Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea

Impozitarea veniturilor din dividende distribuite


persoane fizice anul 2016.
n anul 2016 impozitul pe dividend
de o
o
n
este de
16% conform art. 91 coroborat cu art. 97 alin. (7) din noul Cod
adoptat prin Legea nr. 227/2015. Impozitul pe dividend se
se
la buget
pe data de 25 a lunii
celei n care s-a efectuat plata dividendului.
dividendele sunt doar distribuite prin
generale a
iar plata
nu s-a
dividend trebuie achitat
pe data de 25 ianuarie.

impozitul pe

Ca

din perspectiva
individuale la
veniturile din dividende se vor cuprinde n baza
individuale la
de
. Pentru anul 2016
este
o
tranzitorie n sensul
persoana
venituri sub
de salarii sau
venituri din
independente sau profesii independente pentru care deja
de
nu
cota de
la
pentru veniturile din dividende (venituri din
conform art. 176 alin. (7) din noul Cod
astfel:
(7) n anul 2016 persoanele care
venituri din
nu
de
sociale de
pentru aceste
venituri de
natura celor
la art. 155 alin. (1) lit. a)i)- cu
veniturilor din drepturi de proprietate
.
cu anul 2017 pentru veniturile din dividende se
la
indiferent
persoana
mai
pentru alte tipuri de
venituri
este
anual la maximul de
5 x salariul mediu brut pe economie x 12 luni.
22/23

www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com