Sunteți pe pagina 1din 4

Fondul Global de lupta mpotriva HIV, TB si malariei

Programul de Prevenire a Transmiterii Infeciei cu HIV de la Mama la Ft


Programul de Extindere a Capacitii de Consiliere si Testare Voluntara
Implementator; Fundaia Rornanian Angel Appeal
Partener: Ministerul Sntii

FISA POSTULUI
ANDRE1A CONSTANTIN

Poziia: Consilier HIV/SIDA (asistent medical)


Supervizat de: Coordonatorul local (DSPJ) si coordonatorii zonali PMTCT respectiv
VCT(RAA)
Loc de munca: Centrul de Consiliere si Testare (CCT) din cadrul Direciei de Sntate
Publica Judeean Targoviste/ Institutul Cantacuzino" (Bucureti).
1. Responsabiliti privind formarea profesionala:
Isi nsuete toate tehnicile consilierii pre si post-testare HIV precum si cunotinele
legate de prevenirea transmiterii HIV in practica medicala, n acest sens:
> Se va informa folosind literatura de specialitate pusa la dispoziie;
> Va parcurge modulele de nvmnt la distanta (Consilierea si Testarea pentru
HIV", Consilierea gravidei pentru testul HIV" si Prevenirea transmiterii
infeciei cu HIV in practica medicala") si va demonstra nsuirea acestor
cunotine prin validarea testelor aferente acestor module de curs;
> Va participa ia sesiunile de formare rezideniala organizate in cadrul proiectului.
2. Responsabiliti specifice programului PMTCT:
2. 1. Pentru gravidele din mediul urban sau rural care se prezint la CCT (cu sau fr
trimitere de la medicul de familie):
> Efectueaz consilierea pre-test si completeaz formularistica anexata;
> Recolteaz proba de snge pentru testul HIV numai dup obinerea
consimmntului scris al gravidei;
'r Programeaz gravida pentru consilierea post-test si comunicarea rezultatului;
> Asigura legtura cu laboratorul DSPJ unde se lucreaz testele (ELISA) prednd
probele de snge recoltate conform metodologiei (vezi transport, stocare si
manipulare);.
> Preia rezultatele de ia laborator, le introduce in baza de date si efectueaz
comunicarea rezultatelor HlV-negative gravidelor in cursul sesiunilor de
consiliere post-testare.
2.2. Pentru gravidele care domiciliaz departe de CCT (zonele rurale, respectiv anumite
sectoare din Bucureti - stabilite cu RAA si Coordonatorul Local):
'r- In colaborare cu medicii de familie, planifica telefonic vizitele in teren pentru
recoltarea probelor de snge si consilierea femeilor gravide aflate in evidenta
medicilor respectivi;
~r Se deplaseaz in teritoriu la cabinetele medicale individuale (CMI) cu maina
pusa la dispoziie prin program, si efectueaz consilierea pre-test, recoltarea
probelor, completarea formularisticii aferente procesului de consiliere si testare si
transporta probele recoltate la laborator conform metodologiei

Programul de Prevenire a Transmiterii infeciei cu HIV ele fa mama la ft


Programul de Extindere a Capacitii de Consiliere si Testare Voluntara
Implementator: Fundaia Romanian Anse! Appeal (RAA)
Partener Ministerul Sntii
Program finantat de: Fondul Global de combatere a HIV.SIDA. TB si malariei

> Preia rezultatele de la laborator, Ie introduce in baza de date si asigura trimitere


rezulatelor HlV-negative in p l i c nchis medicilor de familie.
2.3. Gravidele cu rezultat la test HIV negativ vor fi consiliate post-test dup cum
urmeaz:
'r Cele care care au fost consiliate si recoltate la CCT de ctre asistentul
consilieier, vor primi rezultatul in cadrul sesiunii de consiliere post-test efectuate tot
la CC"
de ctre asistentul consilier '* Cele care au beneficiat de consiliere pre-test si
recoltare la CMI al medicului d
familie, vor fi consiliate post-test de ctre medicul de familie, dup primire
rezultatului in plic nchis de la CCT
2.4. Toate gravidele cu rezultat la test HIV pozitiv, vor fi consiliate de ctre asistentu
consilier si referite celorlali specialiti implicai n program - gupul de lucru PMTCT
(infecionist, obstetrician, asistent social, psiholog, medicul de la cabinetul de planiflcan
familial).
2.5. Pentru gravidele care se prezint in maternitate pentru natere / probleme obstetrica!)
fr buletinul de testare HIV:
> La solicitarea medicului obstetrician, asistentul consilier verifica in baza de dai
daca gravida a fost testata. Daca gravida nu a fost testata ea va fi consiliata pre
test de ctre medicul obstetrician / moaa si testatain maternitate cu test HIV rapk
(dup ee semneaz formularul de consimmnt). Ocazional, la solicitare;
personalului din seciile de obstetrica, asistentul consilier se deplaseaz persona
si efectueaz consilierea pre / post-test a gravidei.
'r Asistentul consilier colecteaz cu regularitate formularele de consimmnt pentri
testul rapid de la maternitile incluse in program si introduce datele in baza d(
date.

3. Responsabiliti specifice programului VCT:


'r- Efectueaz consilierea pre-test a persoanelor care se adreseaz CCT >
Recolteaz proba de snge pentru lestul HIV pe baza consimtamanatului scris a
beneficiarului;
> Programeaz beneficiarul pentru consilierea post-test si comunicarea rezultatului;
> Efectueaz consilierea post-testare si ndruma pacienii testai ctre alte servicii
medicale si psiho-sociale;
'r Distribuie materialele editate n cadrul programului in punctele de distribuie
desemnate (conform planului de marketing local comunicat de ctre
Coordonatorul Zonal);
> Completeaz formulri st i ca anexata metodologiei programului;

4. Responsabiliti privind managementul datelor:


v,

r-^,-----14-------

Programul de Prevenire a Transmiterii infeciei cu HIV de la mania Ia fal


Programul de Extindere i Capacitii de Consiliere si Testare Voluntara
Implementator: Fundaia Romanian Angel Appeal {RAA)
Partener Ministerul Sntii Program finanat de:
Fondul Global de combatere a HIV.SIDA. TB si malariei

'> Colecteaz cu regularitate acele formulare completate de alte cadre medicale :


introduce zilnic datele persoanelor consiliate in bazele de date specifice ceic
doua programe.
> Nu comunica parolele bazelor de date altor persoane dect celor avizate pri
program (consilier, coordonator local)
'^ Pstreaz cu strictee confidenialitatea asupra datelor beneficiarilor. Nu comunic
date despre persoanele consiliate si testate dect persoanelor avizate prin prograr
(infectionist, medic de familie, coordonator local, consilier, asistent socia
psiholog, personalul de supervizare in cadrul RAA).
> Face back-up sptmnal la baza de date (2 CD-uri - unul se pstreaz la CCT, ia
celalalt este nmnat Coordonatorului Local).
Responsabiliti privind procesul de raportare:
> Centralizeaz datele colectate (rapoarte d i n baza de date) si contribuie l
realizeazarea rapoartelor tehnice lunare folosind formularele de raportar
specifice.
> Colaboreaz strns cu Coordonatorul Local pentru completarea rapoartele
tehnice lunare si trimiterea lor la RAA in termenul specificat in Contractul ci
DSFM (Calendarul raportrilor).
> Colaboreaz strns cu Coordonatorul Local pentru completarea rapoartelor d
utilizare, a cererilor de necesar si se asigura de trimiterea lor la RAA in termenu
specificat in Contractul cu DSPJ (Calendarul raportrilor).
Responsabiliti administrative:
> Gestioneaz si administreaz materialele informativ- educative in conformitate ci
procedurile biroului RAA (procese verbale de distribuie)
> ntocmete procese verbale de predare - primire la recepionarea mijloacelor fix<
si a consumabilelor procurate de ctre RAA pentru cele doua programe;
> Se asigura de buna ntreinere a mijloacelor fixe din dotare.
Alte responsabiliti:
solicitarea Coordonatorului Local sau Zonal: >- Efectueaz sesiuni de
informare(pentru cadrele medicale d i n jude, privinc
prevenirea transmiterii infeciei cu HIV
'f Colaboreaz cu ONG -uri s alte instituii pentru buna implementare a proiecteloi
PMTCT/VCT
> Distribuie brouri si materiale informative (inclusiv module EMCD) cadreloi
medicale implicate in proiect si populaiei generale (conform strategiei agreate ci
biroul RAA)
> Promoveaz EMCD in programele PMTCT si VCT, aa incat, un numr cat m:
mare de cadre medicale sa fie implicate in program si sa posede cunotinele
necesare.
> Contribuie la organizarea de seminarii si sesiuni de informare, a solicitaree
,:

D A A

,.., ^ ;.-,,- f:fr..t ;;i~- i.,.

Programul de Prevenire a Transmiterii infeciei cu HIV de la mania la


Programul de Extindere a Capacitii de Consiliere si Testare Volunta
Implementator: Fundaia Romanian Ange! Appeal (RAA)

Partener Ministerul Sntii Program finanat de:


Fondul Global de combatere a HIV.SIDA. TB si mlai

Are o evaluare lunara cu Coordonatorul Local.


este disponibil(a) pentru evaluarea trimestriala efectuata de ctre i
oordonatori zonali (cu notificare din partea biroului RAA).

A CONSTANI