Sunteți pe pagina 1din 22

F

cnd o evaluare
a gradului de
receptare de c

tre studen


i cursan

i a cuno

tin

elor transmise
prin cursurile

specifice unei
preg

tiri sau perfec

ion

ri a acestora n
domeniuladmini
stra

iei publice,
precum

i o evaluare a
discursului

public practicat
de unii
reprezentan

iale

i n legislativ
sau afla

i mai mult sau


mai pu

in temporar n
func

ii nalte n stat
sau nadministra

ia local

, am constatat
necesitatea
stringent

a mbog

irii cuno


tin

elor teoretice
aleacestora n
domeniul
administra

iei publice ca o
condi

ie n cre

terea calitativ

a activit

ii pecare o
presteaz

. Astfel, pe de o
parte, am
constatat ca
fiind necesar

amplificarea, n
programelede
nv

mnt, a
modulelor ce

in de Teoria
Administra


iei, ca
fundament
teoretic
absolutnecesar
n

elegerii corecte
a fenomenului

administrativ,
mai ales n ceea
ce prive

te
raportareaacestu
ia la fenomenul
politic

i la cel
economic. Pe de
alt

parte, gradul de
reflectare a
teoriilor n realit

ile administra


iei publice
permanent
dinamice apare,
de asemenea, ca
necesar a
ficunoscut

i se manifest


cu prec

dere n
imperativul de a
cunoa

te structurile,
mecanismele


iinstitu

iile
administrative
existente n
diverse

ri ale lumii,
surse
permanente de
inspira

ie naceste
momente de
construc

ie a unei noi
administra

ii publice. n
sfr

it, pe to

i ne intereseaz

rerile marilor
doctrinari cu
privire la
perspectivele
administra

iei publice,
precum

i
complexa probl
ematic

a locului
administra


iei publice n
contextul
globaliz

rii, a integr

rii europene.