Sunteți pe pagina 1din 32

ANALIZA PROIECTELOR

PRIN METODELE PERT ŞI


CPM
„ Evenimentele proiectului de mai jos sunt
notate cu 1, 2 etc., iar activităţile au
caracteristicile prezentate în tabelul următor
„ Să se traseze reţeaua care reprezintă
proiectul.
„ Pentru toate evenimentele să se gasească
Timpul minim, şi Timpul maxim.
„ Să se determine rezervele de timp ale tuturor
evenimentelor şi activităţilor.
„ Să se determine drumul critic.
„ Cunoscându-se următoarele informaţii privind un anumit
proiect, se cer următoarele:
„ Să se traseze reţeaua corespunzătoare.

„ Care este drumul critic?

„ Care va fi timpul minim de terminare a proiectului?

„ Care este drumul critic până la evenimentul 5


(sfârşitul activităţilor c şi e)?
„ Care este timpul minim la care poate fi atins acest
eveniment?
„ Care este efectul asupra proiectului dacă activitatea e
durează:
„ cu o săptămână mai mult?

„ cu două săptămâni mai mult?

„ cu trei săptămâni mai mult?


„ Se cere să se construiască o reţea pentru
proiectul prezentat în tabelul 3.16, după care:
„ să se deseneze reţeaua;
„ să se găsească drumul critic prin enumerare
completă;
„ presupunând că activitatea a durează 5
săptămâni, să se replanifice tot proiectul.
„ Se consideră cunoscută diagrama PERT în
simbolistica orientată pe evenimente
prezentată figură (cu precizarea că toate cele
trei activităţi iniţiale încep imediat).
„ Se cere să se găsească:
„ a) Drumul critic.
„ b) Cel mai mic timp pentru terminarea
proiectului.
„ c) Rezerva de timp a activităţilor 4-6 ( f ), 5-6
(g) şi 4-7 (e).