Sunteți pe pagina 1din 11
| ircea cel Batran / a VIATA: Mircea cel Batran (n. 1355 - d. 31 ianuarie 1418) a fost fiul lui Radu I si fratele lui Dan I pe care l-a urmat la tron dupa moartea acestuia Mircea cel Batrin se va dovedi un diplomat iscusit, un conducittor de exceptie si un chivernisit gospodar de farii. Rezultatele obtinute ii vor permite sd reziste tendintelor de expansiune ale Regatului Ungar si ale Poloniei, care urmareau in special acapararea gurilor Duniarii si sa stivileascit fortele otomane aflati in plind expansiune in Balcani. CRONOLOGIE: 7 martie 1395 - incheierea tratatului de alianga cu regele Ungariei, Sigismund de Luxembourg 1395 - batalia de la Rovine impotriva lui Baiazid I 25 sept 1396 - infrngerea de la Nicopole 1389 - incheie cu regele Vladislav al II-lea al Poloniei o alianfa indreptata impotriva lui Sigismund de Luxemburg 1397-1400 - Mircea zdrobeste categoric douit incursiuni otomane 1400 - Mircea il indeparteaza de la tronul Moldovei pe Iuga Ologul gi il impune ca domn pe Alexandru cel Bun 1404 - Mircea a reugit sd se impund din nou drept conducator peste Dobrogea 1409 - Mircea respinge un nou atac al otomanilor langa Silistra 5-1417 - incheierea unui tratat de pace cu Imperiul Otoman @ Principe intre crestini, cel mai viteaz $i cel mai ager.” (ohannes Leunclavius) SS Ll CLT Vlad Tepes / ‘ Seer 7 a VIATA: Vlad Tepes (n. 1431 Sighisoara - d. 1476), denumit si Vlad Dragulea a domnit in Tara Romaneasca Vlad Tepes a fost o personalitate complexit, adept al consolidarii puterii centrale si al recistigitrii independentei titrii sale. A restabilit ordinea in tari, aplicind pedepse aspre, prin tragerea in teapa a rituficittorilor. In plan extern, se angajeazit curajos in lupta impotriva turcilor $i refuzit plata tributului. Viad Tepes a fost numit drept ‘Cavalerul dreptatii’, find asociat personajului Dracula (fiira nici un temei istoric. CRONOLOGIE: 1442-1448 - Vlad este ostatic la turci august 1456 - inceputul domniei in Tara Romaneascit 1459 - Vlad interzice negustorilor brasoveni sit cumpere bunuri de la produciitori 1459 - Vlad refuza plata tributului catre turci 1460 - Viad incheie o alianfat cu Matei Corvin, regele Ungariei 1461-1462 - campania antiotomani de la sud de Dundre 16 iul 1462 - atacul de noapte asupra taberei turcilor 1462-1475 - Vlad este prizonier si detinut la Buda 26 nov 1476 - incepe a treia domnie a lui Vlad 1476 - printr-o conspiratie a boierimii, Vlad este ucis Nu pot sit iau fara unui barbat care face lucruri aga de mari gi mai presus de fire..acest barbat care face astfel de isprivi ar fi vrednic de mai mult daca ar avea o armata mai mare” (Sultanul Mahomed al II-lea) Mihai Viteazul (n. 1558, Dragoesti - d. 9 august 1601, Turda) a fost domnitor al Tarii Romdanesti si conducator de facto al tuturor celor trei tari medievale romdanesti Mihai a trait intr-o epoci de mari transformari, de innoiri remarcabile in Europa. Prin cele doud infitptuiri ale scurtei sale domnii - salvarea fintei statale in fata expansiunti otomanilor si unirea celor trei Tari Romine - Mihai a devenit un adevitrat simbol national al roménilor. CRONOLOGIE: 11 oct 1593 - a devenit voievod al Tari Roménesti 13 noiembrie 1594 - aderarea Tarii Roménesti la ,,Liga Sfainta” a condus Ia izbucnirea unei revolte antiotomane 1594-1595 - lupte la Giurgiu, Harsova, Silistra ian 1595 - titarii sunt infranti la Putineiul, Stdnesti, Serpittesti aug 1595 - victoria de la Calugireni oct 1595 - eliberarea oraselor Targoviste, Bucuresti, Giurgiu dec 1595 - victoria de la Keresztes impotriva lui Sigismund Bathory oct 1599 - victoria de la Selimbar asupra lui Andrei Bathory mai 1600 - Mihai Viteazul il alunga de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilé,, invingandu-1 la Baciu sept 1600 - infrangerea de la Mirdislin 3 august 1601 - victoria de la Guruslau ug 1601 - Mihai este ucis de generalul Gheorghe Basta @ ln tara mea ag fi putut st ramén linistit si sigur, fird nici o teamd, dacit nu m-ar fi chemat credinta mea fat de crestinatate. Io Mihail voievod al Ungrovlahiei, al Ardealului si al Tari Moldovei.” (Memorial lui Mihai Viteazul) ee Iancu de Hunedoara VIATA: Tancu de Hunedoara (n. 1407 - d. 11 august 1456, Zemun) a fost 0 personalitate dominanta a istoriei romanesti din veacul al XV-lea A seris file de glorie in istoria luptei antiotomane a popoarelor Europei sud-estice. Tancu de Hunedoara a desffisurat o activitate diplomatica si militara intensa in anii in care Imperiul Otoman urca spre apogeu, dand asalturi decisive asupra ultimei rimigite a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. A depus eforturi pentru inchegarea unei coalitii crestine care sa opreasci inaintarea otomanilor cu o oaste de cruciadé. CRONOLOGIE: 1441 - conducator al grupirii favorabile regelui Vladislav I al Ungariei, i se incredinfteaza Transilvania 18 martie 1442 - batilia de la Santimbru 2 septembrie 1442 - victoria de pe lalomita 1443 - incheierea unui armistifiu pe doi ani cu Frederic III de Habsburg 10 noiembrie 1444 - infrangerea de la Varna 5 iunie 1446 - Iancu este ales regent al Ungariei octombrie 1446 - infrangerea de la Kosovopolje (Campia Mierlei) oct 1448 - infrangerea de la Kosovo 1456 - victoria de la Belgrad, contra ostirii otomane a sultanului Mehmed al II-lea Cuceritorul @ 1456 - Ioan moare de ciumd in tabdra de la Zemun »Deseori, treciind Istrul, le faceau stricdciuni $i oriunde ar fi dat peste turci care eau mulfi, iar ei putini, cu usurinfa fi invingeau gi-i puneau pe fuga inci inainte ca aceia sit fi ajuns si lupte.” (Laonic Chalcocondil) Dragos - Voda EE VIATA: Dragos (n. circa 1290, Bedeu - d. circa 1354, Baia sau Volovat) este cunoscut din cronicile moldovenesti ca ‘descilecitor’ in Moldova gi primul ei voievod Dragos - cu titlul de cneaz intemeiazi o marci de aptrare (Moldova), vasalit Ungariei. Scopul acesteia era de a asigura apirarea impotrioa titarilor si controlul drumului comercial de la Est de Carpati. Dovedindu-se un ostean viteaz si un priceput conducitor de ogti, el se va bucura de aprecierea regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou, supranumit ‘cel Mare’. CRONOLOGIE: 1343 - Regele Ungariei, Ludovic I de Anjou il numeste printre capeteniile expeditiilor militare impotriva titarilor 1346 - él sprijina pe regele ungar Ludovic I de Anjou in luptele impotriva tatarilor de la est de Carpati 1347 - primeste, din partea regelui Ludovic cel Mare, conducerea Moldovei martie 1352 - prezenta ostenilor moldoveni alaturi de trupele regale ungare, la asedierea cetatii Belz, din nordul Galitiei 1354 - ultima participare la o campanie antitatard 1354- Dragos se stinge din viata, gasindu-si odihna de veci in modesta-i ctitorie de la Volovat. = e »intemeierea oficial’ a principatului Moldovei insat este legata, in conceptia toriografici a cronicarilor, de un eveniment legendar: vandtoarea zimbrului (bourului) de cittre un roman din Maramures, Dragos, devenit apoi primud voievod al Moldovei” (Mircea Eliade) Se Cantemir Dimitrie VIATA: Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 - d. 21 august 1723), autor, carturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, compozitor, om politic si scriitor roman In istoria Térii Moldovei el face parte din pleiada marilor voievozi si domni care, jerifind totul, a incercat prin sabie si alianta cu una din marele puteri crestine de atunci sii scuture nesuferita stitpinire otomand. Mare ganditor si cirturar romin, a pus bazele unor speci literare, precum fabula, elegia, romanul alegoric, pamfletul politic. CRONOLOGIE: 30 august 1698 - s-a publicat cartea ,,Divanul sau galceava inteleptului cu lumea sau giudetul sufletului cu trupul” (prima scriere filosofica romédneascia) aprilie 1711- incheierea cu tarul Petru I a tratatului de alianta dintre Moldova si Rusia 24 iunie 1711 - s-a intalnit cu Petru I, tarul Rusiei la lagi 18 iulie 1711 - Dimitrie Cantemir a condus trupele roméne, alaturi de tarul Rusiei, Petru I, impotriva celor otomane la Stanilesti. Victoria turcilor I-a obligat pe domnul Moldovei sa-si paritseascit tronul si sii se refugieze in Rusia. 1 august 1711 - a fost investit cu titlul de Principe Serenissim al Rusiei 2 martie 1716 - s-a publicat cartea ,,Descriptio Moldaviae” @ »Moldova era carmuité atunci de principele Cantemir care reunea ( t 1723 - Dimitrie a murit la Harkov, in Rusia. talentele grecilor vechi, stiinta literelor si a armelor...” (Voltaire) | C onstantin Brancoveanu/ Constantin Brancoveanu (n. 1654 - d. 15 august 1714) a fost un mare boier, nepot al domnitorului Serban Cantacuzino fn perioada in care a domnit, Tara Romiineasci a cunoscut o perioadi de inflorire culturalit si de dezvoltare a vietii spirituale. in vremea sa au avut loc intense actiuni politice si diplomatice pentru stavilirea expansiunii fariste si otomane in Europa de Sud-Est. Folosind o politica abil, s-a mentinut 26 de ani la domnie. CRONOLOGIE: aug 1690 - cu sprijinul turcilor si tatarilor, Brancoveanu ii infrange pe austrieci in lupta de la Zarnesti 26 ian 1699 - tratatul de pace de la Karlowitz de la sfargitul rizboiului austriaco-otoman, in care otomanii au fost invingi 1709 - incheierea unei convenfii secrete cu Rusia 1710 - izbucnirea rizboiului ruso-turc 1711 - victoria otomana asupra trupelor ruso-moldovene la Stanilesti, pe Prut 15 aug 1714 - a fost executat la Istanbul, impreund cu cei patru fii ai sai (Constantin, Stefan, Radu i Matei), precum gi cu sfetnicul situ Ianache Vacarescu. Cu tofii sunt venerati de catre Biserica Ortodoxit Romani, sub numele de Sfintii martiri Brancoveni. @ » lati, toate avutiile si orice am avut, am pierdut! Sa nu ne pierdem inca si sufletele... Stafi tare si barbateste, dragii mei! Sa nu bagati seamd de moarte. Privifi la Hristos, mantuitorul nostru, cate a rabdat pentru noi si cu ce moarte de ocarit a murit. Credefi tare intru aceasta si nu vit migcati, nici | Alexandru celBun VIATA: Alexandru cel Bun, fiul lui Roman I Musat a ajuns pe tron cu ajutorul lui Mircea cel Batran Cei 32 de ani de domnie ai lui Alexandru cel Bun au fost caracterizati de stabilitate, prosperitate economici, de consolidare politici, flictnd din Moldova un factor de echilibru politic in aceasta parte a Europei. El @ stiut sa foloseasci cu pricepere avantajul geografic al titrii in domeniul economic. Abil politician, Alexandru a reusit sa mentind un echilibru intre Polonia si Ungaria iar pe plan intern a consolidat $i sistematizat structurile bisericesti si administrative ale tari. CRONOLOGIE: 12 martie 1402 - incheie un tratat de vasalitate cu regele Poloniei, Vladislav Jagello, care va fi reinnoit in 1404, 1407 si 1411 1408 - a incurajat comertul, confirmand negustorilor lioveni un larg privilegiu 15 martie 1412 - Vadislav Jagello si Sigismund de Luxemburg semneazit tratatul de la Lublau 1410 - batalia de la Griinwald impotriva Cavalerilor Teutoni, cistigata de polonezi i romani 1420 - are loc primul atac turcesc asupra Moldovei. Turcii au asediat Chilia si Cetatea Alba dar Alexandru a reusit sa le apere. 1422 - batilia de la Marienburg impotriva Cavalerilor Teutoni, castigata de polonezi si romani je 1432 - Alexandru moare. Este inmormdntat la manastirea Bistrita @ Pe Juga, fiul si urmagul lui, il rastoarnd Mircea, marele Voievod aly( Munteniei, cu sprifinul cdtruia se aseaza in scaunul de la Suceava, pentru un a lung $i fericit sir de ani, Alexandru Voda — cel mai vrednic $i mai cuminte dintre feciorii lui Roman.” (Alexandru Viahuta) es) Stefan cel Mare VIATA: $tefan al IlI-lea, supranumit Stefan cel Mare (n. 1433, Borzesti - d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul Voievodului Bogdan al I-lea gi al doamnei Maria-Marina Oltea Jn cursul domniei sale, de 47 de ani, Moldova a cunoscut o inflorire firi precedent. Luptind de la egal la egal cu vecini mult mai puternici, a reusit sa impund Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. A sprijinit dezvoltarea mestesugurilor, negofului gi a targurilor, a intarit ostirea si A zidit 44 mitiistiri si biserici, conform tradifiei, dupi fiecare luptit ciistigatt CRONOLOGIE (batalii): 12 apr 1457 - Doljesti - infréngerea lui Petru Aron, domnul Moldovei 22 iunie 1462 - Asediul Cetatii Chilia - victoria garnizoanei maghiaro- munteand 15 dec 1467 - Baia - infr. lui Matei Corvin, regele Ungariei 7 mart 1471 - Soci - infr. lui Radu cel Frumos, domnul Munteniei 10 ian 1475 - Podu inalt - infr. lui Suleiman Pasa, beglerbegul Rumeliei 26 iulie 1476 - Valea Alba / Rézboieni - victoria sultanului Mahomed al II-lea, insofit de oastea munteand a lui Laiotd Basarab 8 iulie 1481 - Ramnic - infr. lui Basarab cel Tandr, domnul Munteniei 6 martie 1486 - Scheia - infr. lui Bali-beg Malcoci Oglu, pasa de Silistra 26 octombrie 1497 - Codrii Cosminului - infr. lui Ioan Albert, regele Poloniei Fost-au acest $te} legrabit a virsa singe nevinovat: de multe ori, la ospete omordia fara giudet. Amintrelea era om intreg la fie? lenesu si lucrul situ stia a-1 acoperi si unde nu gandeai, acolo il aflai. La lucruri e rizboaie mester, unde era nevoie, insusi se vardia ca vdzdndu-l ai sti si nm inddritpteze si pentru aceia raru rizboiu de nu-l biruia si unde-l biruiau alfiéigatle pierdea nddejdea ct stiindu-se citzut gios se ridica deasupra biruitorilor.” (Grigore Ureche) | Alexandru loan Cuza ST VIATA: Alexandru Ioan Cuza (n. 20 martie 1820, Barlad — d. 15 mai 1873, Heidelberg, Germania) a fost primul domnitor al Principatelor Unite si al statului national Romania Cuza a dus o sustinuta activitate politica si diplomatica pentru recunoasterea Unirii de citre puterea suzerand si puterile garante si apoi pentru desituarsirea unirii Principatelor Romine pe calea infitptuirii unititii constitutionale si administrative, care s-a realizat in ianuarie 1862, cind Moldova si Tara Roméneasci au format un stat unitar. CRONOLOGIE: 18 martie 1856 - tratatul de la Paris 5 ian 1859 - Alexandru Ioan Cuza este ales domnitor al Moldovei de caitre Adunarea ad-hoc a Moldovei 24 ian 1859 - Cuza este ales si domnitor al Tarii Romdnesti, de cétre Adunarea ad-hoc a Munteniei ian 1862 - se formeaza primul guvern unic, sub conducerea lui Barbu Catargiu; prima Adunare Legislativa unici, Bucuresti fiind desemnat capitala intregii tari dec 1863 - prima reformi importanta a lui Cuza: secularizarea averilor mindstiresti 1864 - au fost promulgate: Legea rurald, Legea asupra instructiunii publice, Codul penal, Codul civil 2 mai 1864 - Cuza dizolva Parlamentul 1866 - Cuza este inlaturat, formandu-se 0 Locotenenfa Domneasca Alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei: ,Aerul vibra de sunetul clopotelore( » tuturor bisericilor din oras si de bubuitul celor 101 lovituri de tun. Era \\ implinita dorinta cea mai vie, cea mai arziitoare, cea mai generala a intregiis natiuni.” (Nicolae Gane - Amintiri) SSS [ Carol Lal Romaniei _os VIATA: Majestatea Sa Carol I, Rege al Roméniei, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 10 aprilie 1839, Sigmaringen - d. 10 octombrie, 1914, Sinaia) In domnia sa fertild de 48 de ani, Carol I cel Infelept, cum i s-a spus, a contribuit decisio Ia modernizarea Roméniei, crearea unui regat puternic, construirea drumurilor gi cttilor ferate, infitntarea unei industri puternice, construirea de claidiri monumentale. Modernizeazii armata si preia Cadrilaterul. in timpul domniei sale, tara a obfinut independenta deplini fafi de Imperiul Otoman. CRONOLOGIE: 10 mai 1866 - Carol I soseste la Bucuresti. Depune jurtiméntul in fata Parlamentului, devenind principe al Romaniei. 29 iunie 1866 - Parlamentul adopta prima constitufie a Romaniei 12 aprilie 1877 - incepe ritzboiul de independenfit (ruso-turc) 10 mai 1877 - Carol I proclama solemn Independenta absoluta a Roméniei 10 mai 1881 - Romania este proclamaté Regat gi astfel Carol I devine din principe al Roméniei, regele Roméniei 16 iunie 1913 - se declanseaza cel de-al doilea rdzboi balcanic 27 iunie 1913 - Romania declara razboi Bulgariei. In urma acestui razboi, Roménia primeste sudul Dobrogei, Cadrilaterul. 1914 - inceputul primului rizboi mondial 16 - perioada neutralitatii Romaniei aiid wie @ win clipa in care am pus piciorul pe acest pdmant sfant, am gi devenit roman.’ (er Cetitfean astazi, iar maine soldat de va fi nevoie, eu voi impdrtasi cu roménii gi soarta cea bund, si soarta cea rea” (Carol I al Rominiei)