Sunteți pe pagina 1din 1

Indicatori

din Contul
de Profit si
Pierdere
Cifra de
afaceri
Total
venituri
Total
cheltuieli
Profit brut
Profit net
Numar
salariati

2010

2011

2012

2013

2014

11.403.296.221

13.177.841.584

12.742.145.319

18.402.497.788

18.833.365.417

11.606.030.655

13.433.362.621

12.946.397.843

18.633.253.295

19.034.870.759

11.271.963.072
334.067.583
300.015.819

13.065.263.846
368.098.775
275.111.397

12.602.606.812
343.791.031
277.239.794

18.301.064.251
332.189.044
337.444.120

18.633.682.127
401.188.632
371.670.175

13.823

13.652

13.64

14.002

14.063

S-ar putea să vă placă și