Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

BOTOSANI
Cod: PTE 23 02
SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2008

INSTALATII DE INCALZIRE

AVIZARI / APROBARI
APROBAT
DIRECTOR GENERAL

VERIFICAT

VICTOR MIHALACHI

MANDEA CATALINA

Data intrarii
in vigoare

ELABORAT
VALERIU TINCU

02.02.2009

LISTA DE CONTROL
Ed/rev

Obiectul reviziei

1/0

Elaborarea primei editii.

1/1

Revizia datorata schimbarilor organizatorice

2/0

Elaborarea celei de a doua editii ca urmare a schimbarii structurii organizatorice,a modificarilor


aparute prin reeditarea SR EN ISO 9001:2001 sub forma SR EN ISO 9001:2008 si a OHSAS
18001:2005 sub forma OHSAS 18001:2008

Copie controlata
EXEMPLAR NR._

F-4.2.3.-01 Ed1/rev0

FORMULAR COD: F 4.2.3 03, Ed 0/Rev 0.

Pag.

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.


BOTOSANI
Cod: PTE 23 02
SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2008

INSTALATII DE INCALZIRE

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE
Nr.
Crt
1

DESTINATAR

DATA

NUME/PRENUME
SEMNATURA

RETRAGERE
DATA

NUME PRENUME/
SEMNATURA

2
3
4
5
6
7
8
9

F-4.2.3.-02 Ed1/rev1

FORMULAR COD: F 4.2.3 03, Ed 0/Rev 0.

Pag.