Sunteți pe pagina 1din 18

Aminele

Materialrealizatdeprof.Novac
LarisagraddidacticII
coalaProfesionalor.Floreti

AgendaLeciei:
1)Definirea noiunii de amin.;
2)Clasificarea aminelor dupa numarul grupelor NH2, dupa natura
radicalilor din hidrocarbura, dupa numarul radicalilor legati de atomul
de N
3)Denumirea aminelor conform nomenclaturii sistemetice i
nesistematice;
4)Modelarea ecuaiile de obinere a alchilaminelor i a anilinei;
5)Enunarea proprietilor fizice a alchilaminelor i a anilinei;
6)Scrierea ecuaiilor reaciilor ce reprezint proprietile chimice a
alchilaminelor i a anilinei;
7) Modelelarea formulelor aminelor n format 3D;
8)Recunoaterea aminelor conform clasificrii;
9)Rezolvarea unui rebus aplicnd cunotinele dobndite pe parcursul
leciei;

Aminelepotficonsideratecaprodui
rezultaidinnlocuireaatomilorde
hidrogendinamoniaccuradicalialchil.
NH3H
NH
H

GrupafunctionalamonovalentaNH2
senumetegrupa(amino)

Clasificareaaminelor:

dupanumarulgrupelorNH2dinmolecula:

monoamine:

poliamine:diamine,triamine,..

dupanaturaradicalilordinhidrocarbura:

alifatice:RNH2

aromatice:ArNH2

arilamine:ArNHR

dupanumarulradicalilorlegatideatomuldeN:

amineprimare:RNH2,CH3NH2

aminesecundare:RNHR:CH3NHCH2CH3
(etilmetilamina)

aminetertiare:R3N:N(CH2CH2)3(trietilamina)

Exerciiul1Lapescuit:
Iechip:pescuiescamineleprimare
IIechip:pescuiescaminelesecundare
IIIechip:pescuiescamineleteriare
IVechip:pescuiescaminelearomatice
Vechip:pescuiescaminelearil
aromatice

RNH2Formulageneral
AlctuiiSeriaomoloagamonoamineloralifatice:

Denumireaaminelor:
amineleprimare:amino+
numelehidrocarburii.

Seriaomoloagamonoamineloralifatice:

CH3NH2aminometan
CH3CH2NH2aminoetan
CH3CH2CH2NH21aminopropan
CH3CH2CH2CH2NH21aminoabutan
CH3CH2CH2CH2CH2NH21aminopentan

Cumcredeicarevafiformulala:
2aminopropan
2aminoabutan
3aminopentan
Cumsenumesccompuii,careau
aceeaicompoziie,darstructur
iproprietidiferite?

Exerciiul2.
Modelaiformulele3Dcu
ajutorulplastilineii
chibriturilor:
Iechip:1aminopentan
IIechip:2aminopentan
IIIechip:3aminoapentan
IVechip:2metil1aminobutan
Vechip:2,2dimetil1
aminopropan

Salctuimformulaiaunei
aminearomaticecuformula
general:
ArNH2
Compuiinmoleculacrora
atomuldeazotestelegatdirect
denucleulbenzenicsenumesc
fenilaminesauaniline.
AnilinaN
metilanilina

Careechipvamodelaformula
anilineimairepede?

Proprietifiziceaaminelor:
Amineleinferioare,precummetil,dimetil,trimetilsauetil
aminasuntgazecuunmirosdeamoniacisuntsolubilen
ap.
Aminelecumasmolecularmediesuntlichide,parial
solubilenapiauunmirosdepete.
Aminelesuperioaresuntsolide,inodoreiinsolubilenap.
Cuctnumruldecarbonidincatenestemaimare,
solubilitatealornapscade.
Anilinareprezintunlichiduleiosglbui,puinsolubiln
ap.Anilinaesteosubstantoxiccareproduce
hemoliz(distrugereacelulelorrosiidinsinge),sepresupune
carfiicancerigen.Eaesteuntoxicdecontactabsorbindu
seprinpiele.

http://www.youtube.com/watch?v=2c6J4sNGPc

Sintezaaminelor:
Alchilareaamoniacului:
RCH2X+NH3RCH2NH2+NH4X
(aminaprimara+saredeamoniu)
Dinalcooli,cuNH3(Al2O3,umeda,incond.de
tempsipresiune)
RCH2OH+NH3RCH2NH2+HOH
Reducereanitoderivatilor:
RCH2NO2+3H2RCH2NH2+2HOH

PROPRIETATICHIMICELAAMINE
Amineleauuncupludeelectronineparticipantla

atomuldeazot.Prezenaacestorelectroni
neparticipaniconferamineloruncaracter
bazic.
Nutoateaminelesuntlafeldebazice.
Aminelearomaticesuntmaipuinbazicechiar
dectamoniacul.Amineleprimaresuntmai
bazicedectamoniacul,iarlacelesecundare
bazicitateaesteimaicrescut.

C6H5NH2<NH3<CH3NH2<(CH3)2NH<
(CH3)3N

Anilinainteracioneazcuapadebromformnd
unsedimentalb.

Utilizareaaminelor:
http://www.youtube.com/watch?v=Pv_bPMi9Rjw&feature=r
elated

Aceastreaciestlabaza
obineriicoloranilor.

Aminelemaisuntutilizatela
fabricareamaselor
plastice,detergenilor,sinteza
organica.
Prezentareaformulelor...............

Alctuiiunpaiangen

Exerciiul4.
Rezolvatirebusul:
1.Gupafuncionalaaminelor.
2.DenumireacompusuluiCH3
CH2NH2
3.Stareadeagregareaanilinei.
4.Clasadecompuila
interaciuneacuamoniacul,se
obinamine.
5.Cecoloraieaparelatratarea
anilineicuCaCl2.
6.Aminelearomaticesuntmai
puinbazicechiardect..

Peacas

Destudiat11pag156159
Alctuiiuneseucutema:
Medicamenteleiefectelelor.