Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr. ...... / ............... n registrul general de eviden a


salariailor*)
A. Prile contractului
Angajator - persoana juridic/fizic .............................................. , cu sediul/domiciliul
n Str. ............... , Nr. ......, Bl. ........, Sc. ........, Et. ......., Ap. ......, Loc. ................, Jud.
.........., nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice
din ................ sub nr. .................... , cod fiscal ..................... , telefon .................. ,
reprezentat legal prin ............................... , n calitate de ................................... ,
i
salariatul/salariata - domnul/doamna ................................................................. ,
domiciliat/domiciliat n localitatea .............................. , str. ....................................
Nr. ......., Bl. ........, Sc. ........, Et. ......., Ap. ......, Loc. ................, Judeul ............ ,
posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ........
nr. .............. , eliberat/eliberat de ...................... la data de ................... ,
CNP ........................................... , autorizatie de munca/permis de sedere in scop de
munca, seria .......... nr. ............... din data ..................... ,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra
crora am convenit:
B. Obiectul contractului:
...............................................................................................................
C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata .................................................................
urmnd s nceap activitatea la data de ............................. ;
b) determinat, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i data de
.............. /pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de
post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar
la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ......................... din sediul
social/punctul
de
lucru/alt
loc
de
munca
organizat
al
angajatorului ................................................................................................;
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:..............
E. Felul muncii
Funcia/meseria
.................................................................................................
conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de
munc*).

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:


.......................................................................................................................................

G. Condiii de munc
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit
Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munc sub 8 ore pe zi pentru
salariaii care lucreaz n condiii deosebite - vtmtoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de
munc, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de
asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ..........
ore/sptmn.
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ............. (ore zi/ore
noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului
colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de .......... ore/zi......... ore/sptmn.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de ............ zile lucrtoare, n raport cu
durata muncii (norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .....................
J. Salarizare
1.Salariul de baz lunar este de .................... lei, din care:
a) sporuri ...................................... ;
b) indemnizaii ............................... ;
b1) prestatii suplimentare in bani ............................................................................;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura .......;
c) alte adaosuri .............................. ;
2. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n
care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere
pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc
aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
3. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ..........................
K. Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc:
a) echipament de protecie ................... ;
b) echipament de lucru ......................... ;
c) antidoturi ......................................... ;
d) alimentaie de protecie .................... ;
e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ................
L. Alte clauze:

a) perioada de prob este de ......................zile calendaristice ;


b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare, conform
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii
nr. 53/2003 republicata sau contractului colectiv de munc aplicabil;
d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,
informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regsi i n contractul individual de munc;
e) alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul de acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i
revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile
corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i
regulamentului intern;
d) s stabileasca obiectivele de performan individual ale salariatului.

4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior
nceperii activitii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la
elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care
privesc desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a
solicitantului;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil
ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub
nr.
...........
/
..............
la
Inspectoratul
teritorial
de
munca
al
judeului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului
individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform
dispoziiilor legale.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana
judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.
Angajator,
___________
Reprezentant legal,

Salariat
Semnatura_____________
Data_______________
___

________________
Pe data de .......................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ...... din
Legea nr. 53/2003, republicata, n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
.................................