Sunteți pe pagina 1din 7

instalatiei de balast

CALCULUL HIDRAULIC AL INSTALATIEI DE BALAST


Tema proiectului:
Sa se proiecteze instalatia de ballast din figura pentru
variant balastare si sa se determine parametric Q si H ai
pompei din figura pentru vitezele apei pe conducta de
aspiratie si refulare.
I=1

g=5

Vasp=0,5+0,1i+0,4g=0,5+0,11+0,45=2,6
Vref=1+0,1i=1+0,11=1,1
Nivelul maxim al tancului de ballast este de 4 m
deasupra pompei
Pompa este amplasata la 1m deasupra magistralei
Kingston.
Nivelul maxim in tancul de ballast este la 4m deasupra
pompei.
Volumul tancului de ballast
Vtk=300+5i=300+51=305 m
Timpul de balastare maxim
Tbal=60+5i=60+51=65 min=3900 sec.
Intrarea in magistrala se considera cu muchie dreapta.
Cotul c1 de aspiratie este rotunjit la d/R=0,8 la 60
Coturile pe refulare au d/R=0,6 la 90
Valvula pe aspiratie este cu sertar iar cele de pe
refulare au ventil drept.

Coeficientul de pierderi de sarcina pe filtru se ia cu 20%


mai mare decat al sorbului corespunzator.
Lungimi specific:
l=1m
l=4m

l=1m

l=2m
l=30+3i=30+31=33m
l=25-5g=25-55=0m
l=1,5i=1,51=1,5m

l=2m

1)Calculul instalatiei
1)Calculul vitezelor pe aspiratie si refulare
Vaspiratie=0,5+0,1i+0,4g=0,5+0,11+0,45=2,6m/s
Vrefulare=1+0,1i=1+0,11=1,1m/s
2)Calculul valumului unui tanc de ballast
Vtk=300+5i=300+51=305m
3)Timpul maxim de balastare
T=60+5i=60+51=65min
T=3900sec
4)Lungimile specific
L1=1m; l2=2m; l3=1,5m; l4=1m; l5=33m; l6=2m;
l7=4m; l8=0m
5)Calculul debitului
Q=

2v
t

2 305
3900

=0,16944m/s

6)Sectiunile pe refulare si aspiratie

Sa=

Q
Vasp

0,16944
2,6

Sr1=

Q
Vre f

Sr2=

Q/2
Vref

=0,06517m

0,16944
1,1

0,16944/2
1,1

=0,15403m
=0,07701m

7)Calculul diametrului conductelor


D=2

Sa

D=2

Sr 1

=2

0,15403

=0,44296m

D=2

Sr 2

=2

0,07701

=0,31321m

=2

0,06517

=0,28813mm

8)Standardizarea diametrelor
D1n=300mm=0,28813mm
D2n=500mm=0,44296m
D3n=350mm=0,31321m
9)Recalcularea sectiunilor si vitezelor
Sn=

d 1n
4

300
4

=0,70650m

Sn=

d 2n
4

500
4

=0,212500m

Sn=

d 3 n
4

350
4

=0,79736m

V=

Q
0,16944
=
=0,23983 m/s
S 1 n 0,70650

V=

Q
0,16944
=
=0,79736 m/ s
S 2 n 0,212500

V=

Q
0,16944
=
=1,7627 m
S 3 n 0,96125

/s=0,88135m/s

2)Calculul pierderilor de sarcina


Calculul pierderilor pe aspiratie
2.1.1Calculul pierderilor de sarcina liniare
Hlim asp=

l v
d 2g

L=l1+l2+l3=1+2+1,5=4,5m
d-diametrul pe aspiratie normalizat
v-vitezape aspiratie recalculate
g=9.8055m/s
-coeficient de pierderi de sarcina
Re=

vd

0,23983 0,300
1 10

=72000

-vascozitate
Curgere turbulent:Re2300==
Hlim asp=0,01941

0,3164
0
R e '

=0,01941

4,5
0,239832

=0,00854
0,300 2 9,8055

2.1.2Calculul pierderilor locale pe aspiratie


a)Calculul pierderilor la intrarea in conducta
hloc 1=

v
0,23983
=0,5
=1,46626 10
2g
2 9,8055

=0,5

b) hloc 2=

v
0,23983
=3,7
0,01085
2g
2 9,8055

=3,7
c)Pierderea de sarcina prin cotul c1 conform indrumarului
pentru calculi hidraulice.
=0,1310,163(

d
, =0,14
R

Hc=

v
=0,0282
2g

d/R=0,8
d/2R=0,4
d)Calculul pierderilor de sarcina pe valvula v1
1/=-2lg2,51/R
=d-h/d=0

d-h=0

2)Pierderile de sarcina pe aspiratie


Hasp=hlim asp+hloc
asp=0,00854+1,4662610=0,02320
2.2 Calculul pierderilor de sarcina pe refulare
2.2.1 Pierderi liniare
L4+l5+l6=1+33+2=36
L7+l8=4+0=4
=>40
Hlim ref1=l/dv/2g=0,04533
Hlim ref2=l/dv3/2g=0,00876

Hlim ref1+hlim ref2=0,04533+0,00876=0,05409


2.2.2 Calculul pierderilor locale pe refulare
a)Calculul pierderilor de sarcina pe valvula v2
hloc2=v/2g=0,17840m
b)Calculul in cotul c2
d/R=0,6

=60

hcot c2=v/2g=0,00643m
=0,131+0,163(d/r)]/90=0,15827
c)Calculul pierderilor de sarcina in T
=1,5

h=v2/2g=0,04865m

d)Calculul pe valvula v3
=35,5
=5,5
Hloc3=v/2g=0,21730m
e)Calculul in coturile c3 si c4
hcot c3=hcot c4=v/2g
=0,131+0,163(d/R),]/90=0,15827
Hcot c3,c4=

0,88135
=0,00711 m
2 9,8055

f)Calculul hydraulic al pierderilor de sarcina in sorb


hloc sorb=v3/2g=0,16637m
Pierderile locale pe refulare
Hloc ref=ha+hb+.+hf=0,62426m

2.2.3 Calculul pierderilor totale pe refulare


Htot ref=hlim ref+hloc ref=0,67835m
2.3 Calculul inaltimii geodezice
Hg=4+1-4=1m
2.3.1 Calculul sarcinii pompei
2.3.1.1 Sarcina totala
Hp=hasp+href+hg=0,00854+0,05409+1=1,07716
Alegem pompa cu debitul majorat
Hnom=Hp1,1=0,062631,1=0,06889m
Alegem o pompa cu debitul:
Qnom=1,2Q=1,20,16944=0,20332m.