Sunteți pe pagina 1din 486

Consilier literar

Dr. ANTONIU POPESCU

Edi ia princeps
Karl May
WINNETOU
Gesammelte Reiseerzhlungen, Band 7
Freiburg, 1893

reproduce integral textul edi iei Karl


Volumul de fa
May, Winnetou (tom 1), n traducerea lui Eugen Frunz , la
Editura Tineretului, Bucure ti, 1967. Cu prilejul preg tirii
manuscrisului pentru tipar, a fost adaptat ortografia
potrivit normelor academice actuale, corectndu-se gre elile
de culegere. Drepturile de reproducere a textului revin
Editurii Eden pn n anul 2000.

KARL MAY
Opere 22

WINNETOU
*
Roman

EDITURA EDEN
Bucure ti, 1996

Coperta de
SERGIU GEORGESCU
Tehnoredactare de
CRISTINA STANCIU
Corectura de
MIHAI GRIGORESCU

Edi ie electronic ngrijit de

I.S.B.N. 973-914l-57-9

CUPRINS
Avertisment ........................................................... 2
Cuvnt nainte ...................................................... 7
1. Un greenhorn ............................................. 11
2. Klekih-Petra................................................... 34
3. Winnetou nc tu at ..................................... 109
4. De dou ori n ghearele mor ii ..................... 203
5. Leg mntul sngelui ................................... 296
6. Eliberarea lui Sam....................................... 422

Avertisment
ntr-o serie de opere complete Karl May, editarea ciclului
Winnetou reprezint un eveniment crucial pentru valorificarea
deplin a ntregii crea ii a scriitorului. C ci, s nu uit m, din
cele 28 de volume de lucr ri, a c ror ac iune se desf oar n
Vestul S lbatic, 17 au n centru pe acest faimos i ndr git
erou. Pentru a n elege locul pe care l ocup i pe plan afectiv
n noianul scrierilor amintite, s-ar cuveni s apel m la
m rturisirile romancierului nsu i:
n timpul numeroaselor mele c l torii i peregrin ri
ndep rtate, am ntlnit adesea, mai ales ntre a a-zi ii
s lbatici
i semi-civiliza i, oameni care mi-au devenit
prieteni i a c ror amintire mi-a r mas scump pn n ziua de
ast zi, dup cum a a mi va r mne pn la moarte. Dar pe
nici unul nu l-am iubit a a cum l-am iubit pe Winnetou, vestita
c petenie a apa ilor. Prietenia pentru el m-a adus din
ndep rtata Afric sau Asie napoi n preriile, p durile i Mun ii
Stnco i ai Americii de Nord. Chiar dac ntoarcerea mea nu
fusese fixat dinainte i nu stabilisem cu el o ntlnire, tiam
bine cum l pot g si. (Mein Leben und Streben)
Importan a ciclului Winnetou l-a determinat pe un editor
german, de dat mai recent , s deschid o nou serie de
Opere
Karl May cu patru tomuri consacrate acestui erou.
Este vorba de Pawlak Verlag, care a ini iat, dup 1983, o
edi ie n 74 de volume cu Povestiri de c l torie. Aceea i
tenta ie am avut-o i noi, dar existen a pe pia a unei edi ii
Winnetou, realizat
sub egida editurii Minerva, ne-a
determinat s schimb m ordinea apari iilor.
2

De altminteri, ordinea i titulatura volumelor nu trebuie


feti izat , aspect asupra c ruia ne ng duim s revenim mai
jos. n primul rnd c i n cronologia crea iei lui Karl May locul
scrierilor este extrem de diferit, ca s nu insist m asupra
faptului c ns i geneza lor este la fel de curioas . Ini ial,
fragmente din Winnetou apar ca povestiri distincte, nicidecum
n ordinea pe care o vor avea mai trziu n roman. Manuscrisele
z bovesc pe masa romancierului vreme de apte ani, interval n
care sunt scrise i publicate alte lucr ri. Abia n 1893, la un an
dup ce Karl May lanseaz seria menit s -i adune ntreaga
crea ie, vor ap rea trei volume sub acela i titlu, pentru ca apoi,
n 1910, cu doi ani naintea ncet rii lui din via , s mai
adauge un al patrulea volum.
Poate nu este lipsit de interes s preciz m c , naintea
acestei trilogii
ne referim la volumele din 1893
a acordat
prioritate editorial ciclului oriental, alc tuit din ase tomuri,
la care, ulterior, se vor ad uga numeroase scrieri inspirate din
aceea i zon geografic . Sau, cu alte cuvinte, a inut s - i
deschid irul de Opere cu romanele avnd ca erou principal
pe Kara Ben Nemsi, ipostaz liric a propriului s u eu. Alegere
la fel de inspirat , pe care, peste ani, o vor respecta ntocmai
marii s i editori din Radebeul bei Dresden i Bamberg.
n Romnia, primele t lm ciri (mai mult adapt ri) apar in
lui Ion Gorun (n 19351936), tefan X. Ionescu (1942) i
Eugen Frunz (1967), la care s-ar mai putea ad uga o
compilare de A. Toma i Ion Gorun, n 158 fascicule,
nedatat , dar, dup alte indicii bibliografice, d inuind de prin
anii 19241925.
n timp, cea mai bun
i cea mai aproape de spiritul
originalului s-a dovedit a fi traducerea lui Eugen Frunz , motiv
pentru care a fost reeditat n 1972 i 19921993.
Este i op iunea noastr , numai c , aten ie, cele trei volume
vor ap rea n seria de opere cu titluri diferite, dup cum
urmeaz :
3

Tom I: WINNETOU
I PE MOARTE
Tom II: PE VIA
Tom III: TESTAMENTUL LUI WINNETOU
Binen eles, n interiorul c r ii, pe pagina de titlu, se va
men iona i ciclul din care face parte, num rul respectivului
tom.
Suntem nevoi i s apel m la aceast formul editorial ,
deoarece difuzarea sub banderol a celor trei volume ar fi
presupus ndep rtarea multor cititori, lipsi i de posibilitatea
achizi ion rii lor n bloc. Ei reprezint
majoritatea
coresponden ilor no tri, n compara ie cu cititorii care ne-au
solicitat difuzarea concomitent a c r ilor ce fac parte din
acela i ciclu. Ace tia din urm sunt invita i n mod expres s - i
procure din timp volumele anun ate, pentru a se bucura de
integralitatea colec iei. De altfel, acela i apel l facem tuturor
cititorilor no tri, din dorin a de a nu le desperechea. De i, tot
att de adev rat este i faptul c ele rezist i la lecturi de sine
st t toare.
Aminteam, cu un alt prilej, c mai bine de jum tate din
volumele lui Karl May
mai precis 39 din 74
se ncadreaz
n cicluri distincte. Evident, avem n vedere ciclurile atestate ca
atare n bibliografia scriitorului, nicidecum cele improvizate de
editorii no tri interbelici, care, nu o dat , au contopit n
formula romanului foileton apte pn la zece c r i, sub acela i
generic, de i aveau un statut diferit. Mai grav este
cum am
mai spus c n zilele noastre asemenea colhozuri literare au
fost preluate ca atare, fenomen editorial ce are la antipod
ciopr irea diferitelor romane i difuzarea lor ca opere distincte.
ntr-o asemenea situa ie, se cuvenea pu in ordine, ceea ce
presupunea, nainte de toate, identificarea operelor care au
circulat n versiune romneasc sub titluri felurite, precum i
alc tuirea unui plan general de apari ii, cuprinznd i operele
nc netraduse. Deziderat ndeplinit, o opera ie mai dificil fiind
4

stabilirea priorit ilor. Treab anevoioas , ct vreme i alte


edituri au publicat i continu s publice c r i din crea ia
aceluia i romancier.
Mul i cititori care au r spuns la chestionarul nostru au
insistat s angaj m, n prim urgen , operele n mai multe
tomuri. Ceea ce am i f cut, 12 din primele 14 volume din serie
f cnd parte din trei cicluri (De pe tron la e afod; Satan i
Iscariotul i n ara leului argintiu), concomitent b gnd n
lucru alte cinci seriale.
O atare strategie editorial , pe ct de solid n inten ia de a
epuiza ct mai repede fondul principalelor cicluri, are
dezavantajul de a fi bruiat de apari iile ntmpl toare ale altor
editori. C ci simpla tip rire a unui volum desperecheat dintrun serial perfect constituit, poate contramanda editarea
ntregului ciclu. Or, n asemenea situa ie, nu are rost s mai
amn m apari ia unor volume deja aflate n portofoliul nostru
redac ional, n a teptarea procur rii unor edi ii rare din
str in tate i, inevitabil, traducerea lor.
Suntem deci hot r i s punem n valoare c r ile existente,
completarea diverselor cicluri urmnd a se face ulterior, de
fiecare dat fiind mai pruden i n prezentarea planurilor
noastre editoriale, exceptnd c r ile predate deja n tipografie.
Din aceast pricin am renun at s prezent m structura
diverselor cicluri, n materialele noastre publicitare, ncercnd
astfel s atenu m concuren a neloial a unor confra i, care,
de cele mai multe ori, au dovedit c nici m car nu cunosc
titlurile originale ale c r ilor publicate. C r i care, de regul ,
erau simple compila ii, adapt ri sau fragmente ale exemplarelor
originale.
Desigur, doar cititorul este chemat s
fac
selec ia
volumelor editate. Ne ng duim s -i atragem ns aten ia
asupra unor criterii obligatorii de alegere a c r ilor, pentru a
evita achizi ionarea unor rebuturi editoriale. n primul rnd, el
trebuie s fie atent dac pe paginile de nceput ale diverselor
5

c r i atribuite lui Karl May se men ioneaz titlul original (n


limba german ) i, m car, anul de apari ie, dac nu i
men ionarea altor elemente bibliografice (edi ia german
folosit la traducere).
Pentru unirea eforturilor de realizare ct mai grabnic a
integralei Karl May
n condi ii calitative superioare, ceea ce
presupune, n primul rnd, confruntarea traducerilor existente
cu edi iile-princeps germane
editurile Pallas i Eden au
convenit s - i intensifice eforturile. n realizarea ambi ioaselor
noastre planuri, cititorii i librarii au un cuvnt hot rtor, cu
att mai mult cu ct tip rirea volumelor de pn acum le-au
furnizat, sper m, suficiente criterii de selec ie. Sau,
parafraznd pe Dick Hammerdull (Gr sanul)
unul din cele
am zice: c o
mai hazoase personaje din opera lui Karl May
carte ap rut la Editura Pallas sau la Editura Eden, e totuna,
cu condi ia s i-o procuri la timp! Howgh!
NICULAE GHERAN
P.S. La data bunului de tipar al acestei c r i, afl m o veste
care ne stupefiaz : Lauren iu Snmih ian din Dej
unul din
cei mai mp timi i cititori ai operei lui Karl May, extrem de
competent n selectarea titlurilor germane propuse spre editare
s-a s vr it din via , datorit unui stupid accident (necat n
apa Some ului, ntr-o zi de vacan la bunica lui din Lele ti,
jude ul Bistri a-N s ud).
n semn de omagiu, nchin m acest volum memoriei lui.
Fie-i rna u oar !
N.G.

Cuvnt nainte
De cte ori gndul m poart la pieile-ro ii, de attea ori mi
amintesc, f r s vreau, de Turcia. Orict de ciudat, faptul are o
justificare. De i indianul i turcul au foarte pu ine tr s turi
comune, totu i exist ceva care i aseam n : ntr-un grad mai
mare sau mai mic, socotelile cu ei au fost ncheiate. Despre turc
nu se discut altfel dect ca despre omul bolnav,1 n timp ce
indianul a a sus in to i cei care cunosc situa ia e pe
moarte.
Da, rasa pieilor-ro ii este pe moarte! Acest pacient uria ,
dobort de o soart cumplit ce nu cunoa te ndurare, zace
ntins de la ara de Foc pn dincolo de Marile Lacuri ale
Americii de Nord. mpotrivirea lui disperat a fost n van. For ele
i s-au stins treptat. Abia de mai respir .
R zvr tirile periodice ale trupului s u gola sunt convulsiuni
care anun sfr itul.
Are vreo vin , a meritat indianul acest sfr it prematur?
Dac accept m ideea c tot ce tr ie te are dreptul la via
i
c un atare adev r se refer att la individ, ct i la specia
ntreag , atunci indianul are i el dreptul la existen , asemenea
omului alb; el poate chiar s pretind libertatea de a se dezvolta
din punct de vedere social i statal potrivit personalit ii sale.
Unii afirm c indianul nu ar poseda nsu irile necesare pentru
a- i f uri un stat. Oare a a s fie? Eu spun r spicat: Nu! ns nam de gnd s dovedesc aceasta printr-o lucrare savant . Omul
alb a avut norocul s urce un lung drum istoric, trecnd de la
treapta vn torii la p storit, apoi la agricultur
i, n sfr it, la

Omul bolnav era Imperiul Otoman, n curs de descompunere n


secolul al XIX-lea.

civiliza ia industrial . Indianul nu a parcurs o asemenea


evolu ie. Totu i unii i cer s realizeze saltul gigantic de la
treapta cea mai de jos la cea mai de sus, f r a lua n
considerare faptul c , s rind astfel, ar putea s cad
i s se
r neasc mortal.
Natura vie se guverneaz dup o lege crunt : cel mai slab e
nevoit s cedeze n fa a celui mai tare. Cnd e vorba ns de
oameni, aceast lege s lbatic trebuie s devin mai clement ,
pentru c o lege de asemenea ve nic este ca i iubirea ntre
oameni. Putem s spunem oare c fa de indianul muribund s-a
aplicat o astfel de clemen ?
Primii albi nu numai c s-au bucurat de toat ospitalitatea
indienilor, dar aproape c au fost diviniza i. i cu ce r splat sau ales indienii? ara ce o st pneau le-a fost r pit ; nimeni nu
o poate nega. Cine a citit istoria vesti ilor conchistadori tie ct
snge a curs i cte cruzimi s-au s vr it; iar exemplul lor a fost
continuat de urma i. Omul alb a venit cu vorb mieroas pe
buze, dar purtnd cu itul t ios la bru i n mini arm
nc rcat . El f g duia iubire i pace, dar sem na ur
i snge.
Indianul trebuia s se retrag pas cu pas. De repetate ori i s-au
promis drepturi ve nice asupra teritoriului care de fapt i
apar inea, pentru ca dup scurt timp s fie alungat din nou mai
departe, tot mai departe. I s-au cump rat p mnturile, cu plata
n obiecte f r valoare, de care nu se putea folosi. Ori nu i se
pl tea nimic. n schimb, a fost blagoslovit cu otrava perfid a
apei de foc, precum i cu v rsatul sau cu alte boli rele,
dezgust toare, care au decimat triburi ntregi, depopulnd
satele. Dac indianul ncerca s - i apere drepturile, i se
r spundea cu gloan e; i din nou trebuia s se retrag , cednd
n fa a superiorit ii armelor omului alb. Plin de am r ciune, se
r zbuna pe fe ele palide, ca indivizi; urmau atunci acele masacre
odioase printre indieni.
i astfel, vn torul de odinioar ,
mndru, curajos, viteaz, iubitor de adev r i profund devotat
prietenilor s i, a devenit un om b nuitor, pref cut, care se
8

furi eaz pe ascuns; nu el a vrut-o, ci omul alb l-a obligat s fie


a a.
Unde au disp rut hergheliile de mustangi, din mijlocul c rora
indianul i alegea cu ndr zneal calul de c l rie? Unde sunt
bizonii care h l duiau, milioane, n prerie i l hr neau? Din ce
tr ie te indianul de azi? Din f ina i carnea pe care le prime te?
Dar cum arat f ina? Amestecat cu ipsos i cu alte murd rii,
nct nici nu po i s o consumi?
Unui trib i se promit o sut de vaci grase, dar pe drum
acestea se transform n dou -trei vite jig rite, a c ror carne nu
ar s tura nici m car un vultur mnc tor de strvuri. Sau poate
c indianul ar trebui s se apuce de agricultur ? Dar este el
sigur c va ajunge s - i strng recolta, el, omul lipsit de
drepturi, mncat mereu mai departe, f r a i se da putin a de a
se a eza undeva? nainte vreme puteai s admiri figura
semea , frumoas a indianului zburnd peste savana ntins
pe mustangul lui cu coada n vnt; i ct de mizer, de obidit
arat el azi n zdren ele sale, care nici m car nu sunt n stare s i acopere goliciunea trupului! Indianul care alt dat nfrunta cu
mna goal pe ferocele urs cenu iu se furi eaz acum prin
unghere ca un cine rios, pentru a cer i o ciozvrt de carne
sau pentru... a fura.
Da, indianul a ajuns un om bolnav, un muribund, iar noi, la
c p tiul lui, a tept m s -i nchidem ochii. S stai la c p tiul
unui muribund este un lucru foarte grav, dar de mii de ori mai
grav e s stai la c p tiul unei rase sortit mor ii. n acest din
urm caz, se pot pune multe, foarte multe ntreb ri i mai ales
urm toarea: ce ar fi nf ptuit aceast ras dac i s-ar fi l sat
timp i spa iu pentru a- i valorifica for ele i talentele, nl untrul
ei ca i n afar ? Ce forme specifice de cultur pierde omenirea
prin dispari ia acestei rase? Indianul, aflat ast zi pe moarte,
avea un caracter ferm, nu se l sa asimilat; era oare acesta un
motiv ca s -l omori, nu putea fi p strat n via ? Dac pentru
prevenirea dispari iei bizonilor s-a g sit un azil protector n
9

Parcul Na ional din Montana i cel din Wyoming, de ce oare nu


se g se te i un loc unde s poat tr i, prop ind n lini te,
fostul st pn legitim al rii?
Ce rost mai au ns astfel de ntreb ri n pragul mor ii! Ce s
ajute repro urile, cnd nimic nu mai poate ajuta! Pot numai s
deplng situa ia, dar nu s-o schimb; pot s umblu ndoliat, dar
nu pot nvia nici o victim . De ce m refer la persoana mea?
Pentru c sunt unul dintre aceia care i-a cunoscut pe indieni de-a
lungul mai multor ani i am cunoscut ndeosebi pe unul a c rui
f ptur deosebit de luminoas i minunat s l luie te adnc i
la loc de cinste n inima mea, n gndurile mele. Dintre to i
prietenii el a fost cel mai bun, cel mai credincios, oricnd gata s
se sacrifice pentru al ii, un adev rat tip reprezentativ al rasei
sale. i a a cum rasa i e osndit la moarte, a pierit i el, r pus
de un glonte uciga al du manului. A fost cel mai nobil fiu al
acestei na iuni n agonie, pe care o iubesc i azi, a a cum l-am
iubit i pe el. Mi-a fi dat bucuros via a ca s -l salvez, precum i
el i-a pus de mii de ori via a n primejdie pentru mine. Dar n
timp ce mie nu mi-a fost dat fericirea s -l scap de la moarte, el
a murit salvndu- i prietenii. i totu i, dispari ia lui nu e dect
fizic , pentru c Winnetou, c petenia cea mare a apa ilor, va
continua s tr iasc n paginile c r ilor mele. Scriindu-le, voi
c uta s -i ridic un monument binemeritat. i dac tu, cititorule,
privindu-l cu ochii min ii, vei judeca f r p rtinire poporul pe care
aceast c petenie l-a ntruchipat att de fidel, atunci voi fi ntru
totul mul umit.
AUTORUL

10

1. Un greenhorn
tii dumneata, drag cititorule, ce nseamn cuvntul
greenhorn? Ei bine, e o porecl foarte sup r toare i jignitoare
pentru cel c ruia i se adreseaz . Green, n engleze te, nseamn
verde; iar prin horn corn, n limba noastr se n elege
antena, adic acel m nunchi de firi oare sub iri cu care gza
pip ie mprejurimile. Un greenhorn este deci un om nc verde,
adic necopt, un nou-sosit n inuturi necunoscute lui, un ins
care trebuie s - i ntind bine antenele dac nu vrea s se fac
de rs.
Un greenhorn nu se ridic de pe scaun pentru a-l ceda unei
doamne care se apropie; salut pe st pnul casei nainte de a
se nclina n fa a doamnei i domni oarei de gazd ; i ncarc
arma vrnd gloan ele de-a-ndoaselea, sau bag mai nti
dopul, apoi cartu ul i abia la urm praful de pu c . Un
greenhorn ori nu tie deloc limba englez , ori o vorbe te prea
corect i nflorit; i este groaz de englezeasca yankeilor i
chiar de idiomul folosit prin regiunile cu codri neumbla i; nu-i
intr nimic n cap i nc mai pu in i vine pe limb . Greenhornul ia un racoon drept un oposum i o mulatr ct de ct
frumoas drept o metis . Un greenhorn fumeaz igarete i nu
poate suferi tutunul tocat. Cnd un greenhorn e p lmuit de un
de un irlandez, d
fug
s
se plng
paddy, adic
judec torului de pace, n loc s -l mpu te f r mult vorb pe
individul cu pricina, cum ar face un yankeu autentic. Un
greenhorn ia urmele pa ilor de curc drept urme de urs i o
11

ambarca ie u oar , destinat sportului, drept un vapor cu


aburi de pe Mississippi. Un greenhorn se sfie te s - i urce
cizmele pline de noroi pe genunchii c l torului de al turi i s
soarb supa ca i cnd ar horc i un bivol n agonie. Un
greenhorn car dup el n prerie buretele de sp lat ct un
dovleac uria , precum i zece livre de s pun; i bag n
buzunar o busol care, dup trei sau patru zile, indic toate
punctele cardinale afar de nord. Un greenhorn noteaz opt
sute de expresii ale indienilor i, cnd ntlne te prima pielero ie, bag de seam c a expediat din gre eal nsemn rile
ntr-un plic celor de acas , re innd n schimb scrisoarea
destinat lor. Un greenhorn, de i a studiat timp de zece ani
astronomia, poate s se uite al i zece ani la cerul nstelat f r
s afle ct e ceasul. Un greenhorn i vra cu itul de vn toare
la bru n a a fel, nct, atunci cnd se pleac , s -i intre vrful
n coaps . Un greenhorn aprinde n Vestul s lbatic un foc de
ct pr jina i
tab r att de seme , nct vlv taia se nal
apoi se mir c indienii l-au dibuit i au tras n el. n sfr it, un
greenhorn e, ca s zic a a, un greenhorn i un asemenea
greenhorn eram pe-atunci chiar eu.
Dar s nu se cread cumva c a fi tiut sau m car b nuit
vreo leg tur
ntre mine
i aceast
porecl
jignitoare!
Nicidecum! Pentru c tocmai asta e cea mai de seam
ciud enie a oric rui greenhorn: el i socote te boboci pe to i
n afar de sine.
Dimpotriv , m credeam foc de de tept i de priceput;
f cusem doar ceea ce se cheam studii i nu tremurasem
niciodat naintea unui examen. C de fapt via a este adev rata
coal , unde dai examene zi de zi i ceas de ceas, obligat fiind
s treci prin nenum rate probe toate acestea mintea mea
tn r de atunci nu voia s le priceap . Unele mprejur ri
nepl cute din patrie i, a putea spune, un fel de neastmp r
nn scut, m-au mnat peste ocean, c tre Statele Unite, unde
condi iile de parvenire ale unui tn r srguincios erau pe
12

atunci mult mai bune i mai prielnice dect azi. Poate c n


statele din est a fi putut g si mai u or o slujb bun , dar m
atr gea vestul. Lucrnd scurt vreme ba ici, ba colo, am
agonisit destul pentru a m echipa cuviincios i pentru a-mi
asigura bun dispozi ie. Am ajuns astfel la Saint Louis. Acolo,
norocul m-a adus ntr-o familie german , unde am g sit, pn
una alta, ad post c meditator. Venea aici, n familie, un
oarecare mister Henry, om ciudat, me ter de pu ti, care- i
f cea cu pasiune de artist meseria i se recomanda el nsu i, cu
o mndrie patriarhal : Mister Henry, the Gunsmith domnul
Henry, f uritorul de pu ti.
B rbatul acesta era un mare iubitor de oameni, de i p rea
mai curnd contrariul, deoarece, n afar de pomenita familie,
nu avea leg turi de prietenie cu nimeni, iar pe clien i i trata
rece i aspru, nct nu-l c utau dect pentru calitatea
produselor sale. i pierduse so ia i copiii ntr-o mprejurare
ngrozitoare, despre care nu vorbea niciodat ; totu i, dup
unele aluzii ale sale, b nuiam c fuseser uci i ntr-un atac
nea teptat. Asta l f cea att de aspru n aparen
i poate c
nici dnsul nu- i d dea seama ct de grosolan se purta; dar n
fond era blnd i bun i am observat adeseori cum i se
umezeau ochii cnd povesteam despre patrie i despre ai mei,
la care ineam i in din toat inima.
De ce b trnul acesta ursuz mi ar ta preferin
tocmai
mie, tn rul str in? Asta n-am n eles-o pn ce, ntr-o bun
zi, m-a l murit chiar dnsul. De cnd m aflam n familia
respectiv , omul venea pe acolo mai des ca nainte, tr gea cu
urechea la lec iile mele, se punea n preajma mea, cercetndum
i rugndu-m chiar s -l vizitez. Nu mai f cuse nim nui o
asemenea favoare i de aceea m feream s abuzez de ea. Dar
re inerea mea nu p rea s -i fie pe plac; mi amintesc i ast zi
chipul s u mnios cnd, ntr-o sear , c utndu-l acas , m-a
ntmpinat r stit i, la respectuosul meu salut good evening
bun seara, mi-a r spuns:
13

Unde naiba v-a i ascuns ieri, sir?


Acas .
i alalt ieri?
Tot acas .
Ia nu-mi mai vinde i bra oave!
Spun adev rul, mister Henry.
Pshaw! Fleacuri! O pas re tn r ca dumneavoastr nu
st ghemuit n cuib, ci i vra pliscul pretutindeni, numai
unde trebuie nu!
i unde, m rog, ar trebui s mi-l vr, dac -mi permite i?
Ei, unde! Aici, la mine, binen eles! Voiam nc de mult
vreme s v ntreb ceva.
i de ce n-a i f cut-o?
Fiindc n-am vrut! n eles?
i cnd o s vre i?
Poate chiar ast zi.
Atunci
n-ave i
dect
s
m
ntreba i.
Voia
dumneavoastr !
M privi mirat drept n fa , cl tin din cap nemul umit,
apoi izbucni:
Voia mea! Ca i cnd unui greenhorn ar trebui s -i cer
mai nti voie cnd vreau s -i vorbesc!
Greenhorn? ntrebai, ncre indu-mi fruntea, c ci m
sim eam adnc jignit. Vreau s sper, mister Henry, c a i rostit
acest cuvnt f r inten ie i f r control.
Nu v face i iluzii, sir! Am vorbit cu toat chibzuial ;
sunte i un greenhorn i nc un greenhorn sadea! Ceea ce scrien c r i, fire te, v-a intrat n cap. S te cruce ti, nu alta, cte
mai nv a i voi
tia, de dincolo! Orice tinerel tie pe dinafar
distan a de-aici pn
la stele,
tie ce-a scris regele
Nabucodonosor pe c r mizi i ct cnt re te aerul pe care nici
m car nu-l poate vedea! i fiindc
tie toate astea, se crede
b iat de tept! Dar ia b ga i-v nasu-n via , a a, vreo cincizeci
de ani, adnc n via ! Atunci ve i afla i poate nici atunci, ce
14

nseamn adev rata n elepciune! Tot ce cunoa te i pn acum


e o nimica toat absolut nimic! i ceea ce sunte i n stare s
face i e i mai pu in. Nici m car cu pu ca nu ti i s trage i!
Spusese toate acestea pe un ton de adnc dispre i cu o
de sine, nct ai fi zis c se bizuie pe
asemenea siguran
temeiuri serioase.
Dac tiu s trag cu pu ca? Hm! R spunsei zmbind. S
fie asta ntrebarea ce voia i s mi-o pune i?
ntocmai, asta e. A tept r spunsul!
i apoi v r spund.
Da i-mi mai nti o pu c bun
nainte, nu!
Me terul puse deoparte eava de pu c la care tocmai lucra,
se ridic , se apropie de mine, m privi cu ochi uimi i i strig :
S v dau o pu c , sir? Nici prin gnd nu-mi trece!
Nicidecum! Pu tile mele nu ajung dect n mini c rora le pot fi
ncredin ate cu cinste!
Am asemenea mini! m ncumetai eu.
M mai privi o dat , piezi , se a ez iar, i relu lucrul la
eava i morm i ca pentru sine:
Ce mai greenhorn. Z u c m scoate din pepeni cu
ndr zneala lui!
l l sai s cread ce vrea, c ci l cuno team; scosei un
trabuc i-i d dui foc.
Timp de un sfert de or p strar m t cere. Dar mai mult
b trnul nu putu r bda; ridic eava la lumin , se uit prin ea
i zise:
S tragi cu pu ca e mai greu dect s ca ti gura la stele
sau s dezlegi ce scrie pe c r mizile lui Nabucodonosor.
n eles? A i inut vreodat o pu c n mini?
Cred i eu!
Cnd?
Demult i nu o singur dat .
i a i ochit? A i ap sat pe tr gaci?
Da.
15

i a i nimerit?
Fire te!
L s s -i scape din mn
eava pe care o cercetase, m
privi din nou i rosti:
Da, a i nimerit, fire te, dar ce?
inta, binen eles!
Cum? i vre i s-o cred i pe asta?
Nu insist s m crede i pe cuvnt; a vrea s v conving;
e purul adev r!
Dracu' s v ia, sir! Cine s v priceap ? Sunt sigur c
a i trage peste zid, chiar dac-ar fi nalt de dou zeci de co i i lat
de cincizeci i totu i mi vinde i toate astea cu o mutr att de
hot rt
i serioas , nct simt c se r suce te fierea n mine!
Eu nu sunt un pu ti pe care s -l medita i. Limpede? Un
greenhorn cu nasu-n c r i, ca dumneavoastr , pretinde c
tie
s ocheasc ! A cotrob it prin tot felul de hr oage turce ti,
ar be ti i prin alte tmpenii i mai zice c a g sit timp s
trag cu pu ca. Lua i, v rog, din cui, gun-ul acela vechi, pu ca
de colo, duce i-o la ochi ca i cnd a i inti! E un dobortor de
ur i, cea mai bun arm pe care am avut-o vreodat n mn .
Luai pu ca din cui i o dusei la ochi.
Hello! Strig me terul, nct tres rii. Ce treab -i asta?
Umbla i cu arma de parc-ar fi un bastona i totu i e cea mai
grea pu c din cte cunosc! Sunte i chiar att de puternic?
Drept r spuns, l apucai cu dreapta de surtuc i de cureaua
pantalonilor i l ridicai n sus.
Thunder-storm! Mai s fie! Strig el i mai tare. Da i-mi
drumul! Sunte i mai puternic i dect Bill al meu!
Bill al dumneavoastr ? Dar despre cine-i vorba?
Feciorul meu care... dar s l s m asta! E mort, ca i
ceilal i. F g duia s ajung un b iat destoinic, dar pe cnd
lipseam de acas , s-a dus i el. i sem na i la statur , ave i
cam aceia i ochi i n gur o limb ca a lui. De aceea
dumneavoastr ... na, restul nu v prive te!
16

O expresie de adnc mhnire i se ivi pe chip; i trecu


i continu , de ast dat ceva mai calm:
mna peste fa
Dar, sir, cu asemenea mu chi e mare p cat c a i t b rt
asupra c r ilor. Trebuie s v antrena i...
Ceea ce am i f cut.
Z u?
Da!
Box?
Nu se obi nuie te la noi. Dar de la gimnastic
i de la
lupt dreapt nu m dau n l turi.
C l rie?
Da.
Scrim ?
Am dat i lec ii.
Ia nu mai min i i atta!
Poate dori i s ncerca i?
Mul umesc! mi ajunge ce-am v zut pn acum. Afar de
asta, mai am i de lucru. A eza i-v la loc!
Se rentoarse la strung. Conversa ia se desf ur apoi
aproape monosilabic. Henry p rea s cloceasc n minte ceva
foarte important. Deodat , i ridic ochii spre mine i ntreb :
V-a i ocupat cndva de matematic ?
Era unul din obiectele mele preferate.
Aritmetic , geometrie?
Fire te!
Topografie?
mi f cea mare pl cere. Ie eam adeseori, a a, f r nici o
treab , la cmp cu teodolitul i ridicam planuri.
i ti i s m sura i, adic s m sura i cu adev rat?
Binen eles. Am participat att la m sur tori orizontale,
ct i la cele de altitudine, de i nu pot s afirm c sunt
specialist n geodezie.
Well... foarte bine, foarte bine!
Dar de ce v intereseaz , mister Henry?
17

Oi fi avnd motivele mele. n eles? Nu e nevoie s-o ti i


acum; ve i afla la timp. Trebuie mai nti... hm! Da, trebuie mai
nti s m ncredin ez cum sta i cu mnuirea pu tii.
N-ave i dect s m pune i la ncercare!
Asta am s-o i fac, fire te, am s-o i fac! V pute i bizui
pe mine! La ce or ncepe i mine diminea lec iile?
La opt.
Atunci pofti i aici la orele ase. Vom urca sus, la
poligonul de tir, unde-mi ncerc eu pu tile.
De ce a a devreme?
Fiindc nu vreau s mai a tept. Ard de ner bdare s v
dovedesc c sunte i un greenhorn i nimic mai mult. Dar acum,
destul! Am altceva de f cut; ceva mult mai important.
P rea s fi terminat lucrul la eava de pu c . Scoase dintrun dulap o bucat de fier n form de prism
i ncepu s -i
pileasc muchiile. Observai c fiecare latur a piesei avea cte
un orificiu.
Se cufundase att de adnc n lucrul lui, nct p rea s fi
uitat cu totul de mine. Ochii i scnteiau i, de cte ori i
cercet mai ndeaproape lucrarea, constatam c o privea cu o
expresie de adnc dragoste. Piesa aceea de fier p rea s aib
pentru el o valoare deosebit . Eram curios s
tiu de ce;
a adar, l ntrebai:
Nu cumva e i asta o component a vreunei pu ti, mister
Henry?
Da, mi r spunse, ca i cnd abia atunci i-ar fi amintit
de prezen a mea.
Nu cunosc nici un sistem de arm care s aib o
asemenea pies .
Cred i eu! Dar o s fie. I se va spune, desigur, sistem
Henry.
Ah, o nou inven ie?
Yes!
Atunci v rog s -mi ierta i curiozitatea. E de bun seam
18

un secret.
Privi ndelung fiecare gaur n parte, ntoarse piesa pe toate
fe ele, o cercet de cteva ori la cap tul evii i zise n cele din
urm :
Da, e un secret; dar am ncredere n dumneavoastr .
Sunt convins c pute i p stra o tain , de i sunte i un
greenhorn n lege; de aceea am s v spun ce-o s ias de-aici.
Va fi o carabin , o carabin cu repeti ie. Dou zeci i cinci de
focuri!
Cu neputin !
Ia mai ine i-v pliscul! Nu sunt att de prost, nct s
m apuc de ceva irealizabil.
P i, n cazul acesta se cer nc rc toare pentru dou zeci
i cinci de gloan e!
Am!
Atunci trebuie s fie foarte mari i greu de mnuit.
Nu-i dect un singur nc rc tor; se mnuie te u or i nu
stnjene te deloc. Fierul sta e nc rc torul.
Hm! Nu m pricep n meseria dumneavoastr , dar ce
facem cu temperatura? N-o s se ncing eava peste m sur ?
Nici gnd! Materialul evii i tratamentul ce-l aplic sunt
secretul meu. Afar de asta, parc e totdeauna nevoie s tragi
toate cele dou zeci i cinci de focuri la rnd?
Nu prea!
P i, vede i? Aceast pies de fier devine un butoia care
se rote te excentric; dou zeci i cinci de orificii con in tot attea
gloan e. Dup fiecare mpu c tur butoia ul se mi c att ct
s ajung n dreptul evii glon ul urm tor. De ani de zile m
lupt cu ideea asta; nu izbuteam n nici un chip; acum pare s
mearg . Ca f urar de pu ti, am de pe-acum un nume
respectabil, dar de-aci ncolo am s ajung renumit i voi c tiga
b net, nu glum !
Dar ve i tr i cu con tiin a nc rcat .
Pre de cteva clipe m privi drept n ochi, apoi ntreb :
19

Cu con tiin a nc rcat ? Cum a a?


Crede i oare c un uciga poate avea con tiin a curat ?
Zounds! La naiba! Vre i s spune i c a fi un uciga ?
Pentru moment, nu.
Adic a putea deveni un uciga ?
Da. A nlesni omorul e tot att de grav ca i cnd l-ai
s vr i tu nsu i.
S v ia dracu'! M voi feri pe ct posibil ca s ajung
p rta la vreun omor.
La unul singur, fire te, se poate; ce te faci ns cu
masacrul?
Cum asta? Nu n eleg!
Dac ve i face o arm care trage n serie dou zeci i cinci
de focuri i dac o astfel de arm ncape pe mna oric rei
haimanale, atunci se va dezl n ui dincolo, n prerii, n p durile
seculare i n v g unile mun ilor, un m cel nsp imnt tor;
bie ii b tina i vor fi mpu ca i ca lupii i n c iva ani nu va
mai exista un singur indian. Vre i s v nc rca i astfel
con tiin a?
M privi lung i n t cere.
i, urmai eu, dac oricine poate cump ra aceast arm ,
ve i vinde, ce-i drept, n scurt vreme mii de buc i, dar caii
s lbatici i bizonii vor fi strpi i pn la unul i, o dat cu ei,
tot felul de vnat de care pieile-ro ii au nevoie pentru hran .
Sute
i mii de braconieri se vor narma cu carabina
dumneavoastr i se vor ndrepta spre vest. Sngele oamenilor
i al animalelor va curge iroaie i, foarte curnd, inuturile de
dincoace i de dincolo de Mun ii Stnco i vor fi pustiite.
's death! Ho! Strig el deodat . Ia spune i, sunte i chiar
att de proasp t venit din Germania!
Da.
i n-a i mai fost nicicnd pe-aici?
Nu.
Nici n Vestul s lbatic?
20

Nici.
A adar, un greenhorn des vr it!
i totu i, acestui
boboc i turuie gura de parc-ar fi str mo ul tuturor indienilor
i-ar fi tr it aici o mie de ani i mai tr ie te nc ! Omule ule, s
nu- i nchipui c m po i scoate cumva din fire! i chiar de-ar fi
a a cum spune i, n-o s -mi treac niciodat prin minte s
deschid o fabric de armament. Sunt un nsingurat i vreau s
r mn singur. N-am poft s -mi bat capul cu sute de lucr tori
sau cu i mai mul i.
Dar a i putea, totu i, pentru a c tiga bani, s v
patenta i inven ia i s vinde i brevetul?
Pute i a tepta mult i bine, sir! Pn acum am avut
totdeauna din ce tr i i cred c
i de-aci ncolo am s
tiu s-o
scot la cap t. i-acum, hai, c ra i-v acas ! Destul pentru azi!
Nu am chef s ascult ciripit de pui abia r s rit din g oace; mai
nti s -nve e zborul, pe urm , m rog, s fluiere sau s cnte!
Nici gnd s -i iau n nume de r u aceste expresii brutale.
A a era dnsul i i cuno team prea bine tlcul cuvintelor. M
ndr gise i, de bun seam c dorea, pe ct i st n putere, s
m serveasc , s -mi fie de folos. Ne scuturar m zdrav n
minile i plecai.
Nu b nuiam ct nsemn tate avea s aib pentru mine
seara aceea, nici nu-mi trecea prin minte c dobortorul de
ur i, c ruia me terul i zicea b trnul gun ca i carabina
neterminat a lui Henry, vor juca un rol att de mare n via a
mea. M bucura ns perspectiva dimine ii urm toare, c ci
ntr-adev r tr sesem n trecut la int mult i cu succes i
eram ntru totul convins c voi c tiga pre uirea bunului,
ciudatului i b trnului meu prieten.
A doua zi diminea a, exact la ora ase, m nf i ai la
dnsul. M a tepta n prag; mi strnse mna i, n timp ce
chipul lui aspru se nsenina de un zmbet iret, mi spuse:
Welcome, sir! Bun venit, domnule! V d c face i o mutr
de parc-a i fi sigur de izbnd . Crede i c ve i nimeri zidul de
21

care v vorbeam asear ?


Sper.
Well, atunci s mergem! Iau cu mine o pu c mai u oar
i dumneavoastr o s c ra i dobortorul de ur i; nu-mi vine s
trag dup mine o asemenea greutate.
i ag
de um r o pu c u oar cu dou
evi, iar eu
n f cai arma aceea grea cu care me terul nu voia s se
mpov reze. Ajun i la poligon, Henry ncarc amndou armele
i trase mai nti cu pu ca lui dou focuri. Apoi venii eu la
rnd, cu dobortorul de ur i. Nu cuno team nc bine arma. De
aceea, la primul glon nu nimerii dect marginea neagr a
discului; al doilea glon lovi mai bine, iar al treilea g uri exact
centrul discului; celelalte trecur toate prin gaura l sat de al
treilea. Mirarea lui Henry cre tea cu fiece mpu c tur ; a
trebuit s trag i cu arma lui u oar
i, cnd izbutii la fel de
bine, b trnul sfr i prin a exclama:
Ori l ave i pe dracu', sir, ori sunte i sortit s fi i un om al
vestului! N-am mai pomenit un greenhorn s trag cu atta
precizie!
Nu-l am pe dracu, mister Henry, rsei eu. De o astfel de
alian m lipsesc.
Atunci, nu ave i numai menirea, ci i datoria s deveni i
un om al vestului. V trage inima la a a ceva?
De ce nu?
Well, vom vedea ce se poate face cu acest greenhorn. ti i
s i c l ri i?
La nevoie.
La nevoie? Hm!
Pshaw! Mare lucru i c l ria! S ncaleci, sta-i cel mai
greu. Dar dac m v d n a, nu m mai r stoarn nici un cal
din lume.
M privi cercet tor, s vad dac am vorbit serios sau n
glum . F cui o mutr ct se poate de nevinovat , dup care el
mi se adres iar:
22

Crede i cu adev rat? Vre i cumva s v ine i cu minile


de coam ? Atunci v n ela i. A i spus bine: nc lecatul e cel
mai greu lucru, c ci treaba asta o faci singur. Desc lecatul e
mult mai u or, i poart de grij calul, de aceea merge cu mult
mai lesne.
Numai c , n ce m prive te, nu apelez la serviciile
calului.
A a? Vom vedea! A i vrea s face i o prob ?
Cu pl cere!
Bine. Atunci haide i! Nu-i dect ceasul apte i mai ave i
o or ntreag . S mergem la Kim Korner, geamba ul; are el un
cal dere care o s v cam dea de furc .
Ne napoiar m n ora i intrar m la geamba . Acolo se afla
un mare manej de c l rie, nconjurat de grajduri. Ne ntmpin
chiar Korner n persoan i ne ntreb ce poftim.
Acest june, sir, sus ine c nici un cal nu-l poate arunca
din a, r spunse Henry. Ce p rere ave i, mister Korner? N-a i
vrea s -l vede i coco at pe dere ul dumneavoastr ?
Negustorul m cercet cu privirea, d du apoi satisf cut din
cap i r spunse:
Osatura pare bun
i destul de elastic ; afar de asta,
tinerii nu- i frng gtul att de lesne ca oamenii mai n vrst .
Dac gentlemanul vrea s ncerce calul, n-am nimic mpotriv .
D du poruncile cuvenite i, dup pu in, doi arga i aduser
din grajd calul gata n euat. Animalul era ct se poate de
neastmp rat i c uta s le scape din mini. B trnului meu
Henry ncepuse s -i fie team pentru mine; m rug chiar s
renun la ncercare. Dar mie, mai nti de toate, nu-mi era
deloc fric
i apoi consideram examenul ca o chestiune de
onoare. Cerui o crava
i o pereche de pinteni; apoi, ce-i drept,
dup unele tentative nereu ite, m avntai n a. Arga ii s rir
gr bi i n l turi, iar calul se s lta pe toate patru picioarele, mai
nti n sus, apoi ntr-o parte. M inui vrtos n a, de i nu-mi
vrsem nc bine picioarele n sc ri; dar m sileam s le vr.
23

Cnd izbutii, calul ncepu s se cabreze; v znd c nu-i ajut la


nimic, o porni glon spre zid, ca s m striveasc , dar crava a l
corect curnd. Se ncinse o lupt crncen , pentru mine de-a
dreptul primejdioas , ntre c l re
i cal. ntrebuin ai toate
dib cie
i
mijloacele
de
care
dispuneam,
pu ina
nendestul toarea mea pricepere de atunci, precum i for a
genunchilor mei i, n fine, biruii. Cnd desc lecai, mi
tremurau picioarele de ncordare, iar calul, leoarc de sudoare,
p rea nins cu spum . Asculta acum de fiecare ndemn al meu.
Pe negustor l cuprinse grij de cal. Porunci s fie nvelit n
p turi i plimbat ncet de drlogi; apoi se ntoarse c tre mine:
Asta, domnule, nu mi-a fi nchipuit-o! Credeam c o s
v ntinde i pe jos la prima smucitur . Fire te c nu-mi datora i
nimic i, dac vre i s -mi face i o favoare, mai poftim i
cumin i i-mi pn la urm bestia. Nu m zgrcesc la zece
dolari; animalul e de ras
i, dac nva s asculte, realizez o
afacere bun .
Cum dori i. Mi-ar face chiar mult pl cere! r spunsei.
De cnd desc lecasem, Henry nu mai scoase o singur
i s clatine din cap.
vorb , mul umindu-se s m priveasc
Apoi i lovi palmele i strig :
Acest greenhorn e f r ndoial nemaipomenit, sau m car
neobi nuit! Mai-mai s -l n bu e din strnsoare pe bietul
animal n loc s cad pl cint n nisip! Cine v-a nv at c l ria,
sir?
ntmplarea. O ntmplare care mi-a potrivit ntre pulpe
un arm sar unguresc de pust , att de s lbatic, nct nu r bda
pe nimeni n spinare. L-am domolit ncetul cu ncetul, dar miam pus i via a-n joc.
Mul umesc de asemenea creaturi! Atunci se cuvin laude
b trnului meu jil care n-are nimic mpotriv cnd m
odihnesc n el. Haide i! M-a prins ame eala. Dar nu de florile
m rului v-am v zut cum trage i i c l ri i. V pute i bizui pe
asta!
24

Plecar m fiecare spre casele noastre. n timpul acelei zile i


n urm toarele dou , me terul nu s-a mai ar tat i nici eu nu
avui prilejul s trec pe la el; dar n a treia zi, dup -prnz, m-a
c utat acas ; tia c era ziua mea liber .
A i avea chef s face i o plimbare cu mine?
ncotro?
La un gentleman c ruia i-ar face pl cere s v cunoasc .
De ce tocmai pe mine?
Nu-i greu de ghicit: omul n-a mai v zut pn azi un
greenhorn.
Atunci merg! O s m cunoasc dumnealui, n-ave i grij .
Henry m privea cu atta iretenie, nct b nuiam c -mi
preg tise o surpriz . Str b tur m cteva str zi i ne oprir m la
un birou n care se intra din strad printr-o u mare de sticl .
Me terul mi-o lu repede nainte; nici nu-mi l sase vreme s
citesc firma aurie zugr vit pe geam. Dar deslu ii ceva ca
Office i Surveying, adic birou de m sur tori de terenuri.
Aflai curnd c nu m n elasem.
n untru, trei domni ne primir
foarte prietenos
i
curtenitor; pe mine m cercetar din cale-afar de curio i.
Mesele erau nc rcate cu h r i, cu planuri. Printre mese tot
soiul de instrumente de m surat. Ne aflam la un serviciu de
geodezie.
Nu n elegeam ce scop urm rea prietenul meu cu aceast
vizit ; n-avea de f cut nici o comand i nici vreo informa ie de
cerut; p rea s fi venit numai de dragul unei discu ii amicale.
n orice caz, conversa ia lu n curnd un curs vioi i nu s-ar fi
zis c avea vreo leg tur cu obiectele de pe mas ; mi convenea,
fiindc puteam astfel s particip mai activ la discu ii dect n
cazul cnd s-ar fi abordat subiecte pur americane sau de alt
natur , care nu-mi erau nc destul de familiare.
Henry p rea s se intereseze de ast dat deosebit de mult
de tiin a m sur rii terenurilor; voia s tie totul i eu m l sai
cu pl cere antrenat n discu ie; n cele din urm , ajunsesem s
25

r spund eu la ntreb ri, s descriu ntrebuin area diverselor


instrumente, s explic felul cum se deseneaz h r ile i cum se
ridic planurile. Eram ntr-adev r un greenhorn des vr it, c ci
nu le ghicisem inten iile. Abia dup ce m pronun asem cu
privire la natura i la deosebirile dintre metoda de stabilire a
coordonatelor pe de o parte i metoda polar i diagonal pe de
alt parte, dintre m sur toarea perimetrelor i procedeul
repet rii, dup
ce explicasem calculul trigonometric
i
observasem c cei trei domni i fac cu ochiul me terului Henry
abia atunci lucrul mi deveni suspect; m ridicai de la locul
meu, ar tndu-mi inten ia de a pleca. B trnul nu se mpotrivi.
La desp r ire fur m saluta i i mai amical ca la nceput.
Ne dep rtasem suficient ca s
nu ne mai z reasc
func ionarii din birou. Atunci Henry se opri locului, mi puse
mna pe um r i, n timp ce fa a i str lucea de satisfac ie, mi
strig :
Sir, domnule, omule, tinere, greenhorn ce sunte i, mi-a i
f cut o mare bucurie! Sunt de-a dreptul mndru de
dumneavoastr !
De ce?
A i ntrecut cu mult att recomand rile mele, ct i
a tept rile acelor oameni.
Recomand ri? A tept ri? Nu n eleg!
Nici nu-i nevoie. Dar chestiunea e ct se poate de simpl .
A i afirmat nu demult c v pricepe i n topografie i, pentru a
m convinge c n-a fost doar o fanfaronad , v-am introdus la
acei gentlemeni, buni cunoscu i de-ai mei, ca s v sondeze. A
fost o ncercare mai mult dect binevenit ; le-a i ar tat ce v
poate c p na!
Fanfaronad ? Mister Henry, dac m crede i capabil de
a a ceva, nici n-am s mai trec pe la dumneavoastr !
Nu v face i de rs! Doar n-o s -i r pi i unui n t r u
b trn ca mine bucuria de a v vedea! ti i: din pricina
asem n rii cu feciorul meu... A i mai fost pe la geamba ?
26

Zilnic.
i i-a i c l rit dere ul?
Da.
Iese ceva din calul sta?
Cred i eu! M tem ns c eventualul cump r tor nu se
va n elege cu el tot att de bine. Calul s-a obi nuit cu mine i
pe oricare altul l arunc jos.
M bucur , m bucur nespus! A adar, nu vrea s fie
nc lecat dect de un greenhorn... Haide i acum cu mine pe
uli a asta dosnic .
tiu aici un faimos dining-house, un birt, unde se m nnc
bine i se bea i mai bine. Se cade s rb torit examenul pe care
l-a i trecut ast zi cu atta succes.
Nu-l puteam n elege pe b trn; p rea cu totul schimbat.
El, singuraticul, omul att de retras, s cineze ntr-un dininghouse! Pn i la fa ar ta altfel, iar glasul i era mai limpede,
mai tineresc ca de obicei. Examen, a a spusese. Cuvntul m-a
surprins dar poate c -l folosea f r a-i da vreo importan .
De atunci venea zilnic pe la mine i m trata ca pe un
prieten drag pe care i-e team s nu-l pierzi. Dar nu-mi
ng duia ca, pe temeiul acestei simpatii, s m umflu n pene;
avea totdeauna frna preg tit
i aceasta era fatalul cuvnt
greenhorn.
n chip cu totul ciudat se schimbase n acest r stimp i
purtarea familiei unde lucram ca mediator. P rin ii mi acordau
n mod vizibil mai mult aten ie, iar copiii deveniser mai
afectuo i. i surprindeam aruncndu-mi priviri al c ror tlc nu
izbuteam s -l dezleg; le-a putea numi pline de dragoste
amestecat cu regrete.
Cam la trei s pt mni de la curioasa noastr vizit n biroul
mai sus pomenit, st pna casei m rug s nu ies seara n
ora , de i era ziua mea liber , ci s iau cina n familie. Ca
motiv al acestei neobi nuite invita ii mi-a invocat faptul c vor
fi de fa mister Henry i al i doi domni, dintre care unul se
27

nume te Sam Hawkens i e, n lumea vestului, o personalitate.


Eu, ca un greenhorn ce m aflam, nu auzisem de acest nume,
totu i m bucurai la gndul c voi cunoa te un adev rat
westman i nc unul att de renumit.
Cum eram de-ai casei, nu trebuia s a tept mai nti
sunetul clopo elului, a a c intrai n sufragerie cu cteva
minute mai devreme. Spre surprinderea mea, constatai c
aspectul obi nuit al nc perii fusese transformat ca pentru o
festivitate. Mica Emmy, feti a de cinci ani, se afla singur n
sufragerie i i vrse degetul n compotul cu mure. Cum m
z ri i-l retrase, tergndu-l n grab cu buclele ei blonde.
Cnd, privind-o mustr tor, o amenin ai cu degetul, alerg spre
mine i-mi ganguri cteva cuvinte la ureche. Ca s -i iert
purtarea, mi dest inui secretul pe care, n ultimele zile, l
inuse ascuns n inimioara ei. Crezui c nu n eleg bine, dar la
st ruin ele mele, copila repet : Serbarea ta de bun r mas.
Osp ul meu de desp r ire! Cu neputin ! Cine tie prin ce
confuzie ajunsese copilul s n eleag anapoda rostul acestei
mese. Am ascultat-o zmbind.
Se auzir apoi voci n salona ul de al turi; sosiser oaspe ii,
iar eu trecui dincolo pentru a-i saluta. Veniser tustrei n
acela i timp, a a cum se n eleseser fapt pe care l aflai mai
trziu. Henry m prezent unui b rbat tn r, cam rigid i
stngaci, care se numea mister Black i apoi lui Sam Hawkens,
omul din vest.
Omul din vest! M rturisesc deschis c , n clipa cnd
privirea mea uluit se opri asupra lui, trebuie c ar tam foarte
pu in de tept. O astfel de apari ie nu mai ntlnisem de cnd
sunt. Fire te c , mai trziu, am v zut altele i mai i. Era omul
i a a destul de ciudat, dar ciud enia lua propor ii prin faptul
c aici, n acest salon luxos, dumnealui se nf i a ca i cnd sar fi aflat departe, n plin vest s lbatic i anume, cu p l ria pe
cap i cu pu ca n mn . Imagina i-v cum ar ta!
Sub borul lat al p l riei de psl , care, n ce prive te
28

vechimea, culoarea i forma, ar fi provocat dureri de cap i


celui mai calm observator, se deta a dintr-o p dure de p r
barb
i must i, atrnnd melancolic, un cogeamite nas de
dimensiuni aproape nsp imnt toare, care ar fi putut servi cu
cinste de ar t tor oric rui cadran solar. Din pricina acestei
b rbi uria e, n afara organului olfactiv att de m re edificat,
nu se vedeau pe restul figurii dect doi ochi ori mici, iste i,
nzestra i cu o mobilitate neobi nuit
i cu o expresie de
iretenie
galnic . Ne uit m unul la altul cu aceea i aten ie;
abia mai trziu aflai de ce prezentasem atta interes pentru
dnsul.
A adar, aceast por iune superioar a f pturii sale se
planta pe un trup invizibil pn la genunchi, pierdut ntr-o
hain de vn toare din piele de ap, destinat pe ct se p rea
unei persoane mult mai voluminoase i dnd acestui om
m run el o nf i are de copil care, n joac i-ar fi pus halatul
bunicului. De sub ve mntul acesta mai mult dect abundent,
se i eau o pereche de picioare sub iri, ncovoiate ca secer ,
scufundate n ni te jambiere rupte i att de vechi, nct
trebuie s fi ostenit pn atunci cel pu in dou decenii, dup
care ie eau la iveal cizmele indiene; ntr-acestea, la nevoie,
posesorul ar fi putut intra cu totul.
Faimosul westman inea n mn o flint pe care numai cu
cea mai mare precau ie a fi atins-o; sem na mai curnd a
m ciuc dect a pu c . n acele clipe, cu greu mi-a fi putut
nchipui o caricatur mai arjat a vreunui vn tor de prerie,
dar nu avea s treac mult timp pn s recunosc pe deplin
valoarea acestui original omule .
Dup ce m cercet atent, l ntreb pe me terul de pu ti,
cu o voce sub iric de copil:
O fi sta tn rul greenhorn de care mi-a i vorbit, mister
Henry?
Yes! ncuviin me terul.
Well! Nu-mi displace. N d jduiesc s -i plac i dumisale
29

Sam Hawkens, hi-hi-hi-hi!


Cu acest rs pi ig iat i neobi nuit pe care, mai trziu,
aveam s -l aud de mii de ori, i ntoarse fa a c tre u a care
tocmai se deschidea. Intrar
st pnul i st pna casei,
salutndu-l pe vn tor cu deosebit prietenie, ceea ce d dea de
b nuit c nu-l ntlneau acum pentru ntia oar ... Apoi fur m
invita i s trecem n sufragerie.
Am dat urmare invita iei. Spre mirarea mea, Sam Hawkens
nici nu- i scosese p l ria. Abia dup ce ni se indicaser
locurile la mas , ar t spre pu cociul lui i zise:
Un adev rat westman i cu att mai mult eu, nu- i las
niciodat pu ca din ochi. Pe mult stimata mea Liddy am s-o
ag acolo, de crligul perdelei.
A adar, pu cociul se chema Liddy. Mai trziu am aflat c
era n obiceiul oamenilor din vest s - i trateze armele ca pe
ni te fiin e dragi i s le boteze.
Ag
deci pu ca i d du s - i anine al turi faimoasa
p l rie; cnd i-o scoase, constatai cu groaz c toat podoaba
lui capilar r m sese n fundul p l riei. easta lui jupuit de
piele i ro ie ca sngele era ntr-adev r nfrico toare. Doamnei
i sc p un ip t i copiii se pornir s urle ct i inea gura.
Dar Sam se ntoarse c tre noi i rosti calm:
Nu v speria i, doamnelor i domnilor! Nu e nimic grav.
Aveam propriul meu p r n deplin proprietate i l purtam cu
cinste din anii copil riei, de pe cnd mergeam nc de-a
bu ilea; nici un avocat din lume n-ar fi ndr znit s -mi pun n
discu ie dreptul la p rul din cap, pn au t b rt pe mine o
duzin sau dou de pawnes, b tina i de pe Mississippi i mi lau smuls cu piele cu tot. A fost o senza ie a dracului de
nepl cut , dar am suportat-o cu vrednicie, hi-hi-hi! M-am dus
apoi la Tekama i mi-am cump rat un alt scalp, dac nu m n el, i zice peruc i m-a costat destule bl nuri de biber, trei
baloturi grele. Nu-i nimic. Pielea cea nou e mult mai practic ,
mai ales n timpul verii; o pot scoate la nevoie, cnd transpir,
30

hi-hi-hi-hi!
i coco p l ria pe flint i i potrivi peruca la loc, pe cap.
Apoi i scoase haina i o a ez pe sp tarul scaunului. Haina,
care fusese esut
i crpit de foarte multe ori, petic peste
petic, ajunsese att de eap n i de groas , nct cu greu s-ar
fi l sat str puns de o s geat indian .
Acum picioarele lui sub iri i strmbe se vedeau pe de-antregul. Partea de sus a trupului i era strns ntr-un surtuc
de piele, vn toresc. La bru purta un cu it i dou pistoale.
Dup ce se napoie la locul lui, mi arunc nti mie, apoi
doamnei de gazd , o privire ireat i gl sui:
N-ar vrea cumva my lady, pn a nu ne pune pe mncat,
s -l informeze pe acest greenhorn despre ce e vorba, dac nu
m -n el?
Expresia dac nu m -n el era un tic. Doamna consim i,
se ntoarse c tre mine, ar t spre cel lalt oaspete, mai tn r i
ncepu:
Desigur, nu ti i nc , domnule, c mister Black este
succesorul dumneavoastr .
Suc... ceso... rul meu? Blbii eu uluit.
din
Da! S rb torim ast zi plecarea dumneavoastr
aceast cas nu-i a a? i ne-am v zut nevoi i s c ut m un
alt meditator.
Plecarea... mea?
Ast zi mul umesc soartei c n-am fost fotografiat n clipa
aceea, c ci trebuie s fi ar tat ca o personificare a z p celii.
Da, sir, plecarea dumneavoastr ! mi surse ea cu o
bun dispozi ie pe care n-o prea g seam la locul ei, pentru c
mie nu-mi venea deloc s zmbesc. Ar fi trebuit, poate, urm
ea, s stabilim mai nti un termen, dar pentru c v-am
ndr git cu to ii, n-am fi vrut s v ntrziem n c utarea
norocului. Regret m din toat inima c pleca i i v facem cele
mai bune ur ri. Pleca i, n numele Domnului, chiar mine.
S plec? Mine? ncotro? ng imai cu greutate.
31

Atunci Sam Hawkens, care edea lng mine, m b tu pe


um r i r spunse rznd:
ncotro? Cu mine, spre Vestul s lbatic. A i trecut cu
laude examenul, hi-hi-hi-hi! Ceilal i exper i pornesc c lare
mine n zori i n-au timp s v a tepte; trebuie s veni i f r
mult vorb . Eu, Dick Stone i Will Parker am fost angaja i
c l uze de-a lungul lui Canadian River pn n New Mexico. Nu
cred c a i prefera s r mne i un greenhorn i s sta i mereu
n acela i loc!
Atunci mi-a c zut ca un v l de pe ochi. A adar, totul fusese
pus la cale dinainte! Expert topograf! Poate pentru noile
drumuri de fier aflate n proiect. Ce idee grozav ! Nici n-a mai
fost nevoie s -i descos; c p tai l muririle f r s le mai cer;
b trnul, bunul meu Henry, m apuc de mn i-mi zise:
V-am mai spus, de altfel, de ce mi-a i c zut cu tronc la
inim . V afla i aci la oameni cumsecade, ns o slujb de
meditator, sir, nu e potrivit pentru dumneavoastr . Trebuie s
pleca i n vest. Am intervenit pentru asta la Atlantic and
Pacific Company i, f r s b nui i, a i fost supus unui
examen. L-a i trecut cu bine. Iat angajamentul!
mi ntinse hrtia; dintr-o ochire, citii salariul meu probabil,
sim eam c -mi sar ochii din orbite.
Ve i porni c lare; v trebuie a adar un cal bun. Am
cump rat dere ul pe care l-a i mblnzit; p stra i-l din partea
mea. i de arme e nevoie; v ofer dobortorul meu de ur i, pe
care eu nu-l pot folosi, dar cu care dumneavoastr a i tras
drept n centrul discului. Ei, sir, ce spune i?
Mai nti n-am spus nimic; apoi, cnd mi-a revenit graiul,
am ncercat s refuz darurile, ns f r succes. Ace ti oameni
att de buni hot rser s m fac fericit i un refuz al meu iar fi r nit adnc. Spre a curma, cel pu in pentru moment, orice
alte formalit i, doamna lu loc la mas , nct ne v zur m
obliga i s -i urm m exemplul; atacar m bucatele i discu ia fu
ntrerupt .
32

Abia dup cin aflai ce trebuia s tiu. Calea ferat avea s


parcurg distan a de la Saint Louis prin Indian Territory, New
Mexico, Arizona i California, pn la coasta Pacificului. Se
elaborase un plan de cercetare i de m surare n sec iuni
aparte a acestui lung traseu. Sec iunea c reia fuseser m
repartiza i eu i al i trei exper i, sub conducerea unui ingineref, se afla ntre inutul de la izvoarele lui Rio Pecos i cursul
sudic al lui Canadian River. Cele trei c l uze ncercate, Sam
Hawkens, Dick Stone i Will Parker trebuiau s ne conduc
ntr-acolo, unde ne a tepta un ntreg deta ament de oameni ai
vestului, b rba i curajo i, ns rcina i cu securitatea noastr .
Fire te c mai contam i pe sprijinul trupelor din forturi. Era,
n orice caz, inutil ca lucrurile ce le aflam n acea sear s m
mai tulbure. M lini tea n acela i timp faptul c oamenii se
ngrijiser pn n cele mai mici am nunte chiar i de
echipamentul meu. Nu-mi mai r mnea altceva de f cut dect
s
m
prezint colegilor care m
a teptau n locuin a
inginerului- ef. M dusei acolo, nso it de Henry i de Sam
Hawkens i m bucurai de o primire ct se poate de amical .
tiau c fusesem luat prin surprindere i, ca urmare, nu-mi
repro ar ntrzierea.
Dup ce, n diminea a urm toare, mi luasem r mas bun de
la gazdele mele, l c utai pe Henry. Acesta mi opri repede
avalan a de mul umiri, scuturndu-mi mna cu toat c ldura
i adresndu-mi-se n felul lui aspru:
Tac -v clan a, sir! Dac v trimit pe alte meleaguri, apoi
vreau ca gun-ul meu s aib iar i un cuvnt de spus. Cnd v
ntoarce i, binevoi i a pofti pn la mine s -mi povesti i cte a i
petrecut i nv at. Se va vedea atunci dac a i r mas ceea ce
sunte i i nu v crede i a fi, adic un greenhorn cum scrie la
carte!
Zicnd acestea, m mpinse pe u afar . Dar, nainte de a
o nchide, i z rii ochii nl crima i...
33

2. Klekih-Petra
Ne aflam c tre sfr itul superbei toamne nord-americane i,
de mai bine de trei luni, n plin activitate. Dar nu ne
ndeplinisem nc sarcinile, n timp ce oamenii din celelalte
sectoare se ntorseser n bun parte acas . ntrzierea noastr
se datora urm toarelor dou mprejur ri:
nti de toate, lucram ntr-o regiune foarte dificil . Linia
ferat trebuia s treac prin prerii i s urmeze cursul sudic al
lui Canadian River; a adar, direc ia ce ni se indicase ducea
pn la izvoarele fluviului i pornea de la New Mexico peste v i
i trec tori. Dar sectorul nostru se g sea ntre Canadian River
i New Mexico i ne revenea nou misiunea de a stabili pe teren
direc ia prev zut . Pentru aceasta f ceam drumuri lungi c lare,
cu mult pierdere de vreme i umblam mult pe jos, executnd
m sur tori complicate. Toate astea nainte de a putea trece la
construc ia propriu-zis . n plus, regiunea era foarte
primejdioas , mi unau diferite triburi de indieni, kiowa i,
coman i, apa i, care nici nu voiau s aud de o cale ferat pe
p mnturile lor. Trebuia s fim aten i, s ne ferim, s fim n
permanent stare de alarm , ceea ce, binen eles ne stnjenea
mult activitatea i ncetinea ritmul.
Din pricina indienilor eram nevoi i s renun m la vnat.
Altminteri i-am fi pus pe urmele noastre. Ne procur m cele
necesare transportndu-le din Santa F n care cu boi. Dar i
acest mijloc de aprovizionare era, din p cate, foarte nesigur. Ne
vedeam adeseori obliga i ca, n a teptarea carelor, s
ntrerupem m sur torile.
Alte greut i proveneau din ns i componen a grupului
nostru. Am ar tat n primul capitol c , la Saint Louis, fusesem
34

ntmpinat ct se poate de amical de c tre inginerul- ef i cei


trei exper i. Primirea de care m-am bucurat atunci m
ndrept ea s sper ntr-o conlucrare rodnic ; dar m a tepta o
crunt dezam gire.
Colegii mei erau ni te veritabili yankei, care vedeau n mine
un greenhorn i un dutshmann cuvnt rostit cu inten ie
injurioas , cum ai spune oac . Urm reau s c tige bani,
f r s le pese prea mult dac - i ndeplinesc con tiincios
datoria. i iat c eu le st team n cale. Simpatia ce mi-o
ar taser la nceput mi-au retras-o ct se poate de repede. Ce-i
drept, faptul nu m demoraliza i-mi vedeam de treab . n
scurt timp mi-am dat seama c nici cuno tin ele lor nu erau
prea str lucite; mi repartizau cele mai grele lucr ri i i f ceau
via a ct mai u oar . Eu le accept m. Totdeauna am fost de
p rere c omul e cu att mai puternic, cu ct duce mai multe
sarcini n spinare.
Mister Bancroft, inginerul- ef, era cel mai preg tit dintre
to i; din p cate, i pl cea prea mult rachiul. Sosiser de la
Santa Fe cteva butoia e pline i de-atunci Bancroft se ocupa
mai mult de alcool dect de instrumentele de m surat. Se
ntmpla uneori s zac beat-turt cte o jum tate de zi pe
p mntul gol. Riggs, Marcy i Wheeler, cei trei exper i,
suportau, ca i mine de altfel, o ctime din costul b uturii i,
pentru a nu r mne n pagub , beau i ei pe ntrecute. Fire te
c nici ace ti gentlemeni nu se aflau totdeauna n cea mai bun
form . Cum eu nu consumam nici o pic tur de rachiu,
ajunsesem s duc greul muncii, pe cnd dumnealor beau cu
schimbul i dormeau ca s - i alunge ame eala. Dintre to i,
Wheeler mi era totu i mai apropiat; avea m car atta bun-sim
ca s recunoasc eforturile pe care eu, f r a fi obligat, le
depuneam n locul lor. E limpede c , n asemenea condi ii,
lucrul suferea.
Nici restul grupului nu l sa mai pu in de dorit. La sosirea
noastr , g sir m n sector pe westmanii care ne a teptau. Eu,
35

ca novice, nutream la nceput o stim deosebit pentru ace ti


oameni, dar constatai mult prea curnd c aveam de-a face cu
ni te in i de un nivel moral foarte sc zut.
Le revenea misiunea de a face de gard
i de a ne ajuta n
munc . Din fericire, timp de trei luni nu se ntmpl nimic i
nu avui prilejul de a apela la aceast foarte ndoielnic ap rare.
Iar n ce prive te ajutorul n munc , pot s afirm f r exagerare
c - i d duser ntlnire aici doisprezece dintre cei mai nr i i
pierde-var ai Statelor Unite.
Nu e greu de n eles c , n astfel de mprejur ri, st team
extrem de prost cu disciplina.
Bancroft era, dup titlu i sarcin , eful nostru i i d dea
chiar aerul de a fi. Numai c nimeni nu-l asculta. Cnd emitea
un ordin, rdeau de el. Atunci pornea s njure cum n-am mai
auzit om njurnd i alerga la butoia ul cu rachiu, unde- i afla
r splata pentru efortul f cut. Nici Riggs, Marcy i Wheeler nu
se purtau altfel. Aveam deci toate motivele s iau n minile
mele frul, dar o f ceam pe nesim ite. Un ins ca mine, tn r i
lipsit de experien , n-ar fi fost luat n serios. Dac m-a fi
ncumetat, nedibaci, s le vorbesc de sus i s dau ordine,
atunci totul s-ar fi soldat cu un hohot de rs. Trebuia s
procedez cu pruden , asemenea unei so ii inteligente care tie
s - i struneasc
i s - i conduc b rbatul n r va f r ca el
s - i dea seama. E drept c
ace ti westmeni jum tate
s lb tici i i greu de astmp rat nu m scoteau din greenhorn;
totu i se l sau, n mod incon tient, condu i de mine; i f ceam
s cread c nu se supuneau dect propriei lor voin e.
Aveam, n acest sens, un sprijin excelent n Sam Hawkens
i n ceilal i doi nso itori, Dick Stone i Will Parker. Erau
tustrei oameni ntregi i, ceea ce nu puteam ti nc la prima
mea ntlnire cu micul Sam la Saint Louis , erau to i
b rba i ncerca i, s ritori, de tep i i curajo i, renumi i pn
h t-departe. Se ineau mai mult n preajma mea, izola i de
ceilal i, dar n a a fel, ca s nu-i jigneasc . Mai ales Sam
36

Hawkens, cu toat nf i area lui caraghioas , tia s se


impun acelui colectiv nd r tnic i de cte ori, cu tonul lui
jum tate aspru, jum tate glume , dobndea ascultare, m
f cea s n eleg c -mi acord asisten n vederea scopului ce-l
urm ream.
Se statorniciser ntre el i mine, n mod tacit, rela ii pe
care cel mai bine le-a defini prin cuvntul suzeranitate. M
luase sub protec ia lui ca pe un om c ruia n-ar fi nevoie s -i
ceri n prealabil p rerea. Eu eram greenhorn-ul, iar el ncercatul
om din vest, ale c rui vorbe i fapte urma s le consider
infailibile. De cte ori aveam timp i se ivea prilejul, mi oferea
sfaturi teoretice i practice n tot ce interesa existen a mea de
om al vestului. i dac ast zi, credincios adev rului, trebuie s
recunosc c Winnetou mi-a fost dasc l n clasele superioare,
m rturisesc cinstit c Sam Hawkens m-a instruit n cursul
elementar. Mi-a confec ionat cu propria-i mn un lasso i
ng duia s m exersez cu aceast periculoas unealt asupra
m runtei sale f pturi i asupra calului s u. Cnd mi-am
nsu it, n fine, ndemnarea de a strnge f r gre , dintr-o
arunc tur , la ul n jurul intei, s-a bucurat din inim
i mi-a
strigat:
Foarte frumos, tn rul meu sir; a a e bine! Numai s nu
v ngmfa i de pe urma laudelor mele! Un profesor trebuie s
laude din cnd n cnd i pe cel mai netot dintre elevii s i. Am
fost dasc lul multor tineri westmeni care au nv at me te ugul
mai repede ca dumneavoastr , ns cu st ruin ve i ajunge,
poate, peste ase-opt ani, s ie i i din stadiul greenhorn-ului.
Pn atunci, v pute i mngia cu vechiul adev r c prostul
poate uneori s -l ajung , ba chiar s -l ntreac pe de tept, dac
nu m -n el!
Spunea toate astea la modul cel mai serios din lume i eu
m pref ceam c -l cred; tiam ns c altele erau gndurile lui.
Din toate nv
mintele lui, cele practice mi erau ndeosebi
necesare, pentru c eram att de prins n treburile zilnice, nct
37

dac n-ar fi fost Sam Hawkens, n-a fi g sit r gazul s m


exersez n diversele me te uguri specifice vn torului de prerie.
De altfel, ineam exerci iile astea n cel mai mare secret; le
f ceam la o asemenea dep rtare de tab r , nct nu puteam fi
observa i. Sam hot rse aceasta i cnd l-am ntrebat de ce,
mi-a r spuns:
De dragul dumneavoastr , sir! Sunte i att de
nendemnatic, nct mi-ar fi ru ine dac v-ar z ri dumnealor.
Acuma ti i de ce, hi-hi-hi-hi! S nu v face i inim rea!
Prin urmare, n ce prive te mnuirea armelor i preg tirea
fizic , nimeni din tot colectivul n-ar fi dat un ban pe mine;
faptul ns nu m sup ra ctu i de pu in.
Cu toate obstacolele pomenite, ajunser m n cele din urm
att de departe, nct, peste o s pt mn , am fi putut realiza
jonc iunea cu sectorul vecin. Pentru a transmite mai departe
aceast
tire, ne trebuia un curier. Bancroft lu misiunea
asupra sa. Va face drumul c lare lundu- i nso itor pe unul
din westmeni. Se mai f cuser comunic ri i mai nainte, cu
alte ocazii; eram n permanent leg tur prin curieri att cu
sectorul din spatele nostru, ct i cu cel din fa . tiam c
inginerul ns rcinat cu conducerea ntregului antier era un om
foarte capabil.
Sosi i diminea a de duminic n care Bancroft hot rse s
porneasc la drum. Crezu necesar s goleasc mai nti un
p h rel mpreun cu frta ii lui. Numai eu nu fusesem chemat,
iar Hawkens, Stone i Parker nu d dur urmare invita iei. Se
ncinse un chef teribil, a a cum b nuisem. i cheful se prelungi
pn cnd Bancroft abia mai reu ea s lege dou vorbe.
Camarazii de be ie inur pasul cu el i, pn la urm , nu erau
mai pu in pili i dect eful. Cine s mai plece la drum n
asemenea stare? Indivizii f cur
i acum ceea ce obi nuiau s
fac
i n alte ocazii: se retraser n tufi uri i adormir
bu tean.
Cum s-o descurc m? Curierul trebuia s plece i oamenii
38

tia aveau s doarm mult i bine, pn seara. A fi preferat


s pornesc chiar eu; dar puteam s-o fac? Eram convins c ,
pn la napoierea mea, cel pu in patru zile lucrul ar fi r mas
pe loc. Pe cnd m sf tuiam cu Sam Hawkens, acesta ar t cu
mna spre apus i zise:
Nu mai e nevoie s pleca i, sir. Pute i preda mesajul celor
doi oameni care sosesc acum. Iat -i!
Z rii ntr-adev r doi c l re i care se apropiau. Erau doi albi
i ntr-unul din ei l recunoscui pe b trnul scout, cerceta ul
care mai fusese de cteva ori pe antierul nostru i ne adusese
ve ti de la sectorul nvecinat. Al turi c l rea un b rbat mai
tn r care nu purta haine de westman. Pe acesta nu-l mai
v zusem.
Le ie ii n ntmpinare. Cnd ajunsei n dreptul lor, c l re ii
se oprir i tn rul se interes de numele meu. Auzind cum m
cheam , m privi amical i zise:
A adar, dumneavoastr sunte i tn rul gentleman care
face aici toat treaba, n timp ce al ii trnd vesc! mi da i voie
s m recomand, sir. Sunt White.
Era nsu i eful sectorului nvecinat unde urma s fie trimis
curierul nostru. Trebuia s existe un motiv serios ca s se
deplaseze chiar dnsul pn aici. Desc lec , mi ntinse mna,
dup care i plimb privirea peste tab ra noastr , c utnd
parc pe cineva. i z ri pe oamenii adormi i prin tufi uri, cu
butoia ul de rachiu al turi i un zmbet amar i se ivi pe fa .
Sunt be i? ntreb el.
Confirmai cu capul.
To i?
Da. Mister Bancroft se preg tea s
plece spre
dumneavoastr
i, la desp r ire, a oferit cte un p h rel. Am
s -l trezesc i...
Sta i! m opri. L sa i-l s doarm ! Prefer s stau de
vorb cu dumneavoastr n absen a lor. S ne retragem mai la
o parte. Nu-i trezi i! Cine sunt cei trei b rba i cu care era i
39

adineauri?
Sam Hawkens, Will Parker i Dick Stone, nso itorii
no tri ncerca i, c l uze.
Ah, Hawkens, vn torul acela m run el i ciudat!
Vrednic om! Am auzit de numele lui. S vin tustrei cu noi.
F cui semn celor trei, dup care ntrebai:
A i venit n persoan , mister White. E ceva important
care v-a adus ncoace?
Nimic altceva dect dorin a de a face pu in rnduial ;
a vrea s st m de vorb . Noi am terminat, ne-am realizat
sarcinile n sectorul nostru. Aici ns , la dumneavoastr , lucrul
ntrzie.
Terenul e dificil i...
tiu, tiu! m ntrerupse. Din p cate, tiu totul. Dac na i fi depus dumneavoastr singur eforturi ntreite, Bancroft sar mai g si cu lucr rile ca la nceput.
Nu e cazul, mister White. Cum de-a i ajuns la concluzia
gre it c numai eu singur a fi activ? Este, n orice caz, de
datoria mea...
Domol, sir, domol! Au circulat curieri ntre noi i au
v zut ce se petrece. Am tras cu urechea la comentariile lor.
Sunte i prea generos ap rndu-i pe ace ti be ivani. Totu i,
vreau s cunosc ntreg adev rul. i cum, din cte aud i v d,
sunte i un om prea discret ca s -mi dezv lui i realitatea, v voi
scuti de ntreb ri; m voi adresa lui Sam Hawkens. Hai s ne
a ez m!
Ajunsesem la corturile noastre. White se a ez pe iarb
i
ne ndemn s -i urm m exemplul. Apoi ncepu s -i iscodeasc
pe rnd, pe Sam Hawkens, pe Stone i pe Parker. i m rturisir
totul, f r s ngroa e deloc adev rul. Totu i, aruncai i eu din
cnd n cnd o vorb pentru a ndulci anume asprimi i a-mi
ap ra colegii, de i interven iile mele nu reu eau s influen eze
impresia lui White. Dimpotriv , m rug n cteva rnduri s
nu m mai ostenesc degeaba.
40

Dup ce afl totul, mi ceru s -i ar t desenele i jurnalul de


antier. Nu eram obligat s -i satisfac cererea. O f cui ns
pentru a nu-l jigni i pentru c vedeam c -mi acord mult
ncredere. Cercet totul cu luare-aminte, iar eu luat de
ntreb ri nu putui nega faptul c eram unicul autor al
desenelor i al nsemn rilor. Ceilal i nu interveniser nici
m car cu o virgul , necum cu vreun cuvnt.
Dar de aici nu reiese munc ce a prestat-o fiecare,
constat el. A i mers prea departe cu l udabila dumneavoastr
colegialitate!
Sam Hawkens se amestec n vorb , zmbind cu tlc:
B ga i-i mna n buzunarul de la piept, mister White!
Ve i g si o dr cie de tinichea n care au locuit cndva sardele.
Pe tii au disp rut i acuma cutia e plin de hrtii. E jurnalul
lui intim, dac nu m -n el. Acolo lucrurile sun altfel dect n
rapoartele oficiale menite s mu amalizeze trnd via colegilor.
Sam tia c -mi f cusem nsemn ri personale i c le
purtam ntr-o cutie goal de sardele. mi era penibil c m
d duse de gol. White m rug s -i ar t hrtiile. S fi refuzat?
Meritau oare colegii s fac i munca lor, f r s aud un cuvnt
de mul umire i apoi s mai i trec faptul sub t cere? Nu voiam
s le provoc nepl ceri, dar nici s m port urt cu White. i
d dui, deci, nsemn rile, cu condi ia de a nu dezv lui nim nui
con inutul lor. Citi, mi restitui jurnalul i zise:
De fapt, ar trebui s iau aceste file i s le predau la
locul cuvenit. Colegii dumneavoastr sunt ni te netrebnici, care
nici un dolar; n schimb,
n-ar merita drept plat
dumneavoastr ar trebui s ncasa i onorariul ntreit. n fine,
cum dori i! V atrag doar aten ia c ve i face bine p strnd cu
grij aceste noti e. V vor fi cndva de folos. i acum, hai s -i
trezim pe faimo ii gentlemeni!
Se ridic n picioare i d du alarma. Gentlemenii ie ir la
iveal cu ochii crpi i de somn i cu fe ele buh ite. Bancroft era
gata s fac urt c i se tulburase somnul, dar deveni
41

cuviincios dup ce-l informai c a sosit mister White de la


sectorul vecin. Nu se v zuser pn atunci i prima grij a lui
Bancroft fu s -i ofere musafirului un pahar de rachiu; dar nu
d du peste omul potrivit. White se folosi de prilej pentru a trece
la un perdaf n lege, cum Bancroft, desigur, nu mai nghi ise
pn atunci. Era att de uluit, nct amu i pentru o vreme.
Apoi se repezi la White, l apuc de bra i se r sti la el.
Hei, domnule, f r mult vorb ! Vreau s
tiu cum v
cheam ?!
A i auzit doar! M cheam White.
i ce sunte i, m rog?
Inginerul- ef al sectorului nvecinat.
i are cineva dintre noi dreptul s se amestece n
treburile dumneavoastr ?
Cred c nu.
P i, vede i! M numesc Bancroft i sunt inginerul- ef al
acestui sector. Nimeni nu are dreptul s -mi porunceasc . i cu
att mai pu in dumneavoastr !
ntr-adev r, st m amndoi pe aceea i treapt ierarhic ,
r spunse calm White. Nici unul din noi nu poate s -i ordone
celuilalt. Dar cnd constat c se aduc pagube ntreprinderii n
care lucreaz amndoi, atunci are datoria s -l fac atent pe
colegul s u. Scopul vie ii dumneavoastr pare s fie butoiul cu
rachiu. Am num rat aici aisprezece oameni care, acum dou
ore, cnd am sosit, erau cu to ii be i, a a c ...
Dou ore? l ntrerupse Bancroft. Sunte i de atta vreme
aici?
ntocmai. Am cercetat desenele i m-am interesat de
autorul lor. P i, a i dus-o aici ca trntorii, n timp ce un singur
om, cel mai tn r dintre to i, a c rat n spinare tot greul!
Atunci Bancroft se repezi spre mine i-mi uier printre
din i:
Asta dumneata i-ai spus-o i nimeni altul! ncearc s
negi, mincinos ordinar i perfid!
42

Nu, r spunse White. Tn rul dumneavoastr coleg s-a


purtat ca un gentleman i nu v-a vorbit dect de bine. V-a luat
ap rarea i v sf tuiesc s -i cere i scuze.
S -i cer scuze? Nici prin gnd nu-mi trece! Rnji
batjocoritor Bancroft. Acest greenhorn nu poate deosebi un
triunghi de un p trat i- i vr n cap c e expert. Dac n-am
progresat, e din pricina lui. Toate le face pe dos i ne trage
nd r t. i acum, n loc s-o recunoasc , ne mai i brfe te n
fa a altora. A teapt numai, c ...
Nu mai continu . R bdasem luni de zile n t cere i-i
l sasem pe ace ti oameni s m cread cum voiau. Acum
sosise clipa s le ar t c se n al . l apucai deci pe Bancroft de
bra i-l strnsei att de tare, nct, de durere, nghi i n sec.
Mister Bancroft, a i b ut prea mult i a i dormit prea
pu in. Sunte i nc beat, a adar consider c n-a i spus nimic.
Eu, beat? E ti nebun! se r oi el.
Da, beat! C ci dac-a i fi treaz i a i profera injuriile cu
bun
tiin , a fi nevoit s v culc la p mnt ca pe un
derbedeu obraznic, n eles? Mai sus ine i c sunte i treaz?
Continuam s -i strng bra ul. Desigur, nu i-ar fi nchipuit
vreodat c ar putea s se team de mine; dar acum era
limpede c se speriase. Nu-i lipsea for a fizic ; dar expresia fe ei
mele p rea s -l nsp imnte... Chem n ajutor pe eful celor
doisprezece westmeni care ne fuseser
ata a i pentru
securitate:
Mister Rattler, pute i r bda ca omul acesta s m
amenin e? Oare nu sunte i aici pentru a ne ap ra?
Acest Rattler era un g ligan nalt, lat n spete, care p rea s
aib o for ct trei-patru oameni la un loc, un tip brutal i
totodat colegul preferat ntru be ie al lui Bancroft. Nu m
putea suferi i se folosi bucuros de prilej ca s - i dea arama pe
fa . Se apropie gr bit, mi apuc bra ul, n timp ce eu l mai
strngeam pe-al lui Bancroft i r spunse:
Nu, mister Bancroft, asta n-o pot r bda. B ie a ul ns
43

nu i-a rupt nc primii cior pei i cuteaz s ne nfrunte pe


noi, oameni n toat firea, s ne insulte, s ne brfeasc . Ia
mna, b iete, de pe mister Bancroft, altminteri i ar t eu ce
greenhorn de nimica mi e ti!
Provocarea m viza pe mine. De altfel, preferam, s m
r fuiesc cu el dect cu inginerul- ef... mi smulsei bra ul din
strnsoarea lui:
Eu, b ie a , eu, greenhorn? Retrage- i imediat cuvintele,
mister Rattler, c de nu, te culc la p mnt!
Tu, pe mine? Rse el. Ia te uit greenhorn-u, neghiobul
care i nchipuie c ...
Nu mai putu continua; l lovii cu pumnul n tmpl . Omul
se pr bu i ca un sac i r mase a a, buim cit. Cteva clipe,
domni t cere adnc ; apoi, unul din camarazii lui Rattler
strig :
All devils! Pe to i dracii! S privim lini ti i cum veneticul
sta l love te pe ef? Tic losul! Pe el, b ie i!
Se n pusti asupra mea. i mplntai piciorul n burt . E un
mijloc sigur pentru a-l dobor pe adversar din prima clip .
Numai c trebuie s te rezemi bine n cel lalt picior. Individul
se pr bu i. ngenuncheai rapid lng dnsul i i repezii n
tmpl pumnul meu nimicitor. M ridicai apoi, scosei pistoalele
de la bru i strigai:
Cine vine la rnd? S pofteasc !
ntreaga band a lui Rattler ar fi avut, desigur, chef s
r zbune nfrngerea camarazilor. Se uitau ntreb tori unul la
altul. Dar eu i prevenii:
Asculta i ce v spun: cine face un singur pas spre mine
sau pune mna pe arm , se alege cu un glon n sc frlie!
Crede i ce pofti i despre un greenhorn. Mi-e totuna; dar n ce
prive te un greenhorn german, vreau s v asigur c se poate
m sura oricnd cu vreo doisprezece westmeni ca voi!
Atunci Sam Hawkens trecu lng mine i rosti:
Eu, Sam Hawkens, vreau s v previn la rndul meu,
44

dac nu m -n el, c acest tn r greenhorn se afl sub deplina


mea ocrotire. Cine cuteaz s se ating de un fir de p r din
capul lui se alege cu un glon n burt . Vorbesc foarte serios;
b ga i la cap, hi-hi-hi-hi!
Dick Stone i Will Parker g sir de cuviin s se posteze
de-a dreapta i de-a stnga mea, ca s arate c sunt i ei, ntru
totul, de p rerea lui Sam Hawkens. Atitudinea lor i-a intimidat
pe agresori. Se dep rtar murmurnd n barb blesteme i
amenin ri i ocupndu-se apoi cu st ruin
de camarazii
lovi i, ca s -i readuc n sim iri.
Bancroft n elese c e mai cuminte s se strecoare n cortul
lui i s dispar . White m urm rise tot timpul cu ochii holba i.
Cl tin din cap i zise cu o uimire nere inut :
Dar, sir, e ngrozitor! N-a vrea cu nici un pre s cad n
minile dumneavoastr . Ar trebui s vi se spun Shatterhand,
ceva ca Pumn-de-fier, dac reu i i dintr-o singur lovitur s
dobor i o namil de om, tare ca stejarul. N-am mai v zut a a
ceva!
Porecla p ru s -i plac m run elului Hawkens. Chicoti
voios:
Shatterhand, hi-hi-hi-hi! Nu-i dect un greenhorn i iat
c are i un supranume. i nc unul grozav! Deh, cnd Sam
Hawkens se ocup de un greenhorn, apoi s ti i c scoate ceva
dintr-nsul, dac nu m -n el. Shatterhand, Old Shatterhand,
B trnul Pumn-de-fier! Seam n taman cu Old Firehand,
B trnul Mn -de-foc i la om al vestului, zdrav n ca ursul.
Voi ce zice i, Dick, Will?
Nu apucai s aud r spunsul lor, deoarece mi ndreptasem
toat aten ia asupra lui White, care, lundu-m de mn
i
tr gndu-m mai la o parte, zise:
mi place de dumneavoastr , sir! N-a i dori s veni i cu
mine?
Chiar dac-a dori, nu am voie, mister White.
De ce?
45

Datoria mea e s r mn aici.


mi asum r spunderea.
Asta nu ajunge, dac eu nsumi nu-mi iau r spunderea.
Am fost trimis aici, n acest sector i n-am dreptul s -l p r sesc
pn nu termin m lucr rile.
Le termin Bancroft, mpreun cu ceilal i.
Dar cnd i cum? Nu, nu! Trebuie s r mn aici.
Gndi i-v c v afla i n primejdie!
Cum a a?
Mai ntreba i? Doar v-a i f cut din ace ti oameni ni te
du mani de moarte.
Eu nu le-am f cut nimic.
Asta-i adev rat sau, mai bine zis, a fost adev rat pn
mai adineauri. Acum, ns , i-a i bu it pe doi dintre ei i
du m nia lor va fi crunt .
Se poate, dar nu m tem. Tocmai pumnii mei le impun
respect; nu vor ndr zni s m provoace; de altfel, Hawkens,
Stone i Parker sunt de partea mea.
Cum dori i. Voin a e raiul omului, dar nu o dat se
transform n iad. A fi avut nevoie de dumneavoastr . Nu ve i
refuza, sper, s m nso i i m car o bucat de drum!
Cnd?
Imediat.
Vre i s i pleca i, mister White?
Da. Am g sit aici o situa ie care-mi taie poft s r mn
mai mult dect e nevoie.
Totu i, trebuie s mnca i ceva nainte de plecare, sir!
Nu e cazul. Avem n coburi alimente berechet.
i nu v lua i r mas-bun de la Bancroft?
N-am chef.
P i, a i venit ca s discuta i cu dnsul chestiuni de
serviciu.
Negre it, ns astea le pot discuta i cu dumneavoastr .
Voi g si mai mult n elegere. A vrea, nainte de toate, s v
46

previn mpotriva pieilor-ro ii.


V-au ie it cumva n drum?
N-am v zut dect urmele lor. Acum e sezonul n care caii
s lbatici, adic mustangii, precum i bizonii pornesc spre
miaz zi; b tina ii i p r sesc satele i se apuc de vnat, ca
s - i procure carne. Kiova ii nu sunt primejdio i; cu ei ne-am
n eles n privin a c ii ferate. ns coman ii i apa ii nu vor s
tie de nimic. Ace tia nu trebuie s ne z reasc . n ce m
prive te, mi-am ncheiat lucr rile n sector
i p r sesc
regiunea. Gr bi i-v s termina i i aici! Terenul devine din zi n
zi mai primejdios. Pune i aua pe cal i ntreba i-l pe Sam
Hawkens dac nu vrea s ne nso easc .
Sam Hawkens era, fire te, gata la datorie.
De fapt, a fi vrut s lucrez. Dar era duminic , ziua
Domnului, n care fiecare cre tin ar trebui s se reculeag i s
se ocupe de ndatoririle sale suflete ti, chiar dac s-ar afla n
jungl . Pe deasupra, o zi de odihn mi se cuvenea i mie. Intrai
deci n cortul lui Bancroft i l informai c ast zi nu voi lucra i
c plec mpreun cu Sam Hawkens.
Ci du-te la dracu' i rupe i-v gtul amndoi! mi
r spunse mnios.
N-a fi b nuit atunci c aceast urare avea ct pe-aci s se
mplineasc .
Trecuser zile de cnd nu mai urcasem n a. Dere ul meu
nechez bucuros cnd i legai harna amentul. Se dovedise a fi
un cal minunat i eram de pe acum ner bd tor s -l informez i
pe b trnul Henry, me terul n pu ti, despre valoarea calului
ce mi-l d duse n dar.
C l ream voio i n acea frumoas diminea
de toamn ,
discutnd despre perspectivele marii construc ii feroviare i
despre multe altele. White mi d du sfaturi privind jonc iunea
cu sectorul lui i, c tre prnz, poposir m lng un curs de ap ,
ca s ne nfrupt m ni el. White i cerceta ul care-l nso ea
pornir apoi mai departe, n timp ce noi mai z bovir m pu in
47

t if suind.
nainte de a nc leca i a face cale-ntoars , m aplecai s
beau ap din c u ul palmei. Z rii atunci, prin transparen a
cristalin a apei, o urm pe fundul prului. P rea s fie urma
unui picior de om. I-o ar tai i lui Sam. Dnsul o cercet cu
luare-aminte i rosti:
Mister White a avut mult dreptate cnd ne-a prevenit
mpotriva indienilor.
Crezi c e o urm de indian?
Clar! Un mocasin, adic un fel de opinc indian . i
acum, cnd a i aflat, ce sim i i, sir?
Eu? Neschimbat!
Ei, a ! Doar trebuie s sim i i cte ceva, s cugeta i la
cte ceva.
La ce altceva s cuget dect c a trecut pe aici o pielero ie?!
A adar, nu v e fric deloc?
Nici nu-mi pas !
Nu v ngrijoreaz m car?
Nici asta.
Deh, nu cunoa te i pieile-ro ii!
Sper s -i cunosc. Sunt, desigur, la fel cu ceilal i oameni
i anume du mani fa
de du manii lor i prieteni fa
de
prieteni. Cum nu inten ionez s -i ntmpin cu du m nie,
presupun c n-a avea motive s m tem.
Nu sunte i dect un greenhorn i a a ve i r mne toat
via a. S nu v bizui i prea mult pe imagina ie n ceea ce
prive te felul de a v purta cu indienii, pentru c o s ias pe
dos. Ceea ce urmeaz
s
se ntmple nu e n voia
dumneavoastr . Ve i afla n curnd adev rul i n-a dori ca
lec ia ce-o ve i primi s v coste o ciozvrt bun de carne din
propriul dumneavoastr trup, dac nu chiar via a!
Cam cnd crezi s fi trecut indianul pe-aici?
S tot fie vreo dou zile. O s -i g sim urmele i n iarb ,
48

dac nu s-or fi ters ntre timp.


S fi fost o iscoad ?
O iscoad , da, n c utare de bivoli. Cum n clipa de fa
domne te pacea ntre triburile din partea locului, nu poate fi
vorba de un r zboinic n misiune. Individul a fost ct se poate
de neprev z tor, probabil un tn r.
Cum a a?
Un r zboinic ncercat nu calc ntr-o ap att de pu in
adnc
i nu las urme care s nu se tearg imediat. O
asemenea prostie n-o poate realiza dect un prost nac, un
greenhorn ro u, precum dumneavoastr sunte i unul alb, hi-hihi-hi! i greenhorn-ii albi sunt de obicei nc mai neghiobi dect
cei ro ii. S ine i minte asta, sir!
Chicoti re inut, mai mult n sinea lui, apoi se preg ti s
ncalece. Acestui Sam, dragul de el, i pl cea s - i arate
de mine, amintindu-mi cu orice prilej c m
afec iunea fa
socote te un neispr vit.
Am fi putut s ne ntoarcem pe acela i drum, dar n
calitatea mea de expert aveam datoria s studiez terenul.
F cur m de aceea un drum paralel.
D dur m astfel ntr-o vale destul de larg , cu vegeta ie
bogat ; povrni urile, str juind jur-mprejur, erau acoperite la
poale cu tuf ri , iar n cre tet cu p duri. Valea era ntins , cam
de o jum tate de or de mers i att de lin , nct o puteai
cuprinde cu ochiul pn la cap t. Abia naintaser m c iva
pa i, c Sam i struni calul i i pironi privirile n zare.
High-day! V leu! Exclam el. Uite-i! Chiar ei sunt. Capul
coloanei!
Cine? ntrebai.
Vedeam departe, n fa a noastr , vreo optsprezece-dou zeci
de puncte negre, care se deplasau ncet.
Ei, cine! M ngn Sam, foindu-se n a. Nu v e ru ine
s mai pune i asemenea ntreb ri? Ah, da, am uitat ca sunte i
un greenhorn colosal! Indivizi de teapa dumneavoastr nu v d
49

nici cu ochii holba i. Ave i, v rog, bun tatea, preastimate sir,


s ghici i ce sunt punctule ele alea la care s-au oprit frumo ii
dumneavoastr ochi!
S ghicesc? Hm! Le-a lua drept c prioare, dac n-a ti
c animalele acestea tr iesc n turme sau n grupuri de cel
mult zece laolalt ; afar de asta, dac in seama de distan ,
trebuie s constat c s lb ticiunile de colo, orict de m runte
ar p rea, sunt totu i mai mari dect c prioarele.
C prioare, hi-hi-hi-hi! Rse el. C prioare aici, la izvoarele
Canadian Riverului?! Asta le ntrece pe toate! Dar
ra ionamentul de la coad nu e chiar att de prost. ntr-adev r,
animalele de colo sunt mult mai mari dect c prioarele.
Ah, drag Sam, n-or fi cumva bivoli?
Fire te c bivoli! Bizoni autentici, veritabili, care au
pornit n pribegie; sunt cei dinti pe care-i v d anul acesta. Dar
afla i c mister White avea dreptate: bizoni i indieni. N-am
v zut dect o urm de picior indian, n schimb, bivolii, iat -i n
m rime natural n fa a ochilor no tri. Mai ave i ceva de spus
n aceast problem ?
S mergem n direc ia lor!
Binen eles.
S -i privim!
S -i privim? Adic s c sc m gura la ei? ntreb el, n
timp ce m m sura chior i surprins.
Da. N-am mai v zut bizoni i a dori s -i v d mai de
aproape.
Se de teptase n mine interesul zoologului; lui Sam lucrul i
se p rea de-a dreptul bizar. i mpreun minile a mirare i
zise:
S -i vede i i att, s -i cerceta i... ntocmai ca un b ie a
care se zgie te prin cr p tura cu tii la iepurii de cas ! Of,
greenhorn, cte mi-a fost dat s p timesc de pe urma
dumneavoastr ! Eu, unul, nu vreau s -i privim, ci s -i vn m.
n elege i? S -i vn m!
50

Azi, n sfnta zi de duminic ?


ntrebarea mi-a sc pat de pe buze f r s gndesc. Sam se
mnie de-a binelea i se r sti la mine:
Binevoi i, rogu-v , s v
ine i gura! Ce-i pas unui
westman de duminic , atunci cnd i r sar n fa primii bivoli!
Aici e vorba de carne, n eles? i nc ce fel de carne, dac nu
m n el! Pulp de bizon e mai grozav dect ambrozia din cer,
sau cum dracu-i zice, din care se nfruptau vechii zei ai
grecilor. Trebuie s -mi asigur o pulp de bizon, fie i cu pre ul
vie ii! Vntul bate n direc ia noastr ; asta-i bine. Aici, pe
stnga, n partea de nord a v ii, e soare mult; n dreapta e
umbr ; dac ne ad postim acolo, bivolii n-or s ne z reasc
u or. Haide i!
i cercet arma, pe Liddy a lui, ca s se conving dac
ambele evi sunt n ordine i i ndemn calul spre sud. mi
examinai i eu dobortorul de ur i. Observndu-m , Sam i
opri calul i ntreb :
Nu, z u, v bate gndul s participa i la vn toare, sir?
Fire te.
L sa i-v de n zbtii, dac nu dori i ca, n zece minute,
s fi i flea c ! Bizonul nu e un canar, s -l ii pe deget i s -l pui
s cnte, nainte de a v ncumeta la asemenea isprav , trebuie
s mai treac multe vijelii i zile senine peste Mun ii Stnco i.
Dar vreau s ...
T ce i din gur
i asculta i ce v spun! M ntrerupse el
cu un ton pe care nu-l mai folosise fa de mine. N-am chef s
v am pe con tiin . Ar fi s v arunca i singur n gura mor ii.
Alt dat face i ce pofti i. Acum, ns , nu v permit!
Dac nu ne-am fi avut att de bine, i-a fi dat un r spuns
ustur tor; a a ns m mul umii s tac i c l rii la pas c tre
poalele p durii. Revenind la un ton mai blnd, Sam inu s m
l mureasc :
Sunt vreo dou zeci de capete, precum v d eu. Dar
nchipui i-v c v afla i n fa a unei mul imi de o mie de bizoni
51

mugind prin savan ! Am v zut i turme de cte zece mii de


capete, dac nu mai multe. Asta era, ca s zic a a, pinea
indianului; albii i-au r pit-o. B tina ul cru vnatul, fiindc
acesta i asigur hrana; doboar att ct i trebuie. Albul, n
schimb, s-a n pustit asupra turmelor ca o fiar de prad ; dup
ce s-a s turat, nc mai ucide, numai pentru a v rsa snge.
Dac mai dureaz mult, nu r mne urm de bivol i apoi, n
scurt vreme, dispare i ultimul indian. Mai mare jalea! La fel
se ntmpl cu hergheliile de cai. G seai mii de mustangi
laolalt . Azi abia dac ntlne ti cirezi de cte o sut de capete.
ntre timp, f r a fi observa i, ajunseser m cam la patru
sute de pa i de turm . Hawkens opri calul. Bizonii p teau sub
deal lini ti i. Cel mai aproape de noi era un taur b trn, uria ,
pe care l priveam cu uimire. M sura, de bun seam , vreo doi
metri n n l ime i trei n lungime; pe atunci nu m pricepeai
nc s apreciez greutatea unui bizon; ast zi pot spune c
taurul acela cnt rea pe pu in treizeci de chintale. O mas
uria
de carne. D duse peste o b ltoac de n mol i se
b l cea ntr-nsa.
sta e conduc torul turmei, mi opti Sam. E cel mai
primejdios dintre to i. Cine l atac trebuie mai nti s - i fi
semnat testamentul. Eu mi-am ales bivoli a aia tn r din
dreapta. Fi i atent unde o pocnesc! Sub lop ica um rului,
piezi , n inim ; e procedeul cel mai sigur, exceptnd
mpu c tura n ochi. Dar cine-i nebunul care s ias n fa a
bizonului ca s -l mpu te n ochi! Sta i aici i piti i-v , cu cal cu
tot, dup tufi uri! Cnd m vor z ri, bizonii or s-o ia la fug .
Vor trece chiar pe aici. Nu cumva s v p r si i locul nainte de
m ntorc eu i v strig!
A tept pn m strecurai cu calul ntre tufi uri, dup care
porni c lare, ncet, f r zgomot. Citisem adeseori cum se
vneaz bizonul; n privin a asta nu mai aveam ce afla, dar e o
mare diferen
ntre hrtia pe care se tip resc asemenea
descrieri i inutul s lbatic unde se desf oar vn toarea.
52

Vedeam pentru ntia oar bizoni. Ce s lb ticiuni mai vnasem


pn atunci? S-ar zice c nici una, n compara ie cu aceste
fiin e gigantice i att de primejdioase. P rea c a fi n totul de
acord cu interdic ia lui Sam de a participa i eu la vn toare;
dar avea s se ntmple contrariul. La nceput, m hot rsem
s observ i s trag cu urechea; acum ns , sim eam un imbold
tn r .
puternic la ac iune. Sam pusese ochii pe o bivoli
Ru ine! mi ziceam. Pentru a a ceva nu- i trebuie curaj; un
b rbat adev rat alege taurul cel mai puternic!
Calul meu deveni foarte neastmp rat; juca mereu din
copite; nu mai v zuse nici el bizoni, i era fric i ncerca s-o ia
din loc. Abia de-l puteam re ine. Nu era oare mai potrivit s -l
mn pe urmele taurului? St team lini tit, chibzuind n sinea
mea, cump nind ntre da i nu. Hot rrea o luai sub inspira ia
momentului.
Sam se apropiase pn la vreo trei sute de pa i de turm .
D du apoi pinteni calului i porni n galop pe lng taurul cel
grozav n direc ia bivoli ei. Animalul ncremenise i nu mai avu
timpul s fug ; Sam o ajunse din urm ; v zui cum trage din
goan . Bivoli a tres ri i i nclin capul. Nu apucai s mai
observ dac se pr bu ise, deoarece ochii mei fur atra i n alt
parte.
Taurul se ncord , uitndu-se dup Sam Hawkens. Ce
animal puternic! Capul mare, fruntea bombat , coarnele
scurte, dar viguroase, ncovoiate n afar , coama deas
i
nclcit n jurul grumazului masiv i al pieptului musculos.
nf i rii sale de o for brutal , elementar , i se ad ug acum
ncordarea suprem , amenin toare a greab nului. Da, era o
f ptur extrem de periculoas ; dar la vederea ei sim eam pur i
simplu ndemnul de a m sura dib cia omului cu marea for
s lbatic , dezl n uit .
Am vrut, n-am vrut? Nu tiu nici eu. Sau poate c dere ul o
zbughise cu mine-n spinare! ni de dup tufi uri i d du s-o
ia la stnga; eu l mnai spre dreapta, n direc ia taurului.
53

Acesta m auzi i se ntoarse c tre mine; z rindu-m , i l s


capul n p mnt pentru a lua n coarne cal i c l re . Sam
r cnea din toate puterile, dar nu mai aveam r gazul s -mi
opresc ochii asupra lui. Nici s trag nu era posibil; pe de o
parte, bizonul nu se afla n b taia pu tii, pe de alt parte
calul nu voia s m asculte; se repezea nsp imntat de-a
dreptul n coarnele vr jma e. Ca s ne prind n coarne, taurul
se n epeni pe picioarele dind r t, dep rtate i i repezi capul
cu putere n sus; ncordndu-mi toat fiin a, izbutii s -l abat
un pic pe dere ul meu; se avnt dintr-un salt arcuit tocmai
dincolo, n spatele taurului; o clip doar i coarnele mi-ar fi
atins piciorul. S rir m drept n b ltoaca unde taurul se b l cea
mai nainte; mi d dui seama de situa ie i m eliberai din
sc ri; norocul meu, c ci dere ul alunec i ne pr bu ir m. Nici
ast zi nu-mi dau seama de iu eala cu care se petrecuser toate,
dar tiu c m ridicasem n picioare lng b ltoac , f r s las
pu ca din mn . Taurul se r suci i nainta n salturi stngace
n direc ia calului care se sculase ntre timp i se preg tea de
fug . Astfel, bizonul, ajungnd n dreptul evii, mi oferea
coasta lui drept int ; luai arma la ochi; sosise clipa ca
dobortorul meu de ur i s - i spun pentru ntia oar
cuvntul. nc un salt i bizonul ajunse lng dere ul meu;
ap sai pe tr gaci; taurul se opri din plin goan . S fi fost
numai spaima bubuiturii, sau l nimerisem? Nu tiam; tr sei al
doilea glon . Animalul ridic ncet capul, scoase un muget caremi p trunse toate m dularele, se cl tin cteva clipe, apoi se
pr bu i.
mi venea s chiui de bucuria izbnzii, dar aveam altceva
mai important de f cut. Calul meu, lipsit de c l re , o luase la
vale, spre dreapta, n timp ce Sam Hawkens, de cealalt parte a
v ii, galopa de zor, urm rit de un alt taur nu cu mult mai mic.
Trebuie s
ti i c bizonul, odat strnit, l urm re te pe
vn tor i se ia la ntrecere n vitez cu calul. El desf oar n
acest scop un curaj i o perseveren pe care nimeni nu i le-ar
54

b nui.
Astfel i acest taur se inea strns pe urmele c l re ului.
Hawkens era nevoit s goneasc n zigzag, f cnd piruete
ndr zne e, ceea ce obosea calul; oricum, n-ar fi putut rezista
ct bizonul. Era, deci, nevoie urgent de ajutor. Nu-mi r mnea
vreme s controlez dac taurul meu era mort sau nu; nc rcai
repede ambele evi ale dobortorului de ur i i alergai n partea
cealalt a v ii. Sam m v zu; c uta s se apropie i i ndrept
calul n direc ia mea. A fost o mare gre eal , c ci s lb ticiunea,
ntr-o situa ie
care nu-l sl bea deloc, se trezi deodat
avantajoas ; calul alerga piezi prin fa a lui. V zui cum i
pune capul n p mnt i cu o singur izbitur din coarne
arunc n sus i cal i c l re ; apoi, n timp ce victimele se
rostogoleau la p mnt, nu le d du r gaz, continund s -i atace
cu furie. Sam strig dup ajutor. M aflam la vreo sut
i
cincizeci de pa i dep rtare i nu mai aveam timp de pierdut.
Fire te c mai de aproape mpu c tura ar fi fost mai sigur ;
dar nc o clip de ov ial
i Sam ar fi fost zdrobit. Chiar
gre ind inta, speram s alung totu i dihania de lng
prietenul meu. M proptii n picioare, luai la ochi omoplatul
stng al fiarei i tr sei. Bivolul i n l a capul, de parc-ar fi
voit s adulmece i se r suci f r grab . M v zu i se repezi
spre mine, dar cu oarecare ncetineal , nct izbutii s -mi
ncarc iar i arma. Eram gata i trag tocmai cnd bestia
ajunsese la vreo treizeci de pa i de mine. Dar nu mai putea;
fuga ei ncetinise cu mult; venea cu capul atrnnd, cu ochii
injecta i i dilata i peste m sur , venea tot mai aproape, mai
aproape, ca o fatalitate oarb . Atunci ngenuncheai i dusei
arma la ochi. La gestul meu, bizonul se opri n loc i i n l
pu in capul ca pentru a m vedea mai bine. Ochii lui fioro i se
aflau n b taia pu tii mele; i slobozii un glon n ochiul drept,
altul n cel stng. O scurt cutremurare i animalul c zu.
S rii repede n picioare, ca s alerg n ajutorul lui Sam. Dar
nu mai era nevoie. Omule ul gonea spre mine.
55

Hello! l strigai. Mai tr ie ti? Nu e ti r nit?


Nicidecum! M asigur el. Numai oldul drept m doare
n urma c z turii. Ori te pomene ti c -i stngul, dac nu m n el. Nu-mi prea dau seama.
i calul?
E pierdut. Mai r sufl , bietul, ns taurul l-a sfrtecat.
Trebuie s -i curm m suferin a, s -l mpu c m. S rmanul
dobitoc! Cu bizonul cum st m? E mort?
Sper; hai s ne convingem.
Ceea ce i f cur m. Era mort de-a binelea. Atunci Hawkens,
oftnd din adncul r runchilor, zise:
Dar tiu c mi-a dat de furc boul sta b trn i brutal!
Orice vac m-ar fi tratat cu mai mult delicate e. Deh, nu te
po i a tepta de la bou s se poarte ca o doamn , hi-hi-hi-hi!
Cum de i-a venit ideea n stru nic s se lege de
dumneata?
P i, n-a i v zut cum?
Nu.
Ei, doborsem bivoli a i abia putui re ine calul, care m
ducea n galop c tre taurul sta uria . Individul s-a sup rat i
a dat s m ia n coarne. Am apelat la Liddy i am tras repede
glon ul ce mai r m sese pe eav . Se pare ns c n-am izbutit
s -l cumin esc pe adversar, c ci mi ar t o dragoste grozav ,
c reia pas de-i mai r spunde! M h r uia n fel i chip, nct
nu aveam vreme s -mi ncarc pu ca. O zvrlii ct colo, c tot
nu mai folosea la nimic; trebuia s am minile libere, ca s -mi
st pnesc mai bine calul, dac nu m -n el. Biata gloab , a
f cut ce-a putut, dar n-a reu it s scape.
Pentru c ai gre it i ai cotit brusc. Trebuia s c l re ti
n cerc; ai fi putut s - i salvezi calul.
S -l salvez? Vorbi i ca un mo neag sf tos. Nu m
a teptam din partea unui greenhorn!
Pshaw! Au i greenhorn-ii partea lor bun !
Nu zic ba. Dac nu era i aici, z ceam acum ca i
56

s rmanul meu cal, zdrobit i sfrtecat. Hai s -l vedem.


l g sir m ntr-o stare jalnic . M runtaiele i atrnau afar ;
gemea de durere. Sam ridic de jos pu ca pe care o lep dase, o
ncarc
i-i d rui bietului animal lovitura de gra ie. Apoi i
scoase harna amentul i spuse:
De-acum pot s -i in locul i s duc aua n spinare. Iat
ce ponoase tragi, dac - i pui mintea cu un bou!
Ei, da! i de unde iei alt cal?
Numai grija asta s -mi r mn ! N-am dect s prind
unul, dac nu m -n el.
Un mustang?
Da. Bizonii se afl aici, n drum spre miaz zi. Curnd se
ivesc i caii; cunosc eu regul .
M la i s asist la capturarea mustangului?
Fire te! Trebuie s-o nv a i i pe asta. Ia s -l cercet m
ni el pe taurul l b trn! Poate c mai tr ie te. Asemenea
Matusalemi au de obicei apte vie i.
Animalul era mort. Acum, c z cea nemi cat, puteam
m sura mai bine formele lui colosale. Sam i plimb ochii pe
acea enorm
suprafa
inert
i f cu o mutr
toat
indescriptibil . Cl tin din cap:
De necrezut! Absolut neverosimil! ti i unde l-a i lovit?
Unde?
Exact la fix. E un exemplar dintre cei mai vrstnici i,
desigur, a fi cump nit de zece ori pn a m da la el. ti i ce
sunte i, sir!
Ce?
Cel mai u uratic ins de pe fa a p mntului. Asta sunte i!
Oho!
ntocmai, cel mai u uratic din c i tr iesc pe lume.
N-am suferit nicicnd de asemenea boal .
Atunci v-a i mboln vit acum. E clar? V d dusem
dispozi ii s nu v atinge i de bizoni, s sta i pitulat n tufi . De
ce n-a i respectat ordinul!
57

Nu tiu nici eu.


A a! Va s zic nici nu ti i de ce. Asta nu nseamn a fi
u uratic?
Nu cred. Va fi fost vreun motiv temeinic.
Atunci trebuie s -l cunoa te i!
Poate chiar faptul c mi-ai dat un ordin i c eu, din
principiu, nu m supun la ordine.
Prin urmare, dac cineva v poart de grij i v previne
mpotriva primejdiei, atunci v nc p na i i v arunca i
orbe te ntr-nsa?
Doar n-am venit aici, n vest, ca s m feresc de
primejdiile locului!
Foarte bine. ns dumneavoastr nu sunte i dect un
greenhorn i trebuie s v p zi i. i dac n-a i voit s m
asculta i, de ce v-a i legat tocmai de animalul sta uria , de ce
nu de o bivoli , colea m run ic ?
Fiindc procedez cavalere te.
Cavalere te! Ia te uit la greenhorn-ul sta, care mi-o face
pe cavalerul, dac nu m -n el, hi-hi-hi-hi!
Se inea de burt i rdea. Pe urm , printre hohote:
Dac vi se n zare c sunte i cavaler, face i-l cel pu in pe
Toggenburg. Pentru un Bayard sau un Roland n-ave i stof .
ndr gosti i-v de o bivoli
i a tepta i zilnic n soarele
amurgului:
Pn ce iubita vine
i n vale se a ine.
i chiar n cazul sta s-ar putea s v pomeni i, spre sear ,
n calitate de hoit devorat de lupi i de vulturii negri. Un
westman, cnd se apuc de o treab , nu umbl cu cavalerisme.
Important e s ias cu folos.
P i, acesta e i cazul meu.
Cum adic ?
Am ales taurul, fiindc are mai mult carne dect o
bivoli .
58

M privi o clip descump nit, apoi strig :


Mai mult carne? Iat c tinerelul a ucis taurul pentru
carnea lui, hi-hi-hi-hi! mi vine s cred c v-a i ndoit de curajul
meu cnd am ochit bivoli a.
Asta nu, de i ar fi fost mai curajos s alegi un exemplar
puternic.
Ca s m ndop cu carne de taur? Vai, sir, c grozav de
de tept mi sunte i! Taurul sta poart pe pu in optsprezecedou zeci de ani n spinare. E un munte de piele i oase, de
tendoane i vine. Carnea de pe dnsul nu se mai cheam
carne; e tare ca pielea t b cit ; pute i s-o fierbe i sau s-o frige i
o s pt mn ncheiat , c tot nu e bun de mestecat. Orice
westman cu experien prefer bivoli a, pentru c are o carne
ginga , gustoas . Iat deci o dovad n plus c sunte i un
greenhorn perfect. N-am avut timp s v urm resc. Ia spune i,
v rog, cum s-a desf urat atacul dumneavoastr asupra
taurului?
i povestii. Dup ce terminai, m fix cu ochii holba i de
mirare, cl tin iar i din cap i rosti drept concluzie:
Cobor i n vale i aduce i calul! Avem nevoie de el ca s
transport m carnea. O lu m cu noi.
i ascultai ndemnul. Sincer vorbind, eram dezam git de
purtarea lui. nregistrase istorisirea mea f r s scoat un
cuvnt. M a teptasem m car la o vorb de laud . Dar el se
mul umi s tac
i m trimise dup cal. Totu i, nu-i purtam
pic . Nu eram omul care s pun prea mare pre pe laude.
Adusei calul. Sam ngenunche lng bivoli a r pus , i
jupui cu ndemnare coapsa dind r t i scoase la iveal
carnea.
A a! F cu el satisf cut. Avem desear o friptur cum de
mult n-am p pat. Coapsa asta i harna amentul le nc rc m n
spinarea calului dumneavoastr . Carnea o mp r im cu Will i
Dick. Ceilal i, dac , li-e poft , n-au dect s vin ncoace i s
ia r m i ele.
59

Dac strvul nu va fi consumat ntre timp de vulturi i


de alte dih nii!
A a? Mare de tept, n-am ce zice! Doar l acoperim cu
crengi i, pe deasupra, cu bolovani. Numai ursul sau vreo alt
namil ar fi n stare s -l dezveleasc .
T iai cteva crengi groase din tufi ul apropiat, adusei i
bolovani.
Acoperir m le ul bivoli ei, apoi nc rcar m halca de carne
i harna amentul n spinarea calului meu. ntrebai:
Dar taurul?
Ce s facem cu el?
Nu ne poate folosi?
Absolut deloc.
Nici pielea?
Sunte i cumva t b car? Eu, nu!
Totu i, am citit undeva c pieile de bizon net b cite se
pot p stra n a a-numitele caches.
A a, a i citit? P i, dac-a i citit, nseamn c trebuie s fie
adev rat, pentru c tot ceea ce scrie despre Vestul s lbatic e
adev rat, colosal de adev rat, nezdruncinat de adev rat, hi-hihi-hi! E drept c exist aici oameni care vneaz animalele
pentru pielea lor; am fost i eu printre ei. Dar noi nu ne
ocup m cu a a ceva i nu e cazul s c r m dup noi o piele
grea i mare ct toate zilele.
Pornir m. De i pe jos, am ajuns ntr-o jum tate de or la
tab ra noastr , situat chiar n apropierea v ii unde vnasem
primul, mai bine zis, primii doi bizoni din via a mea. Faptul c
ne ntorceam pe jos, precum i lipsa calului lui Sam strnir
senza ie.
Am vnat bizoni i un taur mi-a spintecat calul, l muri
Hawkens.
Bizoni, bizoni, bizoni! Izbucnir glasuri din toate p r ile.
Unde? Spune i, unde?
La jum tate de or de aici. Am adus o coaps . Restul v
60

apar ine.
Lu m noi restul, nici o grij ! Strig bucuros Rattler, care
se purta ca i cnd nimic nu s-ar fi ntmplat ntre noi. Unde
se afl ?
Merge i c lare pe urmele l sate de noi i o s -l g si i.
Doar ave i i ochi, dac nu m -n el!
Cte exemplare erau?
Dou zeci.
i c i bivoli a i r pus?
O bivoli .
Att? i ceilal i?
Au luat-o din loc. C uta i-i. Eu, unul, nu i-am ntrebat
pe unde vor s se plimbe, hi-hi-hi-hi!
O bivoli ! Doi vn tori i, din dou zeci de capete,
mpu c numai o bivoli ! observ cineva cu dispre .
Face i mai mult dac v in curelele, sir! Probabil c i-a i
fi dobort pe to i i chiar de dou ori pe-at ia. De altfel, ve i
mai g si acolo o pereche de tauri b trni, de cte dou decenii
fiecare, mpu ca i de tn rul nostru gentleman.
Tauri! Tauri b trni! Se auzir exclama ii. S tragi n
ni te tauri de dou zeci de ani! Numai un greenhorn e capabil de
asemenea prostie!
M rog, pute i s i rde i, dar mai nti merge i i vede i
taurii cu pricina. Afla i c greenhorn-ul mi-a salvat via a.
Ei? Cum asta?
Erau curio i s asculte povestea. Dar Sam le r spunse:
N-am chef de istorisiri. S v spun dnsul dac vrea. i
dac vre i carne, merge i de v-o lua i.
Soarele d dea n asfin it. nchipuindu- i c nici eu n-aveam
i o luar din loc. Plecar
poft de taclale, oamenii nc lecar
to i; nimeni nu voia s r mn . Nu aveau ncredere unul n
cel lalt. n lumea vn torilor cinsti i, unde domnesc raporturi
amicale, fiece vnat apar ine tuturor; ns acest spirit de echip
lipsea aici. Am aflat pe urm c , la napoiere, se aruncaser cu
61

to ii, ca ni te s lbatici, asupra bivoli ei, ncercnd fiecare, cu


certuri i blesteme, s - i taie o ct mai mare i mai bun halc
de carne.
Pe cnd erau pleca i, Sam i cu mine desc rcar m de pe cal
poverile coapsa de bizon i harna amentul. Apoi m dep rtai
cu dere ul meu, ca s -i scot z bala i s -l priponesc. mi f cui
un timp de lucru, pe cnd Sam, dincolo, g si momentul potrivit
s povesteasc lui Parker i lui Stone aventura noastr . ntre
noi se afla un cort. Astfel, colegii nu m v zur cnd m
apropiai. Din spatele cortului l auzeam limpede pe Sam:
A a e cum v spun, pute i s m crede i. Se apuc
fl c ul i se leag de cel mai mare i mai puternic dintre tauri.
Ei i l doboar dintr-un foc ca un vn tor de clasa nti.
Fire te, l-am f cut de u uratic, l-am i oc rt. Asta numai a a,
ca s nu i-o ia n cap. Acum tiu ns cu cine am de-a face.
i eu, consim i Stone. S vede i ce westman iese dintrnsul!
i ce repede! complet Parker.
Yes! nt ri Hawkens. M i b ie i, afla i c e n scut pentru
a a ceva. Pe cuvnt c e n scut! i are ni te mu chi, domnule!
N-a tras el deun zi carul nostru, la greu, singur, f r nici un
ajutor?! Unde izbe te, nu mai r sare iarba. Dar mi f g dui i?
Ce? ntreb Parker.
Nici o laud fa de el!
i de ce?
Ca s nu-l apuce fumurile.
A, nu!
Ba da! B iatul e modest, n-am ce zice. Dar nu e bine s -l
lauzi pe om n fa ; se stric
i cel mai bun caracter. S -i
spune i, ca i pn acum, greenhorn. De fapt, chiar i este, cu
toate calit ile sale de westman. nsu irile trebuiesc dezvoltate,
omul trebuie s mai nve e i s mai treac prin multe
ncerc ri.
Totu i i-ai mul umit c i-a salvat via a?
62

Nici gnd!
Z u? mi nchipui ce p rere i-o fi f cut despre tine!
Nu-mi pas de p rerea lui, dac nu m -n el. Desigur c
m socote te o canalie tmpit , nerecunosc toare. Nu face
nimic. Principalul e s nu-l apuce ifosele i s r mn om. Ca
s fiu sincer, z u c -mi venea s -l mbr i ez i s -l s rut!
Ptiu! S -l s ru i! mbr i area, mai treac -mearg , dar
s rutul... Asta nu!
i de ce, m rog? Se indign Sam.
Mai ntrebi? Nu te-ai uitat niciodat n oglind ? Nu te-ai
privit n vreo ap limpede, ca s - i admiri gra ioasa mutr ?
Obrazul sta, barba i mai ales nasul! Cui i se n zare, omule,
s te s rute pe locul unde s-ar presupune c ai gur ? Pentru
asemenea isprav se cere un ins lovit de insola ie ori cu
creierul congelat!
Hm! Afl c e tare dr gu ceea ce spui. Sunt, va s zic ,
urt! i tu drept cine te crezi? Doar nu- i nchipui c e ti
frumos? Scoate- i-o din cap! i dau cuvntul meu c , dac neam prezenta amndoi la un concurs de frumuse e, eu m-a
alege cu premiul nti, iar tu cu un loz nec tig tor, hi-hi-hi-hi!
Dar nu de asta-i vorba, ci de greenhorn-ul nostru. N-am g sit
cu cale s -i mul umesc i nici n-am s-o fac. n schimb, frigem
coapsa i-i d m por ia cea mai bun . I-o tai cu mna mea.
Merit omul! Iar mine, ti i ce am de gnd?
Ce? se interes Stone.
i fac o mare bucurie.
Cum anume?
l las s prind un mustang.
Te duci dup mustangi?
P i, am nevoie de un cal. Deocamdat , pentru vn toare,
mi-l mprumu i pe-al t u. Cum ast zi s-au ivit bizonii,
nseamn c vin i mustangii. Cred c ajunge s-o iau c lare
c tre prerie, unde am lucrat alalt ieri i am jalonat drumul.
Trebuie s se g seasc acolo mustangi;
tia au obiceiul s
63

ias n larg.
Plecai de lng cort i, trecnd pe dup un tufi , m
apropiai din cealalt parte de cei trei vn tori. Nu voiam s le
dau de b nuit c a fi ascultat discu ia.
ncinser m focul, apoi b tur m n p mnt, de ambele
laturi, cte o cr c na i sprijinir m n ele frigarea, de fapt o
i dreapt . Frta ii nfipser n ea coapsa de
crac vnjoas
bivoli
i Sam Hawkens, cu deosebit m iestrie, porni s
r suceasc ncet i cu grij frigarea. M amuzam n tain de
nf i area lui caraghioas .
Dup ce se ntoarser cu ce mai r m sese din bivoli ,
Rattler i ceilal i ne urmar pild . Aprinser cteva focuri, ns
acolo, la ei, lucrurile nu se desf urau la fel de pa nic. Fiecare
era gr bit s - i frig mai repede por ia de carne; se produse
nghesuial
i har . Pn la urm , fur nevoi i s m nnce
carnea pe jum tate crud .
Mie mi se rezervase ntr-adev r bucata cea mai bun ;
cnt rea pe pu in trei livre i o mncai toat . Dar aceasta nu
f cu pe nimeni s m cread mncau; dimpotriv , consumam
totdeauna mai pu in ca al ii. Pentru un neini iat n materie, ar
fi de necrezut ce cantitate uria de carne poate i chiar trebuie
s nghit un westman pentru a- i demonstra virtu ile.
Hr nindu-se normal, un om are nevoie, n afar de materii
anorganice, de anume ra ii de albumin i carbona i, pe care i
le procur n cantitate suficient dac tr ie te ntr-o regiune
civilizat . Omul din vest, care nu p trunde sau nu are timp s
poposeasc , uneori luni de zile, ntr-un inut populat, se
hr ne te exclusiv cu carne lipsit de carbona i; este deci nevoit
s mestece por ii enorme pentru a- i asigura organismul cu
cele necesare. C astfel consum prea mult albumin care nu
ajut nutri iei aceasta l las rece. Am v zut un b trn
vn tor devornd la prnz nu mai pu in de opt livre de carne i
cnd l-am ntrebat dac e s tul, mi-a r spuns zmbind:
N-am ncotro, s-a ispr vit carnea. Dac a i binevoi s -mi
64

da i o bucat din por ia dumneavoastr , n-a i avea mult de


a teptat pn s dispar .
n timp ce mncam, westmenii de dincolo discutau despre
vn toarea noastr de bizoni. P rea c , dup ce g siser
hoiturile celor doi tauri, i f cuser cu totul alt idee despre
prostia ce o s vr isem.
A doua zi diminea , m pref cui c vreau s ncep lucrul.
Atunci se apropie de mine Sam:
L sa i instrumentele, sir. Avem ceva mai interesant de
f cut.
Ce anume?
O s afla i. Preg ti i-v , ie im c lare.
S ne plimb m? nti munca i apoi...
Pshaw! A i muncit destul. De altfel, cred c pn la
amiaz suntem napoi. Atunci pute i, din partea mea, s
m sura i i s calcula i ct v place.
l n tiin ai pe Bancroft i pornir m. Pe drum, Sam o f cea
pe misteriosul, iar eu simulam c nu tiu despre ce e vorba.
Am parcurs traseul m surat de noi, pn am ajuns n preria de
care pomenise Sam n ajun.
S tot fi num rat n l ime vreo dou mile engleze i de
dou
ori pe-att n lungime; era nconjurat
de coline
mp durite. T iat de un pru destul de lat, preria nu ducea
lips de umezeal
i era bogat n ierburi grase. Ie eai spre
nord printr-o mic trec toare, ntre doi mun i, iar la sud se
ntindea o vale. Hawkens se opri pentru cteva clipe i m sur
ntinderea cu ochi scrut tori. Apoi ne urmar m drumul de-a
lungul prului, c tre nord. Deodat , Sam scoase o exclama ie,
i struni calul de mprumut, desc lec , trecu apa i gr bi c tre
un loc unde iarba era c lcat . Cercet locul, se napoie, urc
din nou n a i porni iar, ns nu spre nord, ci cotind n unghi
drept; astfel ajunser m, peste pu in, la marginea de vest a
preriei. Aici Sam desc leca i i l s calul s pasc dup ce l
priponi cu grij . De cnd descoperise urma, nu mai scosese o
65

vorb . Dar pe chipul lui b rbos r s rise o lumin aidoma


soarelui rev rsat peste inutul acela mp durit, n sfr it, m
ndemn i pe mine:
Desc leca i, sir i lega i-v bine calul! Vom a tepta aici.
De ce s -l leg? ntrebai eu, de i cuno team motivul.
Fiindc altminteri s-ar putea s -l pierde i. Am v zut de
multe ori cum, n asemenea situa ii, caii o zbughesc.
Ce fel de situa ii?
Adic , nu ghici i?
Hm!
ncerca i!
Mustangi?
Cum de v-a i gndit tocmai la mustangi? ntreb el,
cnt rindu-m din ochi.
P i, am citit.
Ce?
Dac nu-i legi bine, caii domestici i fug i se al tur celor
s lbatici.
Dracu' s v ia! Toate le-a i citit! Prin urmare, nu-i chip
s v fac o surpriz . De aceea mi plac oamenii care nu tiu s
citeasc .
Ai pl nuit vreo surpriz ?
Desigur.
O vn toare de mustangi?
Ei da!
N-ar fi fost posibil. Surpriza presupune s nu te a tep i
dinainte la ea. Or, dumneata, n orice caz, trebuia s mi-o
divulgi nc nainte de apari ia cailor.
Asta-i drept, hm! Afla i c mustangii au i fost pe-aici.
Te referi la urme?
ntocmai. Au trecut ieri. O avangard . Cum s-ar spune,
cerceta ii. Trebuie s
ti i c animalele astea sunt grozav de
de tepte. Au ofi eri ca n armat , iar c petenia e, de obicei, un
arm sar ncercat, puternic i curajos. Fie c pasc sau se g sesc
66

n deplasare, herghelia e totdeauna flancat de arm sari;


urmeaz iepele i abia la mijloc se afl mnjii. Asta pentru ca
arm sarii s poat ap ra mamele i puii. V-am mai ar tat n
cteva rnduri cum se prinde mustangul cu un lasso. A i
re inut?
Fire te.
V-ar pl cea s prinde i unul?
Da.
Atunci, sir, vi se ofer prilejul chiar ast zi, nainte de
prnz!
Mul umesc. N-am s m folosesc de ocazie.
All devils! Pe to ii dracii! De ce nu?
N-am nevoie de nc un cal.
Un westman nu se ntreab dac are sau nu are nevoie
de nc un cal!
Acela nu e un westman cinstit cum mi-l nchipui eu.
i, m rog, cum ar trebui s fie?
Mi-ai vorbit ieri de vn torii de strvuri, de albii care
ucid n mas bizoni, f r s aib nevoie de carnea lor. Consider
c o asemenea fapt e o f r delege fa de animale i fa de
oamenii ro ii c rora li se r pe te hrana. E ti de acord?
Sunt!
La fel cu caii. Nu vreau s le r pesc libertatea, f r s am
con tiin a c o fac de nevoie.
Frumos, sir, foarte frumos! A a s-ar cuveni s gndeasc ,
s vorbeasc i s fac orice om i cre tin. Dar cine v-a spus c
captura i un mustang, s -i r pi i
trebuie neap rat s
libertatea? V-a i exersat n mnuirea lasso-ului i e vorba s
ncerca i acuma pe viu. Limpede?
Asta-i cu totul altceva. Sunt de acord.
Bun. n schimb, pentru mine, lucrul e serios. Trebuie s mi fac rost de un cal. V-am mai spus-o i repet: s v ine i
bine n a, s v struni i bine calul n clipa cnd lasso-ul se
strnge i urmeaz smucitur . Dac nu, ve i fi aruncat din a,
67

mustangul o ia la goan i v trage dup el. Atunci v pomeni i


f r cal i ajunge i pedestra de rnd, cum sunt eu n clipa de
fa .
Ar fi vrut s continue, dar t cu deodat
i-mi ar t cu
mna defileul dintre cei doi mun i situa i la cap tul nordic al
preriei. Ap ruse acolo un cal, unul singur, un cal liber. Se
plimba ncet, f r s se ating de ierburi, i ntorcea capul
cnd ntr-o parte, cnd n alta i tr gea aerul pe n ri.
l vede i? opti Sam.
De emo ie, vorbea n oapt , de i calul nu putea s ne
simt .
Nu v spuneam eu c sosesc? la de colo e un cerceta ,
care a luat-o naintea hergheliei pentru a vedea dac inutul e
i adulmec n toate
sigur. Viclean arm sar! Cum scruteaz
direc iile! Pe noi nu ne poate auzi, ne bate vntul n fa ;
tocmai de aceea am ales locul acesta.
Deodat , mustangul porni la trap; alerg nainte, o coti la
dreapta, pe urm la stnga i disp ru n defileul de unde
ap ruse.
L-a i observat bine? ntreb Sam. Ct de chibzuit se
poart
i cum folose te fiecare tufi sau ridic tur de teren ca
s nu fie v zut! Un cerceta indian n-ar face-o mai bine.
Adev rat. Sunt de-a dreptul uluit!
Acum s-a ntors la ai s i, ca s raporteze patrupedului
s u comandant c nu e nici o primejdie. Dar se n al , hi-hi-hihi! Pun r m ag c n cel mult zece minute vor fi aici. B ga i de
seam ! ti i cum o s proced m?
Ei?
Dumneavoastr c l ri i repede napoi, c tre ie irea din
prerie i a tepta i acolo. Iar eu o iau c lare n jos i m ascund
n p dure. Cnd sose te herghelia, o las s treac i m reped
apoi pe urmele ei. Atunci caii o vor lua la goan nspre
dumneavoastr ; ie i i deci la iveal i mustangii fug nd r t, n
direc ia mea. i h ituim a a ncolo i ncoace, pn ce ne
68

alegem doi cai din cei mai buni; pe ace tia i prindem; l p strez
pe cel care mi-o pl cea mai mult, iar celuilalt i d m drumul.
Suntem n ele i?
Nu m pricep deloc la vn toarea de cai; n schimb,
dumneata e ti me ter, deci trebuie s - i execut ntocmai
poruncile.
Well, ave i dreptate. Am inut destui mustangi ntre
coapsele mele; i-am strunit i st pnit; pot spune c n-a i
nimerit-o r u zicndu-mi me ter. i acum, pleca i de-aici,
altminteri trece timpul i noi nu am ajuns nc la fa a locului.
nc lecar m din nou i o pornir m n direc ii diferite; el
spre nord, eu spre sud, pn la intrarea prin care p trunsesem
n prerie. Cum dobortorul meu de ur i era prea greoi pentru
ac iunea ce ne a tepta, stnjenindu-mi mi c rile, m-a fi lipsit
deocamdat de el; dar citisem i auzisem c un westman serios
se desparte numai atunci de pu ca lui cnd e absolut sigur c
nu-l pnde te nici un pericol. Ceea ce, evident, nu era cazul. n
orice clip se putea ivi un indian sau o s lb ticiune; mi p strai
de aceea pu ca, strngndu-i cureaua ca s nu m loveasc n
timpul mersului.
Acum a teptam cu nfrigurare apari ia cailor. M oprisem la
marginea preriei, lng p dure, legasem cap tul lasso-ului de
oblnc i la ul mi-l a ezasem dinainte, ca s -l am la ndemn .
Hotarul de jos al preriei era att de departe, nct din locul
unde m aflam n-a fi putut z ri apari ia mustangilor.
Animalele nu puteau s intre n cmpul meu vizual dect dup
ce Sam i-ar fi gonit spre mine.
Nu trecu nici un sfert de or i z rii n dep rtare o mul ime
de puncte negre care se ngro au repede n timp ce urcau
panta. Mai nti de m rimea unor rndunele, p reau s capete
pe rnd dimensiunile unor pisici, apoi ale unor cini sau vi ei,
pn cnd se apropiar suficient, ca s - i arate propor iile
reale. Erau mustangii, care, n goan s lbatic , se ndreptau
spre mine.
69

M rea
era priveli tea ce-mi ofereau aceste splendide
animale! Coamele lor fluturau n vnt, cozile p reau ni te
penaje n zbor. Erau cel mult trei sute de capete i totu i
p mntul se cutremur sub copitele lor. Un arm sar b lan
alerga naintea celorlal i, un exemplar minunat, care te ispitea
s -l prinzi, dar nici unui vn tor din prerie nu i-ar trece prin
gnd s c l reasc pe un b lan: animalul, vizibil de departe, lar tr da du manului.
Sosise momentul s m ar t. Ie ii dintre copaci i efectul se
produse fulger tor; b lanul din fruntea hergheliei s ri nd r t,
ca i cnd ar fi fost lovit de un glon ; herghelia se opri brusc;
un forn it puternic i nfrico at. Asta nsemna: Escadron,
stnga-mprejur!
i b lanul o lu la goan c tre coada
hergheliei pentru a- i ntoarce trupa napoi, la baza de pornire.
i urmam la pas; nu eram gr bit. tiam c Sam i va goni
iar i n direc ia mea. ntre timp m izbi un am nunt pe care
c utam s -l deslu esc. De i mustangii nu se opriser n fa a
mea dect o frac iune de secund , mi se p ruse totu i c unul
dintre ei n-ar fi cal, ci catr. Poate m n elam, ns aveam
impresia c nu. Mi-am propus s fiu atent a doua oar . Catrul
se g sea n primele rnduri, chiar dup conduc torul b lan;
p rea deci nu numai acceptat de ceilal i mustangi, dar i
investit cu un rang nalt.
Nu trecu mult i herghelia se apropie iar i de mine, dar,
v zndu-m , f cu din nou calea ntoars . Jocul acesta se
repet nc o dat i atunci constatai c nu m n elasem: era
un catr printre ei, un catr arg, cu dungi negre pe spinare.
F cea asupr -mi o impresie foarte bun . n pofida capului s u
mare i a urechilor lungi, era un animal deosebit de frumos.
Catrii sunt mai potoli i dect caii, au c lc tura mai sigur
i
nu ame esc pe marginea pr pastiei. Aceste calit i trag
considerabil n cump n . Fire te c trebuie inut cont i de
nc p narea lor. Am v zut catri care preferau s fie biciui i
de moarte dect s se mi te cu un pas, de i nu erau mpov ra i
70

i nici drumul nu era r u. Nu voiau i basta!


Mi se p rea c acest catr d dea dovad de mult vitalitate.
Ochii i luceau mai inteligent, mai sc p r tor dect cei ai cailor;
de aceea, mi-am pus n gnd s -l prind. Se vede treaba c
fugise de la st pnul s u, n toiul unei vn tori de cai s lbatici
i r m sese n familia mustangilor.
i iat c Sam gonea din nou spre mine ntreaga trup . Ne
apropiasem att de mult unul de cel lalt, nct ne vedeam clar.
Mustangii nu mai aveau ncotro: nici s nainteze, nici s se
ntoarc . Se repezir deci n l turi. i urm ream pas cu pas.
i l v zui pe catr la mijloc.
Herghelia se desp r i n dou
Alerga mpreun cu b lanul. Era un animal neobi nuit de iute
i de perseverent. M a inui n apropiere. Sam p rea s fi pus
ochii pe acela i grup.
Haide, ne arunc m n mijlocul lor, sir! Eu o iau pe
stnga, dumneavoastr pe dreapta! mi strig el.
D dur m pinteni cailor. Nu numai c
inur m pasul cu
mustangii, dar ne i apropiar m de ei cu atta iu eal , nct i
ajunser m din urm nainte s fi atins liziera p durii. Acolo, n
i ncercar s
p dure, nu le convenea s intre. Se ntoarser
treac de noi. Ca s le t iem calea, gonir m unul spre cel lalt;
caii se ngr m dir ca un crd de or t nii n care a p truns
uliul. B lanul i catrul nir dintre ai lor, galopnd printre
noi; ne luar m dup ei. l auzii pe Sam, care- i rotea lasso-ul n
jurul capului, gata s -l lanseze:
Va s zic tot greenhorn a i r mas! i ve i r mne n veci!
De ce?
A i pus ochii pe b lan. Curat ca un greenhorn, hi-hi-hihi!
I-am r spuns, dar nu m auzi. Rsul lui zgomotos mi
acoperi cuvintele. Poftim, crede c -l urm resc pe b lan! N-are
dect s-o cread ! L sai catrul n pace i mnai n l turi, unde
mustangii sfor iau i nechezau speria i, nv lm indu-se i
alergnd f r int . Sam se apropiase de catr tocmai bine ca
71

s poat arunca lasso-ul. La ul nimeri precis i se ncol ci n


jurul gtului. Acum, c l re ul trebuia s strng zdrav n frul
i, a a cum m sf tuise att de grijuliu pe mine, s schimbe
direc ia calului cu o sut optzeci de grade, ca s reziste
smuciturii n clipa cnd lasso-ul se va fi ntins la maximum.
Sam proced ntocmai, dar cu o secund prea trziu; calul lui
nc nu se ntorsese bine i nc nu se proptise n picioare,
cnd smucitur , extrem de puternic , l smulse din loc. Sam
Hawkens zbur din a, f cu o tumb splendid prin aer i c zu
la p mnt. Calul i reveni i alerg de-a lungul lasso-ului care,
n felul acesta, se destinse. Iar catrul, care se inuse tare,
profit de r gaz; porni la galop tr gnd dup sine i calul
lasso-ul fiind bine legat de oblnc i o lu spre largul preriei.
D dui fuga la Sam, s v d dac nu e r nit. Omule ul se
ridicase ntre timp i mi strig speriat:
La naiba! Uite c mr oaga lui Dick Stone o terge cu
catr cu tot! Nici m car adio nu mi-a spus, dac nu m -n el!
E ti lovit?
Nu. Desc leca i rapid i da i-mi calul dumneavoastr .
Am nevoie de el.
La ce?
Se n elege c
pentru a-i ajunge pe fugari. Hai,
desc leca i, f r vorb !
M opun categoric! Ri ti s mai faci o tumb i atunci sar duce dracului amndoi caii.
mi ndemnai calul iar i pe urmele catrului, care o luase
o bun bucat nainte, dar intrase n conflict cu calul lui Sam.
Unul tr gea ntr-o parte, altul n cealalt
i se ncurcau
reciproc, lega i fiind de acela i lasso. i ajunsei deci repede din
urm . Nici nu g sii necesar s m folosesc de lasso-ul meu, ci
apucai lasso-ul lui Sam, care lega amndou animalele i mi-l
nf urai bine n jurul minii. Acum eram sigur c voi supune
catrul. l l sai mai nti s alerge, pe urm pornii la galop cu
ambii cai dup el. Totodat tr geam din ce n ce mai tare de
72

funie, nct la ul se strngea necontenit. Puteam s dirijez


astfel animalul, s -l st pnesc destul de bine. M pref cui c
sl besc lasso-ul i l ndemnai pe catr s fac un ocol i s
ajung n dreptul lui Sam. n sfr it, strnsei la ul cu atta
putere, nct fugarul nu mai avu sc pare. i pierdu r suflarea
i c zu.
ine i-l bine pn pun mna pe tic los. Apoi da i-i
drumul! mi strig Sam.
S ri i, n ciuda faptului c animalul c zut zvrlea violent
din picioare, se lipi de el.
Acum! ordon Sam.
Slobozii strnsoarea. Catrul i reveni i se s lt n sus.
Atunci Sam, la iu eal , se coco
n spinarea lui. Animalul
st tu cteva clipe nemi cat, ca ncremenit de spaim ; ncepu
apoi s sar ba nainte, ba nd r t. Deodat , se repezi brusc,
pe toate patru picioarele n l turi, se cabr ca o pisic furioas .
Dar Sam, m run elul, se inu bine.
Nu m d el jos! mi strig . Acum o s - i ncerce ultima
ans i o s-o ia la goan . A tepta i aici; l potolesc eu i-l aduc
napoi!
De data asta, Sam se n el . Catrul nu o lu la goan , ci
se arunc fulger tor la p mnt, dndu-se de-a berbeleacul.
Bietul Sam! Putea s -i frng gtul. Fu nevoit s descalece.
Cobori i eu de pe cal, apucai lasso-ul care se tra pe p mnt
i-l nf urai n jurul unei tufe puternice, ntre timp, catrul,
eliberat de c l re , s ri din nou n picioare, ncerc s-o
zbugheasc , dar tufa rezist ; lasso-ul se ncorda i la ul se
strnse n jurul gtului; animalul se pr bu i iar i la p mnt.
Retras mai la o parte, Sam Hawkens i pip ia coastele,
oldurile i f cea o mutr de parc ar fi mncat varz acr cu
magiun de prune. Zise:
L sa i-o dracului de bestie! Pe asta n-o domole te
nimeni, dac nu m -n el.
Att ar mai lipsi! Nu m las eu umilit de un catr al c rui
73

tat n-a fost gentleman, ci m gar sadea. Va trebui s asculte.


Fii atent!
Slobozii lasso-ul i m a ezai, cu picioarele desf cute, pe
animalul culcat. Cum sim i c - i recap t r suflarea, se i
ridic de jos cu mine n spinare. Acum, nainte de orice, era
nevoie de o puternic strnsoare a genunchilor i ntru aceasta
l dep eam cu mult pe micul Sam. Coastele calului trebuie s
se moaie ntre coapsele c l re ului; animalul i simte
m dularele strivite i se nsp imnt de moarte. n timp ce
catrul, dup vechea-i metod , ncerca s m arunce la
p mnt, cum procedase adineauri cu Sam, apucai lasso-ul ce-i
atrna de gt i l f cui colac, inndu-l strns lng la . De
cte ori observam c animalul d dea s se culce, spoream
strnsoarea la ului; cu aceast manevr i cu for a genunchilor
ineam catrul n picioare. Era o lupt crunt , cum s-ar spune,
corp la corp; n du eam din to i porii, dar catrul asuda i mai
tare; trupul i era leoarc
i botul mpro ca fulgi mari de
spum . Mi c rile i deveniser mai slabe i mai necontrolate;
forn itul mnios trecu ntr-un fel de tuse seac . Apoi animalul
se culc sub mine, nu din voia lui, ci din sl biciune. R mase
a a, lini tit, cu ochii da i peste cap. Atunci r suflai i eu adnc;
m sim eam ca i cnd s-ar fi rupt n mine toate vinele i
tendoanele.
Heavens, cerule, ce om! strig Sam. Sunte i mai tare
chiar dect animalul sta! De-ar fi s v privi i n oglind , v-a i
speria.
Cred i eu!
V-au ie it ochii din cap, buzele vi s-au umflat, f lcile s-au
nvine it.
Asta pentru c un greenhorn nu se d b tut cu una, cu
dou , pe ct vreme un me ter n vnatul mustangilor, fiind
mai de tept, se las p guba . Binen eles, dup ce i se
ntmpl ca propriul s u cal s se aga e de un catr i s-o
porneasc , n doi, la plimbare.
74

M privi mai mult dect jalnic i m rug plng re :


i cel mai destoinic
Ci t ce i odat , sir! V asigur c
vn tor o poate p i la fel. A i avut ieri i azi dou zile bune.
Sper s mai apuc i altele. n schimb, pentru dumneata
au fost tare proaste. Ce- i fac, ca s spun a a, oscioarele?
Habar n-am! Le voi cerceta mai trziu. De ndat ce m
simt mai bine, m apuc s le num r. Deocamdat , mi par
zdrobite. De cnd m
tiu, n-am nc lecat asemenea dobitoc.
Sper c l-a i nv at minte!
i se
Nu-l vezi cum zace sfr it de puteri, mai-mai s
rup inima! S -i punem aua i z bala. l ncaleci i porne ti
spre cas .
P i, o s - i arate iar n ravul!
Ba deloc! A p timit destul. E un animal de tept i o s te
po i felicita c l-ai prins.
Cred i eu. De altfel, pusesem de la nceput ochii pe el. n
schimb, dumneavoastr , alegndu-l pe b lan, a i f cut o mare
prostie.
E ti convins?
F r ndoial .
Nu asta te ntreb. Vreau s
tiu dac e ti convins c -l
alesesem pe b lan.
Atunci, pe care?
Tot pe catr.
Ei, las-o ncurcat !
Oi fi eu greenhorn, dar atta lucru tiu i eu: un cal
b lan nu se potrive te cu vn torul din Vestul s lbatic.
Catrul, ns , mi-a pl cut de la prima ochire.
V pricepe i la cai, nimic de zis!
A dori s te pricepi i dumneata tot att de bine la
oameni, drag Sam! i acum vino s ridic m animalul de jos.
Am sculat catrul n picioare. St tea supus i tremura tot.
Nu se mpotrivi nici cnd i-am pus aua, nici cnd i-am vrt
z bala ntre din i. i cnd Sam l nc leca, d du ascultare
75

frului, ca un cal domestic, obi nuit cu c l ria.


A mai avut st pn, constat m run elul. i st pnul
trebuie s fi fost un bun c l re . E evident. O fi fugit de acas .
ti i ce nume-i dau?
Ei?
Mary. Am c l rit cndva un catr cu numele sta. Ce
nevoie s -mi mai bat capul ca s -i g sesc alt nume?!
A adar, catrul Mary i pu ca Liddy?
Exact. Dr gu , nu-i a a? Iar acum, da i-mi voie s v cer
un mare hatr.
Bucuros. Ce dore ti?
S nu vorbi i nim nui despre p ania mea! V voi fi
profund recunosc tor.
Prostii! Doar e un lucru de la sine n eles i nu e nevoie
de recuno tin .
Totu i vi se cuvine. Ce-ar mai rde banda din tab r
dac ar afla cum s-a pricopsit Sam Hawkens cu noua i
gra ioasa lui Mary! Ar face un haz teribil. Dac nu divulga i
nimic, am s ...
Taci, te rog! L-am ntrerupt. E p cat s - i mai ba i gura
n leg tur cu afacerea asta. E ti dasc lul i prietenul meu. Nu
mai am nimic de ad ugat.
Ochi orii lui mici i juc u i se umezir
i l auzii strignd
cu entuziasm:
Da, sunt prietenul dumneavoastr , sir. i dac-a
ti c
m ndr gi i ni elu , ar fi o nespus bucurie i mngiere
pentru b trna mea inim .
i ntinsei mna:
Drag Sam, pot s - i fac aceast bucurie. Fii sigur c -mi
e ti foarte apropiat, s zicem ca un... Ei! Ca un unchi
cumsecade i curajos, i ajunge?
Pe deplin, sir, pe deplin! Sunt fericit. i de fericire sunt
gata s v satisfac, chiar acum, orice dorin . Vre i... vre i... de
pild , s-o m nnc pe Mary, sub ochii dumneavoastr , cu piele
76

i p r cu tot? Sau prefera i s m transform n marinat , s m


fac tocan i s m nghit eu nsumi? Sau...
Stai! l-am oprit, amuzat. Ar fi s te pierd n ambele
cazuri; n primul rnd, ai cr pa, n al doilea, ai muri de
indigestie, pentru c i-ai consuma i peruca, iar stomacul n-ar
mistui-o. Mi-ai f cut destule servicii i sper s -mi mai faci
destule i de-aci ncolo. R mi, a adar, n via , mpreun cu
Mary i mai bine vezi s ajungem ct mai repede n tab r .
Vreau s lucrez.
S lucra i! Ca i cnd aici a i fi stat degeaba! Dac nici
asta n-a fost munc , atunci nu mai tiu cum s -i zic.
Legai cu lasso-ul calul lui Dick Stone de-al meu i
pornir m. Mustangii, fire te, disp ruser de mult; catrul
asculta supus de c l re ul s u, nct Sam exclam de repetate
ori n cursul drumului:
Are coal Mary asta! coal bun ! Simt i constat la
fiece pas c voi c l ri, de azi ncolo, ca niciodat . i aminte te
cele nv ate mai demult i uitate apoi n familia mustangilor.
Cred c n-are numai temperament, ci i caracter.
i dac nu-l are, po i s i-l formezi dumneata. Nu-i nc
prea b trn .
Cam c i ani i da i?
Cinci, nu mai mul i.
Exact p rerea mea. Voi controla mai pe urm dac-am
apreciat bine. Numai dumneavoastr v datorez animalul. Am
avut dou zile rele, foarte rele, iar dumneavoastr glorioase. A i
fi b nuit oare c ve i nv a att de repede, una dup alta i
vn toarea de bizoni i cea de mustangi?
De ce nu? Aici, n vest, trebuie s te a tep i la orice. Sper
s -mi nsu esc i alte soiuri de vn toare.
Hm! Da. V urez s v descurca i la fel de bine. Mai cu
seam ieri via a v atrna de un fir de p r. Prea v-a i expus. Nu
uita i c sunte i un greenhorn. ade b iatul cuminte, las s se
apropie taurul i-l plesne te drept n ochi! Unde s-a mai
77

pomenit a a isprav ? Sunte i nc ageamiu, nesocoti i puterea


bizonului. Alt dat fi i mai prudent i nu v ncrede i prea
mult n tiin a dumneavoastr ! Vn toarea de bizoni e extrem
de primejdioas . N-o ntrece dect una singur .
Care?
Cea de ur i.
Nu cumva te referi la ursul negru cu botul galben?
La baribal? Nicidecum! Acela e un animal pa nic i
blajin, pe care l-ai putea deprinde s calce rufe i s tricoteze.
M refer la ursul grizzly, ursul cenu iu din Mun ii Stnco i.
Cum a i citit de toate, probabil c l-a i ntlnit i pe dumnealui
prin c r i.
Da.
Bucura i-v c nu v-a ie it n cale. Cnd se ridic n
labele dinapoi, e cel pu in cu dou picioare mai nalt ca
dumneavoastr ; dintr-o mu c tur v face capul chis li , iar
cnd e atacat i l apuc furia, nu se las pn nu-l sf ie i
nu-l nimice te pe adversar.
Sau adversarul pe el.
Oho! Din nou iese la iveal ct de u uratic sunte i.
Vorbi i de ursul acesta puternic i de nenvins cu o nep sare de
parc-ar fi vorba de ursule ul sp l tor, m runt i pa nic.
Nu-l subapreciez chiar atta. ns de nenvins, cum zici
dumneata, nu cred s fie. Orice fiar poate fi nvins , deci i
ursul grizzly.
i asta a i citit-o?
Da.
Hm! Nu cred c tocmai c r ile multe prin care a i umblat
sunt pricina neseriozit ii de care da i dovad . Sunte i doar un
b iat destul de n eleg tor, dac nu m -n el. A i fi n stare s
ataca i un grizzly a a cum a i f cut ieri cu bizonii?
Dac n-a avea ncotro, da!
Dac n-ar avea ncotro! Auzi neghiobie! Orice om are
ncotro, numai s vrea.
78

Adic , dac e la , o poate lua la s n toasa. Asta vrei s


spui?
Aici nu e vorba de la itate. Nu e nici o ru ine s fugi din
fa a unui grizzly. i, dimpotriv , dac -l strne ti, e curat
sinucidere.
n cazul acesta, p rerile noastre difer . Dac m atac
prin surprindere i nu-mi las timp s fug, trebuie s m ap r.
Dac se d la un prieten, trebuie s -i sar prietenului n ajutor.
Iat dou mprejur ri n care nu pot i n-am dreptul s-o terg.
Afar de asta, mi nchipui c un westman curajos atac ursul
grizzly chiar dac nu e strict nevoie, pentru a face inofensiv o
i, la urma urmei, pentru coapsele i
fiar att de periculoas
labele ei, care trebuie c au un gust delicios.
incorigibil
i
m
tem
pentru
pielea
Sunte i
dumneavoastr . S -i mul umi i Cerului dac n-o s face i
nicicnd cuno tin
cu asemenea coapse i labe! De i sunt
convins c nu exist pe lume delicates mai gustoas ; ntrece
pn i carnea de bivoli .
Cred c aici n-ai motive s tremuri pentru soarta mea.
Ori exist i prin p r ile astea ur i cenu ii?
De ce n-ar exista? Ursul grizzly se plimb prin ntregul
masiv muntos; urmeaz cursul apelor i p trunde uneori pn n prerie. Pe cine-l simte, vai de capul lui! Mai bine s nu
vorbim!
N-am fi b nuit nici unul c n ziua urm toare vom relua
tem
i nc la un mod cu totul diferit, c ci s lb ticiunea att
de temut ne va ie i n cale. De altminteri, nici nu mai aveam
timp de taifas; ajunseser m la tab r . n lipsa noastr , echipa
naintase cu m sur toarea o bun bucat de drum. Bancroft i
cei trei exper i ai s i se puseser temeinic pe treab ; voiau s
arate ce pot. Apari ia noastr strni senza ie.
Un catr, un catr! De unde-l ai, Hawkens? Ia spune! De
unde?
Mi-a fost expediat direct pe adresa mea, r spunse Sam
79

cu toat seriozitatea.
Imposibil! De la cine, cum?
Prin po t , recomandat expres, cu banderol
i timbru
de doi cen i. Dori i s v ar t?
Unii izbucnir n rs, al ii njurau. Dar Sam i atinsese
scopul: nu-l mai ntrebar nimic. Nu tiu dac barem cu Dick
Stone i cu Will Parker s-a dovedit mai comunicativ, c ci m-am
al turat repede echipei, apucndu-m de m sur tori. Pn n
asfin it, naintar m att de departe, nct a doua zi diminea
ar fi fost s continu m m sur torile n valea unde ap ruser
bizonii. Seara, discutnd cu Sam, l ntrebai dac nu cumva
exist riscul de a fi opri i din lucru de c tre al i bizoni, care,
dup
toate aparen ele, i aveau drumul pe-acolo. Noi
cu o trup de avangard ; ne puteam
f cuser m cuno tin
a tepta s apar i grosul turmei. Dar Sam era de alt p rere:
Nici pomeneal , sir! Bizonii nu sunt mai pro ti dect
mustangii.
Avang rzile fug rite de noi i-au avertizat ntreaga trup .
Vor lua, cu siguran , alt direc ie i se vor feri cu str nicie s
mai treac pe-aici.
Cum se cr p de ziu , ne mutar m tab ra n partea
superioar a v ii. Hawkens, Stone i Parker n-au participat la
mutarea corturilor:
Sam i pusese n gnd s - i mai dreseze catrul, iar Stone
i Parker l nso ir n prerie, spre locul unde fusese capturat
animalul i care se preta destul de bine pentru antrenamente
de c l rie.
Noi, exper ii, ne ocupar m mai nti cu fixarea jaloanelor, la
care ne ajutar
i c iva dintre oamenii lui Rattler, n timp ce
dnsul, mpreun cu al i chiulangii, hoin rea prin mprejurimi.
Am ajuns pn n zona unde doborsem cei doi tauri. Spre
mirarea mea, constatai c
taurul cel b trn disp ruse.
Cercetar m terenul i descoperir m o dr lat , care se pierdea
n p durice; iarba fusese c lcat pe o l ime de vreo doi co i.
80

Extraordinar! Cum e posibil? exclam Rattler. Cnd am


fost aici dup carne, i-am cercetat ndeaproape pe amndoi
taurii. Erau mor i. i uite c b trnul mai era n via !
Crezi? l ntrebai.
P i! Ori v -nchipui i c un bivol mort mai poate s se
scoale i s plece?
Nu e musai s plece. S-ar putea s -l care cineva.
A a? i cine, m rog?
Ni te indieni, de pild . Am descoperit mai sus urma unui
picior de indian.
Z u? Mult minte mai zace n capul unui greenhorn! Pe
unde dracu' s fi venit indienii?
Or fi venit pe undeva.
P i, sigur! Se vede c au c zut din cer. Altminteri, ar
trebui s le z rim urmele. Or, a a, e imposibil s fie vorba de
indieni. Adev rul e c bivolul a mai avut via n el i, cnd s-a
trezit, a luat-o tr spre p durice; acolo, desigur c
i-a dat
duhul. Hai s vedem!
Porni cu oamenii lui de-a lungul drei. Se a tepta, probabil,
s merg i eu. Dar nu m-am dus. mi displ cuse arogan a cu
care mi-a vorbit. i, apoi, aveam treab . n fond, mi-era
indiferent ce-a devenit hoitul b trnului taur. M apucai de
lucru. Dar nici n-am atins bine jalonul, c din p durice
str b tur concomitent cteva strig te de spaim . R sunar
vreo trei mpu c turi, dup care vocea lui Rattler:
Sus, n copaci, iute! Altfel sunte i pierdu i! sta nu tie
s se ca re!
Care sta? De cine vorbea? n clipa aceea unul din
oamenii lui Rattler ni din p durice, ca i cnd moartea l-ar fi
apucat de mnec .
Ce-i, ce s-a ntmplat? i strigai.
Un urs, un urs uria , un grizzly! Anun el, n timp ce
gonea ca din pu c pe lng mine. Atunci se auzi un glas
ngrozit, cutremur tor:
81

Ajutor, ajutor! V leu, m-a prins!


A a nu url dect un om care vede cum se casc naintea
lui gura mor ii. Omul se afla, deci, n mare primejdie; trebuia
s -i vin n ajutor. Dar cum? mi l sasem pu ca n cort, ca s
nu m deranjeze la lucru. Nu fusese o impruden , de vreme ce
noi, exper ii, ne aflam sub ocrotirea unor oameni narma i. S
m fi repezit mai nti pn la cort? ntre timp, bietul om ar fi
fost sf iat. Trebuia s sar imediat n ajutorul lui. Nu aveam la
mine dect cu itul i cele dou pistoale. Dar ce fel de arme sunt
astea mpotriva unui urs grizzly? Acesta e o rud apropiat a
i apar ine, mai mult
ursului din pe teri, specie azi disp rut
timpurilor preistorice dect prezentului. Atinge o lungime de
nou picioare. Mai trziu aveam s r pun namile din acestea
care cnt reau cte cinci sute de kilograme. For a mu chilor
s i e colosal ; tr te dup el cu u urin un cerb, un mnz
sau o junc de bizon. C l re ul nu poate s -i scape dect dac
posed un cal extrem de iute i rezistent la fug ; altfel, ursul
cenu iu l ajunge din urm . Datorit uria ei sale puteri,
curajului i perseveren ei f r margini, r punerea unui grizzly
este considerat de indieni ca un act de vitejie suprem .
M n pustii, a adar, n p durice. Urma ducea pn departe
n interior, unde cre teau copaci nal i. Pn acolo l trse
ursul pe taur. i tot de acolo venise. Iat de ce nu-i z riser m
urma; se tersese sub greutatea hoitului trt.
Clipa era grea. n spate vociferau colegii mei, exper ii,
alergnd spre corturi ca s - i aduc armele; n fa a mea ipau
westmenii i r cnetul celui c zut n ghearele ursului sf ia
v zduhul.
M apropiam n salturi; auzeam acum i morm itul
ursului. De fapt, expresia nu e proprie, pentru c tocmai asta l
deosebe te pe uria ul grizzly de celelalte specii de ur i: dihania
nu morm ie. Sunetul ce-l scoate la mnie sau durere e un
horc it, o gfial ciudat , puternic , precipitat .
n sfr it, ajunsei la fa a locului. Iat
i trupul bizonului,
82

complet sfrtecat. n dreapta i n stnga mea strigau


westmenii urca i n copaci i sim indu-se acolo n oarecare
siguran , pentru c nu s-a mai v zut, dect rareori, ca un
grizzly s se ca ere n copac. Drept n fa , dincolo de le ul
taurului, cineva ncercase s se urce ntr-un copac, dar fusese
surprins de urs. Omul atrna acum sprijinit cu pieptul de o
crac
i mbr i nd trunchiul copacului, n timp ce ursul,
ridicat n dou labe, rcia cu ghearele coapsa i pntecul
nenorocitului. Bietul om era sortit mor ii! Nu-l mai puteam
salva i, dac m-a fi ntors n acea clip , nimeni n-ar fi avut
dreptul s -mi repro eze ceva. ns priveli tea m impresiona
teribil. Ridicai de jos una din pu tile abandonate de westmeni.
Din p cate, nu mai avea gloan e. Atunci m r sucii brusc, s rii
peste hoitul bizonului i, din toate puterile de care dispuneam,
izbii n c p na ursului cu patul pu tii. Ridicol ncercare!
Pu ca se sf rm ca sticla; nici cu securea de m cel rie nu
crapi o asemenea east . Ob inui totu i un oarecare succes:
ab tui aten ia ursului de la victim sa. Fiara ntoarse capul
spre mine, nu gr bit, cum ar proceda o felin sau un cine
s lbatic, ci alene, ca i cnd s-ar fi mirat de tentativa mea
neghioab . M surndu-m ochii lui mici i nfunda i, ursul
p rea s chibzuiasc dac face s r mn lng victim lui,
sau s se ia dup mine. Aceste clipe mi salvar via a, c ci m
fulger o idee, singura care mi-ar fi putut ajuta n situa ia dat .
Scosei unul din pistoale, m apropiai de urs, care nu- i
ntorsese dect capul spre mine i tr sei patru gloan e la rnd,
drept n ochi, a a cum f cusem, nu departe de-aici, cu cel de-al
doilea taur. Fire te c totul s-a petrecut mai repede ca gndul.
Apoi s rii n l turi i, urm rind mi c rile ursului, scosei de la
bru cu itul de vn toare.
R mnnd pe loc, a fi pl tit cu via a, c ci fiara orbit ni
de lng copac i se arunc n direc ia unde st tusem cu o
clip mai nainte. Nu d du de mine i, cu suflarea otr vit , cu
izbituri n prasnice de lab , porni s m caute. Se agita ursul
83

ca scos din min i, se r sucea pe toate patru labele, scormonea


p mntul, f cea salturi dezordonate, ns nu reu ea s m
g seasc , pentru c , spre norocul meu, intisem perfect i l
orbisem. S-ar fi putut conduce dup miros, dar era st pnit de
atta furie, nct nu mai uza de sim urile i de instinctul lui.
n cele din urm , i ndrept aten ia asupra r nilor sale,
neglijnd pe vr jma ul care i le provocase. Se a ez i, ridicnd
capul, i trecu labele din fa peste ochii nsngera i. Horc ia
i i ar ta col ii. M apropiai repede i-i vri de dou ori
cu itul ntre coaste. ntinse o lab spre mine, dar s rii n l turi.
i mai avu putere s m caute,
Nu-l nimerisem n inim
st pnit de un nou acces de furie. Toate acestea durar vreo
zece minute. Fiara pierduse mult snge i era vizibil istovit . Se
a ez iar i ca s - i pip ie ochii. Profitai de prilej ca s -i aplic
alte dou lovituri de cu it. De ast dat nimerii mai bine. Ursul
c zu, pe cnd eu m retrasei iar i. Apoi se ridic
i f cu,
horc ind, c iva pa i nainte, se cl tin , c zu iar, d du s se
ridice pe labele dind r t, ns nu mai avu putere i se rostogoli
de cteva ori, ntr-un efort zadarnic de a se pune pe picioare. n
sfr it, se ntinse ct era de lung i r mase nemi cat.
Slav Domnului! Exclam Rattler, de sus, din copac.
Gata cu bestia! Am sc pat dintr-o primejdie grozav .
Nu prea sesizez ce fel de primejdie v p tea, i-am
r spuns. Doar a i avut destul grij de pielea voastr . Pute i
cobor!
Nu, nc nu. Vezi mai nti dac ursul e mort de-a
binelea.
E mort.
De unde tii? Habar n-ai ce drzenie zace ntrnsul. Hai,
vezi odat !
S-o fac pentru dumneata? Dac vrei s te convingi,
cerceteaz -l personal. Doar e ti un westman renumit, pe cnd
eu nimic altceva dect un greenhorn.
Acestea zise, m apropiai de camaradul lui, care r m sese
84

ag at n copac. Nu mai r cnea, nici nu mi ca. Chipul i era


i ochii, larg deschi i, m fixau ca de sticl .
crispat de groaz
Carnea de pe ambele coapse i fusese smuls pn la os; din
pntec i ie eau m runtaiele, mi st pnii tulburarea i i
strigai:
D - i drumul! Te ajut s cobori!
Nu-mi r spunse i nu tr da n nici un fel c m-ar fi n eles.
M adresai camarazilor lui, cerndu-le s -mi dea o mn de
ajutor. ns faimo ii westmeni nu se l sar convin i s coboare
din copac pn n-am urnit ursul din loc, ntorcndu-l de cteva
ori, ca s le dovedesc c e mort. Abia atunci se l sar n jos imi ajutar s -l coborm pe camaradul lor att de groaznic
mutilat. Nu era lucru u or. Bietul om se cramponase de
trunchiul copacului i cu greu i-am descle tat minile. Murise.
Acest sfr it tragic nu p rea s -i tulbure pe vitejii lui
Rattler; plecar f r s le pese nici de camaradul ucis, nici de
urs. Iar eful le spuse:
S-a ntors macazul! A vrut ursul s ne m nnce i cnd
colo, l vom frige noi. Hai, b ie i, repede, s -l jupuim de piele,
s alegem carnea de pe coapse i labe!
Scoase cu itul i ngenunche lng urs, gata de opera ie. Nu
m-am sfiit s intervin:
Trebuia s - i ar i vitejia ncercndu- i cu itul asupra
ursului viu. Acum ai ntrziat. Nu te mai osteni degeaba!
Cum? s ri el ca ars. Te opui s -mi tai i eu o ciozvrt ?
Exact, mister Rattler.
Cu ce drept?
Cu dreptul celui care a r pus ursul.
Z u? Care greenhorn poate ucide un grizzly cu cu itul?
Noi l-am mpu cat. Cum l-am z rit, am i tras n el.
i v-a i coco at de urgen n copaci! Asta da, e adev rat,
foarte adev rat!
Dar gloan ele noastre l nimeriser ; de pe urma lor a
pierit, nu din cteva n ep turi pe care dumneata i le-ai aplicat
85

pe cnd i d dea duhul. Ursul ne apar ine i facem cu el ce


poftim. Asta e!
D du chiar s se pun pe treab . Dar l prevenii:
Jos mna, mister Rattler; altminteri te-nv
eu s
ii
seama de vorbele mele. Ai n eles?
i nfipse totu i cu itul n blana ursului. Atunci l apucai
a a cum ngenunchease lng animalul r pus cu ambele
mini de olduri, l ridicai n aer i-l repezii ntr-un copac, de-i
trosnir ciolanele, n acea clip de mnie, nu-mi p sa dac -i
frngeam vreun m dular. Pe cnd Rattler mai zbura pe sus, mi
smulsesem de la bru cel de-al doilea pistol cu nc rc tura
neatins , ca s fac fa unui eventual atac. Rattler se puse din
nou pe picioare i, fulgerndu-m cu ochii turba i, i juca n
aer cu itul. Strig :
Asta mi-o pl te ti! M-ai lovit i alt dat ; am eu grij s
nu se mai ntmple!
D du s mai fac un pas spre mine, dar l amenin ai cu
pistolul:
Dac mai faci un pas, i g uresc sc frlia! Jos cu itul!
Num r pn la trei. A adar: unu... doi...
inea cu itul strns n mn i a fi tras cu adev rat, poate
nu chiar n cap, dar i-a fi g urit mna cu dou -trei gloan e.
Trebuia, n sfr it, s -i impun respectul. Noroc c n-a mai fost
nevoie s descarc pistolul. n momentul critic, r sun o voce
str in :
A i nnebunit, oameni buni? Sunte i doar albi. Ce motiv
ave i s v du m ni i ntr-atta?! Sta i!
Privir m n direc ia de unde venea glasul i v zur m un
b rbat ivit dintre copaci. Era scund, usc iv, coco at. Purta
ve minte i arme ca ale pieilor-ro ii. Nu se deosebea bine, dac
e alb sau b tina . Profilul lui prelung aducea parc a indian,
pe cnd culoarea fe ei, de i ars de soare, p rea s fi fost totu i
alb . Avea capul descoperit; pletele negre i atrnau pn pe
umeri. mbr c mintea se alc tuia din pantaloni de piele, dintr86

o c ma
vn toreasc , tot de piele i din ni te mocasini
simpli. Era narmat cu pu c i cu it. Ochii i erau deosebit de
inteligen i i, cu toat statura lui diform , omul nu ap rea
deloc ridicol. De altfel, numai oamenii r ut cio i i obtuzi
strmb din nas cnd observ un defect sau o infirmitate fizic .
Rattler apar inea acestui soi de oameni. Z rindu-l pe noul
venit, pufni n rs:
Hello, de unde ai r s rit, pocitanie? E posibil, oare, ca
aici, n frumosul nostru vest, s existe i asemenea creaturi?
ndelung, apoi r spunse calm i
Str inul l m sur
m surat:
Fii mul umit c ai trupul s n tos. De altfel, nu trupul e
principalul, ci inima i mintea. Or, n privin a asta, nu m
sfiesc s m compar cu dumneata.
Schi cu mna un gest de dispre i se ntoarse spre mine:
Dar tiu c ave i ceva putere, sir! Ce tur de for , s
proiectezi n aer, la o asemenea distan , pe un ins att de
greu! M tem c nu prea ave i pereche. O pl cere s prive ti,
z u a a!
Pip i cu vrful mocasinului hoitul ursului i continu , cu o
nuan de regret:
A adar, iat exemplarul dup care umblam noi! Am venit
prea trziu. P cat!
A i vrut s -l vna i? ntrebai.
Da. L-am descoperit ieri urma i am b tut regiunea de-a
lungul i de-a latul, n cruci , n curmezi . Iar acum, cnd am
ajuns, n sfr it, la fa a locului, trebuie s constat m c lucrul
s-a f cut i f r noi.
Observ, sir, c vorbi i la plural. Nu sunte i singur?
Nu. Mai sunt nc doi gentlemeni.
Cine?
V
voi spune dup
ce voi afla cine sunte i
dumneavoastr . ti i c pe aceste meleaguri nu po i fi niciodat
destul de prudent. Te ntlne ti mai curnd cu oameni r i
87

dect cu semeni cumsecade.


Rostind acestea, i mut privirea spre Rattler i spre ai lui.
Apoi relu , amical:
n definitiv, un gentleman se cunoa te din prima clip ii c tig pe loc ncrederea. Am ascultat din ntmplare ultim
parte a discu iei voastre i-mi dau oarecum seama cum stau
lucrurile.
Suntem exper i, sir, l l murii. Un inginer- ef, patru
speciali ti, trei c l uze i doisprezece westmeni ns rcina i cu
securitatea.
Hm! Nu prea face i impresia unui b rbat care are nevoie
de ocrotire. Va s zic sunte i exper i. V afla i aici n interes de
serviciu?
Da.
i ce ns rcin ri ave i?
M sur m i jalon m traseul pentru o cale ferat .
Care va trece prin aceast regiune?
Exact.
A i cump rat, a adar, terenul?
Ochii i devenir mai ageri, chipul mai grav. P rea c
interogatoriul lui are motive serioase.
Sunt angajat pentru m sur tori, i explicai. Muncesc n
bran a mea i nu m preocup de alte probleme.
Da, da! Sper ns c ti i care e situa ia. Terenul pe care
v afla i apar ine indienilor apa i din tribul mescalerilor. Pot s
afirm cu toat hot rrea c ace tia nici nu au vndut
p mntul, nici nu l-au cedat n vreun fel oarecare.
i ce te privesc pe dumneata lucrurile astea? interveni
Rattler cu glas r stit. Nu te b ga unde nu- i fierbe oala. Vezi- i
de treburile dumitale!
Asta i fac, sir, pentru c sunt eu nsumi un apa , un
mescalero.
Dumneata?! i arde de glume? Trebuie s fie cineva orb
ca s nu observe c e ti alb!
88

V n ela i. Dect s v lua i dup pielea mea, mai bine


ntreba i-m de nume. M cheam Klekih-Petra.
n limba apa ilor, ale c rei dialecte nu le cuno team pe
atunci, acest nume nseamn P rintele-Alb. Rattler p rea s
mai fi auzit numele, c ci, afectnd o admira ie ironic , f cu un
pas napoi i exclam :
Ah, Klekih-Petra, vestitul dasc l al apa ilor! P cat c
sunte i coco at; trebuie c nu-i u or s -i convinge i pe idio ii
ia ro ii ca s nu v ia n rs.
O, nu face nimic, sir. Sunt obi nuit ca idio ii s rd de
mine. n schimb, oamenii cu mintea ntreag n-o fac. i acum,
tiu cine sunte i i ce c uta i, pot s v spun cine sunt
c
nso itorii mei. Cel mai bine ar fi s vi-i ar t.
Strig un cuvnt indian i din untrul p duricii se ivir
dou f pturi extrem de interesante; se apropiau de noi ncet, cu
prestan . Erau indieni, tat i fiu dup asem nare.
Cel n vrst avea trupul bine legat i statura mai mult
dect mijlocie. Atitudinea lui respira noble e i mi c rile tr dau
o mare agilitate fizic . Chipul lui grav, autentic indian, era mai
pu in prelung i col uros dect al majorit ii b tina ilor.
Privea calm, aproape blajin, cu o concentrare l untric
profund care impunea, probabil, respect membrilor de rnd ai
tribului. Umbla cu capul descoperit. P rul negru, lung i
mpletit, se adun ca un coif mpodobit cu o pan de vultur,
semn al rangului s u de ef, de c petenie. Purta mocasini,
jambiere cu ciucuri i un surtuc de vn toare din piele
durabil , croit simplu. La cing toare avea un cu it i cteva
pungi pline cu acele m run i uri de care un om al vestului nu
se poate lipsi. Punguli a cu medicamente i atrna de gt
al turi de pip p cii cu vatra scobit n lut sfnt. Strngea n
mn o pu c cu dou evi i cu partea lemnoas prins n
inte de argint. Era arma care, mai trziu, sub denumirea
Pu ca de argint, avea s aduc fiului s u, Winnetou, o uria
celebritate.
89

Tn rul purta ve minte aidoma cu ale tat lui s u, dar


lucrate cu mai mult elegan . Mocasinii mpodobi i cu p r
de porc ghimpos, iar jambierele i surtucul de vn toare
tivite cu fir ro u. i de gtul lui atrna o punguli
cu
medicamente i un calumet, adic pipa p cii. Drept arme
avea, ca i b trnul, un cu it i o pu c cu dou evi. Umbla i
el cu capul descoperit i cu p rul strns n chic . Numai pn
de vultur lipsea. Att de lung i era p rul, nct, n ciuda
strnsorii, c dea bogat i greu pn pe umeri. L-ar fi invidiat
orice femeie cu asemenea p r des, frumos i negru ca
abanosul. Chipul acestui tn r ap rea i mai nobil dect al
b trnului, iar pielea obrajilor, de un ar miu deschis, reflecta
nuan e u oare de bronz. Avea, pe atunci, dup cum am ghicit
i mi s-a confirmat mai trziu, exact vrsta mea i f cu asupr mi, chiar din prima clip , o impresie profund . Presim eam c e
un suflet bun i nzestrat cu nalte calit i. Ne cnt ream
reciproc cu priviri lungi, cercet toare i mi se p rea c
deslu esc n ochii lui serio i, umbri i, catifela i, un lic r
prietenos, asemenea unui salut pe care soarele l-ar trimite,
printre nori, p mntului.
Iat prietenii i nso itorii mei, rosti Klekih-Petra. Acesta
e Inciu-Ciuna, adic Soarele-cel-bun, marea c petenie a
mescalerilor, recunoscut ca ef i de celelalte triburi de apa i.
Iar aici st Winnetou, fiul lui, care, cu toat tinere ea, num r
de pe acum mai multe fapte viteje ti dect zece vie i de
r zboinici luate laolalt . Numele lui va fi cndva celebru pe tot
cuprinsul savanelor i al Mun ilor Stnco i.
Prezentarea suna cam exaltat, ns dup constat rile
mele de mai trziu nu era deloc exagerat . Rattler rse n
batjocur :
Un ing u ca sta s fi comis attea fapte? Zic dinadins
comis, c ci ispr vile lui trebuie s fi fost numai ho ii,
pung ii, tlharii. Las' c
tim noi. Ro ii nu se in dect de
furturi i pr d ciuni.
90

Era o insult grav . Cei trei str ini se pref cur a nu-l fi
auzit. Se apropiar de urs i l privir atent. Klekih-Petra se
aplec s -l vad mai ndeaproape.
A murit de cu it, nu de glon ! constat el.
Ascultase, probabil, disputa cu Rattler i voia s confirme
c adev rul e de partea mea.
R mne de v zut, replic Rattler. Ce tie un dasc l
coco at despre vn toarea de ur i? Jupuim fiara de piele i
atunci vedem limpede care a fost ran mortal . Nu permit nici
unui greenhorn s -mi fure dreptul meu.
i el asupra ursului, pip i r nile i,
Winnetou se aplec
ridicndu-se, m ntreb :
Cine i-a nfipt cu itul?
Vorbea o englezeasc foarte curat .
Eu, am r spuns.
De ce tn rul meu frate alb nu a tras cu pu ca?
Nu aveam la mine dect cu itul.
Dar v d aici ni te pu ti!
Astea nu-mi apar in. St pnii lor le-au p r sit i s-au
rat n copaci.
c
Cnd umblam pe urmele ursului, am auzit din dep rtare
un r cnet de spaim . De unde venea glasul acela?
De aici.
Uf! Numai veveri ele i nev stuicile se refugiaz n pomi
cnd se apropie du manul. B rbatul, ns , trebuie s lupte i
dac are curaj va g si i puterea de a nvinge, orict de
primejdios ar fi animalul. Tn rul meu frate alb a dovedit curaj.
Atunci de ce i se spune greenhorn?
Fiindc m aflu pentru ntia oar
i de pu in vreme
aici, n vest.
Fe ele palide sunt oameni ciuda i. La ei un tn r care
cuteaz , narmat doar cu cu itul, s se apropie de ursul grizzly,
e poreclit greenhorn; n schimb, cei care, de fric , se cuib resc
prin copaci i url ngrozi i, se cred ni te westmeni destoinici.
91

Oamenii ro ii sunt mai drep i. La ei, viteazul nu trece drept la ,


nici la ul drept viteaz.
Fiul meu a rostit adev rul, ncuviin
tat l ntr-o
englezeasc mai pu in corect . Acest tn r curajos cu fa a alb
nu mai e un greenhorn. Cine ucide n felul acesta un grizzly
merit cinstirea unui erou. Iar dac o face pentru a- i salva
camarazii care s-au refugiat n copaci, atunci trebuie s se
a tepte la mul umiri i nu la ofense din partea lor. Howgh! S
ie im n cmp deschis i s vedem ce caut fe ele palide n
acest inut.
Ct deosebire ntre nso itorii no tri albi i ace ti indieni
att de dispre ui i! F r s fi avut vreo obliga ie, doar din spirit
de dreptate, oamenii ro ii au intervenit n favoarea mea. Gestul
cerea i curaj. Nu erau dect trei la num r i se expuneau unei
primejdii reale. Ce-ar fi fost dac westmenii no tri i-ar fi ie it
din pepeni?! La aceasta, ns , p reau a nu se fi gndit.
Trecur ncet, demn, pe lng noi i ie ir din p durice. i
urmar m. Inciu-Ciuna observ jaloanele nfipte n p mnt, se
opri, i ntoarse calm privirea spre mine i ntreb :
Ce se petrece aici? Vor fe ele palide s
m soare
p mntul?
Da.
n ce scop?
Se va construi un drum pentru calul de foc.
Din ochii lui fugi lini tea, calmul acela meditativ. Luceau
mnio i acum. M ntreb precipitat:
Te numeri i tu printre oamenii ns rcina i s m soare
p mntul?
Da.
i ai lucrat?
Da.
i e ti pl tit?
Da.
M cnt ri din ochi, dispre uitor. i glasul s u tr da revolt
92

cnd se adres lui Klekih-Petra:


turile tale sunt frumoase, dar nu se potrivesc cu
nv
via a. Iat un tn r alb cu inim viteaz i cu ochi cinsti i. Dar
cnd l ntrebi ce caut aici, afli c e pl tit ca s ne fure
p mntul. Oamenii albi pot fi mai pl cu i sau mai ur i la fa ,
dar to i au unul i acela i suflet.
Sincer vorbind, n-a fi g sit argumente n ap rarea mea;
m sim eam ru inat pn -n adncul con tiin ei. eful indian
avea dreptate; era ntocmai cum spusese dnsul. Cum s m
mai mndresc de profesiunea mea de topograf, cu principiile
morale i cu credin a n Dumnezeu?
Inginerul Bancroft r m sese n cort mpreun cu ceilal i trei
exper i. Urm rir de acolo, printr-o deschiz tur , lupta mea cu
ursul. Abia cnd ne v zur sosind, riscar s ias din ascunzi ;
se ar tar surprin i, chiar uimi i de prezen a celor trei indieni;
fire te c ne ntmpinar cu ntreb ri. Voiau s afle cum am
sc pat de urs. Atunci Rattler se gr bi s spun :
Noi l-am dobort. I-am scurtat zilele cu pu ca. i
mncam la prnz labele, iar pulpa o p str m pentru desear .
Cei trei str ini se uitar la mine, s vad dac permit
asemenea l ud ro enii mincinoase.
Eu sus in, observai calm, c ursul a pierit de cu itul
meu. Iat aci trei cunosc tori care confirm faptul. Dar poate
c atta nu-i de ajuns. Cnd se ntorc Hawkens, Stone i
Parker, s decid ei i m voi supune. Pn atunci, ursul
r mne neatins.
Pe dracu'! Doar n-o s m iau dup judecata lor! explod
Rattler. M duc cu oamenii mei, spintec ursul i cui se
ncumet s -mi stea mpotriv , i ciuruiesc burt cu pistolul!
Nu mai face pe grozavul, mister Rattler, c acu i i moi
oasele! Eu nu m tem de pistolul dumitale cum te-ai temut
dumneata de urs. Pe mine nu m faci s m ca r n pomi; asta
s - i intre-n cap! Vre i s v duce i n p dure? M rog, n-am s
v re in. Dar a tept s v ocupa i de camaradul vostru ucis,
93

care trebuie nmormntat. Doar n-o s -l l sa i acolo!


Cum, a murit cineva? ntreb speriat Bancroft.
Da, Rollins, r spunse Rattler. Bietul om a pl tit cu via a
din cauza prostiei altuia. S-ar fi putut salva.
Ce vorbe ti?! Din a cui prostie?
Era gata s se urce, ca i noi, n copac; ar fi avut tot
timpul. Dar acest greenhorn s-a repezit proste te i a strnit
fiara. Ei i ursul, nfuriat, s-a n pustit pe bietul Rollins i a
rupt carnea de pe el.
De ast dat Rattler mersese prea departe cu calomnia. De
mirare, mi pierise glasul. S nf i ezi astfel lucrurile chiar n
prezen a mea!
Eram la cap tul r bd rii. M adresai, deci, hot rt, lui
Rattler:
Asta-i convingerea dumitale, mister?
Yes! f cu el f r s ov ie. i, a teptndu-se la un atac,
i scoase pistolul.
Va s zic Rollins s-ar fi putut salva, dar l-am mpiedicat
eu?
Yes!
Eu tiu ns c ursul l n f case nc nainte de sosirea
mea.
Minciun !
Well, atunci ai s sim i adev rul!
Acestea zise, i-am smuls cu mna stng pistolul i cu
dreapta i-am tras o palm , nct a zburat vreo ase-opt pa i i
s-a rostogolit la p mnt. S ri ns n picioare, trase cu itul din
teac
i se repezi la mine ca o fiar turbat . Parai lovitura cu
bra ul stng i l izbii cu pumnul drept n obraz. Pramatia c zu
bu tean la picioarele mele.
Uf, uf! f cu mirat Inciu-Ciuna, uitnd, de admira ie,
obi nuitul calm indian. Dar n clipa urm toare se i v zu pe
fa a lui c regret acest omagiu necontrolat.
Asta zic i eu! Figura lui Shatterhand! Constat expertul
94

Wheeler.
F r s dau aten ie acestor vorbe, nu-i pierdeam din ochi
pe camarazii lui Rattler. Erau v dit furio i, dar nimeni nu
ndr znea s m atace. Morm iau, njurau ntre ei i att.
Ocupa i-v mai serios de Rattler, mister Bancroft, m
adresai inginerului- ef. Nu i-am f cut nici un r u i-mi caut
ceart cu lumnarea. M tem s nu ajungem aici, n tab r , la
ciom geal
i chiar la omor. Concedia i-l. Sau, dac prefera i,
plec eu.
Oho, sir, chiar a a de prost nu stau lucrurile!
Ba da, chiar foarte prost. Iat aci cu itul i pistolul lui.
Cnd i va veni n fire, nu i le restitui i pn nu se va fi calmat.
V declar solemn: nu fac dect s -mi ap r pielea i dac m
cu arma, l mpu c f r
mult
vorb .
mai amenin
Dumneavoastr m numi i greenhorn, dar cunosc i eu legile
preriei. Pe acela care m amenin cu cu itul sau cu glon ul am
dreptul s -l mpu c pe loc.
Fire te c rostisem toate acestea nu numai pentru Rattler,
ci i pentru westmenii lui, care t ceau cu to ii mlc.
Acum Inciu-Ciuna i vorbi inginerului- ef:
Urechea mea a auzit c e ti mai-marele peste aceste fe e
palide.
A a e?
Da, confirm inginerul.
Atunci, a vrea s discut cu tine.
Ce?
Ai s-o afli. V d c stai n picioare. Cnd se adun la sfat,
b rba ii trebuie s ad .
Vrei s fii oaspetele nostru?
E cu neputin . Cum s - i fiu eu oaspete, cnd de fapt tu
te afli pe p mntul meu, n p durile mele, n preria mea? Cine
sunt fe ele palide de colo, care se apropie?
De-ai no tri.
Atunci s vin i ei la sfat.
95

Sam, Dick i Will se ntorceau de la c l rie. Ca westmeni


ncerca i, nu-i prea mir prezen a indienilor, dar se ar tar
ngrijora i aflnd cine anume erau tat l i fiul.
i cine-i a treia persoan ? m ntreb Sam.
Klekih-Petra, a a l cheam . Rattler i-a zis dasc l.
Klekih-Petra, nv
torul? Ah, l tiu din auzite, dac nu
m -n el. E un tip misterios, un alb care tr ie te de mult printre
apa i. Pare s fie misionar sau chiar pop . M bucur c -l v d.
Las c -i aflu eu odat rostul, hi-hi-hi-hi!
Dac va fi i el de acord.
Doar n-o s m mu te de nas! S-a mai ntmplat ceva?
S-a ntmplat.
Adic ?
Ceva foarte serios.
Ei, hai, da i-i drumul!
Am s vr it o fapt de care m-ai prevenit alalt ieri.
Habar n-am despre ce spune i! V-am prevenit eu de
multe.
Ursul grizzly.
Cum... unde... ceee?! A trecut pe-aici?
i ce mai urs!
Dar unde? Glumi i, desigur!
Nu glumesc deloc. Aici, jos, n p durice. Trse dup el
hoitul taurului celui b trn.
Formidabil! i a a ceva s se petreac tocmai n absen a
mea! Ave i victime?
A murit un om, unul Rollins.
i dumneavoastr ? M -ntreb ce-a i f cut? Sper c v-a i
inut deoparte.
Da.
Excelent! Dar nu prea-mi vine s cred.
Crede i fii lini tit. Ursul nici nu m-a zgriat m car. n
schimb, am reu it s -i bag de patru ori cu itul ntre coaste.
De tept, n-am ce zice! Nu cumva l-a i atacat cu cu itul?
96

Ce era s fac? N-aveam pu ca la mine.


Guguman! Greenhorn! Auzi dumneata, i car pn aici
cogeamite dobortorul de ur i, iar cnd r sare ursul, apeleaz
la cu it n loc s trag cu pu ca! Cine-ar crede! i cum s-a
ntmplat?
Cum-necum, ns Rattler sus ine c dnsul a r pus
fiara, nu eu.
i povestii am nuntele, precum i conflictul cu Rattler.
U uratic mai sunte i! m mustr Sam. Nici n-a v zut
individul cum arat un grizzly i se repede la el, ca i cnd ar
avea de-a face cu un c elu ! Trebuie s v d i eu chiar acum,
pe loc, animalul. Dick, Will, haide i! S judec m ce isprav va fi
f cut iar i greenhorn-ul sta!
Era gata s plece. Dar tocmai atunci Rattler i reveni din
le in i Sam l avertiz :
Ascult -ncoa! Mister Rattler, am o vorbuli ! Te-ai legat
iar i de prietenul meu. Dac mai ndr zne ti o dat , voi avea
grij s fie i ultima oar . R bdarea mea s-a sfr it. ine minte!
Plec , nso it de Stone i de Parker. Furios i crispat,
Rattler m s geta cu privirea plin de ur , dar nu rosti un
cuvnt. Sem na cu o bomb gata s explodeze.
Indienii i Klekih-Petra se a ezaser tustrei n iarb .
Inginerul- ef edea n fa a lor. Discu ia nc nu ncepuse. Voiau
s a tepte napoierea lui Sam i s -i asculte concluzia.
Omule ul reveni n grab , strignd nc de departe:
Ce neghiobie s tragi ntr-un grizzly i s fugi! Dac nu te
ine cureaua, nu tragi, i dai pace. Atunci nici el nu te atac .
S rmanul Rollins! Arat ngrozitor! Ei, cine a dobort ursul?
Eu! S ri Rattler.
Dumneata? Cu ce?
Cu pu ca.
Well, e adev rat. A a a fost.
Cred i eu!
Ursul a murit mpu cat.
97

A adar, mi apar ine! A i auzit, oameni buni? Sam


Hawkens mi-a dat dreptate! Triumf Rattler.
Cum s nu! Glon ul dumitale a trecut pe lng c p na
ursului i i-a ciupit vrful urechii. Or, se tie c un biet ursule
ca sta, vreau s spun un grizzly, moare subit dintr-o
ciupitur , hi-hi-hi-hi! i dac-a i tras mai mul i ntrnsul,
atunci afla i c , de spaim , a i nimerit pe de l turi; numai un
singur glon i-a zgriat urechea; alt urm de glon nu exist .
n schimb, se constat patru r ni adnci provocate de cu it:
i alte dou chiar n inim . Ei, cine a
dou lng inim
njunghiat ursul?
Eu! m anun ai.
Singur?
Singur.
Atunci vnatul e al dumneavoastr . Dar procednd n
spirit de echip , dumneavoastr lua i blana, iar carnea se
mparte tuturor. Cum anume o mp r im, hot r i personal.
A a e obiceiul n Vestul s lbatic. Ce-ai de spus, mister Rattler?
Du-te dracului!
Blestem printre din i i o lu n direc ia carului, unde se
afla butoia ul cu rachiu. l v zui umplndu- i paharul i
golindu-l dintr-o dat . B nuiam c va bea pn la ne tire.
A adar, chestiunea fusese l murit . Acum Bancroft l invit
pe eful indian s - i formuleze dorin a.
Nu e o dorin . E ordin, r spunse seme Inciu-Ciuna.
Nu primim ordine! l corij , la fel de seme , inginerul.
Pe chipul apa ului trecu o umbr ; dar se st pni i relu pe
un ton re inut:
Fratele meu alb va fi att de bun s -mi r spund la
cteva ntreb ri, dar s -mi spun adev rul. Are el o cas n
ara lui?
Am.
Poate i o gr din ?
Da.
98

i ar ng dui fratele meu ca vreun vecin s taie drum


prin aceast gr din ?
Nu.

rile de dup Mun ii Stnco i i de la r s rit de


Mississippi sunt ale fe elor palide. Ce-a i zice dac indienii ar
veni acolo i s-ar apuca s construiasc o cale ferat ?
Ar fi alunga i.
Fratele meu gr ie te adev rat. Iat ns c fe ele palide
vin aici, pe p mntul nostru, ne r pesc mustangii, ne ucid
bivolii, caut aur i pietre scumpe. Iar acum mai vor s taie i
un drum lung pentru calul lor de foc. Pe acest drum vor veni
din ce n ce mai mul i, vor n v li asupra noastr , ne vor lua i
pu inul cu care am r mas. Ce s facem n cazul acesta?
Bancroft t cea.
Nu cumva drepturile noastre pot fi c lcate n picioare?
V zice i cre tini, vorbi i de iubirea ntre semeni. i, n acela i
timp, crede i c ave i dreptul de a fura i jecm ni, iar nou ne
cere i purtare cinstit . A a arat dragostea? Sus ine i c
Dumnezeul vostru e p rintele tuturor oamenilor, fie ro ii sau
albi. Nu cumva pentru noi e tat vitreg i pentru voi tat bun?
Oare nu e aceasta ara oamenilor ro ii? Ne-a i r pit-o. i ce am
primit n schimb? Jale, jale i restri te! Ne mna i nd r t i ne
nghesui i mereu mai mult; peste pu in ne vom n bu i. De ce o
face i? De nevoie? Nu v ajunge locul? Alta e pricina. n rile
voastre mai ncap foarte mul i oameni, dar l comia nu v d
pace. Fiecare din voi rvne te s st pneasc o ar ; pe cnd
omului ro u, adev ratului st pn, nu-i l sa i un loc or unde
s - i culce capul. Klekih-Petra, care ade aici, lng mine, mi-a
vorbit de cartea voastr sfnt . Cic ar scrie ntr-nsa c cel
dinti om a avut doi feciori, din care unul l-a r pus pe cel lalt
i sngele a strigat la cer. Ce se ntmpl acum cu cei doi fra i,
cel ro u i cel alb? Nu sunte i voi uciga ul Cain, iar noi
s rmanul Abel, al c rui snge strig la cer? i nc mai
pretinde i s ne l s m uci i f r s ne ap r m? Nu! Noi ne
99

ap r m i ne vom ap ra! Ne-a i alungat din loc n loc, tot mai


departe i mai departe. Acum ne-am a ezat aici. Credeam s ne
odihnim, n sfr it i s r sufl m. i uite c veni i iar i ca s
trece i drumul de fier prin inima noastr . Oare nu avem i noi
acela i drept pe care-l ai tu asupra casei i gr dinii tale? Dacar fi s ne lu m dup legile noastre, ar trebui s v ucidem pe
to i. Dar noi nu cerem dect ca m car legile voastre s ne
considere oameni ca i pe voi. Face i oare a a? Nu! Legile
voastre au dou fe e. Le ntoarce i dup cum v place. Tu zici
c vrei s tai pe aici un drum. Ne-ai cerut permisiunea?
N-am nevoie de ea.
i de ce nu ai nevoie? Sunte i aici n ara voastr ?
A a cred.
Gre e ti. Ne-ai cump rat cumva p mntul?
De ce s -l cump r?
i l-am d ruit?
Mie unuia, nu.
Nici altcuiva. Dac e ti om cinstit i te-a trimis cineva s
construie ti aici drumul, trebuia s -l ntrebi mai nti cu ce
drept o face. i dac i-ar fi spus c are acest drept, atunci s -i
fi cerut dovezi. Tu, ns , nici nu l-ai ntrebat, nici dovezi nu i-ai
cerut. V interzic s mai nainta i cu m sur torile!
Rostise ultimele cuvinte ap sat, cu drz hot rre. Acest
om m uluia. Citisem multe c r i despre indieni, despre felul
lor de a vorbi, dar nc nu auzisem o asemenea cuvntare.
Inciu-Ciuna se exprima ntr-o englezeasc limpede, curent ;
logica lui, ca i vocabularul erau cele ale unui om cultivat. S -i
fi datorat oare aceste cuno tin e lui Klekih-Petra, nv
torul?
Inginerul- ef se afla n mare ncurc tur . Dac-ar fi vrut s
fie cinstit i sincer, n-ar fi g sit nici o ripost acestor nvinuiri.
Ce-i drept, ncerc s le combat , dar nu avea la ndemn
dect false subtilit i, r st lm ciri, sofisme. Iar cnd eful
indian l puse din nou la punct, strmtorndu-l, Bancroft apel
la mine:
100

Dar, sir, nu auzi i ce se discut ? Interveni i


i
dumneavoastr , rosti i un cuvnt!
Mul umesc, mister Bancroft; dar eu m g sesc aici nu n
calitate de avocat, ci de expert. Proceda i i n aceast
chestiune dup propria dumneavoastr voin . Eu am sarcina
s m sor terenul, nu s in discursuri.
Atunci eful apa ilor interveni categoric:
Nici nu a tept discursuri. Am declarat c nu v tolerez
aici. Doresc s v ntoarce i chiar ast zi de unde a i venit.
Hot r i dac v supune i sau nu. Eu i fiul meu Winnetou v
l s m singuri. Revenim dup un r gaz pe care fe ele palide l
numesc o or . Atunci mi ve i da r spunsul. Dac p r si i
aceste locuri, r mnem fra i; dac nu, dezgrop m securea
r zboiului. Aceasta o spune Inciu-Ciuna, c petenia tuturor
apa ilor. Am zis! Howgh!
Howgh este o expresie indian , care nt re te cele spuse, un
fel de amin, sau italienescul basta, adic a a r mne, a a
va fi i nu altfel.
i Winnetou i urm
exemplul. Plecar ,
Se ridic
dep rtndu-se f r grab i disp rnd apoi dup un cot al v ii.
Klekih-Petra r mase locului. Inginerul- ef i ceru sfatul. La care
nv
torul r spunse:
Face i cum crede i, sir! Personal, sunt cu totul de
p rerea efului. Se comite o adev rat crim fa de rasa ro ie.
Dar fiind i eu alb, tiu c indianul se opune n van. Dac ve i
pleca, mine vor veni al ii care s duc la cap t opera voastr .
M simt totu i dator s v previn: Inciu-Ciuna nu glume te.
ncotro s-a dus?
Dup cai, ca s -i aduc ncoace.
A i venit c lare?
Binen eles. Am ascuns caii dup
ce observasem
apropierea ursului. Vizuina unui grizzly n-o cau i c lare.
Se ridic i plec de lng noi pentru a evita alte ntreb ri i
st ruin e. M luai totu i dup el.
101

mi permi i, sir, s v nso esc? V promit s nu v


deranjez ntru nimic, nici cu vorba, nici cu fapta. O fac numai
pentru c m intereseaz enorm Inciu-Ciuna i Winnetou.
Nu m gr bii s -i m rturisesc c
i dnsul mi strne te
mult interes.
Poftim, accept Klekih-Petra, nso i i-m c iva pa i. Mam izolat de albi i de preocup rile lor; nici nu mai vreau s
tiu de ei. Dar dumneavoastr mi pl ce i. Haide s ne plimb m
mpreun . S-ar p rea c sunte i cel mai n eleg tor dintre to i
oamenii ace tia. Oare m -n el?
Sunt cel mai tn r aici i mi lipse te abilitatea. Poate c
nici n-am s ajung vreodat prea abil. Pesemne c de aceea i
fac impresia unui om cu inim bun i cu bun-sim .
Nu ave i destul abilitate? Orice american este mai mult
sau mai pu in versat n materie.
Nu sunt american.
Dar ce, dac nu v sup r ntrebarea?
Nu am nici un motiv s -mi reneg patria. Sunt german.
German? n l
el mirat capul. Atunci, dragul meu
compatriot, fii bine venit! Se vede c de aceea m-am sim it din
prima clip atras c tre dumneata... Prive te-m , a adar: sunt
un german care a devenit apa des vr it! Nu i se pare ciudat?
Nicidecum. C ile Domnului par uneori ciudate, dar sunt,
de fapt, foarte fire ti.
C ile Domnului! De ce vorbe ti despre Dumnezeu i nu
despre providen , soart , fatum?
Pentru c sunt cre tin i nu vreau s fiu lipsit de
Dumnezeu.
Ai dreptate i e ti un om fericit! Da, ai dreptate: C ile
Domnului par adesea neobi nuite, sunt ns totdeauna foarte
fire ti.
Cele mai mari minuni sunt consecin ele unor legi
naturale i cele mai obi nuite fenomene ale naturii sunt mari
minuni. Un german, un om studiat, un nv at i acum indian
102

n toat regula; pare miraculos, nu-i a a? Dar mprejur rile


care m-au adus aici sunt ntr-adev r foarte fire ti.
Chiar dac la nceput acceptase cu oarecare rezerv s -l
nso esc, acum p rea bucuros s - i descarce inima. Mi-am dat
foarte curnd seama c are un caracter deosebit, dar am evitat
s -i pun vreo ntrebare, orict de nensemnat , privind trecutul
lui. n ciuda discre iei sale, Klekih-Petra se interes
ndeaproape de condi iile existen ei mele. I-am dat explica ii
am nun ite, a a cum p rea s a tepte din parte-mi. Ne
dep rtasem nu prea mult de corturi i ne a ezar m la umbra
unui arbore. Acum puteam s -i observ mai bine tr s turile fe ei
i expresia. Via a s pase brazde adnci pe figura lui, desene ale
mhnirii, dungi chinuite ale ndoielii, zigzaguri ale s r ciei,
grijilor i priva iunilor. De cte ori ochii acestui om trebuie s fi
privit cu ncruntare, cu mnie, cu team sau desperare! Dar
acum ochii s i erau limpezi i calmi ca ni te lacuri de p dure
cu adncimi str vezii i netulburate.
Dup ce aflase despre mine tot ce l-ar fi putut interesa,
d du din cap i rosti gnditor:
Te afli abia la nceputul luptei de al c rei sfr it m
apropii eu. Numai c , pentru dumneata, lupta va fi exterioar ,
nu un zbucium profund al con tiin ei... La mine a fost altfel.
Eu l-am pierdut pe Dumnezeu de cnd mi-am p r sit patria...
Am pribegit din ar n ar , am ncercat de toate, f r s -mi
g sesc nic ieri lini tea. De cte ori nu m-am aflat n pragul
sinuciderii! Pentru a-mi nt ri sufletul, m-am retras de lume i
de oameni i m-am refugiat la marginile civiliza iei... Aici l-am
g sit pe omul ro u mpotrivindu-se desperat pieirii. Vedeam
uciga i zdrobindu-i pieptul; mi se chircea inima de durere, de
revolt
i mnie. Soarta i era pecetluit ; nu-l puteam salva.
Dar m-am dus printre apa i i m-am deprins cu felul lor de a fi.
Am fost primit cu ncredere i am dobndit succese. A vrea s l cuno ti mai bine pe acest Winnetou care, de fapt, e opera
mea. Tn rul acesta e deosebit de capabil. Dac-ar fi fost fiul
103

vreunui domnitor european, ar fi ajuns un mare comandant de


o ti sau un glorios prin al p cii. Dar ca urma al unei
c petenii de indieni, se va pierde mpreun cu ntreaga lui ras .
Tare a vrea s fiu pn n ziua mor ii al turi de el, n orice
pericol sau nenorocire! Doar e copilul meu spiritual; l iubesc
mai mult dect pe mine nsumi i, dac mi-ar fi dat norocul s mi nimereasc n inim glon ul care i-ar fi destinat, atunci a
muri bucuros n locul lui, cu gndul c prin aceasta mi
r scump r p catele s vr ite cndva.
T cu i i nclin fruntea. Eram adnc mi cat. mi d deam
seama c , dup o asemenea m rturisire, orice replic ar suna
strident. i luai mna ntr-a mea i i-o strnsei cu toat
c ldura. mi n elese gestul, ncuviin din cap i-mi strnse la
rndul lui mna. Trecu un lung r stimp pn s reia vorba.
Nu tiu ce m-a f cut s - i dest inuiesc toate astea. Te
v d acum pentru ntia oar
i poate c nu ne vom mai
revedea. Dar uite, ciudat, mi s-a muiat deodat inima i m
simt trist. E o triste e care nu m doare. M simt ca i cum ar
c dea frunzele de toamn . Oare aceast frunz a vie ii mele
cum se va rupe ea din arborele ve niciei? Se va desprinde lin,
firesc i pa nic? Sau se va frnge prea timpuriu?
Privi melancolic n josul v ii. Se z reau venind de acolo
Inciu-Ciuna i Winnetou. Veneau c lare, ducnd de fru i
calul lui Klekih-Petra. Ne ridicar m n picioare i pornir m spre
tab r . Ajunser m o dat cu apa ii. Rattler st tea sprijinit de
car, buh it i aprins la fa ; se holba la noi. B use att de
repede i f r m sur , nct atinsese limita; nu mai putea.
Groaznic om, dec zut i cretinizat! Avea o privire rea i
viclean , ca un taur gata de atac. Am hot rt n sinea mea s
nu-l pierd din ochi.
Inciu-Ciuna i Winnetou desc lecar
i venir spre noi.
St team acum cu to ii ntr-un cerc larg.
Cum s-au hot rt fra ii mei albi: r mn sau pleac ?
ntreb c petenia.
104

Inginerul- ef plas o idee de compromis care se n scuse


ntre timp n capul lui:
Chiar dac am vrea s plec m, ne mai trebuie ctva timp
pn primim ordinul cuvenit. Expediez chiar ast zi un curier la
Santa Fe pentru noi dispozi ii. Abia dup aceea voi fi n m sur
s v dau r spunsul.
Ideea nu era chiar proast ; pn s se ntoarc curierul, am
fi putut termina lucr rile. Dar eful apa ilor o respinse ferm:
N-am s a tept atta. Fra ii albi trebuie s -mi r spund
imediat.
ntre timp, Rattler i umpluse nc un pahar cu rachiu i
se apropia de noi. Credeam c se va lega de mine, dar el se
adres indienilor, b l b nindu- i limba n gur .
Dac indsmenii trag un pa'ar cu mine, atunci le facem pe
! S nceap
sta tn ru'. Uite,
plac i ne c r m, al'minteri:
m Winnetou, bea apa de foc!
i-i ntinse paharul. Winnetou refuz i se d du cu un pas
napoi.
Cum, m , nu vrei s tragi o du c cu mine? Va s zic
m ofensezi? Na! i arunc rachiul n fa , indian afurisit! Dac
nu- i con vine s -l bei, atunci linge-l!
nainte ca vreunul dintre noi s -l fi putut opri, be ivanul
zvrli con inutul paharului cu rachiu n obrazul tn rului
apa . Pentru indieni un asemenea gest e o jignire cumplit
i
totu i be ivanul se bucur de toleran ; Winnetou i repezi doar
un pumn n fa , att de puternic, nct provocatorul c zu la
p mnt.
Apoi Rattler se ridic , f cnd vizibile eforturi. M preg team
s intervin, b nuind c va trece la acte de violen . Dar nu se
petrecu nimic. l fix doar ca turbat pe tn rul apa
i,
cl tinndu-se printre blesteme, se ntoarse la butoiul lui.
Winnetou i terse fa a i, ca i tat l s u, p str o expresie
neschimbat , mpietrit , care nu tr da deloc furtuna
din untru.
105

Mai ntreb o dat , relu Inciu-Ciuna, ntreb pentru


ultima oar : Vor p r si fe ele palide, nc ast zi, aceast vale?
Nu avem voie s plec m, fu r spunsul.
Atunci plec m noi. Pace nu mai poate fi.
Mai f cui o ncercare de conciliere, dar n van; cei trei se
ndreptar spre caii lor. Atunci r sun glasul lui Rattler:
C ra i-v la naiba, pot i ro ii! Dar pentru pumnul ce lam primit, tu, la tn rul, ai s -mi pl te ti!
Nea teptat de repede, judecnd dup starea n care se
g sea, i smulse pu ca din car i o puse la ochi, intind asupra
lui Winnetou. Acesta st tea nemi cat i f r nici o acoperire.
Glon ul amenin a s -l loveasc . Totul se petrecuse cu atta
iu eal , nct nici o eschiv nu l-ar fi putut salva. Atunci
Klekih-Petra strig , cuprins de spaim :
La o parte, Winnetou!
S ri n fa a tn rului apa , ocrotindu-l. Pu ca trosni,
Klekih-Petra, descump nit de for a loviturii, i duse mna la
piept, se cl tin cteva clipe i c zu. Dar n acela i moment se
pr bu i i Rattler, izbit n obraz de pumnul meu. M repezisem
la el pentru a-l mpiedica s trag , ns prea trziu. Exclama ii
de groaz izbucnir din toate piepturile.
Numai cei doi indieni r maser t cu i. ngenunchear lng
omul care- i jertfise via a n numele dragostei pentru prietenul
s u i-i cercetar n lini te rana. Glon ul l lovise foarte aproape
de inim ; sngele nea glgind. M apropiai i eu n grab .
Klekih-Petra z cea cu ochii nchi i; fa a i p lea din ce n ce,
pustiindu-se.
Ia-i capul pe genunchi, l-am ndemnat pe Winnetou.
Dac va deschide ochii i te va z ri, moartea i va fi mai u oar .
Winnetou m ascult f r a rosti un cuvnt. Nici nu clipea.
Privea int la fa a muribundului. Acesta i ridic ncet
pleoapele i l v zu aplecat asupra lui; un surs fericit se
r spndi pe chipul s u palid. opti:
Winnetou, i-ya, Winnetou fiul meu, Winnetou!
106

Privirea-i aproape stins p ru s caute pe cineva. M


recunoscu i-mi vorbi n german :
R mi cu el... credincios lui... opera mea... s-o continui...
i ntinse bra ul a rug . i luai mna ntr-a mea.
A a va fi. Te asigur. A a va fi!
nf i area lui deveni ciudat , nefireasc ; rosti cu vocea din
ce n ce mai slab :
Frunza mea cade... frnt ... nu lin... u or... e ultima
isp ire... mor a a... a a... cum am dorit...
Acum n elegeam mai bine semnifica ia spovedaniei lui...
Voin a providen ei, spusese el.
i mpreun minile; nc un uvoi de snge izbucni din
ran ; capul i c zu ntr-o parte. i d duse sufletul.
i dorise s moar cndva pentru Winnetou. Ct de repede
i s-a mplinit dorin a!
Winnetou culc n iarb capul mortului, se ridic ncet i-l
privi ntreb tor pe Inciu-Ciuna. Am rupt t cerea:
Iat -l acolo pe uciga . Eu l-am lovit. Face i cu el ce
crede i de cuviin !
Ap de foc!
Doar att, trei cuvinte, rosti eful apa ilor. Dar cu ct
nver unare i dispre !
Vreau s fiu prietenul i fratele vostru. Merg cu voi.
Vorbele mi sc par de pe limb aproape f r voia mea. InciuCiuna m scuip n obraz ca pe o scrb :
Cine rios! Tlhar pl tit de-ai t i ca s ne furi
p mntul! ncearc numai s ne urmezi, c te f rm!
Pe oricare altul, dac mi-ar fi vorbit astfel, l-a fi luat n
pumni. i totu i, de ce n-am ripostat? Sim eam oare c merit,
ca un intrus, ca un nechemat n ar str in , aceast corec ie?
Am tolerat-o poate mai mult din instinct. Dar prietenia nu mai
puteam s le-o ofer, n ciuda f g duin ei ce o d dusem lui
Klekih-Petra.
Coechipierii mei amu iser asistnd la cele ntmplate. Se
107

ntrebau ce vor face apa ii. Ace tia, f cnd total abstrac ie de
prezen a noastr , suir cadavrul pe cal i-l legar strns de a;
apoi nc lecar , potrivir trupul mortului n a a fel, nct f cea
impresia unui c l re viu i, n sfr it, pornir , sus inndu-l de
ambele p r i, n pasul m surat i solemn al cailor. Nu proferar
nici o injurie, nici un cuvnt de r zbunare; nici nu- i mai
ntoarser privirile spre noi; i tocmai faptul acesta era de r u
augur, mai r u dect n cazul cnd ne-ar fi amenin at cu o
moarte cumplit .
i mai grav !
A fost groaznic i perspectiva se arat
observ Sam Hawkens. Uite-l colo pe tic los; tot mai zace n
nesim ire de pe urma rachiului i a pumnului dumneavoastr .
Ce facem cu el?
Nu d dui nici un r spuns. Pusei aua pe cal i porni n
ne tire. Trebuia s fiu singur ca s -mi revin ct de ct dup
acest nfrico tor co mar ce se derulase ntr-o jum tate de or .
Se ntuneca de-a binelea cnd, ostenit i lnced, zdrobit
trupe te i suflete te, m napoiam n tab r ...

108

3. Winnetou nc tu at
n timpul absen ei mele, pentru a nu fi obliga i s care
ursul la prea mare distan , oamenii i mutar tab ra n
apropierea p duricii unde z cea namila ucis de mine. Era un
grizzly att de greu, nct a fost nevoie de efortul conjugat a
zece b rba i voinici pentru a-l scoate din p durice i a-l tr
pn la focul ce fusese ncins.
Cu toat ora trzie, la ntoarcerea mea, to i, afar de
Rattler, erau nc treji. Nelegiuitul i continua somnul be iei; a
trebuit s fie dus pe sus i c zu n iarb ca un butuc. Sam
jupuise ursul, l snd carnea neatins . Dup ce-am desc lecat
i mi-am dus calul la conov , venii i eu lng foc.
Pe unde-mi umbla i, sir? m ntreb Sam. V-am a teptat
n chinuri; ne l sa gura ap
i nu-l puteam c s pi pe mo
Martin f r s fi i de fa . Deocamdat l-am dezbr cat de
blan . Mare me ter o fi fost bl narul; i-a croit-o exact pe
m sur ; nici pomeneal de cut , hi-hi-hi-hi! Sper c ve i fi de
acord, nu-i a a? Ei i acum stabili i, v rog, cum s -l mp r im.
Am vrea s frigem o buc ic nainte de culcare.
l mp r i i cum crede i! Am r spuns. Carnea e a tuturor.
Well, atunci s v spun ceva. Partea cea mai bun sunt
labele; nu se afl pe lume ceva mai gustos. Numai c trebuie s
stea un timp pn se fezandeaz . Delicioase devin labele
ursului abia cnd viermii ncep s colc ie n ele. Dar nu putem
a tepta pn atunci; m tem c apa ii vin curnd s ne tulbure
masa. E de preferat deci s frigem chiar de ndat labele i s
ne desf t m cu ele nainte ca pieile-ro ii s ne vin de hac.
Ave i ceva mpotriv , sir?
Nu, nimic.
Well, atunci s ne apuc m de treab ; poft de mncare
109

avem, dac nu m -n el.


labele de restul trupului i ntocmi por ii, cte una
Deta
de fiecare persoan . Mie mi reveni por ia cea mai bun , t iat
de la un picior din fa ; o nf urai n hrtie i o pusei
deoparte, pe cnd ceilal i se gr bir s - i frig hartanele lor. E
drept c -mi era foame, ns orict de paradoxal ar p rea, nu
aveam poft de mncare. Din pricina c l riei ndelungi i
obositoare, sim eam nevoia s m nnc, dar mi era cu
neputin s iau ceva n gur . Nu reu eam s alung din minte
scena crimei. M vedeam al turi de Klekih-Petra; i auzeam
glasul ca ntr-o ultim spovedanie i m obsedau ultimele sale
vorbe rostite ca ntr-o presim ire a apropiatei mor i. Da, frunza
vie ii sale nu s-a desprins cu u urin
i lin; fusese smuls cu
for a i anume de c tre un semen de-al lui. i de ce i n ce fel!
Uciga ul z cea acolo, nc beat i n uc. A fi vrut s -l mpu c,
dar mi era scrb de dnsul. Acela i dezgust i determinase,
probabil i pe cei doi apa i s nu-l r spl teasc pe merit. Apa
de foc, att spusese Inciu-Ciuna, cu cel mai adnc dispre .
Cte nvinuiri, cte imput ri nu cuprindeau aceste cuvinte!
m
consola totu i ceva n aceast
sngeroas
Dac
ntmplare, era faptul c bietul Klekih-Petra murise lng
inima celui drag i c propria-i inim captase glon ul destinat
lui Winnetou. Dar rug mintea lui de a-i continua opera, de a
face leg mnt de prietenie cu tn rul apa ? De ce s -mi fi
adresat tocmai mie aceast rug minte? Cu pu ine minute
nainte i exprimase ndoiala c am putea s ne revedem
vreodat ; a adar, nu credea c drumul vie ii mele ar putea
duce n lumea apa ilor; i iat c , pe nea teptate, mi
ncredin eaz o sarcin a c rei ndeplinire e n strns leg tur
cu aceast lume. S fi fost o vorb spus la ntmplare? S fie
dat muribunzilor, n clipa cnd se despart de via , cnd o
arip a sufletului lor flutur deja dincolo, s ntrevad
viitorul? S-ar zice c a a este, pentru c , mai trziu, mi-a fost
menit s -i mplinesc ntr-adev r dorin a, de i acum se p rea c
110

ntlnirea cu Winnetou nu-mi poate aduce dect pierzania.


i de ce, mai ales, m-am gr bit s -i dau muribundului
promisiunea mea? Din mil ? Probabil. Dar mai exista un motiv,
chiar dac n clipa respectiv nu eram con tient de el:
Winnetou m impresionase profund, ca nimeni altul pn
atunci. Era exact de vrsta mea i totu i ct de superior mie!
Sesizasem aceasta din prima clip ... Limpezimea grav , mndr
a ochilor s i catifela i, siguran a calm a inutei i a fiec rui
gest, precum i umbra melancolic a unei mhniri adnci i
tainice pe care credeam c o deslu esc pe chipul lui frumos i
tn r m cuceriser subit. Ct de impun toare i era purtarea,
ca i aceea a tat lui s u! Orice alt om, fie alb sau ro u, s-ar fi
n pustit de ndat asupra uciga ului i l-ar fi omort; ei ns
nu l-au nvrednicit cu nici o privire i chipurile lor n-au tres rit
m car, n-au tr dat nici o f rm din ceea ce se petrece n
adncul inimii. i pe asemenea oameni i du m nim!... edeam
a a, t cut, n timp ce colegii mncau cu poft carnea fript ;
edeam ghemuit lng foc i-mi scurmam gndurile; pn ce
Sam Hawkens m trezi din medita ie:
Ce-i cu dumneavoastr , sir? Nu v e foame?
Nu m nnc.
A a? i v deda i la exerci ii intelectuale! N-ar trebui s
v l sa i n voia acestui obicei. i pe mine m zgnd re te
ntmplarea de adineauri, ba chiar foarte mult; ns un
westman trebuie s se deprind cu asemenea incidente. Nu
degeaba li se spune acestor inuturi the dark and bloody
grounds, adic ntunecoase i nsngerate. V asigur c terenul
de aici e mbibat la fiece pas cu snge, iar insul care posed un
nas att de sim itor, nct nu suport mirosul sngelui, mai
bine r mne acas i bea ap ndulcit . Nu v pune i povestea
la inim i da i-mi l bu a aceea, s v-o frig.
Mul umesc, Sam; nu, z u, nu m nnc! V-a i decis ce
face i cu Rattler?
Am discutat, fire te, cazul.
111

Ei i ce pedeaps a i stabilit?
Pedeaps ?! Crede i c e nevoie de pedeaps ?
Hot rt lucru.
A a! i cum socoti i s proced m? S -l ducem cumva la
San Francisco, la New York sau la Washington i s -l d m n
judecat pentru crim ?
Fleacuri! Noi n ine suntem autoritatea care are dreptul
s -l judece. Trebuie s se supun legilor vestului.
Ia te uit cte tie acest greenhorn despre legile Vestului
s lbatic! Nu cumva v-a i ostenit pn ncoace, din b trna
Germanie, ca s-o face i pe judec torul suprem? Ori sunte i
rud cu Klekih-Petra sau m car prieten?
tii bine c nu.
Iat punctul principal. ntr-adev r, Vestul s lbatic are
legile sale specifice, trainice. Vestul cere ochi pentru ochi, dinte
pentru dinte, snge pentru snge, cum scrie n Biblie. Dac se
s vr e te un omor, cel ndrept it poate s -l ucid pe f pta
f r ntrziere, sau ia fiin un tribunal care d verdictul i-l
execut
imediat. Astfel ne debaras m de tic lo ii care,
altminteri, ar s ri n capul vn torilor cinsti i.
Ei bine, s alc tuim un tribunal.
Pentru asta e nevoie mai nti de un acuzator.
Eu voi fi acuzatorul.
Cu ce drept?
Cu dreptul omului care nu poate tolera ca o asemenea
crim s nu fie pedepsit .
Pshaw! Vorbi i exact ca un greenhorn. V pute i constitui
acuzator n dou ipoteze: mai nti, dac cel ucis v-a fost rud ,
prieten sau camarad; ceea ce nu e cazul, a i recunoscut i
dumneavoastr . n al doilea rnd, a i putea deveni acuzator al
uciga ului dac a i fi chiar, dumneavoastr cel ucis, hi-hi-hi-hi!
Sunte i cumva respectivul?
Ascult , Sam, chestiunea nu e dintre acelea care se
preteaz la spirite!
112

tiu, tiu! Am precizat lucrurile numai pentru a nu da


loc la confuzii; fiindc , n cazul unui omor, cel dinti care ar
avea dreptul sfnt de a cere pedepsirea uciga ului ar fi,
desigur, ns i victima. Prin urmare, nu ave i nici o justificare
s v dirija i n acuzator i ne afl m cu to ii n aceea i situa ie.
Iar unde nu exist acuzator, nu poate fi nici judec tor.
Lipse te, a adar, temeiul de a forma un tribunal.
Va s zic , Rattler s scape nepedepsit?!
Nicidecum. Nu v pripi i! V dau cuvntul meu c - i va
primi r splata tot att de sigur cum glon ul plecat din bun
mea Liddy i atinge inta. Las' c vor avea grij apa ii.
Atunci pedeapsa ne va lovi i pe noi!
Foarte probabil. Dar v imagina i c , ucigndu-l pe
Rattler, am evita primejdia? To i suntem o ap . Apa ii nu-l
consider numai pe el drept asasin, ci i pe noi; cu siguran
c , dac le c dem n mini, ne trateaz ca atare.
Chiar dac ne dezb r m de el?
Chiar i atunci. Ne cur
f r s ntrebe dac Rattler se
mai afl printre noi. Dar cum a i vrea s sc p m de el?
S -l alung m.
n privin a asta, ne-am i sf tuit. Am ajuns la concluzia
c , mai nti, n-avem dreptul s -l alung m din mijlocul nostru
i, al doilea, chiar de-am avea un asemenea drept, n-ar fi
cuminte s-o facem.
Z u, Sam, nu te-n eleg! Dac un om nu mi-e pe plac, m
despart de el. Dar nc un uciga ! Suntem oare obliga i s
toler m mai departe printre noi o astfel de canalie i pe
deasupra un be ivan nr it, care ne poate provoca noi i noi
ncurc turi?
Din p cate, suntem obliga i. Rattler a fost angajat, ca i
noi, adic eu, Stone i Parker, pentru paza dumneavoastr
i
numai cei care l-au angajat, care l pl tesc au calitatea s -l
concedieze. Trebuie s ne men inem n cadrul legal.
Cadru legal! Fa de cine? Fa de un om care calc n
113

picioare zi de zi legile umane!


Ei i! Admit c teza dumneavoastr e foarte just ; totu i,
nu trebuie s comitem o gre eal , sub pretext c altul a comis
o crim , v spun cinstit: nainte de toate, respectul autorit ii.
De aceea noi, westmenii, care inem eventual loc de autoritate,
avem toate motivele s ne p str m reputa ia ne tirbit . i pe
urm , da i-mi voie s v ntreb, ce-ar face Rattler dac l-am
alunga?
l prive te!
i pe noi de asemenea! C ci am fi n orice clip
amenin a i; aproape sigur c ar umbla s se r zbune. E de
preferat, deci, s r mn printre noi, sub ochii no tri, dect s l gonim i pe urm dumnealui s ne dea trcoale i s
expedieze cui vrea el cte un glon n cap. Sper c acum ve i fi
i dumneavoastr de acord.
Vorbind astfel, m privi cu tlc i-mi f cu semn cu ochiul
c tre oamenii lui Rattler. l pricepui bine: dac l-am pedepsi,
probabil c ace tia ar face cauz comun cu banditul.
mi spuneam i eu la fel. Nu aveam nici o ncredere n ei. De
aceea i-am r spuns lui Sam:
n eleg. Dup ce mi-ai expus situa ia, recunosc i eu c e
preferabil ca lucrurile s mearg de la sine. Acum ns , m
ngrijoreaz apa ii. Nu ncape ndoial c vor reveni ca s ne-o
pl teasc .
Se vor ntoarce, de bun seam
i aceasta cu att mai
sigur, cu ct n-au proferat nici o amenin are. Au procedat nu
numai foarte demn, dar i foarte n elept. Dac s-ar fi r zbunat
pe loc i presupunnd c n-am fi ripostat, ceea ce nu prea cred,
atunci numai Rattler i-ar fi luat por ia. Dar ei ne condamn pe
to i, pentru c tiu c Rattler e dintr-ai no tri i pentru c , din
pricina m sur torilor, ne socotesc du mani trimi i aici ca s le
r peasc
ara i avutul. Iat de ce s-au st pnit i ne-au
p r sit f r s ridice m car un deget mpotriva noastr . Cu
att mai sigur e c se vor ntoarce pentru a pune mna pe noi
114

to i. Dac izbutesc, atunci ne a teapt o moarte chinuitoare i


lung , fiindc stima de care se bucura la ei Klekih-Petra cere o
ndoit i ntreit de cumplit r zbunare.
i toate acestea din pricina unui be ivan! Vor veni,
desigur, n num r mare.
Absolut! ntrebarea e cnd vor veni. Am avea nc timp
s ne retragem; ar nsemna ns s l s m totul n p r sire i
lucrul, aproape gata, s r mn neterminat.
Asta trebuie s-o evit m, chiar dac n-ar fi dect pe
jum tate posibil.
Cnd pute i ncheia lucr rile, dac -i da i zor? Cum
crede i?
Cam n cinci zile.
Hm! Dup cte tiu, apa ii nu au prin mprejurimi nici o
a ezare; cei mai apropia i mescaleri se afl cel pu in la trei zile
c lare de aici. Dac nu m -n el, Inciu-Ciuna i Winnetou,
innd seama de transportul cadavrului, vor avea de c l rit
cam patru zile nainte de a- i mobiliza oamenii, apoi trei zile
pentru napoiere, fac n total apte. Prin urmare, dac aprecia i
c v trebuie cinci zile, sunt de p rere c pute i ndr zni s
continua i m sur torile.
i dac socoteala dumitale e gre it ? Cei doi apa i pot,
deocamdat , s lepede cadavrul ntr-un loc sigur i s se
ntoarc pentru a ne lovi pe ascuns. E foarte probabil. La fel, sar putea s ntlneasc n drum o trup de-a lor; e chiar de
presupus c au prieteni pe aproape; m-ar mira ca doi indieni i
pe deasupra c petenii, s plece din satul lor f r nici un fel de
nso itori. i cum sezonul vn torii de bizoni a nceput, mai
apare i eventualitatea ca Inciu-Ciuna i Winnetou s fac
parte dintr-un grup de vn tori afla i prin mprejurimi, de care
s-au desp r it vremelnic. Toate acestea trebuiesc luate n
seam , dac e s judec m lucrurile cu toat pruden a.
Sam Hawkens clipi cu unul din ochi orii lui se strmb a
mirare i exclam :
115

Good luck! De tept mai sunte i i, vai, prea n elept a i


gr it! Ast zi puiul e cu mult mai iste dect g ina, dac nu m n el. Dar, ca s fiu sincer, ceea ce-a i spus nu e chiar de
lep dat. V dau deplin dreptate. Trebuie s socotim toate
probabilit ile. De aceea e necesar s afl m ncotro au apucat-o
cei doi apa i. Cum se crap de ziu , le iau urma.
Merg i eu, se oferi Will Parker.
i eu! S ri Dick Stone.
Sam Hawkens se gndi o clip , apoi r spunse:
R mne i frumu el pe loc. E nevoie s sta i aici. n eles?
i se uit semnificativ spre oamenii lui Rattler. Avea
dreptate. Dac ace ti in i dubio i r mn aici de capul lor, n-ar
fi exclus ca, de ndat ce eful s-ar trezi, s se dedea la scene
nepl cute. Era deci mai bine ca Stone i Parker s nu plece din
tab r .
Totu i, Sam, nu te po i hazarda de unul singur! obiect
Will.
A putea, dac-a vrea. Dar nu vreau! replic Sam.
G sesc eu nso itor.
Pe cine?
Pe greenhorn-ul sta. i ar t spre mine.
Nu, nu-i permit s plece, se opuse inginerul- ef.
De ce, mister Bancroft?
Am nevoie de el.
A putea s tiu pentru ce anume?
Pentru lucru, se n elege. Ca s termin m n cinci zile, ne
trebuiesc toate for ele. Nu m pot lipsi de nimeni.
Ah, da, toate for ele... Pn acum n-a i prea folosit toate
for ele; mai curnd a trebuit s munceasc unul singur pentru
to i; ei bine, s lucreze acum to i pentru unul.
Mister Hawkens, doar n-ai de gnd s -mi porunce ti?! i
interzic!
S nu exager m. O simpl remarc e departe de-a fi un
ordin.
116

Dar a a sun !
Posibil, nu vreau s v contrazic. Ct despre lucr rile
dumneavoastr , nu cred s ntrzie chiar att de mult, dac
mine ve i avea patru in i n loc de cinci. n elege i, nu-i a a, c
am un anume motiv s -l iau cu mine pe acest tn r greenhorn,
poreclit Old Shatterhand.
mi dai voie s aflu i eu motivul?
De ce nu? Vreau s vad
i dnsul cum m furi ez pe
urmele indienilor, s nve e cum se deslu e te o urm ; ar putea
s -l intereseze i s -i foloseasc .
Dar pe mine nu m intereseaz .
i un alt motiv; drumul pe care
tiu. Mai am ns
urmeaz s pornesc e pe alocuri destul de primejdios. A adar, e
n avantajul nostru reciproc s fiu nso it de un fecior zdrav n,
care, pe deasupra, tie s
i mnuiasc perfect dobortorul de
ur i.
Nu pricep ntru ct acest lucru ar fi n avantajul nostru.
Nu? M mir . Sunte i, de altfel, un gentleman neobi nuit
de inteligent, r spunse Sam, nu f r o nuan de ironie. Ce-a i
zice, de pild , dac-a da peste ni te du mani ce se ndreapt
spre tab ra noastr
i care mi-ar face felul? Cine v-ar mai
putea pune n gard asupra primejdiei ce v pa te? A i fi
ataca i prin surprindere i uci i to i pn la unul. Dar avndu-l
cu mine pe acest greenhorn, care cu minile lui de cucoan
poate culc la p mnt, dintr-o lovitur , pe cel mai puternic
adversar, am toate ansele s m ntorc teaf r. Sunte i de
acord?
Hm! n eleg.
i acum vine principalul: trebuie s -l iau mine cu mine
ca s nu se i te iar i cine tie ce conflict care s-ar termina
prost. ti i c Rattler i poart pic . i cnd acest amator de
rachiu se va dezmetici diminea a, e foarte probabil s se
repead la omul care l-a scos din func iune ast zi pentru a
doua oar . Trebuie, cel pu in mine, s -i inem departe unul de
117

altul. Vi-l las pe Rattler, de care n-am nevoie i-l iau pe


dumnealui. Mai ave i ceva mpotriv ?
N-am. S plece.
Well. Suntem n ele i! constat Sam i, ntorcndu-se
spre mine, continu : A i auzit ce treab grea v a teapt mine.
Se prea poate s n-avem clip de r gaz nici pentru mncare
sau odihn . V ntreb n consecin , dac nu v-a i hot rt s
devora i barem o p rticic din laba de urs.
Ei, n cazul acesta, hai s ncerc!
ncerca i. Ajunge i att. Cunosc eu problema, hi-hi-hihi! O singur ncercare i nu v mai opri i pn nu consuma i
toat por ia. Da i-o ncoace, s v-o frig. Un greenhorn nu se
pricepe n astfel de opera ii. Fi i atent i nv a i cum se
procedeaz ! Alt dat , de-ar fi s mai prepar asemenea
delicates , nu p pa i nimic; o m nnc eu toat .
Sam, dragul de el, nu vorbea f r temei: de ndat ce opera
fu gata i d dui de gustul fripturii, m n v li o poft de
mncare cum de mult nu ncercasem; uitai de preocup rile
mele i mncai i mncai pn la ultima firimitur .
A i v zut! Se bucur Sam. Pariez c e mult mai pl cut s
m nnci dintr-un grizzly dect s te lup i cu el. A i constatat-o
pesemne i singur. Acum mai t iem cteva buc i zdravene din
coaps
i le punem la frigare. Mine le lu m la drum ca
provizii; n asemenea deplas ri se poate s n-ai timp pentru
vn toare i nici posibilitatea s aprinzi focul. Dumneavoastr ,
sir, culca i-v i trage i un pui de somn; pornim n rev rsat de
zori i avem nevoie de toat vigoarea trupului.
Well, m duc la culcare. Dar mai nti, ia spune, ce cal iai ales pentru mine?
Ce cal? Nici unul.
Atunci?
Auzi ntrebare! V imagina i c am s ncalec un crocodil
sau ca s zic a a, vreo alt pas re? C l resc pe catrul meu, pe
Mary.
118

Eu n-a face-o.
i de ce, m rog?
nc nu- i cuno ti suficient animalul.
n schimb, m cunoa te el. mi poart un respect grozav,
dobitocul, hi-hi-hi-hi!
Totu i, la o expedi ie cum e aceea de mine, nu stric s
fim foarte prev z tori, s chibzuim cu grij . Un cal nesigur
poate s strice totul.
ntr-adev r? rse Sam.
Da, subliniai. tiu c forn itul unui cal poate costa via a
c l re ului.
Ah, ti i i asta? De tept b iat, n-am ce zice! Tot din c r i
a i cules-o?
Exact.
Mi-am nchipuit! Trebuie c e nespus de interesant s
cite ti asemenea c r i. Dac n-a fi westman, m-a duce n est,
m-a instala comod pe o canapea i a citi numai pove ti
frumoase despre indieni. Cred c a a po i ajunge gr sun i
rotofei, de i nu te-alegi cu laba de urs dect pe hrtie. Sunt
foarte curios dac bunii gentlemeni care scriu asemenea istorii
au trecut vreodat dincolo de Mississippi!
Probabil c majoritatea au trecut.
A a? Crede i?
Cred.
Eu nu. Am serioase motive s m ndoiesc.
i motivele ar fi...?
Vi le spun, sir. tiam i eu cndva scrisul, dar l-am uitat;
ast zi n-a mai fi n stare s -mi a tern numele pe hrtie sau pe
t bli a de colar. O mn care a strunit atta vreme caii, a tras
cu pu ca, a mnuit cu itul i lasso-ul nu se mai preteaz s
mzg leasc pe hrtie tot felul de bazaconii, Un westman sadea
cu siguran c a uitat scrisul; iar dac nu e ti westman, ce te
apuci, m rog, s scrii despre lucruri pe care nu le cuno ti?!
Hm! Ca s scrii o carte despre vest nu e nevoie s stai
119

aici pn se n epenesc degetele i nu mai po i scrie.


Hodoronc-tronc! Ce-am sus inut eu? Am spus c numai
un westman destoinic ar putea scrie ca lumea, adic potrivit
adev rului; dar vede i, un astfel de om nu se apuc s scrie.
De ce?
Fiindc nu-i trece prin minte s p r seasc vestul sta,
unde nu se prea g sesc c lim ri. Preria e ca marea: cine a
cunoscut-o i a ndr git-o nu se mai desparte de ea. To i ace ti
scriitora i n-au habar ce nseamn
vestul; dac
l-ar fi
cunoscut, n-ar fi ters-o de aici pentru a nnegri apoi cu
cerneal sute de pagini. Asta-i p rerea mea i tare m tem c
am dreptate.
Nu prea. Cunosc, de pild , pe unul care a ndr git aceste
locuri i vrea s ajung vn tor iscusit. Se va ntoarce, totu i,
din cnd n cnd, n lumea civilizat , ca s scrie c r i despre
Vestul s lbatic.
Ce vorbi i! Cine-o fi? ntreb Sam, privindu-m curios.
Ai putea s -l ghice ti.
S -l ghicesc? Z u? Nu cumva chiar dumneavoastr ?
Eu.
M i, s fie! Vre i, prin urmare, s intra i n tagma
trntorilor care scriu c r i?
Eventual.
L sa i-v , sir, de ideea asta, v rog din tot sufletul. Dac
v apuca i de asemenea lucru, atunci v duce i pe copc , z u
a a!
M ndoiesc.
i jur! strig el cu
Iar eu o sus in sus i tare. Pot s
patim . Ave i m car cea mai slab idee de via a ce v a teapt ?
De ce n-a avea?
Ei?
C l toresc prin lume, cunosc ri i popoare i m ntorc,
din timp n timp, acas , n patrie, ca s a tern netulburat pe
hrtie impresiile i ntmpl rile tr ite.
120

i cu ce scop, pentru Dumnezeu? Asta n-o n eleg.


Cu scopul de a fi un mentor al cititorilor mei i, ntre
altele, ca s c tig parale.
Zounds! Mentor al cititorilor! i s c tige parale! Sir,
sunte i ntr-o ureche, dac nu m -n el! Cititorii nu vor nv a
nimic de la dumneavoastr , fiindc nu v pricepe i la nimic. E
posibil oare ca un greenhorn mp iat s ajung mentorul
cititorilor s i? V asigur c nu ve i g si cititori nici de leac! i
explica i-mi, v rog, de ce adic , pentru numele tuturor
sfin ilor, tocmai dumneavoastr v-a i b gat n cap s deveni i
mentor i nc mentorul unor cititori inexisten i?! Nu exist
destui dasc li pe lumea asta? E nevoie s spori i tagma lor?
Ascult -ncoa', Sam, a fi dasc l e o profesiune extrem de
serioas , chiar sacr .
Pshaw! Un westman e mult mai important, de mii de ori
mai important! Asta o tiu, pentru c sunt i eu westman, ct
vreme dumneavoastr abia dac a i deprins s v
terge i
nasul. nct va trebui s
m
opun categoric inten iei
dumneavoastr de a deveni mentorul cititorilor i de a c tiga
pe deasupra i bani! Ce idee! Absolut fistichie! Ia spune i, ct
cost o carte din acelea pe care a i vrea s-o scrie i?
Un dolar, doi, chiar trei, depinde ct e de mare.
Bun! i ct cost o blan de biber? Cam ct? Un puitor
de capcane c tig incomparabil mai mult dect un mentor al
cititorilor care, dac-ar avea nenorocul s v citeasc , n-ar
nv a dect prostii. Vre i s c tiga i bani! Aici, n vest, e o
treab ct se poate de u oar . Banul se afl peste tot, n prerie,
n p durile virgine, printre stnci i n fundul apelor. i ce tr i
mizerabil a i duce ca scriitor! n locul apei limpezi din izvoarele
vestului, a i bea cerneal neagr
i cleioas ; v-a i roade pana
de gsc n loc s degusta i labe de urs i coapse de bivol;
deasupra capului a i avea nu cerul albastru, ci tavanul scund,
co covit; sub picioare, n locul ierbii moi i verzi, o du umea de
scnduri, numai bun s provoace dureri de ale. Aici c l ri i
121

pe un dere , dincolo pe un fotoliu desfundat. Aici, pe ploaie sau


furtun , pute i culege man cereasc ; acolo, la primul strop de
ploaie, v acoperi i capul cu umbrele ro ii sau verzi. Aici
sunte i un om liber, voios, cu arma n mn ; acolo sta i
ghemuit la masa de scris i v irosi i puterile chinuind condeiul
sau creionul... ei, m opresc aici, ca s nu fulger i mai tare.
ns dac v-a i pus cu adev rat n gnd s deveni i mentorul
cititorilor, atunci sunte i omul cel mai de plns din c i tr iesc
pe fa a p mntului!
Se enervase de-a binelea; ochi orii lui sc p rau i obrazul,
ct se vedea din desi ul b rbii, i se colorase n rubiniu, ca i
vrful nasului. B nuiam ce-l sup rase atta i a fi vrut s-o
aflu chiar din gura lui; turnai deci untdelemn peste foc:
Totu i, drag Sam, sunt convins c i-ar face i dumitale
pl cere dac mi-a atinge scopul i a deveni scriitor.
Pl cere? Mie? Scuti i-m de nerozii! Ar fi cazul s ti i c
nu nghit asemenea glume!
Nu-i nici o glum . Vorbesc serios.
Serios? Atunci s m loveasc tr snetul, dac nu m n el, ce g si i serios aici? Ce anume s -mi fac pl cere?
Dumneata nsu i.
Eu?
i va face pl cere, pentru c n c r ile mele va fi vorba de
dumneata.
De mine... de mine? repet el, n timp ce ochii mira i i se
dilatau din ce n ce.
ntocmai, de dumneata. Doar am s te pomenesc n
povestirile mele.
S m pomeni i? Adic s scrie i despre ceea ce fac i
spun?
Da. Relatez ntmpl rile prin care am trecut i, innd
seama c am fost mpreun , iat c apare i Sam Hawkens n
c r ile mele, aidoma celui din fa a mea.
Atunci Sam apuc arma, arunc deoparte carnea pe care o
122

inuse deasupra focului, lu o atitudine crunt i-mi strig :


cu ace ti
V ntreb cu toat seriozitatea i de fa
martori, dac inten iona i s comite i ntr-adev r fapta cu
pricina!
Fire te!
Aha! n cazul acesta, v poftesc s retrage i imediat cele
spuse i s v lega i sub jur mnt c renun a i la idee!
De ce?
Fiindc altminteri v mpu c sau v crap capul cu
b trna mea Liddy pe care, cum vede i, o in n mini. A adar:
vre i ori nu?!
Nu vreau!
Atunci lovesc! strig el, amenin ndu-m cu patul pu tii.
D -i drumul! am r spuns calm.
Arma atrn cteva clipe deasupra capului meu; apoi Sam
o cobor, o azvrli n iarb
i, mpreunndu- i a desperare
minile, se jelui:
Omul sta e tr znit, e nebun de-a binelea! Am b nuit eu
nc din primul moment cnd mi-a spus c inten ioneaz s
scrie c r i i s fie mentorul cititorilor s i; i uite c acum
b nuiala se adevere te. Numai un descreierat poate sta
imperturbabil i cu atta snge rece, n timp ce Liddy i vjie
deasupra capului. Ce s faci cu asemenea om? Cred c n-are
leac!
Nu-i nevoie de nici un leac, Sam drag ! l-am lini tit.
Mintea mea e ct se poate de ntreag .
Atunci de ce v nc p na i? De ce prefera i s v
zdrobesc oasele dect s rosti i jur mntul pe care vi-l cer?
Pshaw! Sam Hawkens nu se va atinge de mine. Asta o
tiu.
ti i? Va s zic
ti i! i, din p cate, ti i adev rul. Mai
degrab m-a cur a pe mine, dect s m ating de un fir de
p r din capul dumneavoastr .
Iar jur minte nu fac. Pentru mine, cuvntul e ca i un
123

jur mnt, n plus, nu ng dui nim nui s -mi stoarc vreo


promisiune prin amenin ri, chiar dac acestea vin din partea
nobilei Liddy. Chestiunea cu c r ile nu-i a a de idioat cum
crezi. De altfel, dumneata n-ai de unde s cuno ti problema,
dar i-o explic eu alt dat , cnd voi dispune de timp.
Mul umesc! rosti Sam anevoie, n timp ce- i relua locul i
punea carnea iar i la fript. N-am nevoie de l muriri n
chestiuni ce nu pot fi l murite. Mentorul cititorilor! S c tigi
bani ca f c tor de c r i! Caraghios!
Nu uita onoarea, Sam!
Ce fel de onoare? ntreb el, ntorcndu- i brusc fa a
spre mine.
Onoarea de a fi citit de atta lume. Ajungi renumit.
Sam ridic n aer halc de carne i se r sti:
Ci nceta i odat , sir, c de nu, v arunc drept n cap
hartanul sta ce cnt re te pe pu in dou sprezece livre! Acolo e
locul lui, pentru c sunte i mai prost dect cel mai tmpit
dintre ur ii grizzly. S - i c tigi faima scriind c r i! Cine-a auzit
vreodat o gugum nie mai jalnic ! Eu nu, z u c nu! Ce ti i
dumneavoastr despre faim ? S v spun eu cum ajunge
cineva renumit. Iat blana de urs; v mbr ca i ntr-nsa; i
t ia i urechile i le fixa i la p l rie, i smulge i ghearele i din ii,
v face i din ele o salb
i v-o atrna i de gt. A a procedeaz
orice alb sau indian peste care a dat norocul s r pun un
grizzly. Atunci, pe unde trece, lumea exclam : Uita i-v la
b rbatul acela! S-a b tut cu un urs cenu iu! i pretutindeni i
se face loc cu pl cere i cu adnc respect i numele lui zboar
din cort n cort, din inut n inut. A a devii renumit. n eles?
Ei, ncerca i acum s v pune i c r ile la p l rie i s v ag a i
de gt o salb de istorioare! Ce va spune lumea? E nebun,
nebun de legat! Iat cum arat faima de scriitor!
Dar, Sam, ce te nfierbn i atta? Nici n-ar trebui s - i
pese de treburile mele.
S nu-mi pese? Drace, peste ce om am dat, dac nu m
124

n el! l iubesc ca pe un fiu, i sunt devotat pn la nebunie i


dumnealui ar vrea s nu-mi pese! Asta-i culmea, ba mai mult,
e chiar culmea culmilor! Individul are for de bivol, mu chi de
mustang, tendoane i vine de cerb, ochi de oim, auz de
oarece i un creier de cinci- ase livre, dac e s judec m dup
fruntea lui. Trage ca un pu ca cu experien , c l re te ca un
duh al savanei i, n ciuda faptului c n-a v zut vreun bizon
sau grizzly n via a lui, se n puste te asupra lor ca i cnd ar
avea de-a face cu ni te purcelu i de mare. i un asemenea tip,
un vn tor de prerie, un individ croit parc anume s fie
westman i care de pe acum ntrece pe cte unul care a
colindat savana timp de dou decenii, va s zic un om ca sta
ine s se ntoarc acas
i s scrie c r i! Ei, s nu- i pierzi
min ile? Mai e de mirare c un westman cinstit i care-i poart
de grij i iese din pepeni?
i zicnd acestea, m privea fix, provocator. Voia s -mi
stoarc un r spuns, dar nu-i d dui nici unul. l nfundasem
de-a binelea.
Luai aua, mi-o a ezai sub cap n loc de pern i m culcai.
Ei, ce purtare-i asta? se r oi Sam, innd nc friptura
n mn . Oare nu merit r spuns?
Ba da! l asigurai. Noapte bun , Sam. Somn u or!
Vre i s dormi i?
Fire te. Nu m-ai sf tuit chiar dumneata s dorm?!
Ce-a fost, a trecut, sir; acum, ns , n-am ispr vit
discu ia.
Ba da!
Ba nu; mai am o vorb cu dumneavoastr .
n schimb eu nu mai am nimic de ntrebat. Am aflat tot
ce-am vrut s aflu.
Ce adic ?
Exact ceea ce te-ai str duit s -mi ascunzi pn acum.
S ascund? Sunt curios, la ce v referi i? Da i-i drumul!
O, nu e dect faptul c sunt n scut s fiu westman i c
125

de pe acum ntrec pe cte un vn tor care a colindat savana


timp de dou decenii.
Sc p din mn halc de carne, tu i ncurcat i, n cele din
urm , rosti necndu-se:
Pe to i... dracii... Tinerelul sta... acest greenhorn... m-a...
hm-hm-hm!
Noapte bun , Sam Hawkens, somn u or! repetai i m
ntorsei cu spatele.
Atunci veni mnios spre mine i m apostrof :
Ei da, v deda i somnului, fiin demn de treang ce-mi
sunte i! E mai bine a a. Ct sta i cu ochii deschi i, l duce i de
nas pe orice om de treab . ntre noi doi totul s-a sfr it! A i
scrntit-o cu mine! Acum v cunosc pe de-a-ntregul. Sunte i
un arlatan de care trebuie s m feresc!
Vorbise pe tonul cel mai hot rt cu putin . Dac-ar fi fost
s -l iau n serios, ar fi trebuit s cred c ntre noi se sfr ise
ntr-adev r totul. Dar nu trecu o jum tate de minut i i auzii
vocea blnd , aproape duioas :
Noapte bun , sir! Trage i un somn bun, ca s v reface i
puterile pn v-oi trezi.
Ce om bun, ce dr gu i cumsecade era totu i b trnul meu
Sam Hawkens!
Am dormit bu tean. Cnd am fost trezit, Parker i Stone
erau n picioare; ceilal i mai dormeau adnc; Rattler, printre ei.
Mncar m carne, b ur m ap proasp t , ad par m caii i
pornir m, dup ce Sam d du celorlal i doi, pe scurt, sfaturi de
comportare n toate cazurile posibile. Soarele nc nu r s rise
cnd plecar m n aceast misiune cu destule anse de a deveni
primejdioas . Primul meu drum c lare n calitate de cerceta !
Eram curios, cum se va termina. Cte asemenea drumuri n-am
f cut mai trziu!
Am luat-o, binen eles, la vale, pe lng p dure, n direc ia
n care disp ruser cei doi apa i. Urmele se mai vedeau n
iarb ; pn i eu, greenhorn-ul, le puteam deslu i; duceau spre
126

miaz noapte, pe ct vreme noi trebuia s -i c ut m pe apa i la


miaz zi. Trecnd de cotitur v ii, acolo unde p durea ncepea
s urce n pant , am dat de un lumini n scut probabil
datorit invaziei unor insecte d un toare; ntr-acolo ducea
urma. Un drum lung lega lumini ul de o prerie sem nnd cu
un acoperi verde, u or nclinat spre miaz zi. i aici urma era
vizibil . Dup cum reie ea, apa ii f cuser un ocol. De sus, de
pe coama acestui acoperi , z rir m naintea noastr o ntindere
larg , neted , acoperit de iarb , care p rea s nu aib ie ire
spre sud. De i de la plecarea apa ilor trecuser aproape trei
sferturi din zi, urmele lor se mai vedeau, n linie dreapt , de-a
lungul esului. Sam, care pn atunci nu scosese o vorb ,
cl tin din cap i murmur n barba sa stufoas :
Urmele astea nu-mi plac deloc, absolut deloc!
n schimb mie mi plac! am r spuns.
Fiindc sunte i un greenhorn, precum a i dovedit-o din
nou asear ! i-a b gat n cap tinerelul c a fi vrut s -l laud i
s -l compar cu un vn tor de prerie! S vezi i s nu crezi! mi
ajung cele ce-a i rostit adineauri, ca s -mi dau seama cu cine
stau de vorb . V plac, a adar, urmele? Cum de nu! Fiindc se
n ir att de frumos naintea noastr , nct i un orb le-ar
putea prinde cu mna. Mie ns , b trn hoinar prin savan ,
mi par foarte suspecte.
Mie nu.
pliscul, preastimate sir! Nu v-am luat ca
Tac -v
nso itor ca s m z p ci i cu copil riile! Cnd doi indieni i
las urmele n v zul tuturor, nu e lucru curat, mai ales dup ce
ne-au p r sit cu gnduri vr jma e. mi vine s cred c ne-au
preg tit o curs ! Prev zuser doar c ne vom lua dup urmele
lor; e la mintea ori icui.
i n ce-ar consta cursa?
nc nu se poate ti.
i unde s-o fi aflnd?
Fire te c la miaz zi. Prea ne-au nlesnit calea ntr-acolo!
127

Dac n-ar fi f cut-o dinadins, i luau osteneala s


tearg
urmele.
Hm!
De ce morm i i? se interes Sam.
Nu-i nimic.
Totu i sun ca i cnd a i avea ceva pe limb .
M tem s vorbesc.
De ce?
Am toate motivele s -mi in pliscul; altminteri, mai po i
crede c vreau ntr-adev r s te z p cesc, de i pentru un
asemenea lucru, declar deschis, nu am nici talent, nici
dispozi ie.
Ia nu mai ndruga i verzi i uscate! ntre amici nu se
cnt re te fiece vorb . Doar vre i s nv a i ceva; dac nu
vorbi i, cum o s fie cu putin ? Prin urmare: ce nseamn acel
hm! de adineauri?
Nu sunt de p rerea dumitale. Nu cred ntr-o curs .
A a! i pe ce temei?
Inciu-Ciuna i Winnetou vor s ajung la ai lor ca s -i
repead f r ntrziere mpotriva noastr ; n plus, ei transport
pe c ldura asta un cadavru. Iat dou motive care i determin
s se gr beasc , altminteri i le ul ar intra n putrefac ie i ei sar ntoarce prea trziu la tab ra noastr . n asemenea condi ii
nu mai au timp s tearg urmele. Dup p rerea mea, aceasta
e singura explica ie a faptului c urmele lor sunt att de
vizibile.
Hm! f cu de ast dat Sam.
i chiar dac n-am dreptate, continuai eu, nc putem s
ne lu m f r grij dup aceste urme. Ct timp ne afl m n
esul ntins, n-avem de ce ne teme; z rim de departe orice
du man i ne asigur m retragerea.
Hm! f cu Sam din nou, privindu-m piezi . Vorbea i de
cadavru. Crede i c pe c ldura asta l-au c rat cu ei?
A a cred.
128

Nu l-or fi ngropat undeva, n drum?


Nu. Victima se bucura la ei de mare cinste. Dup
obiceiul lor, Klekih-Petra trebuie nmormntat cu toat pompa.
De-ar fi cu putin , solemnitatea i-ar afla ncununare prin
execu ia uciga ului, chiar n timpul nmormnt rii. Vor amna
deci ceremonia i se vor gr bi s ne prind , pe Rattler i pe noi.
Dup cum i cunosc, trebuie s ne a tept m la o astfel de
ac iune.
Aha, dup cum l cunoa te i? S-ar p rea c v-a i n scut
n ara apa ilor!
Las prostiile!
Atunci de unde dracu' i cunoa te i?
Din c r ile acelea pe care le dispre uie ti.
Well! S c l rim mai departe.
Sam nu-mi mp rt i opinia cu privire la ra ionamentele
mele, doar barba i zvcnea ni el n timp ce m iscodea cu
coada ochiului. Cuno team zvcnetul acesta: nsemna c nu-i
convine s accepte ceva neprev zut. Goneam n galop peste
cmp. Era una din acele savane cu iarba m runt , cum se
g sesc multe ntre izvoarele Canadian Riverului i cele ale lui
Rio Pecos. Urmele se prelungeau n trei iruri ca i cnd ar fi
fost trase cu o grebl . Prin urmare, c l re ii naintaser n
flanc, ca i la plecarea din tab r . Trebuie c le venea foarte
greu s men in atta drum cadavrul n pozi ia ini ial , eznd
n a; pn n clipa aceea nu descoperisem nici un semn din
care s reias c s-ar fi oprit pentru a- i u ura povara. Dar
judecam n sinea mea c semnul ar trebui s apar nu peste
mult vreme.
n sfr it, Sam Hawkens crezu c sosise momentul s - i
reia rolul de instructor. mi explic ce form ar avea urmele
dac cei doi c l re i ar nainta la pas, la trap sau n galop;
lucrul era sesizabil f r efort.
Dup o jum tate de or p rea c p durea s-ar ntinde de-a
curmezi ul cmpiei, dar nu era dect aparen , provocat de o
129

cotitur a savanei. naintnd n acea direc ie, constatar m


curnd c p durea r mnea de fapt n stnga noastr . Copacii
erau att de rari, nct o ntreag trup c lare ar fi putut s
treac printre ei, r spndit ; apa ii ns i ineau tustrei caii
al tura i, ceea ce nu le-ar fi permis trecerea dect prin ruperea
forma iei. Era deci limpede c , voind s treac n bloc, fur
nevoi i s fac un ocol pe care l urmar m i noi, bucuro i,
deoarece pe-aici aveam drum deschis. Ce-i drept, mai trziu
dup o bun instruire nu m-a fi inut de aceast urm , ci
a fi luat-o de-a dreptul printre copaci i, scurtnd drumul, a
fi reg sit-o dincolo.
Preria, ca o f ie acoperit de tufi uri izolate, se ngusta din
ce n ce. Atinser m locul unde poposiser apa ii. Era un fel de
poian cu stejari i fagi sub iri, drep i. Ocolir m cu b gare de
seam
poiana, apropiindu-ne iar i abia dup
ce ne
ncredin ar m ca indienii o p r siser de mult. La o margine
observar m c iarba e strivit i c lcat . O cercetare mai atent
ne conduse la concluzia c apa ii desc lecaser aici i
coborser cadavrul din a, culcndu-l n iarb . P trunseser
apoi n poian , t iaser cteva cr ci de stejar i le cur aser
de frunze; acestea mai z ceau mpr tiate pe jos.
Ce-or fi f cut oare cu cr cile alea? Cum crede i? ntreb
Sam, privindu-m ca un profesor pe elevul s u.
O targ sau o n s lie pentru mort, am r spuns f r
ov ire.
De unde tii? Tot din carte?
Nu, din capul meu.
Cum a a?
M a teptam de mult la un semn ca sta. Nu e lucru
u or s sprijini atta vreme un cadavru n epenit n a.
Trebuiau deci s se opreasc undeva i s - i u ureze sarcina.
Judecata nu-i rea. Se g sesc i asemenea lucruri prin
c r ile dumneavoastr , sir?
Fire te c nu textual i nici cu referiri exacte la cazul de
130

fa . Depinde ns de cel care cite te i de modul cum pricepe.


Se pot nv a multe n acest fel i se pot aplica n cazuri
similare.
Foarte ciudat! Parc-ar fi tr it totu i cndva, n vest,
i eu de p rerea
autorii cu pricina! De altfel, sunt
dumneavoastr . S vedem dac nu gre im.
Cred c n-au f cut o n s lie, ci mai curnd un fel de
targ , pe care o tr sc dup ei.
De ce?
Ca s transpor i mortul pe n s lie sau pe o targ
obi nuit , e nevoie de doi cai al tura i sau dispu i unul n
spatele celuilalt; dar apa ii nu au dect un singur cal
disponibil; pentru o targ din asta, trtoare, ajunge.
Just. Dar targa ar l sa o urm foarte vizibil , ceea ce ar
fi n dezavantajul lor. n orice caz, e de presupus c au trecut
pe aici ieri, pe nserate. Vedem noi imediat dac au r mas pe
loc ori i-au continuat drumul n cursul nop ii.
Eu sunt de p rere c nu au nnoptat aici; aveau un
ndoit motiv s se gr beasc .
Foarte just. A adar, s vedem!
Desc lecar m i, ducndu-ne caii de fru, pornir m ncet
de-a lungul urmelor. Acestea ar tau acum altfel: se prelungeau
tot n trei iruri, dar nu ca mai nainte. La mijloc, dra lat care
provenea de la copitele cailor era nso it de dou dungi
laterale, pricinuite de targ . Prin urmare, targa se compunea
din dou suporturi i din cr ci a ezate de-a curmezi ul, peste
care fusese culcat i legat cadavrul.
De aci ncolo, observ Sam, au c l rit unul n urma
celuilalt. Trebuie s fi avut vreo pricin anume, c ci locul e
destul de larg pentru doi c l re i al tura i. S vedem mai
departe.
nc lecar m iar i pornir m la trap; m tot fr mntam s
g sesc pricina pentru care vor fi c l rit ntr-un singur ir. n
sfr it, d dui de adev r.
131

Deschide bine ochii! m adresai lui Sam. Urma asta va


suferi curnd o modificare menit s scape aten iei noastre.
Cum a a, o modificare?
Da, da. Ei au confec ionat targa nu numai pentru a- i
u ura naintarea i a nu mai fi nevoi i s sprijine le ul, ci i n
vederea unei manevre. Se vor desp r i.
Ce v trece prin cap? S se despart ! Nici prin vis nu li
se n zare, hi-hi-hi-hi! Rse el.
Prin vis, nu, dar au luat hot rrea n stare de trezie.
Ia spune i, cum a i scornit asemenea n zbtie? Dac-a i
scos-o din c r i, nseamn c ele v z p cesc de-a binelea.
Asta nu scrie n c r i; e ra ionamentul meu. Fire te, tot
ca urmare a lecturilor, pentru c , citind cu aten ie, mi-am
nsu it temeinic cuprinsul.
Hai, s-auzim!
Pn acum ai f cut dumneata pe profesorul; acuma s - i
pun eu cteva ntreb ri.
Vor fi fiind grozave! Sunt curios s le aud!
De ce obi nuiesc indienii s c l reasc uneori unul dup
altul, de unde i expresia n ir indian? Doar nu din
comoditate sau de pl cere?
Pentru ca urm ritorul s nu poat ghici num rul
c l re ilor.
P i vezi! Cred c acela i motiv i-a ndemnat i pe apa ii
no tri s nu c l reasc al turi.
M-a mira.
Atunci de ce-ar c l ri n ir indian, cnd e loc berechet
pentru trei sau chiar mai mul i cai al tura i?
ntmpl tor. Sau poate din pricina mortului. Unul e
c l uz i merge nainte; apoi vine calul cu targa i urmeaz al
doilea c l re , care are sarcina s observe ca targa s nu se
desfac i s nu cad cadavrul.
O fi! Dar nu uita c oamenii sunt gr bi i s se ntoarc la
tab ra noastr . Transportul mortului cere timp prea mult;
132

a adar, unul ar trebui s-o ia repede nainte, ca s -i mobilizeze


mai devreme pe r zboinici.
Fantezia v joac renghiul. Sus in i repet c nici prin
gnd nu le-ar trece s se despart .
La ce bun s m cert cu Sam? De altfel, se putea s m
n el, dnsul fiind un cerceta ncercat, pe cnd eu, colea, un
greenhorn. De aceea t cui. Dar nu pierdeam din vedere nici un
petic de drum.
Nu trecu mult i ajunser m la un curs de ap cu albia
i complet secat . Era, de fapt, una din acele
neted , larg
grle care prim vara absorb apele mun ilor i apoi, dup
scurgerea lor r mn secate n tot restul anului. Malurile erau
joase, iar albia plin de pietri netezit de ape; ici i colo se aflau
straturi de nisip fin. Urmele duceau de-a curmezi ul albiei.
n timp ce traversam ncet albia, examinam pas cu pas
prundi ul i nisipul. Dac judecasem bine adineauri, atunci
chiar aici ar fi fost locul potrivit pentru desp r irea celor doi
apa i. Unul din ei ar fi trebuit s str bat o por iune din albie
mnndu- i calul nu pe nisip, ci pe piatr , ca s nu se
ntip reasc pa ii. Astfel ar fi putut s dispar f r a l sa
urm . Iar dac cel lalt i-ar fi continuat drumul tr gnd calul
cu targa dup el, nc am fi putut lua urma celor doi cai drept
a celor trei de mai nainte.
M
ineam dup Sam Hawkens. Trecuser m aproape
dincolo, cnd z rii ntr-un strat de nisip, lng o ngr m dire
de pietre, o adncitur rotund cu marginile surpate spre
interior, cam de m rimea unei ce ti mari de cafea. Pe atunci nu
aveam nc privirea destul de ager , nici perspicacitatea i
experien a pe care mi le-am nsu it ulterior; dar ceea ce mai
trziu a fi afirmat i dovedit, acuma puteam s ghicesc: era o
urm de copit . Piciorul calului alunecase de pe gr mada de
pietri n nisip. Totu i t cui. Abia cnd, ajun i la cel lalt mal,
Sam d du s - i continue drumul de-a lungul urmei, l-am oprit:
Fii bun i ia-o la stnga, Sam!
133

Pentru ce?
Vreau s - i ar t ceva.
Ce anume?
Ai s vezi imediat. Vino cu mine!
Am luat-o c lare pe malul albiei secate; malul era crescut
cu iarb . Dup nici dou sute de pa i, v zur m n nisip urmele
unui cal urcnd apoi deslu it prin iarb , c tre miaz zi.
Ce e asta, Sam? l ntrebai, mndru c eu, novicele,
avusesem dreptate.
P rea c ochi orii lui dau s se ascund n orbite i fa a lui
ireat se lungi a mirare.
C lc tur de cal! r spunse el.
De unde o fi r s rit?
Se uit n lungul albiei secate i, cum nu v zu nici un alt
semn, r spunse:
n orice caz, vine de-aici, din grl .
Fire te. i cine s fi fost c l re ul?
Dracu' tie!
S i-o spun eu.
Ei, cine?
Unul din cei doi apa i.
Fa a i se lungi i mai mult, performan
de care, pn
atunci, nu-l crezusem capabil. Exclam :
Cu neputin !
Ba uite c da! S-au desp r it, a a cum am presupus. Hai
s ne ntoarcem nd r t, la prima urm . Dac e s-o examin m
cu aten ie, vom constata c provine numai de la doi cai.
Ar fi uluitor! Hai s vedem. Sunt grozav de curios!
F cur m cale-ntoars , de ast dat cu i mai mult b gare
de seam . i, ntr-adev r, se vedea c din acel punct nu- i
continuaser drumul dect doi dintre cai. Sam tu i ncurcat,
m examina b nuitor i m ntreb :
Cum naiba v-a trecut prin cap c urma se va abate de
aici, din albia asta seac i tocmai spre stnga?
134

Am z rit o c lc tur de copit jos, n nisip i, dup


pozi ia ei, am dedus restul.
Ce vorbi i! Ia s -mi ar ta i i mie c lc tura!
L-am condus pn acolo. Sam m privi i mai nencrez tor
ca nainte i izbucni:
Sir, n-ave i de gnd s -mi spune i odat adev rul?
Cum s nu! Crezi c te-am min it vreodat ?
Hm! P re i un om cinstit i iubitor de adev r; dar acum
nu v mai cred. Adic n-a i mai fost niciodat n prerie?
Nu.
i nici, n general, prin Vestul s lbatic?
Nici.
Nici n Statele Unite?
Niciodat .
Va fi existnd cumva o alt ar cu prerii i savane, ceva
ca vestul nostru s lbatic? Ve i fi trecut pe-acolo?
N-am fost nic ieri. Am ie it acum pentru prima oar
dintre grani ele patriei mele.
Atunci s v ia dracu'! Sunte i o enigm !
Oho, Sam Hawkens! Asta-i vorb de prieten, cum te
pretinzi a-mi fi?
Ei, nu mi-o lua i n nume de r u, dar n asemenea
situa ii mi sare and ra! Pic un greenhorn n vest, f r s fi
auzit nici cum cre te iarba, nici cum cnt puricele i, la prima
sa deplasare n calitate de cerceta , l face pe nsu i b trnul
Sam Hawkens, co carul, s ro easc de ru ine. Ca ntr-o astfel
de situa ie s - i p strezi sngele rece, ar trebui s fii vara
eschimos i iarna groenlandez, dac nu m -n el. Cnd eram
bobocel ca dumneavoastr , ehei, c de tept m mai credeam;
iar acum, la b trne e, pesemne c m-oi fi prostit de tot. Trist
i el por ia lui de
afacere pentru un westman care posed
orgoliu!
Las , nu i-o pune i dumneata la inim .
Oho, u or de spus, dar cost ! Trebuie s recunosc c a i
135

avut dreptate. Cum se face?


Se face c am gndit logic i am dedus. O ncheiere just
e de mare nsemn tate.
Ce e aia? R suce ti cheia?
Nu, omule, vreau s spun concluzia.
Nu n eleg; e prea complicat pentru mine.
Uite, am tras urm toarea concluzie: cnd indienii
c l resc n ir, o fac pentru a- i acoperi urmele. Deci, apa ii
no tri doreau acela i lucru, adic s ascund una din urme.
Pricepi?
Desigur.
Aceast concluzie just m-a condus la descoperirea de
adineauri. Un westman adev rat trebuie, nainte de toate, s
judece logic. S - i mai ofer, ca exemplu, o alt concluzie. Vrei?
De ce nu!
Dumneata te nume ti Hawkens. Asta nseamn , dac nu
gre esc, oim?
Yes.
Atunci, ascult : oimul se hr ne te cu oareci de cmp.
E adev rat?
ntocmai; dac -i prinde.
i acum, concluzia: oimul m nnc
oareci de cmp;
dumneata te nume ti Hawkens, deci te hr ne ti cu oareci de
cmp.
Sam c sc gura mare, pesemne ca s aspire aer i idei, m
privi un r stimp ca n uc, apoi explod :
Sir, m lua i peste picior? Nu permit! Nu sunt o paia
c reia s -i sari n spinare. M-a i jignit, sir, m-a i jignit adnc cu
aceast calomnie infernal , precum c a mnca oareci i nc
oareci de cmp. mi ve i da satisfac ie. Ce p rere ave i despre
duel?
Excelent !
Bun! Ave i studii, nu-i a a?
Da.
136

Prin urmare, mi pute i da satisfac ie. V voi trimite


secundan ii mei. n eles?
E clar. ns dumneata posezi studii superioare?
Nu.
Atunci nu e ti calificat i, n loc de secundan i, am s - i
trimit ter ian ii i cvartan ii mei, adic elevi din clasa a treia
i a patra gimnazial . E limpede?
Nu, nu n eleg! ng im el, f cnd o mutr confuz .
P i, dac nu n elegi i nici m car nu tii ce nsemn tate
au n materie de duel secundan ii dumitale sau ter ian ii i
cvartan ii mei, atunci n-ai nici o calitate s m provoci. Dar
am s - i ofer de bun voie o satisfac ie.
Care?
i d ruiesc blana ursului meu grizzly.
Ochi orii lui se luminar subit.
Dar v trebuie i dumneavoastr !
Nu-mi trebuie. i-o d ruiesc.
Pe cuvnt?
Da.
High-day, primesc cu ambele mini! Mul umesc, sir,
mul umesc din suflet! Hello, ce-o s mai crape ia de ciud !
ti i ce-o s -mi fac?
Ei?
Un surtuc de vn toare nou-nou , din piele de grizzly! Un
triumf! Mi-l croiesc cu mna mea. M pricep grozav la costume
vn tore ti. Uita i-v la sta de pe mine, ce frumos l-am
reparat!
mi ar t , mndru, sacul antediluvian n care era vrt.
Crpise pielea petic peste petic, nct nostimada de surtuc se
ngro ase ct scndur .
Dar, ad ug el n marea lui bucurie, urechile, ghearele i
din ii sunt ale dumneavoastr ; nu-mi folosesc la hain i, afar
de asta, v-a i cucerit trofeele cu riscul vie ii. V fac din ele o
salb splendid ; sunt me ter n materie. Vre i?
137

Vreau.
Bravo! n felul acesta vom avea fiecare bucuria lui.
Sunte i ntr-adev r un b iat destoinic; stra nic b iat! Va s
zic , i d rui i lui Sam Hawkens blana de grizzly. De acum
ncolo pute i, din parte-mi, s afirma i c m nnc i obolani,
tot nu m mai scoate i din fire. Chiar i n chestia aia cu
c r ile... ncep s -mi dau seama c nu sunt, la urma urmei,
att de proaste cum credeam la nceput; s-ar putea totu i s
nve i cte ceva din ele. i vre i, ntr-adev r, s scrie i o carte?
Poate i mai multe.
Cu ntmpl ri tr ite?
Da.
i ve i aduce vorba i de mine?
Am s -i zugr vesc pe prietenii mei cei mai de seam ; in
s le ridic un monument.
Hm-hm! Cei mai de seam ! Un monument! Cred c n-am
auzit bine. Adic i eu...?
Numai dac vrei. Altminteri, nu.
Asculta i-m , sir: vreau! Chiar v rog s m pomeni i i
pe mine.
Bine, a a voi face.
Minunat! Dar atunci oferi i-mi nc o pl cere.
Care?
Ve i scrie chiar despre toate ntmpl rile ce le-am tr it
mpreun ?
Da.
Rogu-v , deci, s ri i peste chestia asta,
ti i, cu
bifurcarea urmelor! Hawkens... i s nu descopere asemenea
fapt! Ar nsemna s m ru inez de toat lumea care v-ar citi
c r ile. Dac sunte i amabil, trece i peste afacerea asta. n
schimb, pute i evoca n lini te oarecii i guzganii. Mi-e
indiferent ce vor crede oamenii despre alimenta ia mea; numai
s nu spun despre mine c a fi un westman care i pierde
urma indianului; asta m-ar mhni peste m sur .
138

i, totu i, ceea ce-mi ceri nu se poate, drag Sam.


Nu? i de ce, m rog?
Pentru c fiecare personaj din cartea mea trebuie
zugr vit a a cum e n realitate. Prefer s nu te pomenesc deloc.
Nu, nu, nu! Eu, unul, vreau s intru n carte, s fiu
partout! La urma urmei, nu e r u cnd scrii adev rul ntreg.
tur
i mngiere pentru cititorii
Cusururile mele vor fi nv
dumneavoastr , care n-or fi mai pu in pro ti ca mine, hi-hi-hihi! Eu ns , care tiu c r mn pictat n carte, m voi str dui
s nu mai fac boac ne n viitor. Suntem n ele i?
Perfect.
Atunci s ne continu m drumul.
Pe care urm ? Pe cea ab tut ?
Nu, pe cealalt .
Bine. E a lui Winnetou.
De unde ti i?
Unul dintre apa i se deplaseaz mai ncet, avnd n
seam cadavrul. Cel lalt, ns , gr be te ca s - i adune mai
curnd o tenii. i acesta trebuie s fie c petenia.
Yes! Sunt de aceea i p rere. Inciu-Ciuna nu ne
intereseaz deocamdat . S -l urm m deci pe fiul s u.
De ce tocmai pe el?
Vreau s aflu dac a mai f cut vreun popas; asta mi-ar
folosi. Haide i, sir!
Pornir m la trap i f cur m drum destul de lung f r s se
ntmple nimic deosebit. Chiar i descrierea inutului prin care
treceam ar fi lipsit de interes. Abia cu un ceas naintea amiezii
Sam se opri i zise:
Ajunge. Ne putem ntoarce. i Winnetou a c l rit f r
popas toat noaptea; nseamn c au mare zor i ne putem
a tepta curnd la un atac, poate chiar n untrul celor cinci zile
ct mai ave i de lucru.
Ar fi foarte r u.
F r ndoial . Dac ntrerupem lucr rile i o tergem,
139

atunci r mne treaba neterminat ; iar dac st m pe loc, ne iau


apa ii prin surprindere i lucrul tot r mne balt . S discut m
serios cu Bancroft ce avem de f cut.
Ar mai fi o solu ie.
Nu prea tiu care.
S ne punem deocamdat n siguran
i apoi, dup
retragerea apa ilor, s ne ntoarcem i s ispr vim ce-a mai
r mas.
Poate ar merge i a a. Vom asculta i p rerea celorlal i.
Trebuie s ne gr bim, s ajungem la tab r pn nu se
nnopteaz .
O luar m napoi pe acela i drum pe care am venit. Nu ne
cru ar m caii, dar dere ul meu se p stra destul de vioi, iar
noua Mary se purta ca i cum abia p r sise grajdul. L sar m
n urm o bun bucat de drum i d dur m de o ap
curg toare; acolo ne-am ad pat caii i aveam de gnd s le
l s m un ceas de odihn . Desc lecar m i ne lungir m n
iarb , ntre tufi uri.
T ceam. Ne spuseser m tot ce aveam s ne spunem. Eu m
gndeam la Winnetou i la probabila nc ierare cu el i cu
apa ii lui. Sam Hawkens nchisese ochii i... vai, dormea tun! i
urm ream mi c rile ritmice ale pieptului. Nu dormise prea
mult n noaptea precedent . Aici putea s - i permit odihna,
c ci eu vegheam i, de altfel, nu observasem nic ieri nimic
suspect.
i iat , mi se oferi un exemplu de ceea ce nseamn
agerimea sim urilor at ia oameni, ct i la animalele din
Vestul s lbatic. Catrul se nfundase n tuf ri , nct nu-l mai
vedeam; ron ia frunzele de pe ramuri; nu era un animal
sociabil, evita caii i prefera singur tatea. Dere ul meu se afla
n apropiere i, cu din ii lui t io i, secera iarba fraged . Sam
dormea dus, precum ti i.
Deodat , catrul sfor i scurt i neobi nuit; era ca un
semnal de alarm . Ct ai clipi, Sam se de tept
i s ri n
140

picioare.
Dormeam. Mary m-a trezit. Se apropie un om sau un
animal. Unde-i catrul?
Aici, n tuf ri . Vino!
Ne-am trt printre tufe i am descoperit-o pe Mary
ascuns dup ramuri; asculta cu aten ie. Urechile lungi i se
mi cau nervoase i coada i flutura ba ncolo, ba ncoace.
Z rindu-ne, s-a lini tit; coada i urechile s-au astmp rat.
Catrul acesta fusese cu siguran cndva n mini foarte bune
i Sam putea s se felicite c l-a prins n locul vreunui
mustang.
Privir m prin ramuri i iat ase indieni c lare veneau n
ir, dinspre nord, pe urmele noastre. n frunte, un om de
statur nu prea nalt , dar vnjos; inea capul plecat i p rea
s nu- i ridice ochii din p mnt. Purtau cu to ii jambiere de
piele i c m i de ln nchise la culoare, fiind narma i cu
flinte, cu ite i tomahawkuri, ni te topori ti indiene. Fe ele lor,
desenate cu o dung albastr
i una ro ie, str luceau de
unsoare.
i preg tisem de ap rare, cnd Sam, f r a- i st pni
M
m car glasul, exclam :
Ce coinciden fericit , sir! Asta ne salveaz !
Ne salveaz ? Cum a a! De ce nu vorbe ti mai ncet?
C l re ii sunt foarte aproape i ne pot auzi cu u urin !
P i asta i vreau, s ne aud . Sunt din tribul Kiowa. Cel
din frunte e Bao, adic pe limba lor, vulpe; e un lupt tor viteaz
i foarte iret, dup cum l arat
i numele. C petenia acestor
oameni se nume te Tangua, un indian foarte activ i bun
prieten cu mine. i vezi i-au vopsit obrajii n culorile
r zboiului; probabil c sunt iscoade. Eu, unul, n-am auzit ns
de nici un conflict recent ntre triburi.
Che-i-o-vee. Aceast spi
a
Cuvntul Kiowa se pronun
pieilor ro ii pare s fie un amestec de indieni jojoni cu al ii de
prin Pueblo; li s-au indicat rezerva ii n untrul teritoriului
141

indian, dar multe grup ri izolate, a a-numitele Panhandle, mai


r t cesc prin pustiurile din Texas, ajungnd pn la New
Mexico. Aceste grup ri sunt bine nzestrate cu cai i au foarte
buni c l re i. Oamenii sunt porni i pe jaf i prezint un serios
pericol pentru albi. De aceea, coloni tii din regiunile de
frontier sunt du manii lor cei mai nemp ca i. Kiowa ii se afl
mereu n du m nie cu diferitele triburi ale apa ilor, pentru c
nu cru nici via a, nici avutul acestor fra i de-ai lor. ntr-un
cuvnt, sunt ni te bande de tlhari. Cum de-au ajuns a a, nu e
locul s ne ntreb m.
Cele ase iscoade se apropiaser ntre timp de noi. Nu m
prea dumeream cum aveau ei s ne salveze. ase oameni ne-ar
fi putut ajuta pu in sau chiar deloc. Dar aveam s aflu curnd
gndurile lui Sam. Deocamdat eram bucuros c -i cuno tea i
c , prin urmare, nu erau motive de team .
Veniser pe urmele noastre, care duceau n tuf ri
i
sim ir , fire te, prezen a unor oameni. i smucir degrab caii,
neobi nuit de puternici i de iu i i o luar napoi la galop,
pentru a ie i din eventuala b taie a pu tilor noastre. Atunci
Sam p r si ascunzi ul, i f cu minile plnie la gur i scoase
un strig t ascu it, p trunz tor, care p rea s le fie cunoscut,
c ci i oprir numaidect caii i se uitar nd r t. Sam repet
strig tul i le f cu semn cu mna. Indienii p reau s priceap
i semnul. l recunoscuser pe Sam care, cu statura lui
deosebit , putea fi lesne identificat i venir n galop pn la
noi. Eu m postasem ntre timp lng Sam. Indienii se repezir
valvrtej asupra noastr , de parc-ar fi vrut s ne calce n
picioarele cailor; dar nu ne clintir m din loc. Atunci se oprir la
un pas de noi, s rir din a i l sar caii n voie.
Sam, fratele nostru alb, e aici? ntreb eful. Cum se face
c-a ie it n calea prietenilor i fra ilor s i ro ii?
Dimpotriv , Bao, vulpea ireat , mi-a ie it n cale; s-a
luat dup urmele mele.
Am crezut c sunt ale cinilor ro ii pe care-i c ut m!
142

r spunse vulpea ntr-o englezeasc stricat , dar destul de


inteligibil .
Despre ce cini vorbe te fratele meu ro u?
Despre apa ii din tribul mescalerilor.
De ce le zice i cini? Oare fra ii mei, vitejii kiowa i, au
vreo nen elegere cu ei?
A fost dezgropat securea r zboiului ntre noi i ace ti
lupi rio i.
O, m bucur ! Rog pe fra ii mei s se a eze; am s le
spun lucruri importante.
Vulpea m privi cercet tor i ntreb :
Pe aceast fa palid n-am mai v zut-o; e nc tn r; s
fie oare vreun r zboinic de-ai vo tri? i-a cucerit vreun nume?
Dac Sam ar fi pronun at numele meu german, n-ar fi
ob inut nici un efect. Dar i aminti n clipa aceea vorbele lui
Wheeler i r spunse:
Acest prieten i frate al meu cel mai scump a sosit nu de
mult de dincolo de apa cea mare i este un vestit r zboinic al
neamului s u. Nu v zuse n via a lui un bizon sau un urs i
totu i, chiar alalt ieri s-a luptat cu doi tauri i i-a r pus ca s mi salveze via a; ieri l-a njunghiat cu cu itul pe un grizzly din
Mun ii Stnco i i nu s-a ales nici m car cu o zgrietur .
Uf, uf! exclamar indienii cu admira ie, iar Sam continu
pe un ton cam exaltat:
Glon ul lui nu gre e te niciodat
inta i n bra ul lui
zace atta putere, nct doboar pe orice du man dintr-o
lovitur de pumn. De aceea oamenii albi din vest i-au dat
numele de Old Shatterhand.
Astfel am fost botezat, f r s mi se cear consim mntul,
cu un nume sonor i r zboinic pe care, de atunci ncolo, aveam
s -l port n vestul s lbatic. Vulpea mi ntinse mna i rosti
prietenos:
Dac Old Shatterhand ng duie, i vom fi prieteni i fra i.
Nou ne plac b rba ii care- i zdrobesc du manul dintr-o
143

singur lovitur . Vei fi bine venit n corturile noastre.


Asta nsemna, cu alte cuvinte: Avem nevoie de haimanale
ca tine, vnjoase; vino deci la noi. Ai s-o duci bine dac vei fura
i pr da mpreun cu noi i n folosul nostru.
Am n eles tlcul. I-am r spuns cam n doi peri i cu acel
aer de demnitate pe care, mai trziu, aveam s mi-l nsu esc pe
deplin:
mi sunt dragi oamenii ro ii, c ci ei, ca i fe ele palide,
sunt fiii Marelui Spirit. Suntem fra i i trebuie s ne ajut m
unii pe al ii mpotriva tuturor du manilor care nu ne respect !
Un zmbet de satisfac ie trecu peste chipul lui mnjit de
unsoare i de vopsele. M asigur , la rndu-i:
Old Shatterhand a vorbit bine. S fum m pipa p cii!
Se a ezar cu to ii lng noi, pe malul apei. Bao, vulpea
ireat , scoase o pip , al c rei miros dulce-n ep tor mi izbi
nc de departe nasul i o umplu cu un amestec ce p rea s
con in morcovi toca i, frunze de cnep , ghind pisat
i
m cri . i d du foc, se ridic n picioare, trase un fum i l sufl
mai nti la cer, apoi la p mnt:
Sus e l ca ul duhului cel bun, iar pe p mnt cre te
verdea a i dobitoacele menite r zboinicilor kiowa i.
Mai trase de patru ori din pip
i, suflnd fumul spre
miaz zi, miaz noapte, r s rit i apus, continu :
n cele patru z ri locuiesc oameni ro ii i albi care
st pnesc pe nedrept verdea a i dobitoacele. Dar i vom c uta
i vom lua ce-i al nostru. Am zis! Howgh!
Ce discurs! Cu totul altfel dect cele pe care le citisem pn
atunci sau pe care aveam s le ascult mai pe urm adeseori.
Kiowa ul declar f r echivoc c socote te toat aceast faun
i flor , cu produsele ei, proprietate exclusiv a tribului s u i
c , deci, consider jaful nu numai ca un drept, ci chiar ca o
datorie a sa! i eu s devin prietenul acestor oameni! Dar e o
vorb : Cine intr n hor trebuie s joace.
Vulpea i ntinse lui Sam nelipsita pip a p cii. Hawkens
144

trase cu vitejie cele ase fumuri rituale i zise:


Marele Spirit nu ine seama de culoarea pielii, c ci
oamenii se pot vopsi ca s -l n ele; el se uit n inima lor. Inima
r zboinicilor din vestitul trib Kiowa e viteaz , nenfricat
i
credincioas . Iar inima mea e legat de-a lor precum catrul
meu de copacul unde l-am priponit. A a va r mne n veci,
dac nu m -n el. Am zis! Howgh!
sta era get-beget Sam Hawkens, omule ul iste i vesel
care tia s aleag partea convenabil din orice lucru sau
mprejurare. Discursul lui fu r spl tit cu uf-uf-uf! unanim i
repetat. Din p cate, comise infamia de a trece asupr -mi acea
puturoas pip de argil . Eram nevoit s mu c i eu din m rul
p dure , silindu-m
s
nu-mi pierd nobila demnitate i
atitudinea b rb teasc . Fumez cu mult pl cere i niciodat o
igar de foi nu mi s-a p rut prea tare. Am ncercat cu succes
pn
i faimoasa mahorc , acea toc tur ordinar care i-a
dobndit reputa ia datorit gustului ei insuportabil; cine o
fumeaz trebuie s fie sprijinit de trei oameni ca s - i men in
echilibrul; de aceea i se i spune tutun de trei in i. Speram,
prin urmare, ca nici pipa asta indian a p cii s nu m dea
gata. M ridicai, f cui cu stnga un gest ceremonios i tr sei
primul fum. ntr-adev r, toat vegeta ia pomenit mai sus,
morcovii, cnepa, ghinda i m cri ul fumegau ntr-nsa. Dar nu
prev zusem un al cincilea component principal; acum m
tr snea mirosul i gustul lui; parc venea de la un papuc de
psl ars.
Suflai i eu fumul la cer, la p mnt, apoi declamai:
De la cer ne vine raza soarelui i ploaia; de acolo ne vine
mana i bel ugul. P mntul prime te c ldura i umezeal i ne
d ruie n schimb bizoni i mustangi, ur i i cerbi, dovleci i
porumb i mai ales nobila plant din care se prepar
chinichinicul ce r spnde te din pipa p cii mireasma dragostei
i a nfr irii.
Citisem undeva c indienii numesc acel amestec de tutun
145

chinichinic i m-am gr bit s -mi etalez cuno tin ele. Mi-am


umplut iar i gura cu fum i l-am suflat c tre cele patru
puncte cardinale. Acum mirosul p rea i mai complicat; cred c
n mixtur intra i sacz, precum i ceva unghii de la degetele
picioarelor. Dup ce f cui aceast delicioas descoperire,
continuai:
n apus se nal Mun ii Stnco i i la r s rit se ntind
esurile; la miaz noapte str lucesc lacurile, la miaz zi se
leag n apa cea mare a oceanului. Dac mi-ar apar ine mie
p mnturile dintre cele patru hotare, le-a d rui pe toate
r zboinicilor kiowa i, c ci ei sunt fra ii mei. Fie ca n acest an
ei s vneze de ase ori at ia bivoli i de cincizeci de ori at ia
grizzly c i oameni num r neamul Kiowa. Creasc boabele
porumbului ct dovlecii, iar dovleacul fie de dou zeci de ori mai
mare ca pn acum. Am zis! Howgh!
Pe mine nu m costa nimic s le adresez asemenea ur ri
superbe, n schimb ei se bucurar , ca i cnd ur rile s-ar fi
mplinit aievea. Cuvntarea mi se p ru cea mai m iastr din
cte rostisem n via a mea i ntr-adev r fu primit cu un
precedent, dac
inem seama de calmul
entuziasm f r
obi nuit al indienilor. Att de multe nc nu le urase i nu le
dorise nici un om i mai ales un alb. De aceea exclama iile de
recuno tin
se repetar la nesfr it. Vulpea mi strnse de
cteva ori mna, m asigur de prietenia lui ntru to i vecii i,
la fiecare howgh, howgh, c sca o gur att de mare, nct
izbutii la un moment dat s scap de luleaua p cii, vrndu-i-o
ntre din ii lui galbeni i lungi. Atunci t cu, inhalnd cu evlavie
memorabil mireasm .
A fost prima mea oficiere sfnt n lumea indienilor, c ci a
fuma pipa p cii nseamn la ei un act solemn cu temeiuri
serioase i cu consecin e la fel de serioase. De cte ori nu mi-a
fost dat, mai trziu, s fumez calumetul, fiind, n acele ocazii,
perfect con tient de rostul i de gravitatea ritualului. De ast
dat , ns , procedura m-a dezgustat i mi s-a p rut de-a
146

dreptul caraghioas . Minile mi duhneau a tutun i m


bucuram din suflet c pipa odihne te ntre din ii indianului i
nu n gura mea. Ca s uit de gustul pipei, am scos din buzunar
o igar de foi i mi-am aprins-o. Cu ct poft
i l comie m
privir kiowa ii! Vulpea f cu ochii mari i sc p pipa din gur ;
ca r zboinic ncercat, avu prezen a de spirit s-o prind din zbor
i s
i-o vre din nou ntre din i, dar i se citea pe fa c , n
clipa aceea, o igar de foi i-ar fi f cut mai mare pl cere dect o
mie de pipe ale p cii ndesate cu chinichinic.
Cum tab ra noastr se afla n permanent leg tur cu
Santa, de unde carul cu boi ne aproviziona cu cele necesare,
nu-mi c dea greu s -mi fac rost de ig ri. Erau relativ ieftine i
le preferam rachiului dup care umblau ceilal i i se mb tau
ca neoamenii. Diminea a luasem cu mine cteva ig ri, ct s mi ajung pe vreo dou zile, n eventualitatea c am fi ntrziat;
puteam deci s satisfac pofta v dit a indienilor, oferindu-le
cte un trabuc. Vulpea i lep d repede pipa i- i aprinse
igara; oamenii lui, n schimb, procedar
altfel; nu se
mul umir s - i vre n gur numai vrful trabucului, ci-l
nghesuir cu totul ntre f lci, apucndu-se de mestecat.
Gusturile difer de la om la om. O zical spune c unuia i
place popa i altuia preoteas ; constatai i de ast dat c nu e
o vorb goal
i-mi jurai ca de aici ncolo s nu le mai dau de
fumat nici un obiect necomestibil.
Acum, cu toate formalit ile ndeplinite, indienii se aflau n
cea mai bun dispozi ie, a a c Sam debuta cu ntrebarea:
Fra ii mei spun c ntre ei i apa ii mescaleri a fost
dezgropat securea r zboiului. Eu n-am auzit nimic n aceast
privin . De cnd a fost dezgropat ?
De un r stimp c ruia fe ele palide i spun dou
s pt mni. Fratele meu Sam poate c a fost undeva, departe,
ntr-un inut singuratic, de aceea n-a auzit.
E adev rat. ns neamurile voastre tr iau n pace. M
ntreb din care pricin au pus fra ii mei mna pe arme?
147

Cinii de apa i au ucis patru oameni de-ai no tri.


Unde?
Lng Rio Pecos.
P i, corturile voastre nu se afl acolo.
Nu, ns acolo sunt corturile mescalerilor.
i ce c utau r zboinicii vo tri prin acele locuri?
Vulpea se gndi o clip nainte de a m rturisi adev rul:
O ceat de r zboinici kiowa i s-a dus ntr-o noapte s
pun mna pe caii apa ilor. Dar cinii aceia puturo i puseser
paz bun ; s-au ap rat i au ucis viteji de-ai no tri. Iat
pricina pentru care am dezgropat securea r zboiului.
Prin urmare, kiowa ii ncercaser s fure caii, ns au fost
descoperi i i alunga i. Cine, dect ei n i i, erau de vin dac
ac iunea s-a soldat cu moartea ctorva r zboinici? i totu i
apa ii urmau s fie pedepsi i, de i fuseser n dreptul lor s - i
apere bunurile. Le-a fi spus-o eu de la obraz acestor
haimanale! Eram chiar pe punctul s-o fac, dar m opri un gest
discret al lui Sam. Acesta i re lu ntreb rile:
tiu oare apa ii c a i pornit mpotriva lor?
Dar ce, i nchipuie cumva fratele meu c ne-am gr bit
s le d m de veste? Venim pe ascuns, n v lim asupra lor,
ucidem c i putem i lu m ct ne trebuie, animale i lucruri.
Asta dep ea orice limit ! Nu m st pnii s -l ntreb:
De ce rvnesc vitejii mei fra i s se fac st pni peste caii
apa ilor? Dup cte tiu, neamul bogat al kiowa ilor are chiar
mai mul i cai dect e nevoie pentru r zboinicii s i.
Vulpea mi se uit drept n ochi i zmbi:
Tn rul meu frate Old Shatterhand vine de dincolo de
apa cea mare i n-are de unde s
tie cum gndesc i cum
tr iesc cei de dincoace. Avem cai mul i, nu-i vorb . Dar ne-au
sosit ni te oameni albi care sunt gata s cumpere o mul ime de
cai, nct prisosul nu ne ajunge. Ei ne-au vorbit de hergheliile
apa ilor i ne-au f g duit pentru un cal din aceia tot attea
m rfuri i rachiu ct pentru unul de-al nostru. Ei i atunci,
148

r zboinicii no tri s-au dus s ia caii apa ilor.


Iat , deci, adev rul! Cine erau vinova ii principali pentru
victimele de pn acum i pentru sngele ce urma s mai
curg ? Ni te geamba i albi, care ofer kiowa ilor rachiu n
schimbul cailor fura i i-i ndeamn la jaf! Nu mai reu eam s mi st pnesc revolta, ns Sam mi f cu un semn foarte energic
i se informa n continuare:
Fratele meu, Bao, a venit ncoace ca iscoad ?
Da.
i cnd sosesc r zboinicii vo tri?
Sunt n urma noastr , pre de o zi c lare.
Cine-i conduce?
nsu i Tangua viteazul, c petenia noastr .
C i oameni aduce?
De doua ori cte o sut .
i crede i c -i ve i surprinde pe apa i?
Ne vom n pusti asupra lor ca vulturul asupra ciorilor
care nici nu apuc s -l z reasc .
Fratele meu se n eal . Apa ii tiu c r zboinicii kiowa i
au de gnd s -i atace.
Vulpea cl tin din cap a nencredere i r spunse:
De unde s
tie? Ajung, oare, urechile lor pn la
corturile kiowa ilor?
Da.
Nu-l n eleg pe fratele Sam. S fie bun i s m
l mureasc .
i c l resc. Am v zut chiar
Apa ii au urechi care umbl
ieri dou asemenea perechi. Au fost la corturile voastre i au
ascultat.
Uf! Dou perechi? Adic dou iscoade?
Chiar a a.
Atunci trebuie s m ntorc f r ntrziere la Tangua. N-a
luat cu el dect dou sute de r zboinici; nici n-ar fi nevoie de
mai mul i, dac apa ii n-ar b nui nimic. Dar dac au prins de
149

veste, atunci num rul trebuie sporit.


Se pare c fra ii mei n-au chibzuit temeinic lucrurile.
Inciu-Ciuna, c petenia apa ilor, e un r zboinic foarte priceput.
De ndat ce oamenii lui i-au ucis pe cei patru kiowa i, a i
prev zut c ve i c uta s le r zbuna i moartea i s-a preg tit s
v ia prin surprindere.
Uf, uf! Chiar dnsul?
Da, mpreun cu fiul s u, Winnetou.
Uf i sta! S fi tiut, le-am fi prins noi pe amndou
pot ile! Acum vor strnge mul ime de r zboinici ca s ne
ntmpine. Am s -i dau de veste numaidect lui Tangua, s
stea pe loc i s cheme noi ajutoare. Ar dori fra ii mei, Sam i
Old Shatterhand, s ne nso easc ?
Fire te.
Atunci s ncalece repede.
ncet, ncet! Mai avem nc o vorb foarte nsemnat .
Las' c vorbim pe drum.
Nu. Mergem mpreun , dar nu la Tangua, ci la tab ra
noastr .
Aici fratele meu se n al .
Nu m n el; ascult ce- i spun! Vre i s -l prinde i de viu
pe Inciu-Ciuna, c petenia apa ilor?
Uf! exclam kiowa ul ca electrizat, n timp ce oamenii lui
i ascu eau urechile.
Sam adaug :
i pe Winnetou de-asemenea?
Uf, uf! E cu putin ?
Chiar foarte u or.
Dac nu l-a cunoa te pe fratele meu Sam, a crede c
limba lui s-a pornit pe glume, ceea ce nu i-a ng dui.
Pshaw! Vorbesc foarte serios. i pute i prinde pe amndoi
vii i nev t ma i.
Cnd?
Credeam pn adineauri c s-ar putea n vreo cinci, ase
150

sau apte zile. Acuma te asigur ns c se poate mult mai


curnd.
Unde?
Chiar la tab ra noastr .
Dar nici nu tim unde se afl .
O s vede i. Dup cele ce-am s v spun, ve i veni
bucuro i.
Sam le vorbi despre sectorul nostru, despre scopul ce-l
urm rim mpotriva c ruia kiowa ii nu aveau nimic de obiectat.
Apoi le istorisi ntlnirea cu cei doi apa i. i ad ug :
M miram s -i v d pe cei doi efi singuri i crezui la
nceput c au plecat la vn toare de bizoni i c s-au desp r it
vremelnic de ceata lor. Dar acum tiu bine cum stau lucrurile.
Veniser n cercetare. i dac n i i conduc torii apa ilor o fac
pe iscoadele, nseamn c nu se joac i iau lucrurile n serios.
Acum se afl n drum spre satul lor. Winnetou a r mas n urm
din pricina le ului, n schimb Inciu-Ciuna a luat-o nainte i, la
nevoie, o s goneasc pn -i crap calul, numai s - i adune
ct mai repede r zboinicii.
Atunci trebuie s -l n tiin ez pe Tangua n mare grab .
Fratele meu s aib r bdare i s m asculte pn la
cap t! Apa ii vor c uta s se r zbune ndoit: mai nti pe voi,
pe urm pe noi, pentru c l-am ucis pe omul lor alb, KlekihPetra. Vor trimite contra voastr o mul ime mare de r zboinici
i un grup mai mic mpotriva noastr ; aici, cu cea de-a doua
trup , vor veni Inciu-Ciuna i Winnetou, gndind c , abia dup
ce vor fi ispr vit cu noi, s se pun n fruntea armatei celei
mari. Prin urmare, vino de vezi tab ra, ca s
tii unde ne
g sim. Apoi d fuga la c petenia ta i poveste te-i cele auzite de
la mine. V ntoarce i pe urm la tab ra noastr cu cei dou
sute de r zboinici i a tepta i acolo pn -l prinde i pe InciuCiuna cu mica lui ceat . Sunte i dou sute de viteji, n timp ce
dnsul va avea cu cel mult cincizeci de oameni. Mai adaug -ne
i pe noi, albii, dou zeci la num r, care, fire te c vom s ri n
151

ajutorul vostru. Va fi, a adar, o joac s -i batem pe apa i. Iar


dac -i ave i n mn pe amndoi conduc torii, e ca i cnd
ntregul trib ar fi al vostru. Atunci pute i s le cere i orice i ve i
primi dup pofta inimii. Recunoa te fratele meu ce prilej bun i
s-a ivit?
Da. Gndurile fratelui meu Sam sunt foarte n elepte i
vor fi primite cu bucurie de c petenia noastr . Nu m ndoiesc
c vom face ntocmai cum spune fratele meu alb.
Atunci s plec m imediat i s c l rim vrtos, ca s
ajungem n tab r pn -n sear !
nc lecar m caii se odihniser ntre timp i pornir m
n galop. De ast dat nu ne mai ineam de urmele apa ilor;
dimpotriv , ne feream de ele. O luar m de-a dreptul, f r nici
un ocol, peste cmp.
M rturisesc c nu eram deloc ncntat de comportarea i de
planul lui Sam; eram mai curnd contrariat i sup rat.
Winnetou, nobilul Winnetou i tat l s u, avnd o ceat de
numai cincizeci de lupt tori, s fie atra i n curs ! Dac planul
izbute te, atunci cele dou c petenii i apa ii lor sunt pierdu i!
Cum de-a putut Hawkens s imagineze un asemenea plan? tie
doar ct de simpatic mi e Winnetou, i-am spus-o chiar eu; pe
de alt parte, nsu i Sam l pre uie te mult pe tn rul fiu al lui
Inciu-Ciuna.
Pe drum, toate ncerc rile mele de a m apropia de Sam, fie
i numai pentru cteva clipe, f r s atrag aten ia kiowa ilor,
se dovedir zadarnice. A fi vrut s -l decid la o abandonare sau
modificare a planului. Sam, ns , p rea s -mi ghiceasc
inten ia i nu se dezlipea cu nici un pas de eful iscoadelor,
ceea ce mi sporea i mai mult sup rarea. De i nu sunt de felul
meu un om cu toane, totu i, cnd ajunser m n amurg la
tab r , m g seam n cea mai rea dispozi ie. Am cobort de pe
cal, i-am scos aua i, mbufnat, m-am trntit n iarb , tiind
bine c nu era momentul oportun pentru o explica ie cu Sam.
Acesta avea aerul c nu observase semnele ce-i f cusem;
152

istorisea celor din tab r cum ne-am ntlnit cu kiowa ii i ce


avea s se mai ntmple. Oamenii se speriaser la apari ia
pieilor-ro ii; cu att mai bucuro i erau acum, aflnd c indienii
ace tia sunt prietenii i alia ii no tri i c nu mai e cazul s ne
temem de apa i. Ocroti i de cei dou sute de kiowa i, ne
puteam continua lucrul f r
a risca s
fim lovi i prin
surprindere.
Kiowa ii fur trata i cu ospitalitate, primir carne de urs
din bel ug i, n fine, plecar . Aveau de gnd s c l reasc
toat noaptea pentru a ajunge ct mai repede la ai lor. Abia
dup ce se dep rtar , Sam se apropie de mine, se lungi al turi
i mi zise cu obi nuita lui morg de superioritate:
Ast -sear , sir, ar ta i cam plouat. Pesemne c nu v
sim i i prea bine, poate un pic de grea de la stomac sau o
indigestie sufleteasc , hi-hi-hi-hi! Care din ele s fie? Cred c
ultima. Nu?
O fi! i-am r spuns, prea pu in amical.
A adar, vi se tope te inima. Spune i-mi ce s-a ntmplat,
c v g sesc eu leacul.
M-ar bucura s -l g se ti, Sam, dar m cam ndoiesc.
Pot, pot! Bizui i-v pe mine!
Atunci, ia spune, cum i-a pl cut Winnetou?
Mie, grozav! Cred c i dumneavoastr .
i vrei s -l mpingi la pierzanie! Cum se mpac una cu
alta?
La pierzanie?! S -l mping eu la pierzanie?! Asta nici prin
vis nu i-a trecut bravului fecior al tat lui meu.
P i, nu f cu i planul s fie prins?
Exact!
i nu nseamn asta pierzania lui?
Nu mai umbla i dup fantome, sir! Winnetou mi-a c zut
att de drag, nct, dac s-ar afla n primejdie, mi-a risca i
via a ca s -l salvez.
Atunci de ce-l atragi n curs ?
153

E o m sur

de ap rare mpotriva lui

i a r zboinicilor

s i.
i pe urm ?
Pe urm , hm! Tare-a i dori, mi se pare, s s ri i n
ajutorul tn rului!
Nu c a dori, ci o voi face! Dac va fi prins, l voi elibera.
i dac vor ridica armele asupra lui, am s -i vin n ajutor i am
s lupt pentru el. i-o declar deschis!
Z u? Chiar a a ve i face?
A a! Am f g duit solemn unui muribund i pentru mine,
care nu calc o promisiune ct de m runt , un astfel de cuvnt
echivaleaz cu un angajament sacru.
M bucur , m bucur foarte mult. n privin a asta,
suntem absolut de acord.
Atunci spune-mi, st ruii eu cu ner bdare, cum se
potrivesc vorbele frumoase cu inten iile dumitale perfide?
Prin urmare, asta v intereseaz ? Ehei; b trnul Sam
Hawkens a b gat el bine de seam pe drum c vre i s -i vorbi i.
Dar nu se putea; ar fi nsemnat s cad balt ntregul meu
plan att de frumos ticluit. Sunt cu totul alt om i gndesc cu
totul altfel dect s-ar p rea. Doar n-am s permit oricui s mi
se uite n c r i, hi-hi-hi-hi! ns pentru dumneavoastr le pot
da pe fa . O s m ajuta i chiar, mpreun cu Dick Stone i cu
Will Parker, dac nu m -n el. A adar: dup p rerea mea,
Inciu-Ciuna i Winnetou nu au fost pe-aici numai n cercetare,
ci trebuie s fi l sat dispozi ii r zboinicilor ca, ntre timp, s se
narmeze i s vin dup ei. Dac socotim c b trnul, ca i
Winnetou, de altfel, a c l rit toat noaptea, nseamn c a i
parcurs o bun bucat de drum i c mine diminea , sau cel
mai trziu pe la amiaz , se va ntlni cu ai s i; altminteri, nu
i-ar obosi calul pn ntr-atta. E de presupus c se va
ntoarce aici poimine sear . n elege i n ce pericol ne afl m i
ct e de aproape? Noroc c le-am descoperit urma! Altfel, n nici
un caz nu m-a fi a teptat s se napoieze att de repede. i
154

iar i noroc c ne-au ie it kiowa ii n drum, de-am putut afla


de la ei situa ia! Vor veni aici cei dou sute de c l re i ai lor
i...
Am s -l previn pe Winnetou de primejdia ce-l a teapt
din partea kiowa ilor! l-am ntrerupt pe Sam.
Pentru Dumnezeu, s n-o faci! strig el. Asta ne-ar strica
totul, pentru c apa ii, evitnd cursa, ne-ar strnge de gt i pe
noi i pe kiowa i. Nu! Ei trebuiesc ntr-adev r prin i, trebuiesc
f cu i s - i vad moartea cu ochii. Pe urm , cnd i vom elibera
n tain , ne vor fi cu att mai recunosc tori i vor renun a la
r zbunare. Cel mult, dac ni-l vor cere pe Rattler i asta nu lerefuza-o. Acum, ce mai ave i de spus, mofturosule
a
gentleman?
I-am ntins mna bucuros:
Sunt pe deplin mp cat, dragul meu Sam. Ce s zic, ai
brodit-o bine.
Nu-i a a? Sam Hawkens, cum sus inea cineva, o fi
mncnd el oareci de cmp, dar posed i calit i, hi-hi-hi-hi!
Va s zic , suntem iar i prieteni?
Da, b trne Sam!
Ei, acum culca i-v pe o parte i dormi i s n tos. Mine
avem mult de lucru. Eu m duc s -i informez pe Stone i pe
Parker, ca s cunoasc i ei situa ia.
B trnelul sta de Sam era ntr-adev r un tip admirabil, un
om de zah r. De altfel, cuvntul b trnel nu trebuie luat
chiar textual. Abia dac num r c iva ani peste patruzeci; dar
cadrul acela de barb care-i ascundea aproape ntreaga figur ,
nasul acela teribil care se n l a ntre ochi orii lui ca un turn
de observa ie i surtucul de piele, crpit i r scrpit, gros i
eap n ca scndur , l f ceau s par mult mai b trn dect
era n realitate.
De altfel, cred c e locul s st rui asupra cuvntului old,
care nseamn b trn sau vechi. i n alte limbi cuvntul acesta
e utilizat nu numai pentru a releva vrsta, ci i ca o expresie de
155

alint. Un vechi prieten nu e numaidect i b trn; dup cum


adesea oameni tineri i spun unul altuia b trne, n sens de
vechi prieten. Pe urm , cuvntul mai are i alt semnifica ie. n
vorbirea curent spunem cu simpatie: b trne crai, b trne
ursuz, b trne crcota sau b trne palavragiu. Aici b trn
serve te de nt rire sau de grada ie. Calitatea substantivului e
astfel subliniat sau relevat la superlativ.
A a se ntmpl n vest cu cuvntul old. Unul din cei mai
vesti i vn tori ai preriei era Old Firehand. De cte ori punea
pu ca la ochi, glon ul nimerea f r gre , ucig tor; de aici i
porecla de Firehand. Calificativul old scotea i mai mult n
faimoasa lui ndemnare. De altfel i mie porecla
eviden
Shatterhand mi s-a atribuit mpreun cu adjectivul old.
Dup ce plec Sam, ncercai s adorm, dar mult vreme nu
izbutii. Oamenii din tab r a teptau acum bucuro i sosirea
kiowa ilor, comentnd evenimentul n discu ii aprinse i
zgomotoase; n asemenea condi ii, ar fi fost o minune s pot
adormi. n plus, nici propriile mele gnduri nu-mi d deau pace.
Hawkens vorbise cu atta siguran de planul lui, nct p rea
c un e ec ar fi exclus; eu, ns , nu-i mp rt eam pe deplin
optimismul. Voiam s -i eliber m pe Winnetou i pe tat l s u.
Dar despre ceilal i apa i nici nu venise vorba. Urmau ace tia s
r mn cumva n minile du manului, n timp ce conduc torii
lor vor fi salva i? Mi se p rea nedrept. Pe de alt parte, numai
noi singuri, adic patru in i, cu greu am fi reu it sau chiar
deloc s -i eliber m pe to i apa ii, mai ales c opera ia
trebuia executat n strict secret, pentru a nu de tepta
b nuieli. i apoi, n ce chip vor ajunge apa ii n minile
kiowa ilor? M tot ntrebam i nu g seam r spuns. F r lupt ,
fire te c nu; a adar, era de presupus c tocmai cei doi efi, pe
care inten ionam s -i salv m, se vor ap ra cu mai mare
ndrjire i se vor expune astfel cei dinti pieirii. Cum s
mpiedic m aceasta? n cazul c se vor ap ra i nu se vor da
prin i, atunci kiowa ii probabil c -i vor ucide; or, asta nu
156

trebuia s se ntmple.
M fr mntam n chip i fel, m r suceam cnd pe o parte,
cnd pe alta, f r a g si o solu ie. O singur n dejde m lini ti
n cele din urm : speram c micul, iste ul Hawkens va g si o
ie ire. n orice caz, m hot rsem s vin n ajutorul celor doi
conduc tori ai apa ilor i, la nevoie, s -i ocrotesc cu propriul
meu trup. n sfr it, adormii.
n diminea a urm toare, am lucrat pe traseu cu ndoit
rvn , ca s recuperez lipsa mea din ajun. Cum toat lumea i
d dea osteneala, am avansat cu lucr rile mai mult ca oricnd.
Rattler se inea deoparte. Se foia ba ici, ba colo, f r nici o
treab , iar westmenii lui l tratau cu prietenie, de parc nimic
nu s-ar fi ntmplat. Aceast atitudine a lor mi-a nt rit
convingerea c , n cazul unui nou conflict cu Rattler, nu m-a
putea bizui pe ei. Pn spre sear , de i d dusem de un teren
mai accidentat, m surasem o por iune de dou ori mai mare ca
n alte zile. De aceea, imediat dup cin , ne culcar m cu to ii,
osteni i. Binen eles c tab ra se mutase i ea o dat cu
naintarea lucr rilor.
A doua zi, ne-am dovedit la fel de harnici, dar pe la amiaz
fur m tulbura i. Sosir kiowa ii. Iscoadele lor g siser cu
u urin noua a ezare a taberei, datorit urmelor foarte vizibile
pe care le-am l sat cu ocazia mut rii.
Ace ti indieni erau ni te b rba i puternici, cu nf i are de
lupt tori; aveau cai excelen i i purtau cu to ii, f r excep ie,
pu ti, cu ite i tomahawkuri. Am num rat mai mult de dou
sute de oameni. Comandantul lor, de o statur cu adev rat
impun toare, avea tr s turi severe, ntunecate i ni te ochi
crun i, pr dalnici, care nu anun au nimic bun. n ochii ace tia
mocnea o cumplit sete de jaf i de m cel. Se numea Tangua,
nume care nsemna ef sau c petenie. Era deci de presupus c
nimeni dintre kiowa i nu se putea m sura cu el. Cercetndu-i
chipul i ochii, m gndeam la soarta ce i-ar a tepta pe InciuCiuna i pe Winnetou dac ar ajunge n minile lui. i m
157

cuprinse groaza.
Venea n calitate de amic i de aliat al nostru, dar se purta
pu in prietenos fa de noi. Ca s fac o compara ie, atitudinea
lui amintea mai degrab pe tigrul care se ntov r e te cu un
leopard pentru a vna mpreun , sf iindu- i apoi aliatul.
Sosise mpreun cu Vulpea, eful iscoadelor, n fruntea trupei
sale i, desc lecnd, nu ne salut , ci f cu cu bra ul un gest
poruncitor, dup care ne pomenir m nconjura i de c l re ii
s i. Urc din nou pe cal i se apropie de carul nostru; d du
poclitul la o parte i i arunc privirea n untru. P rea c
i se sui n
lucrurile l atrag, pentru c mai desc lec o dat
car, inspectndu-i atent con inutul.
Oho! f cu atunci Sam Hawkens, care st tea lng mine.
Asta pare s ne considere, mpreun cu avutul nostru, ca pe o
prad bun nc nainte de-a fi schimbat vreo vorb , dac nu
m -n el. Dac - i imagineaz cumva ca Sam Hawkens e att de
prost, nct s dea stna pe seama lupului, apoi se n eal
amarnic. l l muresc eu imediat.
F r impruden e, Sam! l rugai.
tia dou sute de
g ligani ne cople esc.
Ca num r, da, ca minte, nicidecum, hi-hi-hi-hi!
R spunse el.
Dar ne-au nconjurat!
Well, asta v d i eu. Sau crede i c n-am ochi? Dup ct
se pare, nu ne-am ales prea bine aliatul. Faptul c ne-a
nconjurat m face s b nuiesc c ar dori s ne bage n cof cu
apa i cu tot, sau chiar s ne nfulece. Numai c mbuc tura o
s -i cad greu la stomac; Sam Hawkens v asigur . Haide i cu
mine i ve i auzi cum discut b trnul Sam cu asemenea
pramatii. l cunosc de mult pe Tangua i, chiar dac nu m-a
z rit pn acum, va fi tiind desigur c m aflu i eu pe-aici.
Purtarea sa nu numai c m jigne te pe mine, dar le deschide
celorlal i pofta. Uita i-v un pic la haimanalele lui, ce aere
b t ioase i dau i cum ne sfideaz ! Am s le ar t ndat c
158

Sam Hawkens e i el prezent. Veni i!


Cu pu tile n mini ne apropiar m de carul n care
scormonea Tangua. Ca s fiu sincer, nu m sim eam prea
lini tit. Cum am ajuns, Sam ntreb pe un ton de avertisment:
Are cumva poft vestitul ef al tribului Kiowa s ajung
ntr-o clip n ve nicele plaiuri ale vn toarei?
Tangua, care st tea aplecat cu spatele spre noi, se ndrept
de ale, se ntoarse i spuse r stit:
De ce m tulbur fe ele palide cu ntreb ri proste ti?
Tangua va domni cndva ca mare c petenie n ve nicele plaiuri
ale vn toarei, dar va mai trece lung vreme pn s ajung
acolo.
S-ar putea ca vremea s nu fie mai lung dect un
minut.
Cum a a?
Coboar din car i am s - i spun; dar iute de tot!
Nici nu m mi c de-aici!
Bine! Atunci nu- i r mne dect s zbori n aer! i,
zicnd acestea, Sam se r suci, pref cndu-se c pleac . Atunci
indianul s ri repede din car, l apuca pe Sam de bra i strig :
S zbor eu n aer? De ce roste ti, Sam Hawkens,
asemenea vorbe? i mpotriva cui?
mpotriva mor ii care te-ar fi nh at dac mai ntrziai
acolo sus cteva clipe.
Uf! Moartea e n car?
Da.
Unde? Arat -mi-o!
Poate mai trziu. Oare iscoadele tale nu te-au informat
pentru ce ne afl m aici?
Ba da. Vre i s t ia i drum calului de foc care sluje te
fe elor palide.
ntocmai! Un astfel de drum trece peste ruri i pr p stii
i stnci pe care le arunc m n aer. Cred c tii!
tiu. Dar ce-are a face cu moartea care zici c m
159

pnde te?
Foarte mult; mai mult dect i nchipui. Ai aflat,
pesemne, cu ce arunc m n aer stncile care stau n drumul
calului de foc? Crezi c -i vorba de praful de pu c pe care l
folosi i i voi?
Nu. Fe ele palide se folosesc de alt n scocire, cu care
pot n rui mun i ntregi.
ntocmai! i n scocirea de care vorbe ti se afl aici, n
carul nostru. Ce-i drept, e mpachetat cu grij , dar cine nu
tie s umble cu asemenea pachet, acela e pierdut de la prima
atingere: explodeaz n minile lui i-l rupe n mii de buc i.
Uf, uf! f cu indianul, speriat de-a binelea. i erau chiar
lng mine, acolo, pachetele?
Att de aproape, nct, dac nu s reai repede jos, te-ai i
afla de pe acum n ve nicele plaiuri ale vn toarei. i ce-ar mai
fi r mas din tine? Nici m car punga cu medicamente, nici
mo ul scalpului, nimic, absolut nimic, afar de ni te f rme de
carne i de os. i n halul sta, cum ai fi putut s mai domne ti
ca mare c petenie n ve nicele plaiuri ale vn toarei?
R m i ele tale ar fi fost c lcate i zdrobite n picioare de caii
tuturor duhurilor.
Dup credin a pieilor-ro ii, cine ajunge pe lumea cealalt ,
adic n ve nicele plaiuri ale vn toarei, f r mo ul scalpului i
f r medicamente, acela e ntmpinat cu dispre de vitejii
mor i naintea lui i, n timp ce ace tia se desfat cu cele mai
alese mnc ruri indiene, el trebuie s se ascund umilit de
ochii lor. Ce blestem, a adar, s ajungi dincolo f rmi at i dus
de vnturi ca o pulbere! Cu tot tenul lui ar miu, se vedea bine
c indianului i pierise sngele din obraz.
Uf! exclam el. Ce bine c m-ai vestit la timp! Dar de ce
ine i n scocirea voastr acolo, n car, unde se afl attea
lucruri de folos?
Ai vrea s l s m asemenea pachete scumpe jos, pe
p mnt, unde s-ar strica i, la orice atingere, ar putea s
160

dezl n uie cea mai cumplit nenorocire? i-o spun numai ie:
chiar i acolo, n car, sunt destul de primejdioase. Dac-ar
exploda vreun pachet, sare totul n aer, praful se-alege de cte
se afl primprejur.
i din oameni?
Fire te c i din oameni i din animale, ntr-un ocol care
ar putea cuprinde de dou ori cte o sut de cai.
Atunci s -i vestesc iute pe r zboinicii mei, nu cumva s
se apropie vreunul de carul sta afurisit.
A a s faci! Te rog chiar s-o faci, ca nu cumva s ne
ducem to i pe copc din pricina unei neaten ii! Vezi i tu ct
grij v port, fiindc pe r zboinicii din neamul Kiowa eu i
socotesc prietenii no tri. i, totu i, s-ar zice c m-am n elat.
i fumeaz pipa p cii.
Cnd prietenii se ntlnesc, ei se salut
Doar n-ai fi vrnd ca tocmai ast zi s nclci obiceiul?
P i ai fumat pipa cu Vulpea, cerceta ul meu!
Am fumat numai eu i acest r zboinic alb de lng mine.
Ceilal i, nu. Dac nu-i salu i i pe ei, va trebui s b nuiesc c
prietenia voastr nu e sincer .
Tangua r mase o clip pe gnduri i c uta un pretext:
Ne afl m pe picior de r zboi i de aceea n-am luat cu
mine chinichinul p cii.
C petenia kiowa ilor vorbe te una, n timp ce inima lui
simte alta. Eu v d punga cu chinichin ag at de cing toarea
ta i punga pare c -i plin . Nou nu ne trebuie tutunul t u,
avem destul dintr-al nostru. De altfel, nici nu e nevoie s
fumeze to i: tu fumezi n numele t u i al r zboinicilor t i, iar
eu n numele meu i al albilor aci de fa ; atunci leg mntul de
prietenie cuprinde pe to i b rba ii prezen i.
De ce, adic , s mai fum m noi doi, care suntem de
mult vreme fra i? Sam Hawkens n-are dect s - i nchipuie c
am fumat cu to ii calumetul.
Cum vrei! Dar atunci ntoarcem i noi foaia i nu mai pui
mna pe apa i.
161

Ce, vrei s le dai de veste? treb Tangua cu o sclipire de


mnie n ochi.
Nu; a a ceva nu-mi trece prin cap; ei sunt du manii
no tri i vor s ne ucid . Dar n-am s - i spun n ce fel i po i
prinde.
Pentru asta n-am nevoie de tine; tiu i eu ce am de
f cut.
Oho! Nu cumva tii cnd i din ce parte sosesc i unde i
pute i g si?
Aflu eu! Trimit iscoadele mele.
Asta n-ai s-o faci; e ti destul de de tept ca s - i dai
seama c apa ii vor descoperi urmele iscoadelor tale i se vor
preg ti de lupt . Vor fi aten i la fiecare pas; i atunci m ntreb
dac -i mai pute i prinde; pe ct vreme, potrivit planului meu,
i lua i pe nepreg tite, i mpresura i i i prinde i de vii, dac
nu m -n el.
Observai c explica iile nu- i gre iser inta. Dup un scurt
r gaz de gndire, Tangua declar :
Am s vorbesc cu r zboinicii mei.
Acestea zise, plec de lng noi. Se duse la Bao i f cu
semn ctorva din oameni s se apropie; v zur m apoi cum se
sf tuiesc ntre ei.
Judecnd dup faptul c individul ine s se sf tuiasc
mai nti cu ai lui, ve i recunoa te, desigur, c nu ne poart
gnd bun! mi se adres Sam.
Se poart urt cu dumneata; doar i e ti prieten i nu i-ai
f cut nici un r u.
Prieten? Ce tiu tia despre prietenie? Ni te haimanale,
care tr iesc numai din furti aguri. E ti prietenul lor ct timp nau ce lua de la tine. Dar aici avem un car plin cu provizii i cu
alte lucruri de mare pre pentru indieni. Cerceta ii s-au gr bit
s -l informeze pe eful lor i, din acea clip , era hot rt s fim
jefui i.
i acum?
162

Acum? Hm! Acum nu mai avem nici o grij .


M-ar bucura.
Cred c suntem asigura i. i cunosc eu. Str lucit idee
mi-a venit s -i vr n cap individului c avem aici, n car, un fel
de pulbere teribil , hi-hi-hi-hi! Venise convins c toate lucrurile
de acolo i sunt menite ca prad . V zur i doar: de cum a sosit,
s-a i dus de-a dreptul la car. Acum ns , mai mult ca sigur ca
nimeni nu va cuteza s se apropie de lucrurile noastre. Ba eu
trag n dejde c spaima cu care i-am pricopsit ne va prinde bine
i mai trziu. O s -mi bag n buzunar o cutie de sardele i-i fac
s cread c e plin cu dinamit . Parc ave i i dumneavoastr
o cutie la fel, n care p stra i hrtii. N-ar strica s -mi re ine i
ideea i s-o folosi i la nevoie.
Bine! Vreau s sper c efectul va fi cel dorit. Ce p rere ai
n leg tura cu pipa p cii?
Erau deci i s n-o fumeze cu noi; acum, ns , cred c
haimanalele vor reveni la gnduri mai bune. Argumentul meu
s-a nfipt n creierul efului i dnsul i va convinge i pe
ceilal i. Dar pe viitor, nici vorb s le acord m ncredere.
Prin urmare, Sam, vezi i dumneata c am avut dreptate
alalt ieri. Ai vrut s - i realizezi planul cu ajutorul kiowa ilor i
iat c ne-ai aruncat n bra ele lor. Sunt curios ce-o s mai
ias .
Absolut nimic, n afara celor prev zute de mine. V
pute i bizui pe Sam Hawkens. E clar c Tangua se preg tise de
jaf, apoi inten iona s ias n ntmpinarea apa ilor. Dar acum
trebuie s recunoasc , vrnd-nevrnd, c nici apa ii nu-s att
de pro ti, nct s se lase prin i i m cel ri i. I-am i spus, de
altfel, c
oamenii lui Inciu-Ciuna vor descoperi urmele
iscoadelor kiowa e. i atunci, mai va s -i prind pe apa i! Doar
n-o s -i cad -n mn ca ni te or t nii oarbe ale preriei! Iat -l
c a terminat consf tuirea: vine ncoace. Acum se va l muri
totul.
Am descifrat rezultatul nc nainte ca Tangua s se fi
163

apropiat de noi c ci, n urma unor comenzi ale lui Bao, cercul
se desf cu i oamenii desc lecar . A adar, nu mai eram
nconjura i. Tangua se nf i mai pu in ncruntat.
M-am sf tuit cu r zboinicii mei, zise el. N-au nimic
mpotriv s fumez calumetul cu fratele meu Sam, ca i cum la fuma cu fiecare dintre voi.
Nici nu m a teptam la altceva: te tiu doar nu numai
b rbat viteaz, ci i n elept. R zboinicii kiowa i s alc tuiasc o
jum tate de cerc i s se uite cum schimb m ntre noi fumul
p cii i al prieteniei.
Zis i f cut. Tangua i Sam Hawkens fumar pipa p cii
dup ritualul cunoscut, pe urm noi, albii, le strnser m pe
rnd mna tuturor indienilor. Puteam deduce c , m car azi i
n zilele imediat urm toare, nu vor unelti mpotriva noastr .
Binen eles c nu puteam prevedea gndurile i ac iunile lor de
mai trziu.
Dac spun a fuma calumetul sau pipa p cii, m folosesc de
expresia uzual la noi. Indianul ns nu spune a fuma tutun, ci
a bea tutun. De fapt, l i bea, judecnd dup felul cum nghite
fumul, l colecteaz n stomac i apoi l elimin ncet, n doze
mici.
n aceast privin a se aseam n cu turcii, care nici ei nu
spun a fuma. Pe turce te tutunului i zice ciubuc; cnd fumeaz
pipa, turcii spun ciubuc icimec; iar icimec nu nseamn a fuma,
ci a bea.
Pentru ct cinste se bucur pipa la indieni st m rturie i
faptul c n limba triburilor iemes, ca i n toate dialectele
apa ilor, cuvntul care o define te e identic cu acela de ef, de
c petenie. n limba iemes c peteniei i zice fui i pipei fui a ; la
apa i, c peteniei i se spune natan, iar pipei natan- e. Sufixul e,
adic piatr , e valabil att pentru pipa f cut din p mnt ars,
ct i pentru aceea cioplit din piatr . Vatra pipei destinat a
servi de calumet se confec ioneaz din argil sfnt , adus de
la carierele din Dakota.
164

Tangua dup
ce ncheiar m acest pact, s -i zic,
provizoriu ceru convocarea unei mari consf tuiri la care s
participe to i albii. Propunerea nu-mi surdea, pentru c am fi
ntrziat iar i lucr rile noastre pe traseu; or, acestea nu
trebuiau neglijate. De aceea l rugai pe Sam s ob in
amnarea consf tuirii pentru desear . De altfel, auzisem,
citisem chiar c o asemenea discu ie indian dac nu e
curmat de vreo primejdie poate s dureze la nesfr it.
Hawkens vorbi cu Tangua i m inform apoi:
Ca orice indian veritabil, nu se las ab tut de la dorin a
mult, a a c
dnsul cere
lui. Apa ii vor ntrzia nc
organizarea unui sfat la care eu s -mi expun planul i, dup
care, toat lumea s se a eze pe mncat. Evident, provizii nu
ne lipsesc, iar kiowa ii i-au adus destul pastrama n
samarele cailor. Din fericire, am ob inut totu i ca numai eu,
Dick Stone i Will Parker s particip m la sfat; voi, ceilal i, v
pute i vedea de lucru.
Ce nseamn : pute i? Ca i cnd am avea nevoie de
permisiunea indienilor! Las' c -i fac eu s priceap c m
consider absolut liber i c ordinele lor nu m ating.
Nu-mi strica i socotelile, sir! Mai bine trece i cu vederea.
Dac vrem ca totul s decurg normal, atunci nu e cazul s -i
ndrjim mpotriv -ne.
Doresc totu i s particip i eu la consf tuire!
Nu-i nevoie.
Dimpotriv , cred c este. Trebuie s tiu ce se va hot r.
O s afla i mai pe urm .
i dac stabili i o ac iune cu care eu nu pot fi de acord?
De acord? Dumneavoastr ? Ia te uit , bravul greenhorn!
i-a vrt n cap c Sam Hawkens nu poate lua nici o decizie
f r nvoirea lui! Te pomene ti c trebuie s v solicit
aprobarea cnd vreau s -mi tai unghiile sau s -mi dreg
pingelele?
N-o lua chiar a a. n eleg s m asigur c nu ve i lua
165

hot rri care s pun n primejdie via a celor doi apa i.


n privin a asta, v pute i ncrede n b trnul Sam
Hawkens. Ave i cuvntul meu c vor ie i din afacerea asta ct
se poate de s n to i. Ajunge att?
Da. Respect cuvntul dumitale; dac l-ai dat, vei avea
grij s -l i ii.
Well! Vede i-v , a adar, de treab ; fi i sigur c lucrurile
vor evolua exact ca i n prezen a nasului dumneavoastr !
A trebuit s
m
supun, deoarece ineam mult ca
m sur torile s fie duse pn la cap t nc naintea ciocnirii cu
apa ii. Ne apucar m cu mare zel de lucru pe por iunea noastr
i f cur m progrese deosebite; Bancroft i cei trei subalterni ai
s i depuneau eforturi serioase. Era, de altfel, efectul
ndemnurilor mele.
i convinsesem de faptul c trebuie s muncim cu toat
srguin , pentru c , altminteri, apa ii ar putea sosi nainte ca
noi s fi ncheiat lucr rile i atunci ne-am pune pielea-n joc:
am fi expu i att apa ilor, ct i kiowa ilor. n schimb, dac
termin m lucrul mai devreme, putem s sp l m pu in i s ne
ad postim, salvnd i schi ele topografice.
Le pusesem n vedere toate acestea. Iat de ce oamenii
lucrau cu un avnt i cu o perseveren
de care nu mai
d duser dovad pn atunci. mi atinsesem deci scopul. n
sinea mea, ns , nici prin vis nu-mi trecea s-o terg. Eram
nelini tit pentru Winnetou. Ceilal i n-aveau dect s procedeze
dup bunul lor plac, eu eram ferm decis s nu p r sesc locul
nainte de a m asigura c Winnetou e n afar de pericol.
De fapt, munca mea era tripl . Trebuia s lucrez la
m sur tori, s in registrul i totodat s ntocmesc schi ele. Le
desenam n dou exemplare. Unul era destinat inginerului- ef,
n calitatea sa de conduc tor al antierului, pe cel lalt mi-l
p stram n secret, ca s -l folosesc la nevoie. Situa ia noastr
era att de primejdioas , nct o asemenea m sur
de
precau ie se justifica pe deplin.
166

A a cum b nuisem, consf tuirea s-a prelungit pn seara;


s-a ncheiat abia cnd ntunericul ne sili i pe noi s
ntrerupem lucrul. Kiowa ii se aflau n excelent dispozi ie,
Sam Hawkens comi nd gre eala sau, poate, avnd bun
inspira ie de a le oferi tot restul nostru de rachiu. Nici nu se
gndise m car s cear n prealabil nvoirea lui Rattler.
Fuseser aprinse cteva focuri n jurul c rora chefuiau indienii,
caii p teau pe aproape, n timp ce santinelele ornduite de
eful kiowa ilor str juiau prin ntuneric.
A ezat lng Sam i nedesp r i ii lui tovar i, Parker i
Stone, mi consumam cina i-mi plimbam privirea deasupra
taberei, care, mie, ca novice, mi oferea o imagine cu totul
inedit . F cea impresia unui lag r de r zboi. M uitam la
chipurile indienilor i, examinndu-le pe rnd, nu descopeream
nici unul capabil de mil sau de ndurare n fa a du manului.
Rachiul nostru nu le-a ajuns dect pentru cinci ase nghi ituri
de fiecare; n-am observat s se fi mb tat careva; totu i, apade-foc, cu care se ntlneau att de rar, strnise oarecare
agita ie. Erau mai vioi i vorbeau mai tare ca de obicei.
Fire te c l-am descusut pe Sam, n ce prive te rezultatul
consf tuirii.
Pute i fi mul umit! M asigur el. Celor doi proteja i ai
dumneavoastr nu li se va ntmpla nimic.
i dac se ap r ?
Nici nu vor apuca s se apere; vor fi prin i i lega i nc
nainte de a- i da seama ce se petrece!
A a? i cum i nchipui lucrul sta, b trne Sam?
Foarte simplu. Apa ii vor veni pe un drum bine
cunoscut. A i putea s -l ghici i, sir?
F r ndoial . E firesc s caute mai nti locul unde neau ntlnit prima oar
i s se orienteze apoi dup urmele
noastre.
Just! Nu sunte i chiar att de prost precum ar ta i.
A adar, cunoa tem primul fapt de care avem nevoie, adic
167

direc ia dinspre care urmeaz s -i a tept m. Al doilea fapt


important este momentul sosirii.
Pe acesta nu-l putem cunoa te precis, dar l putem
deduce.
Da, cine posed ceva gr un e n cap l poate ntr-adev r
deduce; dar numai cu deduc ia n-am f cut mare lucru. Cel
care, ntr-o asemenea situa ie, ac ioneaz dup presupuneri, i
cam risc pielea.
Certitudine, deplin siguran , iat ce ne trebuie.
O putem ob ine numai dac trimitem iscoade naintea
lor; dar solu ia aceasta dumneata ai respins-o, dragul meu
Sam. Sus ineai c urmele iscoadelor ne-ar tr da.
Dac iscoadele ar fi indiene! Re ine i, sir: dac ar fi
indiene! C noi, albii, ne afl m aici, nu e nici un secret pentru
apa i. Dac dau de urma unui alb, faptul nu le treze te
b nuieli. Dar cu urmele indiene ar fi cu totul altfel; avertiza i,
apa ii s-ar feri ca de foc. n calitate de mare de tept, v pute i
u or imagina ce b nuieli s-ar na te n capetele lor.
C r zboinicii kiowa i sunt prin apropiere?
Perfect, a i ghicit! Dac nu mi-ar fi grij de b trna mea
peruc , a
scoate cu mare respect p l ria n fa a
dumneavoastr . V rog s considera i gestul ca i f cut.
Mul umesc, Sam! Vreau s sper c acest respect nu se va
spulbera curnd! Am r spuns la fel de ironic. Dar s mergem
mai departe! E ti, a adar, de p rere s nu trimitem cerceta i
indieni, ci albi?
Da, ns nu mai mul i, doar unul singur.
Ajunge att?
Afla i c e vorba de un individ pe care m pot bizui i
anume Sam Hawkens, dac nu m -n el, cel care m nnc
oareci de cmp, hi-hi-hi-hi! Poate c a i auzit de dumnealui?
Cum s nu! ncuviin ai zmbind. Dac preia chiar dnsul
sarcina, suntem f r grij . Nu se las el prins de apa i.
Prins, nu, n schimb se las v zut.
168

Ce vorbe ti? Vrei s te vad ?


Vreau.
Atunci te fac prizonier sau te omoar .
Nu fac ei una ca asta pentru nimic n lume. Sunt prea
de tep i. Le ies n cale i m port n a a fel nct s nu le treac
prin minte c s-ar afla pe-aici i al ii n afara de noi. i cnd mtacticos, sub ochii lor, vor fi
or vedea plimbndu-m
ncredin a i c nu ne a tept m la nimica r u i c tr im mai
lini ti i ca n snul lui Avraam. Nici nu se vor atinge de mine;
vor avea interesul s m ntorc n tab r , ca s nu se nasc aici
b nuiala c mi s-a ntmplat ceva. i vor spune c , oricum, le
voi c dea n mn mai trziu.
Dar, Sam drag , e posibil ca ei s te vad f r ca i
dumneata s -i vezi...
Sir, se zbrli el n glum , dac m gratula i cu o
asemenea palm moral , totul s-a sfr it ntre noi! Eu i s nui v d! Ochi orii lui Sam Hawkens o fi ei mici, dar sunt grozav
de ageri. E drept c apa ii nu vor sosi cu gr mada; vor trimite
mai nti iscoade; ns nici
tia nu-mi scap ; mi aleg un
loc or de unde nu se poate s nu-i z resc. ti i, exist por iuni
de teren unde nici cel mai grijuliu cerceta nu g se te
acoperire; e obligat s ias n cmp deschis. Iar eu m plasez
ntr-un asemenea sector i pndesc. De ndat ce descop r
iscoadele, v dau de veste, pentru ca n momentul cnd se vor
furi a lng tab r , s v ar ta i cu to ii calmi i nep s tori.
Dar or s -i vad
i pe kiowa i i se vor gr bi s - i
n tiin eze eful.
Pe cine s -i vad ? Pe kiowa i? Omule, greenhorn i
preaonorate boboc, v imagina i cumva c Sam Hawkens are
vat sau sugativ n loc de creier, hai? Voi fi avut eu din timp
grij s ajung invizibili, s nu se vad nici picior de kiowa .
n eles? Ace ti foarte dragi prieteni ai no tri se vor ascunde
bine de tot, pentru ca la momentul oportun s r sar ca din
p mnt. Iscoadele apa ilor nu trebuie s z reasc aici pe
169

nimeni altul dect persoanele ce se aflau n tab r la prima


vizit a lui Winnetou i a tat lui s u.
Ei da, atunci se schimb lucrurile!
Nu-i a a? Iscoadele n-au dect s ne dea trcoale i s se
conving c nu b nuim nimic. Apoi, dup ce vor pleca, m
furi ez eu pe urmele lor i pndesc sosirea grosului. Desigur c
nu vor veni ziua, ci dup c derea nop ii, folosindu-se de
ntuneric, ca s se apropie ct mai mult de tab r . Atunci,
vitejii no tri apa i vor n v li peste noi.
i ne vor lua prizonieri sau, mai tii, ne vor masacra;
dac nu pe to i, barem pe unii!
Sir, z u c m scrbi i! V pretinde i om cu studii i nu
cunoa te i cel mai simplu adev r: dac vrei s nu fii prins,
trebuie s-o iei la s n toasa! Asta o tie n zilele noastre pn i
iepurele, ba i acea mic , neagr
i pi c toare insect , care
obi nuie te s sar de ase sute de ori ct lungimea trupului
ei. Singur dumneavoastr a i r mas ageamiu n materie! Hm!
Oare n multele c r i pe care le-a i mestecat nu scrie a a ceva?
Nu scrie nimic, fiindc un westman curajos nu sare de
ase sute de ori ct lungimea trupului s u, ca insecta dumitale.
Va s zic , e ti de p rere s-o lu m la s n toasa?
Da. Vom aprinde, fire te, un foc de tab r ca s fim ct
se poate de bine observa i. Ct va arde focul, apa ii se vor ine
ascun i. Iar dup ce se stinge treptat i se face ntuneric, o
lu m la picior i-i anun m pe kiowa i s se piteasc prin
apropiere. Atunci apa ii se arunc asupra taberei noastre i...
nu mai g sesc ipenie de om, hi-hi-hi-hi! i apuc o mirare
i, de bun seam , ncing la rndul lor focul ca s ne
grozav
poat dibui. Acum, ns , i vedem noi n lumin , cum ne
v zuser ei adineauri. i roata se ntoarce: din atacan i ajung
s fie mpresura i. Ai i ce spaim pe ei! i ce lovitur ! Va
r mne de pomin mult vreme. i lumea va zice: Toate astea
le-a pus la cale Sam Hawkens, dac nu m -n el!
M rog, n-ar fi r u, cu condi ia ca lucrurile s se
170

petreac exact dup imagina ia dumitale.


A a va fi i nu altfel; am eu grij .
i pe urm ? i eliber m n tain pe apa i?
n orice caz, pe Inciu-Ciuna i pe Winnetou.
i ceilal i?
Vom c uta s eliber m pe ct mai mul i, dar cu condi ia
s nu ne tr d m.
i cu restul ce se ntmpl ?
Nimic prea grav, sir, v pot ncredin a. n prima clip ,
kiowa ii se vor gndi mai pu in la apa i; se vor gr bi s -i
prind pe fugari, adic pe noi. i dac totu i s-ar ar ta lacomi
de snge, apoi las' pe mine, mai e i Sam Hawkens aici! Dar nu
face s ne spargem de pe acuma capetele pentru cele ce s-ar
petrece mai trziu; barem pe-al dumneavoastr l-a i putea
folosi mai rentabil. Ce-o s mai fie, vedem atunci. Important e
s g sim, nainte de toate, un loc potrivit pentru realizarea
planului; nu ne putem refugia la ntmplare, oriunde. M ocup
eu mine n zori de problema asta. Azi am tot vorbit; de mine
intr m n ac iune.
Avea dreptate. S tot discu i i s f ure ti planuri era
pentru moment de prisos; nu ne r mnea deci altceva de f cut
dect s a tept m desf urarea evenimentelor.
Era o noapte cam nepl cut . Se iscase un vnt care d du
treptat n furtun i, c tre diminea , se l s un frig neobi nuit
n acele inuturi. Ne aflam aproximativ pe latitudinea
Damascului i totu i frigul ne trezi din somn. Sam Hawkens
scrut cerul apoi conchise:
Pesemne c ast zi se va petrece un fenomen rar prin
partea locului. Va ploua, dac nu m -n el. i asta e spre binele
nostru.
n ce privin ? ntrebai eu.
Nu b nui i? Uita i-v numai primprejur, ct iarb
culcat !
Sosind, apa ii ar putea trage imediat concluzia c pe aici au
171

trecut de curnd mai mul i oameni i cai dect num r tab ra


noastr . Ploaia ns va ndrepta iarba i va terge urmele care,
altminteri, ar mai fi vizibile trei-patru zile. M duc repede s -i
l muresc pe kiowa i i s -i iau cu mine.
i merge i n c utarea unui loc potrivit pentru atac?
Da. La drept vorbind, a putea s -i las deocamdat aici i
s -i chem mai trziu, dup ce voi fi g sit eu locul; dar e mai
bine s plec de pe acum, pentru ca urmele s dispar curnd.
ntre timp, voi, tilal i, v pute i continua lucr rile.
Sam mp rt i c peteniei kiowa ilor planul s u i acesta l
aprob . Dup pu in, indienii, mpreun cu Sam i cu cei doi
tovar i ai lui, pornir c lare. Se n elege c locul pe care
urmau s -l aleag trebuia s se afle chiar pe traseul nostru, al
topografilor, adic pe linia ce-o aveam de m surat. n felul
acesta economiseam timp i nici nu d deam de b nuit apa ilor.
Veneam ncet n urma c l re ilor; naintam pas cu pas, pe
m sur ce naintau lucr rile. C tre amiaz , profe ia lui Sam se
mplini; ncepu s plou . Dar o ploaie cum numai pe aceast
latitudine se poate porni din an n pa te. P rea c se revars
un ocean din t rie.
n toiul acestui potop, Sam, Dick i Will se ntoarser din
cercetare, i observar m abia cnd se aflau la zece-doisprezece
pa i de noi, att de deas era perdeaua de ap . G siser un loc
potrivit. Parker i Stone urmau s ni-l arate; iar Hawkens,
dup ce- i lu merinde suficiente, plec , n pofida furtunii, ca
s se a eze la pnd . Porni pe jos, f r catr; astfel se putea
ascunde mai lesne. Privindu-l cum dispare nd r tul perdelei
de ploaie, aveam sentimentul c o catastrof se apropia de noi
cu pa i gr bi i.
Pe ct de s lbatic a fost ploaia, ca o rupere de nori, pe att
de repede ncet n vala apei. Z gazurile cerului se nchiser
brusc i soarele str luci iar i, ca n alte zile, deasupra lumii.
Reluar m lucrul ntrerupt.
Ne aflam ntr-o savan lin , nu prea mare, nconjurat n
172

trei p r i de dumbrav ; din loc n loc se z rea cte un tufi .


Terenul era foarte prielnic pentru lucr rile noastre; naintam cu
repeziciune. Constatai totodat c Sam Hawkens prev zuse cu
mult precizie efectele ploii: de i kiowa ii trecuser c l ri chiar
pe locul unde ne aflam, totu i nu se vedea nici o urm de
copit . Venind n c utarea noastr , apa ii n-ar fi putut b nui
c avem n apropiere dou sute de alia i.
Pe nnoptate, cnd lucrul ncet , Stone i Parker ne
informar c ne g sim de fapt n vecin tatea prezumtivului
cmp de b t lie. Mi-ar fi pl cut s -l cercetez i eu, dar se
f cuse prea trziu.
A doua zi diminea a p trunser m repede cu lucrul pn la
un pru destul de lat, din care se alc tuia un fel de bazin,
probabil ve nic plin cu ap , pe ct vreme albia prului era
ndeob te jum tate secat . Ploaia de ieri umpluse ns albia
pn -n margini. C tre acest bazin ducea o limb ngust de
savan , tivit pe ambele laturi cu copaci i tufe i naintnd ca
o peninsul spre mijlocul apei; ngust la nceput, peninsula se
l rgea treptat, lund aproximativ forma unui cerc. Sem na cu o
tigaie, a c rei coad inea de mal. n partea opus a bazinului
se n l a o colin u oar , mp durit .
Iat locul ales de Sam Hawkens, l muri Stone, rotindu- i
privirile cu aerul unui cunosc tor. Nici nu se putea ceva mai
bun pentru planul nostru.
M sim ii, desigur, ndemnat s scrutez fiecare col i or.
Unde se g sesc kiowa ii, mister Stone? ntrebai.
Ascun i, foarte bine ascun i! r spunse el. V-a i osteni
degeaba s da i de cea mai mic urm a lor, de i ei ne v d la
perfec ie i ne observ orice mi care.
Totu i, unde sunt?
A tepta i ni el, sir! Mai nti s v explic de ce Sam,
pi icherul, a ochit tocmai locul acesta. Savana pe care am
str b tut-o are multe tufi uri r zle e. Faptul acesta e n
avantajul apa ilor; ne pot urm ri neobserva i, se pot ascunde
173

n spatele tufi urilor. Vede i apoi limba aceea de p mnt care


se ntinde ncoace. Dac ncingem aici un foc de tab r , se
lumineaz toat f ia, chiar i adncul savanei de unde
urmeaz s vin apa ii; focul i va atrage; se vor apropia u urel
de noi, pitulndu-se n dosul copacilor i tufelor. V asigur,
domnilor, c nu se g se te teren mai bun pentru a ne l sa
ataca i de indieni!
Fa a lui usc iv , lunguia , n sprit de vnt i soare,
str lucea de satisfac ie. Inginerul- ef, n schimb, nu-i
mp rt ea deloc entuziasmul i d du sceptic din cap:
Ce fel de om e ti i dumneata, Stone! Te tope ti de
bucurie c vom fi ataca i att de frumos! n ce m prive te, v
spun pe leau: Am s-o terg de-aici!
Ca s c de i ct mai sigur n minile apa ilor! Nu v
l sa i purtat de asemenea gnduri n stru nice, mister
Bancroft! Cum s nu fiu ncntat de locul sta, care nlesne te
apa ilor s ne prind , pentru ca pe urm s -i prindem noi n
capcan ! Uita i-v un pic dincolo, peste ap . Sus, pe colin , n
mijlocul p durii, sunt piti i kiowa ii. Observatorii lor s-au
rat n copaci i nici vorb c ne-au i z rit. Tot a a i vor
c
z ri pe apa i, c ci de sus ei cuprind cu ochii savana pn h t
departe.
Dar dac vom fi ataca i, ce ne folose te nou c kiowa ii
se afl tocmai dincolo de ap , ascun i n p dure? Obiect
inginerul- ef.
E numai o manevr , pentru ca iscoadele apa ilor s nu
descopere adev rata situa ie. ns de ndat ce vor fi trecut,
kiowa ii coboar ncoace i se ascund n peninsul , unde nu
pot fi observa i.
i vrei s zici c apa ii nu se pot duce acolo?
Ar putea, ns nu le permitem noi.
nseamn s -i alunga i. Atunci, cum vre i s nu v
observe? Se cam contrazic lucrurile, mister Stone.
Ba. Deloc! E drept, nu trebuie s avem aerul c -i
174

c ut m; i l s m s se apropie de peninsul . Dar aceasta, n


locul unde se mbin cu malul, nu are mai mult de treizeci de
pa i l ime; ei bine, acolo post m caii no tri i baricad m
trecerea.
Baricad de cai? E cu putin ?
Fire te. Priponim caii de copaci i v asigur c nici un
indian nu se mai apropie, c ci animalele l-ar tr da prin
sfor itul lor, Astfel, iscoadele cerceteaz jur-mprejur, dar n
peninsul nu se ncumet . Dup ce se ntorc ca s -i cheme pei se
ai lor, hop i kiowa ii p r sesc p durea de pe colin
ascund n peninsul , printre arbori. Iar trupa apa ilor se
furi eaz ncoace i a teapt s ne culc m i s adormim.
i dac nu a teapt pn ne culc m? Intrai i eu n
vorb . Ne-ar t ia orice posibilitate de retragere.
Nici atunci n-am fi n pericol, m asigur Stone. Ne sar
kiowa ii n ajutor ct ai bate din palme.
Numai c asta nseamn v rsare de snge i noi vrem s-o
evit m.
Dar, sir, aici, n vest, nu conteaz o pic tur de snge n
plus. Dar nu v face i griji! Exact acela i motiv i va re ine i pe
apa i s ne atace ct suntem treji. O s - i spun , desigur i ei
c ne vom ap ra i, chiar dac nu suntem dect dou zeci de
in i, vor c dea destui dintr-ai lor nainte ca noi s ncet m
lupta. Nu, ei caut s - i cru e, ca i noi, sngele i via a. De
aceea vor a tepta pn ne vom fi culcat; iar noi l s m focul s
se sting i ne retragem pe ntuneric n peninsul .
i pn atunci ce facem! Ne continu m lucr rile?
Da, numai c la ora decisiv trebuie s fi i aici.
Dac -i a a, s nu ne pierdem vremea. Haide i, domnilor,
s mai lucr m un pic!
mi urmar invita ia, de i nu prea le ardea de munc . Sunt
convins c ar fi preferat s spele putina. Dar n cazul acesta,
lucrul ar fi r mas neispr vit i, conform clauzelor contractului,
nimeni n-ar mai fi putut pretinde vreo plat . Or, ca s renun e
175

la banii lor, ar fi fost prea mult. Unde mai pui c apa ii tot i-ar
fi ajuns din urm . i d deau seama oamenii c , totu i, aici se
aflau n mai mare siguran
i de aceea r maser pe loc.
n ce m prive te, m rturisesc deschis c nu a teptam cu
prea mare calm evenimentele. M st pnea o tulburare, o stare
febril , un fel de trac pe care-l resimte osta ul nainte de a
primi botezul focului. Nu-mi era fric , o, nicidecum. n fond, a
fi avut mai multe motive de team atunci cnd am r pus
bizonul i ursul. Acum, ns , era vorba de oameni i acest
lucru m tulbura. mi p sa mai pu in de via a mea; a fi tiut
s mi-o ap r la nevoie; dar ce te faci cu Inciu-Ciuna i cu
Winnetou? M gndisem n ultimele zile att de mult la
Winnetou, nct mi devenise i mai familiar dect nainte; l
ndr gisem, f r prezen a i prietenia lui; desigur, un proces
psihic ciudat, dac nu chiar enigmatic. i nc un fapt curios:
aveam s aflu mai trziu de la Winnetou c
i dnsul se
gndise mult la mine n aceea i vreme.
Nelini tea nu m p r si nici n timpul lucrului; eram ns
convins c , n clipele hot rtoare, va disp rea subit. De aceea
socotind c , oricum, ciocnirea e inevitabil , doream s se
declan eze ct mai curnd.
Dorin a aceasta avea s mi se mplineasc . Abia trecuse de
amiaz , cnd l z rir m pe Sam Hawkens c se ndreapt spre
noi. Omule ul era vizibil obosit, dar ochi orii lui ire i jucau
neobi nuit de veseli deasupra obrajilor mp duri i.
Totu-i n regul , nu-i a a? l ntrebai. Se vede ct de colo,
drag Sam.
Z u? rse el. Unde scrie? Pe nasul meu sau n imagina ia
dumneavoastr ?
Imagina ie? Pshaw! Cine i se uit n ochi nu mai are nici
un dubiu.
A a, va i zic , m tr deaz ochii. E bine s-o tiu, ca s
m p zesc n alte ocazii. Dar ave i dreptate. Toate au mers
strun , chiar mai bine dect m a teptam.
176

nseamn c ai v zut iscoadele?


Ce iscoade?! ntreaga trup am v zut-o. i nu numai
att. Am i auzit-o, adic am tras cu urechea la vorbele
apa ilor.
Ai tras cu urechea? Ah, atunci spune repede ce-ai aflat!
Nu e timpul, nici locul. Strnge i instrumentele, duce i-le
i a tepta i-m acolo! Vin i eu. Dar mai nainte, m
n tab r
reped la kiowa i, s le spun ce am aflat i ce au de f cut.
Trecu albia prului, dincolo de bazin i disp ru n p durea
de pe colin . Iar noi ne-am strns lucru oarele i am pornit
spre tab r ca s -l a tept m. Nici nu l-am v zut, nici nu i-am
sim it pa ii cnd, deodat , ne pomenir m iar i cu el. St tea
an o n mijlocul nostru i ne mu truluia:
Iat -m , my lords! Ce dracu', nu mai ave i ochi, nici
urechi? i un elefant v poate lua prin surprindere, de i pa ii
lui se aud de la un sfert de ceas dep rtare!
n orice caz, n-ai prea c lcat cu pa i de elefant! i-am
r spuns.
Posibil. Am vrut numai s v demonstrez cum te po i
apropia de oameni, f r ca ei s bage de seam . edea i cu to ii
lini ti i, nu scotea i o vorb ; i totu i, n t cerea asta, n-a i
auzit cnd m-am strecurat printre voi. Uite-a a a fost i ieri,
cnd m-am furi at lng apa i.
Haide, poveste te cum a fost!
Well, o s auzi i numaidect! nti s m a ez, c -s tare
ostenit. Mi s-au deprins picioarele cu c l ria i nu mai in la
mar . De altfel, dect infanterist, e mai nobil s fii la cavalerie,
dac nu m -n el.
Se a ez lng mine, clipi din ochi pe rnd la fiecare i,
subliniind cu capul silab cu silab , rosti plin de importan :
A adar, n ast sear porne te jocul!
Chiar azi? ntrebai eu i mirat i bucuros, fiindc doream
s se hot rasc odat . Atunci e bine, chiar foarte bine!
Hm! S-ar zice c arde i de ner bdare s c de i n bra ele
177

apa ilor! Dar v dau dreptate: e bine a a, m bucur i eu c nu


mai avem mult de a teptat. Nu e tocmai pl cut s a tep i un
lucru care poate s ias pe dos.
A ap rut vreun motiv de ngrijorare?
Absolut nimic. Dimpotriv , sunt sigur c o s mearg
totul ca pe roate. ns orice om cu experien
tie c i cel mai
bun copil poate s ajung pn la urm o pramatie. A a i cu
evenimentele. Planul cel mai bun poate da gre dintr-o simpl
ntmplare.
Dar n cazul nostru avem a ne teme de ceva?
Nu. Din cte am auzit acolo, succesul nostru e asigurat.
Ce-ai auzit, spune odat !
Ia-o ncet, f r grab , tinere sir! Toate la rndul lor. Nu
v pot spune ce-am auzit i aflat pn nu ve i ti ce s-a
petrecut mai nainte. Deci: am pornit n toiul furtunii. N-am
a teptat s treac , deoarece ploaia, fie i potop, tot nu
p trunde prin surtucul meu, hi-hi-hi-hi! Alergai pn aproape
de terenul unde fusese tab ra noastr , cnd ne-au vizitat cei
doi apa i; dar am fost nevoit s m ascund repede, pentru c
z risem trei indieni adulmecnd locul. Sunt iscoadele apa ilor,
mi-am zis; nu se vor deplasa mai departe, pentru c misiunea
lor e s cerceteze numai locul acesta. A a i era. Tot cotrob ir
pe acolo f r s -mi g seasc urma i se a ezar sub copaci,
unde umezeala nu p trunsese ca n afara p durii. S tot fi
ezut a a vreo dou ceasuri. Iar eu i pndeam pitit sub arbore.
Doar trebuia s le aflu inten iile. i iat c sose te o trup
c lare; oamenii au fe ele vopsite n culorile r zboiului. I-am
recunoscut de ndat : Inciu-Ciuna i Winnetou cu apa ii lor.
C i erau?
Exact c i b nuisem. Am num rat cam vreo cincizeci.
Iscoadele au ie it din ad post i au dat raportul. Apoi au luat-o
nainte i toat trupa s-a pus ncet n mi care. B nui i, desigur,
domnilor, c Sam Hawkens s-a inut scai de ei. Ploaia sp lase
urmele pa ilor, dar ru ii pe care i-a i nfipt acolo s-au dovedit
178

a fi c l uze foarte precise. Mi-a dori s am parte totdeauna de


tia sunt extrem de
asemenea c l uze sigure. Dar apa ii
pruden i; la fiece cot al p durii, dup fiece tufi , puteau s dea
peste noi; de aceea se deplasau ncet de tot. naintau cu mult
dib cie i precau ie; mi f cea o adev rat pl cere s -i studiez
i m gndeam, ca i n alte ocazii, c indienii apa i sunt
superiori tuturor celorlalte neamuri ro ii. Inciu-Ciuna e al
dracului de priceput, iar Winnetou nu se las mai prejos. Cea
mai nensemnat mi care a lor era calculat . Nu suflau nici o
vorb ; se n elegeau numai prin semne. Dup ce str b tur
dou mile, ncepu s se lase seara. Indienii desc lecar , i
priponir caii i se afundar n p dure; acolo voiau s
poposeasc pn -n zori.
i acolo ai tras cu urechea? ntrebai eu.
Da. Indienii, b ie i de tep i, n-au aprins nici un foc; pe
de alt parte, Sam Hawkens, tot de tept i-a spus c nu e r u
a a, pentru c va fi protejat de ntuneric. M-am strecurat
printre copaci i, neavnd alta la ndemn , m-am trt pe
propria mea burt , pn am ajuns att de aproape, nct
auzeam toate vorbele lor.
i ai n eles totul?
Ce ntrebare! Dac afirm c se auzea fiece cuvnt!
Vreau s spun dac se serveau de jargonul lor angloindian.
Nu se serveau, ci discutau ntre ei, dac nu m -n el i
anume n dialectul mescalerilor pe care l cunosc i eu bini or.
deplasai ncet-ncet pn
n apropierea celor dou
M
c petenii. Schimbau arar cte un cuvnt scurt i cu miez, cum
fac de obicei indienii.
Ei, hai, d -i drumul, omule! st ruii eu, v znd c iar i
se opre te.
M rog, ine i-v bine, sir, c -i dau drumul! Afla i c au
ce au cu noi. Vor s ne captureze.
Va s zic , nu umbl s ne ucid ?
179

Ei, ar vrea ei a a, cte pu in, dar nici chiar dintr-o dat .


Mai nti cat s ne ia prizonieri f r s ne vat me; apoi ne duc
n satele mescalerilor, lng Rio Pecos; acolo ne leag la stlpul
torturii i, n cele din urm , ne pr jesc de vii. Well, cam n felul
crapilor pe care-i prinzi, i duci acas , i ii n ap i-i hr ne ti,
pentru ca la urm s -i fierbi n tot soiul de mirodenii. M
ntreb, z u, ce gust o fi avnd b trnul Sam, mai ales dac -l
frige la tigaie mpreun cu surtucul lui vn toresc, hi-hi-hi-hi!
Rse oarecum tainic, nfundat, n barb . Apoi continu :
Au pus ochii n special pe mister Rattler, care ade aici
printre voi ncntat i radios, ca i cnd l-ar a tepta toate
deliciile raiului. Da, mister Rattler, te-ai vrt ntr-o ciorb de
care eu unul nu mi-a atinge gura. Vei fi pus la frigare, afumat,
i
n epat, otr vit, njunghiat, mpu cat, tras pe roat
spnzurat, din toate pe rnd i cte pu in ca s mai r mi ni el
n via
i s po i degusta n voie toate chinurile i modurile de
a muri. Iar dac totu i nu te vei hot r s mori, atunci te vor
a eza n aceea i groap cu Klekih-Petra pe care l-ai ucis. i vei
fi nmormntat de viu.
Dumnezeule mare! A a au vorbit? ntreb Rattler, p lind
de groaz .
Fire te c a a. De altfel, o i meri i, n-am ce- i face. I i
doresc numai ca, dup ce vei fi trecut prin toate torturile, s te
la i de nelegiuiri. Dar cred c n-o s le mai repe i. Cadavrul lui
Klekih-Petra a fost dat pe mna unui vraci ca s -l duc acas .
Trebuie s ti i c indienii tia din sud tiu s - i trateze mor ii
i s -i conserve n a a fel, nct s reziste lung vreme la
descompunere. Am v zut cu ochii mei ni te mumii de copii
indieni care, dup mai bine de un secol, ar tau ca i cnd ar fi
murit abia ieri. Dac vom c dea cu to ii prizonieri, atunci,
mister Rattler, ni se va oferi i nou pl cerea de a urm ri cum
te transformi de viu ntr-o astfel de mumie.
Eu nu mai stau aici! izbucni Rattler. Plec imediat! Nu m
prind ei pe mine!
180

Se i preg tea s-o tearg ; dar Sam Hawkens l trase


nd r t i-l preveni:
Nu te clinti, dac ii la via ! Ascult ce- i spun: probabil
c apa ii au i ocupat mprejurimile. Le-ai c dea de-a dreptul
n bra e.
Vorbe ti serios, Sam? l ntrebai eu.
Nu e nici o n scocire: am toate motivele s presupun c
a a este. Nu m-am n elat eu nici n alte privin e. Apa ii au
preg tit ntr-adev r o ntreag o tire cu care cele dou
c petenii urmeaz s -i atace pe kiowa i dup ce vor fi terminat
cu noi. Numai a a se explic faptul c s-au ntors ncoace att
de repede. N-au mai avut nevoie s fac drumul pn la
corturile lor pentru a- i mobiliza oamenii. Au ntlnit pe
parcurs trupele pornite mpotriva kiowa ilor, i-au predat
vraciului ajutat de c iva oameni cadavrul lui Klekih-Petra i,
lund cu sine un grup de cincizeci de c l re i destoinici, s-au
ntors ncoace.
Dar unde se afl trupele destinate s -i atace pe kiowa i?
Nu tiu. n privin a asta n-au suflat o vorb . De altfel,
pentru noi faptul n-are nici o importan .
Aici b trnul Sam gre ea. Nu era deloc lipsit de importan
pentru noi unde se g sea grosul trupelor apa e. Dovada ne-a
fost servit cteva zile mai trziu. Sam continu :
Dup ce aflasem destule date, m-a fi putut porni
imediat ncoace, ns noaptea e dificil s
tergi urmele; apa ii
le-ar fi descoperit diminea a; n plus, m ispitea gndul s -i
studiez i la lumina zilei. Am r mas deci toat noaptea pitit n
p dure i, dup ce apa ii au pornit la drum, m-am luat
frumu el dup ei. I-am urm rit pn la vreo ase mile
dep rtare de aici, apoi am f cut un ocol, ca s ajung la voi
neobservat de nimeni. Well, acum ti i totul.
Prin urmare, nu te-au z rit deloc?
Nu.
i ai avut grij s nu- i descopere urma?
181

P i cum!
Dar pl nuiai parc s te la i v zut i...
tiu, tiu! A fi f cut-o, ns nu mai era necesar, pentru
c ... ia sta i! A i auzit ceva?
Fusese ca un ip t de vultur, repetat de trei ori.
Astea sunt iscoadele kiowa ilor, l muri Sam. Stau acolo
ra i n copaci. Ne-am n eles s dea semnalul cnd
sus, c
p trund apa ii n savan . Haide i, sir, s v ncerc agerimea
ochilor.
Invita ia m privea pe mine. Sam se ridic de jos, eu mi
luai arma, gata s -l urmez.
Sta i! strig el. F r arm ! De i un westman nu se
desparte de pu ca lui, aici regula va suferi o excep ie; trebuie
s ne prefacem c nu b nuim nici un pericol i c umbl m s
strngem vreascuri pentru foc. Din comportarea noastr , apa ii
vor trage concluzia c vom poposi aici peste noapte; i
concluzia aceasta ne va fi de folos.
Pornir m mpreun agale, aparent nep s tori i trecur m
printre irurile de copaci i de tufe, peste paji te, pn n
savan . Ne apucar m de strns vreascuri, rotindu-ne pe furi
privirea ca s -i descoperim pe apa i. Dac se aflau pe aproape,
atunci probabil c
edeau pitula i dup tufi urile r spndite
prin savan .
Ai z rit vreunul? l-am ntrebat pe Sam dup ctva timp.
Nu, r spunse el.
Nici eu.
mprejurimile, dar nu
Scrutam cu aten ie ncordat
deslu eam nimic. i totu i aveam s aflu mai trziu de la
Winnetou c el nsu i era culcat ntr-un tufi la cel mult
cincizeci de pa i de noi. Nu ajunge s ai ochi buni, mai trebuie
s -i fi exersat, ceea ce pe atunci nu era deloc cazul meu. Ast zi
l-a recunoa te pe Winnetou chiar i dup gzele care, fiind
atrase de prezen a lui, ar forfoti n jurul tufi urilor cu pricina.
Ne napoiar m deci f r nici un rezultat. Apoi to i mpreun
182

ne puser m pe strns vreascuri pentru un foc de tab r . Am


adunat mai mult dect era necesar.
E bine a a, observ Sam. Trebuie s l s m i apa ilor
cogeamite gr mad pentru ca s poat aprinde la rndul lor
i vor constata c am
focul, dup ce vor n v li n tab r
disp rut.
ntre timp, se l sase din nou seara. Sam, ca omul cel mai
experimentat dintre noi, se cuib ri n fa de tot, acolo unde se
desprindea din savan f ia de paji te la cap tul c reia ne
aflam. Pndea sosirea cerceta ilor, care, desigur, avea s se
apropie pentru a spiona noua noastr tab r . Aprinsesem focul
i vlv t ile i aruncau lumina pn n adncul savanei. Ce
ageamii i f r experien ! Trebuie s - i fi zis apa ii despre
noi. Focul indica inamicului, nc de departe, drumul spre
tab r .
Cinar m, ca de obicei, frugal i ne culcar m, ca i cnd neam fi sim it n cea mai deplin siguran . Armele z ceau
aruncate la oarecare distan , dar n direc ia peninsulei, ca s
le putem ridica din mers, n retragerea pl nuit . Peninsula
ns , a a cum hot rse Sam, era barat de caii no tri.
S tot fi trecut vreo trei ore de la c derea nop ii i iat c
Sam, t cut ca o umbr , se strecur ncet pn la noi i ne
opti:
Vin iscoadele, doi in i, unul pe stnga, cel lalt pe
dreapta. I-am auzit i v zut.
Veneau, a adar, din ambele p r i ale paji tii, inndu-se
mereu nd r tul tuf ri ului. Sam se a ez lng noi i ncepu
s p l vr geasc cu glas tare vrute i nevrute. Noi l sus ineam
care mai de care i ncinser m o discu ie nsufle it ; voiam s -i
convingem astfel pe cerceta i c se pot apropia f r grij . tiam
c ne observ cu aten ie de dup tufi uri, dar ne feream din
r sputeri s arunc m m car o privire spre ascunzi urile lor.
Acum trebuia, nainte de toate, s sesiz m momentul cnd
vor pleca. Nu-i puteam nici auzi, dar mite vedea; i totu i, nu
183

trebuia s mai ntrziem nici o clip dup plecarea lor, pentru


c era de a teptat ca, dup pu in, ntreaga trup s se furi eze
ncoace. ntre timp kiowa ii urmau s ocupe peninsula. Era
deci preferabil s nu a tept m, ci s ac ion m n a a fel, nct
iscoadele s se gr beasc i s plece la ai lor. De aceea, Sam se
ridic i, pref cndu-se c merge dup lemne, se ndrept spre
unul din tufi uri; eu l imitai, lund-o spre alt tufi . Acum
puteam fi sigur c iscoadele p r siser locul. Sam i f cu
minile plnie la gur
i or c i de trei ori ca broasca. Era
semnalul convenit cu kiowa ii. Aici, n apropierea prului, un
or c it de broasc nu putea strni b nuieli. Apoi Sam se
strecur din nou la postul lui de observa ie, pentru a ne ine la
curent asupra mi c rilor trupei inamice.
La nici dou minute de la semnalul lui Sam, se i ar tar
sute de r zboinici. P r siser mai dinainte p durea pentru ca,
la semnalul convenit, adic or c itul de broasc , s se afle ct
mai aproape: ajunser la pru i-l trecur dintr-un salt. Se
trau ca erpii, n spatele nostru, prin umbr , pn n inima
peninsulei. Totul se desf ur
cu atta ndemnare
i
repeziciune, nct n mai pu in de trei minute trecu de noi i
ultimul kiowa .
Nu-l mai a teptam dect pe Sam. Sosi i el, spunndu-ne n
oapt :
Se apropie apa ii din ambele laturi, exact cum am n eles
din discu iile lor. Nu mai pune i lemne pe foc! Vom avea grij
s nu se sting de tot, s mai r mn ni el jar ca indienii s
poat nte i iar i focul.
ngr m dir m restul de lemne i vreascuri n jurul focului,
n a a fel, nct jarul r mas s nu arunce lumin asupra
noastr n momentul cnd vom lua-o la goan . Pe urm , fiecare
dintre noi avea s se transforme ntr-un actor mai mult sau
mai pu in talentat. tiam c cincizeci de apa i ne pndesc din
imediat apropiere i totu i trebuia s-o facem pe naivii. Multe
depindeau de clipa urm toare, chiar i via a noastr . Porneam
184

de la presupunerea c apa ii vor a tepta pn ce, dup toate


aparen ele, vom fi adormit. i dac ne n elam? Dac ne vor
ataca mai repede? E drept c dispuneam de ajutorul celor dou
sute de kiowa i. Dar interven ia lor ar fi declan at o b t lie,
care ar fi costat snge i vie i omene ti. Ne amenin a, poate, o
catastrof , dar i de data aceasta se confirma felul meu de a fi:
eram calm, mai calm ca naintea unei partide de ah sau de
domino. i studiam cu mare interes pe ceilal i. Rattler se
lungise la p mnt, cu fa a n jos i se f cea c doarme. Frica
mor ii l prinsese cu ghearele ei de ghea . Faimo ii lui
westmeni, cu chipurile livide, se holbau unii la al ii; nu reu eau
s articuleze dect frnturi de fraze, silindu-se totu i s ia
parte la discu iile noastre. Will Parker i Dick Stone se purtau
att de tacticos, nct ai fi zis c nu exist picior de apa pe
toat fa a p mntului. Sam Hawkens se ntrecea n glume i
rdea cu o poft grozav de propriile lui spirite.
Dup ce trecu n felul acesta o jum tate de ceas, puteam fi
siguri c atacul urma s se produc ntr-adev r abia dup ce
vom fi adormit; altminteri, apa ii l-ar fi dezl n uit de mult.
Focul sc zuse tare, nct am socotit oportun s nu mai
z bovim. C scai de cteva ori, m ntinsei de-mi trosnir
m dularele i vorbii:
Sunt obosit, vreau s dorm. Dumneata ce faci, Sam
Hawkens?
N-am nimic mpotriv ; trag i eu un somn, mi r spunse.
De altfel i focul e pe sfr ite... Noapte bun !
Noapte bun ! Ne urar , la rndul lor, Stone i Parker;
apoi, ne c utar m cte un loc potrivit, ca pentru odihn , ct
mai departe de foc, dar avnd grij s nu d m nimic de b nuit.
i r maser m a a culca i.
Flac ra se mic ora din ce n ce, pn se stinse cu totul;
numai jarul de sub cenu
mai lic rea mocnit, dar pnza de
lumin se mpiedica n gr mezile de vreascuri dimprejur. Ne
aflam n plin ntuneric. Acum trebuia s ne punem n
185

siguran , tiptil, f r cel mai mic zgomot. mi luai pu ca i m


dep rtai tr ; Sam se tra lng mine; ceilal i ne urmau.
Ajun i lng cai, nghiontii anume pe cte unul ca s mi te i
s tropote, acoperind astfel orice alt zgomot care ne-ar fi putut
tr da. Izbutir m, ntr-adev r, s ajungem pn la kiowa ii care
pndeau ca ni te pantere ncordate, setoase de lupt .
Ascult , Sam, optii eu, dac vrem s cru m pe cele
dou c petenii ale apa ilor, atunci nici un kiowa nu trebuie
s -i descopere. E ti de acord?
Da.
Pe Winnetou l iau n seama mea; dumneata, Stone i
Parker ave i grij de Inciu-Ciuna.
Dumneavoastr singurel s v ocupa i de unul, iar noi,
cte i trei, de cel lalt? N-ar fi prea just, dac nu m -n el.
E just. Cu Winnetou m descurc eu repede; voi, ns ,
trebuie s s ri i to i trei, pentru ca Inciu-Ciuna s nu apuce a
se ap ra; altminteri, dac -i d m r gaz i prilej de lupt ,
b trnul poate s cad r nit sau chiar ucis.
Well, ave i dreptate! Hai s mai avans m un pic, s fim
cei dinti, pentru ca nici un kiowa s nu ne-o ia nainte.
F cur m c iva pa i i ne oprir m mai aproape de foc.
A teptam cu mare ncordare strig tul de lupt al apa ilor, c ci
atacul p rea iminent. Dup obiceiul lor, c petenia d semnalul
printr-un ip t, iar trupa l ngn apoi zgomotos. ipetele
urm resc s -l intimideze pe du man, s -i taie curajul. Ca s
imi i strig tul acesta de lupt , folosit de majoritatea triburilor
indiene, sco i n falset un hiiiiiiih! prelungit i, n acela i timp,
i love ti cu palma buzele, scurt, repetat, provocnd astfel un
tril prelung i ascu it.
Kiowa ii se aflau i ei n aceea i stare de tensiune. To i
c utau s
fie primii
i se nghesuiau mereu n fa ,
mpingndu-ne i pe noi nainte. Lucrul putea s ne devin
fatal; ne apropiam prea mult de apa i; de aceea, eu, unul,
doream din toat inima ca s se produc , n sfr it, atacul.
186

Dorin a mi se mplini. R sun acel hiiiiiiih! strident,


sfredelitor, care mi p trunse n carne i-n oase, nso it de un
urlet ngrozitor, ca o dezl n uire a iadului. De i p mntul
fusese muiat de ploaie, auzir m totu i pa i repezi i s rituri.
Apoi cteva clipe de t cere. Nimic nu se mi ca njur. S-ar fi
putut auzi, vorba ceea, bzitul unei mu te. n sfr it, tun
glasul lui Inciu-Ciuna. Rosti un singur cuvnt: Ko!
Acesta nseamn foc, adic ncinge i focul. Jarul de sub
cenu mai mocnea i cr cile uscate se aprindeau lesne. Apa ii
executar ordinul i aruncar vreascuri peste jar. n cteva
clipe, vlv t ile se n l ar spre cer, luminnd terenul.
i r zboinicii
Inciu-Ciuna i Winnetou st teau mpreun
f cur la iu eal cerc n jurul lor, dar constatar uimi i c noi
disp ruser m.
Uf, uf, uf! exclamar to i.
Winnetou, de i att de tn r, dovedi cu acest prilej acea
prezen de spirit pe care mai trziu i-am admirat-o de attea
ori. Judec , probabil, c ne g sim prin apropiere i c ei,
apa ii, lumina i de vlv t ile focului, sunt n dezavantaj fa de
noi i ne ofer o int sigur . De aceea comand :
Tati a! Tati a!
Asta nsemna: Dep rta i-v , dep rta i-v ! Se preg tea i el
s se pun mai la ad post, ns i-o luai nainte. Din patru-cinci
salturi ajunsei lng r zboinicii care-l nconjurau. mbrncind
n stnga i-n dreapta ca s -i tai calea, p trunsei n mijlocul
cercului mpreun cu Hawkens, Stone i Parker. Tocmai cnd
strigase acel Tati a! Tati a!, preg tindu-se s sar , Winnetou
se pomeni fa
n fa
cu mine i, pre de cteva clipe ne
uitar m unul n ochii celuilalt. Iute ca fulgerul duse mna la
bru ca s - i trag cu itul, dar pumnul meu l i lovi n tmpl .
Se cl tin
i se pr bu i. V zui cum, n acela i timp, Sam, Will
i Dick l n f cau pe Inciu-Ciuna.
Apa ii r cneau de mnie, dar glasurile lor fur acoperite de
urletul nfrico tor al kiowa ilor care se aruncau n lupt . Dou
187

sute de kiowa i se n pustir mpotriva celor aproximativ


cincizeci de apa i! Adic patru contra unu! i, totu i, lupt torii
lui Winnetou rezistau cu vitejie. Trebuia, n primul rnd, s -mi
ap r propria piele i s -i in la distan pe apa i, c ci m aflam
chiar n mijlocul lor; de aceea m r suceam ca o sfrleaz
lovind n toate p r ile. Nu m serveam ns dect de pumni,
pentru c nu voiam s r nesc i cu att mai pu in s ucid pe
careva. Doborsem vreo patru-cinci in i i putui, n sfr it, s mi trag r suflarea; de altfel i puterile ncepuser s -mi
sl beasc . n cteva minute, lupta era sfr it . Doar n cteva
minute! Dar ntr-o astfel de nc ierare minutele sunt extrem de
lungi.
Inciu-Ciuna z cea la p mnt, legat cobz , iar al turi de el,
Winnetou, f r sim ire; l legar m i pe dnsul. Nici un apa nu
sc pase, mai ales datorit faptului ca erau cu to ii oameni
viteji, care nu concepeau s fug i s - i p r seasc efii c zu i
n captivitate. Mul i dintre ei fuseser r ni i, dar i dintre
kiowa i cam tot at ia; din p cate, ace tia din urm num rau
i trei mor i, iar apa ii chiar cinci. Fire te c acest rezultat
sngeros nu intrase n planurile noastre; dar mpotrivirea
energic a apa ilor i silise pe kiowa i s - i foloseasc armele
mai vrtos dect am fi dorit.
R zboinicii nvin i fur lega i. N-a fost nevoie de cine tie ce
eforturi; dac punem la socoteal i oamenii no tri, eram patru
sau chiar cinci contra unu. Trei kiowa i l ineau pe adversar i
un al patrulea sau al cincilea l lega.
Mor ii fur du i mai deoparte; kiowa ii r ni i primeau
asisten
din partea camarazilor lor, n timp ce noi, albii, i
pansam pe apa ii n suferin . Binen eles c eram ntmpina i
de priviri ntunecate i vr jma e; ba unii r ni i se
i
mpotriveau fiind prea mndri pentru a accepta servicii din
partea du manilor; preferau s sufere, s sngereze. Faptul nu
m nelini tea ns prea mult, pentru c r nile erau ndeob te
u oare.
188

Treaba fiind terminat , ne-am pus mai nti ntrebarea


unde s -i ad postim la noapte pe prizonieri. A fi vrut s le
creez condi ii ct suportabile. Dar iat c Tangua, c petenia
kiowa ilor, se r sti la mine:
tia nu v apar in! Sunt ai no tri! Eu singur le
Cinii
hot r sc soarta.
i ce anume hot r ti? ntrebai eu.
i ducem n satele noastre; dar pentru c mai avem o
r fuial cu neamul lor i ne a teapt un drum lung, doar n-o
s -i c r m cu noi peste tot. i punem la stlpul chinurilor.
Pe to i?
Pe to i!
Asta n-o mai cred.
De ce?
Pentru c te-ai n elat i adineauri.
Cnd?
Cnd ai spus c apa ii v apar in vou . Or, nu-i
adev rat.
Ba e adev rat!
Ba nu. Dup legile vestului, prizonierul apar ine aceluia
care l-a prins. Lua i-v , deci, apa ii pe care i-a i prins; n-am
nimic mpotriv . Dar ceilal i sunt ai no tri.
Ho-hi! De tept mai vorbe ti! A i vrea, dup ct n eleg, s
r mne i cu Inciu-Ciuna i cu Winnetou?
Fire te!
i dac nu-i las?
O s -i la i!
Tangua mi vorbea pe un ton du m nos; eu i r spundeam
calm i hot rt. Atunci i scoase cu itul, l nfipse pn la
pl sele n p mnt i, fulgerndu-m cu privirea, zise:
ncerca i s pune i mna pe un singur prizonier i
trupurile voastre vor fi una cu p mntul acesta n care mi-am
nfipt cu itul. Am zis! Howgh!
Amenin area era ct se poate de serioas . Eu ns i-a fi
189

ar tat c nu m sperie, dac Sam Hawkens n-ar fi fost att de


n elept s -mi arunce o privire cu tlc, recomandndu-mi
pruden . De aceea t cui.
Apa ii lega i z ceau n jurul focului i ar fi fost cel mai
simplu lucru s -i l sam chiar acolo, unde puteau fi
supraveghea i f r mult b taie de cap. Dar Tangua voia s -mi
demonstreze c se consider st pnul lor absolut i c poate
proceda dup placul lui; d du deci ordin s fie lega i n picioare
de cte un copac.
Ceea ce se i f cu, desigur, f r delicate e, cum oricine i
poate imagina. Kiowa ii procedar brutal, f r menajamente,
str duindu-se s pricinuiasc prizonierilor ct mai multe
suferin e. Totu i, nimeni dintre apa i nu- i tr da durerea. Erau
crescu i i deprin i s ndure orice chin. Cel mai crunt se
purtar kiowa ii cu cele dou c petenii; strnser leg turile
att de tare, nct sngele p rea gata s neasc din trupurile
lor nvine ite.
Era cu neputin ca vreunul din prizonieri s se elibereze
prin sfor ri proprii i s fug ; totu i, Tangua a rnduit str ji
puternice jur-mprejurul taberei.
Focul rente it ardea, cum am mai spus, la cap tul paji tii
care se ntindea ca o f ie c tre malul apei. Ne culcar m i noi
lng foc. Ne pusesem n gnd s nu admitem aici prezen a nici
unui kiowa , pentru c orice prezen
de acest fel ar fi
ngreuiat, dac nu chiar mpiedicat, eliberarea lui Winnetou i
a tat lui s u; dar nici kiowa ii nu doreau s se culce aici. Nu
se ar taser ei nici la sosire prea amicali fa de noi, dar mite
acum, dup disputa dintre mine i Tangua. Privirile lor reci,
aproape dispre uitoare, nu ne inspirau nici o ncredere; ne
gndeam c ar fi extrem de bine dac-am reu i s ne
descotorosim de ei, f r o ciocnire prealabil .
Aprinser
i ei cteva focuri la oarecare dep rtare, n
savan
i se culcar n jurul lor. Vorbeau ntre ei nu n
jargonul uzitat ntre albi i ro ii, ci n graiul tribului lor, ca s
190

nu-i putem n elege. Nici faptul acesta nu era de bun augur. Se


considerau st pni pe situa ie i se purtau cu noi asemenea
leului de menajerie care tolereaz n preajma lui o javr de
c el.
Planul nostru era cu att mai greu de realizat, cu ct numai
patru in i trebuiau s fie la curent cu el i anume Sam
Hawkens, Dick Stone, Will Parker i cu mine. Pe ceilal i nici nu
doream, nici nu era indicat s -i ini iem n secretul nostru;
probabil c s-ar fi opus i ne-ar fi z d rnicit ac iunea, sau i
mai mult, i-ar fi informat pe kiowa i. Se lungiser aici, lng
noi i trebuia s a tept m pn adorm cu to ii. Din aceast
pricin i lund n considerare faptul c o reu it a planului nu
ne-ar mai fi ng duit mult vreme odihna, Sam fu de p rere c
n-ar strica s a ipim i noi ct de ct. n pofida tulbur rii mele
suflete ti, avui ntr-adev r norocul s adorm imediat. Dup un
r stimp, Sam m trezi. Pe atunci nc nu tiam s citesc timpul
dup pozi ia stelelor, dar cred c era pu in dup miezul nop ii.
nso itorii no tri dormeau, focul se stinsese. Dincolo, kiowa ii
nu ntre ineau dect un singur foc. Celelalte pieriser . Prin
urmare, puteam discuta ntre noi, dar numai n oapt . Sam
mi spuse la ureche:
nainte de toate, s hot rm care din noi patru vor pleca.
Doi oameni ajung.
Fire te c unul sunt eu! i-am r spuns r spicat.
Oho, nu v pripi i, stimate sir! E o treab foarte
periculoas .
tiu.
i vre i s v risca i via a?
Da.
Well! Sunte i un fl c u de n dejde, dac nu m -n el. Dar
ne mai a teapt i alt pericol, n afar de riscul vie ii.
La ce te referi?
Succesul ac iunii noastre depinde de persoanele care o
execut .
191

Just.
M bucur c sunte i de acord; de aceea sper c ve i
renun a la colaborarea dumneavoastr .
Nici nu m gndesc.
Fi i rezonabil, sir! L sa i lucrurile pe seama mea i a lui
Dick Stone!
M opun!
Sunte i nc
tinerel n materie. Ceea ce
ti i
dumneavoastr din arta furi rii e un nimic, un zero.
Posibil. Dar voi dovedi chiar ast zi c se poate s execu i
bine i un lucru la care nu te pricepi. Trebuie numai voin .
Nu ajunge, mai trebuie i talent, sir, da, talent! i
dib cie, de care nu dispune i. Cu asta te na ti i apoi te
perfec ionezi. Exerci iul, iat ce v lipse te!
S facem o ncercare.
Adic , vre i s prob m?
Da.
i care-ar fi proba?
De pild , tii dumneata dac Tangua doarme?
Nu tiu.
Totu i, e foarte important s-o tim. Nu-i a a?
Este. M strecor eu mai trziu pn la el.
Nu, asta o fac eu.
Dumneavoastr ? De ce?
De prob .
Ah, a a? i dac v simte?
N-ar fi prea grav; am un pretext foarte plauzibil. Vreau s
controlez dac str jile i fac datoria.
Well, a a mai merge. Dar ce folos de asemenea prob ?
Vreau s cuceresc ncrederea dumitale. Dac experien a
reu e te, cred c n-o s te mai opui ca Winnetou s cad n
seama mea.
Hm! n chestiunea asta mai vorbim.
M rog. A adar, pot s plec i s iscodesc ce face
192

Tangua?
Pleca i, dar fi i foarte atent! Dac v simte, atunci mai
devreme sau mai trziu va c dea la b nuial c sunte i vinovat
de evadarea lui Winnetou, c dumneavoastr l-a i eliberat.
i nu se va n ela prea mult.
Camufla i-v n dosul copacilor i tufelor, nu trece i prin
de focul lor de tab r , c uta i mereu
zona luminat
ntunericul.
Am s -l caut, Sam.
Sper. Pe pu in treizeci de kiowa i sunt nc treji, f r a
mai socoti i santinelele. Dac reu i i s trece i neobservat, ve i
primi laudele mele sincere; voi ntrez ri atunci posibilitatea ca,
odat
i odat , peste vreo zece ani, s ajunge i un westman
adev rat, de i pn acum, n ciuda bunelor mele sfaturi, tot
greenhorn a i r mas; i nc unul cum nu se g se te mai
ageamiu i mai pap -lapte n nici un panoptic din lume, hi-hihi-hi!
mi potrivii bine cu itul i pistolul, ca s nu le pierd cumva
pe drum i pornii tr . Ast zi, cnd istorisesc ntmplarea, mi
dau seama de ntreaga r spundere ce mi-o asumasem cu atta
dezinvoltur
i nesocotin . Doream cu ardoare s m apropii
de Tangua, f r s -l trezesc din somn.
mi era drag Winnetou i a fi vrut s i-o ar t m car printrun gest care implic riscul vie ii. Se ivea acum cea mai bun
ocazie; puteam s -l salvez. M ambi ionam s-o fac eu, eu i
nimeni altul! i iat c Sam, cu nencrederea lui, mi se punea
n cale! Voia s fac el mpreun cu Dick Stone isprava la care
eu visam att de mult. Chiar dac izbuteam s m furi ez
neobservat pn la c petenia kiowa ilor, nc nu eram sigur c
voi fi risipit ndoielile lui Sam. Iat de ce m-am hot rt s nu-l
mai consult i s nu-i mai cer aprobarea n aceast chestiune.
Voi ac iona cu de la mine putere i mi voi realiza dorin a. Nu!
Nu la Tangua m voi duce, ci chiar la Winnetou.
Puneam astfel n joc nu doar propria-mi via , dar i pe
193

aceea a tovar ilor mei. Dac-a fi fost prins asupra faptului, sar fi terminat cu to i! M rturisesc c ntrez ream i atunci care
ar fi consecin ele, dar, pornit pe fapte mari, precum m
ndemnau anii mei tineri, trecui peste orice rezerv .
Citisem multe despre arta furi rii i auzisem i mai multe
de cnd m aflam n vestul s lbatic. ndeosebi Sam mi
explicase i chiar mi demonstrase practic metoda. L-am imitat.
Ct prive te dib cia necesar n asemenea situa ie, eram ntradev r boboc. Dar asta nu m mpiedica s cred pe deplin n
reu it .
i
M trm pe burt prin tuf ri . ntre tab ra noastr
copacii de care fuseser lega i Inciu-Ciuna i Winnetou erau
cam vreo cincizeci de pa i. De fapt, ar fi trebuit s nu ating
p mntul dect cu degetele de la mini i cu vrful cizmelor;
dar pentru acest procedeu e nevoie de o rezisten a degetelor
de la picioare i de la mini, cum numai dup lungi exerci ii
po i dobndi i de care nu dispuneam pe atunci. M trm deci
pe genunchi i pe coate; sem n m la mers cu un patruped.
Pn a m sprijini de p mnt, pip iam locul ca nu cumva s
nimeresc vreo usc tur i, strivind-o sub greutatea trupului, s
provoc un zgomot ct de m runt. nainte de a m strecura
printre crengi sau pe sub ele, mi deschideam drum, dndu-le
u urel la o parte. Avans m ncet, foarte ncet, dar avans m.
Apa ii fuseser lega i de copacii n irui i pe ambele laturi
ale paji tii. Privind dinspre tab r , cele dou c petenii se
g seau pe latura stng . Copacii respectivi se n l au chiar pe
marginea paji tii. Cam la patru-cinci pa i dep rtare, cu ochii la
prizonieri, edea un kiowa ns rcinat s -i p zeasc , avndu-se
n vedere rangul i importan a lor. Faptul acesta m stnjenea
serios, ba putea chiar s mpiedice ndeplinirea planului; m
uitam la santinel
i m gndeam cum s procedez ca s -i
atrag, fie i pentru cteva clipe, aten ia n alt parte. A fi putut
arunca o piatr , dar, din p cate, nu se g sea nici una prin
apropiere.
194

F cusem abia jum tate din drum... Deodat , z rii naintea


mea un petic de p mnt mai luminos. Era ca o lic rire. M
tri pn acolo i, spre marea mea bucurie, d dui peste o
groap mic plin cu nisip, m surnd n diametru cam vreo doi
apele bazinului, umflate de ploaie, se
co i. Probabil c
rev rsaser pn acolo i astfel groapa se umpluse cu nisip.
mi vri c iva pumni de nisip n buzunar i m furi ai mai
departe.
Cam dup o bun jum tate de or , ajunsei, n fine, la vreo
patru pa i n spatele lui Winnetou i al tat lui s u. Copacii nu
atingeau grosimea unui trup de om. Nu m-a fi putut apropia
de tot dac , din fericire, nu s-ar fi nimerit chiar la picioarele
copacilor un r muri nfrunzit care-mi p ru suficient ca s m
apere de privirea santinelei. Trebuie ad ugat c la c iva pa i
mai ncolo cre tea un m r cine nalt, care de asemenea putea
s -mi fie de folos.
M strecurai mai nti pn n dreptul lui Winnetou i
r m sei vreo dou -trei minute nemi cat, supraveghind
santinela. Kiowa ul era obosit, i inea ochii mai mult nchi i;
cu mare greutate i nvingea somnul.
n primul rnd, m interesa cum i n ce fel era legat
Winnetou. Plimbndu-mi cu pruden
palma peste trunchiul
copacului, atinsei piciorul i pulpa prizonierului. Mai mult ca
sigur c Winnetou sim i atingerea; m temeam s nu fac vreo
mi care i s -mi tr deze astfel prezen a, dar nu se ntmpl
nimic: Winnetou era mult prea inteligent i dispunea de un
perfect spirit de orientare. Constatai c leg turile i nf urau
gleznele i, n plus, picioarele i erau prinse ntr-o curea
petrecut n jurul copacului; era deci necesar s tai n dou
locuri cu cu itul.
mi ridicai privirea i, la lumina palid a focului, observai c
minile i erau prinse la spate cu o curea, de ambele laturi ale
trunchiului. Aici nu era nevoie dect de o singur t ietur .
n clipa aceea mi veni n minte un am nunt la care nu m
195

gndisem. Dac -i desf ceam leg turile, era de a teptat ca


Winnetou s evadeze cu mare grab , ceea ce m-ar fi expus unei
grave primejdii. M fr mntam n fel i chip cum s evit acest
lucru, dar nu g seam solu ia; eram nevoit s iau riscul asupra
mea i, dac apa ul ar fi fugit, s m salvez i eu cu aceea i
repeziciune.
i totu i, ct de mult m n elam n ce-l prive te pe
Winnetou! Nu-l cuno team ndeajuns. Mai trziu, discutnd
despre eliberarea lui, tn rul apa mi mp rt i gndurile ce-l
preocupaser n acele clipe. Sim ise c -l pip ie cineva i
crezuse mai nti c e un om de-al lui. tia bine c ntregul
deta ament fusese prins, dar se gndea c , poate, vreo iscoad
sau un curier s fi sosit pe nea teptate n urma lor, pentru a le
aduce ve ti de la grosul trupei. Era deci aproape sigur c va fi
eliberat i a tepta interven ia cu itului mntuitor. Dar nu- i
schimb deloc pozi ia i nu f cu, deocamdat , nici o mi care,
pentru c nici n ruptul capului nu l-ar fi p r sit pe tat l s u.
Pe de alt parte, nu voia ca printr-un gest necugetat s -l pun
n primejdie pe salvator.
ncepui cu leg turile de jos i t iai curelele. Culcat cum
eram, nu-mi sta n putin s ajung pn la leg turile de sus i
chiar dac ajungeam, opera ia ar fi cerut mult aten ie ca s
nu-l r nesc pe Winnetou la mini. Trebuia, deci, s m ridic n
picioare i atunci m-ar fi z rit paznicul. Dar nu degeaba mi
umplusem buzunarele cu nisip! tiam o metod cu care s -i
distrag aten ia santinelei. Ni te pietricele mi-ar fi prins i mai
bine. n sfr it, aruncai ni el nisip nspre tufa de m r cini. Se
produse ca un fo net sec. Kiowa ul se ntoarse, privi ntr-acolo,
dar se lini ti curnd. Cel de-al doilea jet de nisip i strni
ngrijorarea. Dac e vreun arpe veninos care se strecoar peacolo? Indianul se ridic i cercet cu aten ie locul. Se aplecase
cu spatele spre noi. M sculai fulger tor n picioare i t iai
leg tura de la minile lui Winnetou. in minte c privirea mi se
opri un moment impresionat de p rul lui frumos, mpletit spre
196

cre tet n form de coif i c znd apoi bogat i greu pe umeri.


Apucai cu stnga o uvi sub ire de p r, o retezai cu dreapta
i m pitii iar i la p mnt.
De ce am t iat uvi a? Pentru ca, la nevoie, s -mi in de
m rturie c eu sunt omul care l-a eliberat.
Spre marea mea bucurie, Winnetou nu se mi c din loc;
p rea ncremenit n vechea lui pozi ie. uvi a de p r o f cui inel
r sucind-o n jurul degetului i o b gai n buzunar. Apoi m
furi ai lng Inciu-Ciuna, cercetndu-i leg turile. Era, ca i
Winnetou, legat n curele i imobilizat de copac; nu se mi c
nici el sub atingerea minilor mele. Procednd ca i adineauri,
i-am desf cut mai nti leg turile de la picioare. Am repetat
apoi jocul cu nisipul aruncat n m r cini, derutnd aten ia
santinelei; reu ii astfel s slobod din chingi i minile lui InciuCiuna. Chibzuit ca i fiul s u, r mase n total nemi care.
Judecai c e mai bine s nu las pe jos curelele t iate,
pentru ca s nu le g seasc cineva. Cu nici un pre nu
trebuiau s afle kiowa ii modul n care s-a petrecut eliberarea
prizonierilor. G sind buc ile de curea, ar fi c zut la b nuial
mpotriva noastr . Adunai deci curelele cu care fusese legat
Inciu-Ciuna i, strecurndu-m din nou lng Winnetou, le
culesei de jos i pe celelalte; le ndesai n buzunar i pornii
nd r t spre tab r .
Desigur c , observnd dispari ia celor doi apa i, santinela
ar fi dat alarma; or, n acest caz eu nu trebuia s m mai aflu
prin apropiere, nsemna, deci, s m gr besc. M tri tot mai
adnc n tuf ri pn ce, chiar i sculat n picioare, nu mai
puteam fi z rit. M ridicai, furi ndu-m la fel de precaut, ns
mult mai repede; astfel, ajunsei lng tab r . Abia aici m l sai
iar i pe burt i str b tui tr restul drumului.
Cei trei tovar i ai mei c zuser la mari griji n leg tur cu
soarta mea. Cnd am ap rut lng ei, Sam mi opti:
Ct pe-aici s ne-apuce frica, sir! ti i ct timp a i lipsit?
Ei?
197

Aproape dou ore.


Exact. O jum tate de or dus, o jum tate ntors i o or
ntreag am z bovit la fa a locului.
i de ce-a i stat acolo att de mult?
Trebuia s m conving temeinic dac Tangua doarme.
Cum a i procedat?
i, constatnd c nu
L-am fixat cu ochii timp de o or
mi c , m-am convins c doarme ntr-adev r.
Va s zic a a! Superb, n-am ce spune! A i auzit, Dick,
Will? Ca s se conving dac un indian e treaz sau doarme, s-a
zgit la el o or ncheiat , hi-hi-hi-hi! Este i r mne un
greenhorn f r leac! Ce naiba, chiar nu ave i nici un picu de
creier n cap ca s fi g sit o metod mai bun ? A i ntlnit n
drum destule vreascuri, nu-i a a?
Am ntlnit, desigur.
P i, n-avea i dect s v apropia i de Tangua i s -i
zvrli i n nas o a chiu sau ni te rn ; dac era treaz, se
mi ca numaidect. Fire te, a i aruncat i dumneavoastr ceva,
dac nu m -n el, adic priviri i iar priviri, timp de o or , hi-hihi-hi!
O fi, dar vorba e: am trecut proba?
ntre timp urm ream cu privirea ncordat pe cei doi apa i.
M miram c st teau i acuma rezema i de copaci, ca i cnd
nimic nu s-ar fi ntmplat. Ar fi putut de mult s-o ia din loc.
Motivul pentru care n-au fugit aveam s -l aflu mai trziu. Era
foarte simplu. Winnetou se a tepta c , dup ce l-am dezlegat pe
dnsul i dup ce-l voi fi eliberat pe tat l s u, le voi da un
semnal. La fel, dar ntr-o consecu ie invers , presupunea i
Inciu-Ciuna; a tepta i el nemi cat, creznd c mai am de
lucru cu fiul s u. Cum semnalul nu se produsese, Winnetou
pndi clipa cnd santinela i nchise iar i ochii osteni i i
mi c un bra , dndu-i a n elege tat lui c nu mai e legat;
Inciu-Ciuna i r spunse n acela i chip; acum tiau amndoi
cum stau lucrurile i o luar la goan f r ntrziere.
198

Da, proba e trecut , recunoscu Sam Hawkens. A i stat


eful kiowa ilor i l-a i observat timp de o or ncheiat ,
lng
f r s fi i prins.
Prin urmare, prezint destul ncredere ca s m ocup i
eu de eliberarea lui Winnetou; n-o s mai tremuri c am s fac
prostii...
Nu! V imagina i c -i pute i smulge din captivitate pe cei
doi apa i bombardndu-i timp de o or cu privirea?
Nici chiar a a! Le t iem leg turile.
Vorbi i ca i cnd ar fi vorba s t iem o crac din tufi .
Nu vede i c e un kiowa acolo, care face de santinel ?
V d, cum s nu v d!
Kiowa ul acela face exact ce-a i f cut i dumneavoastr ,
sir! i prive te. Or, nc nu v-a i copt suficient ca, n pofida
vigilen ei sale, s -i pute i elibera pe cei doi prizonieri. E o
treab att de grea, nct nu tiu, z u, dac eu nsumi a izbuti
s-o scot la cap t. Judeca i ni el, sir! Numai furi area pn
i cnd, n cele din urm ,
acolo e un adev rat tur de for
ajungi teaf r la int , atunci abia... good luck! Dar ce-i asta?
i aruncase privirea n direc ia celor doi apa i i amu i
brusc. Ambii prizonieri disp ruser de lng copaci. O jucai pe
ne tiutorul i ntrebai cu naivitate:
Ce s-a ntmplat? De ce nu- i continui reflexiile?
De ce? Fiindc ... fiindc ... E aievea, sau mi se pare? i
frec ochii i urm : Dumnezeule, n-oi fi avnd vedenii! Dick,
Will, ia uita i-v ni el acolo i spune i-mi dac -i mai z ri i pe
Winnetou i pe Inciu-Ciuna!
Se ntoarser
i ei cu fa a spre locul cu pricina i erau
tocmai pe punctul s - i exprime uluirea, cnd santinela,
constatnd lipsa prizonierilor ce-i fuseser ncredin a i, d du
un strig t puternic i ascu it. To i kiowa ii se trezir din somn.
Santinela ipa, relatndu-le, pe limba lor, cele ntmplate; nu
n elegeam, dar b nuiam ce spune; apoi se isc un tumult de
nedescris.
199

To i, chiar i albii, alergar c tre copacii aceia. i urmai i


eu, c ci trebuia s apar cu totul str in de ntmplarea
petrecut . Avui ns r gazul s -mi ntorc buzunarul pe dos i
s -l scutur de nisip.
Ce p cat c nu i-am putut sc pa dect pe Winnetou i pe
Inciu-Ciuna! Cu ct satisfac ie a fi dat drumul i altor
prizonieri, chiar tuturora! Ar fi fost ns curat neghiobie s
ncerc m car o astfel de ac iune.
Peste dou sute de oameni nconjuraser locul unde, cu
pu in nainte, se mai g seau cei doi fugari. Se strnise o
h rm laie i un urlet care-mi demonstrau ct se poate de clar
ce pl cere m-ar fi a teptat dac-a fi fost descoperit. n cele din
urm , Tangua ordon lini te i d du ns rcin rile cuvenite; cel
pu in jum tate din oamenii lui se mpr tiar cu mare zor pe
cuprinsul savanei i, cu tot ntunericul, pornir n c utarea
evada ilor. Tangua f cea spume la gur de mnios ce era. l lovi
pe paznic cu pumnul n obraz i-i smulse de la gt s cule ul cu
medicamente c lcndu-l n picioare. Asta nsemna c bietul
om i pierduse cinstea. Era dezonorat.
Cuvntul medicamente nu trebuie luat n sens medicinal
de leacuri sau droguri. Expresia a intrat n vocabularul indian
dup venirea albilor. Medicamentele folosite de albi le erau cu
totul necunoscute pieilor-ro ii, iar efectele lor erau puse n
seama unor farmece, a unei for e tainice, supranaturale. De
atunci, tot ce inea de vr jitorie, de inexplicabil, tot ce
considerau ei a fi urmarea unei interven ii oculte, era denumit
medicament. Fire te c fiecare trib are n graiul s u i o
expresie proprie. Astfel, n graiul manda ilor medicamentul se
cheam hopenes, n cel al tuskarorilor yunniuh queht, n tribul
picioarelor-negre i se spune nehtova, la siuc i vehcon i la
aricare i vehrootih.
Orice adult, orice r zboinic poart
la dnsul un
medicament. Adolescentul care devine b rbat i vrea s fie
primit n rndurile r zboinicilor dispare ntr-o bun zi i se
200

retrage n singur tate. Acolo poste te ntruna, nu bea, nu


m nnc , doar mediteaz asupra n dejdilor, dorin elor i
planurilor sale de viitor. ncordarea spiritului legat
cu
asemenea priva iuni fizice l transpune ntr-o stare febril care
l face s nu mai deosebeasc aparen a de realitate. I se pare c
un har divin a cobort asupra lui; visul e pentru el o revela ie
supranatural . Odat ajuns n acest stadiu, tn rul a teapt
s -i apar n fa a ochilor primul lucru care-l ispite te, fie n vis,
fie aievea i apari ia respectiv devine amuleta lui sfnt pentru
cte zile va tr i: este medicamentul lui. Dac -i apare, s
zicem, un liliac, nu se las pn nu prinde unul viu. Dac
izbute te, se ntoarce la tribul lui i depune prada n minile
vraciului care o prepar . Liliacul t b cit i g se te apoi locul
ct se poate de original , mai deosebit de
ntr-o punguli
altele. Punga se p streaz n permanen la gt i constituie
averea cea mai de pre . Cine pierde medicamentul acela i
pierde i onoarea. Nefericitul ghinionist se poate reabilita
numai dac ucide un du man cu faim , i ia medicamentul de
la gt i, ar tnd tuturora trofeul cucerit, devine el nsu i
proprietarul lui.
V pute i dar nchipui ce cumplit era pedeapsa pentru
str jerul c ruia Tangua i smulsese punga c lcndu-i-o n
picioare. Bietul om nu sufl un cuvnt de scuz sau de protest.
i lu pu ca i disp ru printre copaci. Din acea clip era ca i
mort pentru tribul lui i nu mai putea fi repus n drepturi dect
n cazul relatat mai sus.
Furia efului se ab tu nu numai asupra santinelei vinovate,
ci i asupra mea. Se repezi la mine i r cni:
i cereai pe cinii ia pentru tine. Du-te acum i adu-i!
Voiam s evit orice r spuns, dar Tangua m apuc de bra
i strig :
N-auzi ce- i poruncesc? Du-te i prinde-i!
M smucii din strnsoarea lui:
i nchipui c ai dreptul s -mi porunce ti?
201

Da, eu sunt c petenia taberei i toat lumea trebuie s mi dea ascultare!


Atunci am scos din buzunar cutia de sardele i i-am ar tato:
Vrei s - i r spund cum se cuvine i s te arunc n aer
mpreun cu r zboinicii t i? Dac mai sco i o vorb nesocotit ,
dau drumul la medicament s v spulbere pe to i!
Eram curios dac farsa va strni efectul dorit. Ehei i ce
mai efect a produs! Tangua se d du c iva pa i nd r t i
exclam :
Uf, uf! P streaz - i medicamentul i fii neam de cine, ca
orice apa !
Insulta n-a fi trecut-o u or cu vederea dac n-a fi inut
i de num rul covr itor al
seama de furia lui extrem
oamenilor s i.
Noi, albii, ne napoiar m n tab r , unde ntmplarea fu,
binen eles, discutat i ntoars pe toate fe ele, f r ca vreunul
s g seasc o explica ie. Eu mi p stram secretul fa de to i,
chiar i fa de Sam, Dick i Will. M i bucuram n sinea mea
c numai eu cunosc adev rul despre dispari ia nea teptat a
celor doi prizonieri, n timp ce dn ii se fr mntau n zadar.
uvi a de p r a lui Winnetou aveam s-o port la mine n
toate drume iile prin vestul s lbatic. i o mai port i ast zi...

202

4. De dou ori n ghearele mor ii


Comportarea kiowa ilor, de i nu-i puteam socoti du mani
declara i, ne ngrijora totu i. Am hot rt a adar ca, dup
culcare, s facem de gard cte unul pe schimb, din or -n or ,
pn diminea a. Indienii nu trecur cu vederea m surile
noastre de precau ie i, fire te, se cam sup rar , devenind i
mai pu in prieteno i.
Spre rev rsatul zorilor, fur m trezi i de c tre omul nostru
de gard . Kiowa ii c utau urmele prizonierilor evada i, pe care
n cursul nop ii nu le putuser descoperi. n sfr it, le g sir ;
urmele duceau spre locul unde apa ii i l saser caii nainte
de atac, punndu-i, fire te, sub supravegherea unor paznici.
Inciu-Ciuna i Winnetou disp ruser acum mpreun cu
paznicii; plecaser c lare. Restul cailor r mase pe loc. Aflnd
cum stau lucrurile, Sam Hawkens f cu una din mutrele lui de
mecher i m ntreb :
A i putea s ghici i, sir, de ce c peteniile apa ilor au
procedat astfel?
Da. Ghicitoarea nu e deloc grea.
Oho, sir! Un greenhorn ca dumneavoastr s nu- i
tam-nisam, din pur
ntmplare, va g si
nchipuie c
r spunsul just. Ca s te descurci cu ntrebarea mea se cere
experien .
Am experien .
Dumneavoastr ave i experien ?! Haida-de! A fi curios
tiu de unde a i luat-o. Poate c -mi l muri i i mie
s
chestiunea.
i de ce n-a l muri-o? Experien a de care vorbesc am
luat-o din c r i.
C r i i iar i c r i! Nu zic, se mai ntmpl s ai noroc i
203

s te alegi cu cte ceva folositor din ele, dar asta nu nseamn


c ai sorbit n elepciunea cu linguroiul. V dovedesc eu imediat
c n-ave i habar de nimic i c sunte i clei. A adar: de ce ambii
efi evada i i-au luat numai caii lor, l sndu-i pe ceilal i
priponi i?
Au f cut-o spre binele prizonierilor r ma i aici.
Aha! i cum vine asta?
Vor avea i ei nevoie de cai.
Crede i? i cam n ce fel s-ar putea folosi ni te oameni
captivi de caii lor?
ntreb rile sale nu-mi jigneau orgoliul; a a era Sam. I-am
r spuns foarte calm:
Sunt plauzibile dou ipoteze. Fie c
efii evada i se vor
ntoarce curnd cu for e suficiente, bine narma i, pentru a- i
elibera ntregul deta ament i, n acest caz, ce rost ar fi avut s
care dup ei animalele? Ca s le aduc napoi? Fie c
r zboinicii kiowa i nu vor ntrzia aci pn la sosirea apa ilor,
gr bindu-se s plece mpreun cu prizonierii. n cazul acesta,
situa ia prizonierilor ar fi u urat datorit cailor; n-ar fi nevoi i
s fac drumul pe jos. Pe lng c deplasarea pe cai va fi mai
pu in dificil , apare i speran a ca, n drum c tre satele
kiowa ilor, s fie elibera i de-ai lor. Altminteri, f r cai, n-ar fi
exclus ca domnii kiowa i s -i ucid chiar aici, la repezeal , ca
s se descotoroseasc de ei.
Hm! Nu-i chiar att de proast brodeala pe ct m-a fi
a teptat de la o specie ca dumneavoastr . A i omis ns o a
treia ipotez . E posibil ca i a a, cu toat prezen a cailor,
prizonierii s fie uci i.
Nu, asta nu e posibil!
M i-m i! Cum ndr zni i, stimate sir, s infirma i o
ipotez emis de creierul lui Sam Hawkens?
Fiindc Sam Hawkens pare s fi uitat c m g sesc i eu
aici.
Z u? Adic sunte i i dumneavoastr aici? Chiar de204

adev ratelea?
Considera i,
pesemne,
c
preaonorata
e ceva cu totul deosebit, ceva care
dumneavoastr prezen
zguduie mapamondul!
Vreau s spun c , atta timp ct m g sesc aici i pot s
mi c barem un deget n ap rarea lor, prizonierii nu vor fi uci i.
Serios? P i atunci sunte i un individ colosal, hi-hi-hi-hi!
Kiowa ii num r dou sute de b rba i i dumneavoastr
singurel, pe deasupra i greenhorn, i mpiedica i s procedeze
dup pofta lor?
Sper c n-am s fiu singur.
Nu? i pe cine mai conta i?
Pe dumneata; pe Dick Stone i Will Parker. Am cea mai
mare ncredere n voi; sunt convins c v ve i opune cu toat
energia unui asemenea masacru.
Aha! Prin urmare ave i ncredere n noi! Primi i, v rog,
toat recuno tin a mea. Nu e un fleac s te bucuri de
ncrederea unui astfel de om. Binen eles c sunt grozav de
onorat, dac nu m -n el!
Ascult , Sam, nu mi-e de glum i n-am poft s m las
antrenat n zeflemele. Cnd e n joc via a attor oameni, gluma
nceteaz .
M fulger cu ochi orii lui ironici ire i, apoi zise:
Thunder-storm! Va s zic o lua i n serios? i, n cazul
sta, fire te c trebuie s devin mai grav. Dar sunt curios, cum
n elege i dumneavoastr s v realiza i inten ia? Pe al ii nu ne
putem bizui; n-am fi dect patru in i care s nfrunte, eventual,
dou sute de kiowa i. Crede i c vom sc pa cu fa a curat ?
i cum vom sc pa. Ceea ce
Nici nu m intereseaz dac
tiu e c nu voi ng dui ca, n prezen a mea, s se comit o
crim monstruoas .
i totu i se va comite; cu singura deosebire c printre cei
pleca i n lumea de apoi ve i fi i dumneavoastr . Sau, poate, v
pune i n dejdea n noua porecl : Old Shatterhand? Crede i
probabil c ve i lichida cu pumnul dou sute de r zboinici
205

indieni?
Prostii! Nu eu mi-am dat porecla; pe de alt parte tiu
bine c numai noi, patru in i, nu ne putem bate cu dou sute
de adversari. Dar crezi c e neap rat nevoie s folosim for a?
Stratagema e adeseori mai eficace.
A a? A i cules-o i pe asta din lecturi?
Da.
Mi-am nchipuit. Altfel cum a i fi ajuns un fl c ua att
de de tept! Tare-a vrea s v d i eu odat cum o face i pe
mecherul, cam ce mutr ve i fi avnd. V asigur c , n cazul
dat, nu ve i ob ine nimic cu mecheria dumneavoastr .
Kiowa ii i vor face mendrele f r s ia n seam dac ar t m
mai severi sau mai ire i.
Bine! V d c nu e nici o n dejde n voi; atunci m simt
obligat s ac ionez singur.
Pentru numele lui Dumnezeu, sir, l sa i n zbtiile! Nu
care cumva s lucra i de unul singur; v atrag aten ia s ne
urma i ntru toate. Nu vreau s spun c n-a fi de partea
apa ilor dac i-ar amenin a vreo primejdie, ns nu mi-e n
obicei s m reped cu capul n zid. Afla i de la mine c zidul e
totdeauna mai tare n raport cu sc frlia.
Nici mie nu-mi trece prin gnd s vreau imposibilul.
Acuma nc nu tim ce au hot rt kiowa ii n leg tur cu
prizonierii lor, deci nu trebuie s ne spargem capul de poman .
Mai trziu ns , dac vom fi nevoi i s trecem la ac iune, vom
g si i metoda potrivit .
Se poate; numai c un om serios nu trebuie s mizeze pe
inspira ia momentului. De fapt, ntmpl rile imprevizibile nici
nu m intereseaz deocamdat . Avem ns de-a face cu o
problem foarte precis : cum proced m n cazul c apa ii
urmeaz a fi uci i?
Pur i simplu nu permitem.
Asta nu spune nimic, e zero. Nu permitem... Exprima iv mai clar!
206

Ne opunem categoric.
N-ar avea nici un efect.
Atunci l oblig pe Tangua s se supun voin ei mele.
i cum?
Dau cu el de p mnt i-i in cu itul la gt, dac
altminteri nu se poate.
i-l njunghia i?
Dac nu se supune, da!
All devils, pe to i dracii, sunte i turbat de-a binelea! Se
burzului Sam. Z u c a i fi n stare!...
Te asigur c am s-o i fac.
Asta e... asta e...
T cu. Mai nti speriat, apoi ngrijorat, f cu fe e-fe e pn
se decise, n sfr it:
Afla i c ideea nu-i de lep dat. S -i pui lui Tangua
cu itul la gt este, n cazul de fa , singura metod ca s ob ii
ceea ce vrei. Uite c
i un greenhorn poate avea uneori, ca s
spun a a, o mic idee! Pe asta o re inem.
Ar mai fi continuat, ns Bancroft se apropiase de noi,
cerndu-mi s trec la lucru. Inginerul avea dreptate. Nu trebuia
s pierdem nici o singur or dac voiam s termin m lucr rile
nainte de sosirea lui Inciu-Ciuna i Winnetou cu trupa lor.
i ncordat pn la
Desf urar m o activitate intens
ceasul prnzului. Atunci Sam Hawkens se apropie de mine imi zise:
mi pare r u c trebuie s v tulbur, sir, dar kiowa ii par
s aib un oarecare plan n leg tur cu prizonierii.
Un oarecare plan? Asta-i foarte vag. tii cumva ce au de
gnd?
Presupun, dac nu m -n el. Se pare c -i vor pune la
stlpul torturii i-i vor ucide.
Cnd? Chiar acum, sau mai trziu?
Acu ica, de bun seam ; altminteri nu m gr beam s
v anun .
207

S-au luat m suri din care trag concluzia c apa ii urmeaz


a fi chinui i.
i, dup toate semnele, tortura va ncepe foarte curnd.
Asta trebuie z d rnicit! Unde-i Tangua?
Printre oamenii s i.
S -l scoatem de acolo, s -l ademenim. Preiei sarcina,
Sam?
O preiau, dar cum o scot la cap t?
Aruncai o privire nd r t i scrutai terenul. Kiowa ii nu se
i ei
mai aflau pe locul unde poposiser m n ajun. Urmaser
traseul nostru i i improvizaser o tab r la liziera unei
p durici. Rattler i oamenii lui se g seau tot acolo; Sam
Hawkens se nvrtise n preajma lor, i spionase, n vreme ce
Parker i Stone r m seser n preajma mea. ntre mine i
tab ra kiowa ilor se afla un desi de tufe tocmai potrivit pentru
realizarea planului: eram ferit de ochii kiowa ilor. i d dui lui
Sam solu ia:
l anun i pe Tangua c vreau s -i comunic ceva, dar nu
pot p r si lucrul. Atunci va veni.
Sper. Dar dac - i ia nso itori?
i las n seama dumitale, a lui Parker i Stone; de Tangua
m ocup eu. Preg ti i curele, ca s -i leg m. Totul trebuie f cut
la iu eal i, pe ct posibil, f r nici un zgomot.
Well! Nu tiu dac planul dumneavoastr e f r cusur,
dar fie cum dori i, pentru c altul mai bun nu-mi vine n minte.
Ne risc m via a, nu-i vorb ; dar avnd n vedere c n-am chef
deocamdat s mor, cred c vom sc pa ieftin, ca s zic a a, cu
vn t i la ochi, hi-hi-hi-hi!
Chicotind mai mult n sinea lui, cum i era felul, Sam se
dep rta. De i stima ii mei colegi nu se g seau la prea mare
distan de mine, totu i nu ne-au putut auzi discu ia. Nici nu
m gndeam s -i pun la curent cu planul meu; eram convins
c mi-ar pune be e-n roate. ineau mai mult la propria lor via
dect la salvarea prizonierilor.
208

Eram pe deplin con tient de miz ce-o puneam n joc. S -i


previn pe Dick Stone i pe Will Parker de primejdia la care
urmeaz s -i expun? Sau s ac ionez f r a-i informa n
prealabil? M-am decis s -i ntreb dac nu prefer s r mn n
afara jocului. Dar Stone mi r spunse:
Ce idee, sir! Ne lua i drept ni te mi ei care i p r sesc
prietenul la ananghie? Ceea ce pl nui i e o isprav demn de
un westman adev rat; vom participa cu pl cere. Nu-i a a,
b trne Will?
tia patru
Da! ncuviin Parker. Sunt curios dac noi
izbutim s inem piept celor dou sute de indieni. Parc -i i v d
cum se reped la noi i url neputincio i.
Lucram lini tit i tr geam numai din cnd n cnd cu coada
ochiului ca s v d ce se petrece nd r tul meu; deodat , aud
glasul lui Stone:
Fi i gata, sir! Sosesc!
Ridicai capul; Sam se ntorcea mpreun cu Tangua. Din
p cate, l nso eau nc trei kiowa i.
Fiecare ia n primire cte unul, hot ri. eful r mne pe
seama mea. i strnge i de beregat ca s nu ipe; dar nu v
gr bi i, a tepta i pn ncep eu!
Cu pasul rar pornii n ntmpinarea lui Tangua, urmat de
Stone i de Parker. Socotii n a a fel, nct s ne ntlnim
tocmai acolo unde tuf ri ul ne ferea cel mai bine de ochii
celorlal i kiowa i. Tangua era ncruntat. Mi se adres cu
du m nie:
numit
Old Shatterhand m-a chemat
Fa a palid
ncoace. Ai uitat c eu sunt c petenia kiowa ilor?
Nu, n-am uitat, i-am r spuns scurt.
Nu trebuia s m chemi la tine, ci s vii tu. Dar i iert
nesocotin a pentru c e ti de pu in timp n ara asta i mai ai
de nv at bun purtare. Ce vrei s -mi spui? Dar fii scurt, c nam vreme!
Ce treburi grozave te a teapt ?
209

Cinii de apa i vor fi f cu i s urle.


Cnd?
Chiar acum.
De ce v gr bi i? Credeam c-o s -i duce i la wigwamurile,
la colibele voastre i acolo, n fa a cinstitelor voastre squaw, a
nevestelor i sub ochii copiilor vo tri i ve i supune la cazne i-i
ve i ucide.
A a aveam de gnd, dar ne-am fi ncurcat treburile
r zboiului. De aceea i omorm chiar azi.
S n-o faci, te rog!
N-ai de ce m ruga! se r sti el.
Oare n-ai voi s vorbe ti cuviincios ca i mine? i-am
adresat numai o rug minte. Dac-a fi ncercat s - i poruncesc,
ai fi avut, poate, motive s -mi r spunzi grosolan.
Din partea ta nu primesc nici porunci, nici rug min i.
Doar n-am s -mi schimb hot rrea de dragul unei fe e palide!
Poate i-o schimbi totu i! Cine i-a dat dreptul s ucizi
prizonierii? Nu vreau s - i aud r spunsul; l cunosc dinainte i
n-o s ne cert m din pricina asta; dar e o deosebire ntre a
ucide pe cineva f r a-i provoca suferin e i ntre a-l supune la
o moarte chinuitoare. Ct ne afl m noi aici, nu vom ng dui s
se petreac a a ceva.
Tangua i n l capul i spuse cu dispre :
Nu ve i ng dui? Dar ce- i nchipui c e ti? O broasc
rioas care ncearc s -l nfrunte pe ursul Mun ilor Stnco i,
asta e ti! Prizonierii mi apar in i fac cu ei ce-mi place.
Numai cu ajutorul nostru i-a i prins; avem asupra lor
acelea i drepturi ca i voi! V cerem, a adar, s -i l sa i n via !
Cere ce pofte ti, cine alb! Eu scuip pe vorba ta!
Scuip cu scrb la picioarele mele i d du s plece. Dar
pumnul meu l fulger att de n prasnic, nct se pr v li pe
moment. Avea totu i easta dur ; nu-l ame isem de tot; mai
ncerc s se ridice. A trebuit s m aplec asupra lui i s -i mai
aplic o lovitur ; ntre timp, i-am sc pat din aten ie pe colegii
210

mei.
Cnd m ridicai, Sam Hawkens tocmai ngenunchea lng
un indian, strngndu-l de gt. Stone i Parker se luptau cu alt
kiowa ; al treilea, ns , o luase la goan , strignd ct l inea
gura.
S rii n ajutorul lui Sam. Dup ce l-am legat cobz pe
indian, f cndu-l inofensiv, observai c Dick i Will terminaser
i ei treaba lor.
N-a i lucrat cu prea mult cap, i mustrai eu. De ce l-a i
sc pat pe-al treilea?
Stone i cu mine ne-am repezit amndoi la acela i ins,
r spunse Parker. Am pierdut astfel vreo dou secunde, timp n
care p c tosul a reu it s fug .
Nu face nimic, ne consol Sam. Atta doar c r fuiala va
ncepe mai curnd. S nu ne batem capul cu asta. n dou -trei
minute kiowa ii vor fi aici. S folosim r gazul ca s cre m o
zon liber ntre noi i ei.
l legar m la repezeal
i pe Tangua. Cei trei exper i
priviser spectacolul, nghe a i de spaim , iar inginerul- ef,
dup o clip de buim ceal , alerg spre noi, strignd indignat:
Ce-a i f cut, nebunilor? Ce-ave i cu indienii? Or s ne
omoare pe to i!
Chiar a a, sir, o p i i f r doar i poate, dac nu intra i
imediat n ac iune al turi de noi, l avertiz Sam. Chema i-v
oamenii i veni i aici. V ocrotim noi.
Voi s ne ocroti i?! Asta-i prea de tot...
T cere! i-o t ie Sam. tim foarte bine ce-avem de f cut.
Dac nu v ine i de noi, sunte i pierdu i! A adar, repede!
n f car m pe cei trei indieni lega i i-i c rar m o bucat de
drum pn n preria deschis ; acolo i culcar m pe p mnt.
Bancroft i cei trei exper i venir dup noi. Ne-am ales o halt
provizorie chiar n cmp deschis; eram astfel n mai bun
siguran dect pe un teren imposibil de st pnit cu privirea.
Cine va trata cu kiowa ii dup ce sosesc? Poate eu?
211

Nu, sir, protest Sam. Asta e treaba mea; dumneavoastr


nc nu cunoa te i bine talme -balme ul indiano-englez. Dar
s -mi sta i n ajutor la momentul potrivit; v preface i c acu iacu i b ga i cu itul n pieptul lui Tangua.
i auzir m ipetele furioase ale
Nu termin bine vorba c
kiowa ilor i, dup cteva momente, ap rur lng tuf ri ul
care ne slujise de perdea. Goneau s rind peste tufe i se
apropiau de noi. Cum ns nu to i fugeau cu aceea i vitez ,
gr mada se r sfira i oamenii naintau oarecum izola i unul de
altul. Faptul acesta ne convenea: o mas compact ar fi fost
mai greu s-o inem n loc.
Bravul Sam le ie i nainte, f cndu-le semn cu minile ca
s se opreasc . l auzeam strigndu-le ceva, dar nu n elegeam
ce. Interven ia lui Sam nu avu de ndat efectul a teptat; el
repet strig tul de cteva ori, pn ce kiowa ii din fa
se
oprir , imita i apoi i de ceilal i. Sam le vorbea, ar tnd mereu
spre noi. i rugai atunci pe Stone i Parker s -l ridice pe
Tangua n picioare, iar eu luai pozi ia n fa a lui, ca i cnd l-a
amenin a cu cu itul. Indienii scoaser un ip t de spaim .
Sam le vorbea n continuare; deodat , unul din ei, pesemne
un ajutor al c peteniei, ie i din rnduri i, al turi de Sam, veni
cu pa i demni spre noi. Cnd ajunse n dreptul nostru, Sam i
ar t pe cei trei kiowa i lega i i-i spuse:
Vezi c i-am spus adev rul adev rat. Ei se afl cu totul
n puterea noastr .
Kiowa ul, care nu- i ascundea tulburarea, i privi lung pe
cei trei prizonieri i r spunse:
R zboinicii aceia doi mai tr iesc, dar c petenia pare s fi
murit.
Nu e mort. L-a dobort pumnul lui Old Shatterhand.
Acum zace n nesim ire. Dar i revine el. A teapt deci lng
noi, aici. Cnd Tangua se va trezi i i va descle ta limba, vom
ine sfat. Dar bag de seam , nu cumva s ridice vreun kiowa
arma mpotriva noastr , pentru c atunci cu itul lui Old
212

Shatterhand i va g uri inima lui Tangua. Fii sigur de asta.


Cum de ridica i mna mpotriva noastr , care v suntem
prieteni?
Prieteni? Nici tu nu crezi n vorbele tale.
Ba cred. N-am fumat oare cu voi pipa p cii?
Am fumat, ns nu mai credem ntr-o astfel de pace.
De ce?
Oare datina kiowa ilor spune ca s -i jigni i pe prietenii i
fra ii vo tri?
Nu.
Ei, Tangua l-a jignit pe Old Shatterhand, a a c nu v
putem socoti fra i. Uite c ncepe s se mi te!
Tangua, pe care Stone i Parker l culcaser ntre timp
iar i la p mnt, ncepu, ntr-adev r, s se agite. Dup pu in,
deschise ochii i se uit pe rnd la fiecare din noi, ca i cum ar
fi ncercat s - i aminteasc cele petrecute. Apoi, revenindu- i
pe deplin, strig :
Uf, uf, Old Shatterhand m-a dobort! Cine m-a legat?
Eu! m gr bii s r spund.
S mi se desfac leg turile! Poruncesc!
Adineauri n-ai vrut s -mi ascul i rug mintea. Iat c
acum nu ascult eu de poruncile tale. N-ai nici un drept s ne
ordoni!
Ochii i se oprir mnio i asupra mea. Scr ni:
Taci, b ie andrule, c de nu, te strivesc!
T cerea i-ar prii mai degrab ie dect mie. M-ai jignit,
de aceea te-am culcat la p mnt. Old Shatterhand nu las
nepedepsit pe nimeni, dac -l face de broasc rioas
i de
cine alb. Cat s te potole ti i s te por i cuviincios,
altminteri poate s - i mearg i mai r u.
V cer s m slobozi i! Dac nu, atunci r zboinicii mei v
vor strivi, v vor terge de pe fa a p mntului!
Atunci ai s mori tu primul. Fii atent: acolo se afl
oamenii t i; dac vreunul face un singur pas spre noi, i
213

g uresc inima cu cu itul. Am zis! Howgh!


Rezemai vrful cu itului de pieptul s u. Trebuia s
recunoasc , n sfr it, c se afla la discre ia noastr
i c , la
nevoie, mi voi pune n aplicare avertismentul.
Urm o pauz , n r stimpul c reia Tangua i roti n prasnic
ochii, de parc-ar fi voit s ne nghit ; n sfr it, se sili s - i
st pneasc furia i ntreb cu glas mai temperat:
i acum, ce vre i de la mine?
Nimic peste ceea ce te-am rugat adineauri: s nu-i
omor i pe apa i la stlpul chinurilor.
Poate vre i s nu-i ucidem deloc?
Mai pe urm pute i face cu ei ce dori i, dar ct vreme ne
afl m aici, laolalt , s nu-i atinge i cu nimic!
T cu iar i un r stimp. De i vopsit n culorile r zboiului, i
se citeau totu i pe fa
i mnia i ura i cruzimea i neputin a.
M a teptam ca dialogul nostru s mai dureze mult timp; de
aceea, nu mic mi-a fost mirarea auzindu-l:
Fie dup dorin a ta. Voi merge chiar i mai departe, dac
prime ti propunerea pe care am s i-o fac.
Ce propunere?
Mai nti, afl c nu-mi pas de cu itul t u. Nu vei
ndr zni s m atingi, pentru c r zboinicii mei te-ar sf ia pe
loc. Orict de voinici a i fi, nu v pute i pune cu dou sute de
du mani. De aceea, mi vine s i rd de amenin rile tale. Tea putea refuza f r nici o team :
Tot nu mi-ai face nimic. i totu i, cinii de apa i n-or s
piar la stlpul chinurilor. Mai mult: i f g duiesc chiar s nui ucid n nici un fel dac te prinzi s lup i pentru ei pe via
i
pe moarte.
S lupt?! Cu cine?
Cu un r zboinic pe care-l voi alege eu.
Cu ce arm ?
Numai cu cu itul. Dac te doboar el, apa ii vor pieri;
dac -l ucizi tu, apa ii vor r mne n via .
214

i atunci i eliberezi?
B nuiam c nutre te un gnd ascuns. M considera,
probabil, cel mai periculos dintre albii de fa
i pl nuia s m
fac inofensiv. Era doar limpede c va alege un me ter n
mnuirea cu itului. Totu i, f r a sta mult pe gnduri, i-am
r spuns:
Sunt gata. Stabilim condi iile, fum m pipa jur mntului,
dup care lupta poate s nceap numaidect.
Ce mai e i asta? interveni Sam Hawkens. Nu pot admite
nici n ruptul capului s v angaja i ntr-o asemenea lupt , sir!
E o prostie!
Nu e nici o prostie, drag Sam.
Cea mai teribil din cte exist ! O lupt dreapt
i
cinstit presupune ca ansele s fie egale, ceea ce nu e cazul.
Ba este!
Ba deloc! A i mai luptat vreodat cu cu itul, pe via
i pe
moarte?
Nu.
P i vede i! Adversarul va fi, desigur, un nentrecut
mnuitor al cu itului. i apoi, gndi i-v la urm rile luptei.
Dac ve i fi ucis, vor muri i apa ii. n schimb, dac -l nvinge i
pe adversar, moare careva? Nimeni!
Ai dreptate, ns apa ii vor fi salva i de la moarte i
elibera i.
i crede i c a a va fi?
Desigur. Fum m calumetul, deci jur m.
S -i cread dracu' jur mintele viclene! i chiar dac-ar fi
sincer, ce alta sunte i dumneavoastr dect un greenhorn i...
Mai sl be te-m cu greenhorn-ul dumitale, drag Sam! l
oprii din vorb . Ai mai avut ocazia s consta i c acest
greenhorn tie ce face...
M mai contrazise totu i o bucat de timp. Dick Stone i
Will Parker m sf tuiau, la rndul lor, s renun . Dar am
r mas neclintit n hot rrea mea. n cele din urm , Sam strig
215

sup rat:
Ei bine, fie ce-o fi! Din partea mea, n-ave i dect s v
da i cu capul de to i pere ii! Nu m mai opun. Dar voi fi atent
ca lupta s se desf oare cinstit; vai de acela care-ar ncerca s
v trag sau s ne trag pe sfoar ! l tr snesc cu Liddy a mea i
mi i-l arunc buc ele pn -n nori, s r mn ag at n vecii
vecilor, dac nu m -n el!
Convenir m apoi urm toarele: lupta se va da pe un teren
apropiat, neacoperit de iarb ; se va desena n nisip semnul 8,
adic o figur din dou cercuri suprapuse; adversarii vor ocupa
fiecare cte un cerc din care nu au voie s ias n timpul luptei;
nu se admite nici o cru are; unul din doi trebuie s moar , iar
cel c zut nu va fi r zbunat de-ai s i. Celelalte condi ii ale
luptei, ca i consecin ele ei, au fost stabilite f r mult
greutate.
Dup ce ne-am pus de acord, Tangua fu dezlegat i
fumar m calumetul. I-am eliberat apoi pe nso itorii s i; se
ntoarser mpreun la trupa lor pentru a-i informa pe
r zboinici despre cele convenite.
Inginerul- ef i ceilal i trei exper i m cam luar la rost,
ns nu le d dui aten ie. Nici Sam, Dick i Will nu m aprobau,
dar cel pu in nu se certau cu mine. Hawkens mi spuse cu
ngrijorare:
A i fi avut ceva mai bun de f cut dect s intra i n
ciorb asta, sir Am spus ntotdeauna i repet: sunte i un om
u uratic, extraordinar de u uratic! Ce-o s c tiga i dac v
ucide, hai? R spunde i, v rog!
Ce-o s c tig? Fire te, moartea i nimic mai mult.
i nimic mai mult? Mai face i i glume proaste pe
deasupra. Moartea e tot ce se poate ntmpla cuiva, c ci dup
moarte nu i se mai ntmpl nimic.
Ba da!
De pild , ce?
nmormntarea.
216

Tac -v gura, stimate sir! Dac , pe lng toate sup r rile


mele, nu mai ti i altceva dect s m enerva i, atunci regret
profund c mi-am irosit dragostea pentru o fiin nevrednic .
E ti, ntr-adev r, nec jit, drag Sam?
Cum naiba s nu fiu? i mai da i-le naibii de ntreb ri
idioate! Aproape sigur c ve i fi ters dintre cei vii, absolut
ters! i-atunci ce-mi r mne de f cut la b trne ile mele? Ei,
ce-am s m fac? mi trebuie i mie un greenhorn cu care s
m cert cnd i cnd. Ce-o s se ntmple cu mine? Cu cine m
mai iau la har dac ve i fi njunghiat?
G se ti un alt greenhorn.
U or de spus. Nu mai g sesc eu ct oi tr i un greenhorn
att de perfect i de incorigibil. Dar un lucru v declar, sir:
tia n-au s
dac vi se ntmpl o nenorocire, apoi kiowa ii
m uite ct or tr i! M reped n mijlocul lor ca un Uhland
turbat i...
Roland, drag Sam, Roland l cheam ! l corectai.
Mi-e indiferent dac voi fi un Uhland sau un Roland
turbat; principalul e c nu permit s fi i njunghiat. i, afar de
asta, cum r mne cu generozitatea dumneavoastr , sir? Dup
cte tiu, ave i inima bun i nu v place s m cel ri i oamenii.
Nu cumva v bate gndul s -l cru a i pe individ?
Hm, hm!
i
Hm, hm? Aici nu e vorba de nici un hm-hm, ci de via
moarte, sir!
Ce-ar fi s -l r nesc i att?
Doar a i auzit c asta nu conteaz .
M gndesc s -l vat m a a fel, nct s nu mai poat
continua lupta.
Conteaz la fel de pu in. nseamn c nu l-a i ucis i
trebuie s relua i lupta cu alt adversar. A i n eles doar c aici
numai moartea rezolv problema. Unul din voi trebuie s
moar . Trebuie! Dac izbuti i s -l scoate i pe adversar din
lupt , trebuie s -i da i lovitura de gra ie, s -l ucide i;
217

altminteri, totul n-are nici o valoare. S nu v mustre cugetul


pentru atta lucru! Dac vre i s ajunge i un westman ntreg,
atunci cu itul va mai avea s guste din carne omeneasc . Nu
uita i c to i kiowa ii tia sunt ni te mi ei i tlhari, c ei sunt
vinova i pentru tot ce se ntmpl acum, c totul porne te de la
tentativa lor de a fura caii apa ilor. Ucignd un tic los, ve i
salva vie ile attor apa i cumsecade; cru ndu-l, sunte i
pierdut. ine i minte toate acestea, dac nu m -n el! Spune imi acum, cu deplin sinceritate: vre i s v arunca i n lupt ca
un adev rat westman, care nu le in de fric
i nici de mil
cnd vede curgnd o pic tur de snge? F g dui i-mi, ca s m
lini tesc!
Dac asemenea f g duial te poate lini ti, atunci fii sigur
c n-am s -l cru , pentru c nici dnsul n-o s m trateze mai
blnd. n felul acesta, voi salva de la moarte o mul ime de vie i
omene ti. De fapt, e un duel. Dincolo, n lumea veche, cavalerii
cei mai seme i se nfrunt pentru te miri ce. Aici e n joc mult
mai mult. Iar adversarul meu nu e cavaler, ci bandit i uciga .
Te asigur, deci, c nu voi umbla cu m nu i, nici cu scrupule
de arte.
Perfect! Iat
o vorb
care-mi place; acum privesc
lucrurile cu mai mult calm; i totu i, m simt ca i cnd
propriul meu fiu ar fi dus la t iere. Mai degrab m-a bate eu
n locul dumneavoastr . mi permite i, sir?
Nu, bunul meu Sam. Mai nti, ca s fiu sincer, cred c e
mai bine s piar un greenhorn dect un westman destoinic
cum e ti dumneata i al doilea...
nc o dat , sir, ine i-v pliscul! Nu se face gaur -n cer
dac moare un hodorog b trn ca mine. Dar un om att de
tn r...
Ei, acuma ine- i dumneata gura! l-am ntrerupt, la
rndul meu. Va s zic , n al doilea rnd, ar fi cu totul
dezonorant i la s m retrag i s cedez locul altcuiva. De
altfel, Tangua nici n-ar admite schimbul; pe mine m vizeaz .
218

P i tocmai asta nu-mi place! A pus ochii tocmai pe


dumneavoastr . Vreau s sper c barca lui o s-o ia razna n
pofida vsla ului. Aten ie: iat -i c sosesc!
Indienii se apropiau f r grab . Nu erau to i dou sute: o
parte r m seser s -i p zeasc pe apa i. Tangua i conduse
r zboinicii prin fa a noastr , pn la terenul de lupt . Ajun i
acolo, se rnduir n trei sferturi de cerc, al patrulea sfert
urmnd s fie ocupat de albi; ceea ce i f cur m. Din rndurile
pieilor-ro ii se desprinse un b rbat cu trupul de-a dreptul
herculean i lep d toate armele ce le avea asupra lui,
p strnd numai cu itul. Apoi se dezbr c pn la bru,
dezvelindu- i bustul. Cine i-ar fi v zut musculatura, desigur c
m-ar fi deplns. Tangua l conduse pn n mijlocul rondoului
format de indieni i rosti cu glas puternic, n care suna
siguran a victoriei:
Acesta este Metan-Acva (Cu it-Fulger), cel mai voinic
lupt tor din tribul Kiowa. Nimeni n-a reu it pn ast zi s
scape de cu itul lui; sub lovitura lui, du manul se pr bu e te
ca tr snit. Iat omul care va lupta cu Old Shatterhand, fa a
palid .
All devils mi opti Sam. sta e un adev rat Goliat!
Asculta i ce v spun, dragul meu sir, s-a zis cu dumneavoastr !
Pshaw!
Nu vorbi i prostii! Scoate i-v g rg unii din cap! Exist o
singur metod care v poate nlesni victoria.
Care?
Nu v l sa i antrenat ntr-o lupt mai ndelungat ;
provoca i un deznod mnt rapid; altminteri, obosi i i... gata!
Cum sta i cu pulsul?
M apuc de ncheietura minii i-mi num r pulsa iile.
Zise apoi:
Har Domnului, nu mai mult de aizeci. A adar, pulsul e
n regul . Nu sunte i tulburat? Nu v e deloc fric ?
Asta ar mai lipsi! Tulburarea i frica ntr-un moment
219

cnd via a depinde de sngele rece i de ochiul calm! Numele


acestui uria e la fel de gr itor ca i statura lui. Acum mi
explic de ce Tangua mi-a propus s lupt cu cu itul pentru
salvarea apa ilor: pentru c omul lui e att de voinic i
nenvins n mnuirea cu itului. Dar vom vedea dac este ntradev r imbatabil.
n timp ce schimbam n oapt aceste vorbe, m dezbr cai
i eu pn la bru. E drept c o astfel de clauz nu fusese
prev zut , dar nu voiam s dau impresia c r mn mbr cat,
pentru ca haina s -mi ie de scut, fie el ct de iluzoriu. Am
predat lui Sam dobortorul de ur i i pistolul, apoi am p it n
mijlocul cercului. Bunul, b trnul meu Hawkens! i auzeam
b t ile inimii. n schimb, eu nu sim eam pic de team .
ncrederea n for ele tale, iat cea dinti condi ie n fa a
primejdiei.
Cu mnerul unui tomahawk fu desenat n nisip un opt
mare, dup care c petenia ne invit s ne ocup m locurile.
Cu it-Fulger m cnt ri cu o privire plin de dispre i rosti cu
voce tare:
Sl b nogul cu fa a alb tremur de fric . S vedem, va
avea curajul s intre n acest rotocol?
Nu sfr i bine vorba, c m i aflai ntr-unul din cercuri i
anume n cel dinspre miaz zi. L-am ales pe acesta pentru c
aveam astfel soarele n spate, n timp ce adversarul l avea n
fa
i razele i stnjeneau vederea. Accept c n-am procedat
ntru totul cinstit, dar i datoram o replic pentru c m
batjocorise afirmnd c a tremura de fric . Ar fi fost ridicol ca,
din gentile e, s -i cedez locul mai convenabil. Repet c era
vorba de via
i de moarte. E ntr-adev r groaznic s ucizi un
om, dar n situa ia dat , orice menajament putea s -mi fie
fatal. Eram, deci, ferm hot rt s -l ucid pe acest Samson. n
pofida numelui i a staturii sale impun toare, mi p strasem
sngele rece; nu aveam motive s m simt n inferioritate, de i
nu mai practicasem o asemenea lupt .
220

Uite c ndr zne te! i rse el iar i de mine. Cu itul


meu l va lovi n plin. Marele Spirit i-a luat min ile i mi-l d n
seam !
La indieni, asemenea prologuri sunt uzuale. Dac-a fi t cut,
m-ar fi socotit drept la ; de aceea i-am r spuns:
Lup i numai cu gura, dar eu a tept cu cu itul preg tit.
Ocup - i locul, dac nu te temi!
Atunci se repezi dintr-un salt n cel lalt cerc i strig furios:
Eu s m tem? Eu, Metan-Acva? Auzit-a i, r zboinici ai
neamului Kiowa? Am s -l dau gata din prima lovitur pe
cinele sta alb!
Ba te cur eu din prima lovitur ! Mai bine taci! Ar trebui
s - i zic nu Metan-Acva, ci Avat-Ya, adic Gur -Mare.
Avat-Ya, Avat-Ya! Javr mpu it , mai ai curajul s m
batjocore ti?! Ei bine, vulturii s - i m nnce m runtaiele!
Aceast ultim amenin are era extrem de nesocotit : f cuse
o mare gre eal , atr gndu-mi, de fapt, aten ia asupra modului
n care avea s - i foloseasc arma. Eram avertizat: nu avea s mi inteasc inima, ci- i preg tea cu itul ca s -mi spintece
burta printr-o lovitur de jos n sus.
St team fa -n fa att de aproape, nct ar fi fost suficient
s ne aplec m pu in, ca s ne atingem cu vrful cu itului.
Indianul i nfipse privirea n ochii mei. Bra ul drept i atrna
n jos; inea cu itul n a a fel, nct mnerul se proptea n
degetul mic, iar lama, cu t i ul n sus, se strecur ntre degetul
ar t tor i cel gros. Prin urmare, presupunerea mea era just :
i pusese n gnd s m spintece jos i s -mi rup pntecele;
altminteri, dac-ar fi voit s loveasc de sus, ar fi inut cu itul
invers.
Acum tiam direc ia loviturii, dar principalul era s prev d
momentul. Pe acesta i-l puteam ghici n privire. Cuno team
acea tres rire a ochilor, efemer , dar specific n asemenea
ocazii. Cobori pleoapele pentru a-i da iluzia c se afl n
siguran
i-l observai printre gene, cu mare aten ie.
221

mpinge odat , cine! m provoc el.


Nu te mai r oi, mucosule, ci d -i drumul! i-am r spuns.
Era o insult grav , care impunea fie o replic ustur toare,
fie chiar atacul. Indianul alese calea din urm . O dilatare de-o
clip a pupilelor sale m preveni; kiowa ul i repezi fulger tor
bra ul drept n care inea cu itul i ncerc s -mi spintece
burta. Dac-a fi scontat o lovitur n sens invers, adic de sus,
a fi fost iremediabil pierdut; a a ns , am parat lovitura i, n
aceea i clip , i-am nfipt cu itul meu n antebra , r nindu-l.
i
Cine rios! url el, smulgndu- i bra ul; de spaim
durere sc p din mn cu itul.
Las vorba i lupt ! i-am strigat, ridicndu-mi iar i
bra ul i...
Lama cu itului meu i lunec n inim pn la pl sele.
Am scos-o numaidect. Lovitura fusese att de adnc
i
precis , nct un uvoi de snge, gros ct degetul, m izbi drept
n obraz.
Uria ul se b l b ni cteva momente, ncerc s strige,
neizbutind s scoat dect un geam t surd i se pr bu i f r
suflare la p mnt.
Urlete nfrico ate se ridicar din rndurile kiowa ilor. Doar
Tangua, c petenia, r mase t cut. Se apropie, se plec asupra
adversarului meu, i pip i r nile, se ridic apoi i m privi cu o
expresie pe care n-am s-o uit niciodat . Era ntr-nsa un
amestec de furie, oroare, team , admira ie i descump nire.
D du s se dep rteze n t cere. Dar eu l strigai:
Vezi c m aflu n cercul meu! n schimb, Metan-Acva l-a
p r sit pe-al s u i zace dincolo. Cine-a nvins?
Tu! r spunse el mnios i plec . Dar nu f cu dect cinciase pa i, c se i ntoarse uierndu-mi printre din i: E ti un
fiu al Spiritului negru i necurat. Vraciul nostru o s - i dezlege
farmecele i atunci nu ne mai scapi: te jupuim de piele.
F ce pofte ti cu vraciul t u! Deocamdat , mpline te- i
cuvntul dat!
222

Care cuvnt? ntreb el n batjocur .


C nu-i ve i ucide pe apa i!
Nu-i vom ucide. Ce-am spus, r mne spus.
i vor fi liberi?
Da, vor fi liberi. Tangua, c petenia kiowa ilor, i ine cu
sfin enie cuvntul.
Atunci m duc mpreun cu prietenii mei ca s -i
dezleg m pe prizonieri.
Asta o fac eu, cnd va sosi vremea.
P i, vremea a i sosit. Am nvins!
Taci! Am stabilit noi oare vreun termen pentru eliberarea
lor?
N-am stabilit nici un termen, dar se n elege de la sine
c ...
Taci! Se r sti el iar i la mine. Termenul l hot r sc eu.
Nu-i ucidem pe cinii de apa i. Nu. Dar cine ne-ar socoate
vinova i pe noi, dac dn ii ar pieri din lips de hran
i de
ap ? Ce vin a avea, dac ar cr pa cu to ii de foame i de sete
nainte de a fi elibera i?
Canalie! i strigai n obraz.
Cine, dac mai sufli o vorb , te...
Voia s - i continue amenin area, dar se opri i se uit
speriat n ochii mei; expresia lor nu prezicea nimic bun. i
completai eu, n schimb, fraza ntrerupt :
... te zdrobesc cu pumnul, tic losule, mincinosule
neru inat!
Se feri c iva pa i nd r t, scoase cu itul i r cni:
Las' c nu te mai apropii de mine cu pumnul t u!
ndr zne te i te spintec f r mil !
Astea le-am mai auzit i de la Cu it-Fulger i iat -l colea,
mort. Ai s-o p e ti i tu la fel. n ce prive te soarta apa ilor,
am s discut cu fra ii mei albi. S nu te atingi de un fir de p r
din capul lor, c s-a zis cu tine i cu to i kiowa ii t i! tii doar
c v putem arunca pe to i n aer!
223

Rostind acestea, m
dusei la Sam care, din cauza
t mb l ului ce-l f ceau kiowa ii, nu putuse auzi disputa dintre
mine i Tangua.
Omule ul s ri n ntmpinarea mea, m strnse n bra e i
exclam cu entuziasm:
Bine-a i venit, bine-a i venit, sir! V ntmpin cu acest
salut ca pe unul care s-a ntors din mp r ia mor ii. Omule,
prietene, odorule, tinere i greenhorn drag, ce creatur mai
sunte i! N-a v zut individul n via a lui bizoni i mi i-l r pune
pe cel mai vnjos din toat ciread ! N-a ntlnit nici n somn
vreun grizzly i cnd colo l njunghie ca pe un mielu el! Nu i-a
ie it vreodat un mustang n cale i-mi nha
cu lasso-ul
tocmai pe nobila mea Mary! Iar acuma, colac peste pup z , se
propte te n fa a celui mai voinic i mai abil cu itar kiowa i,
dintr-o lovitur , i str punge inima f r s piard n schimb
nici un strop de snge! M i Dick, Will, ia veni i ncoace i
uita i-v la ucenicul sta! Ce s facem cu el?
l naint m calf , zmbi Stone.
Calf ? Ce vrei s spui?
A dovedit i de ast dat c nu mai e greenhorn; a
terminat cu ucenicia. S -l promov m calf . Mai ncolo s-ar
putea s ajung i me ter.
Adic s nu mai fie greenhorn? S -l ridic m n rang? M i,
dac deschizi i tu o dat gura, cel pu in nu-mi veni cu
bazaconii! Individul e un greenhorn get-beget, altminteri cum sar fi ncumetat s lupte cu indianul acela uria
i dibaci?
Numai c oamenii u uratici au noroc, dup cum ranii cei mai
pro ti recolteaz cartofii cei mai mari. A a e i cu individul de
fa : prost, u uratic, greenhorn! C
mai tr ie te, nu e
nicidecum meritul lui, ci al prostiei de care e n stare, dac nu
m -n el. Cnd a pornit lupta, mi-a stat inima n loc. Abia dac
mai r sufl m; toate gndurile mi fugeau la testamentul acestui
greenhorn. Ei i veni lovitura i indianul se pr bu i! n sfr it,
ce mai calea-valea, am nvins! Via a i libertatea apa ilor sunt
224

asigurate.
Te cam n eli, Sam! intervenii eu, deloc sup rat pentru
tratamentul ce-mi aplica.
M -n el? Cum asta?
n cuvntul ce ni l-a dat, Tangua i-a l sat o porti
deschis i se folose te acum de ea.
e
B nuiam eu c umbl cu viclenii! Despre ce porti
vorba?
I-am reprodus cuvintele lui Tangua. Era att de indignat,
nct porni glon c tre eful kiowa ilor ca s -l trag la
r spundere. M folosii de r gaz ca s m mbrac i s -mi reiau
armele.
Kiowa ii nu se ndoiser o clip c faimosul lor Cu it-Fulger
m va da gata. Deznod mntul att de surprinz tor i umpluse
de umilin , dar i de furie. S-ar fi n pustit asupra noastr ,
dac gestul nu le-ar fi fost interzis; fusese doar convenit, chiar
i consfin it prin fumatul pipei, c lupt torul nfrnt nu va fi
r zbunat de ai s i. Leg mntul i mobiliza. Se gndeau, n tot
cazul, s
n scoceasc
un alt pretext mpotriva noastr .
Deocamdat , nu se gr beau, c ci erau siguri de noi. i
st pneau pn una-alta ciuda, avnd, de altminteri, destul
treab
i b taie de cap cu mortul. Tangua se afla printre ei i
interven ia lui Sam Hawkens fire te c nu g si urechi prea
atente i binevoitoare. Se ntoarse moroc nos i ne vesti:
Individul, ce mai, nu vrea s - i in cuvntul. i-a pus
probabil n gnd s -i ucid pe prizonieri prin nfometare. i
asta, dup opinia lui, nu nseamn a ucide. Noi ns avem ochii
deschi i, dac nu m -n el i o s le tragem clapa, hi-hi-hi-hi!
Numai dac nu ne-o trag ei nou ! observai. E foarte greu
s -i aperi pe al ii cnd tu nsu i ai nevoie de ap rare.
Mi se pare, sir, c v cam sperie ro ii tia!
Pshaw! tii doar c nu sunt mai fricos ca tine.
tiu, dar e o deosebire: atunci cnd eu devin prudent,
dumneavoastr v repezi i ca taurul n pnza ro ie, iar cnd
225

curajul e ntr-adev r necesar, v apuc temerile. A a e orice


greenhorn. De fapt, cum vede i cele ntmplate?
Ce anume?
Lupta aceea cu cu itul.
Cred c ai motive s fii mul umit.
L sa i asta. M refer la unele mustr ri.
Mustr ri? Din partea cui? Poate a dumitale?
Cerule, dar greu mai pricepe i! Spune i-mi sincer, sir, va i aflat vreodat pe e afod, dincolo, n lumea veche, n calitate
de uciga ?
Nu cred. Cel pu in nu-mi amintesc! Am r spuns n doi
peri.
Va s zic n-a i ucis niciodat un om?
Nu.
A i s vr it deci ast zi primul omor. i, m rog, n ce
stare psihic v afla i? Asta m intereseaz .
Hm! Nu chiar pl cut . Prev d c n-o s -mi fie u or s m
g sesc i alt dat n postura de a ucide. Ceea ce simt acuma
seam n mult a mustrare de con tiin .
Nu v nec ji i i alunga i din cap prostiile! Aici vi se
poate ntmpla oricnd ca, n pofida dorin ei, s fi i nevoit a
ucide pentru a v salva propria via . ntr-un asemenea caz,
trebuie... heavens, o, ceruri, uite c se ive te cazul! Exclam el,
pe nea teptate. Iat -i pe apa i! Sosesc! O s curg snge, nu
glum . Preg ti i-v de b t lie, domnii mei!
ntr-adev r, din direc ia unde se aflau prizonierii i paznicii
lor, r sun acel Hiiiiiiih! strident i prelung, strig tul de lupt
al apa ilor. Inciu-Ciuna
i Winnetou, mpotriva oric ror
a tept ri, se
i napoiaser . Apa ii n v lir
n tab ra
kiowa ilor. Cei care se aflau printre noi ciulir speria i urechile;
apoi Tangua strig din toate puterile:
Du manii s-au n pustit asupra fra ilor no tri! Iute, s le
venim n ajutor!
D du s se repead , dar Sam i se a ez n drum:
226

Nu v duce i acolo! R mne i aici. Suntem mpresura i


cu to ii. Doar nu- i nchipui c cei doi efi ai apa ilor sunt att
de pro ti, nct s atace numai santinelele, f r s
tie cum i
unde v afla i? ntr-o clip ...
Vorbi repede, precipitat, ns nu putu sfr i fraza, deoarece
jur-mprejur se ridic
iar i acel strig t de lupt
care
p trundea pn -n m duva oaselor. E drept c , dup cum am
mai spus, ne g seam n largul preriei, dar peste tot cre teau
tufi uri la ad postul c rora apa ii se strecuraser neobserva i.
Lua i de treburile noastre, ne-am trezit deodat ncercui i.
Goneau acum spre noi cu gr mada, n salturi, din toate p r ile.
Kiowa ii tr geau n ei, mai nimereau pe cte unii, dar att de
pu ini, nct nici nu conta. Curnd, ncepur
i atacan ii s
trag .
Nu omor i nici un apa , absolut nici unul! le strigai eu
lui Sam, Dick i Will.
Vacarmul luptei ajunse n preajma noastr . Noi tuspatru ne
ineam deoparte, ns inginerul- ef i cei trei exper i se
angajar n lupt
i c zur uci i. Era ngrozitor. A intindu-mi
privirea nainte, nu v zui ce se petrece n spatele meu. Ne
pomenir m ataca i de o ceat numeroas . Le strigar m noi c
le suntem prieteni, dar n van. Se repezir asupra noastr cu
tomahawkuri i cu ite, nct a trebuit s ne ap r m, s lovim,
de i cu totul alta ne fusese dorin a. Am dobort c iva in i cu
patul armei, ceea ce le-a impus respect celorlal i. Ne l sar n
pace.
Profitnd de r gaz, aruncai o privire mprejur. Nu era nici
un kiowa care s aib de luptat n acela i timp cu vreo c iva
adversari. Sam cnt ri la rndul lui situa ia i-mi strig :
Hai s-o tergem repede n tuf ri ! mi ar t tufele de care
am mai pomenit n cteva rnduri i fugi ntr-acolo. Dick Stone
i Will Parker l urmar . Am ov it cteva momente privind
c tre locul unde z ceau cei trei exper i uci i. Erau doar albi deai no tri i regretam sincer c nu le-am putut veni n ajutor.
227

Acum totul era prea trziu. O luai i eu spre tuf ri . Dar pn


s -mi ajung inta, r s ri ca din p mnt Inciu-Ciuna.
Venise mpreun cu Winnetou n fruntea deta amentului de
apa i ns rcinat s atace tab ra i s -i elibereze pe prizonieri.
Sarcina fiind ndeplinit , cele dou c petenii pornir n control
spre cel lalt deta ament, care t b rse asupra noastr . InciuCiuna o luase cu mult naintea fiului s u. Cnd s-o coteasc
dup un tufi , m z ri.
Tlhar de p mnturi! mi strig
i se n pusti asupra
mea, ncercnd s m zdrobeasc cu patul pu tii sale intuite
n argint. Am ncercat s -i vorbesc spre a l muri situa ia, dar el
nu m ascult i se repezi iar i la mine. Ce aveam s fac? S
m las r nit sau chiar ucis? Trebuia s for ez i eu nota. Se
preg tea tocmai s sar asupra mea, cnd aruncai din mn
arma cu care-i parasem pn atunci loviturile, l apucai cu
stnga de beregat i cu pumnul drept l tr snii n tmpl . Era
figura mea preferat . Inciu-Ciuna sc p pu ca din mn , hor i
scurt i c zu. Deodat , lng mine, se auzi un strig t de triumf:
Acesta-i Inciu-Ciuna, c petenia cinilor de apa i! O s mi foloseasc pielea de pe easta lui; am s -l scalpez!
ntorcndu-m , v zui pe Tangua, eful kiowa ilor, care din
nu tiu ce motiv apucase acela i drum cu mine. i arunc
arma ct colo, scoase cu itul i se n pusti asupra apa ului ce
z cea n nesim ire. D du s -l scalpeze. i prinsei bra ul i
poruncii:
Jos mna! Eu l-am nvins, a adar eu i hot r sc soarta,
numai eu!
Taci, p duche alb! r cni Tangua. N-am s - i cer nvoire,
apa ul e al meu! D -mi drumul, c de nu...
Fulger cu itul spre mine i mi-l nfipse n ncheietura
minii stngi. Nu voiam s -l tai la rndul meu cu cu itul; am
ncercat s -l n fac i s -l trag n l turi, dar n-am izbutit;
atunci l-am strns de gt pn s-a muiat de tot i a r mas n
mi care. M-am aplecat asupra lui InciuCiuna, c ruia i
228

nro isem fa a cu sngele ce-mi curgea din ran . n clipa aceea


auzii un fo net n spatele meu i ntorsei repede capul. Aceast
mi care m salv de la moarte. O lovitur cumplit cu patul
pu tii mi fulger um rul. Dac nimerea n cap, mi-l cr pa n
zece. Omul care m lovise era Winnetou.
Cum am mai spus, tn rul apa r m sese n urma tat lui
s u. Ie ind de dup tuf ri , m v zuse ngenunchind lng
Inciu-Ciuna, care z cea n nesim ire, cu obrazul p tat de
snge. Atunci se repezi la mine ca s m fac zob cu patul
pu tii, dar spre norocul meu nimeri n um r. Nereu indu-i
lovitura, lep d pu ca, scoase cu itul de la bru i se n pusti
asupra mea.
M aflam ntr-o situa ie ct se poate de precar . Lovitura
mi zdruncinase tot trupul i-mi paralizase bra ul. A fi ncercat
s -l l muresc pe Winnetou, dar totul se petrecea att de
repede, nct nu mai aveam timp de explica ii. V zui cum i
nal
cu itul i-mi inte te inima. Cu o u oar fent evitai
lovitura fatal : lama cu itului mi p trunse n buzunarul stng
de la piept, se ab tu din cauza cutiei de sardele n care, dup
cum ti i, mi p stram documentele, trecu pe lng gt i mi se
nfipse n gur , str pungndu-mi limba. Winnetou i smulse
repede cu itul i, strngndu-m de beregat , se preg ti pentru
o nou lovitur . Teama mor ii dubleaz puterile; nu m puteam
folosi dect de o singur mn , aveam un singur bra valid.
Izbutii i de ast dat . ncle tndu-i mna dreapt , o strnsei
cu atta for , nct de durere l s s -i scape cu itul. Pe urm
l apucai de bra ul stng, lng cot i i-l r sucii, silindu-l s -mi
elibereze gtul. mi ncordai iute genunchii izbindu-l cu toat
puterea i r sturnndu-l cu fa a la p mnt. n clipa urm toare,
m i aflam n spinarea lui.
Trebuia acum s -l imobilizez; dac se ridica, eram pierdut.
Cu un genunchi l ap sam de-a curmezi ul pe ambele coapse,
cu cel lalt i striveam bra ul. Cu mna s n toas l strngeam
de ceaf , n timp ce el, cu mna liber , ncerca din fericire
229

zadarnic s apuce din nou cu itul. Se ncinse o lupt cu


adev rat titanic . nchipui i-vi-l pe Winnetou, care nu mai
fusese nvins pn atunci i nici nu mai avea s fie de atunci
ncolo, cu ml dierea lui ca de arpe, cu mu chii lui de fier, cu
tendoanele de o el. Am fi avut acum prilejul s ne explic m; din
cteva vorbe s-ar fi putut l muri lucrurile. Dar limba mi era
i, cnd
spintecat , sngele mi nea n uvoaie din gur
ncercai s vorbesc, nu scosei dect o biguial confuz .
Winnetou f cea sfor ri uria e ca s se scuture de mine, dar eu
l ap sam cu o greutate implacabil . Gfia din ce n ce mai
tare, n timp ce eu l strngeam de beregat oprindu-i
r suflarea. S fi continuat pn s se n bu e? Nu, n nici un
caz! i d dui o clip de r gaz, ca s - i trag sufletul. Atunci i
pu in capul. Era tocmai ce doream: doi-trei pumni la
n l
rnd i Winnetou se lini ti, buimac. l biruisem, n sfr it, pe
el, invincibilul. C ci faptul c -l mai trntisem cndva la p mnt
nu se putea numi victorie: atunci nu ne aflasem n lupt .
R suflai adnc i cu toat grija ca s nu nghit sngele
care-mi umplea gura. Trebuia s-o in mereu deschis pentru ca
uvoiul s se scurg afar . i buzele mi sngerau destul de
abundent.
Cnd s m ridic, r sun n spatele meu o njur tur
indian . M pomenii cu un pat de pu c n cap i c zui le inat.
Mi-am revenit abia seara. Z cusem deci mult vreme n
le in. Mai nti, am crezut c visez: m pr bu isem parc n
arm tura de piatr a unei ro i de moar . Moara st tea, roata
nu se mi ca, mpiedicat fiind de trupul meu. Apa clocotea
deasupr -mi i n v lea asupra ro ii, strivindu-m din ce n ce
mai tare; mi se p rea c voi fi m cinat. M dureau toate
m dularele, dar cel mai r u m chinuiau capul i um rul.
Treptat, ncepui s -mi dau seama c starea n care m aflam
nu e n totul nici. Realitate, nici vis. Clocotul i iuitul acela nu
era provocat de nici o c dere de ap , ci se n teau doar n
capul meu datorit loviturii ce m culcase la p mnt; iar
230

durerea din um r nu provenea de la roata morii, ci de la


i
izbitura ce mi-o aplicase Winnetou. Gura mi sngera nc
sngele amenin a s -mi inunde gtlejul, s m sufoce; un
horc it st ruitor m trezi de-a binelea. Era horc itul meu.
Se mi c ! Slav Domnului, se mi c ! Auzii glasul lui
Sam.
Exact, am observat i eu, nt ri Dick Stone.
Iat c deschide ochii! E n via , tr ie te! ad ug Will
Parker,
ntr-adev r, deschisesem ochii. Dar ceea ce v zui n prima
clip nu era deloc ncurajator. Ne g seam n acela i loc unde se
desf urase lupta. Jur-mprejur aveam vreo dou zeci de focuri
de tab r , pe lng care mi unau pe pu in cinci sute de apa i.
Erau i mul i r ni i. Observai i un num r considerabil de
mor i. O stiv de cadavre, unii apa i, al ii kiowa i. Primii
pierduser unsprezece, iar ceilal i, treizeci de oameni. Nu fugise
nimeni. Tangua se afla printre ai s i. Cadavrele inginerului- ef
i ale celor trei exper i nu le vedeam nic ieri. Fuseser uci i,
fiindc se ap raser orbe te.
La mic dep rtare de noi z cea un om ncovrigat, ca i cnd
ar fi fost supus torturii de alt dat pe a a-numitul butuc
spaniol. Era Rattler. Apa ii l legaser astfel pentru a-l chinui.
Rattler gemea i, cu tot caracterul s u urt, imoral, provoca
mil . Oamenii lui nu mai tr iau. Fuseser mpu ca i cu prilejul
primului atac. Numai pe el l l saser n via ; ca uciga al lui
Klekih-Petra, avea s moar ncet i chinuitor.
Eu eram legat de mini i de picioare, ca i Parker i Stone
culca i la stnga mea. n dreapta z cea Sam Hawkens, cu
picioarele legate; mna dreapt i era prins la spate; n schimb
stnga i fusese l sat liber , pentru ca lucru ce-l aflai mai
trziu s -mi poat veni n ajutor.
S
mul umim Cerului, iubite sir, c
v-a i revenit!
exclam el, n timp ce, cu mna slobod , mi mngia obrazul.
Cum de a i fost r pus?
231

Voiam s -i explic, dar nu eram n stare; mi se umpluse gura


de snge.
Scuipa i-l afar ! m ndemn Sam.
Scuipai, dar abia reu ii s ng im cteva cuvinte nel murite
i gura mi se umplu iar i. Din cauza acestei hemoragii
abundente, eram total istovit. Rostii ni te fraze trunchiate, cu
pauze interminabile i cu o voce att de slab , nct Sam cu
greu m n elese!
Inciu-Ciuna luptat... pe urm
Winnetou... n epat
limb ... patul pu tii... cap... nu tiu cine...
Restul vorbelor se necar . Abia atunci observai c z ceam
ntr-un lac de snge.
P catele mele! Cine-ar fi b nuit a a ceva? Ne-am fi
predat bucuro i, dar apa ii nici gnd s ne asculte. Ne-am
retras n tuf ri , ca s a tept m acolo, poate le trece mnia,
dac nu m -n el. Credeam c a i procedat la fel; v-am c utat
peste tot, dar n zadar. Atunci m-am trt pn la marginea
tuf ri ului, spernd c v g sesc acolo. i iat , un grup
zgomotos de apa i i nconjuraser pe Inciu-Ciuna i pe
Winnetou, care p reau mor i. i-au revenit ns curnd. Iar
dumneavoastr z cea i lng ei ca i cnd a i fi murit. M-am
speriat a a de tare, nct i-am chemat imediat pe Will Parker i
pe Dick Stone; alergar m tustrei ncoace, s vedem dac mai
tr i i. Ei i ne-au prins numaidect. I-am explicat lui InciuCiuna c suntem prietenii apa ilor i c asear avusesem chiar
de gnd s -i eliber m. Dar el mi-a rs n fa cu dispre ; numai
lui Winnetou i datorez faptul c mi-au l sat liber mna asta.
Tot el v-a bandajat gtul, altminteri nu v-a i mai fi revenit; vi sar fi scurs tot sngele, dac nu m -n el. A p truns tare adnc
cu itul?
Prin... limb , ng imai eu.
Drace! Asta-i periculos. V a teapt ni te friguri care,
de i mi displac profund, a prefera s treac asupr -mi, avnd
n vedere c un urs b trn ca mine le suport mai u or dect
232

un greenhorn care, b nuiesc, n-a v zut pn acum snge dect


n crna i. Sper c nu ave i i alte r ni.
Lovituri... patul pu tii... cap... um r...
A adar, v-au lucrat serios. Eu credeam c numai cu itul
e de vin . Vai, c tare v mai vjie pesemne capul! Dar trece.
Bine c nu v-au f cut terci i dramul de minte pe care-l avea i.
Tot pericolul e n rana de la limb , care nu poate fi pansat .
Am s ...
Mai mult nu putui auzi. Le inai din nou.
Cnd m-am trezit din le in, m aflam n mers; auzeam
tropotul multor cai i am deschis ochii. Z ceam nchipui iv ! Pe blana ursului grizzly ucis de mine. Devenise un fel de
hamac atrnat ntre doi cai care m transportau. Eram culcat
att de adnc n blan , nct nu vedeam dect capetele celor
doi cai i cerul de deasupra; altceva nimic. Soarele era sus i
m frigea ca plumbul topit scurgndu-mi-se n toate vinele.
Gura umflat i plin de snge n cl it. A fi vrut s -l scuip,
dar limba refuza orice mi care.
Ap , ap ! voiam s strig, deoarece setea m chinuia
ngrozitor. Dar nu puteam scoate nici o oapt i nici un sunet.
mi spuneam c s-a ispr vit cu mine i m sileam, ca orice
muribund, s cuget la Dumnezeu i la cele de dincolo de via ,
dar le inai din nou...
Se f cea c lupt m cu indieni, cu bizoni i cu ur i,
c l ream spre moarte prin stepe pustii, notam la nesfr it pe
oceane f r
rmuri... M st pneau frigurile traumatice cu
i moarte. Auzeam
care lung vreme m-am luptat ntre via
din cnd n cnd, ca de la mare dep rtare, glasul lui Sam
Hawkens; z ream uneori doi ochi noptatici i catifela i, ochii lui
Winnetou; apoi muream, eram culcat n sicriu i nmormntat;
bulg ri de rn se rostogoleau parc peste capacul sicriului
i z ceam a a o lung , lung ve nicie sub p mnt i n
nemi care, pn ce capacul se ridicase iar i, ca de la sine i
neauzit, plutind n n l imi i mistuindu-se. R s ri deasupra233

mi un cer senin; iar cei patru pere i ai mormntului se


retraser n adnc. Era oare posibil? Era aievea? mi trecui
mna peste frunte i...
Aleluia, aleluia! nvie din mor i, z u c nvie! jubil Sam.
mi r sucii ni el capul.
Vede i i-a dus mna la frunte! i-a ntors capul! strig
el.
Se aplec peste mine. Chipul i radia fericire; vedeam asta
limpede, n pofida b rbii care i ascundea mai toat fa a.
M recunoa te i, sir, iubite sir? ntreb el. A i deschis
ochii i v-a i mi cat. Va s zic a i nviat din mor i. M vede i?
Voiam s -i r spund, dar nu puteam, mai nti din pricina
lipsei totale de vlag
i apoi din cauza limbii care-mi atrna n
gur ca de plumb. M mul umii s dau din cap.
i m auzi i? insist Sam.
D dui iar i din cap.
Uita i-v la el... privi i ncoace... uita i-v !
Fa a lui disp ru, n schimb ap rur capetele lui Stone i
Parker. Bravii mei camarazi! Aveau ochii nl crima i de bucurie.
D dur s -mi vorbeasc , dar Sam i mpinse la o parte.
L sa i-m pe mine! Eu discut, eu!
mi prinse amndou minile, le ap s de acel sector al
b rbii unde, dup toate probabilit ile, era situat gura i m
iscodi cu duio ie:
V e foame, sir? V e sete? A i putea s mnca i ceva sau
s be i?
F cui din cap un semn de refuz; nu sim eam nici cea mai
mic nevoie s m nnc. M aflam ntr-o stare de sfr eal care
nu mai reclama nici m car un strop de ap .
Nu z u, chiar nu vre i? P i, e posibil? ti i ct vreme a i
z cut?
A mi cat u or din umeri.
Trei s pt mni, trei s pt mni ncheiate! nchipui i-v !
De altfel, nici nu ti i ce s-a mai petrecut, nici unde v afla i!
234

A i trecut prin ni te friguri grozave din cauza r nii; apoi v-au


n epenit mu chii. Apa ii, ce mai, erau gata s v ngroape. Dar
eu nu v puteam crede mort. Atta m-am rugat de ei, nct
Winnetou, sf tuindu-se cu tat l s u, a ob inut nvoirea s v
ngroape abia dup ce ve i intra n putrefac ie. Asta i-o dator m
lui Winnetou i interven iei sale. Trebuie s -l caut i s -l invit
ncoace!
Am nchis ochii i am continuat s zac, dar nu n mormnt,
ci ntr-o istovire pl cut , ntr-o pace netulburat . A fi vrut s
r mn la nesfr it n aceast stare... Deodat , auzii ni te pa i.
O mn m pip i i-mi mi c bra ul; recunoscui apoi vocea lui
Winnetou:
Oare Sam Hawkens nu se n eal ? S se fi trezit ntradev r Selki Lata? (Old Shatterhand, n traducere indian ).
Da, da! Am v zut tustrei cu ochii no tri. Ne-a r spuns
chiar la ntreb ri, a mi cat din cap.
Mare minune! Ar fi fost ns mai bine dac minunea nu
se ntmpla. S-a ntors din moarte ca s plece iar i f r
ntoarcere. Ve i muri cu to ii mpreun .
Dar el e cel mai bun prieten al apa ilor!
M-a dobort n dou rnduri!
A fost nevoit.
Nu trebuia s-o fac .
Ba da: prima oar , ca s te salveze pe tine; kiowa ii te-ar
fi ucis n lupt . A doua oar a fost silit s se apere mpotriva ta.
Voiam s ne pred m de bun voie, dar n-am putut; oamenii t i
nici nu ne luau n seam vorbele.
Asta o spune Hawkens numai ca s - i salveze pielea.
Ba nu. Vorbesc adev rul curat!
Limba ta minte. Tot ce-mi ndrugi ca s scapi de o
moarte chinuitoare nu face dect s m conving
i mai mult
de faptul c ne-a i fost du mani nc i mai r i dect kiowa ii.
Te-ai furi at printre noi i ai tras cu urechea. Dac-ai fi fost
prietenul nostru, ne-ai fi prevenit i n-am fi fost ataca i acolo i
235

lega i de copaci lng malul apei.


Dar v-a i fi r zbunat pe noi pentru moartea lui KlekihPetra i chiar dac n-a i fi f cut-o, drept mul umit c v-am
prevenit, totu i ne-a i fi mpiedicat s continu m i s
termin m lucr rile.
Nici a a nu le mai pute i continua. N scoce ti motive n
care nici copiii n-ar crede. Ori i nchipui c Inciu-Ciuna i
Winnetou sunt mai pro ti dect copiii?
Departe de mine un asemenea gnd. P cat c Old
Shatterhand a le inat iar i. Dac-ar fi n putere i ar putea
gr i, i-ar da i el m rturie c nu spun dect adev rul adev rat.
Fire te, ar sim i ca i tine. Toate fe ele palide sunt
mincinoase i viclene. Am cunoscut un singur alb n inima
c ruia s l luie te adev rul: acela era Klekih-Petra, pe care voi
ni l-a i r pit. Cu acest Old Shatterhand era ct pe-aci s m
n el. Curajul i for a lui mi strniser admira ie. Ochii lui
p reau sinceri i credeam s -l pot iubi. Dar nu e dect un
tlhar de p mnturi, ca i to i ceilal i. Nu v-a mpiedicat s ne
atrage i n curs , n schimb m-a lovit n dou rnduri cu
pumnul. De ce oare Marele Spirit o fi adus pe lume asemenea
om cu inima ipocrit ?
Sim indu-i atingerea minii, ncercasem s -l privesc; dar n
apatia mea trupul refuzase s se supun voin ei. P rea eteric
sau alc tuit dintr-o pl mad insensibil , incapabil de a percepe
realitatea concret . Acum ns , ascultnd p rerile lui Winnetou
despre mine, reu ii s -mi ridic pleoapele i s -l privesc. Era
nenarmat i mbr cat ntr-un ve mnt u or de pnz , iar n
mini inea o carte cu titlu mare, aurit: Hiawatha. Acest indian,
tia carte,
fiul unui popor considerat s lbatic, nu numai c
dar avea i gust pentru literatur aleas . Celebrul poem al lui
Longfellow n minile unui apa ! Nici n-a fi visat un asemenea
tablou!
A deschis iar ochii! exclam Sam i Winnetou se ntoarse
spre mine. Se apropie, i a inti ndelung privirea n ochii mei i
236

ntreb :
Po i vorbi?
Negai cu o cl tinare din cap.
Te mai doare trupul?
Acela i r spuns.
Fii cinstit cu mine! Cnd revii din moarte, nu trebuie s
min i. E adev rat c voi patru a i vrut s ne salva i?
D dui de dou ori din cap n semn de confirmare.
Atunci Winnetou f cu cu mna un gest de dispre i vorbi
pe un ton extrem de indignat:
Minciun , min i! Dac mi-ai fi m rturisit adev rul, poate
c a fi crezut o clip c e ti un astfel de om, s te po i
ndrepta; l-a fi rugat pe tat l meu, Inciu-Ciuna, s - i
d ruiasc via a. Dar nu meri i s intervin pentru tine, trebuie
s mori. i vom da ngrijire atent ca s te faci s n tos ct mai
curnd, s ajungi n depline puteri i s po i ndura chinurile
ce te a teapt . Bolnav i slab cum e ti, ai muri prea repede i
asta n-ar fi pedeaps .
Nu-l mai puteam privi, pleoapele mi c zur grele peste
ochi. Ah, de-a fi putut s vorbesc! Sam, acest Sam Hawkens,
de obicei att de iret, pleda prea pu in conving tor. Eu a fi
vorbit altfel. Ca i cnd mi-ar fi ghicit gndul, Sam se adres
din nou tn rului apa :
i-am dovedit doar limpede i f r putin de t gad c
am fost al turi de voi. R zboinicii vo tri urmau s fie uci i n
chinuri i, pentru a-i salva, Old Shatterhand s-a luptat cu
Cu it-Fulger i l-a r pus. Va s zic i-a pus via a-n joc pentru
voi i acum, drept r splat , vre i s -l tortura i i s -l omor i?!
Nu mi-ai dovedit nimic; pn
i aceast istorie e o
minciun .
ntreab -l pe Tangua, c petenia kiowa ilor, care se afl
n minile voastre.
L-am ntrebat.
i ce-a spus?
237

C min i. Old Shatterhand nu l-a r pus pe Cu it-Fulger.


R zboinicii no tri l-au ucis n timpul atacului.
nc o dovad de ct r utate zace n sufletul lui Tangua.
El tie c noi eram, n ascuns, de partea voastr . Acuma vrea
s se r zbune pe noi ducndu-ne la pieire.
A jurat pe Marele Spirit, de aceea l cred pe dnsul, nu pe
voi. i repet i ie ceea ce i-am spus adineauri lui Old
Shatterhand: dac a i m rturisi deschis adev rul, a interveni
pentru via a voastr . Klekih-Petra, care mi-a fost ca un p rinte,
prieten i dasc l, a s dit n inima mea sim mntul p cii i al
milei. Nu sunt setos de snge, iar tat l meu, c petenia, mi
mpline te totdeauna dorin ele. Iat , n-am omort nc pe nici
unul din kiowa ii pe care-i inem aici ca prizonieri. Nu cu via a
i vom face s pl teasc , ci cu caii i cu armele, cu corturile i
cu p turile lor. A mai r mas s ne n elegem n privin a
pre ului r scump r rii i att. Rattler ns , uciga ul lui KlekihPetra, trebuie s moar . Iar n ce v prive te, de i i sunte i
tovar i, am mai fi ng duitori dac a i vorbi sincer. Dar cum
nu vre i, v a teapt aceea i soart .
Era o replic lung a taciturnului Winnetou, cum nu aveam
s mai aud altele dect rareori i numai n ocazii de mare
importan . A adar, soarta noastr i st tea la inim mai mult
chiar dect g sea cu cale s m rturiseasc .
Dar cum e posibil s ne declar m du manii vo tri, cnd
de fapt v suntem prieteni?! insist Sam.
Taci! V d c
i-ai pus n gnd s mori cu o mare
minciun pe buze. V-am l sat pn acum mai liberi dect pe
ceilal i prizonieri, ca s -l pute i ajuta pe Old Shatterhand. Dar
nu merita i cru are; de acum nainte, ve i fi trata i mai aspru.
Urma i-m ! Am s v ar t locul ce v e destinat; de aci ncolo,
nu ave i voie s -l p r si i.
Asta nu, Winnetou, s nu faci una ca asta! se rug Sam
ngrozit. Nu pot s m despart de Old Shatterhand!
Vei putea. i poruncesc! Voin a mea e lege!
238

Dar te implor m... Cel pu in s ...


T cere! l puse la respect apa ul. S nu mai aud nici un
cuvnt n aceast chestiune! M urma i, sau pun r zboinicii
mei s v lege i s v duc pe sus?
i, prin urmare, nevoi i s te
Suntem n puterea voastr
ascult m. Cnd ne vei ng dui s -l revedem pe Old
Shatterhand?
n ziua mor ii lui i a voastr .
Mai nainte nu?
Nu!
Atunci, pn a te urma, d -ne voie s ne lu m r masbun de la el!
mi cuprinse mna i sim ii barba lui stufoas atingndumi fruntea; m s rut . Parker i Stone f cur la fel. Plecar
apoi tustrei mpreun cu Winnetou. R m sei o vreme singur,
pn venir c iva apa i i m ridicar ; nu tiam ncotro m
duc; eram prea sl bit ca s mai deschid ochii. n timp ce m
transportau, am adormit.
Nu tiu ct a durat somnul. A fost un somn t m duitor,
adnc i lung. Cnd m-am trezit, nu mi-a mai fost greu s
deschid ochii, nu mai eram nici pe departe att de vl guit.
Puteam s mi c ni el limba i s -mi duc mna la gur ca s m
terg de snge i puroi.
Spre mirarea mea, m aflam ntr-o odaie p trat , cu pere i
de zid.
Lumina p trundea printr-o intrare f r u . Patul meu se
rezem de peretele opus. Aici se g seau cteva bl nuri de
grizzly a ezate una peste alta; o foarte frumoas cuvertur
indian de Santillo mi acoperea trupul. n col , lng intrare,
edeau dou femei indiene, una n vrst , alta tn r . M
ngrijeau i m p zeau totodat . B trna era scoflcit , urt ,
cum ajung cele mai multe squaw, adic femei ro ii ca
urmare a vie ii lor trudnice. Ele ndeplinesc toate muncile,
chiar i cele mai grele, n timp ce b rba ii se ocup de r zboi i
239

de vn toare, iar n restul timpului nu fac nici o treab . Tn ra


era frumoas , ba chiar foarte frumoas . mbr cat n ve minte
europene, ar fi strnit admira ie n orice salon civilizat. Purta
un fel de c ma
lung de un albastru-deschis, strns
ncheiat la gt i cu mijlocul prins ntr-o centur din piele de
arpe cu clopo ei. Nu avea nici o podoab , cum ar fi, de pild ,
m rgelele de sticl sau monedele ieftine cu care se g tesc de
obicei femeile indiene. Singura-i podoab era p rul minunat,
lung, mpletit n dou cozi grele, negre-alb strii, ce-i c deau
pn pe olduri. P rul acesta mi-l amintea pe-al lui Winnetou.
De altfel i tr s turile fe ei sem nau cu ale lui. Aceia i ochi
negri-catifela i, pe jum tate ascun i sub gene lungi, umbroase,
ca ni te taine de nep truns. i nici urm de pome ii aceia
proeminen i, specifici fizionomiei indiene. Obrajii ginga i, de un
oval cald i plin, se ncheiau la b rbie cu o gropi care ar fi
f cut farmecul oric rei europene. Vorbea n oapt cu b trna,
probabil pentru a nu m trezi din somn; cnd surdea cu gurai frumoas , u or ntredeschis , din ii albi, asemenea celui mai
curat filde , sclipeau ntre buzele-i ro ii. Nasul fin, cu n ri
delicate, ar fi tr dat mai curnd o obr ie greac dect indian .
Tenul, de un ar miu-deschis, p rea suflat cu lumin argintie.
S tot fi avut optsprezece ani i a fi pus r m ag c e sora lui
Winnetou.
Cele dou squaws lucrau la o centur de piele alb , pe care
o mpodobeau cu arabescuri i cus turi ro ii.
M ridicai n capul oaselor; da, m ridicai i nu mi-a fost
deloc greu s-o fac, de i naintea ultimei etape de somn nici nu
deschid ochii de sl biciune. B trna auzi
izbuteam s
mi carea, m privi i, ar tndu-m cu degetul, exclam :
Uf! Aguan inta-hinta!
Uf este o exclama ie de mirare i aguan inta-hinta
nseamn e treaz. Fata i ridic privirea de la lucrul ei i,
v znd c ed, se apropie de patul meu.
Te-ai trezit, a adar! Spuse ea, folosind, spre marea mea
240

surpriz , o englezeasc destul de corect . Ai vreo dorin ?


Deschisei gura ca s -i r spund. Dar mi-am adus aminte c
nu pot vorbi i c uitasem pentru moment starea n care m
g sesc. Totu i, a ezndu-m mai comod, judecai n sine-mi c
s-ar putea s -mi fi revenit i graiul. F cui o ncercare i reu ii:
Da, am chiar... mai multe... dorin e.
Vai, ct m bucuram s -mi aud iar i glasul! mi suna mie
nsumi ca str in; cuvintele ie eau precipitate, uier toare; mi
provocau dureri n fundul gurii; dar erau, totu i, cuvinte i le
rosteam eu, care timp de trei s pt mni nu fusesem n stare s
pronun o silab .
Vorbe te ncet sau numai prin semne, m sf tui ea. N oci vede c vorbitul i face r u.
N o-ci e numele t u? o ntrebai.
Da.
Har celui ce i l-a dat! Nu se putea un nume mai potrivit;
e ti ca o zi frumoas de prim var , cnd primele flori ale anului
ncep s - i d ruie mireasma.
N o-ci nseamn zi-frumoas . Fata se mbujor u or la
i mi aminti:
fa
Ai vrut s -mi vorbe ti de dorin ele tale.
Spune-mi mai nti dac stai aici din pricina mea.
Da, am porunc s te ngrijesc.
Cine te-a trimis?
Winnetou, fratele meu.
Mi-am nchipuit c i-e frate. Semeni leit cu tn rul i
viteazul lupt tor.
Dar tu ai vrut s -l ucizi?
Era numai pe jum tate o afirma ie. Fata m scruta din
ochi, parc-ar fi vrut s -mi citeasc sufletul.
Nu-i adev rat! i-am r spuns.
El nu te crede i te socote te vr jma ul lui. L-ai dobort
de dou ori, pe el, nenvinsul!
O dat pentru a-l salva i a doua oar pentru c trebuia
241

s m ap r. l ndr gisem nc din prima clip .


Ochii ei se a intir iar i prelung ntr-ai mei. Apoi rosti:
El n-are ncredere n tine, iar eu sunt sora lui. Te mai
doare gura?
Acum nu.
Po i s nghi i ceva?
S ncerc. Ai voie s -mi aduci ap de b ut?
Da i pentru sp lat. i aduc numaidect.
Ie i mpreun cu b trna. Ce nsemnau toate acestea? Ce
interpretare s le fi dat? Winnetou ne considera du manii lui,
nu credea n asigur rile noastre i totu i a pus-o pe sora lui s
mi poarte de grij ! Motivul l-am descoperit abia mai trziu.
Dup pu in, cele dou squaw se napoiar . Tn ra ducea
un vas de forma unei cupe din argil cafenie i amintind
me te ugul olarilor pueblo indieni. Vasul era plin cu ap
limpede. M socotea nc prea slab ca s beau f r ajutorul ei,
a a c -mi duse vasul la gur . nghi eam greu, chiar foarte greu;
suportam dureri mari; dar mergea, trebuia s mearg ; b ui cu
nghi ituri mici i cu pauze mari, pn golii toat cupa.
Ct putere mi d du apa! N o-ci observ efectul i-mi zise:
i-a f cut bine. Mai trziu i aduc i altceva. Trebuie s i fie tare sete i foame. Vrei s te speli?
Oare voi putea?
ncearc !
B trna aduse ap ntr-o coaj de dovleac t iat n dou .
N o-ci mi-o a ez lng pat i-mi d du o mpletitur dintr-o
de copac, alb
i fin , sem nnd cu un prosop. Am
scoar
ncercat s m sp l, dar n-am reu it din cauza sl biciunii.
Atunci fata muie un cap t al prosopului n ap i mi-l trase pe
obraz, pe mini mie, presupusului du man de moarte al
fratelui i al p rintelui ei. Cnd sfr i, m ntreb cu un surs
blnd i cu v dit compasiune:
Ai fost totdeauna usc iv ca acum?
Usc iv? Ah, la asta nici nu m gndisem! Trei lungi
242

s pt mni de febr
i, pe deasupra, le inul cataleptic care
sfr e te de obicei cu moartea! Apoi nemncat i f r un strop
de ap ! Normal c toate acestea nu puteau trece f r urme. mi
umflai obrajii i r spunsei:
N-am fost niciodat slab.
Atunci prive te- i chipul n ap !
M uitai n tigv de dovleac i m speriai de-a binelea: din
ap r s rea un cap scheletic, de strigoi.
Ce minune c mai tr iesc! strigai aproape f r s vreau.
A a spune i Winnetou. Ai suportat i drumul lung
c lare pn aici. Spiritul cel mare i bun i-a d ruit mult
putere; altul n-ar fi dus-o a a cinci zile ncheiate.
Cinci zile? Dar unde ne afl m?
La noi, n pueblo, la Rio Pecos.
Pueblo este o a ezare de piatr , un fel de cetate indian .
Oare s-au ntors i r zboinicii vo tri care fuseser lua i
prizonieri?
Da, to i. Ei locuiesc nu departe de pueblo.
Sunt i prizonierii kiowa i aici?
Sunt i ei. De fapt, ar fi meritat s fie uci i. Orice alt trib
i-ar fi chinuit i omort, dar bunul Klekih-Petra, care a fost
dasc lul nostru, ne-a nv at blnde ea Marelui Spirit. Dac ne
pl tesc pre ul r scump r rii, atunci kiowa ii se pot ntoarce
acas .
i cei trei tovar i ai mei? tii unde se afl ?
ntr-o odaie ca asta, numai c sunt lega i i nu au
lumin .
Cum le merge?
Nu le lipse te nimic; cine va muri la stlpul caznelor are
nevoie de putere ca s reziste mult, s se chinuiasc . Altminteri
n-ar fi pedeaps .
Deci i a teapt moartea? Trebuie s moar ?
Trebuie.
i eu?
243

i tu!
Glasul ei nu tr da nici o urm de comp timire. Era oare
aceast fiin frumoas att de insensibil , nct s nu o mi te
moartea unui om?
Spune-mi, n-a putea vorbi cu ei? o rugai.
E interzis.
Nici s -i v d m car o dat , de departe?
Nici.
Atunci poate mi ng dui s le dau un semn de via ?
Nici asta nu se poate.
Numai o vorb , ca s afle cum m simt...
Cump ni o clip , apoi r spunse:
Am s -l rog pe Winnetou, fratele meu, s fie informa i din
cnd n cnd despre starea ta.
Va trece Winnetou pe la mine?
Nu.
Vreau s -i vorbesc ceva!
Dar el nu are ce s - i vorbeasc .
Ceea ce vreau s -i spun e de mare nsemn tate.
Pentru el?
Pentru mine i pentru tovar ii mei.
Nu va veni. Dar i comunic eu, dac e un lucru pe care
mi-l po i ncredin a.
Nu, i mul umesc! A putea s
i-l spun i ie; i-a
ncredin a chiar totul, totul. Dar dac Winnetou e prea mndru
ca s discute cu mine, atunci nici eu n-am s -i vorbesc prin
mijlocitor.
N-ai s -l vezi dect n ziua mor ii tale. Noi plec m acum.
Dac dore ti sau ai nevoie de ceva, d -ne un semn. O s -l
auzim i va veni cineva imediat.
Scoase din buzunar un fluiera mic de argil
i mi-l d du.
Apoi ie i mpreun cu b trna.
Se poate oare imagina o situa ie mai ciudat dect aceea n
care m g seam? Bolnav de moarte, urma s fiu bine ngrijit ca
244

s -mi recap t puterea de a ndura o moarte lung


i
chinuitoare! Iar cel care-mi preg tea sfr itul poruncise s fiu
ngrijit de ns i sora lui, nu de vreo b trn slut i murdar !
Cred c nu e nevoie s adaug c discu ia mea cu N o-ci nu
s-a desf urat chiar att de simplu cum am descris-o.
Articularea cuvintelor mi provoc dureri. Vorbeam anevoie i
trebuia s fac pauze lungi i dese pentru a-mi trage sufletul.
Asta m-a obosit. Dup
ce plec
Zi-frumoas , adormii
numaidect.
Trecur astfel cteva ceasuri. La de teptare, mi-era o sete
i o foame de lup. M-am folosit de fluiera ul acela
cumplit
fermecat. Imediat ap ru b trna pesemne c veghease afar ,
lng u
, i i i capul i m ntreb ceva. N-am deslu it
dect cuvintele i a i i tla, dar nici pe acestea nu le
n elegeam. De fapt, m ntreba dac vreau s m nnc sau s
beau. F cui semne mimnd b utul i mestecatul, dup care
femeia disp ru. Peste pu in, sosi N o-ci cu o strachin de lut i
cu o lingur . ngenunche lng patul meu i-mi d du s
m nnc, lingur cu lingur , ca i cum ai hr ni un copil care
nc nu se descurc singur. Indienii napoia i nu folosesc
asemenea vase i tacmuri; dar bietul Klekih-Petra fusese i n
aceast privin un dasc l al apa ilor.
n strachin era zeam de carne foarte concentrat
i
amestecat cu m lai pe care indienii l prepar anevoie,
m cinnd boabele ntre dou pietre. Dar n gospod ria lui
Inciu-Ciuna exista o mori c de mn care, mai trziu, mi-a
fost prezentat ca o raritate i pe care o construise KlekihPetra.
Fire te c -mi era i mai dificil s m nnc dect s beau;
suportam cu mare greu durerile i-mi venea s ip la fiecare
mbuc tur . Dar natura cerea hran i, dac nu voiam s mor
de inani ie, trebuia s m nnc. mi d deam chiar osteneala s
nu se observe suferin a mea; totu i, de durere, mi d deau
lacrimile i pe acestea nu le puteam st pni. N o-ci mi sesiz
245

suferin a i, dup ce biruii i ultima lingur , mi spuse:


i drzenie de
E ti slab c abia te mai ii, dar ai voin
viteaz. M car de te n teai apa i nu o fa palid mincinoas !
Eu nu mint. Nu mint niciodat . Ai s-o recuno ti i tu
cndva!
Mult a vrea s te cred; dar nu a fost dect o singur fa
palid pe lume care vorbea cinstit i anume Klekih-Petra, pe
care l-am iubit cu to ii. Era urt, dar avea mintea limpede i o
inim bun , frumoas . Voi l-a i ucis f r s v fi jignit m car;
de aceea trebuie s muri i i s fi i ngropa i mpreun cu el.
Cum? Nu l-a i ngropat nc ?
Nu.
Dar nu e posibil s se fi p strat le ul atta timp!
Se afl ntr-un co ciug bine nchis, n care nu p trunde
aerul. Ai s vezi i tu co ciugul nainte de a muri.
Dup aceast consolare fata plec . Este, oricum, o nespus
mngiere ca, sortit schingiuirilor i mor ii, s po i admira mai
nti sicriul altuia! De fapt ns , nici nu lu m n serios
apropierea mor ii. Ba eram sigur c voi tr i. Posed m doar o
i
m rturie infailibil pentru a demonstra nevinov ia noastr
anume uvi a ce o t iasem din p rul lui Winnetou pe cnd l
eliber m din captivitate.
Dar mai era oare la mine? Nu cumva mi-a fost luat ? M
ngrozii la gndul acesta. n scurtele mele clipe de trezie nu-mi
trecuse prin minte c indienii obi nuiesc s - i jefuiasc
prizonierii. Trebuia, deci, s -mi controlez buzunarele.
Mai purtam pe mine acelea i haine cu care c zusem n
minile apa ilor. Nu m dezbr caser , nu-mi luaser nimic din
ve minte. i poate oricine imagina ce nseamn s zaci trei
s pt mni ncheiate a a, mbr cat, n arsura r nilor. Sunt
mprejur ri prin care treci aievea, dar pe care nu le po i istorisi
ntr-o carte. Cititorii desigur c -l invidiaz pe omul care a
c l torit mult, care a trecut prin ciur i drmon; dar dac-ar afla
chiar toate lucrurile, atunci s-ar feri ca de foc s -i calce pe
246

urme. De cte ori nu primesc scrisori de la cititori entuzia ti,


c vor s
admiratori ai c r ilor mele, prin care m anun
ntreprind
i ei asemenea c l torii! M ntreab de cheltuieli,
de echipament; pe unii i intereseaz ce cuno tin e trebuie s - i
nsu e ti n prealabil i ce limbi e bine s nve i. Pe ace ti
domni, care se dau n vnt dup aventuri, i vindec repede
vorbindu-le deschis i tr gnd perdeaua de pe faptele ce le
trecusem sub t cere.
mi controlai deci buzunarele i, spre pl cuta mea surpriz ,
g sii totul neatins; numai armele mi fuseser luate. Scosei la
iveal cutia de sardele; hrtiile se g seau la locul lor i, printre
i m
ele, uvi a din p rul lui Winnetou. O strnsei cu grij
culcai lini tit. C tre sear , cum m trezii de i nu d dusem
iar i cu bucate i cu ap
semnalul N o-ci se nf i
proasp t . Mnc m acum f r ajutorul ei i, n r stimp, i
puneam fel de fel de ntreb ri; ea mi r spundea dup caz cu da
sau nu, ori prefera s tac ! I se d duser , desigur, indica ii
stricte de comportare. Erau multe pe care nu trebuia s le tiu.
Am ntrebat-o cum se face c mi-au fost l sate toate lucrurile.
Fratele meu Winnetou a poruncit astfel, m l muri ea.
Cuno ti i pricina?
Nu, nu l-am ntrebat. Dar pot s - i istorisesc altceva mai
interesant.
Ce anume?
Le-am v zut pe cele trei fe e palide care au fost prinse o
dat cu tine.
Le-ai v zut cu ochii t i? ntrebai cu bucurie.
Da. Am fost s le dau de veste c te sim i mai bine i c
n curnd vei fi s n tos. Atunci, acela ce poart numele Sam
Hawkens m-a rugat s - i dau ceva din partea lui, un lucru pe
care i l-a preg tit n timpul celor trei s pt mni ct ai z cut
bolnav de moarte.
Ce lucru?
L-am ntrebat pe Winnetou dac pot s i-l aduc i el a
247

ncuviin at. Iat -l. Trebuie c e ti un om puternic i viteaz dac


ndr zne ti s nfrun i ursul cenu iu numai cu cu itul n
mn . Sam Hawkens mi-a povestit totul.
mi d du o salb confec ionat din din ii i ghearele acelui
grizzly; nu lipseau nici vrfurile urechilor.
Cum de a reu it s me tereasc o asemenea salb ?
ntrebai mirat. F r nici o scul ? Sau i-a i l sat cu itul i
celelalte lucruri?
Nu. Numai ie nu i s-a luat nimic. ns Winnetou, aflnd
de la dnsul c ar dori s fac o salb , i-a napoiat ghearele i
din ii ursului, dndu-i i sculele necesare. Pune- i salba la gt,
fiindc n-ai s te bucuri mult vreme de ea.
Adic trebuie s mor curnd?
Da.
mi lu salba din mn
i mi-o petrecu dup gt. Din acea
zi am purtat-o mereu, ct am stat n vestul s lbatic. I-am
r spuns frumoasei indiene:
Darul acesta puteai s mi-l aduci i mai trziu. Nu era
nici o grab , c ci sper s -l port nc mul i ani de-aci ncolo.
Gre e ti. Timpul e scurt, foarte scurt.
Nu cred. R zboinicii vo tri nu m vor ucide.
Ba da! S-a hot rt n sfatul b trnilor.
Atunci or s - i schimbe hot rrea cnd vor afla c sunt
nevinovat.
Ei nu- i dau crezare!
Le voi dovedi i m vor crede.
Dovede te, dovede te! M-a bucura mult, foarte mult s
aflu c nu e ti un mincinos i un tr d tor! Spune-mi, ce
dovad ai, s -l n tiin ez pe fratele meu Winnetou.
S vin la mine i va afla.
N-are s vin .
Atunci am s tac. N-am obiceiul s cer esc nim nui
prietenia i nici s vorbesc prin mijlocirea unui om care m
poate vizita personal.
248

Ce aspri mai sunte i i voi, r zboinicii! Cu ct bucurie


i-a fi adus iertarea lui Winnetou! ns n-ai s-o cape i.
N-am nevoie de iertare, de vreme ce n-am comis nici o
fapt care ar trebui iertat . Am s te rog totu i s -mi faci un alt
serviciu.
i anume?
Dac ai prilejul s -l mai vezi pe Sam Hawkens, spune-i
s fie f r grij . Cum m fac s n tos, ne dobndim libertatea.
Asta n-o mai cred! E o speran de art .
Nu e speran . Sunt absolut sigur. Vei vedea mai trziu
c am dreptate.
Convingerea cu care vorbeam o f cu s renun e la r spuns;
plec f r s mai spun nimic.
A adar, nchisoarea n care m aflam era situat lng Rio
Pecos, n orice caz, ntr-o vale l untric , pentru c , ori de cte
ori privirea mi sc pa dincolo de u , se izbea pe peretele unei
stnci nu prea dep rtate; or, valea lui Rio Pecos trebuia s fie
mult mai ntins . Mi-ar fi pl cut s vizitez acest pueblo n care
vie uiam. Dar cum s m scol din pat? i chiar dac-a fi reu it
s m in pe picioare i s m deplasez, nu tiam dac mi-era
ng duit s p r sesc nc perea.
Cnd se f cu ntuneric, intr b trna i se a ez ntr-un
col . Adusese o lamp f cut dintr-o t rt cu golit
i o inu
aprins toat noaptea. B trna avea de mplinit muncile mai
grele, n timp ce N o-ci reprezenta, cum s-ar spune, principiul
ospitalit ii.
Mi-am petrecut noaptea ntr-un somn adnc, ntrem tor i
diminea a m-am trezit mai nviorat. n ziua aceea mi se d du
de mncare nu mai pu in de ase ori: tot zeam de carne cu
m lai. Era un aliment pe ct de nutritiv, pe att de u or de
digerat, care avea s -mi fie servit i n zilele urm toare, pn ce
am ajuns s mestec mai bine i s consum hran mai solid ,
ndeosebi carne.
S n tatea mi revenea v znd cu ochii. Mu chii se ref ceau
249

i umfl tura din gur sc dea rapid. N o-ci r mase mereu


aceea i, prietenoas , grijulie, de i convins c mi se apropie
sfr itul. De cte ori se credea neobservat , surprindeam n
ochii ei o privire trist , ca un fel de ntrebare mut , st ruind
asupr -mi. P rea c ncepe s -i fie mil de mine. Gre isem,
deci, creznd-o f r inim .
M hot ri s-o ntreb dac pot s -mi p r sesc odaia a c rei
intrare era ve nic deschis ; mi r spunse negativ. Totodat , m
inform c , zi i noapte, neobserva i de mine, doi paznici f ceau
de serviciu n fa a intr rii i c voi fi p zit i de-aci ncolo. Dac
n-am fost legat, faptul se datora st rii mele de sl biciune; dup
p rerea ei, ns , urma s fiu legat ct de curnd n curele.
Aceast
tire m-a ndemnat s fiu prudent. Ce-i drept, mi
puneam n dejdea n uvi a de p r; era totu i posibil s dau
gre pe aceast cale; ntr-o asemenea eventualitate, trebuia s
m bizui pe mine, pe for a mea fizic
i aceast for trebuia
antrenat . Dar cum?
Numai n timpul somnului z ceam ntins pe bl nurile de
urs; altminteri, edeam sau umblam cte pu in prin camer . Ied pe
am explicat frumoasei N o-ci c nu sunt obi nuit s
moale i am rugat-o s -mi procure, dac poate, un pietroi.
Dorin a mea ajunse la urechile lui Winnetou, care-mi trimise
bolovani de diferite m rimi. Cel mai mare cnt rea, f r
ndoial , un chintal. Cu ace ti bolovani f ceam exerci ii ori de
cte ori m aflam singur n odaie. Fa
de ngrijitoarea mea
simulam nc sl biciune; n realitate, dup numai paisprezece
zile, eram n stare s ridic cu u urin , de cteva ori la rnd,
pietroiul cel mai greu. F ceam serioase progrese i, la sfr itul
celei de-a treia s pt mni, mi sim ii for ele pe deplin
restabilite.
Se mpliniser , deci, ase s pt mni de cnd m aflam aici
i nu-mi parvenise nc
nici o
tire despre eliberarea
prizonierilor kiowa i. Era o performan s hr ne ti atta timp
dou sute de oameni! Oricum, kiowa ii i vor pl ti hrana cu
250

vrf i ndesat. Cu ct vor r mne mai mult vreme aici f r s


accepte condi iile apa ilor, cu att mai ridicat va fi pre ul
r scump r rii.
Era ntr-o frumoas i nsorit diminea de toamn trzie,
cnd N o-ci mi aduse gustarea i, n timp ce mbucam, se
a ez lng mine, contrar obiceiului ei din ultimele zile de a se
dep rta imediat. Ochii i se oprir asupra mea cu lic riri
nelini tite. M nv lui ntr-o privire blnd
i o lacrim i se
rostogoli pe obraz.
Plngi? o ntrebai. S-a ntmplat ceva care te mhne te?
Se va ntmpla ast zi.
Ce?
Kiowa ii au fost elibera i i pleac . Trimi ii lor au sosit
azi-noapte la malul rului i au adus toate avu iile cerute de
noi drept desp gubire.
i asta te ntristeaz ? Ar trebui s te bucuri c pleac , n
sfr it, dup ce v-au ndeplinit condi iile.
Nu tii ce vorbe ti, nici nu b nuie ti m car ce te
a teapt ! Plecarea kiowa ilor va fi s rb torit ; adic tu i cei
trei tovar i ai t i ve i fi lega i la stlpul caznelor.
Presim eam de mult c se apropie deznod mntul i totu i
tres rii aflnd nfrico toarea veste. A adar, sosise ziua
hot rtoare, poate chiar ultima din via a mea! Ce-mi va aduce
oare aceast zi pn la c derea serii? M pref cui nep s tor i
mncai aparent lini tit; ispr vind, i d dui strachina. O lu , se
ridic
i voi s ias . Se ntoarse ns din prag, veni iar lng
mine, mi ntinse mna i, f r a- i mai re ine lacrimile, rosti:
E ultima oar c - i mai pot vorbi. Te las cu bine! i se
spune Old Shatterhand i e ti un r zboinic viteaz. S te ii tot
a a de drz cnd te vor supune la chinuri! N o-ci e foarte
mhnit de moartea ta; dar se va bucura nespus dac durerea
nu- i va smulge nici un strig t, nici un vaiet. F -mi, te rog,
bucuria i mori ca un erou!
Dup aceast rug minte, se gr bi s p r seasc odaia. M
251

apropiai de ie ire ca s-o urm resc din ochi. Dar m pomenii cu


evi de pu c ndreptate spre mine: cei doi paznici i
dou
f ceau datoria. Dac mai naintam un pas, desigur c m-ar fi
mpu cat sau poate c m-ar fi r nit numai, ca s nu pot merge
mai departe. La o evadare nici nu puteam visa; a fi e uat, f r
ndoial , cu att mai mult cu ct nici nu cuno team locurile.
M-am retras deci iar i n nchisoarea mea.
Ce-mi r mnea de f cut? n orice caz, cel mai bun lucru era
s a tept lini tit desf urarea evenimentelor i, la momentul
oportun, s ncerc efectul ce l-ar produce uvi a de p r. Mi-a
fost suficient privirea pe care am aruncat-o afar , ca s m
conving c orice gnd de fug ar fi curat nebunie. Citisem, ce-i
drept, multe despre a ez rile pueblo, dar nu v zusem nc nici
una. Ele sunt ridicate n scop de ap rare i, n ce prive te
construc ia lor, corespund n totul destina iei.
ndeob te, un pueblo e durat n golurile adnci ale
stncilor, din piatr tare i din c r mid . Cl dirile se compun
din mai multe caturi al c ror num r variaz dup specificul
locului. Etajul suprapus e zidit mai n untru, nct acoperi ul
celui inferior i alc tuie te un fel de platform . ntregul ofer
priveli tea unei piramide cu etaje, care, spre vrf, sunt din ce n
ce mai adnc s pate n stnc . Prin urmare, parterul este cel
mai ie it n afar i cel mai ntins, pe cnd etajele superioare se
ngusteaz mereu. Caturile acestea nu sunt legate laolalt , ca
la noi, prin trepte interioare; se ajunge la ele din exterior, pe
sc ri mobile, sprijinite de zid, care pot fi ndep rtate la nevoie.
Dac se apropie vreun du man, scara dispare i el nu va putea
s urce dect folosindu-se de o scar proprie; dar n acest caz,
va trebui s ia cu asalt fiecare etaj n parte, fiind expus focului
pe care l deschid ap r torii de pe platforma superioar , bine
ad posti i n fa a gloan elor inamice.
ntr-un asemenea pueblo-piramid m aflam eu i anume
dup aprecierea mea la etajul opt sau nou . Cum a fi
putut cobor ca s evadez de aici, cnd pe fiecare platform
252

vegheau indienii? Nu. Trebuia s r mn locului. M trntii,


a adar, pe pat i a teptai. Erau ceasuri grele, aproape
insuportabile; timpul nainta cu pa i de melc i se f cu aproape
amiaz , f r s fi intrat cineva la mine; se adevereau astfel
spusele fetei. n sfr it, auzii mi cndu-se afar c iva oameni.
Winnetou p trunse n odaie, nso it de cinci apa i. R m sei
culcat i, n aparen , nep s tor. M cercet cu ochi st ruitori
i rosti:
Old Shatterhand s -mi spun dac s-a f cut s n tos.
Nu de tot, r spunsei.
Dar precum aud, graiul i-a revenit?
Da.
i po i umbla?
Cred.
tii s no i?
Pu in.
Atunci e n regul ; va trebui s no i. Ai aflat n ce zi
fusese hot rt s ne revedem?
n ziua mor ii mele.
Ai re inut bine. Ziua a sosit. Scoal -te, vei fi legat.
Ar fi fost o copil rie s nu dau urmare ordinului. Aveam dea face cu ase indieni, care, f r prea mult dificultate, m-ar fi
luat pe sus. A fi fost n stare, nu-i vorb , s dobor pe unul sau
pe altul, dar astfel n-a fi reu it dect s -i nfurii i mai mult pe
camarazii lor. M ridicai deci din pat i ntinsei minile; mi leau legat n fa ; apoi mi-au pus curele la picioare, dar n a a
fel, nct s pot merge ncet i chiar s urc la nevoie cu pa i
m run i. Pe urm am fost scos afar , pe platform .
De aici ducea o scar la etajul imediat inferior; nu era o
scar de felul celor folosite la noi, ci un stlp gros de lemn cu
crest turi adnci alc tuind un fel de trepte. Trei apa i mi-o
luar nainte; a trebuit s -i urmez, ceea ce n pofida
curelelor nu-mi c dea peste m sur de greu; n spate veneau
ceilal i doi apa i. Am cobort astfel de la etaj la etaj. Pe fiecare
253

din platforme st teau femei i copii, m priveau curio i, t cu i,


cobornd apoi n urma noastr . Pn s ajungem deasupra
parterului, se alc tuise un convoi de cteva sute de persoane;
era publicul dornic s se desfete la spectacolul mor ii.
Nu gre isem n presupunerile mele; acest pueblo era situat
ntr-o vlcea ngust , lateral , care d dea n valea larg a lui
Rio Pecos. n direc ia aceea m duceau acum pe mine. Pecos
nu e un ru prea mare; n timpul verii i al toamnei apele sale
sunt i mai s race dect iarna i prim vara; are ns
i locuri
adnci, unde apa nu scade n nici un anotimp; acolo exist i o
vegeta ie abundent ierburi i copaci fapt care-i determin
pe indieni s se a eze n aceste locuri unde g sesc ntotdeauna
nutre pentru cai.
Priveli tea unui asemenea loc se ntindea naintea ochilor
mei. Albia rului era larg de aproximativ o jum tate de or de
mers; pe ambele maluri, la dreapta i la stnga noastr , cre tea
tuf ri
i p dure str b tut de paji ti verzi. Chiar n fa a
noastr p durea era t iat pe amndou malurile; nu m-am
ntrebat de ce, nu aveam timp s meditez. n locul unde
vlceaua pe care o traversasem r spundea n valea larg a
rului r s rea o f ie de nisip de vreo cinci sute de metri
l ime, ducnd n linie dreapt la ru i continund apoi pe
malul cel lalt; sem na cu o dung aurie tras perpendicular
peste valea verde. Pe aceast dung de nisip nu cre tea fir de
iarb , nici tuf , nici copac, cu excep ia unui cedru uria nfipt
n p mntul sterp i str juind malul opus. Datorit rezisten ei
lui, arborele nfruntase toate toanele naturii care croise de-a
curmezi ul v ii acea limb de nisip. Nu se afla chiar lng mal,
ci la oarecare distan
i fusese ales de Inciu Ciuna ca s joace
un anume rol n spectacolul de azi.
De partea ast lalt a rului domnea o vie mi care. Z rii mai
nti carul nostru cu boi, pe care apa ii l luaser ca prad .
Dincolo de dunga stearp de p mnt p teau caii kiowa ilor,
adu i ca pre al eliber rii din captivitate. Acolo se n l au
254

corturile i erau expuse feluritele arme, intrnd, de asemenea,


n pre ul r scump r rii. Se afla acolo i Inciu Ciuna mpreun
cu oamenii care aveau s calculeze valoarea tuturor lucrurilor
aduse de kiowa i. Tangua era cu ei; fusese eliberat i dnsul
mpreun cu r zboinicii s i. O scurt privire asupra acestei
mul imi mbr cate n ve minte fantastice, predominant ro ii,
mi v di prezen a unui num r de minimum ase sute de apa i.
V znd c ne apropiem, se adunar
i formar repede mai
multe iruri dispuse ntr-un semicerc larg n jurul carului cu
boi spre care eram condus. Li se al turar i kiowa ii.
Odat ajuns, i v zui pe Sam Hawkens, pe Stone i pe
Parker lega i fedele , ns nu de car, ci de ni te stlpi nfip i
adnc n p mnt. Un al patrulea stlp i a tepta victima; aici
m legar pe mine. A adar, ace tia erau stlpii de tortur , la
care urma s ne ncheiem via a n mod jalnic, n chinuri i
batjocuri! Stlpii se n irau pe un singur rnd, la intervale mici,
n a a fel nct s putem comunica ntre noi. Dup mine venea
Sam, apoi Stone i Parker. Prin preajm z ceau numeroase
leg turi de vreascuri. Urmau s fie adunate la picioarele
noastre i aprinse ca s ardem n vlv t ile focului, dup ce
vom fi trecut prin celelalte torturi.
Prietenii mei nu p reau s
se fi chinuit n timpul
prizonieratului; ar tau bine hr ni i, numai c nu d deau
semne de voio ie.
Ah, sir, iat -v i pe dumneavoastr ! m ntmpina Sam.
E o tevatur jalnic , nespus de jalnic , la care au de gnd s
ne supun . Nu cred s rezist m. Din asemenea chinuri cu greu
se poate sc pa. i, n plus, se preg tesc s ne i frig , dac nu
m -n el. Ce spune i de afacerea asta, sir?
Ai vreo n dejde de salvare, Sam?
Nu v d cine-ar putea s ne smulg de-aici. Mi-am
fr mntat mintea s pt mni de-a rndul, dar n-am g sit nici o
solu ie. Am z cut pe ntuneric, ntr-o v g un de piatr
i pe
deasupra lega i cobz
i cu paznici njur. Cum s scapi n
255

asemenea condi ii?! Dar dumneavoastr cum a i dus-o?


Foarte bine!
Cred i eu; vi se cite te pe fa . V-au ndopat cum se
ndoap gscanii pentru Sfntul Martin. i cu limba cum sta i?
Bini or. Precum auzi, pot vorbi; umfl tura, ct mai este,
va trece i ea curnd.
Sunt convins! Dr gu a de ea va fi ast zi radical
vindecat ; nici urm
nu va r mne. Dar nici din Old
Shatterhand nu se va alege dect un pumn de cenu . i
totu i, chiar dac nu v d vreo salvare, nu m prea simt ca n
pragul mor ii. M crede i ori nu, dar nici m car nu mi-e team ,
nici nu m fr mnt. M simt ca i cum indienii tia nu ne-ar
vrea r ul, ca i cum de undeva, pe nea teptate, ar trebui s
apar un salvator.
Posibil! Nici eu nu mi-am pierdut speran a. A pune
chiar r m ag c , desear , la cap tul acestei zile tragice, ne
vom g si ntr-o foarte bun dispozi ie.
Asemenea vorb
nu poate ie i dect din gura
dumneavoastr , pentru c sunte i un greenhorn des vr it.
Auzi, ntr-o foarte bun dispozi ie! Prostii! Nici nu m gndesc
la una foarte bun . I-a mul umi Domnului dac desear ma sim i barem ntr-un oarecare fel.
i-am repetat de attea ori i i-am dovedit c greenhornii de soiul meu sunt cu totul altfel de indivizi dect ai vo tri.
A a? i la urma urmei ce vre i s spune i? Parc folosi i
un ton ciudat. A i g sit vreo idee potrivit ?
Da.
Cnd? Care?
n seara cnd Winnetou i tat l s u au fugit din
prizonierat.
Va s zic atunci? Nici o scofal ! Ideea de atunci nu mai
poate folosi ast zi; doar nu avea i cum s prevede i c vom fi
caza i aici, la apa i, n ni te condi ii att de agreabile. i cum i
zice, m rog, ideii dumneavoastr ?
256

uvi a de p r.
uvi a de p r? repet Sam uluit. Ia spune i-mi, sir, cum
sta i cu mansarda? Ave i cumva un cuib de oareci n cap?
Nu cred.
Atunci ce-mi veni i cu uvi a de p r? V-a oferit vreo
iubit de pe vremuri cosi a ei i vre i s le-o face i cadou
apa ilor?
Dimpotriv , e de la un b rbat.
M privi ca i cum s-ar fi ndoit de s n tatea mea psihic
i, cl tinnd din cap, zise:
Asculta i-m , scumpe sir, v lipse te o doag . Rana de la
cap trebuie s fi l sat urme. Probabil c uvi a de p r o purta i
n creier, nu n buzunar. Eu, unul, nu pricep cum un smoc de
p r ne-ar putea salva de stlpii tia.
Hm! Vezi c ideea apar ine unui greenhorn i trebuie s
a tept m n lini te pn s - i dovedeasc valoarea. Iar n ce
prive te stlpii, te asigur c cel pu in eu unul n-am s r mn
ve nic legat.
Fire te! Dup ce ajunge i cenu , nu v mai ine nimeni
legat de stlp.
Pshaw! mi vor da drumul nc nainte de a ncepe
tortura.
Z u? i pe ce v bizui i?
M vor pune s not.
S nota i? ntreb el, aruncndu-mi iar i o privire cu
coada ochiului, ca un psihiatru pacientului s u.
Da, s not. i asta nu se poate dac e ti legat de stlp.
Trebuie, deci, s -mi redea libertatea de mi care.
La naiba! Cine v-a informat?
Winnetou.
i cnd o s nota i?
De bun seam azi, chiar ndat .
Good luck! Dac v-a spus-o nsu i Winnetou, nseamn
c mije te printre nori o raz de soare. Pesemne c va trebui s
257

v cuceri i dreptul la via .


A a cred.
Atunci vor proceda la fel i cu noi; nu-mi nchipui s fac
o excep ie cu dumneavoastr . Deci, situa ia nu e chiar att de
desperat cum credeam.
Sunt de aceea i p rere. Probabil c ne vom putea salva.
Oho! Nu v face i iluzii prea mari! Dac e vorba s ne
cucerim libertatea, ne vor pune la ncerc ri din cele mai grele.
Cunosc ns
i cazuri cnd unii prizonieri s-au salvat n felul
acesta. ti i s nota i, sir?
Da.
Bine?
Suficient ca s nu-mi fie fric de nici un indian.
tia noat ca
V previn nc o dat : nu v face i iluzii!
oarecii de ap , ca pe tii!
i eu ca vidra, care prinde pe tii i-i m nnc .
Prea v l uda i!
Deloc. notul a fost unul din sporturile mele preferate.
tii ce se cheam a c lca apa?
Am auzit.
tii i cum se procedeaz ?
Nu, n-am v zut niciodat .
Atunci e posibil s vezi chiar azi. Dac mi se d ocazia
s -mi salvez via a not, aproape c nu m ndoiesc de reu it .
V urez din inim , sir! S sper m c ni se ofer
i nou
asemenea prilej. Ar fi, oricum, mai bine dect s r mnem
ag a i de stlp. Prefer s cad n lupt , dect s fiu chinuit
pn la moarte.
Nimeni nu ne mpiedic s vorbim: Winnetou nu ne lua n
seam ; discuta cu tat l s u i cu Tangua; iar r zboinicii care
m conduser pn aici men ineau ordinea mul imii rnduite
n semicerc.
n fa
edeau copiii, iar n spatele lor fe ele i femeile;
printre ele i N o-ci, care i lua rareori privirea de la mine.
258

Veneau la rnd b ie andrii i apoi r zboinicii adul i. Cnd Sam


ultimele cuvinte, ordinea devenise perfect . Inciupronun
Ciuna, care se afla lng Winnetou i Tangua n untrul
semicercului, i n l
capul i rosti cu glasul tare, nct
auzeam fiece cuvnt:
Fra ii mei ro ii, surori, copii i chiar voi, b rba i din
tribul Kiowa, lua i seama la ceea ce v spun!
F cu o pauz
i, constatnd c
aten ia tuturor era
ndreptat asupra lui, continu :
Fe ele palide sunt du manii oamenilor ro ii; se afl
rareori printre ei cte unul ai c rui ochi s ne priveasc
limpede i cu prietenie. Cel mai nobil dintre ace ti pu ini a
venit cndva ncoace, la poporul apa ilor, ca s -i fie prieten i
p rinte. Noi i-am dat numele de Klekih-Petra, p rintele alb.
Fra ii i surorile mele l-au cunoscut i l-au iubit. S
m rturiseasc deschis aici!
Howgh! r sun ca un cor solemn.
C petenia i relu discursul:
Klekih-Petra a fost nv
torul nostru n toate cte nu le
tiam, dar care ne sunt de folos i bine venite; ne-a vorbit i de
credin a albilor i de Marele Spirit care i na te i i vegheaz pe
to i oamenii. Acest Mare Spirit a poruncit ca ro ii i albii s fie
fra i i s se iubeasc . Dar i-au mplinit oare albii voin a? Neau adus oare dragoste? Nu! Fra ii i surorile mele s
m rturiseasc !
Howgh! r sun din nou.
Au venit, de fapt, ca s ne prade avutul, s ne jefuiasc .
Ei pot s-o fac , pentru c sunt mai tari ca noi. Acolo unde
alt dat p teau bizonii i mustangii, ei au ridicat ora e i
zid rii de unde pornesc toate relele n care ne zbatem. Pe unde
vna alt dat omul ro u, str b tnd codrul str vechi i
c l rind prin savan , gone te ast zi calul de foc i trage dup
el sumedenie de care uria e, pline cu du mani trimi i s ne
ucid . i dac omul ro u fuge din calea lui i se retrage s
259

fl mnzeasc i s moar n pace pe locurile ce i-au mai r mas,


i-l
nu trece mult i iar i l calc fe ele palide, l alung
h ituiesc pentru a croi calului de foc alte drumuri pe glia
noastr str mo easc . Am ntlnit asemenea fe e palide i leam vorbit pa nic. Le-am spus c ara e a noastr i nu a lor. Nau avut cum s nege i au trebuit s recunoasc . Dar cnd leam cerut s se ntoarc acas i s renun e de bun voie a mai
deschide drum calului de foc pe ima urile noastre, nu ne-au
ascultat i l-au ucis pe Klekih-Petra, omul iubit i cinstit de
noi. Fra ii i surorile mele s nt reasc cele spuse!
Howgh! r sun iar i, ntr-un glas, confirmarea.
Am adus aici trupul s u nensufle it i l-am p strat pn
n ziua r zbun rii. Klekih-Petra va fi nmormntat i, mpreun
cu el, vom ngropa pe uciga . De asemenea, i-am prins i pe
aceia care se aflau cu uciga ul cnd a s vr it crima. Ei sunt
prietenii lui i ne-au dat pe mna kiowa ilor. Dar t g duiesc
fapta lor mr av . Orice alt neam de oameni ro ii, cunoscnd
faptele tiute de noi, ar osndi pe loc aceste fe e palide la
moarte chinuitoare. Noi ns vrem s urm m sfaturile lui
Klekih Petra i s fim judec tori drep i. Cum ei nu vor s - i
recunoasc vina i sus in c nu ne-au fost du mani, haide s -i
ascult m i le hot rm pe urm soarta. Fra ii i surorile mele
s dea dezlegarea cuvenit !
Howgh! se n l de jur mprejur aprobarea.
Auzi i, sir? Sun a bine! mi opti Sam. Dac vor s ne
asculte, nseamn c nu st m chiar att de prost. Sper s -i
putem convinge de nevinov ia noastr . Am s -i l muresc i ne
vor da drumul.
Afl , drag Sam, c nu vei reu i, i-am r spuns.
Nu? i din care motiv? N-oi fi eu bun de gur ?
O, nicidecum! Cred c - i turuie gura nc din leag n; dar
iat -ne de ase s pt mni prizonieri i n tot r stimpul acesta
n-ai izbutit s le schimbi p rerea despre noi.
Dar nici dumneavoastr , sir!
260

Fire te c nu. nti de toate, n-am putut vorbi i pe


urm , cnd s mi c i eu limba, nici un indian nu s-a mai
apropiat de mine. Vei recunoa te c n-a fost chip nici s ncerc
o pledoarie n fa a vreunuia din efi.
Nici s nu ncerca i!
De ce?
Fiindc n-o s ias nimic. Sunte i un greenhorn prea naiv
n asemenea chestiuni; o s ne nfunda i i mai r u. Ce-i drept,
dispune i de ni te mu chi grozavi, dar
tia nu ne folosesc n
cazul de fa . Aici e nevoie, n primul rnd, de experien , de
agerime a min ii, de iretenie, adic de o seam de nsu iri care
v lipsesc. n fond, n-ave i nici o vin : a a v-a f cut natura. Dar
tocmai de aceea zic s nu v amesteca i. L sa i ap rarea n
seama noastr .
Atunci, drag Sam, nu-mi r mne dect s - i urez mai
mult succes ca pn acum!
Nici o grij ; ve i auzi cu urechile proprii ct de bine o
ntorc.
Dialogul s-a desf urat nestingherit; audierea noastr nc
nu ncepuse. Inciu-Ciuna i Winnetou se ntre ineau pe optite
cu Tangua, cercetndu-ne din cnd n cnd cu privirea.
Discutau, a adar, despre noi. Ochii celor doi efi ai apa ilor se
ntunecau treptat, se aspreau, n timp ce nf i area i gesturile
kiowa ului tr dau st ruin a sa evident de a-i convinge pe
interlocutori de vinov ia noastr . Cine tie ce minciuni
ndruga pentru a ne duce la pierzanie! n sfr it, se apropiar
de noi. Apa ii se oprir la dreapta noastr , iar Tangua se post
lng mine, n stnga. Cu voce tare, ca toat lumea s -l aud ,
Inciu Ciuna ni se adres :
A i n eles ce-am spus adineauri. M rturisi i adev rul i
pe urm ap ra i-v . R spunde i la ntreb rile mele. Face i parte
dintre oamenii albi care au lucrat la m sur tori pentru calul de
foc?
Da, se gr bi Sam s confirme. ns trebuie s tii c noi
261

tia trei n-am f cut m sur tori, ci am fost trimi i pentru


gard . Iar n ce-l prive te pe al patrulea, pe Old Shatterhand,
cum i se mai spune...
Taci! l ntrerupse c petenia. S r spunzi numai la
ntreb rile mele i s nu sco i o vorb de prisos! Altminteri, pun
s te biciuiasc pn - i plesne te pielea! Prin urmare, face i
parte dintre acei albi? Scurt: da sau nu?
Da! rosti Sam, scurt, pentru a sc pa de bici.
Old Shatterhand a lucrat i el la m sur tori?
Da.
i voi f cea i de straj ?
Da.
nseamn c sunte i i mai r i; cine i ap r pe ho i i pe
tlhari, acela merit pedeaps ndoit . Uciga ul Ratller e de-al
vostru?
Da, ns trebuie s tii c nu i-am fost prieteni...
Taci, cine! l repezi Inciu-Ciuna. mi r spunzi la
ntrebare, nimic mai mult. Cuno ti legile vestului s lbatic?
Da.
Cum se pedepsesc ho ii de cai?
Cu moartea.
Ce e mai de pre : un cal, sau p mntul cel mare al
apa ilor?
Sam t cu, pentru a nu- i pronun a el nsu i sentin a de
moarte.
Vorbe te, c de nu, te biciuiesc pn la snge!
Atunci m run elul, curajosul Sam mri:
N-ai dect! Love te! Sam Hawkens nu e omul care s
vorbeasc silit!
Auzindu-l, mi ntorsei fa a spre el i-l rugai:
Vorbe te, Sam. E mai bine pentru noi!
Well, mi r spunse, dac dori i, voi accepta s vorbesc,
de i ar trebui s tac.
Spune, ce-i mai important: un cal, sau p mntul nostru?
262

P mntul.
Prin urmare, unul care fur p mnt merit mai curnd
moartea dect ho ul de cai. Iar voi tocmai asta vre i: s ne
fura i p mntul. Pe deasupra, mai sunte i
i tovar ii
tic losului care l-a omort pe Klekih-Petra. Aceasta n spre te
pedeapsa. Ca ho i de p mnt a i fi fost uci i f r cazne; dar ca
uciga i, ve i fi schingiui i la stlpul caznelor pn ve i muri.
Totu i n-am ncheiat nc
irul ispr vilor voastre. Ne-a i dat
sau nu pe minile du manilor no tri kiowa i?
Nu!
Min i!
Spun adev rul!
N-ai venit tu dup
noi c lare, mpreun
cu Old
Shatterhand, dup ce v-am p r sit?
Da.
Iat dovada sigur a du m niei!
Ba nu-i a a. Voi ne-a i amenin at i, dup toate regulile
de aici, din vestul s lbatic, trebuia s ne ncredin m c nu va i ascuns prin apropiere. A i fi putut s v ascunde i i s
deschide i focul asupra noastr . Numai de aceea v-am urm rit.
De ce nu ai f cut-o singur? De ce l-ai luat i pe Old
Shatterhand?
Ca s -l nv cum se citesc urmele; dnsul e abia ucenic.
Dac dorin ele v erau att de pa nice i nu ne-a i
urm rit dect din prevedere, atunci de ce i-a i chemat n ajutor
pe kiowa i?
Pentru c am v zut c ai luat-o repede nainte. Voiai s i aduci r zboinicii i s ne ataci.
i avea i mare nevoie de ajutorul kiowa ilor?
Fire te.
Alt cale nu g sea i?
Nu.
Iar i min i! N-avea i dect s v supune i poruncii mele,
s p r si i locul i a i fi sc pat teferi.
263

Nu puteam pleca nainte s fi terminat lucrul.


A a, va s zic , voia i s duce i furtul pn la cap t, de i
v-am prevenit. Pentru asta i-a i chemat n ajutor pe kiowa i.
Dar cine i atta pe du mani mpotriva noastr dovede te c i
el ni-e du man, deci trebuie ucis. Iat nc un temei ca s v
condamn m la moarte! Dar nici m car nu a i l sat pe seama
kiowa ilor ca ei singuri s ne atace i s ne biruie; i-a i sprijinit
i voi. Recuno ti?
N-am vrut dect s mpiedic m v rsarea de snge.
i rzi de mine? Nu ne-ai ie it tu nainte la ntoarcerea
noastr ?
Da.
i nu ne-ai iscodit?
Da.
i n-ai stat toat noaptea n preajma noastr ? Da ori ba?
A a e.
Nu ai condus tu fe ele palide pn la ru, ademenindune acolo? Nu i-ai ascuns pe kiowa i n p dure ca s poat s ri
apoi asupra noastr ?
E adev rat, ns trebuia...
Taci! Vreau un r spuns scurt, nu p l vr geli. Ne-a i
atras ntr-o curs ? Al cui a fost vicle ugul?
Al meu.
De ast dat ai spus adev rul. Unii de-ai no tri au fost
r ni i, al ii omor i, restul prin i. i totul din pricina voastr .
Sngele v rsat v dovede te vinov ia. Iat nc un temei ca s
fi i da i mor ii.
n planul meu era...
ine- i gura! Nu te-am ntrebat nimic. Marele i bunul
Spirit ne-a trimis un salvator ne tiut i nev zut. Eu i fiul meu
Winnetou am fost elibera i. Ne-am furi at pn la caii no tri,
dar nu am luat dect doi, ct ne trebuia. Restul i-am l sat
acolo fra ilor no tri prizonieri pentru ca, dup ce-i vom fi scos
n libertate, s se foloseasc de ei. Am pornit n goan , ca s ne
264

adun m r zboinicii
i s -i zdrobim pe kiowa i. Le
descoperiser m urmele, de aceea ne-am putut ntoarce chiar a
doua zi s t b rm asupra du manului. A curs iar i mult
snge; num r m n total aisprezece mor i, f r a mai socoti
chinul r ni ilor. A adar, nc un temei ca s fi i omor i. S nu
v a tepta i nici la iertare, nici la mil i...
Nu cerem iertare, ci dreptate! l ntrerupse Sam. Pot s ...
N-ai de gnd s taci odat , cine? i-o t ie Inciu-Ciuna
mnios. S vorbe ti numai cnd te ntreb. De altfel, am
terminat cu tine i cu voi to i. Dar pentru c vorbe ti de
dreptate, nu ve i fi osndi i numai dup spusele tale; am s v
i un martor. Tangua, c petenia kiowa ilor, s
aduc
binevoiasc a- i n l a glasul i s depun m rturie. Sunt
aceste fe e palide prietenii no tri?
Nu, r spunse kiowa ul, pe chipul c ruia se citea clar
satisfac ia c lucrurile iau o ntors tur att de primejdioas
pentru noi.
Au vrut albii s ne cru e?
Nu. M-au a at mpotriva voastr , m-au ndemnat s nu
avem mil de voi i s v ucidem pe to i.
Acest neadev r m scoase pur i simplu din s rite i m
f cu s renun la t cerea mea. i strigai n obraz:
Ceea ce spui e o minciun att de mare i de sfruntat ,
nct, de-a avea o singur mn liber , te-a face una cu
p mntul!
Cine mpu it! url Tangua. Ba eu am s te fac!
Ridic pumnul, gata s loveasc . I-am r spuns:
Love te, dac nu i-e ru ine s dai ntr-un om care nu se
poate ap ra! Voi vorbi i de ascultare i de dreptate? Asta
nseamn a fi ascultat? Asta se cheam dreptate, cnd nu ai
voie s roste ti ceea ce ai de spus? Pas mite avem dreptul s
ne ap r m? Cum adic s-o facem? Sub amenin area de a fi
biciui i pn la snge dac scoatem un singur cuvnt n plus
fa
de ceea ce vre i s auzi i? Inciu-Ciuna se poart ca un
265

judec tor nedrept. Ne pune ntreb ri i ne sile te s d m


r spunsuri care ne-ar duce la pieire; alte r spunsuri nu ne
ng duie. Cnd vrem s l murim adev rul, ne ntrerupe, ne
interzice ap rarea, ne amenin
cu b taia. Nu ne trebuie
asemenea ascultare i dreptate. Mai bine schingiui i-ne, c tot
v-a i preg tit pentru asta! Nu ve i stoarce din noi nici un
geam t de durere!
Iuf, iuf! r sun cu admira ie un glas de femeie. Era sora
lui Winnetou.
Iuf, iuf, iuf! repetar , ca un ecou, mul i dintre apa i.
Curajul le impune indienilor; ei l admir chiar i la
du mani; de aci exclama iile pe care le auzeam. Continuai:
ntlnindu-i ntia oar pe Inciu-Ciuna i pe Winnetou,
inima mi spunea c sunt oameni viteji i drep i, pe care i-a
putea stima i iubi. M-am n elat. Nu sunt cu nimic mai buni
dect ceilal i, de vreme ce dau ascultare unui mincinos i nu
vor s aud adev rul. Sam Hawkens s-a l sat intimidat, dar
mie nici nu-mi pas de amenin rile voastre; dispre uiesc pe
oricine dac - i bate joc de prizonieri, profitnd de faptul c nu
se pot ap ra. De-a fi liber, v-a vorbi cu totul altfel!
Cine, m faci pe mine mincinos? strig Tangua. i
zdrobesc oasele!
inea pu ca n mn . O ntoarse cu patul spre mine i d du
s m loveasc , dar Winnetou s ri la el:
C petenia kiowa ilor s fac bine i s stea lini tit! Old
Shatterhand a vorbit foarte ndr zne , dar cu o parte din
vorbele lui sunt i eu de acord. Inciu-Ciuna, p rintele meu,
eful apa ilor, s -i dea cuvntul ca s termine ce are de spus!
Tangua fu nevoit s se potoleasc , iar Inciu-Ciuna hot r s
satisfac dorin a fiului s u. Se apropie de mine i-mi zise:
Old Shatterhand e ca o pas re de prad care mai love te
cu ciocul i dup ce-a fost prins . Nu l-ai dobort tu n dou
rnduri pe Winnetou? Nu m-ai n ucit i pe mine cu pumnul
t u?
266

i crezi c am f cut-o de bun voie? Oare n-am fost silit


s lovesc?
Silit?! f cu el mirat.
Da. Am vrut s ne pred m f r nici o v rsare de snge,
dar r zboinicii vo tri nici n-au stat s ne asculte. S-au n pustit
asupra noastr i ne-au obligat la ap rare. i, totu i, ntreab -i
dac i-am r nit m car, de i i puteam ucide. Am preferat s ne
retragem, s fugim din calea lor, dect s lovim. Pe urm ai
venit tu i m-ai atacat, f r s dai ascultare vorbelor mele. A
trebuit s m ap r i a fi putut s te tai cu cu itul sau s te
mpu c, dar n-am f cut dect s te ame esc cu pumnul, fiindc
i sunt prieten i voiam s te cru . Atunci a ap rut Tangua,
c petenia kiowa ilor; s-a repezit s - i jupoaie capul. Pentru c
l-am mpiedicat, a t b rt pe mine, dar l-am nvins. i-am
cru at via a astfel i scalpul. Apoi...
Javra blestemat ! Spune la minciuni ca i cnd ar avea o
sut de limbi diferite n gur ! tun Tangua furios.
E ti sigur c minte? l ntreb Winnetou.
Da! Fratele meu ro u cred c nu se ndoie te de spusele
mele!
Chiar atunci am sosit i eu, l muri Winnetou. Tu z ceai
la p mnt, al turi de tat l meu.
sta-i adev rul. Old
Shatterhand s continue!
A adar, l doborsem pe Tangua pentru a-l salva pe
Inciu-Ciuna. Atunci a sosit Winnetou. Nu-l observasem i
dnsul m lovi cu patul pu tii; ns nu m nimeri n cap. Apoi,
cu cu itul, mi str punse gura i limba. Nu mai puteam vorbi,
altminteri i-a fi spus c mi-e drag, c vreau s -i fiu prieten i
frate. Eram r nit. Bra ul mi atrna ca mort. Totu i, am reu it
s -l dobor. Z cea, ca i Inciu-Ciuna, sub ochii mei. A fi putut
s -i ucid pe amndoi. Am f cut-o, oare?
Ai fi f cut-o, interveni Inciu-Ciuna, dar un r zboinic deal nostru te-a dobort cu patul pu tii.
Nu, n-a fi ucis. Oare aceste trei fe e palide, care se
267

g sesc lng mine, nu vi s-au predat de bun voie? S-ar fi


predat ei, oare, dac v socoteau du mani?
Nu mai aveau ncotro. Au v zut ca nu e sc pare i au
g sit c e mai cuminte s se predea. Recunosc c n cuvntul
t u pare a fi ceva demn de crezare; dar cnd l-ai dobort prima
dat pe fiul meu Winnetou, atunci nimeni nu te-a silit.
Ba da.
Cine?
Sim ul meu de prevedere. Voi sunte i r zboinici foarte
viteji; cu siguran c v-a i fi ap rat i a i fi fost r ni i sau chiar
uci i. Am vrut s mpiedic m aceasta. De aceea l-am scos din
lupt pe Winnetou, iar pe tine au t b rt ace ti prieteni albi.
Sper c vei crede acum n vorbele mele.
Minciuni, nimic dect minciuni! se amestec Tangua. Eu
tocmai m apropiam cnd te-a dobort la p mnt. Nu eu, ci el
a vrut s te scalpeze. M-am repezit s -l opresc, dar am c zut
sub pumnul lui n care locuie te parc Marele Spirit al r ului,
c ci nimeni nu-i poate ine piept, nici cel mai puternic dintre
oameni.
M ntorsei din nou spre Tangua i rostii hot rt:
Da, n fa a pumnului meu nu rezist nimeni. Totu i, nu-l
folosesc dect pentru a nu v rsa snge de om. Pe tine, ns ,
dac va mai fi s ne nfrunt m, n-am s te n ucesc cu pumnul,
ci am s te mpu c. N-o s te mai alegi cu o simpl ame eal .
ine minte ce- i spun!
Tu s te nfrun i cu mine?! rse el batjocoritor. Ai s arzi
i- i vom mpr tia cenu a n toate vnturile!
Asta s i-o sco i din cap! Voi fi liber mai curnd dect i
nchipui i atunci am s - i cer socoteal .
Pot s i-o dau de pe acum. A vrea ca vorbele tale s se
mplineasc . M-a bate bucuros cu tine, ca s te fac praf i
pulbere.
Inciu-Ciuna puse cap t acestui intermezzo:
Old Shatterhand e prea ncrez tor n sine dac - i
268

nchipuie c va fi iar i slobod. S se gndeasc la cte


nvinuiri i stau mpotriv ; chiar dac renun m la vreuna, nc
nu nseamn c soarta lui se schimb . El sus ine o seam de
lucruri, dar nu aduce nici un fel de dovezi n sprijinul lor.
Nu l-am dobort eu pe Rattler cnd a tras asupra lui
Winnetou i glon ul l-a nimerit pe Klekih-Petra? Nici asta nu e
o dovad ?
Nu. Ai f cut-o, poate, din alte pricini. Mai ai ceva de
spus?
Deocamdat , nimic... Vom vedea mai trziu.
Vorbe te, c ci pe urm n-ai s mai po i!
Nu, acum nu vorbesc. Dar mai pe urm v ve i deschide
urechile, c ci Old Shatterhand nu e omul ale c rui vorbe s nu
fie luate n seam . Deocamdat p strez t cerea; sunt curios s
aud ce sentin ve i pronun a mpotriva noastr .
Inciu-Ciuna mi ntoarse spatele i f cu un semn. C iva
r zboinici ie ir
din semicerc i, mpreun
cu cele trei
c petenii, se a ezar la sfat. Tangua i d dea, fire te, toat
silin a ca s -i determine la cel mai greu verdict. ntre timp, mai
putur m schimba ntre noi cteva cuvinte.
Sunt curios ce mai pun la cale, vorbi Dick Stone. n tot
cazul, nimic bun.
Ne vor frnge oasele, desigur, ntregi Will Parker.
Cred i eu! nt ri Sam Hawkens.
tia nici nu viseaz c
le-am putea face bucata! De altfel, sir, n-a i pledat r u! M
i
miram de Inciu-Ciuna.
De ce?
C v-a l sat s tr nc ni i atta. Mie mi-a nchis gura de
la bun nceput.
Crezi, ntr-adev r, c am tr nc nit, Sam?
Oho!
Mul umesc de compliment!
Eu numesc tr nc neal orice discurs f r rezultat, dac
nu m -n el. i rezultatul e nul, ca i al str duin elor mele, de
269

altfel.
Sunt de alt p rere.
M rog, dar f r temei.
Ba cu foarte mult temei. Winnetou mi-a vorbit de
ncercarea cu notul; era un lucru hot rt. De aceea cred c
interogatoriul a fost numai formal att de aspru, pentru a ne
b ga n sperie i. Sentin a, ns , va fi mai blnd .
Sir, nu mai umbla i cu fantezii! Trage i chiar n dejde s
vi se ofere ocazia de a sc pa not?
Da.
Ridicol, absolut ridicol! Desigur, dac asta e hot rrea,
v vor pune s nota i; dar ti i i ncotro?
Ei?
n gura mor ii, na! Cnd ve i fi dus dintre vii, aminti i-v
de vorbele mele, hi-hi-hi-hi!
Omule ul acesta ciudat reu ea, chiar ntr-o asemenea
situa ie grav , s fac glume ndoielnice i s chicoteasc . Dar
veselia lui nu dur mult, c ci sfatul apa ilor lu sfr it;
r zboinicii care participaser la consf tuire se retraser n
semicerc, iar Inciu-Ciuna pronun cu voce tare sentin a:
R zboinici ai apa ilor i ai kiowa ilor, asculta i hot rrea
ce am luat n leg tur cu aceste patru fe e palide, prizonierii
no tri! n Sfatul b trnilor ne-am fost n eles mai dinainte s -i
mn m n ap , s -i l s m s se zbat
i apoi s -i ardem. Dar
Old Shatterhand, cel mai tn r dintre ei, a rostit cuvinte din
care a r zb tut pe alocuri n elepciunea b trneasc . De i ar
merita moartea, se pare totu i c nu ne-au purtat gnduri
chiar att de rele cum b nuisem. Iat de ce n-am r mas la
hot rrea noastr ; vom l sa ca Marele Spirit s judece ntre noi
i ei.
T cu o clip , desigur, pentru a spori ncordarea asisten ei.
Sam profit de ocazie, strecurndu-mi observa ia sa:
Mii de tr snete! Devine interesant, ct se poate de
interesant! ti i, sir, ce vrea s spun ?
270

B nuiesc.
Ei?
O lupt n doi. O judecat divin , cum s-ar zice. Am
ghicit?
A a e. n orice caz, e vorba de un duel. Dar ntre cine i
cine? Sunt grozav de curios!
eful apa ilor i relu discursul:
Acela pe care l cheam Old Shatterhand pare a fi cel mai
de seam dintre ei; vom pune a adar hot rrea n minile lui.
Iar din partea noastr vom alege, de asemenea, pe cel mai mare
n rang. Acela sunt chiar eu, Inciu-Ciuna, c petenia apa ilor.
i el! opti Sam agitat la
Auzi, drace! Dumneavoastr
culme.
Iuf, iuf, iuf! se auzir exclama ii de mirare din rndurile
indienilor.
Erau surprin i c nsu i Inciu-Ciuna se oferea s lupte. Sar fi putut sustrage primejdiei care, desigur, l pndea i pe el;
ar fi putut ns rcina pe un altul. De altfel, eful apa ilor se i
gr bi s explice:
Inciu-Ciuna i Winnetou au fost atin i n faima lor fiind
dobor i de Old Shatterhand dintr-o singur lovitur de pumn.
Trebuie tears ru inea; de aceea unul din noi va lupta cu
aceast fa palid . Winnetou se cade s renun e, pentru c eu
sunt mai n vrst
i am rangul cel mai nalt. Fiul meu
consimte. Ucigndu-l pe Old Shatterhand, voi sp la i onoarea
lui o dat cu a mea.
F cu o pauz nou .
Bucura i-v , sir! mi opti Sam. Oricum, ve i muri mai
u or dect mine. A i vrut s -l cru a i i acum, n tot cazul, ve i
disp rea de pe fa a p mntului!
Asta r mne de v zut.
Nu mai am ce vedea. tiu de pe acum. V nchipui i c
ve i lupta cu arme egale!
Nu-mi fac iluzii.
271

Well! n asemenea cazuri se stabilesc condi ii prin care


albul e dinainte sortit pieirii. Dac pe undeva, cndva, scap
vreunul cu via , atunci e o excep ie care nt re te regula. Fi i
atent!
Inciu-Ciuna relu explica iile:
l vom dezlega pe Old Shatterhand; dnsul va cobor n
ap
i va trebui s treac rul not. Arm n-o s -i d m. Eu l
urmez avnd cu mine drept arm numai tomahawkul. Dac
Old Shatterhand ajunge viu pe cel lalt mal, adic la cedrul din
lumini ul de colo, atunci e salvat i tovar ii lui vor fi elibera i.
Se vor putea duce ori ncotro doresc. n schimb, dac l ucid
nainte de a fi ajuns la int , atunci i ceilal i sunt meni i
mor ii, dar f r cazne, f r a fi ar i, ci prin mpu care. To i
r zboinicii aci de fa s arate c au n eles cuvintele mele i s
le nt reasc .
Howgh! veni r spunsul ca dintr-un singur glas.
V pute i lesne imagina n ce agita ie ne aflam, nu att eu,
ct Sam, Dick i Will. Cu vocea sugrumat , Hawkens spuse:
Vulpoii
tia de apa i au ntors-o bine. Pentru c v in
drept cel mai grozav dintre noi, poftim la not! E absurd! Nu de
alta, dar sunte i un greenhorn! S m lase pe mine! S le ar t
eu cum umbl Sam Hawkens prin ap ca p str vii. Dar a a?
Fi i atent la ceea ce v spun, sir: via a noastr depinde de
dumneavoastr ! Dac pierde i partida i va fi s murim, atunci
pe cuvntul meu c nu v mai vorbesc n vecii-vecilor, dac nu
m -n el!
Nu- i face griji, b trne Sam! l-am lini tit. Voi face tot cemi st n putin . Contrar p rerii dumitale, cred c apa ii n-au
f cut o alegere proast . Sunt sigur c mie mi va veni mai u or
s v salvez dect i-ar veni dumitale.
S sper m! A adar, pe via
i pe moarte! Nu cumva s -l
cru a i pe Inciu-Ciuna! Nici s nu v treac prin cap asemenea
idee!
Vom vedea!
272

sta nu-i un r spuns; aici nu e nimic de v zut. Dac -l


cru a i, sunte i pierdut i ne ducem cu to ii dracului. Nu cumva
v bizui i pe pumnul dumneavoastr ?
Da!
N-are nici o valoare, e absolut inutil! Nu ve i ajunge s v
lupta i corp la corp.
Dimpotriv , sunt convins c vom ajunge.
Nici gnd!
P i, atunci cum va ncerca s m omoare?
Cu tomahawkul, fire te. ti i doar c arma asta e bun
i la
nu numai n lupta de aproape; e la fel de primejdioas
distan ; indienii sunt att de pricepu i n mnuirea ei, nct,
aruncnd-o de la o sut de pa i, i zboar vrful degetului.
Inciu-Ciuna n-o s v toace cu securea; o va azvrli dup
dumneavoastr
i din prima arunc tur ve i fi lichidat. V rog
s m crede i; orict de bun not tor a i fi, nu ve i ajunge teaf r
la mal. Chiar n timpul notului v va tr sni cu tomahawkul n
cap, sau mai curnd n ceaf , pentru ca moartea s fie mai
sigur . n aceast afacere nu v mai ajut nici dib cia, nici
for a atletic .
tiu i eu, drag Sam. Dar mai tiu c , n unele
mprejur ri, un gram de iretenie valoreaz mai mult dect o
ton de mu chi.
iretenie? Cum naiba ve i g si tocmai iretlicul salvator?
B trnul Sam Hawkens e recunoscut drept mecher f r
pereche i totu i nu prea vede cum l-a i putea nvinge printr-un
iretlic pe nsu i eful apa ilor. Ce- i ajut toat viclenia din
lume, cnd ai de-a face cu un tomahawk bine mnuit?!
Las' c ajut , Sam, ajut !
Ei bine, cum!
Ai s vezi sau mai bine spus, n-ai s po i vedea nimic.
Dar i declar de pe acum c sunt aproape sigur de izbnd .
Ia nu v mai f li i att! Vorbi i a a, numai ca s ne
u ura i inima.
273

Nu-i adev rat.


Ba da. Vre i s ne consola i! Dar ce folos de iluzii, cnd
clipa urm toare le va destr ma!
Hai, lini te te-te odat ! Am eu un plan i nc unul
grozav.
Plan? Asta mai lipsea! Aici nu exist alt plan dect
acesta: nota i c tre malul opus i, pn -l atinge i, v doboar
tomahawkul.
Te n eli. Judec bine. Dac , de pild , m nec, atunci
suntem salva i.
nec... salva i! Sir, vorbi i aiurea, ca n ceasul mor ii!
tiu eu ce spun. Bag de seam : dac m nec,
Las' c
nu ne mai pa te nici o primejdie.
Am rostit aceste cuvinte la mare repezeal , c ci tustrei efii
se ndreptau spre noi. Inciu-Ciuna vorbi:
l dezleg m acum pe Old Shatterhand, dar s nu- i
nchipuie c va putea fugi! Cteva sute de oameni sunt gata s l urm reasc .
Nici nu m gndesc! i-am r spuns. Chiar dac-a putea
fugi, ar fi o la itate s -mi p r sesc tovar ii.
mi desf cur leg turile; mi cai bra ele ca s le ncerc
mobilitatea.
Apoi zisei:
E o mare cinste pentru mine s m ntrec la not cu
vestita c petenie a apa ilor sau, mai bine zis, s not pe via
i
pe moarte, n schimb, pentru dnsul nu e nici o cinste.
i de ce nu?
Fiindc nu sunt un adversar demn de el. M-am sc ldat
uneori n grl i mi-am dat mult osteneal s nu cad la fund.
Dar s trec not un ru att de lat i de adnc, asta ntrece
puterile mele.
Iuf, iuf! Nu m bucur deloc. Eu i Winnetou suntem cei
mai buni not tori din tribul nostru. Ce pre are o izbnd
asupra unui not tor a a de prost?
274

Unde mai pui c e ti narmat i eu nu! Plec a adar n


ntmpinarea mor ii. Tovar ii mei s-au resemnat, la rndul
lor. A vrea totu i s
tiu cum se va desf ura lupta. Cine va
intra primul n ap ?
Tu!
i tu m vei urma?
Da.
i cnd va fi s m ataci cu tomahawkul?
Cnd mi-o pl cea! mi r spunse zmbind, ca maestrul
care vede n fa a sa un crpaci.
Atunci m vei lovi chiar n ap ?
Da.
M pref ceam mereu mai nelini tit, mai ngrijorat i
deprimat; ntrebai n continuare:
Va s zic , tu ai dreptul s m omori. Dar eu pe tine?
F cu o mutr din care se v dea limpede r spunsul:
S rmane vierme, ce- i veni? Aiurezi n spaima mor ii! Apoi, cu
voce tare:
E vorba s no i i s te lup i pe via
i pe moarte. Prin
urmare, m po i ucide i tu, c ci altminteri n-ai reu i s ajungi
pn la codrul de colo.
i moartea ta nu-mi va c una nici un r u?
Nu. Dac te ucid, atunci i tovar ii t i vor trebui s
moar ; n schimb, dac m r pui tu pe mine i ajungi la cedru,
atunci nimeni nu mai r mne prizonier, to i sunte i oameni
liberi. Haide!
mi ntoarse spatele, iar eu mi lep dai surtucul i cizmele.
Scosei din buzunar i din bru toate lucru oarele mele i le
a ezai pe p mnt, ntre timp, Sam m c ina:
O s ias r u, sir, foarte r u! Dac v-a i vedea n oglind !
i cu ce glas miorl it a i pus ultimele ntreb ri! Mi se rupe
inima de dumneavoastr i de noi!
Nu puteam s -i r spund, pentru c m-ar fi auzit cele trei
c petenii; dar eu tiam de ce m pref cusem att de plng re .
275

Voiam s -i inspir lui Inciu-Ciuna siguran


i, de fapt, cum sar zice vulgar, s -l duc de nas.
nc o ntrebare! l rugai eu, nainte de a-l urma. Ne
restitui i lucrurile noastre dac sc p m cu via ?
Rse scurt, ner bd tor, c ci ntrebarea i se p rea de-a
dreptul n stru nic i r spunse:
Da, v d m totul napoi.
Totul?
Totul!
i caii? i armele?
Atunci se r sti, scos din r bd ri:
i-am spus doar: totul! Sau n-ai urechi de auzit? Broasca
vrea s se ntreac la zbor cu vulturul i-l ntreab ce va ob ine
dup victorie! Dac no i la fel de prost precum ntrebi, atunci
mi pare r u c nu i-am oferit o bab s te m sori cu ea!
naintar m spre mal, trecnd prin semicercul care se
deschise n fa a noastr . O v zui de aproape pe N o-ci i
deslu ii n ochii ei un salut de adio. Indienii ne urmar
i se
a ezar pe jos, comod, ca s asiste n tihn la un spectacol att
de interesant.
Se n elege c m aflam n cel mai mare pericol. Oricum a
fi notat, de-a dreptul sau n zigzag, sc pare nu aveam;
tomahawkul, mnuit de c petenia apa ilor, nu putea gre i. Nu
exista dect o singur solu ie: s m scufund. i n me te ugul
sta, din fericire, nu eram deloc ageamiu cum b nuia InciuCiuna.
Dar nu ajungea s m scufund i att. Trebuia, din timp n
timp, s scot capul pentru a trage aer; i atunci m-a fi oferit
ca int tomahawkului. Am decis s nu apar la suprafa sub
ochii indienilor. Dar cum s-o fac? Cercetai cu privirea lungul
malului i descoperii, cu mult satisfac ie, c natura mi st n
ajutor.
Ne g seam, cum am mai spus, pe acea panglic de nisip,
dar nu chiar la mijlocul ei. La cap t, f ia se ridica n pant
276

c tre p dure, de care m desp r ea vreo sut de pa i. Mai


ncolo, n sus, rul f cea o cotitur , ascunzndu-se privirii
mele. Dincoace, n jos, cap tul f iei de nisip se afla cam la
patru sute de pa i dep rtare.
Dac s ream n ap i nu mai ap ream la suprafa , s-ar fi
crezut c m-am necat i am fost dus la vale; atunci apa ii miar fi c utat corpul n josul rului; salvarea era deci n direc ia
opus , n susul apei. Z rii mai nti un loc unde apa rosese
malul pe dedesubt; mi s-a p rut foarte potrivit pentru un scurt
popas. Pu in mai ncolo era o gr mad de bu teni, trunchiuri
i ele ad post.
de copaci r sturna i, care mi ofereau
Deocamdat ns , era bine s-o joc pe speriatul.
Inciu-Ciuna se dezbr c pn la bru i r mase numai n
ni te pantaloni u ori, specifici indienilor; i vr tomahawkul n
cing toare, dup ce i-o golise de toate celelalte obiecte i apoi
rosti:
S ncepem! Haide, s i!
N-a putea s ncerc mai nti ct de adnc e apa?
ntrebai sfios.
Un zmbet ca de sil i se ivi pe fa ; ceru s i se aduc o
suli
i o vr n ap . Nu atingea fundul. Era tocmai pe placul
meu, dar m ar tai i mai speriat; m l sai pe vine i mi
r corii fruntea cu ap , ca unul ce se teme s nu-l loveasc
damblaua dac-ar intra nfierbntat n apa rece. n spatele meu
se strni un murmur unanim de ironie i dispre , semn sigur
c mi-am atins scopul. Iar Sam m implor :
Pentru Dumnezeu, sir, mai bine v ntoarce i! Nu mai
suport priveli tea asta! Prefer s ne jupoaie de vii, dect s
asist la un spectacol lamentabil!
F r s vreau, mi veni n minte N o-ci; m gndeam ce
p rere i-o fi f cnd despre mine. ntorsei capul. Chipul lui
Tangua era numai batjocur ; Winnetou st tea cam ncruntat,
cu buza de sus r sfrnt , de i se vedeau din ii; p rea furios c mi d ruise cndva simpatie. Iar sora lui inea ochii pleca i; nici
277

nu se mai uita la mine.


Eu sunt gata! rosti cu glas poruncitor Inciu-Ciuna. Ce te
mai code ti? Intr n ap !
Oare trebuie numaidect? ntrebai eu. Nu s-ar putea i
altfel?
Atunci izbucni un hohot de rs peste care se n l glasul
lui Tangua:
Da i-i drumul broscoiului! L sa i-l n via ! Nici un
r zboinic n-ar trebui s se ating de un la ca sta!
Iar Inciu-Ciuna m repezi, mrind ca un tigru nt rtat:
Sari n ap , c de nu, i reped pe loc tomahawkul n
ceaf !
M ar tai extrem de speriat i, a ezndu-m pe mal, m
pref cui c lunec aproape f r voie n ap , mai nti cu
picioarele, apoi cu coapsele.
Ci bag -te odat ! m som iar i Inciu-Ciuna, lovindum cu piciorul n spate.
Asta i a teptasem. mi n l ai bra ele a neputin , strigai
de spaim
i c zui bldbc n ap . Dar din clipa aceea orice
pref c torie ncet .
D dui de fund i, aplecndu-mi capul, ncepui s not,
binen eles dedesubt, lund-o n susul rului, spre malul opus.
Aproape concomitent auzii un zgomot nd r tul meu: InciuCiuna s rise i el n ap . Mi s-a povestit mai trziu c avusese
de gnd s -mi lase mai nti un avans, apoi s m urm reasc
n direc ia malului opus i s -mi nfig securea.
Dar de la ce eram, a renun at la prima sa inten ie i a s rit
n ap imediat dup mine, ca s m lichideze ndat ce-a
ap rea la suprafa .
N-avea rost s - i piard timpul cu un asemenea om de
nimic.
Ajuns n scobitura aceea din mal, ca sub o strea in , mi
ridicai la aer capul pn n dreptul gurii. Nu m putea z ri
nimeni, afar de Inciu-Ciuna care se afla n apropiere. Observai
278

bucuros c dnsul privea n alt direc ie. mi umplui pl mnii


cu aer i m d dui iar i la fund, notnd mai departe. Am
ajuns apoi n dreptul gr mezii de lemn rie i, la ad postul ei,
am ie it la suprafa , pentru a inhala o nou por ie de aer.
ncumetai s -mi
Eram att de bine ascuns, nct m
prelungesc popasul. l v zui pe Inciu-Ciuna cum plute te pe
ap ca rechinul gata s se n pusteasc asupra pr zii. mi mai
r mnea ultima, dar i cea mai lung etap pn la liziera
p durii, unde tuf ri ul se l b r ase peste mal, deasupra apei.
Ajunsei i acolo cu bine. Ocrotit de vegeta ie, s rii pe uscat.
Trebuia, fire te, s ajung la cotitur rului pomenit mai
sus i apoi s -mi continui drumul not. O luai deci la goan dea lungul malului, n direc ia respectiv . Dar nainte de a porni,
m uitai o dat prin tufi , la mul imea de oameni pe care-i
p c lisem. Strigau i gesticulau, n timp ce Inciu-Ciuna, tot
a teptnd s r sar din ap , nota f r noim n toate sensurile,
de i era evident c n-a fi putut r mne atta timp la fund f r
s m nec. i amintea oare Sam Hawkens, n acele clipe,
vorba mea: dac m nec, suntem salva i?
Fugii prin p dure cu toat viteza de care eram capabil,
pn l sai n urm cotul rului; apoi intrai iar i n ap
i
ajunsei nespus de bucuros la punctul dorit. Fire te c izbnda
se datora vicle ugului meu, faptului c apa ii ajunser s m
cread un prost not tor, un ins care se teme grozav de ap .
Era, de altfel, un vicle ug destul de grosolan, dar care a prins;
indienii s-au l sat p c li i, de i din ct m cunoscuser
pn atunci n-ar fi avut motive s m cread la .
Acum cobori pn la cap tul p durii. Ad postit iar i
dup tuf ri , observai, spre marea mea satisfac ie, c numero i
indieni s riser n ap i, cu suli ele, sondau adncimea ca s
descopere le ul lui Old Shatterhand. Puteam, a adar, s m
deplasez n toat lini tea pn la cedru i s c tig astfel
ntrecerea. Dar n-am f cut-o, c ci nu m mul umea s c tig
partida numai datorit
iretlicului; voiam s -i dau lui Inciu279

Ciuna o lec ie i s -l oblig la recuno tin .


C petenia apa ilor nota ntruna, ba n sus, ba n jos,
c utndu-m ; dar nici prin gnd nu-i trecea s - i ndrepte
ochii spre cel lalt mal. Cobori din nou n ap
i m l sai pe
spate; mi ineam la suprafa numai nasul i gura. Vsleam
rar i ncet cu bra ele, naintnd lin, pentru ca nimeni s nu
m observe. Dar ajuns cam n dreptul mul imii, m d dui
iar i la fund i nii deodat la vedere, c lcnd apa i
strignd din r sputeri:
Sam Hawkens, Sam Hawkens, am c tigat... c tigat!
M ineam drept n picioare ca i cnd a fi mers pe uscat.
i- i holbar ochii. Vai, ce strig t se
Indienii m auzir
dezl n ui! P rea c mii de diavoli s-ar fi pornit s zbiere pe
ntrecute. Cine a auzit vreodat o asemenea izbucnire n-o mai
uit ct tr ie te. Cum m z ri, Inciu-Ciuna porni not spre
mine, lop tnd avan cu bra ele sale puternice. Nu trebuia s
ntind prea mult gluma; m apropiai din nou de cel lalt mal,
m c
rai pe uscat i r m sei n a teptare.
Da i-i drumul, sir, mai departe! Haide, la cedru!
Da, nimeni nu m mai putea mpiedica s ajung la cedru;
nici chiar Inciu-Ciuna nu era n stare s m opreasc ; dar
voiam s -i dau lec ia de care am pomenit; de aceea nu m
dep rtai nainte ca el s fi ajuns la vreo patruzeci de pa i de
mine. Abia atunci d dui fuga n direc ia cedrului. Dac mai
eram n ap , m-ar fi nv at minte tomahawkul lui Inciu-Ciuna;
dar acum eram convins c
eful apa ilor nu se poate servi de
arma aceasta dect cu condi ia s se urce pe mal.
Arborele se n l a la trei sute de pa i dep rtare de ru. Cam
la jum tatea drumului, pe care l-am str b tut n salturi repezi,
m oprii din nou i privii nd r t. Inciu-Ciuna ie ea tocmai din
ap ; c zuse, astfel, n cursa pe care i-am ntins-o. S m
ajung din urm nu mai putea, dect cel mult cu tomahawkul.
l trase afar din cing toare i alerg spre mine. Dar nici nu m
mi cai din loc. Abia cnd se apropie primejdios de mult, i
280

ntorsei spatele, ca i cnd a vrea s-o iau la fug . Ce mi-am


zis? Ct vreme stau pe loc i-i urm resc orice mi care, nu va
repezi securea dup mine, pentru c a putea s m feresc cu
iu eal . n schimb, dac -i ntorc spatele, pref cndu-m c fug,
situa ia se schimb . Or, eu am tot interesul ca tomahawkul s
nu r mn n minile sale! mi jucai deci rolul i numai dup
vreo dou zeci de salturi m oprii brusc s v d ce face.
Exact! Ca s poat inti cu precizie, Inciu-Ciuna tocmai i
rotea tomahawkul deasupra capului. n clipa urm toare, l i
arunc . O s ritur n l turi i securea zbur pe lng mine,
nfigndu-se adnc n nisip.
Planul meu se realizase. Alergai ntr-acolo, ridicai securea
i, n loc s m gr besc la cedrul salvator, ie ii calm n
ntmpinarea apa ului. D du un strig t de furie i se repezi
nnebunit la mine. n l ai atunci tomahawkul, amenin nd:
Opre te-te, Inciu-Ciuna! Te-ai n elat din nou n privin a
lui Old Shatterhand! Vrei s - i retez capul cu propria- i secure?
St tu i-mi strig :
Cine, cum de mi-ai sc pat din ap ? Spiritul cel r u i-a
venit i acum n ajutor!
S nu crezi n cuvintele tale! Dac se poate vorbi aici de
vreun spirit, atunci numai bunul Manitu m-a ocrotit.
Ochii lui m fixau, ascunznd parc o hot rre tainic . De
aceea l-am prevenit:
Pnde ti clipa ca s m ataci prin surprindere; i se
cite te n ochi. Dar s nu ncerci, pentru c te-ar pa te
moartea! Eu nu- i doresc nici un r u! i tu i Winnetou mi
sunte i ntr-adev r dragi; dar dac m ataci, trebuie s m
ap r. tii doar c sunt mai puternic dect tine, chiar i
nenarmat; or, acuma, prive te, am i tomahawkul! Fii deci
cuminte i...
Nu putui continua. Furia i r pise judecata... Se arunc
asupra mea cu minile ntinse ca ni te gheare uria e,
r chirate. Crezu c m-a prins, dar m eschivai, ghemuindu281

m ; i propria-i greutate, menit s m striveasc , l trnti de


p mnt. ntr-o clip s rii pe el, i imobilizai cu genunchii
ambele bra e, l apucai cu mna stng de gt i, jucnd n
dreapta tomahawkul, vorbii hot rt:
Inciu-Ciuna, te rogi de mine ca s te cru ?
Nu!
Atunci i retez capul!
Ucide-m , cine! Gfi el, sfor ndu-se inutil s scape de
sub ap sarea mea.
Nu, tu e ti tat l lui Winnetou i vreau s - i tr ie ti
veacul, dar trebuie s te pun la respect. M sile ti s-o fac.
l lovii n cap cu latul securii; un geam t, apoi m dularele
lui tres rir convulsiv i se ntinser ca epene. Dincolo,
indienii avur impresia c l-a fi ucis pe Inciu-Ciuna. Se n l
un vuiet i mai grozav ca adineauri. Cu cing toarea mea i legai
strns bra ele de trup. l c rai n spinare pn la cedrul cu
pricina i-l culcai acolo. Trebuia s fac i drumul acesta inutil:
potrivit n elegerii noastre, eram obligat s ajung la cedru. l
l sai pe Inciu-Ciuna lng copac i alergai nd r t, c ci
observasem c mul i indieni, n frunte cu Winnetou, notau
ncoace. n cazul c aveau de gnd s - i calce cuvntul dat,
situa ia putea deveni primejdioas pentru mine i pentru
tovar ii mei. De aceea, ajuns la ru, le strigai:
napoi! C petenia voastr tr ie te; nu i-am f cut nimic!
Dar dac v apropia i, l ucid. S vin numai Winnetou. Vreau
s vorbesc cu el.
seama de avertismentul meu. ns
Apa ii nu inur
Winnetou se n l deasupra apei, pentru a fi v zut de to i i
rosti cu glas tare cteva cuvinte pe care nu le-am n eles. Lui i
d dur ascultare i f cur cale-ntoars . Winnetou se apropie
singur de mine. L-am a teptat la mal i, pe cnd ie ea din ap ,
i-am spus:
Ai f cut bine c le-ai poruncit s se ntoarc , altminteri l
puneau pe tat l t u n mare primejdie.
282

L-ai omort cu tomahawkul?


Nu. Doar l-am ame it un pic, fiindc n-a vrut s se
predea.
Ai fi putut s -l ucizi. Era doar n minile tale!
Eu nu ucid cu pl cere nici pe vr jma ii mei, dar nc pe
tat l lui Winnetou, al lui Winnetou care mi-e drag! Uite aici
arma lui! Hot r te tu dac am nvins i dac cuvntul dat mie
i tovar ilor mei va fi respectat.
Apuc tomahawkul din mna mea i m privi ndelung, ca
dus pe gnduri. Ochii i se nduio ar parc , expresia lor
cre tea pn la admira ie. Nu se mai putu re ine i exclam :
Ce fel de om mai e i Old Shatterhand acesta! Cine s -l
n eleag ?
Chiar tu nsu i vei ncepe s m n elegi.
mi predai arma f r s tii dac ne vom respecta sau nu
cuvntul! Ai fi putut s-o p strezi pentru ap rare. tii c n felul
acesta te dai pe minile mele?
Pshaw! Nu mi-e team . Pentru orice eventualitate, am
bra ele i pumnii. Dar Winnetou nu e un viclean, ci un
r zboinic nobil, care nu- i calc niciodat cuvntul.
Atunci Winnetou mi ntinse mna i m privi cu ochii
sclipind:
Ai dreptate! E ti liber, mpreun cu celelalte fe e palide,
afar de omul pe care l cheam Rattler. V d c -mi acorzi
ncredere, de aceea trebuie s m ncred i eu n tine!
Ai s te convingi i vei avea ncredere n mine cum am i
eu n tine; mai a teapt ni el. Acuma haide la tat l t u.
Da, s mergem! Trebuie s -l ngrijesc; unde love te Old
Shatterhand, acolo e primejdie de moarte, chiar dac n-a fost
n inten ia lui s ucid .
Ne apropiar m de cedru i i dezlegar m bra ele lui InciuCiuna.
Winnetou i cercet starea i stabili:
Tr ie te, dar o s - i revin trziu i l va durea mult
283

vreme capul. Nu mai am timp s stau aici; i trimit ndat


c iva oameni. Fratele meu Old Shatterhand s m urmeze.
Era pentru ntia oar c m numea frate. De cte ori,
mai pe urm , n-am auzit din gura lui cuvntul acesta i ct de
serios l gndea i-l rostea ntotdeauna, ct de cinstit i
adev rat!
Ne ntoarser m la ru i-l traversar m not. Indienii ne
a teptau pe mal, urm rindu-ne cu aten ia ncordat . Acum
abia, v znd cum not m prietene te, um r lng um r, i
d deau seama nu numai c suntem mp ca i, dar i ce mult se
n elaser n privin a mea cnd m f cuser obiectul zeflemelei
i batjocurii lor.
Ie ind la mal, Winnetou mi lu mna i vorbi cu glas tare:
Old Shatterhand a biruit! El ca i cei trei tovar i ai lui
sunt liberi!
Iuf, iuf, iuf! exclamar apa ii.
Numai Tangua st tea deoparte i se uita la noi cu ochi
bntui i de umbre. Cu el mai aveam o r fuial , nu att pentru
a-i pl ti minciuna i ncercarea de a ne da mor ii, ct pentru
soarta acelor albi cu care s-ar mai fi putut ntlni n viitor.
Winnetou trecu pe lng el, cu mine al turi, f r a-i arunca
o singur privire. M conduse la stlpii de care erau lega i
camarazii mei.
Aleluia! strig Sam. Am sc pat! Nu mai murim, m i
omule, prietene, tinere, greenhorn ce sunte i! Cum de-a i f cut
toate astea?
Winnetou mi d du cu itul lui i-mi spuse:
Taie-le leg turile. Meri i s-o faci cu mna ta!
Le-am t iat. Cum se v zur liberi, se aruncar la pieptul
meu i m strnser n trei perechi de bra e, gata-gata s -mi
striveasc oasele. Sam mi s rut chiar mna i, n timp ce
lacrimile i se rostogoleau din ochi ori, n stuf ri ul b rbii,
declar solemn:
Sir, dac am s v uit vreodat , atunci s m nghit cu
284

p r cu tot i cu piele primul urs ce-mi va ie i n cale! Cum


dracu' a i reu it? A i disp rut deodat , nu tiu cum. V temea i
de ap ca de foc i ne a teptam s c de i la fund ca un pietroi.
Nu i-am spus eu c , dac m nec, suntem salva i?
A spus asta Old Shatterhand? se mir Winnetou. A adar,
totul n-a fost dect un iretlic?
Da, ncuviin ai eu.
Va s zic fratele meu i preg tise planul. Dup cte
n eleg, a notat pe sub ap n sus i a ie it n cealalt parte.
Fratele meu nu e numai puternic ca ursul, dar i viclean ca
vulpea de prerie; du manii ar trebui s se fereasc de el!
Oare nu mi-a fost i Winnetou du man?
Ba da, ns acum s-au schimbat lucrurile.
A adar, m crezi pe mine, nu pe mincinosul de Tangua?
Se uit lung, st ruitor la mine, ca i adineauri cnd ne
aflam pe malul cel lalt, mi ntinse mna i-mi vorbi:
Ochii t i sunt calzi i pe chipul t u nu citesc f
rnicia.
De aceea te cred.
ntre timp m mbr casem. Scosei din buzunar cutia de
sardele:
De ast dat , fratele meu Winnetou judec bine; am s io dovedesc. Poate va recunoa te lucrul ce vreau s -i ar t.
Desf cui cutia i-i ar tai uvi a de p r. D du s-o apuce, dar
ezit .
E o uvi din p rul meu! Cine i-a dat-o?
Inciu-Ciuna spunea c , pe cnd era i lega i de arborii
aceia, Spiritul cel bun v-a trimis un salvator nev zut. Da, era
nev zut, c ci trebuia s se fereasc de ochii kiowa ilor; acum
nu mai are nevoie s se ascund de ei. Acum m vei crede i tu
c nu i-am fost du man, ci prieten!
Tu... chiar tu ne-ai dezlegat! Prin urmare ie i dator m
libertatea i via a! izbucni Winnetou uluit de-a binelea, el, care
nu tia ce nseamn a fi surprins sau uimit.
M lu de mn
i m conduse la N o-ci, care st tea
285

nemi cat la locul ei i nu ne pierdea o clip din ochi.


Winnetou m mpinse u urel pn n fa a ei i vorbi cu emo ie
n glas:
N o-ci, iat -l pe viteazul care ne-a eliberat n tain , pe
mine i pe tat l t u, din minile kiowa ilor! Sora mea s -i
mul umeasc !
i m s rut pe amndoi obrajii.
Acestea zise, m mbr i
N o-ci mi ntinse mna i nu rosti dect un singur cuvnt:
Iart !
n loc s -mi mul umeasc , mi cerea iertare! Pentru ce? Am
n eles: ea m nedrept ise n sinea ei. Ea, care m ngrijise, ar
fi trebuit s m cunoasc mai bine dect ceilal i i totu i, pe
cnd jucam rolul fricosului, m crezuse ntr-adev r un pap inuse drept un nevrednic i neputincios. Acum,
lapte. M
pentru a- i repara gre eala, i se p rea mai potrivit s -mi cear
iertare dect s -mi mul umeasc la ndemnul lui Winnetou. Iam strns mna i i-am r spuns:
N o-ci s - i aminteasc de cele ce i-am spus. Acum
vorbele mele s-au mplinit. Vrei, sora mea, s -mi d rui
ncredere de acum nainte?
l cred din tot sufletul pe fratele meu alb!
mnia. M
Tangua se afla n preajm . I se citea pe fa
apropiai de el i, privindu-l int n ochi, ntrebai:
Este oare Tangua, c petenia kiowa ilor, un mincinos
ordinar, sau i place adev rul?
Vrei s m jigne ti? se r sti el.
Nu. Vreau s tiu doar cu cine am de-a face. R spunde!
Old Shatterhand s afle c -mi place adev rul.
Vedem noi! Zici c obi nuie ti s te ii de cuvnt?
Da.
A a i trebuie. Cine spune una i face alta e un tic los.
i aminte ti ce mi-ai spus?
Cnd?
Cnd eram legat.
286

Am spus de toate.
ntr-adev r. Dar b nuie ti, desigur, la care din vorbele
tale m refer.
Nu.
Atunci s - i amintesc eu. Spuneai c vrei s te r fuie ti
cu mine.
Am spus eu asta? ntreb el, ridicnd sprncenele a
mirare.
Da. i ai declarat c tare i-e poft s te ncaieri cu mine,
fiindc tii dinainte c m faci praf.
Se vede c tonul meu l punea pe gnduri, c ci mi
r spunse ov ind:
Nu-mi amintesc s fi rostit asemenea lucruri. Old
Shatterhand trebuie s fi n eles gre it.
Winnetou era de fa
i poate s nt reasc .
E adev rat, nt ri bucuros Winnetou. Tangua voia s
ajung la o r fuial cu Old Shatterhand i s-a l udat c e gata
s se bat cu el i s -l zdrobeasc .
Recuno ti c ai pronun at asemenea vorbe? Le men ii?
mi ceri tu asta?
Da. M-ai f cut broscoi i la ; m-ai ponegrit i i-ai dat
osteneala s m duci la pieire. Cine cuteaz s se poarte astfel,
acela trebuie s aib i curajul de a se lupta cu mine.
Pshaw! Nu m nfrunt dect cu oameni de rangul meu.
Sunt i eu o c petenie!
Dovede te!
Bine! Dac refuzi s -mi dai socoteal , i-o dovedesc
spnzurndu-te de primul copac.
S amenin i pe un indian cu spnzur toarea e una din
injuriile cele mai grele. i smulse imediat cu itul de la bru i
strig :
Cine, vrei s te tai?
Da. ns nu a a, tam-nisam, cum i-ar conveni ie, ci n
lupt dreapt , b rbat contra b rbat, cu it contra cu it.
287

Nici prin gnd nu-mi trece. N-am nimic de-a face cu Old
Shatterhand!
Dar adineauri, cnd eram legat cobz
i nu puteam s
m ap r, aveai de-a face, la ule!
D du s se repead la mine, dar Winnetou s ri ntre noi i
vorbi:
Fratele meu Old Shatterhand are dreptate. Tangua l-a
batjocorit i trebuie s -i dea socoteal . Dac nu vrea, nseamn
c e un nemernic i merit s fie alungat din mijlocul nostru.
Asta trebuie hot rt pe loc, s nu spun nimeni c r zboinicii
apa ilor au inut n ospe ie ni te la i. Ce are de gnd c petenia
kiowa ilor?
Pn a r spunde, Tangua i roti privirea njur. Apa ii erau
aproape de patru ori mai mul i dect kiowa ii; n plus, ace tia
din urm se aflau pe teritoriul gazdelor; s ncerce a strni o
nou b t lie era cu neputin acum, cnd venise s pl teasc
r scump rarea i cnd, de fapt, mai era pe jum tate prizonier.
S m mai gndesc, zise kiowa ul, ocolind r spunsul.
Un r zboinic netem tor nu mai st pe gnduri ntr-un
astfel de caz. Ori prime ti lupta, ori e ti o crp .
Atunci Tangua se ncrncen din nou:
Tangua crp ? Cine ndr zne te s mi-o spun ? Acu i i
vr cu itul n burt !
Eu, eu o spun! r sun glasul lui Winnetou, calm i cu
mndrie. Eu o spun, fiindc nu respec i cuvntul pe care l-ai
dat lui Old Shatterhand.
l respect!
Adic e ti gata de lupt ?
Da!
Imediat?
F r nici o amnare! Abia a tept s -i v d culoarea
sngelui!
Perfect! Atunci s se hot rasc arma cu care ve i lupta.
i cine hot r te?
288

Old Shatterhand.
De ce?
Fiindc l-ai jignit.
Ba eu hot r sc.
Tu?
Eu, eu! Am fost i eu jignit! i, pe deasupra, sunt o
c petenie, nu un alb oarecare ca dnsul. Am rang mai mare.
Old Shatterhand e cu mult mai mare dect o c petenie a
pieilor-ro ii.
Asta spune i el, dar cum o dovede te? F r dovezi,
degeaba!
Am intervenit pentru a pune cap t disputei:
S aleag Tangua; mi-e totuna cu ce arm l voi zdrobi.
N-ai s m zdrobe ti! Tun el mnios. Crezi c am s
aleg lupta cu pumnul n care te pricepi s -i dobori pe to i, sau
am s aleg cu itul cu care l-ai njunghiat pe Cu it-Fulger, sau
cumva tomahawkul cu care l-ai r pus pe nsu i Inciu-Ciuna?
Dar ce atunci?
Pu ca. Vom trage unul asupra celuilalt. Glon ul meu i
va p trunde n inim .
Bine. Sunt de acord. Dar cred c fratele meu Winnetou a
n eles cele m rturisite acum de Tangua?
Ce?
C am luptat cu Cu it-Fulger i l-am njunghiat. Am
f cut-o pentru a-i salva de la cazne pe apa ii prizonieri. Numai
c Tangua a t g duit pn acum adev rul. Se vede c n-am
gre it f cndu-l de mincinos.
Mincinos? Eu? url kiowa ul. Asta mi-o pl te ti cu via a!
Pu tile ncoace! Repede! ncepem imediat lupta. Vreau s -i
astup botul acestei pot i care latr !
Prinse pu ca n mn . Winnetou trimise un apa n pueblo
s -mi aduc
i mie arma i muni iile. Fuseser p strate n
bun regul , c ci Winnetou de i m credea du man se
ngrijise cu aten ie de toate lucrurile mele. Acum mi se adresa:
289

Fratele meu alb s -mi spun de la ce dep rtare i cte


focuri ve i trage.
Mi-e indiferent, am r spuns. Cine a ales arma s
hot rasc i restul!
Da, eu hot r sc, se gr bi Tangua. Tragem de la dou
sute de pa i cte focuri vor fi necesare pn ce unul din noi va
c dea f r s se mai ridice.
Bine! consim i Winnetou. Voi b ga eu de seam . Trage
unul, apoi cel lalt. A adar, pe rnd. Eu veghez cu pu ca n
mn ; dac vreunul trage nainte de a-i veni rndul, l ucid cu
un glon n cap. Cine face nceputul?
Eu, fire te! strig kiowa ul.
Winnetou era de alt p rere:
Tangua vrea s aib toate avantajele de partea sa. S
trag Old Shatterhand primul.
Nu! am r spuns. Fac -se voia lui. Trage el un foc, pe
urm eu i basta.
Ba nu, se mpotrivi Tangua. Tragem ntruna pn cade
unul din doi.
Binen eles; numai c tu ai s cazi din primul meu glon .
L ud rosule!
Pshaw! De fapt ar trebuie s te ucid, dar n-am nici o
pl cere. Pedeapsa cea mai u oar va fi s te schilodesc. i voi
sf rma genunchiul drept. ine minte!
A i auzit? Hohoti el. O fa palid , c reia i prietenii i
spun greenhorn, se f le te c , de la dou sute de pa i, are s
m mpu te n genunchi! Rde i, oameni buni! Rde i, c ave i
de ce!
i roti ochii peste mul ime, provocator, ns nimeni nu
rse. Atunci ad ug :
V teme i de el! Dar ve i vedea cum l fac de batjocur
lumii. Haide, s num r m dou sute de pa i!
ntre timp, mi se aduse dobortorul meu de ur i. mi
cercetai arma: era n cea mai bun stare. Amndou evile erau
290

nc rcate. Pentru a fi i mai sigur, slobozii ambele focuri i


nc rcai iar i arma, cu aten ia cuvenit unei asemenea
mprejur ri. Sam se apropie de mine, plngndu-se:
Sir, am o sut
de probleme s
le discut cu
dumneavoastr i nu g sesc prilejul! Acum doar una: vre i ntradev r s ochi i n genunchi?
Da.
Numai att?
i ajunge.
Nu, hot rt nu! O asemenea scrb trebuie strpit ,
dac nu m -n el. Gndi i-v numai ct vin are i cte s-au
petrecut din cauza tentativei sale de a fura caii apa ilor!
Aceea i vin o poart i albii care l-au ndemnat la furt.
S nu-i fi ascultat! De-a fi n locul dumneavoastr , i-a
g uri sc frlia. F r ndoial c el va inti n cap!
Sau n piept; sunt convins c a a va face.
Dar nu va nimeri. Pu coacele stora nu fac doua parale.
Distan a fusese m surat
i ne deplasar m fiecare spre
locurile noastre. Eram calm, ca ntotdeauna; n schimb,
Tangua nu nceta s -mi arunce sumedenie de oc ri, imposibil
de redat. Atunci Winnetou, care se postase pe margine, la
jum tatea distan ei dintre noi, l preveni:
C petenia kiowa ilor s tac i s fie atent! Num r pn
la trei, apoi se trage! Dar cine o ia nainte numai cu o clipit , pe
acela l fulger cu un glon n cap!
Lesne de nchipuit c toat asisten a era cuprins de o
iruri pe dreapta
ncordare f r margini. Se a ezaser n dou
i pe stnga, desp r i i de o prtie larg , la capetele c reia ne
aflam noi. Se l sase o t cere adnc .
ncepe c petenia kiowa ilor! rosti Winnetou i num r :
Unu... doi... trei!
St team lini tit, oferind adversarului pieptul. De la primele
cuvinte ale lui Winnetou, eful kiowa ilor i duse arma la ochi,
inti cu aten ie, apoi trase. Glon ul trecu uiernd pe lng
291

mine. Nu se auzi nic ieri nici o oapt , nici un comentariu.


Acum va trage Old Shatterhand, mi se adres Winnetou.
Unu... doi...
Opre te! l-am ntrerupt. Eu am stat n fa a lui Tangua
drept i cinstit, f r a m clinti din loc; dar el uite cum st , pe
jum tate ntors; nu-mi arat fa a, ci coasta.
Ce, n-am voie?! r spunse Tangua. Cine m poate opri?
Nu s-a hot rt cum s st m.
E drept, am r spuns. Tangua poate sta cum i place. El
mi ntoarce coasta ca s am o int mai mic i crede c astfel
mi va fi mai greu s -l ochesc: dar se n al amarnic. A fi
putut s trag imediat, f r nici o vorb , dar vreau s fiu cinstit
cu el. Am s -l lovesc n genunchi, cu condi ia ca s se ntoarc
cu fa a la mine; altminteri, dac r mne a a, i voi zdrobi
amndoi genunchii. Iat deci diferen a! S stea cum pofte te,
dar s nu zic pe urm c nu l-am prevenit!
Nu mai trage cu vorba, trage cu pu ca! M lu el peste
picior, neglijndu-mi avertismentul i r mnnd n aceea i
pozi ie.
Trage, Old Shatterhand! repet Winnetou. Unu... doi...
trei!
Arma trosni. Tangua scoase un strig t avan, sc p din
mn pu ca, i desf cu bra ele, se b l b ni o vreme i c zu.
Iuf, iuf, iuf! r sun
pretutindeni
i mul imea se
ngr m di s vad unde l-am nimerit.
M apropiai i eu; toat lumea mi f cea loc, dndu-se cu
respect la o parte.
Genunchii, amndoi genunchii! auzeam de peste tot.
L-am g sit pe Tangua t v lindu-se pe jos de durere.
Winnetou se aplecase asupra lui i-i cercet rana. mi zise:
Glon ul a p truns exact cum a prev zut fratele meu:
amndoi genunchii sunt zdrobi i. Tangua nu va mai umbla
c lare dup avutul altora.
Cnd r nitul m z ri, d du s -mi arunce un puhoi de
292

njur turi. Dar m r stii la el att de energic, nct t cu pentru


cteva clipe.
i-am spus dinainte ce se va ntmpla i n-ai vrut s -mi
ascul i sfatul. E ti singur de vin !
Se ndrjea s nu geam ; ca indian, nu-i era ng duit s se
vaite, orict de mare ar fi fost suferin a; i mu ca buzele i se
uita s lbatic n p mnt. Apoi spuse, scr nind din din i:
Sunt r nit. Nu m pot ntoarce acas . Trebuie s r mn
aici, printre apa i.
Dar Winnetou cl tin din cap i r spunse ferm:
Ba trebuie s te ntorci acas ; n-avem loc aici pentru
ho ii de cai i pentru uciga ii oamenilor no tri. Noi nu ne-am
r zbunat prin v rsare de snge; ne-am mul umit cu dobitoace
i cu diferite lucruri. Mai mult nu ne po i cere. Nici un kiowa
nu mai are ce c uta la noi n pueblo.
Dar nu pot c l ri!
Old Shatterhand era i mai greu r nit; nici el nu putea
c l ri. Totu i a trebuit s vin cu noi. nva de la el i- i va
folosi! Kiowa ii voiau s plece nc ast zi din inutul nostru. S
plece a adar! Cine va ntrzia pn mine lng p unile
noastre va avea soarta pe care i-a i dorit-o voi lui Old
Shatterhand! Am zis! Howgh!
M lu de mn
i m duse cu el. Cnd ie eam din
mbulzeal , Inciu-Ciuna tocmai venea not, mpreun cu cei doi
oameni care i fuseser trimi i de Winnetou. Acesta se gr bi s l ntmpine, iar eu plecai n c utarea lui Sam Hawkens, Dick
Stone i Will Parker.
n sfr it! n sfr it v putem vedea i noi n mijlocul
nostru! se bucur Sam. Dar nainte de toate, ia spune i: ce-a
fost cu p rul acela pe care i l-a i ar tat lui Winnetou?
l t iasem eu.
Cnd?
Pe cnd i dezlegam, pe el i pe Inciu-Ciuna.
Adic ... dracu' s
m
ia! Dumneavoastr ... un
293

greenhorn... i-a i... i-a i eliberat?


Eu.
F r s ne sufla i o vorbuli ?!
Nu era nevoie.
Dar cum, p catele mele, a i reu it?
A a, dup metoda mea de greenhorn.
Nu-mi vorbi i n dodii, sir! Doar asta era o treab grozav
de anevoioas !
ntr-adev r, pn i dumneata te ndoiai c ai putea s-o
sco i la cap t.
i a i lucrat de unul singur! Z u c nu pricep: ori nu am
cap, ori mi-a nghe at mintea!
Prima ipotez , Sam, prima e cea just !
L sa i glumele! Auzi ce pramatie! i elibereaz pe efii
apa i, duce cu el o uvi fermecat i nu scap o vorb ! Te ui i
la mutra asta cumsecade i nu te po i dumeri! S mai ai
ncredere n oameni?! i unde mai pui cele petrecute azi! Una
ns n-o n eleg i pace. Parc v necaser i i, hocus-pocus,
a i nviat!
I-am istorisit totul, dup care Sam izbucni:
Omule, prietene, greenhorn, tic los i porc de cine f r
pereche, dac nu m -n el! Trebuie totu i s v mai ntreb:
chiar n-a i c lcat vreodat m car a a, de leac, prin vestul
s lbatic?
Nu.
Nici prin Statele Unite?
Nici.
Atunci s v n eleag dracu', nu eu! Sunte i un boboc
sadea i iaca, toate v merg strun ! Z u dac am ntlnit
vreodat o pu lama mai teribil ! i nici nu am ncotro, sunt
obligat s v laud. Ce mai ncolo, a i ntors-o de minune, hi-hihi-hi! Via a noastr atrna de un fir de p r, mai bine zis de o
uvi . Dar dac v laud, nu care cumva s v umfla i n pene!
O s mai face i destule prostii i nc gogonate. M-a mira s
294

ias din dumneavoastr , n cele din urm , un westman


onorabil!
Ar fi continuat astfel nc mult i bine, dar Winnetou i
Inciu-Ciuna se apropiar de noi. Ca i fiul s u cu pu in nainte,
conduc torul apa ilor m privi atent i grav n ochi:
Am auzit totul de la Winnetou. Fii liber i iart -ne. E ti
un r zboinic foarte viteaz i foarte iste la minte. n elept e
acela care- i c tig prietenia. Vrei s fumezi cu noi pipa p cii?
Da, vreau s fiu prietenul i fratele vostru!
Atunci urma i-m sus, n pueblo, tuspatru, mpreun cu
fiica mea N o-ci. Voi alege o locuin vrednic pentru biruitorul
meu. Winnetou r mne aici, ca s fac ordine.
Urcar m cu to ii, ca oameni liberi, sc rile cet ii piramidale,
aceea i pe care o p r sisem ca prizonieri, pentru a fi du i la
execu ie..

295

5. Leg mntul sngelui


Rentors la pueblo, mi d dui, n sfr it, seama ct de
i masiv era aceast a ezare de piatr . Se afirm c
semea
b tina ii ar fi incapabili de cultur ; dar ni te oameni care au
i s dureze
fost n stare s mute asemenea colo i de stnc
cet i inexpugnabile n raport cu armele de atunci, nu se
puteau afla pe cea mai joas treapt a culturii. Nu accept, dar
nici nu contest teoria dup care indienii de ast zi nu ar fi
urma ii acelor neamuri de demult; ns chiar dac-ar fi a a, nu
v d ntemeiat afirma ia cum c indienii ar fi inap i de o
evolu ie spiritual . Fire te c , r pindu-le i spa iul i timpul, i
sile ti la dec dere i dispari ie.
Urcar m sc rile pn la platforma a treia, n spatele c reia
se aflau cele mai bune nc peri ale cl dirii. Acolo locuia InciuCiuna cu cei doi copii ai s i; acolo ni se oferi i nou g zduire.
Odaia mea era spa ioas . Ca i celelalte, nu avea ferestre i
primea lumin numai prin u ; dar canaturile erau att de
dep rtate unul de altul i att de ridicate, nct vizibilitatea era
foarte bun . Odaia nu avea nici o mobil , dar N o-ci aduse
imediat bl nuri, cuverturi i alte lucruri, crendu-mi o
ambian ct se poate de pl cut . Hawkens, Stone i Parker
c p tar tustrei o camer asem n toare.
Dup ce odaia musafirilor oferit mie fu aranjat
i m
putui instala comod, Zi-Frumoas mi aduse o pip a p cii
admirabil sculptat , mpreun cu tutunul necesar. O umplu
chiar dnsa i o aprinse. Trase din ea cteva fumuri i rosti:
Calumetul acesta i-l trimite Inciu-Ciuna, p rintele meu.
Lutul l-a adus chiar el de la steiul sfnt, iar eu am scobit vatra
pipei. nc nu a fost atins de buzele nim nui. Te rug m s-o
prime ti n dar i s - i aminte ti de noi cnd vei fuma dintrnsa.
296

Bun tatea voastr n-are margini, am r spuns. Aproape


c m pune n ncurc tur , c ci nu tiu s r spl tesc un
asemenea dar.
Ne-ai dat pn acum att de mult, nct nu- i putem
mul umi de ajuns; ai salvat n dou rnduri via a lui InciuCiuna i a lui Winnetou, fratele meu. Amndoi au c zut de
dou ori n minile tale i nu i-ai ucis. Chiar i ast zi ai fi putut
s -l omori pe Inciu-Ciuna i n-ai f cut-o. De aceea inimile
noastre bat pentru tine i vrem s ne fii frate, s ng dui ca
r zboinicii no tri s te socoteasc unul de-ai lor.
Atunci s-ar mplini dorin a mea cea mai arz toare. InciuCiuna este o c petenie i un r zboinic vestit, iar pe Winnetou lam ndr git din prima clip . Mi-ar face nu numai o mare cinste,
ci i o mare bucurie s m numesc fratele unor astfel de
oameni. A vrea ca i tovar ii mei s aib parte de aceea i
bucurie.
Dac o doresc, atunci i vom socoti ca i cum s-ar fi
n scut apa i.
V mul umim. A adar, tu ns i ai pl m dit vatra pipei
din argila sfnt ? Ce m iestre i sunt minile!
Fata ro i la auzul acestor laude i r spunse:
tiu c so iile i fiicele fe elor palide sunt nc mai
iscusite i mai ndemnatice ca noi. Dar stai, s - i mai aduc
ceva.
Ie i i se ntoarse cu pistolul i cu itul meu, cu muni iile i
cu toate celelalte lucruri n afara celor ce le purtam prin
buzunarele hainelor i de care nici nu se atinseser . i
mul umii, constatai c nu lipse te absolut nimic i ntrebai:
Oare ve i napoia i camarazilor mei toate lucrurile?
Da, totul. Cred c le-au i primit; eu te slujesc pe tine,
iar Inciu-Ciuna se ngrije te de ei.
Dar ce se ntmpl cu caii no tri?
Sunt aici. i vei c l ri iar i calul, iar lui Sam Hawkens
i-o d m napoi pe Mary.
297

Ah, cuno ti i numele catrului?


Da, tiu i cum se cheam flinta lui cea veche: i zice
Liddy. Am stat adeseori de vorb cu el, dar nu i-am spus
nimic. E un mare glume i un vn tor iscusit.
credincios, gata de
E i mai mult dect att: un tovar
jertf , pe care nu se poate s nu-l iube ti. Dar a vrea s te
ntreb ceva: o s -mi spui cinstit adev rul?
N o-ci nu minte! r spunse ea mndr
i totu i cu
simplitate. ie mai ales nu- i va spune niciodat o minciun .
E adev rat c r zboinicii vo tri le-au luat prizonierilor
kiowa i toate lucrurile ce le apar ineau?
Da.
i celor trei camarazi ai mei?
Da.
Atunci de ce nu le-au luat i pe-ale mele? Nici nu s-au
atins de buzunare.
A a a poruncit Winnetou, fratele meu.
tii i de ce?
Pentru c i erai drag.
De i m socotea du man?
Da. Spuneai adineauri c l-ai ndr git i tu din prima
clip ; la fel s-a ntmplat i cu dnsul. I-a p rut tare r u c e
nevoit s te socoteasc du man i nu numai du man...
Se opri. Ar fi voit s mai adauge ceva, dar i era team s nu
m jigneasc .
Vorbe te mai departe! o ndemnai.
Nu.
Atunci am s vorbesc n locul t u. Faptul c m socotea
du man nc nu-l durea prea mult; chiar i un du man poate fi
demn de pre uire; ns el m credea mincinos, pref cut,
viclean. N-am dreptate?
Ai spus-o.
Sper c acum i recunoa te gre eala. Mai spune-mi,
rogu-te, ce s-a ntmplat cu Rattler, uciga ul lui Klekih-Petra?
298

l leag chiar acum la stlpul caznelor.


Ce? Chiar n clipa asta?
Da.
i nu mi-ai spus nimic?! De ce?
Winnetou a voit astfel.
Care e motivul?
Socoate c ochii t i nu vor fi n stare s priveasc , nici
urechile s asculte cele ce se vor petrece.
Poate c nu s-a n elat. i, totu i, voi izbuti s privesc i
s ascult dac se va ine seama de dorin a mea.
Care anume?
Spune-mi mai nti n ce loc va fi supus caznelor.
Jos, la ru, unde ai stat i tu. Inciu-Ciuna v-a adus aici
pe tuspatru ca s nu observa i ceea ce se ntmpl .
Dar eu doresc s fiu de fa ! Ce cazne l a teapt ?
Toate cte tim s le aplic m prizonierilor. Omul acela e
cel mai r u dintre fe ele palide care au c zut vreodat n
minile noastre. F r nici o pricin l-a ucis pe p rintele alb,
att de iubit i de cinstit la noi, dasc lul lui Winnetou. De
aceea nu va muri ca al ii n caznele obi nuite, ci va fi supus
tuturor chinurilor pe care le cunoa tem i pe care le vom
ncerca pe rnd asupra lui.
Asta nu trebuie s face i. E lipsit de omenie!
i merit soarta!
Ai putea s stai acolo i s te ui i?
Da!
Tu, care e ti o fat ginga ?
i plec genele lungi. R mase un timp cu ochii n p mnt,
apoi i ridic
privirea serioas , aproape mustr toare i
r spunse:
Te mir ?
Da. O femeie nu trebuie s vad asemenea lucruri.
La voi a a este?
A a.
299

Vorbe ti adev rat?


Desigur.
Nu vorbe ti adev rat, dar nici mincinos nu e ti, pentru
c a fost din ne tiin , f r s - i dai seama. Te n eli.
i tu e ti de alt p rere?
Da!
Oare cuno ti mai ndeaproape ca mine pe femeile i fetele
noastre?
Poate c tu nu le cuno ti ndeajuns! Nu-i a a c la voi se
ng duie ca diferi i oameni curio i s fie de fa cnd criminalii
stau naintea judec torului?
Da.
Pe ct tiu, acolo se nghesuie mai multe femei dect
b rba i. E locul acela potrivit pentru o squaw? E frumos din
partea ei s se lase mnat de curiozitate?
Nu.
i cnd ucide i voi pe un r uf c tor, cnd l spnzura i,
de pild , sau i t ia i capul, nu vin femeile albe ca s vad i ele
cum se face?
Asta se obi nuia mai demult, n alte vremuri.
i acum e interzis?
Da.
i b rba ilor?
i lor.
nseamn c e oprit pentru to i deopotriv ! i dac-ar fi
ng duit, atunci i femeile ar lua parte. O, femeile albe nu sunt
chiar att de ginga e cum crezi tu! Ele sunt foarte tari n fa a
suferin ei, dar numai atunci cnd i doare pe al ii, fie oameni,
fie dobitoace. Eu ns n-am fost pe la voi, dar Klekih-Petra ne-a
l murit. Pe urm , Winnetou a cutreierat marile ora e de la
r s rit i, dup ce s-a ntors, mi-a povestit totul: i ce i-au
v zut ochii i ce-a sim it inima. tii tu ce fac femeile voastre cu
animalele pe care au de gnd s le fiarb sau s le frig pentru
mncare?
300

Ce?
Le jupoaie de vii1 i le scot m runtaiele ct sunt nc n
via 2 i le arunc n ap fierbinte. i mai tii ce fac vracii
albilor?
Ce anume?
Arunc n ap clocotit cini vii ca s vad ct mai
tr iesc a a. Le jupoaie pielea op rit . Le scot ochii i le taie
limba; le spintec trupurile; i chinuiesc n fel i chip ca s scrie
apoi c r i despre bietele fiin e.
Asta se cheam vivisec ie i se face spre binele tiin ei.
tor, de aceea
tiin ! Klekih-Petra mi-a fost i mie nv
n eleg acest cuvnt... Dar aceste squaw ale voastre nu aud
oare cum strig durerea din bietele f pturi? Nu in ele n od ile
lor p s ri nchise n colivii? Nu tiu ele ce chinuri ndur
s rmana pas re? Nu vin oare femeile albe cu miile la curse i
privesc cum caii i scot sufletul de alerg tur ? Nu alearg ele
s vad cum boxerii i strivesc fe ele pn la snge? Eu nu
sunt dect o fat tn r , nepriceput
i socotit de voi drept
s lbatic ; dar i pot spune nc multe despre ceea ce fac
ginga ele voastre squaw-ri f r s simt tulburarea pe care a
sim i-o eu. Num r , te rog, miile de femei albe, delicate,
frumoase, care- i chinuiesc de moarte sclavii i care zmbesc
dr gu cnd o slujnic neagr e biciuit ! Or, n cazul nostru, e
vorba de un criminal, de un uciga , care trebuie s - i
isp easc nelegiuirea. i dac vreau s fiu de fa , tu m
condamni! E cumva urt din partea mea s privesc lini tit
cum piere un astfel de tic los? i chiar dac-ar fi urt, cine-i de
vin c noi, oamenii ro ii, ne-am obi nuit ochii cu asemenea
priveli ti? Oare nu albii ne silesc s nu avem mil fa
de
cruzimile lor?
Nu cred ca un judec tor alb s condamne pe un

1
2

La ipari.
La raci.

301

prizonier ro u la stlpul caznelor.


Judec tor! Nu te sup ra dac repet cuvntul pe care lam auzit de attea ori din gura lui Hawkens: greenhorn! Tu nu
cuno ti inuturile noastre. Unde g se ti aici judec tori n
n elesul pe care tu l dai acestui cuvnt? Judec tor e cel tare,
iar cel slab e judecat. N-ar strica s te informezi despre cte se
petrec la focurile de tab r ale albilor. Oare to i indienii aceia
nenum ra i, care au c zut n lupta contra n v litorilor albi, au
avut o moarte u oar , dintr-un glon sau dintr-o lovitur de
cu it? C i din ei n-au fost chinui i nainte de-a muri! i care
alta era vina lor dect aceea de a- i fi ap rat drepturile? Iar
acum, cnd urmeaz s - i primeasc osnda un uciga , eu s
stau departe numai pentru c sunt o squaw, o fat ? E
adev rat, a fost cndva i altfel la noi, dar ne-a i nv at s
privim cum curge sngele i s nu clipim din ochi. M voi duce
acolo i voi fi de fa cnd uciga ul lui Klekih-Petra i va primi
pedeapsa!
O cunoscusem pe frumoasa i tn ra indian ca pe o fiin
blnd , lini tit . Acum i se ivir fulgere n ochi i obrajii i
ardeau; p rea imaginea vie a unei zei e a r zbun rii, care nu
cuno tea mila. St tea dinainte-mi parc i mai frumoas ca de
obicei. S-o fi condamnat? Cu ce drept?
Atunci du-te! i-am spus. Dar merg i eu.
Mai bine r mi aici! st rui dnsa, vorbind iar i cu
glasul ei potolit. Inciu-Ciuna i Winnetou nu doresc s fii acolo.
S-ar sup ra pe mine?
Nu. De i nu o doresc, totu i nu te vor alunga. E ti fratele
nostru.
Atunci merg i ei m vor ierta.
Cnd, nso it de N o-ci, am ie it pe platform , Sam
Hawkens se afla acolo. Tr gea din pipa lui veche i scurt , a azis de savan . Primise i el tutun.
Acuma da, s-au mai schimbat lucrurile, sir, constat el
zmbind. Pn mai adineauri eram prizonieri i acum tr im ca
302

boierii. E o diferen ! Cum v sim i i n noua situa ie?


Bine, mul umesc! i-am r spuns.
i mie-mi merge admirabil. Ne-a servit eful n persoan .
E o aten ie excep ional , dac nu m -n el.
Unde-i Inciu-Ciuna?
S-a ntors la ru.
tii ce se petrece acolo?
mi nchipui.
Ce- i nchipui?
Dr gu ii de kiowa i i-or fi lund r mas-bun.
Nu asta.
P i atunci, ce?
Rattler va fi torturat.
Rattler? i noi st m aici? Trebuie s v d i eu! Haide i,
sir, s coborm repede!
Domol! Te sim i dumneata n stare s asi ti la un
asemenea spectacol f r s i se fac pielea zgrci i s-o iei la
picior?
Cum adic pielea zgrci? C mare greenhorn mai sunte i,
drag sir! Cnd ve i fi de mai mult vreme aici, n vest, n-o s
v mai treac prin gnd s-o lua i la picior. Individul i merit
soarta i va fi executat dup legea indienilor. Asta-i tot!
Dar e o cruzime!
Pshaw! S nu-mi pomeni i de cruzime cnd e vorba de
un specimen ca sta! Oricum, trebuie lichidat. Sau nici cu
moartea nu sunte i de acord?
Ba da. ns scurt, repede. Totu i e om!
Cine omoar f r cel mai mic motiv acela nu e om. Era
beat ca un porc.
Tocmai. E o circumstan atenuant ; nu tia ce face.
Nu mai vorbi i ca un caraghios! Fire te, la voi n ar
stau domnii jura i i judec acordnd circumstan e atenuante
pentru orice crim comis n stare de be ie. De fapt, ar trebui
n sprit pedeapsa, sir; da, da, n sprit ! Cine se mbat pn
303

la incon tien
i se arunc apoi ca o fiar asupra aproapelui
s u, acela s - i primeasc pedeapsa ndoit. Rattler nu-mi
inspir nici un pic de mil . Nu uita i cum s-a comportat chiar
fa de dumneavoastr !...
Totu i ca s -i curm suferin ele, am s -i trag un glon n
inim .
Ca s -i curma i suferin ele? Pentru Dumnezeu, s nu
face i una ca asta! Ve i strni mpotriva dumneavoastr pe to i
apa ii. E dreptul lor sacru s decid felul pedepsei; dac
interveni i, atunci s-a ispr vit cu prietenia noastr abia
ncheiat ! A adar, veni i cu noi?
Da.
Bine. Dar f r prostii! M duc s -i chem pe Dick i pe
Will.
Intr n odaie i se ntoarse peste pu in mpreun cu cei doi
camarazi. Coborr m etajele. N o-ci o luase nainte i nu era de
v zut. Cnd trecur m din vlcea n valea cea mare, nu mai
g sir m picior de kiowa . Plecaser c lare, mpreun cu eful
lor r nit. Ca m sur de precau ie, Inciu-Ciuna trimisese
iscoade pe urmele lor, ca nu cumva s se ntoarc pe furi i s
se r zbune.
Am pomenit mai sus c acolo se afla i carul nostru cu boi.
Acum apa ii formaser un cerc larg n jurul lui. La mijloc se
g seau cele dou c petenii i c iva r zboinici. Era i N o-ci;
discuta cu Winnetou. De i fiica efului, totu i nu-i era ng duit
s se amestece n probleme care intrau exclusiv n competen a
b rba ilor. Dac se afla acolo i nu ntre femei, nsemna c
venise cu o comunicare foarte important . Am observat cum,
z rindu-ne, fata i atrase aten ia lui Winnetou asupra noastr ,
apoi i relu locul n rndurile squaw-elor. Prin urmare, i
vorbise de noi. Winnetou despic cercul r zboinicilor, se
apropie de grupul nostru i ne spuse hot rt:
De ce n-au r mas fra ii mei albi sus, n pueblo? Oare nu
le plac od ile n care i-am g zduit?
304

Ba ne plac, i-am r spuns i mul umim fratelui nostru


pentru grija ce ne-o poart . Ne-am ntors pentru c am auzit c
Rattler va fi executat chiar acum. A a e oare?
Da.
Totu i, nu-l v d nic ieri.
E n car, lng trupul lui Klekih-Petra.
i ce fel de moarte l a teapt ?
Va muri n cazne.
Aceasta e ultima voastr hot rre?
Da.
Ochiul meu nu poate privi asemenea fapt !
Tocmai de aceea Inciu-Ciuna, p rintele meu, v-a condus
n pueblo. De ce v-a i ntors? De ce vrei s vezi ceea ce ochiul
t u nu e n stare s priveasc ?
Sper s fiu de fa la moartea lui f r s -mi nchid ochii
de groaz ... Te rog, lini ti i-v mnia i face i a a ca s moar
repede!
Hot rrea e luat i trebuie dus la ndeplinire.
Trebuie?
Da, trebuie.
A adar, nu e nici un mijloc s -mi v d i eu dorin a
mplinit ?
Winnetou i a inti privirea grav n p mnt, apoi r spunse:
Exist unul.
Care?
nainte de a i-l spune fratelui meu alb, am s -l rog s nu
se foloseasc de acest mijloc, pentru c l-ar cobor mult n ochii
r zboinicilor mei.
Cum adic ?
Nu te-ar mai pre ui ct a vrea eu.
Va s zic , e vorba de un mijloc nedemn, necinstit?
Dup credin a oamenilor no tri, da.
Spune-mi-l, totu i!
Ar trebui s invoci recuno tin a ce i-o dator m.
305

Ah! Nici un om corect nu face asta!


Tu ne-ai d ruit via a. Dac te-ai folosi de dreptul ce i se
cuvine de pe urma faptei tale, atunci m-ai obliga i pe mine i
pe tat l meu Inciu-Ciuna s - i mplinim dorin a.
n ce fel?
Am ine nc un sfat i i-am convinge pe r zboinicii
no tri s - i acorde r splata ce ne-o ceri. Pe urm ns , tot ce ai
f cut pentru noi i-ar pierde valoarea. Merit oare Rattler
asemenea jertf din partea ta?
Fire te c nu!
Fratele meu i d seama c vorbesc deschis. Eu tiu ce
gnduri i sim iri s l luiesc n mintea i n inima ta; ns
r zboinicii mei nu le-ar n elege. Un b rbat care cere s fie
r spl tit cade n dispre ul lor. S-ar cuveni oare ca Old
Shatterhand, care poate ajunge un nentrecut r zboinic al
apa ilor, s plece chiar ast zi din mijlocul nostru, alungat cu
scrb de r zboinicii mei?
mi venea greu s r spund. Inima mi poruncea s st rui n
rug mintea mea; ra iunea ns , ori mai bine zis mndria, se
opunea. Pe Winnetou l nduio a dilema n care m zb team. El
zise:
Am s -i vorbesc tat lui meu Inciu-Ciuna. Tu a teapt
aici!
Se dep rt .
Nu mai c lca i n str chini, sir! m implor Sam. Habar
n-ave i ce se afl n joc: poate chiar via a.
Asta n nici un caz!
Ba da! Chiar sta-i adev rul. Indianul te dispre uie te
dac -i aminte ti de binele f cut i i ceri r splat . i satisface
el, nu-i vorb , rug mintea, ns pe urm nici nu se mai uit la
tine. Am fi, ntr-adev r, nevoi i s plec m chiar ast zi de aici,
iar kiowa ii, ti i doar, se afl n fa a noastr . Nici nu mai e
cazul s v explic ce s-ar ntmpla.
Inciu-Ciuna i Winnetou discutar o vreme foarte serios
306

ntre ei, apoi se apropiar de mine. C petenia vorbi:


Dac nu ne-ar fi povestit Klekih-Petra o mul ime de
lucruri despre credin a voastr , te-a socoti un om cu care miar fi ru ine s stau de vorb . A a ns , pricep foarte bine
dorin a ta; numai c r zboinicii mei n-o vor n elege i te vor
dispre ui...
Se uit apoi n ochii fiului s u i acesta i sus inu privirea.
Se n elegeau. Discutau numai din ochi. Inciu-Ciuna mi se
adres din nou:
Uciga ul acesta te du m nea i pe tine?
Da.
L-ai iertat?
Da.
Atunci ascult ce- i spun: vrem s afl m dac a mai
r mas ntrnsul o ct de mic urm de omenie. n caz c da,
m voi str dui s - i mplinesc dorin a f r a- i c una vreun
neajuns. A eza i-v deci tuspatru aici i a tepta i cele ce
urmeaz . i voi face un semn; atunci te vei duce la uciga i-l
vei pofti s - i cear iertare. Dac o face, i d ruim o moarte
u oar .
Pot s i-o spun i lui?
Da.
Inciu-Ciuna i Winnetou se ntoarser la locul lor i noi ne
a ezar m.
De necrezut, constat Sam, ca nsu i eful s v fac pe
plac. Se vede c v bucura i de mult pre uire.
Nu de asta e vorba. Motivul e altul.
Care?
Influen a lui Klekih-Petra, care st ruie i dup moartea
lui... Sunt curios ce-o s se ntmple.
O s vede i ndat . Fi i atent!
Apa ii deter la o parte coviltirul de pe car i scoaser la
vedere un fel de lad , de care era legat un om.
Sicriul, m l muri Sam Hawkens. E construit din
307

bu teni scobi i prin ardere i nvelit n piei ude. Uscndu-se,


pielea se strnge n jurul sicriului i nu mai p trunde pic de
aer.
Nu departe, acolo unde vlceaua r spundea n valea cea
larg , se n l a un fel de cadru p trat din piatr , deschis n fa
i lipit de o stnc . Al turi, o gr mad de bolovani adu i
anume. Apa ii transportau acum sicriul spre acest cadru de
piatr . Iar de sicriu era legat Rattler.
ti i ce rost au bolovanii aceia? M ntreb Sam.
B nuiesc.
Ei?
Se preg te te un mormnt.
Just! Un mormnt dublu.
i pentru Rattler?
Da. Uciga ul e nmormntat mpreun cu victima sa,
ceea ce dac ar fi cu putin , ar trebui s se ntmple cu orice
asasin.
Groaznic! S stai legat de sicriul victimei i s
tii c te
afli de fapt n propriu- i mormnt!
ncep s cred c -l comp timi i ntr-adev r. C a i
intervenit pentru el, mai n eleg, dar s vi se rup
i inima de
mil , asta-i prea de tot!
Acum sicriul fu ridicat n a a fel, nct Rattler st tea n
picioare. Om i sicriu fur lega i cu curele de stnc . Indienii
b rba i, femei i copii se apropiar
i formar un semicerc.
Se l sase t cere, o t cere plin de a tept ri. Winnetou i InciuCiuna st teau pe dreapta i, respectiv, pe stnga sicriului.
C petenia i n l glasul:
R zboinicii apa ilor s-au adunat aici spre a fi judec tori,
c ci o mare, grea pierdere a lovit neamul nostru. i pentru
aceasta, vinovatul va pl ti cu via a.
n felul propriu indienilor, cu bog ie de imagini, InciuCiuna vorbi despre meritele lui Klekih-Petra, despre caracterul
i activitatea lui, istorisind apoi cu de-am nuntul cum se
308

petrecuse crima. Evoc


i ac iunea care a dus la prinderea lui
Rattler; n sfr it, sublinie c uciga ul va fi torturat i pe urm ,
a a cum se afl acum legat de co ciug, va fi ngropat de viu
mpreun cu mortul. La aceste cuvinte, mi arunc o privire imi f cu semnul pe care-l a teptam.
Ne ridicar m n picioare, ndreptndu-ne spre ei; acolo
fur m, prin i de ndat n semicercul mul imii. nainte, din
dep rtare, nu-l putusem vedea destul de bine pe osndit; acum
m aflam n fa a lui i, orict de infam i p c tos l tiam,
ncercai totu i un adnc sentiment de mil .
Sicriul era lat ct dou trupuri omene ti i m sura n
lungime cinci co i. Ar ta ca un bu tean t iat cu fer str ul
dintr-un trunchi gros de copac i nvelit apoi n piele. Rattler
fusese legat cu spatele de sicriu, a a fel nct bra ele i atrnau
n jos, iar picioarele i erau desf cute. Se vedea pe chipul lui c
nu suferise nici de foame, nici de sete. Nu putea vorbi, c ci i
vrser un c lu n gur . i capul i era imobilizat. Cnd am
sosit, Inciu-Ciuna i scoase c lu ul din gur i mi se adres :
Fratele meu alb a dorit s -i vorbeasc uciga ului. Poftim!
Rattler, v znd c sunt liber, i imagina, probabil, c m-am
mprietenit cu indienii. De aceea credeam c m va ruga s
intervin n favoarea lui. Dar el, ndat ce sc p de c lu , se
o r la mine:
Ce dore ti? Ia-o din loc! Nu vreau s am de-a face cu
dumneata!
tii c ai fost condamnat la moarte, domnule Rattler, iam r spuns lini tit. n privin a asta nu mai e nimic de f cut.
Trebuie s mori. Dar vreau s - i...
Pleac de-aici, cine, pleac ! m apostrof el i d du s
m scuipe n obraz; dar neputnd s - i mi te capul, nimeri
al turi.
Prin urmare, va trebui s mori, continuai netulburat.
ntrebarea e ns cum vei muri i asta depinde de dumneata. Sa hot rt s fii schingiuit, torturat pe ndelete n tot cursul zilei
309

de azi, poate i mine. Consider c e ngrozitor i n-a voi s se


ntmple. La rug mintea mea, Inciu-Ciuna e gata s - i u ureze
moartea, dac vei ndeplini condi ia de care depinde, dup
p rerea lui, acordarea acestei favori.
F cui o pauz , creznd c voi fi ntrebat care e condi ia.
ns Rattler profer o njur tur att de grosolan , nct mi-e
cu neputin s-o reproduc.
Condi ia e s -mi ceri iertare, explicai mai departe.
Iertare?! S - i cer ie iertare?! strig el. Mai bine mi
mu c limba i ndur toate chinurile pe care le-au n scocit
mizerabilii tia ro ii!
Foarte bine, mister Rattler; nu eu am pus condi ia, c ci
n-am nevoie s ascult rug mintea dumitale. Inciu-Ciuna a voiti-o comunic, m-am executat. Judec
o i, avnd sarcina s
situa ia n care te afli i ceea ce te a teapt ! Te amenin
cumplite ncerc ri i chinuri, de care ai putea s scapi rostind
un singur cuvnt: Iertare!
Nici nu m gndesc, auzi, niciodat ! Niciodat ! i car -te
la naiba de-aici! Nu suf r n ochi mutra ta tic loas ! Du-te
unde a n rcat dracul oile i chiar mai departe!
Dac - i fac voia i m duc, atunci va fi prea trziu pentru
dumneata, c ci de ntors nu m mai ntorc. Fii, deci, om de
n eles i pronun cuvin elul cu pricina.
Nu, nu, nu! url el.
Te rog, pentru binele dumitale!
terge-o, i spun, car -te odat ! Pe to i dracii, de ce sunt
legat? S am minile libere, i-a ar ta eu drumul!
Well! Fie dup dorin a dumitale. Dar ine minte: dac m
chemi pe urm , nu mai vin!
S te chem eu pe tine? Scoate- i-o din cap, om de nimic
ce e ti! Haide, ia- i valea! Umbl odat , m-auzi?!
Bine, m duc. Dar mai nti o ntrebare: ai vreo dorin ?
Vreau s i-o mplinesc. S transmit cuiva un salut? Ai, poate,
rude c rora s le spun un cuvnt din partea dumitale?
310

Du-te n fundul iadului i spune acolo c e ti un tic los


blestemat. Ai trecut de partea indienilor i m-ai dat pe mna
lor. Pentru asta s - i...
Te n eli, l-am ntrerupt. Va s zic , n-ai nici o dorin
naintea mor ii?
Am una: s m urmezi ct mai curnd. Asta mi-e singura
dorin !
M rog. Atunci, am terminat...
Inciu-Ciuna m lu de mn , m duse deoparte i-mi zise:
Tn rul meu frate alb recunoa te, deci, c uciga ul
acesta nu merit comp timire...
Nu i-am r spuns. Ce-a fi putut spune? Nu m a teptasem
la o astfel de atitudine din partea lui Rattler. Se dovedise
alt dat att de la i de fricos, nct l apucau b ielile cnd
se pomenea de stlpii de tortur . i iat c se purta acum ca i
cnd nu s-ar sinchisi de nici o cazn din lume.
Asta nu e curaj, constat
Sam, ci turbare, furie
neputincioas , atta tot.
Furie? mpotriva cui?
mpotriva dumneavoastr , sir. Crede c l-a i dat pe mna
pieilor-ro ii. Nu ne-a mai v zut din ziua n care am fost lua i
prizonieri; n schimb, ne vede acum liberi pe to i patru; indienii
ne arat prietenie, n timp ce dnsul e condamnat la moarte.
Are deci toate motivele s cread c am tri at. Dar a tepta i s
nceap tortura i o s vede i cum i schimb cntecul. Nota i,
v rog, ce v spun, dac nu m -n el...
Apa ii nu ne l sar s a tept m prea mult debutul acestei
jalnice opera ii. De fapt, avusesem inten ia s plec; cum ns
nu v zusem pn atunci un asemenea spectacol, m hot ri s
asist atta ct a fi n stare s suport priveli tea.
Spectatorii se a ezar jos. Un grup de tineri r zboinici p i
nainte purtnd cu ite n mini; ei se oprir
cam la
cincisprezece pa i n fa a lui Rattler. Aruncar cu itele n
direc ia lui, dar ferindu-se s -l loveasc ; lamele se nfipser
311

toate n sicriul de care era legat osnditul. Primul cu it nimeri


aproape
n stnga, altul n dreapta piciorului, la o distan
insesizabil . Urm toarele dou se nfipser pu in mai sus i tot
astfel pn ce ambele picioare fur ncadrate n dou iruri de
cu ite.
Pn atunci, Rattler i p strase oarecum calmul. Acuma
ns cu itele fulgerau mereu mai sus, desennd conturul
trupului s u.
ncepu s -i fie fric . La fiece arunc tur de cu it striga de
spaim . i strig tele sporeau n intensitate pe m sur ce
indienii inteau mai sus.
Dup ce i bustul i fusese astfel ngr dit, veni rndul
capului. Un cu it vji n dreapta gtului, aproape atingndu-l
i fixndu-se n lemnul sicriului; altul p trunse pe partea
stng . i a a mai departe, pn ce n jurul fe ei, de la umeri la
cre tet, n-a mai r mas nici un loc neacoperit. Apoi cu itele fur
scoase pe rnd. Nu era dect un prolog executat de oameni
tineri care i demonstrau abilitatea n ce prive te tragerea la
int precis i cu snge rece. Treaba ispr vit , se ntoarser la
locurile lor i se a ezar .
Inciu-Ciuna alese apoi c iva oameni mai vrstnici care
aveau s inteasc
i ei, ns de la treizeci de pa i distan .
Cnd cel dinti fu gata s arunce cu itul, c petenia se apropie
de Rattler, ar t un anume loc pe bra ul lui drept i ordon :
Aici!
Cu itul zbur
i p trunse cu precizie n locul indicat,
g urind mu chiul bra ului i mplntndu-se n sicriu. Jocul
devenea serios. Rattler scoase un urlet ca i cum ar fi fost r nit
de moarte. Urm torul cu it i str punse acela i mu chi al
bra ului stng. Urletul crescu. A treia i a patra lovitur vizau
ambele coapse i nimerir exact n punctele indicate, pe rnd,
de Inciu-Ciuna. Sngele nu ap rea, c ci Rattler r m sese
mbr cat n costumul lui; pe de alt parte, indienii aveau grij
s inteasc numai acele locuri unde rana nu era primejdioas .
312

Altminteri, ar fi nsemnat s scurteze spectacolul.


Poate c Rattler nici nu luase n serios inten ia indienilor de
a-l ucide; acuma ns , trebuia s recunoasc , dezn d jduit, c
se n elase. Mai ncas cteva cu ite n antebra i n pulp .
Dac nainte urlase doar din timp n timp, acum zbiera f r
ncetare.
Spectatorii uierau i huiduiau, manifestndu- i dispre ul.
Un indian, pus la stlpul caznelor, se poart cu totul altfel. De
ndat ce ncepe tortura menit s se ncheie cu moartea lui,
osnditul intoneaz cntecul s u din urm , n care i glorific
faptele i i desfide pe c l i. Cu ct cresc suferin ele, cu att se
nte esc invectivele, blestemele ce le arunc ; dar niciodat nu
va scoate un geam t sau un strig t de durere. Odat mort,
du manii i laud vitejia i-l depun n mormnt cu toate
onorurile indiene. Este i pentru ei o cinste s fi contribuit la o
moarte glorioas .
Cu totul altfel se petrec lucrurile cnd e vorba de un la
care ip
i url la cea mai mic suferin , ba mai cere i
ndurare. S chinuie ti un asemenea om nu e o cinste, ci
aproape o ru ine. De aceea, pn la urm , nici un r zboinic
adev rat nu se mai preteaz
s
continue opera ia.
Condamnatul e ucis la repezeal , trecnd f r slav de la via
la moarte.
Rattler era un astfel de la . R nile sale erau nc u oare,
inofensive. Ce-i drept, i provocau dureri, dar nici pe departe nu
era nc vorba de suplicii ngrozitoare. Totu i urla i ipa de
parc-ar fi c zut n cuptoarele iadului i, printre strig tele sale
nv lm ite, r zb tea uneori numele meu. M chema la dnsul.
Atunci Inciu-Ciuna porunci o pauz i m ndemn :
Tn rul meu frate alb s se apropie de osndit i s -l
ntrebe de ce ip a a. Doar cu itele nc nu i-au provocat atta
suferin .
Da, sir, veni i ncoace! strig Rattler. Trebuie s v
vorbesc!
313

M apropiai de el i-l ntrebai:


Ce mai dore ti de la mine?
Smulge i-mi cu itele din bra e i din pulpe!
N-am voie.
Dar am s mor! Cine poate ndura attea r ni?
Ciudat! Credeai, cumva, c vei r mne n via ?
P i dumneavoastr nu tr i i?
Eu n-am ucis pe nimeni.
i eu ce vin am? ti i c eram beat.
Fapta r mne fapt . Te-am sf tuit de multe ori s nu bei.
Nu m-ai ascultat. Acuma supor i consecin ele.
Sunte i un om crud i f r inim ! Haide, interveni i
pentru mine!
Am i f cut-o. Spune iertare i vei muri repede, f r
chinuri.
S mor repede! Dar eu nu vreau s mor nicicum! Vreau
s tr iesc, s tr iesc, s tr iesc!
Imposibil!
Cum a a, nu e nici o sc pare?
Nu.
Nici o sc pare... nici una... nici o sc pare!
Strigase aceste cuvinte din fundul bojocilor, dup care
ncepu o v ic real i un bocet insuportabil. M dep rtai.
Nu pleca i, sir, sta i lng mine! M implor el. Altfel
ncepe iar.
Atunci c petenia l puse la punct:
Nu mai chel l i, javr ! E ti o potaie mpu it de care nici
un r zboinic nu i-ar mai atinge arma. i, ntorcndu-se spre
ai s i, continu :
Care dintre fiii vitejilor apa i vrea s se mai ocupe de
la ul acesta?
Nimeni nu r spunse.
A adar, nimeni?
Iar i t cere.
314

Iuf! Acest uciga nu merit s fie ucis de noi i nici


ngropat lng Klekih-Petra. Nu se poate ca o broasc rioas
s se nf i eze al turi de o leb d alb pe plaiurile ve nice ale
vn toarei. Dezlega i-l!
F cu semn c tre doi b ie a i. Ace tia s rir de la locul lor,
d dur fuga pn la Rattler, i smulser cu itele din carne i-l
dezlegar de sicriu.
S -i strnge i bine minile la spate! porunci iar i
c petenia.
B ie ii, s tot fi avut vreo zece ani, se executar ; Rattler nu
ndr zni nici cel mai mic gest de mpotrivire. Ce ru ine!
Aproape c m jenam de faptul c sunt un alb.
Duce i-l la ru i arunca i-l n ap ! sun porunca lui
Inciu-Ciuna. Dac ajunge teaf r la malul cel lalt, s fie liber!
Rattler scoase un strig t de triumf i se l s dus de b ie i
pn la ru. i d dur brnci, mizerabilul neavnd nici m car
atta sim al onoarei nct s sar singur n ap . Mai nti se
scufund , ie i ns iar la suprafa
i se sili, notnd pe spate,
s se apropie de malul opus.
Nu era deloc greu, chiar i a a, cu minile prinse la spate.
ndeob te omul, datorit
greut ii sale specifice, nu se
scufund cu totul; pe de alt parte, Rattler avea picioarele
slobode; putea s noate deci cu ajutorul lor, ceea ce reu i de
altfel destul de lesne.
l vor l sa oare s ajung teaf r la malul opus? Nici m car
eu n-o doream. El merit s piar . L sndu-l n via
i
sc pndu-l de sub supraveghere, ne-am fi f cut noi n ine
vinova i de crimele ce le-ar fi comis n viitor. Cei doi b ie a i
mai st teau pe mal i-l urm reau cu privirea. Deodat , InciuCiuna porunci:
Lua i cte o arm i mpu ca i-l n cap!
Alergar amndoi i- i aleser cte o pu c din stiva de
arme depus de r zboinici. trengarii
tia mici cuno teau la
perfec ie mnuirea armei. ngenunchear pe malul apei i luar
315

la ochi capul lui Rattler.


Nu trage i, pentru numele lui Dumnezeu, nu trage i!
strig el cuprins de groaz .
Copiii schimbar cteva vorbe ntre ei; se purtau ca ni te
mici sportivi; l l sar s mai noate o bucat , lucru la care
Inciu-Ciuna consim i n t cere. Am n eles c eful le cuno tea
ndeaproape dib cia de tr g tori. Apoi, cu glasurile lor limpezi,
ei deter un chiot i i desc rcar armele n acela i timp. Lovit
n cap, Rattler disp ru ntr-o clip sub ap .
Nici o exclama ie de bucurie nu r sun , dup cum
obi nuiesc indienii la moartea unui du man. Insul acesta la
nu o merita. Att de adnc era dispre ul lor, nct nici m car
nu se preocupar de g sirea cadavrului; l l sar n voia apei i
nu-l mai nvrednicir cu nici o privire. Era posibil s fi fost
numai r nit; s-ar fi putut chiar s se prefac mort i s se
scufunde anume, a a cum f cusem i eu, pentru a ie i la
suprafa
ntr-un loc nev zut. Dar nimeni nu- i mai d dea
osteneala s se ocupe de el.
Inciu-Ciuna se apropie i m ntreb :
Tn rul meu frate alb e mul umit acum de mine?
Da. i mul umesc.
N-ai de ce. Chiar dac nu i-a fi cunoscut dorin a, tot
nu f ceam altfel. Cinele sta nici nu merita s moar n
cazne... Fe ele palide sunt n stare de toate tic lo iile, dar cnd
e vorba s - i arate curajul, scheaun de spaim , ca ni te cini
ciom gi i.
C petenia apa ilor s nu uite c exist peste tot oameni
viteji i la i, buni i r i.
Ai dreptate; nici n-am vrut s te jignesc. Dar atunci nici
un popor s nu- i nchipuie c e mai bun dect altul numai
fiindc e de alt culoare.
Pentru a-l abate de la subiectul acesta spinos, l ntrebai:
i acum ce vor face r zboinicii apa ilor? l ve i
nmormnta pe Klekih-Petra?
316

Da.
Ne ng dui i s lu m i noi parte, adic eu i tovar ii
mei?
Fire te. Dac nu m ntrebai, te-a fi poftit chiar s fii de
fa . Tu ai stat de vorb cu Klekih-Petra, pe cnd noi eram
pleca i dup caii no tri. A i vorbit atunci despre lucruri
nensemnate?
Dimpotriv ,
am
discutat
despre
lucruri
foarte
importante, att pentru el, ct i pentru mine. Pot s v spun
despre ce am vorbit?
ntrebuin ai de ast dat pluralul, pentru c se apropiase i
Winnetou.
Spune! m ndemn acesta.
Dup ce plecaser i, ne-am a ezat unul lng altul. Am
descoperit curnd c patria lui e i a mea i am vorbit n limba
noastr matern . Trecuse prin multe, p timise greu i mi-a
povestit cte ceva din via a lui. Mi-a m rturisit ct de dragi i
sunte i i cum dorin a lui cea mai arz toare e s - i dea via a
pentru Winnetou. Marele Spirit i-a mplinit dorin a doar cteva
minute mai trziu.
Cnd z cea pe moarte la pieptul meu, vorbea ntr-o limb
pe care n-am n eles-o. Ce limb era aceea?
Limba p rin ilor no tri.
A spus i ceva despre mine?
Da.
Ce?
M-a rugat s - i r mn credincios.
S -mi... r mi... mie... credincios?... Dar tu nici nu m
cuno teai!
Te cuno team, adic te v zusem. i cine l vede pe
Winnetou i d numaidect seama cu cine are de-a face; i
apoi, el mi istorisise multe despre tine.
i ce i-ai r spuns?
Am f g duit s -i mplinesc dorin a.
317

Era ultima sa dorin . Tu ai devenit astfel mo tenitorul


lui. I-ai jurat s -mi fii credincios, mai ocrotit, m-ai vegheat i
cru at, n timp ce eu te prigoneam ca pe un du man. Lovitura
cu itului meu ar fi fost mortal pentru oricare altul, dar trupul
t u puternic a rezistat. M simt nespus de vinovat fa de tine.
Fii prietenul meu!
i sunt de mult prieten.
Fii fratele meu!
Din toat inima!
S leg m fr ia noastr la mormntul aceluia care mi-a
pus sufletul sub veghea sufletului t u! O nobil fa palid a
plecat dintre noi i ne-a l sat, n clipa desp r irii, un urma la
fel de nobil. Fie ca sngele meu s fie al t u i sngele t u s fie
al meu! S bem fiecare din sngele celuilalt. Inciu-Ciuna,
marele ef al apa ilor, p rintele i st pnul meu, va ng dui!
Inciu-Ciuna ne ntinse minile i rosti din adncul inimii:
A a s fie! De aci ncolo ve i fi nu numai fra i, ci unul i
acela i r zboinic cu dou trupuri. Howgh!
Ne ndreptar m spre locul de veci destinat lui Klekih-Petra.
M interesai de felul construc iei, de dimensiunile mormntului
i rugai s mi se dea cteva tomahawkuri. M dusei apoi,
mpreun cu Sam Hawkens, Dick Stone i Will Parker, n susul
rului, c tre p dure, unde c utar m lemn potrivit i, cu
ajutorul tomahawkurilor, me terir m o cruce. Pn s ne
ntoarcem, funeraliile ncepuser . Indienii se strnseser n
jurul mormntului de piatr , a c rui construc ie se apropia de
sfr it i psalmodiau ni te cntece cu totul ciudate, monotone,
p trunse de jale. Sunetul uniform, re inut, era din cnd n
cnd covr it de un ip t violent, asemenea fulgerului ce
r zbate brusc printre norii grei i de i.
O duzin de indieni lucrau, sub conducerea celor dou
c petenii, la zidirea cavoului, iar ntre ei i mul imea aceea
tnguitoare dansa cu mi c ri lente i n salturi mici o
ciud enie mpodobit cu tot felul de nsemne.
318

Cine e? am ntrebat. Vraciul?


Da, r spunse Sam Hawkens.
Datini indiene la funeraliile unui cre tin! Ce zici de asta,
drag Sam?...
Oamenii ace tia buni i cumsecade cred ntr-un Mare
Spirit la care i nv
torul lor alb a aderat. Ei ndeplinesc,
dup obiceiul lor, acest ritual al desp r irii i al nmormnt rii,
iar jocul vraciului nu reprezint dect un simbol. L sa i-i s - i
cate de treab n toat lini tea. Nici ei nu ne vor mpiedica s
n l m crucea pe mormnt.
Cnd a ezar m crucea lng sicriu, Winnetou ntreb :
S punem pe mormnt acest semn?
Da.
A a se cuvine. L-a fi rugat chiar eu pe fratele Old
Shatterhand s ciopleasc o cruce, pentru c
i Klekih-Petra
avea una n odaia lui i- i f cea rug ciunile n fa a ei. Prin
urmare, a fi dorit s -l vegheze i la mormnt acest semn al
credin ei la care se nchina. Ce loc s -i d m?
Sus, deasupra mormntului.
Adic la fel ca i pe casele nalte unde cre tinii se roag
bunului lor Spirit? Voi face precum dore ti. A eza i-v i vede i
dac o pun bine.
Dup ctva timp lucrul era terminat i crucea se n l a
deasupra cavoului nc deschis; sicriul se mai afla nc afar .
Atunci ap ru N o-ci. Fusese n pueblo, luase de acolo dou
ce ti de lut ars i le umpluse cu ap de ru. Acum veni lng
noi i a ez ce tile pe sicriu. Cu ce rost aveam s aflu mai pe
urm .
n sfr it, se ncheiar toate preg tirile de nmormntare.
Inciu Ciuna f cu un semn, dup care bocetul amu i. Vraciul se
ghemui la p mnt, iar c petenia se apropie de sicriu vorbind
rar i solemn:
Soarele se ridic diminea a la r s rit i coboar seara n
asfin it, anul se treze te o dat cu prim vara i iarna se duce la
319

culcare. A a e i omul. Adev rat?


Howgh! r spunse mul imea cu glas n bu it.
Omul r sare ca soarele i apune n mormnt. Vine pe
lume ca i prim vara i se duce la odihn ca iarna. Dar dup
ce apune, soarele r sare iar i n zori i dup ce trece iarna, se
face iar i prim var . Adev rat?
Howgh!
A a ne-a nv at Klekih-Petra. Omul se culc
n
mormnt, dar se scoal dincolo de moarte ca o nou zi i ca o
nou prim var , pentru a duce o alt via
n mp r ia
bunului Spirit. A a spunea Klekih-Petra i acum a disp rut ca
ziua i ca anul, pentru ca sufletul lui s odihneasc n l ca ul
celor pleca i, de care lui i era atta dor. Adev rat?
Howgh!
... Voi vorbi acum de sfr itul lui. Moartea s-a n pustit
ca o fiar asupra pr zii i l-a surprins pe nea teptate. Se g sea
al turi de noi, s n tos i n pline puteri. Urma s ncalece ca s
ne ntoarcem mpreun acas . n acea clip l-a ajuns glon ul
uciga ului. Fra ii i surorile mele s deplng acest sfr it!
Se auzi o tnguire nceat , apoi din ce n ce mai sonor
i
deslu it , pn se pref cu ntr-un bocet prelung i p trunz tor.
C petenia urm :
Noi i-am r zbunat moartea. Dar sufletul uciga ului i-a
sc pat; el nu-i mai poate sluji dincolo de mormnt, c ci e un
suflet josnic i nedemn s -l nso easc dup moarte. Cinele
rios n care s l luia acest suflet a fost mpu cat de copii i
strvul lui plute te acum n josul apei. Adev rat?
Howgh!
Acum Klekih-Petra cel viu s-a dus dintre noi; dar trupul
lui ne-a r mas ca s -i ridic m un monument i s nu uit m
nici noi, nici urma ii no tri pe bunul p rinte alb ce ne-a fost
dasc l i ne-a iubit. Nu era n scut n aceast ar . Venise de
dincolo de marea ap , din inuturi unde cresc stejarii. De
aceea, de dragul i n cinstea lui, am adus ghinda ca s-o
320

sem n m lng mormnt. A a cum va ncol i ghinda i va


cre te l starul din rn , a a se va ridica i sufletul lui din
mormnt i va cre te mare dincolo de lume. i a a cum se
nal stejarii, vor sui n inimi cuvintele i sfaturile mele, iar
sufletele noastre se vor ad posti la umbra lor. El s-a gndit
ntotdeauna la noi i ne-a purtat de grij .
i nici nu a plecat f r a ne trimite n loc o fa palid care
s ne fie prieten i frate. l vede i aici pe Old Shatterhand... El
tie toate cte le tia cel dus dintre noi. Iar ca r zboinic l i
ntrece. A r pus un grizzly cu cu itul i pumnul s u zdrobe te
pe orice du man. Inciu-Ciuna i Winnetou s-au aflat de mai
multe ori n minile lui; dar ne-a l sat n via , fiindc ine la
noi i este prietenul oamenilor ro ii. Adev rat?
Howgh!
A fost cel din urm cuvnt i ultima dorin a lui KlekihPetra ca Old Shatterhand s fie urma ul s u printre r zboinicii
apa i, iar acesta i-a f g duit s -i mplineasc dorin a. De aceea
s fie primit n neamul apa ilor i s poarte rangul de
c petenie. S fie ca i cum ar avea culoarea noastr
i s-ar fi
n scut ntre noi. Pentru a nt ri leg mntul, ar trebui ca fiecare
r zboinic mai n etate s fumeze cu el pipa prieteniei; dar nu e
nevoie, pentru c dnsul va bea din sngele lui Winnetou, iar
fiul meu va bea din sngele lui Old Shatterhand; atunci va fi i
el snge din sngele nostru i carne din carnea noastr .
Sunt oare r zboinicii apa i de aceea i p rere?
Howgh, Howgh, Howgh! r sun de trei ori r spunsul
entuziast al asisten ei.
A adar, Old Shatterhand i Winnetou s p easc n fa a
sicriului i s - i picure sngele n apa fr iei!
Deci fr ie de snge, autentic
i concret fr ie de snge,
despre care citisem n attea rnduri! Ea se practic la multe
popoare s lbatice sau semi-primitive. n acest scop, fie c
frta ii i amestec sngele i apoi l beau, fie c unul soarbe
din sngele celuilalt, Dup acest leg mnt, ei i sunt mai
321

apropia i i mai devota i chiar dect fra ii buni.


n cazul nostru urma s bem fiecare din sngele celuilalt.
Ne postar m pe ambele p r i ale sicriului; Inciu-Ciuna i
scoase cu itul i, suflecnd mneca fiului sau, i scrijeli bra ul.
i nensemnat
nir cteva pic turi de
Din t ietura mic
snge, pe care c petenia le culese ntr-una din ce tile umplute
cu ap . Proced i cu mine la fel; sngele meu picur n cea dea doua cea c . Winnetou primi cea ca mea i eu pe-a lui. Iar
Inciu-Ciuna rosti:
Sufletul tr ie te n snge. Sufletele acestor doi tineri
r zboinici s se uneasc ntr-unul singur. Gndul lui Old
Shatterhand s fie i gndul lui Winnetou i dorin a lui
Winnetou s fie i a lui Old Shatterhand! Be i!
Golir m amndoi ce tile. Era ap din Rio Pecos, nepotabil
i pe deasupra amestecat cu snge. C petenia mi ntinse
mna i mi spuse:
Acum e ti una cu Winnetou, fiul meu drept i e ti
r zboinic al neamului nostru. Faptele tale vor fi repede i
pretutindeni tiute, nici un r zboinic nu te va ntrece n faim .
Ai intrat printre noi cu rang nalt de c petenie i toate spi ele
neamului nostru te vor cinsti ca atare!
Dup cum vede i, avansasem foarte rapid! nc nu demult
fusesem un biet meditator la Saint Louis, apoi m sur tor de
terenuri
i iat -m
acum mai mare peste s lbatici!
M rturisesc ns cinstit c -i preferam cu mult pe ace ti
s lbatici oamenilor albi cu care avusesem de-a face n ultima
vreme.
Pentru a nl tura de la nceput orice confuzii, trebuie s fac
o parantez . Se ntmpl
i la noi ca ntre oameni porni i pe
aventur s se lege fr ii de snge, cam n acela i fel sau chiar
printre ceremonii i mai stranii ntemeiate pe obscurantism. Se
atribuie acestor fr ii urm ri neobi nuite, printre altele i aceea
c fra ii sunt sorti i s moar n aceea i clip . Dac , s zicem,
unul din ei, mai debil i boln vicios, pleac n Italia i moare
322

acolo de holer , atunci cel lalt, puternic i plin de s n tate,


r mas n Germania, moare i el subit. Evident c toate acestea
sunt absurdit i.
Dar n leg mntul dintre mine i Winnetou nu era vorba de
asemenea supersti ii. Schimbul ctorva pic turi de snge nu
exprima nici pentru noi, nici n general pentru apa i, vreo
hot rre divin care ne-ar impune aceea i soart , ci avea un
caracter pur simbolic, a zice metaforic.
i totu i, foarte ciudat, cuvintele lui Inciu-Ciuna prin care
ne declarase un singur suflet s l luind n dou trupuri se
confirmar mai trziu. Ne n elegeam f r ca m car s ne
m rturisim sentimentele, gndurile, hot rrile. Era de ajuns un
schimb de priviri pentru a ti exact ce gndeam fiecare; ba nici
m car de atta nu era nevoie. Cnd ne aflam departe unul de
altul, ac ionam ntr-un consens uimitor i niciodat nu s-a ivit
ntre noi vreo nen elegere. Fire te c aceasta nu era nicidecum
consecin a schimbului de snge efectuat ntre noi, ci a unei
sincere nclin ri reciproce, a unei comuniuni de sim ire, a
afinit ii de p reri i a caracterului nostru asem n tor.
ultimele cuvinte, to i apa ii,
Cnd Inciu-Ciuna pronun
chiar i copiii, se ridicar n picioare i strigar un Howgh
unanim, puternic, prelungit. Dup care c petenia ad ug :
Acum se afl iar i printre noi Klekih-Petra cel tn r i
viu, iar pe cel mort se cade s -l nmormnt m. Fra ii mei s-o
fac !
Se adresa oamenilor care construiser mormntul. Cerui o
scurt amnare i f cui semn lui Hawkens, Stone i Parker s
se apropie. Rostii cteva cuvinte lng sicriu, ncheind cu o
rug ciune. Apoi r m i ele p mnte ti ale lui Klekih-Petra fur
introduse n cavoul pe care indienii se gr bir s -l nchid cu
bolovani.
Au fost primele funeralii la care am asistat printre pieilero ii. M rturisesc c m-au impresionat profund...
n timp ce se lucra la nchiderea cavoului, r sunar din nou
323

bocetele indienilor i, abia cnd ultimul bolovan fu a ezat,


ceremonia se stinse numaidect; oamenii plecar la treburile
lor mai pu in sumbre. Cea dinti era mncarea, la care InciuCiuna m pofti i pe mine.
El ocupa locuin a cea mai spa ioas la etajul amintit.
Mobilierul era extrem de simplu, dar jur-mprejur, pe pere i,
atrna o foarte bogat colec ie de arme indiene care-mi strni
cel mai viu interes.
Zi-Frumoas ne servea pe tustrei, adic pe Inciu-Ciuna,
pe Winnetou i pe mine i admiram m iestria n prepararea
bucatelor indiene. Se vorbea pu in, aproape deloc. De altfel,
indianul e taciturn din fire.
Or, ast zi se vorbise mult prea mult pentru a mai sim i
nevoia unei discu ii. Dup ce mncar m, se a ternu curnd
nserarea. Winnetou m ntreb :
Vrea fratele meu alb s se odihneasc , sau dore te s
mearg cu mine?
Merg cu tine, i-am r spuns, f r s m interesez ncotro.
Ie ir m din pueblo i ne ndreptar m spre ru. M
a teptasem, de altfel, s-o ia ntr-acolo. Firea lui, att de adnc
p truns
de gravitatea vie ii, trebuia s -l recheme la
mormntul dasc lului s u. Ajun i la int , ne a ezar m unul
lng altul. Winnetou mi apuc mna i mi-o inu ndelung
ntr-a sa, f r s scoat o vorb . Am p strat i eu t cere.
S-ar cuveni s adaug c nu to i apa ii pe care-i ntlnisem
aici locuiau cu familiile lor n pueblo. De i nc p tor, acesta
nu-i putea ad posti pe to i. Aici locuiau numai Inciu-Ciuna i
r zboinicii mai de seam , mpreun cu ai lor. Era un fel de
centru al tuturor apa ilor mescaleri care cutreierau c lare
aceste meleaguri, ocupndu-se cu vn toarea. De aici eful i
guverna tribul i tot de aici pornea c lare pn departe, spre
celelalte triburi care-l recuno teau drept c petenie suprem .
Acestea erau triburile numite Llaneros, Jicarillas, Taracones,
Chiriguais, Pinalenjos, Cilas, Mimbrenjos, Lipans, precum i
324

apa ii din minele de aram


i al ii; pn
i cei din tribul
Navajos obi nuiau s se supun , dac nu chiar poruncilor, cel
pu in sfaturilor sale.
Mescalerii care nu locuiau n pueblo plecaser imediat dup
nmormntare. Nu a r mas dect un grup de oameni pentru
paza cailor prelua i de la kiowa i. Caii p teau prin apropiere.
Winnetou i cu mine edeam acum singuri i neobserva i lng
mormntul lui Klekih-Petra, n jurul c ruia, chiar a doua zi,
apa ii aveau s semene ghind . S mn a ncol i mai trziu, iar
stejarii respectivi mai str juiesc i ast zi dep rtarea.
n sfr it, Winnetou rupse t cerea i m ntreb :
Va uita oare fratele meu Old Shatterhand c i-am fost
cndva du mani?
Am i uitat, i-am r spuns.
Dar un lucru n-ai s ni-l ier i.
Care?
Jignirea pe care i-a adus-o tat l meu.
Cnd?
Cnd ne-am ntlnit ntia oar .
Ah, cnd m-a scuipat n obraz?
Da.
i de ce n-a putea s-o iert?
Pentru c scuipatul nu poate fi ters dect cu sngele
celui care te-a jignit.
Winnetou s nu- i fac griji. Eu am uitat-o i pe asta.
Nu pot crede aceste vorbe ale fratelui meu.
Crede-le, totu i. De altfel, s-a i dovedit demult c am
uitat ntmplarea.
Prin ce?
Prin nsu i faptul c nu m-am r zbunat mpotriva lui
Inciu-Ciuna, tat l t u. Sau b nuie ti c Old Shatterhand s-ar
l sa scuipat n obraz f r s r spund imediat cu pumnul dac
ntr-adev r s-ar sim i jignit?
Ne-am mirat i noi pe urm de purtarea ta.
325

Ei, vezi, tat l lui Winnetou nu m putea jigni. Mi-am


ters scuipatul de pe obraz i gata: totul era iertat i uitat. S
nu mai vorbim de asta!
i totu i trebuie s mai st rui. E de datoria mea.
De ce?
Trebuie s mai nve i obiceiurile neamului nostru. Nici
un r zboinic nu- i recunoa te bucuros gre eala i cu att mai
pu in o c petenie. Inciu-Ciuna tie c a gre it, dar el nu poate
s - i cear iertare. De aceea mi-a poruncit s vorbesc eu cu
tine. Winnetou i cere iertare n numele tat lui s u.
Dar nu e necesar. De altfel, suntem chit, pentru c i eu
v-am jignit pe voi.
Nu-i adev rat!
Ba da! Oare a lovi nu nseamn a jigni? Or, eu v-am lovit
cu pumnul pe amndoi.
Asta-i altceva, s-a petrecut n lupt , deci nu e jignire.
Fratele meu e nobil i m rinimos. N-o vom uita niciodat !
Hai s vorbim de altele! Eu, unul, am devenit ast zi
apa . Dar ce se ntmpl cu camarazii mei?
Ei nu vor fi primi i n rndurile noastre, dar i socotim
fra i.
F r nici o ceremonie?
Vom fuma cu ei mine pipa p cii. De bun seam c n
ara fratelui meu alb nu exist calumete?
Nu. Cre tinii se consider fra i f r s fie nevoie de un
ritual anume...
Sunt fra i? Dar r zboaie nu se poart ntre ei?
Se poart , fire te.
Asta nseamn c nu sunt mai buni ca noi. Ei predic
iubirea, dar nu o simt. De ce i-a p r sit fratele meu patria?
Nu e n obiceiul indienilor s pun astfel de ntreb ri. Dar
Winnetou avea tot dreptul s m ntrebe, fiindu-mi acum frate
i voind s m cunoasc mai bine. Totu i, problema nu-l
interesa din simpl curiozitate sau compasiune; avea i alt
326

motiv.
Am plecat s -mi caut norocul pe aceste meleaguri, i-am
r spuns.
Norocul! Ce e norocul?
Bog ie!
Cum auzi cuvntul, el mi eliber mna pe care o inuse
pn atunci n strnsoarea minii sale. i iar i se a ternu
t cerea ntre noi. tiam c n scusem n el sentimentul unei
decep ii.
Bog ie! opti el dup un timp.
Da, bog ie, repetai.
A adar, pentru asta... pentru asta!...
Ce vrei s spui?
De aceea te-aflai printre... printre...
Se jena s rosteasc vorba. l ajutai eu:
Printre ho ii de p mnturi?
Ai spus-o. Venise i cu ei ca s ajungi bogat. i crezi, ntradev r, c bog ia te face fericit?
Da.
Te n eli. Nou aurul nu ne-a adus dect nenorociri. Din
pricina aurului ne h ituiesc ast zi albii din inut n inut, din
loc n loc, pn va fi s pierim ncet, dar sigur. Aurul ne duce la
moarte. Fratele meu s nu-l rvneasc .
Nu, deloc.
Nu? Parc spuneai c ai venit s - i g se ti norocul n
bog ie.
A a este. Numai c bog iile sunt de tot felul: po i fi
bogat n aur, n n elepciune sau n experien , n s n tate, n
cinste i faim , n bun voin a oamenilor.
Iuf, iuf! Prin urmare, acesta e tlcul!... i tu la ce fel de
bog ie rvne ti?
La ultima.
Adic la bun voin a oamenilor. nseamn c e ti bun i
cinstit?
327

Nu tiu, numai Dumnezeu tie dac sunt bun, dar a


vrea s fiu.
Pe noi ne consideri p gni?
Nu. Voi nu v nchina i la idoli, ci crede i n Marele
Spirit.
Atunci ndepline te-mi o rug minte!
Cu pl cere! Care?
S nu-mi vorbe ti niciodat de credin
i s nu ncerci
s mi-o schimbi. Te iubesc mult de tot i n-a vrea ca
leg mntul nostru s se rup . E a a cum a vrut Klekin-Petra.
Poate c credin a ta este dreapt , noi ns nu o pricepem. Dac
i cre tinii sunt buni ca i
nu ne-ar goni i omor, am zice c
credin a lor... Dar noi suntem strivi i ncet, cu nendemnare i
nu putem crede c religia celor ce ne omoar este o religie a
dragostei...
Dup o pauz , Winnetou continu :
Cum se face c fratele meu Old Shatterhand s-a al turat
acelor ho i de p mnturi? Oare nu i-a spus c astfel va
p c tui fa de oamenii ro ii?
Mi-a fi spus-o, poate, ns nu m-am gndit. Eram
bucuros s lucrez ca expert topograf, pentru c m pl teau
foarte bine.
Te pl teau? Dup ct tiu, nici nu a i terminat lucr rile.
Ori vi se pl tea nainte?
Nu. Am primit numai un avans i echipamentul. Plata
ntreag urma s-o cap t abia dup ncheierea lucr rilor.
i acum vei pierde banii?
Da.
Mul i?
Foarte mul i, dac judec dup situa ia n care m g sesc.
T cu un r stimp, apoi relu :
mi pare r u c fratele meu a suferit o pagub din pricina
noastr . Nu e ti prea bogat, a a-i?
Sunt bogat n toate celelalte privin e, dar nu i n bani.
328

De ct timp mai avea i nevoie ca s ispr vi i lucr rile?


Ne-ar fi ajuns cteva zile.
Iuf! Dac te-a fi cunoscut cum te cunosc acum, i-a fi
atacat pe kiowa i cu cteva zile mai trziu.
Numai ca s -mi pot termina lucrul? l ntrebai, mi cat de
atta altruism.
Da.
Adic , ne-ai fi l sat s ducem la cap t tlh ria?
Nu tlh ria, doar m sur torile. Liniile pe care le trage i
pe hrtie nu ne fac nici un r u: asta nc nu nseamn tlh rie.
Nelegiuirea ncepe ns cnd vin lucr torii i se apuc s taie
drum calului de foc. i-a da...
Se ntrerupse, pentru a- i l muri sie i un gnd abia ncol it.
Apoi relu :
Ai nevoie cumva de hrtiile acelea cu desene ca s po i
primi banii ce i se cuvin?
Da.
Iuf! Atunci n-ai s -i prime ti niciodat , c ci toate
desenele au fost distruse.
i cu uneltele ce-a i f cut?
R zboinicii c rora le-au c zut n mini voiau s le
distrug
i pe acestea, ns nu i-am l sat. De i n-am fost n
nici o coal a fe elor palide, tiu totu i c astfel de obiecte au o
valoare mare; de aceea am poruncit s fie p strate cu grij . Leam adus cu noi aici i le-am pus bine. Le voi napoia fratelui
meu Old Shatterhand.
i mul umesc. Voi primi acest dar al t u, de i mie
personal nu-mi aduce nici un folos. M bucur ns s le pot
restitui celor n drept.
Va s zic , ie nu- i aduc nici un folos?
Nu. Spre folosul meu ar fi numai dac-a
duce
m sur torile pn la cap t.
P i, i lipsesc hrtiile acelea distruse.
Am fost prev z tor i am f cut desenele n cte dou
329

exemplare.
i mai ai unul?
Am, uite aici, n buzunar. Tu ai fost att de bun i ai
poruncit s nu-mi fie luate.
Iuf, iuf!
De ast dat , exclama ia suna i a mirare i a satisfac ie.
Apoi Winnetou t cu iar i. n mintea lui aveam s aflu mai
trziu se n scuse o idee att de nobil , cum nici un alb n-ar
fi putut s-o conceap , necum s-o pun n aplicare. Dup un
timp, se ridic i zise:
S ne ntoarcem acas . Fratele meu alb a fost p gubit de
noi. Winnetou va avea grij s - i acopere pierderea. Dar nainte
de toate, trebuie s te refaci pe deplin.
Revenir m n pueblo unde, pentru ntia oar , patru albi
aveau s - i petreac noaptea ca oameni liberi.
A doua zi, n mijlocul unor mari solemnit i, Hawkens,
Stone i Parker de o parte i apa ii de alt parte fumar pipa
p cii. Se n elege c
i cu acest prilej s-au rostit discursuri
interminabile. Cea mai frumoas cuvntare a inut-o Sam. n
felul lui ugub , o mp nase cu asemenea expresii, nct i
indienii, att de serio i ndeob te, f cur vizibile eforturi ca s
nu izbucneasc n rs. De-a lungul acelei zile a fost reluat
povestirea tuturor faptelor i ntmpl rilor recente. ntre altele,
s-a pomenit din nou c eu am fost omul care, n seara aceea
memorabil , am desf cut leg turile lui Inciu-Ciuna
i
Winnetou. Iar Sam mi-a nchinat urm torul logos:
Sunte i un om iret, un ipocrit, sir! Cu prietenii se
obi nuie te s fii sincer, mai ales cnd le datorezi recuno tin a
pe care ne-o datora i. Adic , m
rog, cine i ce era i
dumneavoastr cnd v-am ntlnit ntia oar la Saint Louis?
Un biet meditator, care trebuie s bage cu nuiaua abc-ul i
tabla nmul irii n capul unor copii. i a i fi r mas colea o
creatur am rt , dac nu v-am fi purtat de grij noi, cu
dragoste i n elegere. V-am smuls dintr-o tmpit tabl a
330

nmul irii i v-am c rat cu nespus jertf de sine de-a lungul


savanei, dac nu m -n el. V-am vegheat cum i vegheaz o
mam pruncul sau precum g ina care a clocit ou de ra i
p ze te puii abia ie i i din g oace. Aici, printre noi, v-a venit pe
ncetul mintea la cap i vi s-a luminat creierul cufundat n
bezn . Ce mai tura-vura, v-am fost i tat i mam i unchi i
m tu , v-am purtat pe bra e, v-am hr nit trupul cu h lci de
carne mustoas , iar cugetul, cu n elepciunea i priceperea
noastr . Ne-am fi a teptat, n schimb, la respect, la stim
i
recuno tin ; cnd colo, v purta i ca bobocul de ra care se
i- i las g ina clo c pe mal, pentru c , vezi
zbenguie n ap
bine, dumneaei cum s -l urmeze dac nu tie s noate?! Pe
deasupra, v-a i ng duit s c lca i toate dispozi iile noastre. M
doare pn -n fundul vechiului meu surtuc de vn toare s
constat cum r spl ti i dragostea i abnega ia noastr cu atta
nep sare i ingratitudine. Dac m-a apuca s n ir toate
poznele ce le-a i comis, n-a mai ajunge la cap t. Dar cea mai
urt dintre toate a fost eliberarea celor dou c petenii f r ca
s-o tim i noi. Pe asta nu v-o iert i nu v-o uit; pentru asta am
s v scot ochii i n-am s v sl besc ct oi tr i. Urm rile
acestei perfidii nu s-au l sat mult a teptate. n loc s fim
admirabil pr ji i la stlpul caznelor i s ne plimb m acum n
frumoasele plaiuri ale vn toarei mpreun
cu sufletele
indienilor r posa i, n-am fost socoti i nici m car vrednici de-a fi
uci i.
i iat -ne acum vii, nev t ma i n acest pueblo
nsingurat, unde gazdele i dau osteneala s ne strice
stomacul cu tot soiul de bun t i i s fac dintr-un greenhorn
ca dumneavoastr un ditamai semizeu. Toat aceast pacoste
v-o dator m exclusiv dumneavoastr , mai ales fiindc sunte i
un not tor att de ordinar, ns dragostea este, n tot cazul, un
sentiment de nen eles: cu ct batjocore ti, cu att se aprinde
mai tare. De aceea, iat c nu v alung m nici acum din
rndurile noastre i nici din inim . V vom mpodobi cre tetul
cu un nimb de fl c ri, d ruindu-v iertarea n neclintita
331

noastr n dejde c totu i, pn la urm , ve i b ga ceva la cap,


dac nu m -n el. Uite mna mea! F g dui i, iubite sir, c v
ve i ndrepta pe viitor?
F g duiesc, i-am r spuns scuturndu-i mna. M voi
str dui s urmez n totul nobilul dumitale exemplu, ca s ajung
n scurt timp un al doilea Sam Hawkens.
Nici chiar a a, stimabile! n zadar osteneala! Un
greenhorn ca dumneavoastr s aspire la un Sam Hawkens!
Total abera ie! Ar fi ca i cum un broscoi i-ar pune n gnd s
devin cnt re de oper i...
Atunci Dick Stone, de i amuzat, i t ie uvoiul de vorbe:
Stop! Nu mai taci odat , palavragiu b trn?! Ai ajuns un
nesuferit! Pe toate le ntorci cu susu-n jos, te por i anapoda i
tragi m nu a dreapt pe mna stng ! Eu, n locul lui Old
Shatterhand, nu i-a mai permite s -mi dai zor ntruna cu
greenhorn-ul dumitale.
i de ce-ar fi, m rog, mpotriv ? Dac este, se cheam
c este!
Vorbe ti aiurea! i dator m via a. Din o sut de westmeni
trecu i prin ciur i drmon, laolalt cu tine i cu noi, nimeni nar fi scos-o ieri la cap t ca dnsul. n loc ca noi s -l ap r m, ne
ocrote te el, bag - i bine-n cap! Dac nu era Old Shatterhand,
nu mai edeam noi aici la glume i taclale; nici tu nu te-ai hlizi
acum de sub peruca ta fals !
Cum ai spus, peruc fals ?! S nu dea Domnul s mai
aud o dat asemenea vorb ! E o peruc veritabil . Dac nu tii,
uit -te bine la ea!
i scoase peruca i i-o ntinse lui Stone.
Fugi de-aici cu blana ta jig rit ! rse acesta.
Sam i-o potrivi iar i pe cap i rosti pe un ton dojenitor:
S - i fie ru ine, Dick! Auzi, podoaba mea capilar cic e o
blan jig rit !... La asta nu m-a fi a teptat din partea unui
camarad att de bun cum te pretinzi a fi. Nimeni dintre voi nu
tie s -l pre uiasc pe b trnul Sam la justa valoare. V
332

sanc ionez deci cu dispre ul meu profund i m duc s-o caut pe


Mary, s v d dac e bine s n toas ca i st pnul ei.
F cu din mn un gest superior i plec . Izbucnir m cu
to ii n rs; era imposibil s -i iei ceva n nume de r u.
n ziua urm toare se ntoarser iscoadele trimise n tain pe
urmele kiowa ilor. Oamenii raportar c ace tia i-au v zut de
drum i c , dup toate semnele, nu au de gnd s se angajeze
ntr-o nou lupt cu apa ii.
Urm o perioad de lini te, dar pentru mine de o intens
activitate. Sam, Dick i Will se desf tau sub ochii ospitalieri ai
apa ilor; mncau i se odihneau n lege. Singura treab a lui
Hawkens era s - i c l reasc zilnic catrul pentru ca, dup
expresia lui, s -i admire inteligen a i s -l deprind cu felul
lui de a c l ri.
Eu ns nu m l sai pe tnjala. Winnetou i-a pus n gnd
s m treac prin coala indian . Lipseam amndoi zile
ntregi din pueblo, f ceam lungi plimb ri c lare, n timpul
c rora trebuia s m exersez n tot ce ine de vn toare i de
lupt . M
trm prin p duri
i-mi nsu eam excelente
deprinderi n arta furi atului. Winnetou m supunea unei
adev rate instruc ii de campanie. Uneori se ascundea de mine
i m punea s -l caut. i d dea osteneala s
tearg urmele,
iar eu umblam s i le descop r totu i. De cte ori nu se pitula
prin tufi urile dese sau, la ad postul tufelor, disp rea n apele
rului Pecos, pndindu-m de acolo! mi atr gea aten ia asupra
gre elilor, mi l murea diferite procedee, cum e bine i cum e
r u. Erau lec ii admirabile i predate cu aceea i pl cere cu care
eu, ca ucenic srguincios i ca admirator, mi le nsu eam. i
totu i, niciodat Winnetou nu m l uda, dup cum nici nu m
mustra n n elesul obi nuit al cuvntului. Me ter n toate
ndeletnicirile specifice indienilor, era totodat
un abil
educator.
De cte ori nu m ntorceam acas frnt de oboseal ! Dar
nici atunci nu m odihneam, c ci hot rsem s nv
limba
333

apa ilor i luam lec ii n pueblo. Aveam o profesoar


i doi
profesori: N o-ci m nv a idiomul mescalerilor, Inciu-Ciuna
pe cel al llanerilor, iar Winnetou pe al navajilor. Cum cele trei
idiomuri sunt foarte nrudite i nu posed un vocabular prea
bogat, progresam neobi nuit de repede.
Cnd Winnetou i cu mine nu plec m prea departe de
pueblo, se ntmpla uneori ca N o-ci s ne nso easc . Se
bucura din toat inima privind cum execut exerci iile.
ntr-o zi ne aflam n p dure. Winnetou mi ceru s m
dep rtez i s revin abia dup un sfert de or . Aveam s nu-i
mai g sesc acolo i s descop r unde s-a ascuns N o-ci. M-am
dep rtat deci o bun bucat de drum, apoi m-am ntors. La
nceput, urmele amndurora erau destul de vizibile; dar la un
moment dat pa ii fetei disp rur . tiam, fire te, c avea un
mers neobi nuit de u or, ns , p mntul fiind moale, ar fi
trebuit s existe neap rat m car vreun semn c a trecut pe
acolo; totu i, nu g seam nimic, nici barem un firicel sau o
frunz c lcat , de i tocmai aici cre tea ni te mu chi des i
sub ire. Doar urma lui Winnetou se deslu ea precis i aceasta
nu m interesa. Nu pe dnsul aveam sarcina s -l g sesc, ci pe
sora lui. Dar b nuiam c i el se afla pe aproape i mi observ
eventualele gre eli.
M-am sucit, m-am nvrtit n cerc o dat i iar o dat , f r a
g si vreun punct de reper. Mi se p rea ciudat. Chibzuisem.
Trebuie negre it s fi l sat vreo urm ; e imposibil ca piciorul s
fi c lcat p mntul f r s lase nici un semn pe mu chiul acesta
moale. Adic , ce zic? S ating p mntul? i dac N o-ci nici
nu l-a atins?
Cercetai urmele pa ilor lui Winnetou. Erau adnci, mai
adnci ca nainte. S - i fi luat sora n bra e i s-o fi dus mai
ncolo?
Dac Winnetou s-ar fi strecurat de unul singur prin desi ,
cu bra ele libere, atunci nu i-ar fi fost greu s r zbeasc . Dar,
cu sor -sa n bra e, nu putea s nu lase niscai semne prin
334

r muri ul des. M luai deci dup urmele ntip rite jos, n


p mnt, a intindu-mi ns privirea nu att asupra lor, ct sus,
asupra r muri ului. ntr-adev r! Nu avusese bra ele libere i de
aceea nu putuse feri n l turi crengile cu toat grija. Nici N o-ci
n-o f cuse. Probabil, nu-i trecuse prin gnd. Iat de ce am dat
n mai multe locuri peste ramuri frnte i frunze rupte, semn
c Winnetou nu trecuse singur pe acolo.
Urmele duceau n linie dreapt ntr-un lumini
i apoi,
iar i drept nainte, pn de partea cealalt . i acolo, n spatele
lumini ului, probabil c st teau amndoi lini ti i i foarte
amuza i de renghiul ce mi-l jucaser . Puteam s-o iau drept
ntr-acolo, dar m ispitea gndul s -i surprind i s -i p c lesc.
M furi ai deci, la ad postul vegeta iei, ocolind lumini ul, pn
am ajuns de cealalt parte. C utai mai nti urmele lui
Winnetou. Dac
i-ar fi continuat drumul, ar fi trebuit s le
descop r. Dac nu, atunci era clar c s-a ascuns mpreun cu
N o-ci. M culcai la p mnt i m tri f r zgomot, ntr-un
semicerc, silindu-m s r mn neobservat n dosul copacilor i
tufelor.
naintam ncet i n mare lini te. Nici un zgomot, ct de
mic, nu trebuia s le atrag aten ia; ca s -mi ating scopul,
desf uram o adev rat strategie. i pn la urm izbutii mai
bine chiar dect sperasem. i z rii pe amndoi.
edeau
mpreun sub un corcodu ; edeau cu spatele la mine,
a teptndu-se, dac i-a fi descoperit, s le apar n fa .
opteau ntre ei, nct nu le puteam deslu i vorbele.
O nespus bucurie m st pnea gndindu-m la surpriza
ce aveam s le-o fac. M apropiai din ce n ce, mai s -i pot
ajunge cu mna.
Eram gata s ntind bra ul i s -l apuc pe Winnetou de
um r, cnd o oapt a lui m re inu:
S m duc n c utarea lui? ntreb .
Nu, r spunse N o-ci. Vine el singur.
Nu vine.
335

Ba vine.
Sora mea se n al . A nv at el foarte bine totul, ns de
data asta urmele se pierd n v zduh. Cum s le g seasc ?
Le g se te. Nu mi-a spus chiar fratele meu Winnetou c
Old Shatterhand nu mai poate fi n elat? De ce vorbe te acum
altfel?
Fiindc l-am pus acum la cea mai grea ncercare. Ochiul
lui deslu e te orice urm ; dar a ta nu poate fi v zut dect cu
gndul i asta nc n-a nv at-o.
Va veni, totu i. El se pricepe la orice.
Vorbea n oapt , dar n cuvintele ei st ruia o nem rginit
ncredere culcare m-a fi putut mndri.
ntr-adev r, n-am cunoscut alt om s se descurce att de
bine n toate mprejur rile. Doar un singur lucru cred c nu-l
va pricepe i-mi pare r u.
Despre ce anume vorbe ti?
Despre dorin a noastr , a tuturor.
Eram din nou pe punctul s m ar t n fa a lor, dar
auzindu-l pe Winnetou, hot ri s mai a tept. Exista oare vreo
dorin pe care s le-o refuz acestor oameni buni i dragi? Se
pare totu i c nutresc un gnd pe care nu mi l-au mp rt it de
team s nu-l resping. S-ar putea s aflu acum despre ce e
vorba.
Statui lini tit i ascultai n continuare.
A discutat oare fratele meu Winnetou cu dnsul? ntreb
N o-ci.
Nu.
Nici Inciu-Ciuna, p rintele nostru?
Nici el. A vrut s i-o spun , dar l-am sf tuit s tac .
De ce? Doar N o-ci iube te din toat inima pe acest om
alb i dnsa e fiica celui mai mare conduc tor al apa ilor.
Da, este.
i chiar cu mult mai mult. Cine dintre
r zboinicii indieni sau dintre fe ele palide n-ar fi fericit ca sora
mea s -i devin so ie?! To i, n afar de Old Shatterhand.
336

De unde o tie fratele meu, dac nici n-a stat de vorb cu


dnsul?
tiu, fiindc l cunosc. El nu e ca orice fa palid ; el
n zuie te mult mai sus i nu va lua de squaw o indian .
A spus-o el?
Nu.
Oare i-a d ruit inima unei femei albe?
Nici asta.
E ti sigur?
Da. Am discutat cu el despre femeile albe i am n eles c
inima lui nu s-a rostit nc .
Atunci se va rosti pentru mine!
Sora mea s nu- i fac n dejdi de arte! Old Shatterhand
i simte altfel dect crezi. Dac i va alege cndva o
judec
so ie, aceasta va trebui s se nal e deasupra celorlalte femei,
a a cum el se nal peste ceilal i b rba i.
i eu nu sunt destul de vrednic ?
Dac te asem n cu fetele noastre, atunci e ti mai presus
de toate. Dar ce-ai v zut i ce-ai auzit tu din cte sunt pe
tur ai? Tu cuno ti via a femeilor noastre ro ii,
lume? Ce nv
dar nu tii nimic din ce nva
i trebuie s
tie o femeie alb .
Old Shatterhand nu se uit la str lucirea aurului, nici la
frumuse ea chipului; el c uta alte nsu iri pe care nu le poate
g si la o fat de indian.
N o-ci i plec mhnit capul i t cu. Atunci Winnetou i
trecu mngietor mna peste p rul i peste obrajii ei:
M doare s r nesc inima bunei mele surori, dar
Winnetou e deprins s spun numai adev rul, chiar dac
acesta nu e pl cut. S-ar putea totu i ca fratele t u s
tie un
drum c tre elul dorit.
Fata n l repede capul i ntreb :
Care e drumul?
Cel care duce spre ora ele fe elor palide.
Crezi c ar trebui s merg acolo?
337

Da.
Pentru ce?
Ca s - i dai seama cum trebuie s tr ie ti i s te por i
dac vrei s fii iubit de Old Shatterhand.
Atunci plec imediat, sunt gata! Vrea fratele meu s -mi
asculte o rug minte?
Care anume?
Vorbe te-i lui Inciu-Ciuna, tat l nostru. Cere-i s -mi
ng duie c l toria spre marile ora e ale fe elor palide. Cred c
n-are s fie contra, c ci...
N-am mai ascultat continuarea. Trndu-m , m-am retras
de lng ei. Mi se p rea c f ptuisem un p cat tr gnd cu
urechea la aceast discu ie dintre frate i sor . Numai de n-ar
afla-o! Ar fi foarte jenant pentru ei, iar pentru mine i mai mult!
Trebuia acum, la retragere, s fiu i mai atent ca adineauri,
cnd m apropiasem. Orice zgomot ct de nensemnat, orice
pas gre it puteau s le tr deze faptul c am surprins taina
frumoasei indiene. Or, n acest caz, a fi fost nevoit s -i
p r sesc imediat, nc n cursul aceleia i zile, pe prietenii mei
ro ii.
Din fericire, am izbutit s m retrag neobservat. Ajuns la o
dep rtare de unde nu mai puteam fi auzit, m-am ridicat n
picioare i am ocolit iute lumini ul pn am dat iar i de
urmele cunoscute. Apucai drumul pe care venisem mai nainte;
la doi-trei pa i de ascunzi ul lor m oprii i strigai:
Fratele meu Winnetou s pofteasc !
Nimeni nu se urni. Repetai:
Fratele meu s vin ! Doar l v d!
Totu i, Winnetou mai st ruia n t cere.
Iat -l, ade sub corcodu . Vrea s -l scot eu de acolo?
Atunci crengile fo nir
i Winnetou ie i la iveal . Nu avea
rost s mai r mn ascuns, dar spera s m mai p c leasc n
leg tur cu ascunz toarea fetei. M ntreb :
A g sit-o fratele meu pe N o-ci?
338

Da.
Unde?
n ascunzi ul ei, n desi .
n care desi ?
Acolo unde duce urma ei.
Vrei s spui c i-ai descoperit urma?
Era ct se poate de mirat. Nu tia ce s cread . Desigur,
nu- i nchipuia c -l mint, dar nici nu pricepea cum a fi putut
g si vreo urm de-a surorii sale. Doar nu se dezlipise de ea nici
o clip ! Era, deci, convins c n-o descoperisem i eu, probabil,
m n elam.
Da, am r spuns, i-am g sit urma.
Sora mea a fost att de atent , nct n-a putut l sa nici
un semn.
Te n eli. A l sat unul.
Nu!
Ba uite c-a l sat, nu jos pe p mnt, ci sus n r muri .
N o-ci nu a atins p mntul cu picioarele, dar, pe cnd o purtai
n bra e, a cam ndoit crengile i a strnit frunzi ul.
Iuf! i crezi c am purtat-o n bra e?
Cred.
Cine i-a spus?
Urmele pa ilor t i. Dintr-o dat au devenit mai adnci
din cauza greut ii sporite. Cum ns nu era posibil s te fi
ngr at ntr-o clip , am tras concluzia c ai ridicat n bra e o
povar . i aceasta era ns i sora ta care, dup cum am
constatat, nici n-a atins p mntul.
Iuf! Te n eli. Du-te i mai caut !
Ar fi de prisos. N o-ci ade chiar acolo de unde ai s rit
tu. Am s-o aduc ndat .
Intrai n lumini , dar fata se gr bi s -mi ias nainte i se
adres cu satisfac ie fratelui ei:
i-am spus eu c-o s m g seasc i n-am gre it!
Da, sora mea a avut dreptate; n schimb, m-am n elat
339

eu. Fratele meu Old Shatterhand tie s deslu easc urma


unui om nu numai cu ochii, ci i cu gndul. Se pare c nu i-a
mai r mas nimic de nv at.
O, au r mas nc foarte, foarte multe! i-am r spuns.
Fratele meu Winnetou mi-a adus o laud pe care n-o merit
nc ; dar voi nv a de la el i restul.
Era, ntr-adev r, primul cuvnt de laud pe care-l auzeam
din gura lui i m rturisesc c m flata ca i pe vremuri lauda
ocazional a vreunui profesor.
n seara aceleia i zile, Winnetou mi aduse o hain de
i mpodobit cu
vn toare din piele alb , bine lucrat
frumoase cus turi ro ii, specific indiene.
N o-ci, sora mea, te roag s por i acest ve mnt, zise
dnsul. Cel vechi nu mai e destul de bun pentru Old
Shatterhand.
Avea, fire te, mult dreptate. Haina mea ar ta cam jerpelit
chiar i n ochii indienilor. ntr-un ora european, cu o astfel de
hain
pe mine, a fi fost cu siguran
arestat pentru
vagabondaj. Dar se c dea oare s accept din partea lui N o-ci
un asemenea dar? Winnetou p ru s -mi ghiceasc gndul i-mi
spuse:
Po i primi f r grij aceast hain . Eu am comandat-o.
Nu e darul surorii, ci al lui Winnetou pe care l-ai salvat de la
moarte. Oare dup obiceiul albilor nu se cuvine s prime ti
daruri de la o femeie?
Nu se cuvine, afar de cazul c vin de la propria ta so ie
sau de la o rud .
Tu mi e ti frate, deci rud cu N o-ci. Totu i, darul e al
meu, nu al ei. Sora mea n-a f cut dect s coas haina.
Cnd, a doua zi diminea a, mi-am ncercat costumul, mi
venea ca turnat. Nici un croitor din New York n-ar fi nimerit
mai bine m sura.
Fire te c m ar tai n primul rnd frumoasei prietene, care
se bucur enorm de laudele mele. Curnd, mi se nf i ar
340

Dick Stone i Will Parker c utnd i ei s -mi strneasc


admira ia: primiser , la rndul lor, ni te costume lucrate de
alte femei. Iar n timp ce m aflam n vale i m exersam n
mnuirea tomahawkului, r s ri dinainte-mi o ciud enie grozav
de fudul . Era un surtuc de piele nou-nou , care atingea jos o
pereche de cizme indiene, vechi i colosal de mari. Deasupra
i mai veche, cu borurile
surtucului trona o p l rie de psl
jalnic pleo tite, iar de sub p l rie ie eau la iveal o barb
nclcit , un nas monumental i doi ochi ori care se zgiau la
mine sfid tori. l recunoscui, n sfr it, pe micul meu Sam
Hawkens. Se pro pi n fa a mea, cu picioarele r chirate,
sub iri, strmbe i, mndru nevoie-mare, m ntreb :
Sir, l cunoa te i cumva pe b rbatul acesta?
Hm! r spunsei. S -l v d mai de aproape!
l apucai de bra , l r sucii de trei ori n jurul propriei sale
f pturi i-l cercetai cu de-am nuntul:
A putea s jur c -i Sam Hawkens, dac nu m -n el!
Yes, milord! Nu v n ela i. Sunt chiar eu n persoan i
n m rime natural . Nu observa i nimic?
Un costum nou!
Cred i eu!
De unde?
Din pielea de urs pe care mi-a i d ruit-o.
Asta se vede, Sam. Dar m intereseaz de la care
persoan i-a c zut plea ca.
Persoan ? Ha! A adar, persoana, sir!... Asta e o chestie,
cum s zic... De fapt nici nu e o persoan .
Atunci ce?
M rog, e i dnsa, un fel de persoan cam mititic .
Adic ?
Ei, n-o cunoa te i pe dr gu a Cliuna-ai?
Nu. Cliuna-ai nseamn lun . E fat sau nevast ?
Amndou , sau mai curnd nici una, nici alta.
Prin urmare, o bunicu ?
341

Pe dracu'! Dac nu e nici squaw, nici fat , atunci fire te


c trebuie s fie v duv . E o squaw r mas v duv de pe urma
unui r zboinic ucis n lupta cu kiowa ii.
i i-ai pus n gnd s-o consolezi?
Well, sir, ncuviin el. Nu m dau n l turi; am i pus un
ochi pe ea, mai bine zis amndoi ochii.
Totu i, drag Sam, judec bine: e o femeie indian !
i ce dac ? M-a nsura i cu o negres de n-ar fi att de
neagr . De altfel, Cliuna-ai e o partid minunat .
De ce?
P i e cea mai mare me ter n t b citul pieilor.
i vrei s te t b ceasc ?
V arde de glum , sir Eu vorbesc serios. Un c min intim,
nu-i a a... n elege i? Are o fa plin , rotund , ca luna.
n crai-nou sau n ultimul p trar?
V rog i st rui s nu mai face i glume pe seama lunii! E
o lun plin i m -nsor cu ea, dac nu m -n el.
S sper m c n-o s ias din toate astea i o lun nou ...
Cum ai cunoscut-o?
La t b c rie. M-am interesat care e cea mai bun
t b c ri , ti i, pentru pielea de urs. Ei i mi-au recomandat-o
pe Cliuna-ai. I-am adus pielea i mi-a declarat c -i place...
Pielea?
Mofturi! i place de mine, fire te.
nseamn c are gust, drag Sam, n-am ce zice.
P i, are! i nici incult nu-i! Dovad faptul c nu s-a
limitat s t b ceasc pielea, ci mi-a i cusut costumul. Ce
zice i, e frumos?
Ar i ca un dandy!
Un gentleman, nu-i a a? Curat gentleman! A r mas i
dnsa praf cnd m-a v zut mbr cat. Fi i pe pace, sir, m nsor
cu ea!
Dar cu haina veche ce-ai f cut?
Am aruncat-o dracului!
342

A a! i spuneai cndva c n-ai da-o nici pe zece mii de


dolari!
Ce-a fost a trecut. Pe-atunci n-o cuno team pe Cliuna-ai.
Vremea nu st n loc, sir!
Omule ul meu, candidat la nsur toare i mbr cat n piele
de urs, trop i din picioare, se nvrti, se r suci i plec de
lng mine ca un p un nfumurat. Sl biciunea lui pentru
v duva indianului nu-mi punea nici un fel de probleme morale
i nu m ngrijora. Era de ajuns s -l prive ti pe Sam ca s - i
alungi orice nelini te. Labele peste m sur de mari din care
cre teau n sus picioru ele ca ni te be e strmbe, apoi fa a de
ornitorinc cu cioc de uliu, Doamne iart -m ! Chiar i pentru o
indian era prea de tot! Nu apuc s se dep rteze, c se i
ntoarse, rostind cu emfaz :
E totu i altceva costumul sta, sir! M simt ca noun scut. Pe cel vechi s nu-l mai v d n ochi! Merg n pe it, hihi-hi-hi!
L-am ntlnit a doua zi n pueblo. Privea n zare i medita.
Ce probleme de astronomie te fr mnt , drag Sam? lam ntrebat.
De ce tocmai de astronomie?
Fiindc ar i ca i cum ai vrea s descoperi o comet sau
o nebuloas nou .
P i cam a a e. O crezui comet , dar e mai degrab o
nebuloas .
Cine?
Ei, cine! Cliuna-ai.
Aha! Va s zic luna plin s-a schimbat n nebuloas .
Cum asta?
Am ntrebat-o dac nu vrea s se m rite a doua oar
i
mi-a r spuns scurt: Nu!
N-ar fi un motiv s - i pierzi ncrederea. Nici Roma n-a
fost cl dit ntr-o singur zi.
De fapt, nici costumul sta nou n-a fost cusut ntr-o
343

singur or . E just, sir. M mai duc o dat n pe it.


Urc scara, ndreptndu-se spre locuin a v duvei. A doua
zi, pe cnd n euam calul ca s pornesc cu Winnetou la o
vn toare de bizoni, m pomenii cu Sam Hawkens:
M lua i i pe mine, sir?
La vn toare de bizoni? Nu! Doar dumneata vnezi acum
ceva mai de soi.
Dar nu-mi merge, nu se las .
Z u?
Pe onoarea mea! Mai are i preten ii!
Cum adic ?
Vin tocmai de la dnsa. Cic mi-a cusut haina din
porunca lui Winnetou.
i eu care credeam c din dragoste...
Se pare c nu. Mi-a mai spus c t b citul trebuie s i-l
pl tesc, pentru c eu l-am comandat.
Deci, pretinde i plat .
Yes! Crede i c e un semn de dragoste?
Habar n-am. mi lipse te experien a n materie. Copiii i
iubesc p rin ii i totu i i storc de bani. Poate c tocmai aceast
preten ie s fie o dovad a iubirii ce- i poart .
Luna plin !... Hm! S-ar putea s fie doar ultimul p trar.
Va s zic , nu m lua i la vn toare?
Winnetou dore te s mergem numai n doi.
Atunci nu mai insist.
De altfel, i-ai terfeli costumul, drag Sam.
Just! Petele de snge nu ed bine pe o asemenea hain .
D du s plece, dar se ntoarse iar i ntreb :
Nu crede i, sir, c haina mea veche era mai practic ?
Posibil.
Nu posibil, chiar foarte probabil.
Cu aceasta, ispr vir m discu ia. Dar n zilele urm toare,
Sam deveni foarte gnditor i zgrcit la vorb . Luna p rea s fie
n continu descre tere. i iat ca, ntr-o diminea , l z rii
344

ie ind din locuin a sa... mbr cat n vechiul s u costum!


Ce-i, Sam? l-am ntmpinat. Credeam c te-ai dezis
pentru totdeauna de surtucul dumitale sau, dup propria- i
expresie, l-ai aruncat dracului.
l i aruncasem.
i te-ai ntors la el?
Yes.
De necaz?
Fire te! Sunt pur i simplu furios!
Pe ultimul p trar de lun ?
A intrat n eclips . Nici nu vreau s-o mai v d pe aceast
Cliuna-ai.
nseamn c i-am prezis bine.
Da. S-a ntmplat ntocmai. Dar a mai intervenit ceva
care m-a sup rat de mama-focului.
Pot s tiu ce?
Dumneavoastr am s v-o spun. A adar, i-am f cut ieri o
nou vizit . M tratase n ultimele zile foarte r u; aproape c
nu- i arunca ochii n direc ia mea i-mi r spundea ct se poate
de scurt i n epat.
M a ez deci lng dnsa i-mi reazem capul de un stlp.
Pesemne c stlpul avea undeva o a chie care mi-a prins p rul.
Cnd s m ridic i s plec, m pomenesc cu o smucitur
teribil la onorata-mi sc frlie; mi ntorc privirea i, ce v d,
sir... ce v d?
Peruca dumitale, b nuiesc.
Da, domnule, peruca mea ag at de stlp! Iar p l ria
mi zburase ct colo pe podea.
Atunci probabil c frumoasa lun plin s-a ncruntat?
Chiar a a! nti s-a sculat n picioare i s-a uitat la mine
ca la... ca la... n fine, ca la un om care n-are p r pe cap.
i pe urm ?
Pe urm a nceput s ipe i s urle de parc-ar fi chelit
ea.
345

i, n sfr it?
n sfr it, s-a ntunecat de tot. S-a repezit afar i dus a
fost!
Poate mai r sare ea n chip de crai-nou i apoi ca lun
plin .
Niciodat . Mi-a i trimis vorb .
Ce vorb ?
S nu-i mai calc pragul. i-a vrt n cap ca proast s
nu ia de so dect pe unul cu plete originale. Ce zice i, nu e o
tmpenie f r pereche?
Deh...
Aici nu ncape nici un deh, sir. Cnd o femeie se m rit
nici n-ar trebui s -i pese c b rbatul are p r sau poart
peruc , dac nu m -n el. n fond, peruca e chiar mai
onorabil , pentru c , vezi bine, cost bani, n timp ce p rul
natural cre te pe gratis!
P i, atunci, n locul dumitale, mi l-a l sa s creasc ,
drag Sam!
Stimate sir, s v ia naiba! Eu caut mngiere n
i n necazurile mele cu
zbuciumul meu sentimental
nsur toarea i dumneavoastr m lua i peste picior. Dea
Domnul s v v d cu peruc n cap i o v duv de indian s v
arunce pe u afar ! Salut!
Se dep rta mnios.
Sam! l strigai din urm . nc o ntrebare!
Ce mai vre i? mri el oprindu-se n loc.
Unde-i acuma?
Cine?
Costumul cel nou.
I l-am trimis nd r t. Nu vreau s mai tiu de el. Ziceam
s -l port la cununie; acum, c s-a ales praful din toate, nu-mi
mai trebuie nici un costum! Howgh!
A a s-a terminat idila lui Sam cu Cliuna-ai, luna n
permanent
descre tere. De altfel, omule ul s-a consolat
346

curnd i a rec tigat bun dispozi ie, m rturisindu-mi chiar


bucuria c a r mas tn r holtei. De acum nu se va mai
desp r i n veci de surtucul lui crpit, care e mult mai bun, mai
practic, mai comod dect orice hain de vn toare cusut de
croitoresele indiene.
Lucrurile se desf urar deci a a cum prev zusem. Un Sam
Hawkens c s torit era de-a dreptul inimaginabil.
n aceea i zi, spre sear , luai cina, ca de obicei, mpreun
cu Inciu Ciuna i Winnetou. Dup cin , tn rul apa ne p r si;
m preg team i eu s ies, cnd c petenia aduse vorba despre
aventura lui Sam cu Cliuna-ai i, din una n alta, se opri la
tema c s toriei dintre b rba ii albi i fetele indiene. Mi-am dat
seama c vrea s m sondeze.
Tn rul meu frate; Old Shatterhand socote te o
asemenea c s torie potrivit , ori ba? m ntreb el ntr-un
trziu.
Dac e ncheiat de un preot i fata trece mai nti la
cre tinism, nu v d nimic r u! am r spuns.
Ce fel de squaw ar prefera tn rul meu frate, o indian
sau una alb ?
S fi spus c prefer o so ie alb ? L-a fi ofensat. De aceea iam r spuns cu ocoli uri:
E greu s m pronun . Depinde de vocea inimii. Cnd ea
se roste te, atunci o ascul i, indiferent de culoarea i de obr ia
fetei. n fa a Marelui Spirit to i oamenii sunt egali, iar cei ce se
potrivesc i sunt destina i unul altuia se vor g si pn la urm .
Howgh! Dac se potrivesc, atunci se vor g si. Fratele
meu a vorbit foarte n elept; de altfel, vorba lui e ntotdeauna
n eleapt .
Cu aceasta, tema fu epuizat n sensul dorit de mine. Cel
pu in a a credeam. Accentuasem anume faptul c o indian ,
dac vrea s devin so ia unui alb, trebuie s treac mai nti
la cre tinism. Inten ia mea era precis . I-a fi dorit lui N o-ci pe
cel mai ales i mai nobil r zboinic indian, chiar i un
347

conduc tor. Eu ns nu venisem n Vestul s lbatic pentru a m


c s tori cu o indian ; ba nici la una alb nu m gndeam.
Planurile mele de viitor, a a cum mi le f urisem, excludeau
c s toria.
Rezultatul discu iei mele cu Inciu-Ciuna urma s -l aflu abia
a doua zi. C petenia m conduse jos, la primul etaj, unde nu
anume rezervat , se
fusesem nc . Acolo, ntr-o c m ru
p strau instrumentele noastre de m surat.
Cerceteaz
i vezi dac lipse te ceva, m invit InciuCiuna.
Constatai c nu lipse te nimic. Instrumentele fuseser
ad postite cu grij i erau intacte, afar de unele mici ndoituri
u or de reparat.
Lucrurile acestea erau pentru noi ca medicamentele,
zise el. De aceea le-am pus la bun p strare. Tn rul meu frate
alb le poate lua. Sunt iar i ale sale.
A fi vrut s -i mul umesc pentru generozitate, dar el
preveni orice cuvnt de recuno tin :
Erau ale tale i i le-am luat fiindc te socoteam
du manul nostru; dar acum, cnd tim c ne e ti frate, trebuie
s - i napoiem toate lucrurile. N-ai de ce s -mi mul ume ti. Ce
ai de gnd s faci cu aceste obiecte?
Cnd va fi s plec de aici, le voi lua cu mine i le voi
restitui oamenilor de la care le-am primit.
Unde locuiesc oamenii aceia?
La Saint Louis.
Inciu-Ciuna cunoa te numele acestui ora i tie unde se
afl . Winnetou, fiul meu, l-a vizitat i mi-a vorbit de el. Prin
urmare, vrei s ne p r se ti?
Da, chiar dac nu imediat.
Ne pare r u. Ai devenit un r zboinic al tribului nostru i
i-am dat chiar puterea i rangul unei c petenii a apa ilor.
Credeam c vei r mne pentru totdeauna la noi, cum a f cut
Klekih-Petra.
348

Situa ia mea e alta.


Ai cunoscut-o pe-a lui?
Da. Mi-a povestit totul.
nseamn c a prins mare ncredere n tine, de i te vedea
pentru ntia oar .
Probabil pentru c eram din aceea i ar .
Nu numai asta. El a vorbit cu tine chiar i n ultimele
sale clipe. Nu-l puteam n elege, c ci nu cunosc limba voastr ,
dar ne-ai povestit tu nsu i despre ce a i discutat. Dup dorin a
lui Klekih-Petra te-ai nfr it cu Winnetou i iat c vrei s -l
p r se ti. Se cuvine oare?
Nu e nevoie ca fra ii s fie ve nic mpreun . Dac
sarcinile lor difer , ei apuc de multe ori drumuri deosebite.
Dar pe urm se reg sesc.
Da. i pe mine o s m revede i. Porunca inimii m va
ntoarce la voi.
Sufletul meu te ascult cu pl cere. De cte ori ai s revii,
va fi bucuria noastr . Inciu-Ciuna regret sincer c , dup
spusele tale, e ti chemat de alte treburi. Oare nu te-ai sim i
fericit i aici, ntre oamenii no tri?
Nu-mi dau nc seama. Sunt de prea pu in vreme aici
ca s pot r spunde la ntrebare. Ar fi ca i cum dou p s ri ar
sta la umbra unui pom; una se hr ne te cu roadele pomului i
r mne acolo; dar celeilalte i trebuie un alt soi de mncare i
de aceea nu poate r mne ve nic pe loc; trebuie s zboare n
alt parte.
i, totu i, fii sigur c i-am oferit tot ce pofte ti.
tiu; dar cnd am vorbit de hran , nu m gndeam la
nevoile trupului.
Da, n eleg. Voi, fe ele palide, vorbi i i de o hran a
sufletului. A a spunea i Klekih-Petra. Aceast hran i lipsea
i lui aici. Cteodat era mhnit, de i se str duia s nu b g m
de seam . Tu e ti mai tn r dect a fost el cnd a venit n
mijlocul nostru; de aceea ai c dea mai lesne prad dorului de
349

duc . A a c po i pleca. Dar te rug m s revii. Poate pn


atunci i vei fi schimbat gndurile i vei fi n eles c i la noi te
po i sim i bine. ns tare a vrea s
tiu ce vei face dup
ntoarcerea ta n ora ele fe elor palide!
n privin a asta nc nu pot spune nimic.
Vei r mne printre albii care taie drum calului de foc?
Nu.
Bine faci. Ai devenit fratele oamenilor ro ii, deci nu
trebuie s -i aju i pe albii care vor s ne n ele i s ne r peasc
ara. Dar acolo la voi n-ai s po i tr i din vnat ca aici. Acolo e
nevoie de bani i Winnetou mi-a povestit c e ti un om s rac.
Dac nu v atac m, i-ai fi primit banii. De aceea, fiul meu m-a
rugat s te desp gubesc. Vrei aur?
Punndu-mi ntrebarea, m scrut att de aspru i atent,
nct am ocolit un r spuns afirmativ. Voia s m pun la
ncercare.
Aur? am spus mirat. Nu mi-a i luat nici un fel de aur, de
aceea nu pot pretinde nimic de la voi.
Era un r spuns prudent, nici da, nici nu. tiam c exist
indieni care cunosc z c minte de metale nobile, dar c le in n
mare secret fa de albi. i Inciu-Ciuna cuno tea cu siguran
asemenea locuri. Acum m ntreba: Vrei aur? Care alb ar fi
r spuns cu un simplu i deschis nu? n ce m prive te, n-am
rvnit niciodat la comori care, dup expresia din Evanghelie,
sunt mncate de rugin
i de molii; totu i, dup opinia mea,
valoarea aurului e de necontestat ca mijloc n vederea atingerii
unui scop nalt. Dar o asemenea idee ar fi fost greu de n eles
pentru c petenia apa ilor.
Nu, nu i-am luat nici un fel de aur, declar el. ns din
pricina noastr nu ai primit plata cuvenit i de aceea urmeaz
s te desp gubim. Afl c n mun i se g sesc mari gr mezi de
aur. Oamenii no tri cunosc acele locuri; nu au dect s se duc
acolo i s -l ia. Dore ti ca Inciu-Ciuna s - i aduc
i ie o
parte?
350

O sut de in i, de-ar fi fost n locul meu, ar fi acceptat


propunerea i... nu s-ar fi ales cu nimic; citeam aceasta n ochii
lui ciudat de iscoditori. Deci refuzai:
i mul umesc! Bog ia primit n dar, f r munc , nu- i
d bucurie; numai cea c tigat prin propria ta munc are pre
adev rat. Chiar dac sunt s rac, nu am motive s m tem c ,
dup ntoarcerea mea printre fe ele palide, voi muri de foame.
Chipul lui se destinse; mi prinse mna i, pe un ton sincer,
apropiat, m rturisi:
Vorbele tale mi arat c nu ne-am n elat n ce te
prive te. Praful de aur, dup care rvnesc atta oamenii albi, e
un praf al mor ii. Cel care, ntmpl tor, l g se te, se duce de
rp . Nu fugi nicicnd dup aur, c ci el ucide i trupul i
sufletul! Am vrut s te pun la ncercare. Aur nu i-a fi dat, dar
bani vei c p ta i anume banii care i s-ar fi cuvenit i n care
i pusese i n dejdea.
Asta nu se poate!
E voin a lui Inciu-Ciuna, deci se poate. Ne vom duce
c lare n regiunea unde a i muncit. Vei termina lucr rile
ntrerupte i vei primi astfel plata care i-a fost f g duit .
l priveam t cut i mirat. Glumea oare? Nu. Astfel de glume
nu i le-ar permite un ef indian. Sau m supunea unui nou
examen? i asta mi se p rea pu in probabil.
Tn rul meu frate alb nu spune nimic? st rui el. Oare
propunerea mea nu-i place?
Ba mi place foarte mult! Dar nu-mi vine s cred c
vorbe ti serios.
De ce nu?
S termin eu lucr rile pentru care i-ai pedepsit cu
moartea pe colaboratorii mei! S fac tocmai lucrul pentru care
tu, la prima noastr ntlnire, m-ai condamnat att de aspru!
Atunci nu aveai nvoirea st pnilor acestui p mnt; dar
acum o vei avea. Propunerea nu pleac de la mine, ci de la fiul
meu Winnetou. El m-a ncredin at c nu vom suferi nici o
351

pagub dac - i vei duce la cap t munca.


Se n al . Va fi construit calea ferat i atunci albii vor
veni cu siguran ncoace.
Privi ntunecat n p mnt i dup , cteva clipe, ncuviin :
Ai dreptate. Nu-i putem mpiedica s ne jefuiasc
necontenit. Mai nti trimit ni te grupuri mici ca al vostru;
fire te c le-am putea distruge; dar ce folos, dac pe urm vin
al ii n cete mari, din fa a c rora trebuie s ne retragem ca s
nu fim zdrobi i?! tiu bine c nici tu nu ai putin s schimbi
termini
lucrurile. Sau crezi cumva c , renun nd s
m sur torile, albii nu vor mai veni asupra noastr ?
Nu, nu cred asta. Orice-am face, calul de foc tot va
p trunde n aceste locuri.
Deci prime te propunerea mea! ie i va folosi mult i
nou n-are ce s ne strice. M-am sf tuit cu Winnetou. Pornim
c lare tustrei, nso i i de treizeci de r zboinici. Sunt destui
pentru a te ocroti n timpul lucrului i a- i da o mn de ajutor.
Pe urm , cei treizeci de oameni ne conduc spre r s rit, pn
ajungem la drum sigur i ne mbarc m n fine pe vaporul ce
pleac la Saint Louis.
Ce aud? n eleg oare bine? Dore te fratele meu mai mare
s plece n r s rit?
Da, mpreun cu tine, cu Winnetou i cu N o-ci.
i N o-ci?
ntocmai. Fiica mea rvne te s vad
i ea marile ora e
ale fe elor palide i s r mn acolo pn va deveni n toate ca
o femeie de-a voastr .
La auzul acestor cuvinte nu f cui, probabil, o mutr prea
inteligent , c ci Inciu-Ciuna ad ug zmbind:
Tn rul meu frate alb pare surprins. Poate nu-i convine
s -l nso im? S vorbeasc sincer!
Cum s nu-mi convin ? Din contra, m bucur foarte
mult! n tov r ia voastr am s ajung, f r nici o primejdie, n
r s rit. De n-ar fi dect att i nc m-ar bucura propunerea.
352

Unde mai pui c am s fiu mpreun cu ni te oameni att de


dragi sufletului meu!
Howgh! aprob el satisf cut. i vei termina lucrul i pe
urm ne ducem n r s rit. Oare va g si acolo N o-ci oameni la
care s locuiasc i s nve e?
Da. Voi aranja eu totul cu pl cere. Dar c petenia apa ilor
s ia n seam c oamenii albi nu sunt att de ospitalieri ca
pieile-ro ii.
tiu asta. Cnd fe ele palide vin la noi f r gnduri
du m noase, atunci le oferim toate cele necesare i nu le cerem
n schimb nimic; iar dac le vizit m noi ora ele, atunci nu
numai c pl tim totul, dar ni se cere chiar pre ul ndoit prin
compara ie cu c l torii albi.
A a e, din p cate. Dar s nu v face i griji. n urma
propunerii tale m rinimoase, voi ncasa bani mul i i v voi
g zdui ca pe oaspe ii mei.
Iuf, iuf! Ce p rere i face fratele meu alb despre InciuCiuna i Winnetou, c peteniile apa ilor? i-am spus doar mai
nainte c oamenii ro ii cunosc multe locuri unde se g se te
aur. Avem mun i, str b tu i de vine groase de aur i v i n care
praful de aur zace sub a ternutul sub ire de rn . Cnd ne
ducem n ora ele albilor, nu avem bani, ns avem aur, atta
aur nct nici o sorbitur de ap nu r mne nepl tit . Chiar
dac N o-ci ar trebui s r mn acolo cteva veri, i-a da atta
aur, nct i-ar prisosi. Numai lipsa de prietenie i l comia
fe elor palide ne sile te s cercet m z c mintele de aur.
i nu le-am folosi. Cnd
Altminteri nici nu le-am lua n seam
crede tn rul meu frate alb c va fi gata de drum?
Oricnd ve i g si de cuviin .
Atunci s nu mai z bovim; e toamn trzie i se apropie
iarna. Un r zboinic ro u nu are nevoie de mult preg tire,
chiar i pentru c l toriile cele mai lungi. Dac-ai fi gata, am
putea s plec m i mine.
Sunt gata. R mne doar s hot rm ce vom lua cu noi,
353

c i cai i...
Asta r mne n grija lui Winnetou, m ntrerupse el. S-a
i gndit la toate; tn rul meu frate alb poate fi lini tit.
P r sir m etajul nti unde ne aflam i urcar m din nou
scara. Cnd s intru n camera mea, iat -l pe Sam Hawkens.
Am s v comunic o noutate, sir, mi strig el radiind de
bucurie. O s v mire grozav, dac nu m -n el.
Ce?
Vestea pe care v-o aduc. Sau a i i aflat ceva?
Haide, spune, drag Sam!
Plec m, plec m de-aici!
Asta-i tot? Fire te c tiu.
ti i, care va s zic ? i eu care ziceam s v fac o
bucurie! Prin urmare, am ntrziat!
Am aflat-o chiar acum de la Inciu-Ciuna. Dar dumitale
cine i-a spus?
Winnetou. L-am ntlnit jos, la ru, unde alegea caii.
Chiar i N o-ci vine cu noi c lare. O tia i i pe-asta?
Da.
E o idee cam ciudat , dar mie mi convine. Se pare c vor
s-o dea la un pension, undeva, n est. De ce, pentru ce, asta no mai n eleg, afar de cazul c ...
Se opri n mijlocul frazei, m m sur cu ochi orii lui plini
de n elesuri i continu :
... afar de cazul c ... hm! Poate ca N o-ci s devin , s
zic a a, un fel de Cliuna-ai a dumneavoastr . Nu sunte i de
p rere, iubite sir Shatterhand?
Cliuna-ai, adic luna mea? Asemenea pove ti le las n
seama dumitale, Sam. Ce-mi trebuie mie o lun care descre te
pn dispare cu totul? Nici prin gnd nu mi-ar trece s -mi
pierd peruca de dragul unei indiene!
Peruca? Ia vede i! Aici a i scrntit-o. E o glum proast ,
care nu v face cinste. i-apoi, g sesc chiar bine c dragostea
mea pentru luna n descre tere a fost nefericit .
354

De ce?
Fiindc n-o puteam l sa aici; ar fi trebuit s-o iau cu
mine. i atunci m -ntreb: c rui c l re i convine s str bat
preria cu luna dup el? Hi-hi-hi-hi! Tot r ul e spre bine. Numai
una m sup r .
Ce?
Chestia cu surtucul. Dac-a fi prelucrat eu nsumi pielea
aia frumoas de grizzly, m-a plimba acum ntr-o hain de
vn toare clasa-nti. A a, s-a dus dracului surtucul cu piele cu
tot!
P cat! Sper ns c se mai ive te ocazia s dobor un
grizzly. Atunci i dau iar i pielea.
Mi-o da i mie? Mai curnd v fac eu un cadou, stimate
sir. S nu v imagina i c ur ii
tia cenu ii mi un peste tot
numai din pl cerea de a fi r pu i de primul greenhorn ce le iese
n drum! Atunci a fost o ntmplare cu care n-ave i motive s v
l uda i, cum, de altfel, nici cu gluma de adineauri. Mai bine nu
ne-am ntlni cu ur ii, m car n viitorul apropiat, ct mai avem
de lucru. Colosal idee s v pute i continua m sur torile! Nu-i
a a?
Nobil , Sam, foarte nobil !
Yes! n felul sta ncasa i banii i noi de asemenea. Poate
c , thunderstorm! Mii de tr snete! V-a dori-o din inim , dac
nu m -n el! Cred c-am ghicit.
Ce-ai ghicit?
C-o s primi i to i banii, to i!
Nu n eleg.
P i e u or de n eles. Dac lucrarea e f cut n ntregime,
ea trebuie pl tit ca atare. Ceilal i au murit, a a c vi se cuvine
i partea lor.
Asta s i-o sco i din cap, Sam! Vor avea al ii grij s nu
ias dup socoteala dumitale att de rezonabil .
Totul e posibil, sir, totul! Depinde cum ve i pune
chestiunea; trebuie s cere i plata integral . De altfel, a i f cut
355

aproape singur toat treaba. Vre i s ncerca i?


Nu. N-am de gnd s m fac de rs cernd mai mult
dect mi se cuvine dup contract.
Greenhorn! Zi-i greenhorn i pace! V spun eu c aici, n
ara asta, modestia dumneavoastr e cu totul deplasat . Eu v
vreau binele, deci asculta i ce v spun. P r si i ideea de a
deveni un westman, c ci n-o s ajunge i cte zile ve i tr i; nu
ave i nici cea mai mic aptitudine. Trebuie a adar s v alege i
o alt carier i n acest scop e nevoie de bani i iar i de bani.
Cu condi ia s ave i un pic de minte, vi se ofer acum ocazia s
i s v asigura i pentru o
pune i mna pe o sum frumu ic
bucat de vreme. Altfel o s v zbate i ca pe tele pe uscat.
Vom vedea. N-am trecut dincoace de Mississippi ca s
ajung un westman i dac ntr-adev r nu izbutesc, atta
pagub . n acest caz numai dumneata ai fi de comp timit.
Eu? De ce tocmai eu?
Pentru c i-ai dat atta osteneal s sco i ceva din mine.
Parc
i aud comentariile: Trebuie s fi nc put omul pe
minile unui dasc l ageamiu, care habar nu are de nimic.
Adic eu n-am habar de nimic? Eu, Sam Hawkens, hi-hihi-hi! Eu m pricep la toate, sir, absolut la toate! M pricep
chiar s v las aici la voia ntmpl rii!
plece, dar se ntoarse dup
c iva pa i,
D du s
amenin ndu-m :
Dar un lucru s ti i: dac nu cere i to i banii, i cer eu i
vi-i bag cu de-a sila n buzunar! Howgh!
Plec hot rt, cu pa i care se voiau gravi, dar care strneau
ilaritate. Omule ul acesta simpatic mi dorea tot binele, pn i
onorariul ntreg, de care ns nu putea fi vorba.
Spusele lui Inciu-Ciuna se adeverir : un r zboinic ro u nare nevoie de prea multe preg tiri, chiar i pentru o c l torie
din cele mai lungi. Via a n pueblo i urm cursul ei obi nuit i
calm, f r ca nimic s indice apropiata noastr plecare. Chiar
i N o-ci care, dup bunul ei obicei, continua s ne serveasc
356

masa, era neschimbat . Ct agita ie i alerg tur nu implic ,


pentru o femeie alb , preg tirile n vederea celei mai
nensemnate excursii! Aceast fat de indian avea s str bat
c lare un drum lung i primejdios pentru a cunoa te mult
l udatele minuni ale civiliza iei i totu i nu d dea nici cel mai
mic semn de nelini te. Nimeni nu m ntreba nimic, nici nu-mi
cerea vreun sfat. Singura mea grij era s strng i s
mpachetez instrumentele, pentru care Winnetou mi-a pus la
dispozi ie cteva p turi moi de ln . Ca i alt dat , ne-am
petrecut toat seara mpreun , f r s schimb m un cuvnt
i, ducndu-m la culcare, nu m
despre c l toria noastr
sim eam deloc ca n ajunul unui drum att de serios. Calmul i
sngele rece al indienilor m contaminaser . Diminea a, nu m
trezii de la sine, ci datorit lui Hawkens, care m anun c
totul e gata i c putem pleca imediat. Abia se cr pase de zi. Ne
aflam c tre sfr itul toamnei i r coarea dimine ii dovedea c
n-ar fi fost cazul s mai amn m plecarea.
Am luat n grab o gustare i apoi, nso i i de to i locuitorii
din pueblo, cum s-ar zice cu c el i cu purcel, am pornit n
jos, c tre malul rului, unde avea s se desf oare o ceremonie
cu totul nou pentru mine: vraciul trebuia s se pronun e dac
aceast c l torie va fi norocoas ori ba.
Se adunaser aici i apa ii ce locuiau n apropierea puebloului. Carul nostru cu boi mai sta acolo; fire te c nu-l puteam
lua cu noi la drum, fiind prea greoi i incomod. Acum, acoperit
cu p turi sub care se ad postea vraciul, carul fusese
improvizat n sanctuar.
Se alc tui un cerc larg n jurul carului. Apoi ncepu sfnta
slujb indian , pe care eu, n sinea mea, o denumeam
spectacol; era un mrit i un miorl it de parc o hait de
cini i de pisici ar fi fost gata s se ncaiere.
St team ntre Winnetou i sora lui. N o-ci se mbr case n
haine b rb te ti i astfel ie ea i mai mult n eviden marea
asem nare dintre cei doi fra i. Hainele de pe dnsa erau
357

aidoma cu ale fratelui, a a cum le-am descris la timpul cuvenit.


Avea, ca i Winnetou, capul descoperit i p rul adunat ntr-o
coad mpletit . La bru purta cteva punguli e, fiecare cu alt
con inut, un cu it i un pistol. De um r i atrna o pu c . n
hainele acestea noi, mpodobite cu broderii i ciucuri, N o-ci
ar ta foarte mar ial , dar n acela i timp att de gra ioas ,
nct to i ochii se a intir asupra ei. Cum i eu mi pusesem
costumul primit n dar, eram tustrei mbr ca i aproape identic.
Probabil c , la auzul acelor sunete, nu m prea luminasem
la fa , c ci Winnetou inu s -mi explice:
Fratele meu nc nu cunoa te aceast datin a noastr ;
pesemne c n sinea lui i rde de noi.
Mie nu-mi pare ridicol nici o datin religioas , orict de
pu in a pricepe-o, i-am r spuns.
Acesta e cuvntul just: religioas . Cele ce vei vedea i
auzi aici nu sunt ni te maimu reli p gne; fiecare gest i
sunet al vraciului i are tlcul lui. Iat acum se ceart ntre
ele, vr jma e, vocile binelui i ale r ului. n acela i fel mi
l muri i dansul vraciului. Dup un ir de miorl ituri, venea
mereu cte un urlet alternat cu intona ii mai potolite. Urletul
izbucnea n momentele cnd vraciul deslu ea semne rele, iar
sunetele potolite nso eau semnele bune. La un lung r stimp,
dup ce toate acestea se consumar , vraciul s ri din car i
ncepu s alerge roat , strignd ca turbat. Apoi fuga lui se
domoli; strig tul ncet ; groaza, pe care o mimase att de bine
i care-l f cuse s alerge nebune te, se potoli; vraciul ncepu s
danseze lent i grotesc; p rea cu att mai ciudat, cu ct i
vrse fa a ntr-o masc nfior toare, iar de trup i atrnau tot
soiul de obiecte, unele de-a dreptul monstruoase, i nso ea
dansul cu o litanie t r g nat . Amndou i dansul i
cntecul erau mai nti agitate i se lini tir apoi treptat,
pn ncetar cu totul. Vraciul se a ez pe vine, i vr capul
ntre genunchi i st tu astfel nemi cat lung vreme. Deodat ,
s ri ca ars i anun cu glas tare rezultatul viziunii sale:
358

Asculta i, asculta i voi, fii i fiice din neamul apa ilor!


Iat ce mi-a ng duit s ntrev d Manitu, Marele i Bunul
Spirit! Inciu-Ciuna i Winnetou, c peteniile apa ilor i Old
Shatterhand, care este c petenia noastr alb , pornesc c lare
cu r zboinicii lor ro ii i albi pentru a nso i pe N o-ci, tn ra
fiic a tribului nostru, spre a ez rile fe elor palide. Bunul
Manitu este gata s -i ocroteasc . Vor avea de ntmpinat cteva
primejdii, din care vor ie i neatin i i se vor ntoarce cu bine n
mijlocul nostru. Chiar i N o-ci, care va z bovi mai mult
vreme printre fe ele palide, se va napoia nev t mat . Numai pe
unul singur dintre ei va fi s nu-l mai revedem.
Se opri i- i nclin capul pentru a- i exprima astfel
mhnirea pentru pierderea ce se anun .
Iuf, iuf, iuf! exclamar indienii, curio i i ntrista i
totodat .
Cum vraciul r mase mai mult vreme n pozi ia lui
ghemuit
i st ruia n t cere, Sam Hawkens al meu i pierdu
r bdarea i ntreb :
Cine-i omul care nu se va ntoarce? S ne-o spun
vraciul mai repede!
Vraciul f cu un gest de refuz cu mna i mai a tept un
timp destul de lung pn - i ridic privirea i o fix asupra mea,
strignd:
Ar fi fost mai bine s nu fiu ntrebat. N-am vrut s -l
numesc; dar acum Sam Hawkens, aceast fa palid dornic
s le tie pe toate, m-a silit s rostesc numele. Old Shatterhand
e acela care n-o s mai revin . Moartea l va g si curnd.
Ceilal i, c rora le-am prezis rentoarcerea, s nu se in n
preajma lui, dac nu vor s - i piard via a o dat cu el!
Stndu-i al turi, vor fi i ei n primejdie; departe de el, vor fi n
siguran . A a spune Marele Spirit... Howgh!
ncheind, se ascunse iar i n car. Oamenii din jur mi
aruncau priviri speriate i scoteau exclama ii de comp timire.
n ochii lor eram de pe acum un proscris, din calea c ruia
359

trebuie s te fere ti.


Ce i-o fi c unat individului sta? Se revolt Sam. S
muri i dumneavoastr ? Haida-de! Numai un tmpit poate
scorni asemenea bazaconii! Are creierul putred i ideea i-a
nit ca puroiul. Cum naiba s-o fi gndit tocmai la asta?
ntreab -te mai bine ce urm re te! E limpede c nu m
are la stomac... Vraciul sta nu mi-a adresat vreodat un
cuvnt i, binen eles, i-am pl tit cu aceea i moned ; parc nici
nu exista pentru mine. Se teme de influen a mea asupra
c peteniilor i poate chiar asupra ntregului trib; de aceea s-a
folosit de ocazie ca s -mi lichideze autoritatea.
M-a duce la el s -i trag o pereche de palme.
Las prostiile, Sam! Nu merit s - i ie i din fire pentru
atta lucru.
Ascultnd profe iile vraciului, Inciu-Ciuna, Winnetou i
N o-ci se uitar consterna i unul la altul. Indiferent dac
d deau sau nu crezare acestor profe ii, ei tiau bine ce efect
produc ele asupra apa ilor.
Treizeci de oameni fuseser ns rcina i s ne nso easc ; i
ace tia, creznd sincer c apropierea mea le aduce nenorociri,
ar fi provocat, desigur, serioase dificult i. A par o asemenea
situa ie nu era posibil; cuvintele vraciului nu d deau loc la
r st lm ciri. Singura solu ie ar fi fost ca efii tribului s
r mn neclinti i n atitudinea lor amical fa de mine i s io manifeste n v zul i auzul tuturor. i, ntr-adev r, ei mi
strnser minile, iar Inciu-Ciuna vorbi cu voce tare, ca s fie
n eles de toat lumea:
Fra ii i surorile mele ro ii s -mi asculte cuvintele!
Fratele nostru, vraciul, are darul de a deslu i tainele viitorului
i, de multe ori, s-a i ntmplat ceea ce a prezis. Dar noi tim
c poate s
i gre easc . Pe vremea marii secete el a chemat
ploaia, care ns n-a venit. n ajunul ultimului r zboi mpotriva
coman ilor, el ne-a prorocit c vom face pr zi bogate i totu i
izbnda nu ne-a adus dect vreo c iva cai i trei pu ti
360

nvechite. Cnd ne-a ndemnat acum dou toamne s ne


ducem la malul rului Tugah, dac vrem s r punem bivoli
mul i, noi i-am urmat sfatul, dar ne-am ales cu a a de pu in
carne, nct iarna era s ne sfr im de foame. Pot s v dau i
alte pilde care dovedesc c , uneori, ochii lui sunt nev z tori. De
aceea e foarte posibil s se fi n elat i n privin a fratelui
nostru Old Shatterhand. Socotesc cuvintele sale ca i cnd n-ar
fi fost rostite i cer ca fra ii i surorile mele s fac acela i
lucru. Vom vedea dac prorocirile se vor adeveri.
Atunci micul meu Sam Hawkens p i n fa , plin de
hot rre:
Nu, nu vom vedea nimic! Nu e nevoie s a tept m.
Cunosc eu un mijloc prin care vom afla imediat dac vraciul a
prezis adev rul sau nu.
La ce mijloc se gnde te fratele meu alb? se interes
c petenia.
Am s vi-l spun. Nu numai ro ii, dar i albii au vracii lor
care se pricep s vad viitorul, iar eu, Sam Hawkens, sunt cel
mai vestit dintre ei.
Iuf, iuf! exclamar , mira i, apa ii.
Da, da, mira i-v ! M-a i, socotit pn acum un westman
de rnd, fiindc nu-mi cunoa te i nc puterile; m pricep i la
altele dect s m nnc i s dorm! Vede i voi acu i de ce sunt
n stare, hi-hi-hi-hi! C iva dintre r zboinici s
ia
tomahawkurile i s sape aici, n p mnt, o groap adnc
i
ngust .
Vrea oare fratele meu alb s priveasc n adncul
p mntului? ntreb Inciu-Ciuna.
Da, c ci viitorul e ascuns n m runtaiele p mntului i
uneori n stele; cum ns , ziua-n amiaza-mare nu pot citi n
stele, trebuie s cercetez adncimile.
C iva indieni i urmar ndemnul i- i nfipser securile n
p mntul dur, ca s sape groapa.
Nu te ine de n zbtii, Sam! i-am optit. Dac ro ii bag
361

de seam c le joci festa, mai mult strici lucrurile dect le dregi!


N zbtii? Dar vraciul lor ce face? Tot scamatorii! Ceea ce
tie i poate dnsul tiu i eu, stimate sir, dac nu m -n el!
L sa i pe mine! E o demonstra ie ct se poate de necesar
pentru ca nso itorii no tri s nu ne dea peste cap planurile.
Altminteri, v asigur c va fi de r u.
Sunt i eu convins; dar te rog din suflet s nu faci
caraghioslcuri!
O, nici o grij ! Lucrul e serios, chiar foarte serios!
Cu toate asigur rile lui, m rturisesc c nu m sim eam
prea bine. l cuno team pe Sam ca pe mine nsumi. Era un
ugub incorigibil. De aceea l-a fi prevenit cu i mai mult
st ruin , dar el m p r si n grab
i se duse la s p tori, ca
s le arate ct de adnc trebuie s fie groapa.
Cnd terminar , Sam i expedie la locurile lor i i dezbr c
surtucul vechi de piele. l ncheie la to i nasturii i-l rezem de
p mnt. Surtucul st tea eap n, pe vertical , de parc-ar fi fost
din tabl sau lemn. Sam l potrivi ca pe un cilindru deasupra
gropii, lu o atitudine important i strig :
B rba ii, femeile i copiii apa ilor vor vedea ce fac, ce aflu
i se vor mira foarte. Dup ce voi rosti cuvintele mele de vraj ,
p mntul i va deschide adncul i voi deslu i cele h r zite
nou n viitorul apropiat.
Se d du c iva pa i n l turi i porni apoi ncet i solemn n
jurul gropii, turuind din gur , spre marea mea stupoare, tabla
nmul irii de la unu pn la nou . Noroc c o f cea att de
repede, nct indienii nu n elegeau nimic. Ispr vind nmul irea
cu nou , i iu i din ce n ce pa ii pn d du n galop n jurul
surtucului s u, urlnd din to i bojocii i agitndu- i bra ele ca
o moar de vnt. n cele din urm , cu respira ia t iat de atta
urlet i alerg tur , se opri lng haina lui n epenit , f cu ni te
plec ciuni grave i- i vr capul n deschiz tura surtucului,
pas mite ca s se uite n adnc.
M cuprinse teama gndindu-m la efectul acestei copil rii.
362

M uitai n jur i constatai, spre lini tea mea, c indienii


participau cu toat seriozitatea la spectacol. Nici chipurile celor
dou c petenii nu tr dau nemul umire; nu eram ns convins
c Inciu-Ciuna tia prea bine cte parale fac scamatoriile lui
Sam.
Capul lui Sam poposi vreo cinci minute n gulerul
surtucului. n acest r stimp omule ul i tot mi ca bra ele ca i
cum ar fi vrut s arate c observ ni te lucruri foarte
importante i nemaiv zute. n fine, i scoase capul. Avea o
mutr extrem de serioas . Descheie din nou surtucul, l
mbr c i porunci:
Fra ii mei ro ii s astupe groapa; ct e deschis , n-am
voie s spun nimic!
Dup ce i se mplini porunca, r sufl o dat adnc, ca i
cum s-ar fi sim it aievea foarte mi cat i ncepu:
Vraciul vostru n-a v zut bine, c ci se va ntmpla taman
pe dos. Am aflat tot ce ne a teapt n s pt mnile urm toare;
dar nu mi-e ng duit s spun dect o parte din cele scrise. Am
z rit n fundul gropii arme i am auzit mpu c turi; prin
urmare, va fi lupt . Ultimul glon a pornit din dobortorul de
ur i al lui Old Shatterhand. Asta nseamn c el va nvinge,
pentru c , dac-ar fi s moar , n-ar putea trage tocmai el
ultimul foc. Pe fra ii mei ro ii i pnde te o nenorocire. Ei pot
sc pa numai dac se in n preajma lui Old Shatterhand. n
schimb, dac-ar face dup ndemnul vraciului vostru, ar fi
pierdu i f r sc pare. Am zis! Howgh!
Efectul acestei prorociri a fost, cel pu in pe moment, acela
scontat de Sam. Apa ii i d dur crezare; se vedea pe chipurile
lor. i a inteau totu i privirile pline de a teptare spre carul cu
boi. B nuiau c vraciul va ie i de acolo pentru a- i ap ra
punctul de vedere. Dar el nu se ar t , ceea ce i conduse la
presupunerea c omul se da b tut. Sam Hawkens veni spre
mine i, sc p rnd din ochi orii lui ire i, m iscodi:
Ei, sir, v place cum am dres-o?
363

Ca un mecher de prima clas .


Well! Deci am lucrat bine, nu?
Bine. Cel pu in a a pare. S-ar zice c i-ai atins scopul.
L-am atins pe deplin. Vraciul e b tut; n-aude i nu vede.
Winnetou ne privea n t cere i cu tlc. n schimb, tat l s u
se v di mai pu in t cut; se apropie i rosti c tre Sam:
Fratele meu alb e un b rbat de tept; el a stors vlaga din
spusele vraciului nostru i are un surtuc plin de profe ii
nsemnate. Surtucul acesta nepre uit i va cuceri faima peste
rmuri. Numai c Sam Hawkens a cam ntrecut
m ri i
m sura cu prorocirile lui.
Am ntrecut m sura? Cum a a? se interes m run elul.
Ar fi fost de ajuns s spun c prezen a lui Old
Shatterhand nu ne va c una nici un r u. Ce nevoie a mai avut
s adauge c ne a teapt o nenorocire?
A a am citit n groap .
Inciu-Ciuna respinse binevoitor argumentul:
C petenia apa ilor
tie cum stau lucrurile; Sam
Hawkens poate fi ncredin at de asta. Nu era nevoie s prezici
nenorociri i s semeni ngrijorare n sufletele oamenilor.
ngrijorare? P i r zboinicii apa ilor sunt lupt tori viteji,
care nu se tem de nimic.
Nu se tem, ce-i drept. i o vor dovedi, f r ndoial , dac
n c l toria noastr , pe care o doresc lini tit , vom fi
primejdui i de cine tie ce vr jma i. S pornim a adar!
Ni se aduser caii, dintre care un num r considerabil erau
mpov ra i cu samare; unii c rau instrumentele mele; al ii
fuseser nc rca i cu provizii i cu diverse obiecte necesare n
c l torie.
La indieni domne te obiceiul ca r zboinicii care pleac la
drum s fie petrecu i un r stimp de c tre cei care r mn. De
ast dat , conform dorin ei lui Inciu-Ciuna, lucrurile nu s-au
petrecut a a. Cei treizeci de indieni care ne nso eau nici nu- i
luar m car r mas bun de la so iile i copiii lor. Desigur, vor fi
364

f cut-o mai nainte, c ci manifestarea n public a duio iilor


familiale nu corespunde cu demnitatea unor r zboinici.
Numai unul singur s-a g sit s - i ia r mas-bun cu glas tare
i anume Sam Hawkens. O z ri printre femei pe Cliuna-ai, i
mn catrul pn n dreptul ei i o ntreb :
Ai auzit, Lun , ce-am citit eu n adncul p mntului?
Ai spus-o i am auzit, r spunse ea.
A fi avut nc multe de spus, chiar i despre tine.
Despre mine? M-ai v zut i pe mine n groap ?
D . i-am v zut tot viitorul. S i-l spun?
i gr bit . Ce-o s -mi aduc
Te rog! zise ea curioas
viitorul?
N-o s - i aduc nimic. n schimb, o s - i r peasc ceva
foarte drag.
Ce anume? ntreb ea speriat .
P rul! Ai s -l pierzi n cteva luni i ai s ajungi cheal ,
dar tii, f r un fir de p r n cap, ca i luna de sus. Atunci am
s - i trimit peruca mea. R mi cu bine, te salut, triste e lunar !
Rse i d du pinteni catrului, n timp ce femeia i
ascunse obrazul, v dit ru inat c a fost tras pe sfoar
datorit propriei sale curiozit i.
Ordinea n care c l ream se alc tui de la sine. n frunte,
Inciu-Ciuna, Winnetou, sora lui i eu. Urmau Hawkens, Parker
i Stone, dup care cei treizeci de apa i mnnd cu schimbul
caii nc rca i cu poveri.
N o-ci se inea b rb te te n a. Era, dup cum aflasem
i foarte drz
nainte i se adeverea acum, o excelent
c l rea . La fel de bine se pricepea i n mnuirea armelor.
Orice str in ar fi luat-o drept fratele mai tn r al lui Winnetou;
dar unui ochi mai atent nu-i puteau sc pa ging ia feminin a
fe ei i perfec iunea trupului. Era frumoas , des vr it de
frumoas , n ciuda costumului i a atitudinii ei b rb te ti.
Primele zile ale c l toriei se scurser f r nici o ntmplare
care ar merita pomenit . Cititorul i aminte te c apa ii
365

avuseser nevoie de cinci zile pentru a se ntoarce de la locul


b t liei cu kiowa ii pn la pueblo-ul lor de pe Rio Pecos.
Atunci transportul prizonierilor i r ni ilor ncetinise mult
ritmul c l toriei. De ast dat , am ajuns numai n trei zile la
locul unde Klekih-Petra fusese ucis de Rattler. Acolo ne
oprir m pentru popasul de noapte. Apa ii c rar bolovani
pentru construc ia unui monument. n popasul acesta
Winnetou ar ta i mai serios ca de obicei. I-am povestit att lui,
ct i tat lui i surorii sale, cele ce-mi ncredin ase Klekih-Petra
privind trecutul s u.
A doua zi diminea a ne continuar m drumul pn n
att de brusc
regiunea unde lucr rile noastre fuseser
ntrerupte de atacul apa ilor. Jaloanele se mai aflau la locul
lor, ceea ce mi-ar fi permis s -mi ncep imediat munca. Amnai
ns , pentru c aveam ceva mai urgent de f cut.
Dup ncetarea luptei, apa ilor nu le venise n minte s -i
ngroape pe mor ii no tri i nici pe kiowa ii c zu i. Ei l saser
cadavrele n p r sire. n schimb, vulturii i alte animale de
prad se ngrijir de ele n felul lor. Oasele z ceau mpr tiate,
unele complet dezgolite, altele nvelite nc n zdren e de carne
putred . Ne apucar m, mpreun cu Sam, Dick i Will, s
adun m aceste resturi omene ti i s le depunem ntr-o groap
comun . Era ngrozitoare treaba. Fire te c
apa ii nu
participar la aceast lugubr opera ie.
ntre acestea, ziua trecu i m apucai de lucr rile mele abia
n diminea a urm toare. Pe lng r zboinicii care mi d deau
i Winnetou cu mult tragere de inim , iar
ajutor, m asist
sor -sa aproape c nu se dep rta de lng noi. Munca mergea
cu mult mai bine ca alt dat , cnd avusesem n preajm ni te
indivizi att de pu in simpatici. Indienii care nu aveau treab
cutreierau mprejurimile; seara ne aduser
niscai vnat
m runt.
E lesne de n eles c -i d deam zor cu munca. n ciuda
obstacolelor terenului, am izbutit, numai n trei zile, s fac
366

jonc iunea cu sectorul nvecinat; n cea de-a patra zi, toate


desenele i calculele erau terminate. ncheiasem lucrul tocmai
la timp, c ci iarna se apropia cu pa i repezi. Nop ile deveneau
din ce n ce mai r coroase. Trebuia s inem focul aprins pn
diminea a.
Spuneam c apa ii mi d deau ajutor; i aceasta era
realitatea; numai c , din p cate, nu o f ceau i cu pl cere. Se
supuneau poruncii primite de la c peteniile lor i att.
Altminteri, nu s-ar fi gr bit s m ajute. Li se citea pe fa
bucuria cnd vedeau c nu mai am nevoie de serviciile lor. i
de cte ori edeam seara n jurul focului de tab r , cei treizeci
de indieni se izolau de noi mai mult dect ar fi cerut respectul
fa
de efi. Acestora nu le-a sc pat din aten ie faptul, dar
p strar t cere. Chiar i Sam sesiz situa ia:
Nu-i prea trage a a la munc pe ro ii
tia! Adev rul e
adev r: indianul e vn tor iscusit, r zboinic viteaz, dar i
trntor f r pereche. Nu-i place munca i basta!
Ceea ce fac ei nu e deloc obositor i nu se poate numi
munc . Altceva i roade.
Da? i ce anume?
Pare c se gndesc la profe iile vraciului i cred n ele
mai mult dect n ale dumitale, drag Sam.
M rog! Ar fi ns o prostie din partea lor.
n orice caz, nu v d cu ochi buni munca mea de-aici.
P mntul acesta le apar ine lor i eu l m sor pentru al ii,
pentru du mani. Judec i tu, Sam!
Dar ideea de a reveni aici porne te chiar de la c peteniile
lor.
Nendoielnic. Numai c asta nu nseamn , sau mai bine
zis nu implic
i acordul celorlal i. n sinea lor sunt chiar
mpotriv . i cnd stau a a, deoparte, discutnd n oapt ,
observ pe fe ele lor c vorbesc despre mine la un mod care nu
mi-ar face pl cere dac le-a deslu i cuvintele.
Cam a a mi se pare i mie. Dar mi-e indiferent. Nici
367

gndul i nici vorba lor n-au ce s ne strice. Noi avem ce avem


tia trei nu
cu Inciu-Ciuna, cu Winnetou i cu N o-ci; or, de
ne putem plnge.
Aici avea dreptate. Winnetou i tat l s u m sprijineau n
toate, binevoitori ca ni te fra i; iar fata mai c -mi citea n ochi
orice dorin . Ai fi zis c -mi ghice te gndurile. Mi le ndeplinea
f r ca m car s -i adresez vreo rug minte. i asta n chestiuni
din cele mai m runte, c rora, de obicei, nu li se acord aten ie.
i eram din ce n ce mai ndatorat. Avea un foarte ascu it sim
de observa ie, asculta cu mare interes discu iile i, spre
bucuria mea, constatai c devenisem, cu sau f r inten ie,
turi le sorbea cu nesa . Cnd vorbeam,
dasc lul ale c rui nv
ochii ei mi st ruiau pe buze; c uta s m imite n toate, chiar
dac nu se potriveau cu obiceiurile rasei sale. P rea c se afl
aici exclusiv pentru mine i, cu toate c n-a fi voit s mi se
creeze condi ii deosebite fa
de ale altora, se ocupa de
confortul meu mai mult dect de al ei i cu mai mult grij ,
dect o f ceam eu nsumi.
A adar, la sfr itul celei de-a patra zi, eram gata i mi-am
strns instrumentele, nvelindu-le n p turi. Ne-am preg tit de
plecare i, n a cincea zi, am pornit o dat cu zorile. Cele dou
c petenii hot rr s urm m aceea i cale pe care Sam m-a
condus la sosirea mea n aceste inuturi.
Dup dou zile de mers, avur m parte de o ntlnire. Ne
g seam ntr-un es ntins, acoperit de ierburi i punctat ici i
colo de tufi uri; cuprindeam cu privirea ntregul cmp, ceea ce
n vest e totdeauna avantajos. Nu po i s tii niciodat peste ce
oameni dai i de aceea e bine s observi de departe orice
apari ie. Z rir m patru c l re i care se apropiau de noi. Erau
albi. Fire te c ne v zur
i ei tot att de repede i se oprir
locului, cump nind dac e cazul s - i continue drumul sau s
ne ocoleasc . ntlnirea cu o ceat de treizeci de indieni nu e
lucru tocmai pl cut pentru ni te albi, mai ales cnd ace tia nu
sunt dect patru la num r i nu cunosc tribul cu care au de-a
368

face. Dar b gaser de seam c erau i ni te albi aici, fapt care


le risipi, probabil, ndoiala; l sar deci caii s - i urmeze drumul
n direc ia noastr .
Erau mbr ca i ca ni te cowboy i narma i cu pu ti, cu ite
i pistoale. Ajun i la dou zeci de pa i de noi, i strunir caii,
i aduser pu tile n pozi ie de tragere i unul din ei strig :
Good-day, domnilor! E nevoie s
inem degetul pe
tr gaci, ori ba?
Good-day, gentlemeni! r spunse Sam. L sa i f r nici o
grij pu coacele n jos. N-avem inten ia s v mnc m. Putem
s afl m i noi de unde veni i?
De la b trnul Mississippi.
i ncotro v ndrept i?
n sus, c tre New Mexico i apoi n California. Am auzit
c se caut acolo v cari pricepu i i c se pl te te simbrie
bun ; mai bun dect n locurile de unde venim.
S-ar putea s ave i dreptate, sir; dar mai r mne cale de
str b tut pn s g si i asemenea slujb rentabil . Noi am
cobort ncoace, cu direc ia Saint Louis. E cur el drumul?
Da. Cel pu in noi n-am auzit de vreun obstacol. Dar,
oricum, n-ave i de ce v teme: sunte i destul de numero i. Sau,
poate, gentlemenii ro ii nu v nso esc pn la cap t?
Numai ace ti doi r zboinici, c peteniile apa ilor, InciuCiuna i Winnetou, precum i sora lui.
Nu mai spune i, sir! O lady ro ie care pleac la Saint
Louis? S-ar putea s afl m i numele dumneavoastr ?
De ce nu! Sunt nume onorabile i nu avem motive s le
t inuim. Mie mi spune Sam Hawkens, dac nu m -n el.
Ace tia sunt camarazii mei, Dick Stone i Will Parker i aici,
al turi de mine, l vede i pe Old Shatterhand, un boy care
njunghie ursul cenu iu cu cu itul i doboar dintr-un pumn
pe cel mai puternic dintre b rba i. Ve i fi acum att de amabil
s ne spune i i nou numele dumneavoastr ?
Cu pl cere! De Sam Hawkens am auzit, de ceilal i
369

gentlemeni nc nu. M numesc Santer i nu sunt un vn tor


cu faim n vest, ca dumneavoastr , ci un simplu cowboy
s rac.
Ne comunic i numele celor trei frta i ai lui, pe care ns
nu le-am re inut; mai puse apoi cteva ntreb ri despre starea
drumului i plecar apoi cte patru. Dup ce se dep rtar ,
Winnetou l mustr pe Sam:
De ce fratele meu a g sit cu cale s dea acestor oameni
informa ii att de precise?
S le fi refuzat?
Da.
Nu v d de ce. Am fost ntrebat politicos i se cuvenea s
r spund la fel. A a se poart Sam Hawkens n toate cazurile.
Eu nu cred n polite ea acestor fe e palide. S-au st pnit
pentru c -i ntreceam de opt ori ca num r. Nu sunt deloc
bucuros c le-ai spus cine suntem i ncotro ne ducem.
De ce? Crezi c ne poate strica?
Da.
n ce fel?
n tot felul. Aceste fe e palide nu mi-au pl cut. Din ochii
celui care vorbea nu lumineaz bun tatea.
N-am observat. ns chiar de-ar fi a a, ce ne pas ? Au
plecat. Ei c l resc ntr-o direc ie, noi n alta. Doar n-or s se
ntoarc i s se lege de noi!
Totu i, vreau s le aflu inten iile. Fra ii mei s mearg
nainte. Eu i Old Shatterhand i vom urm ri un timp. Trebuie
tim dac se duc ntr-adev r spre inta lor sau numai se
s
prefac.
Pe cnd ceilal i i continuar drumul, Winnetou i cu mine
pornir m c l ri chiar pe urmele l sate de noi i dup care se
luaser cei patru str ini. M rturisesc c nici mie nu-mi pl cuse
acest Santer i nici nso itorii lui nu-mi inspiraser prea mult
ncredere. Doar c nu-mi nchipuiam ce-ar putea s aib
mpotriva noastr
i ce-ar fi n stare s fac . Presupunnd
370

chiar c erau din acea tagm care confund avutul ei cu al


altora, nc m ntrebam ce i-ar putea ispiti la jaf n cazul de
fa . i dac-ar cuteza ceea ce mi se p rea imposibil s ne
atace, cum ar izbuti patru in i s nfrunte treizeci i apte de
oameni narma i? mp rt indu-i lui Winnetou nedumeririle
mele, dnsul mi explic :
Dac sunt ho i, atunci nu le pas de num rul nostru,
fiindc n-or s ne atace f i ; mai degrab ne-ar urm ri n
ascuns i ar pndi momentul cnd unul dintre noi, pe care au
pus deja ochii, s-ar dep rta ni el de ceilal i.
Pe cine s fi pus ochii? Nici m car nu ne cunosc.
Pe acela la care presupun c s-ar afla aurul.
Aur? Dar de unde s
tie c avem aur i la care din noi
se g se te? Ar trebui s fie atot tiutori.
Nicidecum! E suficient s judece un pic ca s mearg
aproape la sigur. Sam Hawkens a fost tare u uratic i le-a
divulgat c suntem c petenii, c mergem la Saint Louis. Mai
mult nici nu le trebuie.
Ah, b nuiesc, n sfr it, ce vrea s spun fratele meu!
Cnd merg spre r s rit, indienii au nevoie de bani. Cum ns
nu dispun de moned , iau cu dn ii aur, ale c rui z c minte le
cunosc numai ei. i dac , pe deasupra, e vorba de c petenii,
atunci ace tia cunosc cu precizie z c mintele
i se
aprovizioneaz cu aur din bel ug.
Fratele meu Old Shatterhand a ghicit. n cazul c
pl nuiesc un furt sau o tlh rie, albii aceia i-au fixat, desigur,
aten ia asupra noastr , a celor doi efi. Fire te c acum nu vor
g si nimic la noi.
Nimic? Parc avea i inten ia s v asigura i cu aur!
O facem mine. De ce s -l fi c rat cu noi dac nu ne
trebuia nc ? Pn acum n-am avut nimic de plat ; cheltuielile
ne a teapt mai trziu, n forturile prin care vom trece. A adar,
ne vom aproviziona cu aur probabil mine diminea .
nseamn c se g sesc z c minte n drumul nostru?
371

Da. E muntele Nugget-tsil, cunoscut numai de noi sub


tie c
acest nume. Pentru restul lumii, care nu trebuie s
muntele ascunde aur, i spunem altfel. Desear vom ajunge la
poalele lui i vom lua cele de trebuin .
M rturisesc c m ncerca admira ia, dar i un pic de
invidie. Oamenii ace tia tiau unde se afl cantit i enorme din
pre iosul metal i, n loc s -l valorifice, duceau o via lipsit
aproape cu des vr ire de cerin ele civiliza iei. Nu purtau la ei
nici portofele, nici carnete de cecuri; n schimb, tiau
pretutindeni comori ascunse i n-aveau dect s ntind mna
pentru a- i umple buzunarele cu aur. Cine-ar putea,
dispunnd de asemenea bog ii, s duc totu i o via att de
modest ?!
Trebuia s fim aten i ca Santer s nu observe c -l urm rim.
De aceea, foloseam drept acoperire orice dmb sau tufi . Siguri
pe sine, bine dispu i, cei patru in i i ndemnau mereu caii la
trap, ca i cum ar fi fost gr bi i s ajung ct mai repede la
int ; parc nici gnd nu aveau s se ntoarc sau s apuce alt
drum. Winnetou se opri, i urm ri din ochi pn disp rur
i
zise:
N-au gnduri rele; putem fi lini ti i.
Nici nu b nuia, ca i mine, de altfel, ct de mult l n elau
aparen ele. Indivizii aceia cloceau gnduri ascunse, dar dup
cum aveam s constat mai trziu erau extrem de vicleni.
Presupuneau c -i vom urm ri un oarecare timp i o f ceau
anume pe gr bi ii. Mai trziu ns , aveau s se ntoarc i s se
ia dup noi.
Galopnd vrtos, i ajunser m curnd din urm pe tovar ii
no tri. Seara poposir m lng o ap . Vigilen i ca ntotdeauna,
Inciu-Ciuna i Winnetou cercetar cu grij mprejurimile pn
s se decid asupra locului de popas. De fapt, apa aceea nu era
dect un izvor care nea din adnc, limpede i puternic. Iarb
pentru cai era destul , iar jur-mprejur cre teau arbori i
tuf ri , la ad postul c rora putur m aprinde focuri mari i n
372

acela i timp ascunse dep rt rii. Inciu-Ciuna orndui dou


str ji i se p rea c , datorit m surilor luate, ne afl m n
deplin siguran .
Cei treizeci de apa i i stabilir tab ra, ca de obicei, la o
exagerat de mare; acolo se puser pe fript i pe
distan
mncat pastrama. Noi,
tilal i, apte la num r, edeam lng
tuf ri n jurul focului. Ne alesesem dinadins acest loc ferit de
vntul rece ale serii.
Dup cin , obi nuiam s mai st m o vreme la taifas. La fel
i acum. n cursul discu iei, Inciu-Ciuna ne aduse la
cuno tin c a doua zi vom porni mai trziu ca n alte d i,
i, satisf cndu-i curiozitatea lui Sam
abia c tre amiaz
Hawkens, ne l muri n felul lui deschis motivul amn rii.
Faptul acesta aveam s -l regret m profund mai trziu.
De altfel, e un secret, ne spuse Inciu-Ciuna, dar am s -l
dezv lui fra ilor mei albi, dac -mi f g duiesc c nu se vor lua
pe urmele noastre.
Am f g duit cu to ii. Inciu-Ciuna continu :
Avem nevoie de aur; de aceea, eu i copiii mei vom pleca
mine n zori ca s aducem aurul, adic nuggeti. Ne vom
ntoarce c tre prnz.
Stone i Parker i exprimar zgomotos uluirea, iar Sam
Hawkens, nu mai pu in mirat, exclam :
Exist , a adar, aur prin apropiere?!
Da, confirm Inciu-Ciuna. Nimeni nu tie, nici chiar
r zboinicii mei. E o tain pe care mi-a ncredin at-o tat l meu,
iar dnsul o tia de la bunic. Secrete de acest fel se mo tenesc
numai din tat -n fiu i sunt p strate cu sfin enie. Nu le
dezv lui nici celui mai bun prieten. i chiar dac v spun toate
acestea, n schimb locul unde se afl z c mintele n-am s -l
dest inui nim nui pe lume, nicidecum s -l ar t; dac cineva sar lua dup mine, l-a mpu ca imediat.
Ne-ai ucide i pe noi?
i pe voi! V-am ar tat ncredere; n elndu-mi-o, a i
373

merita moartea. tiu ns bine c nu ve i p r si tab ra pn ne


ntoarcem.
Astfel ncheie Inciu-Ciuna, scurt i hot rt, cele ce avea de
spus n aceast chestiune, iar discu ia lu alt curs. La un
moment dat, Sam o ntrerupse. Inciu-Ciuna, Winnetou, N o-ci
i eu edeam cu spatele la tufi ; Sam, Dick i Will erau de
cealalt parte a focului, avnd tufi ul n fa . n toiul discu iei,
Hawkens strig deodat , apuc pu ca, o duse la ochi i trase n
direc ia tufelor. Fire te c se strni alarm n tot lag rul.
Indienii s rir de la locurile lor i se apropiar n goan . Ne
ridicar m i noi n picioare, ntrebndu-l pe Sam ce i-a venit s
trag cu pu ca.
Am z rit o pereche de ochi care-l fixau de dup tufi pe
InciuCiuna, ne l muri el.
F r s mai z boveasc , indienii smulser din foc cteva
crengi aprinse i p trunser n desi . Nu g sir pe nimeni. Ne
lini tir m i ne a ezar m din nou n jurul focului.
Sam Hawkens trebuie s se fi n elat, zise Inciu-Ciuna.
n plpiala fl c rilor asemenea n luciri sunt posibile.
M-a mira; sunt sigur c era o pereche de ochi.
Poate c dou frunze i-au schimbat pozi ia datorit
vntului i s-au ntors n afar cu partea din untru, a c rei
culoare e mai deschis ; i atunci fratele meu alb a crezut c
sunt ochi.
Posibil i asta, nu zic ba. mpu cai, va s zic , ni te
frunze... hi-hi-hi-hi!
Sam chicotea dup obiceiul lui. Winnetou ns nu lu
lucrul n glum i rosti:
Fratele meu Sam a f cut, n orice caz, o gre eal de care
ar fi bine s se p zeasc n viitor.
O gre eal ? Eu? Cum a a?
Nu trebuia s tragi.
Nu? Asta-i bun ! Cnd cineva m spioneaz din tufi , am
dreptul s -l pocnesc, dac nu m -n el!
374

De unde tii c are gnduri du m noase? Dac le-ar


avea, atunci s-ar furi a ct mai aproape de noi, ca s afle cine
suntem. Iar dac nu, atunci ar ie i la iveal ca s ne salute.
Hm! Asta cam a a e! Recunoscu omule ul.
mpu c tura nu face dect s sporeasc primejdia,
continu Winnetou. Ori Sam s-a n elat, n-a v zut nici un fel
de ochi i n acest caz glon ul e de prisos, atta doar c poate
s atrag pe eventualii du mani ce s-ar afla pe aproape. Ori a
fost, ntr-adev r, un om care ne iscodea, ns i n cazul acesta
e o gre eal s tragi, fiindc e de prev zut c glon ul va nimeri
n gol.
Oho! Sam Hawkens trage la sigur! A vrea s -l cunosc pe
acela care mi-ar dovedi c am tras vreodat pe lng int !
tiu i eu s trag, dar probabil c nici eu n-a fi nimerit.
Doar omul m observ c -l iau la ochi, i d seama c l-am
v zut i se va feri repede din b taia pu tii. Glon ul se duce n
gol i omul dispare n noapte.
Bine, bine! Dar ce-ar fi f cut fratele meu ro u n locul
meu?
Ori tr geam de la genunchi, ori m dep rtam pe t cute,
f ceam un ocol i c deam n spatele iscoadei.
De la genunchi e una din cele mai dificile pozi ii de
tragere. Mul i, foarte mul i westmeni, de altminteri buni
tr g tori, nu se pricep la asta. Eu nsumi n-o cuno team deloc,
dar am deprins-o mai trziu, cu ajutorul lui Winnetou.
S presupunem c , singur sau n tov r ia altora faptul
n-are importan ed lng un foc de tab r ; pu ca mi-o in
lng mine, pe dreapta, cum cere regula. Deodat , observ doi
ochi care m pndesc din ascunzi . Chipul iscoadei se tope te
n ntuneric, nu se vede; ochii ns dac iscoada n-are grij
s se uite numai printre gene pot fi observa i. Ei au un luciu
mat, fosforescent, care apare cu att mai precis, cu ct i
ncordezi mai mult privirea. S nu se cread , totu i, c e lucru
u or s descoperi printre milioanele de frunze ale desi ului o
375

pereche de ochi deschi i. E o treab care nu se poate nv a; e


nevoie s te fi n scut cu o anume agerime a privirii.
Dac m-am convins c e vorba de un spion du man,
trebuie, pentru propria-mi salvare, s -l fac inofensiv, s -l dobor
dintr-un foc, adic s -l mpu c n ochi, pentru c ace tia sunt
singura int vizibil pentru mine. Dar dac iau pu ca i
intesc ca de obicei, atunci adversarul mi observ gestul i
dispare ct ai clipi. Trebuie, deci, s fac n a a fel, nct s nu
observe mi carea. Lucrul e posibil numai prin tragerea de la
genunchi. mi ndoi piciorul astfel ca genunchiul mpreun cu
coapsa s formeze o linie care, continuat , s duc drept la
int . Atunci, n aparen nep s tor, ca din joac , apuc pu ca,
o reazem cu eava de-a lungul coapsei nct s se afle exact
n prelungirea acesteia i ap s pe tr gaci. E un procedeu
foarte dificil, mai ales c se cere s lucrezi numai cu mna
dreapt ; manevrnd cu amndou minile, jocul n-ar mai
p rea att de inocent. Or, ca s potrive ti arma numai cu o
mn , s-o fixezi bine de coaps
i apoi s tragi, aceasta e o
treab pe care pu ini o duc la cap t. Nu mai pun la socoteal
ct de greu e s oche ti precis dintr-o astfel de pozi ie i f r
ajutorul catarii, ba ca inta, care nu e dect o pereche de
puncte abia sesizabile sub plpirea juc u a luminii, poate i
n tremurul frunzi ului b tut de vnt.
La acest procedeu se referea Winnetou vorbind de
mpu c tura de la genunchi, n care era me ter. Mie, cu
dobortorul meu de ur i, mi-a fost destul de greu s aplic
procedeul, pentru c arma cnt rea mult i mnuirea ei cu o
singur mn cerea un efort serios. Dar exerci iile continue mau dus n cele din urm la rezultate bune chiar i n fa a unor
inte foarte greu de z rit.
Pe cnd toat lumea se sim ea satisf cut sau barem
lini tit de faptul c cercetarea mprejur rilor n-a dus la nici o
descoperire, Winnetou nu se ar t deloc mul umit. Se ridic
dup o vreme i plec s controleze personal terenul. Trecu mai
376

bine de o or pn s-a ntors.


el, prin urmare Sam Hawkens
Nu e nimeni, anun
totu i s-a n elat.
n ciuda acestei constat ri, el rndui patru str ji n locul
celor dou , recomandndu-le ct mai mult aten ie i patrulare
permanent n jurul taberei. Apoi ne culcar m.
Dormeam agitat; m trezeam mereu i eram h r uit de vise
scurte, sumbre, n care Santer i nso itorii lui jucau rolul
principal. Era, desigur, ecoul u or explicabil al recentei noastre
ntlniri, dar cnd m de teptai diminea a, persoana lui mi
st pnea ntr-att gndurile, nct zadarnic ncercam s-o
alung. De fapt, se ntmpl nu o dat ca un om care i apare n
vis s capete apoi, n existen a ta real , o nsemn tate cu mult
mai mare ca nainte.
Dup gustarea de diminea , compus din carne i o
fiertur de f in , Inciu-Ciuna cu fiul i cu fiica lui se preg tir
de drum. nainte de plecare, le cerui ng duin a s -i nso esc
m car un timp. Pentru a-i asigura c nu am deloc inten ia s
aflu drumul spre z c mnt, le-am m rturisit obsesia mea n
leg tur cu Santer. M miram i eu cum, f r nici un temei
concret, am ajuns n acea diminea la convingerea c Santer i
oamenii lui se ntorseser . Probabil c era efectul visului.
Fratele meu s nu se ngrijeasc din pricina noastr , mi
r spunse Winnetou. Pentru a te lini ti, urm el, voi mai cerceta
o dat mprejurimile. tim c Old Shatterhand nu rvne te la
aur. i, totu i, nso indu-ne chiar i pe o distan scurt , ar
putea s cread c a ghicit locul z c mntului i atunci ar
c dea n acea ispit a prafului ucig tor, care nu-i iart pe
oamenii albi pn nu le distruge i sufletul i trupul. Te rug m,
deci, nu din nencredere fa
de tine, ci din dragoste i
pruden , s nu vii cu noi.
Trebuia s m supun. Winnetou mai control o dat locul
f r a descoperi nici o urm , apoi tustrei plecar . Din faptul c
mergeau pe jos i nu c l ri, am dedus c z c mntul cu
377

pricina nu se afla prea departe.


M-am tol nit n iarb , mi-am aprins luleaua i, ca s -mi
risipesc temerile, m-am pornit pe taifas cu Sam, Dick i Will.
Dar nu-mi g seam lini tea; curnd m sculai din nou; ceva
dinl untrul meu nu-mi d dea pace. mi luai pu ca i plecai.
Poate s vnez vreo s lb ticiune, mi ziceam, s -mi mai alung
gndurile.
Inciu-Ciuna p r si tab ra ndreptndu-se spre miaz zi. Eu
o apucai spre nord, ca s nu se cread cumva c umblu cu alte
inten ii.
S tot fi mers un sfert de or cnd, spre uimirea mea, d dui
de urmele a trei persoane nc l ate cu mocasini. Deosebii o
pereche de t lpi mari, una de dimensiuni mijlocii i o alta mai
mic . Urmele p reau proaspete. Erau, probabil, ale lui InciuCiuna, Winnetou i N o-ci. Se ndreptaser mai nti spre sud,
dar apoi o luaser totu i spre nord, fire te, pentru a ne deruta
i a ne face s credem ca z c mntul de aur se afl la sud.
S -mi fi continuat drumul? Nu. S-ar fi putut s m
z reasc sau, la ntoarcere, ar fi putut s -mi descopere urmele.
Or, n-a fi vrut n nici un caz s cad la b nuial c m-am
inut dup ei. S m ntorc n tab r ? Nu prea aveam chef. O
apucai deci spre r s rit.
i iat , dup scurt vreme trebuii s m opresc iar i; o
alt
urm
mi atrase aten ia. Cercetnd-o ndeaproape,
constatai c provine de la trei b rba i care purtau cizme cu
pinteni. Ca un fulger m duse gndul iar i la Santer. Pa ii se
n ir pe direc ia n care tiam c se deplasaser cele dou
c petenii; p rea c pornesc dintr-o p durice apropiat n care
dominau, mai nal i, c iva stejari nc nfrunzi i. Acolo trebuia
s cercetez, n primul rnd.
Judecasem bine: urma pornea ntr-adev r din p duricea
respectiv . P trunznd nl untru, g sii patru cai priponi i; erau
caii lui Santer i ai frta ilor s i. Toate semnele ar tau c
indivizii i petrecuser aici noaptea. Prin urmare, tot se
378

napoiaser ! Dar cu ce scop? Din pricina noastr , evident.


Desigur c se purtau cu gndul de care Winnetou mi vorbise
n ajun. Deci, nu se n elase Sam Hawkens; z rise ntr-adev r o
pereche de ochi, dar, cu pripeala lui, l alungase pe individ nc
nainte de a- i fi desc rcat arma. Fuseser m spiona i. Santer
ne urm rise, pndind clipa cnd l-ar putea surprinde singur pe
cel vizat. Totu i, locul acesta din p durice era mult prea
departe de tab ra noastr . Cum de ne-a putut observa de aici?
Examinai copacii. Erau foarte nal i, dar nu prea gro i;
rat. Pe scoar a unuia descoperii
tocmai buni pentru c
zgrieturi provocate f r ndoial de ni te pinteni. Indivizii se
raser a adar n copaci; de acolo, de sus, putuser s
c
observe, dac nu chiar interiorul taberei, cel pu in mi carea
dimprejurul ei. Cerule! Un gnd nea teptat m fulger ! Despre
ce discut m noi asear nainte ca Sam s fi z rit ochii aceia?
Despre faptul c Inciu-Ciuna, mpreun cu copiii s i, se va
duce ast zi dup aur! Spionul trebuie s fi auzit aceast
discu ie. Diminea a s-a urcat ntr-un stejar i i-a v zut pe
tustrei cum pleac . Apoi, la pu in timp, mpreun
cu
haimanalele lui, a pornit n urm rire. Deci Winnetou se afl n
primejdie! N o-ci i tat l ei de asemenea! Trebuia s ac ionez
imediat, f r a pierde o clip i s -i ajung din urm pe tlhari.
Nici nu mai era timp s m ntorc n tab r
i s dau
alarma. Dezlegai repede un cal, l scosei din desi , m aruncai
n a i pornii n galop pe urmele celor patru bandi i, care se
amestecar curnd cu cele ale apa ilor.
Pentru cazul c a pierde aceste urme, c utam ntre timp
niscai puncte de reper dup care s m orientez n ce prive te
locul z c mntului. Winnetou vorbise de un munte numit de el
Nugget-tsil.
Nugge ii sunt boabele de aur de diverse m rimi, ce se
g sesc n stare natural ; tsil, n limba apa ilor, nseamn
munte. A adar, z c mntul se afla n mun i. M surai din ochi
dep rt rile; drept n fa a mea se ridicau ni te mun i destul de
379

impun tori i mp duri i. Unul din ei trebuia s fie muntele


nugge ilor. Faptul mi ap rea nendoielnic.
Gloaba b trn pe care c l ream nu excela n vitez .
Smulsei din goan o nuia i d dui imbold calului. F cea,
s rmanul, tot ce putea i, curnd, str b tur m esul; mun ii
mi se deschideau n fa . Urmele duceau ntre doi mun i, dar
dup un timp nu le mai putui deslu i din cauza pietri ului pe
care apele l rostogoliser din n l imi. Totu i, nu desc lecai,
c ci era n tot cazul de presupus c tlharii urcaser panta.
Mai ncolo, ns , pe dreapta, se deschidea o v g un al
c rei fund era de asemenea pietros. Acum se punea ntrebarea
dac indivizii o cotiser la dreapta ori apucaser drumul
nainte. Desc lecai i cercetai pietri ul. Nu era u or de
descoperit vreo urm , totu i o g sii; ducea c tre v g un . M
s ltai din nou n a i pornii pe urme. Dup pu in, drumul se
bifurca; a trebuit s cobor iar i de pe cal. Pesemne c situa ia
avea s se mai repete i calul nu putea dect s m
incomodeze, l legai deci de un copac i gr bii pe jos, mai
departe, dup ce m l murisem ncotro duce urma.
Str b tui repede un fel de jgheab strmt, pietros, f r ap .
Nelini tea m gonea mereu mai departe, ntr-un ritm caremi t ia respira ia. Ajuns pe o n l ime, m-am oprit s -mi trag
sufletul; mi continuai apoi drumul n urcu , pn ce urma o
cotea la stnga, n p dure. Mai curnd alergam pe sub copaci
dect mergeam. La nceput erau de i, apoi se r reau din ce n
ce. Se anun a un lumini . Dar n-ajunsei bine acolo c detunar
cteva mpu c turi, urmate de un strig t care mi str punse
inima ca un jungher: era strig tul de moarte al apa ilor.
Acum nu mai alergam, ci m n pusteam nainte ca o fiar
care se arunc asupra pr zii. nc o mpu c tur , nc una...
Aceasta era arma cu dou evi a lui Winnetou. i cuno team
detun tura. Slav Domnului! Mai tr ia, altminteri n-ar fi putut
s trag . Mai aveam doar cteva salturi de f cut pn s ies n
lumini , dar m oprii ca tr snit lng ultimul copac; priveli tea
380

mi paraliza pur i simplu picioarele.


Lumini ul nu era prea mare. C tre mijlocul lui z ceau
Inciu-Ciuna i N o-ci. Nu puteam s v d dac mai tr iesc, dac
mai mi c . n apropierea lor, dup un bloc de stnc , se
ad postea Winnetou; era tocmai pe cale s - i ncarce iar i
pu ca. La stnga mea, nd r tul unor copaci, st teau pitula i
doi dintre bandi i, cu armele la ochi, gata s trag n Winnetou
dac s-ar fi descoperit. Pe dreapta se furi a printre copaci un al
treilea individ urmnd s cad n spatele lui Winnetou. Al
patrulea z cea mort chiar n fa a mea, mpu cat n cap.
Pentru moment, primii doi erau cei mai periculo i pentru
via a lui Winnetou. Dusei la ochi dobortorul meu de ur i i-i
mpu cai pe amndoi; f r a mai pierde timp cu nc rcarea
armei, m n pustii dup cel de-al treilea. Auzind mpu c tura,
se ntoarse fulger tor spre mine. V zu c m apropii, ochi i
trase. Dar s risem n l turi i glon ul nu m nimeri. Atunci
banditul se d du b tut i o lu la goan c tre adncul p durii.
M repezii dup el. Era nsu i Santer. ncercai s -l ajung, ns
dep rtarea dintre noi era prea mare. l z rii nc la cap tul
lumini ului, dar mai ncolo, n p dure, l pierdui, din p cate,
nu-l mai puteam prinde, orict silin mi-a fi dat. Nu era chip
s -l ajung. De aceea luai drumul nd r t, mai ales c -mi era de
Winnetou. Dac are nevoie de mine?
Ie ii din nou la lumin i-l v zui ngenuncheat lng tat l i
sora lui, cercetnd, plin de ngrijorare, dac mai sunt n via .
Cnd m z ri, se ridic pentru o clip . Avea o expresie pe care
n-o voi uita niciodat . n ochii lui erau noapte i durere
nebun . mi spuse:
Fratele meu Old Shatterhand vede ce s-a ntmplat. N oci, cea mai frumoas
i mai bun dintre fiicele apa ilor, nu se
va mai duce n ora ul fe elor palide; mai lic re te n ea un strop
de via , dar ochii ei vor r mne de-a pururea nchi i.
Nu eram n stare s scot o vorb ; n-aveam ce spune sau
ntreba. Ce s fi ntrebat? Vedeam doar cum stau lucrurile.
381

Z ceau amndoi ntr-un lac de snge, Inciu-Ciuna lovit n cap


i Zi-Frumoas mpu cat n piept. C petenia murise pe loc,
fata mai respira, greu, precipitat, n timp ce obrajii ei frumo i,
bronza i, deveneau tot mai palizi, mereu mai palizi. Chipul ei
catifelat se sub ia i masca mor ii se a ternea treptat peste
ginga ele ei tr s turi.
Deodat , avu o tres rire u oar . i ntoarse capul c tre
tat l mort i pleoapele i se ntredeschiser . l v zu pe InciuCiuna sc ldat n snge i se cutremur de groaz numai c ,
n starea ei de sl biciune, nici groaza nu reu i s -i schimbe
gndurile; apoi i reveni
nf i area. P rea c - i adun
ntructva, n elese cele ntmplate i- i duse mna la inim .
Sim i uvoiul de snge cald i suspin adnc.
N o-ci, bun , singura mea surioar ! se jelea Winnetou cu
un glas frnt, inimitabil. Fata i ridic ochii.
Winnetou... fratele... meu! opti ea. R zbun -m ...
r zbun -m ! Apoi privirea i lunec spre mine i un surs cald
de o clip juc n jurul buzelor ei palide.
Old... Shatter... hand! ngn ea. E ti... aici! Atunci pot...
s mor... a a...
Asta a fost totul. Moartea i nchise pentru vecie gura. Era
de parc mi s-ar fi rupt inima n dou ; sim eam nevoie de aer;
s rii n picioare pentru c ngenuncheasem i eu lng biata
fat i scosei un r cnet, al c rui ecou rico a din p durile
mun ilor nvecina i.
Winnetou se ridic
i el, ncet, ap sat parc de o povar
uria .
M mbr i a i zise:
Acum sunt mor i! Cel mai mare i mai nobil conduc tor
al apa ilor i N o-ci, sora mea, care i d ruise sufletul. A murit
cu numele t u pe buze. S nu ui i, frate, s nu ui i niciodat !
Nu, n-am s uit! strigai.
Chipul lui Winnetou lu o alt expresie i glasul lui p rea
un huruit de tunet dep rtat i amenin tor:
382

Ai auzit care i-a fost ultima dorin ?


Da.
R zbunare! Da, am s-o r zbun cum nc nici o crim n-a
fost r zbunat ! tii tu cine sunt uciga ii? I-ai v zut doar. Erau
fe ele palide c rora nu le f cusem nici un r u. A a a fost
dintotdeauna i a a va fi pn la pieirea celui din urm indian.
i chiar dac nu vom pieri cu to ii uci i, e o crim , da, o crim
ce se s vr e te fa
de poporul meu. Am vrut s vizit m
ora ele acestor albi nelegiui i; N o-ci dorea s ajung asemenea
unei squaw albe, c ci te ndr gise i spera s - i cucereasc
inima nsu indu- i cuno tin ele i obiceiurile albilor. Aceast
dorin a pl tit-o cu via a. Fie c v urm, fie c v iubim, e
totuna. Unde calc un alb, acolo se anun pierzania noastr .
Un geam t de durere va str bate toate triburile apa ilor i un
strig t al mniei i al r zbun rii se va n l a pretutindeni,
oriunde se afl vreun fiu al neamului nostru. Acum ochii
tuturor apa ilor privesc la Winnetou, ca s vad cum va
r zbuna el moartea tat lui i a surorii sale. Fratele meu Old
Shatterhand s stea m rturie jur mntului pe care-l fac aici,
lng aceste dou victime! Jur pe Marele Spirit i pe to i vitejii
mei str mo i care m
privesc din plaiurile ve nice ale
vn toarei, c de aci ncolo, pe oricare alb, da, pe oricare alb
ce-mi va ie i n drum, l voi dobor cu arma c zut din minile
p rintelui meu, sau...
Stai! intervenii cutremurat, c ci tiam c acest jur mnt
ar fi devenit fapt nendur toare. Opre te-te! Fratele meu
Winnetou s nu jure acum, nu acum!
De ce nu acum? m ntreb el, aproape furios.
Un jur mnt trebuie rostit cu sufletul netulburat.
Iuf! n aceast clip sufletul meu e lini tit ca i groapa n
care i voi culca pe mor ii mei dragi. A a cum ei nu se vor mai
ntoarce din mormnt, a a nici eu n-am s retrag nici o vorb
din jur mntul meu...
Nu mai continua! l-am ntrerupt din nou.
383

Ochii lui m str fulgerar aproape du m nos:


Vrea oare Old Shatterhand s m abat de la datorie? S
ajung de batjocur babelor i s fiu alungat din snul
neamului meu pentru c n-a avea curajul s r zbun cele
petrecute azi?
Departe de mine s doresc a a ceva. Vreau i eu
pedepsirea uciga ilor. Trei dintr-n ii au i pl tit pentru fapta
lor; al patrulea a ters-o, dar nu ne va sc pa.
Cum s ne scape! Izbucni el. Dar nu numai cu dnsul
trebuie s m r fuiesc. El n-a f cut dect s se poarte ca un
vrednic fiu al rasei albe care ne aduce pieirea; ea este
r spunz toare pentru tot ce l-a nv at s fac ; ei i va cere
socoteal Winnetou, de acum nainte cel dinti i cel mai mare
conduc tor al tuturor apa ilor!
St tea n fa a mea mndru i cu capul sus; n pofida
tinere ii lui, se sim ea rege peste ai s i. Da, era ntr-adev r
omul n stare s realizeze ceea ce i-a propus. Lui, numai lui iar fi fost cu putin s adune sub conducerea sa pe r zboinicii
tuturor triburilor ro ii i s porneasc o lupt necru toare
mpotriva albilor, o lupt a desper rii, al c rei sfr it nu putea
fi dect unul singur, dar care ar fi acoperit cu sute de mii de
victime ntregul Vest s lbatic. Acum, aceast clip hot ra dac
tomahawkul mor ii se va dezl n ui sau nu n toat n prasnica
lui furie.
l apucai pe Winnetou de mn i spusei:
Vei face dup voin a ta; totu i, ascult mai nti o
rug minte, poate cea din urm pe care i-o fac; pe urm , nu vei
mai auzi niciodat glasul prietenului i fratelui t u alb. Aici
zace N o-ci. Spuneai chiar tu c m-a iubit i c s-a stins cu
numele meu pe buze. i tu i-ai fost drag; pe mine m-a iubit ca
prieten, pe tine ca frate; i tu ai r spuns din plin dragostei sale.
n numele acestei iubiri, te rog s nu juri acum, ci abia dup ce
lespezile vor fi acoperit mormntul celei mai nobile fiice a
apa ilor!
384

M privi cu seriozitate, aproape sumbru, dup care i plec


ochii asupra moartei. Observai c tr s turile i se destind. n
cele din urm , ridicndu- i din nou privirea c tre mine,
r spunse:
Fratele meu Old Shatterhand are o mare putere asupra
inimilor care-i stau n preajm . N o-ci desigur c i-ar fi mplinit
rug mintea i de aceea vreau s i-o ascult i eu. Cnd ochiul
meu nu va mai vedea aceste dou fiin e moarte, atunci abia s
se hot rasc dac Mississippi cu to i afluen ii lui va duce spre
apele m rii sngele popoarelor albe i ro ii. Am zis. Howgh!
Slav Domnului! Izbutisem, cel pu in pentru moment, s
evit o catastrof cumplit . Drept mul umire, i strnsei mna.
Fratele meu ro u va vedea ndat c nu cer mil pentru
vinovat; vreau s -l loveasc pedeapsa cu toat greutatea i
necru area pe care fapta lui o cere. Nu trebuie s -i d m r gazul
s dispar . S nu-i l s m nici un avans. Winnetou s -mi spun
ce ar crede de cuviin n acest scop.
Picioarele mi sunt legate, vorbi el, ntunecndu-se iar i
la fa . Datinile mi poruncesc s r mn lng mor ii mei pn
vor fi nmormnta i. Abia dup aceea pot merge pe drumul
r zbun rii.
i cnd va fi nmormntarea?
Trebuie s in sfat cu r zboinicii mei. Fie c -i ngrop m
aici, pe locul unde au murit, fie c -i ducem napoi n pueblo, ca
s se odihneasc lng str mo ii lor. Dar i n cazul cnd vor fi
ngropa i aici, pe loc, nc vor trebui cteva zile pn s
mplinim ceremonia la nmormntarea unui conduc tor att de
mare.
Pn atunci, uciga ul ne scap cu siguran !
Nu. Pentru c nu pot s -l urm resc personal, sarcina va
reveni altcuiva. Fii bun i spune-mi cum s-a f cut c ai venit
ncoace?
Acum, cnd era vorba de chestiuni concrete, Winnetou
deveni calm ca de obicei. I-am povestit tot ce-l interesa; el
385

r mase ctva timp pe gnduri.


Deodat , auzir m un geam t venind din direc ia unde
ziceau cei doi tic lo i pe care i credeam uci i. Pe unul l
mpu casem drept n inim ; cel lalt, ns , fusese lovit ca i
i tocmai se trezise. Ne privi nedumerit
N o-ci; mai era n via
i murmur ni te vorbe nen elese.
M aplecai asupra lui i-i strigai:
Omule, vino- i n fire! tii n fa a cui te afli?
i d dea n chip v dit osteneal s - i aminteasc cele
ntmplate, ntr-adev r, ochii i se limpezir oarecum i-l auzii
ntrebnd n oapt :
Unde... unde este... Santer?
A fugit! I-am r spuns. Nu m l sa inima s mint un
muribund, fie i uciga .
n... ncotro?
Asta nu tiu; dar sper s m l mure ti dumneata.
Ceilal i din grupul vostru sunt mor i i nici dumitale nu i-au
mai r mas dect cel mult cteva minute de tr it. Sper c acum,
n pragul mor ii, te vei purta mai bine. Spune-mi, de unde e
originar Santer?
Nu... tiu.
Acesta e numele lui adev rat?
Are... multe... multe nume.
Cu ce se ocup el de fapt?
Nici... asta... n-o tiu.
Ave i cunoscu i prin apropiere, poate n vreun fort?
Nu... pe nimeni.
ncotro v ducea i, unde voia i s ajunge i?
Ni... Nic ieri. Bani... prad ...
Era i, va s zic , tlhari de meserie! ngrozitor! Cum de va venit ideea s -i ataca i pe ace ti doi apa i i pe fata care-i
nso ea?
Nug... nugge i.
Dar n-avea i de unde s ti i despre nugge i!
386

Voiam s ... s ne lu m dup ...


T cu. i c dea nespus de greu s vorbeasc . I-am ghicit ns
gndul i l-am ntrebat:
A i aflat c ace ti apa i se preg teau pentru o vizit n
ora i a i presupus c duc cu ei aur?
Confirm din cap.
A i hot rt deci s -i ataca i; dar tia i c vom fi vigilen i
i c nu v vom sl bi curnd din ochi; de aceea a i c l rit o
bucat de drum mai departe i v-a i ntors abia mai trziu
presupunnd c ne-am lini tit. A a e? D du iar i din cap.
Prin urmare, v-a i ntors, ne-a i ajuns din urm , iar
seara ne-a i spionat? A i auzit discu ia noastr ?
Da... Santer.
nseamn c nsu i Santer era spionul! V-a povestit cele
auzite?
Apa i... Nugget-tsil... vor aduce nugge i... diminea a...
Exact. Apoi v-a i ascuns n p durice i ne-a i observat de
sus, din copaci. Voia i s cunoa te i locul de unde apa ii ar fi
luat aurul?
nchise ochii i nu mai r spunse.
Sau avea i de gnd s -i ataca i la ntoarcere i...
Fratele meu s nu mai ntrebe zadarnic, m ntrerupse
Winnetou. Aceast fa palid nu mai poate vorbi. A murit. E
clar c tlharii voiau s ne afle secretul; dar au ntrziat. Noi ne
i ntorceam cnd ei ne auzir pa ii. Atunci s-au tupilat n
dosul arborilor i au tras asupra noastr . Inciu-Ciuna i ZiFrumoas s-au pr bu it sub gloan ele lor; mie mi-au atins
doar mneca. Am tras asupra unuia; dar n clipa cnd am
ap sat pe tr gaci, el a s rit n spatele unui copac i nu l-am
nimerit; n schimb cu al doilea glon l-am dobort pe un altul.
Apoi repede m-am ad postit nd r tul acestui bolovan, care
totu i nu m-ar fi putut salva dac nu ap rea la timp fratele
meu Old Shatterhand. C ci, gnde te-te: doi m amenin au
dintr-o latur , iar al treilea se gr bea s ajung pe ocolite n
387

spatele meu; glon ul lui m-ar fi lovit cu siguran . Am auzit


detun tura dobortorului de ur i i am sc pat cu via . Acum
fratele meu tie totul i r mne s vedem ce trebuie f cut
pentru prinderea lui Santer.
Cine va ndeplini aceast sarcin ?
Nu m ndoiesc c Old Shatterhand va ti s dea de
urma fugarului.
Asta-i nendoielnic. ns c utarea urmelor e anevoioas
i voi pierde mult timp.
Nu. Fratele meu nici nu trebuie s caute urma, pentru c
se duce cu siguran la caii lui. ntr-acolo s apuci mai nti.
Pe locul unde a mas Santer i ai lui cre te iarb bogat . Old
Shatterhand va descoperi lesne direc ia n care a fugit tic losul.
i apoi?
Apoi fratele meu va lua cu dnsul zece dintre r zboinici
spre a-l urm ri i a-l prinde pe uciga . Restul de dou zeci i
trimi i ncoace pentru a jeli mpreun cu mine la c p tiul
mor ilor.
A a s fie! Sper c voi r spunde cu cinste ncrederii pe
care fratele meu ro u mi-o acord .
tiu c Old Shatterhand m va nlocui ca i cnd eu
nsumi a fi de fa acolo. Howgh!
mi ntinse mna. I-o scuturai cu putere, m nclinai nc o
dat n fa a celor doi mor i i plecai. La marginea lumini ului
m oprii ca s privesc nd r t. Winnetou tocmai acoperea
chipurile mor ilor i se tnguia cu acel glas n bu it cu care
indienii ncep prohodul. Vai, ct de mult m durea! Ct de
teribil! Dar nu era timp de pierdut i apucai n grab drumul pe
care venisem.
Credeam la nceput c ra ionamentul lui Winnetou se va
adeveri; dar, ajuns pe n l imea pomenit , m cuprinse
ndoiala.
Santer voia, desigur, s se dep rteze ct mai iute i s
dispar , ntorcndu-se la locul unde poposise noaptea, ar fi
388

nsemnat s ntrzie n apropierea noastr . Era totu i posibil s


procedeze a a n inten ia de a- i face rost de un cal. Dar dac
n drum ar fi dat cu ochii de gloaba pe care c l risem eu?
Tic losul fugise doar exact pe acela i drum i era exclus s nu
vad calul.
Gndul acesta mi gr bi pa ii. Cobori n fug , extrem de
curios dac animalul mai st la locul lui. Imagina i-v ce ciud
m cuprinse cnd i constatai dispari ia. Nu pierdui dect un
moment, apoi, mai mult zburnd, m avntai prin v g un . Pe
aici mai puteam alerga cu toat viteza pentru c , datorit
pietri ului, c utarea urmei ar fi fost inutil . Dar jos, n vale, mam oprit s-o caut. N-am izbutit din primul moment, p mntul
fiind aici nc prea dur. La vreo zece minute de drum, terenul
se muia i, de data asta, era mai u or s recuno ti amprentele
picioarelor i copitelor.
i totu i ce dezam gire! Puteam s caut mult i bine, s mi ncordez la maximum aten ia, rezultatul ar fi r mas acela i:
Santer nu trecuse pe aici. Probabil c p r sise v g una n alt
loc, mai potrivit, undeva mai sus, unde, c lcnd pe piatr , nu
l sa urme; alt ipotez nu vedeam. Iat -m , deci, descump nit.
Ce s fac? S m ntorc i s cercetez locul trecerii? Mi-ar
trebui ore ntregi pn s g sesc vreun semn i o astfel de
ntrziere nu mi-o pot permite. E totu i preferabil s m duc n
tab r i s -mi iau de acolo oameni de ajutor.
Zis i f cut. M-am angajat ntr-o curs de rezisten cum
nc nu ncercasem pn atunci. Dar am izbutit. nv asem de
la Winnetou cum trebuie procedat ca s - i p strezi suflul i
vigoarea: i la i greutatea corpului pe un singur picior i, cnd
acesta obose te, o schimbi pe cel lalt picior. Astfel po i alerga
ore ntregi f r prea mari eforturi; dar e nevoie de pl mni
puternici, s n to i.
Apropiindu-m de int , m ndreptai mai nti spre locul
unde poposise Santer. Cei trei cai se mai aflau n p durice. Ii
dezlegai, m s ltai n spinarea unuia i, inndu-i de drlogi pe
389

ceilal i, pornii n trap spre tab r . Trecuse mult de amiaz


i
Sam m ntmpina intrigat:
Pe unde hoin ri i, sir? A i pierdut masa de prnz i eu...
T cu deodat , m sur cu uimire caii i continu :
Drace! A i plecat pe jos i v ntoarce i c lare! V-a i f cut
cumva ho de cai?
Asta nu. I-am capturat.
Unde?
Nu prea departe de aici.
De la cine?
Uit -te bine la ei! Eu i-am recunoscut imediat; i
dumneata, dup cte tiu, ai ochi foarte buni.
Am, nu zic ba. Mi-am i dat seama din prima clip ai cui
tia-s caii lui Santer i ai
sunt; numai c nu-mi venea s cred.
nso itorilor s i; dar unul e lips .
Pe acela trebuie s -l mai c ut m, ca i pe c l re , de
altfel.
P i bine, cum...
Ascult , drag Sam, l ntrerupsei, s-a ntmplat ceva
foarte grav, foarte tragic. Trebuie s plec m imediat de aici.
S plec m? De ce?
n loc de r spuns, i-am chemat pe apa i la mine. Lipseau
c iva dintre ei. Celor prezen i le-am mp rt it tirea mor ii lui
Inciu-Ciuna i a fiicei sale. Se l s o t cere adnc . Vestea li se
p rea de necrezut, era prea monstruoas . Le povestii atunci n
am nunt cele ntmplate i ad ugai:
S -mi spun acum fra ii mei ro ii: cine a prezis mai bine
viitorul: Sam Hawkens, sau vraciul vostru? Inciu-Ciuna i N oci i-au g sit moartea, fiindc au plecat f r mine, iar
Winnetou tr ie te pentru c eu l-am salvat. A adar, ce aduce
tov r ia mea: via sau moarte?
Nu se mai ndoiau de adev r. Se isc o larm att de mare,
nct s-ar fi putut auzi la zeci de mile distan . Oamenii alergau
ca nnebuni i, i agitau armele i, pentru a da durerii o
390

expresie ct mai vie, i strmbau fe ele nfrico tor. Abia dup


o vreme glasul meu izbuti s se fac iar i auzit deasupra
larmei i vaietelor care p reau s nu se mai sfr easc .
R zboinicii apa ilor s fac lini te! poruncii. Zarva nu
duce la nimic. Trebuie s pornim i s -l prindem pe uciga .
S plec m, da, s plec m! strigar i s rir pe cai.
T cere! Ordonai din nou. Fra ii mei nu tiu ce au de
f cut. Am s le spun eu.
Se nghesuiau att n mine, nct trebuia s m feresc ca s
nu fiu strivit. Dac Santer ar fi fost acolo, l-ar fi rupt n buc i.
Hawkens, Stone i Parker st teau t cu i deoparte. tirea
tragic f cuse asupra lor o impresie zguduitoare. n sfr it, se
apropiar . i Sam rosti:
M simt ca n uc i nc nu m pot deprinde cu gndul
celor ntmplate. Groaznic! nsp imnt tor! Draga de ea,
frumoasa i bun fat indian ! A fost ntotdeauna att de
delicat cu mine i acum zace moart ! ti i, sir, mi-e nu tiu
cum...
Oricum i-ar fi, p streaz deocamdat totul pentru
dumneata! i t iai vorba. Mai nti s -l g sim pe uciga . Vorbele
sunt inutile.
Well! Sunt de aceea i p rere. ti i ncotro a ntins-o?
nc nu tiu.
B nuiam. Nu i-a i g sit urma. Dar cum s-o descoperim?
Mi se pare imposibil sau, n orice caz, extrem de greu.
Nu e deloc greu. Dimpotriv .
Crede i? Hm! Vre i s spune i c va trebui s urc m sus,
la v g una pe unde a cotit-o bestia? Complicat afacere!
Nu e vorba de v g un .
Nu? Atunci sunt curios s aflu ce mai n scoci i! Se
ntmpl i unui greenhorn s -i pice cte o idee, totu i...
Mai tac - i gura cu greenhorn-ul dumitale i las
glumele! N-am chef de baliverne acum! mi sngereaz inima!
Glume? Helloo! Cine i nchipuie c -mi arde de glum l
391

pocnesc o dat de-l zbor pn -n California! Dar nu n eleg, sir,


cum vre i s -l g si i pe Santer, f r s cercet m mai nti locul
unde i se pierde; urma?
Doar spuneai singur c ar fi s c ut m mult i bine. i
chiar dac-am g si vreo urm , ar trebui s ne lu m dup ea
peste mun i i v i i prin p dure deas ; i iar i ar dura prea
mult. De aceea m gndesc s facem altfel. Uitndu-m atent
la mun ii aceia, mi vine s cred c nu sunt lega i ntr-un masiv
unic, par mai degrab izola i...
Foarte adev rat. Cunosc inutul pe dinafar . Aici e es,
dincolo iar es. Mun ii tia nu in de un masiv; se nal a a,
r zle i, n prerie deschis .
Prerie? A adar, e i dincolo p une?
Da, jur-mprejurul mun ilor.
Uite, pe asta m bizui. Santer poate s treac fie peste
mun i, fie printre mun i, cum i convine. Faptul nici nu ne
intereseaz . Dar odat ajuns n prerie, nu poate s nu lase
urme.
Se-n elege, stimate sir.
Ascult mai departe. Alc tuim dou grupe i ocolim
mun ii, noi cei patru albi pe dreapta, iar pe stnga cei zece
apa i da i mie de Winnetou. Ne ntlnim apoi dincolo i vedem
dac vreuna din grupe a descoperit ceva. Sunt convins c ori
unii, ori al ii vom g si urma i atunci, fire te, ne ghid m dup
ea.
Micul Sam m privi chior i f cu o fa cam bleag .
Lack-a-day! Cap sec ce sunt! Cum de nu mi-a trecut prin
gnd asemenea solu ie?! E tot ce poate fi mai simplu i mai
sigur. n fond, e la mintea copiilor, dac nu m -n el!
Deci, e ti de acord, Sam?
Absolut, sir! Alege i repede zece indieni!
Am s aleg dintre aceia care au cai mai buni. Cine tie
ct va dura urm rirea banditului! Trebuie s lu m cu noi i
provizii destule. Dumneata, Sam, spuneai c
cuno ti la
392

perfec ie regiunea. Poate tii i ct timp ne-ar lua s ajungem


de cealalt parte a mun ilor?
Oricum, de dou ceasuri tot e nevoie, chiar de-am merge
cu toat viteza.
Atunci, s nu mai z bovim!
Mi-am ales zece apa i, care se ar tar foarte bucuro i c
sor ii c zuser asupra lor; preferau s -l urm reasc pe uciga
dect s stea lng mor i i s le cnte prohodul. Celorlal i
dou zeci le-am explicat n am nunt drumul care duce spre
Winnetou i ei plecar imediat ntr-acolo.
F r ntrziere pornir la drum i cei zece r zboinici ale i
de mine.
O luar pe stnga mun ilor, ntr-un arc ce ocolea spre apus,
pe cnd noi, albii, urma s ocolim mun ii dinspre r s rit. Dup
ce nc lecar m tuspatru, d dui fuga mai nti la locul unde
poposise Santer n cursul nop ii. Acolo c utai o ntip ritur
adnc a copitei calului pe care l folosisem i mi desenai pe
hrtie conturul ei exact. Sam Hawkens cl tina sceptic din cap
i m ntreb zmbind:
O fi i asta treab de expert topograf, s desenezi copite
de cai?
Nu. Dar pentru un westman adev rat nu stric s-o tie.
Pentru un westman? i de ce, m rog?
i poate fi de mare folos, la nevoie.
n ce fel?
Ai s vezi mai trziu. Dac dau de o urm de copit , o
compar cu desenul meu.
Ah, a a! Hm! Just! Nu e r u! i pe asta o ti i din c r i?
Nu!
Atunci, de unde?
Mi-a venit, a a, o idee...
Va s zic , exist
i idei care au pl cerea s intre n
capul dumneavoastr ? N-a fi crezut, hi-hi-hi-hi!
Pshaw! Oricum, se simte mai bine n capul meu dect
393

sub peruca dumitale!


Bravo, bine spus! interveni Dick Stone. Nu-i mai da i voie
s - i ia nasul la purtare! Se vede de la o po t cum l dep i i
n orice problem !
Ia mai taci! l repezi Sam cu mnie simulat . Ce te
pricepi tu la p it sau la dep it? E o neru inare s v ag a i
mereu de peruca mea! N-am s-o mai rabd!
i, m rog, ce-ai s ne faci?
i-o d ruiesc ie. Scap de ea i tu te delectezi cu
gndurile care zac dedesubt. De altfel, am recunoscut c ideea
acestui greenhorn nu-i de lep dat. Numai c-ar fi trebuit s le
dea i celor zece apa i, care ocolesc mun ii pe cealalt parte, o
copie tot att de frumoas a copitei.
Ar fi fost inutil, am r spuns.
Inutil? Cum a a?
Nu s-ar pricepe s compare urma de copit cu acest
desen. Sunt, oricum, napoia i. Degeaba le-ai da pe mn o
asemenea schi . i apoi, sunt sigur c nu ei vor descoperi
urma lui Santer.
S am iertare, eu sus in contrariul. Tocmai ei o vor g si.
E doar limpede ca lumina zilei c Santer o ia spre vest.
Nu mi se pare chiar a a limpede.
Nu? Dar cnd ne-am ntlnit, nu mergea ntr-acolo?
nseamn c apuc i acum n aceea i direc ie.
Nu prea cred. Aveam de-a face cu un individ rafinat; se
observ i din dispari ia lui. i-o fi spunnd c b nuim ceea ce
b nuie ti dumneata i c -l vom urm ri n direc ia vest. De
aceea va lua alt direc ie, probabil spre r s rit. E la mintea
oricui.
O fi. Pare plauzibil. S sper m c se va adeveri.
D dur m pinteni cailor i pornir m prin prerie, avnd la
stnga irul acela de mun i fatali. Ne str duiam, fire te, s
c l rim tot timpul pe teren moale unde Santer, dac acesta i-a
fost drumul, ar fi l sat, desigur, urme. ineam ochii a inti i n
394

jos i cu ct c l ream mai repede, cu att mai aten i trebuia s


fim, ca nu cumva s ne scape cel mai mic indiciu.
Trecuse astfel o or , apoi nc o jum tate de or . Aproape
c ncheiasem ocolul mun ilor, cnd, n sfr it, z rir m prin
iarb o dr mai ntunecat . Era urma unui singur c l re ,
probabil chiar a celui n cauz . Desc lecar m. F cui c iva pa i
de-a lungul drei, c utnd s descop r o amprent mai vizibil .
Izbutii s-o g sesc. O comparai atent cu schi a mea i
contururile se suprapuser att de exact, nct nici ndoial nu
putea fi c Santer trecuse pe aici.
Un desen ca sta e, ntr-adev r, foarte practic, i d du
Sam cu p rerea. Am s bag la sc frlie.
Da, s-o ii minte! Sublinie Parker. i s mai ii minte
ceva!
Ce?
C am ajuns i ziua aceea cnd profesorul, cum i-a
pl cut s te crezi, nva de la elevul s u.
Vrei cu orice pre s m nec je ti, b trne Will? Dar n-o
s - i mearg , dac nu m -n el, hi-hi-hi-hi! Se porni Sam pe
rs. E o cinste pentru profesor dac elevul s u, datorit
educa iei primite, ajunge s -l ntreac
n iscusin
i
de tept ciune. n ce te prive te, binen eles c trebuie renun at
dintru nceput la orice speran . Ani de-a rndul m-am c znit
s scot din tine un westman i degeaba. Nici n-ai s fii n stare
s ui i ceva la b trne e, pentru c nu i-a intrat nimic n tigv
ct ai fost tn r.
tiu, tiu! Acuma mi-ai zice mie greenhorn, c te usuci
f r cuvntul sta, dar Old Shatterhand, dup cum vezi, te-a
nfundat.
P i, ce- i nchipui c e ti, dac nu un greenhorn sadea?!
i b trn pe deasupra! Ar trebui s intri n p mnt de ru ine
c un tinerel ca sta te-a dep it considerabil, dac nu m n el!
Cu tot acest duel verbal, c zur m repede de acord c urma
395

lui Santer nu era mai veche de dou ceasuri. Ne-am fi luat


imediat dup ea, dar eram nevoi i s -i a tept m pe cei zece
apa i. Din p cate, am pierdut astfel nc trei sferturi de or . Lam trimis pe unul din apa i la Winnetou, pentru a-l n tiin a c
am g sit urma c utat ; curierul putea s r mn apoi lng
tn rul s u ef; dup care, ne continuar m drumul n direc ia
est.
Fiind toamn trzie, nu ne mai r mneau dect cel mult
dou ore pn la c derea serii; trebuia s ne gr bim i s
naint m ct mai mult pe lumin , c ci noaptea, pe ntuneric,
aveam s st m locului. Nu puteam c l ri mai departe, f r s
observ m urma.
n schimb, era de presupus c Santer, b nuind c e
urm rit, va folosi toat seara i chiar noaptea ca s se
dep rteze ct mai mult. Ne a tepta deci a doua zi drum lung,
nu glum
i ngreuiat de necesitatea de a fi mereu aten i la
urme, n timp ce Santer putea goni cu toat viteza. Totu i,
c l rind o noapte ntreag , banditul avea s oboseasc
i s
caute, n sfr it, un r gaz de odihn pentru sine i pentru cal.
Deci, o mprejurare care egala oarecum ansele ambelor p r i.
Muntele pe care Winnetou i tat l s u l denumiser
Nugget-tsil, disp ru curnd n spatele nostru. Aveam acum n
fa preria ntins , acoperit mai nti de tufi uri, apoi numai
de iarb din ce n ce mai uscat . Urma se vedea perfect. Santer
c l rise de zor i copitele calului l saser amprente adnci.
Cnd ncepu s se ntunece, desc lecar m; mergnd pe jos,
urma era mai lesne de observat dect de pe cal. Ne
continuar m drumul pn nu se mai deslu ea nimic. Atunci
ne-am oprit; din fericire nimerisem iar i ntr-o p une cu
ierburi grase. Caii aveau, deci, nutre pe s turate. Ne nvelir m
n p turi i ne culcar m.
Noaptea era foarte r coroas ; oamenii se trezeau mereu din
somn din cauza frigului. Eu, unul, oricum n-a fi putut dormi.
Moartea tragic a lui Inciu-Ciuna i a fiicei sale m inea treaz
396

i, dac nchideam ochii pentru o clip , vedeam parc n fa a


mea cele dou trupuri nsngerate i mi p rea c aud ultimele
cuvinte rostite de N o-ci. M mustram pentru faptul c nu
fusesem destul de prietenos cu dnsa i c , n discu ia cu tat l
ei, nu m exprimasem cu mai multe menajamente. Mi se p rea
c , prin purtarea mea, i-am gr bit ntr-un fel moartea.
C tre diminea se f cu i mai frig i m sculai ca s -mi
dezmor esc oasele. Sam Hawkens m z ri i ntreb :
A i degerat, stimate sir? Nu stric s v pune i n culcu
o nc lzitoare. Greenhorn-ii obi nuiesc s care cu ei asemenea
lucruri. Halal de vechiul meu surtuc! Nimic nu p trunde prin
el, nici s geata, nici frigul. Vre i s vi-l mprumut? Hi-hi-hi-hi!
Din pricina frigului, eram cu to ii n picioare nc nainte de
rev rsatul zorilor i, cum se f cu pu in lumin , nc lecar m i
pornir m mai departe. Caii erau destul de odihni i, de i
tremuraser un pic n timpul nop ii. Sim eau i ei nevoia s se
nc lzeasc i o zbughir la drum f r s mai a tepte ndemn.
C l ream nc n prerie. Totu i, terenul ncepea s se
v lureasc . Pe dmburi iarba era vl guit i uscat , n timp ce
jos cre tea iarba verde i fraged . Din cnd n cnd, d deam
peste cte o balt , opream caii i-i ad pam.
Dac pn atunci urmele se n iraser aproape exact n
direc ia est, iat c pe la ceasul amiezii ele cotir spre sud.
Observnd schimbarea, Hawkens se ar t ngrijorat.
Dac e a a cum b nuiesc, atunci toat osteneala noastr
e n zadar.
Ce vrei s spui?
Individul e iret. Parc-ar avea inten ia s se refugieze la
kiowa i.
Nu face el una ca asta.
i de ce nu? Crede i c de dragul dumneavoastr o s ne
a tepte aici, n prerie i o s se lase luat ca din oal ? Ce v
nchipui i? Face omul tot ce poate ca s se salveze. Doar n-o fi
fost orb ca s nu observe c avem cai mai buni dect gloaba
397

lui! i uite a a, temndu-se c -l vom ajunge din urm i-a pus


n gnd s caute ad post la kiowa i.
i ce crezi, l vor primi cu bra ele deschise?
F r ndoial ! N-are dect s le spun c i-a ucis pe
Inciu-Ciuna i pe N o-ci i-l vor ntmpina cu urale. Haide s -i
d m drumul nainte, poate l g sim pn desear .
Ia stai ni el; ct de veche s fie urma asta?
N-are importan . El a trecut pe-aici n cursul nop ii.
Trebuie s descoperim locul unde a poposit. Atunci vom ti mai
precis ct de veche e urma. Cu ct s-a odihnit mai mult, cu
att mai repede l ajungem.
Abia pe la amiaz g sir m locul unde poposise Santer. Se
vedea c
i gloaba lui se culcase pe jos de osteneal ; de
altminteri, dup felul cum se n irau urmele, ghicisem nc
dinainte starea de oboseal a calului. Probabil c nici Santer
nu fusese mai pu in istovit, c ci noile semne l sate de trecerea
sa existau de cel mult dou ceasuri; se vede c - i prelungise
peste m sur somnul. Recuperasem deci avansul pe care
banditul l dobndise asupra noastr n cursul nop ii. Ba ne
aflam chiar cu o jum tate de or mai aproape de el dect
fusesem la nceputul urm ririi.
Semnele duceau din ce n ce mai sigur spre sud. P rea c
Santer a p r sit inutul Canadian River-ului cu inten ia de a se
ndrepta spre Red River. Mnam caii la galop i nu-i l sam
dect arareori s r sufle; ne pusesem n gnd s -l ajungem pe
Santer, dac-ar fi fost posibil, nc nainte de c derea nop ii.
Dup -amiaz iar i preria verde i mai trziu iar i
tuf ri . Dac apreciam exact urmele, nsemna c distan a
dintre noi i Santer nu putea s ntreac o jum tate de ceas. n
fa a noastr linia orizontului ncepea s se ntunece.
Acolo e p dure, m l muri Sam. B nuiesc c ne vom
ntlni i cu un mic afluent al lui Red River. Ar fi fost preferabil
s ne continu m drumul prin prerie.
Fire te c ar fi fost preferabil. n savan ai toat priveli tea
398

deschis , pe ct vreme n p dure e primejdios, te poate pndi


inamicul. Or, n graba noastr , ar fi fost imposibil s facem
explor ri i controale prealabile.
Sam avusese dreptate. D dur m ntr-adev r de o albie, dar
aproape seac ; numai cte o b ltoac ici i colo. Malurile erau
str juite de tuf ri i de copaci; nu era propriu-zis o p dure, ci
mici plcuri de copaci, izolate ntre ele.
Spre sear ne apropiasem att de mult de fugar, nct ne
a teptam s r sar din clip n clip naintea noastr . Ne
continuar m drumul cu rvn sporit . Eu c l ream n fa ,
c ci dere ul meu se p strase mai bine i mai n putere dect
ceilal i cai. n plus, eram mnat de un imbold aparte. M
obseda priveli tea celor dou victime i doream s -l prind cu
mna mea pe criminal. Nu era ceea ce se cheam furie sau sete
de r zbunare, ci pur i simplu o nevoie imperioas de a-l vedea
pedepsit pe uciga .
C l rir m n continuare printre plcurile de copaci n irate
pe malul stng al albiei. Ajuns la cap tul lor, observai c urma
se ab tea prin albia seac , spre dreapta. M oprii ni el ca s le
dau de tire celorlal i. i asta spre norocul nostru! C ci n clipa
aceea de a teptare, ochii mei, r t cind deasupra albiei, f cur o
descoperire care m oblig s m ascund n grab dup un
plc de copaci.
Pe malul opus, la numai vreo cinci sute de pa i de noi,
cre tea o alt p durice. Acolo, ni te indieni i plimbau caii.
H lci de carne atrnau n curelele ntinse pe pari. Dac mai
naintam pu in, doar ct o lungime de cal, indienii m-ar fi z rit.
Desc lecai, avertizndu-i pe oamenii no tri de situa ia n care
ne aflam.
Kiowa i! stabili unul dintre r zboinicii lui Winnetou, care
ne nso eau.
Da, kiowa i, confirm Sam. Probabil c Santer sta se
are bine cu dracul, de l-a ajutat s - i g seasc n ultima clip
asemenea refugiu. mi i lungisem degetele s -l prind! Dar nici
399

a a nu trebuie s ne scape!
Nu sunt prea numero i kiowa ii, observai eu.
Hm! Noi i vedem numai pe
tia de dincoace de copaci;
mai ncolo s-ar putea s fie i al ii. Au vnat i acum prepar
carnea, o usuc .
Ei, ce facem, Sam? Ne ntoarcem, o tergem ct mai
departe?
Nici gnd! St m aici!
Dar e primejdios!
Deloc!
S-ar putea ca vreunul s treac pe malul nostru.
Nu fac ei treburi din astea. Precum vede i, sunt dincolo;
mai trziu se ntunec
i nu le mai arde s - i p r seasc
tab ra.
Totu i, cu ct suntem mai precau i, cu att mai bine.
i cu ct ne speriem mai tare, cu att suntem mai
greenhorn-i. V declar c aici, lng kiowa ii tia, ne afl m n
siguran ca la New York. Nici nu viseaz ei s treac dincoace;
n schimb, le vom face noi o vizit . Pun eu mna pe Santer, dear fi s -l scot dintre o mie de kiowa i!
Ast zi, drag Sam, judeci exact cum mi repro ai c a
face eu, adic u uratic.
Cum? Ce? U uratic? Sam Hawkens u uratic? mi vine s
rd, hi-hi-hi-hi! Nu mi-a mai spus-o nimeni. P i bine, sir,
dumneavoastr care nu v speria i de nimic i-l lua i pe ursul
grizzly n vrful cu itului, de ce, m rog, teama asta subit ?
Nu e team , ci pruden . Ne afl m prea aproape de
inamic.
Prea aproape? Ridicol! S-ar cuveni s ne mai apropiem
ni el. A tepta i numai s se ntunece!
Nu-l prea n elegeam pe Sam n ziua aceea; era altfel ca de
obicei. Moartea frumoasei i bunei fete indiene l revoltase n
a a m sur , nct tnjea dup
r zbunare. Apa ii i
mp rt eau p rerea; Parker i Stone erau i ei de partea lui.
400

A adar, nu m mai puteam opune. Priponir m caii i ne


a ezar m, a teptnd c derea ntunericului.
Ce-i drept, kiowa ii nu tr dau nici un fel de nelini te.
C l reau, alergau n loc deschis, se strigau pe nume, ntr-un
cuvnt, se purtau firesc, ca i cnd s-ar fi aflat acas la ei i la
ad post de orice pericol.
Vede i i dumneavoastr c nu le pas de nimic! Relu
Sam. Nu-i preocup nici un gnd r u.
Numai s nu te-n eli!
Sam Hawkens nu se n eal !
Pshaw! A putea s - i dovedesc contrariul. Am un fel de
presim ire c dumnealor se prefac.
Presim ire! Numai babele au presim iri. Noteaz asta,
onorabile sir! i n ce scop s-ar preface?
Ca s ne atrag n curs .
Absolut inutil! Ce nevoie au de momeal ? Doar ne ducem
oricum la ei.
Admi i c Santer e acolo?
Fire te. Ajungnd la mal, i-a z rit dincolo i a trecut
albia, ca s se ad posteasc sub ocrotirea lor.
i nu crezi c le-a povestit cele ntmplate i le-a explicat
motivul pentru care caut ocrotire?
Ce ntrebare! Binen eles c le-a povestit!
i nu le-a spus oare c urm ritorii sunt pe aproape?
Fie i a a.
n acest caz, m mir grozav c n-au luat nici o m sur
de prevedere.
De ce s v mire? Doar nu- i nchipuie c suntem chiar
att de aproape; ne a teapt s sosim abia mine. L sa i, cum
se ntunec , m strecor dincolo i v d cum stau lucrurile. Pe
urm , tim ce avem de f cut. Musai s pun mna pe Santer!
Fie, dar te nso esc i eu.
Nu-i nevoie.
Ba cred c e nevoie.
401

Cnd Sam Hawkens se duce n recunoa tere, nu-i


trebuie nici un ajutor. Nu v iau cu mine. V-am dibuit eu cinemi sunte i cu omenia dumneavoastr f r noim . V bate,
probabil, gndul s -l l sa i n via pe uciga .
Nici prin vis nu mi-ar trece!
Haide, nu juca i teatru!
Spun exact ceea ce gndesc. Vreau i eu s punem mna
pe Santer, s -l prindem viu i s -l pred m lui Winnetou. Dar
dac nu va fi cu putin
i voi vedea c nu exist alt cale,
atunci am s -l mpu c n cap. Po i s fii sigur de asta!
P i, tocmai! O s -l mpu ca i! Adic s -l scuti i de
tortur . n fond, nici mie nu-mi plac asemenea priveli ti, dar
mi elului sta i doresc din toat inima o moarte cumplit . De
aceea l prindem i-l ducem lui Winnetou. Dar mai nti trebuie
s tim c i kiowa i se afl dincolo; nu ncape ndoial c sunt
mai mul i dect se v d.
Am preferat s tac, pentru c vorbele lui puteau s
rede tepte nencrederea nso itorilor no tri apa i. Nu uitau,
desigur, c intervenisem pentru Rattler i puteau crede c am
i acum acelea i inten ii. M pref cui, deci, c accept ideea lui
Sam i m lungii jos, lng calul meu.
Soarele sc p tase de mult i se l sa noaptea. Dincolo,
kiowa ii aprinseser cteva focuri. Fl c rile se n l au sus de
tot, abundente. Faptul contravenea practicilor pline de
pruden ale indienilor i-mi nt rea convingerea c totul nu
era dect un iretlic. C utau s ne legene n iluzia c nimeni ni c -i puteam ataca prin
ar b nui prezen a noastr
surprindere. Dac am fi f cut-o, atunci am fi p it-o r u de tot.
Chibzuind astfel, mi se p ru deodat c aud un zgomot care
nu provenea de la ai no tri; venea parc din spatele meu. Dar
acolo nu se afla nimeni, fiindc m culcasem chiar la margine.
Tr sei cu urechea: zgomotul se repet . l auzeam clar. Era ca
un fo net de frunze tari, uscate, sunnd ca i cum ai smulge
paiele dintr-un snop. Parc nu se mi cau ni te ramuri netede,
402

ci mai degrab vrejuri aspre, ghimpoase, ca de m r cini.


Acest am nunt mi spuse numaidect ncotro s -mi ndrept
aten ia, n spatele meu, lng trei copaci nvecina i, se afla o
tuf de mure din care, probabil, fusese mi cat o crengu .
Putea fi vorba de vreo vietate m runt , dar situa ia n care ne
g seam cerea precau ie. i dac era un om? Trebuia, deci, s
v d, s m conving. S v d? n bezna asta? Da, totu i!
Am mai spus c
dincolo, la kiowa i, ardeau focuri
puternice. Ce-i drept, lumina nu r zb tea pn la noi, dar
privind n direc ia focurilor, nici un obiect care s-ar fi interpus
nu putea s -mi scape de sub observa ie. Numai c , pentru
aceasta, trebuia s m furi ez de partea cealalt a tufei de
mure. M ridicai deci de la locul meu i m pref cui c m
plimb alene, dar nu n direc ia vizat . ndep rtndu-m
suficient, f cui un ocol i m apropiai de p durice, dinspre
partea care-mi convenea. Apoi m culcai pe burt i ncepui s
m tr sc ncet, ncet de tot nev zut nici m car de ai mei
pn la tufa de mure... ntr-adev r, chiar de acolo venea
zgomotul.
Un indian st tuse pitulat n tufi i se preg tea tocmai s se
trag nd r t... Ct pe-aci s - i duc la cap t manevra. Mai
r m sese n tufi numai cu capul, cu un um r i cu un bra .
M strecurai pn n spatele lui. Omul ie ea tot mai mult la
iveal , i eliber um rul, apoi gtul i capul. Atunci m proptii
n genunchi, l apucai cu mna stng de gt i-i repezii doi-trei
pumni n cap; omul c zu n nesim ire.
Ce-a fost asta? i ntreb Sam, dincolo, pe tovar ii s i.
N-a i auzit nimic?
O fi trop it calul lui Old Shatterhand, r spunse Dick.
Dar unde-i el, c nu-l v d. Nu cumva s se apuce iar de
prostii!
Prostii? El? Nici n-a f cut, nici n-o s fac vreuna.
Oho! E n stare s se furi eze la kiowa i ca s -l scape de
la moarte pe Santer!
403

Nu- i fie team . Mai curnd l sugrum dect l scap .


Moartea celor dou fiin e dragi l-a tulburat profund; trebuie s-o
recuno ti i tu.
M rog. Dar cnd m-oi duce s -i iscodesc pe kiowa i, nul iau cu mine. De altfel, nici nu mi-ar fi de ajutor. Am de gnd
s -i num r i s cercetez terenul; pe urm , hot rm cum i n
ce fel s -i lovim. La drept vorbind, ca greenhorn se descurc el
cteodat bini or; dar ca s se apropie de kiowa i, pe o
asemenea fl c raie, asta l dep e te. Kiowa ii tiu doar c vom
veni, sunt aten i i stau cu urechile pe noi. Numai un westman
calificat se poate apropia f r a fi dibuit. Pe Old Shatterhand,
ns , l-ar auzi i l-ar observa la prima mi care.
Atunci m ridicai n picioare i m apropiai iute de el:
Te cam n eli, drag Sam! Credeai c sunt plecat i iat m aici. Nu-i a a c tiu s m furi ez?
Pe to i dracii! Sunte i aici?! Nici nu v-am mirosit!
nc o dovad c - i lipse te ceea ce, dup afirma iile
dumitale, mi-ar lipsi mie. De altfel, nici nu b nuie ti c se mai
afl aici cineva, n afar de mine.
Cine? De cine vorbi i? ntreb cu aprindere Sam.
Du-te pn la tufa aceea de mure i ai s vezi!
Se scul i se duse. Ceilal i l urmar .
Alo! Strig Sam. Aici zace un tip, un indian! Cum de-a
ajuns aici?
S - i spun el!
P i, e mort!
Tr ie te. L-am n ucit i atta tot.
Unde s-au petrecut lucrurile? Nu cumva chiar sub nasul
nostru? Doar plecaser i, dup cte tiu. Se vede treaba c l-a i
surprins undeva i l-a i c rat apoi ncoace.
Nici gnd! Omul se ascunsese aici, n tufa asta i l-am
observat. Cnd a dat s-o tearg , l-am tr snit...
Mnca-l-ar iadul, chiar a a e! A fost, va s zic , aici, a
stat ascuns n tufi i a ascultat discu ia noastr . Ce catastrof
404

pe capul nostru dac-ar fi izbutit s se retrag ! Bine c l-a i


pocnit! Lega i-l fedele i vr i-i c lu ul n gur , dac nu m n el! Dar de ce n-a r mas dincolo, la ai lui? Ce c uta pe-aici?
Trebuie c-a stat la pnd nc nainte de sosirea noastr .
Umbli cu asemenea ntreb ri i-i mai faci pe al ii de
greenhorn! P i numai un greenhorn veritabil poate s pun
ntreb ri de soiul acesta! Negre it c se afla aici naintea
noastr . Kiowa ii ne-au prev zut sosirea; tiau c -l vom urm ri
pe Santer i c vom ajunge aici. Aveau de gnd s ne ias n
ntmpinare i, pentru a nu pierde momentul oportun, au
trimis o iscoad care s -i vesteasc . Cum ns noi am c l rit
nea teptat de repede, ori omul n-a b gat de seam la timp, ori
ajungnd aici o dat cu noi i v zndu-se n primejdie, s-a
repezit n tufa de mure i s-a pitulat.
Ar fi putut totu i s tearg putina, s fug la ai s i!
Nu mai era timp. L-am fi z rit i am fi ghicit c suntem
a tepta i de kiowa i; nici n-ar fi putut s -i mai previn . Dar nu
e exclus s fi avut chiar de la bun nceput inten ia de a se
ascunde i a ne spiona.
Toate astea sunt foarte posibile. Oricum, e norocul
nostru c l-a i prins. Las' c -i stoarcem noi toate informa iile!
Se va p zi ca de foc s tr deze. Nu sco i nimic de la el.
S-ar putea. De altfel, nici nu e cazul s ne pierdem
vremea cu dumnealui. tim doar cum stau lucrurile; iar n ce
prive te alte am nunte, le aflu eu imediat, m duc dincolo.
Pentru ca s nu te mai ntorci niciodat ?
De ce?
Fiindc te vor prinde kiowa ii. N-ai spus chiar dumneata
c e foarte greu s te strecori pe asemenea lumin ?
Pentru dumneavoastr , sir, nu pentru mine. A adar, am
spus i repet: m duc dincolo i voi r mne i pe loc!
Vorbise att de hot rt i de poruncitor, nct m sim ii
obligat la un r spuns mai sever:
Nu tiu ce ai ast zi, Sam, dar e ti cu totul schimbat.
405

Doar nu- i nchipui c ai avea c derea s -mi porunce ti! Sau


poate c i-o nchipui?
Sigur c da.
Atunci, cu toat prietenia noastr , nu-mi r mne dect
s - i declar c te n eli, drag Sam. n calitate de expert sunt
superiorul dumitale; n-ai alt rol dect s faci de gard . n plus,
e bine s - i aminte ti c , avnd asentimentul ntregului trib,
Inciu-Ciuna m-a ridicat la rangul de c petenie. S - i revizuie ti,
a adar, atitudinea fa de mine. Orice p rere ai avea, trebuie s
mi te supui. Eu ordon aici, nu dumneata!
Mie n-are a-mi comanda nici o c petenie de trib! se r oi
Sam. i, afar de asta, sunt un westman recunoscut, iar
dumneavoastr , un biet greenhorn i pe deasupra ucenicul
meu. S-o ine i bine minte, dac nu vre i s trece i drept ingrat.
A a! Eu m duc, voi sta i pe loc!
i plec . Apa ii cam bomb nir mpotriva lui, iar Stone
rosti cu ciud :
Ast zi e, ntr-adev r, mai sucit ca de obicei. Auzi! S v
nvinuiasc de ingratitudine! Noi v dator m recuno tin , c ci
f r dumneavoastr nu mai tr iam ast zi nici unul. Oare v-a
salvat el vreodat de la moarte?
Las -l n pace! am r spuns. E un omule admirabil i
chiar purtarea lui de azi i face cinste. l st pne te mnia
pentru crima ce-a fost s vr it fa de Inciu-Ciuna i N o-ci.
Fire te c de porunca lui n-am s ascult. M duc i eu. n
starea lui de enervare s-ar putea lansa ntr-o ac iune
necugetat pe care, altminteri, ar ti s-o evite. R mne i aici
pn m ntorc; chiar dac auzi i mpu c turi, nu v mi ca i
defel. Veni i n ajutor numai la chemarea mea.
Lep dai dobortorul de ur i, cum f cuse i Sam cu Liddy a
lui i plecai. Observasem c Hawkens o luase de-a dreptul prin
albia rului; voia s se strecoare apoi dincolo. Dup p rerea
mea, procedase gre it.
Eu inten ionam s aplic alt tactic , mai bun . Kiowa ii
406

tiau unde ne afl m, deci toat aten ia lor era ndreptat


ncoace; tocmai de aceea gre ise Hawkens pornind de-a dreptul
prin albie. Eu, n schimb, pl nuiam s m apropii dinspre
partea opus .
Am mers mai nti pe mal n jos, ferindu-m s nu intru n
lumina focurilor i am naintat astfel paralel cu p duricea de pe
malul cel lalt, pn am ajuns la cap tul ei. Acolo nu ardeau
focuri, iar copacii m ap rau de lumin . Domnea un ntuneric
deplin. Am cobort neobservat n albie i am trecut netulburat
n cealalt parte. Acum m aflam la ad postul arborilor; m-am
lungit la p mnt i am pornit-o tr .
Ardeau opt focuri, mai multe dect ar fi fost necesar, avnd
n vedere c indienii din jurul lor nu erau nici patruzeci la
num r. Era deci clar inten ia kiowa ilor de a ne momi pur i
simplu n tab ra lor.
St teau lng copaci, grupuri-grupuri, cu armele n mini,
gata s trag . Ar fi fost vai de noi dac , din neprevedere, am fi
c zut n curs .
De altfel, cursa era att de evident i de naiv , nct numai
ni te oameni f r pic de experien s-ar fi l sat p c li i. Caii
indienilor p teau afar , n preria deschis .
M-a fi dus bucuros s spionez un grup sau altul, n special
acolo unde se g sea c petenia lor i unde, fire te, a fi cules
mai sigur informa iile necesare. Dar cum s dau de ef? F r
ndoial c e mpreun cu Santer, mi spusei. M furi ai, deci,
de la copac la copac, ca s -l descop r undeva pe bandit.
Dup un timp l z rii; edea laolalt cu patru kiowa i, care
ns nu purtau nsemne de ef. De altfel, nici nu era nevoie s
mai cercetez; dup uzan ele indienilor, cel mai b trn din grup
trebuia s fie eful. Din p cate, nu puteam s m apropii prea
mult, c ci nu exista nici un tufi care s -mi ofere acoperire.
Totu i, c iva copaci aruncau destul umbr ocrotitoare. La
lumina celor opt focuri umbra arborilor, multiplicat , uneori
plin , alteori rar
i tremur toare, mprumuta interiorului
407

p durii un aspect fantomatic.


Spre bucuria mea, indienii nu discutau n oapt , ci n gura
mare; nu c utau s - i ascund prezen a. Dimpotriv , f ceau
totul ca s fie v zu i i auzi i.
La ad postul umbrei, am ajuns la vreo doisprezece pa i de
grupul lui Santer. Era destul de riscant, ntruct, nc mai
lesne dect cei patru din fa a mea, m-ar fi putut descoperi
vreunul din ceilal i kiowa i.
l auzeam pe Santer perornd. Povestea de muntele cu
nugge i; i ndemna pe indieni s -l urmeze pn acolo i s
pun st pnire pe comoar .
Cunoa te fratele meu alb locul unde se g se te comoara?
ntreb cel mai vrstnic dintre kiowa i.
Nu. Am ncercat s -l aflu, dar apa ii s-au ntors prea
curnd. N d jduiam ca, z bovind ei mai mult acolo, s -i putem
ajunge din urm i spiona.
Atunci nu are rost s c ut m. Dac s-ar duce n
cercetare de zece ori cte o sut de oameni, tot n-ar g si nimic.
Noi, indienii, ne pricepem de minune s camufl m asemenea
locuri, ferindu-le de ochi str ini. Totu i, pentru c fratele meu
a dobort pe cel mai mare dintre du manii no tri i pe fiica lui,
i vom face pe plac, l vom nso i i-l vom ajuta n c utarea
comorii. Dar pn atunci, s -i prindem pe urm ritori i s -l
ucidem pe Winnetou.
Winnetou? P i sta s-o fi aflnd printre urm ritori!
Ba nu. Dnsul n-are voie s plece de lng mor ii s i i
trebuie s - i fi p strat cea mai mare parte dintre r zboinici.
Restul, n num r mai mic, a plecat pe urma ta i se afl ,
desigur, sub conducerea lui Old Shatterhand, cinele alb care a
zdrobit genunchii c peteniei noastre. Ceata asta o vom nimici
ast zi.
Bine. i apoi mergem c lare spre muntele nugge ilor, ne
r fuim cu Winnetou i c ut m aurul.
Asta nu-i chiar att de u or cum i nchipuie fratele
408

meu. Winnetou trebuie s - i ngroape mai nti p rintele i


sora; or, nou nu ne este ng duit s tulbur m nmormntarea.
Marele Spirit nu ne-ar ierta-o niciodat . Abia pe urm ne
arunc m asupra lui. De bun seam c n-o s - i mai continue
drumul c tre ora ele fe elor palide, ci se va ntoarce acas .
Atunci i atragem n capcan , a a cum am f cut-o azi cu Old
Shatterhand, care trebuie s se afle pe undeva, pe aproape.
A tept numai s se ntoarc iscoada care s-a pitulat dincolo.
Nici de la str jile care vegheaz n prerie nu am primit nc nici
o veste.
Auzind aceste vorbe, m-am speriat. Prin urmare, lng
p durice se afl posturi de santinele. Dac Sam Hawkens nu le
observ i cade n minile lor? Nu-mi terminasem bine gndul,
c r sun un semnal scurt izbucnit din mai multe guri
deodat . eful s ri n picioare i deveni atent. T cur i ceilal i
kiowa i. Ascultau cu ncordare.
i iat c din p durice se ivi un grup de patru indieni care
tr geau dup ei un alb. Omul se zb tea n zadar. De i nu era
nc legat, cele patru cu ite ale biruitorilor s i l ineau la
respect. i albul acela era nesocotitul de Sam! Hot rrea mea
era luat : s -l scap, de i mi riscam via a.
Sam Hawkens! strig Santer, recunoscndu-l imediat.
Good evening, sir! Nu te a teptai, desigur, s ne revedem aici!
Mi elule, tlharule, uciga ule! r spunse curajosul
omule , repezindu-se la Santer i apucndu-l de beregat . Bine
c mi-ai picat n labe! i-o pl tesc eu, dac nu m -n el!
Santer se ap r ; indienii intervenir
i-l ndep rtar pe
Sam. Se produse o scurt nv lm eal , de care m-am folosit
f r ntrziere. Cu cte un pistol n fiecare mn , s rii drept n
mijlocul indienilor.
Old Shatterhand! exclam Santer, lund-o speriat la
fug .
Tr sei dou focuri n urma lui, f r s -l nimeresc; mai
desc rcai cteva gloan e asupra indienilor care se retraser
409

nsp imnta i i-i strigai lui Sam:


Fugi, ia-te dup mine, ine-te exact dup mine!
S-ar fi zis c kiowa ii mpietriser de groaz ; st teau
nemi ca i, cu toate c tr sesem n ei, avnd ns grij s nu le
provoc dect r ni u oare. l apucai pe Sam de bra , l tri
dup mine n p durice, o str b tur m n fug , cobornd apoi
spre albia rului. Totul s-a consumat att de repede, nct, din
clipa atacului meu, nu trecuse mai mult de un minut.
All devils! Pe to i dracii, dar a i venit taman la timp! Rosti
Sam gfind. Tlharii tia m-au...
Nu mai p l vr gi, mai bine urmeaz -m ! i t iai vorba,
slobozindu-i bra ul. O apucai n goan la vale, de-a lungul
albiei; trebuia, nainte de toate, s ie im din b taia pu tilor.
Abia acum indienii, lua i f r veste i buim ci i, se
dezmeticir . Strig tele lor se nv lm eau n urma noastr ,
nct nu mai era cu putin s disting pa ii lui Sam. ipete
stridente i mpu c turi umpleau v zduhul; se produse o zarv
infernal .
De ce n-am fugit n susul albiei, c tre tab ra noastr , ci
dimpotriv , n direc ia opus ? Dintr-un motiv foarte simplu.
Mai nti c , procednd astfel, indienii nu ne puteau z ri; aici
era ntuneric bezn , n al doilea rnd, dn ii mai mult ca sigur
alergau spre tab ra noastr , convin i c am apucat acest
drum. Ne aflam, deci, n oarecare siguran
i, f cnd un ocol,
ne puteam ntoarce la ai no tri.
Apreciind c ne dep rtasem destul, m oprii din fug . Mai
st ruiau nc , departe, strigatele kiowa ilor; aici ns era
lini te, nu se mi ca nimic.
Sam! chemai cu voce re inut .
Nici un r spuns.
Sam, n-auzi? ntrebai cu glas ceva mai ridicat.
Iar i nici un r spuns. Unde-o fi? Trebuia doar s m
urmeze ndeaproape. S fi c zut, s se fi r nit? Posibil, pentru
c trecusem n fug peste glod rie uscat , col uroas , peste
410

gropi adnci i b ltoace secate. mi nc rcai din nou pistoalele


i pornii napoi, atent, cu pa i rari, n c utarea lui Sam.
H rm laia kiowa ilor se prelungea; m aventurai totu i
mereu mai ncolo, mai ncolo, pn am dat iar i de locul acela
de sub p durice unde l somasem pe Hawkens s tac i s m
urmeze. Sam nic ieri! Probabil c se nc p nase iar i,
lund-o de-a dreptul spre malul opus, f r s in seama de
ndemnul meu. Dar n cazul acesta va fi intrat n lumina
focurilor i se va fi expus gloan elor vr jma e. Ce nechibzuin
la omule ul acesta! Mai ales ast zi! M cuprinse iar i teama
pentru soarta lui. M dep rtai de p durice i, mergnd cu mare
aten ie, ca s nu fiu cumva z rit, ajunsei pe ocolite napoi n
tab r .
Acolo domnea o agita ie f r seam n. Camarazii mei albi, ca
i apa ii, se ngr m dir n jurul meu i Dick Stone m dojeni:
De ce ne-a i interzis, sir, s v venim n ajutor, chiar
dac auzim mpu c turi? Am stat cu sufletul la gur a teptnd
s ne chema i. Bine c v-a i ntors teaf r.
Dar Sam unde-i? Nu-i aici? M interesai.
Aici? Ciudat ntrebare? N-a i v zut ce-a p it?
Ce s v d?
Sta i s v spun! Dup ce-a i plecat, am r mas n
a teptare.
Trece un r stimp destul de lung i deodat auzim ni te
strig te de indieni. Apoi se l s iar t cere. Dar la un moment
dat r sun focuri de pistol i ni te urlete ngrozitoare. Mai pe
urm auzim detun turi de pu c i-l vedem pe Sam c se ive te
din ntuneric.
Unde?
Acolo jos, lng p durice.
Mi-am nchipuit! Sam a fost ast zi mai u uratic ca
oricnd. Ei, mai departe!
Fugea c tre noi, urm rit de o ceat de kiowa i; l-au
ajuns din urm i l-au prins. Am v zut totul foarte clar; focurile
411

ardeau cu flac r plin . Am vrut s -l ajut m, dar pn s


ajungem la locul cu pricina, indienii i trecuser albia i
disp ruser cu prizonierul lor dup copaci.
Eram gata s fugim dup ei ca s -l eliber m pe Sam. Dar
ne-am amintit de ordinul dumneavoastr i am renun at.
A i f cut foarte bine; unsprezece in i, c i sunte i, n-a i fi
reu it nimic i a i fi fost uci i pn la ultimul.
Bine, bine, dar ce facem, sir? Sam e prizonier!
Din p cate, este. i chiar pentru a doua oar .
Pentru a doua oar ?... se mir Stone.
Da. Prima oar am izbutit s -l scap. Nu avea dect s se
in dup mine i s-ar afla acum aici. Dar ast zi n-a vrut s
tie de nimic; a lucrat numai dup capul lui orgolios.
Le-am povestit cele ntmplate. Cnd am ispr vit, Will
Parker mi-a spus:
N-ave i nici o vin , sir. A i cutezat mai mult dect oricare
altul. Sam i-a vrt singur capul n la ; totu i, nu se cade s -l
l s m la voia ntmpl rii.
Fire te, trebuie smuls de acolo. Numai c lucrul va fi cu
mult mai greu dect mi-a fost mie ntia oar ; f r ndoial c
acum kiowa ii i vor dubla vigilen a.
Nici vorb ! S-ar putea totu i s izbutim i s -l mai
scoatem o dat din minile lor.
Hm! Orice e cu putin ; dar ce s fac doisprezece
oameni mpotriva a cincizeci care mai i a teapt atacul? i cu
toate acestea, probabil c interven ia imediat e singura cale ce
anse de reu it . Ziua, nici gnd s risc m un atac
ne ofer
asupra p duricii.
Well, atunci oper m chiar n noaptea asta!
U urel, u urel! Trebuie s chibzuim!
Chibzui i, sir, ns da i-mi voie s m furi ez i eu
dincolo, s v d cum stau lucrurile.
Asta o po i face, dar nu acum; a teapt s mai treac o
bucat de timp i s mai sl beasc aten ia kiowa ilor. i nici
412

atunci nu vei merge singur; te nso esc eu. Eventual mergem cu


to ii.
Excelent, sir! Sunt de acord. S vin
i ceilal i cu noi.
Asta nseamn atac prin surprindere. Ne vom face datoria. ase
pn la opt kiowa i mi-i l sa i n seam , iar lui Dick Stone nu
mai pu ini. A a-i, b trne Dick?
Yes, b trne Will, r spunse acesta. Nu m tocmesc
pentru unul n plus sau n minus, dac -i vorba s -l eliber m pe
Sam. Altminteri, e un pi icher i jum tate, ns azi a avut o zi
proast .
ntr-adev r, Sam n-a fost n ziua aceea la n l ime. M tot
sf tuiam cu mine nsumi cum ar fi mai bine s ac ion m. n ce
m prive te, mi-am pus via a n joc pentru el, dar aveam oare
dreptul s -i arunc i pe apa i ntr-o primejdie de moarte? Poate
o stratagem ne-ar duce mai u or la int ? Asta se va vedea
dup ce vom fi trecut neobserva i dincolo. Pentru orice
mprejurare, m gndeam s -i iau cu mine i pe apa i. S-ar
putea ca un atac fulger tor, cu toate for ele, s se dovedeasc
mai avantajos.
Acum nu r mne dect s a tept m, pentru c dincolo
forfota nc mai era n toi. Dar nu trecu mult i lucrurile se mai
potolir , nu se auzeau dect izbiturile puternice, cu ecou
prelung, ale tomahawkurilor. Kiowa ii t iau lemne; probabil c
aveau inten ia s ntre in pn n zori focurile lor viclene.
n sfr it, amu ir i securile. Stelele indicau miezul nop ii;
dup socoteala mea, sosise momentul s pornim. Am avut mai
nti grij s ne priponim bine caii, ca s nu se poat dep rta i
r zle i; apoi am controlat leg turile i c lu ul din gura
prizonierului kiowa . Abia pe urm p r sir m tab ra, apucnd
exact drumul pe care-l str b tusem eu mai nainte.
Ajungnd sub p duricea de pe mal, am poruncit apa ilor s
stea locului, sub conducerea lui Dick Stone i s nu fac nici
cel mai mic zgomot. Apoi, mpreun cu Will Parker, am urcat
nceti or malul. Sus, ne-am lungit la p mnt i am tras cu
413

urechea. Jur-mprejur domnea o t cere adnc . Ne-am trt cu


precau ie mai departe. Cele opt focuri continuau s ard cu
fl c ri mari. Observai mormane ntregi de vreascuri solide
aruncate pe foc. Lucrul m-a cam surprins. naintar m pas cu
pas, mereu mai departe, f r s z rim pe nimeni. n cele din
urm , ne-am convins, fire te, cu toat rezerva necesar , c
p duricea era pustie. Nu se afla acolo nici un kiowa .
Au plecat, au ters-o! se mir Parker. i, totu i, au nte it
focul!
Ca s - i ascund retragerea. Ct vreme mai ard
focurile, noi am putea crede c se afl aici.
Dar ncotro s-or fi dus? S fi plecat de tot?
B nuiesc c s-au retras ca s -l pun la ad post pe Sam,
pe care l consider o prad pre ioas . Dar nu e exclus ca
motivul s fie altul: poate c pun la cale cine tie ce n zbtie.
Ce anume?
Poate un atac asupra noastr , dincolo, a a cum
pl nuisem noi aici.
La naiba! S
ti i c e posibil. Trebuie s le-o lu m
nainte, sir!
i, chiar dac lucrul s-ar
Da. S ne ntoarcem n tab r
dovedi mai trziu de prisos, s ne punem caii n siguran . O
m sur n plus nu stric .
Coborr m iar i la apa ii no tri i plecar m apoi mpreun
spre tab r . Acolo, totul era neschimbat. Dar kiowa ii puteau
s apar
i mai trziu; de aceea nc lecar m i, dup o bun
bucat de drum prin prerie, f cur m popas. Dac-ar fi n v lit
pn la urm asupra taberei, kiowa ii nu ne-ar mai fi g sit
acolo. Ar fi fost nevoi i s a tepte zorile, ca s porneasc n
c utarea noastr . Pe prizonier l luar m, binen eles, cu noi.
Acum nici noi nu mai aveam ce face dect s r bd m pn
diminea a. Cine era n stare s doarm dormea, cine nu
veghea. Astfel trecu noaptea i, cnd se cr p de ziu ,
nc lecar m din nou i ne ntoarser m la tab r . Nimeni nu
414

fusese acolo n timpul nop ii: manevra noastr se dovedise deci


inutil , dar nici nu ne-a stricat cu nimic. Trecur m apoi iar i
albia rului spre p durice. Focurile se stinseser ; doar
gr mezile de cenu mai aminteau forfota din ajun.
Ne apucar m s cercet m urmele. Ele porneau de la locul
unde p scuser caii kiowa ilor, ndreptndu-se n direc ia sudest. Era limpede c indienii renun aser s ne nfrunte ntr-o
b t lie care nu le-ar fi adus mare folos, dat fiind faptul c n-ar
mai fi putut s ne ia prin surprindere.
i Sam? l duseser cu ei i aceasta i mhnea peste
m sur pe Dick Stone i pe Will Parker. i mie mi p rea
nespus de r u de soarta bietului prichindel. Pentru a-l salva,
eram gata s ntreprind orice ac iune m car pe jum tate
rezonabil .
Dac nu-l eliber m, va fi legat la stlpul torturii, vorbi
ndurerat Dick Stone.
Nu! ncercai s -l consolez. Doar avem i noi un kiowa ,
pe care-l inem ostatic n schimbul lui Sam.
Numai s-o tie i ei!
Nici o grij ! Sam e destul de de tept ca s le-o spun .
Orice suferin a lui Sam se va r zbuna asupra prizonierului
nostru.
Dar pe kiowa i nu trebuie s -i sl bim nici n ruptul
capului!
Ba nu-i a a.
Adic vre i s -i l sa i cumva n pace?
Nici a a.
Atunci cum se potrive te una cu alta?
Uite ce-i: eu n-am s m las dus de nas prin toat preria
de c tre canaliile astea.
Dus de nas? Nu pricep!
Observ , te rog, urmele lor. Cam de cnd s fie?
S-ar putea s fi plecat de aici nainte de miezul nop ii.
A a cred i eu. De atunci au trecut, va s zic , aproape
415

zece ore. Crezi c putem recupera ast zi un asemenea avans?


Nu.
Sau mine?
Nici mine.
i ncotro crezi c-au luat-o?
Spre satul lor.
Vor ajunge, deci, la destina ie, nainte ca noi s -i putem
dibui. i crezi oare c noi, doisprezece in i mari i la i, ar trebui
s ne aventur m n mijlocul teritoriului ndep rtat al kiowa ilor
i s n v lim n sat ca s eliber m un prizonier?
Ar fi curat nebunie!
P i vezi! Suntem ntr-un gnd: nu mergem n urm rirea
lor.
Se scarpin dup ureche i morm i descump nit, sup rat:
Dar Sam! B trnul nostru Sam! Ce se ntmpl cu el?
Doar n-o s -l p r sim!
n nici un caz! Dimpotriv , l vom elibera.
Dracul v tie, sir. Nu sunt f cut s dezleg cimilituri. Pe
de o parte zice i s nu-i urm rim pe kiowa i, pe de alta, s -l
eliber m pe Sam. Asta-i ca i cum i-ai spune m garului ba
c mil , ba maimu ! S v n eleag cine poate, eu, unul, m
dau b tut.
E cu totul altceva dect crezi i compara ia dumitale cam
bate al turi. Uite ce-i: kiowa ii nu au plecat spre satul lor.
Z u? Atunci ncotro?
Nu ghice ti?
Nu.
M i, m i, ce westmeni grozavi mi sunte i! P i nu sunt
mai vrednici de laud greenhorn-ii care dezleag astfel de
probleme f r mult b taie de cap? Afl c dumnealor se
ndreapt spre muntele cu nugge i.
Spre... muntele... behold! Ia te uit ! A a s fie, sir?
A a este, pot s te asigur.

tia sunt n stare de a a ceva.


416

Nu numai c sunt n stare, dar eu afirm cu toat


certitudinea c o i fac.
Totu i, datinile nu le permit s tulbure ceremonia
nmormnt rii!
Nici n-au inten ia s-o tulbure. Vor a tepta sfr itul. Ei ne
ur sc pe noi n aceea i m sur ca i pe apa i. Sunt seto i de
r zbunare. De aceea le-a picat tocmai bine apari ia lui Santer.
Au aflat de moartea lui Inciu-Ciuna i a fiicei sale i s-au
bucurat. Cu ct pl cere ne-ar dori, lui Winnetou i nou ,
tuturor, aceea i soart ! Cnd au aflat c venim pe urmele lui
Santer, s-au i crezut st pni pe noi. Numai c , exceptndu-l
pe Sam, am fost destul de aten i s nu c dem n curs . Acum
ei ncearc alt metod . Se prefac a se ntoarce n satul lor,
b nuind c n cazul acesta vom renun a la urm rire i ne vom
ntoarce la Winnetou. Dup ce-au parcurs o bucat de drum,
sporindu- i hoarda cu al i r zboinici, schimb direc ia spre
muntele nugge ilor unde, cred ei, vor izbuti s ne atace pe
nepus mas i s ne m cel reasc pe to i, pn la unul.
Ce s spun, frumoas idee! Numai c vom avea grij ca
socotelile s le ias pe dos.
Fire te. Probabil c ideea e a lui Santer, care sper s se
nfrupte i el cu aur. Ce s mai lungim vorba, sunt absolut
convins c a a stau lucrurile. Ei, mai vrei s ne lu m dup
kiowa i?
Nici gnd! De i logica dumneavoastr mi se pare cam
ndr znea , totu i, dup cte v tiu, nu v n ela i niciodat .
Sper s ave i i acum dreptate. Tu ce p rere ai, b trne Will?
i eu cred c Old Shatterhand are dreptate. S plec m de
aici ct mai repede i s -l prevenim din vreme pe Winnetou.
Sunte i de acord, sir?
Da.
l lu m cu noi i pe ostatic?
Binen eles. l leg m de catrul lui Sam, ceea ce, desigur,
n-o s -i fac dobitocului mare pl cere. Apoi plec m nentrziat.
417

Pn atunci, ns , trecem pe la albia rului, c ut m o b ltoac


i ne ad p m caii.
Dup o jum tate de or , ne afl m pe drum, fire te, nu prea
bucuro i de isprava noastr . n loc s -l fi prins pe Santer, l
pierdusem datorit propriei sale nechibzuin e pe Sam
Hawkens. Totu i, dac presupunerile mele erau juste, ne
puteam a tepta s -l eliber m pe Sam i s -l prindem pe Santer.
Binen eles c ne ineam mereu de urmele lui Santer care,
ab tndu-se ntr-un unghi obtuz de la direc ia ini ial , ne
ispiteau i pe noi s facem ocolul. Hot ri totu i s t iem
unghiul i s scurt m astfel drumul. Datorit acestei m suri,
am sosit chiar n dup -amiaza urm toare la v g una pomenit
mai nainte, lng lumini ul unde bandi ii s vr iser ndoita
crim .
L sar m caii n paza unuia dintre apa i i urcar m pe jos
mai departe. La marginea lumini ului st tea de straj un om al
lui Winnetou, care ne salut cu o fluturare de mn . Din prima
clip , constatar m ct de srguincios lucraser cei dou zeci de
apa i n vederea nmormnt rii. Doborser cu tomahawkurile
o mul ime de copaci i i preg tiser pentru montarea unei
schel rii. F cuser gr mezi de bolovani i mai c rau nc .
Apa ii sosi i cu mine se al turar celorlal i ca s le dea ajutor.
Aflai c ceremonia urma s se desf oare a doua zi.
Fusese improvizat
i o barac pentru ad postirea celor
dou le uri. Winnetou era n untru. n tiin at de sosirea
noastr , ne ie i n ntmpinare. Vai, cum ar ta!
l tiam dintotdeauna extrem de serios; rareori i se ivea pe
fa un zmbet fugar. Nu-l v zusem niciodat rznd cu toat
gura. Totu i, n pofida acestei seriozit i, tr s turile sale
frumoase, b rb te ti, aveau uneori o expresie de blnde e, iar
ochii lui noptatici, catifela i, priveau cteodat nespus de
prietenos. De cte ori nu se opriser cu adnc dragoste i
c ldur asupra mea!
Dar ast zi, nimic din toate acestea. Chipul s u p rea
418

mpietrit, ntr-o durere mut


i c ut tura ntunecat parc
scruta n propria-mi inim . Gesturile i erau ncete i greoaie.
Se apropie f r grab , arunc o privire tulbure n jur, mi
strnse obosit mna, m cnt ri cu o expresie care-mi
cutremur sufletul i zise:
Cnd s-a ntors fratele meu?
Chiar acum.
Unde-i uciga ul?
Ne-a sc pat.
Dragostea de adev r m oblig s recunosc c , rostind
aceste cuvinte, mi-am cobort privirea. M rturisesc c -mi era
ru ine s le pronun .
i dnsul i plec ochii. I-a fi putut citi n suflet. Abia
dup o lung pauz , se interes :
Fratele meu i-a pierdut urma?
Nu. O cunosc i acum. Se ndreapt ncoace.
Old Shatterhand s fie bun i s -mi povesteasc totul! Se
a ez pe un pietroi. F cui la fel. I-am nf i at n am nunt cum
se petrecuser lucrurile. M-a ascultat t cut pn la cap t i,
dup un timp, m ntreb :
Deci, fratele meu nu tie dac uciga ul a fost r nit?
Nu tiu, dar nclin s cred c nu l-am nimerit.
D du u or din cap. mi strnse mna i-mi spuse:
Fratele meu s -mi ierte ntrebarea de adineauri cu privire
la pierderea urmei! Old Shatterhand a f cut tot ce s-a putut
face i a procedat foarte cuminte. Sam Hawkens are ce regreta
c a fost att de imprudent; i-o vom ierta i-l vom smulge din
captivitate. Sunt i eu de p rerea fratelui meu; kiowa ii vor veni
ncoace. Numai c ne vor g si altfel dect sper ei. Prizonierul
nu trebuie tratat prea aspru, dar nici s nu-l pierdem din ochi.
Mine vom n l a l ca ul de veci pentru Inciu-Ciuna i N o-ci.
Fratele meu va fi de fa ?
M-ar durea nespus dac Winnetou nu mi-ar ng dui
prezen a.
419

Nu numai c nu- i interzic, dar te i rog s iei parte.


Poate c prezen a ta va duce la salvarea multor fe e palide, a
c ror moarte e cerut prin legea sngelui. Ochiul t u e ca
soarele ale c rui raze topesc ghea a i o schimb n ap
r coroas . Tu tii ce-am pierdut. S -mi fii tu, de aci nainte i
tat i sor ; te rog din suflet, arli!
O lacrim i luci n ochi i se ru in . Fa de nimeni altul
nu i-ar fi tr dat zbuciumul amar. Se duse apoi gr bit c tre
baraca n care odihneau mor ii. mi spusese ast zi pentru
arli, dup numele meu mic, Karl i de-aci ncolo
prima oar
nu avea s -l mai rosteasc altfel.
povestesc cte ceva despre
Ar trebui, poate, s
nmormntarea care s-a desf urat cu toat solemnitatea
obiceiurilor indiene. tiu bine c o descriere am nun it a
ceremoniei ar interesa pe cititori. ns de cte ori m gndesc la
acele ceasuri tragice, m cuprinde o durere att de adnc , de
parc totul s-ar fi petrecut abia ieri. A a c descrierea
ceremoniei mi pare o profanare nu att a mormintelor ridicate
pe muntele Nugget, ci mai ales a monumentului pe care l-am
n l at n inima mea i l-am p zit mereu cu sfin enie i
credin . De aceea, cer ng duin a de a trece peste relatarea
respectiv .
Trupul lui Inciu-Ciuna fu legat n spinarea calului s u. Jurmprejur se gr m di p mnt peste p mnt, pn ce animalul,
nu se mai putu mi ca. Apoi l mpu car n cap. Movil de
p mnt se n l a mereu pn ce c l re ul mort, mpreun cu
armele i amuletele lui, fu acoperit pe de-a-ntregul. Atunci
oamenii stivuir njur, pn n vrf, bolovanii.
La rug mintea mea, apa ii construir pentru N o-ci un alt
mormnt. Doream ca trupul ei s nu fie strivit sub p mnt. O
sprijinir m de trunchiul unui arbore, ca i cum ar fi ezut i
cl dir m n jurul ei, din bolovani, o piramid solid , goal pe
din untru i din al c rei vrf se n l a cre tetul arborelui.
Mai trziu, aveam s urc n cteva rnduri, mpreun cu
420

Winnetou, sus, pe Nugget-tsil, ca s


am g sit totdeauna intacte...

421

revedem mormintele. Le-

6. Eliberarea lui Sam


Va n elege oricine ct de adnc era jalea lui Winnetou
pentru pierderea tat lui i a surorii sale. Dac n timpul
nmormnt rii i mai manifestase ntr-un fel suferin a, de-aci
i-o nchid n str fundul sufletului. Pe de o
ncolo avea s
parte, a a cerea tradi ia indian , pe de alt parte, trebuia s - i
concentreze toat aten ia asupra iminentei apari ii a kiowa ilor.
Acum nu mai era fiul i fratele ncovoiat de greaua ncercare
prin care trecuse, ci conduc torul trupei cu ajutorul c reia
avea s pareze atacul du manilor i s -l prind pe uciga ul
Santer.
P rea s - i fi f cut planul de lupt , c ci imediat dup
nmormntare ordon apa ilor s se preg teasc de drum i s i aduc din vale caii.
De ce a dat fratele meu asemenea porunc ? l ntrebai.
Terenul e foarte accidentat i e greu s aduci animalele pn
aici.
tiu, r spunse Winnetou, dar n-am ncotro. Numai astfel
i pot induce n eroare pe kiowa i. S-au dat de partea
uciga ului i trebuie s piar to i, pn la unul!
La aceste cuvinte, o ndrjire cumplit se zugr vi pe chipul
s u. Dac hot rrea lui s-ar fi tradus n fapt, kiowa ii ar fi fost
pierdu i. Sentimentele mele erau mai temperate. ntr-adev r,
kiowa ii erau du manii no tri nemp ca i, dar ei nu aveau nici
o vin n asasinarea lui Inciu-Ciuna i a fiicei sale. S ncerc a-l
mblnzi pe Winnetou? Poate c nu voi reu i dect s -mi atrag
sup rarea lui. Totu i ocazia era unic , ne aflam ntre patru
ochi. Apa ii, potrivit ordinului, se dep rtaser imediat; Stone i
422

Parker plecaser cu ei. Prin urmare nimeni nu ne putea auzi. i


dac , din sup rare, Winnetou mi-ar fi dat un r spuns brutal,
atunci totul ar fi r mas ntre noi. i mp rt ii a adar deschis
p rerea i, spre surpriza mea, efectul nu a fost cel b nuit. n
ciuda privirii aspre a ochilor s i mari i ntuneca i, Winnetou
r spunse calm:
Fire te c trebuia s m a tept la aceast p rere din
partea fratelui meu. El crede c a fugi din calea du manului nu
nseamn mi elie.
M-ai n eles gre it. Nici vorb nu poate fi de fug .
Dimpotriv , m gndesc cum am face ca s -i prindem pe to i.
Adev rul e ns c nu ei sunt vinova i de cele ntmplate aici i
ar fi nedrept s fie lovi i cu aceea i asprime ca i uciga ul.
Ei i-au luat ap rarea nelegiuitului i vin s ne atace! Nu
ajunge oare ca s -i trat m f r mil ?
Nu, nu-i destul, cel pu in dup judecata mea. mi pare
r u c fratele Winnetou e gata s comit
i el gre eala care
duce la pieirea semin iilor ro ii.
Despre ce gre eal vorbe te Old Shatterhand?
E vorba de faptul c indienii se sf ie ntre ei n loc s se
ajute unii pe al ii n lupta mpotriva du manului comun...
Priceperea ta e ascu it , ochii t i v d departe, mult mai departe
dect ochii unui r zboinic indian oarecare. De cte ori n-a i
dezgropat voi securea r zboiului! Trebuie s recuno ti c asta
nseamn o permanent
i groaznic sinucidere a neamului
vostru, iar cine procedeaz astfel se face p rta la marea
sinucidere. Inciu-Ciuna i N o-ci n-au fost omor i de oameni
ro ii, ci de albi. Unul dintre asasini s-a refugiat la kiowa i i i-a
convins s v atace; iat un motiv temeinic de a-i a tepta aici i
de a le paraliza atacul; dar asta nu justific s -i strpe ti ca pe
ni te cini turba i. Sunt doar fra i de acela i snge cu tine, nu
uita!
i astfel am continuat s -i vorbesc. M asculta lini tit. Apoi
mi ntinse mna i rosti:
423

Old Shatterhand este ntr-adev r un prieten sincer al


tuturor oamenilor ro ii i are dreptate cnd vorbe te de
sinucidere. Am s fac dup dorin a lui. i prind pe kiowa i, dar
pe urm le dau drumul i-l re in numai pe uciga .
Vrei s -i prinzi? Va fi cam greu; ei ne covr esc ca
num r. Sau poate c e ti ntr-un gnd cu mine?
Cum adic ?
S -i atragem pe kiowa i ntr-un loc unde nu se pot
ap ra.
Da, acesta-i i planul meu.
Tu cuno ti mai bine regiunea; tocmai voiam s te ntreb
dac exist un asemenea loc.
Exist nu departe de aici: o trec toare ntre stnci, care
seam n cu o eav de tun. Acolo vreau s -i atrag pe kiowa i.
i crezi c vei reu i?
Da. Cnd vor fi p it n trec toarea aceea nchis pe
margini, i vom ataca la intrare i la ie ire, silindu-i s se
predea ca s nu cad cu to ii sub gloan ele noastre. Le voi
d rui apoi via a i vor fi bucuro i s -l lase pe Santer n grija
mea.
i mul umesc! Ai o inim primitoare pentru orice cuvnt
bun. Poate vei judeca la fel de cump tat i n alte chestiuni.
Ce vrea s spun fratele meu?
Te preg teai s juri r zbunare mpotriva tuturor albilor i
te-am rugat s nu juri, s a tep i pn dup nmormntare. A
putea s aflu acum hot rrea ta?
St tu ctva timp cu ochii pleca i, apoi m privi n fa
luminos, ar t spre baraca unde z cuser mor ii i r spunse:
Noaptea dinaintea nmormnt rii mi-am petrecut-o
acolo, lng trupurile dragilor mei i am luptat cu mine nsumi.
Gndul r zbun rii n scuse n mine un plan mare i ndr zne .
Ziceam s strng n jurul meu pe r zboinicii tuturor neamurilor
ro ii i s pornesc n fruntea lor mpotriva fe elor palide. A fi
fost nfrnt, probabil. Dar n lupta ce am dus-o cu mine nsumi
424

azi-noapte am ie it biruitor.
Va s zic , ai renun at la planul cel mare i ndr zne ?
Da. M-am. Sf tuit cu trei oameni care-mi sunt dragi, doi
mor i i unul viu. M-au ndemnat s renun la planul meu i
am hot rt s le urmez sfatul.
Am schi at o ntrebare, dar nu prin cuvnt, ci din priviri.
Atunci Winnetou continu :
Fratele meu nu tie de cine-i vorba? De Klekih-Petra, de
N o-ci i de tine. Cu voi trei m-am sf tuit n gnd i r spunsul
ntreit a fost unul i acela i.
Dac mor ii ar nvia i i-ai ntreba, da, f r ndoial c iar spune s procedezi dup sfatul meu. Planul pe care-l nutreai
era mare i tu ai fost omul potrivit ca s -l duci la ndeplinire,
ns ...
Fratele meu s gndeasc
i s vorbeasc despre mine
cu mai pu ine laude, m ntrerupse el. Chiar dac vreo
c petenie ar izbuti s uneasc sub o singur comand toate
triburile ro ii, tot n-ar putea-o face att de repede ca n dorin a
mea; pentru atingerea acestui el ar fi nevoie de o lung
i
neobosit via de om i la cap tul ei ar fi prea trziu s mai
ncepi lupta. Un singur om, fie el ct de mare i de vestit, nu sar putea achita de o asemenea sarcin , iar dup moartea lui ar
lipsi urma ul capabil s -i continue opera i s-o duc la bun
sfr it.
M bucur c fratele meu Winnetou a ajuns la aceast
concluzie, de altfel unica just . ntr-adev r, un singur om nu
ajunge, iar un urma corespunz tor s-ar g si cu greu. i chiar
dac s-ar ajunge la o asemenea lupt , sfr itul ei ar fi nefericit
pentru voi.
tiu. Nu ar face dect s ne gr beasc pieirea. Chiar deam ie i nving tori din toate b t liile, fe ele palide sunt att de
numeroase, nct ar trimite mpotriva noastr mereu alte i noi
trupe, n timp ce nou ne-ar fi imposibil s ne nlocuim
pierderile. Biruin ele ne-ar m cina poate mai ncet, dar tot att
425

de sigur ca i nfrngerea. Toate acestea mi le-am spus pe cnd


vegheam azi-noapte lng mor ii mei; i am luat hot rrea s
abandonez planul. Gndeam s m mul umesc cu prinderea
uciga ului i s m r zbun pe kiowa ii care i-au dat ajutor i
vin acum asupra noastr . Dar i acest gnd mi-a fost risipit
prin cuvntul fratelui meu Old Shatterhand. R zbunarea mea
se va m rgini la prinderea lui Santer i la pedepsirea lui. Pe
kiowa i i vom l sa n pace.
Cuvintele tale m fac s fiu mndru de prietenia care ne
leag ; n-am s le uit niciodat . De i nu e chiar sigur, suntem
totu i aproape convin i c trupa kiowa ilor urmeaz s ne
calce. Ne-ar trebui doar s afl m momentul sosirii.
Vor sosi nc ast zi! declar Winnetou cu deplin
certitudine, ca i cnd ne-am fi g sit n fa a unui fapt bine
stabilit.
De unde atta siguran ?
Judec dup cele ce mi-ai povestit n leg tur cu ultimul
vostru drum c lare. Kiowa ii s-au pref cut c se ntorc n satul
lor ca s v duc pe cale gre it ; de fapt, au apucat-o ncoace;
au f cut deci un ocol, altminteri ar fi sosit nc de ieri. Au mai
ntrziat i prin alte p r i.
n alte p r i, zici?
Asta din pricina lui Sam Hawkens. Pe dnsul, fire te, nul vor c ra ncoace; l-au trimis la ai lor. Dar pentru asta vor fi
trebuit s a tepte momentul indicat, poate chiar o ocazie. A
fost, de asemenea, nevoie s trimit un curier pn n satul lor,
care s anun e sosirea voastr .
Ah, pentru ca r zboinicii de acolo s ne ias n
ntmpinare?
Desigur. Kiowa ii de lng albia rului inten ionau s v
atrag n curs , ns voind totodat s ajung ct mai repede
ncoace, nu le-a mai r mas timp s se bat cu voi. n orice caz,
au trimis n satul lor un curier sau chiar mai mul i pentru a-i
preg ti pe r zboinicii de acolo s v ias n cale. Cu acest curier
426

trebuie s -l fi trimis i pe Sam Hawkens. Apoi au cotit-o n


direc ia muntelui Nugget. Dar ca s - i ascund manevra, s-au
v zut nevoi i s-o apuce prin locuri unde nu se ntip resc
urmele copitelor. Asemenea locuri sunt rare i n general
departe de drumurile obi nuite. Iat dar alt pierdere de vreme.
Iat i de ce, n condi ii normale, kiowa ii ar fi sosit nc de ieri.
Dar ast zi vor veni cu siguran .
De unde tii c nu au i sosit?
mi ar t cu mna cre tetul muntelui nvecinat. P durea,
sus, era dominat de un copac seme , constituind punctul cel
mai nalt de pe mun ii nugge ilor. Urcndu-se n vrful
copacului, un om nzestrat cu privire ager ar fi putut s
cuprind cu ochii jur-mprejur ntreaga prerie.
Fratele meu n-are de unde s tie c am trimis acolo sus
un om care vegheaz . Omul acesta are ochi de oim. Cum i
z re te, coboar i m anun .
E bine. Omul nc n-a cobort, a adar kiowa ii nu sunt
pe aproape. i crezi c or s apar chiar ast zi?
Nu- i pot ng dui s ntrzie mai mult dac vor s ne mai
surprind aici i s ne atace.
Dar vezi c ei, de fapt, nu aveau inten ia s urce spre
Nugget-tsil, ci pl nuiau s v ntind o curs
i s v atace n
drumul vostru spre cas .
Poate c-ar fi reu it dac nu tr geai cu urechea la vorbele
lor i nu m preveneai. A a ns , capcana lor e inutil . n
schimb, am s -i momesc eu. Ca s m ntorc spre cas , ar fi
fost s-o iau spre miaz zi. A adar, ei m-ar fi pndit pe aceast
direc ie. Acum ns , i fac s
cread
c
o apuc spre
miaz noapte i-i atrag dup mine.
Numai dac se vor prinde.
Nici o ndoial ! n orice caz, vor trimite pe cineva n
cercetare ca s vad dac mai suntem aici. N-o s -i facem,
desigur, nici un r u; l vom l sa s se ntoarc la ai s i. Tocmai
pentru iscoada asta am dat ordin ca to i caii s fie adu i
427

ncoace. Sunt peste treizeci de animale. De i terenul e pietros,


totu i vor r mne urme; descoperindu-le, iscoada se va lua
dup ele. Noi, n schimb, ne vom ndrepta spre trec toarea de
care i-am vorbit i unde vreau s -i atrag n curs pe kiowa i.
Iscoada nu ne va urm ri chiar att de departe; se va furi a
dup noi o bucat de drum, ca s se conving c am pornit-o
ntr-adev r ntr-acolo i va face repede cale ntoars . Le va da
de tire kiowa ilor c nu ne ndrept m spre miaz zi, ci spre
miaz noapte. Este fratele meu de aceea i p rere?
Da. i kiowa ii se vor vedea sili i s renun e la capcana
lor. n felul acesta e aproape sigur c vor veni ncoace i se vor
lua pe urmele noastre.
Nici nu m ndoiesc c a a va fi. Nu-mi scap mie Santer
din mn . Am s -l prind chiar ast zi!
i ce-ai de gnd s faci cu el?
Ar fi mai bine, frate, s nu m ntrebi. Va pieri. i ajunge
r spunsul acesta.
Unde? Chiar aici? Sau l ve i duce n pueblo?
nc n-am hot rt. S sper m c nu e un la ca Rattler.
Pe acela am fost nevoi i s -l ucidem repede ca pe un cine
fricos. Ascult ! Aud tropotul cailor no tri. Vom pleca acum deaici i ne vom ntoarce mai trziu mpreun cu prizonierii.
Caii fur adu i, printre ei i calul meu i catrul lui Sam.
Nu nc lecar m: drumul era incomod pentru c l rie. Pornir m
pe jos, ducnd caii de c p stru.
Winnetou mergea n capul coloanei. Ne conduse c tre nord,
prin inima p durii a ternut pe un povrni destul de abrupt.
Jos era o poian . nc lecar m i, str b tnd poiana, ajunser m
la un perete de stnc nalt i drept. O strung ngust l
desp r ea n dou . Winnetou mi-o ar t i zise:
Iat capcana de care vorbeam. Vom trece acum c lare
prin ea.
Expresia capcan se potrivea de minune acestei trec tori
strmte, pe care o parcurgeam. Pere ii ei urcau de ambele p r i
428

aproape vertical spre cer i nu ofereau nici un loc or pe care s


ra. n cazul cnd kiowa ii ar fi fost att de
te po i c
impruden i nct s p trund aici, iar noi am fi ocupat ambele
intr ri, orice rezisten din partea lor s-ar fi dovedit o nebunie.
Trec toarea nu era dreapt , ci cotea ba ntr-o parte, ba n
alta. Se scurse mai bine de un sfert de or pn s ajungem la
cap tul opus. Acolo ne oprir m i coborr m de pe cai. Dar
aproape n aceea i clip l i z rir m pe omul lui Winnetou,
care st tuse la pnd sus, n copacul din cre tetul muntelui.
el. Am ncercat s -i
Sosesc! Au i sosit! Ne anun
num r, ns n-am putut, fiindc veneau cu gr mada i apoi,
erau prea departe.
Au luat-o spre vale?
Nu. S-au oprit n prerie i s-au cuib rit prin tufi uri.
Doar unul s-a desprins de ei i a pornit spre vale n jos.
E iscoada. Ne mai r mne exact timpul necesar ct s
deschidem capcana i s-o nchidem apoi la loc. Fratele meu Old
Shatterhand s -i ia pe Stone, Parker i doisprezece din
lupt torii mei, s ocoleasc muntele pe stnga i, de ndat ce
va ntlni un mesteac n gros i nalt, s intre n p durea care
urc u or i coboar apoi de partea cealalt . Dincolo, fratele
meu va nimeri n valea de unde am urcat noi spre Nugget-tsil i
va ajunge degrab n locul unde fuseser caii no tri. Restul
drumului l tii. Numai s nu mergi n lungul v ii, ci s
naintezi neobservat pe marginea p durii i s te ascunzi n ea
ct mai aproape de gura trec torii. Vei vedea iscoada
kiowa ilor, dar s nu-i faci nimic. Pe urm vor veni cu to ii i i
vei l sa s p trund n trec toare.
Va s zic , acesta e planul t u, l completai. Tu r mi
aici pentru a ine sub observa ie ie irea din capcan , iar eu m
duc pe calea ocolit ce mi-ai descris-o, napoi, spre poala
muntelui Nugget, ca s -i a tept acolo pe kiowa i i s -i urmez
pe ascuns pn vor fi intrat n capcan . A a e?
Da, ntocmai a a. Dac fratele meu Old Shatterhand nu
429

comite nici o gre eal , atunci i prindem cu siguran .


Voi fi ct se poate de atent. Mai are Winnetou vreun sfat
sau vreo ndrumare?
Nu. Celelalte le las n seama ta.
Cine va sta de vorb cu kiowa ii, dac izbutim s -i
nchidem aici?
Eu. Old Shatterhand n-are altceva de f cut dect s nu
le permit ie irea cnd m vor z ri i vor ncerca s se ntoarc .
Dar gr bi i-v ! Dup -amiaza e pe duc
i kiowa ii nu vor
a tepta pn mine, ci ne vor urma ncoace nc naintea serii.
ntr-adev r, soarele i ncheiase aproape traiectoria zilnic
i nu mai era dect o or pn s se ntunece. Pornii, fire te, pe
jos, mpreun cu Dick, Will i cu apa ii care-mi fuseser
repartiza i.
Dup vreun sfert de ceas z rir m mesteac nul i intrar m
n p dure. Totul corespundea exact descrierii lui Winnetou. Am
ajuns de cealalt parte, n vale, unde p scuser caii. n fa se
deschidea vlceaua lateral , ducnd spre lumini ul cunoscut
de noi i mai departe, n sus, spre cele dou morminte.
De acolo, dintre copaci, unde ne a ezar m, puteam observa
eventuala sosire a kiowa ilor, f r a ne teme c vom fi
descoperi i, pentru c era de presupus c nu vor veni spre noi,
ci vor apuca spre vlceaua l turalnic .
Apa ii t ceau; Stone i Parker discutau n oapt . Erau
convin i c att kiowa ii, ct i Santer vor c dea n minile
noastre. Eu eram mai pu in sigur. Mai r m seser cel mult
dou zeci de minute pn la c derea serii i kiowa ii tot nu
veneau, ceea ce m f cu s cred c abia ziua de mine va fi cea
hot rtoare, mai ales c nici iscoada lor nu se ivea. Aici, n
p dure, se i ntunecase.
Deodat Parker i Stone amu ir . O adiere trecu peste
cre tetele copacilor. Se isc acel fo net monoton ca un suflu
nentrerupt, lin i adnc, de care orice alt zgomot, ct de
nensemnat, este lesne de deosebit. Totodat mi se p ru c , n
430

spatele meu, ar fi tres rit p mntul reav n al p durii. Ascultai


atent. Da, se mi ca parc ceva. Ce s fie? Vreun patruped nu
ar fi ndr znit s se apropie att de mult. O reptil ? Nu, nici
asta. M-am ntors repede i m-am lungit la p mnt ca s
observ mai u or, privind de jos ceea ce se ntmpl . O f cui
tocmai la timp. Iat c o umbr , care fusese n spatele meu, se
furi a acum printre copaci. Am s rit n picioare i m-am gr bit
s-o ajung. mi ap ru deodat ca o siluet neagr n penumbr ,
m repezii asupra ei i apucai cu mna un cap t de hain .
Away! La o parte! strig o voce speriat
i r m sei cu
mna goal . Umbra disp ru. intuit locului, ascultai s prind
m car un zgomot. Dar tovar ii mei observaser mi c rile mele
precipitate i auziser exclama ia. S rir de la locul lor i m
ntrebar ce s-a ntmplat.
Sst! Lini te! poruncii, tr gnd mai departe cu urechea.
Nu se auzea nimic.
A adar, ne spionase cineva i anume un alb, dup cum o
dovedea exclama ia lui n engleze te; probabil fusese chiar
Santer, c ci n afar de el nu era nici un alb printre kiowa i.
Trebuia s -l urm resc, n pofida ntunericului.
Sta i la locurile voastre i a tepta i pn m ntorc!
ordonai oamenilor i plecai.
Nu aveam nici o ndoial cu privire la direc ia pe care
aveam s merg: fire te c tre prerie, unde poposeau kiowa ii.
Numai ntr-acolo trebuie s-o fi ters spionul, nu n alt parte.
M gndeam s -i nmoi fuga, b gnd spaima n el. i strigai
deci din urm :
Stai, opre te! Dac nu, trag!
i, ca s subliniez amenin area, am tras dou focuri de
pistol. Nu era nici o gre eal . i a a prezen a noastr fusese
descoperit , B nuiam c acuma fugarul, cuprins de fric , va
intra mai adnc n p dure, ntrziind astfel din pricina
ntunericului dens. n schimb, eu, c utnd s i-o iau nainte,
alergai spre marginea p durii. Aici se vedea mai bine.
431

Inten ionam s fug pn n josul v ii, unde se deschidea preria


i s m ascund. Sosind acolo, individul ar trece pe lng mine
i a putea s -l nha .
Era un plan destul de bun, dar nu mi-a fost dat s -l pun n
aplicare. Tocmai cnd d dui s-o crmesc pe dup un cot, z rii
naintea mea ni te oameni i cai. Abia avui timpul s m trag
nd r t i s m pitesc dup copaci.
Kiowa ii i stabiliser tab ra aici, n spatele unor tufi uri.
De ce? Nu era greu de ghicit.
Dintru nceput i f cuser popasul n prerie i trimiseser
un om n cercetare. Misiunea lui dup cum aveam s aflu
curnd nu era prea complicat . Santer, cunoscnd
mprejurimile, o luase mult naintea kiowa ilor ca s mai
iscodeasc locul i s -i informeze de ndat ce vor fi sosit. Cum
dnsul nc nu se napoiase, kiowa ii au dat ordin unei iscoade
s mearg pe urmele lui neavnd a se teme de nimic,
deoarece acesta, dac-ar fi descoperit vreo primejdie, s-ar fi
ntors numaidect ca s dea de tire. A adar, iscoada s-a
napoiat s dea raportul. Cum valea oferea n timpul nop ii un
ad post mai bun dect preria deschis , kiowa ii hot rr s - i
mute lag rul n vale. Santer, oricum, avea s -i g seasc cu
u urin chiar dac din prevedere nu aprinseser nici un
foc.
Acum era limpede c dac Santer fusese destul de
de tept s ne ghiceasc planul kiowa ii nu ne vor c dea n
mini chiar ast zi i probabil nici mine. Ce era de f cut? S
m ntorc la postul meu i s a tept ca, mine, kiowa ii s
cad totu i n curs ? Ori s -l caut pe Winnetou, s -i comunic
situa ia i s -l rog a lua noi m suri? Mai exista i o a treia
posibilitate, ns riscant pentru mine i anume s r mn pe
loc. Era, n orice caz, foarte necesar s afl m ce vor decide
kiowa ii dup ce Santer i va fi informat asupra celor v zute.
Ah, dac-a putea s trag cu urechea la discu ia lor! A risca
ns prea mult, poate chiar totul. Santer le va spune desigur c
432

m aflu pe urmele lui i asta ar putea s duc la descoperirea


ans de
mea. Totu i, am s ncerc, fie i cu cea mai mic
reu it . Am mai spus c , pentru a nu fi observa i, kiowa ii nu
aprinseser focuri. Faptul acesta era n avantajul lor, dar i n
al meu.
Printre copaci z ceau bolovani n p di i de mu chi i
nconjura i de ferigi nalte. M-a fi putut ascunde, poate, n
spatele lor.
Majoritatea kiowa ilor mai erau ocupa i cu priponirea
cailor, ca s nu se r zle easc i s nu tr deze a ezarea taberei.
Al ii se a ezaser sau se lungiser sub copaci. ntr-o parte a
p durii r sun un glas n bu it, poruncitor; a adar acolo se
g sea eful i era de presupus c acolo va r mne peste
noapte. Dac-a izbuti s m apropii ct de ct de locul acela!
M tram pe burt n direc ia respectiv . Nu sim eam
nevoia de prea mult acoperire. ntunericul m proteja, iar
majoritatea kiowa ilor se g sea departe de locul cu pricina. Mar fi descoperit numai dac vreunul, ie indu-mi n cale, s-ar fi
poticnit de mine. Spre norocul meu, nu s-a ntmplat nimic i
mi-am atins cu bine inta. Dou blocuri de stnc z ceau acolo
al turi, unul lung i nalt, cel lalt mai m runt. Cui i va trece
prin gnd c tocmai acolo, sus, pnde te un str in! M c
rai
pe pietroiul mai m runt i de aici m s ltai al turi, pe cel mare,
unde m lungii n toat regula. M aflam la doi metri n l ime
i n oarecare siguran . Nici un kiowa n-ar fi avut de ce s
urce pn la mine.
i ei lng frta ii
Oamenii care se ocupaser de cai venir
ceilal i, se a ezar sau se tol nir al turi. Dinspre locul unde
b nuiam c se afl
eful lor se auzeau porunci rostite cu glas
re inut. Nu le n elegeam; graiul kiowa ilor mi era str in.
C iva in i se dep rtar , desigur, str jile care- i luau n primire
postul. Observai c se rnduiesc numai n flancul dinspre vale
al taberei, nu i nspre p dure, ceea ce mi convenea foarte
mult. M puteam, deci, retrage mai trziu, f r s m tem de
433

vigilen a str jilor.


Cei din tab r sporov iau ntre ei; auzeam fiece cuvnt. Din
p cate, ns , nu pricepeam nimic. Ce bine-ar fi fost s -i pot
n elege!... Winnetou st pnea nu mai pu in de aisprezece
dialecte indiene i mi-a fost, mai trziu i n aceast privin ,
mare dasc l. Niciodat nu aveam s mai iscodesc vreo tab r
f r s n eleg ceea ce se discut acolo.
Trecuser vreo zece minute de cnd st team lungit pe
blocul de piatr . Deodat , aud c strig o santinel
i-i
r spunde glasul pe care-l a teptam:
Eu sunt, Santer. Prin urmare, tot a i venit ncoace!
Da. Fratele alb poate s treac ; i va ntlni imediat pe
r zboinicii no tri.
Cuvintele acestea le-am priceput, pentru c santinela
vorbise n jargonul indiano-englez pe care-l cuno team. Santer
trecu nainte. eful l chem la dnsul i-i spuse:
Fratele meu alb a lipsit mai mult dect fusese hot rt.
Trebuie s fi avut motive serioase.
Mai serioase dect b nui i. De cnd v-a i a ezat aici?
Dup m sura fe elor palide, s tot fie o jum tate de ceas.
A i dat de calul meu?
Da. Ne luaser m pe urmele tale i ne-am oprit chiar
acolo unde- i priponise i calul. Venind ncoace, l-am luat cu
noi.
Ar fi fost mai bine s r mne i n prerie. Aici nu e tocmai
sigur.
N-am r mas, fiindc aici putem poposi mai n voie i am
socotit c nu e nici o primejdie; altminteri, te-ai fi ntors repede
s ne anun i.
Tocmai pe dos. Am lipsit atta pentru c suntem n mare
primejdie
i mi-a trebuit timp s
m
dumeresc. Old
Shatterhand e aici.
Mi-am nchipuit. Fratele meu l-a v zut!
Da.
434

O s -l prindem i o s -l aducem n fa a c peteniei


noastre. I-a zdrobit genunchii, mi elul. l a teapt moartea la
stlpul caznelor. Unde-i acum?
Prin urmare, kiowa ii nu inten ionaser s ne atrag n
satul lor; b nuiser c ne vom ntoarce la Winnetou.
Nu-i chiar att de sigur c o s -l prinde i, r spunse
Santer.
i totu i a a va fi. Cinii
tia n-au dect treizeci de
r zboinici cu ei, n timp ce noi num r m de cinci ori zece. Pe
deasupra, ei habar n-au c suntem aici. i vom lua pe
nepreg tite.
tie
Te n eli amarnic. Ei tiu c venim. S-ar putea s
chiar i locul unde ne afl m. Vor fi trimis, n tot cazul, o
iscoad n ntmpinarea noastr .
Iuf! S tie ei oare totul?
Fire te.
Atunci nu-i mai putem lua ca din oal .
Sigur c nu.
Va s zic , dac atac m, o s avem de furc , nu glum .
Winnetou i Old Shatterhand fac fiecare ct zece r zboinici.
Cel pu in ct zece. Moartea lui Inciu-Ciuna i a fiicei sale
i-a ndrjit grozav; clocote te n ei dorin a de r zbunare i se
vor ap ra ca ni te fiare turbate. Dar trebuie s -i prindem. Mai
cu seam Winnetou trebuie s -mi pice n gheare cu orice pre .
De ce tocmai el?
E vorba de nugge i. Cred c e singurul care cunoa te
locul z c mntului.
Nu-l va tr da nim nui pe lume.
Nici dac -l lu m prizonier?
Nici.
l chinuiesc eu pn -mi spune secretul.
Va t cea. Cinele sta de apa i rde de toate
suferin ele. Iar dac tie c venim, va lua m suri s nu cad n
minile noastre.
435

Ei, las' c tiu eu cum e de f cut ca s -l nh


m.
Dac tii, spune.
N-avem dect s fim ire i, s ne folosim chiar de
capcana pe care ne-a ntins-o el.
Zici c ne-a ntins o capcan ? Ce fel?
Au de gnd s ne atrag ntr-o trec toare i s ne nchid
ie irile. Acolo vor s ne prind pe to i.
Iuf! Fratele meu Santer e sigur?
Sigur.
Cuno ti i trec toarea cu pricina?
Am i c lcat-o cu piciorul.
Poveste te cum ai descoperit planul!
Am riscat foarte mult. Dac m-ar fi z rit, a fi avut parte
de o moarte cumplit . Sunt al naibii de bucuros c am sc pat
teaf r. Reu ita o datorez numai faptului c mai str b tusem o
dat drumul pn la Nugget-tsil i cuno team locul unde se
g sesc cele dou morminte.
Morminte? Prin urmare Winnetou i-a ngropat mor ii
acolo sus, dup cum b nuisem?
Da. i asta mi-a fost de folos. Aten ia apa ilor era
ab tut n alt parte. Mi-am zis c se vor fi aflnd n lumini ul
acela i am fost ct se poate de prudent. Doar mai trecusem eu
prin destule ncurc turi i m pot l uda c nu sunt un
westman ageamiu. ns a a de prev z tor ca ast zi n-am mai
fost niciodat . Natural c nu am cobort n valea deschis , ci
m-am inut pe marginea p durii. Mi eii i l saser caii pe
dreapta, acolo unde ncepe urcu ul la strung . Nu e u or s
urci panta f r s treci prin strunga aceea, dar am izbutit. Sus,
a trebuit s -mi sporesc aten ia i s -mi pun n joc toat
dib cia. Mi se p rea imposibil s p trund neobservat n
lumini . Apa ii ns nu aveau ochi i urechi dect pentru
treburile nmormnt rii i astfel m-am ncumetat pn n
spatele unei stnci ce se nal
la marginea lumini ului. De
acolo se vedea totul.
436

Fratele meu alb a fost prea curajos i a sc pat cu via


numai datorit nmormnt rii.
P i, n-am spus?! Dup ce mormintele fur nchise,
Winnetou i-a trimis oamenii dup cai.
i i-au mnat n sus? Anevoioas treab !
Foarte grea!
Trebuie s fi avut un motiv deosebit.
F r ndoial . Z rind caii acolo sus, ne-am fi c
rat i
noi cu ai no tri pe urmele lor i ne-am fi trezit prin i n
capcan .
Ce te face s crezi?
Nu cred. tiu precis. Am auzit-o cu urechile mele.
De la cine?
Chiar de la Winnetou. Oamenii lui plecaser dup cai, iar
dnsul r m sese cu Old Shatterhand; se aflau aproape de
ascunz toarea mea i am ascultat toat discu ia.
Iuf! Mare minune! Winnetou s fie spionat! Asta numai
pentru c gndul nu-i era la noi, ci la tat i sor .
Ba era i la noi. A trimis o iscoad pe cel mai nalt pisc,
ca s ne pndeasc din vrful copacului.
i ne-a v zut?
Nu. n orice caz, nu tiu s ne fi v zut. i dai seama ce
bine am f cut c am luat-o naintea voastr ; c l rind de unul
singur, am putut sc pa neobservat.
Da, ai lucrat cu cap. Spune mai departe!
Dup ce i-au adus caii, apa ii n-au mai z bovit mult; au
p r sit lumini ul i s-au l sat n jos de cealalt parte a v ii.
Cum treci valea, dai de o strung ngust , lung , pe ale c rei
laturi nu te po i c
ra; n trec toarea asta voiau s ne atrag .
nseamn c Winnetou voia s ocupe trec toarea, adic
s -i nchid ie irile?
Chiar a a, s le nchid dup ce vom fi p truns
n untru.
Atunci, trebuie s - i fi mp r it oamenii. Un grup s-o fi
437

dus prin trec toare ca s ne a tepte la cel lalt cap t, al ii vor fi


r mas ascun i dincoace, ca s ne cad n spate.
Cred i eu.
Cum e p mntul, pietros sau moale?
n trec toare nu e dect piatr , ns la gura ei dinspre
vale cre te iarb .
Prin urmare, apa ii care ne pndesc jos, la intrare,
trebuie s fi; l sat urme. Le-am fi descoperit i n nici un caz nam fi c zut n curs .
Ba da! Sunt mai ire i dect i nchipui. Nici grupul
stora n-a r mas pe loc la intrare. Au trecut i ei dincolo de
strung .
Iuf! Atunci cum ne-ar fi nchis de amndou p r ile?
M-am ntrebat i eu. Nu exist dect un singur r spuns.
tia au sarcina s se ntoarc pe drum ocolit la gura trec torii
i s ne nchid calea nd r t.
Fratele meu a judecat iar i foarte bine. Dar ai
descoperit i drumul acela?
Da. nti de toate, am intrat n strung , de i era
primejdios. Trebuia s -mi dau seama de situa ie. Binen eles c
n-am trecut chiar dincolo, c ci a fi dat peste apa ii care stau
la ie ire. Dup o bucat de drum, m-am ntors, dar n-am ie it
afar , pentru c auzisem pa i. Norocul meu c se aflau ceva
mai la o parte ni te bolovani mari i m-am ascuns nd r tul
lor; un apa a trecut pe lng mine i nu m-a v zut.
N-o fi fost iscoada din vrful muntelui?
S-ar putea.
Ne-o fi z rit cnd soseam i a dat fuga s -l anun e pe
Winnetou.
Ori a a, ori altminteri. S-ar putea ca Winnetou, plecnd
de la morminte, s fi dat porunc iscoadei printr-un om al s u,
ca s coboare de sus i s -l urmeze.
Asta nu. Atunci ar fi fost doi, nu unul. Tu zici ns c a
trecut unul singur. R mn, deci, la prima p rere: ne-a v zut i
438

s-a gr bit s -l n tiin eze pe Winnetou. Bine c-ai avut timp s te


ascunzi! i ce-a mai fost?
Am chibzuit. Dac apa ii vor s ne cad n spate, le-ar
veni mult mai u or pndindu-ne ntr-un loc potrivit. Care s fie
acel loc? n orice caz, n valea asta i anume acolo unde ncepe
sui ul spre strung . Ascunzndu-se acolo, n dosul
copacilor, ne-ar observa trecerea, ne-ar urm ri pn la capcan
i ne-ar nchide drumul nd r t. A a mi-am zis i de aceea mam ntors ncoace i m-am furi at apoi spre locul unde, dup
socotelile mele, credeam c -i g sesc.
i i-ai g sit?
Nu chiar imediat. Sosisem naintea lor. Dar a teptarea na fost prea lung . Dup ctva timp, ap rur .
C i, c i? I-ai v zut, i-ai num rat?
Era Old Shatterhand mpreun cu ceilal i, doi albi i
peste zece apa i.
Va s zic Winnetou conduce grupul cel lalt de la
cap tul trec torii.
Exact. Apoi s-au a ezat cu to ii pe jos. ndr znisem multe
pe ziua de azi i prinsei curajul s mai risc o dat ; m strecurai
deci ct mai aproape, ca s ascult ce vorbesc.
i?
Nimic. Albii vorbeau ntre ei, ns prea ncet ca s -i aud;
cnd m apropiai i mai mult, t cur . Apa ii edeau mu i. Old
Shatterhand nu scotea o vorb . Eram chiar lng dnsul, maimai s -l ating cu mna. Dac-ar afla, z u c-ar plesni de ciud !
Aici Santer nu se n ela. M nec jeam i nc tare. Omul
acesta era pe ct de viclean, pe att de ndr zne . Auzi, s ne
spioneze, pe mine i pe Winnetou, n timp ce discutam sus,
lng morminte! Apoi s ne calce pe urme pn la trec toare,
s ne ghiceasc planul pn n cele mai mici am nunte i, pe
deasupra, s m pndeasc n p dure, unde m trimisese
Winnetou! St tuse nd r tul meu, ba l-am i prins de poala
surtucului! Asta zic i eu ghinion, afurisit ghinion! i ce noroc
439

pe Santer! Dac l-a fi capturat, evenimentele, dup cte


n elegeam acum, ar fi luat pentru mine cu totul alt
ntors tur ; poate c i viitorul meu ar fi fost altul.
i totu i n ciuda regretului ce m st pnea tr iam i
un dram de satisfac ie: de ast dat eu l spionam pe Santer i
dnsul habar n-avea.
Att de aproape ai fost de cinele acela? rosti kiowa ul
mirat. De ce nu i-ai nfipt cu itul n ceaf ?
Nici gnd s fac a a ceva!
De ce?
A fi stricat totul. Ce mai zarv s-ar fi produs! Apa ii ar fi
dat fuga la Winnetou care, la rndul lui i-ar fi dat seama c
planul i-a fost descoperit. i atunci cum s -l mai prind? Cum
s ajung la nugge ii de care am nevoie?
Nici a a n-ai s te pricopse ti cu nugge i datorit lui.
Oare Old Shatterhand s fi r mas acolo pe loc?
Sper.
Speri numai? Va s zic , se poate s fi plecat? Nu ne mai
pnde te acolo, dup cum fusese vorba?
Avea, desigur, inten ia asta, dar te pomene ti c s-a
r zgndit.
Ce motiv ar avea?
Dac tie c a fost spionat...
Iuf! Cum s tie?
Datorit unei g uri nenorocite, o scobitur n p mnt
f cut , pesemne, de vreun animal.
Dar ce, scobitura vorbe te?
n anumite mprejur ri, da. D dui s m ntorc tr de
la locul meu de pnd . Trebuia s -mi las toat greutatea
trupului n mini; cnd colo, m afund cu dreapta n gaura
aceea i se produce un zgomot care nu scap urechilor lui Old
Shatterhand. El se ridic repede n picioare i, probabil, m
z re te, c ci nu apuc bine s-o iau la s n toasa, c -l i simt n
urma mea. Ct pe-aci s m prind . Ba m-a i prins de un
440

cap t al hainei, dar m-am smuls i am ters-o. A r cnit el dup


mine, nu-i vorb , s m opresc, c de nu, trage, dar binen eles
c nu c zusem n cap s fac asemenea prostie. Dimpotriv , mam nfundat i mai adnc n p dure, unde ntunericul m
punea la ad post. Acolo m-am ntins la p mnt i am a teptat
s treac primejdia.
Dar oamenii lui ce f ceau?
Probabil c au vrut s plece n c utarea mea, ns el i-a
oprit. Le-a dat ordin s -l a tepte pn se ntoarce i s-a luat
dup mine. I-am mai auzit pa ii ctva timp. Apoi s-a f cut
lini te.
A disp rut, va s zic ?
Da.
n ce direc ie?
N-am de unde s-o tiu. Oricum, v znd c m-a sc pat
din mini, nu cred s fi mers prea departe. S-o fi ntors la ai
s i.
Te-a recunoscut?
B nuiesc c nu; era prea ntuneric.
aici i ne
Poate c , urm rindu-te, a ajuns pn
spioneaz .
Cu neputin ! Nici nu putea s vad ncotro am apucat.
Mai mult ca sigur c s-a ntors la ai s i. i, cum ziceam, am
a teptat ce-am a teptat, apoi am ie it din p dure n cmp
deschis, unde puteam s alerg mai repede. Atunci m-a oprit
santinela i astfel am aflat c v-a i mutat aici.
eful aflase acum totul i p rea s
Pauz . T cere.
cump neasc lucrurile. Dup un timp, l auzii:
Ce crede fratele meu alb c e de f cut?
S aud mai nti hot rrea ta.
Faptele istorisite mi arat c situa ia e cu totul alta
dect b nuiam. Dac-am fi reu it s -i lu m pe nepreg tite,
apa ii ar fi c zut n minile noastre, fie mor i, fie vii, f r s ne
coste snge. Acuma ns , ei sunt preg ti i. Old Shatterhand te441

a surprins; el tie, deci, c planul lui a fost z d rnicit i va fi


ct se poate de prev z tor. Cel mai bine ar fi s p r sim aceste
locuri.
S le p r sim?! Vrei s-o tergi? Ce- i trece prin cap? i-e
fric de o mn de apa i?
Fratele meu alb n-o fi vrnd s m jigneasc ! Eu nu
cunosc frica; dar dac -l pot prinde pe inamic fie cu, fie f r
v rsare de snge, atunci prefer calea din urm . A a face orice
r zboinic n elept, orict de viteaz ar fi.
Crezi oare c , p r sind inutul, i vom mai prinde pe albii
ace tia i pe apa i?
Da.
Oho! Sunt curios cum!
Ei ne vor urm ri.
Nu e sigur.
Ba e sigur. Winnetou trebuie s se r zbune pe tine i tie
c te g se ti printre noi; de aceea, nu se va dep rta o clip de
urmele noastre. Iar noi le vom ntip ri anume att de clar, nct
s le recunoasc f r nici o greutate i vom c l ri frumu el
spre satul nostru, unde l-am expediat pe prizonierul acela alb,
Sam Hawkens.
i crezi c apa ii vor veni dup noi pn acolo?
n cea mai mare grab .
Aha, ca s pun laba pe mine? i nchipui c asta m
bucur ? Adic , n timp ce aici am n sfr it prilejul s -mi ating
scopul, ai vrea s m las iar i h ituit.
Nu- i atingi nici un scop; n schimb, dac vii cu noi n
sat, scapi de orice primejdie.
i dac ne ajung din urm ? Atunci ce m fac?
P i tocmai c n-or s ne ajung . C tig m fa de ei un
avans care ne pune n siguran . O lu m chiar acum din loc,
iar ei n-or s - i dea seama de plecarea noastr dect mine la
amiaz .
Cum? S plec m chiar imediat? Nu accept. Ce va spune
442

c petenia voastr , Tangua, cnd va afla c ai sc pat din mn ,


nesilit de nimeni, un prilej att de bun?! Ia gnde te-te!
Era un fel de antaj. eful c zu n mu enie. A adar, vorbele
lui Santer i zdruncinaser hot rrea. Acesta i d du seama c
se afl pe drumul cel bun i continu :
Da, suntem ntr-un avantaj pe care l-am pierde lundune dup planul t u. Nu avem dect s -i atragem pe apa i n
propria lor curs i s vezi cum ne cad n labe!
Iuf! i ce e de f cut?
Atac m, pe rnd, fiecare grup de apa i. Atunci nu mai
pot nchide trec toarea din amndou p r ile.
n cazul acesta, s atac m mai nti grupul lui Old
Shatterhand.
Nu-i a a?
Exact.
Trecem mine pe lng ascunz toarea lui i ne prefacem
c habar n-avem de nimic.
Nu e nevoie s a tept m atta. i nimicim nc azi.
Iuf! i cum anume?
E att de simplu i pe n elesul oricui, nct, de fapt, nici
n-ar fi nevoie s - i explic. Eu cunosc cu precizie locul unde se
afl acum Old Shatterhand cu oamenii lui. V conduc drept
acolo. Kiowa ii sunt deprin i cu ntunericul i mersul lor
seam n cu al erpilor pe care nu-i auzi cnd se tr sc pe
mu chiul din p dure. i nconjur m pe cei trei albi i grupul lor
de apa i i, la un semn, t b rm pe ei. Cu siguran c nu ne
scap nici unul. i njunghiem nainte de a apuca s se apere.
Iuf, iuf, iuf! se auzir vocile ctorva care l ascultau pe
Santer. Propunerea lui p rea s le fie pe plac.
eful, ns , nu se gr bi s aprobe. Abia dup un timp de
gndire rosti:
S-ar putea s izbutim dac facem totul cu chibzuin
i
aten ie.
Zici c s-ar putea? Eu sunt sigur c izbutim! Principalul
443

e s -i nconjur m f r s ne simt . i asta nu-i chiar att de


greu. Apoi, ni te lovituri sigure de cu it i lucrul e ca i f cut.
Prada ce ne cade n mini r mne a voastr ; mie nu-mi trebuie
nimic. Pe urm , mergem la Winnetou.
Tot n noaptea asta?
Nu. L s m pe mine. Winnetou pre uie te prea mult ca
s -l scap barem o clip din ochi. Or, noaptea, pe ntuneric, po i
s dai gre . Facem, deci, cum au f cut i apa ii: ne mp r im n
dou grupe.
Iau o parte din oameni i-i conduc pn n interiorul
strungii. Acolo vor r mne noaptea. Iar n zori vor da s ias la
cap tul cel lalt. Atunci Winnetou, ncredin at fiind c Old
Shatterhand se afl dincolo, la intrare, adic n spatele lor, i va
ataca. Bun!... Dar tot eu voi c l uzi n zori a doua grup i vom
ie i n drumul pe care a mers Old Shatterhand; pun mna-n
foc c drumul acesta traverseaz p durea, ocole te poalele
muntelui i duce pn la cap tul trec torii, adic locul unde se
afl Winnetou. Acesta va sta cu ochii spre interiorul capcanei,
c ci de acolo vor c uta s n v leasc cei din prima noastr
grup . Nici n-o s simt Winnetou c ne apropiem pe la spate.
Astfel, va fi mpresurat exact dup metoda lui. Neavnd cu el
dect vreo cincisprezece oameni, va fi nevoit s se predea ca s
nu piar cu to ii. Iat planul meu!
Dac -l vom aduce la ndeplinire a a cum l-a gndit
fratele meu, atunci planul e bun.
A adar, l aprobi?
Aprob. Vreau s -l prind pe Winnetou viu i s -l predau
c peteniei noastre. Altceva nu doresc. Mul umit planului t u,
a putea s -mi ating scopul f r prea mult z bav .
Atunci, s nu mai z bovim. l punem n aplicare.
A-l mpresura pe Old Shatterhand noaptea n p dure,
f r ca el s-o simt , asta-i o treab foarte grea. Voi alege dintre
r zboinici pe cei cu ochii mai ageri i cu pricepere mai mare la
furi at.
444

ncepu s - i strige oamenii viza i. Era, deci, timpul s m ,


ntorc la ai mei. Altminteri, dac du manul pornea repede, nu-i
mai puteam preveni. Cobori, lunecnd de pe un bolovan pe
altul i o luai tiptil din loc...
Cine-i acolo? ntreb Dick Stone, cnd, dup o vreme,
mi auzi pa ii. V-a i ntors, sir!
Da, eu sunt.
Pe unde a i umblat atta? A a-i c a fost pe-aici o
iscoad ? Pesemne vreun kiowa care, tot furi ndu-se, a dat
ntmpl tor peste noi?
Era Santer.
i s ne scape! Ne pic ,
Tr sni-l-ar...! Tocmai el?
pu lamaua, drept n palm
i noi st m ca ni te momi! Cum
de-a fost posibil?
S-au ntmplat i altele, nc mai n stru nice. N-am eu
acum timp s povestesc, c ci trebuie s fugim ct mai repede
de aici. Las' c afla i totul mai trziu.
S plec m? De ce?
Vin kiowa ii asupra noastr .
Vorbi i serios, sir?
Foarte serios. Am auzit din gura lor. Vor s ne lichideze
aici n cursul nop ii, iar n zori s -l atace pe Winnetou. Ne
cunosc planul. Hai s-o lu m din loc!
ncotro?
La Winnetou.
S trecem prin p dure n bezna asta? O s ne alegem cu
ni te cucuie de i-i mai mare dragul!
Muta i-v ochii n palm ! i acum, haide i!
O plimbare nocturn prin bezna p durii s lbatice este ntradev r extrem de periculoas pentru integritatea i armonia
fe ei omene ti.
A trebuit, a a cum i recomandasem lui Stone s ne
mut m ochii n palm , adic s ne conducem mai mult dup
pip it dect dup v z.
445

Doi oameni mergeau n fa , cu minile ntinse, orbec ind,


iar noi, ceilal i, i urmam n ir unul cte unul. A durat mai
bine de un ceas pn s l s m p durea n urma noastr ; cel
mai greu ne-a fost s p str m direc ia. O, dat ie i i din
p dure, totul a mers mai u or i mai repede. Am ocolit muntele
i ne-am ndreptat spre cap tul trec torii, unde Winnetou i
organizase pnd .
Dinspre partea de unde veneam, nu-l amenin a nici un
pericol.
Totu i, pusese i acolo un om de straj . Acesta ne som cu
glas tun tor.
I-am r spuns, la rndul meu, r spicat. Apa ii mi
recunoscur vocea i s rir n picioare.
Winnetou.
Fratele meu Old Shatterhand?! se mir
Pesemne c s-a ntmplat ceva. Aici i-am a teptat n zadar pe
kiowa i.
Au de gnd s vin abia mine diminea , dar nu prin
strung , ci din spate, ca s v zdrobeasc .
Iuf! Pentru a a ceva ar trebui s te nfrng mai nti pe
tine i s ne afle inten iile.
Le cunosc.
Imposibil!
Le cunosc de-a fir-a-p r. Santer a fost sus, la morminte
i a prins cu urechea toat discu ia dintre noi doi.
Nu vedeam prin ntuneric fa a lui Winnetou, dar t cerea lui
tr da stupefac ie. Se a ez , m ndemn
i pe mine s iau loc
i, n cele din urm , spuse:
Dac
tii toate astea, nseamn c
i tu l-ai spionat, la
rndul t u.
De bun seam .
Va s zic , praful s-a ales din combina iile noastre.
Poveste te-mi totul!
I-am relatat cele aflate de mine. Apa ii se ngr m dir n
jurul nostru ca s asculte. Din cnd n cnd, scoteau cte un
446

iuf!. Doar Winnetou p stra t cere. n sfr it, m ntreb :


Fratele meu Shatterhand g se te c , n mprejur rile
date, cel mai nimerit lucru era s - i p r seasc postul?
Da. Puteam, fire te, s aleg i alte dou c i, ori una, ori
alta; ns nici una nu-mi oferea siguran a necesar pentru
atingerea scopului nostru.
Care ar fi fost acele c i?
Mai nti, ca s nu c dem n curs , ar fi fost s ne
retragem deocamdat pu in i s a tept m zorii.
Gre it. Diminea a v-a i fi pomenit fa -n fa cu cincizeci
de du mani, iar planul nostru tot ar fi c zut. i a doua cale?
S fi r mas chiar la postul nostru. Eram gata-gata s
pun n aplicare acest gnd. Santer avea s -i conduc pe
kiowa i spre noi. S-ar fi strecurat, deci, naintea lor, ca s le
arate drumul i ar fi ajuns primul la int . Pndindu-l cu mare
grij , l-a fi sim it de ndat , l-a fi dobort cu pumnul i am fi
fugit, ducndu-l cu noi.
Fratele meu este, desigur, un lupt tor curajos, dar o
asemenea ndr zneal putea s -l coste scump. Cu Santer n
spinare nu puteai fugi prea repede. Ai fi fost cople it de
num rul mare al kiowa ilor i ai fi fost ucis.
Se putea, fire te. i nici nu eram sigur c Santer va sosi
primul. Dac -i l sa pe kiowa i nainte, iar dnsul se inea n
urm ?! Iat de ce am g sit c lucrul cel mai bun e s venim
ncoace.
Ai procedat foarte just. Fratele meu face totdeauna cum
a face eu nsumi.
Mi-am zis c e preferabil s vin ncoace i s ne sf tuim
cum s-o scoatem la cap t.
Ce propune fratele meu?
Nu se poate propune nimic nainte de a afla ce ntreprind
kiowa ii dup ce constat c am disp rut de acolo.
S afl m, zici? N-am putea s ghicim?
Posibil, ns n-am dobndit siguran a celor v zute i
447

auzite la fa a locului. Se mai ntmpl s te n eli.


n cazul acesta, nu. Kiowa ii nu sunt copii, ci r zboinici
ncerca i.
Din toate posibilit ile, ei tiu s-o aleag pe cea mai bun i
nu exist dect una.
S se ntoarc n satul lor?
Dac nu te mai g sesc n locul tiut, se vor convinge c
inten ia lui Santer e irealizabil
i atunci eful lor va reveni la
prima hot rre.
E sigur c va renun a s ne mai atace.
Dar Santer va ncerca s -l abat de la aceast hot rre.
Binen eles. Numai c n-or s -l mai asculte. Vor pleca.
i noi ce facem? i urm rim, cum, de altfel, se a teapt
ei?
Sau le-o lu m nainte!
Nu-i r u! Atunci, le ie im nainte i-i d m peste cap.
Ar fi cu putin . Dar nu uita c trebuie s -l eliber m pe
Sam Hawkens. Numai c n-o s mergem chiar pe drumul
folosit de kiowa i. Altminteri, n-am r mne neobserva i i totul
ar c dea balt .
tie fratele Winnetou unde-i satul lui Tangua?
tiu.
Cunoa te el bine de tot locul?
Cum mi cunosc propriul meu pueblo. Satul acela se afl
la Salt Fork, pe bra ul nordic al lui Red River.
Prin urmare, la sud-est de aici?
Da.
nseamn c ei ne vor a tepta dinspre nord-vest, n timp
ce noi, vom c uta s ne ivim din direc ia opus , dinspre sudest.
Chiar asta mi-e inten ia. Fratele meu Shatterhand e
totdeauna gnd la gnd cu mine. Se ntmpl exact cum
spunea Inciu-Ciuna, p rintele meu, pe cnd sorbeam mpreun
sngele fr iei: Sufletul tr ie te n snge. Sufletele acestor doi
448

tineri r zboinici s se amestece i s alc tuiasc unul singur.


Gndul lui Old Shatterhand va fi i al lui Winnetou, voin a lui
Winnetou va fi i a lui Old Shatterhand! Cum a vorbit, a a s-a
ntmplat. Ochiul lui a p truns n inimile noastre i ne-a v zut
viitorul. Iar dnsul se va bucura sus, n ve nicele plaiuri ale
vn toarei i va fi fericit v znd c profe ia i se adevere te.
Howgh!
T cu emo ionat i to i c i ne aflam n jurul lui i
respectar m t cerea. Era o expresie mut
i adnc de pietate
filial fa de p rintele plecat dintre cei vii. Abia dup ctva
timp tu i ni el jenat de emo ia ce-l cuprinsese i relu :
Ne vom duce, cum spuneam, n satul lui Tangua, dar nu
pe drumul cel mai drept i scurt pe care vor merge kiowa ii;
vom ocoli inutul, ca s ap rem din partea cealalt . Acolo nu e
nici o paz
i va fi mai u or s ne realiz m planul. Se pune
doar ntrebarea: cnd s pornim de aici. Ce p rere are Old
Shatterhand?
S-ar putea s pornim chiar acum. Drumul e lung. Cu ct
plec m mai devreme, cu att ajungem mai repede. i totu i, na crede s proced m a a.
De ce?
Pentru c nu tim cnd vor pleca de aici kiowa ii.
Poate chiar ast -sear .
B nuiesc i eu. S-ar putea ns s plece i mine. i
apoi, nu mi se pare deloc exclus ca s le vin totu i pofta de
atac. Oricum, trebuie s lu m n considerare c ne-ar putea
descoperi urmele i atunci s-ar lua dup noi; n cazul acesta,
vor ghici planul nostru i-l vor da peste cap.
Fratele meu a judecat iar i ca i mine. Trebuie s
r mnem aici pn pleac ei; abia pe urm vom fi siguri c nu
ne mai pot v t ma. Dar nu e bine s nnopt m chiar aici,
innd seama i de posibilitatea ca ei s tabere asupra noastr .
Atunci, s ne mut m ntr-un loc de unde, n cursul zilei,
s putem ine sub observa ie ie irea din strung .
449

tiu eu un loc. Fra ii mei s - i ia caii i s vin dup


mine!
Apucar m de drlogi caii ce p teau n apropiere i-l
urmar m pe Winnetou afar , n prerie. Dup cteva sute de
pa i, ne apropiar m de un plc m ri or de arbori. Ne oprir m
nd r tul lor. Aici puteam poposi n lini te, f r a ne teme s
fim descoperi i de kiowa i n cazul c ar mai fi nutrit inten ii
agresive pentru noaptea respectiv . Iar o dat cu ivirea zorilor,
avnd trec toarea naintea ochilor, era u or s-o supraveghem.
Noaptea era r coroas , ca i cele precedente; am a teptat s
se culce calul meu i m-am cuib rit lng trupul lui cald.
Animalul r mase lini tit, ca i cum ar fi tiut ce serviciu mi
aduce i astfel dormii pn diminea a somn bun, doar cu o
singur tres rire.
Cnd se lumin de zi, nu ie ir m de dup copaci. Un ceas
ntreg st tur m cu ochii a inti i asupra trec torii. Dar acolo nu
se mi ca nimic.
De aceea g sir m cu cale s cercet m mai bine terenul, s -i
c ut m pe kiowa i. Dac mai erau aici, se cerea pruden ; ar fi
i am fi pierdut o
trebuit s ne apropiem de ei n mare tain
groaz de timp. De aceea i-am propus lui Winnetou:
Ascult -m , kiowa ii au trecut doar prin prerie spre
muntele Nugget; probabil c vor folosi acum, la ntoarcere,
acela i traseu. La ce bun s -i mai c ut m n zadar? Ocolind
mun ii pn n locul unde omul t u i-a z rit ieri, vom vedea
precis dac ei se mai afl acolo. De ce s pierdem vremea, cnd
ne putem dumeri mai repede i mai u or?
Fratele meu a g sit solu ia potrivit . A a vom face.
S rir m pe cai i f cur m un ocol n semicerc spre sud,
cotind apoi spre vest. Era drumul n sens invers, pe care-l
str b tuser apa ii n c utarea lui Santer dup fuga acestuia.
Ajun i n preria situat la sud de Nugget-tsil, prevederile mele
se adeverir : am dat peste dou urme mari i adnci; una de
ieri, care ducea n largul v ii, alta proasp t , de ast zi, care
450

venea dintr-acolo. De i kiowa ii plecaser , era clar. Totu i,


pentru a ne convinge, p trunser m n vale i c l rir m o
bucat de drum pe urmele lor, pn stabilir m cu toat
precizia c locul fusese abandonat de kiowa i.
Ne luar m din nou dup semnele ce veneau dinspre
muntele Nugget, mpreunndu-se cu cele n sens opus. Erau
att de adnci i deslu ite, nct tr dau v dit inten ia
kiowa ilor de a ne atrage pe acest drum. Voiau cu tot
dinadinsul s ne momeasc
i, de aceea, chiar n locurile cele
mai dure, i d duser osteneala s lase urme ct mai vizibile.
Un zmbet u or flutur pe buzele lui Winnetou cnd mi spuse:
tia ar trebui s ne cunoasc mai bine. S fi
Kiowa ii
ters urmele, c tot le-am fi descoperit. Dar a a, ne de teapt ei
n i i b nuiala. Au vrut s-o fac pe de tep ii i a ie it pe dos. Nau nici un pic de minte.
Vorbi cu glas tare, nct i prizonierul kiowa , pe care,
fire te, l luaser m cu noi, putu s -l aud . Adresndu-se
acestuia, Winnetou ad ug :
Tu, pesemne, ai s mori, pentru c te vom ucide dac
Sam Hawkens nu va fi eliberat, sau dac vom afla c a fost
chinuit. Dar dac se ntmpl cumva altminteri i te l s m n
via , atunci spune-le alor t i c lucreaz ca ni te muco i, care
n-au nv at nimic i se fac de rsul lumii, dndu- i aere de
oameni mari. Nu suntem att de pro ti, nct s ne duc de
nas.
Acestea zise, Winnetou crmi i se ab tu de la urmele ce
duceau spre sud-est, ndreptndu-se hot rt spre r s rit. Ne
g seam ntre izvoarele Canadianului sudic i cele ale bra ului
nordic apar innd lui Red River. Inten ia lui Winnetou era s -l
ating pe acesta din urm .
Caii apa ilor care m nso iser n urm rirea lui Santer
erau cam osteni i, motiv pentru care naintam mai ncet. Se
ad uga faptul c , proviziile noastre fiind pe terminate, eram
obliga i s ne ocup m de vnat, ceea ce nsemna ca, pe de o
451

parte, s pierdem timp pre ios, iar pe de alta, n cursul


vn torii, s sl bim vigilen a necesar . Totodat , eram nevoi i
s l s m urme, ceea ce altminteri s-ar fi putut evita.
Din fericire, c tre amurg d dur m de un grup de bizoni,
ntrzia ii unor mari cirezi care- i ncheiaser migra iunea spre
miaz zi. mpu car m dou bivoli e i ne f cur m rost de carne
pe o s pt mn ntreag . Aveam astfel condi ii s naint m f r
z bav spre inta expedi iei noastre.
A doua zi, am atins bra ul nordic al lui Red River i i-am
urmat cursul n jos. Apa nu era adnc , n schimb malurile
bogate n verdea , spre deosebire de iarba prlit pe care
c lcasem pn atunci.
Rul Salt Fork izvor te n apus i se vars dinspre dreapta
n Red River. n unghiul format la mbuc tura celor dou ape
se afla pe atunci satul kiowa ilor condu i de Tangua. Noi ne
g seam pe stnga Fluviului Ro u, adic Red River. Puteam deci
spera s nu fim observa i. Totu i, ajun i aproape de v rsarea
lui Salt Fork, am ocolit cam o jum tate de zi de drum ca s ne
ntoarcem mai n vale, iar i la Red River. Pentru i mai mult
precau ie, am f cut ocolul noaptea, ncheindu-l o dat cu
primele raze ale soarelui. Ne aflam, n sfr it, a a cum
pl nuisem, pe direc ia opus celei de unde ne a teptau
kiowa ii. C utar m un loc de popas dup aceast noapte de
c l rie obositoare. Numai Winnetou i cu mine nu aveam timp
de odihn . Gr bit s porneasc n recunoa tere, tn rul apa
mi ceru s -l nso esc.
Pn aici, drumul nostru urmase cursul apei n coborre.
Recunoa terea trebuia s-o facem dimpotriv , n susul rului i
anume pe malul opus. Se punea deci problema s travers m
rul, ceea ce nu era prea greu, chiar dac apele ar fi fost mai
umflate.
Fire te c n-am traversat rul n apropierea taberei noastre,
deoarece urmele ar fi putut s fie u or depistate i, dac
cineva, dintr-un motiv sau altul, s-ar fi inut de ele, ne-ar fi
452

descoperit ad postul. Am mai cobort deci o vreme n josul


apei, pn am ajuns la v rsarea unui alt afluent al lui Red
River. Prin acest afluent mnar m caii i trecur m dincolo,
c l rind mpotriva curentului. Astfel urmele noastre se
pierdur . Dup o jum tate de or p r sir m malul afluentului
i o luar m c tre prerie, pentru ca, ntorcndu-ne iar i la Red
River, s -l atingem ntr-un loc situat la cteva mile engleze mai
sus de tab ra noastr .
Acest ocol, cu preocuparea de a ne ascunde urmele, fusese
greu i durase mult. Dar osteneala ne fu r spl tit mai curnd
dect am fi crezut. Nici nu ajunsesem bine la ru, ne mai aflam
nc n prerie, cnd z rir m doi c l re i ce mnau vreo
doisprezece catri de povar . Nu veneau chiar n direc ia
noastr , ci pe dreapta. Unul c l rea n fa , cel lalt n urma
catrilor bine nc rca i. Nu le deslu eam chipurile, dar am
dedus, dup ve minte, c sunt albi.
Ei ne observar , la rndul lor i se oprir . Ar fi b tut la ochi
dac treceam i evit m ntlnirea. n schimb, o discu ie cu ei
ne-ar fi putut aduce mult folos, deoarece veneau din satul
kiowa ilor. S ne fac vreun r u? Nu era cu putin . Nici nu lear fi trecut prin gnd s ne cerceteze urmele, care, de altfel, se
g seau tocmai la nord, lng afluentul de care am pomenit. l
ntrebai, deci, pe Winnetou:
Mergem n ntmpinarea lor?
Mergem, r spunse dnsul. Sunt fe e palide, de bun
seam ni te negustori care au f cut schimb de m rfuri cu
kiowa ii. Dar nu trebuie s afle cine suntem.
Bine. Atunci eu sunt func ionar la o agen ie de comer i
merg n satul kiowa ilor. Te-am luat ca nso itor pentru c nu
cunosc limba. E ti indian din neamul Pawnee.
n regul . Fratele meu s discute dnsul cu aceste fe e
palide.
Ne ndreptar m spre ei. Dup cum se ntmpl de obicei n
Vestul S lbatic, i preg tir
pu tile
i ne priveau cu
453

suspiciune.
L sa i pu tile, domnilor! i invitai, apropiindu-m . Navem de gnd s v mu c m.
Nici nu v-ar prii, r spunse unul. tim i noi s mu c m.
Nu de fric am pus mna pe arm , ci pentru c a a e uzul i, n
plus, ne p re i suspec i.
Suspec i? Cum a a?
Cnd doi gentlemeni, unul alb i cel lalt ro u, hoin resc
a a c lare prin prerie, sunt de obicei ni te r uf c tori. Afar de
asta, purta i ve minte indiene. M-a mira s fi i oameni de
treab !
V mul umesc pentru sinceritate. E ntotdeauna util s
tii ce cred al ii despre tine. Dar v pot asigura c gre i i.
Nu-i exclus. Se pare c n-ave i chiar mutr de criminal.
De altfel, mi-e indiferent dac ve i fi spnzurat mai devreme
sau mai trziu. Nu e gtul meu n cauz , ci al dumneavoastr .
Ve i fi dr gu s ne spune i de unde veni i?
Cu pl cere. N-avem nimic de ascuns. Venim dinspre
Woshita.
A a? i ncotro, m rog?
Avem ni ic treab la kiowa i.
La care?
La tribul lui Tangua.
Nu-i departe de-aici.
tiu. A ezarea se afl ntre Red River i Salt Fork.
Exact! Dar v dau un sfat: lua i-o degrab nd r t, nu
cumva s v simt kiowa ii.
De ce?
Fiindc e un obicei ct se poate de ingrat s te la i ucis
de pieile-ro ii.
Pshaw! N-am obiceiul acesta, nici n-o s -l am vreodat .
Nimeni nu- i cunoa te viitorul. Oricum, sfatul meu e
sincer i bine ntemeiat. Venim i noi de la Tangua. Dnsul are
l udabila poft de a nimici pe orice alb ce i-ar ie i n cale, chiar
454

i pe indienii care nu fac parte din neamul Kiowa.


Atunci e un gentleman foarte bine inten ionat! V-a spuso chiar el?
De repetate ori.
E glume al naibii!
Oho! E mai mult dect serios!
Z u? n cazul acesta, cum se face c am pl cerea de a v
ntlni vii nev t ma i? Zice i doar c Tangua vrea s -i ucid
i
pe albi i pe ro ii. Eu v luasem drept albi. Dar te pomene ti c
sunte i negri?
Da i-le ncolo de glume proaste! Nou Tangua nu ne face
nimic; cu noi e alt poveste. Suntem cuno tin e vechi i am
poposit nu o dat n satul lor. Afla i c noi suntem traders,
negustori, dup cum probabil a i ghicit. i anume, negustori
cinsti i, nu tic lo i din ia care-i n al pe indieni cu marf
proast i apoi dispar n vecii-vecilor. De aceea suntem oriunde
bine veni i. Indienii au nevoie de marfa noastr
i nu sunt
pro ti s ucid un om pe care se pot bizui i de la care trag
foloase. Pe voi, ns , v lichideaz cu siguran .
Sper, totu i, s r mn n via . Sunt i eu un om cinstit
i i caut spre folosul lor.
Va s zic , a a stau lucrurile. Ia spune i-mi atunci: cine
sunte i i ce c uta i la kiowa i?
Vin din partea unei agen ii.
Agen ie? P i asta e i mai grav! Nu mi-o lua i n nume de
r u, dar v-o spun pe leau: kiowa ii sunt porni i tocmai
mpotriva agen ilor, fiindc ... vede i...
ov ia s - i termine fraza. De aceea, o continuai eu:
... fiindc i-au n elat de attea ori. Asta v st tea pe
limb . Recunosc c e adev rat.
M bucur nespus s aud chiar din gura dumneavoastr
cum c agen ii comerciali sunt ni te punga i! rse el. Chiar de
curnd, la ultimele livr ri de m rfuri, kiowa ii au fost tra i pe
sfoar . Dac v face pl cere s pieri i n torturi, m rog, duce i455

v la ei, ve i fi excelent servi i.


A putea s renun la pl cere, sir. Totu i, va asigur c
voi fi nu numai bine primit de kiowa i, ci mai mult, se vor
bucura nespus, aflnd cu ce treburi am venit. Pentru c tocmai
despre trasul pe sfoar e vorba. Am ob inut s se repare
gre eala care s-a f cut cu ei. Vor fi desp gubi i cu alte m rfuri
bune i am s le indic adresa de unde le pot lua n primire.
Vai, vai, sunte i o pas re rar , pe onoarea mea! exclam
negustorul surprins. n cazul acesta, fire te c n-or s v fac
vreun r u. Dar de ce v-a i nso it cu un indian?
Nu cunosc dialectul kiowa ilor; dnsul mi-e t lmaci. E
un pawnee i-l cunoa te pe Tangua.
Well! Atunci totul e n ordine i sfatul e de prisos. Dar v
rog s m crede i, n-am vorbit n vnt. Tangua e turbat
mpotriva a tot ce nu-i kiowa .
De ce?
A p it-o grozav de r u n ultima vreme. Apa ii au n v lit
i i-au furat cteva sute de cai. Binen eles c i-a urm rit, dar
cum erau de trei sau patru ori mai numero i, a fost b tut. i
poate c , n ciuda superiorit ii lor, nc nu l-ar fi nfrnt, dac
printre apa i nu s-ar fi asociat o adun tur de westmeni albi,
care le-au dat ajutor. Unul din ei a tras n Tangua i l-a ologit.
Pe individul acela l cheam Old Shatterhand. Cic doboar
dintr-un pumn pe cel mai tare om. Dar, pn la urm , n-o s -i
mearg !
Nu? Au cumva kiowa ii de gnd s se r zbune?
Fire te! Doar i-a zdrobit genunchii lui Tangua. Groaznic
soart pentru o c petenie de r zboinici! Turbeaz , pur i
simplu, de mnie i n-o s aib tihn pn nu-i va prinde pe
Old Shatterhand i pe Winnetou.
Winnetou? Cine mai e i sta?
Un tn r ef al apa ilor, care popose te cu o mic trup
de r zboinici ca la vreo dou zile c lare de aici. Albii aceia sunt
cu dnsul. Un num r de kiowa i au primit ns rcinarea s se
456

deplaseze ntr-acolo, s -i ademeneasc pe bandi i i s -i aduc


pn n satul lui Tangua.
Hm! i vor fi fiind albii i apa ii aceia att de prost naci,
nct s cad n curs ?
Posibil. Tangua e chiar sigur de asta. A i luat m suri ca
regiunea prin care vor trece s fie controlat de oamenii lui.
Apa ii, ca i albii respectivi, sunt f r ndoial pierdu i. De fapt,
lucrul nu m prive te, dar fiind vorba i de albi, am preferat s-o
terg. A mai fi r mas bucuros cteva zile la Tangua, ns n-am
poft s asist la schingiuirea i la moartea lor.
N-a i fi putut s le veni i cumva n ajutor?
Nicidecum, chiar dac-am fi voit. i, la urma urmei, de ce
s m leg la cap dac nu m doare? Sunt, ca s zic a a,
partenerul de afaceri al kiowa ilor i nu-mi convine s -mi stric
socotelile, intervenind pentru ni te du mani ai lor. Am f cut, de
altfel, o timid ncercare, dar am renun at curnd, c ci Tangua
ncepuse s latre ca un dul u.
Se n elege. De fapt, nici nu sosise nc timpul s
interveni i n favoarea prizonierilor, pentru simplul motiv c nu
erau nc prin i. Trebuia s mai a tepta i.
P i, unul a i fost prins, un alb de-al lui Old
Shatterhand. Curios tip! Rde toat vremea i se poart ca i
cum n-ar avea habar de moartea ce-l pnde te n orice clip .
L-a i v zut?
L-am v zut cnd l-au adus. Era legat cobz i a z cut la
p mnt o or ntreag pn l-au transportat pe insul .
Insul ? O fi servind de temni ?
Da. E situat lng Salt Fork, aproape de mal i la c iva
pa i de sat. E bine p zit .
A i vorbit cu prizonierul?
Cteva cuvinte. L-am ntrebat ce-am putea face pentru
el. Mi-a zmbit cu duio ie i mi-a r spuns c ar avea poft de
lapte b tut; n-a putea oare s m reped pn la Cincinnati i
s -i aduc un borcan plin? Tr snit r u, domnule! I-am amintit
457

c situa ia lui nu e deloc amuzant . Atunci mi-a r spuns


chicotind, s nu-i port de grij , c are el oameni care s -l ajute.
Am st ruit, totu i, n favoarea lui, dar Tangua m-a repezit cum
nu se poate mai grosolan. De altfel, prizonierul nu-i chiar att
de r u tratat, fiindc i Old Shatterhand de ine, la rndul s u,
un ostatic kiowa . Numai Santer umbl s -i am rasc dinadins
pu inele zile care i-au mai r mas.
Santer? P i sta-i nume de alb! Au mai fost i al i albi
acolo afar de voi?
Doar unul, adic acest Santer. Un tip dezgust tor. A
picat asear cu kiowa ii care l-au ademenit pe Winnetou s -i
urmeze. Cum a venit, s-a i dat la prizonier. O s -l cunoa te i
cnd ve i ajunge n sat.
ti i cumva ce caut Santer la Tangua?
Nu. I-am dat bun ziua i nu l-am mai luat n seam ; de
altfel, prezen a mea p rea s nu-i fac pl cere. Puteam s m
informez la kiowa i, dar nu m interesa. Nu m bag unde numi fierbe oala. E un principiu de la care nu m abat.
i Santer acesta e oaspetele efului, sau locuie te ntr-un
cort separat?
I s-a dat un cort, nu chiar n apropierea efului, cum se
procedeaz de obicei cu musafirii bine v zu i, ci unul cam vechi
de piele crpit
i tocmai la cap tul satului. S-ar zice c nu
prea e n gra iile lui Tangua.
ti i, poate i numele prizonierului?
Sam Hawkens, un westman, s zic a a, celebru, de i tare
caraghios, mi pare r u c e sortit mor ii, dar ce s -i fac?! Poate
s ave i mai mult trecere pe lng Tangua i s pune i o vorb
bun .
Am s ncerc. N-a i putea s -mi descrie i mai exact
pozi ia cortului n care locuie te Santer?
La ce bun? O s -l vede i chiar la intrarea n sat. E al
patrulea sau al cincilea n susul rului. n ce prive te omul, nu
cred s v plac ; seam n cu un corb care se hr ne te cu
458

hoituri. P zi i-v de el! Cu toat slujba ce-o ave i, sunte i nc


foarte tn r i n-o s -mi lua i sfatul n nume de r u. Acum
trebuie s plec. R mne i s n tos. Sper s v p zi i bine pielea.
S -l mai fi re inut ca s aflu i alte am nunte? n cazul
acesta, trebuia s -i spun deschis cine i ce suntem i ar fi fost
cam riscant. Winnetou era de aceea i p rere. ndemnndu- i
calul, mi opti:
Ajunge! Fratele meu s nu mai ntrebe nimic. Altminteri
le-am p rea suspec i acestor oameni care, la urma urmei, sunt
prieteni cu kiowa ii.
ntr-adev r, am aflat destul. tim aproape precis unde se
afl Hawkens i unde locuie te Santer. i vom g si pe amndoi.
Pn unde ne continu m drumul?
Pn vom disp rea din ochii negustorilor. Apoi ne
ntoarcem n tab r . Norocul nostru c i-am ntlnit. Ca s
afl m singuri toate astea, ar fi trebuit s ne expunem la mari
primejdii. Acum tim cum stau lucrurile i desear ne furi m
n satul kiowa ilor.
Cei doi negustori se topeau treptat n zare. Erau nevoi i s
c l reasc ncet, din cauza catrilor cu samarele pline. Am
auzit mai trziu ct de fatal le-a fost aceast ngrijorare. Am
aflat de asemenea c schimbaser cu kiowa ii diferite bl nuri.
De fapt, numai omul cu care discutasem era negustor, cel lalt
era ajutorul lui. Acum, c nu ne mai vedeau, f cur m calentoars spre tab r , dndu-ne iar i osteneala s ascundem
urmele.
Dick Stone i Will Parker se ar tar foarte mul umi i de
rezultatul cercet rilor noastre. i bucura mai ales faptul c Sam
se simte relativ bine i c nu i-a pierdut bun dispozi ie. Ne
poftir s -i lu m desear cu noi. Dar Winnetou se opuse.
Fi i buni i r mne i deocamdat aici, fiindc va fi greu
s -l eliber m pe Sam Hawkens chiar din primul moment.
Probabil c lucrul se va face abia mine i atunci ve i fi i voi
de fa .
459

Ad postul nostru era destul de bun; dar ne g seam n


inima unui inut vr jma i se putea lesne ntmpla ca vreun
om al kiowa ilor s dea peste noi. De aceea Winnetou propuse:
tiu o insul pu in mai jos, n mijlocul rului, acoperit
cu tufe i copaci, tocmai bun de ascunzi . De obicei, nimeni
nu calc pe acolo. Fra ii mei s m urmeze.
Pornir m c lare n josul apoi, pn descoperir m insula.
Apa era aici mai adnc
i mai repede, ns am trecut-o cu
bine, c lare. Avusese dreptate Winnetou: insula era mare, iar
vegeta ia bogat oferea destul acoperire pentru oameni i cai.
mi a ternui culcu ul, avnd grij s adorm ct mai repede,
c ci prevedeam c n cursul nop ii nu vom dispune de prea
mult r gaz pentru somn. Nu pentru c n-am fi avut vreme
destul sau loc potrivit ca s ne l s m odihnei, ci iat de ce:
Dup cum aflasem, Sam Hawkens era de inut pe o mic
insul i urma s m strecor pn acolo. nsemna, deci, s trec
prin ap . Pl nuiam, Winnetou i cu mine, ca dintru nceput s
not m c tre malul rului, unde am fi ajuns, fire te, uzi pn la
oase. Or, calendarul ar ta mijlocul lui decembrie, apa era rece.
Cine-ar fi putut s mai doarm apoi n asemenea condi ii?
Cnd se ntunec , fur m trezi i. Winnetou dormise i el.
Era momentul s pornim. Am lep dat ve mintele de prisos i
tot ce aveam prin buzunare. N-am luat cu noi alte arme dect
cu itele. Am s rit apoi n ap i am notat pn la malul drept
al rului. De acolo se putea p trunde neobservat la Salt Fork.
Dup o or de mers n susul malului, am ajuns la ntlnirea
dintre Salt Fork i bra ul lui Red River. Mai f cur m doar
cteva sute de pa i de-a lungul afluentului spre stnga i
z rir m focurile satului a ezat pe malul opus. Trebuia, deci, s
trecem dincolo.
N-am trecut ns imediat. Am mai urcat ncet, ncet, chiar
pn n dreptul satului. Cnd spun sat, cuvntul nu trebuie
luat n sensul lui european, adic o a ezare cu case zidite,
nconjurate de gr dini i arini. Nu z re ti aici nici urm de
460

gr din sau de ogor. Iar locuin ele sunt, de fapt, ni te corturi


iarna din piele groas , vara din pnz de in.
Mai lng fiecare cort ardea focul, n jurul c ruia oamenii,
ghemui i, i nc lzeau m dularele i i preparau masa de
sear . Cel mai ar tos era un cort situat n centrul satului,
mpodobit la intrare cu l nci, de care atrnau pene de vultur i
a a-zisele medicamente n forme din cele mai ciudate. La
focul din fa a cortului edea Tangua, c petenia, avnd al turi
un tn r de vreo optsprezece ani i doi b ie i cam de
doisprezece i respectiv, paisprezece ani.
Sunt feciorii lui, m l muri Winnetou. Cel mare e
favoritul i va ajunge un r zboinic viteaz. E att de iute de
picior, nct l-au supranumit Pida, ceea ce nseamn cerb.
Ici i colo, cte o femeie alerga dup treburi; la indieni,
femeile i fetele nu sunt admise la mas cu b rba ii i feciorii.
Ele m nnc mai trziu ceea ce r mne, n schimb, ndeplinesc
muncile cele mai grele.
C utai din ochi insula. Cerul atrna greu, acoperit de nori
negri Nici o stea, nic ieri. Totu i, lumina focurilor ne ng duia
s deslu im trei insuli e la mic dep rtare una de alta.
Pe care din ele s-o fi aflnd Sam? ntrebai.
Fratele meu n-are dect s - i aminteasc ce i-a spus
negustorul acela, r spunse Winnetou.
C e vorba de o insul situat chiar lng mal? Prima i
ultima sunt mai n largul apei; nseamn c va fi cea din mijloc.
Probabil. Iar ncoace, pe dreapta, e cap tul de jos al
satului; acolo, n al patrulea sau al cincilea cort locuie te
Santer. i acum ne desp r im, nu mai mergem mpreun . Eu
trebuie s m r fuiesc cu uciga ul tat lui i al surorii mele. n
schimb, tu ocup -te de Sam; e mai curnd tovar ul t u dect
al meu.
i unde ne ntlnim pe urm ?
Chiar aici, unde ne g sim acum.
Asta, dac nu se ntmpl nimic neprev zut. Dar dac ,
461

din ntmplare, vreunul din noi ar fi descoperit, s-ar strni o


zarva nemaipomenit ; e nevoie, deci, s stabilim un alt loc de
ntlnire, mai departe de sat.
Sarcinile noastre nu sunt u oare. A ta e nc i mai grea
dect a mea, c ci va trebui s no i spre insul i str jile te pot
z ri mai lesne. Dac te prind cumva, i sar eu n ajutor; iar
dac scapi, te ntorci la insula noastr , dar pe drum ocolit, s
nu se tie direc ia n care ai disp rut.
Dar mine diminea o s se vad urmele l sate de mine.
N-o s se vad nimic. Vine ploaia i le terge.
Bine! i dac nu izbute ti tu, atunci sar eu i te scap.
Asta nu se ntmpl , afar de cazul c m pa te
ghinionul. Ia uit -te dincolo! n cortul al cincilea nu arde nici
un foc. Pe semne c Santer e n untru, altminteri l-am vedea
pe afar . Doarme, probabil. A adar, nu e deloc greu s -l
iscodesc.
Aceste zise, Winnetou plec ...
inta mea se afla n b taia luminii; asta era r u. Nu aveam
voie s m ar t la suprafa a apei; ca s ating insula respectiv ,
ar fi trebuit s not pe dedesubt, ceea ce ar fi fost extrem de
greu, din cauza distan ei. A fi ncercat, nu-i vorb , dar ce m
f ceam dac , ie ind la suprafa , d deam de o santinel ? N-ar
fi mai bine s-o iau nti pn la insuli a de al turi, prima din
irul celor trei, unde, probabil, nu se afl nimeni? De acolo n-ar
mai fi dect vreo dou zeci de metri pn n cealalt , din mijloc,
adic inta mea. Ajuns la prima insuli , pot cerceta cu ochii ce
se ntmpl dincolo, pe a doua.
Urcai, deci, o bucat n susul apei, cu aten ia mereu
ncordat asupra insuli ei de la margine. ntr-adev r, nu se
observa nici cea mai mic mi care. Era, deci, de presupus c
nu locuia nimeni acolo. M scufundai ncet n ap i trecui not
de partea cealalt .
Am ajuns cu bine i am scos capul pe jum tate, pn la
gur , ca s r suflu. M g seam la hotarul de sus al primei
462

insule. Aici observai c exist o cale i mai bun de a ajunge la


int .
La malul opus al rului cam tot la dou zeci de metri
dep rtare acosta un ir de b rci. Acestea mi ofereau un
excelent camuflaj. M scufundai iar i n ap i notai pn la
prima barc , de acolo la a doua, la a treia i tot astfel pn m
pomenii chiar lng insula din mijloc. Acuma o vedeam ca n
palm .
Era mai aproape de mal dect celelalte dou . Cre teau pe
ea tufi uri joase, dominate de doi arbori. Nici prizonierul, nici
paznicii nu erau de v zut. Deodat , ns , cnd s m dau iar i
la fund, ca s trec de partea cealalt , aud sus, pe mal,
deasupra mea, un zgomot u or. Trag cu ochiul i v d un indian
care coboar panta. Pida, cerbul, feciorul cel mai mare al
c peteniei. Din fericire, o ia pe al turi, spre o barc , f r s m
simt . Sare pe ea, o dezleag i vsle te spre insula din mijloc.
Prin urmare, pas de te mai duce acolo! Trebuia s a tept.
Peste pu in, r sun voci omene ti i una din ele, recunosc,
e vocea lui Sam. Doar n-am s scap prilejul s ascult ce se
vorbe te! O iau, deci, not, pe sub ap , pn la barca
urm toare. Sunt att de multe b rci, nct ai zice c fiecare
locuitor i are barca lui. Cnd s ies din nou la suprafa ,
ascuns n spatele b rcii, l aud pe fiul lui Tangua:
Tat l meu vrea s-o tie.
S - i pun poft -n cui! Nu tr dez nimic! r spunde Sam.
Atunci vei ndura chinuri nzecit de grele!
Nu m face s rd! Sam Hawkens s ndure chinuri, hihi-hi-hi! Tat l t u a mai rvnit cndva s m supun la torturi,
acolo, la Rio Pecos, cnd eram printre apa i. i care a fost
rezultatul? Mi-l spui i mie?
L-a betegit cinele de Old Shatterhand!
Well! Cam a a va fi i acum. Nici nu-mi pas de voi!
Dac vorbe ti serios, nseamn c i-ai pierdut min ile.
E ti n minile noastre i, de sc pat, nu mai scapi. Nu uita c
463

e ti legat cobz , nu po i mi ca nici un m dular!


Ei, da, sunt legat cobz ! Pentru asta i mul umesc
bunului meu Santer i m simt foarte bine.
Te doare, o tiu, dar nu vrei s recuno ti. Afar c e ti
prins n curele, mai e ti i legat de copac, iar patru str ji te
p zesc zi i noapte.
Cum gnde ti s mai scapi?
M
prive te, fl c ule! Deocamdat , mi place aici.
A teapt pn mi vine poft s m car i atunci ine-te, nene!
Te eliber m dac ne spui ncotro are de gnd s mearg .
Uite c nu spun nimic! Cunosc eu lucrurile. Tare dr gu
din partea lui Santer c mi-a povestit bra oave, doar-doar va
b ga frica-n mine. ns nu i-a mers. V-a i dus Ia Nugget-tsil ca
s -i prinde i pe Old Shatterhand i pe Winnetou. M pufne te
rsul, z u a a! Adic s -l prinde i pe Old Shatterhand, elevul
meu, hi-hi-hi-hi!
Dar pe tine, care-i e ti dasc l, totu i te-am prins.
M rog, m-am l sat prins, a a, ca s mai treac vremea.
Doream s petrec cteva zile n mijlocul vostru; doar ti i ct v
iubesc, dac nu m -n el. Va s zic , v-a i dus degeaba pn
acolo, creznd c Winnetou cu apa ii lui i cu Old Shatterhand
or s se ia dup voi. O prostie ca asta n-am mai auzit de cnd
sunt! Acum vede i i voi c v-a i gre it socotelile. Uite c n-au
c zut n curs i nici nu ave i habar unde se g sesc. B nui i co tiu eu. Ei bine, i spun cinstit: tiu!
Atunci, vorbe te!
Pshaw! Ai s-o afli foarte curnd f r s vorbesc eu, c ci...
Fu ntrerupt de ni te strig te puternice. Din p cate, nu le
n elegeam tlcul, dar sunau ca o alarm dat pentru prinderea
unui fugar: Pune i mna pe el, pune i mna pe el!, dup care
auzii i numele lui Winnetou.
Vezi unde sunt? Auzi? izbucni Hawkens, n culmea
bucuriei. Unde sunt Winnetou i Old Shatterhand? Au sosit!
Au i sosit!
464

Larma se r spndi n tot satul i kiowa ii alergau care


ncotro. l z riser , deci, pe Winnetou, dar nc nu-l prinseser .
Incidentul acesta mi z d rnicea tot planul. l v zui pe fiul lui
Tangua n l ndu-se pe insul
i scrutnd malul. Apoi s ri n
barc i ordon celor patru paznici:
Preg ti i pu tile! Cum se apropie cineva s -l elibereze,
trage i n albul sta i-l ucide i!
Vslii c tre mal. Dac-ar fi fost ct de ct posibil, l-a fi
salvat pe Sam chiar atunci. Dar nu se mai putea. De-a fi riscat
s tab r pe cei patru kiowa i narmat numai cu cu itul, n-a fi
f cut dect s -i scurtez lui Sam zilele. Cu siguran c paznicii
ar fi executat porunca lui Pida i l-ar fi ucis.
Deodat , cu mult nainte ca Pida s fi ajuns la mal, mi
trecu prin cap o idee n stru nic . El era fiul favorit al lui
Tangua. Dac -l luam ostatic, puteam s for ez schimbul contra
lui Sam. Era o idee aproape nebuneasc , dar nu-mi p sa.
Trebuia cu orice pre s -l prind pe tn rul kiowa , f r s m
simt nimeni.
Dintr-o privire, mi d dui seama c situa ia e favorabil .
Winnetou fugise c tre Red River, deci spre stnga, pe cnd
tab ra noastr se afla la dreapta, devale, pe insula tiut .
Procedase foarte inteligent, n felul acesta i inducea n eroare
pe urm ritori. Din direc ia aceea r bufneau strig tele
kiowa ilor angaja i n urm rirea fugarului i ntr-acolo i
a intiser privirea cei patru paznici ai lui Sam. St teau cu
spatele la mine i nimeni nu mai era pe-aproape.
i