Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect educationalPerspective

FISA PSIHOPEDAGOGICA
(propusa de Ministerul Educatiei si Cercetarii -2006)

Scoala............................................................................................Localitatea............................................
Nume elev....................................................................Prenume.................................................................
Parintii:
loc de munca
venit lunar
-mama..........................................................................................................................................................
-tata..............................................................................................................................................................
-sustinator/tutore..........................................................................................................................................
1. Dezvoltarea fizica (integritate anatomo-functionala, traume fizice, boli)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.Rezultate scolare :
Cls.I
Cls.II
Cls.III
Cls.IV
Cls.V
Cls.VI
Cls.VII
Cls.VIII
M.gen

M.gen

M.gen

M.gen

M.gen

M.gen

M.gen

M.gen

3. Preferinte,atractii pentru materii cu specific:


a. tehnic
c.literar
e.artistic
b.matematic
d. socio-uman
f.altele...............................
4.Tip de personalitate:
a. realist (motor)
c.intreprinzator (persuasiv)
e.intelectual (investigativ)
b.conventional (conformist)
d. artistic (estetic)
f.social (de sustinere)
5. Aptitudini:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Aptitudinea
f.scazut scazut
mediu
inalt
f.inalt
1. A.generala de invatare
2. A.de comunicare
3. A.de calcul
4.Capacitatea de a-si organiza timpul de lucru
5.Disponibilitate de lucru cu documente (verificarea cifrelor
si cuvintelor
6.Coordonare ochi-mana
7. Dexteritate digitala
8. Dexteritate manuala
9.Echilibru emotional
10.Constiinciozitate (responsabilitate, organizare si
perseverenta)
11. Agreabilitate (gandire pozitiva, zambet, franchete, calm)
6. Orientare scolara si profesionala:
Optiunea elevului .........................................................................................................
Optiunea parintilor........................................................................................................
Recomandarea scolii si a psihologului consilier..........................................................
.............................................................................................................................................
Data,
.............................

Diriginte,
...............................................

Proiect educationalPerspective

anexa..

FISA PSIHOPEDAGOGICA
( dupa I.Radu)

I. Date personale
Nume...............................................................Prenume.................................................................................
Data si locul nasterii......................................................................................................................................
Sustinatori legali
Tatal
Mama
Alte situatii
Nume/prenume
Ocupatia / locul de munca
Tip de familie (marcati cu x)
Normala
Parinti despartiti
Un parinte decedat
Alte situatii
Frati / surori:
Nume/ prenume

Varsta

Ocupatia

Climatul educativ In familie exista o atmosfera (marcati cu x) :


Buna intelegere/
Conflicte mici,
Dezacord
Dezorganizare
armonie
trecatoare
marcant

Alte situatii
(numiti-le)

Conditii de munca si de viata ale elevului (marcati cu x)


Foarte bune
Bune
Corespunzatoare Necorespunzatoare (descrieti)

II. Date medicale


Antecedente semnificative (numiti-le).........................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Dezvoltarea fizica :
Foarte buna
Corespunzatoare varstei
Necorespunzatoare varstei

IV. Rezultate la invatatura


Clasa
Med.gen.
Clasificat

II

III

IV

VI

VII

VIII

Preocupari in timpul liber


Cercuri............................................................................................................................................................
Ansambluri artistice, sportive........................................................................................................................
Altele..............................................................................................................................................................

Proiect educationalPerspective

V. Dezvoltare psihica
1.Inteligenta, Q.I=............
2.Procese intelectuale:
f.buna
Judecata
Intelegerea
Sistematizarea
Esentializarea
Asociativitatea
Apreciere generala=
3. Memoria, predominant:
mecanica logica verbala spatiala
Apreciere generala=
4.Limbajul
Vocabular Exprimare Vocabular
sarac
dificila
mediu

buna

vizuala

slaba

auditiva

Exprimare Vocabular
corecta
bogat

Obs.

kinestezica

Exprimare
facila

Obs.

Obs.

Apreciere generala=
5 Atentia
f.buna

buna

slaba

Volumul
Distributivitatea
Stabilitatea
Mobilitatea

VI. Stil de munca


Cum lucreaza (subliniati)
Sistematic,temeinic, depasind manualul
Organizat , ritmic, in limitele manualului (cerintei)
Inegal, fluctuant, altenand harnicia cu delasarea
Neglijent, speculativ
In salturi mari, lacune
Altele (precizati):
Independenta, creativitate:
Inventiv, original, deosebit
Ocazional are initiative, manifesta independenta
Lucreaza sablonar, stereotip
Nu manifesta initiativa, independenta

VII.Conduita la lectii
Participarea la lectii:
Participa tot timpul/ Interes inegal
spontan, activ
fluctuant

Numai cand
este solicitat

Inactiv, Nu
absent reactioneaza
la observatii

Total
dezinteresat

Proiect educationalPerspective
Disciplina la orele de curs
Receptiv
Disciplinat
se incadreaza in conditii de
activ
supraveghere

Turbulent
distrage si
alti elevi

Fuge
de la ore

VII.Conduita in colectiv
Participarea la viata colectivului:
Retras, izolat
Se sustrage sarcinilor
Bun executant, fara opinie
Autoritar, animator, organizator
Apreciat in colectiv ca:
Bun coleg, atent
Individualist, egoist
Preocupat de propia pozitie
Apreciat de colegi
Aprecierea generala a comportarii:
Abateri disciplinare grave
Abateri disciplinare minore, frecvente
Comportare corecta, cuviincioasa
Comportare deosebita, remarcabila

VIII.Caracterizarea personalitatii
Firea:
o Introvertit (inchis, rezervat, putin sociabil)
o Extrovertit (deschis, comunicativ, sociabil)
o Combinat
Temperamentul :
o Sanguin
o Coleric
o Melancolic
o Flegmatic
Dispozitia afectiva generala:
Realist, practic, pragmatic
Vesel, optimist
Visator, romantic
Meditativ, insingurat
Trist, melancolic
Echilibru emotiv:

Hiperemotiv, timid
Emotiv, fara reactii de dezadaptare
Controlat, stapanit cu efort
Calm, echilibrat

Preocupari Altele (care)


colaterale

Proiect educationalPerspective
Trasaturi de caracter(completati):
pozitive
negative

IX.Orientarea scolara si profesionala


1. Optiunea elevului.............................................................................................
2. Optiunea parintilor..........................................................................................
3. Recomandarea scolii........................................................................................

Data completarii,
............................

Inv./ diriginte,
.....................................................

Proiect educationalPerspective

PLAN

DE

SERVICII PERSONALIZAT ( PSI)

anexa..

Model 1 propus de D.Panaite ( apud. Florina Gheorghiu,pag 88)

1. Numele si prenumele elevului..........................................................................


2. Data nasterii.............................................
3. Domiciliul..........................................................................................................
4. Concluziile evaluarii complexe:
a.din punct de vedere medical..................................................................................
..................................................................................................................................
b.din punct de vedere psihopedagogic.......................................................................
...................................................................................................................................
c.din punct de vedere al competentelor scolare:
-lb.romana
-matematica
d.din punct de vedere social......................................................................................
..................................................................................................................................
5. Echipa de caz:
-medic.....................................................................
-psihopedagog.......................................................
-inv./profesor.........................................................
6. Prioritati stabilite de echipa de caz:
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Model 2 propus de Asociatia RENINCO ( apud. Florina Gheorghiu,pag.89)

1.Numele si prenumele elevului..........................................................................


2.Data realizarii PSI...............................................................
3.Responsabil de caz ............................................................................................
4. Membrii echipei .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tipuri de servicii Competente
Dificultati
Prioritati
Scopuri
Ce poate face copilul?
Ce-i place?
1.
2.
3.
Educational
Social
Medical si
psihoterapeutic

Ce nu poate face
copilul?
1.
2.
3.

Ce ar trebui sa
achizitioneze?
1.
2.
3.

Proiect educationalPerspective
Alte tipuri de
setrvicii

anexa
Model 3- PSI propus de Florina Gheorghiu (pag.90)

PROGRAM DE

SERVICII

INDIVIDUALIZAT (PSI)

Numele si prenumele copilului...................................................................................................................


Data nasterii ...........................................................
Institutia de invatamant .............................................................................................................................
Clasa / grupa..........................................Conducatorul clasei.......................................................................
Echipa de caz:
Inv. /profesor/ educator .......................................................................................
Prof.de sprijin .......................................................................................................
Psiholog(psihopedagog) .......................................................................................
Logoped .................................................................................................................
Parintii copilului ...................................................................................................
Asistent social ........................................................................................................
Medic ......................................................................................................................
Probleme cu care se confrunta copilul
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Tipul de program propus
........................................................................................................................................................................
Perioada de implementare a programului
........................................................................................................................................................................
Obiective generale:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Domenii vizate in program
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tipul evaluarii propus:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Proiect educationalPerspective

anexa..

PROGRAM

DE

INTERVENTIE

PERSONALIZAT ( PIP)

Model 1- elaborat de D.Panaite (apud Florina Gheorghiu, pag.95).

Scoala integratoare.................................................................................................................................
Clasa integratoare...........................inv./ prof.diriginte..........................................................................
1. Obiective
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. Repartitia responsabilitatilor membrilor echipei de caz:
Invatator/ prof. integrator ......................................................................................................................
Prof.de sprijin ...........................................................................................................................................
Logoped.....................................................................................................................................................
Medic ........................................................................................................................................................
Asistent social ..........................................................................................................................................
Psiholog.....................................................................................................................................................
3. Mijloacele utilizate pentru realizarea obiectivelor
o planificarea calendaristica / curriculum diferentiat
o programul de terapie educationala complexa
o materialul didactic
Tipul
Masuri/
de
Constatari
decizii
evaluare
Perioada

1. initiala

2.formativa

Proiect educationalPerspective

3.finala

anexa.

PROGRAM

DE

INTERVENTIE

PERSONALIZAT(PIP)

Model 2- PIP elaborat de Asociatia RENINCO (apud Florina Gheorghiu, pag.96)

Numele /prenumele copilului ............................................................................varsta........................


Domeniul de interventie .......................................................................................................................
Specialistii implicati..............................................................................................................................
Data aplicarii PIP....................................Data revizuirii PIP ..................................................
Obiective

Metode
si mijloace
de realizare

Perioada Criterii minimale


de
de apreciere a
interventie progreselor

Metode si
instrumente
de evaluare

1.
2.
3.
Model 3- PIP elaborat de prof.P.Lungu (apud Florina Gheorghiu, pag.96)
I.Informatii de baza:
Numele elevului..............................................................................................Data nasterii..........................
Psihodiagnostic.............................................................................................................................................
Data de elaborare a programului .....................................................
II.Starea actuala:
Sector de referinta ..................................................................
Comportament cognitiv :
-limbaj si comunicare..............................................................................................................
- matematica ...........................................................................................................................
- autonomia personala ............................................................................................................
III. Instrumente utilizate in evaluare .......................................................................................................
IV.Capacitati, competente, abilitati, lacune, slabiciuni, nevoi:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Scop

Obiective de invatare

Strategie

Proiect educationalPerspective

Concluzii, observatii, recomandari


.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

anexa.

PROGRAM

DE

INTERVENTIE

PERSONALIZAT(PIP)

Model 4- PIP elaborat de Alois Ghergut (Sinteze de psihoped.speciala, anexa 24)

Numele /prenumele beneficiarului ....................................................................................................


Data si locul nasterii .............................................................Domiciliul...........................................
Scoala/ institutia..................................................................................................................................
Echipa de lucru ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Probleme cu care se confrunta copilul (rezultatele evaluarii complexe)
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Prioritati pentru perioada (se specifica intervalul de timp).............................................................
Structura programului de interventie personalizata:
Metode
Perioada Criterii minimale
Obiective Continuturi
si mijloace
de
de apreciere a
de realizare
interventie progreselor
1.
2.
3.

Metode si
instrumente
de evaluare

Evaluarea periodica:
obiective
realizate ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
dificultati intampinate ..................................................................................................
...............................................................................................................................................
metode cu impact ridicat :
-pozitiv :.............................................................................................................
- negativ :...........................................................................................................
Revizuirea programului de interventie educational terapeutica (in functie de evaluarile periodice):

Proiect educationalPerspective
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Recomandari particulare:
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Rolul si modul de implicare a parintilor in program:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

anexa..
STRUCTURA

UNUI

PROGRAM

DE

INTERVENTIE

PERSONALIZAT

(propusa de insp.Dorina Draghici, prof.I.D.Radu,Ghid pentru cadrele didactice de sprijin itinerante..)

Scoala...................................................................................................................................................
Numele si prenumele copilului...........................................................................................clasa.......
Nivelul de dezvoltare intelectuala.....................................................................................................
- fizica ................................................................................................................
- senzoriala...........................................................................................................
Daca exista Planul de recuperare a copilului cu dizabilitati, intocmit de serviciul de evaluare complexa de pe langa Directia pentru
protectia copilului , se trec tipurile de servicii propuse:
- protectia copilului
- educatia formala/nonformala/informala
- sanatate
- recuperare
care devin obiective educationale.

Prezentarea pe scurt a dificultatilor (pentru care copilul are nevoie de interventie personalizata, care se
transforma in obiective operationale).....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Exemplu: dificultati de : invatare (materia, ce anume)
Integrare in colectivitate (ce anume)
Integrare sociala (ce anume)
Comunicare (limbaj oral / scris)
Deplasare , locomotie

- sanatate (ce anume)


- alimentatie (ce anume)
- conduita (ce anume)
-altele

Echipa de caz (cine efectueaza actiunea):


-obligatoriu invatatorul / dirigintele si cadrul didactic de sprijin / itinerant, la care se adauga , dupa caz, logopedul,
psihologul scolar, medicul, familia

Durata interventiei (cand are loc actiunea)


Se mentioneaza perioada (de preferinta 3 luni), cu defalcare in timp.

Cum are loc actiunea (cum se desfasoara).


Este partea cea mai laborioasa a actiunii; se mentioneaza :
-obiectivele
-strategiile fiecrui factor de interventie

Evaluarea procesului de evaluare si a interventiilor


Aceasta trebuie sa permita aprecierea : -gradului in care elevul realizeaza sarcina

Proiect educationalPerspective
-nivelul de atingere a obiectivelor
-eficienta strategiilor de interventie realizate (evaluare initiala, formativa in timpul
procesului, sumativa)

Concluzii pe baza evaluarii si revizuirea PIP


See pot repeta obiectivele (sau unele din ele), propuse anterior si nerealizate, realizate partial sau se pot stabili alte obiective, nu mai
mult de 3-4 in total (care sa vizeze inlaturarea deficientelor si dificultatilor)

Bilantul progreselor in realizarea obiectivelor si propuneri


Se realizeaza la finele anului sau la sfarsitul unei etape a Planului de recuperare a copilului cu dizabilitati intocmit de Serviciul de
Evaluare Complexa.(daca acesta exista).
Pe baza acestui bilant se fac propuneri pentru continuarea PIP, pentru o noua etapa , pana cand copilul depaseste toate dificultatile
si realizeaza o buna integrare, pe toate planurile, fara sa mai aiba nevoie de dervicii de sprijin.

anexa.
FISA DE CUNOASTERE PSIHOPEDAGOGICA SI SOCIALA A ELEVULUI
(elaborata de Alois Ghergut )

Intocmit de la............................pana la..........................


I.Date personale
Numele ..............................................................................prenumele...................................................
Data nasterii......................................................................locul nasterii.................................................
Domiciliul................................................................................................................................................
Inscris la scoala /institutia noastra din anul .............................in clasa..............................................
II.Date familiale:
Numele parintilor si data nasterii: tata ..............................................................................................
mama ..........................................................................................
Pregatire scolara, ocupatia si locul de munca:
tata .........................................................................................................................................
mama .....................................................................................................................................
Structura si componenta familiei, locul ocupat de copil in ordinra nasterilor (fratrie).....................
...................................................................................................................................................................
Bugetul familiei...............................................conditii materiale si de locuit ale familiei..................
.................................................................................................................................................................
Relatii intrafamiliale si climatul afectiv................................................................................................
Starea de sanatate a familiei .................................................................................................................
Atitudinea si/sau conduita parintilor fata de : -copil ..........................................................................
- scoala.....................................................................................................................
- rezultatele la invatatura ale copilului.....................................................................
Planuri / intentii ale familiei fata de copil ............................................................................................
III.Date medicale semnificative
Evolutia sarcinii.........................................................................................................................................
Nasterea ....................................................................................................................................................
Evolutia si dezvoltarea copilului in primul an de viata........................................................................
Antecedente patologice : -personale .......................................................................................................
- in familie........................................................................................................
Starea de actuala de sanatate :- personala .............................................................................................
-a membrilor familiei.............................................................................
Aspecte privind dezvoltarea : - fizica ....................................................................................................

Proiect educationalPerspective
- senzoriala..............................................................................................................
- psiho-intelectuala .................................................................................................
IV. Date cu privire la ruta scolara anterioara (inclusiv perioada prescolara):
.....................................................................................................................................................................
Debutul scolar (anul, locul)........................................................................................................................
Institutii frecventate pana in prezent .......................................................................................................
Rezultate obtinute :....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Inv./ diriginte,

FISA INDIVIDUALA

anexa.

(de observare curenta a unui copil/elev)


propunator : Florina Gheorghiu

Acest tip de fisa poate fi completat timp de mai multi ani si poate semnala anumite probleme, oferind
posibilitatea depistarii timpurii a cerintelor educative speciale ale unui elev.
Numele .................................................................................prenumele................................................
Data si locul nasterii ...............................................................................................................................
I.Date familiale
Numele parintilor / tutorilor
modificari
-tata ..............................................................................
...................................................
-mama ..........................................................................
...................................................
Ocupatia parintilor / tutorilor
-tata...............................................................................
...................................................
-mama...........................................................................
...................................................
Domiciliul...................................................................................................................................................
Constelatia familiala
Frati (nume, varsta).....................................................................................................................................
Surori (nume, varsta)..................................................................................................................................
Al catelea copil nascut este.........................................................................................................................
Situatia structurala a familiei.
Tipul familiei ( organizata, dezorganizata, alte forme):.............................................................................
Conditii materiale (spatiul de locuit, venit lunar)......................................................................................
....................................................................................................................................................................
Orientarea religioasa....................................................................................................................................
Climatul familial
Relatiile dintre parinti..................................................................................................................................
Relatiile dintre parinti si copii.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Atitudinea parintilor fata de copilul in cauza..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Influente a unor factori exrafamiliali (rude, prieteni)..................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Proiect educationalPerspective
Starea de sanatate si dezvoltare fizica
Starea la nastere............................................................................................................................................
Boli cronice / handicapuri............................................................................................................................
Sechele dupa accidente majore....................................................................................................................

Situatia scolara
Debutul scolar in institutie......................................................................................................................
Institutii de invatamant urmate anterior..................................................................................................
................................................................................................................................................................
Diagnostic la inscriere............................................................................................................................
Comportamentul in colectiv...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Atitudinea fata de activitatile scolare.....................................................................................................
................................................................................................................................................................
Aptitudini deosebite (talente, indemanari).............................................................................................
................................................................................................................................................................
Deprinderi deficitare...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tulburari de comportament manifestate frecvent...................................................................................
.................................................................................................................................................................
Abateri disciplinare grave.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rezultate deosebite obtinute in activitatile scolare si extrascolare........................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Evolutia situatiei la invatatura
Clasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Med.gen.
Clasificat
Trasaturi individuale
Nivel de dezvoltare
Trasaturi
FB
B
MED
S
FS
Nivelul perceptiilor
Atentia la activitati
Nivelul de inteligenta QI
Memoria
Limbajul
Echilibrul emotiv
Capacitatea de efort fizic
Capacitatea de efort intelectual
Ritmul activitatii
Mobilitatea in lucru
Sarguinta

Proiect educationalPerspective
Incredere in fortele proprii
Autonomia
Creativitatea
Didciplina in munca
Simtul practic
Nivelul sociabilitatii
Nivelul culturii generale
Constiinta si conduita morala
Participari la activitati extrascolare
Denumirea activitatii

Intalniri cu familia
Data
Ocazia

Mod de participare
activ
pasiv

Distinctii primite

Probleme discutate

Observatii curente
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

La observatiile curente, se completeaza periodic diferite aspecte observate in comportamentul copilului,


relationarea in cadrul colectivului, nivelul de absenteism si motivele acestuia, precum si alte aspecte
considerate esentiale de catre inv./dirigintele clasei.In situatiile cand copilul beneficiaza de sprijin din partea
unui cadru didactic specializat- logopedie,terapie cu consilierul scolii, cadru didactic de sprijin.- sunt
mentionate si observatiile facute de acesta.
Fisa individuala de observatii psihopedagogice, constituie suportul ideal pentru intocmirea caracterizarii
copilului la sfarsitul unui ciclu de scolarizare.
Fisa de observatii permite selectarea unor date esentiale de catre cadrul didactic de sprijin, pentru
individualizarea programului de interventie in cazul copiilor cu CES.In situatiile in care sunt mentionate
deprinderi deficitare acestea vor fi luate in considerare in stabilirea strategiilor de interventie.In aceiasi masura
sunt luate in considerare si talentele sau indemanarile deosebite.