Sunteți pe pagina 1din 23

DOCUMENT N LUCRU

CADRUL GENERAL DE IMPLEMENTARE

DRAFT - 28 ianuarie 2015

Hotrre
privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat
prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 - 2020
Avnd n vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 347 din 20 decembrie 2013, ale
Regulamentului ( UE, EURATOM ) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de
abrogare a Regulamentului nr. 1605/2002, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L nr. 298 din 26 octombrie 2012, ale Regulamentului (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional,
Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 65 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
CAPITOLUL I Obiect i dispoziii generale
Art. 1 (1) Obiectul prezentei hotrri l constituie stabilirea cadrului general pentru
aplicarea procedurilor de evaluare, selecie, contractare, achiziii, plat, control i
monitorizare, aferente proiectelor cofinanate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural, denumit n continuare FEADR i de la bugetul de stat, prin
Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 - 2020, denumit n continuare PNDR
2014 - 2020, pe ntreaga perioad de implementare a programului, n regiunile
eligibile n cadrul Obiectivului de convergen.
(2) Prin PNDR 2014 - 2020 se finaneaz scheme de ajutor de stat i de minimis,
conform fielor msurilor, ale cror prevederi vor fi instituite prin ordin al
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale sau decizie a Comisiei Europene, dup
caz.

Art. 2 (1) Termenii i expresiile: program, operaiune, beneficiar, strategie


de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii, cheltuial public,
IMM, operaiune finalizat i instrumente financiare, au nelesul conform art.
2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L nr. 347 din 20 decembrie 2013, expresia: contribuie n natur are nelesul
menionat la art. 69 din acelai regulament, iar expresiile:regiuni mai puin
dezvoltate i regiuni de tranziie au nelesul conform prevederilor art. 90
alineatul (2) literele (a) i (b) din respectivul regulament.
(2) Termenii i expresiile: programare, regiune, msur, rata sprijinului,
cost tranzacional, suprafa agricol, pierderi economice, fenomen climatic
nefavorabil, boli ale animalelor, incident de mediu, dezastru natural,
eveniment catastrofal, lan scurt de aprovizionare, tnr fermier, obiective
tematice, cadrul strategic comun, cluster, au nelesul din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 347 din 20
decembrie 2013.
(3) Expresiile: produse agricole, prelucrarea produselor agricole,
comercializarea produselor agricole, au nelesul din Regulamentul (UE) Nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piaa intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat, publicat n
Jurnalul Oficial al UE, seria L nr. 287, din 26 iunie 2014, iar termenii exploataie,
fermier, au nelesul din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind
plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole
comune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L nr. 347 din 20 decembrie 2013.
(4) Expresiile: studiu de fezabilitate, proiect tehnic i documentaie de avizare
pentru lucrri de intervenii au nelesul din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
2

general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu modificrile i


completrile ulterioare.
(5) Expresiile: exploataie agricol ntreprindere n dificultate i producie
agricol primar au nelesul definit n Orientrile Uniunii Europene privind
ajutoarele de stat n sectoarele agricol i forestier i n zonele rurale pentru perioada
2014-2020 (2014/C 204/01), publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria
C nr. 204 din 01.07.2014.
(6) Termenii: cedent cesionar i expresia transfer de exploataie, au nelesul
definit n Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete sistemul integrat de
administrare i control, msurile de dezvoltare rural i ecocondiionalitatea, publicat
n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 227 din 31.07.2014.
(7) Expresiile: ferma de familie, producie standard SO au nelesul prevzut n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru
dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al
fermierilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
(8) Expresiile: ntreprindere autonom, ntreprindere legat i ntreprindere
partener au nelesul din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i
dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile
ulterioare, iar noiunea de ,,ntreprindere unic are nelesul din Regulamentul (UE)
nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat n
Jurnalul Oficial cu numrul 352 seria L din data de 24 decembrie 2013.
(9) Expresiile: transfer definitiv de exploataie, grup operaional, momentul
instalrii tnrului fermier, proiect integrat au nelesul din PNDR 2014-2020.
(10) n nelesul prezentei hotrri termenii i expresiile de mai jos se definesc
astfel:
a) Achiziie simpl reprezint dobndirea, n urma aplicrii unei proceduri de
licitaie/conform bazei preuri de referin, publicat pe site-ul AFIR, de ctre
beneficiarul privat al finanrii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, maini,
utilaje i instalaii tehnologice fr montaj i servicii, precum cel de consultan,
dac este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziie.
b) Achiziie complex care predeve construcii montaj reprezint dobndirea, n
urma aplicrii unei proceduri de licitaie, de ctre beneficiarul privat al finanrii
3

prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje i instalaii tehnologice cu montaj i/sau
lucrri de construcii i instalaii i servicii prin atribuirea unui contract de achiziie.
c) Agenia de Plat i Intervenie pentru Agricultur, denumit n continuare
APIA - reprezint agenia de plat acreditat, n sensul art. 7 din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013, conform Legii nr. 1/2004 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, cu modificrile i
completrile ulterioare, care poate ndeplini funcia de implementare, pentru
msurile PNDR 2014 2020 a cror punere n aplicare este delegat acesteia;
d) Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, denumit n continuare AFIR reprezint agenia de plat acreditat, n sensul art. 7 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 41/2014 privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei pentru Finanarea Investiiilor
Rurale, prin reorganizarea Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, cu
modificrile i completrile ulterioare, care poate ndeplini funcia de implementare,
pentru msurile PNDR 2014 2020 a cror punere n aplicare este delegat acesteia;
e)Angajament - reprezint voina exprimat printr-un document asumat prin
semntur i tampil, dup caz, de un solicitant al sprijinului financiar, prin care
acesta se oblig s respecte condiiile generale i specifice de acordare a sprijinului
pentru fiecare msur/sub-msur/pachet/varianta vizat, astfel cum sunt prevzute
n fiele msurilor din PNDR 2014 - 2020 i detaliate n legislaia naional;
f) Cheltuieli eligibile specifice - reprezint cheltuielile privind realizarea de
investiii specifice fiecrei msuri/sub-msuri cuprinse n PNDR 2014 2020 care
vor fi detaliate n ghidurile solicitantului;
g) Cheltuieli eligibile generale - reprezint cheltuielile care se ncadreaz n
categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor msurilor i acoper, parial sau
total, costurile necesare pentru pregtirea i implementarea proiectelor finanate din
FEADR i de la bugetul de stat, n conformitate cu PNDR 2014 - 2020;
h) Conflict de interese - reprezint situaia n care persoana ce exercit o demnitate
public, activiti n calitate de salariat al unei instituii publice care gestioneaz
fonduri publice sau n calitate de beneficiar privat de fonduri publice, are un interes
personal de natur patrimonial, care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate
a atribuiilor care i revin, definit conform legislaiei n vigoare;
i) Contract de finanare sau decizia de finanare - reprezint documentul juridic
ncheiat ntre AFIR i beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile i
obligaiile prilor, durata de execuie, valoarea, plata, precum i alte dispoziii i
condiii specifice, prin care se acord asisten financiar nerambursabil din
4

FEADR i de la bugetul de stat, n scopul atingerii obiectivelor msurilor cuprinse n


PNDR 2014 - 2020 i care constituie titlu executoriu;
j) Costuri generale ale proiectului - reprezint acele costuri necesare pentru
pregtirea i implementarea proiectului, inclusiv studii de fezabilitate, constnd n
cheltuieli pentru consultan, inclusiv onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economic i de mediu, proiectare, monitorizare i management,
inclusiv taxele pentru eliberarea certificatelor conform art. 45 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor
necesare implementrii proiectelor, aa cum sunt acestea prevzute n legislaia
naional;
k) Direcia General Dezvoltare Rural - Autoritate de Management pentru
Programul Naional de Dezvoltare Rural, denumit n continuare DGDR AMPNDR - structur de specialitate n cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, denumit n continuare MADR, care ndeplinete responsabilitile prevzute
la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
l) Domiciliul stabil - reprezint domiciliul persoanei fizice care este menionat n
cartea de identitate sau alte documente oficiale eliberate de instituiile statulului
abilitate n acest sens;
m) Grup de aciune local, denumit n continuare GAL - reprezint un parteneriat
local, alctuit din reprezentani ai instituiilor i autoritilor publice locale, ai
sectorului privat i ai societii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 246/2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
n) Ghidul solicitantului - reprezint o detaliere tehnic i financiar care cuprinde
setul de informaii necesare solicitantului pentru pregtirea, derularea i
implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare msur PNDR 2014 - 2020,
aprobat prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i publicat pe site-ul
organismului de implementare;
o) Gospodria - reprezint totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor
persoane care locuiesc i gospodresc mpreun, avnd buget comun, i care, dup
caz, lucreaz mpreun terenul sau ntrein animalele, consum i valorific n
comun produsele agricole obinute. Gospodria poate fi format i dintr-un grup de
dou sau mai multe persoane ntre care nu exist legturi de rudenie, dar care declar
c, prin nelegere, locuiesc i gospodresc mpreun;
p) Locul de munc nou-creat - reprezint locul de munc ce va fi ocupat de ctre o
persoan angajat pe baza unui contract de munc cu norm ntreag sau cu timp
5

parial de lucru, caz n care se vor considera locuri de munc nou create cele
msurabile n echivalent norm ntreag conform metodologiei de calcul a
echivalentului norm ntreag. Conversia se va efectua pe baza numrului de ore,
zile, sptmni sau luni lucrate din anul pentru care se efectueaz calculul;
r) Parteneriat - reprezint forma de cooperare ntre autoriti publice, entiti
private i organizaii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimit;
s) Persoane interpuse reprezint persoanele fizice sau juridice care acioneaz
aparent n nume propriu prin depunerea unui proiect cu finanare nerambursabil,
iar n fapt alt persoan fizic sau juridic, care exercit o poziie dominant n
procesul de luare a deciziilor sau din punct de vedere financiar, beneficiaz exclusiv
de avantajele finanrii publice aferente proiectului, care nu ar fi fost posibil n
condiiile n care persoana dominant ar fi acionat direct;
) PNDR 2014 2020 - reprezint documentul programatic, n sensul art. 6 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, n care sunt prevzute msurile i sumele alocate
Romniei pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate de Comisia
European prin decizie;
t) Procesarea la nivelul fermei - reprezint procesarea pentru care materia prim
prelucrat provine din ferma proprie. Materia prima obinut n ferm i procesat
este produs inclus n Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitii Europene, iar
produsele obinute sunt incluse, de asemenea, n Anexa I a acestui Tratat;
) Proiect eligibil - reprezint proiectul care ndeplinete condiiile de eligibilitate
prevzute n fia tehnic a msurii/sub-msurii/schema de ajutor de stat/ schema de
minimisconform criteriilor aprobate i detaliate n manualele de proceduri i n
Ghidul solicitantului;
u) Schem de ajutor de stat - reprezint instrumentul de finanare din FEADR a
proiectelor aferente msurilor din PNDR 2014 - 2020 care se supun regulilor de
ajutor de stat conform art. 107 -109 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene;
v) Schema de minimis - reprezint instrumentul de finanare din FEADR a
proiectelor aferente msurilor din PNDR 2014 2020 care se supun regulilor
ajutorului de minimis cu respectarea criteriilor prevzute de Regulamentul (UE)
nr. 1407/2013;
x) Sub-msur - set de operaiuni grupate sub un cod unic alocat n cadrul unei
msuri n conformitate cu Anexa I, partea 5 din Regulamentul de punere n aplicare
(UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
6

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului


privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural (FEADR);
z) Transfer de angajament pentru msurile cu caracter compensatoriu reprezint preluarea voluntar de ctre cesionar a obligaiilor i drepturilor care
decurg din angajamentele asumate de ctre cedent n legtur cu respectarea
condiiilor generale i specifice, de acordare a sprijinului pentru fiecare msur/submsur/pachet/variant vizat;
w) Zona limitrof - reprezint zona delimitat de comunele sau oraele cu care
comuna n care se afl exploataia majoritar are granie comune, n acelai jude
i/sau n judeele vecine, inclusiv cel mai apropiat ora de UAT n care se afl
exploataia/exploataia majoritar.
Art. 3 Termenii i expresiile prevzute la art. 2 se utilizeaz n PNDR 2014 - 2020,
n actele normative subsecvente, actele procedurale i de informare public necesare
implementrii acestuia.
CAPITOLUL II Reguli de implementare
SECIUNEA 1 Reguli privind msurile de investiii din PNDR 2014 - 2020 i
subprogramul pomicol
Art. 4 (1) Un solicitant/beneficiar poate obine finanare nerambursabil din
FEADR i de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiii depuse pentru
msuri/sub-msuri diferite din cadrul PNDR 2014 - 2020, cu respectarea condiiilor
de eligibilitate ale programului, respectrii regulilor ajutoarelor de stat i a celor de
minimis, dup caz, i dac nu creeaz artificial condiiile necesare pentru a obine
n mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor msurii/submsurii/schemei de ajutor.
(2) n cazul n care solicitantul i/sau interpui ai acestuia depun n acelai timp mai
multe proiecte alturate, n cadrul aceleiai sub-msuri, care formeaz mpreun un
flux de producie i/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile. Solicitantul poate
depune un alt proiect pentru o investiie alturat care face parte din acelai flux
tehnologic numai dup finalizarea proiectului depus anterior.
(3) Solicitantul/beneficiarul menionat la alin. (1) trebuie s fac dovada existenei
cofinanrii private, cumulat pentru toate proiectele.
(4) Potenialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014 - 2020 care prezint dovada
cofinanrii private prin extras de cont solicit instituiei bancare s blocheze n
7

contul special al proiectului, 50% din sum, care va fi folosit numai n vederea
efecturii plilor privind implementarea proiectului. Sumele respective sunt
purttoare de dobnzi la un nivel negociat cu banca i se deblocheaz numai pe baza
solicitrilor beneficiarilor avizate n prealabil de ctre AFIR.
(5) n situaia proiectelor de infrastructur, ale aceluiai beneficiar care vizeaz
investiii n infrastructura de ap/ap uzat i rutier, situate parial sau total pe
acelai amplasament, proiectul aferent realizrii infrastructurii rutiere va fi depus
dup realizarea infrastructurii de ap/ap uzat.
(6) Beneficiarii prezint cererea pentru prima tran de plat i documentele
justificative n termen de cel mult 4 luni de la data semnrii contractului de finanare
n cazul proiectelor pentru achiziiile simple i n termen de cel mult 8 luni n cazul
proiectelor pentru achiziii complexe care prevd construcii-montaj. Pentru
beneficiarii sprijinului acordat n vederea plantrii de specii perene, agricole i
forestiere, termenul pentru depunerea cererii de plat este de maximum 24 luni de la
data semnrii contractului de finanare i pentru motive temeinice i justificate n
mod corespunztor, acest termen se poate prelungi cu nc cel mult 6 luni, cu plata
penalitilor prevzute n contractul de finanare.
(7) Beneficiarii care nu respect cerinele prevzute la alin. (6) nu mai pot obine
finanarea public, contractul fiind reziliat.
(8) n accepiunea prezentei hotrri, plata avansului ctre beneficiarnu este
considerat tran de plat. Condiiile, modalitatea de solicitare i acordare a
avansului se detaliaz n Ghidul solicitantului.
(9) Pentru investiiile care prevd construcii montaj, publicarea n SEAP sau pe
site-ul AFIR a achiziiilor se va efectua n baza proiectelor tehnice de execuie
avizate n prealabil de AFIR.
Art. 5 (1) Este interzis crearea de condiii artificiale, respectiv situaia/situaiile n
care solicitanii/beneficiarii recurg la diverse metode pentru a obine un avantaj
necuvenit, n ceea ce privete eligibilitatea, selecia proiectului sau obinerea unei
intensiti suplimentare a sprijinului, iar n cazul constatrii unor astfel de situaii, n
orice etap de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil i, dup caz, se
procedeaz la recuperarea sprijinului financiar.
(2) Solicitanii ai cror asociai/acionari majoritari au aceast calitate n dou sau
mai multe ntreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, n acelai
timp, n cadrul aceleiai sub-msuri, pentru acelai tip de investiie. n acest caz
poate fi eligibil cererea de finanare depus de o singur ntreprindere, care are n
comun cu alte ntreprinderi acelai acionar majoritar.
8

Art. 6 (1) La sesizarea motivat i susinut cu dovezi a unui beneficiar/contractor


cu finanare din FEADR, cu privire la consultanii/contractorii/beneficiarii acestuia
care nu se achit de obligaiile contractuale, cu excepia cazurilor de for major,
AFIR/MADR, dup o verificare prealabil i n baza unui act administrativ de
constatare, poate s includ i s fac publice informaiile despre acetia n Lista
consultanilor/contractorilor/beneficiarilor care nu i respect obligaiile
contractuale.
(2) Informaii privind consultanii, contractorii i beneficiarii sprijinului financiar
neambursabil care nu i respect obligaiile contractuale vor putea fi consultate pe
site-ul oficial al AFIR.
Art. 7 Categoriile de solicitani/beneficiari ai msurilor/sub-msurilor de investiii
derulate prin PNDR 2014 - 2020, restricionate de la finanare, sunt, dup caz:
a) solicitanii/beneficiarii nregistrai n Registrul debitorilor AFIR, att pentru
Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei
fa de AFIR, inclusiv a dobnzilor i majorrilor de ntrziere;
b) solicitanii/beneficiarii care au contracte de finanare ncetate din proprie
iniiativ, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanii/beneficiarii care au
contracte de finanare ncetate pentru nerespectarea obligaiilor contractuale din
iniiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;
c) solicitanii/beneficiarii care au acionat n nume propriu sau prin reprezentani
autorizai legal ori prin persoane interpuse, n privina crora s-a constatat c au
prezentat declaraii pe proprie rspundere neconforme cu realitatea i astfel au creat
avantaje necuvenite, timp de 2 ani de la data constatrii; sunt exceptate erorile
materiale asupra unor elemente neeseniale, care nu afecteaz coninutul declaraiei
pe proprie rspundere;
d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care se afl n
situaii litigioase cu AFIR, pn la pronunarea definitiv i irevocabil a instanei de
judecat n litigiul dedus judecii;
e) ntreprinderi n dificultate conform prevederilor specifice din fiele submsurilor PNDR 2014 - 2020;
f) solicitanii/beneficiarii/reprezentani legali ai acestora, n privina crora AFIR
a constatat printr-un act administrativ c au creat condiii artificiale, timp de 2 ani de
la data constatrii.
Art. 8 (1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dac
respect prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 i ndeplinesc
urmtoarele condiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize,
acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii
9

sau rezult din cerinele minime impuse de PNDR 2014 - 2020;


b) sunt aferente unor studii i/sau analize privind durabilitatea economic i de
mediu, inclusiv studiul de fezabilitate, ntocmite n conformitate cu prevederile
legislaiei n vigoare;
c) sunt necesare n procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale
operaiunii;
d) sunt aferente activitilor de coordonare i supervizare a execuiei i recepiei
lucrrilor de construcii - montaj.
(2) Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile
dac respect prevederile alin. (1) i se deconteaz proporional cu valoarea fiecrei
trane de plat aferente proiectului.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultan pentru
ntocmirea dosarului cererii de finanare se pot deconta integral n cadrul unei
singure trane de plat.
(4) Costurile generale ale proiectului la care se refer alin. (1) trebuie s se ncadreze
n maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd i
construcii - montaj, i n limita a 5% pentru proiectele care prevd achiziia simpl.
Aceste cheltuieli precum i cheltuielile de actualizare vor fi detaliate pentru fiecare
msur n Ghidul solicitantului, iar procentul acordat se stabilete n funcie de tipul
i de complexitatea proiectului.
(5) a) n cazul proiectelor care necesit acord de mediu cu studiu de impact pentru
obinerea acestuia, selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii
acordului de mediu, acesta urmnd a se depune n termen de maximum 6 luni de la
notificarea solicitantului privind selecia proiectului, sub sanciunea nesemnrii
contractului de finanare cu AFIR.
b) n cazul proiectelor care necesit acord de mediu fr studiu de impact, selecia
proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii acestuia, iar prezentarea
documentului se va face n termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului
privind selecia proiectului, sub sanciunea nesemnrii contractului de finanare cu
AFIR.
(6) Derularea procedurilor de achiziii, inclusiv cele publice, trebuie finalizate i
avizate de AFIR n termen de maximum 6 luni pentru proiectele care includ
construcii-montaj i maximum 3 luni pentru proiectele care includ achiziii simple,
de la data primirii Notificrii privind selectarea proiectelor i pn la semnarea
contractelor de finanare.

10

(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6) pentru derularea procedurii de achiziie
de utilaje al cror montaj se va realiza n cadrul construciilor realizate prin proiectul
depus spre finanare, se pot realiza i aviza dup semnarea contractului de finanare.
(8) n cazul beneficiarilor privai/publici, termenele prevzute la alin. (6) se
suspend pe perioada n care AFIR efectueaz verificrile i perioada necesar
soluionrii contestaiilor privind achiziiile publice.
(9) Studiile de fezabilitate sau documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenie,
aferente cererilor de finanare depuse de solicitani/beneficiari pentru msuri/submsuri din PNDR 2014 - 2020 sau scheme de ajutor, trebuie s fie ntocmite
conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
10) n cazul proiectelor integrate, se respect regulile specifice aplicabile fiecrei
sub-msuri din cadrul a dou sau mai multe msuri diferite din care provin
operaiunile respectivului proiect, iar sprijinul va fi acordat din alocarea financiar a
sub-msurii din care face parte operaiunea majoritar din punct de vedere financiar,
astfel cum se precizeaz n Ghidul solicitantului.
(11) Cererile de finanare nsoite de documentaiile specifice msurilor/submsurilor, ca pri componente ale proiectului integrat, pot fi depuse de un solicitant
n etape diferite, conform cererilor de lansare de proiecte i alctuiesc un proiect
integrat numai dac acestea sunt selectate n vederea finanrii. Solicitantul care
depune mai multe documentaii are obligaia de a meniona pentru fiecare
apartenena la proiectul integrat. n lipsa furnizrii acestei informaii documentaia
respectiv are regimul unui proiect simplu, n condiiile prezentei hotrri.
(12) n Ghidul solicitantului specific fiecrei sub-msuri/msuri se cuprind tipurile
de documente, avize, autorizaii sau studii, dup caz, precum i termenul de
prezentare a acestora la AFIR/APIA de ctre solicitani.
Art. 9 (1) Cu excepia cheltuielilor prevzute la art. 8 alin. (4), cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului sunt eligibile dac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare sau notificrii
AFIR privind selecia proiectului, dup caz, i sunt n legtur cu ndeplinirea
obiectivelor investiiei/lor fiecrei msuri/sub-msuri, cu excepia cheltuielilor
necesare implementrii proiectelor care presupun i nfiinare/reconversie plantaii
pomicole, realizate n cadrul sub-msurii 4.1a Investiii n exploataii pomicole,
11

care pot fi efectuate dup depunerea cererii de finanare, conform art. 60 (2) din R
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);
b) sunt efectuate pentru realizarea investiiei cu respectarea rezonabilitii
costurilor;
c) sunt efectuate n conformitate cu prevederile contractului de finanare semnat
cu AFIR;
d) sunt nregistrate n evidenele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile,
verificabile i sunt susinute de originalele documentelor justificative, n condiiile
legii.
(2) La solicitarea AFIR, beneficiarul este obligat s furnizeze toate informaiile
legate de contractori i subcontractori, conform cerinelor acesteia.
(3) Beneficiarii sunt obligai s respecte rezonabilitatea preurilor prin:
a) respectarea limitelor de preuri din baza de date a AFIR i/sau
b) respectarea procedurilor privind achiziiile publice pentru beneficiarii publici i
a procedurilor de achiziie pentru beneficiarii privai;
c) respectarea valorilor costurilor standard,conform H.G. nr. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri
publice, cu modificrile ulterioare, n cazul beneficiarilor publici;
d) respectarea valorilor pentru contribuia n natur, potrivit fielor sub-msurilor
4.1 Investiii n exploataii agricole i 4.1a Investiii n exploataii pomicole
din PNDR 2014 2020.
Art. 10 (1) Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor
finanate potrivit msurilor/sub-msurilor PNDR 2014 2020, inclusiv prin
schemele de ajutor, trebuie s fie incluse n categoria activelor proprii ale
beneficiarului i s fie utilizate pentru activitatea pentru care a beneficiat de
finanare nerambursabil pentru minimum 5 ani, de la data efecturii ultimei pli.
(2) Contribuia public din PNDR 2014 2020 se recupereaz dac n termen de
cinci ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar activele corporale i
necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanate din FEADR fac
obiectul uneia din urmtoarele situaii:
a) ncetarea sau delocalizarea unei activiti productive n afara zonei vizate de
PNDR 2014-2020, respectiv de criteriile n baza crora proiectul a fost selectat i
contractat;
b) o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un
avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau unui organism public;
c) o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de
realizare i care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale acestuia;
d) realizarea unei activiti neeligibile pentru msura/sub-msura n cadrul
investiiei finanat din fonduri nerambursabile.
12

(3) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie,


contribuia din PNDR 2014 - 2020 se ramburseaz dac, n termen de 10 ani de la
efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este
delocalizat n afara Uniunii, cu excepia situaiei n care beneficiarul este un IMM.
n cazul n care contribuia prin PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat,
perioada de 10 ani se nlocuiete cu termenul-limit aplicabil conform normelor
privind ajutorul de stat.
Art. 11 Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii din FEADR, care, dup
selectarea/contractarea proiectului precum i n perioada de monitorizare, i
schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii avute la data depunerii cererii de
finanare, n sensul trecerii de la categoria de microntreprindere la categoria de mic
sau mijlocie, respectiv de la categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria
alte ntreprinderi, cheltuielile pentru finanare rmn eligibile.
Art. 12 Cheltuielile eligibile finanate din fonduri nerambursabile prin msurile
PNDR 2014 2020 precum i cheltuielile neeligibile sunt cele prevzute n fiele
msurilor/sub-msurilor i n schemele de ajutor i sunt descrise n Ghidul
solicitantului.
Art. 13 (1) Durata de execuie a investiiei cofinanate din FEADR este de 3 ani de
la data semnrii contractului de finanare.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), durata de execuie este de 2 ani pentru
investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar stabilite prin fia msurii/submsurii.
(3) Durata de execuie prevzut la alin. (1) i (2) poate fi prelungit cu maximum 6
luni, cu acordul prealabil al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice beneficiarilor
publici sau privai, prevzute n contractul de finanare, la valoarea rmas, cu
excepia investiiilor care prevd adaptarea la standardele europene, caz n care
aceast prelungire nu poate depi termenul de graie legal impus pentru adaptarea la
standarde.
(4) Durata de execuie prevzut la alin. (1) (3) se suspend, n situaia n care pe
parcursul implementrii proiectului se impune obinerea, din motive neimputabile
beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaii, dup caz, pentru perioada de timp
necesar obinerii acestora.
Art. 14 (1) Contractul de finanare pentru investiiile finanate din FEADR, n
integralitatea sa, precum i toate drepturile i obligaiile ce decurg din acesta nu pot
face obiectul cesiunii, fr acordul expres i prealabil al AFIR.
13

(2) Beneficiarul finanrii din FEADR poate constitui garanii n favoarea unei
instituii de credit, sub forma ipotecrii asupra investiiei care face obiectul
contractului de finanare, cu acordul AFIR, n condiiile legii.
(3) Beneficiarii sprijinului pentru investiii pot solicita plata unui avans de maximum
50% din ajutorul public.
(4) Plata avansului trebuie s fie subordonat constituirii unei garanii eliberate de o
instituie financiar bancar sau nebancar nscris n registrul special al Bncii
Naionale a Romniei, reglementat de legislaia naional n domeniu, care
corespunde procentului de 100% din suma avansului. Suma avansului este prevzut
n contractul de finanare ncheiat ntre beneficiar i agenia de plat. Valoarea
avansului acordat se justific de ctre beneficiar proporional cu valoarea fiecrei
trane de plat aferente proiectului.
(5) Garania aferent avansului trebuie s fie la dispoziia AFIR pn la data
efecturii ultimei trane de plat i este eliberat n cazul n care AFIR constat c
suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuiei financiare a Uniunii
Europene i contribuiei publice naionale pentru investiii, depete suma
avansului.
(6) Garania menionat la alin. (4) poate fi prezentat de beneficiarii privai i sub
form de poli de asigurare eliberat de o societate de asigurri, autorizat conform
legislaiei n vigoare.
Art. 15 (1) n situaia nendeplinirii obligaiilor prevzute n contractele de
finanare, respectiv n cererile de ajutor, recuperarea sprijinului financiar se
realizeaz n mod proporional cu gradul de nendeplinire.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic numai n situaia n care nendeplinirea obligaiilor
contractuale nu este de natur a afecta eligibilitatea proiectului sau condiiile de
selectare pentru finanare.
(3) Ghidul solicitantului include prevederi detaliate privind aplicarea alin. (1) i (2).
SECIUNEA 2 Reguli privind msurile de sprijin forfetar
Art. 16 (1) Sprijinul sub form de sum forfetar se acord conform prevederilor
fielor tehnice ale sub-msurilor: 6.1Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri,
denumit n contionuare sub-msura 6.1, 6.2Sprijin pentru nfiinarea de activiti
neagricole n zone rurale, denumit n continuare sub-msura 6.2, 6.3Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor mici, denumit n continuare sub-msura 6.3, 9a
14

nfiinarea grupurilor de productori n sectorul pomicol denumit n continuare


sub-msura 9a din PNDR 2014 - 2020.
(2) Valoarea economic a produciei unei exploataii agricole este msurat n
valoarea produciei standardastfel cum este definit la articolul 5 din Regulamentul
(CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploataii agricole, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.335/
13.12.2008. Coeficienii necesari stabilirii produciei standard-S.O., se menioneaz
n Ghidul solicitantului specific msurilor PNDR 2014 - 2020 n care se aplic.
Art. 17 (1) Pentru urmtoarele msuri din PNDR 2014 - 2020, msura 10 Agromediu i clim, msura 11 Agricultura ecologic, msura 13 Pli pentru zone
care se confrunt cu constrngeri naturale sau cu alte constrngeri specifice i a
celor care se supun regulilor de achiziii publice, criteriile de selecie a proiectelor se
stabilesc de ctre DGDR AM-PNDR dup consultarea Comitetului de monitorizare
i se aprob prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale.
(2) Criterii de selecie rezultate n baza principiilor specifice fiecrei msuri PNDR
2014 - 2020 respect principiul proporionalitii n raport cu prioritile
programului i cu obiectivele de etap.
(3) Aplicarea, verificarea i punctarea criteriilor de selecie ine seama de principiul
proporionalitii n ceea ce privete dimensiunea operaiunii i determin
ierarhizarea proiectelor, inclusiv selectarea acestora pentru finanare.
SECIUNEA 3 Reguli privind msurile cu caracter compensatoriu
Art. 18 n derularea angajamentului asumat, beneficiarul este obligat s respecte
urmtoarele condiii generale:
a) informeaz Agenia de plat privind orice modificare a suprafeelor
exploataiei, a pierderii sau dobndirii dreptului de utilizare a unor parcele agricole;
b) n cazul transferului de exploataie sau al modificrii dreptului de utilizare a
unor parcele agricole beneficiarul cesionar este informat de APIA, n scris, asupra
posibilitii transferului de angajament i a stadiului implementrii angajamentului
de ctre cedent pe suprafeele vizate de transfer, pn la acel moment;
c) pstreaz toate documentele relevante privind angajamentul pe toat perioada
desfurrii acestuia precum i n perioada de monitorizare ex-post de 5 ani i le
pune la dispoziia ageniilor de pli i a altor organisme de control abilitate;

15

d) permite inspectarea fermei de ctre reprezentani ai organismelor abilitate,


pentru efectuarea controalelor.
Art. 19 (1) Transferul de angajament poate fi total sau parial.
(2) n cazul transferului de exploataie, transferul de angajament este total.
(3) Transferul de exploataie sau de angajament sunt notificate APIA de ctre
beneficiarii msurilor de dezvoltare rural n termen de maximum 15 zile de la data
efecturii transferului.
(4) Transferul de exploataie se poate face oricnd pe parcursul anului de cerere,
pn la emiterea primei decizii de plat pe suprafa. Pe parcursul unui an de cerere
de plat se poate efectua numai un singur transfer pentru aceeasi exploataie.
(5) Transferul de angajament se poate face numai n perioada de depunere a cererilor
unice de plat pe suprafa, inclusiv n perioada de depunere cu penaliti de
ntrziere.
(6) n cazul n care o suprafa aflat sub angajament face obiectul unui transfer de
exploataie sau de angajament, cedentul i cesionarul sunt responsabili pentru
neconformitile svrite n perioada n care angajamentele asumate de acetia au
produs efecte.
Art. 20 (1) Angajamentele pentru suprafeele care la data depunerii cererii de plat
se aflau n unitile administrativ teritoriale, denumite n continuare UAT, eligibile
i au trecut n UAT neeligibile, ca urmare a actualizrii Sistemului de Identificare a
Parcelelor, denumit LPIS, se nchid, fr recuperarea sumelor pltite fermierilor n
anii precedeni, nainte de trecerea suprafeelor din UAT eligibile n UAT
neeligibile.
(2) n situaia n care n urma reorganizrii unei UAT prin divizare rezult dou sau
mai multe UAT, noile UAT preiau statutul UAT iniiale din punct de vedere al
ncadrrii n zonele eligibile pentru msurile/pachetele/variantele msurilor
compensatorii de dezvoltare rural.
Art. 21 (1) Extinderea suprafeei parcelei aflat sub angajament, pentru
angajamentele urmrite la nivel de parcel sau a suprafeei angajate, n cazul
angajamentelor urmrite la nivelul suprafeei totale angajate, este permis cu pn la
50% i cel mult 1 ha din suprafaa angajat n primul an de angajament.
(2) n cazul n care suprafaa parcelei aflate sub angajament sau a suprafeei totale
angajate crete peste limitele stabilite la alin. (1), este necesar nlocuirea
16

angajamentului iniial cu un nou angajament, care s acopere ntreaga suprafa n


cauz pe o perioad de cinci ani, ncepnd cu anul n care angajamentul a fost
nlocuit.
SECIUNEA 4 Reguli privind msurile de formare profesional, consultan,
cooperare i asisten tehnic
Art. 22 (1) DGDR AM-PNDR i AFIR asigur implementarea msurilor Transfer
de cunotine i aciuni de informare, Servicii de consiliere i Asisten
tehnic.
(2) Implementarea proiectelor finanate din FEADR, prevzute la alin. (1), se
realizeaz dup cum urmeaz:
a) pentru msura Asisten tehnic: prin DGDR AM-PNDR, pentru operaiunile
de asisten tehnic proprii, ale autoritii competente i organismului de coordonare
a ageniilor de pli i prin AFIR, pentru operaiunile de asisten tehnic proprii
acesteia i ale organismelor crora AFIR le deleag sarcini privind unele msuri din
cadrul programului;
b) pentru msurile Transfer de cunotine i aciuni de informare, Servicii de
consiliere - prin DGDR AM-PNDR/AFIR, funcie de nevoile specifice de instruire,
identificate la nivel central/judeean.
(3) Pentru implementarea msurilor prevzute la alin. (1) se elaborez proceduri
specifice, detaliate, care se aprob prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale.
Art. 23. Pentru Msura 16 - Cooperare, sprijinul financiar se acord conform
prevederilor din fia tehnic menionat n PNDR 2014 2020, detaliate n Ghidul
solicitantului.
Art. 24. Instrumente financiare
Beneficiarii sub-msurilor 4.1 Investiii n exploataii agricole, 4.1 a) Investiii n
exploataii pomicole inclusiv beneficiarii schemei de ajutor de stat care vizeaz
stimularea investiiilor n procesarea produselor agricole n vederea obinerii de
produse neagricole, 4.2 Sprijin pentru investiii n procesarea/marketingul
produselor agricole, 4.2 a) Investiii n procesarea/marketingul produselor din
sectorul pomicol i cei ai schemei de minimis aferente sub-msurii 6.4 Investiii n
crearea i dezvoltarea de activiti neagricole precum i acei beneficiari care dein
proiecte prin LEADER ce rspund obiectivelor acestor sub-msuri, pot avea acces la
instrumentele financiare din cadrul PNDR 2014 - 2020.
17

SECIUNEA 5 Reguli privind LEADER i RNDR


Art. 25 LEADER
Implementarea proiectelor cu finanare din FEADR, n cadrul Msurii 19
Dezvoltarea local LEADER, se realizeaz dup cum urmeaz:
(1) Pentru sub-msura 19.1 Sprijin pregtitor, denumit n continuare sub-msura
19.1 :
a) AFIR este responsabil de primirea i evaluarea proiectelor, aplicarea
criteriilor de selecie, analizarea contestaiilor depuse de solicitani, notificarea
solicitanilor, ncheierea angajamentelor legale n calitate de autoritate contractant,
de verificarea implementrii proiectelor i efectuarea plii.
b) Beneficiarii sub-msurii 19.1. trebuie s prezinte prima cerere de plat i
documentele justificative aferente cheltuielilor realizate pentru activitile de
animare, n termen de maximum 45 de zile de la avizarea Raportului final de
activitate .
c) n cazul n care Strategia de Dezvoltare Local nu este depus pentru evaluare
i selecie la DGDR AM - PNDR se procedeaz la recuperarea sprijinului financiar
acordat pentru cheltuielile de animare..
d) A doua cerere de plat aferent cheltuielilor legate de elaborarea strategiei,
trebuie depus de beneficiarii sub-msurii 19.1 n termen de maximum 45 de zile de
la publicarea raportului de evaluare a strategiilor de dezvoltare local, denumit n
continuare SDL, de ctre MADR. Se admit doar solicitrile de plat pentru
rambursarea cheltuielilor aferente SDL-urilor declarate eligibile, nefiind obligatoriu
ca strategia s fie selectat.
(2) Pentru sub-msura 19.2 Sprijin pentru implementarea aciunilor n cadrul
strategiei de dezvoltare local, denumit n continuare sub-msura 19.2,
Grupurile de Aciune Local sunt responsabile cu lansarea apelurilor de selecie,
primirea, evaluarea, selecia proiectelor soluionarea contestaiilor depuse de
solicitani, semnarea angajamentelor legale, verificarea progreselor realizate n
implementarea proiectelor, verificarea conformitii cererilor de plat depuse de
beneficiari i monitorizarea implementrii proiectelor. AFIR este responsabil de
verificarea administrativ i pe teren i verificarea eligibilitii proiectelor selectate
de GAL, analizarea contestaiilor depuse de solicitani, notificarea solicitanilor,
semnarea angajamentelor legale n calitate de autoritate contractant, de verificarea
implementrii proiectelor, autorizarea i efectuarea plii;
(3) Pentru sub-msura 19.3 Pregtirea i implementarea activitilor de cooperare
ale Grupului de Aciune Local, denumit n continuare sub-msura 19.3, att
pentru etapa de pregtire a activitilor de cooperare ale GAL ct i pentru etapa de
implementare a activitilor de cooperare ale GAL:
18

a) DGDR AM-PNDR i AFIR, dup caz, sunt responsabile cu primirea,


evaluarea i selecia proiectelor, analizarea contestaiilor depuse de solicitani,
notificarea solicitanilor i verificarea implementrii proiectelor conform manualelor
de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale;
b) AFIR este responsabil de semnarearea angajamentelor legale n calitate de
autoritate contractant, de verificarea, autorizarea i efectuarea plii;
(4) Pentru sub-msura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcionare i animare,
denumit n continuare sub-msura 19.4, AFIR este responsabil de semnarea
angajamentelor legale cu Grupurile de Aciune Local (GAL), n calitate de
autoritate contractant, de verificarea implementrii angajamentelor legale,
autorizarea i efectuarea plii;
(5) DGDR AM-PNDR i AFIR, realizeaz selecia proiectelor n vederea finanrii
i soluionarea contestaiilor, pentru sub-msura 19.1;
(6) DGDR AM - PNDR i AFIR realizeaz evaluarea, selecia i monitorizarea
strategiilor de dezvoltare local depuse de Grupurile de Aciune Local;
(7) Beneficiarii sub-msurii 19.4 pot solicita AFIR plata unui avans, n conformitate
cu prevederile art. 42 alin. (2) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.
(8) AFIR efectueaz plata avansului n contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria
Statului sau la o instituie bancar.
(9) Pentru proiectele de investiii finanate n cadrul sub-msurii 19.2, se aplic
regulile stabilite pentru msurile de investiii, conform art. 4 15 ale prezentei
hotrri.
(10) Un solicitant poate depune i derula n acelai timp mai multe proiecte de
servicii i investiii finanate n cadrul sub-msurilor 19.2 i 19.3, sub condiia s
fac dovada existenei cofinanrii private, dac este cazul, cumulat pentru toate
proiectele, cu respectarea condiiilor de eligibilitate ale programului, respectrii
regulilor ajutoarelor de minimis i dac nu creeaz artificial condiiile necesare
pentru a obine n mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor
msurii/sub-msurii/schemei de ajutor.
(11) Pentru sub-msura 19.3 sunt aplicabile i prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta
hotrre.
Art. 26 Reeaua Naional de Dezvoltare Rural
19

(1) n perioada de programare 2014-2020, DGDR AM PNDR, prin structura de


specialitate, ndeplinesc rolul de Unitate de Sprijin al Reelei Naionale de
Dezvoltare Rural, denumit n continuare USR i implementeaz Planul de Aciune
Multianual i Planurile de Aciune Anuale n conformitate cu prevederile cadrului de
reglementare european i naional.
(2) USR, cu sprijinul AFIR va externaliza activitile legate de organizarea de
evenimente, editarea i tiprirea de publicaii, realizare de materiale promoionale,
precum i administrare a web-site-ului Reelei Naionale de Dezvoltare Rural,
denumit n continuare RNDR. USR preia integral site-ul deja creat n perioada
2007-2013 mpreun cu toate bazele de date create n aceast perioad i asigur
continuitatea activitii site-ului.
(3) Participarea i responsabilitile AFIR pentru activitile n cadrul USR se
stabilesc prin acord de delegare semnat ntre DGDR AM PNDR i AFIR.
SECIUNEA 6 Reguli pentru monitorizare i evaluare
Art. 27 (1) Pentru examinarea progresului nregistrat de PNDR 2014-2020,
comparativ cu obiectivele propuse, instituiile implicate n implementare desfoar
activiti de monitorizare i evaluare, pe baza datelor colectate i agregate conform
prevederilor Sistemului Comun de Monitorizare i Evaluare.
(2) Beneficiarii finanrii din FEADR i de la bugetul de stat trebuie s furnizeze
toate datele solicitate de instituiile implicate, att n perioada de implementare a
proiectelor, ct i ulterior finalizrii acestora.
(3) Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin scheme de ajutor de stat sau
scheme de minimis se realizeaz distinct, potrivit regulilor specifice prevzute n
scheme.
SECIUNEA 7 Reguli generale pentru verificare i control
Art. 28 (1) Beneficiarii msurilor de sprijin prevzute n PNDR 2014
2020/scheme de ajutor de stat sau de minimis asigur accesul la locul de
implementare a investiiilor, nsoesc echipele de control i pun la dispoziia
acestora, n timp util, toate informaiile i documentele necesare solicitate, conform
prevederilor procedurale specifice de control, corespunztoare fiecrei instituii
responsabile.
(2) Verificarea i controlul prevzute la alin. (1) se realizeaz potrivit
reglementrilor europene i naionale n vigoare.
20

SECIUNEA 8 Reguli financiare


Art. 29 (1) n conformitate cu prevederile art. 8 lit. (j) din Regulamentul Consiliului
(UE) nr. 1305/2013 i potrivit prevederilor PNDR 2014 - 2020, completarea
contribuiei financiare acordate de Uniunea European din FEADR se asigur anual
de la bugetul de stat.
(2) AFIR poate angaja cheltuieli prin contractele de finanare (angajamente
legale) numai n limita sumelor stabilite pentru fiecare msur, conform planului
financiar PNDR 2014 2020. n situaia aprobrii unor limite peste alocrile
stabilite prin planul financiar aferent programului, prin acte normative iniiate de
MADR prin DGDR - AM PNDR, aceasta va comunica AFIR cuantumul acestor
limite la nivel de msur/sub-msur.
(3) ncheierea contractelor de finanare de ctre AFIR se poate face ncepnd cu data
aprobrii PNDR 2014 - 2020 n baza deciziei Comisiei Europene.
(4) Selecia i ncheierea contractelor de finanare de ctre AFIR aferente cererilor
de finanare depuse n cadrul schemelor de ajutor de stat vor fi ulterioare aprobrii
acestora prin decizia Comisiei Europene de aprobare a ajutorului de stat.
(5) Selecia i ncheierea contractelor de finanare de ctre AFIR aferente cererilor
de finanare depuse n cadrul schemelor de minimis, vor fi ulterioare aprobrii prin
ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale a schemei de minimis.
(6) Dobnda aferent sumelor alocate de Uniunea European i gestionate de
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale n conformitate cu prevederile privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanrii politicii agricole comune
alocate de la Uniunea European, precum i a fondurilor de finanare i prefinanare
alocate de la bugetul de stat, se utilizeaz pentru finanarea unor proiecte eligibile
din cadrul PNDR 2014 - 2020.
(7) n completarea sumelor provenite din dobnda prevzut la alin. (6), Ministerul
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale asigur finanarea naional de la bugetul de stat,
prevzut n funcie de proiectele selectate pentru finanare i care se aprob prin
actul normativ naional privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile
provenite din FEADR n perioada 2014-2020.
(8) Utilizarea sumelor prevzute la alin. (6) se aprob de DGDR AM-PNDR numai
dup consultarea prealabil a Comitetului de monitorizare pentru PNDR 2014 2020.

21

Art. 30 (1) Organizarea sesiunilor de primire proiecte nainte de aprobarea PNDR


2014 - 2020 se poate realiza prin asumare n baza unui ordin al ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale, cu informarea i consultarea corespunztoare a
Comitetului de Monitorizare.
(2) Proiectele selectate anterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a PNDR
2014 - 2020 se modific de ctre beneficiari, n situaiile care impun corelarea cu
fiele msurilor PNDR aprobat. Dup caz, contractele de finanare aferente acestor
proiecte se modific de ctre AFIR n mod corespunztor.
(1) n situaia n care PNDR 2014 - 2020 aprobat modific substanial principiile de
selecie avute n vedere la evaluarea i selectarea pentru finanare a proiectelor
prevzute la alin. (1) beneficiarii pot redepune proiectele n baza noilor cerine, n
vederea evalurii pentru obinerea sprijinului financiar.
CAPITOLUL III Dispoziii finale
Art. 31 (1) Pentru beneficiarii care primesc finanare pentru proiectele aferente
msurilor cuprinse n PNDR 2014 - 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza
declaraiei pe propria rspundere i a verificrilor efectuate de AFIR, valoarea total
a ajutoarelor de minimis acordate aceluiai beneficiar nu va depi 200.000 euro pe
durata a 3 ani fiscali, perioad care va fi evaluat pe o baz continu, astfel nct
pentru fiecare nou acordare a unui ajutor de minimis se va determina suma total a
ajutorului de minimis acordat n anul fiscal n cauz, precum i pe perioada ultimilor
2 ani fiscali.
(2) Beneficiarii care primesc finanare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor
de stat aferente unor sub-msuri din cadrul PNDR 2014 2020 trebuie s respecte
regulile de cumul specifice fiecrui tip de ajutor de stat, n conformitate cu
reglementrile europene i naionale n vigoare.
Art. 32 Beneficiarul trebuie s depun din proprie iniiativ toate eforturile pentru a
lua cunotint de toate informaiile publice referitoare la msura/sub-msura PNDR
2014 - 2020/schema de ajutor pentru care depune proiectul n vederea selectrii
pentru finanare, astfel nct s cunoasc toate drepturile i obligaiile prevzute n
contractul de finanare nainte de semnarea acestuia.
Art. 33 DGDR AM-PNDR i AFIR pot stabili reguli detaliate de implementare
pentru fiecare msur/sub-msur/schem de ajutor, care se aprob prin ordin al
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale.

PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTA
22

S-ar putea să vă placă și