Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. Inch. Romania S.R.L.

INSTRUCTIUNE INTERNA
MASURI DE SECURITATEA MUNCII LA UTILIZAREA MASINII DE LIPIT CUTII DIN
CARTON
Personalul angajat pentru deservirea masinii de lipit cutii din carton trebuie sa aiba avizul
medicului de medicina muncii, instruirea specifica activitatii si sa fie dotat cu echipament de
protectie corespunzator.
Lucratorul care deserveste masina de lipit se va prezenta la locul de munca odihnit, echipat cu
echipamentul de protectie si de lucru.
Este interzisa prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate sau sub influenta bauturilor
alcoolice si consumul bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru.
Zilnic, inainte de inceperea activitatii, lucratorul va verifica starea de functionare a masinii si a
echipamentelor de protectie ale acesteia.
Este interzisa interventia lucratorului care deserveste masina de lipit pentru remediarea
defectiunilor tehnice sau electrice ale acesteia. Repararea defectiunilor se va efectua de personal
calificat si autorizat pentru aceasta activitate.
Se interzice lucrul la masina de lipit cutii din carton in lipsa aparatorilor de protectie.
Se interzice lucrul la masina de lipit cutii din carton cu manecile de la halat descheiate.
Se interzice depozitarea materialelor pe benzile transportoare, altele decat cutiile de carton.
ATENTIE!! : este interzisa introducerea mainilor intre benzile transportoare.