Sunteți pe pagina 1din 81

6.4. Proiectarea la starea limit!

de exploatare

Pentru st rile limit de exploatare n teren sau ntr-o sec"iune, element sau mbinare a
structurii, trebuie verificat ndeplinirea condi"iei [(I.12) NP 112]:
Ed * Cd

(6.3)

unde:
Ed este valoarea de calcul a efectului unei ac"iuni sau combina"iilor de ac"iuni
Cd este valoarea de calcul limit a efectului unei ac"iuni sau combina"ii de ac"iuni
n concordan" cu practica de proiectare din "ara noastr , bazat pe aplicarea metodei st rilor
limit , rela"ia (6.3) din Anexa H la NP 112 este particularizat sub forma:
2s # 2s

sau

2t # 2t

(6.4)

unde:
2s

sau

2s

- valori limit ale deplas rilor funda"iilor #i deforma"iilor structurilor, stabilite de


proiectantul structurii sau determinate conform NP 112 Anexa H tabelul H.1
- valori limit ale deplas rilor funda"iilor #i deforma"iilor structurilor admise din punct
de vedere tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, n cazul constructiilor cu
restric"ii de deforma"ii n exploatare

2t

2t

- deplas ri sau deforma"ii posibile, calculate conform NP 112 Anexa H

De asemenea, "innd seama de practica de proiectare din "ara noastr , NP 112 introduce,
al turi de condi"iile (6.4), condi"ia de verificare a criteriului privind limitarea nc rc rilor
transmise la teren [(I.26) NP 112]:
pef,med < ppl

(6.5)

unde:
pef,med este presiunea efectiv medie la baza funda"iei, calculat pentru grup rile de ac"iuni
(efecte ale ac"iunilor) definite conform CR 0, dup caz (caracteristic , frecvent ,
cvasipermanent )
ppl este presiunea plastic , care reprezint valoarea de calcul limit a presiunii pentru care n
p mnt apar zone plastice de extindere limitat .

Presiunea plastic se calculeaz , dup caz, cu rela"iile H.16 #i H.17 din Anexa H la NP 112.
Condi"ia de verificare (6.5) exprim o condi"ie de veridicitate a calculului tas rilor bazat pe
modelul Hooke al mediului elastic att la stabilirea eforturilor n teren ct #i la definirea
rela"iilor efort deforma"ie. Se admite c , att timp ct zonele plastice au extindere limitat
(pe o adncime egal cu 1/4 din l "imea B a funda"iei), acest model poate sta la baza estim rii
tas rilor. O extindere mai mare a zonelor plastice ar conduce la un mediu elasto-plastic pentru
care tas rile ar trebui calculate pe alte baze (de exemplu prin aplicarea metodei elementelor
finite) ceea ce, n mod obi#nuit, nu se justific .

49

Rela"ia (6.5) se utilizeaz pentru calculul la starea limit de exploatare #i, n consecin" ,
coeficien"ii par"iali de rezisten" pentru parametrii geotehnici ", + #i c au valoarea unitar
("M = 1,0).
6.5 Exemple de calcul
6.5.1 Funda!ie izolat solicitat de for!e axiale centrice pe un strat de nisip uscat

Situa"ia de proiectare
Dimensiunile funda"iei: L = 2,60 m, B = 2,20 m, D = 0,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale centrice: VGk = 800 kN, VQk = 450 kN.
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici: +'k = 35, "k = 18 kN/m3, Ek = 15 MPa.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: "ck = 25 kN/m3.

VGk+VQk

B
1. Verificarea la SLU GEO (Capacitatea portant )
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1:"G = 1,35, "Q = 1,50
M1:"+ = 1,00, ""=1,00
R1:"R;v = 1,00

Rela"ia de verificare:
Vd * Rd
Valoarea de calcul a ac"iunilor verticale:
Vd = G(WGk + VGk) + QVQk = G( ckLBD + VGk) +

QVQk =

1852 kN.

Valoarea capacit !ii portante:


R = A' (c'dNc bc scic + q' Nq bq sqiq + 0,5 'B' N b s i )
unde:
c'd - valoarea de calcul a coeziunii efective
Nc, Nq, N - factori adimensionali pentru capacitate portant n func!ie de !"d:
Nq = e"tan!'tan2(45.+!"d/2)
Nc = (Nq - 1) cot!"d
N = 2 (Nq- 1) tan#, n care# = !"d/2
50

!"d - valoarea de calcul a unghiului de frecare intern n termeni de eforturi efective


bc, bq, b - factori adimensionali pentru nclinarea bazei funda!iei; pentru funda!ie cu baza
orizontal : bq = b = bc = 1
sc, sq, s - factori adimensionali pentru forma bazei funda!iei; pentru funda!ia cu baza
rectangular :
sq = 1 + (B'/L' ) sin!"d
s = 1 0,3 (B'/L')
sc = (sq$Nq -1)/(Nq - 1)
ic, iq, i - factori adimensionali pentru nclinarea nc rc rii; pentru nc rcare vertical :
ic = iq = i = 1
q' - suprasarcina efectiv la nivelul bazei funda!iei
' - valoarea de calcul a greut !ii volumice efective a p mntului sub baza funda!iei
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 35%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 33,3; Nc = 46,1; N = 20,4;
sq = 1,49; s = 0,75; sc = 1,5 (B' = B, L' = L pentru nc rcarea centric );
q' = dD = 9 kPa;
R = 4267 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 4267 kN.
Verificare:
1852 kN $ 4267 kN (adev rat % ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1= (Vd/Rd)100 = 43%.
Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G = 1; Q = 1,30
M2: ! = 1,25, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1457 kN.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;
sq= 1,41; s = 0,75; sc = 1,44;
q' = 9 kPa;
R = 1934 kN.
51

Valoarea de calcul a capacit !ii portante:


Rd = R/ Rv = 1934 kN.
Verificare:
1457kN $ 1934 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,2 = (Vd/Rd)100=75%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35; Q = 1,50
M2: ! = 1,25, = 1,00
R3: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1852 kN.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc = 28,4; N = 8,3;
sq = 1,41; s = 0,75; sc = 1,44;
q' = 9 kPa;
R = 1934 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1934 kN.
Verificare:
1852kN $ 1934 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,3= (Vd/Rd) 100 = 96%.
2. Verificarea la SLE
Coeficien!ii par!iali:
A: G = 1; Q = 1 (CR 0, pct. 7.4.1.1.)
M: M = 1,00 (NP 112, pct. I.7.3.5)
Valorile de calcul:
Vd = 1322 kN;
!"d = 35%;
3
d = 18 kN/m ;
Ed = 15 MPa.
Verificarea criteriului privind deplasarea (tasarea) funda&iei
s ' slim
s tasarea posibil ;
52

slim tasarea limit stabilit de proiectantul structurii sau determinat conform NP 112, Anexa
H.
Calculul tas rii posibile se face prin metoda nsum rii tas rilor pe strate elementare (NP 112,
Anexa H)
pnet = pef,med q = Vd / LB D d
pef,med = 231 kPa; q = 9 kPa;
pnet = 222 kPa
s = b ' (szi,med hi / Es,i) (mm)
s = 26,8 mm.
Tas rile straturilor elementare sunt calculate n tabelul de mai jos.
Nr.
strat

hi
(m)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

z
(m)
0
0,8
0,8
1,6
1,6
2,4
2,4
3,2
3,2
4,0
4,0
4,8
4,8
5,6
5,6
6,4

z/B

L/B

a0

0
0,36
0,36
0,73
0,73
1,09
1,09
1,45
1,45
1,82
1,82
2,18
2,18
2,55
2,55
2,91

1,18

1
0,84
0,84
0,53
0,53
0,33
0,33
0,21
0,21
0,16
0,16
0,13
0,13
0,10
0,10
0,06

sz
(kPa)
222
186
186
118
118
73
73
47
47
36
36
29
29
22
22
13

sz,med
(kPa)

204
152
95
60
41
32
26
18

sgz
(kPa)
9
23
23
38
38
52
52
67
67
81
81
95
95
110
110
124

sz 0,2sgz

si
(mm)

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da

10,9
8,1
5,1
3,2
2,2
1,7
1,4
0,9

Verificarea criteriului privind limitarea nc rc rilor transmise la teren


pef,med ' ppl
ppl = ml ( B N1 + q N2 + c'dN3) (Anexa H NP 112)
ml = 1,7 (coeficient adimensional al condi!iilor de lucru, Anexa H NP 112)
N1, N2, N3 coeficien!i adimensionali de capacitate portant , defini!i n func!ie de !"d
N1 = 1,68; N2 = 7,73; N3 = 9,60;
= d = 18 kPa;
q = d D = 9 kPa.
Rezult :
ppl = 231 kPa
Verificare:
219 kPa $ 231 kPa (adev rat%ndeplinit )

53

6.5.2 Funda ie izolat! solicitat! de for e axiale excentrice pe un strat de nisip uscat

Situa!ia de proiectare
Dimensiunile funda!iei: L = 3,00 m, B = 2,20 m, D= 0,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale excentrice: VGk = 800 kN, VQk = 450 kN.
Excentricit !ile nc rc rilor axiale: eB = 75 mm, eL = 100 mm.
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici: !'k = 35, k = 18 kN/m3.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: ck = 25 kN/m3.

VGk+VQk

B
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1: G = 1,35, Q = 1,50
M1: ! = 1,00, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Rela!ia de verificare:
Vd $ Rd
Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:
Vd = G (WGk+ VGk) + QVQk= G( ckL B D + VGk) +

QVQk =

1866 kN.

Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:


e'B = ( GVGk + QVQk)eB/[ G(WGk + VGk) + QVQk] = 70,5 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = ( GVGk + QVQk)eL/[ G(WGk + VGk) + QVQk] = 94 mm $ L/6 = 500 mm
A' = B'L' = (B 2e'B)(L 2e'L) = 5,79 m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :

!"d = 35%;

18 kN/m3
Nq = 33,3; Nc = 46,1; N = 20,4;
sq = 1,42; s = 0,78; sc = 1,43 (B 2e'B; L 2e'L);
q' = d D = 9 kPa;
R = 4169 kN.
d=

Valoarea de calcul a capacit !ii portante:


Rd = R/ Rv = 4169 kN.
Verificare:
54

1866kN $ 4169 kN (adev rat%ndeplinit )

Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 45%


Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G = 1; Q = 1,30
M2: ! = 1,25, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iuniilor verticale:


Vd = 1468 kN.
Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:
e'B = 70,8 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = 94,4 mm $ L/6 = 500 mm
A' = 5,79m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 29,3%;
3
d = 18 kN/m ;
Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;
sq = 1,36; s = 0,78; sc = 1,38;
q' = 9 kPa;
R = 1892 kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1892 kN.
Verificare:
1468kN $ 1892 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,2 = (Vd/Rd) 100 = 78%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35; Q = 1,50
M2: ! = 1,25, = 1,00
R3: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 1866 kN.
Aria efectiv (redus ) a bazei funda!iei:
e'B = 70,5 mm $ B/6 = 367 mm
e'L = 94,0 mm $ L/6 = 500 mm
A' = 5,79 m2.
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :

!"d = 29,3%;
d=

18 kN/m3;
55

Nq = 16,9; Nc= 28,4; N = 8,3;


sq = 1,36; s = 0,78; sc = 1,38;
q' = 9 kPa;
R = 1893kN.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1893 kN.
Verificare:
1866kN $ 1893 kN (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,3= (Vd/Rd) 100 = 99%.
6.5.3 Funda ie continu! pe un strat de p!mnt coeziv

Situa!ia de proiectare
Dimensiunile funda!iei: B = 3,40 m, D = 1,50 m.
Valori caracteristice ale nc rc rilor axiale centrice: VGk = 200 kN/m, VQk = 80 kN/m (calculul
se face pentru o lungime egal cu 1m).
Valori caracteristice ale parametrilor geotehnici:
cuk = 45 kPa, !'k = 25, c'k = 5kPa, k = 21 kN/m3.
Apa subteran : Dw = 1,00 m, wk = 10 kN/m3.
Valoare caracteristic pentru greutatea volumic a betonului armat: ck = 25 kN/m3.
Qk

Dw

Gk+

B
Ab1G1: A1 + M1 + R1
A1: G = 1,35, Q = 1,50; G;stb = 0,9; G;dst = 1,35
M1: ! = 1,00, c = 1,00, cu = 1,00, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Rela!ia de verificare:
Vd $ Rd
Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:
Vd = G (WGk+ VGk) + QVQk - G;stb wB(D- Dw) = 547kN/m.
Capacitatea portant n condi!ii drenate
R = A' (c'dNc bc scic + q' Nq bq sqiq + 0,5 'B' N b s i )
56

A' = 1$B
bq = b = bc = 1 (pentru funda!ie cu baza orizontal )
sq = s = sc = 1 (pentru funda!ie continu )
ic = iq = i = 1 (pentru nc rcare vertical )
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 25%;
c'd = 5kPa;
3
d = 21 kN/m ;
Nq = 10,7; Nc= 20,7; N = 4,3;
q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1772 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1772 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 1772 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 31%.
Capacitatea portant n condi!ii nedrenate
R = A' ("+2) cu;d bc sc ic + q
A' = 1$B
bc = 1 (pentru funda!ie cu baza orizontal )
sc = 1 (pentru funda!ie continu )
ic = 1 (pentru nc rcare vertical )
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 45 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 818 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 818 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 818 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 67%.
Ab1G2: A2 + M2 + R1
A2: G= 1; Q = 1,30; G;stb = 0,9; G;dst = 1,35
M2: ! = 1,25, c = 1,25, cu = 1,40, = 1,00
R1: R;v = 1,00

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 416 kN/m.
57

Capacitatea portant n condi!ii drenate


Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 20,5%;
c'd = 4kPa;
3
d = 21 kN/m ;
Nq = 6,7; Nc = 15,3; N = 2,1;
q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1026 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1026 kN/m.
Verificare:
416 kN/m $ 1026 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 41%
Capacitatea portant n condi!ii nedrenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 32,1 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 593 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 593 kN/m.
Verificare:
416 kN/m $ 593 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 70%.
Ab3: A1 + M2 + R3
A1: G = 1,35, Q = 1,50; G;stb = 0,9;
M2: ! = 1,25, c = 1,25, cu = 1,40,
R1: R;v = 1,00

= 1,35
= 1,00

G;dst

Valoarea de calcul a ac!iunilor verticale:


Vd = 547 kN/m.
Capacitatea portant n condi!ii drenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
!"d = 20,5%;
c'd = 4 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
58

Nq = 6,7; Nc = 15,3; N = 2,1;


q' = d D - G;dst w (D- Dw) = 24,7 kPa;
R = 1026 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 1026 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 1026 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 53%.
Capacitatea portant n condi&ii nedrenate
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici #i de rezisten! :
cu;d = 32,1 kPa;
3
d = 21 kN/m ;
q = d D = 31,5 kPa;
R = 593 kN/m.
Valoarea de calcul a capacit !ii portante:
Rd = R/ Rv = 593 kN/m.
Verificare:
547 kN/m $ 593 kN/m (adev rat%ndeplinit )
Factorul de utilizare: &GEO,1,1 = (Vd/Rd)100 = 92%.

59

CAPITOLUL 7.
PROIECTAREA GEOTEHNIC! A FUNDA"ILOR PE PILO"I

Acest capitol are n vedere prevederile din NP 123 care sunt corelate cu prevederile din SR
EN 1997-1 #i SR EN 1997-1/NB, Sec!iunea 7.
NP 123 se refer la toate tipurile de pilo!i, din punctul de vedere al modului cum sunt
transferate la teren nc rc rile axiale (pilo!i purt tori pe vrf sau pilo!i flotan!i), din punctul de
vedere al solicit rii (axial , de compresiune, de trac!iune sau transversal ), din punctul de
vedere al modului de punere n oper (prin batere, prin presare, prin n#urubare, prin forare cu
sau f r injectare).
NP 123 nu se aplic la proiectarea micropilo!ilor.
Prevederile din NP 123 se pot aplica, n condi!iile precizate, #i la proiectarea funda!iilor pe
barete.
7.1

St#ri limit#

St rile limit care pot fi avute n vedere la proiectarea unei funda!ii pe pilo!i se clasific n 3
categorii, dup cum urmeaz :
(i) Referitor la epuizarea capacit !ii portante n raport cu terenul (capacitatea portant extern )
a pilo!ilor:
pierderea stabilit !ii generale;
epuizarea capacit !ii portante a funda!iei pe pilo!i;
ridicarea sau rezisten!a la trac!iune insuficient a funda!iei pe pilo!i;
cedarea terenului datorit nc rc rii transversale a funda!iei pe pilo!i;
(ii) Referitor la epuizarea capacit !ii portante interne a pilo!ilor:
cedarea structural a pilotului la diferite tipuri de solicit ri;
cedarea combinat n teren #i n funda!ia pe pilo!i;
cedarea combinat n teren #i structur .
(iii) Referitor la st rile limit de exploatare sau ultime n structur :
tasare excesiv ;
ridicare excesiv ;
deplasare lateral excesiv ;
vibra!ii inacceptabile.
7.2

Ac$iuni %i situa&ii de proiectare

Ac!iunile (i situa&iile de proiectare care trebuie incluse n proiectarea geotehnic sunt descrise
n Capitolul 5 din prezentul Ghid.
Tipurile de ac!iuni asupra pilo!ilor produse de deplas rile terenului sunt: frecarea negativ ,
ridicarea (umflarea) #i nc rcarea transversal .
60

Frecarea negativ produs de tasarea p mntului din jurul pilotului


Frecarea negativ este o ac!iune vertical , dirijat de sus n jos, care apare atunci cnd
deplasarea terenului din jurul pilotului produs de comprimarea terenului sub greutate proprie
#i/sau efectul oric rei supranc rc ri n jurul pilotului este mai mare dect deplasarea pilotului
nsu#i.
Frecarea negativ se consider ca o for! care se adaug la for!ele axiale provenite de la
structur .
n mod normal, n grup rile de nc rcare nu se consider simultan frecarea negativ #i
nc rc rile temporare.
Ridicarea terenului
Sunt numeroase cauze care pot produce ridicarea terenului: desc rcarea terenului prin
excavare, ac!iunea nghe!ului, baterea pilo!ilor nvecina!i, umflarea p mntului argilos,
oprirea extragerii apei din pnzele acvifere, mpiedicarea evapor rii prin noi construc!ii etc.
Ridicarea se poate produce n cursul execu!iei, nainte de nc rcarea pilo!ilor de c tre lucrare.
Ca #i n cazul frec rii negative, ridicarea terenului se trateaz drept o ac!iune.
nc rcarea transversal produs de mi!c rile terenului
n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7 (7.3.2.4) sunt enumerate situa!iile de proiectare n care pot
ap rea nc rc ri transversale asupra unui pilot produse de mi#c rile terenului din jurul
acestuia.
Dintre acestea, situa!ia cea mai des ntlnit n !ara noastr este cea a pilo!ilor sau funda!iilor
pe pilo!i realizate ntr-un taluz aflat n mi#care.
O alt situa!ie de proiectare este ar tat n figura 7.1. n cuprinsul stratifica!iei apare un strat
argilos de consisten! redus . Sub efectul unei suprasarcini nesimetrice (de o singur parte a
funda!iei) este generat o tendin! de deplasare lateral a stratului moale care ncearc s se
lamineze printre pilo!ii funda!iei. Presiunea orizontal rezultat , ph, trebuie luat n
considerare la proiectare pentru a preveni ruperea pilo!ilor.

Figura 7.1 Presiunea orizontal generat de tendin"a de deplasare lateral a stratului moale
61

7.3

Metode de proiectare 'i considera$ii referitoare la proiectare

Principiul de baz al metodelor de proiectare a pilo!ilor respectiv a funda!iilor pe pilo!i const


n utilizarea rezultatelor nc rc rilor statice pe pilo!ii de proba ob!inute n mod direct, chiar pe
amplasamentul funda!iei. n anumite cazuri, rezultatele nc rc rilor statice pot fi utilizate n
mod indirect, atunci cnd se folosesc metode de calcul empirice sau teoretice a c ror validitate
a fost confirmat de nc rc ri sub sarcini statice realizate n situa!ii comparabile. De
asemenea, utilizarea rezultatelor unor ncerc ri sub sarcini dinamice este condi!ionat de
validitatea demonstrat prin ncerc ri statice n situa!ii comparabile. Proiectarea se poate face
#i pe baza datelor ob!inute prin monitorizarea comport rii unor funda!ii pe pilo!i comparabile,
dar numai dac acest mod de abordare este sus!inut de rezultatele investiga!iilor pe
amplasament #i ale ncerc rilor asupra terenului.
Factorii care trebuie lua!i n considerare la proiectarea funda!iilor pe pilo!i sunt:
(
comportarea pilo!ilor individuali #i a grupelor de pilo!i;
(
durata #i varia!ia n timp a nc rc rii;
(
suprasarcinile sau excava!iile prev zute a se produce n viitor;
(
modific ri poten!iale n regimul apei subterane.
De asemenea, la alegerea tipului de pilot #i a metodei de punere n oper se vor avea n vedere
diferitele aspecte enumerate n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7.
7.4

nc#rc#ri de prob# pe pilo$i

n SR EN 1997-1, Sec!iunea 7, sunt indicate situa!iile n care trebuie ntreprinse nc rc rile de


prob pe pilo!i #i modalit !ile de utilizare a acestora. Se examineaz nc rc rile statice de
prob , att pe pilo!ii de prob ct #i pe pilo!ii care r mn n lucrare, precum #i ncerc rile n
condi!ii dinamice.
NP 123 precizeaz condi!iile de utilizare a nc rc rilor pe pilo!i n faza final de proiectare #i
stabile#te num rul total minim al pilo!ilor ncerca!i static. Pentru ncerc rile n condi!ii
dinamice, n NP 123 se cere respectarea indica!iilor din SR EN 1997-1 (7.5.3).
n privin&a modului de efectuare a ncerc rilor pe pilo&i este necesar respectarea prevederilor
din reglementarile tehnice n vigoare privind ncercarea n teren a pilo&ilor de prob (i a
pilo&ilor din funda&ii.
7.5

Pilo$i supu'i la solicit#ri axiale

n SR EN 1997-1(7.6) se precizeaz patru tipuri de st ri limit care pot fi induse n cazul


pilo!ilor supu#i la solicit ri axiale.
Primele dou se refer la pilo!ii izola!i sau n grup:
( st ri limit ultime de cedare prin epuizarea capacit !ii portante la compresiune sau
trac!iune a pilotului izolat;
( st ri limit de cedare prin epuizarea capacit !ii portante la compresiune sau trac!iune a
funda!iei pe pilo!i ca un ntreg.
62

Ultimele dou sunt st ri limit de tip SLU sau SLE datorate tas rilor pilo!ilor:
( st ri limit ultime de cedare sau degradare sever a structurii produse de deplas ri
absolute sau diferen!iale excesive ale funda!iei pe pilo!i;
( st ri limit de exploatare ale structurii produse de deplasarea pilo!ilor.
Epuizarea capacit tii portante la compresiune sau trac!iune a pilotului izolat este definit drept
acea stare la care pilotul se deplaseaz nelimitat, n jos (dac este solicitat la compresiune) sau
n sus (dac este solicitat la trac!iune), cu o cre#tere sau descre#tere neglijabil a rezisten!ei. n
figura 7.2 este ar tat o diagram de nc rcare-tasare ob!inut prin nc rcarea de prob a unui
pilot solicitat la compresiune, care corespunde acestei situa!ii.
Sunt ns frecvente cazurile n care diagrama de nc rcare-tasare are alura ar tat n figura
7.3. n asemenea cazuri, criteriul de cedare se asociaz cu o tasare limit , slim, egal cu 10%
din diametrul (latura) pilotului.

Figura 7.2
Figura 7.3
Diagrame de nc rcare-tasare ob"inute prin ncercarea la compresiune a unor pilo"i de
prob
7.5.1 Capacitatea portant! la compresiune

Rela!ia general de verificare este [(1) NP 123]:


Fc;d ' Rc;d
(7.1)
unde:
Fc;d - valoarea de calcul a nc rc rii axiale de compresiune asupra unui pilot sau a unui grup de
pilo!i corespunz toare st rii limit ultime;
Rc;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la compresiune a terenului n contact cu pilotul la starea
limit ultim , Rc.
Rela!iile date n NP 123 privitoare la determinarea lui Rc;d se refer exclusiv la pilotul
individual.
Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza nc rc rilor statice de prob pe
pilo"i
Pentru determinarea capacit !ii portante ultime se cere ca pilo!ii ncerca!i s fie de acela#i tip
ca pilo!ii din funda!ie #i s fie realiza!i n acela#i condi!ii de teren. Interpretarea rezultatelor
63

ncerc rilor pe pilo!i trebuie s ia n considerare variabilitatea terenului de fundare de pe


amplasament precum #i cea datorat abaterilor de la tehnologia normal de execu!ie.
n cazul unor pilo!i cu diametru foarte mare se admite s se efectueze nc rcarea de prob pe
pilo!i instrumenta!i cu diametru mai mic, f r a se cobor ns sub raportul 0,5 ntre diametrul
pilotului de prob #i cel al pilotului din lucrare. Totodat , tehnologia de execu!ie a celor doi
pilo!i trebuie s fie aceea#i.
Capacitatea portant
p mnturilor

ultim

de compresiune stabilit

pe baza ncerc rilor asupra

n SR EN 1997-1 se cere ca metodele din aceast categorie s se bazaze pe rezultatele unor


ncerc ri pe pilo!i #i pe o experien& comparabil .
Este permis utilizarea unui a#a-numit coeficient de model care s ia n considerare
amploarea incertitudinii pe care o introduce metoda de calcul, astfel nct capacitatea portant
estimat pe aceast cale s fie suficient de sigur .
ntre metodele din aceast categorie se nscrie #i calculul capacit !ii portante a pilo!ilor
prefabrica!i introdu#i prin batere, pe baza datelor din ncercarea de penetrare static cu conul
(CPT) inclus n NP 123.
Capacitatea portant ultim la compresiune stabilit pe baza rezultatelor unor ncerc ri
dinamice
n SR EN 1997-1 se consider trei tipuri de ncerc ri dinamice relevante n acest caz:
(
pe baza ncerc rilor de impact dinamice
(
pe baza formulelor de batere
(
pe baza interpret rii ecua!iei undei.
NP 123 se refer , de asemenea, la cele trei tipuri de ncerc ri dinamice, dar d rela!ii de calcul
doar n cazul formulelor de batere, aplicabile n cazul pilo!ilor purt tori pe vrf b tu!i ntr-un
p mnt necoeziv.
Capacitatea portant ultim la compresiune a pilo"ilor stabilit prin metode prescriptive
n SR EN 1997-1 nu se face nici o referire cu privire la utilizarea de metode prescriptive n
cazul pilo!ilor solicita!i axial.
n NP 123 este inclus o metod prescriptiv , prin preluarea #i adaptarea procedurilor din
STAS 2561/3.
7.5.2 Capacitatea portant! la trac iune

Rela!ia general de verificare este [(20) NP 123]:


Ft;d ' Rt;d
(7.2)
unde:
Ft;d - valoarea de calcul a trac!iunii exercitat asupra unui pilot corespunz toare st rii limit
ultime;
64

Rt;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la trac!iune a pilotului n contact cu terenul la starea limit
ultim , Rt.
n SR EN 1997-1 se examineaz determinarea capacit !ii portante la trac!iune pe baza
nc rc rilor de prob asupra pilo!ilor #i pe baza ncerc rilor asupra p mntului.
n plus fa! de prevederile din SR EN 1997-1, n NP 123 se abordeaz stabilirea rezisten!ei
ultime la trac!iune pe baza datelor din ncercarea de penetrare static #i prin metode
prescriptive.
Pe lng cedarea prin smulgerea din p mnt a pilo!ilor, n SR EN 1997-1 este inclus #i
cedarea prin ridicarea sub efectul subpresiunii (starea limit UPL) a unui bloc de p mnt care
con!ine pilo!ii.
7.5.3 Deplas!ri verticale ale funda iilor pe pilo i

Funda!ia pe pilo!i trebuie astfel proiectat nct deplas rile verticale s fie limitate #i s nu
conduc la apari!ia unor st ri limit , fie de tip SLU, fie de tip SLE, n structura suportat de
pilo!i.
n SR EN 1997-1 se arat c , atunci cnd se calculeaz deplas rile verticale ale unei funda!ii
pe pilo!i, este indicat s se aibe n vedere incertitudinile asociate cu modelul de calcul #i cu
determinarea propriet !ilor p mntului care intervin, ceea ce face ca de cele mai multe ori
calculele s nu poat furniza dect o estimare aproximativ a deplas rilor. n acest sens
trebuie considerat #i metoda de calcul a tas rii unei funda!ii pe pilo!i bazat pe schema
funda!iei conven!ionale, dat n Anexa D la NP 123.
7.6

Pilo$i solicita$i transversal

Rela!ia de verificare este [(29) NP 123]:


Ftr ,d ' Rtr ,d
(7.3)
unde:
Ftr ,d - valoarea de calcul a nc rc rii transversale asupra unui pilot corespunz toare st rii limit
ultime;
Rtr;d - valoarea de calcul a rezisten!ei la solicitare transversal a pilotului n contact cu terenul
la starea limit ultim , Rtr, lund n considerare efectul oric ror nc rc ri axiale de
compresiune sau de trac!iune.
Potrivit SR EN 1997-1, n func!ie de rigiditatea pilo!ilor sunt posibile dou mecanisme de
cedare:
) n cazul pilo!ilor scur!i, rotirea sau translatarea pilotului ca un corp rigid (Fig. 7.4);
) n cazul pilo!ilor lungi #i zvel!i, cedarea prin ncovoiere a pilotului, nso!it de o plastifiere
local #i o deplasare a p mntului n aproprierea capului pilotului (Fig. 7.5).
n cazul pilo!ilor lungi #i zvel!i, conform SR EN 1997-1, se accept utilizarea teoriei grinzii
pe mediu elastic suportat de resoarte elastice.

65

n Anexa A din NP 123 este prezentat o astfel de metod de calcul a pilotului solicitat
transversal, n ipoteza model rii terenului de fundare ca un mediu discret de tip Winkler.
Conform NP 123, pentru fazele preliminare de proiectare se acccept la calculul rezisten!ei la
nc rcare transversal a pilotului utilizarea unei metode prescriptive bazat pe conceptul
lungimii conven!ionale de ncastrare, l0.

Figura 7.4
Cazul pilo"ilor scur"i !i rigizi

Figura 7.5
Cazul pilo"ilor lungi !i zvel"i

n Anexa B din NP 123 este prezentat o metod de calcul a deplas rilor #i rotirilor unui grup
spa!ial de pilo!i cu radier rigid.
7.7

Proiectarea structural# a pilo$ilor

SR EN 1997-1 impune verificarea pilo!ilor fat de cedarea structural , cu respectarea


prevederilor normativelor cu relevan! pentru materialul din care este alc tuit pilotul.
Pentru pilo!ii zvel!i care trec prin ap sau printr-un strat gros de p mnt foarte moale, se
impune verificarea la flambaj, exceptnd cazul n care valoarea coeziunii nedrenate, cu, a
stratului foarte moale este mai mare dect 10 kPa.
n capitolul 9 din NP 123 sunt prezentate elementele privind proiectarea structural a pilo!ilor.
7.8

Supravegherea execu$iei

SR EN 1997-1 impune elaborarea unui program de instalare a pilo!ilor #i specific elementele


pe care s le cuprind acest program.
Se cere, de asemenea, ca instalarea tuturor pilo!ilor s fie monitorizat , nregistndu-se pe
amplasament datele ob!inute pe parcursul instal rii pilotului, cu respectarea prevederilor din
standardele de execu!ie a lucr rilor speciale de funda!ii.

66

7.9

Exemple de calcul

7.9.1. Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune a unor pilo i de beton armat
prin metode prescriptive

Se consider pilo!i de beton armat, cu o fi# L = 10,00 m, din care 8,00 m ntr-o argil
nisipoas #i 2,00 m ntr-un nisip cu pietri# de ndesare medie.
Stratul de argil are drept valori caracteristice cu;k = 45 kPa pentru coeziunea nedrenat #i
3
k1 = 18,5kN/m pentru greutatea volumic .
Nisipul are parametrii de rezisten! n stare drenat !"k = 36, c*k = 0 kPa #i greutatea
volumic k2 = 20 kN/m3.
Apa subteran a fost ntlnit la adncimea dw = 1,00 m.
Frecarea lateral pe pilot va fi ignorat deasupra cotei - 1,00, p mntul de deasupra acestei
cote urmnd a fi ndep rtat.
Se cere calculul capacit !ii portante ultime la compresiune, Rc;d, n condi!iile de teren date,
pentru cele 3 tipuri de pilo!i (fig. 7.6 #i 7.7).

Figura 7.6
Sec"iune vertical

Figura 7.7
Tipurile de pilo"i

Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d) depinde de abordarea de
calcul.
Abord rile de calcul pentru pilo!i, conform SR EN 1997-1/NB, sunt prezentate n tabelul
7.1.

67

Tabelul 7.1 Abord ri de calcul


Setul de coeficien!i par!iali
Abordarea
Acronim
de calcul
A
M
R
Abordarea 1, gruparea 1 Ab1G1 A1
M1
R1
Abordarea 1, gruparea 2 Ab1G2 A2
M1 sau M2*
R4
* M1 pentru calculul rezisten!ei pilo!ilor #i ancoraje; M2 pentru calculul ac!iunilor
defavorabile (frecare negativ , nc rc ri transversale)

n NP 123, punctul 7.2.4 sunt date valorile coeficien!ilor par!iali de rezisten! . Aceste
valori nu depind de abordarea de calcul.

P1 - Pilot prefabricat de sec iune p!trat! (b = 0,40m)


Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = s = 1,0 conform Tabel A.6 (RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4, SR EN 1997-1
R4: (1) b = s = 1,3 conform Tabel A.6 (RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)

Conform NP 123, rela!ia (11), valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz este:


Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa!a bazei pilotului
qb;k
valoarea caracteristic a presiunii pe baz
Ab = d2 = 0,42 = 0,16 m2
Conform tabelului 5 din NP123, pentru pilot cu vrful in p mnt necoeziv (nisipuri mari) #i
adncimea de nfigere L=10m, valoarea caracteristic a presiunii pe baz va fi:
qb;k = 7300 kPa
Dar, conform observa!iei 4 de la tabelul 5, valoarea qb;k va trebui corectat , deoarece t/d<15,
unde:
( t = 2m adncimea de ncastrare a vrfului pilotului n stratul de nisip mare sau pietri#;
( d = 0,4m diametrul pilotului n planul bazei;
( t/d = 2/0,4 = 5.

68

Prin urmare, valoarea caracteristic corectat a rezisten!ei pe baz este:


qb;k;cor = qb;k (0,7 + 0,02 t/d) = 7300(0,7 + 0,1) = 5840 kPa
Rezult :
Rb;k = 0,16$5840 = 934,4 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)

Conform NP 123, rela!ia (12), valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a


lateral pe baz este:
Rs;k = )As;i qs;i;k = U ) qs;i;k li
unde:
As;i
suprafa!a lateral a pilotului n stratul i
U
perimetrul sec!iunii transversale a pilotului
li
lungimea pilotului n contact cu stratul i
valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare lateral n stratul i
qs;i;k
U = 4d = 4$0,4 = 1,6 m
Pentru calculul frec rii pe suprafa!a lateral , straturile de p mnt se mpart n orizonturi de
maxim 2 m. Vor rezulta astfel grosimile straturilor de calcul (li) ca n figura 7.8.

Figura 7.8
Schema pentru calculul frec rii pe suprafa"a lateral
n func!ie de adncimea medie a stratului (m surat de la suprafa!a terenului) #i de natura
p mntului din stratul respectiv, prin interpolare n tabelul 6 din NP123 se ob!in valorile qs;i;k.

69

Pentru straturile 1, 2, 3, #i 4 s-au utilizat valorile pentru p mnturi coezive cu Ic = 0,7; pentru
stratul 5 s-au utilizat valorile pentru p mnturi necoezive mari #i medii.

Nr.
strat

li

zi

qs;i;k

qs;i;k li

)qs;i;k li

[m]

[m]

[kPa]

[kN/m]

[kN/m]

ARGILA

1
2
3
4

1
2
2
2

1,5
3
5
7

26,5
35
40
43

26,5
70
80
86

262,5

NISIP

Tabelul 7.2 Calculul rezisten#ei de frecare pe suprafa#a lateral a pilotului

63,3

126,7

126,7

TOTAL

389,2

Observa ie: primul strat ncepe de la cota 1,00 m, deoarece tema de proiectare prevede faptul c p mntul
deasupra acestei cote va fi ndep rtat.

Rezult :
Rs;k = 1,6$389,2 = 622,7 kN
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b1 + Rs;k / s1 = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 934,4/1,3 + 622,7/1,3 = 1197,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b1 + Rs;k / s1 = 934,4/1,0 + 622,7/1,0 = 1557,1 kN
P2 - Pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! (d = 0,40m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s = 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 1,90 cnd pilotul strabate un strat coeziv conform Tabel 8 NP 123
s2 = 1,70 cnd pilotul str bate un strat necoeziv conform Tabel 8 NP 123
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1:

!'

c*

cu

= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


70

R4: (1)
(2)

= 1,6; s= 1,3 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB


b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 1,90 cnd pilotul strabate un strat coeziv conform Tabel 8 NP 123
s2 = 1,70 cnd pilotul str bate un strat necoeziv conform Tabel 8 NP 123
b

Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)

Rb;k = Ab qb;k
Conform NP123, punctul 7.2.4.2.5 (iv), pentru pilo!ii de dislocuire care reazem cu baza pe
straturi necoezive:
qb;k = + ( ddbN + d;1DcNq )
unde:
+
coeficient determinat n func!ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza
pilotului, dat n tabelul 10 NP 123
valoarea
de calcul a greut !ii volumice a p mntului de sub baza pilotului
d
media ponderat , prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut !ilor
d;1
volumice ale straturilor str b tute de pilot
db
diametrul pilotului la nivelul bazei
N , Nq factori de capacitate portant determina!i n func!ie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioar , $d, al stratului de la baza pilotului, da!i n tabelul 11 NP 123
Dc
fi#a de calcul a pilotului:
Dc = ,db dac D - ,db
Dc = D dac D . ,db
unde:
, coeficient n func!ie de gradul de ndesare ID al p mntului de la baza pilotului, dat
n tabelul 10 NP 123
Pentru 0,36 < ID < 0,65 rezult : + = 0,4; , = 15
= k2 = 20 kN/m3
3
d;1 = / ki hi / / hi = (18,5$8 + 20$2) / (8+2) = 18,8 kN/m
db = 0,4 m
d

Din tabelul 11 NP 123, pentru $d = 36% rezult : N = 48,6; Nq = 87,6


Dc = ,db = 15$0,4 = 6,0 m (Dc < D)
qb;k = 0,4 (20$0,4$48,6 + 18,8$6$87,6) = 4108 kPa
Ab = "d2/4 = "$0,42/4 = 0,1256 m2
Rezult :
Rb;k = 0,1256$4108 = 516 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)

Calculul rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral a pilotului se face conform tabelului 7.2.
Rs;kcoeziv = 1,2566$262,5 = 329,9 kN

71

Rs;knecoeziv = 1,2566$126,7 = 159,2 kN


U = "d = "$0,4 = 1,2566 m
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)
Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,25 + 489/1,0 = 901,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,3 + 329,9/1,9 + 159,2/1,7 = 664,2 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d = Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,6 + 489/1,3 = 698,7 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d = Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,3 + 329,9/1,9 + 159,2/1,7 = 664,2 kN
P3 - Pilot forat sub noroi bentonitic, cu sec iune circular! (d = 0,40m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s = 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,5 conform Tabel 7 NP 123
s2 = 2,4 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt coeziv n jurul pilotului)
s2 = 1,9 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt necoeziv n jurul pilotului)
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: !' = c* = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = 1,6; s= 1,3 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,5conform Tabel 7 NP 123
s2 = 2,4 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt coeziv n jurul pilotului);
s2 = 1,9 conform Tabel 8 NP 123 (p mnt necoeziv n jurul pilotului)
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei pe baz# a pilotului (Rb;k)
Rb;k= 0,1256$4108 = 516 kN
Valoarea caracteristic# a rezisten$ei de frecare pe suprafa$a lateral# (Rs;k)
Rs;kcoeziv = 1,2566$262,5 = 329,9 kN
Rs;knecoeziv = 1,2566$126,7 = 159,2 kN
Valoarea de calcul a capacit#$ii portante ultime la compresiune (Rc;d)
Ab1G1
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,25 + 489/1,0 = 901,8 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,5 + 329,9/2,4 + 159,2/1,9 = 565,2 kN
Ab1G2
(1) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b + Rs;k / s = 516/1,6 + 489/1,3 = 698,7 kN
(2) Rc;d = Rb;d + Rs;d= Rb;k / b2 + Rs;k / s2 = 516/1,5 + 329,9/2,4 + 159,2/1,9 = 565,2 kN

72

n tabelul 7.3 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit &ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.
Tabelul 7.3 Valori de calcul ale capacit #ii portante ultime la compresiune
Reglementarea tehnic SR EN 1997-1/NB
NP123
Abordarea de calcul
Ab1G1 Ab1G2 Ab1G1 #i Ab1G2
Tip Pilot
Rc;d[kN]
P1
1557,1
1197,8
1557,1
P2
901,8
698,7
664,2
P3
901,8
698,7
565,2
7.9.2. Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune a unor pilo i de beton armat care
str!bat un strat de p!mnt foarte compresibil

Se consider un pilot de beton armat cu o fi# L = 10,0 m, din care 5,0 m ntr-o argil moale #i
5,0 m ntr-un nisip cu pietri# de ndesare medie (fig. 7.9), care suport nc rc rile VG;k = 650
kN (permanent ) #i VQ;k = 250 kN (variabil ).

Argila nisipoasa
Ic=0.3
3
k1=18,5kN/m

cuk=45kPa

1. Parametri geometrici
! Lungimea pilotului L = 10,0 m
! Diametrul pilotului d = 0,4 m

L=10,00

t1=5,00

VGk=650kN
VQk=250kN

5,00

Nisip cu pietris(grSa)
ID= 0.36-0.65 - mediu indesat
3
k2 = 20kN/m

c'k = 0kPa
f k = 36
f cv,k = 33

2. Ac iuni
! Ac iune permanent!: VG;k = 650 kN
! Ac iune variabil!: VQ;k = 250 kN

Figura 7.9 - Situa ia de proiectare


Greutatea volumic! caracteristic! a betonului armat este c;k= 25 kN/m3.
Stratul de argil! are valoarea caracteristic! a greut! ii volumice k1 = 18,5 kN/m3. Nisipul are
parametrii de rezisten ! n stare drenat! "k = 36, ck = 0 kPa "i greutatea volumic! k2 = 20
kN/m3.
Unghiul de frecare interioar! al nisipului n condi ii de volum constant este #cv,k = 33.
73

Se cere calculul capacit! ii portante ultime la compresiune n condi iile de teren dat, pentru
urm!toarele tipuri de pilo i:
P1 pilot prefabricat de sec iune p!trat! (b = 0,40m)
P2 pilot forat cu tubaj recuperabil cu sec iune circular! (d = 0,40m)
P1 - Pilot prefabricat introdus prin batere, cu sec iune p!trat! (b = 0,4m)
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = s = 1,0 conform Tabel A.6(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
Ab1G2: A2 + M2 + R4
M2:

= c# = 1,25 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


cu = 1,40 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = s = 1,3 conform Tabel A.6(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b1 = s1 = 1,0 conform Tabel 4 NP 123
"'

Valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz a pilotului (Rb;k)

Conform NP 123, rela ia (11), valoarea caracteristic! a rezisten ei pe baz! este:


Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa a bazei pilotului
qb;k
valoarea caracteristic! a presiunii pe baz!
Conform NP 123, rela ia (11), valoarea caracteristic! a rezisten ei pe baz! este:
Rb;k = Ab qb;k
unde:
Ab
suprafa a bazei pilotului
valoarea caracteristic! a presiunii pe baz!
qb;k
Ab = d2 = 0,42 = 0,16 m2
Conform tabelului 5 din NP123, pentru pilot cu vrful in p!mnt necoeziv (nisipuri mari) "i
adncimea de nfigere L=10m:
qb;k = 7300 kPa
Dar, conform observa iei 4 de la tabelul 5, valoarea qb;k va trebui corectat!, deoarece t/d<15,
unde:
! t = 5m - adncimea de ncastrare n stratul de nisip mare sau pietri" a vrfului pilotului
! d = 0,4m
! t/d = 5/0,4 = 12,5
74

Prin urmare, valoarea presiunii caracteristice corectate pe baz! devine:


qb;k;cor = qb;k (0,7 + 0,02 t/d) = 7300 (0,7 + 0,25) = 6935 kPa
Rezult!:
Rb;k = 0,16$6935 = 1109,6 kN
Valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral (Rs;k)

Conform NP 123, rela ia (12) valoarea caracteristic! a rezisten ei de frecare pe suprafa a


lateral! pe baz! este:
Rs;k = $ As;i qs;i;k = U $ qs;i;k li
unde:
As;i
suprafa a lateral! a pilotului n stratul i
U
perimetrul sec iunii transversale a pilotului
li
lungimea pilotului n contact cu stratul i
qs;i;k
valoarea caracteristic! a rezisten ei de frecare lateral! n stratul i
U = 4d = 4$0,4 = 1,6 m
Valorile qs;i;k se determin! conform tabelului 6 din NP 123 cu luarea n considerare a
observa iei 3.
mp!r%irea pe straturi s-a detaliat n figura 7.10.

1,00
3,00

9,50

8,00

6,00

4,50
4

2,00

1,00

5,00

Nisip cu pietris
(grSa)

1,00

2,00

2,00

Argila nisipoasa

L=10,00

t1=5,00

2,00

VGk=650kN
VQk=250kN

Figura 7.10
Schema pentru calculul frec!rii pe suprafa a lateral!

75

n tabelul 7.4 s-a centralizat calculul frec!rilor pe suprafa a lateral! a pilotului conform
observa iei 3, care pune n eviden ! faptul c! pentru o suprasarcin! mai mic! de 30 kPa
valoarea qs;k este zero, iar pentru o suprasarcin! mai mare sau egal! cu 30 kPa valoarea qs;k
este de -5 kPa.

Nr.
strat
1
2
3
4
5
6

li
[m]
2
2
1
2
2
1

zi
[m]
1
3
4,5
6
8
9,5

Tabel 7.4 - Calculul Rs;k


qs;i;k [kPa]
Rs;i;k [kN/m]
q < 30 kPa q & 30 kPa q < 30 kPa q & 30 kPa
0

-5

58
61,7
64,2

-31,4
146
155
80,7

Rs;k

381

350

Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

n tabelul 7.5 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit!%ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.

Simbol
PE BAZ'
PE
SUPRAFA(A
LATERAL'
TOTAL

b1

Rb;k [kN]
Rb;d [kN]
q [kPa]
s1

Rs;k [kN]
Rs;d [kN]
Rc;d [kN]

Tabel 7.5 Calculul Rc;d


SR EN 1997-1/NB
Ab1G1
Ab1G2
1,0
1,3
1109,6
1109,6
1109,6
853.5
q < 30 q > 30 q < 30 q > 30
1,0
1,3
381
350
381
350
381
350
293
269
1490,6 1459,6 1146,5 1122,5

NP 123
Ab1G1 "i Ab1G2
1,0
1109,6
1109,6
q < 30
q > 30
1,0
1,0
381
350
381
350
1490,6
1459,6

P2 - Pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! (d = 0,40m)


Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: (1) b = 1,25; s= 1,0 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
(2) b2 = 1,3 conform Tabel 7 NP 123; s2 = 1,2 conform Tabel 8 NP 123
Ab1G2: A2 + M2 + R4
M2:

= c# = 1,25 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1


= 1,40 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
= 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: (1) b = 1,6; s = 1,3 conform Tabel A.7 (RO) SR EN 1997-1/NB
"'

cu

76

(2)

b2

= 1,3 conform Tabel 7 NP 123;

s2

= 1,2 conform Tabel 8 NP 123

Valoarea caracteristic a rezisten!ei pe baz a pilotului (Rb;k)

Rb;k = Ab qb;k
Conform NP 123, punctul 7.2.4.2.5 (iv), pentru pilo ii de dislocuire care reazem! cu baza pe
straturi necoezive:
qb;k = % ( ddbN + d;1DcNq )
unde:
%
coeficient determinat n func ie de gradul de ndesare ID al p!mntului de la baza
pilotului, dat n tabelul 10 NP 123
valoarea de calcul a greut! ii volumice a p!mntului de sub baza pilotului
d
media ponderat!, prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut! ilor
d;1
volumice ale straturilor str!b!tute de pilot
db
diametrul pilotului la nivelul bazei
N , Nq factori de capacitate portant! determina i n func ie de valoarea de calcul a unghiului
de frecare interioar!, "d, al stratului de la baza pilotului, da i n tabelul 11 NP 123
fi"a de calcul a pilotului:
Dc
Dc = &db dac! D ' &db
Dc = D dac! D ( &db
unde:
& coeficient n func ie de gradul de ndesare ID al p!mntului de la baza pilotului, dat
n tabelul 10 NP 123
Conform punctului 7.2.4.2.5 din NP 123, pentru pilot cu vrful in p!mnt necoeziv (nisipuri
mari):
qb;k = % ( d db N + d;1 Dc Nq) + d;2$h
unde:
d;1 media ponderat!, prin grosimile straturilor, a valorilor de calcul ale greut! ii volumice
ale straturilor de p!mnt
d;1

= 5$18,5 + 5$20 / 10 = 19,25 kPa

Dar, conform observa iei, la valoarea qb;k se adaug! termenul d;2$h, unde
calcul a greut! ii volumice a stratului slab "i h, grosimea acestuia.

d;2

este valoarea de

Din tabelul 10 din NP 123, pentru ID = 0.36 ) 0.65


! ) = 0.4
! * = 15
Cum D < *db, rezult! Dc = D = 5,0m, unde:
! db = 0,4m, diametrul pilotului
! Dc fi"a de calul a pilotului
! D fi"a pilotului
Din tabelul 11 din NP 123, n func ie de "d rezult! valorile N +i Nq conform tabelului 7.16
77

NP 123.
= 20 kN/m3 valoarea de calul a greuta ii volumice a p!mntului de sub baza pilotului;
3
d;2 = 18,5 kN/m greutatea volumic! a stratului slab;
h = 5m grosimea stratului slab;
d;2$h = 92,5 kPa
Ab = 0,1256 m2.
d

n tabelul 7.6 sunt prezentate centralizat valorile caracteristice ale rezisten%ei pe baz!, Rb;k.
Valoarea caracteristic a rezisten!ei de frecare pe suprafa!a lateral (Rs;k)

Valorile qs;i;k, se determin! conform tabelul 6 din NP 123, cu luarea n considerare a


observa%iei 3. Imp!r%irea pe straturi s-a detaliat n figura 7.10.
U = *d = *$0,4 = 1,2566 m
n tabelul 7.7 s-a centralizat calculul frec!rilor pe suprafa a lateral! a pilotului, Rs;k
Tabel 7.6 Valori caracteristice ale rezisten#ei pe baz!, Rb;k
Ab1G1
Ab2G2
1,00
1,25
"'
"k []
36
36
"d []
36
30,2
48,6
17,89
N
Nq
87,6
33,86
qb;k [kPa]
3618,5
1454,5
Rb;k [kN]
454
183
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

n tabelul 7.8 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit!%ii portante ultime la
compresiune, Rc;d.
Tabel 7.7 - Calculul Rs;k
qs;i;k
Rs;k
[kPa]
[kN/m]
zi
Nr. li
strat [m] [m]
q < 30 kPa
q & 30 kPa
q < 30 kPa
q & 30 kPa
coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv coeziv necoeziv
1
2
0
-5
0
-31.4
2
2
3
3
1
4,5
4
2
6
58
58
145,77
145,77
5
2
8
61,7
61,7
155,07
155,07
6
1
9,5
64,2
64,2
80,68
80,68
Rs;k

381,5

-31,4

381,5

78

Simbol
PE
BAZ'
PE
SUPRAFA(A
LATERAL'
TOTAL

Rb;k[kN]
Rb;d[kN]
q [kPa]
s

Rs;k [kN]
Rs;d[kN]
Rc;d[kN]

SR EN 1997-1/NB
Ab1G1
Ab1G2
1,25
1,6
454
183
363,2
114,4
q < 30 q > 30
q < 30
q > 30
1,0
1,3
381,5
350,1
381,5
350,1
381,5
350,1
293,5
269,3
744,7
713,3
407,9
383,7

Tabel 7.8 - Calculul Rc;d


NP 123
Ab1G1
Ab1G2
1,3
454
183
349,2
140,8
q < 30 q > 30 q < 30 q > 30
1,7
381,5
350,1 381,5 350,1
224,4
205,9 224,4 205,9
573,6
555,1 365,2 346,7

7.9.3 Calculul capacit! ii portante ultime la compresiune pe baza nc!rc!rilor statice de


prob!. Determinarea num!rului necesar de pilo i.

Se cunosc rezultatele inc!rc!rilor statice de prob!, Rc;m, pentru 4 pilo i fora%i de beton armat
cu lungimea de 55,5 m +i diametrul de 1,22 m:
P1: Rc;m = 14,0 MN
P2: Rc;m = 14,4 MN
P3: Rc;m = 12,1 MN
P4: Rc;m = 13,9 MN
nc!rc!rile pe funda%ia pe pilo%i sunt:
VG;k = 31 MN
VQ;k = 16 MN
Calculul capacit !ii portante ultime la compresiune pe baza nc rc rilor statice de
prob

Valoarea de calcul a capacit! ii portante ultime la compresiune (Rc;d) depinde de abordarea de


calcul.
Ab1G1: A1 + M1 + R1
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R1: t = 1,15 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Ab1G2: A2 + M1 + R4
M1: "' = c# = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1
R4: t = 1,5 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB
Valoarea caracteristic a capaci! tii portante ultime la compresiune (Rc;k)

Rc;k = Min {(Rc;m)med / +1; (Rc;m)min / +2}


unde:
79

valoarea m!surat! a lui Rc n una sau mai multe nc!rc!ri de prob! pe pilo i
valoarea medie a lui Rc,m
valoarea minim! a lui Rc,m
coeficien%i de corelare

Rc;m
(Rc;m)med
(Rc;m)min
+1; +2

Pentru Ab1G1 si Ab1G2, valorile +1; +2 sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):
+1 = 1,15
+2 = 1,05
(Rc;m)med = (14 + 14,4 + 12,1 + 13,9)/4 = 13,6 MN
(Rc;m)min = min(14; 14,4; 12,1; 13,9) = 12,1 MN
Ab1G1 si Ab1G2
Rc;k = Min (13,6/1,15;12,1/1,05) = 11,52 MN
Valoarea de calcul a capacit !ii portante ultime la compresiune (Rc;d)

Rc;d = Rc;k /

Ab1G1
Rc;d = 11,52/1,15 = 10 MN
Ab1G2
Rc;d = 11,52/1,5 = 7,7 MN
Determinarea num rului necesar de pilo"i (np)
Ab1G1

A1:

= 1,35;

= 1,5

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1,35$31 + 1,5$16 = 65,85 MN

Rezult!:
np = Fc;d/ Rc;d = 65,85/10 = 6,59
Ab1G2

A2:

G=

1;

= 1,3

Fc;d = VG;d + VQ;d =

GVG;k

QVQ;k

= 1$31 + 1,3$16 = 51,8 MN

Rezult!:
np = Fc;d / Rc;d = 51,8/7,7 = 6,73

80

Num!rul minim necesar de pilo i este:


np;min = max(6,59; 6;73) = 7
7.9.4 Determinarea rezisten ei de calcul la nc!rcare transversal! pe baza ncerc!rilor pe
pilo i de prob!

n urma ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal, pe baza valorilor m!surate, Rtr,m,
s-au determinat valorile medii, (Rtr,m)med, respectiv valorile minime, (Rtr,m)min, ale rezisten%ei la
nc!rcare transversal! (tab. 7.9). Toate ncerc!rile au fost efectuate pe acela+i amplasament +i
acela+i tip de pilot.
Determinarea rezisten!ei caracteristice la nc rcare transversal (Rtr,k)

Rtr;k = Min {(Rtr;m)med / +1;(Rtr;m)min / +2}


Valorile coeficien%ilor de corelare,+1; +2, sunt date n tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.
Tabel 7.9 Rezultatele ncerc!rilor pe pilo i de prob! solicita i transversal
Rezisten a la nc!rcare transversal!
Num!rul de
ncerc!ri
realizate

(Rtr,m)med

(Rtr,m)min

[kN]

[kN]

1622

1622

1453

1284

1408

1284

1330

1096

Pentru n = 1 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,5
+2 = 1,5
Rtr;k= Min (1622/1,5;1622/1,5) = 1081 kN

Pentru n = 2 (pilo i ncerca i):

+1 = 1,35
+2 = 1,25
Rtr;k= Min (1453/1,35;1284/1,25) = 1027 kN

Pentru n = 3 (pilo i ncerca i):


+1 = 1,25
+2 = 1,1
Rtr;k= Min (1408/1,25;1284/1,1) = 1126 kN

Pentru n = 4 (pilo i ncerca i):

+1 = 1,15
81

+2 = 1,05
Rtr;k= Min (1330/1,15;1096/1,05) = 1044 kN
Determinarea rezisten!ei de calcul la nc rcare transversal (Rtr,d)
Rtr,d = (Rtr,k)min/

tr

= 1027/2 = 513,5 kN

Valoarea coeficientului par ial

tr

= 2 este indicat! n NP 123, punctul 8.2.2.

7.9.5 Calculul unui grup de pilo i de beton armat la st!ri limit! conform NP 123

Se consider! o funda ie pe pilo i de beton armat.


nc!rc!rile permanente transmise funda iei, la partea superioar! a radierului, sunt:
- nc!rcare axial!, VG;k = 1500 kN;
- moment de r!sturnare, MG;k = 1467 kNm.
Se consider! condi iile de teren "i pilo ii conform datelor prezentate la pct. 7.9.1, pilotul tip P2
(pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular! de 0,40 m "i fi"a L = 10,00 m) (fig. 7.6
"i 7.7).
Funda ia este alcatuit! din 6 pilo i dispu"i la distan a de 1,20 m interax (fig. 7.11). Grosimea
radierului, hR, este de 0,6 m. Adncimea de fundare se consider! la -1,0 m sub nivelul
terenului de fundare.
Capacitatea portant ultim la compresiune (Rc;d)
Rc;d = 664,2 kN (pct. 7.9.1, pilotul tip P2)
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

Capacitatea portant! ultim! la compresiune a unui pilot care lucreaz! n grup se calculeaz! cu
rela ia [(19) NP 123]:
Rc;g = muRc;d
unde:
mu = f(r/r0) - coeficient de utilizare;
r = lumina ntre 2 pilo i vecini;
r0 = ,(li tg$i) - raza de influen ! a pilotului n planul bazei;
li = grosimea stratului i prin care trece pilotul;
$i = ("d / 4)
r0 = 7 tg (12-/4) + 2 tg (36-/4) = 0,68
r = 0,8m
r/r0 = 0,8/0,68 = 1,17
Rezult!:
mu = 0,785 (Tabelul 14 NP 123)
Rc;g = 0,785$664,2 = 521,4 kN.
82

3.2
0.4

1.2

2.0

1.2

0.4
0.4

1.2

1.2

0.4

Figura 7.11
Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,2 m
Rezisten!a ultim la trac!iune(Rt;d)

Rezisten a ultim! la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se calculeaz! cu rela ia [(27) NP
123]:
Rt;d = U,(qs;i;kli) / (
m = 2,4

m s2)

Rezult!:
Rt;d = (329,9/1,9 + 159,2/1,7) / 2,4 = 111,4 kN.
Calculul solicit rilor axiale n pilo!i

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se poate face prin metoda simplificat!, n baza
ipotezelor urm!toare:
-

radierul este infinit rigid


pilo ii sunt bare rigide
nc!rc!rile transmise de radier la pilo i sunt preluate integral de pilo i (se neglijeaz!
transmiterea nc!rc!rilor la teren prin baza radierului)
calculul solicit!rilor se face independent pentru nc!rc!rile axiale, respectiv transversale
(se admite suprapunerea de efecte)

nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:


NG;k= VG;k + GR;k = 1596kN; GR;k - greutatea radierului;
MG;k = 1467kNm1)

c;k

= 25 kN/m3

1) Not!: n cazul unei for e t!ietoare permanente (TG;k) la partea superioar! a radierului,
MG;T;k = MG;k + TG;k hR

83

nc!rc!rile de calcul reduse la baza radierului pe pilo i sunt:


Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2155 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1596 kN
MG;d = 1467 kNm

Calculul solicit!rilor axiale n pilo i, Si, se face utiliznd rela ia:

unde:
np = num!rul de pilo i
xi = distan a din centrul pilotului i n centrul radierului pe direc ia solicit!rii
n tabelul 7.10 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri permanente

Solicit!ri n pilo i
Capacitatea portant! a
unui pilot

Tabel 7.10 Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
NG;k [kN]
1596
1467
MG;k [kN]
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2155
1596
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
771,6
571,6
Smin [kN]
-53,3
-39,6
Rc;g [kN]
521,4
Rt;d [kN]
111,4

Verific rile la starea limit ultim - SLU

Rela ia general! de verificare este:


Si . Rd
unde:
Si - solicitarea axial! n pilotul i corespunz!toare st!rii limit! ultime
Rd - capacitatea portant! de calcul corespunzatoare
Conform valorilor din tabelul 7.10:
Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru nici una din abord rile de calcul.

84

Redimensionarea grupului se face m!rind distan a interax dintre pilo i.


a) Distan a interax dintre pilo i de 1,60 m (Fig. 7.12).
Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,2/0,68 = 1,765


Rezult!:
mu = 0,941.
Rc;g = 0,941$664,2 = 625,1 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1644 kN;
MG;k = 1467 kNm.

4.0
0.4

1.6

1.6

2.4

0.4
0.4

1.6

1.6

0.4

Figura 7.12 Grupul de pilo i. Vedere n plan. Distan a interax 1,6 m


nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2219 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1644 kN
MG;d = 1467 kNm

85

n tabelul 7.11 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tip nc!rc!ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.11 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordarea de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
1644
NG;k [kN]
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2219
1644
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
679
503
Smin [kN]
60,5
44,8
Rc;g[kN]
625,1
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.11:


Smax > Rc;g / Verificarea nu este ndeplinit pentru abordarea de calcul Ab1G1.

b) Distan a interax dintre pilo i de 1,80 m


Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz n grup (Rc;g)

r/r0 = 1,4/0,68 = 2,05


Rezult!:
mu = 1;
Rc;g = Rc;d = 664,2 kN.
nc!rc!rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:
NG;k= VG;k + GR;k = 1672kN;
MG;k = 1467kNm.
nc!rc!rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:
Ab1G1
G = 1,35
NG;d = 2257 kN
MG;d = 1980 kNm
Ab1G2
G = 1,00
NG;d = 1672 kN
MG;d = 1467 kNm

n tabelul 7.12 sunt centralizate rezultatele ob inute.


86

Tip nc rc ri

ncarc!ri
permanente
Solicit!ri n
pilo i
Capacitatea
portant!

Tabel 7.12 - Solicit!rile axiale n pilo i


Abordare de calcul
Simbol
Ab1G1
Ab1G2
1672
NG;k [kN]
MG;k [kN]
1467
1,35
1,00
G[-]
NG;d [kN]
2257
1672
MG;d [kN]
1980
1467
Smax [kN]
652
482
Smin [kN]
101
75
Rc;g[kN]
664,2
Rt;d[kN]
111,4

Conform valorilor din tabelul 7.12:


Smax < Rc;d / Verificarea este ndeplinit .
Smin < Rt;d / Verificarea este ndeplinit .
Verificarea la starea limit de exploatare - SLE
Tasarea probabil! a funda iei pe pilo i se calculeaz! conform anexei D din NP123.

87

CAPITOLUL 8.
PROIECTAREA GEOTEHNIC# A ANCORAJELOR N TEREN

Prezentul capitol corespunde cerin elor normativului NP 114 care sunt conforme cu
prevederile din sec iunea 8 din SR EN 1997-1 privind proiectarea ancorajelor temporare "i
permanente care transmit o for ! de trac iune unui strat rezistent de p!mnt sau de roc!.
Ancorajele pot fi pretensionate sau nepretensionate.
8.1 St ri limit caracteristice ancorajelor

n metoda st!rilor limit! sunt analizate: starea limit ultim (SLU) "i starea limit de
exploatare (SLE, numit $i stare limit de serviciu). Aceast! metod! de calcul are la baz!
utilizarea de coeficien i de siguran ! diferen ia i, denumi i coeficien%i par iali, pentru nc!rc!ri,
propriet! ile materialelor "i rezisten e. Aplicarea coeficien%ilor par iali de siguran ! are
avantajul de a putea distribui diferit marja de siguran ! pentru diferi ii parametri care intervin
n calcul.
n cazul ancorajelor n teren, st!rile limit! trebuie s! fac! referiri la deplas!ri excesive sau
ruperi care pot privi, pe de o parte, ancorajul propriu-zis (cap de ancorare, arm!tur!, bulb), iar
pe de alt! parte interac iunea cu terenul (frecare bulb de ancorare teren) respectiv cedarea
general! a terenului.
St!rile limit! caracteristice ancorajelor n teren sunt cele indicate n standardul SR EN 1997-1,
paragraful 8.2, respectiv n NP114.
8.2 Ac!iuni $i situa!ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru calculul la st!ri limit! al ancorajelor sunt cele
precizate n SR EN 1997-1, paragraful 8.3. "i n normativul NP114.
Orice interac iune teren structur! trebuie luat! n considerare atunci cnd se determin!
ac iunile de proiectare pentru ancoraje.
For a din ancoraj, P,trebuie luat! n considerare ca o ac iune nefavorabil! la proiectarea
ancorajului
Ac iunile sunt definite n conformitate cu SR EN 1990 "i vor fi considerate n conformitate cu
prevederile paragrafului 2.4.2 din SR EN 1997-1.
La calculul ancorajelor structurilor realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR
EN 1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor
respecta prevederile P100-1.

88

8.3 Abord ri de calcul specifice ancorajelor

Abord!rile de calcul aplicabile ancorajelor, conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


sunt:
Abordarea de calcul 1

Gruparea 1: A1 + M1 + R1
Gruparea 2: A2 + M1 + R4
NOTA 1 n gruparea 1, coeficien ii par iali (de siguran !) sunt aplica i asupra ac iunilor "i asupra parametrilor
de rezisten ! ai terenului. n gruparea 2, coeficien ii par iali sunt aplica i asupra ac iunilor, asupra rezisten elor
terenului "i, uneori, asupra parametrilor de rezisten ! ai terenului.
NOTA 2 n gruparea 2, setul de coeficien i par iali (de siguran !) M1 este utilizat pentru a calcula rezisten ele
ancorajelor.

Dac! este evident c! una dintre cele dou! grup!ri guverneaz! proiectarea, nu este necesar s!
se mai efectueze calculele "i cu cealalt! grupare. Totu"i, grup!ri diferite se pot dovedi critice
pentru aspecte diferite ale aceluia"i proiect.
Celelalte abord!ri de calcul (2 "i 3) sunt eliminate, n cazul ancorajelor, de c!tre SR EN 19971/NB "i NP 114.
8.4 Calculul la starea limit ultim
Calculul ancorajului

Valoarea de calcul, Ra;d, a rezisten ei la smulgere, Ra, a unui ancoraj, trebuie s! ndeplineasc!
urm!toarea condi ie limit!:
(8.1)

Pd.Ra;d
unde Pd este valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului

Valorile de calcul ale rezisten ei la smulgere pot fi determinate pe baza rezultatelor


ncerc!rilor ntreprinse asupra ancorajelor sau prin calcul.
Valori de calcul ale rezisten elor la smulgere stabilite pe baza rezultatelor ncerc!rilor
Valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere trebuie stabilit! pe baza valorii caracteristice Ra;k,
folosind rela ia:
Ra;d = Ra;k/

(8.2)

NOT': Coeficientul par ial,


ancorajului.

a,

ia n considerare abaterile nefavorabile ale rezisten ei la smulgere ale

Coeficien ii par iali a,sunt defini i n SR EN 1997-1/NB.


89

Este indicat s! se coreleze valoarea caracteristic! cu ncerc!rile de control prin aplicarea unui
coeficient de corelare +a (SR EN 1997-1/NB). Acest lucru se refer! la tipurile de ancoraje care
nu sunt controlate n mod individual prin ncerc!ri de recep ie. Dac! se folose"te un coeficient
de corelare +a, acesta trebuie s! fie bazat pe experien !.
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune determinat! prin calcul
Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune trebuie evaluat! n conformitate cu principiile din
SR EN 1997-1, paragrafele 2.4.7 "i 2.4.8, dup! caz.
Valoarea de calcul a rezisten ei structurale a ancorajului
La proiectarea structural! a ancorajului trebuie satisf!cut! inegalitatea:
Ra;d

Rt;d

(8.3)

Rezisten a materialului ancorajelor trebuie calculat! n conformitate cu standardele SR


EN 1992, SR EN 1993 "i SR EN 1537, dup! cum sunt pertinente.
Atunci cnd ancorajele sunt supuse ncerc!rilor de control, Rt;dtrebuie s! in! seama de
trac iunea de prob! (conform SR EN 1537).
Valoarea de calcul a nc!rc!rii ancorajului
n stabilirea valorii de calcul a nc!rc!rii din ancoraj, Pd, se alege valoarea maxim! rezultat!
n urma calculului structurii de sus inere, astfel:
-

for a rezultat! n urma calculului la SLU a structurii de sus inere;


sau for a rezultat! din calculul la SLE a structurii de sus inere, dac! aceasta este
relevant!.

8.5 Calculul la starea limit de exploatare (serviciu)

Starea limit! de exploatare se refer! la condi iile care duc la pierderea utilit! ii func ionale a
unui component sau a ntregii structuri. Aceasta poate fi provocat! de deforma iile terenului
sau ale structurii.
Calculul ancorajelor la starea limit! de exploatare se va realiza respectnd prevederile din SR
EN 1997-1, paragraful 8.6. "i ale normativului NP114.
Valoarea coeficientului de model aplicat asupra for ei corespunz!toare st!rii limit! de
exploatare pentru ca rezisten a ancorajului s! asigure o securitate suficient! este indicat! n
Anexa Na ional! SR EN 1997-1/NB. Se poate adopta valoarea 1.0 pentru coeficientul de
model cu condi ia aplic!rii prevederilor SR EN 1997-1 paragraful 8.5. "i ale NP 114.

90

8.6. Exemple de calcul


8.6.1. Exemplul 1. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt necoeziv (ancoraje tip
C ancoraje temporare)

8.6.1.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioar! (valoare caracteristic!): ! = 30o
Solicit!rile asupra ancorajului:
- inc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 250 kN (nc!rcare permanenta)
EQ = 100 kN (nc!rcare temporara)
Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.1.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB

Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.1.2.1 Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A1
"G = 1.35
"Q = 1.5
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
"! = 1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
R1
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):
D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
91

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn % c min
A1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (determinat! pe baza
ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
unde:
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
ftk rezisten#a caracteristic! la ntindere a arm!turii;
At - aria transversal! a arm!turii ancorajului;
n = 6 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
se considera "a = 1.11 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad1 = 576.37 kN
487.5 kN < 576.37 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
92

PdSLE = EG + EQ

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

$pk - efortul unitar de blocare;


ki - suma pierderilor de tensiune in ancoraj;
% - coeficient al pierderii de tensiune, dat n tabel (NP 114)
+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350 kN < 371.304 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare;
za - lungimea zonei de ancorare;
fin rezisten#a normat! pe suprafa a lateral! a zonei de ancorare (NP 114).
Def = 3D
za = 6.5 m
(lungime propus!)
fin = 105 kN/m2
# = 30o
se considera "a = 1.78 (NP114)
Pd = 487.5 kN
Rad3 = 540.3 kN
487.5 kN < 540.3 kN (verificare ndeplinit!)
8.6.1.2.2 Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3
(Tabel A.3, SR EN 1997-1)
M1
"# = 1
(Tabel A.4, SR EN 1997-1)
R4
"at = 1.1
(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)
93

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7arm!turi # 4mm
- sec iune nominal! toron:
d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=6
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 527.788 mm2
"a = 1.11
Pd = 380 kN
Rad1 = 575.8 kN
380 kN < 575.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
94

7
+ pk n
100
At = 527.788 mm2
PdSLE = 350 kN
Rad2 = 371.304 kN
350kN , 371.304kN
(k i %

(verificare ndeplinit!)

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 3D
za = 5.5 m
(lungime propus!)
2
fin = 105 kN/m
"a = 1.78
Pd = 380 kN
Rad3 = 457.1 kN
(verificare ndeplinit!)
380 kN < 457.1 kN
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt necoeziv

Tabel 8.1
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

30

250

100

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

A1
1.35;
1.5

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

1.1

150

6.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

5.5

95

8.6.2. Exemplul 2. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mnt coeziv (ancoraje tip C
ancoraje temporare)

8.6.2.1. Date de intrare:


Caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt:
- unghi frecare interioara (valoare caracteristica): # = 9o
- coeziune (valoare caracteristica): c = 15 kPa
Solicit!rile asupra ancorajului:
- nc!rc!ri (valori caracteristice):
EG = 200 kN
EQ = 75 kN

(nc!rcare permanent!)
(nc!rcare temporar!)

Not : nc!rc!rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr!ri de sus inere sau al unui alt tip
de structur! ancorat! n teren.

8.6.2.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 "i SR EN 1997-1/NB


Abordarea de calcul 1
1. Gruparea 1: A1 + M1 + R1
2. Gruparea 2: A2 + M1 + R4
8.6.2.2.1. Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):
Coeficien#ti par#iali (de siguran !):
A1

"G = 1.35
"Q = 1.5

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R1

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al arm!turii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
96

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Condi ia general! de verificare a ancorajului n teren:
Pd< Rad
Pd valoarea de calcul a solicit!rii n ancoraj;
Rad valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (poate fi determinat! pe
baza ncerc!rilor pe teren sau prin calcul).
Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui Rad este determinat! prin calcul (cu respectarea prevederilor
normativului NP 114).

Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):


a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n=5
(num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 420 kN
Rad1 = 479.8 kN
420 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

97

+pkadm = 0.76Rpn
+pk< 0.76 Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN
(verificare ndeplinit!)
Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)
Pd< Rad3
(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
(lungime propus!)
za = 10.5 m
2
fin = 70 kN/m
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 420 kN
Rad3 = 484.8 kN
420 kN < 484.8
(verificare ndeplinit!)
8.6.2.2.2. Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):
Coeficien#i par#iali (de siguran !):
A2
"G = 1.1
"Q = 1.3

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

"# = 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

"at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB ancoraje temporare)

M1
R4

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):


D = 150 mm
Diametrul nominal al armaturii (propunere):
da = 4 mm
Un toron (propunere): 7 arm!turi # 4mm
98

- sec iune nominal! toron:


d2
A1t % 7$ a
4
A1t = 87.965 mm2
For a de rupere minim! toron:
Frmin = 147150 N
For a de curgere minim! toron:
Fcmin = 122630 N
Rezisten a normat! a arm!turii pretensionate:
F
R pn c min
A 1t
Rpn = 1.394x103 N/mm2
Verificarea n func ie de arm!tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):
a) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLU
Pd< Rad1
Pd = "GEG + "QEQ
Rad1 = ftkAt / "a
ftk = Rpn / 1.15
n = 5 (num!r de toroane propus)
At = nA1t
At = 439.823 mm2
"a = 1.11
Pd = 330 kN
Rad1 = 479.8 kN
330 kN < 479.8 kN
(verificare ndeplinit!)
b) Pentru solicit!rile corespunz!toare SLE
PdSLE < Rad2
PdSLE = EG + EQ
(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)
R ad 2 % A t &+ pk * )( k i '

+pkadm = 0.76Rpn
(NP 114, TBP - ancoraje temporare)
+pk< 0.76 Rpn
+pk = +pkadm = 1.06x103 n/mm2
) = 0.8
7
(k i %
+ pk n
100
At = 439.823 mm2
PdSLE = 300 kN
Rad2 = 335.516 kN
300 kN < 335.516 kN (verificare ndeplinit!)
99

Verificarea n func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)


(pentru solicit!rile corespunz!toare SLU)
Pd< Rad3
Pd = "GEG + "QEQ
Rad3 = N2s / "a
N2S = $ Def za fin
Def = 2.5D
za = 8 m
(lungime propus!)
2
fin = 70 kN/m
(Ic = 0.75 ... 1.0)
"a = 1.78
Pd = 330 kN
Rad3 = 369.4 kN
330 kN < 369.4 kN
(verificare ndeplinit!)
Rezultatele calculului ancorajelor n masiv de p mnt coeziv

Tabel 8.2
Parametri
geotehnici

nc!rc!ri
permanente

nc!rc!ri
temporare

Coeficien i par iali

Diametru
foraj

Diametru
arm!tur!

Nr. arm!turi /
toron

Num!r
toroane

Lungime
bulb

c (kPa)

EG (kN)

EQ (kN)

A1

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

za (m)

15

200

75

1.35; 1.5

1.1

150

10.5

A2

M1

R4

1; 1.3

1.1

150

100

CAPITOLUL 9.
PROIECTAREA GEOTEHNIC! A LUCR!RILOR DE SUS"INERE
9.1 Generalit "i

Lucr!rile de sus inere sunt lucr!ri care au ca scop re inerea terenului (p!mnt, roci, umpluturi)
"i a apei. n aceast! categorie sunt incluse toate tipurile de lucr!ri "i sisteme de sprijin n care
elementele structurale sunt supuse for elor generate de materialul re inut (teren, ap!).
Prezentul capitol respect! prevederile Normativului NP 124 "i ale SR EN 1997-1 "i se refer!
la urm!toarele tipuri de lucr!ri:
- ziduri de sprijin
- ziduri de sprijin de greutate din piatr! sau beton simplu, inclusiv gabioane
- ziduri de sprijin tip cornier din beton armat,
- ziduri de sprijin din c!soaie,
- pere i de sprijin
- sprijiniri simple din lemn "i din elemente metalice de inventar pentru sus inerea
excava iilor
- pere i din palplan"e
- pere i ngropa i
- pere i de sus inere de tip mixt
- pere i de sus inere realiza i prin injec ie cu presiune nalt! (tehnologia jet-grouting)
Aceste lucr!ri de sus inere sunt definite n capitolul II.1 al NP 124.

9.2. St ri limit

Pentru calculul la st!ri limit! al lucr!rilor de sus inere se vor analiza cel pu in urm!toarele
situa ii:
- stabilitatea general!,
- posibilitatea ca un element structural sau leg!tura dintre elemente s! cedeze,
- rupere mixt! n teren "i n elementul structural,
- cedare hidraulic! de tip ridicare hidraulic! sau eroziune regresiv!,
- pr!bu"irea sau afectarea exploat!rii normale a lucr!rii de sus inere sau a lucr!rilor
nvecinate datorit! deplas!rilor structurii de sus inere,
- exfiltra ii masive de ap! prin sau pe sub perete,
- transport masiv de particule de p!mnt prin sau pe sub perete,
- modific!ri importante ale parametrilor ce definesc regimul de curgere al apei subterane.
Pentru ziduri de sprijin de greutate sau lucr!ri din p!mnt armat se mai analizeaz! "i:
- cedarea terenului de fundare prin pierderea capacit! ii portante,
- alunecare pe talpa zidului,
- r!sturnarea zidului.
Pentru pere i ngropa i trebuie luate n calcul "i:
- rotirea sau transla ia peretelui sau a unor p!r i ale acestuia care pot duce la cedare;
- pierderea echilibrului vertical al peretelui.
101

In afar! de st!rile limit! prezentate, considerate individual, trebuie luate n considerare "i
combina ii ale acestora.
9.3. Ac"iuni $i situa"ii de proiectare

Ac iunile "i situa iile de proiectare pentru lucr!rile de sus inere sunt cele precizate n
paragraful IV.3.9 din NP 124.
Valorile reprezentative ale ac iunilor (Frep) sunt ob inute printr-o combina ie a valorilor
caracteristice (Fk), prin considerarea coeficientului de combina ie, ., n baza prevederilor din
SR EN 1990 "i SR EN 1991.
Pentru structurile de sus inere realizate n zone seismice se vor respecta prevederile SR EN
1998-1, paragraful 2.1, precum "i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor respecta
prevederile P 100-1.
Structurile construite n zone seismice trebuie s! respecte dou! exigen e fundamentale:
- s! nu cedeze (s! reziste ac iunilor seismice de calcul f!r! cedare local! sau general!,
conservndu-"i integritatea structural! "i o capacitate portant! rezidual! dup! evenimentul
seismic);
- s! fie limitate deforma iile (structura trebuie s! fie conceput! "i construit! astfel nct s!
reziste ac iunilor seismice cu probabilitate de apari ie mai mare dect cea de calcul f!r! a
ap!rea deterior!ri "i limit!ri ale exploat!rii).
Grup!rile ac iuniii seismice cu alte ac iuni trebuie realizate n conformitate cu SR EN 1990
(paragraful 6.4.3.4) "i SR EN 1998-1 (paragraful 3.2.4).

9.4. Metode de proiectare

Metodele prin care se verific! atingerea st!rilor limit! sunt (a se vedea "i paragraful IV.4 din
NP 124):
- prin calcul
- pe baz! m!surilor prescriptive
- pe baz! de modele experimentale
- metode observa ionale.
Metodele de proiectare prin calcul sunt descrise n NP 124 pentru fiecare tip de lucrare de
sus inere n parte.

Modelul de calcul utilizat trebuie s! descrie comportarea prezumat! a terenului, pentru starea
limit! considerat!. Dac! pentru o stare limit! nu exist! modele de calcul fiabile, calculul
trebuie realizat pentru o alt! stare limit!, folosind coeficien i care s! asigure c! dep!"irea st!rii
limite considerate este suficient de improbabil!. n astfel de cazuri, proiectarea se poate face
"i pe baz! de m!suri prescriptive, modele, ncerc!ri sau metode observa ionale. Modelul de
calcul considerat poate fi: analitic, semi-empiric sau numeric.
Metoda de calcul aleas! pentru a fi utilizat! depinde de complexitatea structurii, de procesul
de construire, de informa iile necesar a fi ob inute prin calcule, de datele de intrare avute la
dispozi ie "i de beneficiul din punct de vedere economic care rezult! n urma rafin!rii
102

calculelor. De exemplu, dac! peretele ngropat trebuie s! satisfac! doar condi ii de


impermeabilitate, calculele prea complexe ofer! beneficii reduse. De asemenea, nu sunt
indicate calcule complexe pentru cazuri n care interac iunea teren structur! este pu in
relevant! (de exemplu la pere ii n consol!).
Metodele de proiectare pe baz de m suri prescriptive sunt prev!zute pentru lucr!rile de
sprijiniri simple ale excava iilor, pentru adncimi de pn! la 3 m. Pentru adncimi mai mari
de excavare sau atunci cnd pe terenul din spatele peretelui exist! suprasarcini, dimensionarea
prin calcul este obligatorie.
Metodele bazate pe modele experimentale sunt indicat a se utiliza la lucr!ri de sus inere
complexe, la care comportarea lucr!rii de sus inere n interac iune cu terenul nu este
cunoscut! sau nu este corect modelat! prin metodele de calcul curente. Din aceast! categorie
se pot aminti modele de laborator (clasice sau centrifugate) sau la scar! real!. In aceast!
categorie poate fi introdus! "i adaptarea, respectiv validarea modelului de calcul, pe baza
experien ei similare. In urma realiz!rii unor lucr!ri de sus inere "i a monitoriz!rii acestora pe
anumite amplasamente "i a compara iei ntre m!sur!tori "i rezultatele de calcul, modelul de
calcul poate fi mbun!t! it. Aceast! modalitate de calare a unor modele de calcul este mai
accesibil! dect varianta unor model!ri experimentale. Pentru a da ns! rezultate este necesar!
o baz! de date riguroas!, cu nregistr!ri cu un grad ridicat de fiabilitate.

Aplicarea metodelor observa"ionale presupune monitorizarea lucr!rii de sus inere "i


corectarea proiectului pe parcursul execu iei. Dac! m!sur!torile realizate n timpul execu iei
indic! valori diferite de cele din proiect pentru anumite m!rimi (deplas!ri, for e n "prai uri,
nivelul apei etc.) se aplic! prevederile SR EN 1997-1 paragraful 2.7.
Rezultatele calculelor se vor confrunta ori de cte ori este posibil cu experien a comparabil!.
Dificultatea n a prognoza comportarea lucr!rii de sus inere nu reprezint! singurul motiv
pentru adoptarea metodei observa ionale. Proiectarea geotehnic! presupune o bun! cunoa"tere
a parametrilor geotehnici, dar chiar "i o investiga ie atent! este susceptibil! de a nu detecta
anumite condi ii ale terenului care pot influen a hot!rtor comportarea lucr!rii. De aceea,
metoda observa ional! poate fi considerat! ca o parte integrant! a conceptului de siguran ! "i
este necesar a fi planificat! nc! din faza de proiectare.

Figura 9.1. Principiul metodei observa ionale


103

Metoda observa ional! este o metod! de proiectare a c!rei aplicare presupune mai mult dect
o corectare a proiectului din mers. Este necesar! prevederea n proiect a unor planuri de
m!suri "i a unor ac iuni corective n cazul detect!rii unor neconformit! i ntre situa ia din
realitate "i ipotezele, parametrii sau situa iile considerate n proiectare. Pe de alt! parte,
metoda observa ional! nu poate fi considerat! ca o alternativ! la o investiga ie geotehnic!
corespunz!toare.
In principiu, metoda observa ional! se aplic! structurilor ncadrate n categoria geotehnic! 3
proiecte foarte complexe, cu pronun at! interac iune teren structur! (pere i de sus inere
flexibili ancora i pe mai multe nivele, de exemplu), lucr!ri n care presiunea apei este
important! "i variabil! (de exemplu, lucr!ri n zone maritime, eventual n zone cu maree
important!), sisteme complexe n interac iune alc!tuite din teren, excava ie adnc!, lucrare de
sprijin "i cl!diri nvecinate sau construc ii pe pante.

9.5 Evaluarea presiunii p mntului

Atunci cnd se determin! valorile de proiectare ale presiunilor p!mntului, unul din
elementele cele mai importante este considerarea acelor tipuri de presiuni "i acelor
amplitudini care sunt acceptabile pentru deplas!rile "i deforma iile lucr!rii de sus inere, cu
alte cuvinte care sunt posibil a se produce pentru starea limit! considerat!.
Principalii factori de influen ! ai presiunii p!mntului sunt:
- suprasarcina de la suprafa a terenului,
- geometria terenului "i a peretelui,
- nivelul apei subterane precum "i for ele hidrodinamice,
- m!rimea, direc ia "i sensul deplas!rii lucr!rii de sus#inere,
- caracteristicile geotehnice ale masivului de p!mnt sprijinit ,
- caracteristicile de rigiditate ale peretelui de sus inere "i ale sistemului de sprijin,
- caracteristicile de frecare pe suprafa#a de contact lucrare de sprijin - teren,
- n cazul rocilor mai trebuie luat! n calcul prezen a, geometria "i caracteristicile
eventualelor discontinuit! i.
Se presupune c! frecarea maxim! pe peretele de sprijin nu poate apare simultan cu rezisten a
maxim! la forfecare de-a lungul suprafe ei de rupere.
Valoarea presiunii p!mntului pentru calculul la starea limit! ultim! este, n general, diferit!
de valoarea acesteia la starea limit! de exploatare, ea neavnd o singur! valoare caracteristic!.
La evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de eventualul poten ial de umflare al
p!mntului, precum "i de efectul compact!rii umpluturii din spatele lucr!rii de sprijin.
Valorile limit! ale presiunii p!mntului trebuie determinate n func ie de deplasarea relativ! a
p!mntului "i a lucr!rii de sus inere, precum "i de forma suprafe ei de cedare.
n Anexa C a SR EN 1997-1 sunt date valori ale deplas!rilor relative care duc la valorile
limit! ale presiunilor p!mntului.

104

n cazul unui perete vertical, valorile limit! ale presiunii unui p!mnt coeziv sub ac iunea unei
suprasarcini, q se calculeaz! astfel:
- stare limit activ , corespunz!toare trecerii masivului n stare activ! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere prin ndep!rtarea de masiv:
Presiunea activ! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.1)
unde:
z adncimea punctului de calcul,
Ka coeficientul presiunii active orizontale,
c coeziunea p!mntului sus inut.
- stare limit pasiv , corespunz!toare trecerii masivului n stare pasiv! datorit! deplas!rii
peretelui de sus inere nspre masiv:
Presiunea pasiv! a p!mntului, normal! pe perete:
(9.2)
unde, n plus fa ! de nota iile anterioare:
Kp coeficientul presiunii pasive orizontale.
n Anexa A a SR EN 1997-1 sunt date recomand!ri pentru determinarea coeficien ilor Ka "i
Kp n diferite cazuri.
Atunci cnd deplas!rile masivului sunt insuficiente pentru a mobiliza valorile limit!,
presiunea p!mntului este cuprins! ntre presiunea n stare de repaus "i valorile limit! activ!
"i, respectiv, pasiv!.
Determinarea valorii intermediare a presiunii p!mntului trebuie s! se fac! pe baza m!rimii "i
direc iei deplas!rii lucr!rii de sprijin fa ! de teren.
n Anexa C din SR EN 1997-1 sunt date unele recomand!ri privitoare la modul de
determinare a valorilor intermediare ale presiunii p!mntului.
In condi"ii seismice, la evaluarea presiunii p!mntului se va ine seama de apari ia unei
presiuni suplimentare datorat! solicit!rii seismice, fa ! de presiunea p!mntului n condi ii
statice. In afara acestei presiuni suplimentare, elementul de sus inere va fi supus for elor
iner iale, n conformitate cu prevederile P 100-1 "i SR EN 1998-5.

Calculul presiunii suplimentare a p!mntului n condi ii seismice se poate efectua cu metoda


pseudo-static!. n aplicarea acestei metode se vor avea n vedere prevederile SR EN 1998-5,
paragraful 7.3.2 "i cele ale NP 124 Capitolul V "i Anexa A.
Conform SR EN 1998-5, la calculul presiunii p!mntului n condi ii seismice unghiul de
nclinare al diagramei de presiuni fa ! de normal! va fi luat nu mai mult de (2/3 #) pentru
presiunea activ! "i zero pentru rezisten a pasiv!.

105

9.6 Ziduri de sprijin


9.6.1 Calculul la starea limit ultim a zidurilor de sprijin

St!rile limit! ultime n cazul zidurilor de sprijin sunt (conform SR EN 1997-1):


- cedarea terenului de fundare: cedarea prin lunecarea pe talp!, prin r!sturnare sau prin
dep!"irea capacit! ii portante a terenului de fundare;
- pierderea stabilit! ii generale.
Se precizeaz! faptul c! prin aplicarea principiilor SR EN 1997-1, nu se mai ob ine un factor
de siguran ! global, unic (fa ! de lunecarea pe talp! sau fa ! de r!sturnare) care s! fie
comparat cu un factor de siguran ! admisibil. Marja de siguran ! poate fi cuantificat! prin
calculul gradului de utilizare.
Verificarea la cedarea prin lunecare pe talp este o stare limit! de tip GEO "i presupune
verificarea urm!toarei rela ii, conform 6.5.3 din SR EN 1997-1:

(9.3)
unde:
Hd Valoarea de calcul a lui H;
H nc!rcarea orizontal! sau componenta orizontal! a unei ac iuni totale aplicate paralel
cu baza zidului (n acest caz rezultanta presiunii active a p!mntului);
Rd valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, n cazul acesta for a de frecare pe
baza funda iei zidului, calculat! n conformitate cu paragraful 2.4 al SR EN 1997-1;
Rp,d valoarea de calcul a for ei datorate presiunii pasive.
Pentru zidurile de sprijin se recomand! neglijarea presiunii pasive pe fa a funda iei zidului.
Rezisten a de calcul la lunecare, Rd, n condi ii drenate, se calculeaz! aplicnd coeficien i
par iali (de siguran !) fie asupra propriet! ilor p!mntului fie asupra rezisten elor terenului,
dup! cum urmeaz!:
(9.4)
sau:
(9.5)
unde:
Vd valoarea de calcul a ac iunii verticale efective sau componenta normal! a
rezultantei ac iunilor efective aplicate asupra bazei funda iei zidului;
/ - unghiul de frecare la interfa a baza zidului teren de fundare;
/k valoarea caracteristic! a lui /;
/d valoarea de calcul a lui /;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).

106

Unghiul de frecare de calcul, /d, poate fi admis egal cu valoarea de calcul a unghiului efectiv
de frecare intern! la starea critic!, !cv;d, la funda iile de beton turnate pe loc "i egal cu
2/3!cv;d la funda ii prefabricate netede. Este indicat s! se neglijeze coeziunea efectiv!, c.
Rezisten a de calcul la lunecare n condi ii nedrenate, Rd, trebuie calculat! fie aplicnd
coeficien ii par iali asupra propriet! ilor p!mntului, fie aplicndu-i asupra rezisten elor
p!mntului, dup! cum urmeaz!:
(9.6)
sau:
(9.7)
unde:
Ac suprafa a total! a bazei supus! la compresiune;
cu;k valoarea caracteristic! a coeziunii nedrenate;
cu;d valoarea de calcul a coeziunii nedrenate;
"R;h coeficient par ial (de siguran !) pentru rezisten a la lunecare (conform Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB).
Dac! este posibil ca apa sau aerul s! p!trund! la interfa a dintre funda ia zidului "i un teren
argilos nedrenat, trebuie verificat! "i rela ia urm!toare:
(9.8)
unde:
Vd valoarea de calcul a lui V;
V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului.
Verificarea la r sturnare a zidului de sprijin presupune verificarea urm!toarei rela ii:

(9.9)
unde:
- Edst;d valoarea de calcul a efectului ac iunilor destabilizatoare, respectiv a momentului
for elor destabilizatoare;
- Estb;d - valoarea de calcul a efectului ac iunilor stabilizatoare, respectiv a momentului
for elor stabilizatoare.
(9.10)
(9.11)
unde:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficient par ial (de siguran !) pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficient par ial (de siguran !) pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice.
107

R!sturnarea poate fi considerat! ca fiind o stare limit! de tip EQU sau de tip GEO. Starea
limit! de tip EQU n cazul r!sturn!rii poate fi considerat! numai n cazuri speciale. Conform
Notei 1 a paragrafului 2.4.7.2 din SR EN 1997-1, echilibrul static EQU este relevant n special
n proiectarea structural!. n proiectarea geotehnic!, verificarea EQU este limitat! la cazuri
rare, cum ar fi, de exemplu, o funda ie rigid! pe un teren stncos "i este, n principiu, distinct!
fa ! de analiza stabilit! ii generale sau de problemele datorate presiunilor arhimedice. Dac! se
include o rezisten ! Rd, aceasta trebuie s! fie de mic! importan !. In aceste condi ii, doar un
zid masiv de greutate, fundat pe roc! ar putea ceda prin atingerea unei st!ri limit! de tip EQU
la r!sturnare. In toate celelalte cazuri, r!sturnarea este o stare limit! de tip GEO.
Coeficien ii par iali (de siguran !) ai nc!rc!rilor (conform Anexei A a SR EN 1997-1 "i SR
EN 1997-1/NB) se pot aplica fie asupra ac iunilor, fie asupra efectelor ac iunilor.
Pentru ziduri de sprijin realizate pe terenuri de fundare alc!tuite din roci moi, r!sturnarea ca
stare limit! ultim! nu este luat! n considerare, avnd n vedere c! starea limit! ultim! de
cedare prin dep!"irea capacit! ii portante va ap!rea naintea acesteia.
Verificarea capacit "ii portante a terenului de fundare presupune satisfacerea urm!toarei
rela ii (stare limit! de tip GEO):
Vd

Rd

(9.12)
unde:

Vd valoarea de calcul a lui V;


V nc!rcarea vertical! sau componenta normal! a rezultantei ac iunilor aplicate asupra
bazei funda iei zidului;
Rd - valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune, calculat! conform paragrafului 2.4
din SR EN 1997-1:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d
(9.13)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.14)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R
(9.15)

n acest caz Rd este valoarea de calcul a capacit! ii portante.


La stabilirea lui Vd trebuie s! se in! seama de greutatea proprie a zidului, de greutatea
oric!rui material de umplutur!, de toate presiunile p!mntului, favorabile sau nefavorabile,
precum "i de presiunea apei.
Coeficien ii par iali de rezisten ! pentru lucr!ri de sus inere, "R, sunt da i n Tabelul A-13
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
O metod! analitic! de calcul a capacit! ii portante a terenului de fundare este prezentat! n
Anexa D a SR EN 1997-1.
108

Se vor avea n vedere prevederile paragrafului 6.5.2 al SR EN 1997-1.


Pentru excentricit! i mari ale nc!rc!rilor, dep!"ind 1/3 din l! imea funda iei dreptunghiulare
a zidului, se vor verifica valorile de calcul ale ac iunilor n conformitate cu paragraful 6.5.4
din SR EN 1997-1.
Verificarea stabilit "ii generale a zidului de sprijin se face n conformitate cu prevederile
din sec iunea 11 a SR EN 1997-1. Pe baza acestor principii se va demonstra c! nu se produce
o pierdere de stabilitate general! "i c! deforma iile corespunz!toare sunt suficient de mici.

Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate, se verific! la


st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali defini i n Anexa A a SR EN 1997-1
corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Se va ine cont de riscurile de cedare progresiv! "i de lichefiere.
Pentru st!rile limit! ultime de tip GEO "i STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed

Rd ,

(9.16)

unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):

E d % E0& F Frep; X k & M ; a d 1

(9.17)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):

E d % & E E0Frep ; X k & M ; a d 1

(9.18)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni;
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- cnd coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.19)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.20)

109

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d /& R

(9.21)

La alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997-1, n func ie de abordarea de
calcul utilizat!, corelat cu SR EN 1997-1/NB.
Coeficien ii par iali "R utiliza i pentru verificarea stabilit! ii generale sunt da i n Tabelul A-14
(RO) din SR EN 1997-1/NB.
Zidurile de sprijin realizate din elemente structurale precum gabioanele sau c!soaiele vor fi
verificate la st!rile limit! ultime descrise mai sus, considerndu-le ca un tot unitar (verificarea
stabilit! ii externe).
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu Anexa na ional! de aplicare, SR EN 19971/NB, respectiv abordarea de calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul
3. Atunci cnd ac iunile sunt doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate
identice cu abordarea 1 gruparea 2. La verificarea stabilit! ii generale a zidurilor de sprijin,
ac iunile aplicate asupra terenului (cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur!
sau nc!rc!rile date de trafic) sunt tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri
trebuie f!cut! distinc ia ntre ac#iunile structurale (cum este, de exemplu, greutatea zidului de
sprijin din beton) "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile zidurilor de sprijin n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru ziduri de sprijin se pot adopta pentru calculul n condi ii seismice valori unitare pentru
coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice ale terenului se vor
respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care prevede valori ale coeficien ilor par iali
"M identice cu cele din setul M2.
9.6.2. Proiectarea structural a zidurilor de sprijin

Lucr!rile de sus inere, inclusiv elementele lor structurale de sprijin, trebuie verificate fa ! de
cedarea structural! n conformitate cu articolul 2.4 din SR EN 1997-1, precum "i cu
standardele din seria Eurocodurilor referitoare la materialele din care sunt alc!tuite
respectivele lucr!ri "i elemente structurale.
n cazul zidurilor de sprijin alc!tuite din elemente structurale precum gabioane sau c!soaie, se
va verifica "i posibilitatea de cedare intern! prin verificarea la lunecare la fiecare nivel (ntre
dou! gabioane sau dou! c!soaie).
Pentru evaluarea rezisten ei la lunecare la nivelul diferitelor interfe e ale unui zid din
gabioane, se va considera unghiul de frecare intern! a umpluturii de piatr! din gabioane, f!r! a
se conta n nici un fel pe materialul din care este realizat! cutia.

110

n cazul zidurilor de sprijin din c!soaie, se va considera rezisten a la forfecare a mbin!rii


dintre dou! c!soaie.
Pentru fiecare stare limit! ultim! trebuie demonstrat c! pot fi mobilizate rezisten ele necesare,
deoarece deforma iile din teren "i cele din structur! sunt compatibile.
9.6.3. Verificarea la starea limit de exploatare a zidurilor de sprijin

Verificarea la starea limit! de exploatare a lucr!rilor de sus inere se face n conformitate cu


prevederile paragrafelor 2.4.8. "i 9.8. din SR EN 1997-1.
Coeficien ii par iali (de siguran !) aferen i st!rii limit! de exploatare (de serviciu) sunt egali
cu 1,0.
Valorile de calcul ale presiunilor p!mntului pentru verificarea la starea limit! de exploatare
(de serviciu) trebuie stabilite lundu-se n considerare deplas!rile admisibile ale structurii n
aceast! stare limit!. Aceste valori nu sunt neap!rat valori limit! (activ! sau pasiv!).
Verificarea la starea limit! de exploatare presupune satisfacerea urm!toarei condi ii:
E

d,

(9.22)

unde:
Ed valoarea de calcul a efectului ac iunilor;
Cd valoarea de calcul limit! a efectului unei ac iuni.
Valorile caracteristice ale parametrilor p!mntului trebuie modificate adecvat n func ie de
modific!rile a"teptate pe durata de via ! a structurii.

9.7. Pere"i de sus"inere


9.7.1. Calcul la starea limit ultim

Calculele la starea limit! ultim! (SLU) trebuie realizate pe baza metodelor de echilibru limit!
sau a analizei de interac iune teren structur! (prezentate n Anexa B paragraful B.2 al NP
124). Principalul scop este determinarea adncimii de ncastrare "i a capacit! ii portante a
peretelui, pentru asigurarea stabilit! ii.
St!rile limit! pot apare att n teren ct "i n structur!, sau prin cedare combinat! n structur!
"i teren. Orice interac iune dintre structur! "i teren trebuie luat! n considerare la determinarea
ac iunilor de proiectare.
La verificarea stabilit! ii generale trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 sec iunea
11.
Stabilitatea general! a taluzelor incluznd construc ii existente sau proiectate se verific! la
st!rile limite ultime de tip GEO "i STR, folosind valorile de calcul ale ac iunilor, rezisten elor
"i parametrilor geotehnici, precum "i coeficien ii par iali (de siguran !) defini i n Anexa A a
SR EN 1997-1.
111

La verificarea ced!rii de tip rota ional (stare limit! tip GEO) a pere ilor de sus inere trebuie
demonstrat prin calcule c! pere ii ncastra i au o fi"! suficient! pentru a fi pu"i la ad!post de o
astfel de cedare. Intensitatea "i direc ia de calcul ale efortului tangen ial dintre p!mnt "i
perete trebuie s! fie compatibile cu deplasarea vertical! relativ! care s-ar produce n situa ia
de proiectare considerat!.
La verificarea ced!rii verticale a pere ilor de sus inere (stare limit! tip GEO) trebuie
demonstrat c! se poate ob ine echilibrul pe vertical! folosind valorile de calcul ale
rezisten elor sau propriet! ilor de rezisten ! ale p!mntului "i for ele verticale de calcul care se
exercit! asupra peretelui. Se vor respecta prevederile paragrafului 9.7.5 al SR EN 1997-1.
La verificarea ced!rii pe vertical! a pere ilor de sus inere care ac ioneaz! ca funda ie pentru
structur! trebuie respectate principiile din SR EN 1997-1 - sec iunea 6 "i NP 112.
Pentru verificarea ancorajelor la st!ri limit! se vor respecta prevederile sec iunii 8 a SR EN
1997-1.
Pentru st!rile limit! de tip GEO sau STR trebuie verificat! ndeplinirea condi iei:
Ed R d ,
(9.23)
unde:
Ed este valoarea de calcul a efectelor ac iunilor:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra ac iunilor (Frep):
E d % E & F Frep; X k & M ; a d
(9.24)

sau:
- cnd coeficien ii par iali se aplic! asupra efectelor ac iunilor (E):
E d % & E E Frep ; X k & M ; a d

(9.25)

n care:
E efectul unei ac iuni;
"F coeficientul par ial pentru ac iuni;
Frep valoarea reprezentativ! a unei ac iuni;
Xk valoarea caracteristic! a propriet! ii unui material;
"M coeficientul par ial pentru un parametru al p!mntului;
ad valoarea de calcul a datelor geometrice;
"E coeficientul par ial pentru efectul unei ac iuni.
Rd este valoarea de calcul a rezisten ei fa ! de o ac iune:
- dac! coeficien ii par iali sunt aplica i propriet! ilor terenului (X):
R d % R & F Frep ; X k & M ; a d

(9.26)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! rezisten elor (R):
R d % R & F Frep ; X k ; a d /& R

(9.27)

sau:
- dac! coeficien ii par iali se aplic! simultan "i propriet! ilor terenului "i rezisten elor:
112

R d % R0& F Frep ; X k & M ; a d 1/& R

(9.28)

n alegerea coeficien ilor par iali (de siguran !) pentru fiecare caz n parte se vor respecta
prevederile Anexei A "i ale paragrafului 2.4.7.3 al SR EN 1997, corelat cu SR EN 19971/NB, n func ie de abordarea de calcul utilizat!.
Comentarii referitoare la modul de considerare al presiunilor p!mntului: Presiunea activ! a
p!mntului este, clar, o ac iune nefavorabil! asupra peretelui de sprijin. In cazul, ns!, al
presiunii pasive, aceasta asigur! stabilitatea peretelui, de aceea proiectantul poate fi n situa ia
de a o considera ca o ac iune sau ca o rezisten !. Dac! presiunea pasiv! este considerat!
ac iune trebuie s! i se aplice coeficientul par ial aferent, "F. Acesta ar putea fi acela"i ca "i
pentru presiunea activ! (deoarece amndou! provin din aceea"i surs!) sau ar putea fi diferit
pentru c! presiunea pasiv! este favorabil!, n timp ce presiunea activ! este o ac iune
defavorabil!. Abordarea corect! este cea care rezult! din principiul sursei unice enun at n
SR EN 1997-1 paragraful 2.4.2(9) Not!: Ac iunile permanente nefavorabile (sau
destabilizatoare) "i favorabile (sau stabilizatoare) pot n anumite situa ii s! se considere ca
provenind dintr-o surs! unic!. Dac! se consider! astfel, poate fi aplicat un singur coeficient
par ial asupra sumei acestor ac iuni sau asupra sumei efectelor acestora. Conform acestui
principiu, att presiunea activ!, ct "i cea pasiv! provin din aceea"i surs! (greutatea proprie a
p!mntului), deci nu pot fi una favorabil! "i una nefavorabil!. In cazul consider!rii ambelor
ca ac iuni, ele vor fi ambele tratate ca ac iuni nefavorabile.
Considerarea presiunii pasive ca rezisten ! are sens doar n abordarea de calcul 2, singura n
care coeficien ii par iali pentru rezisten e, "R, nu sunt unitari. ntruct aceast! abordare nu este
inclus! n SR EN 1997-1/NB, presiunea pasiv! nu va fi considerat! ca rezisten !.
Pentru st!rile limit! de tip STR "i GEO se vor utiliza abord!rile de calcul prezentate n
paragraful 2.4.7.3.4 al SR EN 1997-1, corelat cu SR EN 1997-1/NB, respectiv abordarea de
calcul 1 cu cele dou! grup!ri de nc!rc!ri "i abordarea de calcul 3. Atunci cnd ac iunile sunt
doar de tip geotehnic, abordarea de calcul 3 duce la rezultate identice cu abordarea 1 gruparea
2. La verificarea stabilit! ii generale a pere ilor de sus inere, ac iunile aplicate asupra terenului
(cum ar fi, de exemplu ac iunile provenind de la structur! sau nc!rc!rile date de trafic) sunt
tratate drept ac iuni geotehnice. Pentru celelalte verific!ri trebuie f!cut! distinc ia ntre
ac#iunile structurale "i cele geotehnice, deoarece n abordarea 3 se aplic! coeficien i par iali
diferi i.
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se vor avea n vedere prevederile
SR EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4).
Pentru verific!rile pere ilor de sus inere n condi ii seismice se recomand! adoptarea unor
valori unitare pentru coeficien ii par iali ai ac iunilor ("F), iar pentru caracteristicile geotehnice
ale terenului se vor respecta prevederile SR EN 1998-5/NA (3.1 (3)), care consider! valori ale
coeficien ilor par iali "M identice cu cele din setul M2. Se vor avea n vedere "i prevederile SR
EN 1990 (6.4.3.4) "i cele ale SR EN 1998-1 (3.2.4). De asemenea, n conformitate cu NP 124
capitolul V.5., se va ine seama "i de durata de via ! proiectat! a lucr!rii de sus inere.
9.7.2. Proiectarea structural a pere!ilor de sus!inere

Elementele structurale ale unei lucr!ri de sus inere (perete, sisteme de rezemare de tip
"prai uri sau ancoraje) trebuie verificate la cedarea de tip structural (STR).

113

n verific!rile la cedarea structural! a pere ilor de sus inere din palplan"e se vor respecta
prevederile standardelor europene armonizate pentru fiecare tip de material.
Pentru fiecare stare limit! ultim!, trebuie demonstrat c! rezisten ele necesare pot fi
mobilizate, cu deforma ii compatibile n teren "i n lucrarea de sus inere.
Proiectarea elementelor structurale se va face n conformitate cu standardele SR EN de
aplicare a Eurocodurilor aferente materialelor respective.
9.7.3. Cedarea hidraulic n cazul pere!ilor de sus!inere

n cazul n care peretele de sus inere este etan" "i este supus la presiuni diferen iale ale apei,
trebuie verificat! securitatea fa ! de ruperea prin ridicare hidraulic $i prin eroziune
intern sau regresiv .
n acest caz se aplic! prevederile capitolului 10 al SR EN 1997-1.

9.8. Exemple de calcul

Pentru ilustrarea modului de calcul au fost elaborate 4 exemple:


1.
2.
3.
4.

zid de sprijin de greutate fundat pe roc!


zid de sprijin cornier fundat pe teren argilos
perete ngropat n consol!
perete ngropat ncastrat "i ancorat

Pentru fiecare exemplu sunt parcurse etapele de verificare la starea limit! ultim! descrise n
paragrafele de mai sus.
Pentru fiecare exemplu este prezentat n detaliu doar calculul la abordarea de calcul 1,
combina ia 1, calculele fiind similare pentru celelalte combina ii "i abord!ri. La sfr"itul
fiec!rui exemplu este dat un tabel de sintez! cu rezultatele pentru fiecare din abord!rile 1 "i 3.
Pentru fiecare verificare este calculat gradul de utilizare, 2 ca fiind raportul dintre ac iuni sau
efectele acestora "i rezisten e. Dac! gradul de utilizare 2 < 100%, proiectarea este
corespunz!toare. Pentru un grad de utilizare 2 > 100% proiectarea trebuie reluat!.
La sfr"itul exemplelor sunt comentarii specifice fiec!rui caz.

114

Exemplul 1 Zid de sprijin de greutate din beton fundat pe roc

Figura 9.2. Schema zidului de greutate fundat pe roc!

- Unghiul de frecare intern! caracteristic la starea critic!:

1. Parametrii geometrici

Nu este necesar s! se considere abateri datorit! excava iei


115

n!l imea zidului


H= 4.00 m
L! imea funda iei
B= 2.00 m
L! imea la coronament
b = 1.00 m
nclinarea fe ei zidului de greutate:

2.

Ac"iuni verticale caracteristice $i momente datorate acestora

Greutatea total! caracteristic!

Momentul total caracteristic stabilizator

Figura 9.3. For e ac ionnd pe zidul de greutate


ABORDAREA DE CALCUL 1 Combina"ia 1 (A1, M1, R1)
A.

Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien i par iali (de siguran !) M1:


116

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutura

Unghiul de frecare intern! de calcul la starea critic!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! pentru umplutur! la betonul


turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

Valorile de calcul ale materialelor pentru verificarea la r sturnare starea limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:

Unghiul de frecare interna de calcul pentru umplutur!

Coeziunea de calcul pentru umplutur!

Unghiul de frecare intern! de calcul pentru roc!

Unghiul de frecare de calcul la interfa a teren-structur! ntre baza zidului "i roc! la
betonul turnat pe loc, se poate admite o valoare a lui

A.

Efectele ac"iunilor

Coeficien i par iali (de siguran !) A1:

117

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip

for a orizontal!:

for a vertical!:

momentul generat de Pahdl:

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:

for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:

nc!rcarea orizontal! de calcul

nc!rcarea vertical! de calcul

momentul de calcul destabilizator

Valorile de calcul ale nc!rc!rilor verticale


favorabile

nefavorabile

Efectele ac"iunilor pentru verificarea la r sturnare stare limit EQU

Coeficien i par iali (de siguran !) EQU:


118

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur!


sau
For ele dezvoltate de umplutur! "i suprasarcin! "i momentele generate de acestea
-

For ele "i momentul generate de umplutura de nisip:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

For ele "i momentul generate de suprasarcin!:

for a orizontal!:
for a vertical!:
momentul generat de Pahdl:
-

nc!rcarea orizontal! de calcul

momentul de calcul destabilizator

B.

Rezisten"a la lunecare

Coeficien i par iali (de siguran !) R1:


-

rezisten a la lunecare de calcul

Pentru condi ii nedrenate se calculeaz! rezisten a la lunecare conform SR EN 1997-1 6.5.3(8)


ec. 6.3b

D.

Rezisten"a la r sturnare pentru starea limit EQU

Momentele stabilizatoare de calcul:


generat de umplutur!:

119

generat de umplutur!:

generat de zidul de greutate:

momentul stabilizator de calcul

Excentricitatea nc!rc!rii:

Verificare smbure central:


nc!rcarea ac ioneaz! n smburele central dac! excentricitatea eB este mai mic! dect

Figura 9.3. Nota ii pentru calculul excentricit! ii

120

E.

VERIFIC!RI

verificarea la lunecare

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

verificarea la r!sturnare

121

SINTEZA REZULTATELOR PENTRU EXEMPLUL 1

Tabel 9.1. Sinteza rezultatelor pentru exemplul 1 abord!rile de calcul 1 "i 3


[conditii drenate]

1.25

1.25

"

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

"

1.25

1.25

1.25

c'

FACTORI PARTIALI DE SIGURANTA

ABORDAREA DE CALCUL 3
(A1*, A2, M1, R1)

"

!#EQU

c'_EQU

In cazul AC3 coeficien ii par iali A1 se aplic! asupra


ac iunilor provenind de la structur!, iar A2 se aplic! asupra
ac iunilor geotehnice

A1

A2

1.35

1.35

1.5

1.3

1.5

1.3

1.1

1.1

1.1

0.9

0.9

0.9

1.5

1.5

1.5

Hed [KN/m]

68.3

67

67

HRd [KN/m]

164.3

130.8

130.8

Hed/HRd [%]

42

51

51

MEd_dst [KNM/m]

112.7

112.7

112.7

MEd_stb [KNM/m]

232.08

232.08

232.08

MEd_dst/MEd_stb[%]

49

49

49

"

G_fav
Q

"

"

G_EQU

"

G_fav_EQU
Q_EQU
Rh

VERIFICAREA VERIFICAREA
LA
LA
RASTURNARE ALUNECARE

ABORDAREA DE CALCUL 1
gruparea 1
gruparea 2
(A1,M1,R1)
(A2,M2,R1)

"

"

"

Not :
In acest exemplu exist cteva aspecte specifice:
- r sturnarea este o stare limit de tip EQU, deoarece nu implic nici o rezisten! de tip geotehnic;
- verificarea capacit !ii portante nu are sens avnd n vedere terenul alc tuit din roc ;
- n Abordarea de calcul 3 greutatea structurii din beton este ac!iune structural favorabil pentru verificarea la
starea limit de lunecare pe talp (de tip GEO), de aceea coeficientul par!ial aplicat este G#fav = 1, acela"i ca
"i la abordarea de calcul 1, iar coeficien!ii par!iali de material sunt identici cu cei din abordarea 1 gruparea 2.
De aceea rezultatele sunt identice n acest exemplu pentru abordarea 1 gruparea 2 "i abordarea 3

122

Exemplul 2 Zid de sprijin de tip cornier din beton armat fundat pe teren argilos
Ipoteza 1. CONDITII NEDRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

Figura 9.4. Schema zidului de sprijin cornier fundat pe teren argilos

1. Parametrii geometrici

$
$
$

n l!imea zidului
Adncimea de fundare
L !imea funda!iei

H = 3.50 m
Df = 1.00 m
B = 3.2 m
123

$
$

Grosimea funda!iei
Grosimea inimiii

h' = 0.40 m
t'i = 0.30m

ti = 0.40m

a = 0.40m
b = B ti a b = 2.4m
Abateri datorit excava!iei
n l!imea de calcul
2. Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora

$ Greutatea caracteristic talp funda!ie

Figura 9.5. For e de greutate pe zidul de sprijin cornier

Momentul generat de

Greutatea caracteristic a inimii zidului:

Momentul generat de Gk_2 "i Gk_3:

124

Greutatea caracteristic umplutur de nisip:

Momentul generat de Gk_4:

Greutatea total caracteristic :

Momentul total caracteristic stabilizator

nc rcarea caracteristic din suprasarcin

Suprasarcina este o nc rcare variabil "i ac!ioneaz pe toat lungimea umpluturii "i a inimii
peretelui "i se consider ca fiind nc rcare nefavorabil pentru capacitatea portant a terenului.
n cazul n care nc rcarea din suprasarcin se consider ca ac!iune favorabil , aceasta se
exclude din calcul.

125

Figura 9.6. Nota ii "i for e de mpingere pentru zidul cornier

ABORDAREA DE CALCUL 1 Gruparea 1 (A1, M1, R1)


A. Valorile de calcul ale materialelor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) M1:

Unghiul de frecare intern de calcul pentru umplutur :

Coeziunea de calcul pentru umplutur :

Coeziunea nedrenat de calcul pentru argil :

126

B. Efectele ac"iunilor

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) A1:

$
-

Valorile de calcul ale nc rc rilor verticale:


favorabile:

nefavorabile:

Coeficientul presiunii active Ka pentru umplutur :


sau

Presiunile dezvoltate de umplutur "i suprasarcin "i momentele generate de acestea:

Presiunea generat de umplutura de nisip:

Momentul generat de Pad1:

Presiunea generat de suprasarcin :

Momentul generat de Pad2:

nc rcarea orizontal total de calcul

Momentul de calcul destabilizator

C. Rezisten"a la lunecare

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


$

Rezisten!a la lunecare de calcul

Pentru condi!ii nedrenate se calculeaz rezisten!a la lunecare conform SR EN 1997-1


6.5.3(11) ec. 6.4b

127

D. Capacitatea portant

Coeficien!i par!iali (de siguran! ) R1:


Momentul datorat greut !ii proprii "i a suprasarcinii:

Excentricitatea nc rc rii (vezi figura 9.3):

Verificare smbure central:


nc rcarea ac!ioneaz n smburele central dac excentricitatea eB este mai mic dect .

Aria efectiv de calcul:

nclinarea nc rc rii produs de o sarcin orizontal H:

Efortul vertical produs de ncastrarea funda!iei zidului n p mnt (Df):

CAPACITATEA PORTANT# DE CALCUL (conform anexa D SR EN 1997-1)


Capacitatea portant caracteristic :

Capacitatea portant de calcul:

128

E. Rezisten"a la r sturnare

Momentul stabilizator de calcul datorat greut !ii:

F. VERIFIC!RI

VERIFICAREA LA LUNECARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA CAPACIT#TII PORTANTE:

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

VERIFICAREA LA R#STURNARE

Gradul de utilizare Abordarea 1 Gruparea 1:

Ipoteza 2. CONDITII DRENATE PENTRU TERENUL DE BAZ!

n condi!ii drenate terenul de baz are urm torii parametrii:

Ceilal!i parametri r mn identici cu paramatrii de la condi!iile nedrenate.


Ac"iuni verticale caracteristice #i momente datorate acestora din calculul anterior
pentru condi"ii nedrenate

129

S-ar putea să vă placă și