Sunteți pe pagina 1din 21

Aprobat

Direcia Educaie Criuleni


Directorul Gimnaziului
Instituia : gimnaziu Stecani
Parfene Gh. _____________2012
Profersor :Russoi Aliona

Verificat
Discutat i aprobat la edin
Enachi N____________2012
_________________ 2012

Competene specifice ale disciplinei Chimie


1. Competena de a dobndi cunotine fundamentale, abiliti i
valori din domeniul chimiei.
2. Competena de a comunica n limbaj specific chimiei.
3. Competena de a rezolva probleme / situaii-problem.
4. Competena de a investiga experimental substanele i
procesele chimice.
5. Competena de a utiliza inofensiv substanele chimice.
CLASA a IX-a
2 or pe sptmn
Repartizarea recomandat a orelor

Tema

Total

Din ele

(ore )
68
1
2
3

Legea periodicitii i sistemul periodic.


Metalele n viaa noastr.
Starea gazoas a substanelor.Nemetalele i
compuii lor .
Chimia pentru mediu

Subcompetene

1.S explice legea


periodiciti; cauzele
periodicitii n baza
structurii atomului.

1.S compare
schimbarea
proprietilor
nemetalice / metalice
ale elementelor
chimice
n perioadele i
subgrupele principale
ale Sistemului
periodic.
2.S elucideze
aportul lui D.
Mendeleev la
elaborarea Sistemului
periodic al
elementelor chimice.
3.S argumenteze
importana

Coninuturi

59

Lucrri practice

10
17
36

Predare nvare
9
14
32

Evaluare
1
1
3

Tema

Nr.
de
ore
Legea periodicitii i Sistemul periodic. 10 ore
Sistemul periodic.
Legea periodicitii. Sistemul 1
Legea periodicitii i
Periodic.
structura
atomului.Electronegativi
tatea.
Schimbarea periodic a
Cauzele periodicitii .
1
proprietilor metalice i Schimbarea periodic a
nemetalice. Cauzele
proprietilor metalice i
periodicitii.
nemetalice .

2
1

1
Dat
a

Tehnologii
didactice

Evaluare

Descrierea ,
explicarea
,asalt de idei

frontal

Conversaia
euristic,
paianjen ,
asalt de idei,
arborele
genealogic

frontal

Not
e

4
5

4
5

descoperirii Legii
periodicitii i
Sistemului periodic al
elementelor chimice.
1.S defineasc
noiunile: grad de
oxidare, oxidant,
reductor.
2.S stabileasc
gradele de oxidare
ale elementelor pe
baza formulei chimice
i invers.
1.S defineasc
noiunile: grad de
oxidare, oxidant,
reductor.
2.S stabileasc
gradele de oxidare
ale elementelor pe
baza formulei chimice
i invers.
1.S caracterizeze
elementul chimic
dup a) poziia n
Sistemul periodic; b)
structura atomului,
electronii de valena
i valentele posibile;
c) caracterul
(metalic/nemetalic);
d)substana
simpl (formula,
denumirea, caracterul
(metal/ nemetal); e)
oxidul superior
(formula, denumirea
icaracterul bazic sau
acid); f) hidroxidul

Gradul de oxidare.
Determinarea gradului
de
oxidare n baza formulei
chimice.

Gradul de oxidare .
Determinarea gradului de
oxidare n baza formulei
chimice.

,descrierea ,
explicarea ,
demonstaia
, observarea ,
-V-

frontal

Alctuirea formulelor pe
baza gradului de
oxidare.
Noiuni despre oxidant,
reductor.

Alctuirea formulelor pe
baza gradului de oxidare.
Noiuni despre oxidant ,
reductor

Experimentul
, observaia ,
analiza

scris

Caracteristica
elementului chimic:
dup a) poziia n
Sistemul periodic ; b)
structura atomului,
electronii
de valena i valentele
posibile; c) caracterul
d)substana f) hidroxidul
superior g) compusul
hidrogenat pentru
nemetale

Caracteristica elementului
chimic dup poziia lui n
Sistemul Periodic.

Demonstraia
, explicaia ,
conversaia ,
asalt de idei

Frontal
n grup

superior (formula,
denumirea); g)
compusul hidrogenat
pentru nemetale
(formula i
denumirea).
1.S efectueze
calcule n baza
formulei chimice:

7
8
9

7
8
9

1
0

1
0

1
1

1.S explice
noiunile: metal,
metal alcalin,
proprieti amfotere,
aliaj, coroziune,
duritatea apei.
2.S formuleze
opinii personale
despre importana
metalelor i
compuilor lor

1
2

1.S descrie poziia


metalelor n Sistemul
periodic, importana
i rolul lor; metodele
de obinere a
compuilor.
2.S caracterizeze
metalele Na
dup algoritmul:

Calcule n baza ecuaiei


chimice, a cantitii i
masei unei substane,
cunoscnd cantitatea/
masa
altei substane
participante.
Evaluare sumativ

Rezolvarea problemelor:
Calcule n baza ecuaiei chimice,
a cantitii i
masei unei substane, cunoscnd
cantitatea/ masa
altei substane participante.

Evaluare sumativa Legea


periodicitii i sistemul
periodic
Metale n viaa noastr 17 ore
Importana metalelor n Caracteristica general a
tehnic, n viaa de
metalelor.
toate
zilele,rolul lor biologic.
Caracteristica general
a
metalelor conform
poziiei n Sistemul
periodic. Legtura
metalic. Structura
metalelor. Proprietile
fizice i utilizarea
metalelor. Aliajele.
Metalele alcaline:
Sodiul.
sodiul,
Compuii metalelor
alcaline n viaa noastr.
Rolul biologic.
Rspndirea n mediu.
Caracteristica
general dup poziia n
Sistemul periodic.

Exerciiul,
demonstraia
, explicaia

Frontal
i
indvidual

test

Individu
al ,
scris

Deducerea ,
ciorchinele
rezolvarea
explicaia
activitate
indv.

Scris

Explicaia ,
observaia ,
ciorchinele ,
referatul ,
descrierea

scris

1
3

rspndirea n mediu,
poziia n Sistemul
periodic, structura
atomului, valena,
gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietile
fizice i chimice,
utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai
importani compui.
3. S argumenteze
importana metalelor
i aliajelor pentru
activitatea cotidian;
proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice
1.S descrie poziia
metalelor n Sistemul
periodic, importana
i rolul lor; metodele
de obinere a
compuilor.
2.S caracterizeze
metalele K
dup algoritmul:
rspndirea n mediu,
poziia n Sistemul
periodic, structura
atomului, valena,
gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietile
fizice i chimice,
utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai
importani compui.

Proprietile fizice i
chimice: interaciunea
cu
clorul, sulful, apa.
Compoziia, rolul vital
al celor mai importani
compui: baze alcaline,
cloruri, nitrai,
carbonai,
soda alimentar.
Proprietile chimice i
obinerea bazelor
alcaline.

Metalele alcaline:
potasiul.
Compuii metalelor
alcaline n viaa noastr.
Rolul biologic.
Rspndirea n mediu.
Caracteristica general
dup poziia n Sistemul
periodic.
Proprietile fizice i
chimice: interaciunea
cu clorul, sulful, apa.
Compoziia, rolul vital
al celor mai importani
compui: baze alcaline,
cloruri, nitrai,
carbonai. Proprietile
chimice i obinerea
bazelor alcaline.

Potasiul.

Experimentul
observaia ,
demonstraia

scris

1
4

3. S argumenteze
importana metalelor
i aliajelor pentru
activitatea cotidian;
proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice
1.S descrie poziia
metalelor n Sistemul
periodic, importana
i rolul lor; metodele
de obinere a
compuilor.
2.S caracterizeze
metalele Ca
dup algoritmul:
rspndirea n mediu,
poziia n Sistemul
periodic, structura
atomului, valena,
gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietile
fizice i chimice,
utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai
importani compui.
3. S argumenteze
importana metalelor
i aliajelor pentru
activitatea cotidian;
proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice

Calciul i compuii lui.


Compuii calciului n
viaa noastr. Rolul
biologic. Rspndirea n
mediu, n apa natural.
Duritatea apei.
Caracteristica general
a calciului
conform poziiei n
Sistemul periodic.
Proprietile fizice.

Calciul.

Explicaia
conversaia ,
demonstraia
ciorchine
experimentul

frontal

1
5

1
6

1.S coreleze
legtura chimic
metalic u
proprietile fizice i
utilizarea metalelor;
coninutul compuilor
calciului cu calitatea
apei i metodele de
dedurizare a ei.
2. S exemplifice
utilizarea compuilor
calciului n procesul
de construcie i
renovare n corelaie
cu proprietile lor.
1.S descrie poziia
metalelor n Sistemul
periodic, importana
i rolul lor; metodele
de obinere a
compuilor.
2.S caracterizeze
metalele Al
dup algoritmul:
rspndirea n mediu,
poziia n Sistemul
periodic, structura
atomului, valena,
gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietile
fizice i chimice,
utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai
importani compui.
3. S argumenteze
importana metalelor
i aliajelor pentru
activitatea cotidian;

Proprietile chimice:
interaciunea cu
oxigenul, clorul, sulful,
apa.
Oxidul i hidroxidul de
calciu: obinerea,
proprietile chimice.
Utilizarea. Compuii
calciului n construcie i
renovare. Utilizarea
eficient i inofensiv

Compuii calciului.

Problematizar Frontal
ea
conversaia
pianjen,
Explicaia

Aluminiul.
Importana aluminiului
i a compuilor lui, rolul
biologic. Rspndirea n
mediu. Caracteristica
general conform
poziiei n Sistemul
periodic.
Proprietile fizice i
chimice: interaciunea
cu
oxigenul, clorul, sulful,
oxizii metalelor, acizii
(clorhidric, sulfuric
diluat). Obinerea.

Aluminiul.

Explicaia ,
referatul ,
descrierea

Frontal

1
7

1
8

proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice
1.S deduc
metodele de obinere
i proprietile
chimice ale oxizilor,
hidroxizilor metalelor,
srurilor pe baza
schemei legturii
genetice substanelor
anorganice.
2.S elaboreze
rapoarte despre
activitatea
experimental.
1.S descrie poziia
metalelor n Sistemul
periodic, importana
i rolul lor; metodele
de obinere a
compuilor.
2.S caracterizeze
metalele Fe
dup algoritmul:
rspndirea n mediu,
poziia n Sistemul
periodic, structura
atomului, valena,
gradul de oxidare,
rolul
biologic, proprietile
fizice i chimice,
utilizarea; compoziia
i utilizarea celor mai
importani compui.
3. S argumenteze
importana metalelor

Oxidul i hidroxidul de
aluminiu: obinerea,
proprietile chimice
generale. Proprietile
amfotere ale
hidroxidului de
aluminiu.
Utilizarea aluminiului i
a compuilor lui.

Oxidul i hidroxidul de
aluminiu.

Explicaia
demonstraia
paianjen
compararea

Scris

Fierul i compuii lui.


Fierul i compuii lui n
viaa omului. Rolul
biologic. Rspndirea n
mediu. Caracteristica
general conform
poziiei n Sistemul
periodic.
roprietile fizice .

Fierul .

Algoritmizare
a explicaia
exerciiul

scris

1
9

2
0

1
0

i aliajelor pentru
activitatea cotidian;
proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice
1.S deduc
metodele de obinere
i proprietile
chimice ale oxizilor,
hidroxizilor metalelor,
srurilor pe baza
schemei legturii
genetice substanelor
anorganice.
2.S elaboreze
rapoarte despre
activitatea
experimental.
1.S deduc
metodele de obinere
i proprietile
chimice ale oxizilor,
hidroxizilor
metalelor, srurilor
pe baza schemei
legturii
genetice substanelor
anorganice.
2.S argumenteze
importana metalelor
i aliajelor pentru
activitatea cotidian;
proprietile chimice
ale oxizilor i
hidroxizilor metalelor
prin ecuaiile chimice
(n forma molecular
i ionic); importana

roprietile fizice i
chimice: interaciunea
cu
oxigenul, clorul, sulful,
apa, soluiile de acizi i
sruri. Obinerea.
Aliajele (fonta, oelul).
Utilizarea.

Compuii fierului.

Explicaia ,
demonstraia
, exerciiul

Frontal

Noiunea de coroziune,
metodele de combatere
a ei
(pe exemplul fierului).
Cei mai importani
compui a fierului (II) i
(III):
oxizi, hidroxizi, sruri.
Proprietile chimice
generale, obinerea,
utilizarea.

Coroziunea metalelor.

Explicaia ,
algoritmizare
a,
demonstraia

Scris

2
1

1
1

2
2
2
3

1
2
1
3

2
4

1
4

metodelor de
combatere a
coroziunii.
1.S compare
proprietile chimice
ale metalelor pe baza
Seriei de substituire a
metalelor; poziiei
metalelor n Sistemul
periodic.
2.S utilizeze
adecvat limbajul
specific chimiei n
diverse situaii de
comunicare, n scris
i oral; diverse surse
didactice pentru
elaborarea i
prezentarea unei
lucrri creative.
1.S rezolve
exerciii i probleme
teoretice i
experimentale n baza
proprietilor,
obinerii,
utilizrii metalelor i
compuilor lor.
1.S investigeze
experimental
proprietile
metalelor i
compuilor lor.
2.S utilizeze
adecvat limbajul
specific chimiei n
diverse situaii de
comunicare, n scris i

Seria de substituire a
metalelor. Metodele de
obinere (din oxizi,
sruri).
Proprietile chimice
ale metalelor:
interaciunea
cu nemetalele
(halogenii, oxigenul,
sulful); apa,
soluiile de acizii i
sruri.

Seria de substituire a
metalelor .

Rezolvarea problemelor:
Determinarea masei
unei substane dup
masa altei substane
participante n baza
ecuaiei chimice.
Calcule n baza
corelaiilor:
msol.- - msubs. diz.
Lucrarea practic nr. 1.
Proprietile
metalelor i compuilor
lor.

Rezolvarea problemelor:
Calcule n baza corelaiilor:
msol.- - msubs. diz.

Lucrarea practic nr. 1.


Proprietile
metalelor i compuilor lor.

Algoritmizare
a descrierea
ciorchinele

Scris

Explicaia ,
ciorchinele ,
asalt de idei ,

Demonstraia
, explicaia ,
algoritmizare
a,
experimentul

Scris

2
5

1
5

2
6

1
6

2
7

1
7

oral; diverse surse


didactice pentru
elaborarea i
prezentarea unei
lucrri creative
1.S utilizeze
adecvat limbajul
specific chimiei n
diverse situaii de
comunicare, n scris i
oral; diverse surse
didactice pentru
elaborarea i
prezentarea unei
lucrri creative
2.S rezolve
exerciii i probleme
teoretice i
experimentale n baza
proprietilor,
obinerii,
utilizrii metalelor i
compuilor lor.
1.S stabileasc
corelaia dintre
activitatea chimic a
metalelor, rspndirea
lor n mediu
sub form de
substan simpl
/substane compuse.
2.S formuleze
opinii personale
despre importana
metalelor i
compuilor lor.

Lucrarea practic nr. 2.


Rezolvarea
problemelor
experimentale la tema
Metalele.

Lucrarea practic nr. 2.


Rezolvarea
problemelor experimentale
la tema Metalele.

Demonstraia
, explicaia ,
algoritmizare
a

scris

Compuii metalelor.
Legtura genetic a
metalelor i a
compuilor lor.

Compuii metalelor.
Legtura genetic a
metalelor i a compuilor lor.

Demonstraia
, explicaia ,
algoritmizare
a

scris

Evaluare sumativ

Evaluare sumativ
1
test
Metalele.
Starea gazoas a substanelor . Nemetalele i compuii lui 36 ore

scris

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

1.S explice
noiunile: volum
molar, condiii
normale, alotropie,
ngrminte
minerale.
2.S caracterizeze
nemetalele: clorul,
sulful, azotul, fosforul,
siliciul, carbonul
conform
algoritmului: poziia
n Sistemul periodic,
structura atomului,
valenele i gradele
de oxidare posibile,
tipul legturii
chimice;
rspndirea n mediu,
formele alotropice,
rolul biologic,
proprietile fizice i
chimice,
compoziia celor mai
importani compui,
utilizarea.
3.S compare
nemetalele unei
perioade/ grupe ale
Sistemului periodic
dup structura
atomului i
proprietile
nemetalice.
4.S diferenieze
caracterul acido-bazic
al clorurii de hidrogen
i al amoniacului prin
ecuaii chimice.

Starea gazoas a
substanelor. Volumul
molar al gazelor.
Noiunea de condiii
normale.
Rezolvarea problemelor
Determinarea volumul
gazului (c.n.) dup
cantitatea de
substan/masa.
Determinarea cantitii
de substan/masei a
unui gaz (c.n.),
cunoscnd volumul
gazului.
Determinarea, n baza
ecuaiei chimice, a
cantitii/ masei /
volumului unei
substane, cunoscnd
cantitatea /masa /
volumul altei substane
participante.
Caracteristica general
a nemetalelor conform
poziiei n Sistemul
periodic. Importana i
rolul nemetalelor n
viaa omului.
Clorul. Element chimic
i substan simpl,
rolul
biologic, rspndirea n
mediu, proprietile
fizice.
Aciunea asupra
organismului uman.
Proprietile chimice:
interaciunea cu

Starea gazoas a
substanelor.

Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele

Frontal

Rezolvarea problemelor :
Determinarea volumului
gazului i cantitii de
substan a unui gaz.

Problematizar Scris
ea
conversaia
pianjen

Rezolvarea problemelor :
Determinarea cantitii de
substan, masei , volumul
unei substane cunoscnd
cantitatea , masa , volumul
altei substane.

Explicaia,
lucru cu
postere ,

scris

Caracteristica general a
nemetalelor .

Explicaia ,
conversaia ,
demonstraia
, ciorchine

Scris

Clorul.

Problematizar Scris
ea
conversaia ,
ciorchinele

3
3

3
4

3
5

3
6

5.S determine
volumul gazului n
condiii normale
dup cantitatea/masa
substanei i
invers.
6.S rezolve
probleme de calcul
pe baza ecuaiilor
chimice utiliznd
noiunea de volumul
molar al gazelor.
7.S exemplifice
rolul biologic al
nemetalelor, circuitul
nemetalelor n mediu:
oxigen, azot, carbon;
aciunea fiziologic a
nemetalelor i
compuilor lor.
8.S rezolve
exerciii i probleme
teoretice i
experimentale n baza
proprietilor,
obinerii, utilizrii
nemetalelor i
compuilor lor.
9.S elaboreze
schema/planul
caracteristicii
generale a
nemetalelor i a
compuilor lor.
10. S elucideze
impactul nemetalelor
i a compuilor lor
asupra mediului.
11. S estimeze

metalele, hidrogenul,
apa.
Clorura de hidrogen.
Acidul clorhidric:
obinerea, proprietile
chimice(generale ale
acizilor). Utilizarea
clorului i compuilor
lui.
Sulful. Element chimic i
substan simpl.
Importana, rolul
biologic, utilizarea.
Rspndirea n mediu,
proprietile fizice i
chimice: interaciunea
cu metalele i
nemetalele (hidrogen,
oxigen). Sulfura de
hidrogen. Proprietile
fizice,rspndirea n
natur. Aciunea
fiziologic.
Oxidul de sulf (IV).
Obinerea din sulf, prin
arderea sulfurii de
hidrogen, prin
descompunerea acidului
sulfuros H2SO3 . Oxidul
de sulf (VI). Obinerea
din oxid de sulf (IV).
Oxizii sulfului:
proprietile fizice i
chimice (ca oxizi acizi).
Oxizii sulfului surse de
poluare a aerului.
Acidul sulfuric:
utilizarea, obinerea,
proprietile

Clorura de hidrogen.

Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele

Frontal,
scris

Sulful.

Conversaia
problematiza
rea
ciorchinele
experimentul

Scris ,
individua
l

Oxidul de sulf(IV) . Oxidul


de sulf (VI) .

Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele

Scris

Acidul sulfuric .

Problematizar Frontal
ea
,
ciorchinele,
individua

3
7
3
8

1
0
1
1

3
9

1
2

4
0
4
1

1
3
1
4

4
2

1
5

importana i rolul
nemetalelor i a
compuilor lor n viaa
omului, importana
ngrmintelor
minerale .
12.S investigheze
experimental
proprietile fizice ale
unor ngrminte
minerale.
13.S identifice
oxid de carbon (IV),
ionii de clorur,
sulfat, carbonat,
amoniu.
14.S elaboreze
rapoarte despre
activitatea
experimental
conform algoritmului:
obiectiv, mod de
lucru, observaii,
interpretarea
rezultatelor, concluzii.
15.S utilizeze
adecvat limbajul
specific chimiei n
diverse situaii de
comunicare, n scris i
oral.
16.S ilustreze prin
ecuaiile chimice
lanul genetic:
nemetal - oxid acid
acid sare.
17.S compare
oxizii nemetalelor i
acizii conform

fizice i chimice
generale. Proprietile
specifice ale
acidului sulfuric
concentrat: dizolvarea
n ap, aciunea asupra
substanelor organice.
Rezolvarea problemelor.
Determinarea prii de
mas a substanei
dizolvate n soluie.

Cele mai
importante sruri ale
acidului sulfuric,
utilizarea lor
Evaluare
Azotul. Rolul biologic,
importana. Element
chimic,
substan simpl,
rspndirea n mediu,
proprietile fizice,
utilizarea. Obinerea din
aer. Proprietile
chimice: interaciunea
cu oxigenul i
hidrogenul.
Amoniacul: compoziia,
legtura chimic.
Utilizarea. Aciunea
asupra organismului
uman. Proprietile
fizice i chimice:
interaciunea cu apa,
acizii (HCl, HNO3,

Rezolvarea problemelor.
Determinarea prii de mas a
substanei dizolvate n soluie

Evaluare Nemetalele

Azotul .

Amoniacul .

conversaia

Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele,
experimentul
problematiza
rea
Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele
Test

Scris ,
n grup

Conversaia ,
explicaia ,
demonstraia
, ciorchinele,
experimentul

scris

Rezolvarea ,
problematiza
rea ,
algoritmizare
a

frontal

scris

4
3

1
6

4
4

1
7

4
5

1
8

algoritmului:
compoziia,
obinerea,
proprietile fizice i
chimice,
utilizarea.
18.S modeleze
proprietile chimice
ale oxizilor acizi i
acizilor prin ecuaiile
chimice (n forma
molecular i ionic).
19.S deduc
obinerea i
proprietile chimice
ale oxizilor acizi i
acizilor pe baza seriei
genetice.
20.S
argumenteze
legtura genetic
dintre clasele de
compui anorganici n
baza proprietilor lor
chimice.
21.S propun
situaii de utilizare a
nemetalelor i a
compuilor lor.
22.S prezinte cele
mai importante sruri
n corelare cu
utilizarea lor.
23.S explice
legtura cauz-efect:
nemetale - oxizi acizi
- acizi ploi acide
protecia mediului i
sntatea.

H2SO4). Obinerea
amoniacului din azot,
din sruri de amoniu.
Identificarea
amoniacului.
Hidroxidul de amoniu
baz slab. Proprietile
fizice. Descompunerea.
Utilizarea.
Sruri de amoniu:
proprietile fizice i
chimice
(interaciunea cu baze
alcaline,
descompunerea la
nclzire). Utilizarea.
Oxid de azot (II),
obinerea din azot,
oxidarea n oxid de
azot (IV). Oxizii de azot
ageni poluani ai
aerului. Acidul azotic.
Obinerea din oxid de
azot (IV), din nitrat de
sodiu. Proprietile
fizice. Aciunea
asupra organismului
uman. Proprietile
chimice
generale ale acizilor
(fr interaciunea cu
metalele)
i descompunerea la
lumin/nclzire.
Utilizarea.
Nitraii. Nitraii de sodiu,
potasiu, calciu, amoniu,
utilizarea lor. Circuitul
azotului n natura.

Hidroxid de amoniu .

Exerciiul ,
rezolvarea ,
problematiza
rea asalt de
idei

Scris

Oxizii de azot .

Lucrare
practic,
experimentul
, observarea ,
concluzia,
analiza

Scris

Nitraii . Circuitul azotului n


natur.

Explicaia
demonstraia
asalt de idei

scris

4
6

1
9

4
7

2
0

4
8

2
1

4
9

2
2

5
0

2
3

5
1

2
4

24.S utilizeze
diverse surse
didactice pentru
elaborarea i
prezentarea unei
lucrri
creative.
25.S formuleze
opinii personale
despre importana
nemetalelor i
compuilor lor.
descompunerea.
natura.

Fosforul. Element chimic


i substan simpl,
rspndirea n mediu,
alotropia, proprietile
fizice.
Proprietile chimice
(arderea). Importana,
rolul
biologic, utilizarea.
Oxidul de fosfor (V),
proprietile fizice i
chimice generale. Acidul
fosforic (ortofosforic):
obinerea, proprietile
chimice.
Srurile acidului
fosforic, rolul biologic,
utilizarea lor n calitate
de ngrminte
minerale.
Siliciul. Element chimic i
substan simpl: rspndirea
n mediu, proprietile fizice,
utilizarea. Interaciunea cu
oxigenul. Oxidul de siliciu:
proprietile fizice,
interaciunea cu oxizii bazici,
bazele alcaline, carbonaii.
Acidul silicic, obinerea,
descompunerea.
Utilizarea silicailor. Sticla.
Ceramica. Cimentul.

Fosforul.

Demonstraia
explicaia
algoritmizare
a

frontal

Oxidul de fosfor (V). Acidul


fosforic.

Demonstraia
explicaia
algoritmizare
a
experimentul

scris

Sarurile acidului fosforic.

Algoritmizare
a exerciiul
explicaia

scris

Siliciul

Explicaia
demonstraia

Frontal
individua
l

Sticla . Ceramica. Cimentul.

scris

Carbonul - element
chimic i substan
simpl: rspndirea n
mediu, alotropia,

Carbonul .

Asalt de idei ,
algoritmizare
a
problematiza
rea
Asalt de idei ,
algoritmizare
a
problematiza

scris

5
2

2
5

5
3

2
6

5
4

2
7

proprietile fizice,
importana, rolul
biologic i utilizarea.
Noiunea de
adsorbie (crbune
activat). Interaciunea
cu oxigenul, hidrogenul,
metalele (calciu,
aluminiu), oxizii
metalelor /reducerea
(CuO, Fe2O3).
Oxidul de carbon (II).
Obinerea. Proprietile
fizice. Oxidarea n oxid de
carbon (IV), proprietile
reductoare (CuO, Fe2O3).
Caracterul nociv, aciunea
asupra organismului uman.
Evitarea formrii CO n
procesul de ardere. Oxidul de
carbon (IV). Obinerea
prin arderea carbonului,
metanului; din carbonai.
Proprietile fizice i chimice
generale. Identificarea.
Utilizarea.
Acidul carbonic, srurile lui
(carbonai, hidrocarbonai de
calciu, sodiu). Rspndirea n
natur. Reacii de
descompunere. Reacia
srurilor cu acizii. Circuitul
carbonului n natura.
Lucrarea practic nr. 3.
Rezolvarea problemelor
experimentale la tema
Nemetalele

rea

Oxidul de carbon (II).

Experimentul
explicaiua
demonstraia

scris

Acidul carbonic , srurile lui.

Explicaia
demonstraia
observaia
algoritmizare
a descrierea

frontal

Lucrarea practic nr. 3.


Rezolvarea problemelor
experimentale la tema
Nemetalele

Experimentul
graficul T
diagrama
Wien
conversaia

scris

5
5

2
8

5
6

2
9

5
7

3
0

5
8

3
1

5
9

3
2

Evaluare sumativ.

1.S explice
noiunea de
substan organic,
deosebirile dintre
substanele organice
i
anorganice.
2.S descrie
compoziia,
proprietile fizice,
rolul i importana
substanelororganice:
metan, etan, propan,
butan, etanol,
metanol, acid acetic,
substane organice
cuimportana
biologic, polietilen.
3. S coreleze
domeniile de
utilizare ale
substanelor
organice studiate cu
proprietile lor.
4.S elucideze
impactul substanelor
organice i a
produilor lor de
ardere asupra
omului, sntii lui i
mediului 5.S
modeleze reaciile
de ardere a
metanului, etanului

Evaluare sumativ
Nemetalele

Compuii organici ai carbonului


Hidrocarburile
1
Substane organice:
compoziia, importana i
utilizarea lor. Deosebirile
dintre substanele organice
i anorganice, dintre chimia
anorganic i organic.
Metan, etan, propan, butan,
acetilen: compoziia
(formula molecular),
proprietile fizice, reacia de
ardere i utilizarea ei.
Compuii organici cu oxigen. 1
Regulile de securitate la
utilizarea gazului natural i
gazului din butelii. Influena
produilor de ardere asupra
mediului, efectul de ser.
Metanolul i etanolul:
compoziia, proprietile
fizice, aciunea asupra
organismului, adoptarea
modului sntos de via.
Reacia de ardere a
etanolului
Rezolvarea problemelor.
1
Rerolvarea problemelor.

Polietilena: proprieti fizice


i utilizare,protecia mediului
de deeuri. Acidul acetic:
compoziia, proprietile
fizice, fiziologice,
interaciunea cu bazele,

Compuii organici cu
oxigen.Polietilena.

descoperirea
test

scris

Conversaia
problematiza
rea

scris

Investigaia
experimentul
demonstraia
conversaia
asalt de idei
lucru n grup

frontal

Algoritmizare
a
problematiza
rea
Explicaia
asalt de idei
algoritmizare
a lucru cu
postere
ciorchinele -

scris

Frontal

6
0

3
3

6
1

3
4

6
2

3
5

6
3

3
6

(componeni ai
gazului natural);
propanului, butanului
(componeni ai
gazului din butelii);
acetilenei (sudarea i
tierea metalelor),
etanolului;
proprietile generale
ale acidului acetic n
comparare cu
acidul clorhidric, prin
ecuaii chimice.
5.S stabileasc
legtura dintre
reacia de ardere a
alcoolului etilic i
posibilitatea de
utilizare n calitate de
combustibil.
6.S estimeze
importana procesului
de fotosintez, rolul
vitaminelor,
medicamentelor
pentru sntatea
omului.
7. S manifeste
responsabilitate i
grij fa de protecia
mediului i a sntii
n utilizarea
produselor chimice de
uz casnic i de igien
personala.
8. S formuleze
reguli de utilizare
inofensiv a gazului
natural, gazului din

srurile acidului carbonic,


utilizarea cotidian

V-
descoperirea
dirijat
Explicaia
asalt de idei
algoritmizare
a lucru cu
postere
ciorchinele V-
Explicaia
asalt de idei
algoritmizare
a lucru cu
postere
ciorchinele V-
descoperirea
dirijat

Acidul acetic: compoziia,


proprietile fizice,
fiziologice, interaciunea cu
bazele, srurile acidului
carbonic,utilizarea cotidian.

Acidul acetic.

Frontal

Substane organice cu
importan biologic:
grsimi , hidrai de carbon
(glucoz, zaharoz, amidon,
celuloz), aminoacizi,
proteine: rspndirea n
natur, rolul lor biologic (ca
componente ale produselor
alimentare). Importana
procesului de fotosintez.
Produsele chimice de uz
casnic i de igien personala
(spun, detergeni, ageni de
curare, past de dini,
parfumuri); medicamente,
vitamine. Msuri de utilizare
inofensiv.
Evaluare sumativ

Grsimile.Hidraii de carbon.

Medicamentele.Vitaminele.Produsele
chimice de uz casnic.

Explicaia
povestirea

Frontal

Evaluare sumativ :Compuii


organici.

test

scris

Frontal

butelii, etanolului,
acidului acetic n baza
proprietilor lor.
6
4
6
5

6
6

6
7

6
8

1.S descrie
principalele surse de
poluare a
mediului i msurile
de protecie.
2.S exemplifice
importana
substanelor
chimice n viaa
omului.
3.S utilizeze
diverse surse
didactice pentru
elaborarea i
prezentarea unui
proiect ecologic.
4.S argumenteze
avantajele pe care le
ofer
chimia n soluionarea
problemelor de mediu
i pentru
mbuntirea calitii
vieii.

Chimia pentru mediu . Importana substanelor pentru viaa omului.5ore


Chimia n activitatea cotidian.
1
Chimia n activitatea
cotidian.
Chimia pentru protecia
1
Chimia pentru protecia
mediului.
mediului.
Chimia i sntatea.
Asigurarea securitii
personale i sociale
Realizrile savanilor
chimiti din
Republica Moldova.
Evaluare final

Lucru cu
postere
Lucru cu
postere

Frontal
Frontal

Chimia i sntatea. Asigurarea


securitii
personale i sociale
Realizrile savanilor chimiti din
Republica Moldova.

Lucru cu
postere

Frontal

Comunicri

Frontal

Evaluare final

colocviul

scris