Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

PROIECT LA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA


HIDROCARBURLOR

Coordonator: sef lucr.dr.ing. Renata RADULESCU

Student: Bojoaga Theodor


Specializarea: Foraj - IPG
Grupa: 1
Anul: III

TRANSPORT I DEPOZITARE
PROIECT

I TEMA:
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA LA
RAFINARIE
Introducere:

II CONTINUT:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap; alegerea pompelor;
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductelor de evacuare a gazelor;
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sond parc);
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de la parcurile de
separare (pe considerente energetice);
Capitolul 5. Bilantul termic al depozitului central;
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la rafinrie;
6.1. Calculul hidraulic;
6.2. Calculul termic;
6.3. Calculul mecanic;
Concluzii si propuneri.
Bibliografie.

Q2, z2
P2
x1 x2

Q4, z4
P4

xn
L2

La

L1A
P1

za, qa

L4
B

LCD

LAB

zDC
D

LDE

E
DC

LBC C

Q1, z1

L5
L3

p1

p1 m

p1j

P5
Lg

p2

Lt
Q5, z5

P3

p2m

Q3, z3

p2j

unde notatiile au urmtoarea semnificatie:


P1,.P5

- parcuri de sonde;

La
qa
za
Lij
Lt

- lungimea conductei de ap;


- debitul sursei de ap;
- cota topografic a sursei de ap;
- lungimea conductei pe portiunea ij;
- lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central si
rafinrie;
- lungimea conductei de gaze;
presiune nalt, medie, joas;
- depozit central;
- rafinrie;
- cotele topografice ale parcurilor i, i = 15;
- sursa de ap;
- debitele de titei de la parcurile Pi.

Lg
p, pm, pj
DC
R
zi
SA
Qi

III. DATE CUNOSCUTE:


III.1. Schema sistemului de transport
III.2. Cote topografice
zS = 295 m;
zSA = 290 m;
z1 = 300 m;
z2 = 170 m;
z3 = 180 m;
z4 = 190 m;
z5 = 210 m;
zA = 160 m;
zB = 175 m;
zC = 160 m;
zD = 180 m;
zE = 160 m;
zR = 180 m;

IIII.3. Lungimea conductelor [km]


La = (10 +0,1 n) = 10.3 km;
Lam = (1,5 +0,1 n) = 1.8 km;
L1A = (4,4 +0,1 n) = 4.7 km ;
LAB = (2,8 +0,1 n) = 3.1 km ;
LBC = (3,2 +0,1 n) = 3.5 km ;
LCD = (5,5 +0,1 n) = 5.8 km ;
LDR = (3,85 +0,1 n) = 4.15 km ;
L2 = (1,1 +0,1 n) = 1.4 km ;
L3 = (1,8 +0,1 n) = 2.1 km ;
L4 = (0,7 +0,1 n) = 1 km ;
L5 = (3,4 +0,1 n) = 3.7 km ;
L = (62 +0,1 n) = 62.3 km ;
Lg = (1,2 +0,1 n) = 1.5 km ;

III.4. Numrul sondelor racordate la parcul 1


x = 4 + n0,5=4+3x0.5=5.5
III.5. Productia parcurilor
Q1 = xqam
qam = 8 m3 lichid / zi
Q2 = (210 +5 n)=225 m3 / zi
Q3 = (180 +5 n)=195 m3 / zi
Q4 = (190 +5 n)=205 m3 / zi
Q5 = (90 +5 n)=105 m3 / zi
III.6. Densitatea relativ a gazelor n raport cu aerul
= 0,67
III.7. Temperatura de congelare a titeiului, Tc (Tabelul III.1.)
III.8. Temperatura de sigurant pentru transport
Ts = Tc + (2.7)0C
III.9. Unele proprietti ale titeiurilor functie de temperatur (, , ), Tabelul III.1.
(Principalele proprietti ale unor titeiuri din Romnia)
Se transport titeiul (TIP Moreni) de la depozit la rafinrie cu urmtoarele proprietti:
Temperatura
[0C]

Densitatea
[g/cm3]

20
0,8578
30
0,8508
40
0,8438
50
0,8368
60
0,8298
-3
1 cP = 10 Pa.s
1 cSt = 10-6 m2/s

Vscozitatea
cinematic,
[cSt]

Vscozitatea
dinamic,
[cP]

Punctul de
congelare
iei, [0C]

Punctul de
congelare
reziduu, [0C]

Coninut de
parafin,
%gr

20,848
12,405
7,271
5,927
5,031

17,883
10,554
6,135
4,960
4,175

+14

+35

14,44

III.10. Ratia de solutie


r = 250 + (-1)nn = 250 3 = 247, m3st/m3
4

III.11. Impuritti
i = 0,2 + 0,01n = 0,23 / 23%
III.12. Densitatea lichidului
(1 i ) t i a = (1 0,23) x 856,38 + 0,23 x 1015 =659,41+233,45= 892,87 kg / m3
a 1015 kg / m 3
t 293,15 (Tm 273,15) = 857,8 0,0544 ( 299,15 273,15 ) = 856,38 kg / m3
1,1825 0,001315 293,15 = 1,1825 0,00315 x 857,8 = 0,0544
III.13. Temperatura medie
Tm

Tsond 2T parc
3

42 2 18
26C 299,15 K
3

Tsond = 420C
Tparc = 180C
III.14. Vscozitatea lichidului
l (1 i ) tT i a =(1-0,23)
m

14,65

10

+ 0,23

1,0141

10

= 11,5137

m2
s

III.15. Vscozitatea titeiului la temperatura medie, tTm

log log 10 6 tTm 0,8 A B log Tm tTm ;


10 6 tTm 0,8 e e
tT

e e

A B ln Tm

( 8 , 7487 1, 043 ln299.15

0.8

10 6

14,65

loglog10 0,8 A BT

cSt

constantele A si B se determin din sistemul de ecuatii:

log log10 6 t 0C 0,8 A BT1

t 2 0C

Se cunosc:
vscozitatea ieiului la t1= 200C : t10C =20,848 cSt
vscozitatea ieiului la t2= 300C : t10C =12,405 cSt => A=8,7487; B=-1,043.
III.16. Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt
a 1,0294 10 6

a =
1,0141 10 6 m2/s
a
1015
III.17. Vscozitatea dinamic a apei srate
a a (1 1,34 103 s 6,62 106 s 2 )
= 10-3(1+26,8 10 3 + 2,648 10 6 ) = 1,0294 10 3 Ns/m2
a = 1 (cP)
s = 20 (kg NaCl/vagon)
III.18. La parcul 1 gazele se separ pe 3 trepte de presiune: nalt, medie, joas, la
valorile :
5

p1= 40 105 N/m2;


p2= 38 105 N/m2;
a)
b)
c)

p1m= 13 105 N/m2;


p2m= 10 105 N/m2;

p1j= 5 105 N/m2;


p2j= 2,5 105 N/m2.

Se va trasa grafic
densitatea ieiului funcie de temperatur
vscozitatea cinematic a ieiului funcie de temperatur
vscozitatea dinamic a ieiului funcie de temperatur

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

Determinarea diametrului orientativ:


d0

4q a
, va = 1.3 (m/s).
v a

Alegerea diametrului real (SREN 10208 Anexa 1)


D = .., mm,in
d = ., mm
e = ., mm
Determinarea vitezei reale de curgere:
4q
v a2
d
Determinarea cderii de presiune:
La
v2
p
a
a g ( zp1 z SA )
d
2

Determinarea numrului Reynolds, Anexa 2 (propr. Apei), Anexa 3 (vscozitatea):


Re

Determinarea coeficientului de rezistent hidraulic:


regim laminar:

64
Re

regim turbulent:

vd
a

0,3164
Re 0, 25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


p SA p H p

p hidrant = 6 105 N/m2

Determinarea puterii pompei


N

p SA q a

= 0,7
Determinarea valorii energiei consumate:
W N t
6

t = 6 ore/zi
Capitolul 2
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR DE GAZE
2.1. Conducta de presiune nalt:

p p
2
p

Q g2*
k2

Lg

pp = 40105 N/m2
p = 6105 N/m2
Debitul pe fiecare treapt va fi:

1
Q g * Q1 r
3

r ratia de solutie
Modulul de debit

Q
k 2 2 Lg
p p
p
2
g*

T
k 0
4 p0

d 05

Z T
p p

T0 = 273,15K, p0 = 1,013.25.105 Pa, R = 8314 J/kgK


Determinarea diametrului orientativ, d0:
Coeficientul de rezistent hidraulic:
1

100 d 3
Evaluarea coeficientului de abatere de la legea gazelor perfecte Zp = f(Tr, pr) se poate
determina din Anexa 4, sau cu relatia
9 pr
6
1 2
Z p 1
128 Tr
Tr
2.2. Conducta de presiune medie:
Modulul de debit:

Q
K m 2 2 Lg
p p
p m

0, 5

R aer

2
g*

0 ,5

0,5

ppm = 16 105 N/m2


pm = 2 105 N/m2
Diametrul orientativ se deduce din Km
Diametrul real se deduce din SREN 10208
7

2.3. Conducta de joas presiune:


Modulul de debit:

Q
K j 2 2 Lg
p p
p j
2
g*

0,5

ppj = 8 105 N/m2


pj = 1,05 105 N/m2
Diametrul orientativ se deduce din Kj
Diametrul real se deduce din SREN 10208
Capitolul 3

CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AMESTEC


(SONDA PARC DE SEPARARE)
Calculul fractiei de lichide din amestec:
x

Densitatea amestecului

Vscozitatea cinematic

Vl
Q
Q
l l
Vl V g QT Q am

am (1 x) g x l

am

x g (1 x) l

Viteza medie a amestecului


v am

g l

l g

x l (1 x) g

Diametrul orientativ
4Q am
v ec

d0

vec = (0,1.0,3) m/s


Diametrul real (Anexa 1)
Viteza amestecului
v am

l g

x l (1 x) g g

Numrul Reynolds
v am d
am
vl viteza medie a fazei lichide dac aceasta ar curge sigur prin conduct
vg viteza medie a fazei gazoase dac aceasta ar curge sigur prin conduct
Coeficientii de rezistent hidraulic
regim laminar
Re am

am

64
Re am

regim turbulent, conducte netede


8

Cderea de presiune de-a lungul conductei de amestec


v2
L
p am am am am am g ( z 2 z1 )
2
d
Capitolul 4
DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A TITEIULUI DIN
PARCURILE DE SEPARARE
Parcurile sunt echipate cu pompe PI 160 (Anexa 5). In vederea dimensionrii
colectorului si a stabilirii unui program optim de pompare se vor alege mai multe variante.
VARIANTA I: Pompeaz pe rnd parcurile:
(1 4); (2 5); (3)
Timpul zilnic de pompare ( fr restrictii de W)
tz

0,3164
(Re am ) 0, 25

24
8 ore
3

3 grupuri de pompare
Numrul de pompe necesar n fiecare parc
n ci

se rotunjeste n plus
Timpul de evacuare al productiei de la fiecare parc
t ev i

Qi
q pt z

Qi
q p np i

Debitele de evacuare
q ev i

Nr.parc
Q(m3/zi)
npc
1
2
3
4
5
Dimensionarea tronsonului 1 C

d 01 C

Qi
t ev i

npr

4 q ev 1 , q ev 2 , q ev 3 max

v ec

vec = 1 m/s
Dimensionarea tronsonului C E

tev(ore)

STAS d
e

Tabelul 1
qcr(m3/or)

4 q ev 1 q ev 4

d0C E

v ec

STAS d
e

Diagrama de pompare

Tabelul 2
Ora
P
1
2
3
4
5

Presiunile de pompare la fiecare parc


ORELE 0 - 8
p1
p
E (iL) 1C (iL) C E ( z c z1 )
g g

(iL) 1C
(iL) C E

2g

1 C

C E

2g

q 2ev1
d 15 C

L1C

q ev 4

ev 1

d C5 E

LC E

pE
10 m
g
p4
p
E (iL) 4 C (iL) C E ( z c z 41 )
g g
p1 q ev 1
W1
t ev 1

p 4 q ev 4
W4
t ev 4

ORELE 8 14

ORELE 14 24
..

Energia consumat n variantele


WI

W II

...................
WN

W
1

10

(KWh)

se alege varianta cu W <<.


Capitolul 5
BILANTUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL
In depozitul central. titeiul curat este depozitat n rezervoare metalice cilindrice
verticale cu capacitti corespunztoare conform
(Anexa 6).
Pentru depsirea temperaturii de congelare si asigurarea transportului titeiului spre
rafinrie acesta se nclzeste cu ajutorul serpentinelor la o temperatur t = 600C. Aburul de
nclzire va fi de tip saturat produs n agregate tip ABA conform STAS
(Anexa 7).
Cantitatea de titei curat n parcul central va fi egal cu QT = (1- i)(Q1 +.+Q5) ceea ce
nseamnrezervoare pline plus un rezervor cu nivel.metri.
5.1. Calculul cantittii totale de cldur
Q = QI + QII + QIII
QI cantitatea de cldur necesar ridicrii temperaturii titeiului de la temperatura de
sigurant (Ts = Tc +300C) la temperatura de nclzire, T:
Q I t c t V T T s
T 2T s
Tm
3
0
ct = 0,4825 + 0,00077(Tm 100), (kcal/kg C); t =.., V = volumul titeiului din rezervor.
QII cantitatea total de cldur necesar topirii parafinei cristalizate:
Q II t V

continutul n parafin, = (4..8)%; - cldura latent de vaporizare = 40 kcal/kg.


QIII cantitatea de cldur necesar anihilrii pierderilor de cldur:
QIII = KS(Tm Text)
2 0
Kf = 1, Kl = 5, Kag = 1,5 (kcal/m h C);
KS = KtSt +KagSag + KeSe
0
0
Text = 25 C; -15 C.
5.2. Numrul de agregate necesare nclzirii titeiului
Debitul de abur necesar (kg abur/ar); p = 8 at, t = 175 0C:
Q

Q abur

iabur entalpia aburului = 560 (kcal/kg)


Cantitatea de ap necesar producerii aburului, pentru raport de conversie de 1/1
Q ap

i abur

Q abur
1000

(m3/or)

Debitul de gaze necesar producerii aburului


Q

Qg

p cal

pcal puterea calorific a gazului = 8760 (kcal/m3st).


5.3. Lungimea serpentinelor de nclzire
L

S sp

Tab

Q
T fc

S sp
K ab t

11

Tab Ts
2

1 km = 860 kcal/or; Tab temperatura de nclzire a aburului, K;Tfc temperatura final a


condensului, 375,15 K; Kab-t K abur titei, 1600 W/m2K.
5.4. Timpul de rcire al titeiului din rezervor
c V T Text
t t ln
KS
Ts Text
0
0
Text = 25 C (vara) , Text = -15 C (iarna)
Capitolul 6

PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA


DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINARIE
Transportul titeiului curat de la depozitul central la rafinrie se face cu pompele
2PN-400 (Anexa 6), echipate cu cmas de 71/4 care au volumul pe curs dubl V = 30,6
l/c.d. si n = 50 c.d./minut.
6.1. Calculul hidraulic:
Qt2
pD pR
8
2 5 Lt t g ( z R z D )
t g
g d
Debitul de titei:
Qt = (1 i)(qamk + Q2 + Q3 + Q4 + Q5)
Diametrul orientativ (vec = 13 m/s);
d0

4Qt
STAS (D, d, e)
v ec

Se noteaz astfel:
355,6(14) x 11,1 A

Temperatura medie pe conduct


T D 2T R
3
TD = 60 0C + 273,15, TR = 18 0C + 273,15 vara, TR = 2 0C + 273,15 iarna
Densitatea medie; vscozitatea medie
Viteza real
4Qt
v
d 0
Numrul Reynolds
Tm

Re

Coeficientul de rezistent hidraulic

64
Re

sau

0,3164
4

Re

Panta hidraulic
i

vd
Tm

2g

Qt2
d2

Presiunea de pompare
pD = pR + amg[iLt + (zR zD)]
pR = 10 m col.titei
Debitul unei pompe
Qp = Vcdncd
12

Numrul de pompe
n pc

tz = 18 (ore/zi)
Numrul de statii de pompare
ns

Qt
......... n pr
q ptz

pD
.......... n sD
pp

pp max = 70105 N/m2


Puterea necesar pomprii (Anexa 10)
N

p p Qt

kn sD
1 2
1- randamentul motorului = 0,96, 2- randamentul transmisiei = 0,75, k - coeficientul de
suprasarcin = 1,1.
Energia consumat
W = N tz320
6.2. Calculul mecanic al conductei:
Conform STAS
grosimea peretelui tevii se determin pe baza teoriei efortului
unitar maxim (tangential)
p D
e D a1 a 2 a1 a 2
2 a
- coeficient de calitate a mbinrii (sudurii) = 0,70,9; a1 - adaos pentru neuniformitatea
grosimii peretelui; a2 - adaos pentru coroziune = 0,5..1 mm; a - efortul unitar admisibil
a1 = (0,125..0,15)

c
c
a (A) = 2,07.108 N/m2 - efortul unitar de curgere; c coeficient de sigurant = 1,67.2;
a

6.3. Calculul hidraulic al conductei de transport (DC R):


Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei
Tx = Text + (TD Text)e-ax
a

kd
m e m Qt

Text = 18 0C (vara); Text = 2 0C (iarna); K - coeficient global de schimb de cldur = 2 W/m2K.

Calculul hidraulic al conductelor considernd propriettile fluidelor ca fiind zonal


constante (L = 5 km);
Calculul temperaturii medii pe tronsoane

T 2Ti 1
Tmi i
3
Valorile propriettilor titeiului

mi, cmi
Viteza medie pe fiecare tronson

4Qt
v
d 2
Numrul Re

Re i
13

vd
mi

Rezistenta hidraulic

i
Panta hidraulic
ii

Pierderea de sarcin

Pierderea total de sarcin

g
2

Qt
d5

hLi = iiL
n

h L h L L i i

Presiunea de pompare

p D p R am g h L ( z R z D )

Lungimea de congelare (grafic si analitic)


1 T Text
Lc ln D
a Ts Text
Numrul statiilor de nclzire
n

L
Lc

6.4. Calculul mecanic (verificare):


e* = e + a1 + a2
p Q
e D t
2 a
= 0,8 - coeficient care tine seama de calitatea sudurii;

a c
c

c B
X 50

c = 1,6 (traseu gradul 1); a1 = 0,125e adaos pentru excentricitatea tevii; a2 = 1 mm adaos
pentru coroziune.

BIBLIOGRAFIE
1. Albulescu, M., Trifan, C., - Hidraulica, transportul i depozitarea produselor petroliere i gazelor
Editura Tehnic, Bucureti, 1999;
2. Bulu, L., - Colectarea, transportul i depozitarea ieiului - multiplicat Institutul de Petrol i Gaze,
Ploieti, 1978;
3. Creang, C., - Curs de chimia ieiului - Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1962;
4. Creu, I., Stan, Al., - Transportul fluidelor prin conducte. Aplicaii i probleme - Editura Tehnic,
Bucureti, 1984;
5. Creu, I., Soare, Al., i alii - Probleme de hidraulic - Editura Tehnic, Bucureti, 1972;
6. Creu, I., - Hidraulic general i subteran - Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1983;
14

7. Dragotescu, D.,N., i alii - Transportul pe conducte al ieiului, gazelor i produselor petroliere Editura Tehnic, Bucureti, 1961;
8. Drug, V., Ungureanu, O., - Transportul gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti, 1972;
9. Gheorghe, Gabriel, - Distribuia i utilizarea gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti, 1972;
10. Ghiliceanu, M., - Transportul ieiului i gazelor prin conducte - Culegere de probleme, Editura
Tehnic, Bucureti, 1954;
11. Grigorescu, D., Iung, M., - Deshidratarea gazelor naturale - Editura Tehnic, Bucureti, 1971;
12. Iamandi, C., i alii - Hidraulic i maini hidraulice; elemente de calcul; aplicaii Institutul de
Construcii, Bucureti, 1982;
13. Idelcic, E.,I., - ndrumar pentru calculul rezistenelor hidraulice - Editura Tehnic, Bucureti, 1984;
14. Ioanesi, N., Marinescu, D., - Depozitarea, transportul i gestionarea produselor petroliere - Editura
Tehnic, Bucureti, 1980;
15. Oroveanu, T., David, V., Stan, Al., Trifan, C., - Colectarea, transportul, distribuia i depozitarea
produselor petroliere i gazelor Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983;
16. Oroveanu, T., Stan, Al., Talle, V., - Transportul petrolului Editura Tehnic, Bucureti, 1985;
17. Oroveanu, T., Stan, Al., - Transportul, distribuia i depozitarea produselor petroliere Institutul de
Petrol i Gaze, Ploieti, 1981;
18. Oroveanu, T., Trifan, C., - Une methode de calcul des gasoducts functionmant en regime nonstationnire Buletinul Institutului de Petrol i Gaze, Ploieti, vol. XXXV, 1993;
19. Rdulescu, A.G., - Proprietile ieiurilor Romneti Editura Academiei, Bucureti, 1974;
20. Soare, Al., - Transportul i depozitarea fluidelor Vol. 1 i 2, Editura U.P.G., Ploieti, 2002;
21. Soare, Al., Rdulescu, R., - Transportul i depozitarea hirocarburilor Editura U.P.G., Ploieti,
2004;
22. Toma, I., Berechet, I., - Transportul, depozitarea i exportul produselor chimice petroliere
Ministerul Industriei Chimice, Bucureti, 1978.
23. Trifan, C., Albulescu, M., Neacu, S., - Elemente de mecanica fluidelor i termodinamic tehnic,
Editura U.P.G., Ploieti, 2005;
24. Simescu, N., Trifan, C., Albulescu, M., Chisli, D., - Activitatea gazier din Romnia Editura
U.P.G., Ploieti, 2008.

15

S-ar putea să vă placă și