Sunteți pe pagina 1din 7

CALCULUL INSTALATIEI DE BALAST

CALCULUL HIDRAULIC AL INSTALATIEI DE BALAST


Tema proiectului:
Sa se proiecteze instalatia de ballast din figura pentru variant balastare
si sa se determine parametric Q si H ai pompei din figura pentru
vitezele apei pe conducta de aspiratie si refulare.
I=1

g=5

Vasp=0,5+0,1i+0,4g=0,5+0,11+0,45=2,6
Vref=1+0,1i=1+0,11=1,1
Nivelul maxim al tancului de ballast este de 4 m deasupra pompei
Pompa este amplasata la 1m deasupra magistralei Kingston.
Nivelul maxim in tancul de ballast este la 4m deasupra pompei.
Volumul tancului de ballast
Vtk=300+5i=300+51=305 m
Timpul de balastare maxim
Tbal=60+5i=60+51=65 min=3900 sec.
Intrarea in magistrala se considera cu muchie dreapta.
Cotul c1 de aspiratie este rotunjit la d/R=0,8 la 60
Coturile pe refulare au d/R=0,6 la 90
Valvula pe aspiratie este cu sertar iar cele de pe refulare au ventil
drept.
Coeficientul de pierderi de sarcina pe filtru se ia cu 20% mai mare
decat al sorbului corespunzator.

Lungimi specific:
l=1m

l=1m

l=4m

l=2m

l=30+3i=30+31=33m l=25-5g=25-55=0m

l=1,5i=1,51=1,5m

l=2m

1)Calculul instalatiei
1)Calculul vitezelor pe aspiratie si refulare
Vaspiratie=0,5+0,1i+0,4g=0,5+0,11+0,45=2,6m/s
Vrefulare=1+0,1i=1+0,11=1,1m/s
2)Calculul valumului unui tanc de ballast
Vtk=300+5i=300+51=305m
3)Timpul maxim de balastare
T=60+5i=60+51=65min
T=3900sec
4)Lungimile specific
L1=1m; l2=2m; l3=1,5m; l4=1m; l5=33m; l6=2m; l7=4m; l8=0m
5)Calculul debitului
Q= =

=0,16944m/s

6)Sectiunile pe refulare si aspiratie


Sa=

=0,06517m

Sr1=

=0,15403m

Sr2=

=0,07701m

7)Calculul diametrului conductelor


D=2 =2

=0,28813mm

D=2

=2

=0,44296m

D=2

=2

=0,31321m

8)Standardizarea diametrelor
D1n=300mm=0,28813mm
D2n=500mm=0,44296m
D3n=350mm=0,31321m
9)Recalcularea sectiunilor si vitezelor
Sn=

=0 70650m

Sn=

=0 212500m

Sn=

=0 79736m

V=

V=

V=

= 0 23983
= 0 79736
= 1 7627 /s=0,88135m/s

2)Calculul pierderilor de sarcina


Calculul pierderilor pe aspiratie
2.1.1Calculul pierderilor de sarcina liniare

Hlim asp=
L=l1+l2+l3=1+2+1,5=4,5m
d-diametrul pe aspiratie normalizat
v-vitezape aspiratie recalculate
g=9.8055m s
-coeficient de pierderi de sarcina
Re=

=72000

-vascozitate
Curgere turbulent:Re2300==
Hlim asp=0,01941

=0,01941
= 0 00854

2.1.2Calculul pierderilor locale pe aspiratie


a)Calculul pierderilor la intrarea in conducta
hloc 1=

=05

b) hloc 2=

=37

= 1 46626
0 01085

10

=0,5
=3,7

c)Pierderea de sarcina prin cotul c1 conform indrumarului pentru


calculi hidraulice.
=0 131 0 163(
Hc=

= 0 0282

d/R=0,8
d/2R=0,4

= 0 14

d)Calculul pierderilor de sarcina pe valvula v1


1 =-2lg2 51 R
=d-h/d=0

d-h=0

2)Pierderile de sarcina pe aspiratie


Hasp=hlim asp+hloc asp=0 00854+1 46626 10 =0,02320
2.2 Calculul pierderilor de sarcina pe refulare
2.2.1 Pierderi liniare
L4+l5+l6=1+33+2=36
L7+l8=4+0=4
=>40
Hlim ref1= l d v 2g=0 04533
Hlim ref2= l d v3 2g=0 00876
Hlim ref1+hlim ref2=0,04533+0,00876=0,05409
2.2.2 Calculul pierderilor locale pe refulare
a)Calculul pierderilor de sarcina pe valvula v2
hloc2=v 2g=0 17840m
b)Calculul in cotul c2
d/R=0,6

=60:

hcot c2=v 2g=0 00643m


=0,131+0,163(d/r)]/90=0,15827
c)Calculul pierderilor de sarcina in T
=1,5

h=v2 2g=0 04865m

d)Calculul pe valvula v3
=35 5
=5,5
Hloc3=v 2g=0 21730m
e)Calculul in coturile c3 si c4
hcot c3=hcot c4=v 2g
=0,131+0,163(d/R)
Hcot c3,c4=

/90=0,15827

= 0 00711

f)Calculul hydraulic al pierderilor de sarcina in sorb


hloc sorb=v3 2g=0 16637m
Pierderile locale pe refulare
Hloc ref=ha+hb+.+hf=0 62426m
2.2.3 Calculul pierderilor totale pe refulare
Htot ref=hlim ref+hloc ref=0,67835m
2.3 Calculul inaltimii geodezice
Hg=4+1-4=1m
2.3.1 Calculul sarcinii pompei
2.3.1.1 Sarcina totala
Hp=hasp+href+hg=0,00854+0,05409+1=1,07716
Alegem pompa cu debitul majorat
Hnom=Hp 1 1=0 06263 1 1=0 06889m
Alegem o pompa cu debitul:

Qnom=1 2 Q=1 2 0 16944=0 20332m.