Sunteți pe pagina 1din 6

Tez semestrial la Informatic

NP_______________________________________, Gr. ______, Data ____decembrie 2014


Varianta I
Nr.d/ord

Subiect

Punctaj

1.

n care loc al programului principal se includ declaraiile de funcii?

2.

Se consider antetul:
function F(x:real; y:integer; z:char):boolean;.
Care din apelurile ce urmeaz snt corecte:
a) F(3.18, 4, a);
b) F(15, 21, 3);
c) F(15, 21, 3); ?

3.

Elaborai o funcie care calculeaz suma numerelor reale a, b, c ,d.

4.

Precizai structura de bloc a programului ce urmeaz.


Program P1;
const c=1;

function F1(x:integer):integer;
begin
F1:=x+c;
end;
function F2(c:real):real;
const x=2.0;
begin
F2:=x+c;
end;
function F3(x:char):char;
const c=3;
begin
F3:=chr(ord(x)+c);
end;
begin

writeln(F1=, F1(1));
writeln(F2=, F2(1));
writeln(F3=, F3(1));
readln;
end.

5.

Numii variabilele locale i globale din programul P1 de la itemul 4.

6.

Care este cauza efectelor colaterale? Ce consecine pot avea aceste efecte?

7.

Precizai ce va afia pe ecran urmtorul program:


Program P2;
var a, b : integer;

function F(x:integer):integer;
begin
F:=a*x;
b:=b+1;
end;
function G(x:integer):integer;
begin
G:=b+x;
a:=a+1;
end;
begin
a:=1; b:=1;
writeln(F(1));
writeln(G(1));
writwln(F(1));
writeln(F(1));
readln;
end.

8.

Scriei un program recursiv care calculeaz suma S(n)=1+3+5+...+(2n-1).

Total

40
Barem de notare i convertire
Punctaj 40
Nota
10

39-37
9

36-33
8

32-27
7

26-20
6

19-13
5

12-8
4

7-3
3

2
2

Tez semestrial la Informatic


NP_______________________________________, Gr. _____, Data _____decembrie 2014
Varianta II
Nr.d/ord

Subiect

Punctaj

1.

Cum se apeleaz o procedur?

2.

Se consider antetul:
function F(x:real; y:integer; z:char):boolean;.
Care din apelurile ce urmeaz snt corecte:
a) F(4, 4, 4);
b) F(4, 3.18, 3);
c) F(1.5, -21, 3); ?

3.

Elaborai o funcie care calculeaz rdcina ecuaiei ax+b=0.

4.

Precizai structura de bloc a programului ce urmeaz.


Program P1;
var a:real;

procedure P(b:real);
var c:real;
procedure Q(d:integer);
var c:char;
begin
c:=chr(d);
writeln(in procedura Q c= , c);
end;
begin
writeln(b=, b);
c:=b+1;
writeln(in procedura P c= , c);
Q(35);
end;
function F(x:real):real;
begin
F:=x/2;

end;

5.

begin
a:=F(5);
writeln(a=, a);
P(a);
readln;
end.
Numii variabilele locale i globale din programul P1 de la itemul 4.

6.

Cum pot fi evitate efectele colaterale?

7.

Precizai ce va afia pe ecran urmtorul program:


Program P2;
var a: integer;
b: real;

function F(var x:integer):integer;


begin
F:=x;
x:=x+1;
end;
procedure P(x,y:integer; var z:real);
begin
z:=x/y;
end;
begin
a:=1;
P(F(a), a, b);
writeln(a, , b);
readln;
end.

8.

Scriei un program recursiv care calculeaz produsul P(n)=1*4*7*...*(3n-2).

Total

40
Barem de notare i convertire
Punctaj 40
Nota
10

39-37
9

36-33
8

32-27
7

26-20
6

19-13
5

12-8
4

7-3
3

2
2