Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

14

Model 2006 ITL 014


mputernicit.., CNP ..................., B.I./C.I./C.I.P. serie
nr. .., jude .................. loc. ........................... cod potal ....................... sector ...., str.
....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax
............................., adres de e-mail
Contribuabilul .., Codul de identificare fiscal..................., jude
..................
loc.
...........................
cod
potal
.......................
sector
....,
str.
............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. .............................. fax
............................., adres de e-mail , nregistrat la registrul
comerului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN ..,
deschis la

ROMNIA

Stema unitii
administrativ-teritoriale

Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........


Adres/Cont IBAN/tel/fax
Nr. rol nominal unic

Nr........../data elib./200..

Nr. i data nregistrrii /.


La organul fiscal

DECLARAIE FISCAL

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitate n cazul


contribuabililor
depus pentru anul 20.

pentru stabilirea taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitate


pentru anul 20

afiaj situat n locul n care persoana deruleaz o activitate economic

Nr.
Amplasament
Suprafa i
Durata amplasrii*
crt.
dimensiuni (m2)
(luni/ fraciuni de luni)
(0)
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
afiaj situat n alt loc dect cel n care persoana deruleaz o activitate economic
Nr.
Amplasament
Suprafa i
Durata amplasrii*
crt.
dimensiuni (m2)
(luni/ fraciuni de luni)
(0)
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
* se nscrie numrul de luni sau fraciuni de luni din anul pentru care este ntocmit declaraia n care este amplasat afiajul
Contribuabilul completeaz dou exemplare pe care le depune la organul fiscal

L. S.

Director P.J.,

ef compartiment contabil,

(prenumele, numele i semntura)

(prenumele, numele i semntura)

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,


Prenume i nume ., CNP ..B.I./C.I.P./C.I. serie . nr. ..
Semntura contribuabil _____________
Data _____/_____/_____ sau
Nr. i data confirmrii de primire:
___________________________________

n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare
i a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare se stabilesc urmtoarele obligaii de plat fa de bugetul local al
comunei/oraului/municipiului/sectorului .:

Nivelul taxei anuale (lei/m2)


(4)

Nivelul taxei anuale (lei)


(4)

Tax datorat
(lei)
(5) = (2) x (3) x (4) / 12

Termenele de plat
(6)

Tax datorat
(lei)
(5) = (2) x (3) x (4) / 12

Pentru neachitarea taxei pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn
la data plii.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.
Coductorul organului fiscal,
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ........................


....................................................
(funcia, prenume i nume)