Sunteți pe pagina 1din 45

OBIECTIV: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1E

BENEFICIAR: SC MCT MANU SRL

MEMORIU DE ARHITECTURA

DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea Obiectivului
Beneficiar
Amplasament
Regimul de Inaltime Propus
Suprafata Terenului
Suprafata Construita Autorizata
Suprafata Construita Propusa
Suprafata Desfasurata Autorizata
Suprafata Desfasurata Propusa
Procent de Ocupare Autorizat
Procent de Ocupare Propus
Coeficient de Utilizare Autorizat
Coeficient de Utilizare Propus

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN


30.08.2013, PRIN REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE
SI REFACEREA FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E
SC MCT MANU SRL
JUD. CONSTANTA, ORASUL MURFATLAR, COD POSTAL
905100, ALEEA LILIACULUI NR. 7D
P+1E
75.00 mp
52.00 mp
52.00 mp
120.20 mp
126.40 mp
69.33%
69.33%
1.60
1.68

CAP. 1 AMPLASAMENT
Terenul pe care se afla constructia propusa spre autorizare este situata in jud. Constanta, orasul
Murfatlar, cod postal 905100, aleea Liliacului nr. 7D, intr-o zona cu functiune predominant de locuinte. Terenul
are o forma dreptunghiulara cu lungimea de 12.00m si latimea de 6.25m. Deschiderea frontului la Aleea
Liliacului este de 6.25m si la strada Mihai Eminescu de 12.00m.
Vecinatatile terenului sunt urmatoarele :
spre Nord
spre Est
spre Sud
spre Vest

ALEE ACCES
TEREN ORAS MURFATLAR

ALEEA LILIACULUI
TEREN ORAS MURFATLAR LOT. NR. 3

CAP. 2 DESCRIEREA OBIECTIVULUI


Imobilul aflat in timp de executie are un regim de inaltime P+1E cu functiunea de spatiu comercial. Cota
0,00 m a cladirii ce reprezinta cota parterului. este cu 0,60 m. deasupra cotei terenului amenajat.
Constructia autorizata, are destinatia de spatiu comercial si se incadreaza in Categoria de importanta
III ( de importanta normala ).
Structura de rezistenta a constructiei :
infrastructura fundatii continue din beton armat
suprastructura Cadre din beton armat cu stalpii de forma dreptunghiulara cu dimensiunea de
40x35cm, iar grinzile cu dimensiunea de 25x50cm. Zidaria exterioara va fi realizata din BCA cu
grosimea de 25cm, iar zidaria interioara din BCA cu latimea de 15, 20 cm. La exterior se va
prevede un polistiren expandat de 5cm.
Acoperisul este de tip sarpanta de lemn cu 2(doua) ape acoperit cu tabla tip lindab.
Din punct de vedere functional, imobilul este organizat astfel:

2.1.1 Functiuni autorizate


PARTER
Suprafata construita (Sc)
Suprafata utila (Su)
Cam. Nr.
Functiunea
P01
SPATIU COMERCIAL
P02
GRUP SANITAR
P03
SPATIU DEPOZITARE
ETAJ
Suprafata construita (Sc)
Suprafata utila (Su)
Cam. Nr.
Functiunea
E01
SPATIU COMERCIAL
E02
SPALATOR
E03
GRUP SANITAR

52.00
42.19

Mp.
Mp.

33.32
2.78
6.09

Mp.
Mp.
Mp.

68.20
57.03

Mp.
Mp.

52.01
2.31
2.71

Mp.
Mp.
Mp.

Suprafata utila

Suprafata utila

2.1.2 Finisaje Interioare


Pardoseli
Pereti
Tavane
Tamplarie

Placaje cu gresie sau piatra naturala, la grupuri sanitare, sp. com., gol, bucatarie gresie,
parchet la dormitoare
Vopsitorii lavabile, faianta in grupuri sanitare si bucatarie
Tavane din gips carton
Usi din lemn sau din sticla pe toc si ferestre cu tampalrie din aluminiu si geam termopan.

2.1.3 Finisaje Exterioare


Pereti
Tamplarie
Invelitoare

Tip tencuieli structurate decorative in camp


Usi si ferestre din aluminiu cu rupere de punte termica sau PVC si geam termopan
Tabla LINDAB.

2.2 Rezistenta
Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul
P100-1 / 2006,Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale, constructia face parte din clasa de importanta III, si ii corespunde un ag=0.16g
si un Tc=0.7s.

2.3 Utilitati
Strada pe care se afla amplasamentul este echipata cu retele tehnico-edilitare.
Solutiile de racordare se vor intocmi la cererea beneficiarului, de catre firme agrementate de detinatorii
de retele si vor respecta conditiile impuse de acestia.

CAP. 3 SITUATIA PROPUSA:


La imobilul aflat in timpul executiei, beneficiarul doreste sa renunte la realizarea scarii exterioare, prin
care se realiza accesul la etaj, si urmareste realizarea unei scari interioare. Prin realizarea scarii la interior se
va recompartimenta parterul obtinandu-se un un spatiu P01 -spatiu comercial si un P02- Grup sanitar.
Accesul la grupul sanitar se va putea realiza atat din interiorul spatiului cat si din exterio. La etaj peretele
exterior din spre Nord se va translata spre exterior cu 1.00m, marindu-se astfel suprafata utlia a etajului si se
va obtine un singur spatiu destinat comertului cu o suprafata de 64.00mp.
Din punct de vedere structural modificarile propuse vor modifica placa de beton de peste parter, placa
care in momentul de fata nu a fost realizata conform proiectului autorizat, drept consecinta se va putea realiza
direct conform planului de placa nou propus. Structura de rezistenta se va realiza in baza unui proiect tehnic
de executie, realizat de un inginer proiectant.

CAP. 4 ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII


In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si
postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr.10/1985 privind calitatea
in constructii.
Sistemul calitatii se compune din:

Reglementarile tehnice in constructii;

Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;

Agremente tehnice pentru noi produse si procedee;

Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor;

Conducerea si asigurarea calitatii in constructii;

Autorizarea si acreditatrea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii;

Activitatea metrologica in constructii;

Receptia constructiilor;

Comportarea in exploatare;

Postutilizarea constructiilor;

Controlul de stat al calitatii in constructii.

Solutii de Proiectare. Reglementari Tehnice in Constructii


Cerinta A - Rezistenta si Stabilitate
Cerintele de calitate din prezentul capitol sunt in conformitate cu prevederile din Legea privind calitatea
in constructii nr. 10/1995, fiind parte integranta a sistemului de calitate in constructii.
Structura de rezistenta a fost conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate, rezistenta si
stabilitate. Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul executiei si exploatarii nu vor avea
ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente :

prabusirea totala sau partiala a constructiei

deformatii de marimi inadmisibile

avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale elementelor
portante

avarii disproportionate fata de cauza lor initiala.

Satisfacerea cerintei rezistenta si stabilitate nu are in vedere cazurile in care intervin

solicitari cu probabilitate deosebit de mica de producere si care nu au fost avute in vedere la


proiectare.
NOTA :

Nu se vor incepe nici un fel de lucrari inainte de obtinerea autorizatiei de construire.


Inainte de inceperea lucrarilor se va anunta I.S.C. - jud. Constanta .

Prin proiectare s-au luat masurile necesare pentru a conduce la reducerea consumului de energie,
asigurandu-se termoizolarea peretilor si a teraselor constructiei, asigurandu-se coeficientul global de izolare
termica conform normativului C 107/1-97.
Se respecta prevederile :

C 107/1-97 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

NP 200-89 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de


inchidere a cladirilor

La elaborarea proiectului au fost respectate prevederile standardelor STAS 6472/3-89 si STAS


6472/6-89, asigurandu-se coeficientul global de izolare termica necesar si economisind energia.
Elementele de inchidere a spatiilor ce delimiteaza exteriorul sunt prevazute cu respectarea prescriptiilor
de confort termic.

CAP. 5 VERIFICARI ALE PROIECTULUI


In conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995, privind calitatea in constructii si cu Indrumatorul
(aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 77/N/28.10.1996) privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HGR nr.
925/95, anexa 1 (cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de categoria de
importanta a constructiilor), BENEFICIARUL va supune spre verificare obligatorie documentatia la exigenta
A stabilitate si rezistenta.
3

CAP. 6 SURSE DE POLUARE


5.1. Protectia apelor
Nu este cazul.
5.2. Protectia aerului
Calitatea aerului nu va avea de suferit.
5.3. Protectia zgomotului si vibratiilor
Nu este cazul
5.4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul
5.5. Protectia solului si a subsolului
Prin adoptarea unei solutii arhitecturale canalizate pe eficienta folosirii spatiilor propuse prin tema, s-a
realizat o amprenta volumetrica a cladrii in sol cat mai compacta. Solul nu va avea de suferit intrucat
contructia nu presupune activitati daunatoare mediului
5.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul
5.7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public
Nu este cazul
5.8. Gospodarirea desurilor generate pe amplasament
Deseurile vor fii evacuate de catre compania locala autorizata, in baza contractului existent intre
beneficiar si companie.
5.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Nu este cazul

INTOCMIT
ARH. LIVIU BANU

PROIECTANT GENERAL
SC HIGH CONSTRUCT PROJECT

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN INCADRARE IN ZONA -sc. 1:2000

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A01

8.50

Fatada laterala a blocului pe care sunt prevazute


doar geamurile de aerisire ale grupurilor sanitare

NORD: ALEE ACCES


6.25

9
X

7D

EST: TEREN ORAS MURFATLAR

12.00

1.00

12.00
10.00

5.25

1.00

PRELUNGIRE ALEEA DRAGUSANU

VEST: TEREN ORAS MURFATLAR -LOT. NR. 3

1.00

10

6.25

11.81

SUD: ALEEA LILIACULUI

Fatada laterala a blocului pe care sunt prevazute


doar geamurile de aerisire ale grupurilor sanitare

INVENTARCOORDONATE STEREO70 PENTRUCONSTRUCTIAPROPUSA

PUNCTUL
M
N
X
Y

EST(X)
773502.104
773502.104
773507.354
773507.354

NORD(Y)
303180.793
303170.793
303180.793
303170.793

INVENTARCOORDONATE STEREO70 TERENCE SE VACONSTRUI

PUNCTUL
7
8
9
10

EST(X)
773502.104
773502.104
773508.354
773508.354

NORD(Y)
303181.793
303169.793
303181.793
303169.793

LEGENDA:
-LIMITAZONASTUDIATA
-LIMITALOTURI VECINE
-LIMITATERENSTUDIAT
-LIMITACONSTRUCTIEEXISTENTA

-CONSTRUCTIEPROPUSAASE
MODIFICA
-ACCESCONSTRUCTIEPROPUSA

COEFICIENTI URBANISTICI:
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAEXISTENTA
SUPRAFATADESFASURATAEXISTENTA
P.O.T. EXISTENT
69.33%
SUPRAFATACONSTRUITAPROPUSA
SUPRAFATADESFASURATAPROPUSA
P.O.T. PROPUS
69.33%

C.U.T. EXISTENT
C.U.T. PROPUS

75.00mp
75.00mp
52.00mp
120.20mp
1.60
52.00mp
126.40mp
1.68

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN DE SITUATIE -sc. 1:200

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A02

PLAN PARTER AUTORIZAT -sc:1:50

35

5.25

90
2.10

5
3.95

1.00

-0.45

22 TR. 17.85x18

5
25

S1C

S2C
92

40

175

3 TR.- 27.5X15

20

10
hp = 2.50m

1.30
2.00

2.95

P03 -SPATIU DEPOZITARE


S = 6.09mp

P02 -GRUP SANITAR


S = 2.78mp

20

3.175

3.65

5
25
50
50

10
25

90
2.10

2.85

2.605

90
2.10

40

4.65

S1B

S2B

hp = 2.50m

5.525
50

P01 -SPATIU COMERCIAL


S = 33.32mp

5.525

6.00

7.20

10.00

11.88

45

S2A

25

40

S1A

88

175

+-0.00

3 TR. 27.5X15

-0.45

35
125

1.085
2.90

14

2.00
2.10

14

1.085
2.90

40
175

4.90
5.20

INVENTARSUPRAFETE LEGENDA:
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAPARTER
SUPRAFATAUTILAPARTER
P01 -SPATIUCOMERCIAL
P02 -GRUPSANITAR
P03 -CAMERACENTRALA

75.00mp
75.00mp
52.00mp
42.19mp
33.32mp
2.78mp
6.09mp

-STALPI DE B.A. DE 35 X40 cm


-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARI
-ACCES PARTERPROPUS
-ACCES ETAJ PROPUS
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN PARTER AUTORIZAT -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A03

PLAN MODIFICARI PROPUSE LA PARTER sc:1:50

35

5.25

90
2.10

5
3.95

EXTINDERE

22 TR. 17.85x18

25

S1C

S2C
92

40

175

3 TR.- 27.5X15

3 TR.- 27.5X15

1.00

-0.45

20
1.50

2.00

1.50

70
20

1.20

90
2.10

2.85

1.50

1.65

2.605

90
2.10

40

5
25

P02 -GRUP SANITAR


S = 2.78mp

3.175

3.65

hp = 2.50m

1.30

P03 -SPATIU DEPOZITARE


S = 6.09mp

1.50

S1B

S2B

hp = 2.50m

5.525
50

P01 -SPATIU COMERCIAL


S = 33.32mp

5.525

6.00

7.20

10.00

11.88

10

2.95

50
50

10
25

45

S2A

25

40

S1A

88

175

+-0.00

3 TR. 27.5X15

-0.45

35
125

1.085
2.90

14

14

2.00
2.10

1.085
2.90

40
175

4.90
5.20

LEGENDA:
-STALPI DE B.A. DE 35 X40 cm
-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARI PROPUSE A SE DESFIINTA
-SCARAPROPUSAA SE REALIZA
-GOL DE USACE SE TRANSFORMAINFEREASTRA
-GOL DE USA/FEREASTRA CE SE DESFIINTEAZA
-PERETE CE SE VADESFIINTA
-PERETE CE SE VATRANSLATA1.70m
-CONTURSCARA INTERIOARA PROPUSA
-ACCESE EXISTENTE
-ACCES PROPUS

INVENTARSUPRAFETE
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAPARTER
SUPRAFATAUTILAPARTER
P01 -SPATIUCOMERCIAL
P02 -GRUPSANITAR
P03 -CAMERACENTRALA

75.00mp
75.00mp
52.00mp
42.19mp
33.32mp
2.78mp
6.09mp

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN MODIFICARI PROPUSE LA PARTER -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A04

PLAN PARTER PROPUS sc:1:50


5.20

50
50

3.15

90
2.10

25

40

775

-0.45

5
40

175

3 TR.- 27.5X15

S1C

S2C
hp = 1.60m

P02 -GRUP SANITAR


S = 2.78mp

3.175

4.025

3.65

20 TR.
17.5/30.6

40

1.50

S1B

S2B

7.70

11.65

10.00

90
2.10

2.25

5.525
50
hp = 2.50m

5.525

6.00

P01 -SPATIU COMERCIAL


S = 33.32mp

45

S2A

25

40

S1A

88

175

+-0.00

3 TR. 27.5X15

-0.45

35
125

1.085
2.90

14

2.00
2.10

14

1.085
2.90

40
175

4.90
5.20

LEGENDA:
-STALPI DE B.A. DE 35 X40 cm
-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARAINTERIOARA
-ACCESE IMOBIL

INVENTARSUPRAFETE
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAPARTER
SUPRAFATAUTILAPARTER
P01 -SPATIUCOMERCIAL
P02 -GRUPSANITAR

75.00mp
75.00mp
52.00mp
42.19mp
33.32mp
4.20mp

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN PARTER PROPUS-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A05

PLAN ETAJ AUTORIZAT -sc: 1:50


6.20
1.50

3.75

25

3.75

95

80
2.10

75

E03 -GRUP SANITAR


S = 2.71mp

92

25

20

3.175

35

80
2.10

E02 -SPALATOR
S = 2.31mp
a

5
50

90

1.35

90

+3.50

S2C
20

50
50

S1C
20

3.65

1.00

-0.45

hp = 1.80m

40

90
2.10

35

22 TR.- 17.85x18

+3.50

25

1.175

1.00

PODEST
S=1.55mp

95

10

40

S2B

12.00

S1B

12.00

3.35

2.605

2.20

40

S1A

S2A

1.00

1.175

6.975
1.80

hp = 0.50m

5.525

6.00

E01 -SPATIU COMERCIAL


S = 52.00mp

hp = 0.50m

125

4.75
1.80

1.45

1.175

4.90
6.20

INVENTARSUPRAFETE LEGENDA:
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAETAJ
SUPRAFATAUTILAETAJ
E01 -SPATIUCOMERCIAL
E02 -SPALATOR
E03 -GRUPSANITAR

75.00mp
75.00mp
68.20mp
57.03mp
52.01mp
2.31mp
2.71mp

-STALPI DE B.A. DE 35 X40 cm


-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARAEXTERIOARA

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN ETAJ AUTORIZAT-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A06

PLAN MODIFICARI PROPUSE LA ETAJ sc: 1:50


6.20
1.50

3.75

25

3.75

E03 -GRUP SANITAR


S = 2.71mp

25

80
2.10

80
2.10

75

20

3.175

35

50
50

E02 -SPALATOR
S = 2.31mp
a

5
50

90

1.35

90

+3.50

S2C
20

92

S1C
20

3.65

1.00

95

hp = 1.80m

90
2.10

-0.45

5
40

22 TR.- 17.85x18

+3.50

35

95

25

1.175

1.00

PODEST
S=1.55mp

10

40

S2B

12.00

S1B

12.00

3.35

2.605

2.20

40

S1A

S2A

1.00

1.17

6.975
1.80

hp= 0.50m

5.525

6.00

E01 -SPATIU COMERCIAL


S = 52.00mp

hp= 0.50m

125

4.75
1.80

1.45

1.175

4.90
6.20

INVENTARSUPRAFETE LEGENDA:
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAETAJ
SUPRAFATAUTILAETAJ
E01 -SPATIUCOMERCIAL
E02 -SPALATOR
E03 -GRUPSANITAR

75.00mp
75.00mp
68.20mp
57.03mp
52.01mp
2.31mp
2.71mp

-STALPI DE B.A. DE 35 X 40 cm
-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARAEXTERIOARAPROPUSA ASE DESFIINTA
-PERETE EXTERIORPROPUS ASE TRANSLATA1.00m
-NOUL CONTURAL PERETELUI EXTERIOR
-ZONA PE CARE SE DORESTE A SE IESI INCONSOLA
-CONTURGOL PROPUS INPLANSEUL DE PESTE PARTER
-GOL DE FEREASTRA PROPUS A SE INCHIDE
-FERESTRE AL CARORPARAPET SE MARESTE LA1.60m
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN MODIFICARI PROPUSE LA ETAJ-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A07

PLAN ETAJ PROPUS sc: 1:50

S1C

S2C

1.50

40

1.00

1.175

1.00

6.20

5.00

20 TR.
17.5/30.6

70

3.175

3.65

+3.50

1.70

40

1.50

S2B

12.00

S1B

12.00

96

1.50

40

S1A

S2A

1.00

1.175

7.00
70

hp = 1.60m

5.525

6.00

E01 -SPATIU COMERCIAL


S = 54.00mp

hp = 1.60m

125

4.75
70

1.45

1.175

4.90
6.20

INVENTARSUPRAFETE LEGENDA:
SUPRAFATATOTALATERENDINACTE
SUPRAFATATOTALATERENDINMASURATORI
SUPRAFATACONSTRUITAETAJ
SUPRAFATAUTILAETAJ
E01 -SPATIUCOMERCIAL

75.00mp
75.00mp
74.40mp
64.00mp
64.00mp

-STALPI DE B.A. DE 35 X 40 cm
-PERETI DINZIDARIE DE B.C.A.
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 cm
-SCARA INTERIOARA

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

PLAN PROPUS ETAJ -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A08

PLAN INVELITOARE AUTORIZAT


6.35

+6.40

25%

12.10

12.10

6.05

25%
+6.40

6.05

+7.80

25%

+6.40

6.35

LEGENDA:
Limita acoperis
Limita pereti exteriori

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN AUTORIZAT INVELITOARE-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A09

PLAN INVELITOARE PROPUS


6.35

+6.40

25%

25%

+7.80

6.10

+6.40

12.20

12.20

6.10

25%

+6.40

6.35

LEGENDA:
Limita acoperis
Limita pereti exteriori

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

PLAN PROPUS INVELITOARE -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A10

SECTIUNEA a-a
AUTORIZATA

1.50

+7.80

TABLA TIP LINDAB


HIDROIZOLATIE
ASTEREALA -2cm
CAPRIORI -10X15cm
PANE -10X15cm

POP
15X15cm

+6.40
60

50

+5.80

+5.30

2.015

2.325

2.635

50

+5.80

POP
15X15cm
25
14

+6.30

+3.285
+2.975

+2.475

2.475

3.00

3.31

50

31

50

+2.975

25 25
14

+3.475

PARDOSEALA 2.5cm
PLACA DE B. S. A. 10cm
TERMOIZOLATIE 5cm
STRAT PIETRIS DE 40cm
PAMANT COMPACTAT
PAMANT NATURAL

0.00
-0.45
-0.60

1.35

40

1.00

1.225

2.175

Rost de tasare
de 5cm

45

5 25
10

-0.025

10

10

-2.20
-2.30

40

-1.80

5
70
175

3.925
4.90
5.375

-2.20
-2.30

70
30

LEGENDA:
-ELEMENTE DE B.A.
-ZIDARIE DE B.C.A
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 CM
-TROTUAR DE GARDA SI BETONDE EGALIZARE
-HIDROIZOLATIA FUNDATIEI
-TAMPLARIASARPANTEI DE LEMN

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN AUTORIZAT SECTIUNEA a-a-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A11

SECTIUNEA a-a
PROPUSA

TABLA TIP LINDAB


HIDROIZOLATIE
ASTEREALA -2cm
CAPRIORI -10X15cm
PANE -10X15cm

1.50

+7.80

POP
15X15cm

+6.40

50

+5.80
50

+5.80

POP
15X15cm
60

+6.30

2.015

2.325

+5.30

+3.475
31

+2.975

+2.475

2.475

3.00

50

+2.975

50

+3.285

PARDOSEALA 2.5cm
PLACA DE B. S. A. 10cm
TERMOIZOLATIE 5cm
STRAT PIETRIS DE 40cm
PAMANT COMPACTAT
PAMANT NATURAL

0.00
45

-0.025

1.00

-0.45
-0.60

1.35

2.175

Rost de tasare
de 5cm

-2.20
-2.30

10

10

-2.20
-2.30

40

-1.80

5
70
175

3.925
4.90
5.375

70
30

LEGENDA:
-ELEMENTE DE B.A.
-ZIDARIE DE B.C.A
-TERMOIZOLATIE DINPOLESTIRENDE 5 CM
-TROTUARDE GARDASI BETONDE EGALIZARE
-HIDROIZOLATIAFUNDATIEI
-TAMPLARIA SARPANTEI DE LEMN

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Banu Liviu

ing. Marius Constantin

PLAN PROPUS SECTIUNEA a-a-sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

indicativ plansa

A12

FATADA DE SUD AUTORIZATA


1.40

+7.80

50

+6.40
50

+6.40

2.00

+5.90

2.00

+5.90

61

+3.90

61

+3.90

+3.285
+3.075

+2.375
+2.24
+2.10

2.10

3.29

14

13

70

21

+3.285

TROTUAR DE GARDA

-0.50
-0.60

10

panta 5%

50

0.00
15 15 15

0.00
-0.15
-0.30
-0.45

FATADA DE SUD PROPUSA


1.40

+7.80

50

+6.40
50

+6.40

90

+5.90

90

+5.90

1.71

+5.00

1.71

+5.00

+3.285
+3.075

+2.375
+2.24
+2.10

2.10

3.29

14

13

70

21

+3.285

TROTUAR DE GARDA

10

panta 5%

50

0.00
15 15 15

0.00
-0.15
-0.30
-0.45

-0.50
-0.60

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

FATADA DE SUD AUTORIZATA -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

FATADA DE SUD PROPUSA -sc. 1:50


indicativ plansa

A13

+7.80

2.10

FATADA DE NORD AUTORIZATA

50

+6.40

+5.90

2.20

2.00

+5.70

+3.90

60

+3.50
+3.20

1.00

20
90

+3.075

30

+3.285

+2.20

2.80

2.20

+2.20

45

0.00
panta 5%

-0.50
-0.60

-0.45

TROTUAR DE GARDA

+7.80

FATADA DE NORD PROPUSA

50

+6.40

90

4.50

+5.90

1.70

+5.00

+3.285

90

+3.075

20

+3.285

2.20

3.75

+2.20

-0.50
-0.60

60

0.00

-0.45

panta 5%
TROTUAR DE GARDA

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

FATADA DE NORD AUTORIZATA -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

FATADA DE NORD PROPUSA -sc. 1:50


indicativ plansa

A14

+7.80

1.40

FATADA DE EST AUTORIZATA


+6.40
50

40

+6.40

+6.00

2.00

1.60

+5.90

+4.40

90

+3.90

61

+3.50

70

+3.075

21

+3.28

2.37

3.50

+2.375

0.00
50

panta 5%

10

-0.50
-0.60

panta 5%

TROTUAR DE GARDA

TROTUAR DE GARDA

-0.50
-0.60

10

50

0.00

+7.80

1.40

FATADA DE EST PROPUSA


+6.40
50

+6.40

90

+5.90

1.71

3.11

+5.00

90

70

+3.075

21

+3.285

2.37

2.38

+2.375

0.00
50

panta 5%
TROTUAR DE GARDA

TROTUAR DE GARDA

10

-0.50
-0.60

10

50

0.00

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.

-0.50
-0.60

MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

FATADA DE EST AUTORIZATA -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

FATADA DE EST PROPUSA -sc. 1:50


indicativ plansa

A15

+7.80

1.40

FATADA DE VEST AUTORIZATA

+6.40

+6.40

2.05

+5.90

+4.35

85

+3.90

+3.50
30

+3.285
+3.075

3.20

+3.20

0.00

-0.50
-0.60

10

50

0.00

panta 5%

panta 5%
TROTUAR DE GARDA

-0.50
-0.60

TROTUAR DE GARDA

+7.80

1.40

FATADA DE VEST PROPUSA

+6.40

+6.40

3.11

+5.90

+3.90

+3.285
+3.075
90

+3.285

2.38

+2.38

0.00

-0.50
-0.60

10

50

0.00

panta 5%

panta 5%
TROTUAR DE GARDA

-0.50
-0.60

TROTUAR DE GARDA

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

arh. Liviu Banu

ing. Marius Constantin

FATADA DE VEST AUTORIZATA -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

MAI 2014

FATADA DE VEST PROPUSA -sc. 1:50


indicativ plansa

A16

MEMORIU DE REZISTENTA

DENUMIREA PROIECTULUI

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN


30.08.2013, PRIN REAMENAJARE, RECOMPARTIMENTARE
SI REFACEREA FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

BENEFICIAR
AMPLASAMENT

SC MCT MANU SRL


JUD.

CONSTANTA,

ORASUL

MURFATLAR,

COD

POSTAL

905100, ALEEA LILIACULUI, NR. 7D


PROIECTANT GENERAL
SUPRAFATA
TERENULUI
DIN
ACTE
SUPRAFATA CONSTRUITA EX.
SUPRAFATA CONSTRUITA PROP.

SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL


75.00

mp

52.00 mp
52.00

mp

CAP. 1 AMPLASAMENT

1.1.

LOCALIZARE

Terenul studiat este situat in intavilanul localitatii Murfatlar, judetul Constanta si are
urmatoarele vecinatatii:
Vecinatatile terenului sunt urmatoarele :
spre Nord
spre Est
spre Sud
spre Vest

1.2.

ALEEA DE ACCES;
TEREN ORAS MURFATLAR;
ALEEA LILIACULUI;
TEREN ORAS MURFATLAR -LOT. NR. 3;

INFORMATII GEOTEHNICE

In aceasta zona sunt specifice formatiunile cuaternare reprezentate prin loessuri


macroporice de origine eoliana, prafuri argiloase loessoide si argile prafoase loessoide.
Din cercetarea geologica efectuata pe amplasament a rezultat urmatoarea stratificatie pe
adancimea forajului F1 si F2:
- pamant negricios, cu grosimi de 1.60 -1.70m;
- praf argilos loessoid, plastic vartos, ce se dezvolta pana la adancimea de -5.10m;
Adancimea de inghet este de -0.80 m de la cota terenului natural, conform STAS 6054/77.
n conformitate cu Studiul Geotehnic, fundarea constructiei noi se incastreaza in stratul de
praf argilos loessoid, Dfmin=1.60 1.70 m fata de suprafata terenului natural actual. Sapatura pentru
realizarea talpii fundatiei, in grosime de 50 cm se va realiza manual numai cu putin timp inainte de
turnarea stratului de egalizare;
Depozitarea pamantului excavat sau a materialelor de constructii se va face la distante
mai mari de 1,50 m de la marginea sapaturii generale;
Se va evita orice tendinta de sporire a umiditatii pamantului pe durata lucrarilor de
sapatura si fundatii. Sapaturile nu se vor lasa deschise timp indelungat pentru a nu fi expuse mai
multe zile caldurii solare si/sau precipitatiilor (pentru a se conserva starea de umiditate naturala din
1

teren).
La cota de fundare terenul va fi imbunatatit prin compactare cu maiul mecanic sau
manual;
La executie se vor lua masuri pentru:
- evitarea umezirii terenului de fundare;
- evitarea stagnarii apelor superficiale in jurul cladirii si a infiltrarii in teren a apelor de
suprafata ;
- indepartarea rapida de constructie a apelor din precipitatii ;
- evitarea umezirii terenului cu ape din retelele exterioare si instalatiile interioare, etc.
In cazul in care pe parcursul lucrarilor de excavatii si sapaturi se intalnesc situatii
neprevazute, diferite de conditiile considerate in proiect, executantul lucrarilor de constructii va
anunta inginerul geotehnician si proiectantul de rezistenta pentru luarea masurilor
corespunzatoare.
La atingerea cotei de fundare va fi solicitat inginerul geotehnician pentru verificarea,
confirmarea si avizarea terenului de fundare.
Fundarea se va realiza direct pe stratul de praf argilos loessoid, avand o presiune
conventionala de calcul de pconv=130 kPa (gruparea fundamentala), in conditiile STAS 3300/2-85.

1.3.

ZONA SEISMICA

Conform codului de proiectare P100-1/2006 amplasamentul se incadreaza in zona cu


valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.16g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR =100 de ani. Perioadei de colt ii corespune o valoare de 0.7s.

1.4.

INFORMATII CLIMATICE:

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se ncadreaz ntr-o zon cu climat de campie si
dealuri joase, caracterizat prin urmtoarele valori (dupa Monografia Geografica a Romaniei):
- temperatura medie anuala: 10-11 C
- temperaturile medii multianuale n luna ianuarie: - 4,0 C
- temperaturile medii multianuale n luna iulie: + 17,00 C
- adncimea maxim de inghet: 0.80 m
- precipitaiile medii multianuale: 400-500mm/an
- vnturile dominante sunt crivatul si suhoveiurile si bat din directia N-E

1.5.

INCADRAREA IN CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII:

Clasa de importana si de expunere la cutremur a constructiei, n conformitate cu normativul


P 100-1/06 este III - Construcii de importan normal cu coeficient = 1,0.

1.6.

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CLADIRII:

Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997 este "C" constructie de


importanta normala cu functiuni obisnuite.

CAP. 2 DESCRIEREA OBIECTIVULUI

SITUATIA EXISTENTA (AUTORIZATA):


INFRASTRUCTURA:

Sistemul de fundatii, autorizat, este de tip retea de talpi si elevatii continue din beton armat
dispuse pe cele doua directii principale. Talpile de fundatii au latimea de 70 cm si inaltimea de 40
cm. Elevatiile au inaltimea de 1,775 m peste fata superioara a talpii de fundatie, si grosimea de
35cm pe directia lunga si 40cm pe directia scurta.
Fundarea constructiei autorizate s-a facut conform cu Studiul Geotehnic, depasindu-se
adancimea maxima de inghet si stratul de sol vegetal de la suprafata, dupa cum urmeaza:
- la o adancime de 1.70 m fata de CTN, respectiv la 2.30 m fata de cota 0,00 a constructiei, pe
stratul de praf argilos loessoid.
Dimensiunile in plan ale fundatiilor asigura ca presiunile verticale efective pe talpa fundatiilor
sa nu depaseasca presiunea conventionala prevazuta in Studiul Geotehnic pentru terenul bun de
fundare, respectiv:
- pef<pconv pentru gruparea fundamentala de incarcari (permanente)
- p`ef<1,2pcalc pentru gruparea speciala de incarcari (accidentala)
Placa suport a pardoselii parterului este din beton armat, cu grosimea de 10 cm, si este
asezata pe un strat de piatra de 40 cm grosime cu rol de rupere a capilaritatii.
Umplutura de pamant intre nivelul maxim al sapaturii si stratul de pietris pentru ruperea
capilaritatii sa fie foarte bine compactata, in straturi de max. 20 cm grosime, cu maiuri mecanice,
placi vibratoare, etc., in conformitate cu prevederile STAS 9850/89.
Umplutura se va realiza numai din argila, fiind interzisa folosirea pamantului decapat cu resturi
vegetale.
Inainte de turnarea betonului, peste stratul de pietris se va asterne hartie Kraft sau folie de
polietilena pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment in stratul de pietris.
In proiect se prevede turnarea in etape diferite a betonului in grinzile de fundatii si in placile
suport ale pardoselii; placile sunt prevazute cu o plasa STNB 8/15 cm la partea inferioara pentru
asigurarea unei bune comportari in exploatare.
SUPRASTRUCTURA:
Sistemul structural este alcatuit din cadre de beton armat, fiind capabila sa preia solicitarile
produse de incarcarile seismice si gravitationale in conditiile impuse de STAS-urile si codurile de
incarcari, SR-EN 1992-1-1, codul P100-1/2006, etc.
Stalpi au sectiunea transversala constanta pe inaltime, de forma dreptunghiulara, cu
dimensiunile 35x40 cm.
Grinzile au sectiunea transversala cu dimensiunile 2545 si 25x55 cm.
Planseele de peste parter si de peste etajul 1 sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea
de 14 cm, pentru a se indeplini atat conditiile de rezistenta, deformatie si izolare fonica, cat si
pentru a realiza "saibe orizontale" suficient de rigide si rezistente in planul lor, care sa asigure
conlucrarea spatiala a cadrelor structurii, in cazul actiunii seismice.
ACOPERIS:
Cladirea va fi inchisa la partea superioara cu un acoperis de tip sarpanta din lemn cu pante de
25%.
Acoperisul va fi compus din:
- Invelitoare din tabla tip Lindab;
- Astereala;
- Pane;
Capriori, care vor rezema pe grinzile din beton de peste etaj 1.

SITUATIA PROPUSA:
Prin prezenta documentatie beneficiarul doreste sa renunte la realizarea scarii de pe
exteriorul cladirii autorizate, sa extinda la etaj cu 1.00m cladirea pe toata latura de Nord, sa
realizeze accesul la etaj din interiorul spatiului de la parter, conform documentatiei de arhitectura
propuse, prin intermediul unei scarii de beton armat. Sa modifice pozitia pereteului de
compartimentare de la parter, sa inchida golul de fereastra de la grupurile sanitare (de pe fatada
de Est) si sa le deschida pe fatada de Nord.
Deoarece in situatia prezenta pentru situatia autorizata, nu s-a intocmit inca o documentatie
tehnica de executie -DTDE si nu s-a inceput inca executia imobilului, modificarile prezentate nu
afecteaza, nu incarca si nu prevede modificarea elementelor structurale, se accepta ca solutia
nou propusa sa se poata autoriza. Iar realizarea documentatiei tehnice de executie sa se
realizeze asa cum a fost conceputa initial (fundatie, stalpi, grinzi, acoperis), tinand cont de noile
propuneri prezentate, respectiv placa de peste parter se extinde cu 1.00m pe zona de Nord si sa fi
preavazuta cu un gol de placa la interior, iar scara pentru acces sa se realizeze la interior.

CAP. 3 DESCRIEREA FUNCTIONALA


Cota pardoselii se considera cota 0.00.
Trotuarul exterior este la cota -0.45 fata de cota pardoselii. Trotuarul exterior are o latime de un (1)
metru pe zona de Nord, Est si Sud.
Accesul in interior se face pe fatada de Sud si de Nord, cu ajutorul a 3 trepte din beton.
Accesul la etaj se face cu ajutorul unei scari interioare de beton armat cu 22 trepte si latimea de
1.00m.

CAP. 4 INCHIDERI SI FINISAJE


La partea exterioara, constructia va avea inchideri din zidarie de B.C.A. de 25cm grosime, iar la
interior zidaria va avea 15 20 cm grosime. De asemenea, la exterior se va aplica o izolatie din
polistiren, iar la final zidul va fi imbracat in tencuiala decorativa.

CAP. 5 CONDITII PRIVIND EXECUTAREA LUCRARIILOR:


Excecutia lucrariilor solicitate impune parcugerea urmatoarelor etape:
Incetarea oricarei activitatii in spatiile respective;
Suspendarea utilitatiilor care ar putea impiedica o buna desfasurare a lucrariilor;
Se interzice inceperea lucrariilor inaintea efectuarii de sprijinirii, sustineri, pentru evitarea
producerii oricaror accidente.

CAP. 6 PRINCIPII SI REGULI DE EXECUTIE:


Interzicerea accesului persoanelor neautorizate sau neinstruite in zonele de lucru, prin
imprejmuirea acetora.
Asigurarea iluminatului artificial corespunzator activitatilor ce se desfasoara, cu semnalarea
zonelor de pericol de accidentare
Stabilirea technologiilor de executie adecvate pentru limitarea degradarii structurii suport.
Executarea lucrariilor se face cu o grija deosebita, respectandu-se intocmai prevederile din
proiecte si normele tehnice in vigoare.
Se interzice unitatilor de constructii montaj sa efectueze modificari ale solutilor tehnice din
proiect care ar putea sa afecteze rezistenta, stabilitatea sau siguranta in exploatare, fara a obtine
acordul prealabil scris al proiectantului
Executanti vor verifica calitatea materialelor, elementelor de constructii, pe intreg parcursul
realizarii lucrariilor, intocmindu se procese verbale pentru lucrarii ascunse
Se vor utiliza materiale care corespund proiectelor si normelor tehnice in vigoare (standare,
norme de fabricatie, caiete de sarcini)
Lucrariile vor fi incepute numai dupa verificarea si receptionarea structurii de rezistenta
In cazul in care din diverse motive stratul de acoperire a armaturii se va deteriora se vor lua
masuri urgente de refacere a acestuia.
Dupa montarea fiecarui suport se va proceda la o examinare amanuntita a tuturor elementelor
de rezistenta ale structurii, incheindu se procesul verbal de lucrarii ascunse.
In cazul constatarii unor defecte importante (exfolieri ale betonului de acoperire, armaturi
corodate), remedierea acestora se va face numai pe baza solutiilor tehnice acceptate de
proiectant.

CAP. 7 PROTECTIA MUNCII


Proiectul nu cuprinde lucrarii speciale sau tehnologii care sa necesite precizari suplimetare celor
inscrise in normativele si legislatia in vigoare.
La executia lucrariilor de constructii aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile
necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii avizate M.L.P.A.T. si
M.M.P.S. cu ordinul nr. 578/DB/5840 -1996.
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru
protectia muncii:.
1) Lege privind securitatea si santatea in munca nr. 319/2006 Normele metodologice de aplicare a
acesteia.
2) Norme specifice de protectia muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betonanelor si executarea
lucrarilor din beton, beton armat emis prin Ordinul MMPA nr. 136/1995.
3) N.G.P.M. emis prin ordinul Ministerului Munci si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1996.
4) Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul pri purtare cu mijloace mecanizare
si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719 /1997 (cod 57).
5) Hotararea nr. 971din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
santate la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 683 din 9 august 2006.
6) Hotarare nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si santate pentru utilizare de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in M.O. nr. 722 din 23
august 2006.
7)Hotarare nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si santate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, publicata in
M.O. nr. 713 din 21 august 2006.
8) Hotarare nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si santate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, publicata in
M.O. nr. 713 din 21 august 2006..
La executarea lucrarilor, cat si in activitatea de exploatare si intretinere se va urmari respectarea cu
strictete a prevederilor actelor normative mentionate care vizeaza activitatea pe santier.
In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor:
Personalul muncitor sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce
se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident.
Sa se faca instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oameni care iau parte la
procesul de realizare a investitiei.
Aceasta este obligoatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cei care vin din
alte unitati pe saniter in interes de serviciu sau interes personal
Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirii, personalul va purta echipamente de protectie
corespunzastoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.
Aparatele de sudura, precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea si
in timpul executiei sudurilor de catre serviciul MECANIC SEF al intreprinderii sau a santierului respectiv.
Se precizeaza ca anterior inceperii lucrarilor constructorul va depista cu mare atentie existenta in zona a
tuturor lucrarilor subterane (cabluri, conducte, canalizari), luand impreuna cu beneficiarul si proprietarul
retelelor toate masurile corespunzatoare sigurantei in exploatare.
Se vor monta plcute avertizoare pentru locurile periculoase. Aceleasi norme vor fi respectare de
beneficiar si de executant.

INTOCMIT
ING. M. CONSTANTIN

PROIECTANT GENERAL
SC HIGH CONSTRUCT PROJECT

Elem.

Marca

Lung.
Bare pe
f unei bare elem.
(m)

FUNDATIE

EXTRAS DE ARMARE FUNDATIE

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

16
12
12
18
8
8
8
8
16
12
12
18

6,00
5,80
5,22
5,82
2,62
1,84
3,78
1,30
11,02
11,02
9,77
10,37

Nr.
elem.

5
11
6
6
206
206
206
206
5
11
6
6

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

Nr. bare
OB37
asem.

3
3
3
4
1
1
1
1
2
2
2
2

15
33
18
24
206
206
206
206
10
22
12
12

539,72
379,04
778,68
267,80
-

TIP OTEL
Pc52

12

16

18

- 90,00
191,40
93,96
- 139,68
- 110,20
242,44
117,24
- 124,44

1965,24 645,04 200,20 264,12


0,395 0,888 1,578 1,998
814,22 601,31 331,78 553,98
1487 kg
814 kg

Marca

STALPI DE BETON ARMAT


Elem.

EXTRAS DE ARMARE STALPI DE BETON ARMAT


Lung.
Bare pe
f unei bare elem.
(m)

1
2
3
4
5
6
7
8

20
16
20
16
20
16
8
8

3,34
3,34
4,40
4,40
3,10
3,10
1,44
1,10

Nr.
elem.

4
4
4
4
4
4
59
59

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

Nr. bare
OB37
asem.

TIP OTEL

6
6
6
6
6
6
6
6

24
24
24
24
24
24
354
354

509,76
389,40

Pc52

16

20

- 80,16
80,16
- 105,60
105,60
- 74,40
74,40
-

899,16 260,16 260,16


0,395 1,578 2,466
372,53 431,15 673,67
1105 kg
373 kg

EXTRAS DE ARMARE
Elem.

Marca

XXX

Lung.

f unei bare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8
8
12
8
12
8
8
8
12
16
16
8
10
8
10
8
8

(m)
6,34
6,34
6,34
7,47
8,68
7,47
8,68
5,11
6,33
5,81
6,10
3,64
3,64
1,89
1,89
6,33
5,11

Bare pe
elem.

Nr.
elem.

20
54
54
45
45
4
4
14
14
2
2
6
6
12
12
4
4

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

Nr. bare
OB37
asem.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
54
54
45
45
4
4
14
14
2
2
6
6
12
12
4
4

Pc52

12

16

126,80
342,36
- 342,36
336,15
- 390,60
29,88
34,72
71,54
- 88,62
- 11,62
- 12,20
21,84
22,68
25,32
20,44
-

1031,73 821,58 23,82


0,395 0,888 1,578
427,46 765,88 39,48
805 kg
427 kg

GRINZI PESTE PARTER

Marca

Elem.

EXTRAS DE ARMARE GRINZI PESTE PARTER


Lung. Bare
Nr.
Nr.
pe
bare OB37
Pc52
f unei
bare elem. elem. asem.
8
10
1 20 (m)
6,70
16
1
16
-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
25
8
8
8
16
16
16
16
10
18
18
25
18
8
16
16
16
16
16

6,10
6,70
1,44
1,13
1,24
1,90
6,68
5,32
1,90
11,85
4,85
8,40
9,70
3,75
1,64
6,50
7,68
5,32
9,55
3,90

2
8
99
99
145
3
4
4
3
2
2
2
2
2
224
6
3
3
3
3

3
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

6
8
99
99
145
9
8
8
6
4
4
4
4
4
224
12
3
3
3
3

142,56
111,87
179,80
367,36
-

36,60
47,40
-

16

18

20

25

17,10
53,44
42,56
11,40
78,00
23,04
15,96
28,65
11,70

19,40
33,60
15,00
-

107,20
-

53,60
38,80
-

801,59 84,00 281,85 68,00 107,20 92,40


0,395 0,617 1,578 1,998 2,466 3,853
332,11 54,38 467,10 142,63 277,59 373,85
1316 kg
332 kg

EXTRAS DE ARMARE
Elem.

Marca

XXX

Lung.
Bare pe
f unei bare elem.
(m)

1
8
2
8
3 12
4
8
5 12
6
8
7
8
8
8
9 12
10 8
11 8

6,34
6,34
6,34
7,47
8,68
7,47
8,68
5,11
6,33
6,33
5,11

Nr.
elem.

16
70
70
45
45
4
4
45
45
4
4

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

Nr. bare
OB37
asem.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
70
70
45
45
4
4
45
45
4
4

101,44
443,80
336,15
29,88
34,72
229,95
25,32
20,44

Pc52

12
443,80
390,60
284,85
-

1221,70 1119,25
0,395
0,888
506,17 1043,37
506 kg 1043 kg

GRINZI PESTE PARTER

Lung. Bare
Nr.
Nr.
pe
bare OB37
Pc52
f unei
elem.
bare elem.
asem.
8
10
(m)
1 20
6,70
16
1
16
-

Marca

Elem.

EXTRAS DE ARMARE GRINZI PESTE PARTER

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
25
8
8
8
16
16
16
16
10
18
18
25
18
8
16
16
16
16
16

6,10
6,70
1,44
1,13
1,24
1,90
6,68
5,32
1,90
11,85
4,85
8,40
9,70
3,75
1,64
6,50
7,68
5,32
9,55
3,90

2
8
99
99
145
3
4
4
3
2
2
2
2
2
224
6
3
3
3
3

3
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU


GREUTATEA PE METRU
TOTAL GREUTATE PE DIAMETRU
TOTAL GENERAL (kg)

6
8
99
99
145
9
8
8
6
4
4
4
4
4
224
12
3
3
3
3

142,56
111,87
179,80
367,36
-

36,60
47,40
-

16

18

20

25

17,10
53,44
42,56
11,40
78,00
23,04
15,96
28,65
11,70

19,40
33,60
15,00
-

107,20
-

53,60
38,80
-

801,59 84,00 281,85 68,00 107,20 92,40


0,395 0,617 1,578 1,998 2,466 3,853
332,11 54,38 467,10 142,63 277,59 373,85
1316 kg
332 kg

1.00
1.00

S1B

S2C

S2B

30
30
-2.20
-2.30

-1.80

-0.325

-0.025

10.50

50

40

50

3.175

3.65

30

40

30

-2.20
-2.30

-1.80

-0.60

-0.325

-0.025

S1C

40

40

30

425

PLAN FUNDATIE -sc. 1:50

-0.025

-0.325

-0.325

-0.60

-0.60

-1.80

-1.80

-2.30

-2.20
-2.30

35

175

40

575
1.00
425

S2A

-2.20
-2.30

-1.80

-0.60

-0.325

-0.025
5

30

S1A

30

425

40

30

5.525

6.00

Rost de tasare
de 3cm -0.02

4.45

325

35

4.90

45

5.525

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=40mm

Cota de fundare situata la -1.70m fata de CTN.


Cota 0.00 situatia la 0.60m fata de CTN.
Fundatiile se vor incastra in praful argilos loessoid, plastic vartos.
Presiune conventionala de calcul este egala cu 130kPa.
Categoria de importanta III, cf. P100/1-2013.
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

PLAN FUNDATIE -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R01

1 GRINDA PERETE AX: A, B SI C -sc.1:50

GRINDA PERETE AX: 1 SI 2 -sc.1:50

5.15

9.85
125

4.90
4.45

35

125

35

8/15 OB37 L=3.78m

-0.025

125

3.65

5.60

35

3.20

8 ETR 8/15 OB37 L=1.30m

35

8/15 OB37 L=3.78m

-0.025

2.225

1.78

35

8 ETR 8/15 OB37 L=1.30m

5.95

1.78

10

-1.80

-1.80
40

325

40

325

1.00

5 ETR 8/15 OB37 L=2.62m

8/15 OB37 L=1.84m

4 3 18 PC52 L=5.82m

10.50

30
30

30

12 6 12 PC52 L=9.77m

5.22

9.77

11 7 12 PC52 L=10.82m

5.395

5.395

20

11 4 12 PC52 L=11.02m
10 5 16 PC52 L=11.02m

30

30

10.42
30

1 5 16 PC52 L=6.00m

20

20
20

2 4 12 PC52 L=5.80m

10.42
20

5.395

20

2 7 12 PC52 L=5.80m
20

5 ETR 8/15 OB37 L=2.62m

9.77

3 6 12 PC52 L=5.22m

20

1.00

13 3 18 PC52 L=10.37m

5.22

30

2.57

9.77

30

4 3 18 PC52 L=5.82m

30

30

8/15 OB37 L=1.84m

1.00

13 3 18 PC52 L=10.37m
30

5.22

30

4.93

5.48
5.525

-2.25

-2.25
5

10.42

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=40mm

Cota de fundare situata la -1.70m fata de CTN.


Cota 0.00 situatia la 0.60m fata de CTN.
Fundatiile se vor incastra in praful argilos loessoid, plastic vartos.
Presiune conventionala de calcul este egala cu 130kPa.
Categoria de importanta III, cf. P100/1-2013.
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

GRINZI DE FUNDARE DE TIP: AX A, B, C, 1, Si 2

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

-sc. 1:50
indicativ plansa

R02

SECTIUNEA 1-1 -sc.1:20


4 3 18 PC52 L=5.82m

pardoseala slab armata


folie polietilena
polistiren extrudat 5cm
strat pietris 10cm
umplutura bine compactata

-0.025

SECTIUNEA 2-2 -sc.1:20


13 3 18 PC52 L=10.37m

pardoseala slab armata


folie polietilena
polistiren extrudat 5cm
strat pietris 10cm
umplutura bine compactata

-0.025
7

26

32

5 ETR 8/15 OB37 L=2.62m

32

4 3 18 PC52 L=5.82m
CTN=-0.60

CTN=-0.60

8 ETR 8/15 OB37 L=1.30m

8 ETR 8/15 OB37 L=1.30m


32

8 ETR 8/15 OB37 L=1.30m

13 3 18 PC52 L=10.37m

30

40

-1.80

30

40

8/15 OB37 L=1.84m

12 6 12 PC52 L=9.77m
30
11 7 12 PC52 L=10.82m

40

5 ETR 8/15 OB37 L=2.62m

2 4 12 PC52 L=5.80m
-2.20
-2.25

9 Agrafa 8/50 OB37 L=0.40m

32

6
1.00

8/15 OB37 L=3.78m

11 4 12 PC52 L=11.02m

40

5 ETR 8/15 OB37 L=2.62m

-2.20
-2.25

92

9 Agrafa 8/50 OB37 L=0.40m

8/15 OB37 L=1.84m

2 7 12 PC52 L=5.80m
30
2 7 12 PC52 L=5.80m

8/15 OB37 L=3.78m

1.73

76

9 Agrafa 8/50 OB37 L=0.40m

-1.80

8/15 OB37 L=3.78m

1.78

1.78

8/15 OB37 L=1.84m

1.00

1 5 16 PC52 L=6.00m

10 5 16 PC52 L=11.02m

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=40mm

Cota de fundare situata la -1.70m fata de CTN.


Cota 0.00 situatia la 0.60m fata de CTN.
Fundatiile se vor incastra in praful argilos loessoid, plastic vartos.
Presiune conventionala de calcul este egala cu 130kPa.
Categoria de importanta III, cf. P100/1-2013.
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

SECTIUNE FUNDATIE TIP: 1-1 si 2-2 -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R03

ARMARE STALPI -sc.1:30


-stalpi asemenea: 6buc-

1.40

70

7 , 8
ETR 8/10

5 4 20PC52 L=3.10m

6 4 16PC52 L=3.10m

30

7 , 8
ETR 8/20

2 4 16PC52 L=3.34m

1 4 20PC52 L=3.34m

2.14

-0.025

1.70
90

2.14

4 4 16PC52 L=4.40m
7 , 8
ETR 8/20

3 4 20PC52 L=4.40m

7 , 8
ETR 8/10

90

2.60

7 , 8
ETR 8/10

+3.475

1.60

90

1.90

30

7 , 8
ETR 8/20

+6.275

-2.16
sectiunea 1-1 -sc.1:20

30

30

1 2 20PC52 L=3.34m
35

8 ETR 8/10/20 OB37 L=1.10m

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=25mm

40

7 ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m


2 4 16PC52 L=3.34m
1 2 20PC52 L=3.34m

8 ETR 8/10/20 OB37 L=1.10m

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA

24

35

FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ARMARE STALP -sc. 1:30

nr proiect

faza

data

30

7 ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m

SECTIUNEA 1-1 -sc.1:20

4/2014

ing. Marius Constantin DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R04

1.00

S1C

30

35x40

4.45

30

S2B

GPB -30x45

35x40

GP2 -30x55

5.53

GP1 -30x55

6.00

hp
=1
4cm

11.90

35x40

S1B

30

GP1 -30x55

3.65

30

S2C

GPC -30x45

GP2 -30x55

35x40

10

3.17

1.00

GP1 -30x55

13

PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER -sc.1:50

+3.475

41

35

14

+3.475

S2A

35x40

+3.025

1.00
12

31

GPA -30x45
+3.475

35x40

30

10

14

S1A

+3.125

+2.925

13

4.90

13

1.00
6.15

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=15mm
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

PLAN COFRAJ PLACA PESTE PARTER -sc. 1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R05

13

PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER -sc.1:40


y

11 11

1.00

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


35x40

15 8 10/ml PC52 L=1.89m


14 8 8/ml PC52 L=1.89m
4.89

1.67

S1B

3.42

11

6.10

11 2 16/ml PC52 L=6.10m


6.12

2 8 8/ml PC52 L=6.34m


6.12
11

11

S2B

35x40

6 5 8/ml PC52 L=7.47m


7 5 8/ml PC52 L=8.68m

4 10 8/ml PC52 L=7.47m

hp
=1
4cm

11

7.25

9.17

5 10 12/ml PC52 L=8.68m

11.90

9 10 12/ml PC52 L=6.33m

11

10 2 16/ml PC52 L=5.81m

35x40

Rep.
5 8/ml

6.00

11 11

3 8 12/ml PC52 L=6.34m

8.46

5.81

8 10 8/ml PC52 L=5.11m

6.11

3.65

11

13 8 10/ml PC52 L=3.64m


12 8 8/ml PC52 L=3.64m

7.25

11

Rep.
5 8/ml

4.89

S2C

35x40

17 5 8/ml PC52 L=5.11m

S1C

16 5 8/ml PC52 L=6.33m

6.11

6.12

11 11

3 8 12/ml PC52 L=6.34m


6.12

2 8 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

S1A

S2A

35x40

35x40

11 11

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


1.00

6.12

1 5 8/ml PC52 L=6.34m

12

6.12

13

4.90

1.00

13

6.15

z
Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=15mm

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

PLAN ARMARE PLACA PESTE PARTER -sc. 1:40

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R06

ARMARE GRINDA PARTER TIP: GPB -SC.1:50

ARMARE GRINDA PARTER TIP: GPA SI GPC -SC.1:50


35

1.10

2.25

1.10

4 , 5
ETR 8/10

4 , 5
ETR 8/20

4 , 5
ETR 8/10

35

1.00

35

6
ETR 8/10

1.10

2.25

1.10

4 , 5
ETR 8/10

4 , 5
ETR 8/20

4 , 5
ETR 8/10

35

1.00

6
ETR 8/10
SECTIUNEA 1-1 -sc.1:20

2
35

1.00

35
125

1.125

4.90

4.45

35

3 2 25PC52 L=6.70m
1 2 20PC52 L=6.70m

+3.47

1.125

4.90

5
2
4
1

6.15

6.10

45

6.10

20

3 4 25PC52 L=6.70m

40

20

3 2 25PC52 L=6.70m

+3.025

ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


2 10PC52 L=6.10m
ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m
4 20PC52 L=6.70m

6.15

40

1.00

50

4.45

35
125

40

25

4 ETR 8/10/20
OB37 L=1.44m

30
6.10

6.10

30

45

5.10

+3.025

40

40

40

40

30

1 4 20PC52 L=6.70m

1.30

5
2
4
1

1.30

7 3 16PC52 L=1.90m

1 4 20PC52 L=6.70m

3 4 25PC52 L=6.70m

+3.475

6.10

2 2 10PC52 L=6.10m

SECTIUNEA 2-2 -sc.1:20

7 3 16PC52 L=1.90m

ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


2 10PC52 L=6.10m
ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m
4 20PC52 L=6.70m

50

2 2 10PC52 L=6.10m

40

20

40

1 2 20PC52 L=6.70m

25

4 ETR 8/10/20
OB37 L=1.44m

30

5.10

SECTIUNEA 3-3 -sc.1:20


925

40

16
ETR 8/10

16
ETR 8/10

1.325

925

16
ETR 8/10

16
ETR 8/20

40

+3.47

1.00

6
ETR 8/10

5 ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


11 2 10PC52 L=11.85m
16 ETR 8/10/20 OB37 L=1.64m

55

1.30

16
ETR 8/20

3
125

40

8 4 16PC52 L=6.68m

+2.925
5.52

40

3.17

30

9.90

25

94

16 ETR 8/10/20 5 ETR 8/10/20


OB37 L=1.64m
OB37 L=1.13m

40

3.775

6.00

50

2.925

1.30

16
ETR 8/10

6
ETR 8/10

50

40

1.00

94

5 ETR 8/10/20
OB37 L=1.13m

14 2 25PC52 L=9.70m
12 2 18PC52 L=4.85m

ARMARE GRINDA PESTE PARTER TIP: GP1 SI GP2 -sc.1:50

94

5 ETR 8/10/20
OB37 L=1.13m

9.50
1.20
3.55

15 2 18PC52 L=3.75m

20

20

14 2 25PC52 L=9.70m
4.65

20

12 2 18PC52 L=4.85m

1.00
8.20
20

13 2 18PC52 L=8.40m

11.85

11 2 10PC52 L=11.85m
9 4 16PC52 L=5.32m

20

1.35

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=25mm

20

30

10 3 16PC52 L=1.90m

8 4 16PC52 L=6.68m
6.28

20

20

4.92

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ARMARE GRINZI PESTE PARTER TIP: GPA, GPB,

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

GPC, GP1 si GP2 -sc.1:50


indicativ plansa

R07

ARMARE GRINDA PESTE PARTER TIP: GEz -sc.1:50


1.00

6
ETR 8/10

30

5.675

30

5.68

30

16
ETR 8/10

3.325

30

3.32

30

16
ETR 8/10

1.00

6
ETR 8/10

5
30

70

30

975

15

6.00

70

30

975

3.65

15

11.90

9.35
20

20 3 16PC52 L=9.55m

90
3.40
20

21 3 19PC52 L=3.60m

20

20

19 3 16PC52 L=5.32m
4.92
20

20

18 3 16PC52 L=7.68m
7.28

ARMARE GRINDA PARTER TIP: GPx SI GPy -sc.1:50


4.55

1.00

6
ETR 8/10

SECTIUNEA 4-4 -sc.1:20


SECTIUNEA 5-5 -sc.1:20
20 3 16PC52 L=9.55m

+3.475

4.55

30

70
1.125

4.90
6.15

6 ETR 8/10/20 OB37 L=1.24m


1 4 20PC52 L=6.70m

30
35

30
125

3 4 25PC52 L=6.70m

+3.475

+3.125

6 ETR 8/10/20 OB37 L=1.24m


18 3 16PC52 L=7.68m

+3.125

30

30

6
ETR 8/10

35

30

25

30

6 ETR 8/10/20
OB37 L=1.24m

30

20

20

20

17 3 16PC52 L=6.50m

20

6.10

17 3 16PC52 L=6.50m
6.10

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=25mm
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ARMARE GRINZI PESTE PARTER TIP: GPx, GPy,

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

GPz -sc.1:50
indicativ plansa

R08

1.00

S1C

30

35x40

4.45

30

S2B

GPB -30x45

35x40

GP2 -30x55
+6.30
+6.16

41

S2A

35x40

+5.85

1.00

+5.95

+5.75

12

31

GPA -30x45
+6.30

35x40

30

10

14

S1A

+6.30
35

14

5.53

GP1 -30x55

6.00

hp
=1
4cm

11.90

35x40

S1B

30

GP1 -30x55

3.65

30

S2C

GPC -30x45

GP2 -30x55

35x40

10

3.17

1.00

GP1 -30x55

13

PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ -sc.1:50

13

4.90

13

1.00
6.15

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

PLAN COFRAJ PLACA PESTE ETAJ -sc.1:50

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R09

13

PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ -sc.1:50


y

GPy -25x35
11 11

1.00

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

S1C

S2C

GPC -30x45

35x40

3 8 12/ml PC52 L=6.34m

11

11

S1B

11

11

S2B

GPB -30x45

35x40

6.11

GP2 -30x55
10 5 8/ml PC52 L=6.33m

6.12

4.89

8 10 8/ml PC52 L=5.11m

2 8 8/ml PC52 L=6.34m

6.11

9 10 12/ml PC52 L=6.33m

GP1 -30x55

3.65

6.12

4.89

Rep.
5 8/ml

11 11

35x40

11 5 8/ml PC52 L=5.11m

35x40

11.90

Rep.
5 8/ml

GPz -25x35

8.46

7.25

6 5 8/ml PC52 L=7.47m


7 5 8/ml PC52 L=8.68m

7.25

GP2 -30x55

4 10 8/ml PC52 L=7.47m

hp
=1
4cm

11

8.46

3 8 12/ml PC52 L=6.34m

11 11

5 10 12/ml PC52 L=8.68m

GP1 -30x55

6.00

11

6.12

2 8 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

S1A

35x40

S2A

35x40

GPA -30x45
1 5 8/ml PC52 L=6.34m

11 11

A
1.00

6.12

1 5 8/ml PC52 L=6.34m


6.12

GPx -25x35

12

13

4.90

13

1.00
6.15

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

PLAN ARMARE PLACA PESTE ETAJ -sc.1:40

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

indicativ plansa

R10

ARMARE GRINDA ETAJ TIP: GEA SI GEC -SC.1:50


1.10

2.25

1.10

4 , 5
ETR 8/10

4 , 5
ETR 8/20

4 , 5
ETR 8/10

35

1.00

35

6
ETR 8/10

1.10

2.25

1.10

4 , 5
ETR 8/10

4 , 5
ETR 8/20

4 , 5
ETR 8/10

35

1.00

6
ETR 8/10

35
125

4.45

35

1.00

35
125

1.125

4.90

4.45

35

1.00
1.125

4.90

6.15

6.15

2
3 4 25PC52 L=6.70m

40

1 2 20PC52 L=6.70m

6.10

20

40
40

6.10

3 2 25PC52 L=6.70m

20

35

ARMARE GRINDA ETAJ TIP: GEB -SC.1:50

20

6.10

6.10

2 2 10PC52 L=6.10m

30

7 3 16PC52 L=1.90m

6.10

2 2 10PC52 L=6.10m

1.30

1 4 20PC52 L=6.70m
5.10

40

1.30
40

40

30

40

7 3 16PC52 L=1.90m

1 4 20PC52 L=6.70m
5.10

ARMARE GRINDA PESTE ETAJ TIP: GE1 SI GE2 -sc.1:50


1.00

40

6
ETR 8/10

2.925

1.30

16
ETR 8/10

1.30

925

40

16
ETR 8/10

16
ETR 8/20

1.325

16
ETR 8/10

925

16
ETR 8/10

16
ETR 8/20

40

1.00

6
ETR 8/10

3
125

40

5.52

40

3.17

40

3.775

6.00
9.90

9.50
20

14 2 25PC52 L=9.70m

1.20
3.55
20

15 2 18PC52 L=3.75m
4.65

20

12 2 18PC52 L=4.85m

1.00
8.20
20

13 2 18PC52 L=8.40m

11.85

11 2 10PC52 L=11.85m

30

9 4 16PC52 L=5.32m

20

1.35

20

10 3 16PC52 L=1.90m

4.92
20

20

8 4 16PC52 L=6.68m
6.28

30

+5.85
30

50

5 ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


11 2 10PC52 L=11.85m
16 ETR 8/10/20 OB37 L=1.64m

40

ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


2 10PC52 L=6.10m
ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m
4 20PC52 L=6.70m

40

5
2
4
1

45

45

+5.85

ETR 8/10/20 OB37 L=1.13m


2 10PC52 L=6.10m
ETR 8/10/20 OB37 L=1.44m
4 20PC52 L=6.70m

+6.30

5
2
4
1

+6.30

14 2 25PC52 L=9.70m
12 2 18PC52 L=4.85m

25

8 4 16PC52 L=6.68m

+5.75

+6.30

3 4 25PC52 L=6.70m

SECTIUNEA 3-3 -sc.1:20


7

3 2 25PC52 L=6.70m
1 2 20PC52 L=6.70m

SECTIUNEA 2-2 -sc.1:20

55

SECTIUNEA 1-1 -sc.1:20

25

94

4 ETR 8/10/20 5 ETR 8/10/20 16 ETR 8/10/20


OB37 L=1.44m OB37 L=1.13m OB37 L=1.64m

30

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=25mm
obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

AMARE GRINZI PESTE ETAJ TIP: GEA, GEB, GEC,

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

GE1 si GE2 -sc.1:50


indicativ plansa

R11

ARMARE GRINDA PESTE ETAJ TIP: GEz -sc.1:50


1.00

6
ETR 8/10

30

5.675

30

5.68

30

16
ETR 8/10

3.325

30

3.32

30

16
ETR 8/10

1.00

6
ETR 8/10

5
30

70

30

975

15

6.00

70

30

975

3.65

15

11.90

9.35
20

20 3 16PC52 L=9.55m

90
3.40
20

21 3 19PC52 L=3.60m

20

20

19 3 16PC52 L=5.32m
4.92
20

20

18 3 16PC52 L=7.68m
7.28

ARMARE GRINDA ETAJ TIP: GEx SI GEy -sc.1:50


30

4.55

30

6
ETR 8/10

1.00

6
ETR 8/10

30
125

20 3 16PC52 L=9.55m

+6.30
4.55

30

70

30

1.125

4.90

6 ETR 8/10/20 OB37 L=1.24m


18 3 16PC52 L=7.68m

35

6.15

30

SECTIUNEA 5-5 -sc.1:20

+5.95

6.10

25

6 ETR 8/10/20
OB37 L=1.24m

20

20

20

17 3 16PC52 L=6.50m

20

30

17 3 16PC52 L=6.50m
6.10

obiectiv

beneficiar

adresa

MODIFICARE DE PROIECT, AUTORIZAT CU NR. 21 DIN 30.08.2013,

SC M.C.T. MANU SRL

ALEEA LILIACULUI, NR. 7D, LOC.


MURFATLAR, JUD. CONSTANTA

PRIN REAMENAJAREA, RECOMPARTIMENTAREA SI REFACEAREA


FATADELOR SPATIULUI COMERCIAL P+1E

Beton: C20/25
Otel: OB37 si PC52
a=25mm

administrator

proiectat

desenat

nume plansa

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

ing. Marius Constantin

AMARE GRINZI PESTE ETAJ TIP: GEx, GEy SI

nr proiect

faza

data

4/2014

DTAC

NOIEMBRIE 2014

GEz -sc.1:50
indicativ plansa

R12