Sunteți pe pagina 1din 3

Exprimarea concentratiilor solutiilor

Concentratia unei solutii reprezinta cantitatea de


substanta dizolvata in raport cu cantitatea de solutie sau de
dizolvant.
O solutie care contine un mol de substanta la un litru de
solutie se numeste molara si se noteaza cu 1m. Molaritatea are
submultipli si multipli, adica exista solutii decimolare (m/10),
centimolare (m/100), milimolare (m/1000) etc.; in mod analog
exista solutii dublumolare (2m), triplumolare (3m) etc.
In general molaritatea, m, se exprima prin relatia:
m=(g subst/l)/M
in care M este masa moleculara a substantei dizolvate.
Concentratia solutiilor poate fi exprimata si prin numarul
molilor de substanta dizolvata in 1000g dizolvant. Astfel de
concentratie se numeste molalitate sau concentratie molala.
Concentratia solutiilor se poate exprima si prin numarul
de echivalenti-gram (vali) de substanta dizolvata intr-un litru
de solutie. Astfel de concentratie se numeste normala sau
normalitate, n, si se exprima prin relatia:
n=(v g subst/l)/M
in care v este valenta.
Concentratia solutiilor poate fi exprimata si in fractii
molare. Fractia molara se noteaza cu Ni si reprezinta raportul
dintre numarul de moli ai unei componente si numarul totali ai
molilor din solutie:
Ni=ni/n1+n2+n3+...

in care Ni reprezinta fractia molara a substantei n1.


Este firesc ca suma fractiilor molare ale tuturor
componentelor sa fie 1.
Concentratia poate fi si procentuala: concentratie
procentuala de masa sau, mai simplu, concentratie
procentuala, si concentratie procentuala in volume.
Concentratie procentuala de masa exprima cantitatea in
grame de substanta dizolvata in 100 g solutie. De exemplu,
printr-o solutie 21% se intelege solutia care contine 21 g
substanta dizolvata in 100 g solutie.
Concentratia procentuala in volume reprezinta volumul
de substanta dizolvata in 100 volume solutie. Se noteaza cu %
vol. De exemplu, printr-o solutie 15% vol se intelege solutie
care contine 15 volume de substanta dizolvata in 100 ml (cm
cubi) solutie.
Concentratia solutiilor se exprima in industrie in grade
Baume (Be). Punctul zero al scarii Baume este densitatea apei,
iar 10 grade Be reprezinta concentratia unei solutii 10% NaCl.
Intervalul dintre punctele respective este divizat in 10 unitati,
extinzandu-se diviziunile in afara intervalului amintit. In cazul
lichidelor mai putin dense decat apa densitatea este data de
relatia:
d=144,30/(144,30+n)
in care n reprezinta gradele Baume, citite la areometru, iar
la lichidele mai dense decat apa densitatea este data de relatia:
d=144,30/(144,30-n)
in care n reprezinta gradele Baume.
Titrul unei solutii este cantitatea de substanta exprimata
in grame, continuta intr-un centimetru cub de solutie si se
noteaza cu T.