1.

Protectia copilului • • • • Donatiile obtinute vor fi folosite pt achizitionarea de alimente,haine, rechizite si alte bunuri necesare in viata de zi cu zi a copiilor Organizarea de diverse excursii si iesiri cu character educative si recreativ Cursuri de automotivare Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

2. Protective sociala • • • • Ajutorarea persoanelor cu o situatie sociala deosebita cu alimente haine si alte bunuri Organizarea de cursuri de perfectionare si recalificare eventual cu sprijinul autoritatilor competente Organizarea de cursuri de automotivare Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

3. Protectia mediului • • • • • Organizarea de actiuni de sensibilizare a opiniei publice in vederea protejarii mediului inconjurator Organizarea de actiuni de inmultire a spatiilor verzi din orase Sensibilizarea autoritatilor publice in vederea inmultirii parcurilor si a spatiilor verzi din orase Implicarea organizatiilor de tineret in actiunile de protectie a mediului Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

4. Cursuri de perfectionare,recalificare cursuri de automotivare • • Organizarea cursurilor de perfectionare si recalificare pentru toate categoriile sociale Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

5. Integrare sociala • • Oferirea sprijinului persoanelor cu diverse dizabilitati pentreu a se integra in societate Organizarea de actiuni de sensibilizare a opiniei publice in vederea integrarii in societate a persoanelor cu diverse dizabilitati

Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

6. Integrare europeana • • Organizara de actiuni pentru promovarea Romaniei si a Romanilor precum si a valorilor acestora in Uninunea Europeana Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

7. Combaterea saraciei • • • Oragnizarea de actiuni de combatere a saraciei in Romania si in lume Organizarea de actiuni de sensibilizarea a opiniei publice la problema saraciei Colaborarea cu autoritatile publice locale si centrale specializate, a altor ONG precum si a firmelor private si a organizatiilor internationale de profil pentru organizarea actiunilor mai sus amintite

a. Venituri din contributiile membrilor;

8. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; 9. dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie; 10. venituri realizate din activitati economice directe; 11. donatii, sponzorizari sau legate; 12. resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 13. alte venituri prevazute de lege.

La conducere la excluderea membriilor etc vb ca nu ramine ca in modelul de statut pe care mi l-ai trimis