Sunteți pe pagina 1din 1

COMUNA CORBITA

ANEXA 3 la HCL nr. 1/2014


PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AL COMUNEI CORBITA
PE ANUL 2014
- MII LEI-

Nr.
crt.

Cod
tip
obiectiv

0
A
B
C

-Denumirea obiectivului
-Nr./data HCL de aprobare
a indicatirilor tehnico-ec.
ai obiectivului
-Nr./data HCL de aprobare
a modificarilor ulterioare
(acte aditionale, reevaluari)
1
TOTAL, din care
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Achizitii de bunuri si alte
cheltuieli de investitii
Detalierea creditelor pe
capitole bugetare , din care:
Cap.70.02 Locuinte, servicii si
dezvoltare publica
din care:
Lucrari in continuare
din care:
-obiectiv-Aimentare cu apa satele
Serbanesti-Corbita, com Corbita

Lucrari noi
din care:

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli


de investitii
Cap.84.02-Transporturi
din care:

Lucrari noi
din care:
-obiectiv-Modernizare DC 14
Ochesesti-Buda, km o-1,6 com
Corbita

Preedinte de edin,
Consilier Popovici Petric

Valoarea
totala a
obiectivului

Valoarea
actualizata a
obiectivului

Total
surse de
finantare

PREVEDERI IN ANUL 2014


Finantate din:
Total
alocatii
bugetare

2
1.705,00
1.400,00
1.305,00
-

3
1.705,00
1.400,00
1.305,00
-

4(5+8)
367,00
152,00
215,00
-

1.400,00

1.400,00

152,00

1.400,00

Alocatii
buget
local

5(6+7)
367,00
152,00
215,00
-

6
367,00
152,00
215,00
-

Transfer de
la alte
bugete
7

Alte surse
constituite
potrivit OUG
28/2013
8

152,00

152,00

1.400,00

152,00

152,00

152,00

1.305,00

1.305,00

215,00

215,00

215,00

1.305,00

1.305,00

215,00

215,00

215,00

Contrasemneaz,
Secretarul comunei,
Corneliu Marola