Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDUR CONTROL CALITATE

EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .1 / 6

CUPRINS

1. SCOP
2. DOMENIUL DE APLICARE
3. DEFINIII
4. DOCUMENTE DE REFERIN
5. RESPONSABILITI
6. PROCEDURA
7. NREGISTRRI

EDIIA

REVIZIA:

Elaborat : RMC
Nume/Prenume

Data
2 3 4 5 Semntura

1. SCOP

Szabo Elisabeta
20.01.2011

Verificat :
CQ
Sumlea Vasile
20.01.2011

Aprobat :
Administrator
Morar tefan Dumitru
20.01.2011

PROCEDUR CONTROL CALITATE


EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .2 / 6

Procedura are ca scop stabilirea modului de efectuare a controlului calitatii


lucrarilor de lucrari de hidroizolatii la constructii.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la verificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii.
3. DEFINIII
Termenii referitori la calitate sunt definii n Manualul calitii, Ghid pentru
programarea controlului calitatii executarii lucrarilor pe santier. MLPATaviz nr. 202/06.03.1996.
4. DOCUMENTE DE REFERIN

Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii;


Ghid pentru programarea controlului calitatii executarii lucrarilor pe santier
MLPAT- aviz nr. 202/06.03.1996.
Normativ pentru verificarea calitii i recepia calitii lucrrilor de construcii,
indicativ C 56-1985;
Normativ privind proiectarea , executarea si exploatarea hidroiizolatiilor la cladiri
NP 040-02/2003.
5. RESPONSABILITI
5.1. Administratorul
5.1.1.Asigura conditiile de realizare a calitatii lucrarilor, in conformitate cu
prevederile actelor nornative si legislative , in vigoare.
5.1.2. Numete responsabilul tehnic cu execuia atestat si responsabilul cu
contolul tehnic de calitate pentru lucrare.
5.1.3. Asigur remedierea defectelor calitative aprute din vina organizaiei
att n perioada de execuie ct i n perioada de garanie prevzut n contract.
5.1.4. Dispune oprirea lucrrilor ori de cte ori se constat abateri de la
cerinele de calitate, stabilete tratarea neconformitilor i aplicarea aciunilor
corective.
5.1.5. Urmrete ducerea la ndeplinire la termenele stabilite a msurilor
dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepie ale lucrrilor.
5.2. Responsabilul cu sistemul de management integrat
5.2.1. Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca
prevederile sistemului de management al calitatii sunt aplicate.
5.2.2. Efectueaza controale pentru a se asigura ca neconformitatile
constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse actiuni corective si preventive.
5.2.3. Efectueaza analiza reclamatiilor referitoare la calitatea lucrarilor si
asigura tratarea si rezolvarea lor.
5.3. Seful de santier

PROCEDUR CONTROL CALITATE


EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .3 / 6

5.3.1. Asigur respectarea prevederilor procedurii de control a calitatii de


execuie la realizarea lucrrilor.
5.3.2. Rspunde de efectuarea activitilor de monitorizare i msurare
(inspecii i ncercri) prevzute n planul calitii.
5.3.3. Rspunde de ntocmirea n timpul executrii lucrrilor a
documentelor i nregistrrilor prevzute n planul calitii.
5.3.4. Rspunde de utilizarea n execuia lucrrilor numai a produselor i a
procedeelor prevzute n proiecte, certificate calitativ sau pentru care exist
agremente tehnice, accept nlocuirea acestora cu altele numai pe baza soluiilor
stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
5.3.5. Rspunde de convocarea factorilor care trebuie s participe la
verificarea lucrrilor ajunse n faze determinante ale execuiei i asigurarea
condiiilor necesare efecturii acestora, n scopul obinerii acordului de continuare a
lucrrilor.
5.3.6. Rspunde de soluionarea neconformitilor, a defectelor i
neconcordanelor aprute n fazele de execuie, numai pe baza soluiilor stabilite de
proiectant, cu acordul investitorului.
5.3.7. Oprete utilizarea materialelor pentru care a primit de la laborator
rapoarte de ncercare din care rezult c acestea nu ndeplinesc condiiile de
calitate, oprete, de asemenea, execuia lucrrilor la care rapoartele de ncercare
indic existena unor abateri de la prevederile proiectelor sau de la cerinele de
calitate.
5.3.8. Supune la recepie numai lucrri care corespund cerinelor de
calitate i pentru care a predat investitorului documentele necesare ntocmirii crii
tehnice a construciei.
5.3.9. Rspunde de iniierea i aplicarea aciunilor corective i preventive
necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitilor constatate la execuia
lucrrilor.
5.3.10. Rspunde de respectarea condiiilor de manipulare, transport,
depozitare a materialelor i produselor i de livrarea acestora la punctele de lucru cu
documente de certificare a calitii.
5.4. eful de lucrare
5.4.1. Organizeaz locul de munc i procesul de realizare a lucrrilor cu
respectarea prevederilor normelor de calitate , sanatate si securitate in munca i
PSI specifice.
5.4.2. Participa la intocmirea Planului de Control Calitate Verificari, incercari.
5.4.3. Controleaz calitatea lucrrilor executate , pe faze de lucrari ,
stabileste , acolo unde este cazul, actiunile corective care se impun.
5.5. Seful de echip si personalul muncitor
5.5.1. Rspund de calitatea operaiunilor de execuie efectuate, verific
prin autocontrol, pe faze de lucrari, lucrarile executate.
5.6. Responsabilul cu controlul tehnic de calitate
5.6.1.Respecta si indeplineste planul calitatii, legile si reglementarile
tehnice referitoare la calitate, precum si procedurile aprobate de conducerea
societatii cu privire la conducerea si asigurarea calitatii.

PROCEDUR CONTROL CALITATE


EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .4 / 6

5.6.2.Avizeaza Planul Control Calitate Verificari, incercari.


5.6.3.Efectueaza controalele prevazute in Planul Control Calitate
Verificari, incercari.
5.6.4. Urmareste modul de efectuare a receptiei calitative a materialelor
inainte de introducerea acestora in opera.
5.6.5.Urmareste modul de intocmire a actelor referitoare la calitatea
lucrarilor de hidroizolatii.
5.6.6.Propune sistarea fazelor de lucrari la care, ca urmare a controalelor
ce se efectueaza, constata neconformitati grave de executie fata de proiect sau
reglementarile tehnice.
5.6.7. Neconformitile pe care le constat cu ocazia controalelor le
nscrie n rapoarte de neconformitate cu propuneri de aciuni corective i preventive
i totodat stabilete mpreun cu eful punctului de lucru msurile necesare pentru
remedierea deficienelor constatate.
5.7. Responsabilul tehnic cu execuia atestat
5.7.1. Admite execuia lucrrilor de construcii numai pe baza proiectelor i a
detaliilor de execuie verificate de specialiti verificatori de proiecte atestai.
5.7.2. Verific i avizeaz proiectele tehnologice de execuie, procedurile
tehnice de execuie i proiectele de organizare a execuiei lucrrilor.
5.7.3. Verific lucrrile i avizeaz documentele i nregistrrile ntocmite pe
parcursul realizrii acestora.
5.7.4. ntocmete i ine la zi un registru de eviden a lucrrilor pe care le
coordoneaz tehnic i de care rspunde.
5.7.5. Pune la dispoziia organelor de control toate documentele solicitate.
5.7.5.Opreste executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea
lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
5.7.6.Instruieste si urmareste activitatea Responsabilului cu controlul tehnic
de calitate.
6. DESCRIERE
a) Verificari efectuate inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii
Acte necesare :
certificate de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in
componenta izolatiilor;
agremente tehnice pentru noi produse si procedee;
proces-verbal de receptie pentru materiale la primirea pe santier, conform
Legii 129/1996;
proces-verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse pentru
suportul pe care se aplica izolatiile.
Se verifica :
calitatea materialelor livrate si corespondenta lor cu prevederile proiectului;
inlocuirea unor materiale se poate face doar cu acordul scris al
beneficiarului, proiectantului si verificatorului de proiect; ;

PROCEDUR CONTROL CALITATE


EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .5 / 6

materialele folosite inainte de punerea in opera prin masurarea dimensiunilor


geometrice, umiditatii, etc. in conformitate cu prevederile din normele tehnice
in vigoare ( standarde de produs ) neputand fi utilizate daca prezinta abateri
peste cele admisibile;
in cazurile in carte prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede
conditii speciale de planeitate, forme de racordari, umiditate, etc., precum si
montarea in prealabil a unor piese, dispozitive sau a unor straturi de protectie
anticorosiva sau contra vaporilor, aceste verificari suplimentare se vor efectua
inainte de inceperea lucrarilor de izolatie;
conditiile de mediu:
b)Verificari efectuate pe parcursul executarii lucrarilor de izolatii hidrofuge

Se verifica ( conform normativului C 56 1985)


stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mmm, iar planeitatea lui
sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura denivelare de 5 mm, pe o
suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie;
existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm latime pe conturul si in campul sapelor
( la 4-5 m distanta pe ambele directii ) peste termo0izolatiile noi sau in vrac;
corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 1 :5 a denivelarilor de max.
10 mm; admise intre elementele prefabricate de acoperis;
protejarea prealabila a termoizolatiilor de polistiren cu foi bitumate sau
pelicula de mortar special;
racordarile intre diverse suprafete, cu abateri admisibile fata d4e dimensiunile
din proiect sau prescriptii tehnice de 5 si +10 mm la raza de curbura si de 10
mm la latimi;
respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier
( masticuri, solutii) conform Normativului C112-80;
starea de umiditate corespunzatoare stratului suport amorsat ( printr-o
metoda de santier, unde pentru fiecare 1000 m se fac 5 probe de
desprindere a cate unei fasii de carton bitumat de 5 x 20 cm lipita pe suport,
pe 2/3 din lungime si care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin
stratul de bitum sau se verifica cu aparate pentru determinarea umiditatii );
lipirea corecta a foilor;
latimea de petrecere a foilor ( 7 10 cm lo0ngitudinal, minimum 10 cm
frontal); se admit 10 % din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si
minimum 7 cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate stratul
respectiv trebuie refacut;
respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20 % panta se pot monta
paralel cu streasina, dare peste 20 % panta, numai in lungul liniei de cea mai
mare panta;
mentinerea in cazul izolatiilor subterane nivelul apelor freatice la minim 30
cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective; racordarea corecta a
izolatiiloor verticale cu cele orizontale ( abatere admisibila la latimea
petrecerii 10 mm;
realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuziune pe sorturi,
copertine sau tuburi.
Se intocmesc ;

PROCEDUR CONTROL CALITATE


EXECUTAREA LUCRRILOR DE
HIDROIZOLATII LA CLADIRI

Cod: PCC-02
Exemplar :
Pag .6 / 6

Procesul-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse ( model


Anexa 10 ) in care se vor consemna rezultatele verificarilor efectuate pentru
straturile succesive ale hidroizolatiei;
Raport de neconformitate RN AC/AP daca este cazul.
c) Verificari efectuate la terminarea lucrarilor

Se verifica solutionarea RN AC/AP


Se verifica frecventa si continutul actelor de verificare incheiate pe parcursul
executarii lucrarilor, comparandu-le cu proiectul, prescriptiile tehnice
respective si abaterile admisibile;
Se vor efectua probe globale directe, astfel :
- verificarea etanseitatiii hidroizolatiilor prin inundare cu apa timp de 72
ore a acoperisurilor cu pante pana la 7 % inclusiv. Nivelul apei va
depasi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat;
- in camerele unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore, grosimea
stratului de apa va fi de 3.6 cm;
- la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane,
dupa asigurarea masurilor de contrapresiune, se opresc epuismentele,
lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea maxima;
- in czul cand probele prin inundare nu se pot efectua verificarea se face
vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in punctele dubioase.
Acte intocmite :
Rezultatele verificarilor se consemneaza in procese-verbale de lucrari
ascunse
Se vor consemna, de asemenea, si deficientele constatate si se va trece
imediat la remedierea lor, incheindu-se un nou proces-verbal de lucrari
ascunse in care se specifica posibilitatea treceriii la executarea urmatoarei
categorii de lucrari.

7. NREGISTRRI

PVRC = proces verbal de recepie calitativ;


PVVLA= proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse;
PVPPFL = proces verbal de predare primire a frontului de lucru;
RN AC/AP- Raport de neconformitate actiune corectiva / actiune preventiva.

S-ar putea să vă placă și