Sunteți pe pagina 1din 2

MOTIVATIA LEGALA PENTRU CARE MEDICII DE FAMILIE NU TREBUIE SA

PLATEASCA IMPOZIT PE CLADIRILE CU DESTINATIE DE CABINETE


MEDICALE, INDIFERENT DE FORMA IN CARE ESTE DETINUTA

OUG 124/1998, republicata in M.Of. nr. 568/01.08.2002


Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fr personalitate juridic, furnizoare
de servicii publice, de stat sau private, de asisten medical uman preventiv, curativ, de
recuperare i de urgen.
Nu poti fi asimilat unei persoane juridice fara sa fii inregistrat ca atare la judecatorie!!
CODUL FISCAL
Scutiri
Art. 250. - (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt,
dupa cum urmeaza:
1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror
institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru
activitati economice;

Conform prevederilor OUG 124/1998, republicata, cabinetul este o unitate fara personalitate
juridical, atita timp cit nu este inregistrat la judecatorie; cabinetul este unitate publica si
ofera servicii publice, care sunt sanitare/medicale si nu economice, conform altor prevederi din
Codul fiscal si anume:
Definirea veniturilor din activitati independente
Art. 46. - (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in
mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale
contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din
practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea
profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil,
contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii
reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Prin urmare, nu pot fi considerate venituri economice, veniturile realizate de medici,


pentru ca, serviciile medicale nu sunt incadrate in aceasta categorie, conform prevederilor
Codului fiscal, si sunt desfasurate in mod independent, in conditiile prevazute de OUG nr.
124/1998, republicata.
Pentru a asimila o unitate ca avind personalitate juridica, este de datoria celor care fac
aceasta afirmatie sa faca dovada acestui fapt!