Sunteți pe pagina 1din 1
Secor notte. OMNIASIG Bucuresti, Romania VIENNA INSURANCE GROUP Nr. de inregistrare 103 / 07.07.2015 NOTIFICARE Stimate partener, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub rr. J/40/10454/2001, RA-047/10.04.2003; Autorizat de C.S.A., CUI 14360018, avand Cod IBAN RO43 FNCB0081000444980001, deschis la Banca BCR Suc. Izvor reprezentata prin Presedinte Directorat Di, Minail TECAU si Membru Directorat Di. Costine! Siiviu STRATNIC, in calitate de ASIGURATOR, prin prezenta, Doreste a va aduce la cunostinta ca incepand cu data de 09.07.2016 vor intra in vigoare modificarile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie 2 locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatilor, modificari aduse prin Legea nr. 191/2015 publicata in MO nr. 494/06.07.2015, cu impact si asupra conditlor de emitere a asigurarilor facultative de locuinta. Astfel, potrivt dispozitilor art. 3 alin 9 din Legea nr. 260/2008 cu modificarie si completarile ulterioare -societatile de asigurare — reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa nu pot incheia asigureri facultative pentru o locuinta care nu are incheiata in prealabilo asigurare obligatorie PAD.” ‘Atragem atentia ca potrivt legii, dipozitile art 3 alin 9 din Legea nr. 260/2008 cu modificarile si completarie ulterioare,se aplica si poltelor multianuale, asiguratul find obligat ca la prima aniversare anuala sa faca dovada detineri unei polite PAD valabilincheiata Pe cale de consecinta, in considerarea dispozttilor din coniractul de intermediere, potrivit carora brokeru! este obliget, ca in exercitarea mandalului sa respecte intocmai prevederile legele in vigoare, va comunicam ca nu mai aveti dreptul incheleri! de polite facultative de locuinta in lipsa dovezii existentei unei polite PAD vaiabil incheiata la data contractarii de catre persoanele fizice si juridice, proprietare ale unor imobile cu destinatia de locuinta, a unor asigurar facultative In acest sens, pana la realizarea legaturilor informatie cu sistemul PAID, la emiterea politelor facultative de locuinte OMNIASIG va revine obligatia expresa de a solicit clientului copia politel PAD, emisa anterior, si de ao anexa la polita facultativa ce va fi predata catre societatea noastra. Incheierea unor contracte de asigurare facultativa a locuintei, cu incalcarea normelor legale edictate pentru incheirea lor valabila, atrage in acord cu dispozitile art. 1250 Cod Civ nulitatea absoluta a contractului de asigurare ‘facultativa, Brokerul asumandu-si intreaga responsabilitate pentru nerespectarea dispozitilor legale si ale prezentei notificari si fiind obligat la repararea oricarui prejudiciu provocat Asiguratorului din aceeste cauza, Va comunicam totodata ca in portalul Omniasig veti regasi produsele de asigurere (conditi, specifcati, cereri chestionar, etc.) modificate conform acestor preveder legislative. Mentionam ca aveti obligatia s2 contactati personalul Omniasig cu care colaborati in mod curent, in vederea primiriituturor lamuririlor necesare si a noii formularistici, modificate in acord cu noile rigori legislative, pe care aveti obligatia sa le folosit Cu respect, Costinel Silviu STRATNIC Membru Directorat {/) Tek +4021 408 TAD God Unie inrogiatrare: 14360078 Fax: +4021 311 4490 [Ne ordine in Registrul Comertulul: 1401045472001 Email: ofice@omniasig.ro Capital social: 439,648.433,5 lol ‘Autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor- R.A, - 047/10.04.2003; in sistem dualist; inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Catacter Personal al 'ANSPOCP sub nr. 1641, 19891; www.omniasig.ro te adminitrat