Sunteți pe pagina 1din 1
( după Gr. Posea, N. Popescu, M. Ielenicz, Relieful României, 1974)   SCARA GEOCRONOLOGICĂ  

(după Gr. Posea, N. Popescu, M. Ielenicz, Relieful României, 1974)

 

SCARA GEOCRONOLOGICĂ

 

SCARA

   

SCARA

SCARA MORFOCRONOLOGICĂ

 

MORFOTECTONICĂ

MORFOSCULPTURALĂ

Vârstă

         

Epocă

   

Epoci

 

Epoci

     

(m.a.)

Eon

Eră

Perioadă

Epocă

 

Etaj

Etapă

Faze

Etape

Etape

Faze

         

Holocen

       

Etapa modelării

   

Faza modelării

 
 

C u a t e r n a r

actuale

actuale

Mişcări generale de înălţare (fazele stirică,

 

0,01

 

Würm

   

R-W

NEOCARPATICĂ

 

Pasadenă

 

Etapa teraselor şi a reliefului glaciar

0,12

Pleistocen

Riss

Ă

Faza teraselor şi a reliefului glaciar

 

moldavă, attică, rhodanică, valahă,

 

M-R

C

pasadenă) cu unele subsidenţe

 

Mindel

I

Ă

C

G-M

T

 

C

 

0,70

 

Günz-Donau

A T I C Ă

C A R P

 

A

I

I

 

Villafranchian

Etapa sculptării nivelelor de vale, a suprafeţelor şi nivelelor colinare şi a piemonturilor

T

Etapa

Faza piemontano- subcarpatică şi a nivelelor de vale

 

O

     

Romanian

 

P

A

 

neocarpatic

1,8

Pliocen

Dacian

Valahă

R

ă

Faza formării suprafeţelor carpatice de bordură

Z

n

Ponţian

ETAPA

A

P

 

C

r

e

Meoţian

 

C

Etapa formării

R

O

a

g

 

Sarmaţian

Attică

suprafeţelor

A

Faza formării culmilor

medii carpatice şi a piemonturilor miocene

I

o

Miocen

Badenian

A

carpatice de

E

     

bordură

C

   
 

i

e

       

6

O

Helveţian

Stirică

C

Etapa formării

 

Faza inversiunilor

 

N

ţ

N

Burdigalian

culmilor medii

A

morfotectonice

 
 

r

 

Acvitanian

ETAPACARPATICĂVECHE

 

Savică

O

carpatice

C

   

Z

 

e

   

P

     

T

Paleogen

Oligocen

   

E

Etapa

O

O

 

pediplenei

P

Faza pediplenei carpatice

35

Eocen

O C A

carpatice

E

Etapa

R

Paleocen

 

Laramică

carpatică

   

Danian

   

veche

Faza orogenezei laramice

65

E

Cretacic

Senonian

 

EPOCA POSTHERCINICĂ

Faza formării reliefurilor şi suprafeţelor prealbiene

 

MEZOZOIC

Albian

E P

Austrică

 

N

Apţian

Faza orogenezei austrice

 
 

Malm

   

Etapa

   

Formarea reliefului precretacic

 

141

A

Jurasic

Dogger

 

ETAPA KI MMERICĂ

 

formării

Etapa

Mişcările kimmerice noi

 

Liasic

reliefurilor

 

HERCINICĂ

kimmerică

Formarea reliefului predoggerian Mişcările kimmerice vechi

 

F

 

precretacice

EPOCA

           
 

Kimmerică veche

Kimmerică nouă

Etapa

   
   

Triasic

 

formării

Etapa orogenului hercinic şi a peneplenei posthercinice

200

peneplenei

250

     

posthercinice

 

Faza formării peneplenei posthercinice

 

Permian

   

ETAPA

   

300

   

PALEOZOIC

Carbonifer

 

HERCINICĂ

   

380

 

EPOCA PRECARPATICĂ

   

Peneplena

     
         

Etapaorogenezei caledonice şi a nivelării postcaledonice

Faza formării suprafeţei complexe postcaledonice

415

Devonian

 

postcaledonică

Silurian

   

CALEDONICĂ

   

445

ETAPA

EPOCANIVELĂRIISOCLURILORPREHERCINICE

EPOCA PREHERCINICĂ

 

490

Ordovician

 

Faza orogenezei caledonice

540-570

Cambrian

   

Peneplena

 

Faza formării peneplenei cambriene

     

cambriană

PRECAMBRIAN

         

Orogeneza

 

Proterozoic

 

ETAPAPRECAMBRIANĂ

 

Etapa orogenezelor precambrien e şi a

-cadomiană

 

precambriene

 

(assyntică)

2600

 

Orogeneze

Faza

-kareliană

   

orogenezelor

 

4600

 

Arhaic

 

nivelărilor cambriene

precambriene