina 1din 71

NP 123.

= 20 kN/m3 valoarea de calul a greuta ii volumice a p!mntului de sub baza pilotului;


3
d;2 = 18,5 kN/m greutatea volumic! a stratului slab;
h = 5m grosimea stratului slab;
d;2$h = 92,5 kPa
Ab = 0,1256 m2.
d

n tabelul 7.6 sunt prezentate centralizat valorile caracteristice ale rezisten%ei pe baz!, Rb;k.
Valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral (Rs;k)

Valorile qs;i;k, se determin! conform tabelul 6 din NP 123, cu luarea n considerare a


observa%iei 3. Imp!r%irea pe straturi s-a detaliat n figura 7.10.
U = *d = *$0,4 = 1,2566 m
n tabelul 7.7 s-a centralizat calculul frec!rilor pe suprafa a lateral! a pilotului, Rs;k
Tabel 7.6 Valori caracteristice ale rezisten#ei pe baz!, Rb;k
Ab1G1
Ab2G2
1,00
1,25
"'
"k []
36
36
"d []
36
30,2
48,6
17,89
N
Nq
87,6
33,86
qb;k [kPa]
3618,5
1454,5
Rb;k [kN]
454
183
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

n tabelul 7.8 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit!%ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.
Tabel 7.7 - Calculul Rs;k
qs;i;k
Rs;k
[kPa]
[kN/m]
zi
Nr. li
strat [m] [m]
q < 30 kPa
q & 30 kPa
q < 30 kPa
q & 30 kPa
coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv
1
2
0
-5
0
-31.4
2
2
3
3
1
4,5
4
2
6
58
58
145,77
145,77
5
2
8
61,7
61,7
155,07
155,07
6
1
9,5
64,2
64,2
80,68
80,68
Rs;k

381,5

-31,4

381,5

78

Simbol
PE
BAZ'
PE
SUPRAFA(A
LATERAL'
TOTAL

Rb;k[kN]
Rb;d[kN]
q [kPa]
s

Rs;k [kN]
Rs;d[kN]
Rc;d[kN]

SR EN 1997-1/NB
Ab1G1
Ab1G2
1,25
1,6
454
183
363,2
114,4
q < 30 q > 30
q < 30
q > 30
1,0
1,3
381,5
350,1
381,5
350,1
381,5
350,1
293,5
269,3
744,7
713,3
407,9
383,7

Tabel 7.8 - Calculul Rc;d


NP 123
Ab1G1
Ab1G2
1,3
454
183
349,2
140,8
q < 30 q > 30 q < 30 q > 30
1,7
381,5
350,1 381,5 350,1
224,4
205,9 224,4 205,9
573,6
555,1 365,2 346,7

7.9.3 Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune pe baza nc!rc!rilor statice de


prob!. Determinarea num!rului necesar de pilo i.

Se cunosc rezultatele inc!rc!rilor statice de prob!, Rc;m, pentru 4 pilo i fora%i de beton armat
cu lungimea de 55,5 m +i diametrul de 1,22 m:
P1: Rc;m = 14,0 MN
P2: Rc;m = 14,4 MN
P3: Rc;m = 12,1 MN
P4: Rc;m = 13,9 MN
nc!rc!rile pe funda%ia pe pilo%i sunt:
VG;k = 31 MN
VQ;k = 16 MN
Calculul capacit !ii portante ultime la compresiune pe baza nc rc rilor statice de
prob

Valoarea de calcul a capacit! ii portante ultime la compresiune (Rc;d) depinde de abordarea de


calcul.
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: t = 1,15 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: t = 1,5 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Valoarea caracteristic a capaci! tii portante ultime la compresiune (Rc;k)

Rc;k = Min {(Rc;m)med / +1; (Rc;m)min / +2}


unde:
79

valoarea m!surat! a lui Rc n una sau mai multe nc!rc!ri de prob! pe pilo i
valoarea medie a lui Rc,m
valoarea minim! a lui Rc,m
coeficien%i de corelare

Rc;m
(Rc;m)med
(Rc;m)min
+1; +2

Pentru Ab1G1 si Ab1G2, valorile +1; +2 sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):
+1 = 1,15
+2 = 1,05
(Rc;m)med = (14 + 14,4 + 12,1 + 13,9)/4 = 13,6 MN
(Rc;m)min = min(14; 14,4; 12,1; 13,9) = 12,1 MN
Ab1G1 si Ab1G2
Rc;k = Min (13,6/1,15;12,1/1,05) = 11,52 MN
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

Rc;d = Rc;k /

Ab1G1
Rc;d = 11,52/1,15 = 10 MN
Ab1G2
Rc;d = 11,52/1,5 = 7,7 MN
Determinarea num rului necesar de pilo"i (np)
Ab1G1

A1:

= 1,35;

= 1,5

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1,35$31 + 1,5$16 = 65,85 MN

Rezult!:
np = Fc;d/ Rc;d = 65,85/10 = 6,59
Ab1G2

A2:

G=

1;

= 1,3

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1$31 + 1,3$16 = 51,8 MN

Rezult!:
np = Fc;d / Rc;d = 51,8/7,7 = 6,73

80

Num!rul minim necesar de pilo i este:


np;min = max(6,59; 6;73) = 7
7.9.4 Determinarea rezisten ei de calcul la nc!rcare transversal! pe baza ncerc!rilor pe
pilo i de prob!

n urma ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal, pe baza valorilor m!surate, Rtr,m,
s-au determinat valorile medii, (Rtr,m)med, respectiv valorile minime, (Rtr,m)min, ale rezisten%ei la
nc!rcare transversal! (tab. 7.9). Toate ncerc!rile au fost efectuate pe acela+i amplasament +i
acela+i tip de pilot.
Determinarea rezisten!ei caracteristice la nc rcare transversal (Rtr,k)

Rtr;k = Min {(Rtr;m)med / +1;(Rtr;m)min / +2}


Valorile coeficien%ilor de corelare,+1; +2, sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Tabel 7.9 Rezultatele ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal
Rezisten a la nc!rcare transversal!
Num!rul de
ncerc!ri
realizate

(Rtr,m)med

(Rtr,m)min

[kN]

[kN]

1622

1622

1453

1284

1408

1284

1330

1096

Pentru n = 1 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,5
+2 = 1,5
Rtr;k= Min (1622/1,5;1622/1,5) = 1081 kN

Pentru n = 2 (pilo i ncerca i):

+1 = 1,35
+2 = 1,25
Rtr;k= Min (1453/1,35;1284/1,25) = 1027 kN

Pentru n = 3 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,25
+2 = 1,1
Rtr;k= Min (1408/1,25;1284/1,1) = 1126 kN

Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):

+1 = 1,15
81

+2 = 1,05
Rtr;k= Min (1330/1,15;1096/1,05) = 1044 kN
Determinarea rezisten!ei de calcul la nc rcare transversal (Rtr,d)
Rtr,d = (Rtr,k)min/

tr

= 1027/2 = 513,5 kN

Valoarea coeficientului par ial

tr

= 2 este indicat! n NP 123, punctul 8.2.2.

7.9.5 Calculul unui grup de pilo i de beton armat la st!ri limit! conform NP 123

Se consider! o funda ie pe pilo i de beton armat.


nc!rc!rile permanente transmise funda iei, la partea superioar! a radierului, sunt:
- nc!rcare axial!, VG;k = 1500 kN;
- moment de r!sturnare, MG;k = 1467 kNm.
Se consider! condi iile de teren "i pilo ii conform datelor prezentate la pct. 7.9.1, pilotul tip P2
(pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! de 0,40 m "i fi"a L = 10,00 m) (fig. 7.6
"i 7.7).
Funda ia este alcatuit! din 6 pilo i dispu"i la distan a de 1,20 m interax (fig. 7.11). Grosimea
radierului, hR, este de 0,6 m. Adncimea de fundare se consider! la -1,0 m sub nivelul
terenului de fundare.
Capacitatea portant ultim la compresiune (Rc;d)
Rc;d = 664,2 kN (pct. 7.9.1, pilotul tip P2)
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

Capacitatea portant! ultim! la compresiune a unui pilot care lucreaz! n grup se calculeaz! cu
rela ia [(19) NP 123]:
Rc;g = muRc;d
unde:
mu = f(r/r0) - coeficient de utilizare;
r = lumina ntre 2 pilo i vecini;
r0 = ,(li tg$i) - raza de influen ! a pilotului n planul bazei;
li = grosimea stratului i prin care trece pilotul;
$i = ("d / 4)
r0 = 7 tg (12-/4) + 2 tg (36-/4) = 0,68
r = 0,8m
r/r0 = 0,8/0,68 = 1,17
Rezult!:
mu = 0,785 (Tabelul 14 NP 123)
Rc;g = 0,785$664,2 = 521,4 kN.
82

3.2
0.4

1.2

2.0

1.2

0.4
0.4

1.2

1.2

0.4

Figura 7.11
Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,2 m
Rezisten!a ultim la trac!iune(Rt;d)

Rezisten a ultim! la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se calculeaz! cu rela ia [(27) NP
123]:
Rt;d = U,(qs;i;kli) / (
m = 2,4

m s2)

Rezult!:
Rt;d = (329,9/1,9 + 159,2/1,7) / 2,4 = 111,4 kN.
Calculul solicit rilor axiale n pilo!i

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se poate face prin metoda simplificat!, n baza
ipotezelor urm!toare:
-

radierul este infinit rigid


pilo ii sunt bare rigide
nc!rc!rile transmise de radier la pilo i sunt preluate integral de pilo i (se neglijeaz!
transmiterea nc!rc!rilor la teren prin baza radierului)
calculul solicit!rilor se face independent pentru nc!rc!rile axiale, respectiv transversale
(se admite suprapunerea de efecte)

nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:


NG;k= VG;k + GR;k = 1596kN; GR;k - greutatea radierului;
MG;k = 1467kNm1)

c;k

= 25 kN/m3

1) Not!: n cazul unei for e t!ietoare permanente (TG;k) la partea superioar! a radierului,
MG;T;k = MG;k + TG;k hR

83

nc!rc!rile de calcul reduse la baza radierului pe pilo i sunt:


Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2155 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1596 kN
MG;d = 1467 kNm

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se face utiliznd rela ia:

unde:
np = num!rul de pilo i
xi = distan a din centrul pilotului i n centrul radierului pe direc ia solicit!rii
n tabelul 7.10 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri permanente

Solicit!ri n pilo i
Capacitatea portant! a
unui pilot

Tabel 7.10 Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
NG;k [kN]
1596
1467
MG;k [kN]
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2155
1596
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
771,6
571,6
Smin [kN]
-53,3
-39,6
Rc;g [kN]
521,4
Rt;d [kN]
111,4

Verific rile la starea limit ultim - SLU

Rela ia general! de verificare este:


Si . Rd
unde:
Si - solicitarea axial! n pilotul i corespunz!toare st!rii limit! ultime
Rd - capacitatea portant! de calcul corespunzatoare
Conform valorilor din tabelul 7.10:
Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru nici una din abord rile de calcul.

84

Redimensionarea grupului se face m!rind distan a interax dintre pilo i.


a) Distan a interax dintre pilo i de 1,60 m (Fig. 7.12).
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,2/0,68 = 1,765


Rezult!:
mu = 0,941.
Rc;g = 0,941$664,2 = 625,1 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1644 kN;
MG;k = 1467 kNm.

4.0
0.4

1.6

1.6

2.4

0.4
0.4

1.6

1.6

0.4

Figura 7.12 Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,6 m


nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2219 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1644 kN
MG;d = 1467 kNm

85

n tabelul 7.11 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.11 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
1644
NG;k [kN]
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2219
1644
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
679
503
Smin [kN]
60,5
44,8
Rc;g[kN]
625,1
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.11:


Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru abordarea de calcul Ab1G1.

b) Distan a interax dintre pilo i de 1,80 m


Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,4/0,68 = 2,05


Rezult!:
mu = 1;
Rc;g = Rc;d = 664,2 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1672kN;
MG;k = 1467kNm.
nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2257 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1672 kN
MG;d = 1467 kNm

n tabelul 7.12 sunt centralizate rezultatele ob inute.


86

Tip nc rc ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.12 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordare de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
1672
NG;k [kN]
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2257
1672
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
652
482
Smin [kN]
101
75
Rc;g[kN]
664,2
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.12:


Smax < Rc;d / Verificarea este ndeplinit .
Smin < Rt;d / Verificarea este ndeplinit .
Verificarea la starea limit de exploatare - SLE
Tasarea probabil! a funda iei pe pilo i se calculeaz! conform anexei D din NP123.

87

CAPITOLUL 8.
PROIECTAREA GEOTEHNIC# A ANCORAJELOR N TEREN

Prezentul capitol corespunde cerin elor normativului NP 114 care sunt conforme cu
prevederile din sec iunea 8 din SR EN 1997-1 privind proiectarea ancorajelor temporare "i
permanente care transmit o for ! de trac iune unui strat rezistent de p!mnt sau de roc!.
Ancorajele pot fi pretensionate sau nepretensionate.
8.1 St ri limit caracteristice ancorajelor

n metoda st!rilor limit! sunt analizate: starea limit ultim (SLU) "i starea limit de
exploatare (SLE, numit $i stare limit de serviciu). Aceast! metod! de calcul are la baz!
utilizarea de coeficien i de siguran ! diferen ia i, denumi i coeficien%i par iali, pentru nc!rc!ri,
propriet! ile materialelor "i rezisten e. Aplicarea coeficien%ilor par iali de siguran ! are
avantajul de a putea distribui diferit marja de siguran ! pentru diferi ii parametri care intervin
n calcul.
n cazul ancorajelor n teren, st!rile limit! trebuie s! fac! referiri la deplas!ri excesive sau
ruperi care pot privi, pe de o parte, ancorajul propriu-zis (cap de ancorare, arm!tur!, bulb), iar
pe de alt! parte interac iunea cu terenul (frecare bulb de ancorare teren) respectiv cedarea
general! a terenului.
St!rile limit! caracteristice ancorajelor n teren sunt cele indicate n standardul SR EN 1997-1,
paragraful 8.2, respectiv n NP114.
8.2 Ac!iuni $i situa!ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru calculul la st!ri limit! al ancorajelor sunt cele
precizate n SR EN 1997-1, paragraful 8.3. "i n normativul NP114.
Orice interac iune teren structur! trebuie luat! n considerare atunci cnd se determin!
ac iunile de proiectare pentru ancoraje.
For a din ancoraj, P,trebuie luat! n considerare ca o ac iune nefavorabil! la proiectarea
ancorajului
Ac iunile sunt definite n conformitate cu SR EN 1990 "i vor fi considerate n conformitate cu
prevederile paragrafului 2.4.2 din SR EN 1997-1.
La calculul ancorajelor structurilor realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR
EN 1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor
respecta prevederile P100-1.

88

8.3 Abord ri de calcul specifice ancorajelor

Abord!rile de calcul aplicabile ancorajelor, conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


sunt:
Abordarea de calcul 1

Gruparea 1: A1 + M1 + R1
Gruparea 2: A2 + M1 + R4
NOTA 1 n gruparea 1, coeficien ii par iali (de siguran !) sunt aplica i asupra ac iunilor "i asupra parametrilor
de rezisten ! ai terenului. n gruparea 2, coeficien ii par iali sunt aplica i asupra ac iunilor, asupra rezisten elor
terenului "i, uneori, asupra parametrilor de rezisten ! ai terenului.
NOTA 2 n gruparea 2, setul de coeficien i par iali (de siguran !) M1 este utilizat pentru a calcula rezisten ele
ancorajelor.

Dac! este evident c! una dintre cele dou! grup!ri guverneaz! proiectarea, nu este necesar s!
se mai efectueze calculele "i cu cealalt! grupare. Totu"i, grup!ri diferite se pot dovedi critice
pentru aspecte diferite ale aceluia"i proiect.
Celelalte abord!ri de calcul (2 "i 3) sunt eliminate, n cazul ancorajelor, de c!tre SR EN 19971/NB "i NP 114.
8.4 Calculul la starea limit ultim
Calculul ancorajului

Valoarea de calcul, Ra;d, a rezisten ei la smulgere, Ra, a unui ancoraj, trebuie s! ndeplineasc!
urm!toarea condi ie limit!:
(8.1)

Pd.Ra;d
unde Pd este valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului

Valorile de calcul ale rezisten ei la smulgere pot fi determinate pe baza rezultatelor


ncerc!rilor ntreprinse asupra ancorajelor sau prin calcul.
Valori de calcul ale rezisten elor la smulgere stabilite pe baza rezultatelor ncerc!rilor
Valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere trebuie stabilit! pe baza valorii caracteristice Ra;k,
folosind rela ia:
Ra;d = Ra;k/

(8.2)

NOT': Coeficientul par ial,


ancorajului.

a,

ia n considerare abaterile nefavorabile ale rezisten ei la smulgere ale

Coeficien ii par iali a,sunt defini i n SR EN 1997-1/NB.


89

Este indicat s! se coreleze valoarea caracteristic! cu ncerc!rile de control prin aplicarea unui
coeficient de corelare +a (SR EN 1997-1/NB). Acest lucru se refer! la tipurile de ancoraje care
nu sunt controlate n mod individual prin ncerc!ri de recep ie. Dac! se folose"te un coeficient
de corelare +a, acesta trebuie s! fie bazat pe experien !.
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune determinat! prin calcul
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune trebuie evaluat! n conformitate cu principiile din
SR EN 1997-1, paragrafele 2.4.7 "i 2.4.8, dup! caz.
Valoarea de calcul a rezisten ei structurale a ancorajului
La proiectarea structural! a ancorajului trebuie satisf!cut! inegalitatea:
Ra;d

Rt;d

(8.3)

Rezisten a materialului ancorajelor trebuie calculat! n conformitate cu standardele SR


EN 1992, SR EN 1993 "i SR EN 1537, dup! cum sunt pertinente.
Atunci cnd ancorajele sunt supuse ncerc!rilor de control, Rt;dtrebuie s! in! seama de
trac iunea de prob! (conform SR EN 1537).
Valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului
n stabilirea valorii de calcul a nc!rc!rii din ancoraj, Pd, se alege valoarea maxim! rezultat!
n urma calculului structurii de sus inere, astfel:
-

for a rezultat! n urma calculului la SLU a structurii de sus inere;


sau for a rezultat! din calculul la SLE a structurii de sus inere, dac! aceasta este
relevant!.

8.5 Calculul la starea limit de exploatare (serviciu)

Starea limit! de exploatare se refer! la condi iile care duc la pierderea utilit! ii func ionale a
unui component sau a ntregii structuri. Aceasta poate fi provocat! de deforma iile terenului
sau ale structurii.
Calculul ancorajelor la starea limit! de exploatare se va realiza respectnd prevederile din SR
EN 1997-1, paragraful 8.6. "i ale normativului NP114.
Valoarea coeficientului de model aplicat asupra for ei corespunz!toare st!rii limit! de
exploatare pentru ca rezisten a ancorajului s! asigure o securitate suficient! este indicat! n
Anexa Na ional! SR EN 1997-1/NB. Se poate adopta valoarea 1.0 pentru coeficientul de
model cu condi ia aplic!rii prevederilor SR EN 1997-1 paragraful 8.5. "i ale NP 114.

90

8.6. Exemple de calcul


8.6.1. Exemplul 1. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt necoeziv (ancoraje tip
C ancoraje temporare)

8.6.1.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioar! (valoare caracteristic!): ! = 30o
Solicit!rile asupra ancorajului:
- inc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 250 kN (nc!rcare permanenta)
EQ = 100 kN (nc!rcare temporara)
Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.1.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB

Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.1.2.1 Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A1
"G = 1.35
"Q = 1.5
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
"! = 1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
R1
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):
D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
91

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn % c min
A1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (determinat! pe baza
ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
unde:
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
ftk rezisten#a caracteristic! la ntindere a arm!turii;
At - aria transversal! a arm!turii ancorajului;
n = 6 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
se considera "a = 1.11 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad1 = 576.37 kN
487.5 kN < 576.37 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
92

PdSLE = EG + EQ

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

$pk - efortul unitar de blocare;


ki - suma pierderilor de tensiune in ancoraj;
% - coeficient al pierderii de tensiune, dat n tabel (NP 114)
+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350 kN < 371.304 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare;
za - lungimea zonei de ancorare;
fin rezisten#a normat! pe suprafa a lateral! a zonei de ancorare (NP 114).
Def = 3D
za = 6.5 m
(lungime propus!)
fin = 105 kN/m2
# = 30o
se considera "a = 1.78 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad3 = 540.3 kN
487.5 kN < 540.3 kN (verificare ndeplinit!)
8.6.1.2.2 Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
"# = 1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
R4
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
93

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7arm!turi # 4mm
- sec iune nominal! toron:
d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=6
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
"a = 1.11
Pd = 380 kN
Rad1 = 575.8 kN
380 kN < 575.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
94

7
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350kN , 371.304kN
(k i %

(verificare ndeplinit!)

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 3D
za = 5.5 m
(lungime propus!)
2
fin = 105 kN/m
"a = 1.78
Pd = 380 kN
Rad3 = 457.1 kN
(verificare ndeplinit!)
380 kN < 457.1 kN
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt necoeziv

Tabel 8.1
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

30

250

100

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

A1
1.35;
1.5

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

1.1

150

6.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

5.5

95

8.6.2. Exemplul 2. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt coeziv (ancoraje tip C
ancoraje temporare)

8.6.2.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioara (valoare caracteristica): # = 9o
- coeziune (valoare caracteristica): c = 15 kPa
Solicit!rile asupra ancorajului:
- nc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 200 kN
EQ = 75 kN

(nc!rcare permanent!)
(nc!rcare temporar!)

Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.2.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.2.2.1. Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#ti par#iali (de siguran !):
A1

"G = 1.35
"Q = 1.5

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R1

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
96

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (poate fi determinat! pe
baza ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=5
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 420 kN
Rad1 = 479.8 kN
420 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

97

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
(lungime propus!)
za = 10.5 m
2
fin = 70 kN/m
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 420 kN
Rad3 = 484.8 kN
420 kN < 484.8
(verificare ndeplinit!)
8.6.2.2.2. Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R4

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al armaturii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
98

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n = 5 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 330 kN
Rad1 = 479.8 kN
330 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk< 0.76 Rpn
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN (verificare ndeplinit!)
99

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
za = 8 m
(lungime propus!)
2
fin = 70 kN/m
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 330 kN
Rad3 = 369.4 kN
330 kN < 369.4 kN
(verificare ndeplinit!)
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt coeziv

Tabel 8.2
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

A1

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

15

200

75

1.35; 1.5

1.1

150

10.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

100

CAPITOLUL 9.
PROIECTAREA GEOTEHNIC! A LUCR!RILOR DE SUS"INERE
9.1 Generalit "i

Lucr!rile de sus inere sunt lucr!ri care au ca scop re inerea terenului (p!mnt, roci, umpluturi)
"i a apei. n aceast! categorie sunt incluse toate tipurile de lucr!ri "i sisteme de sprijin n care
elementele structurale sunt supuse for elor generate de materialul re inut (teren, ap!).
Prezentul capitol respect! prevederile Normativului NP 124 "i ale SR EN 1997-1 "i se refer!
la urm!toarele tipuri de lucr!ri:
- ziduri de sprijin
- ziduri de sprijin de greutate din piatr! sau beton simplu, inclusiv gabioane
- ziduri de sprijin tip cornier din beton armat,
- ziduri de sprijin din c!soaie,
- pere i de sprijin
- sprijiniri simple din lemn "i din elemente metalice de inventar pentru sus inerea
excava iilor
- pere i din palplan"e
- pere i ngropa i
- pere i de sus inere de tip mixt
- pere i de sus inere realiza i prin injec ie cu presiune nalt! (tehnologia jet-grouting)
Aceste lucr!ri de sus inere sunt definite n capitolul II.1 al NP 124.

9.2. St ri limit

Pentru calculul la st!ri limit! al lucr!rilor de sus inere se vor analiza cel pu in urm!toarele
situa ii:
- stabilitatea general!,
- posibilitatea ca un element structural sau leg!tura dintre elemente s! cedeze,
- rupere mixt! n teren "i n elementul structural,
- cedare hidraulic! de tip ridicare hidraulic! sau eroziune regresiv!,
- pr!bu"irea sau afectarea exploat!rii normale a lucr!rii de sus inere sau a lucr!rilor
nvecinate datorit! deplas!rilor structurii de sus inere,
- exfiltra ii masive de ap! prin sau pe sub perete,
- transport masiv de particule de p!mnt prin sau pe sub perete,
- modific!ri importante ale parametrilor ce definesc regimul de curgere al apei subterane.
Pentru ziduri de sprijin de greutate sau lucr!ri din p!mnt armat se mai analizeaz! "i:
- cedarea terenului de fundare prin pierderea capacit! ii portante,
- alunecare pe talpa zidului,
- r!sturnarea zidului.
Pentru pere i ngropa i trebuie luate n calcul "i:
- rotirea sau transla ia peretelui sau a unor p!r i ale acestuia care pot duce la cedare;
- pierderea echilibrului vertical al peretelui.
101

In afar! de st!rile limit! prezentate, considerate individual, trebuie luate n considerare "i
combina ii ale acestora.
9.3. Ac"iuni $i situa"ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru lucr!rile de sus inere sunt cele precizate n
paragraful IV.3.9 din NP 124.
Valorile reprezentative ale ac iunilor (Frep) sunt ob inute printr-o combina ie a valorilor
caracteristice (Fk), prin considerarea coeficientului de combina ie, ., n baza prevederilor din
SR EN 1990 "i SR EN 1991.
Pentru structurile de sus inere realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR EN
1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor respecta
prevederile P 100-1.
Structurile construite n zone seismice trebuie s! respecte dou! exigen e fundamentale:
- s! nu cedeze (s! reziste ac iunilor seismice de calcul f!r! cedare local! sau general!,
conservndu-"i integritatea structural! "i o capacitate portant! rezidual! dup! evenimentul
seismic);
- s! fie limitate deforma iile (structura trebuie s! fie conceput! "i construit! astfel nct s!
reziste ac iunilor seismice cu probabilitate de apari ie mai mare dect cea de calcul f!r! a
ap!rea deterior!ri "i limit!ri ale exploat!rii).
Grup!rile ac iuniii seismice cu alte ac iuni trebuie realizate n conformitate cu SR EN 1990
(paragraful 6.4.3.4) "i SR EN 1998-1 (paragraful 3.2.4).

9.4. Metode de proiectare

Metodele prin care se verific! atingerea st!rilor limit! sunt (a se vedea "i paragraful IV.4 din
NP 124):
- prin calcul
- pe baz! m!surilor prescriptive
- pe baz! de modele experimentale
- metode observa ionale.
Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise n NP 124 pentru fiecare tip de lucrare de
sus inere n parte.

Modelul de calcul utilizat trebuie s! descrie comportarea prezumat! a terenului, pentru starea
limit! considerat!. Dac! pentru o stare limit! nu exist! modele de calcul fiabile, calculul
trebuie realizat pentru o alt! stare limit!, folosind coeficien i care s! asigure c! dep!"irea st!rii
limite considerate este suficient de improbabil!. n astfel de cazuri, proiectarea se poate face
"i pe baz! de m!suri prescriptive, modele, ncerc!ri sau metode observa ionale. Modelul de
calcul considerat poate fi: analitic, semi-empiric sau numeric.
Metoda de calcul aleas! pentru a fi utilizat! depinde de complexitatea structurii, de procesul
de construire, de informa iile necesar a fi ob inute prin calcule, de datele de intrare avute la
dispozi ie "i de beneficiul din punct de vedere economic care rezult! n urma rafin!rii
102

calculelor. De exemplu, dac! peretele ngropat trebuie s! satisfac! doar condi ii de


impermeabilitate, calculele prea complexe ofer! beneficii reduse. De asemenea, nu sunt
indicate calcule complexe pentru cazuri n care interac iunea teren structur! este pu in
relevant! (de exemplu la pere ii n consol!).
Metodele de proiectare pe baz de m suri prescriptive sunt prev!zute pentru lucr!rile de
sprijiniri simple ale excava iilor, pentru adncimi de pn! la 3 m. Pentru adncimi mai mari
de excavare sau atunci cnd pe terenul din spatele peretelui exist! suprasarcini, dimensionarea
prin calcul este obligatorie.
Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicat a se utiliza la lucr!ri de sus inere
complexe, la care comportarea lucr!rii de sus inere n interac iune cu terenul nu este
cunoscut! sau nu este corect modelat! prin metodele de calcul curente. Din aceast! categorie
se pot aminti modele de laborator (clasice sau centrifugate) sau la scar! real!. In aceast!
categorie poate fi introdus! "i adaptarea, respectiv validarea modelului de calcul, pe baza
experien ei similare. In urma realiz!rii unor lucr!ri de sus inere "i a monitoriz!rii acestora pe
anumite amplasamente "i a compara iei ntre m!sur!tori "i rezultatele de calcul, modelul de
calcul poate fi mbun!t! it. Aceast! modalitate de calare a unor modele de calcul este mai
accesibil! dect varianta unor model!ri experimentale. Pentru a da ns! rezultate este necesar!
o baz! de date riguroas!, cu nregistr!ri cu un grad ridicat de fiabilitate.

Aplicarea metodelor observa"ionale presupune monitorizarea lucr!rii de sus inere "i


corectarea proiectului pe parcursul execu iei. Dac! m!sur!torile realizate n timpul execu iei
indic! valori diferite de cele din proiect pentru anumite m!rimi (deplas!ri, for e n "prai uri,
nivelul apei etc.) se aplic! prevederile SR EN 1997-1 paragraful 2.7.
Rezultatele calculelor se vor confrunta ori de cte ori este posibil cu experien a comparabil!.
Dificultatea n a prognoza comportarea lucr!rii de sus inere nu reprezint! singurul motiv
pentru adoptarea metodei observa ionale. Proiectarea geotehnic! presupune o bun! cunoa"tere
a parametrilor geotehnici, dar chiar "i o investiga ie atent! este susceptibil! de a nu detecta
anumite condi ii ale terenului care pot influen a hot!rtor comportarea lucr!rii. De aceea,
metoda observa ional! poate fi considerat! ca o parte integrant! a conceptului de siguran ! "i
este necesar a fi planificat! nc! din faza de proiectare.

Figura 9.1. Principiul metodei observa ionale


103

Metoda observa ional! este o metod! de proiectare a c!rei aplicare presupune mai mult dect
o corectare a proiectului din mers. Este necesar! prevederea n proiect a unor planuri de
m!suri "i a unor ac iuni corective n cazul detect!rii unor neconformit! i ntre situa ia din
realitate "i ipotezele, parametrii sau situa iile considerate n proiectare. Pe de alt! parte,
metoda observa ional! nu poate fi considerat! ca o alternativ! la o investiga ie geotehnic!
corespunz!toare.
In principiu, metoda observa ional! se aplic! structurilor ncadrate n categoria geotehnic! 3
proiecte foarte complexe, cu pronun at! interac iune teren structur! (pere i de sus inere
flexibili ancora i pe mai multe nivele, de exemplu), lucr!ri n care presiunea apei este
important! "i variabil! (de exemplu, lucr!ri n zone maritime, eventual n zone cu maree
important!), sisteme complexe n interac iune alc!tuite din teren, excava ie adnc!, lucrare de
sprijin "i cl!diri nvecinate sau construc ii pe pante.

9.5 Evaluarea presiunii p mntului

Atunci cnd se determin! valorile de proiectare ale presiunilor p!mntului, unul din
elementele cele mai importante este considerarea acelor tipuri de presiuni "i acelor
amplitudini care sunt acceptabile pentru deplas!rile "i deforma iile lucr!rii de sus inere, cu
alte cuvinte care sunt posibil a se produce pentru starea limit! considerat!.
Principalii factori de influen ! ai presiunii p!mntului sunt:
- suprasarcina de la suprafa a terenului,
- geometria terenului "i a peretelui,
- nivelul apei subterane precum "i for ele hidrodinamice,
- m!rimea, direc ia "i sensul deplas!rii lucr!rii de sus#inere,
- caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt sprijinit ,
- caracteristicile de rigiditate ale peretelui de sus inere "i ale sistemului de sprijin,
- caracteristicile de frecare pe suprafa#a de contact lucrare de sprijin - teren,
- n cazul rocilor mai trebuie luat! n calcul prezen a, geometria "i caracteristicile
eventualelor discontinuit! i.
Se presupune c! frecarea maxim! pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a
maxim! la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere.
Valoarea presiunii p!mntului pentru calculul la starea limit! ultim! este, n general, diferit!
de valoarea acesteia la starea limit! de exploatare, ea neavnd o singur! valoare caracteristic!.
La evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de eventualul poten ial de umflare al
p!mntului, precum "i de efectul compact!rii umpluturii din spatele lucr!rii de sprijin.
Valorile limit! ale presiunii p!mntului trebuie determinate n func ie de deplasarea relativ! a
p!mntului "i a lucr!rii de sus inere, precum "i de forma suprafe ei de cedare.
n Anexa C a SR EN 1997-1 sunt date valori ale deplas!rilor relative care duc la valorile
limit! ale presiunilor p!mntului.

104

n cazul unui perete vertical, valorile limit! ale presiunii unui p!mnt coeziv sub ac iunea unei
suprasarcini, q se calculeaz! astfel:
- stare limit activ , corespunz!toare trecerii masivului n stare activ! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere prin ndep!rtarea de masiv:
Presiunea activ! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.1)
unde:
z adncimea punctului de calcul,
Ka coeficientul presiunii active orizontale,
c coeziunea p!mntului sus inut.
- stare limit pasiv , corespunz!toare trecerii masivului n stare pasiv! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere nspre masiv:
Presiunea pasiv! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.2)
unde, n plus fa ! de nota iile anterioare:
Kp coeficientul presiunii pasive orizontale.
n Anexa A a SR EN 1997-1 sunt date recomand!ri pentru determinarea coeficien ilor Ka "i
Kp n diferite cazuri.
Atunci cnd deplas!rile masivului sunt insuficiente pentru a mobiliza valorile limit!,
presiunea p!mntului este cuprins! ntre presiunea n stare de repaus "i valorile limit! activ!
"i, respectiv, pasiv!.
Determinarea valorii intermediare a presiunii p!mntului trebuie s! se fac! pe baza m!rimii "i
direc iei deplas!rii lucr!rii de sprijin fa ! de teren.
n Anexa C din SR EN 1997-1 sunt date unele recomand!ri privitoare la modul de
determinare a valorilor intermediare ale presiunii p!mntului.
In condi"ii seismice, la evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de apari ia unei
presiuni suplimentare datorat! solicit!rii seismice, fa ! de presiunea p!mntului n condi ii
statice. In afara acestei presiuni suplimentare, elementul de sus inere va fi supus for elor
iner iale, n conformitate cu prevederile P 100-1 "i SR EN 1998-5.

Calculul presiunii suplimentare a p!mntului n condi ii seismice se poate efectua cu metoda


pseudo-static!. n aplicarea acestei metode se vor avea n vedere prevederile SR EN 1998-5,
paragraful 7.3.2 "i cele ale NP 124 Capitolul V "i Anexa A.
Conform SR EN 1998-5, la calculul presiunii p!mntului n condi ii seismice unghiul de
nclinare al diagramei de presiuni fa ! de normal! va fi luat nu mai mult de (2/3 #) pentru
presiunea activ! "i zero pentru rezisten a pasiv!.

105

9.6 Ziduri de sprijin


9.6.1 Calculul la starea limit ultim a zidurilor de sprijin

St!rile limit! ultime n cazul zidurilor de sprijin sunt (conform SR EN 1997-1):


- cedarea terenului de fundare: cedarea prin lunecarea pe talp!, prin r!sturnare sau prin
dep!"irea capacit! ii portante a terenului de fundare;
- pierderea stabilit! ii generale.
Se precizeaz! faptul c! prin aplicarea principiilor SR EN 1997-1, nu se mai ob ine un factor
de siguran ! global, unic (fa ! de lunecarea pe talp! sau fa ! de r!sturnare) care s! fie
comparat cu un factor de siguran ! admisibil. Marja de siguran ! poate fi cuantificat! prin
calculul gradului de utilizare.
Verificarea la cedarea prin lunecare pe talp este o stare limit! de tip GEO "i presupune
verificarea urm!toarei rela ii, conform 6.5.3 din SR EN 1997-1:

(9.3)
unde:
Hd Valoarea de calcul a lui H;
H nc!rcarea orizontal! sau componenta orizontal! a unei ac iuni totale aplicate paralel
cu baza zidului (n acest caz rezultanta presiunii active a p!mntului);
Rd valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, n cazul acesta for a de frecare pe
baza funda iei zidului, calculat! n conformitate cu paragraful 2.4 al SR EN 1997-1;
Rp,d valoarea de calcul a for ei datorate presiunii pasive.
Pentru zidurile de sprijin se recomand! neglijarea presiunii pasive pe fa a funda iei zidului.
Rezisten a de calcul la lunecare, Rd, n condi ii drenate, se calculeaz! aplicnd coeficien i
par iali (de siguran !) fie asupra propriet! ilor p!mntului fie asupra rezisten elor terenului,
dup! cum urmeaz!:
(9.4)
sau:
(9.5)
unde:
Vd valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal! a
rezultantei ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei zidului;
/ - unghiul de frecare la interfa a baza zidului teren de fundare;
/k valoarea caracteristic! a lui /;
/d valoarea de calcul a lui /;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).

106

Unghiul de frecare de calcul, /d, poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv
de frecare intern! la starea critic!, !cv;d, la funda iile de beton turnate pe loc "i egal cu
2/3!cv;d la funda ii prefabricate netede. Este indicat s! se neglijeze coeziunea efectiv!, c.
Rezisten a de calcul la lunecare n condi ii nedrenate, Rd, trebuie calculat! fie aplicnd
coeficien ii par iali asupra propriet! ilor p!mntului, fie aplicndu-i asupra rezisten elor
p!mntului, dup! cum urmeaz!:
(9.6)
sau:
(9.7)
unde:
Ac suprafa a total! a bazei supus! la compresiune;
cu;k valoarea caracteristic! a coeziunii nedrenate;
cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).
Dac! este posibil ca apa sau aerul s! p!trund! la interfa a dintre funda ia zidului "i un teren
argilos nedrenat, trebuie verificat! "i rela ia urm!toare:
(9.8)
unde:
Vd valoarea de calcul a lui V;
V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului.
Verificarea la r sturnare a zidului de sprijin presupune verificarea urm!toarei rela ii:

(9.9)
unde:
- Edst;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare, respectiv a momentului
for elor destabilizatoare;
- Estb;d - valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare, respectiv a momentului
for elor stabilizatoare.
(9.10)
(9.11)
unde:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficient par ial (de siguran !) pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficient par ial (de siguran !) pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice.
107

R!sturnarea poate fi considerat! ca fiind o stare limit! de tip EQU sau de tip GEO. Starea
limit! de tip EQU n cazul r!sturn!rii poate fi considerat! numai n cazuri speciale. Conform
Notei 1 a paragrafului 2.4.7.2 din SR EN 1997-1, echilibrul static EQU este relevant n special
n proiectarea structural!. n proiectarea geotehnic!, verificarea EQU este limitat! la cazuri
rare, cum ar fi, de exemplu, o funda ie rigid! pe un teren stncos "i este, n principiu, distinct!
fa ! de analiza stabilit! ii generale sau de problemele datorate presiunilor arhimedice. Dac! se
include o rezisten ! Rd, aceasta trebuie s! fie de mic! importan !. In aceste condi ii, doar un
zid masiv de greutate, fundat pe roc! ar putea ceda prin atingerea unei st!ri limit! de tip EQU
la r!sturnare. In toate celelalte cazuri, r!sturnarea este o stare limit! de tip GEO.
Coeficien ii par iali (de siguran !) ai nc!rc!rilor (conform Anexei A a SR EN 1997-1 "i SR
EN 1997-1/NB) se pot aplica fie asupra ac iunilor, fie asupra efectelor ac iunilor.
Pentru ziduri de sprijin realizate pe terenuri de fundare alc!tuite din roci moi, r!sturnarea ca
stare limit! ultim! nu este luat! n considerare, avnd n vedere c! starea limit! ultim! de
cedare prin dep!"irea capacit! ii portante va ap!rea naintea acesteia.
Verificarea capacit "ii portante a terenului de fundare presupune satisfacerea urm!toarei
rela ii (stare limit! de tip GEO):
Vd

Rd

(9.12)
unde:

Vd valoarea de calcul a lui V;


V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului;
Rd - valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, calculat! conform paragrafului 2.4
din SR EN 1997-1:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d
(9.13)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.14)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R
(9.15)

n acest caz Rd este valoarea de calcul a capacit! ii portante.


La stabilirea lui Vd trebuie s! se in! seama de greutatea proprie a zidului, de greutatea
oric!rui material de umplutur!, de toate presiunile p!mntului, favorabile sau nefavorabile,
precum "i de presiunea apei.
Coeficien ii par iali de rezisten ! pentru lucr!ri de sus inere, "R, sunt da i n Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
O metod! analitic! de calcul a capacit! ii portante a terenului de fundare este prezentat! n
Anexa D a SR EN 1997-1.
108

Se vor avea n vedere prevederile paragrafului 6.5.2 al SR EN 1997-1.


Pentru excentricit! i mari ale nc!rc!rilor, dep!"ind 1/3 din l! imea funda iei dreptunghiulare
a zidului, se vor verifica valorile de calcul ale ac iunilor n conformitate cu paragraful 6.5.4
din SR EN 1997-1.
Verificarea stabilit "ii generale a zidului de sprijin se face n conformitate cu prevederile
din sec iunea 11 a SR EN 1997-1. Pe baza acestor principii se va demonstra c! nu se produce
o pierdere de stabilitate general! "i c! deforma iile corespunz!toare sunt suficient de mici.

Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate, se verific! la


st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali defini i n Anexa A a SR EN 1997-1
corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Se va ine cont de riscurile de cedare progresiv! "i de lichefiere.
Pentru st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed

Rd ,

(9.16)

unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):

E d % E0& F Frep; X k & M ; a d 1

(9.17)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):

E d % & E E0Frep ; X k & M ; a d 1

(9.18)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni;
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.19)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.20)

109

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R

(9.21)

La alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997-1, n func ie de abordarea de
calcul utilizat!, corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Coeficien ii par iali "R utiliza i pentru verificarea stabilit! ii generale sunt da i n Tabelul A-14
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
Zidurile de sprijin realizate din elemente structurale precum gabioanele sau c!soaiele vor fi
verificate la st!rile limit! ultime descrise mai sus, considerndu-le ca un tot unitar (verificarea
stabilit! ii externe).
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu Anexa na ional! de aplicare, SR EN 19971/NB, respectiv abordarea de calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul
3. Atunci cnd ac iunile sunt doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate
identice cu abordarea 1 gruparea 2. La verificarea stabilit! ii generale a zidurilor de sprijin,
ac iunile aplicate asupra terenului (cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur!
sau nc!rc!rile date de trafic) sunt tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri
trebuie f!cut! distinc ia ntre ac#iunile structurale (cum este, de exemplu, greutatea zidului de
sprijin din beton) "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile zidurilor de sprijin n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru ziduri de sprijin se pot adopta pentru calculul n condi ii seismice valori unitare pentru
coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice ale terenului se vor
respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care prevede valori ale coeficien ilor par iali
"M identice cu cele din setul M2.
9.6.2. Proiectarea structural a zidurilor de sprijin

Lucr!rile de sus inere, inclusiv elementele lor structurale de sprijin, trebuie verificate fa ! de
cedarea structural! n conformitate cu articolul 2.4 din SR EN 1997-1, precum "i cu
standardele din seria Eurocodurilor referitoare la materialele din care sunt alc!tuite
respectivele lucr!ri "i elemente structurale.
n cazul zidurilor de sprijin alc!tuite din elemente structurale precum gabioane sau c!soaie, se
va verifica "i posibilitatea de cedare intern! prin verificarea la lunecare la fiecare nivel (ntre
dou! gabioane sau dou! c!soaie).
Pentru evaluarea rezisten ei la lunecare la nivelul diferitelor interfe e ale unui zid din
gabioane, se va considera unghiul de frecare intern! a umpluturii de piatr! din gabioane, f!r! a
se conta n nici un fel pe materialul din care este realizat! cutia.

110

n cazul zidurilor de sprijin din c!soaie, se va considera rezisten a la forfecare a mbin!rii


dintre dou! c!soaie.
Pentru fiecare stare limit! ultim! trebuie demonstrat c! pot fi mobilizate rezisten ele necesare,
deoarece deforma iile din teren "i cele din structur! sunt compatibile.
9.6.3. Verificarea la starea limit de exploatare a zidurilor de sprijin

Verificarea la starea limit! de exploatare a lucr!rilor de sus inere se face n conformitate cu


prevederile paragrafelor 2.4.8. "i 9.8. din SR EN 1997-1.
Coeficien ii par iali (de siguran !) aferen i st!rii limit! de exploatare (de serviciu) sunt egali
cu 1,0.
Valorile de calcul ale presiunilor p!mntului pentru verificarea la starea limit! de exploatare
(de serviciu) trebuie stabilite lundu-se n considerare deplas!rile admisibile ale structurii n
aceast! stare limit!. Aceste valori nu sunt neap!rat valori limit! (activ! sau pasiv!).
Verificarea la starea limit! de exploatare presupune satisfacerea urm!toarei condi ii:
E

d,

(9.22)

unde:
Ed valoarea de calcul a efectului ac iunilor;
Cd valoarea de calcul limit! a efectului unei ac iuni.
Valorile caracteristice ale parametrilor p!mntului trebuie modificate adecvat n func ie de
modific!rile a"teptate pe durata de via ! a structurii.

9.7. Pere"i de sus"inere


9.7.1. Calcul la starea limit ultim

Calculele la starea limit! ultim! (SLU) trebuie realizate pe baza metodelor de echilibru limit!
sau a analizei de interac iune teren structur! (prezentate n Anexa B paragraful B.2 al NP
124). Principalul scop este determinarea adncimii de ncastrare "i a capacit! ii portante a
peretelui, pentru asigurarea stabilit! ii.
St!rile limit! pot apare att n teren ct "i n structur!, sau prin cedare combinat! n structur!
"i teren. Orice interac iune dintre structur! "i teren trebuie luat! n considerare la determinarea
ac iunilor de proiectare.
La verificarea stabilit! ii generale trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 sec iunea
11.
Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate se verific! la
st!rile limite ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali (de siguran !) defini i n Anexa A a
SR EN 1997-1.
111

La verificarea ced!rii de tip rota ional (stare limit! tip GEO) a pere ilor de sus inere trebuie
demonstrat prin calcule c! pere ii ncastra i au o fi"! suficient! pentru a fi pu"i la ad!post de o
astfel de cedare. Intensitatea "i direc ia de calcul ale efortului tangen ial dintre p!mnt "i
perete trebuie s! fie compatibile cu deplasarea vertical! relativ! care s-ar produce n situa ia
de proiectare considerat!.
La verificarea ced!rii verticale a pere ilor de sus inere (stare limit! tip GEO) trebuie
demonstrat c! se poate ob ine echilibrul pe vertical! folosind valorile de calcul ale
rezisten elor sau propriet! ilor de rezisten ! ale p!mntului "i for ele verticale de calcul care se
exercit! asupra peretelui. Se vor respecta prevederile paragrafului 9.7.5 al SR EN 1997-1.
La verificarea ced!rii pe vertical! a pere ilor de sus inere care ac ioneaz! ca funda ie pentru
structur! trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 - sec iunea 6 "i NP 112.
Pentru verificarea ancorajelor la st!ri limit! se vor respecta prevederile sec iunii 8 a SR EN
1997-1.
Pentru st!rile limit! de tip GEO sau STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed R d ,
(9.23)
unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):
E d % E & F Frep; X k & M ; a d
(9.24)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):
E d % & E E Frep ; X k & M ; a d

(9.25)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni.
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- dac! coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.26)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.27)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
112

R d % R0& F Frep ; X k & M ; a d 1/& R

(9.28)

n alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997, corelat cu SR EN 19971/NB, n func ie de abordarea de calcul utilizat!.
Comentarii referitoare la modul de considerare al presiunilor p!mntului: Presiunea activ! a
p!mntului este, clar, o ac iune nefavorabil! asupra peretelui de sprijin. In cazul, ns!, al
presiunii pasive, aceasta asigur! stabilitatea peretelui, de aceea proiectantul poate fi n situa ia
de a o considera ca o ac iune sau ca o rezisten !. Dac! presiunea pasiv! este considerat!
ac iune trebuie s! i se aplice coeficientul par ial aferent, "F. Acesta ar putea fi acela"i ca "i
pentru presiunea activ! (deoarece amndou! provin din aceea"i surs!) sau ar putea fi diferit
pentru c! presiunea pasiv! este favorabil!, n timp ce presiunea activ! este o ac iune
defavorabil!. Abordarea corect! este cea care rezult! din principiul sursei unice enun at n
SR EN 1997-1 paragraful 2.4.2(9) Not!: Ac iunile permanente nefavorabile (sau
destabilizatoare) "i favorabile (sau stabilizatoare) pot n anumite situa ii s! se considere ca
provenind dintr-o surs! unic!. Dac! se consider! astfel, poate fi aplicat un singur coeficient
par ial asupra sumei acestor ac iuni sau asupra sumei efectelor acestora. Conform acestui
principiu, att presiunea activ!, ct "i cea pasiv! provin din aceea"i surs! (greutatea proprie a
p!mntului), deci nu pot fi una favorabil! "i una nefavorabil!. In cazul consider!rii ambelor
ca ac iuni, ele vor fi ambele tratate ca ac iuni nefavorabile.
Considerarea presiunii pasive ca rezisten ! are sens doar n abordarea de calcul 2, singura n
care coeficien ii par iali pentru rezisten e, "R, nu sunt unitari. ntruct aceast! abordare nu este
inclus! n SR EN 1997-1/NB, presiunea pasiv! nu va fi considerat! ca rezisten !.
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu SR EN 1997-1/NB, respectiv abordarea de
calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul 3. Atunci cnd ac iunile sunt
doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate identice cu abordarea 1 gruparea
2. La verificarea stabilit! ii generale a pere ilor de sus inere, ac iunile aplicate asupra terenului
(cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur! sau nc!rc!rile date de trafic) sunt
tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri trebuie f!cut! distinc ia ntre
ac#iunile structurale "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se recomand! adoptarea unor
valori unitare pentru coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice
ale terenului se vor respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care consider! valori ale
coeficien ilor par iali "M identice cu cele din setul M2. Se vor avea n vedere "i prevederile SR
EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4). De asemenea, n conformitate cu NP 124
capitolul V.5., se va ine seama "i de durata de via ! proiectat! a lucr!rii de sus inere.
9.7.2. Proiectarea structural a pere!ilor de sus!inere

Elementele structurale ale unei lucr!ri de sus inere (perete, sisteme de rezemare de tip
"prai uri sau ancoraje) trebuie verificate la cedarea de tip structural (STR).

113

n verific!rile la cedarea structural! a pere ilor de sus inere din palplan"e se vor respecta
prevederile standardelor europene armonizate pentru fiecare tip de material.
Pentru fiecare stare limit! ultim!, trebuie demonstrat c! rezisten ele necesare pot fi
mobilizate, cu deforma ii compatibile n teren "i n lucrarea de sus inere.
Proiectarea elementelor structurale se va face n conformitate cu standardele SR EN de
aplicare a Eurocodurilor aferente materialelor respective.
9.7.3. Cedarea hidraulic n cazul pere!ilor de sus!inere

n cazul n care peretele de sus inere este etan" "i este supus la presiuni diferen iale ale apei,
trebuie verificat! securitatea fa ! de ruperea prin ridicare hidraulic $i prin eroziune
intern sau regresiv .
n acest caz se aplic! prevederile capitolului 10 al SR EN 1997-1.

9.8. Exemple de calcul

Pentru ilustrarea modului de calcul au fost elaborate 4 exemple:


1.
2.
3.
4.

zid de sprijin de greutate fundat pe roc!


zid de sprijin cornier fundat pe teren argilos
perete ngropat n consol!
perete ngropat ncastrat "i ancorat

Pentru fiecare exemplu sunt parcurse etapele de verificare la starea limit! ultim! descrise n
paragrafele de mai sus.
Pentru fiecare exemplu este prezentat n detaliu doar calculul la abordarea de calcul 1,
combina ia 1, calculele fiind similare pentru celelalte combina ii "i abord!ri. La sfr"itul
fiec!rui exemplu este dat un tabel de sintez! cu rezultatele pentru fiecare din abord!rile 1 "i 3.
Pentru fiecare verificare este calculat gradul de utilizare, 2 ca fiind raportul dintre ac iuni sau
efectele acestora "i rezisten e. Dac! gradul de utilizare 2 < 100%, proiectarea este
corespunz!toare. Pentru un grad de utilizare 2 > 100% proiectarea trebuie reluat!.
La sfr"itul exemplelor sunt comentarii specifice fiec!rui caz.

114

Exemplul 1 Zid de sprijin de greutate din beton fundat pe roc

Figura 9.2. Schema zidului de greutate fundat pe roc!

- Unghiul de frecare intern! caracteristic la starea critic!:

1. Parametrii geometrici

Nu este necesar s! se considere abateri datorit! excava iei


115

n!l imea zidului


H= 4.00 m
L! imea funda iei
B= 2.00 m
L! imea la coronament
b = 1.00 m
nclinarea fe ei zidului de greutate:

2.

Ac"iuni verticale caracteristice $i momente datorate acestora

Greutatea total! caracteristic!

Momentul total caracteristic stabilizator

Figura 9.3. For e ac ionnd pe zidul de greutate


ABORDAREA DE CALCUL 1 Combina"ia 1 (A1, M1, R1)
A.

Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien i par iali (de siguran !) M1:


116

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutura

Unghiul de frecare intern! de calcul la starea critic!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! pentru umplutur! la betonul


turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Valorile de calcul ale materialelor pentru verificarea la r sturnare starea limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:

Unghiul de frecare interna de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutur!

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

A.

Efectele ac"iunilor

Coeficien i par iali (de siguran !) A1:

117

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip

for a orizontal!:

for a vertical!:

momentul generat de Pahdl:

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:

for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:

nc!rcarea orizontal! de calcul

nc!rcarea vertical! de calcul

momentul de calcul destabilizator

Valorile de calcul ale nc!rc!rilor verticale


favorabile

nefavorabile

Efectele ac"iunilor pentru verificarea la r sturnare stare limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:


118

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

nc!rcarea orizontal! de calcul

momentul de calcul destabilizator

B.

Rezisten"a la lunecare

Coeficien i par iali (de siguran !) R1:


-

rezisten a la lunecare de calcul

Pentru condi ii nedrenate se calculeaz! rezisten a la lunecare conform SR EN 1997-1 6.5.3(8)


ec. 6.3b

D.

Rezisten"a la r sturnare pentru starea limit EQU

Momentele stabilizatoare de calcul:


generat de umplutur!:

119

generat de umplutur!:

generat de zidul de greutate:

momentul stabilizator de calcul

Excentricitatea nc!rc!rii:

Verificare smbure central:


nc!rcarea ac ioneaz! n smburele central dac! excentricitatea eB este mai mic! dect

Figura 9.3. Nota ii pentru calculul excentricit! ii

120

E.

VERIFIC!RI

verificarea la lunecare

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

verificarea la r!sturnare

121

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 1

Tabel 9.1. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 1 abord!rile de calcul 1 "i 3


[conditii drenate]

1.25

1.25

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

c'

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*, A2, M1, R1)

"

!#EQU

c'_EQU

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

1.5

1.3

1.5

1.3

1.1

1.1

1.1

0.9

0.9

0.9

1.5

1.5

1.5

Hed [KN/m]

68.3

67

67

HRd [KN/m]

164.3

130.8

130.8

Hed/HRd [%]

42

51

51

MEd_dst [KNM/m]

112.7

112.7

112.7

MEd_stb [KNM/m]

232.08

232.08

232.08

MEd_dst/MEd_stb[%]

49

49

49

"

G_fav
Q

"

"

G_EQU

"

G_fav_EQU
Q_EQU
Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA
LA
LA
RASTURNARE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

"

"

"

Not :
In acest exemplu exist cteva aspecte specifice:
- r sturnarea este o stare limit de tip EQU, deoarece nu implic nici o rezisten! de tip geotehnic;
- verificarea capacit !ii portante nu are sens avnd n vedere terenul alc tuit din roc ;
- n Abordarea de calcul 3 greutatea structurii din beton este ac!iune structural favorabil pentru verificarea la
starea limit de lunecare pe talp (de tip GEO), de aceea coeficientul par!ial aplicat este G#fav = 1, acela"i ca
"i la abordarea de calcul 1, iar coeficien!ii par!iali de material sunt identici cu cei din abordarea 1 gruparea 2.
De aceea rezultatele sunt identice n acest exemplu pentru abordarea 1 gruparea 2 "i abordarea 3

122

Exemplul 2 Zid de sprijin de tip cornier din beton armat fundat pe teren argilos
Ipoteza 1. CONDITII NEDRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

Figura 9.4. Schema zidului de sprijin cornier fundat pe teren argilos

1. Parametrii geometrici

$
$
$

n l!imea zidului
Adncimea de fundare
L !imea funda!iei

H = 3.50 m
Df = 1.00 m
B = 3.2 m
123

$
$

Grosimea funda!iei
Grosimea inimiii

h' = 0.40 m
t'i = 0.30m

ti = 0.40m

a = 0.40m
b = B ti a b = 2.4m
Abateri datorit excava!iei
n l!imea de calcul
2. Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora

$ Greutatea caracteristic talp funda!ie

Figura 9.5. For e de greutate pe zidul de sprijin cornier

Momentul generat de

Greutatea caracteristic a inimii zidului:

Momentul generat de Gk_2 "i Gk_3:

124

Greutatea caracteristic umplutur de nisip:

Momentul generat de Gk_4:

Greutatea total caracteristic :

Momentul total caracteristic stabilizator

nc rcarea caracteristic din suprasarcin

Suprasarcina este o nc rcare variabil "i ac!ioneaz pe toat lungimea umpluturii "i a inimii
peretelui "i se consider ca fiind nc rcare nefavorabil pentru capacitatea portant a terenului.
n cazul n care nc rcarea din suprasarcin se consider ca ac!iune favorabil , aceasta se
exclude din calcul.

125

Figura 9.6. Nota ii "i for e de mpingere pentru zidul cornier

ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)


A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur :

Coeziunea de calcul pentru umplutur :

Coeziunea nedrenat de calcul pentru argil :

126

B. Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

$
-

Valorile de calcul ale nc rc rilor verticale:


favorabile:

nefavorabile:

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur :


sau

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin "i momentele generate de acestea:

Presiunea generat de umplutura de nisip:

Momentul generat de Pad1:

Presiunea generat de suprasarcin :

Momentul generat de Pad2:

nc rcarea orizontal total de calcul

Momentul de calcul destabilizator

C. Rezisten"a la lunecare

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


$

Rezisten!a la lunecare de calcul

Pentru condi!ii nedrenate se calculeaz rezisten!a la lunecare conform SR EN 1997-1


6.5.3(11) ec. 6.4b

127

D. Capacitatea portant

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


Momentul datorat greut !ii proprii "i a suprasarcinii:

Excentricitatea nc rc rii (vezi figura 9.3):

Verificare smbure central:


nc rcarea ac!ioneaz n smburele central dac excentricitatea eB este mai mic dect .

Aria efectiv de calcul:

nclinarea nc rc rii produs de o sarcin orizontal H:

Efortul vertical produs de ncastrarea funda!iei zidului n p mnt (Df):

CAPACITATEA PORTANT# DE CALCUL (conform anexa D SR EN 1997-1)


Capacitatea portant caracteristic :

Capacitatea portant de calcul:

128

E. Rezisten"a la r sturnare

Momentul stabilizator de calcul datorat greut !ii:

F. VERIFIC!RI

VERIFICAREA LA LUNECARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA CAPACIT#TII PORTANTE:

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA LA R#STURNARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

Ipoteza 2. CONDITII DRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

n condi!ii drenate terenul de baz are urm torii parametrii:

Ceilal!i parametri r mn identici cu paramatrii de la condi!iile nedrenate.


Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora din calculul anterior
pentru condi"ii nedrenate

129

Greutatea total caracteristic

Momentul total caracteristic stabilizator

nc rcarea caracteristic din suprasarcin

Valorile de calcul a nc rc rilor verticale:


-

favorabile:

nefavorabile:

A.

Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


Unghiul de frecare intern de calcul pentru argil :

Coeziunea drenat de calcul pentru argil :

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structura pentru umplutur la betonul turnat pe


loc, se poate admite o valoare a lui k = 1.0

B.

Rezisten"a la lunecare

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


Rezisten!a la lunecare de calcul
Pentru condi!ii nedrenate se calculeaz
6.5.3(8) ec.6.3b

rezisten!a la lunecare conform SR EN 1997-1-

130

C.

Capacitatea portant

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:

Factorii capacit !ii portante (conform anexa D SR EN 1997-1)

nclinarea nc rc rii produs de o sarcin orizontal H:

Exponentul mB
mB = 2

Efortul vertical produs de ncastrarea funda!iei zidului n p mnt (Df):

CAPACITATEA PORTANT# DE CALCUL (conform Anexa D SR EN 1997-1)


Capacit !ile portante caracteristice:

131

Capacitatea portant de calcul:

D.

REZISTEN$A LA R!STURNARE

Momentul stabilizator de calcul datorat greut !ii:

E.

VERIFIC!RI

- Verificarea la lunecare

Gradul de utilizare Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

- Verificarea capacit !ii portante

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

Verificarea la r sturnare:

Gradul de utilizare Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

132

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 2

Tabel 9.2. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 2 abord!rile de calcul 1 "i 3 condi ii
nedrenate

[conditii nedrenate]

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*,A2,M1,R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

"

1.4

1.4

c'

cu

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

"

Hed [KN/m]

61.75

60.74

60.74

HRd [KN/m]

144

102.857

102.857

Hed/HRd [%]

43

59

59

Ved [KN/mp]

109.783

88.075

108.35

Rd [KN/mp]

222.49

151.69

154.26

Ved/Rd [%]

49

58

70

MEd_dst [KNM/m]

88.86

88.58

88.58

MEd_stb [KNM/m]

368.11

368.11

368.11

MEd_dst/MEd_stb[%]

24

24

24

"

G_fav
Q

Rv

"

Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA VERIFICAREA


LA
CAPACITATII
LA
RASTURNARE PORTANTE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

133

Tabel 9.3. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 2 abord!rile de calcul 1 "i 3 condi ii
drenate

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

[conditii drenate]

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*, A2, M1, R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

c'

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

"

Hed [KN/m]

61.75

60.74

60.74

HRd [KN/m]

81.08

64.86

64.86

Hed/HRd [%]

76

94

94

Ved [KN/mp]

109.78

88.075

108.35

Rd [KN/mp]

244.91

125.54

146.66

Ved/Rd [%]

45

70

74

MEd_dst [KNM/m]

88.86

88.58

88.58

MEd_stb [KNM/m]

368.11

368.11

368.1

MEd_dst/MEd_stb[%]

24

24

24

"

G_fav
Q

Rv

"

Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA VERIFICAREA


LA
CAPACITATII
LA
RASTURNARE PORTANTE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

Not : In acest exemplu de calcul exist unele specificit !i:


- terenul de fundare fiind alc tuit dintr-o argil , a fost necesar realizarea analizei att n condi!ii nedrenate ct
"i n condi!ii drenate;
- n cazul zidului de sprijin pe p mnt ("i nu pe roc ), r sturnarea presupune o cedare n zona piciorului aval al
zidului, deci o rezisten! din partea terenului (geotehnic ), de aceea r sturnarea este o stare limit de tio GEO
n acest caz;
- n Abordarea de calcul 3 greutatea zidului de sprijin este o ac!iune structural favorabil pentru verific rile la
lunecare pe talp "i r sturnare, coeficientul par!ial (de siguran! ) aplicat fiind cel din setul A1, G_fav = 1,
identic cu cel de la Abordarea de calcul 1 gruparea 2. De aceea, rezultatele pentru lunecare pe talp "i
r sturnare sunt identice n Abordarea de calcul 1 gruparea 2 "i Abordarea de calcul 3. In schimb, greutatea
zidului devine ac!iune structural defavorabil pentru verificarea capacit !ii portante "i coeficientul par!ial
corespunz tor din setul A1 este G = 1.35. Abordarea de calcul 3 dimensioneaz n cazul verific rii la
capacitate portant , fiind cea mai sever (gradul de utilizare cel mai mare).
- n Abordarea de calcul 3 suprasarcina se consider ac!iune geotehnic "i i s-a aplicat coeficientul par!ial din
setul A2 ( Q = 1.3).

134

Exemplul 3 Perete ngropat liber la partea superioar #i ncastrat n teren

Figura 9.7. Schema peretelui ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat n teren

135

j =1.5m

se propune: D=4.665m

Parametrii geometrici

$ n l!imea excava!iei
h = 3.00 m
$ Abateri datorit excava!iei

$ Adncimea nivelului hidrostatic


dw = 1.50 m
$ Lungimea liniei de curent

Not : Datorit faptului c peretele este ncastrat ntr-un strat permeabil, va exista curgere pe sub perete.
Lungimea liniei de curent, L este distan!a parcurs de ap pe sub perete ntre nivelul de ap din amonte "i nivelul
de ap din aval. Datorit existen!ei curgerii abordarea corect de calcul este echilibrarea presiunilor apei la baza
peretelui ntre amonte "i aval. Vezi figura 9.8.
In amonte: presiunea la baza peretelui este u1 = wH1 = w (D+j) = 10(5.081+1.5)= 65.81 kPa
In aval: presiunea la baza peretelui este u2 = wH2 = w (D-%h) = 10(5.081-0.3) = 47.81 kPa
Diferen!a %u = u1 u2 = 18 kPa se va distribui uniform pe lungimea liniei de curent, L = 11.36 m. Rezult o
presiune uniform distribuit pe n l!ime de x = 18/11.36 = 1.58 kPa/ml.
Presiunea final la baza peretelui va fi, de exemplu n amonte: ut = u1 x H1 = u1 x (D+j) = 65.81 1.58
(5.081+1.5) = 55.41 kPa. (acela"i rezultat se ob!ine "i dac se calculeaz pentru aval).
Coloana echivalent de ap corespunz toare acestei presiuni ut este ht = ut/ w = 5.54 m.

136

Figura 9.8. Schem! pentru calculul presiunilor apei


ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)
A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


$

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur

Coeziunea de calcul

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structur


& n partea activ :
& n partea pasiv :

Coeficientul presiunii active Ka

137

Coeficientul presiunii pasive Kp

Figura 9.9. Schema de presiuni pe peretele ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat n
teren pn! la punctul de rotire (O)
B.

Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin "i momentele generate de acestea

Presiunile generate de mpingerea p mntului, a apei "i a suprasarcinii:


-

presiunea activ n amonte deasupra NH:

presiunea activ n amonte sub NH:

138

- presiunea activ n amonte datorit suprasarcinii:

- presiunea hidrostatic a apei n amonte (calculat pe n l!imea echivalent ht):

- rezisten!a pasiv n aval (calculat n eforturi efective din valoarea total calculat cu
k_nisip se scade presiunea apei la baza peretelui ut = wht):

- presiunea hidrostatic a apei n aval (calculat pe n l!imea echivalent ht):

- Distan!ele pn n punctul O

139

Momentele pn n O (punctul de rotire):


-

moment generat de presiunile active

moment generat de suprasarcin

moment generat de presiunile pasive

moment generat de presiunea apei

Echilibru de momente n punctul O

Calculul este repetitiv pn se ajunge la un echilibru de momente n punctul O.

C. Verificarea echilibrului orizontal

Adncime adi!ional pentru a se realiza echilibrul orizontal

%D este fi"a peretelui sub punctul de rotire.


$
se recalculeaz lungimea liniei de curent "i coloana echivalent de ap la baza
peretelui

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

140

Impingeri suplimentare pe %D. Sub punctul de rotire O apare pe partea amonte rezisten!a
pasiv , iar pe partea aval presiune activ (Figura 9.10).

Figura 9.10. Schema de presiuni pe peretele ngropat liber la partea superioar! "i ncastrat
n teren sub punctul de rotire (O)

- Presiunea pasiv adi!ional generat de $D (pe fa!a amonte)

Presiunea pasiv adi!ional generat de suprasarcin (pe fa!a amonte)

Presiunea activ adi!ional generat de $D (pe fa!a aval)

- Presiunea adi!ional de ap pe fa!a amonte (se calculeaz diagrama de presiune hidrostatic


echilibrat pe noua lungime a peretelui, din care se scade presiunea hidrostatic echilibrat
luat n calcul pn n punctul O)

- Presiunea adi!ional de ap pe fa!a aval

141

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:

fi"a de nfigere rezult


Df = Dnec

Df = 5.03m

Not : Fi"a necesar a peretelui este cea rezultat n urma echilibrului orizontal.

C.

Calculul momentului maxim

Aflarea adncimii ds unde for!a t ietoare este nul

se propune ds = 2.61 m

calculul presiunilor la adncimea ds

142

verificarea echilibrului orizontal la adncimea ds

distan!e la adncimea ds

Momentul maxim

143

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 3

Tabel 9.4. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 3 abordarea de calcul 1 "i 3

REZULTA
FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA
TE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*,A2,M1,R1)

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

In cazul AC3 factorii A1 se aplic! asupra ac iunilor provenind


de la structur!, iar A2 se aplic! asupra ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

"

1.5

1.3

1.5

1.3

"

Df [m]

5.03

6.70

6.70

172.26

212.23

212.23

"

G_fav
Q

Re

"

Mmax[KNm/m]

Not : In acest exemplu, deoarece toate ac!iunile sunt de tip geotehnic, rezultatele abord rii de calcul 1 gruparea
2 "i ale abord rii de calcul 3 sunt identice.
Dac peretele ngropat ar fi fost ncastrat n argil , curgerea pe sub perete ar fi fost neglijabil "i atunci nu era
nevoie de echilibrarea presiunilor apei la baza peretelui, ci s-ar fi lucrat cu presiuni hidrostatice diferite n
amonte "i aval.
Conform celor prezentate n paragraful 9.7.1., presiunea (rezisten!a) pasiv a fost considerat ca ac!iune
nefavorabil , ca "i presiunea activ .

144

Exemplul 4 Perete ngropat sprijinit la partea superioar #i ncastrat n teren

Figura 9.11. Schema peretelui ngropat sprijinit la partea superioar! "i ncastrat n teren

j = 3.3m

i = 3m

a = 1.5m

145

Parametrii geometrici

n l!imea excava!iei

adncimea nivelului hidrostatic

h = 7.00 m

ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)


A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:


$

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur

Coeziunea de calcul

Unghiul de frecare de calcul la interfa!a teren-structur

n partea activ :

n partea pasiv :

Coeficientul presiunii active Ka

Coeficientul presiunii pasive Kp

B. Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:


Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:
$

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin

146

n l!imea echivalent he

Figura 9.12. Schema de mpingeri ale p!mntului pentru peretele ngropat sprijinit la partea
superioar! "i ncastrat n teren

Adncimea y la care presiunea net se anuleaz


147

Calculul se face pe metru liniar, utilizndu-se metoda grinzii nlocuitoare. Aceasta presupune
peretele divizat n dou por!iuni independente, 1 C "i C D. n punctul C se anuleaz
mpingerile.

Figura 9.13. Schema metodei grinzii nlocuitoare pentru peretele ngropat sprijinit la partea
superioar! "i ncastrat n teren
Pentru calculul reac!iunilor RA "i RC se egaleaz cu zero momentele n punctele C "i respectiv
A.

148

S-ar putea să vă placă și