Sunteți pe pagina 1din 60
ACO H a u s t e c h n i k Manual de utilizare
ACO H a u s t e c h n i k
Manual de utilizare
0150.29.47

Din: 07.2010

Muli-Max -F Staţie “la cheie” de pompare a

apelor uzate

Staţie îngropată de pompare a apelor uzate, conformă cu standardul DIN EN 12050-1, pentru colectarea şi evacuarea

automată a apelor menajere cu şi fără materii fecaloide deasupra nivelului de refulare, cu rezervor din PE-HD

Muli-Max -F mono

 Pentru instalare îngropată - cu excepţia instalării sub drumuri cu trafic permanent de vehicule
Pentru instalare îngropată - cu excepţia instalării sub drumuri cu trafic permanent
de vehicule grele
cu capac de vizitare clasa A15, B125 sau D400
cu rotor cuţit tocător pentru ape uzate cu materii fecaloide
cu pompă pentru ape gri (ape uzate fără materii fecaloide)
cămin colector cu admisie DN 150, 2 conexiuni DN 100 pentru ţeavă de cabluri/
ventilaţie
volum util cca 150 l
Aprobare oficială nr. Z-42.1-418

Muli-Max -F duo

 Pentru instalare îngropată - cu excepţia instalării sub drumuri cu trafic permanent de vehicule
Pentru instalare îngropată - cu excepţia instalării sub drumuri cu trafic permanent
de vehicule grele
cu capac de vizitare clasa A15, B125 sau D400
cu rotor cuţit tocător pentru ape uzate cu materii fecaloide
cu pompe pentru ape gri (ape uzate fără materii fecaloide)
cămin colector cu admisie DN 150, 2 conexiuni DN 100 pentru ţeavă de cabluri/
pentru ventilaţie
volum util cca 150 l
Aprobare oficială nr. Z-42.1-418
Pentru utilizarea corespunzătoare şi sigură, citiţi în întregime manualul de utilizare şi celelalte materiale
Pentru utilizarea corespunzătoare
şi sigură, citiţi în întregime
manualul de utilizare şi celelalte
materiale legate de produs.
Transmiteţi-le utilizatorului final.
în întregime manualul de utilizare şi celelalte materiale legate de produs. Transmiteţi-le utilizatorului final.
- 2 -

-2 -

Cuprins Capitol /Secţiune 1. Identificarea produsului Pagina 1.1 P roducă torul 5 1.2 Adrese importante

Cuprins

Capitol /Secţiune

1. Identificarea produsului

Pagina

1.1 Producătorul

5

1.2 Adrese importante

5

1.3 Declaraţia de Conformitate CE

6

1.4 Instalarea staţiilor de pompare a apelor uzate, unde şi de ce

7

1.5 Scurtă descriere

9

1.6 Date tehnice

10

2. Domeniu de aplicare

2.1 Domeniul de aplicare al manualului de instalare şi operare

12

2.2 Indicaţii generale

12

3. Instrucţiuni

3.1 Explicaţii privind simbolurile şi instrucţiunile

13

3.2 Instrucţiuni de siguranţă

14

3.3 Specificaţii incluse în reglementări şi standarde

16

4. Descrierea produsului

4.1 Prezentarea generală a staţiei de pompare (a apelor uzate)

20

4.2 Componentele staţiei de pompare (a apelor uzate)

21

4.3 Functţionarea staţiei de pompare (a apelor uzate)

24

4.4 Sugestie de instalare

25

4.5 Informaţii privind alimentarea

26

4.6 Informaţii privind contactul fără potenţial - semnale de avarie / operaţionale

26

5. Pregătirea produsului pentru utilizare

5.1 Transport, livrare şi depozitare

27

5.2 Instalarea şi montarea staţiei

28

5.3 Instalarea şi asamblarea altor accesorii (efectuaţi lucrările de modernizare în timpul lucrărilor de service)

41

 

5.4 Lucrări executate de electrician

42

6. Manual de operare

 

6.1 Darea în funcţiune

45

6.2 Exploatarea

48

6.3 Defecţiuni şi remedierea acestora

49

7. Întreţinere

 

7.1 Reguli ce trebuie respectate în cursul lucrărilor de întreţinere şi service

52

7.2 Inspecţii periodice

52

7.3 Lucrări periodice de întreţinere şi service

53

8 . Reparaţii

54

9.

Dezafectarea

9.1 Dezasamblarea

54

9.2 Eliminarea

54

9.3 Încetarea temporară a exploatării

54

10. Piese de schimb şi servicii post-vânzare

 

10.1 Piese reparabile şi piese de schimb

55

10.2 Date necesare pentru lansarea de comenzi

56

Anexa 1: Caz special de instalare

57

-3 -

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

….

-4 -

1.

Identificarea produsului

1.1 Producătorul

ACO Passavant GmbH Im Gewerbepark 11c

36457 Stadtlengsfeld

Telefon 49- (0)

Telefax 49- (0) 36965 819 - 361

36965 819 - 0

Service

ACO Haustechnik GmbH

Im Gewerbepark 11c

36457 Stadtlengsfeld

Telefon service

49- (0) 36965 819-444

Fax servicie

49- (0) 36965 819-367

E-mail

service@aco-online.de

…………………………… 1.2 Adrese importante Telefon Telefon Fax Fax
……………………………
1.2 Adrese importante
Telefon
Telefon
Fax
Fax

……………………………

Telefon Fax
Telefon
Fax
Telefon Fax
Telefon
Fax
Telefon Fax
Telefon
Fax
Telefon Fax
Telefon
Fax

-5 -

1.3 Declaraţie de conformitate CE

1.3 Declara ţ ie de conformitate CE

………………………………………………………………………………………………

Muli-Max F mono / duo

Staţie de pompare „la cheie” pentru ape uzate cu materii fecaloide / instalare îngropată

……………………………………………………………………………………………….

Producătorul:  ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 36269 Philippsthal  prin prezenta certifică faptul că
Producătorul:
 ACO Passavant
GmbH Ulsterstraße 3
36269 Philippsthal 
prin prezenta certifică faptul că staţia de pompare:
 Muli-Max F mono / duo 
este conformă cu directiva:

Directiva 2006/42/CE
Directiva privind echipamentele tehnice
Componentele de instalatii sunt în conformitate cu recomandarile suplimentare:
 Directiva 2006/95/CE
Directiva de joasă tensiune
Au fost aplicate următoarele standarde armonizate:
 DIN EN 12050-1
Ediţia 2001-05
Au fost implicate următoarele organisme aprobate:
 -
-
Suplimentar:
 -
Notă:
 Staţia de pompare “la cheie” serveşte la colectarea şi evacuarea automată a apelor uzate cu şi
fără materii fecaloide peste nivelul de refulare. 
Persoana responsabilă pentru document:
Dl Marco Eulenstein
ACO Passavant GmbH
Im Gewerbepark 11c
36457 Stadtlengsfeld
Philippsthal, 08.01.2010
Dl Ralf Sand
Consiliul de administraţie al
ACO Passavant GmbH

……

……

……

……

……

……

……

……

……-6

…………………………………………………………………………………

…………….

1.4 Instalarea staţiilor de pompare a apelor uzate, unde şi de ce

rea staţiilor de pompare a apelor uzate, unde ş i de ce

……………………………………………………………………………

Introducere

Reglementările din domeniul autorizării construcţiilor | În conformitate cu reglementările naţionale din domeniul autorizării construcţiilor, construcţiile pot fi executate numai dacă eliminarea apelor uzate se realizează continuu, în mod profesional şi în condiţii de siguranţă. Imobilele care generează ape uzate trebuie să fie conectate la reţeaua publică de canalizare, în cazul în care acestea sunt gata pentru utilizare. În acest caz problema refulării este cauzată exclusiv de această conectare obligatorie, adică de conexiunea directă a instalaţiei de evacuare a apei la reţeaua publică de canalizare. În funcţie de sistemul de evacuare a apei, fie separat, fie combinat, trebuie luate în calcul diferite frecvenţe de producere a refulării. În cazul sistemelor de evacuare separate, apa reziduală şi apa de ploaie se scurg prin sisteme de conducte separate. Refularea în sistemul de canalizare a apelor uzate, apărută ca urmare a deversării ilegale de deşeuri, a blocării conductelor sau a unor măsuri operaţionale, nu se produce frecvent, însă nu poate fi exclusă complet. Din motive economice şi pentru asigurarea capacităţii de auto-curăţare, instalaţiile de evacuare a apei sunt proiectate în prezent pentru cantităţi de precipitaţii medii. Cu toate acestea, sunt de aşteptat, în mod regulat, şi cantităţi de precipitaţii peste medie. Acest lucru înseamnă că o supraîncărcare a instalaţiei de evacuare trebuie întotdeauna luată în considerare.

…………………………………….…………………………………

Refularea instalaţiei de evacuare a apei | Efectul fizic al refulării instalaţiei de evacuare a apei se bazează pe principiul conductelor comunicante. Întrucât sistemele de conducte pentru evacuarea apei de pe proprietăţi sunt conectate direct la reţeaua publică de canalizare, în cazul refulării apele uzate intră pe proprietate prin aceste sisteme de conducte. Nivelul apei creşte până la nivelul apei din reţeaua publică de canalizare. Aceasta înseamnă că apele uzate pătrund prin toate deschiderile neetanşate, ca de exemplu gurile de scurgere din pardoseală şi vasele de toaletă, până la egalizarea nivelului apei.

……………………………………………………………………………

Fig. 1
Fig. 1

-7 -

Aspecte generale

Fig. 2
Fig. 2

Nivelul de refulare | Inundarea proprietăţilor ca urmare a refulării se produce la un anumit nivel, sub care trebuie să fie luate măsuri speciale de protecţie antirefulare a sistemelor de evacuare a apei de pe proprietăţi. Acest nivel se numeşte nivel de refulare. Nivelul de refulare standard este stabilit de autorităţile locale printr-o reglementare specială. Dacă nu există nicio astfel de regelementare, marginea de sus a drumului de deasupra punctului de racordare a instalaţiei de evacuare a apei de pe proprietate la reţeaua publică de canalizare este considerată ca nivel de refulare, în conformitate cu standardele DIN EN 12056-4 şi DIN 1986-100. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă producerea refulării deasupra acestui nivel, de ex. din cauza unei conducte înfundate. Dacă apele uzate refulate în interiorul clădirilor penetrează zonele neprotejate, zidăria şi fundaţia se vor umezi, producând deteriorarea amenajărilor interioare. Nu poate fi exclusă nici afectarea sănătăţii oamenilor. Prin urmare, daunele şi riscurile cauzate de refularea apelor uzate trebuie reduse la maximum, prin luarea unor măsuri de protectie împotriva refulării. În general, acestea sunt responsabilitatea proprietarului imobilului, în conformitate cu reglementările locale privind apele uzate. Pentru proiectarea şi execuţia corespunzătoare proprietarul imobilului poate apela la specialişti (de exemplu, proiectanţi şi instalatori).

……………………………………………………………………….

…………

……………………………………………………………

Fig. 3
Fig. 3

……………………………………………………………………….

Protecţia antirefulare | Cea mai bună protecţie posibilă împotriva refulării poate fi obţinută prin instalarea unei instalaţii de pompare a apelor uzate a cărei conductă de presiune să fie trasă deasupra nivelului de refulare.

Staţiile de pompare se instalează în exteriorul clădirilor (fig. 3).

……………………………………………………………….

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Reglementări | Standardele DIN 1986-100 "Sisteme de drenaj pentru clădiri şi terenuri" şi EN 12056 "Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor" prevăd că apa gri colectată sub nivelul de refulare şi apa de ploaie scursă de pe suprafeţele aflate sub nivelul de refulare trebuie să fie introduse în reţeaua publică de canalizare printr-o instalaţie automată de pompare fără retur. În proiectarea instalaţiei de evacuare se aplică următoarul principiu: "apa de suprafaţă trebuie să fie drenată departe de clădiri şi nu trebuie să intre în clădiri". Luând în considerare acest lucru, suprafeţele expuse precipitaţiilor trebuie drenate prin intermediul unor instalaţii de pompare separate, din afara clădirilor. Toate elementele de scurgere situate deasupra nivelului de refulare trebuie să fie drenate de înclinarea naturală (principiul gravitaţiei); apele uzate de la aceste elemente de evacuare nu pot fi drenate prin clapete anti-retur. Drenajul poate fi realizat cu staţii de pompare a apelor uzate numai în situaţii excepţionale ce nu pot fi evitate (de exemplu, renovarea construcţiilor existente).

-8 -

1.5 Scurtă descriere

1.5 Scurt ă descriere …………………………………… Staţ ii de pompare ACO Muli-Max F mono / duo Sta

……………………………………

Staţii de pompare ACO Muli-Max F mono / duo

Staţia de pompare ACO Muli-Max-F din PE-HD are dimensiuni compacte.

Secţiunea superioară cu element de înălţare telescopic permite instalarea la o adâncime maximă de 3 metri.

Căminul pompei este conceput structural să fie echipat cu capace de vizitare clasa A15, B125 sau D400 (cu placă de distribuţie a sarcinii), şi nu necesită lucrări suplimentare de turnare de beton în şantier, de ex. armarea zonei capacului.

Datorită designului inovator, noua staţie de pompare ACO nu poate fi împinsă în sus de pânza de apa freatică, chiar dacă nivelul acesteia se ridică până la partea de sus a capacului de vizitare.

Interiorul este conceput pentru a acomoda un mare număr de tipuri de pompe, în funcţie de specificaţii şi de destinaţie.

în func ţ ie de specifica ţ ii ş i de destinaţie . Fig. 4 -

Fig. 4

- Mono -

Modelul duo este echipat cu două pompe (siguranţă în funcţionare mai mare), iar modelul mono cu o singură pompă.

Conducta de presiune şi lanţul de tracţiune sunt realizate din oţel inoxidabil de înaltă calitate.

Comutatorul pneumatic al nivelului garantează un nivel ridicat de siguranţă în funcţionare.

Aparatele de comutare asigură funcţionarea optimă şi monitorizarea.

Fig. 5

- Duo -

Căminul multifuncţional al ACO Muli-Max-F este adecvat pentru locuinţe uni- şi multi-familiale, spaţii comerciale şi industriale, dar şi pentru instalaţii de evacuare a apei sub presiune.

familiale, spaţii comerciale şi indu striale, dar ş i pentru instala ţ ii de evacuare a

-9 -

1.6 Date tehnice

/cl.A

/cl.B

H = 2250 - 3000 (continuu reglabil pe înălţime)

/cl.B H = 2250 - 3000 (continuu reglabil pe înălţ ime) Cămin cu capac de vizitare

Cămin cu capac de vizitare A15, Cămin cu capac de vizitare B125,

H = 1900 mm

175 200 kg

H = 1950 mm

210 250 kg

Ø 785 / cl. A Ø Capac vizitare D 600 cl. D sau B cf.
Ø 785 / cl. A
Ø Capac vizitare
D 600 cl. D sau B
cf. DIN EN 124
750 / cl. B
Cheie de operare
Conexiune DN 50
la conducta
de presiune
Conexiune DN 100 pt.
canal cablu
sau ventilaţie
Supapa cu bilă
pentru refulare
Unitate de cuplare
pompă submersibilă
peste nivelul de operar
Robinet cu bilă
Admisie
DN 150
Traversă
75
125
= 1950 1900 //
cl.
H
cl.
H
=
B A

Diametrul nominal al căminului de colectare: 1043 mm, traversă din fontă galvanizată, unitate

automată de cuplare pentru susţinerea pompei submersibile ACO Passavant deasupra nivelului de

operare, conexiune la conducta de presiune (DN 40 sau 50) din inox cu 1 robinet cu bilă din fontă cu cheie de operare, valvă antiretur cu bilă din fontă poziţionată vertical

• Ieşire DN 50 pentru conducta de presiune din polietilenă (diametru exterior ţeavă: 63 mm) (kit de accesorii - racord compresiune), distanţa dintre partea inferioară a căminului de bază şi axa conductei: 1050 mm, dispunere la ora 9

1 x admisie DN 150, conexiune conform DIN EN 877, distanţa dintre marginea inferioară a căminului de bază şi axa gurii de admisie: 775 mm, dispunere la ora 3

2 x conexiuni DN 100 pentru ţeavă de cabluri / ventilaţie, conexiune conform DIN EN 877, dispunere la ora 6 şi la ora 12, distanţa dintre marginea inferioară a căminului de bază şi axa

conexiunii: 1430 mm

Capac de vizitare cu dimensiunea nominală 600 - clasa A15 conform DIN EN 124, aşezat

liber, fără şuruburi, H = 75 mm sau

Capac de vizitare cu dimensiunea nominală 600 - clasa B125 conform DIN EN 124, aşezat

liber, fără şuruburi, sau etanşat cu şuruburi, pentru reţinerea mirosurilor neplăcute, H = 125 mm

Cămin cu capac de vizitare D400,

H = 2250 - 3000 mm

1,080 kg

Placă de distribuţie a sarcinii Secţiune superioară înălţime 1400 mm Cheie de operare Conexiune DN50
Placă de distribuţie a sarcinii
Secţiune superioară
înălţime 1400 mm
Cheie de operare
Conexiune DN50 la
conducta de presiune
e
Robinet cu bilă
Traversă

Capac de vizitare D 600 cl. D DIN EN 124

Curea de ghidaj flexibilă

Conexiune DN 100 pt ţeava de cabluri sau ventilaţie

Supapă cu bilă pentru refulare

Unitate de cuplare pompa submersibilă

Admisie

DN 150

• Diametrul nominal al căminului de colectare: 1043 mm, traversă din fontă galvanizată, unitate automată de cuplare pentru susţinerea pompei submersibile ACO Passavant deasupra nivelului de operare, conexiune la conducta de presiune (DN 40 sau 50) din inox cu 1 robinet cu bilă din fontă cu cheie de operare, valvă antiretur cu bilă din fontă poziţionată vertical

• Ieşire DN 50 pentru conducta de presiune din polietilenă (diametru exterior ţeavă: 63 mm) (kit de accesorii - racord compresiune), distanţa dintre partea inferioară a căminului de bază şi axa conductei: 1050 mm, dispunere la ora 9

1 x admisie DN 150, conexiune conform DIN EN 877, distanţa dintre partea inferioară a căminului

de bază şi axa gurii de admisie: 775 mm, dispunere la ora 3

2 x conexiuni DN 100 pentru ţeavă de cabluri / ventilatie, conexiune conform DIN EN 877, dispunere la ora 6 şi la ora 12, distanţa dintre partea inferioară căminului de bază şi axa conexiunii: 1430 mm

• Secţiune superioară cu element de înălţare cu lungimea de 1400 mm, pentru adâncimi de instalare H = 2250 - 3000 mm

• Placă de distribuţie a sarcinii clasa D400, cu diametrul de 1550 mm şi înălţimea de 200 mm, cu încercare statică de tip

Capac de vizitare cu dimensiunea nominală 600 - clasa D400 conform DIN EN 124, aşezat

liber, fără şuruburi, sau etanşat cu şuruburi, pentru reţinerea mirosurilor neplăcute, H = 160 mm

Accesorii: Aparat de comutare cu traductor de presiune (clopot deschis cu presiune dinamică cu reţea de comandă de 20 m) şi

intrare de cabluri

2 kg

reţea de comand ă de 20 m ) ş i intrare de cabluri 2 kg •

Aparat de comutare ACO Multi Control Mono pentru comanda nivelurilor de lichid: nivelul de umplere poate fi determinat, opţional, prin presiune dinamică, injectare de bule de aer, senzor extern (4-20 mA) sau întrerupător

plutitor. Contactorul activează direct o pompă cu puterea de max. 4kW. De asemenea, sunt disponibile 2 contacte cu releu pentru declanşarea semnalelor de defecţiune. Operarea şi configurarea sunt foarte uşoare. Toate valorile sunt afişate pe ecranul LCD. Dimensiuni carcasă LxÎxA: 180 x 290 x 105 (mm) - Tensiune de funcţionare: 400V - Frecvenţă: 50 / 60Hz - Tensiune de comandă: 230V / AC - Consumul de energie la funcţionarea în stand-by: max. 8 VA - Temperatură de funcţionare:

-20

Aparat de comutare ACO Multi Control Duo pentru comanda nivelurilor de lichid: nivelul de umplere poate fi determinat, opţional, prin presiune dinamică, injectare de bule de aer, senzor extern (4-20 mA) sau întrerupător plutitor. Contactorul activează direct două pompe cu puterea de max. 4kW. De asemenea, sunt disponibile 5 contacte cu releu pentru declanşarea semnalelor de defecţiune. Operarea şi configurarea sunt foarte uşoare. Toate

valorile sunt afişate pe ecranul LCD. Dimensiuni carcasă LxÎxA: 320 x 300 x 120 (mm) - Tensiune de funcţionare: 400V - Frecvenţă: 50 / 60Hz - Tensiune de comandă: 230V / AC - Consumul de energie la funcţionarea în stand-by: max. 10 VA - Temperatură de

+ 60 ° C - Grad de protecţie IP 54, posibilitate de selectare a limbii meniului.

funcţionare: -20

+ 60 ° C - Grad de protecţie IP 54, posibilitate de selectare a limbii meniului.

Complet format din:

1 Aparat de comutare ACO Multi Control Mono sau ACO Multi Control Duo gata de conectare, cu cablu de 1,5 m şi ştecher CEE (16 A mono, 32 A duo), cu schimbător de fază

2 Reţea de comandă pneumatică de 20 m, 10 x 1,5 mm şi garnitură de etanşare cablu

3 Clopot cu presiune dinamică

4 Ţeavă pentru cablu

Manualul de instalare şi operare al aparatului de comutare

SITA - motopompă submersibilă pentru ape uzate cu materii fecaloide, cu racord la conducta de presiune

• Pompă submersibilă cu rotor cuţit tocător (SITA 200 N-ex, 260 N-ex şi 300 N-ex)
• Pompă submersibilă cu rotor cuţit tocător (SITA 200 N-ex, 260 N-ex şi 300 N-ex) pentru ape uzate cu materii fecaloide,
grad de protecţie IP 68
• Carcasa motorului cu umplere de ulei, cu aşezarea arborelui motorui în lagăre cu rulmenţi cu lubrifiere continuă şi fără
întreţinere
• Conductă de presiune dotată cu racord de presiune pentru fixarea sigură şi etanşă în unitatea de cuplare a pompei
deasupra nivelului de operare din cămin, inclusiv lanţ complet de tragere cu toartă
• Motor trifazat 400 V / 50 Hz, P1
, P2
,
IN =
(vezi tabelul de mai jos), n = 2705 rpm, cu cablu de conectare de 10
m; etanşarea arborelui la partea dinspre motor şi la partea dinspre mediul de funcţionare: garnitură mecanică rotativă
din carbură de siliciu, pentru rotaţia în ambele sensuri
SAT - motopompă submersibilă pentru ape uzate fără materii fecaloide, cu racord la
conducta de presiune
• Pompă submersibilă cu rotor trecere liberă (SAT-V 75 şi 150) sau rotor cu canal deschis (SAT 100, 150 şi 200) pentru
ape uzate fără materii fecaloide, grad de protecţie IP 68
• Etanşarea arborelui: garnitură mecanică rotativă la partea dinspre motor (în baia de ulei), inel de etanşare a arborelui la
partea dinspre mediul de funcţionare
• Conductă de presiune dotată cu racord de presiune pentru fixarea sigură şi etanşă în unitatea de cuplare a pompei
deasupra nivelului de operare din cămin, inclusiv lanţ complet de tragere cu toartă
• Motor trifazat 400 V / 50 Hz, P1
, P2
,
IN =
(vezi tabelul de mai jos), n = 2900 rpm, cu cablu de conectare de 10
m; garnitură mecanică rotativă la partea dinspre motor (în baia de ulei), inel de etanşare a arborelui la partea dinspre
mediul de funcţionare

Date de performanţă ale motopompelor submersibile SITA

   

Puterea motorului,

Intensitate

 

Înălţimea totală de pompare

 

A mm

 

în kW

nominală

Debit

           

a

pompei - H, în m

         

Tip

B mm

P1

P2

IN în A

 

[Q]

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

 

410

     

m³ / h

22,7

21,6

20,5

19,4

18,0

16,6

14,8

12,6

10,1

7,6

4,3

       

SITA 200 N-ex

880

1,97

1,5

3,7

l

/ s

6,3

6,0

5,7

5,4

5,0

4,6

4,1

3,5

2,8

2,1

1,2

       
 

310

     

m³ / h

17,8

17,7

17,6

17,4

17,3

17,0

16,6

16,2

15,5

14,4

13,0

11,2

9,0

6,1

 

SITA 260 N-ex

930

2,76

2,4

5,3

l

/ s

4,95

4,91

4,88

4,84

4,8

4,7

4,6

4,5

4,3

4,0

3,6

3,1

2,5

1,7

 
 

220

     

m³ / h

24,5

24,3

24,1

24,0

23,8

23,4

23,0

22,3

21,6

19,8

17,3

14,4

11,9

9,4

6,1

SITA 300 N-ex

910

2,8

2,2

5,1

l

/ s

6,8

6,75

6,7

6,65

6,6

6,5

6,4

6,2

6,0

5,5

4,8

4,0

3,3

2,6

1,7

Date de performanţă ale motopompelor submersibile SAT

 
   

Puterea motorului,

Intensitate

   

Înălţimea totală de pompare

 

Tip

A mm

 

în kW

nominală

Debit

 

a

pompei - H, în m

 
 

B mm

P1

P2

IN în A

 

[Q]

2

 

4

6

 

8

 

10

 

12

14

 

15

16

 

17

 

410

     

m³ / h

22,3

14,4

7,2

             

SAT-V 75/2/50 / D

880

1,3

0,55

1,3

l

/ s

6,2

 

4,0

2,0

             
 

250

     

m³ / h

33,5

27,7

22,3

 

17,3

11,9

 

6,5

       

SAT-V 150/2/50 / D

930

2,5

1,1

2,5

l

/ s

9,3

 

7,7

6,2

 

4,8

 

3,3

 

1,8

       
 

370

     

m³ / h

34,9

31,7

27,8

23,4

18,0

11,2

4,3

     

SAT 100 / D

910

1,15

0,89

1,96

l

/ s

9,7

 

8,8

7,7

 

6,5

 

5,0

 

3,1

1,2

     
 

370

     

m³ / h

 

37,1

34,2

29,9

24,1

 

18,0

10,8

 

7,2

   

SAT 150 / D

950

1,54

1,14

2,7

l

/ s

 

10,3

9,5

 

8,3

 

6,7

 

5,0

3,0

 

2,0

   
 

370

     

m³ / h

 

43,2

39,6

34,6

29,9

23,4

16,6

13,7

9,4

 

6,5

SAT 200 / D

950

2,03

1,5

3,6

l

/ s

 

12,0

11,0

 

9,6

 

8,3

 

6,5

4,6

 

3,8

2,6

 

1,8

Diagrama de performanţă a motopompelor submersibile

Toleranţe ISO 2548 / C [M] 32 n = 2900 rpm * N = 2700
Toleranţe ISO 2548 / C
[M]
32
n = 2900 rpm
* N = 2700 rpm
28
Sita 300
24
Sita
-N-
260
ex
-
20
N
ex
Sita
16
200-
N
ex
12
8
4
0
0
3,6
7,2
10,8 14,4
18,0
21,6 25,2
[L /
0
1
2
3
4
5
6
7
s]
Debit Q
Înălţime pomp. tot.
H
Debit minim
DN50

Toleranţe ISO 2548 / C

[M] 16 [M] 20 n = 2900 rpm 14 18 16 12 14 10 SAT-
[M] 16
[M] 20
n = 2900 rpm
14
18
16
12
14
10
SAT-
12
V
8
10
150/2/50 /
D
6
8
SAT-
6
4
V
4
75/2/50 /
2
D
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
6
12
18
24
30
36
Debit Q
Înălţime pomp. tot.
H
Debit minim
DN50
Înălţ.
pomp.
totală

Toleranţe ISO 2548 / C

n = 2900 rpm Sat 200 / Sat D Sat 150 / D 100 /
n = 2900 rpm
Sat
200 /
Sat
D
Sat
150 / D
100 / D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Debit minim
DN50

0

6

12

18

24

30

36

42

Debit Q

D Sat 150 / D 100 / D 0 1 2 3 4 5 6 7

-11 -

2.

Domeniu de aplicare

2. Domeniu de aplicare 2.1 Domeniul de aplicare al manualului de instala re şi operare ATENŢIE

2.1 Domeniul de aplicare al manualului de instalare şi operare

ATENŢIE Manualul trebuie să fie păstrat în siguranţă de către utilizator. Dacă la acest manual
ATENŢIE
Manualul trebuie să fie păstrat în siguranţă
de către utilizator.
Dacă la acest manual sunt anexate alte
manuale ale componentelor staţiei complete,
acestea trebuie respectate de asemenea!

Acest manual se referă la staţiile de pompare a apelor uzate „la cheie”/prefabricate marca ACO Passavant, tip Muli-Max-F mono sau duo.

Manualul priveşte instalarea, darea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezafectarea.

Toate informaţiile cu privire la eventualele standarde, mărci de testare, de calitate sau comerciale au fost actuale la data tipăririi acestui manual. Este posibil să existe diferenţe cu privire la figuri, dimensiuni şi greutăţi sunt posibile. Ca urmare a progresului tehnic, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări şi îmbunătăţiri fără notificare prealabilă.

2.2 Indicaţii generale

ATENŢIE

ACO Passavant este titularul drepturilor de autor pentru aceste instrucţiuni de utilizare.

Manualul este destinat pentru personalul responsabil cu asamblarea, operarea, întreţinerea şi monitorizarea.

Disponibilitatea instrucţiunilor | Manualul de utilizare trebuie să fie în

permanenţă la îndemână în locul în care este folosită staţia de pompare.

Completări | Operatorul acestei staţii trebuie să completeze acest manual cu

toate instrucţiunile de prevenire a accidentelor şi de protecţie a mediului cuprinse

în legislaţia naţională.

Pe lângă reglementările de prevenire a accidentelor din acest manual şi cele în vigoare în ţara şi la locaţia de instalare, trebuie respectate şi reglementările tehnice de siguranţa şi protecţia muncii.

-12 -

3.

Instrucţiuni

3. Instrucţiu ni General ităţi | Acest manual con ţ ine informa ţii de bază care

Generalităţi | Acest manual conţine informaţii de bază care trebuie respectate în timpul asamblării, exploatării şi întreţinerii. Prin urmare, acesta trebuie citit de către instalator, precum şi de către personalul/utilizatorul calificat înainte de asamblare, instalare şi dare în funcţiune şi trebuie să fie întotdeauna disponibil la locaţia instalării. Pe lângă indicaţiile cuprinse în acest capitol, trebuie respectate şi instrucţiune speciale de siguranţă incluse în alte secţiuni, de ex. pentru uz privat.

Vă rugăm, de asemenea, să respectaţi manualele speciale de operare ale componentelor staţiei de pompare oferite de alţi producători (vezi anexa sau documentaţia completă furnizată)!

3.1 Explicaţii privind simbolurile şi instrucţiunile

Cu acest simbol sunt marcate în acest manual toate instrucţiunle de protecţia muncii care implică riscuri pentru viaţa şi integritatea corporală a oamenilor. Este deosebit de important ca aceste instrucţiuni fie respectate şi ca lucrarea fie realizată cu atenţie în toate zonele în care există un risc potenţial pentru viaţa şi integritatea corporală a oamenilor. De asmenea, toate instrucţiunile de protecţia muncii trebuie să fie comunciate şi altor persoane care operează echipamentul. În plus faţă de instrucţiunile din acest manual de operare, este de asemenea esenţial fie respectate toate reglementările generale privind siguranţa şi prevenirea accidentelor.

Acest simbol marchează acele instrucţiuni de utilizare care necesită acordarea unei atenţii deosebite pentru respectarea întocmai a reglementărilor, standardelor, regulilor şi instrucţiunilor, pentru efectuarea procedurilor de lucru în ordinea corectă, pentru prevenirea deteriorării echipamentului, a componentelor sale şi a împrejurimilor, precum şi pentru garantarea unei funcţionări fără incidente.

Acest simbol marchează măsuri de protecţie a mediului.

Acest punct marchează enumerări.

protecţ ie a mediului. Acest punct marchează enumeră ri. ATEN Ţ IE • Vă rugăm să

ATENŢIE

a mediului. Acest punct marchează enumeră ri. ATEN Ţ IE • Vă rugăm să respectaţ i,

Vă rugăm să respectaţi, de asemenea, indicaţiile ataşate direct pe staţia de pompare.

-13 -

3.2 Instrucţiuni de siguranţă

3.2 Instruc ţ iuni de siguran ţă Pericole în caz de nerespectare a instrucţiunilor de siguran

Pericole în caz de nerespectare a instrucţiunilor de siguranţă

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate conduce la punerea în pericol atât a persoanelor cât şi a mediului şi a staţiei. În cazul nerespectării acestor instrucţiuni pot apărea:

Nerealizarea unor funcţii importante ale staţiei

• Eşecul metodelor prevăzute pentru întreţinere şi reparaţii

Punerea în pericol a oamenilor prin acţiunea unor factori electrici, mecanici şi chimici

Afectarea mediului înconjurător prin scurgeri de substanţe periculoase.

Atenţia acordată siguranţei în timpul lucrului

Trebuie respectate instrucţiunile de siguranţă incluse în acest manual, reglementările naţionale în vigoare privind prevenirea accidentelor, precum şi eventualele reglementări interne de muncă, operaţionale şi de siguranţă ale utilizatorului.

Instrucţiuni de siguranţă privind personalul şi lucrările de mentenanţă, inspecţie şi montaj

ATENŢIE • În cazul în care unele piese calde sau reci sunt periculoase, acestea trebuie
ATENŢIE
• În cazul în care unele piese calde sau reci
sunt periculoase, acestea trebuie să fie
protejate la atingere.
• Dispozitivele de protecţie la atingere ale
pieselor în mişcare (de exemplu, rotor)
nu trebuie indepărtate atât timp cât
aparatul este în funcţiune.
• Substanţele periculoase (de ex. explozive,
toxice, fierbinţi) pierdute (de ex. pe la
etanşarea arborelui) trebuie să fie eliminate
astfel încât persoanele şi mediul să nu fie
puse în pericol; respectaţi reglementările în
vigoare.
• Trebuie eliminat pericolul de electrocutare
(Pentru detalii consultaţi reglementările
emise de
Asociaţia VDE
şi de furnizorul
local de energie electrică).

-14 -

Personalul | Personalul care execută activităţi de exploatare, service, inspecţie şi asamblare trebuie să aibă calificările necesare în acest sens. Operatorul trebuie să precizeze cu exactitate atribuţiile, responsabilităţile, precum şi departamentul responsabil cu supravegherea personalului. Dacă personalul nu are calificările necesare, trebuie asigurată instruirea în consecinţă. Operatorul trebuie să se asigure, de asemenea, că conţinutul acestui manual este înţeles pe deplin de către personal. Operatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare de protecţie a personalului.

Instrucţiuni de siguranţă privind lucrările de mentenanţă, inspecţie şi montaj | Utilizatorul trebuie să se asigure că toate lucrările de mentenanţă, inspecţie şi montaj sunt efectuate de lucrători calificaţi autorizaţi care au citit cu atenţie instrucţiunile din acest manual. Practic, toate lucrările la staţie trebuie efectuate numai cât timp aceasta este oprită. Trebuie respectată procedura de oprire a staţiei, descrisă în acest manual. Pompele sau instalaţiile de pompare care transportă substanţe periculoase pentru sănătate trebuie decontaminate. Imediat dupa finalizarea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă şi de protecţie trebuie remontate şi repuse în stare de funcţiune. Înainte de repunerea în funcţiune trebuie respectate prevederile secţiunii "Darea în funcţiune".

Utilizarea corespunzătoare

Utilizarea core spunzătoa re Această staţ ie de pompare este proiectat ă pentru evacuarea apelor uzate

Această staţie de pompare este proiectată pentru evacuarea apelor uzate cu sau fără materii fecaloide. Nu este autorizată utilizarea staţiei de pompare în niciun alt scop. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare; riscurile asociate utilizării necorespunzătoare sunt suportate exclusiv de către operator.

Pentru substanţele care nu pot fi transportate vezi pagina 48, secţiunea 6.2.

Modificări neautorizate şi producţia de piese de schimb

ATENŢIE

Utilizarea corespunzătoare include, de asemenea:

Respectarea legilor şi reglementărilor naţionale

Respectarea instrucţiunilor de inspecţie şi service.

Respectarea instrucţiunilor de asamblare, dare în funcţiune, operare şi mentenanţă specificate de producător.

Din motive de siguranţă, nu este permisă efectuarea de modificări asupra echipamentului.

Aducerea de modificări staţiei este permisă numai cu acordul prealabil al producătorului.

Amânarea instalării

ATENŢIE

Pentru operarea în siguranţă trebuie utilizate piese de schimb originale şi accesorii autorizate de producător. Utilizarea pieselor neoriginale duce la respingerea oricăror solicitări de despăgubiri pentru consecinţele folosirii acestora.

Folosirea de componente originale ACO Haustechnik garantează funcţionarea sigură şi fiabilă a staţiilor de pompare a apelor uzate.

În cazul în care la momentul instalării ştiţi sau anticipaţi că va trece o perioadă îndelungată până la darea în funcţiune, trebuie să luaţi următoarele măsuri pentru a proteja staţia:

Protejaţi echipamentul (componentele) împotriva umezelii şi murdăriei (mai ales piesele electrice).

ATENŢIE

În cazul în care perioada până la darea în funcţiune este mai mare de un an, solicitaţi verificarea staţiei de către serviciul de asistenţă post-vânzare al ACO Haustechnik (contra cost).

Ocazional puneţi în mişcare piesele mobile pentru a preveni griparea.

În cazul în care cablurile pompei nu sunt conectate încă, protejaţi capetele cablurilor împotriva umezelii.

Oprirea şi repunerea în functiune

Practic, toate lucrările la staţie trebuie efectuate numai cât timp aceasta este oprită. Procedura de oprire a staţiei, descrisă în manualul de utilizare, trebuie respectată. Imediat dupa finalizarea lucrărilor, toate dispozitivele de siguranţă şi de protecţie trebuie remontate şi repuse în stare de funcţiune.

ATENŢIE

Înainte de repunerea în funcţiune trebuie respectate prevederile secţiunii "Darea în funcţiune".

-15 -

Securitatea electrică

Securitatea electrică ATENŢIE Înainte să efectuaţi orice lucrare la aparatele electrice, este esenţial să luaţi
ATENŢIE Înainte să efectuaţi orice lucrare la aparatele electrice, este esenţial să luaţi următoarele măsuri,
ATENŢIE
Înainte să efectuaţi orice lucrare la aparatele
electrice, este esenţial să luaţi următoarele
măsuri, în această ordine:
• Deconectaţi toţi polii (puneţi întrerupătorul
principal în poziţia „Oprit” sau scoateţi
ştecherul din priză).
• Asiguraţi aparatele electrice împotriva pornirii
accidentale şi verificaţi că sistemul nu este
conectat la reţea.

Protecţia mediului

Instalaţiile electrice ale dispozitivelor şi componentelor trebuie să respecte cerinţele standardelor europene EN 1012 partea 1 şi EN 60204 partea 1; eventualele reglementări locale ale furnizorului de energie electrică trebuie să fie luate în considerare. Trebuie realizată şi compensarea potenţialului în şantier. Lucrările la echipamentele electrice ale staţiei de pompare trebuie efectuate numai de către un electrician calificat sau de către persoane instruite în mod corespunzător care lucrează sub îndrumarea sau supravegherea unui electrician calificat, în conformitate cu reglementările specifice.

calificat, în conformitate cu reglementările specifice. La eliminarea substan ţ elor extrase din staţi e respecta

La eliminarea substanţelor extrase din staţie respectaţi normele privind eliminarea deşeurilor.

Măsuri de siguranţă şi de protecţie a sănătăţii

În ceea ce priveşte măsurile generale de siguranţă şi de protecţie a sănătăţii care

trebuie luate,

menţionăm reglementările relevante emise de organizaţii

guvernamentale şi profesionale

.

3.3 Specificaţii incluse în reglementări şi standarde

(Notă: enumerarea de mai jos nu este exhaustivă)

Reglementări juridice

Cerinţele pentru funcţionarea instalaţiilor de drenare a imobilelor sunt definite în

legi şi în reglementări locale. Reglementările locale pot diferi de la loc la loc

.

Toate aceste acte normative au în comun facptul că ţin cont de condiţiile locale specifice şi de regulile tehnice general acceptate.

-16 -

Standarde şi reglementări oficiale

Standarde ş i re glementări oficiale Standard /       reglementare Ultima edi ţ ie

Standard /

     

reglementare

Ultima ediţie

Titlu

DIN EN 12050-1 / 2

05-2001

 

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare.

(Standard de produs)

   

Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

     

DIN EN 12056-1

01-2001

 

Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor.

     

Partea 1: Cerinţe generale şi de performanţă

DIN EN 12056-4

01-2001

 

Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor.

     

Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare şi calcul

DIN 1986-100

01-2001

 

Sisteme de drenaj pentru clădiri şi terenuri

     

Partea 100: Dispoziţii suplimentare faţă de DIN EN 752 şi DIN EN 12056

     

DIN EN 752

01-2001

DWA-M 167-4

12-2007

Prevenirea refulării prin staţii de pompare sau clapete anti-retur

Standarde şi reglementări privind proiectarea

Cuvinte -

Simbol

Titlu

Standard/reglementare

cheie

-

capitol- (extras)

Sistem de

-

Sistemul format din dispozitive de evacuare, ţevi şi alte componente care colectează şi evacuează ape uzate prin acţiunea gravitaţiei. O staţie de pompare a apelor uzate poate fi parte a unui sistem de evacuare gravitaţională.

 

DIN EN 12056-1;

evacuare

-3.1.3-

Înclinaţie

-

Toate dispozitivele de evacuare situate deasupra nivelului de refulare trebuie să fie drenate de înclinaţia naturală şi pot, prin urmare, să nu fie conectate la staţia de pompare a apelor uzate.

 

DIN EN 12056-1;

naturală

-4.1-

Protecţie

-

Punctele de drenaj de sub nivelul de refulare trebuie să fie protejate împotriva refulării. Aceasta se realizează de staţii de pompare a apelor uzate cu buclă

 

DIN EN 12056-4;

antirefulare

-4-

   

antirefulare. Numai modelele ce includ o buclă antirefulare oferă un grad ridicat de protecţie împotriva refulării.

   

Nivel de

-

   

DIN EN 12056-4;

refulare

   

În cazul în care autorităţile competente nu îl definesc altfel, nivelul de refulare este considerat ca fiind marginea de sus a drumului de deasupra punctului de racordare a instalaţiei de evacuare.

 

-4-

Selecţie

-

Proiectarea şi selecţia staţiilor de pompare a apelor uzate trebuie efectuate în conformitate cu standardele DIN EN 12056-4 şi DIN 1986-100.

 

DWA-167 M;

-3.1-

Documentaţia

-

Înainte de asamblarea staţiei de pompare sau a clapetei anti-retur trebuie verificaţi dacă acestea respectă documentaţia de proiect aprobată precum şi standardele aplicabile.

 

DWA-167 M;

de proiect

-3.1-

Accesibilitate

 

Accesul pentru lucrări de instalare, întreţinere, verificare şi evacuare trebuie garantat chiar şi în timpul funcţionării.

 

DWA-167 M;

-3.1-

Amplasament

-

Locaţia de instalare trebuie să fie suficient de rezistentă şi trebuie să respecte, printre altele, reglementările privind protecţia împotriva zgomotului în construcţiile civile.

 

DWA-167 M;

-3.1-

Cota

-

Reţeaua de canalizare existentă trebuie inspectată pentru stabilirea cotelor corespunzătoare unde se vor situa punctele de conectare.

 

DWA-167 M;

punctelor de

-3.1-

conectare

       

Apa de

-

Apa de suprafaţă din afara clădirii şi sub nivelul de refulare trebuie evacuată prin

 

DIN EN 12056-4;

suprafaţă

 

intermediul unei staţii de pompare, separat de apele uzate menajere şi în afara clădirii.

 

-5.1-

Volum util

-

Volumul util al staţiei de pompare trebuie să fie mai mare decât volumul din

 

DIN EN 12056-4;

-6.3-

   

conducta de presiune dintre dispozitivul antirefulare (supapa de reţinere) şi bucla anti-refulare, dar nu mai mic de 20 l. Astfel se garantează că volumul de pe conducta de presiune este înlocuit la pompare.

 
   

17 -

Standarde şi reglementări privind instalarea Cuvinte cheie Simbol Titlu Standard/reglementare -capitol- (extras)

Standarde şi reglementări privind instalarea

Cuvinte cheie Simbol Titlu Standard/reglementare -capitol- (extras) Rezervor DIN EN 12056-4; colector
Cuvinte
cheie
Simbol
Titlu
Standard/reglementare
-capitol- (extras)
Rezervor
DIN EN 12056-4;
colector
Rezervoarele de colectare a apelor uzate cu materii fecaloide nu pot fi conectate
direct la clădiri.
-5.1-
DIN EN 12056-4;
Staţie cu
Un sistem dublu/dual trebuie instalat pentru staţii pentru care fluxul de evacuare
nu trebuie întrerupt.
-5.1-
sistem dublu
Golirea
Toate conductele trebuie să fie amplasate astfel încât să se auto-golească (în
afară de conducta de presiune).
DIN EN 12056-4;
conductelor
-5.2-
Nedeformare
Conductele de drenaj trebuie conectate la staţia de pompare fără a fi deformate.
DIN EN 12056-4;
-5.2-
Reducerea
Conductele nu trebuie să se îngusteze în sensul de curgere.
DIN EN 12056-4;
diametrului
-5.2-
nominal
DIN EN 12056-4;
Un ventil de închidere trebuie montat la admisie.
Conductă de
-5.2-
admisie
DIN EN 12056-4;
Protecţie la
Toate conductele conectate la staţia de pompare trebuie să fie flexibile şi
fonoabsorbante.
-5.1-
zgomot
Greutatea conductelor trebuie preluată în mod corespunzător.
DIN EN 12056-4;
Preluarea
-5.1-
greutăţii
Ventilare
Conductele de ventilaţie (în special la staţiile cu ape uzate cu materii fecaloide)
trebuie trase deasupra acoperişului, cu pantă constant ascendentă şi fără a le
îngusta. Conducta poate fi introdusă în ventilaţia principală sau secundară.
DIN EN 12056-4;
-5.3-
DIN EN 12056-4;
Ventilare
Conducta de ventilare pentru staţia de pompare nu trebuie conectată la conducta
de ventilaţie a separatorului de grăsimi pe partea de admisie.
-5.3-
Conductă de
Conducta de presiune a staţiei de pompare trebuie instalată astfel încât marginea
de jos a buclei antirefulare (So) să fie deasupra nivelului de refulare (RS).
DIN EN 12056-4;
presiune
-5.2-
Greutatea conductei de presiune trebuie preluată în mod corespunzător.
Conductă de
DIN EN 12056-4;
presiune
-5.1-
O supapă de reţinere trebuie instalată pe conducta de presiune. Dacă nu este
DIN EN 12056-4;
Conductă de
-5.2-
presiune
montată o supapă după aceasta, supapa de reţinere trebuie să aibă un dispozitiv
extractor sau trebuie să existe un alt mijloc de evacuare.
O supapă trebuie instalată pe conducta de presiune după supapa de reţinere. Se
Conductă de
DIN EN 12056-4;
poate renunţa la aceasta dacă diametrul nominal al conductei este > DN 80.
presiune
-5.2-
DIN EN 12056-4;
În cazul conexiunilor elastice care nu sunt non-pozitive pe direcţie verticală,
Conductă de
-5.2-
conducta trebuie să fie asigurată împotriva desprinderii.
presiune
DIN EN 12056-4;
Conductă de
Dimensiunea nominală minimă a conductei de presiune trebuie să corespundă cu
tabelul 5 din DIN EN 12056-4.
-5.2-
presiune
Conductă de
presiune
Conductele de presiune trebuie întotdeauna conectate la sisteme de canalizare
sau colectoare ventilate. Conductele trebuie să fie conectate în acelaşi mod ca şi
conductele nepresurizate.
DIN EN 12056-4;
-5.2-
DIN EN 12056-4;
Conductă de
Conducta de presiune trebuie să reziste la cel puţin de 1,5 ori presiunea de
pompare maximă a sistemului. Pentru respectarea acestei cerinţe trebuie utilizate
conducte de presiune corespunzătoare.
-5.2-
presiune

18 -

Standarde ş i directive privind instalarea Cuvinte cheie Simbol Titlu Standard/reglementare -capitol- (extras)

Standarde şi directive privind instalarea

Cuvinte cheie Simbol Titlu Standard/reglementare -capitol- (extras) Nicio altă conductă nu trebuie conectată la
Cuvinte
cheie
Simbol
Titlu
Standard/reglementare
-capitol- (extras)
Nicio altă conductă nu trebuie conectată la conducta de presiune.
DIN EN 12056-4;
Conductă de
presiune
-5.2-
Conductă de
presiune
Conductele de presiune ale staţiilor de pompare nu trebuie conectate la conducte
descendente.
DIN EN 12056-4;
-5.2-
Conductă de
Debitul în conducta de presiune nu trebuie să fie mai mic de 0,7 m/s sau mai
mare de 2,3 m/s.
DIN EN 12056-4;
presiune
-6.1-
Conductă de
Nu sunt permise supape de ventilaţie pe conducta de presiune.
DIN EN 12056-4;
presiune
-5.2-
Conducte
Conductele trebuie amplasate astfel încât să fie protejate de îngheţ.
DIN EN 12056-4;
-5.2-
Aparate
electrice
Dispozitivele electrice care nu rezistă la inundare trebuie instalate în camere
uscate şi bine ventilate, astfel încât să fie ferite de inundaţii.
DIN EN 12056-4;
-5.5-
Conexiune
Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un electrician. Trebuie
respectate reglementările naţionale aplicabile.
DIN EN 12056-4;
electrică
-5.5-

Standarde şi directive privind exploatarea

Cuvinte- cheie Simbol Titlu Standard / directivă; -capitol (extras) Dare DIN EN 12056-4; în funcţiune
Cuvinte-
cheie
Simbol
Titlu
Standard / directivă;
-capitol (extras)
Dare
DIN EN 12056-4;
în funcţiune
Darea în funcţiune trebuie efectuată de către un specialist, a cărui disponibilitate
ţine de furnizorul direct al staţiei de pompare a apelor uzate. Pentru darea în
funcţiune trebuie efectuată o probă de funcţionare cu apă pentru cel puţin două
cicluri de comutare. În timpul probei de funcţionare trebuie evitată funcţionarea în
gol. Înainte de, în timpul şi după această probă de funcţionare trebuie verificate
următoarele: vezi standardul.
-8.1-
Inspecţie
Capacitatea de funcţionare a staţiilor de pompare a apelor uzate trebuie verificată
o dată pe lună de către operator prin observarea a cel puţin două cicluri de
comutare.
DIN EN 12056-4;
-8.1-
Întreţinere
Sistemul trebuie să fie verificat de un expert. Intervalele nu trebuie să
depăşească:
DIN EN 12056-4;
-8.2-
- 3 luni, pentru staţii deservind facilităţi industriale;
- 6 luni, pentru staţii deservind locuinţe multifamiliale;
- 1 an, pentru staţii deservind locuinţe unifamiliale.
În timpul întreţinerii trebuie executate următoarele lucrări: vezi standardul.
Contract de
-
întreţinere
Se recomandă operatorilor de staţii să încheie contracte de întreţinere pentru
lucrările de întreţinere şi reparaţii care trebuie efectuate periodic.
DIN EN 12056-4;
-8.3-

-19 -

4.

Descrierea produsului

4. Descrierea produsului 4.1 Prezentarea generală a sta ţ iei de pompare (a apelor uzate) Echiparea

4.1 Prezentarea generală a staţiei de pompare (a apelor uzate)

Echiparea de bază

Cămin din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)

1 x admisie DN 150

2 x conexiuni DN 100 pentru ţeava de cabluri şi ventilaţie

• Traversă din fontă galvanizată

Unitate automată de cuplare pentru susţinerea pompei submersibile ACO Passavant deasupra nivelului de operare

Conexiune la conducta de presiune (DN 40 sau 50) din inox

• 1 robinet cu bilă din fontă G 2 cu cheie de operare

Supapă cu bilă pentru refulare din fontă G 2, cu închidere verticală

Evacuarea conductei de presiune din polietilenă / racord compresiune DN 50

Capac de vizitare, diametru nominal 600, aşezat liber, fără şuruburi, ori aplicat etanş pentru reţinerea mirosurilor neplăcute, clasa: A15, B125 sau D400 (cu clasa D, cu secţiune superioară H = 1300 mm şi placă de distribuţie a sarcinii) Pompă submersibilă cu racord la conducta de presiune

• Motopompă submersibilă completă, cu rotor cuţit tocător ori cu trecere liberă, cu cablu de conectare de 10 m

• Conductă de presiune dotată cu racord de presiune şi lanţ de tragere cu toartă

Accesorii

Aparat de comutare cu traductor de presiune şi intrare de cabluri

Cu display

Traductor de presiune (clopot cu presiune dinamică) cu reţea de comandă pneumatică (furtun de acţionare) de 20 m şi presetupă PG11 de înaltă rezistenţă

Intrare de cabluri

Traductor de presiune • Senzor de presiune (sondă de nivel), cu cablu de conectare de 20 m sau 40 m şi presetupă de înaltă rezistenţă

Barieră Ex (Protecţie la explozie) (necesară doar atunci când se utilizează traductorul de presiune - sonda de nivel - într-o zonă cu risc de explozie) • Carcasă echipată cu 2 presetupe de înaltă rezistenţă şi cablu de conectare

Secţiunea superioară

Secţiune superioară din PE-HD (H = 750 sau 1400 mm),

Inel de etanşare

Cheie de operare cu lanţ (L = 1100 sau 1750 mm)

Curea de ghidaj flexibilă (necesară doar atunci când se utilizează secţiunea superioară)

Model scurt sau lung

Conexiune pentru curăţarea conductei de presiune

• Ţeavă din inox DN 40 cu racord filetat R 1 ½, pentru înşurubarea conductei de presiune în cămin

• Echipată pe o parte cu robinet cu bilă şi conector R 1 ½ sistem Storz C 52 cu cuplă oarbă

Cu lungime de 430 mm pentru instalare în cămin fără secţiune superioară. La modelele cu secţiune superioară, conducta trebuie să fie extinsă în şantier. Supapa de aerisire

Cot de conductă cu conector C 52 şi supapă de ventilaţie cu bilă

Unitate de semnalizare

Cu auto-încărcare, alarmă independentă, vizuală şi sonoră, cu contact fără potenţial, vizual şi sonor, fără contactor, pentru asamblare în afara zonei cu risc de explozie, carcasă: 125 x 175 x 75 (mm), clasa de protecţie: IP65, tensiune de operare: 230 V / AC 50/60 Hz, pregătită pentru conectare cu cablu de 2 m Sistem de injecţie aer (barbotor) pentru indicatorul de nivel pneumatic

Mini-compresor, gata de conectare, conexiune la 230 V

• Supapă de control cu arc, îmbinare filetată în T, furtun de acţionare 2 x 0,5 m lungime

Dulap în aer liber (pentru instalarea aparatului de comutare mono sau duo şi a barbotorului, 2 modele - ca accesorii)

Încuietoare cu butuc (blocare simultană)

• Siguranţă C16 (mono) sau C25 (duo), cu operarea simultană a comutatorului principal

Iluminare permanentă, rezistenţă la impact

Terminal de compensare a potenţialului

-20 -

4.2 Componentele staţiei de pompare (a apelor uzate)

4.2 Componentele sta ţ iei de pompare (a apelor uzate) Componente furnizate de ACO Passavant în

Componente furnizate de ACO Passavant în vederea instalării sau asambl ării în şantier ării sau asamblării în şantier

Aceste componente necesită lucrări de instalare ş i conectare cu materiale aflate în şantier ită lucrări de instalare şi conectare cu materiale aflate în şantier

Cămin cu capac de vizitare clasa A15 şi B125

1 Cămin 2 Capac devizitare clasa A sau B 3 Racord compresiune DN 50, evacuarea
1
Cămin
2
Capac devizitare clasa A sau B
3
Racord compresiune DN 50, evacuarea
conductei de presiune
4
Robinet cu bilă
5
Cheia de operare a robinetului cu bilă
6
Traversă
7
Supapă de închidere cu bilă
8
Unitate de cuplare peste nivelul de operare
9
Admisie DN 150
10
Conexiune DN 100
6
1
Fig. 6

Pompă sumbersibilă cu racord la conducta de presiune

4 3 1 2
4
3
1
2
1
1

2

Pompă submersibilă completă, cu racord la

conducta de presiune

Motopompă submersibilă

3 Conductă de presiune şi gheară glisantă

4 Lanţ

Fig. 7

-21 -

Aparat de comutare 1 Aparat de comutare cu şi fără display 2 Traductor de presiune

Aparat de comutare

1 Aparat de comutare cu şi fără display 2 Traductor de presiune cu reţea de
1
Aparat de comutare cu şi fără display
2
Traductor de presiune cu reţea de comandă
1
2
3
3
Intrare de cabluri
Fig. 8

Cămin cu capac de vizitare clasa D400

1 Cămin 2 Capac de vizitare clasa A sau B 2 3 Racord compresiune DN
1
Cămin
2
Capac de vizitare clasa A sau B
2
3
Racord compresiune DN 50, evacuarea conductei de
presiune
12
4
Robinet cu bilă
11
10
5
Cheia de operare a robinetului cu bilă
9
6
Traversă
7
Supapă de închidere cu bilă
5
4
8
Unitate de cuplare peste nivelul de operare
9
Admisie DN 150
10
Conexiune DN 100
3
11
Secţiunea superioara
12
Placă de distribuţie a sarcinii
7
8
Fig. 9
6
1

Secţiunea superioară / curea de ghidaj flexibilă / cheie de operare (accesoriu)

1 Secţiunea superioară 2 Cheie de operare 1 2 3 3 Curea de ghidaj Fig.
1
Secţiunea superioară
2
Cheie de operare
1
2
3
3
Curea de ghidaj
Fig. 10

-22 -

Traductor de presiune - sondă nivel - (accesoriu) 1 1 Traductor de presiune cu cablu

Traductor de presiune - sondă nivel - (accesoriu)

1 1 Traductor de presiune cu cablu de 20 sau 40 m 1 Fig. 11a
1
1
Traductor de presiune cu cablu de 20 sau 40 m
1
Fig. 11a

Barieră Ex. (accesoriu)

1
1

Conexiune pentru curăţarea conductei de presiune (accesoriu)

1
1

Barieră ex. cu carcasă, garnitură de etanşare

cablu şi cablu de conectare

Fig. 11b

1
1

Element anti-vacuum (accesoriu)

Conexiune pentru curăţare pentru curăţare

Fig. 11cElement anti-vacuum (accesoriu) Conexiune pentru curăţare 1 2 3 1 Cot ţeavă 2 Conector 3 S

1 2 3
1
2
3
(accesoriu) Conexiune pentru curăţare Fig. 11c 1 2 3 1 Cot ţeavă 2 Conector 3 S

1 Cot ţeavă

2 Conector

3 Supapă de aerisire cu bilă

Fig. 12Cot ţeavă 2 Conector 3 S upapă de aerisire cu b ilă Barbotor pentru indicatorul de

Barbotor pentru indicatorul de nivel pneumatic (accesoriu)

1 1 Compresor 2 2 Supapă de control cu arc 3 Reţea (furtun) de comandă
1
1
Compresor
2
2 Supapă de control cu arc
3 Reţea (furtun) de comandă
3
4 Îmbinare filetată în T
4
Fig. 13

Unitate de semnalizare (accesoriu)

filetată în T 4 Fig. 13 Unitate de semnalizare (accesoriu) Dulap în aer liber (accesoriu) Fig.

Dulap în aer liber (accesoriu)

Fig. 144 Îmbinare filetată în T 4 Fig. 13 Unitate de semnalizare (accesoriu) Dulap în aer liber

filetată în T 4 Fig. 13 Unitate de semnalizare (accesoriu) Dulap în aer liber (accesoriu) Fig.

Fig. 154 Îmbinare filetată în T 4 Fig. 13 Unitate de semnalizare (accesoriu) Dulap în aer liber

-23 -

4.3 Funcţionarea staţiei de pompare (a apelor uzate)

4.3 Func ţ ionarea sta ţ iei de pompare (a apelor uzate) Aparat de comutare Buclă
Aparat de comutare Buclă antirefulare Furtun de comandă, cablu de conectare pompă Conductă de ventilaţie
Aparat de comutare
Buclă antirefulare
Furtun de comandă,
cablu de conectare
pompă
Conductă de ventilaţie
Ţeavă cabluri
Conductă de presiune
Reţea de canalizare
Cămin
Admisie
AL
SL
GL
Reţea / Furtun de comandă
OFF
Traductor de presiune
Pompă submersibilă

Nivel de refulare

Fig. 16

Descriere | ACO MULI-MAX-F este o staţie de pompare a apelor uzate folosită pentru protejarea incintelor împotriva refulării. Toate instalaţiile de evacuare aflate sub nivelul de refulare sunt supuse riscului de inundare prin refulare. Apele uzate generate de aceste instalaţii (cu sau fără materii fecaloide) curg prin conducte în staţia de pompare prin admisie. Pompa submersibilă este pornită odată ce apele uzate ating un nivel prestabilit. Apele uzate sunt ridicate prin conducta de presiune până la nivelul "buclei antirefulare" şi apoi curg sub efectul gravitaţiei până în reţeaua de canalizare. Funcţionarea pompei este controlată automat de către un comutator pneumatic de nivel. Traductorul de presiune (clopot deschis cu presiune dinamică sau sondă de nivel) instalat în cămin este conectat la aparatul de comutare printr-un furtun de acţionare cu pantă constant ascendentă sau print-un cablu conector.

În modelul Muli-Max-F duo sunt instalate două pompe submersibile pentru a garanta un grad mai ridicat de siguranţă în exploatare. Cele două pompe sunt operate alternativ, respectiv după ce o pompă a intrat în acţiune şi a finalizat operaţiunea, aparatul de comutare comută automat la a doua pompă, care intră în acţiune data viitoare când nivelul lichidului ajunge la nivelul prestabilit. De asemenea, a doua pompă este pornită simultan cu prima pompă dacă sunt generate volume mari de ape uzate sau în cazul în care se atinge nivelul "SL - încărcare maximă". Pompa este pornită atunci când nivelul de operare atinge "GL - încărcare de bază" şi este oprită din nou atunci când nivelul de operare scade până la nivelul "OFF". Volumul de lichid dintre aceste două "puncte de comutare" este volumul util al staţiei de pompare. În cazul atingerii nivelului "AL - alarmă de nivel ridicat" se porneşte alarma în aparatul de comutare; în acest caz starea pompei trebuie inspectată. Fiabilitatea indicatorului automat de nivel cu clopot cu presiune dinamică poate fi îmbunătăţită prin instalarea opţională a unui barbotor (sistem de injecţie bule de aer) (accesoriu). Un mini-compresor produce continuu aer comprimat şi îl injectează în traductorul de presiune prin furtunul de acţionare. Aerul comprimat formează bule în lichidul din interiorul traductorului de presiune, pentru a reduce riscul de înfundare. Nivelurile de comutare trebuie testate înainte de darea în funcţiune a staţiei de pompare prin umplerea acesteia cu apă, prin admisie sau prin capacul de vizitare.

-24 -

4.4 Sugestie de instalare

4.4 Sugestie de instalare 1 Conductă de admisie 2 Conductă de presiune 3 Conductă de ventilaţie
1 Conductă de admisie 2 Conductă de presiune 3 Conductă de ventilaţie 4 Ţeavă de
1
Conductă de admisie
2
Conductă de presiune
3
Conductă de ventilaţie
4
Ţeavă de cabluri
3
4
2
1
Fig.17 Model mono
1 Conductă de intrare 2 Conductă de presiune 3 Conductă de ventilaţie 3 4 Ţeavă
1 Conductă de intrare
2 Conductă de presiune
3 Conductă de ventilaţie
3
4 Ţeavă de cabluri
4
2
1
Fig.18
Model duo

-25 -

4.5

Informaţii privind alimentarea

4.5 Informa ţ ii privind alimentarea Alimen tarea cu apă Pentru lucr ă ri de cur

Alimentarea cu apă

Pentru lucrări de curăţare generală şi de curăţare a interiorului căminului colector, un robinet R ¾" de apă dulce trebuie să se găsească în imediata apropiere a staţiei de pompare, dacă este posibil. Preferabil, ar trebui să fie disponibilă şi o sursă de apă caldă.

Alimentarea cu energie electrică

Unitatea: aparat de comutare | Pentru alimentarea cu energie electrică este necesară o priză CEE (16 A pentru modelul mono, 32 A pentru duo) alimentată la 400 V, 50/60 Hz. Protecţia trebuie să corespundă condiţiilor locale.

Unitatea: barbotor pentru indicatorul pneumatic de nivel | Pentru alimentarea cu energie electrică este necesară o priză cu împământare alimentată la 230 V / 50 Hz. Protecţia trebuie să corespundă condiţiilor locale.

4.6 Informaţii privind contactul fără potenţial - semnale de avarie / operaţionale

Consultaţi manualul aparatului de comutare (livrat împreună cu acesta).

-26 -

5. Pregătirea produsului pentru utilizare 5.1 Transport, livrare şi depozitare Transport Instruc ţ iuni de

5.

Pregătirea produsului pentru utilizare

5.1 Transport, livrare şi depozitare

Transport

Instrucţiuni de transport | Pentru a vă asigura că staţia de pompare (a apelor uzate) şi componentele acesteia nu sunt deteriorate în timpul transportului, utilizaţi un motostivuitor, o transpaletă sau chingi de ridicare.

Transportul cu motostivuitor sau transpaletă | Când transportaţi staţia de pompare cu un motostivuitor sau cu o transpaletă, asiguraţi-vă că staţia şi componentele sunt amplasate stabil pe un suport de transport adecvat (de exemplu, palet de lemn).

Livrare | Staţia de pompare şi componentele sale sunt de obicei fixate pe paleţi

de lemn de unică folosinţă şi înfăşurate cu folie de protecţie.

Transportul cu macara cu cârlig | Când transportaţi staţia cu o macara cu cârlig, vă rugăm să o fixaţi cu chingi corespunzătoare.

Livrare (posibile unităţi de livrare)

ATENŢIE

Nu ridicaţi staţia neprotejată, fără a fi aşezată pe un suport de transport; în caz contrar există un risc semnificativ de deteriorare a staţiei.

ATENŢIE

La transportul staţiei de pompare a apelor uzate şi al componentelor sale cu o macara, este esenţial să respectaţi toate normele de siguranţă privind echipamente de suspendare şi de ridicare.

Nu staţionaţi sub sarcini suspendate.

• Nu depăşiţi niciodată sarcina maximă a

echipamentelor de ridicare.

• Palet cu: capac de vizitare şi cu cămin (răsturnat) • Palet cu: pompă submersibilă
• Palet cu: capac de vizitare şi
cu cămin (răsturnat)
• Palet cu: pompă submersibilă şi
racord la conducta de presiune (2
buc. la modelul duo)
• Palet cu: secţiunea superioară (cu
lungimea de 750/ 1300/ 1400 mm)
• Palet cu placa de distribuţie a
sarcinii
• Inel de etanşare (2 buc. cu clasa D)
• Cheia de operare a robinetului cu
bilă
• Cheia de operare a robinetului
cu
bilă, cu lungime corespunzătoare
• Aparat de comutare şi traductor de
presiune cu furtun de comandă de
20 m, geantă de accesorii cu racord
compresiune şi intrare cablu
• Geantă de accesorii cu materiale de
fixare (şuruburi, şaibe, piuliţe)
• Cârlige

Ambalare

Tipul de ambalaj utilizat depinde parţial de mijloacele de transport. Dacă nu se specifică altfel, ambalajul trebuie să respecte reglementările privind

ambalajele adoptate de

Pentru transport, componentele staţiei sunt montate pe paleţi de lemn.

asociaţiile pofesionale

din domeniu.

ATENŢIE

Pentru transportul ulterior al componentelor trebuie folosiţi din nou paleţi de lemn.

Depozitare

ATEN Ţ IE

ATENŢIE

Componentele staţiei de pompare trebuie depozitate în ambalaj, într-un spaţiu închis ferit de îngheţ.

Nu depozitaţi căminul şi secţiunea superioară din PE-HD pentru mai mult de 4 luni.

-27 -

5.2 Instalarea şi montarea staţiei

5.2 Instalare a ş i montare a staţiei Componentele furnizate de ACO Passavant trebuie instalate sau

Componentele furnizate de ACO Passavant trebuie instalate sau asamblate în şantier

Aceste componente necesită lucrări de instalare şi conectare cu materiale aflate în şantier

Pregătirea instalării căminului

Fig. 19

Răsturnarea căminului

a instal ării căminului Fig. 19 Răsturnarea căminului • Îndepărtaţi chingile de fixare ale cămin ului

• Îndepărtaţi chingile de fixare ale căminului, apoi răsturnaţi şi instalaţi căminul cu un dispozitiv de ridicare adecvat (cu respectarea instrucţiunilor de siguranţă).

ATENŢIE

Înainte de a instala căminul, notaţi seria acestuia (vezi secţiunea 10.2).

Fig. 20

, nota ţ i seria acestuia (vezi secţiunea 10.2). Fig. 20 Dezobturarea conexiunilor Nota ţ i-

Dezobturarea conexiunilor

Notaţi-seria

Fig. 20 Dezobturarea conexiunilor Nota ţ i- vă seria Seria căminului Fig. 21 Racordul de compresiune

Seria căminului

Fig. 21

Racordul de compresiune DN 50

Admisie Ţeavă de cabluri/ ventilaţie
Admisie
Ţeavă de cabluri/
ventilaţie

Conexiunile DN 150 (pentru admisie), 2 x DN 100 (pentru ventilaţie şi ţeava de cabluri) sunt obturate şi trebuie deschise cu o tăietură de fierăstrău (cca 10 mm de la marginea exterioară).