Sunteți pe pagina 1din 2

BIOCEL - AN 1, SEMESTRU 1.

1. Conceptul actual despre organizarea membranelor celulare.


2. Compozitia moleculara globala si functiile membranelor celulare.
3. Lipidele membranare: definitie, clasificari.
4. Fosfolipide membranare: distributie, mobilitate.
5. Rolul lipidelor membranare.
6. Proteinele membranare: generalitati si clasificari.
7. Exemple de proteine membranare: descriere si mobilitate.
8. Mobilitatea proteinelor membranare si semnificatia biologica a acesteia.
9. Citoscheletul asociat membrane: descriere si functii.
10. Rolul proteinelor membranare.
cu 11. Glicocalixul: definitie, caracterizare generala.
12. Studiul glicocalixului. metode nespecifice, metode specifice.
13. Functiile glucidelor membranare.
14. Conceptul de microdomenii de membrana. exemple. semnificatia biologica a
organizarii microdomeniilor de membrana.
15. Caile de semnalizare. definitie, criterii de clasificare.
16. receptori pentru hormoni si neurotransmitatori. definitie, criterii de clasificare.
17. explicati modularea activitatii adenilatciclazei membranare de catre receptorii cuplati
proteinele G heterotrimerice.
18. Mesagerii secunzi. definitie, exemple, efectori intracelulari.
19. Transportul pasiv. clasificare, exemple.
20.Calea de semnalizare JAK-STAT
21. Aquaporinele. semnificatie si implicatii medicale.
22. Semnificatia biologica a eterogenitatii compozitionale, a organizarii asimetrice si a
compartimentului fluid al membranelor.
23. Proteinele G heterotrimerice.
24.Modalitati generice de reglare a activitatii unui canal ionic membranar.
25. Clasificari ale transportului membranar.
26.Transportul activ. clasificare, exemple.
27. Pompe-ATP-aze. definitie, clasificare, exemple.
28. Mecanismul semnalizarii transmembranare via receptori cu activitate tirozkinazica.
29. Endocitoza mediata de receptori. definitie si semnificatie functionala.
30. Fagocitoza. mecanism general, utilitate.
31. Definiti urmatoarele notiuni: co-transport, simport, antiport.
clasificarea jonctiunilor.
32. Jonctiunea GAP.
33. Complexe jonctionale.
34. Discul intercalar.
35. Jonctiunea stransa.
36. Jonctiunea de atasare pe microfilamentele de actina-clasificare, descriere.
37. Jonctiunea de atasare pe filamentele intermediare.
38.Microfilamentele de actina
39. Dinamica microfilamentelor de actina.
40. Microfilamentele de miozina.
41. Rolul microfilamentelor de actina in procesul de imbatranire celulara si apoptoza.
42. Proteinele asociate actinei in procesul de polimerizare.
43. Proteinele asociate actinei in procesul dr asamblare in citoschelet.
44. Organizarea sarcomerului in fibra musculara striata scheletica.
45. Filamentele intermediare.
46. Microvili, stereocili, cili, flageli.

47. Microtubuli.
48. Centrioli, centru celular.
49. Centrii de organizare a microtubulilor.
50. Ribozomii-structura si organizare, biogeneza.
51. Functiile ribozomului.
52. Sisteme celulare generatoare de energie: caracteristici.
53. Sinteza lantului polipeptidic la nivelul ribozomilor.
54. Plierea proteinelor. saperoane
55. Structura si biogeneza proteazomilor. degradarea proteinelor mediata de ubiquitina.
56. Incluziunile lipide- aspect MO, ME
57. Incluziunile pigmentare-aspect MO, ME
58. Incluziunile de glicogen-aspect MO, ME.
59. Structura si ultrastructura lizozomilor.
60. Functiile lizozomului.
61. Peroxizomii. structura si ultrastructura.
62. Biogeneza si functiile peroxizomului.
63. Reticulul endoplasmatic (RE) : definitie, forme.
64. Mecanismul prin care lantul polipeptidic este transferat din citosol in RE.
65. Rolul RE in biostinteza si prelucrarea proteinelor.
66. RE in biogeneza membranelor.
67. Descrieti modul de organizare ultrastructurala al RE si implicarea acestuia in
metabolismul lipidic.
68. RE: localizare, organizare ultrastructurala, functii.
69. Raspunsul proteinelor eronat impachetate(unfolded protein response).
70. Ultrastructura aparatului Golgi.
71. Polaritatea aparatului Golgi. semnificatie biologica.
72. functiile aparatului Golgi.
73. Ciclul secretor celular.
74. Biogeneza lizozomilor.
75. Exocitoza: definitie, tipuri de exocitoza.
76. Mitocondria: aspectul in MO si ultrastructura.
77. Organizarea moleculara si functiile membranei mitocondriale interne.
78. Organizarea moleculara si functiile membranei mitocondriale externe si a spatiului
intermembranar.
79. Organizarea moleculara si functiile matricei mitocondriale.
80. Biogeneza mitocondriilor, teoria endosimbiotica.
81. Rolul mitocondriilor in distributia intracelulara a ionilor de calciu, in producerea de
specii reactive de oxigen si in apoptoza.
82. Rolul mitocondriilor in apoptoza.
83. Nucleul celular: definitie, aspect la MO si ME.
84. Nucleul celular: numar, forma, localizare.
85. Invelisul nuclear: definitie, organizare, ultrastructura.
86. Porul nuclear, transport(generalitati).
87. Nucleolul: rol, compozitie biochimica si organizare, evidentiere la MO, ultrastructura.
88. Matricea nucleara: ultrastructura, roluri.
89. Cromatina: definitie, clasificare.
90. Fibra de cromatina. histone si proteine nehistonice, caractere generale, roluri.
91. Eucromatina.
92. Heterocromatina constitutiva. heterocromatina gonozomala si antozomala.