Sunteți pe pagina 1din 3

Relatia dintre autoritate si cetateni

Intr-un stat democratic autoritatile primesc puterea de la cetateni


pentru a o exercita in numele si in interesul acestora.
1. Statul este responsabil de securitatea personala a
cetatenilor si de siguranta publica. El stabileste si aplica
legile si alte reguli ce trebuie respectate, astfel incat fiecare
sa se poata bucura de drepturile sale.
In societate apar diferite conflicte, indeosebi in legatura cu
repartizarea resurselor existente.Statul trebuie sa intervina
sis a resolve conflictele in calitate de mediator impartial sau
arbitru, prevenind violentele si folosirea fortei.
Statul are datoria de a asigura functionarea justitiei, de a
instaura domnia legii, autoritatea judecatorilor.
2. Statul asigura protectie sociala. Exista foarte multi oameni
care au nevoie de sprijin din partea statului pentru a trai
decent si a se putea bucura de unele drepturi fundamentale,
cum ar fi dreptul la educatie sau la asistenta medicala. Statul
acorda asistenta sociala persoanelor fara venituri(alocatii
pentru copiii minori,pensii de urmas copiilor orfani sau
sotiilor care nu au fost incadrate in munca, pensii de
invaliditate, burse sociale sau de merit elevilor si
studentilor.) si vegheaza asupra sistemului de asigurari
sociale.
Bunastarea oamenilor depinde de activitatea care se
desfasoara in intreprinderi, societati de transport, banci etc.
De aceea statul sprijina dezvoltarea economiei, o incurajeaza
prin legi stimulative.
3. Relatiile cu alte societati. Orice societate are relatii cu alte
comunitati economice, politice, militare, etc. Acestea sunt
cunoscute sub numele de relatii international. Aliantele intre
natiuni sunt posibile doar daca fiecare tara este reprezentata
de o singura autoritate politica, imputernicita sa-si assume
angajamente sis a incheie tratate.

O functie publica nu inseamna numai o anumita pozitie in


ierarhia sociala, ci si responsabilitatea indeplinirii unor
atributii.De aceea, persoanele care detin si exercita functii
publice
trebuie
sa
posede
cunostinte
si
abilitati
corespunzatoare autoritatii pe care o exercita si, in plus, si
calitati morale deosebite. Cunostintele si abilitatile necesare
sunt, de obicei ,diferite de la o functie la alta.
De la o persoana care detine o functie publica se cere:
-

Competenta;
Corectitudine;
Disponibilitate;
Respect fata de lege;
Respect fata de drepturile cetatenilor;
Capacitatea de a lucre cu alte persoane.

La noi in tara cele mai importante autoritati publice sunt:


-

Parlamentul autoritate legislative;


Guvernul autoritate executive;
Presedintele seful statului;
Autoritatea judecatoreasca;
Autoritatile locale.

Controlul si cooperarea cetatenilor cu autoritatile:


Controlul autoritatilor de catre cetateni este important si
necesar. In alte conditii se instaureaza abuzul de putere care
duce la dictatura.
Pentru a preveni abuzul de putere intr-o societate democratica
se iau anumite masuri:
-

Separarea puterilor in stat;


Obligativitatea autoritatilor de a respunde in fata cetatenilor;
Posibilitatea de a contesta sau revoca
Limitarea perioadei sau mandatului in care cineva poate sa
ocupe o functie publica;
- Organizarea alegerilor la anumite interval de timp;
- Presa si media sunt considerate a patra putere in stat;

- Votul este cea mai importanta forma prin care cetatenii isi
pot manifesta vointa;
- Cetatenii se pot organiza in sindicate, partide politice,
organizatii non guvernamentale, de asemenea pot apela la
mass-media.
Cu cat societatea civila este mai puternica, cu atat controlul
asupra autoritatilor este mai efficient, intarind caracterul
democratic al statului.