Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL LECIILOR PENTRU CLASELE V - XII

ANUL DE STUDII 2015 - 2016


Ziua

Clasa
Lecia

V B

V C

VI A

VI B

l. romn 404 l. germ.

214
matem.
312

305

ed. fizic

305 l. germ.

312
l. romn 410 l. germ.
216

l. germ.

307 ed. fizic

matem.

305

dirigen.

404

l. englez

et.0

matem.

ed. muz.
301 l. germ.

VI C

301 l. romn 410 l. germ.

VII A
212
matem.
312

VII B

304 ed. plast. et.0 l. germ.

313
istoria rom.
istoria rom.
l. romn 410 i univers. 406 i univers. 302 l. germ.
212

istoria rom.
406 ed. muz.
i univers.

l. romn 410 ed. fizic

matem.

VII C

301 l. romn 410 ed. fizic

fizic

214
matem.
216

VIII A

405 matem.

211 l. romn 401 l. str. I

210 l. romn 403 l. rus

304 l. romn 404 l. rus

405 l. germ.

305 matem.

301 l. romn 402 l. romn 404 l. germ.

l. romn 404 dirigen.

X A

304 fizic

211 l. germ.

l. englez

IX B
211 l. rus

210 geografie 411 matem.

214
ed. fizic
311

IX A

110 fizic

210 matem.

ed. civic 406 l. germ.

VIII C

216
istoria rom.
l. romn 404 i univers. 406 biologie
308

214
ed. plast. et.0 fizic
212
304 ed. muz.

VIII B

215
et.0

l. germ.

216 ed. plast. et.0 l. englez

313
et.0

212
et.0

408
et.0

313
et.0

308
et.0

l. romn 403 l. romn 401 l. englez


matem.

211 l. englez

215
et.0

X B

405 l. romn 401 matem.

215
et.0

l. str. I

408
l. str. I
311
408
l. str. I
311

XI A
211

XI B

istoria rom.
302 matem.
i univers.

XII A

XII B

305 geografie 411 l. romn 402

408
geografie 411 l. romn 402 matem. 305 biologie
308
408
ed. civic 302 biologie 110 l. romn 402 chimie
308

geografie 411 dirigenie 311 l. romn 401 ed. fizic

matem.

211 fizic

210 l. rus

405 chimie

407 biologie

l. rus

405 l. germ.

313
chimie
216

407 matem.

211

biologie

fizic

210 chimie

407 l. germ.

313
l. germ.
311

308
212

ed. civic 406

biologie

110 l. romn 401 l. str. I


110 matem.

110 l. romn 402 chimie

407

407

308
l. str. I
408

408
dirigen.
311

406

istoria rom.
302
i univers.

304 dirigen.

402 fizic

210 ed. civic 302

DSD

DSD

l. rus

l. romn 404 l. germ.

tiine

ed. tehn.

l. germ.

307
matem.
312

305 l. romn 410 ed. tehn.

matem.

305 tiine

111 dirigen.

405 l. romn 403 tiine

110

312
l. rus
214

istoria rom.
303 l. germ.
i univers.

l. rus

405 matem.

110 matem.

305 ed. tehn.

405 l. romn 410 matem.

l. englez
305 ed. muz.

402
istoria rom.
l. romn 404 i univers. 303 ed. fizic
214

matem.

211 ed. muz.

301 geografie 409 biologie

inform.

et.0 l. romn 403 l. germ.

311
l. germ.
216

212
405 l. romn 410 ed. fizic
l. rus
313
215
305 l. englez
l. romn 410 ed. fizic
biologie
et.0

l. rus

dirigen.

312
l. rus
214
408
405 l. englez
ed. tehn.
215

l. germ.

405 l. englez

l. germ.
l. rus

313

l. englez
110 l. germ.

110 ed. tehn.

408
biologie 110 l. romn 404 inform.
215
313 istoria rom.
303 l. romn 404 biologie
308 i univers.

408
l. romn 402 l. romn 404 geografie 409 l. germ.
215
214
212
l. romn 402 l. germ.
l. germ.
ed. fizic
311
313
405 ed. civic 303

biologie

110 l. englez

inform.* 207
inform.
geografie 409

301 ed. fizic

207 fizic

308
istoria rom.
l. romn 401 i univers. 302 DSD
313

et.0 l. romn 403 l. romn 401 ed. tehn.

110 matem.

211 l. germ.

308 istoria rom.


303 l. germ.
313 i univers.

inform.
408
et.0

210 l. spaniol

et.0 matem.

313
et.0

311
et.0

matem.

matem.

l. germ.

214
411
l. spaniol
ed. fizic
308
116

biologie

110 ed. fizic

211 ed. civic 302 chimie

ed. tehn.

305 fizic

l. romn 401 inform.

inform.

304

*0
1

304

l. str. II

411
116

404 matem.

304

411
fizic
116

210

fizic

210

l. romn 401

dirigen.

411 istoria rom.


302 l. romn 402 chimie
407 matem.
116 i univers.
116
116
211 l. str. II
l. str. II
l. romn 402 matem.
411 et.0

411 et.0

210 l. romn 402 geografie 409 ed. fizic


istoria rom.

l. romn 402 i univers. 302 lit. univ.


et.0 chimie

407 ed. civic 302 l. str. II

407 l. romn 401

DSD
DSD

207

chimie

407

8
1

408 istoria rom.


istoria rom.
303 l. romn 403 l. englez
303 ed. plast.
i univers.
215 i univers.

et.0 fizic

210 matem.

304 l. romn 402 l. romn 404 l. germ.

313
l. rus
212

ed. civic 303 l. romn 403 l. romn 410 ed. plast. et.0 fizic

210 l. germ.

312
l. germ.
212

214
inform.
213

Miercuri

geografie 409 ed. plast. et.0 matem.

304 l. romn 410

207 l. germ.

308
chimie
216

407 l. englez

216
matem.
214

304 l. rus

405 l. romn 403 l. englez

301 inform.

207 matem.

211 l. romn 403 l. germ.

304

istoria rom.
406 l. romn 404 ed. fizic
i univers.

istoria rom.
303 ed. muz.
i univers.

fizic

istoria rom.
303 inform.
i univers.

dirigen.

301 chimie

408
et.0

l. rus

407 matem.

110 matem.

405 matem.

211 ed. fizic

408
et.0

313
et.0

ed. fizic
chimie

211 l. rus

chimie

matem.

207

dirigenie 301 dirigenie

211 geografie 409 l. romn 401 ed. fizic


istoria rom.

407 l. romn 401 biologie

405 l. romn 401 DSD


212
et.0

l. str. I

Joi

matem.

ed. fizic

l. englez

l. germ.

l. rus

dirigenie 404

305 l. germ.

214
ed. tehn.
312

ed. tehn.
408
matem.
215
307
l. rus
312

l. germ.
305 l. rus
405

l. germ.

405 l. romn 410 geografie 411 matem.

istoria rom.
303 matem.
i univers.

405 dirigenie 403 l. romn 403

305 l. englez

215
et.0

304 ed. tehn.

l. romn 410 ed. civic

l. germ.

407

matem.

304 ed. tehn.

dirigen.

214

biologie

407 inform.

inform.

207

istoria rom.
406 geografie 409 l. germ.
i univers.

304 ed. tehn.

405 ed. muz.

301

istoria rom.
406 chimie
i univers.

304 l. rus

405 l. englez

216
biologie
214

407 l. germ.

207 l. germ.

dirigen.

214
fizic
311

matem.

211 l. germ.

istoria rom.
303 inform.
i univers.

207 biologie

304 l. romn 404 geografie 409 ed. fizic

l. germ.

312
ed. muz.
307

301 ed. civic 303 matem.

305 l. romn 410 l. rus

405 l. englez

ed. civic

matem.

305 l. romn 410 l. rus

405 l. germ.

212
matem.
312

chimie

214

216
chimie
308
216
215
304 l. germ.
l. englez
matem.
et.0
214
408
411 l. englez
405 inform.
l. rus
215
et.0

matem.

304 l. germ.

407

207 biologie

110 l. str. I

304 inform.

207 biologie

407 dirigenie 110

408
116

110

110

ed. civic 406 inform.

207

fizic

210 inform.

207

l. germ.

313
l. germ.
311

311

116
fizic
408

210 inform.

302 lit. univ.

401 matem.

211 l. str. II

116
matem.
408

211 l. str. I

110 l. germ.

et.0 l. str. I

et.0

l. germ.

408
308 311

408
308 311

l. str. I
l. str. I

istoria rom.
302
i univers.

308
l. romn 401 l. span.
212

l. romn 401 l. span.

407

304 l. romn 402

l. str. II

inform.

110 matem.

409

311 313

110 chimie

401

116 et.0

408

116

istoria rom.
406 l. span.
i univers.

207 l. romn 402 fizic

409
116 et.0

408
308 311

408
308 311

et.0 geografie 411

inform.

207 fizic

inform.*
ed. fizic

istoria rom.
406 matem.
i univers.

211 l. germ.

308
chimie
313

207 biologie

110

207 istoria rom.


i univers.

216
et.0

biologie

110 l. englez

302 matem.

211 l. romn 401 inform.


istoria rom.
406 matem.
i univers.

207 ed. fizic

110 inform.

207 matem.

215

212

et.0

l. germ.

et.0

ed. fizic

305 chimie

chimie

211 ed. civic 302 biologie

110 inform.

407 ed. fizic

210 ed. civic 406 inform.

fizic

207 lit. univ.

matem.

304

*0
1

404 matem.

304

istoria rom.
406 geografie 409
i univers.

305 l. romn

211 l. romn 402 matem.

305 lit. univ.

407 l. romn 402 chimie

411

407

207 ed. fizic

istoria rom.
302 fizic
i univers.

fizic
207 DSD

istoria rom.
406
i univers.

dirigen.

404 matem.

210 l. str. I

210 geografie 409 l. str. I

408
308 311

408
308 311

l. str. I
l. str. I

408
311 313

408

Lecia
Clasa

311 313

110

istoria rom.
302
i univers.

biologie

DSD

ed. fizic

8
Ziua

210 l. romn 401 fizic

313

311 313

l. str. I

110

DSD

211 fizic

et.0 i univers.

408

DSD

207 l. romn 402 l. span.

311 istoria rom.

biologie

Vineri

304 ed. fizic

405 ed. civic 406 matem.

110 ed. fizic

405 matem.

312
l. romn 403 l. rus
214

110 inform.

et.0

407 l. romn 403 inform.

305 l. germ.

210 l. rus

308
ed. civic 303 fizic
216

istoria rom.
406 l. romn 402
i univers.

istoria rom.
406 fizic
i univers.

313
215
l. romn 401 l. englez
fizic
et.0
216
408
210 l. englez
ed. tehn.
dirigenie 215

210 l. romn 404 chimie

matem.

l. romn 410 fizic

geografie 411 l. germ.

411 fizic

313
ed. fizic
212

210 ed. tehn.

210 l. germ.

110 l. romn 403

l. romn 404 l. romn 403 l. englez

215
l. germ.
408

313 istoria rom.


406 fizic
212 i univers.

110

211

istoria rom.
302 l. germ.
i univers.

411 biologie

et.0

212
istoria rom.
l. romn 410 i univers. 302 chimie
214

211 l. romn 403

210 chimie

istoria rom.
303 ed. fizic
i univers.

l. germ.

matem.

303

215

et.0

407 dirigen.

ed. muz.

geografie 409 l. englez

408

308
l. romn 403 matem.
313

210 matem.

istoria rom.
302 l. romn 404 geografie 411 l. germ.
i univers.

301 ed. plast. et.0

istoria rom.
303 fizic
i univers.

ed. fizic

istoria rom.
303 l. germ.
i univers.

302 l. romn 402 l. romn 404 fizic

istoria rom.
406 biologie
i univers.

istoria rom.
303 ed. fizic
i univers.

407 matem.

404 fizic

408
matem.
308

305 l. romn 402

Joi

312
405 biologie
l. rus
212
408
biologie 407 l. romn 410 l. englez
l. romn 404 l. rus
214
312
214
l. romn 410 matem. 305 biologie 407 l. germ.
matem.
216
311
305 geografie 411 ed. fizic

Vineri

408
l. str. I
311

matem.

305 geografie 409 l. romn 402 fizic

dirigen.
l. romn 404 l. romn 403 matem.

110 lit. univ.

207 ed. fizic

305 inform.

110 ed. fizic

geografie 409 inform.

8
1

matem.

geografie 409 i univers. 406 biologie

407 l. romn 401 matem.

istoria rom.
301 l. romn 401 l. germ.
i univers.

210 ed. fizic

211

301 biologie

Miercuri

307
istoria rom.
207 l. germ.
geografie 409 i univers. 302 l. romn 410 l. germ.
matem. 305 ed. fizic
inform.
312
215
216
istoria rom.
l. romn 404 l. englez
l. germ.
l. romn 410 i univers. 406 matem. 304 ed. plast. et.0 ed. muz.
et.0
312
214
210 l. germ.
ed. plast. et.0 matem. 305 ed. fizic
fizic
l. romn 410 l. romn 404 matem.
212

405 ed. muz.

302

Mari

Mari

110

Clasa
Ziua
Lecia

Luni

408
l. romn 403 ed. fizic
215
215
l. romn 404 l. englez
ed. muz.

Luni

V A

7
8

V A

V B

V C

VI A

VI B

VI C

VII A

VII B

VII C

VIII A

VIII B

VIII C

IX A

IX B

X A

X B

XI A

XI B

XII A

XII B

Lecia
Ziua
Clasa