Sunteți pe pagina 1din 2

Raport financiar-contabil luna AUGUST 2015

al societatii

SC

YYYYYYYYY SRL

Urmare intocmirii evidentei contabile pentru luna AUGUST 2015, pe baza documentelor primare ce ne-au fost puse la dispozitie de societatea dvs.,
va prezentam in continuare urmatoarele informatii:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumirea

Valoarea

Venituri totale la data de 31.08.2015


Cheltuieli totale la 31.08.2015, inclusiv impozit pe profit
Profit net la data de 31.08.2015 (rd1-rd2)
Cheltuieli nedeductibile total (suma rd5-rd13), din care:
-cheltuieli cu impozitul pe profit
-cheltuieli de protocol nedeductibile
-alte cheltuieli de exploatare nedeductibile
-despagubiri,amenzi nedeductibile
Profit fiscal/pierdere fiscala la data de 31.08.2015 (rd1-rd2+rd4)
Impozit pe profit datorat cumulat la data de 31.08.2015. (rd9*16%)
Impozit pe profit achitat
Impozit pe profit datorat la data de 31.08.2015, scadent in data de 25.10.2015(rd 15-rd16)
Alte taxe, impozite restante la data de 31.08.2015, total din care:
-taxe salariale
-impozit pe profit

0.00
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
-

Dosarele lunii AUGUST 2015 contin:


* Documentele primare prezentate de societatea: XXXXXXXX 01 SRL
* State de plata salarii
* Notele contabile
* Registrul jurnal
* Balanta contabila sintetica
* Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat Nr:349397/27.02.06
* Registrul de casa
* Raport descarcare gestiune AUGUST 2015
Neplata la termenele legal stabilite a obligatiilor fiscale, atrage dupa sine plata de:
-majorari de intarziere in cota de 0,02% / ZI pentru fiecare zi de intarziere;
-amenzi.

Potrivit O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, neretinerea, precum si retinerea si nevarsarea integrala
a impozitelor si contributiilor cu regim deretinere la sursa se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
Nedepunerea declaraiilor fiscale n termenele legale este considerat contraven ie i se sanc ioneaz cu amend.
Conform Codului de procedura fiscal, cuantumul pornete de la 1.000 lei i poate ajunge la 14.000 lei pentru unele declara ii.

Toate documentele primare primite cu scopul contabilizarii sunt cuprinse in . dosare si au fost inapoiate astazi
ACEST RAPORT ESTE IN ATENTIA EXCLUSIVA A MANAGEMENTULUI SOCIETATII.
SC CONTA X SC
Am predat,

SC YYYYY SRL
Am preluat,

e societatea dvs.,

S-ar putea să vă placă și