Sunteți pe pagina 1din 16

Vectori

Definitii:
1. Un vector este o cantitate caracterizata de 3 elemente:
directie, marime si sens.
Exemple de vectori: viteza, acceleratie, impuls, orice tip
de forta, camp electric, camp magnetic, orice tip de
moment (momentul fortei, moment cinetic, moment
magnetic), etc.
2. Un scalar este o cantitate caracterizata doar prin
marime.
Exemple de scalari: temperatura, masa, densitate, orice
tip de energie (cinetica, potentiala), lucrul mecanic.

Vectori
o Reprezentarea grafica a unui vector este un segment
de dreapta orientat

Sens

Directie

Marime

o Doi vectori sunt egali daca au aceeasi marime directie


si sens

Vectori

Un vector se noteaza cu
litera mare sau mica si cu
sageata deasupra.

o Modulul unui vector


reprezinta marimea
vectorului. Notatie: sau A.
o Versorul unui vector
este vectorul de marime
unitate (modul egal cu 1)
care caracterizeaza
directia si sensul unui
vector. Notatie:

Operatii cu Vectori

o Adunarea vectorilor regula paralelogramului


- regula triunghiului

o Inmultirea a doi vectori


- Produs scalar are ca rezultat un scalar
- Produs vectorial are ca rezultat un vector

Adunarea vectorilor

o Vectorii se pot aduna


utilizand:

- Regula
paralelogramului

- Regula triunghiului

Proprietati ale adunarii vectorilor


o Adunarea vectorilor este comutativa:

o Adunarea vectorilor este distributiva fata de


un scalar
inmultirea cu

o Adunarea vectorilor
este

( asociativa:
o Adunarea mai multor
vectori:

Inmultirea vectorilor
o Produsul scalar are ca rezultat un scalar
- Definitie

- reprezentare grafica

Proprietati ale produsului scalar


o

Produsul scalar este comutativ:

o Produsul scalar este distributiv fata de adunare

o Produsul scalar este asociativ:

(
o Daca cei doi vectori sunt egali atunci

o Daca produsul scalar a doi vectori este zero si vectorul


si vectorul atunci si deci cei doi vectori sunt
perpendiculari, Este valabila si reciproca.
o Impartirea cu vectori nu are sens.

Scrierea unui vector in coordonate carteziene

o , , reprezinta versorii sistemului de


coordonate cartezian; dau directia si
sensul axelor de coordonate.
o

Az

o pentru ca sunt perpendiculari


o Ax, Ay, Az reprezinta proiectiile
Vectorului pe cele trei axe.

y
Ay
o Un vector se scrie atunci in
coordonate carteziene astfel

Ax

Scrierea unui vector in cordonate carteziene


o

Adunarea vectorilor in coordonate carteziene:

o Produsul scalar in coordonate carteziene:

o Modulul unui vector in coordonate carteziene

Cosinusii directori ai unui vector


o

z
Az

Cosinusii directori reprezinta


cosinusul
unghiurilor pe care le face vectorul
cu fiecare din cele trei axe ale
sistemului cartezian. In cazul nostru
unghiurile pe care le face cu fiecare
din cele 3 axe sunt , , si .
o Acesti cosinusi dau directia si
sensul unui vector in sistemul de
cartezian.
y
Acoordonate
y

Ax
x

o Cosinusul

acestor
unghiuri
se
calculeaza astfel:

Inmultirea vectorilor
o Produsul vectorial are ca rezultat un vector
- Definitie

- reprezentare grafica

Produsului vectorial a doi


vectori, este un al treilea
vector, perpendicular pe
planul definit de cei doi
vectori.
o Sensul lui se stabileste
cu regula burghiului drept.

Proprietati ale produsului vectorial


o

Produsul vectorial este necomutativ:

o Produsul vectorial este distributiv fata de adunare

Produsul vectorial in coordonate carteziene

Produsul vectorial in coordonate carteziene


o

Exercitii

1. Se dau vectorii:

Sa se calculeze
a) Modulul vectorilor celor doi vectori in coordonate carteziene
Exemplu:
b) Produsul scalar al celor doi vectori in coordonatel carteziene. Se
utilizeaza relatia:
c) Unghiul dintre cei doi vectori. Se utilizeaza relatia definitia
produsului scalar:

d) Sa se calculeze cosinusii directori pentru cei doi vectori. Se

utilizeaza
relatiile:

Az

e) Sa se calculeze suma si diferenta dintre cei doi


vectori:

Ax

f) Sa se calculeze produsul vectorial al celor doi vectori:

Ay