Sunteți pe pagina 1din 20

Firma D Y K A

este un important producător european de conducte şi fitinguri din material plastic, pentru reţelele de alimentare cu apă, canalizări, interioare şi exterioare şi sisteme de presiune din PVC, PP şi PE. Societatea a fost înfiinţată încă din anul

1954decătreAlbertvanDijk,careajucat

un rol important în dezvoltarea materialelor plastice în Olanda. Invenţia lui – fitingul (turnat) dintr-o singură bucată – a fost o noutate mondială. Din anul 1987, Dyka este parte a Grupului Tessenderlo. Acest grup este specializat în producţia de materii prime, pentru mai multe ramuri industriale şi înregis- trează un volum de vânzari de aproxi- mativ două miliarde de euro. Societatea DYKA dispune de unităţi de producţie în Olanda, Belgia, Franţa şi Polonia, care sunt certificate conform ISO 9001.

CCuupprriinnss

1.­

U­tilizarea­sistemului­DYKA­VACURAIN

 
1.­ U­tilizarea­sistemului­DYKA­VACURAIN   2

2

2.

Principiul­de­funcţionare­al­sistemului­cu­vacuum VACURAIN

2. Principiul­de­funcţionare­al­sistemului­cu­vacuum VACURAIN 2
2. Principiul­de­funcţionare­al­sistemului­cu­vacuum VACURAIN 2

2

 

3.

Condiţiile­prealabile­de­funcţionare­ale­sistemului­VACURAIN

 
3. Condiţiile­prealabile­de­funcţionare­ale­sistemului­VACURAIN   3

3

 

4.

Principii­de­proiectare

 
4. Principii­de­proiectare   3
4. Principii­de­proiectare   3

3

 

4.1

Racordarea­la­canalizarea­exterioară

 
4.1 Racordarea­la­canalizarea­exterioară   4
4.1 Racordarea­la­canalizarea­exterioară   4

4

5.

Condiţii­de­calculare

5. Condiţii­de­calculare 4
5. Condiţii­de­calculare 4

4

5.1 Date­necesare­calculării­sistemului

 
5.1 Date­necesare­calculării­sistemului   4
5.1 Date­necesare­calculării­sistemului   4

4

5.2 Documente­de­calcul­-­rezultate

 
5.2 Documente­de­calcul­-­rezultate   4

4

6.

Principalele­reguli­de­montaj

6. Principalele­reguli­de­montaj 5
6. Principalele­reguli­de­montaj 5

5

7.

Reguli­de­instalare

Reguli­de­instalare
 
7. Reguli­de­instalare   6

6

7.1 Date­generale

7.1 Date­generale
 
7.1 Date­generale   6

6

7.2 Lucrări­premergătoare,­de­pregătire­a­construcţiei

 
7.2 Lucrări­premergătoare,­de­pregătire­a­construcţiei   6

6

7.3 Cârligele­de­suspendare­Vacurain

7.3 Cârligele­de­suspendare­Vacurain
7.3 Cârligele­de­suspendare­Vacurain 6

6

7.4 Executarea îmbinărilor­prin­lipire

 
7.4 Executarea îmbinărilor­prin­lipire   7
7.4 Executarea îmbinărilor­prin­lipire   7

7

7.5 Instalarea­conductelor

7.5 Instalarea­conductelor
 
7.5 Instalarea­conductelor   7

7

7.6 Racordarea­receptorilor­de­terasă­la­conductele­orizontale

 
7.6 Racordarea­receptorilor­de­terasă­la­conductele­orizontale   8

8

7.7 Conductele­verticale­şi­racordarea­lor­la­canalizarea­exterioară

7.7 Conductele­verticale­şi­racordarea­lor­la­canalizarea­exterioară 9

9

8.

Montarea receptorilor­de­terasă­şi­fixarea­lor­pe învelitoarea­acoperişului

10

8.1 Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu învelitori din­bitum

8.1 Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu învelitori din­bitum 10
8.1 Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu învelitori din­bitum 10

10

8.2 Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu­învelitori din membrană­de­plastic

11

8.3 Receptori­de­terasă­pentru­jgheaburi­din­tablă

 
8.3 Receptori­de­terasă­pentru­jgheaburi­din­tablă   12

12

9.

Accesorii­ale­sistemului­DYKA­Vacurain

 
9. Accesorii­ale­sistemului­DYKA­Vacurain   12
9. Accesorii­ale­sistemului­DYKA­Vacurain   12

12

9.1 Izolaţia­termică­a­conductelor

9.1 Izolaţia­termică­a­conductelor
 
9.1 Izolaţia­termică­a­conductelor   12

12

9.2 Izolaţia­fonică

9.2 Izolaţia­fonică
 
9.2 Izolaţia­fonică   12

12

9.3 Încălzirea­receptorilor­de­terasă

9.3 Încălzirea­receptorilor­de­terasă 12
9.3 Încălzirea­receptorilor­de­terasă 12

12

10.

Deversoare­de­urgenţă­şi­Vacurain­ca­sistem­de­protecţie

 
10. Deversoare­de­urgenţă­şi­Vacurain­ca­sistem­de­protecţie   13

13

11.

Descrierea­şi­depozitarea­materialelor

 
11. Descrierea­şi­depozitarea­materialelor   15
11. Descrierea­şi­depozitarea­materialelor   15

15

12.

Întreţinerea

12. Întreţinerea 15
12. Întreţinerea 15

15

13.

Prelucrarea

Prelucrarea
13. Prelucrarea 15

15

1

1

VACURAIN­–­sistem­cu­vacuum­pentru­drenarea­apei­de­ploaie­de

pe­acoperişuri

1. Utilizarea­sistemului­DYKA­VACURAIN

În anii nouăzeci, societatea DYKA, unul dintre principalii producători de conducte şi fitinguri din material plastic a dezvoltat

un sistem eficient de drenare a apei de pe acoperişuri, prin metoda cu vacuum.

Estetic, practic, rentabil şi de înaltă calitate,Vacurain reprezintă soluţia ideală pentru drenarea apei pluviale de pe suprafeţele acoperişurilor, în cadrul proiectelor care necesită condiţii speciale din punct de vedere arhitectonic şi constructiv. Sistemul cu vacuum se foloseşte cu succes pentru acoperişurile cu suprafeţe mari, cum ar fi cele ale halelor de depozitare şi de producţie, ale centrelor comerciale ş.a. În momentul umplerii 100% a conductelor cu apă, sistemul cu vacuum utilizează înălţimea obiectivului şi greutatea apei din conductele verticale. Această descoperire fInlandeză, în colaborare cu producătorul scandinav de PE, a fost pusă în practică şi perfecţionată continuu. Sistemul DYKA VACURAIN reprezintă o îmbunătăţire suplimentară a sistemului cu vacuum, fiind produs din PVC-U modificat.

DYKA VACURAIN utilizează din plin avantajele sistemului cu vacuum:

* dimensiunile mai mici ale conductelor asigură aspectul estetic al sistemului, facilitând mascarea conductelor de scurgere în interiorul clădirii;

* pentru proiectanţi, reprezintă o extindere a posibilităţilor, o mai bună utilizare

a spaţiului interior şi o libertate arhitectonică mai mare în realizarea obiectivului;

* pentru constructori, reprezintă cheltuieli mai reduse, o montare mai rapidă, cu o reducere

semnificativă a lucrărilor de terasament şi o rentabilitate mai mare a investiţiei.

În practică, DYKA VACURAIN se utilizează din anul 1995. El profită de experienţa acumulată până în prezent din sistemele cu vacuum pe bază de PE, oferind un sistem pe bază de PVC modificat.

Comparativ cu sistemul din PE, VACURAIN oferă avantaje mult mai importante:

* coeficientul mai mic de dilatare termică a materialului permite un sistem mai simplu de fixare şi suspendare,

o tehnologie de îmbinare mai ieftină, preţuri mai mici ale materialelor şi costuri reduse de instalare;

* datorită dilataţiei libere a conductelor şi a metodei flexibile de racordare a receptorilor de terasă la conducte, prin intermediul furtunurilor flexibile VACURAIN (invenţie brevetată de firma DYKA), se exclude solicitarea materialului în conducte şi fitinguri. Materialul are calităţi de auto-stingere. Este utilizat PVC modificat, ce are o rezistenţă mare la şocuri;

* sistemul DYKA VACURAIN se montează foarte rapid şi simplu, fără a necesita instalaţii speciale. Riscul apariţiei erorilor de montaj este mult mai mic.

Pentru sistemul VACURAIN, firma DYKA oferă o garanţie ,cu asigurare, de zece ani. VACURAIN este certificat în Romania.

2. Principiul­de­funcţionare­a­sistemului­cu­vacuum­VACURAIN

Însituaţiadrenăriiapeideploaiedepeacoperişuri,prinmetodatradiţională,gravitaţională,graduldeumplerealconductelor

este de max. 70%. Fiecare receptor de terasă dispune de o conductă verticală racordată la conductele de canalizare din pământ. În cazul sistemului cu vacuum, mai mulţi receptori de terasă sunt conectaţi la o singură ramură orizontală, terminată cu o conductă verticală.

Cu ajutorul unui program PC, la sistemul cu vacuum, fiecare tronson al conductelor este dimensionat în aşa fel încât la

o cantitate suficientă de apă (spre exemplu, în cazul unei capacităţi a aversei de 300 l/sec. x ha – standard pentru calculul debitului de apă meteorică, valabil în general în ţările europene) să apară situaţia în care conducta este umplută 100 % cu apă, fără prezenţa aerului. Pentru umplerea completă a sistemului cu apă, trebuie îndeplinită evacuarea fără probleme

a aerului. Datorită greutăţii apei din porţiunea verticală a sistemului de conducte (conductele verticale) apare fenomenul

de vacuum (de sifonare), în partea superioară a sistemului. Apa din conductele verticale acţionează ca un piston, care generează vacuum în partea superioară a conductelor. Astfel are loc aspirarea apei din receptorii de terasă şi curgerea rapidă (forţată)aapei,careiadupăsineşiresturiledeaer,subformădebule.Mărimeavacuumuluidepindedelungimeaconductelor verticale (înălţimea clădirii) şi de diametrul conductelor din fiecare tronson.

Un aspect important îl reprezintă împiedicarea aspirării aerului, odată cu scurgerea apei în sistem. Acest lucru este asigurat de receptorul de terasă special, VACURAIN.

În cazul unei ploi moderate, când sistemul de conducte nu este umplut complet cu apă, sistemul funcţionează ca unul clasic, cu scurgere gravitaţională. Spre exemplu: un sistem tradiţional gravitaţional, cu un diametru al conductelor de 125 mm şi cu un nivel de umplere de 50 %, are aceeaşi capacitate ca cea a conductelor de 40 mm din sistemul VACURAIN, la o capacitate de 3 litrii de apă pe secundă.

VACURAIN, la o capacitate de 3 litrii de apă pe secundă. 3.

3. Condiţiile­prealabile­de­funcţionare­ale­sistemului­VACURAIN

Sistemul începe să funcţioneze ca unul cu vacuum, numai după atingerea unei cantităţi suficiente de apă de ploaie. La noi,

conform STAS 1795-87 intensitatea ploii de calcul este corelată cu clasa de importanţă a clădirii şi durata ploii ( mărime apreciabilă). În majoritatea statelor europene, pentru drenarea apei de pe acoperişuri, este valabilă cantitatea de ploaie de 300 l/s x ha. La sistemul cu vacuum proiectat corespunzător, la o astfel de cantitate de apă se va produce umplerea completă

a întregului sistem de conducte. În acest moment apare efectul de vacuum în conductele verticale şi accelerarea curgerii

apei. Pentru ca sistemul să funcţioneze corect, ca unul cu vacuum, trebuie să se asigure:

* scurgere liberă a apei, din sistemul cu vacuum Vacurain, în canalizarea exterioară. Aceasta trebuie proiectată pentru

o

a

capta cu uşurinţă debitul apei din sistemul cu vacuum.

* înălţime corespunzătoare a conductelor verticale, în aşa fel încât să se creeze un vacuum suficient, inclusiv la cei mai îndepărtaţi receptori de terasă. Marimea valorii vacuumului depinde de cantitatea de apă şi de lungimea ramurilor orizontale racordate la conductele verticale;

* respectarea cu precizie a traseelor şi a diametrelor conductelor din fiecare tronson, conform calculelor şi proiectelor furnizate de firma DYKA;

* împiedicarea aspirării aerului In sistem. Receptorii de terasă pentru drenajul cu vacuum, DYKA VACURAIN sunt concepuţi în aşa fel încât să împiedice aspirarea aerului.

o

4. Principii­de­proiectare

Alegerea sistemului DYKA VACURAIN se poate face în baza mai multor considerente. Dacă arhitectul solicită ca traseul de conducte să nu fie vizibil, posibilităţile sistemului DYKA VACURAIN sunt de fapt nelimitate. Datorită faptului că sistemul funcţionează în interiorul clădirii, folosind conducte cu diametre mici, componentele acestuia pot fi bine mascate sub tavanele false sau în coloanele de conducte.

Avantajele sistemului DYKA VACURAIN se evidenţiază în cazul suprafeţelor mai mari, cu acoperişuri uşor înclinate, eventual în cazul utilizării jgheaburilor interioare (acoperişului). Datorită capacităţii mari de apă, ce poate fi captată de receptorii de terasă Vacurain, aceştia sunt necesari într-un număr mai mic, comparativ cu cel al sistemelor clasice, gravitaţionale. În afară de aceasta, conductele au diametre mai mici, ceea ce face ca preţul sistemului VACURAIN să fie mai mic. În plus, montarea sistemului este foarte simplă.

Pentru calcularea şi proiectarea sistemului VACURAIN sunt determinante: suprafaţa acoperişului, amplasarea jgheaburilor

şi suprafeţei aparţinând jgheaburilor (din care rezultă cantitatea de apă), înălţimea clădirii, zonele în care sunt prevăzute

celelalte circuite de conducte, locurile de racordare la canalizarea exterioară, construcţia clădirii. De asemenea, este important de ştiut, tipul învelitorii acoperişului, sau dacă pe acoperiş este utilizată o umplutură de pietriş (coeficient de reducere a capacităţii de ploaie). Din aceste date se poate stabili amplasarea receptorilor de terasă pe acoperiş, capacitatea lor şi se pot calcula diametrele conductelor. În acelaşi timp se pot specifica şi amplasamentul şi capacitatea deversoarelor de urgenţă.

Ploile torenţiale extreme (dar mai rare) necesită o capacitate mai mare a sistemului. În acest sens, dar şi pentru a preveni eventuale defecţiuni la canalizarea exterioară sau de înfundare a receptorilor de terasă, ca urmare a neîntreţinerii corecte

a acestora sunt necesari receptori de terasă de urgenţă (în funcţie de forma acoperişului şi statica construcţiei.

Receptorii de terasă se fixează pe partea cea mai joasă a acoperişului (dolie). De asemenea – în anumite condiţii – se poate executa un jgheab pe acoperiş în care se amplasează receptorii Vacurain.

Dacă este imperios necesar, fiecare receptor de terasă este posibil să fie racordat la o conductă verticală. Din punct de vedere tehnic şi de cost este mai rentabil ca la o conductă verticală să fie racordaţi mai mulţi receptori de terasă.

4.1­Racordarea­la­canalizarea­exterioară

În principiu, racordarea la conductele exterioare de canalizare (cu cădere liberă, gravitaţională) se poate executa pe un loc arbitrar, pe cât posibil pe lateralele sau în afara clădirilor. Capacitatea conductelor cu cădere gravitaţională trebuie să corespundă debitului calculat pentru conductele verticale VACURAIN, eventual pentru conductele VACURAIN subterane (închiderea sistemului). Aceste debite sunt menţionate în rezultatele calculelor VACURAIN, efectuate de către firma DYKA. Proiectul de canalizare exterioară a întregului areal trebuie să ia în calcul capacitatea de apă de pe suprafeţele de acoperiş.

Conductele şi fitingurile VACURAIN pot fi racordate fără probleme la sistemul convenţional de canalizare exterioară (KG) Pentru stabilirea dimensiunilor canalizării exterioare racordate facem trimitere lor la alineatul„7.7 Conductele verticale şi racordarea la exterioară“.

5. Condiţii­de­calculare

Sistemul cu vacuum poate fi utilizat din plin numai atunci când diametrele fiecăror tronsoane de conducte sunt optime. Acest lucru înseamnă că la o intensitate a ploii de 0,03 l pe secundă, toate componentele sistemului sunt umplute cu apă, utilizându-se în acelaşi timp şi cel mai mic diametru posibil. Apa de ploaie, care cade pe o faţadă exterioară învecinată duce la mărirea debitului de apă care trebuie luat In calcul.

la mărirea debitului de apă care trebuie luat In calcul. 5.1­Date­necesare­calculării­sistemului Pentru a se

5.1­Date­necesare­calculării­sistemului

Pentru a se asigura funcţionarea optimă a sistemului, DYKA utilizează un program PC cu ajutorul căruia se pot calcula diferite combinaţii de diametre ale conductelor din întregul sistem. Pentru a stabilii cantitatea de apă din fiecare dolie şi pentru a proiecta numărul de receptori de terasă, trebuie cunoscute suprafeţele acoperişului, corespunzătoare fiecărei dolii. Proiectarea sistemuluiVACURAIN este efectuată de firma DYKA, fapt pentru care aceasta trebuie să aibă la dispoziţie următoarele date:

Cele mai importante date sunt:

* dimensiunile clădirii, suprafaţa acoperişului – amplasarea doliilor şi a coamelor, suprafaţa corespunzătoare fiecărei dolii = planul de construcţie pentru acoperiş

* înălţimea clădirii (înălţimea fiecăror părţi ale acoperişului)

* amplasamentul solicitat al conductelor verticale, locurile de racord la canalizarea exterioară

* posibilitatea de amplasare a conductelor orizontale sub acoperiş ( prin orificiile din grinzile de beton sau din grinzile cu zăbrele din oţel ş.a.) = secţiunea transversală

* zonele în care se află circuitele celorlalte instalaţii (coordonarea cu sprinklerele, cu instalaţia de aer condiţionat sau de ventilaţie ş.a.)

* materialul învelitorii acoperişului (bitum, folie din plastic, tablă ondulată din oţel)

* alte informaţii: trecerile prin pereţii împotriva incendiilor, amplasarea spaţiilor administrative.

Dacăacestedatenusuntcunoscute(deex.nuestemenţionatăamplasareaconductelorverticale),sistemulpoatefirecalculat, fapt care poate duce la modificarea materialului utilizat şi implicit a preţului pentru întregul sistem. DYKA oferă consultanţă, prelucrează proiectul şi efectuează calculele aferente,asigură supravegherea construcţiei şi recepţia lucrării, lucru datorită căruia aveţi certitudinea că sistemul dumneavoastră VACURAIN va funcţiona optim.

5.2­Documente­de­calcul­-­rezultate

Software-ul firmei DYKA, ce efectuează calculul sistemuluiVacurain, este conectat la programul ADT (Autodesk Architectural Desktop = 3D Autocad). În acest program introducem contururile fiecărei părţi de acoperiş, înălţimea şi alte date necesare, propunem amplasarea receptorilor de terasă şi traseele conductelor, după care programul efectuează calculul dimensionării sistemului de conducte.

Rezultatele sunt:

tabelul cu rezultatele calculului: (în MS Word) cu date privind fiecare tronson al sistemului (numărul tronsonului, diametrul conductei, lungimea, debitul, viteza de curgere şi altele; desenul tehnic al dispoziţiei sistemului: (format dwg.) cu marcarea conductelor şi receptorilor de terasă. Software- ul permite diferite aspecte 3D. În desen sunt menţionate descrierile fiecăror tronsoane, cu precizarea numărului de tronson, a diametrelor şi lungimilor.În vederea unei alte prelucrări, desenul poate fi exportat în programul Autocad (2D). Pentru fiecare zonă a acoperişului propunem şi mărimea receptorilor de terasă, aferenţi sistemului de siguranţă; lista de materiale Vacurain: (MS Excel) cu numărul de articol al fiecărui produs (pentru comandarea materialelor) oferta de preţ pentru materiale: (MS Excel) identică cu lista de materiale, conţinând în plus preţurile pe poziţii şi preţurile întregului sistem, numărul de îmbinări prin lipire şi preţul mediu al unui receptor de terasă.

Dacă din calcul reiese că sistemul nu poate funcţiona corect din cauza unei capacităţi prea mici a conductelor sau, din contră, datorită unei insuficiente viteze de curgere sau a unui debit insuficient, trebuie căutată altă posibilitate de proiectare

a sistemului.

6. Principalele­reguli­de­montaj

Montarea sistemului DYKA VACURAIN este simplă şi rapidă.

Procesul de montare presupune parcurgerea succesivă a urmatoarelor etape (menţionăm pe cele mai importante):

* stabilirea amplasării receptorilor de terasă pe acoperiş;

* montarea receptorilor de terasă pe acoperiş ( în funcţie de tipul construcţiei acoperişului şi tipul de hidroizolaţie);

* stabilirea amplasării conductelor orizontale de colectare;

* stabilirea lungimilor barelor filetate M8, pentru suspendarea conductelor, fixarea lor pe construcţia acoperişului;

* stabilirea lungimii tronsoanelor dintre receptorii de terasă;

* fixarea cârligelor de suspendare la capetele barelor cu filet;

* poziţionarea cârligelor de suspendare;

* racordarea la receptorii de terasă a furtunurilor flexibile (cu diametru corespunzător), prin sistemul cu„click”sau eventuala prelungire verticală între receptorul de terasă şi furtunul flexibil;

* montarea conductelor de colectare pe cârligele de suspendare;

* conectarea componentelor sistemului, cu ajutorul fitingurilor corespunzătoare;

* Conectarea furtunului flexibil de la receptorul de terasă, la conducta colectoare, cu ajutorul mufelor, coturilor, ramificaţiilor si a reducţiilor;

Părţile componente ale sistemului pot fi pregătite, fiecare la dimensiunile corespunzătoare, la sol şi apoi suspendate pe cârlige, de pe platforme sau de pe schele mobile. Sus se lipesc numai conductele între ele sau conductele de ansamblul de fitinguri montat anterior la sol La racordarea receptorilor de terasă, amplasarea imprecisă (de ex. a ramificaţiilor) poate fi soluţionată foarte simplu prin ajustarea conductei dintre furtunul flexibil si ramificaţie.

Dimensiunile lungimilor menţionate în desenele 3D pot fi modificate cu 10-20 cm. De ex. deplasarea receptorului de terasă, care se află chiar deasupra traversei, pe sensul de scurgere al apei în conductă, se poate face fără recalcularea sistemului.

În desenele sale, DYKA menţionează numai traseul circuitului de conducte, în baza documentaţiei puse la dispoziţie. În cazul unei eventuale modificării a traseului de conducte, sistemul trebuie recalculat în baza noilor informaţii furnizate. Fiecare modificare constructivă suplimentară poate influenţa calculul, dimensiunea şi preţul sistemului VACURAIN.

Fiecare modificare constructivă suplimentară poate influenţa calculul, dimensiunea şi preţul sistemului VACURAIN. 5

7. Reguli­de­instalare

7.1­Date­generale

Datorită condiţiilor menţionate în certificatul de garanţie VACURAIN, pot fi utilizate exclusiv piese din sortimentul DYKA şi piese care îndeplinesc condiţiile de calitate menţionate în continuare.

În afara cazurilor aprobate de firma DYKA (furtunuri flexibile) se interzice utilizarea fitingurilor cu garniturăcauciucată, precum şi a pieselor de distanţare la îmbinarea conductelor orizontale. Pentru îmbunătăţirea lubrefierii îmbinărilor cu garnitură de cauciuc (la furtunurile flexibile, eventual la elementul de expansiune) se poate utiliza exclusiv vaselina stabilită de DYKA.

7.2­Lucrări­premergătoare,­de­pregătire­a­construcţiei

Construcţia acoperişului trebuie pregătită înaintea instalării sistemului Vacurain. Construcţia acoperişului trebuie proiectată în conformitate cu legislaţia şi normele în vigoare. Pentru fixarea cârligelor cu filet de suspendare se pot utiliza diferite profiluri (de ex. tip„V" în tabla ondulată). Fixarea pe panourile de acoperiş, pe grinzile de susţinere, pe traverse (căpriori), pe stâlpi sau ziduri de susţinere, se execută conform normelor menţionate de furnizorul tehnicilor de fixare sau de proiectant. În general, se interzice executarea fără autorizaţie a lucrărilor de sudură sau de perforare a componentelor construcţiei.

de sudură sau de perforare a componentelor construcţiei. Spaţiile necesare montării sistemului Vacurain trebuie să

Spaţiile necesare montării sistemului Vacurain trebuie să fie accesibile platformelor de montaj mobile. Trebuie asigurată coordonarea cu alte instalaţii şi cu pasajele destinate trecerii conductelor prin construcţie. De asemenea, conductele canalizării exterioare trebuie pregătite, pentru racordarea sistemului la ele (mai multe în punctul 7.7)

Pentru a preveni suprasolicitarea acoperişului cu apă (de ex. supraîncărcarea canalizării exterioare) trebuie instalate deversoare de urgenţă, cu o capacitate suficientă sau un sistem cu vacuum de urgenţă (punctul 10).

7.3­Cârligele­de­suspendare­Vacurain

Conductele orizontale Vacurain sunt suspendate pe cârlige deschise speciale, care permit dilatarea conductelor şi suspendarea pieselor montate în prealabil la sol. Cârligele se fixează pe o bară filetată M8. Fiecăror diametre ale conductelor, le corespund aceleaşi diametre ale cârligelor de suspendare (diametrul cârligului este ştanţat pe porţiunea lui verticală):

* Măsuraţi distanţele dintre cârligele de suspendare înainte de montaj. Această distanţă este de 10 x ø conductă, însă min. 1 m şi max. 1,6 m (vezi tabelul). Fixaţi cârligele pe construcţia acoperişului. Lungimea barelor filetate depinde de înălţimea la care se pot suspenda conductele orizontale.

* Suspendaţi cârligele VACURAIN, pentru conductele orizontale, pe capetele barelor filetate M8 deja alineate. Capetele cârligelor, indiferent de diametru, vor fi la aceeaşi înălţime, asigurându-se astfel ajustarea părţii superioare a conductei orizontale, necesară evacuării aerului din sistem.

* Introduceţi în cârlige conducta sau partea de sistem deja montată.

* Pe cârligele de suspendare sunt aşezate şi conductele de racord dintre receptorii de terasă şi conductele colectoare.

* În cazul unei cotituri a conductei cu 90°, nu suspendaţi conducta imediat lângă cotitură şi nu o suspendaţi nici în imediata apropiere a îmbinărilor dintre conducte.

* Conductele nu trebuie suspendate în alt mod.

Tab. distanţele dintre cârligele de suspendare

Diametrul

Distanţa simetrică maximă dintre cârligele de suspendare

conductei

40

mm

100

cm

50

mm

100

cm

63

mm

100

cm

75

mm

100

cm

90

mm

100

cm

110

mm

110

cm

125

mm

125

cm

160

mm

160

cm

200

mm

160

cm

100 cm 110 mm 110 cm 125 mm 125 cm 160 mm 160 cm 200 mm

7.4­Executarea­îmbinărilor­prin­lipire

Lucrări pregătitoare

* tăiaţi perpendicular tubul cu un fierăstrău pentru conducte sau cu unul pentru PVC;

* îndepărtaţi resturile şi inegalităţile cu un cuţit, cu şmirghel sau cu o pilă;

* teşiţi muchia exterioară a conductei sub un unghi de 10-15 grade şi pe o lăţime de cel puţin 20 % din grosimea peretelui;

* suprafeţele pe care doriţi să le lipiţi trebuie să fie curate şi uscate (pentru ambele suprafeţe de lipit, folosiţi soluţia de curăţare DYKA - REINIGER). Această soluţie curăţă şi în acelaşi timp creează aderenţă pe suprafeţele de lipit

* controlaţi pe uscat ajustarea conductei la fiting;

* însemnaţi pe conductă adâncimea de pătrundere, pe cât posibil cu o bandă adezivă, în aşa fel încât surplusul de adeziv împins în afară să se poată îndepărta uşor.

Racordurile lipite

* În principiu, adezivul se aplică cu o pensulă, pe ambele suprafeţe în aşa fel încât acestea să fie lipite în întregime;

* pentru ca adezivul să nu se scurgă în conducte şi să se depună pe pereţii materialului, nu-l folosiţi în cantitate peste măsură de mare;

* racordurile lipite nu au voie să ajungă în contact cu apa. Lipirea se poate efectua până la o temperatură de min. +5 °C.

Pentru informaţii mai amănunţite vezi:„Regulile de lipire " ale firmei DYKA.

7.5­Instalarea­conductelor

Conductele orizontale

* de obicei, conductele orizontale de colectare se instalează paralel cu doliile, sunt fără cădere, fiind suspendate pe cârlige Vacurain, care în general, sunt prinse de nervurile inferioare ale tablei ondulate

* conductele au o lungime de 5 m (Ø 40 mm până la Ø200 mm) şi sunt fără mufe. Mufele se află pe fitinguri, iar mufele de tranzitie,înmijloc,suntprevăzutecudistanţierepentruaasiguraintroducereauniformă(egală),dinambelepărţiaconductelor;

* amplasaţi conductele orizontale la cca. 450 mm lângă receptorii de terasă de pe acoperiş ( ce trec prin coama superioară

a tablei ondulate); eventual, amplasarea lor este limitată, de ex., de spaţiile din grinzile transversale din beton;

* conducta orizontală este suspendată la cca. 50 cm sub acoperiş (sub canalul de scurgere a receptorului de terasă).Ea este fără cădere, iar partea superioară trebuie să fie ajustată. Reducţiile sunt excentrice şi se montează în aşa fel încât partea superioară a conductelor să fie la aceeaşi înalţime;

* un singur tip de reductie este aferent diametrului de Ø 200 mm: Dn 200x160 mm. La trecerea din diametrul de Ø 200 mm, la mai puţin de 160 mm se foloseşte întotdeauna o reductie excentrică Dn 200x160, în care se introduce o reducţie excentrică Dn 160x Ø mai mic (de ex. 160/63);

* mărirea diametrului conductei orizontale de colectare se crează înaintea ramificaţiei (în sensul de scurgere), în care se conectează furtunul flexibil. Ramificaţia, de asemenea are diametrul majorat. Toate acestea se pot monta în prealabil la sol.

* la trecerea conductei printr-o altă construcţie (de ex. printr-un perete împotriva incendiilor), trebuie să se asigure dilatarea ei. Ea nu are voie să fie zidită complet. Între sectoarele împotriva incendiilor se utilizează presgarnituri;

* În cazul în care conducta este suspendată aproape sub tavan şi nu au loc cârligele de suspendare Vacurain, se pot utiliza brăţări rotunde. Acestea trebuie montate în aşa fel încât să permită dilatarea conductei şi poziţionarea acesteia la aceeaşi înălţime (în partea superioară), cu a celorlalte conducte orizontale.

* pentru a se evita balansarea conductei dintr-o parte în alta (în timpul curgerii rapide datorate efectului de vacuum), recomandăm utilizarea unor dispozitive de fixare la fiecare 12-15m, de ex. cu brăţări rotunde suspendate oblic de tavan

(cuplare cu alunecare);

* O lungime a ramurii conductelor de colectare orizontale, mai mare de 80 m necesită un mod perpendicular de racordare

a furtunului flexibil la receptorul de terasă (cap. 7.6)

7.6­Racordarea­receptorilor­de­terasă­la­conductele­orizontale

Racordarea receptorilor de terasă la conductele de colectare orizontale este foarte simplă şi se execută cu ajutorul unor furtunuri

flexibile speciale. Furtunurile flexibile sunt la ambele capete prevăzute cu un dispozitiv de cuplare rapidă cu garnitură din cauciuc. Modul de montaj:

*

cuplaţi la canalul de scurgere al receptorului de terasă, capătul furtunului flexibil de 50 mm (eventual de 75 mm la receptorii deterasăde75 mm) înaşa felîncâtclemelefurtunuluisăsepotriveascaîncaneluradepecanaluldescurgerealreceptorului

şi

asiguraţi cu inelul de siguranţă. Acestă operaţiune se poate efectua, de asemenea şi la sol, urmând ca receptorii de

terasă, împreună cu furtunurile flexibile, să se fixeze pe acoperiş.

*

În

acelaşi mod, pe capătul inferior al furtunului flexibil se introduce mufa cu fantă – element de conectare, specific acestuia

. Aceasta se lipeşte într-o mufă obişnuită şi apoi de conductă (+ cot de 45°) în ramificaţia amplasată pe conducta colectoare orizontală (eventual de reducţia din această ramificaţie).

* În cazul unei flexiuni corecte a furtunului flexibil, distanţa pe verticală dintre capătul superior şi cel inferior al furtunului flexibil este de cca. 500 mm. Dacă distanţa verticală dintre canalul de scurgere a receptorului de terasă şi conducta orizontală este mai mare, canalul de scurgere al receptorului de terasă trebuie prelungit cu ajutorul unei mufe cu clicket (50 sau 75 mm – în funcţie de diametrul receptorului), cu o bucată de conductă, cu o mufă şi cu o mufă cu fantă. Prelungirea se ancorează cu o brăţară fixă. Dacă distanţa dintre canalul de scurgere al receptorului de terasă şi conducta orizontală este mai mică, furtunul poate fi aşezat orizontal. Diferitele modalităţi de cuplare ale furtunului flexibil sunt descrise în ilustraţii. Furtunul poate fi paralel cu conducta orizontală sau perpendicular pe ea (la ramurile mai lungi de 80 m).

* Furtunul flexibil nu are voie să fie atârnat şi nici prea întins. Trebuie ţinut cont de faptul că o conductă instalată vara, când vremea este caldă se scurtează iarna, iar furtunurile se întind, sau invers. Furtunurile flexibile nu au voie să fie încleştate între alte construcţii şi nici să fie zidite în pereţii despărţitori. La instalarea cuplărilor mecanice se poate utiliza numai vaselina firmei DYKA (nici un alt ulei sau alte preparate)

* Furtunurileflexibilepentruracordareareceptorilordeterasă,prevăzutecucuplajerapide,suntfolositeinpatrudimensiuni:

Pentru receptorul de terasă cu canal de scurgere de diam. 50 mm:

ø 50 mm x 40 mm - furtun flexibil 40 mm

ø 50 mm x 50 mm - furtun flexibil 50 mm

ø 50 mm x 63 mm - furtun flexibil 63 mm

Pentru receptorul de terasă cu canal de scurgere de diam. 75 mm:

ø 75 mm x 75 mm - furtun flexibil 75 mm

de diam. 75 mm: ø 75 mm x 75 mm - furtun flexibil 75 mm Cuplare

Cuplare clasică

ø 75 mm x 75 mm - furtun flexibil 75 mm Cuplare clasică Cuplare cu furtun

Cuplare cu furtun culcat

x 75 mm - furtun flexibil 75 mm Cuplare clasică Cuplare cu furtun culcat Cuplare perpendiculară

Cuplare perpendiculară

x 75 mm - furtun flexibil 75 mm Cuplare clasică Cuplare cu furtun culcat Cuplare perpendiculară

Prelungire verticală

7.7­­Conductele­verticale­şi­racordarea­lor­la­canalizarea­exterioară

Conductele verticale se fixează printr-un cuplaj universal cu manşon, cu garnitură din cauciuc, în general de stâlpi sau de alte părţi fixe ale construcţiei, (elemente de rezistenţă) nu de panourile de faţadă. Cuplarea (în afară de punctele fixe) trebuie să fie cu alunecare, pentru a permite dilatarea.

În partea superioară a conductei – sub sau imediat deasupra cotului către conducta orizontală realizaţi un punct fix (nu cu alunecare), (vezi ilustraţia). Astfel se împiedică transferul de forţe de la conducta verticală, la ultimul punct de suspendare al conductei orizontale de colectare. Punctul fix se realizează cu ajutorul unui cuplaj universal cu manşon cu garnitură din cauciuc.

În unele cazuri, pentru realizarea punctului fix este necesară o construcţie ajutătoare. Pentru instalarea cuplajelor cu manşon ale conductelor verticale trebuie respectată aceeaşi distanţă, la fel ca în cazul conductelor orizontale (vezi tabelul). Dacă la o conductă verticală sunt racordate două conducte orizontale colectoare, una dintre acestea trebuie să intre în conducta verticală întotdeauna cu ajutorului unei ramificaţii VACURAIN montate pe conducta verticală. Conducta verticală poate să aibă un diametru mai mic decât ultimul tronson al conductei orizontale (pentru a împiedica o mărime prea mare a vacuumului la receptorul de terasă).

o mărime prea mare a vacuumului la receptorul de terasă). Punct fix Piesă de distanţare La

Punct fix

Piesă de

distanţare

La nivelul pardoselei, conductele verticale se cuplează la o piesă de distanţare VACURAIN. În partea inferioară, piesa de distanţare este lipită de conducta care iese din podea, iar în partea superioară este introdusă în ea conducta principală. Adâncimea de intrare este însemnată pe piesa de distanţare cu o bandă adezivă galbenă. La racordarea conductei verticale în piesa de distanţare se poate utiliza un preparat DYKA de creştere a lubrefierii. Sub piesa de distanţare trebuie realizat al doilea punct fix!

SistemulVACURAIN se termină în locul până unde a fost calculat (pardoseală sau în pământ). Această terminaţie şi racordarea la conductele exterioare, gravitaţionale sunt stabilite de către proiectant. Pentru a nu fi vizibilă, racordarea la canalizarea exterioară, se recomandă a fi executată sub podea. Dacă proiectantul nu solicită altfel, sistemul Vacurain se calculează până la nivelul soclului de bază, unde se află cotul de 90° şi ultima bucată de conductă orizontală, de la marginea soclului. Canalizarea exterioară trebuie dimensionată astfel încât să facă faţă cantităţii de apă solicitate de deversarea cu vacuum (vezi tabelul). Mufa (conductei KG) pentru racordarea la Vacurain are acelaşi diametru ca ultima bucată a sistemului cu vacuum iar dimensiunea conductei KG trebuie mărită în funcţie de debitul solicitat. Pentru a facilita scurgerea apei în afara sistemului Vacurain, recomandăm utilizarea unui camin de canalizare , cu capac grătar, în punctul de racordare cu sistemul principal de canalizare.

Pentru stabilirea diametrului corect al canalizării exterioare se poate folosi următorul tabel:

Căderea conductei

               

de canal.

20

15

10

5

4

3

21

în mm/m

Diametrul în mm

 

110

10,0

8,6

7,0

5,0

4,4

3,8

3,1

2,2

125

14,0

12,1

10,0

7,0

6,1

5,4

4,3

3,1

160

27,0

23,7

19,0

13,4

12,0

10,4

8,5

6,0

200

47,0

42,0

34,0

22,2

20,9

18,9

15,4

10,8

250

88,0

76,0

63,0

43,0

39,0

34,0

27,8

19,5

315

160,0

140,0

114,0

80,0

73,0

63,0

51,0

36,0

400

300,0

265,0

215,0

150,0

134,0

117,0

95,0

67,5

500

540,0

475,0

380,0

272,0

245,0

212,0

172,0

122,0

630

1000,0

840,0

700,0

500,0

450,0

385,0

315,0

222,0

Capacitatea conductei verticale VACURAIN In l/sec, pentru racordarea canalizării fără presiune

8. Montarea­receptorilor­de­terasă­şi­fixarea­lor­pe­învelitoarea­acoperişului

Receptorii de terasă pentru sistemul cu vacuum DYKA Vacurain au o formă specială, care asigură o înălţime suficientă a apei deasupra canalului de scurgere al receptorului de terasă şi, totodată, împiedică aspirarea apei în sistem. Canalul de scurgere a receptorului de terasă are diametrul de 50 mm (max. 12 l/s) sau 75 mm (max. 27 l/s). În partea superioară receptorul de terasă are diametrul de 560 mm.

Receptorii de terasă se instalează în dolii (cu axele cât mai aproape de dolii, pentru ca sub acoperiş, canalul de scurgere al receptorului să nu se lovească de structura de rezistenţă). În cazul acoperişurilor din tablă ondulată, receptorul se montează în coama superioară a tablei (orificiu de 130 mm în tablă).

Distanţa maximă dintre receptorii de terasă este de 20 m;

În cazul doliilor rezultate din mai multe pante de cădere (ape), poziţia receptorilor de terasa este dată. Receptorii de terasă pot fi dotaţi cu sistem de încălzire (cap. 9.3)

130
130

Crearea în acoperiş a spaţiilor necesare receptorilor de terasă

8.1­Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu­­învelitori­din­bitum­

Componente:

Corpul din aluminiu al receptorului de terasă Element anti-turbionare din plastic (împotriva turbionării) Parafrunzar Plăci izolatoare din polistiren cu gr. 70-10-20-30 mm Capac de montaj

1. Stabiliţi locul în care se va amplasa receptorul de terasă VACURAIN. Executaţi în tavan un orificiu cu diametrul de cca.

130 mm.Vezi ilustraţia. În cazul tablei ondulate, orificiul trebuie executat în coama superioară a tablei.

2. Stabiliţi grosimea stratului de izolaţie de sub receptorul de terasă.

Cu ajutorul plăcilor de polistiren (560 x 560 mm) livrate, grosimea izolaţiei poate fi modificată de la 70 mm până la maxim

130 mm, la intervale de 10 mm. Sub plăcile din polistiren aşezaţi folia anticondens prevazută cu orificiul necesar

introducerii canalului de scurgere al receptorului de terasă (50, eventual 75 mm) - trecere 10 cm. Instalaţi straturile necesare de izolaţie. Recomandăm ca receptorii de terasă să fie montaţi cu 1-2 cm mai jos faţă de suprafaţa acoperişului.

3. Introducând partea inferioară prin orificiul din acoperiş, amplasaţi corpul de aluminiu al receptorului de terasă în izolaţie. Eventuala prelungire a receptorului, cu ajutorul mufei speciale de conectare cu sistem de„click”, cu o conductă de diam. 50mm, cu brăţară sau un cuplaj cu manşon, se execută anterior.

4. Cu ajutorul şuruburilor autofiletante (nu sunt componente ale receptorului) fixaţi corpul de aluminiu pe acoperiş în cel puţin patru puncte.

5. Apoi, conform instrucţiunilor furnizorului hidroizolaţiei, cuplaţi corpul de aluminiu al receptorului cu stratul superior al hidroizolaţiei. În cazul benzilor din bitum, hidroizolaţia se ajustează la partea superioară a receptorului, care trebuie să fie curată şi degresată.

6. Fixaţi elementul anti-turbionare al receptorului de terasă (împotriva turbionării şi aspirării aerului). Aceasta se împinge prompt în corpul din aluminiu. În decursul montării, receptorul de terasă este acoperit cu capacul de protecţie din material plastic, negru.

7. Instalaţi parafrunzarul. Acesta se fixează prin„click” în 4 puncte. ATENŢIE: fixarea prin click se face numai în poziţia de montaj!!

8. Din interior cuplaţi furtunul flexibil VACURAIN la receptorul de terasă (eventual la prelungirea lui), la partea cu diametrul de 50 mm (sau 75 mm).

9. Cu o bucată de izolaţie, etanşaţi orificiul inferior, dintre receptor şi construcţia acoperişului (se împiedică pătrunderea vaporilor de apă în straturile acoperişului).

8.2­Receptori­de­terasă­pentru­acoperişuri­cu­învelitoare­din­folie­de­plastic

COȘ DE PROTECȚIE PARAFRUNZAR PROTECȚIE DE MONTAJ PIULIȚE (8 buc.) ŞAIBE (8 buc.) FLANŞĂ METALICĂ
COȘ DE PROTECȚIE
PARAFRUNZAR
PROTECȚIE DE MONTAJ
PIULIȚE (8 buc.)
ŞAIBE (8 buc.)
FLANŞĂ METALICĂ
2x GARNITURĂ DIN CAUCIUC
ELEMENT PRINCIPAL AL
RECEPTORULUI DE TERASĂ
IZOLAȚIE 70 mm
IZOLAȚIE 10 mm
IZOLAȚIE 20 mm
IZOLAȚIE30 mm
Descrierea receptorului de terasă pentru acoperişul
cu învelitoare din membrană de plastic
Punctul 1 până la 4, la fel ca în cazul acoperişului cu izolaţie din bitum.

5) Îndepărtaţi flanşa metalică şi un strat al garniturii cauciucate. Garnitura cauciucată inferioară rămâne (aveţi grijă ca suprafaţa garniturii şi împrejurimea ei să fie curate!) (fig. A).

Întindeţi folia de pe acoperiş (cca. un pătrat de 1 x 1 m) peste receptorul de terasă. Desenaţi orificiile care trebuie executate pentru capetele filetate.

Ştanţaţi (sau găuriţi) 8 orificii pentru capetele filetate, aşezaţi a doua garnitură cauciucată pe folie (fig. B). (Aveţi grijă ca garnitura şi împrejurimile să fie complet uscate şi curate!)

Aşezaţi şi fixaţi flanşa metalică pe capetele filetate (cu inscripţia “în sus”), ca şablon pentru tăierea foliei (fig. C).

Peste flanşă, introduceţi pe filete cele 8 şaibe cu partea cauciucată în jos.

Strângeţi uniform cele 8 piuliţe. Strângeţi cu grijă pentru a nu se deforma gulerul. Încetaţi să strângeţi imediat după ce şaibele de etanşare încep să se rotească împreună cu piuliţele (fig. D).

Recomandăm ca toate aceste operaţiuni să fie pregătite anterior, în atelier.

Gulerul din folie fixat pe receptorul de terasă se lipeşte prin încălzire pe suprafaţa foliei.

În continuare, punctele 6 până la 9 sunt identice ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum.

ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum. Figura A Figura D Figura

Figura A

ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum. Figura A Figura D Figura

Figura D

ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum. Figura A Figura D Figura

Figura B

ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum. Figura A Figura D Figura

Figura C

ca la receptorul de terasă pentru acoperişurile cu învelitori din bitum. Figura A Figura D Figura

8.3­Receptori­de­terasă­pentru­jgheaburi­din­tablă

În cazuri excepţionale, la obiectivele cu jgheaburi din tablă, se utilizează receptori de terasă speciali din inox. Aceştia au un diametru al parţii superioare de 270 mm (canal de scurgere de diam. 50 mm). În prealabil se decupează orificiul pentru receptor şi pentru şuruburi. Corpul receptorului de terasă împreună cu o garnitura de cauciuc se montează sub jgeab. În partea superioară a jgeabului se montează o flanşă din inox, însoţită de asemenea de o garnitură din cauciuc. Conexiunea flanşei de jgheab şi de corpul principal al receptorului de terasă se face cu ajutorul şuruburilor. Garnitura din plastic şi coşul împotriva impurităţilor sunt la fel ca la celelalte tipuri de receptori şi se instalează în acelaşi mod.

9. Accesorii­ale­sistemului­DYKA­Vacurain

9.1­Izolaţia­termică­a­conductelor

În multe cazuri se impune utilizarea unei izolaţii termice, menite să împiedice apariţia condensului pe conducte. Izolarea termică a conductelor este recomandată pentru halele de producţie, halele încălzite şi pentru spaţiile cu o umiditate ridicată. Dacădiferenţadetemperaturădintreconducteşimediulînconjurătorestemare,încombinaţiecuunnivelmaredeumiditate, permiţând formarea condensului pe conducte, recomandăm utilizarea izolaţiei termice DYKASOL. Valoarea de permeabilitate termică (k = 0,05 W/m*K) este suficientă pentru ca, în astfel de cazuri să se împiedice formarea condensului. Nivelul de izolare fonică a acestui material este mic.

9.2­­Izolaţia­fonică

Dacă trebuie redus nivelul de zgomot, sistemul VACURAIN poate fi izolat cu izolaţia fonică DYKASOL. Este vorba despre un produs cu caracteristici înalte de izolare fonică. Acesta permite reducerea zgomotului cu cca. 9 dB(A).

9.3­Încălzirea­receptorilor­de­terasă

În cazurile în care se solicită încălzirea receptorilor de terasă se utilizează un cablu de încălzire, cu autoreglare, care înaintea instalării receptorului, se introduce în canelura pregătită special în placa de polistiren de bază, ce se livrează împreună cu receptorul de terasă. Cablurile de încălzire nu fac parte din„kit-ul” receptorului de terasă şi trebuie comandate separat.

Caracteristici:

- Cablul de încălzire este cu autoreglare. Nu se poate supraîncălzi şi nici arde.

- Cablul de încălzire trebuie să fie branşat la curent electric 230 V / alternativ / 50 Hz, cu împământare.

- Cablul de încălzire al receptorului trebuie conectat la o siguranţă de protecţie cu cuplare independentă la împământare.

- Aver t iz a r e : Tensiunea de pornire poate fi de cel mult trei ori mai mare decât cea nominală. De aceea se recomandă utilizarea unei aşa-numite siguranţe de încetinire (siguranţă cu caracteristică D).

- Puterea nominală a unui cablu: maxim 10 W (+/-15 %) la o temperatură de 5 °C şi mai mică.

- Lungimea cablului de branşare în afara receptorului de terasă este de cca. 1,75 metrii.

Reguli de instalare:

- Cablul de încălzire al receptorului de terasă trebuie să fie instalat de către un electrician calificat, conform normelor corespunzătoare.

- Se interzice scurtarea, prelungirea şi orice altă modificare a cablului de încălzire.

- Cablul electric nu are voie să atingă muchiile tăioase ale orificiului din tabla ondulată a construcţiei. În astfel de cazuri ori se lărgeşte orificiul, ori se utilizează tub de protecţie.

- Cablul electric trebuie să fie instalat în aşa fel încât punctul inferior al acestuia să se afle mai jos decât priza la care se conectează. Astfel, acesta va forma o buclă, mai jos decat priza. Datorită umidităţii se poate forma condens pe cablu, iar apa nu se va scurge în priză.

- Pentru a se atinge un punct mai jos decât este racordul electric (pentru evitarea acumulării de condens din umiditate), distanţa de la partea inferioară a receptorului de terasă şi racordul electric nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m.

- Pentru a se asigura transferul corespunzător de căldură, corpul din aluminiu al receptorului trebuie fixat în aşa fel încât să cadă precis pe palca PS, care se livrează împreună cu receptorul de terasă. Acest lucru poate fi realizat numai dacă, cablul de încălzire este amplasat corect în canelura prefabricată din placa izolatoare, conform desenului anexat.

- Manşonul de izolare termică de pe partea inferioară a receptorului de terasă, livrat împreună cu furtunul flexibil, trebuie să fie fixat bine pentru a împiedica formarea condensului pe partea inferioară a receptorului.

- Dacă este necesară branşarea la curentul electric cu ajutorul unei doze etanşe la apă, se poate renunţa la conectarea prin ştecher şi executa cea în doza etanşă la apă. Această operaţiune poate fi executată numai de către o persoană calificată.

- Pentru a se preveni defecţiunile sau oprirea accidentală a altor instalaţii electrice, recomandăm ca încălzirea receptorului să fie branşată la un circuit electric independent.

- Pentru a evita consumul inutil de energie electrică cuplaţi pornirea sistemului la unul sau mai multe unităţi de control independente.

- Cablurile de încălzire se pornesc automat când temperatura ajunge la +4 °C. De asemenea, întreruperea alimentării cablurilor de încălzire se poate face şi prin intermediul unui senzor termic exterior.

Întreţinerea:

- În cazul deteriorării cablului de încălzire cu autoreglare sau a cablului de alimentare, ori a ştecherului, trebuie schimbată întreaga unitate de încălzire.

- Înaintea începerii sezonului de iarnă se efectuează controlul încălzirii receptorului de terasă şi eventuala schimbare a unităţilor deteriorate.

Elementul de încălzire se montează în canelura specială din placile de PS
Elementul de încălzire se montează în canelura
specială din placile de PS

10. Deversoare­de­urgenţă­şi­Vacurain­ca­sistem­de­protecţie

Pentru a se împiedica suprasolicitarea acoperişului (sau prăbuşirea lui) datorită înfundării receptorilor de terasă sau a canalizării exterioare şi acumularea apei pe acoperiş, acesta trebuie prevăzut cu deversoare de protecţie sau cu sisteme de siguranţă (eventual combinarea ambelor).

Deversoareledeurgenţă reprezintănişteorificiiîn balustradaacoperişului,amplasate laoanumităînălţimedeasupradoliilor, prin intermediul cărora este deversată apa în cazul umplerii lor peste măsură. Pentru ca sistemul cu vacuum să funcţioneze, partea inferioară a deversorului de protecţie trebuie să fie mai sus decât nivelul solicitat al apei deasupra receptorului de terasă (= 30 mm). DYKA stabileşte înălţimea marginii superioare a deversorului la 40 mm deasupra doliei. Eventuala modificare a înălţimii deversorului (sau a înălţimii orificiilor de deversor) trebuie stabilită de responsabilul cu statica obiectivului, în funcţie de solicitarea admisă pentru acoperiş.

de responsabilul cu statica obiectivului, în funcţie de solicitarea admisă pentru acoperiş. Deversor de urgenţă 13

Deversor de urgenţă

Din tabelul următor se poate stabili mărimea deversorului de urgenţă: (cantitatea de apă In l/s.)

Înălţimea

trecerii

Înălţimea

 

apei

 

Lăţimea deversorului de urgenţă

 
 

pe acoperiş

 
   

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

30

mm

60

mm

0,9

1,8

2,7

3,5

4,4

5,3

6,2

7,1

8,0

8,8

35

mm

65

mm

1,1

2,2

3,3

4,5

5,6

6,7

7,8

8,9

10,0

11,1

40

mm

70

mm

1,4

2,7

4,1

5,4

6,8

8,2

9,5

10,9

12,2

13,6

45

mm

75

mm

1,6

3,2

4,9

6,5

8,1

9,7

11,4

13,0

14,6

16,2

50

mm

80

mm

1,9

3,8

5,7

7,6

9,5

11,4

13,3

15,2

17,1

19,0

55

mm

85

mm

2,2

4,4

6,6

8,8

11,0

13,2

15,4

17,5

19,7

21,9

60

mm

90

mm

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

65

mm

95

mm

2,8

5,6

8,5

11,3

14,1

16,9

19,7

22,5

25,4

28,2

70

mm

100

mm

3,1

6,3

9,4

12,6

15,7

18,9

22,0

25,2

28,3

31,5

75

mm

105

mm

3,5

7,0

10,5

14,0

17,5

21,0

24,4

27,9

31,4

34,9

80

mm

110

mm

3,8

7,7

11,5

15,4

19,2

23,1

26,9

30,8

34,6

38,5

85

mm

115

mm

4,2

8,4

12,6

16,9

21,1

25,3

29,5

33,7

37,9

42,1

90

mm

120

mm

4,6

9,2

13,8

18,4

23,0

27,5

32,1

36,7

41,3

45,9

95

mm

125

mm

5,0

10,0

14,9

19,9

24,9

29,9

34,8

39,8

44,8

49,7

100 mm

130

mm

5,4

10,8

16,1

21,5

26,9

32,3

37,6

43,0

48,4

53,8

VACURAIN poate fi utilizat şi ca sistem de protecţie la clădiri, atunci când apa nu poate fi evacuată prin deversoarele de pe marginea acoperişului, sau când distanţa de la mijlocul acoperişului până la deversoare este prea mare. De aceea, receptorii de terasă de urgenţă trebuie să fie amplasaţi cu cel puţin 30 mm mai sus decât receptorii de terasă, ai sistemului convenţional VACURAIN - vezi ilustraţia 1. Sistemul de protecţie foloseşte de asemenea conducte orizontale, care se termină la nivelul de cca. +0,5 m fata de pardosea şi ies direct în exteriorul clădirii (nu au voie să fie racordate la canalizarea exterioară) - vezi ilustraţia 2. Gura de ieşire a conductei verticale trebuie amplasată într-un loc corespunzător.

verticale trebuie amplasată într-un loc corespunzător. Receptor de terasă amplasat cu 30 mm mai sus, în

Receptor de terasă amplasat cu 30 mm mai sus, în cazul aplicării sistemului de protecţie VACURAIN

sus, în cazul aplicării sistemului de protecţie VACURAIN Conducta verticală a deversorului de urgenţă VACURAIN În

Conducta verticală a deversorului de urgenţă VACURAIN

În cazul în care se optează pentru sistemul Vacurain ca unul de protecţie, construcţia acoperişului trebuie să reziste solicitării apei cu o înălţime de minim 60 mm. Acest lucru trebuie confirmat de către proiectant.

11.

Descrierea­şi­depozitarea­materialelor

Sistemul DYKA VACURAIN este un sistem de drenare a apei de ploaie, care se bazează pe principiul de sifonare. Sistemul de conducte este fabricat din conducte şi fitinguri din PVC modificat, cu caracteristici identice şi din acelaşi material, care se pot lipi şi sunt rezistente la şoc. Componentele sistemului se conectează la receptorii de terasă montaţi pe acoperiş, fără tensiune internă, cu ajutorul unor furtunuri flexibile (invenţie brevetată a firmei DYKA),. Pentru ca sistemul VACURAIN să funcţioneze bine trebuie să fie separat de sistemul clasic de scurgere a apei de ploaie. Conductele sunt livrate cu diametre de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 şi 200 mm, inclusiv cu fitingurile necesare, cu reducţii, cârlige şi brăţări, mufe şi receptori de terasă. Conductele şi fitingurile VACURAIN sunt produse în unitatea de producţie proprie DYKA, din Olanda.

Depozitarea materialului:

Conductele şi fitingurile trebuie protejate împotriva expunerii îndelungate la radiaţiile UV şi la temperaturi ridicate. La descărcare, conductele şi fitingurile nu trebuie aruncate din camion, ci se descarcă manual sau cu ajutorul unei tehnici de manipulare. La încărcare, se recomandă aşezarea conductelor pe toată lungimea lor, eventual pe grinzi cu înălţimea de min. 7,5 cm, la o distanţa de 1 m una de cealaltă. Înălţimea conductelor încărcate sau depozitate nu trebuie să depăşească 1 m. În cazul depozitării pe o suprafaţă liberă, sub conducte nu trebuie să fie obiecte tăioase.

12. Întreţinerea

Sistemul VACURAIN nu necesită întreţinere. Datorită vitezei de curgere a apei, conductele au capacitatea de a se auto-curăţa.

Pentru a se evita scurgerea apei de ploaie prin deversoarele de protecţie, trebuie prevenită înfundarea receptorilor de terasă cumizerie.Recomandămcontrolulacoperişuluişicurăţareareceptorilordeterasăcelpuţindedouăoripean,înconformitate cu regulamentul de exploatare şi întreţinere a acoperişului (plus prima curăţare după fInalizarea lucrărilor de construcţie la acoperiş). În timpul lucrărilor de construcţie, receptorii de terasă trebuie acoperiţi cu capacele (negre) din material plastic.

13. Prelucrarea

Conductele şi fitingurile DYKA VACURAIN trebuie lipite conform regulilor impuse de firma DYKA. Sistemul VACURAIN poate fi prelucrat fără a necesita cunoştinţe şi scule speciale, de către firme instruite. Pentru funcţionarea sistemuluiVACURAIN firma DYKA acordă garanţie de 10 ani, cu asigurare împotriva păgubirii proprietăţii şi sănătăţii terţilor. O condiţie de garanţie o reprezintă execuţia sistemului VACURAIN conform regulilor tehnologice DYKA, de către o firmă instruită în montarea sistemului VACURAIN. Asamblarea sistemului trebuie efectuată exclusiv din piesele originale Vacurain si trebuie să corespundă calculaţiilor şi desenelor tehnice ale firmei DYKA

Observaţii:

Observaţii:
Observaţii:
Observaţii: 16
17
DYKA­Plastic­Pipe­Systems­S.R.L. Grigore­Cobalces­cu,­nr.­46­ap.­09.­Bucharest,­sector­1,­Romania

DYKA­Plastic­Pipe­Systems­S.R.L.

Grigore­Cobalces­cu,­nr.­46­ap.­09.­Bucharest,­sector­1,­Romania

www.dyka.ro

Nicolae­Florian­PISEL commercial­manager­-­VACURAIN Tel./fax: +40­364­262­803

Mobil:­

+40­732­001­232

E-mail:

npisel@dyka.ro