Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ: ŞTIINŢE POLITICE

(STUDY PROGRAMME / PROGRAMME D’ÉTUDES)

ANUL DE STUDII: I

(YEAR OF STUDY / ANNÉE D’ÉTUDES)

SEMESTRUL DE STUDII:II

(SEMESTER / SEMESTRE)

AN UNIVERSITAR: 2013/2014

(ACADEMIC YEAR / ANNÉE ACADÉMIQUE)

COD DISCIPLINĂ: SP1107

(COURSE CODE / CODE DU COURS)

SISTEMUL POLITIC ROMANESC

Titular: Lect.univ. Dr. Alexandru GUSSI

(INSTRUCTOR/ ENSEIGNANT)

Tip curs: obligatoriu

(COURSE TYPE / TYPE DE COURS)

SCURTĂ DESCRIERE

(BRIEF DESCRIPTION / DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE)

Cursul îşi propune o explicare a sistemului politic românesc postcomunist si o iniţiere în analiza politică pornind de la realităţile vieţii politice româneşti actuale. Studenţii vor fi invitaţi să realizeze o lectură critică a unor texte politice elaborate după 1989 şi să analizeze mai multe tipuri de documente care constituie surse ale cercetării sferei politice româneşti.

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE

(LEARNING OBJECTIVES / OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES)

Studentul trebuie să fie capabil să aibă o lectură academică asupra sistemului politic românesc, pe care să îl poată defini cu ajutorul informaţiilor şi conceptelor prezentate în timpul orelor de curs şi seminar.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

(GENERAL BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE)

Cărţi:

Daniel BARBU, Republica absentå, Nemira, Bucureşti, 1999 (ediţia a II-a, Nemira, Bucureşti, 2004); Annely Ute GABANY, Revolutia neterminata (tr.). Bucureşti, Fundatia Culturala Română, 1999. Tom GALLAGHER, Democratie si nationalism (tr.). Bucureşti : All, 1999. Alexandru GUSSI, La Roumanie face à son passé communiste. Mémoires et cultures politiques. Paris:

l’Harmattan, 2011. Alina MUNGIU-PIPPIDI, Alina. Politica după comunism. Bucureşti: Humanitas, 2002. Dan PAVEL & Iulia HUIU, „Nu putem reuşi decât împreunå”. O istorie analiticå a Convenţiei Democratice, 1989- 2000, Polirom, Iaşi, 2003; Cristian PREDA, Sorina SOARE, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti, 2008; Juan LINZ Juan, alfred STEPAN, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore şi Londra: John Hopkins University Press, 1996. Lavinia STAN, Prezentul trecutului recent : Lustratie si decomunizare in postcomunis(tr.), Bucureşti: Curtea Veche, 2010. Vladimir TISMĂNEANU, Mircea MIHAES. O tranzitie mai lunga decat veacul. Romania dupa Ceausescu. Bucureşti: Curtea Veche, 2011. Domniţa ŞTEFÅNESCU, Cinci ani din istoria României, Maşina de scris, Bucureşti, 1995; Domniţa ŞTEFÅNESCU, Doi ani din istoria României, Maşina de scris, Bucureşti, 1998.

Articole:

Alexandru GUSSI, « Construction et usages politiques d’un lieu de mémoire. La Place de l’Université de Bucarest ». Studia Politica. Romanian Political Science Review, Vol. II, n o 4, dec. 2002, p. 1057-1091. Alexandra IONAŞCU « Perenitatea Moştenirii Comuniste? O Analiză a Elitelor Guvernamentale », Anuarul Insitutului De Investigare A Crimelor Comunismului in România, „Elite comuniste înainte şi după 1989 », vol. II, Polirom, Bucureşti, 2007, Pp. 231-265.

Alexandra IONESCU, „La résurgence d’un acteur politique en Roumanie. Le Parti National Paysan Chrétien Démocrate”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. II, no. 1/ 2002, pp. 141-202; Alexandra IONESCU, “Pluralisme et représentation. La définition ambiguë des acteurs politiques de la Roumanie postcommuniste”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VI, no. 4/ 2006, pp. 821 – 866; Irina Nicoleta IONESCU, „L’opposition parlementaire en Roumanie postcommuniste: 1990 - 2004”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VI, nr. 2/2006, pp. 287 – 317.

Olivier PEYROUX, “Rôle et influence actuelle des contre-pouvoirs associatifs et syndicaux en Roumanie”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. III, no. 4/2003, pp. 987-1070; Geoffrey PRIDHAM, “Romania and the European Union Accession: The Domestic Dimension,” Journal of

vol.

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713635808~db=all~tab=issueslist~branches=23 - v2323, no. 2/2007 , pp. 233 – 258; Steven D. ROPER, “The Influence of Romanian Campaign Finance Laws on Party System Development and Corruption”, Party Politics, vol. 8, no. 2/2002, pp. 175-192; Giovanni SARTORI, „Sul sistema costituzionale romeno”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. II, nr. 1/2002, pp. 5-9; Giovani SARTORI, „Alcuni chiarimenti sul semipresidenzialismo”, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. III, nr. 3/2003, pp. 617-620; Ioan STANOMIR, „După 1989. Câteva reflecţii asupra constituţionalismului românesc postcomunist“, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VI, no. 1/ 2006, pp. 157-170.

Communist

Studies

and

Transition

Politics,

MODALITĂŢI DE EVALUARE

(REQUIREMENTS AND EVALUATION / FORMES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION)

Pentru obţinerea creditelor, studenţii trebuie să realizeze şi să depună la timp si, dupa caz, să prezinte o lucrare de seminar. Examenul final va consta într-o probă scrisă.

PLANUL CURSURILOR ŞI AL SEMINARIILOR

(COURSE AND SEMINARS OUTLINE / PROGRAMME DES SÉANCES)

Săptămâna: 1 Tema cursului: Conceptul de sistem politic şi tranziţia postcomunistă Seminar: Prezentarea generală a activităţilor de seminar.

Săptămâna: 2 Tema cursului: Momentul fondator al noului regim politic românesc: decembrie 1989 Seminar: Putem vorbi despre „Revoluţie” în decembrie 1989? Lecturi: „Comunicatul cåtre ţarå al CFSN” [22 decembrie 1989], in Domniţa STEFÅNESCU, Cinci ani din istoria României. O cronologie a evenimentelor decembrie 1989-decembrie 1994, Editura Maşina de scris, Bucureşti, 1995, pp. 448-450.

Săptămâna: 3 Tema cursului: Cum începe procesul de democratizare. Seminar: Cum şi de ce se transformă revoluţia în partid? Lecturi: Ion ILIESCU, Revoluţie şi reformå, Editura Enciclopedicå, Bucureşti, 1994, pp. 87-109; Petre ROMAN, Libertatea ca datorie, Paideia, Bucureşti, 2000, pp. 109-121; „Stenograma primei şedinţe a CFSN”, in Ion ILIESCU, Revoluţia românå, Editura Presa Naţionalå, f.l., 2001, pp. 69-99.

Săptămâna: 4 Tema cursului: Partidele politice, societatea civilă şi Statul

Seminar: Fenomenul Piaţa universităţii Lecturi: „Proclamaţia de la Timişoara. 11 martie 1990”, in Domniţa ªTEFÅNESCU, Cinci ani din istoria României. O cronologie a evenimentelor decembrie 1989-decembrie 1994, Editura Maşina de scris,1995, pp. 451-457; „Imnul golanilor. Strigåturi, lozinci, cântece, graffiti-uri din Piaţa Universitåţii”, in Irina NICOLAU (coord.), Piaţa Universitåţii, Nemira, Bucureşti, 1997, pp. 37-39;

Săptămâna: 5 Tema cursului: Regimul Constituţiei Seminar: Ce stat român ne conferă Constituţia? Lecturi: „Tezele proiectului de Constituţie. Titlul I. Principii fundamentale”, in Geneza Constituţiei României. Lucrårile Adunårii Constituante, Regia Autonomå Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, pp. 61-62; „Constituţia României. Titlul I”, in Geneza Constituţiei României. Lucrårile Adunårii Constituante, Regia Autonomå Monitorul Oficial, Bucureşti, 1998, pp. 9-10; Cristian IONESCU, Constituţia României. Legea de revizuire comentatå şi adnotatå cu dezbateri parlamentare, Editura ALL BECK, 2003, pp. 1-18; Textul Constituţiei României din 1991, textul Constituţiei revizuit în 2003

Săptămâna: 6 Tema cursului: Partidele politice istorice Seminar: Raportul între discursul partidelor de opoziţie şi cel al „societăţii civile”

Săptămâna: 7 Tema cursului: Clivaje politice şi societate civilă Seminar: Cum şi de ce se (re)fondează un partid politic? Lecturi: Corneliu COPOSU, Mårturisiri, dialog cu Vartan Arachelian, Humanitas, Bucureşti, 1996, pp. 146-163;

Săptămâna: 8 Tema cursului: Legile electorale şi alegerile Seminar: Comparaţia între cazul României şi cel al altor state foste comuniste

Săptămâna: 9 Tema cursului: Evoluţia raporturilor între puterile statului Seminar: Cum se impune şi reuşeşte o candidatură?

Săptămâna: 10 Tema cursului: Sistemul de partide Seminar: Ce legătură există între sondaje şi rezultatele la urne? Lecturi: Andra ALDEA et alii, Sondajele de opinie. Mod de utilizare. Alegerile 2000. Prezentare şi analizå, Paideia, Bucureşti, 2001, pp. 9-19; Dosar documente cu privire la alegerile din 30 noiembrie 2008 (sondaje şi rezultatele alegerilor); Cristian PREDA, Sorina SOARE, Regimul, partidele şi sistemul politic din România, Nemira, Bucureşti, 2008, Pp. 67-84, 103-122.

Săptămâna: 11 Tema cursului: De la clivajul asupra trecutului comunis la “consensul” asupra aderării la UE Seminar: Cum se transformă voturile într-un guvern? Lecturi: Emil CONSTANTINESCU, Timpul dårâmårii, timpul zidirii, vol. III, Editura Universalia, Bucureşti, 2002, pp. 727-729.

Săptămâna: 12 Tema cursului: Preşedinţii Seminar: Cum putem să ne opunem guvernului?

Săptămâna: 13 Tema cursului: Este regimul politic românesc un regim democratic? Seminar: Cum poate fi reformat regimul politic românesc?

Săptămâna: 14 Tema cursului: Concluzii

Studenţii sunt obligaţi să cunoască politica de probitate intelectuală a Facultăţii: plagiatul, copiatul, înşelătoria, multipla utilizare a unui referat, recursul nemărturisit la surse bibliografice sau la internet vor conduce la nepromovarea cursului. În conformitate cu Carta Universităţii din București, cazurile de plagiat pot fi sancţionate prin exmatriculare fără drept de apel