Sunteți pe pagina 1din 32

PROGRAMUL DE REALIZARE A LUCRRILOR

Pentru lucrarea:
Modernizare drumuri de interes local, in comuna Letea Veche ,
judetul Bacau,
1.1.DESCRIEREA SUCCINT A TUTUROR OPERATIUNILOR COMPONENTE
Amplasamentul
Comuna Letea Veche este situata in partea nord est a judetului Bacau si se invecineaza la nord
cu comuna Saucesti, la sid-est cu comuna tamasi, la est cu comuna Buhoci, la sud-vest cu
comuna Nicolae Balcescu si la vest cu orasul Bacau.
Satele componente ale comunei Letea Veche sunt ; Letea Veche, Holt, Radomiresti, Rusi Ciutea
si Siretu.
Legaturile intre localitatile comunei precum si celelalte comune se face pe drumul national
DN2F, drumul judetean DJ207G si drumurile comunale DC86,DC87 sau drumurile de interes
local.
Tronsoanele de drum ce fac obiectul acestui proiect sunt:
Sat Rusi Ciutea
1.Drum sat Rusi-Ciutea-poz.inv.5-1 are originea in DJ 207G( capat pod peste raul Bistrita) si
destinatia in dreptul proprietatii 69;
2.Drum sat Rusi-Ciutea-poz.inv.5-2 are originea in DJ 207G si destinatia in dreptul intersectiei
de Biserica Rusi-Ciutea si troita;
Sat Holt
3.Drum sat Holt-poz.inv.7-1 are originea in DC85( Magazinul numar postal 458) si destinatia in
DC85 in dreptul Bisericii Holt;
4.Drum sat Holt-poz.inv.7-2 are originea in Dc85( in dreptul proprietatii 138) si destinatia in
dreptul proprietatii 179 (rond, magazin,troita);
5.Drum sat Holt-poz.inv.7-3 are originea in dreptul proprietatii 179( rond, magazin,troita) si
destinatia in intersectia cu drumul local.
Lungimea drumurilor studiate in acest proiect este de 3000,00ml si apartin domeniului public
al comunei Letea Veche. Starea tehnica se prezinta astfel dupa cum urmeaza:
In profil transversal, pe intreaga lungime a traseelor drumurilor, nu exista pante de scurgere, ceea
ce face ca apele meteorice sau cele provenite din topirea zapezilor, sa se scurga in mare parte in
lungul drumurilor si doar acolo unde exista cate o mica ravena sau cate o denivelare mai
pronuntata, sa fie dirijate accidental catre santurile de pamant existente.
1

Elementele caracteristice ale drumului :

n cele ce urmeaz vom prezenta descrierea


parte, astfel:

lucrrilor pe fiecare etap de lucrare n

DESCRIEREA LUCRRILOR
TERASAMENTE (SPTURI SI UMPLITURI) - DESCRIEREA LUCRRILOR
Lucrarile constau din: nivelarea prin taierea damburilior si deplasarea in goluri

pamantului sapat cu autogreder, verificarea formei profilului. in conformitate cu si cotele


prevazute in Proiect sau stabilite de Consultant. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de
protectia muncii.
PREGATIREA PLATFORMEI DE PAMANT IN VEDEREA ASTERNERII UNUI STRAT
IZOLATOR SAU DE REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST - DESCRIEREA
LUCRRILOR
Lucrarile constau din: nivelarea manuala a platformei de sub stratul izolator sau de
repartitie la profilul si cotele proiectate, udarea manuala a pamantului. compactarea stratului
nivelat prin minimum 10 treceri suprapuse cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t, cu
completarea tasarilor locale in timpul compactarii, verificarea formei profilului, in conformitate
cu si cotele prevazute in Proiect sau stabilite de Consultant. Semnalizarea punctului de lucru si
masuri de protectia muncii.
TRANSPORT MATERIALE CU AUTOBASCULANTA, AUTOREMORCHERA,
AUTOCISTERNA, AUTOBETONIERA, ETC. - DESCRIEREA LUCRRILOR
Lucrarile constau din: transportul si descarcarea pamantului, incarcarea, transportul si
descarcarea materialelor, semifabricatelor, etc. intr-un depozit sau la locul punerii in opera,
aprobat de Consultant.
STRAT DE FUNDATIE INFERIOARA DIN BALAST - DESCRIEREA LUCRRILOR
Lucrarile constau din: procurarea, asternerea balastului, compactarea balastului
asigurand umiditatea optima, nivelarea, verificarea formei profilului luarea de probe si incercari
de laborator, toate in conformitate cu traseul si cotele prevazute in Proiect sau stabilite de
Consultant, probe de laborator, verificari, finisari, corectii, receptii. Semnalizarea punctului de
lucru si masuri de protectia muncii.
STRAT DE FUNDATIE SUPERIOARA DIN PIATRA SPARTA - DESCRIEREA
LUCRARILOR
Lucrarile constau din: umezirea patului fundatiei pregatit anterior, procurarea,
asternerea la profil a stratului de piatra sparta, compactarea la grosimea prescrisa in proiect,
taierea si indepartarea denivelarilor cu autogrederul, protejarea prin asternerea unui strat de
3

nisip de 1-2 cm grosime si stropirea cu apa pe duratele prescrise de caietul de sarcini, toate in
conformitate cu traseul si cotele prevazute in Proiect sau stabilite de Consultant, probe de ,
laborator, verificari, finisari, corectii, receptii. Semnalizarea punctului de .lucru si masuri de
protectia muncii.
CURATIREA MECANICA A STRATURILOR SUPORT - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: dislocarea corpurilor straine, stropirea cu apa, curatirea
suprafetelor. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
AMORSAREA
SUPRAFETELOR
STRATURILOR
DE
BAZA
SAU
A
IMBRACAMINTILOR EXISTENTE IN VEDEREA APLICARII UNUI STRAT DE
MIXTURA ASFALTICA - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: procurarea si depozitarea emulsiei cationice cu rupere rapida,
imprastierea emulsiei, transportul in zona de lucru, probe de laborator, verificari. Semnalizarea
punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
BINDER DIN BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT BADPC25 DE 6 CM
GROSIME - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: preparare conform reteta aprobata de Beneficiar in functie de clasa
drumului, conform Caietelor de sarcini a mixturii asfaltice BADPC25, descarcare din mijlocul de
transport, imprastiere, compactare, protectie, probe de laborator, verificari, finisari, corectii.
receptii. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.

IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT BAPC 16 DE 4


CM GROSIME - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: preparare conform reteta aprobata de Beneficiar in functie de clasa
drumului, conform Caietelor de sarcini a mixturii asfaltice BAPC16, descarcare din mijlocul de
transport, imprastiere, compactare. protectie, probe de laborator. verificari. finisari. corectii,
receptii. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.

TRANSPORT MATERIALE CU AUTOBASCULANTA, AUTOREMORCHERA,


AUTOCISTERNA, AUTOBETOMERA, ETC. - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: transportul si descarcarea pamantului. incarcarea, transportul si
descarcarea materialelor, semifabricatelor. etc. intr-un depozit sau la locul punerii in opera,
aprobat de Consultant.
4

SANTURI
SAPATURA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR PENTRU SCURGEREA
APELOR - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: manipularile degajarea terenului de copaci, tufisuri, vegetatie,
frunze, crengi, strangarea in gramezi, evacuarea sau arderea materialului lemnos, verificarea
reperilor existenti si efectuarea de corectii daca este necesar, stabilirea de noi reperi daca se
impune, transpunerea in teren a elementelor geometrice necesare realizarii proiectului, mutarea
reperilor nationali daca este necesar, inregistrarea si procesarea tuturor datelor colactate,
marcarea perimetrului de sapatura, executarea sapaturii la profilul santului, aruncarea
pamantului pe mal, depozitarea pamantului evacuat, asigurandu-se o zona libera de la marginea
sapaturii egala cu adancimea ei, finisarea taluzelor si fundului santului, precum si nivelarea
terenului pe o latime de 0,30 m de fiecare parte a marginii santului, verificarea profilului,
refacerea la starea initiala a zonei de lucru la sfarsitul lucrarilor. Semnalizarea punctului de lucru
si masuri de protectia muncii.
SAPATURA MECANICA DE PAMANT, CU EXCAVATOR PE PNEURI LA SANTURI DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: degajarea terenului de copaci, tufisuri, vegetatie, frunze, crengi,
strangarea in gramezi, evacuarea sau arderea materialului lemunos, verificarea reperilor existenti
si efectuarea de corectii daca este necesar, stabilirea de noi reperi daca se impune, transpunerea in
teren a elementelor geometrice necesare realizarii proiectului, mutarea reperilor nationali daca
este necesar, inregistrarea si procesarea tuturor datelor colactate. marcarea perimetrului de
excavatie, excavarea pamantului la profilul santului, transportul si descarcarea in umplutura
drumului sau intr-un depozit aprobat de Consultant, nivelarea si finisarea taluzelor santurilor,
verificarea profilului, refacerea la starea initiala a zonei de lucru la sfarsitul lucrarilor.
Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
TRANSPORT MATERIALE CU LOPATA - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: transportul materialelor cu lopata, la maximum 3,0 m pe
orizontala sau 2,0 m pe verticala,

materiale cu aderenta sau materiale- fara aderenta.

Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.

STRAT DRENANT DIN NISIP, AVAND GROSIMEA DUPA COMPACT ARE DE 5CM DESCRIEREA LUCRARILOR
5

Lucrarile constau din: procurarea, asteraerea agregatelor de balastiera sau de cariera,


baterea stratului cu maiul mecanic sau maiul de mana, lucrarea se executa la uscat pe suprafata
orizontala sau inclinata, nivelarea, verificarea formei profilului luarea de probe si incercari de
laborator, toate in conformitate cu traseul si cotele prevazute in Proiect sau stabilite de
Consultant, probe de laborator, verificari, fmisari, corectii. Semnalizarea punctului de lucru si
masuri de protectia muncii.
PEREU DIN PLACI DE BETON SIMPLU B400, TURNAT PE LOC, CU GROSIMEA
PEREULUI DE 10 cm - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: aprovizionarea tuturor materialelor si semifabricatelor,
manipularile, trasarea campurilor de catre Constructor si aprobat de Consultant, montarea si
ungerea dreptarelor ce delimiteaza campurile, obtinerea tuturor aprobarilor pentru folosirea
zonei de descarcare si a drumului de acces, verificarea suprafetei patului si corectarea orcarei
suprafete ce nu corespunde cotelor proiecrului, aprovizionarea, procurarea sau fabricarea
betonului de ciment, transportul cu roaba si turnarea betonului, demontarea dreptarelor,
verificarea calitatii betonului de ciment in statie si pe santier, luarea de probe si incercari de
laborator, verificari, finisari, corectii. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia
muncii.
ROSTUIRE PEREU CU MORTAR DE CIMENT - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: aprovizionare cu materialele si semifabricate, manipularile,
curatirea rosturilor, completarea rosturilor cu nisip si baterea lui cu vergele, transportul
mortarului de ciment cu roaba, rostuirea propriu-zisa cu mortar de ciment, indesarea lui cu
mistria si cu fierul indoit, netezirea fetei vazute si indepartarea materialului in exces,
aprovizionarea, procurarea sau fabricarea mortarului de ciment, verificarea calitatii mortarului de
ciment in statie si pe santier, luarea de probe si incercari de laborator, verificari, finisari, corectii.
Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
PODETE TUBULARE
TRANSPORT MATERIALE CU ROABA PE PNEURI PE DITANTA DE 10 M DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: transportul materialelor cu roaba pe pneuri, incarcare prin
aruncare sau lopatare, descarcare prin rasturaare, grupa 1-3, pe ditanta de 10.0 m. Semnalizarea
punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
SAPATURA MANUALA DE PAMANT - DESCRIEREA LUCRARILOR
6

Lucrarile constau din: manipularile degajarea terenului de copaci, tufisuri, vegetatie,


frunze, crengi, strangarea in gramezi, evacuarea sau arderea materialului lemnos, verificarea
reperilor existenti si efectuarea de corectii daca este necesar, stabilirea de noi reperi daca se
impune, transpunerea in teren a elementelor geometrice necesare realizarii proiectului, mutarea
reperilor nationali daca este necesar, inregistrarea si procesarea tuturor datelor colactate,
marcarea perimetrului de sapatura, saparea pamantului si aruncarea lui pe mal, depozitarea
pamantului evacuat, asigurandu-se o zona libera de la marginea sapaturii egala cu adancimea ei,
nivelarea si finisarea taluzelor si platformei, verificarea profilului, constructia si desfiintarea
drumului provizoriu. refacerea la starea initiala a zonei de lucru la sfarsitul lucrarilor, luarea de
probe si incercari de laborator. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
TURNAREA BETONULUI SIMPLU IN COMPLETARI, NIVELARI, UMPLUTURI SI
BETON DE PANTA, EXECUTAT IN STRATURI DE 5-20 CM GROSIME DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: montarea, manipularea si demontarea tuturor constructiilor
auxiliare necesare punerii in opera a betonului si tratarii lui dupa turnare, statiile de preparare,
prepararea sau procurarea betonului, tumarea betonului in conditii optime, transportul
materialelor pe 10 m, tratare dupa turnare si decofrare, prelevarea si determinari de laborator.
Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
TURNAREA BETONULUI SIMPLU IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDURI DE SPRIJIN,
PEREURI, TIMPANE, ETC. - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din:

montarea, manipularea si demontarea tuturor constructiilor

auxiliare necesare punerii in opera a betonului si tratarii lui dupa turnare, statiile de preparare.
prepararea sau procurarea betonului. turnarea betonului in conditii optime manual sau cu
pompa, evacuarea apei din fundatii, tratare dupa turnare si decofrare, prelevarea si determinari
de laborator. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.

COFRAJE PENTRU BETOANE - DESCRIEREA LUCRARILOR


Lucrarile constau din: confectionarea, transportul, montarea si demontarea panourilor de
cofraj, sustineri, Scheie, esafodaje, curatirea si tratarea suprafetelor pentru utilizarea ulterioara.
Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
MONTAREA ARMATURILOR PENTRU BETON ARMAT IN FUNDATII, RADIERE,
ELEVATIA INFRASTRUCTURILOR SI IN SUPRASTRUCTURA PODUR1LOR CU
GRINZI DREPTE, PLATELAJE S1 STALPI - DESCRIEREA LUCRARILOR
7

Lucrarile constau din: intinderea, taierea, fasonarea , montarea, innadirea prin


suprapunere sau sudura. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protecia muncii.
TURNAREA BETONULUI PENTRU PODURI - MANUAL SAU CU POMPA DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: montarea, manipularea si demontarea tuturor construcpilor
auxiliare necesare punerii in opera a betonului si tratarii lui dupa turnare, statiile de preparare.
prepararea sau procurarea betonului, turnarea betonului in conditii optime manual sau cu pompa,
evacuarea apei din fundapi, tratare dupa turnare si decofrare. prelevarea si determinari de
laborator. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
STRAT DE FILTRARE DIN PIATRA BRUTA LA PODURI SI PODETE - DESCRIEREA
LUCRARILOR
Lucrarile constau din: aprovizionarea tuturor materialelor si semifabricatelor. utilajele,
manopera, baza de producpe. manipularile, trasarea campurilor de catre Constructor si aprobat
de Consultant, sapatura manuala pentru realizarea casetei, aruncarea pe mal a pamintului sapat,
turnarea betonului in fundatie. cartarea si asezarea pietrelor, umplerea si fuguirea rosturilor cu
mortarul de ciment, aprovizionarea pietrei brute, procurarea sau fabricarea betonului de ciment
si a mortarului de ciment, verificarea calitatii betonuiui si mortarului de ciment in statie si pe
santier, luarea de probe si incercari de laborator, verificari, finisari, corecpi. Semnalizarea
punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
ROSTUIRE PEREU
LUCRARILOR

USCAT

CU

MORTAR

DE

CIMENT

DESCRIEREA

Lucrarile constau din: aprovizionarea tuturor materialelor si semifabricatelor, utilajele.


manopera, baza de productie, manipularile, curatirea rosturilor, transportul mortarului de ciment
cu roaba, rostuirea propriu-zisa cu mortar de ciment, indesarea lui cu mistria si cu fierul indoit,
netezirea fetei vazute si indepartarea materialului in exces, aprovizionarea. procurarea sau
fabricarea mortarului de ciment, verificarea calitatii mortarului de ciment in statie si pe santier,
luarea de probe si incercari de laborator, verificari, finisari, corectii. Semnalizarea punctului de
lucru si masuri de protectia muncii.
MONTARE IN PODETE TUBULARE A TUBURILOR PREFABRICATE - DESCRIEREA
LUCRARILOR

Lucrarile constau din: procurarea, transportul si manipularea tuburilor pana la locul de


montaj, pe o distanta de maxim 30 m, asezarea pe radierul gata turnat si centrarea tuburilor.
verificarea linearitatii si a pantei de scurgere. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de
protectia muncii.

TRANSPORT MATERIALE CU ROABA PE PNEURI PE DISTANTA DE 10 M DESCRIEREA LUCRARILOR


Lucrarile constau din: transportul materialelor cu roaba pe pneuri. incarcare prin
aruncare sau lopatare, descarcare prin rasturnare, grupa 1-3, pe ditanta de 10,0 m. Semnalizarea
punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
TRANSPORT MATERIALE CU AUTOBASCULANTA, AUTOREMORCHERA,
AUTOCISTERNA, AUTOBETONIERA, ETC. - DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: transportul si descarcarea pamantului, incarcarea, transportul si
descarcarea materialelor, semifabricatelor, etc. intr-un depozit sau la locul punerii in opera,
aprobat de Consultant.
Realizarea umpluturii deasupra corp podet (sistem rutier)
Umplutura se realizeaza deasupra corpului podet prin mijloace mecanice si manuale.
Urmeaza executia casetei drumului, a sistemului rutier proiectat si a acostamentelor. Sistemul
rutier este alcatuit din aceleasi straturi ca si drumul comunal.
SEMNALIZARE RUTIERA
PLANTAREA
STALPILOR
PENTRU
RUTIERA - DESCRIEREA LUCRARILOR

INDICATOARE

DE

CIRCULATIE

Lucrarile constau din: trasarea conturului gropii de fundatie, saparea gropii. fixarea
stalpului, tumarea betonului procurat in groapa, Semnalizarea punctului de lucru si masuri de
protectia muncii.
MONTAREA INDICATOARELOR PENTRU CIRCULATIA RUTIERA - DESCRIEREA
LUCRARILOR
Lucrarile constau din: manipularea indicatoarelor si dispozitivelor de prindere,
desfacerea suruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stalp, strangerea si
ungerea suruburilor. Semnalizarea punctului de lucru si masuri de protectia muncii.

TRANSPORT MATERIALE CU ROABA PE PNEURI PE DITSNTA DE 10 M DESCRIEREA LUCRARILOR


Lucrarile constau din: transportul materialelor cu roaba pe pneuri, incarcare prin
aruncare sau lopatare, descarcare prin rasturnare, grupa 1-3, pe ditanta de 10,0 m. Semnalizarea
punctului de lucru si masuri de protectia muncii.
MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE CU VOPSEA CU MICROBILE DE STICLA DESCRIEREA LUCRARILOR
Lucrarile constau din: procurarea materialelor pentru executarea marcajului si transportul
lor in zona de lucru, curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor, transportul si
instalarea indicatoarelor de protejare si a pionilor, prepararea amestecului de vopsea, executarea
marcajului simplu sau dublu, cu intreruperi sau continue, raspandirea peste marcaj a microbilelor
de sticla, asigurarea protectiei marcajului pana la uscare, strangerea elementelor de protectie si
transportul lor, corectarea marcajului unde a fost degradat. Semnalizarea punctului de lucru si
masuri de protectia muncii.
1.2.SUCCESIUNEA EXACT A ACTIVITTILOR

.
.

Organizare de santier
Terasamente(umpluturi+spturi);
Podete tubulare Dn= 800 mm,Dn=600;
Strat anticapilar inferior de fundatie din balast;
Strat superior de fundatie din balast;
Strat superior de fundatie din piatr spart;
Santuri de pamant
Asternere strat de legtur din mixtur asfaltic tip BADPC 25;
Asternere strat de legtur din mixtur asfaltic tip BAPC 16;
Rigole pereate; rigole carosabile
Lucrari pentru siguranta circulatiei.
- Indicatoare rutiere
- Marcaj
Pregtirea obiectivului pentru receptia la terminarea lucrrilor.

Lucrrile de constructii la drumurile laterale se vor executa concomitent cu cele de pe


drumul principal.
1.3.INTERVALELE DE TIMP PROPUSE PENTRU EFECTUAREA LUCRRILOR
Conform graficului de executie anexat

2.1 LUCRRI TEMPORARE SI PERMANENTE CE VOR FI EXECUTATE


Lucrrile temporare ce se vor executa n cadrul contractului sunt :
10

-organizarea de santier ;
Toate lucrrile temporare vor fi aprobate de ctre Beneficiar, fara insa a-l exonera pe
executant de responsabilitatea sa pentru proiectul si caracterul adecvat al acestuia.
Lucrrile temporare vor include amenajarea unor variante de ocolire acolo unde se
considera necesar.
Executantul va fi responsabil pentru obinerea tuturor avizelor si autorizaiilor n vederea
organizrii nchirierii (sau punerii la dispoziia sa prin alta modalitate) a terenului necesar pentru
orice

lucrri

temporare

precum

drumuri

de

acces,

drumuri

ocolitoare,

gropi

de

mprumut,organizari de antier, zone de depozitare pentru material si echipamente, facilitati de


laborator si asa mai departe. Acesta va reface zonele afectate de aceste lucrri temporare
aducndu-le fie la conditia initiala, fie la o condiie agreata de ctre Beneficiar, sau stipulata n
avize sau autorizaii.
Executantul va proiecta si construi orice tip de varianta temporara de ocolire si va fi
responsabil pentru obinerea avizelor si aprobarilor de la loti proprietarii terenurilor si de la alte
organizaii relevante afectate de aceste lucrri temporare.
Variantele ocolitoare temporare vor fi proiectate si construite folosind materiale si mna
de lucru care sa previn depunerea, formarea fagaselor sau deformarea suprafeei de rulare.
Drumurile ocolitoare vor fi pavate cu un strat de uzura neted si sigur. Proiectul variantei de
ocolire va fi transmis, prin dirigintele de antier, ctre Beneficiar n vederea obinerii aprobarii
tehnice.
Executantul va proiecta, amenaja, furniza si ndeprt pe cheltuiala sa toate lucrrile
temporare necesare n vederea realizarii lucrrilor permanente.
Lucrrile permanente ce se vor executa n cadrul contractului sunt cele prevzute n
documentatia si proiectul tehnic:
-

Lucrri de terasamente la drum si drumuri laterale;

Executia podetelor tubulare cu Dn= 800;600 mm ;

Executia stratului de fundatie din balast pe drum si drumurile laterale;

Executia stratului de fundatie din piatr spart pe drum si drumurile laterale;

Asternerea stratului de binder dinBADPC 25 pe drum si drumurile laterale;

Asternerea stratului de uzur din BAPC 16 pe drum si drumurile laterale ;

Rigole pereate

Rigole carosabile

Executia lucrrilor pentru siguranta circulatiei.


11

Toate modificrile de trafic auto i pietonal se vor face n conformitate cu legile din
Romnia i vor include toate indicatoarele i semnalizrile temporare necesare.
Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe santier. Contractantul va trebui sa
instruiasca toate personele sa evite si sa previna abuzurile in conformitate cu Conditiile Generale
al Contractului.

2.2 ACTIVITtILE CARE INTERFEREAZ CU LUCRRILE


EXISTENTE SI CU EXPLOATAREA ACESTORA
Acolo unde, in cursul executarii Lucrarilor, orice fundatii existente, pereti, canale
colectoare, drenuri, coducte, fire, cabluri si alte structuri, locuri si lucruri sunt expuse, sau sunt
afectate de executia contractului, acestea vor fi mentinute corespunzator, intretinute si protejate
adecvat.

Mijloace auxiliare supuse aprobarii inginerului vor fi aprobate, care vor preveni

incoveniente, intreruperi si care vor asigura si garanta si continuitatea celor mai sus mentionate.
Executantul va suporta toate riscurile legate de apa, indiferent daca este vorba de un curs
de apa principal, de cursuri de apa locale, izvoare subterane, precipitatii sau orice alte surse sau
cauze. Executantul va lua toate masurile, va intreprinde orice operatie si va furniza si folosi
toate utilajele, aparatele necesare, pompele si dispozitivele similare pentru a rezolva situatiile
cauzate de ape curgatoare sau statatoare in zona santierului. Executantul va fi responsabil pentru
pomparea apei din excavatii. Operatiile de scurgere si deviere a apelor se vor face fara a
inunda alte lucrari sau a cauza eroziune sau poluare a cursurilor de apa. Acolo unde lucrarilor
temporare traverseaza, sau se afla intre cursuri de apa, executantul va proiecta si isi va amenaja
lucrarile temporare in conformitate cu cerintele autoritatii de gospodarire a apei cu privire la
cursul apei, evitarea poluarii, etc.
Referitor la retelele de transport a energiei electrice, vor trebui respectate urmatoarele:
Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita asistenta tehnica de la EON.
- Sapaturile din zonele traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din
partea EON.
- Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor EON se va face cu respectarea stricta a
conditiilor impuse prin normele tehnice cu privire la respectarea distantelor minime admise atat
in plan orizontal cat si vertical precum si a normelor de protectie a muncii specifice.
Referitor la protectia mediului se vor avea in vedere:
- Organizarea functionala a incintelor de santier
- Se va elabora si implementa un plan de gestionare a deseurilor
12

- Implementarea masurilor de protectie a solului impotriva eventualelor contaminari accidentale


- Reparatiile la utilajele si vehiculele folosite, precum si schimbul de ulei sa se faca numai in
ateliere specializate
- Delimitarea zonelor in vederea minimizarii distrugerilor solului si vegetatiei
- Aducerea la starea initiala a zonelor afectate
- Drumurile de santier sa fie permanent intretinute prin nivelare si stropire pentru reducerea
prafului
- Se va evita amplasarea materialelor de constructie direct pe sol
- Pamantul excendentar rezultat dupa reumplerea transeelor, va fi utilizat ca material de
umplutura in locatiile indicate de autoritatile locale
- Deseurile menajere rezultate in amplasamente de la personalul de executie, vor fi depozitate la
locurile de munca in containere si eliminate periodic prin firme specializate
Depozitarea materialelor necesare bunei desfasurari a activitatilor se va face intr-o zona
care va fi stabilita inainte de inceperea lucrarilor, locul acesteia va fi stabilit cu beneficiarul
lucrarii.
Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel incat sa se
reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice.
Societatea noastra stabileste in planul de execuie a lucrrilor sarcini precise pentru tot
personalul alocat astfel ca toate utilitatile existente sa fie mentinute in funciune in starea iniiala,
iar dupa finalizarea lucrrilor de instalare a conductelor noi, efectuarea probelor sa se poata face
conectarea-bransarea beneficiarilor publici si privai in asa fel ca disconfortul sa fie minim.
Planul de trecere pe noile instalatii va fi analizat de ambele parti si varianta finala de lucru
aprobata va fi adusa la cunotina locatarilor si operatorilor economici din zona. Conectarea se
va face de echipe specializate si care vor dispune de materiale si echipamente adecvate acestui
gen de lucrari.
2.3 PERIOADELE DE TIMP NECESARE PENTRU VERIFICAREA SI APROBAREA
DOCUMENTELOR EXECUTANTULUI
In timpul derulrii contractului, executantul va documenta, spre satisfactia Consultantului
Supervizare si a organelor naionale abilitate faptul ca lucrrile corespund cerinelor de asigurare
a calitatii stipulate prin contract sau aprobate in timpul derulrii contractului, inclusiv definirea
fazelor determinante ce urmeaza sa fie vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii.
In consecina, in timpul executrii lucrrilor, bazandu-se pe planurile aprobate,
executantul va desfasura si documenta controlul calitatii si conformarea sa cu cerinele stipulate.
13

Controlul calitatii executantului nu limiteaza responsabilitatea sa pentru executarea


lucrrilor potrivit contractului,
Toate activitatile de control specificate in Planul de control al calitatii, verificari si
ncercari trebuie documentate. PCCVI-urile si toate celelalte aspecte legate de Sistemul AC vor
fi pastrate si mentinute de executant in sistemul de indosariere al AC, care va fi pastrat la locaia
proiectului pe toata perioada desfasurarii Proiectului.
Pe baza planurilor de calitate si PC-ului, executantul va produce formele necesare pentru
nregistrare, registrele, si listele de verificare etc., inainte ca lucrrile sa inceapa. Toata
documentaia va fi asigurata cu date de identificare, data si semntur persoanei responsabile
pentru documentaie, identificarea va cuprinde cel puin: numele proiectului, numrul activitatii
dupa cum este definit in PC, ora si locul activitatii de control. Consultantul Supervizare va avea
acces total la sistemul de indosariere si poate, fara preaviz, sa intreprinda un audit de calitate.
Executantul va intocmi pe cheltuiala proprie Cartea Construciei in conformitate cu
reglementariie naionale si o va inainta spre aprobare Consultantului Supervizare. La momentul
livrrii materialelor si bunurilor, executantul va inainta Consultantului Supervizare urmatoarea
documentaie:
-toate certificatele, documentarea testelor etc., ale materialelor si bunurilor ce urmeaza a fi
folosite la Lucrari,
- toate documentele care certifica ca inspecia, controlul si testele efectuate sunt in concordanta
cu Clauzele ;
-listele de identificare cu coroborare intre documente si materiale si bunuri;
Documentele executantului vor fi elaborate intr-un format acceptat de ctre Inginer.
Executantul va elabora un program de naintare ctre inginer a documentelor in termen de 20 de
zile lucratoare de la data de ncepere a lucrrilor. Respectivul program va cuprinde documentaia
contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care
sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificrii si aprobarii sau numai pentru aprobare,
asa-cum s-a stabilit mai sus.
Un registru al planelor si documentelor va fi meninut si actualizat in permanenta de
ctre executant. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Inginerului de fiecare data cand o
plansa sau un document este emis.
Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale :
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii ;

14

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe


baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu excutia atestati ;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinate ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucrarilor ;
e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului ;
f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale,
precum si gestionarea probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in
proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore , a Inspectiei de statin constructii, lucrari, publice, urbanism
si amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei
lucrarilor ;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei ;
j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii ;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii ;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor ;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

2.4 SUCCESIUNEA, PROGRAMAREA SI DURATA TESTELOR


Succesiune, durata si programarea testelor se va face conform P.C.C.V.I prezentate de
executant si aprobate de beneficiar si organele abilitate.

15

Serviciile Executantului vor include toate activitile necesare pentru evaluarea


informaiilor furnizate, obinerea oricror informaii suplimentare necesare, finalizarea
proiectrii, furnizrii, construirii, testrii i punerii n funciune a Lucrrilor descrise n Contract.
Serviciile Executantului vor include, dar nu se vor limita la urmtoarele :
a) Verificarea i controlarea tuturor informaiilor i documentelor furnizate sau puse la dispoziie
de ctre Autoritatea Contractant/Beneficiar.
b) Constatarea condiiilor locale relevante pentru Lucrri.
c) Evaluarea condiiilor de baz prin interpretarea informaiilor furnizate sau puse la dispoziie
de ctre Autoritatea Contractant/Beneficiar, analiznd informaii publice sau orice alte
informaii locale relevante, dup cum se poate considera necesar.
d) Furnizarea i construirea Lucrrilor n conformitate cu Schitele si Specificatiile in limitele
antierului i n conformitate cu toate aprobarile si permisiunile de planificare si cu toate
obligaiile legale.
e) Asigurarea documentelor tehnice specifice prin contract inclusiv schite, calcule i detalii
privind Lucrrile.
f)

Asigurarea

ntregii

fore

de

munc,

materialelor;

echipamentelor

Executantul,

managementului, supravegherii, administrrii, consumabilelor, eafodajului, macaralelor,


lucrrilor i facilitilor temporare proieciei Lucrrilor i a facilitilor existente, transportului
ctre i de la i n cadrul i n legtur cu antierul, precum i a tuturor celorlalte lucruri, de
natur temporar sau permanent, necesare la i pentru aceast construcie, finalizare i
remedierea oricror defecte ale acesteia, n msura n care asigurarea acestora este necesar
conform specificaiilor Contractului sau poate fi dedus n mod rezonabil din contract
(g) Transportul, manevrarea i stocarea materialelor, echipamentelor i dotrilor, inclusiv
lichidarea n vam pentru articolele importate.
(h)Finalizarea i raportarea tuturor releveelor privind situaiile existe impuse prin contract
i) Obtinerea i respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatiilor si aprobrilor necesare
n baza oricrui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil Executantul.
(j) Amplasarea sau branarea oricror instalaii obligatorii pentru un antreprenor, dup cum este
necesar pentru a facilita construirea Lucrrilor,
(k) Conectarea la servicii noi sau deja existente.
(I) Racordul cu furnizorul local de ap.
(m) Racordarea utilitilor de gaz, electricitate i telefon, dup cum este necesar,
(n) Notificarea clienilor cu privire la ntreruperile planificate ale alimentrii cu ap i asigurarea
unor surse de ap alternative, dup cum este necesar.
16

(o) Prestarea lucrrilor temporare dup cum este necesar pentru a respecta perioada maxim de
ntrerupere a alimentrii cu ap precizat n Specificaiile Tehnice Generale
(p) Asigurarea legturii cu autoritile relevante de drumuri din localitate, poliia i pompierii i
respectarea oricror condiii impuse.
(q) Testarea i punerea n funciune a Lucrrilor pentru a se asigura c acestea respecta toate
cerinele din Contract.
(r) Pregtirea personalului Beneficiarului n privina operrii i ntreinerii Lucrrilor,
(s) Punerea la dispoziie a manualelor de operare i ntreinere pentru Lucrri,
(t) Punerea la dispoziie a Schielor cu meniunea conform cu execuia" i a certiificatelor de
testare.
(u) Scoaterea din funciune a lucrrilor redundante i a echipamentelor redundante la transport
sau a echipamentelor n privina crora Autoritatea Contractant i-a exprimat dorinta de a le
pstra.
(v) Debarasarea de toate materialele neeseniale ntr-un loc aflat n afara antierului, inclusiv apa
freatic ntr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunztor.
(w) Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricarui teren suplimentar solicitat de ctre
Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrarilor.
(x) Asigurarea rapoartelor privind desfsurarea lucrarilor inclusiv o eviden grafic a
construciei.
(y) Obinerea oricrui acord temporar pe care il poate solicita acesta pentru executarea
Lucrrilor. Executantul va acorda suficient timp n cadrul graficului sau pentru obnerea
acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri i grafice
sau la intarzieri care nu vor fi rambursate Executantul in baza termenilor Contractului.
(z) Meninerea, strngerea i prezentarea tuturor informaiilor necesare pentru respectarea
reglementrilor privind sntatea i sigurana.
(aa)Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritilor de drumuri si cai ferate.
(bb) Asigurarea legturii coordonarea i participarea la sedinte cu angajatii reprezentanii si,
organe statutare i grupuri de relaii cu publicul, dup cum este necesar pentru a pstra, relaii
bune cu publicul.
(cc) Meninerea accesului vehiculelor i pietonilor pe proprietile amplasate n mod adiacent
antierului.
(dd) Asigurarea unui Plan de Sntate i Siguran, Plan de Asigurare a Calitii, Organigram,
Grafic, Declaraii de Metod, precum i a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

17

(ee) Respectarea tuturor cerinelor Ageniei Naionale de Protecie a Mediului i ale Ageniilor
Regionale de Protecie a Mediului cu privire la construirea Lucrrilor i protecia de pe antier i
a mprejurimilor acestuia.
Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie
respectate de ctre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de ctre
lucrri sau teste, se vor aplica ediiile sau reviziile standardelor si normativelor, relevante in
vigoare cu 28 de zile inainte de ultima, data de depunere a ofertelor, cu excepia cazului in care
Contractul prevede in mod expres altfel. Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate
va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Inginerului. Diferentele intre
alternativele propuse i standardele specificate vor fi descrise in scris, de ctre Antreprenor,
impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare
sau cel puin egala cu cea specificata. Acestea vor fi prezentate Inginerului cu cel puin 28 zile
inainte de data programata de Antreprenor pentru obinerea aprobarii Inginerului. In timpul
execuiei, lucrrile vor fi verificate de ctre Inspectoratul de Stat n Constructii. Inspectorii pot
solicita sa vada copiile standardelor internaionale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic
al lucrrii, Antreprenorul trebuie sa permit accesul ISC la lucrari in scopul realizarii inspeciilor.
3. ALOCAREA SPECIFIC A RESURSELOR UMANE SI MATERIALE PROPUS N
GRAFICUL FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE
Cf. extrase de manopera, utilaj si transport .
4. EVIDENTIEREA APORTULUI PLANIFICAT PENTRU FIECARE MEMBRU AL
SOCIETTII MIXTE / CONSORTIULUI DE FIRME, DAC ESTE CAZUL, PRECUM
SI IMPLICAREA EVENTUALILOR SUBANTREPRENORI.
SC ROMCONSTRUCTOR SA particip ca ofertant unic la licitatia prin cerere de
ofert pentru atribuirea contractului de achizitie public avnd ca obiect executia obiectivului:
Modernizare drumuri interes local, in comuna Letea Veche , judetul Bacau
Sustinut tehnic de SC CONEXTRUST SA BACAU,care este si subcontractant , pe partea
lucrarilor de asfalt, (contract de inchiriere uilaje cu SC RUSTRANS Bacau) , statia de asfalt si
personal calificat din cadrul acestui contract.
Sustinatorul tehnic va asigura pentru aceast lucrare personal de executie calificat, in
domeniul lucrarilor de asfalt.
Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu sustinatorul tehnic desemnat, n
aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu cei desemnai.
18

Lista , cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se


constituie n anexe la contract
Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
Sustinatorul tehnic este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese sustinatorului tehnic dac acetia nu
i ndeplinesc partea lor din contract.
Executantul poate schimba oricare sustinator tehnic numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea lui nu va modifica preul contractului i va fi notificat
achizitorului
.

19

5.Structura organizational prevzut de ctre ofertant n scopul executiei lucrrilor


ORGANIGRAMA SOCIETTII SC VIACONS RUTIER SRL

Legend:
RMC-responsabil cu managementul calitii
CQ-responsabil cu controlul tehnic de calitate
RTE- Responsabil ethnic cu execuia

20

MATRICEA RESPONSABILITTILOR N CADRUL PROIECTULUI


Nr.

Denumirea functiei(activitii)

Crt.
1.
2.

ncheierea si semnarea contractului


Asigurarea necesarului de resurse

Conducere
Conducere, comp.resurse-umane, comp.

pentru executia lucrrilor


Executia lucrrilor de construcii

contabilitate
Manager proiect, sef antier, RTE, CQ,

ntocmire PCCVI pe etape de executie


Monitorizare lucrri de constructii

muncitori
RMC, RTE si CQ
Manager proiect, sef antier, RTE, CQ,

3.
4.
5.

Personalul responsabil

diriginte de antier i Inspectoratul de Stat n


Construcii
sef santier, RTE, CQ, laborator

6.

Monitorizare materiale folosite n

7.
8.

executia lucrrilor
Aprovizionarea materialelor
Asigurarea necesarului de

Comp.aprovizionare

echipamente tehnologice si utilaje,

Comp.Mecanizare/Transport

9.

inclusiv mentenana acestora


Instruire personal(profesional,

sef santier, inspector de mediu, coordonator

10.

protectia mediului, SSM i PSI)


Protectia mediului i gestionarea

SSM i responsabil PSI


sef santier, responsabil cu gestionarea

11.
12.
13.
14.

deeurilor
Securitatea si sntatea n munc
Protectia mpotriva incendiilor
Managementul de trafic
Executie msurtori, ntocmire situaii

deeurilor
Coordonator SSM
Responsabil PSI
Responsabil cu managementul de trafic
Comp.tehnic

15.

de plat
Monitorizarea proceselor sistemului de Responsabil-RSMI

16.

management integrat
ntocmirea documentelor pentru cartea

RSMI, sef antier, RTE, diriginte de antier

17.

tehnic a constructiei
Facturarea lucrrilor executate

Conducere, comp.contabilitate

Toate informaiile de ordin administrativ, profesional, tehnic sau de managementul


calitii sunt date de intrare n fluxul informaional pentru diferitele procese care se desfoar n
societate.
Societatea i-a propus s menin n cadrul su un mediu deschis i cooperant care s
stimuleze personalul, s neleag mai bine ce trebuie s fac, fiecare n parte, pentru a realiza
mpreun obiectivele comune.
21

Asistenta asigurat de birourile centrale, personalul administrativ si auxiliar pentru


buna desfsurare a lucrrilor se realizeaz prin edine, ntlniri de lucru, note i decizii scrise,
documente i date publicate n reea, e-mail, comunicaii telefonice etc., fiind un proces continuu
Cteva facilit si luate n considerare sunt:

Birouri echipate corespunzator pentru staful tehnic si administrativ;


Depozite, locuri de parcare;
La sediul societtii este instalat o central telefonic conectat la reteaua national de
telecomunicatii.
Personalul principal implicat n executia lucrrilor:
Manager de proiect;
Inginer drumuri;
Specialist n domeniul CFDP;
Responsabil tehnic cu executia RTE;
Responsabil cu controlul tehnic de calitate CQ;
Specialist n domeniul securittii si snttii n munc;
sefi de echip;
Muncitori calificati;
Muncitori necalificati.
n timpul executiei lucrrilor, societatea va asigura santierul cu urmtoarele activitti si
produse:

Audituri interne de SMI si procese-responsabilul cu managementul calittii al societtii;

Controlul calittii - Responsabilul cu controlul tehnic de calitate al societtii;

Asigurarea cu documentatie tehnic si relatie privind documentatia - cu beneficiarul


compartimentele tehnic si productie;

Asigurarea cu utilaje si echipamente tehnologice de mic si mare mecanizare comp.


Mecanizare/Transport;

Asigurarea cu agregate de balastier si carier si alte produse necesare(mrunte) comp.


Aprovizionare;

Asigurarea cu betoane asfaltice si betoane de ciment stasia de preparare beton de


ciment si statia de preparare mixturi asfaltice ale societtii;

Trasarea lucrrilor inginer specialist angajat al societtii;

Asigurarea cu ncercri si verificri de laborator si n situ Laborator gr.II-, conform


contract de prestri servicii.

Functiile specifice pentru asigurarea calittii, a personalului principal implicat n


realizarea lucrrilor de constructii sunt:

Manager de proiect
Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice,
consultantii si alti colaboratori implicati;
Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
22

Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu


propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se
desfasura in cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia,
Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte
lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in
contracte,
Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale
organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul
celorlalte departamente;
Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp

echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul


sau;

Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect;

Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si


rezultatele proiectelor anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte
pe care le inainteaza spre aprobare Directorului Economic;

Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii


obiectivelor propuse,

Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de


proiect;

Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile


personalului din subordine, in baza fiselor de post;

Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a


subordonatilor directi;

Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen
scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal

Seful de santier
Asigura conducerea directa a activitatilor de executie a lucrarilor, in conformitate cu
prevederile documentatiilor tehnice, ale normativelor in vigoare si ale procedurilor
tehnice de executie (PTE), la nivelul de calitate si la termenele stabilite in contractele

incheiate cu beneficiarii;
Controleaza si actioneaza pentru ca produsele livrate la locul de punere in opera sa fie

insotite de copiile documentelor de calitate primite de la furnizori;


Anunta responsabilul CQ din cadrul societatii, indata ce depisteaza produse, servicii sau
lucrari care sunt neconforme, in vederea constatarii si deschiderii rapoartelor de
neconformitate (RNC) ;
23

Urmareste si asigura ca procesele de executie din cadrul santierului sa se desfasoare


numai pe baza de proceduri si instructiuni care sa defineasca precis si complet modul de

lucru ;
Urmareste asigurarea tuturor documentelor si conditiilor necesare executiei, in realizarea
cerintelor de calitate: documentatii tehnice si tehnologice de executie, proceduri tehnice
de executie (PTE) si planurile de control calitate aferente pe lucrari; gestioneaza toate

documentele mentionate aferente executiei lucrarilor contractate;


Asigura executarea lucrarilor de constructii contractate cu beneficiarii, in conformitate cu

PTE, planul de control calitate si cu graficele de esalonare;


Asigura conditiile necesare accesului la lucrare si la inregistrarile emise de santier, pentru
desfasurarea activitatilor de control si inspectii/ incercari pe flux si finale, conform
planului de control calitate de catre responsabilii CQ, din cadrul organizatiei sau

proiectanti, clienti si alte organe exteme de control abilitate ;


Participa la identificarea si analizarea neconformitilor constatate in urma controalelor si
inspectiilor efectuate de organele interne sau externe si la stabilirea, impreuna cu

responsabilii CQ, a cauzelor si a solutiilor propuse pentru solutionarea neconformitatilor;


Aplica masurile de restrictie si izolare sau separare a produselor sau zonelor de
neconformitati ale lucrarilor si asigura rezolvarea RNC numai in baza solutionarii

realizate de Directorul tehnic - dupa caz - cu consultarea proiectantului;


Supravegheaza permanent desfasurarea lucrarilor de executie si raspunde de respectarea,
in intreaga activitate desfasurata de santier a reglementarilor si normelor in vigoare,
precum si a prevederilor documentatiilor tehnice si tehnologice referitoare la protectia
muncii, prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) si protejarea mediului ambiant; asigura
instruirea in aceste domenii a personalului subordonat, precum si testarea acestuia cu

privire la insusirea cunostintelor necesare


Asigura imediat oprirea executiei lucrarilor in locurile de munca unde au aparut pericole

iminente si ia masuri pentru eliminarea cauzelor care au condus la situatiile respective;


Asigura cooperarea dintre toti factorii implicati in realizarea proiectului atat din partea

societatii cat si ceilalti factori: investitorul, autoritatile locale, subcontractantii;


Completeaza dosarele lucrarilor terminate si in colaborare cu functiile implicate din
societate, asigura pregatirea activitatilor de receptii pentru fiecare lucrare finalizata .
Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de managerul
de proiect, cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute;

24

Seful de punct de lucru


Solicit la sfrtitul fiecrei zile compartimentului de aprovizionare materialele,
accesoriile si utilajele necesare pentru desfsurarea lucrrilor n perioada urmtoare.
Acest lucru l face dup o analiza amnuntit pentru a se evita transporturile repetate

pentru aceleasi materiale;


Rspunde de folosirea si gospodrirea corect a materialelor respectnd cu strictete
normele de consum stabilite. Va identifica pe ct este posibil, materialele, accesoriile,
utilajele care nu corespund n ceea ce priveste calitatea sau buna functionare si va opri
intrarea n oper sau folosint. Anunt pe cei de drept s ia msuri pentru remediere
acestor deficiente. Dac se constat c s-a depsit nejustificat si repetat consumul de
materiale se vor lua msuri deosebite, mergndu-se pn la imputarea valorii acestora si
chiar desfacerea contractului de munc. Disparitia din santier a mijloacelor de mic
mecanizare sau a sculelor de mn ce i-au fost ncredintate, vor fi urmate de plata valorii
acestora . Pentru a nu se ajunge la asemenea situatii va trebui sa dea zilnic n primire
sculele fiecrui muncitor, iar la sfrsitul programului s pretind napoierea acestora n

stare de functionare;
Verifica, la primirea produselor, existenta si corelatia datelor de identificare cu cele din
documentele insotitoare. Asigura manipularea corespunzatoare si depozitarea produselor
primite, conform prescriptiilor tehnice, indicatiilor comisiei de receptie si prevederilor

procedurilor tehnice aferente ;


Tine evidenta si asigura conservarea datelor de identificare a materialelor puse in opera,
precum si transmiterea acestora in inregistrarile de calitate aferente lucrarilor executate

de santier .
Urmreste direct sau, cnd este cazul, cu ajutorul sefilor de echip modul cum este folosit

de ctre personalul din subordine, timpul de lucru n scopul ncadrrii n normele de timp;
Are obligatia de a se nscrie n limitele stabilite, n ceea ce priveste cheltuielile ce se fac
att cu materialele ct si cu manopera la punctul de lucru respectiv, n scopul atingerii

productivittii;
ntocmeste rapoarte de lucru, cu date complete si edificatoare ce trebuie s oglindeasc
activitatea desfsurat timp de o lun. Acestea vor fi predate la sfrsitul fiecrei ,luni la

compartimentul productie;
Tine la zi pontajul oamenilor din subordine, acesta trebuie predat la compartimentul
resurse umane la sfrsitul fiecrei luni;

25

Are obligatia s organizeze desfsurarea activittii de productie n deplin sigurant


pentru muncitorii pe care i conduce, fiind rspunztori pentru aplicarea regulilor de

protectia muncii;
Are obligatia s ndeplineasc orice dispozitie dat de sefii ierarhici superiori.

Responsabilulul Tehnic cu Executia


Admite execuia lucrrilor de construcii numai pe baza proiectelor i detaliilor de

execuie verificate de specialitii verificatori de proiecte atestai;


Verific i avizeaz fiele i proiectele tehnologice de execuie, procedurile de realizare a
lucrrilor, planurile de verificare a execuiei (PC), proiectele de organizare a execuiei

lucrrilor, precum i programele de realizare a construciilor.


ntocmete i ine la zi un registru de eviden a lucrrilor de construcii pe care le

coordoneaz tehnic i de care rspunde;


Pune la dispoziia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea

respectrii programului de management al calitii.


Oprete execuia lucrrilor de construcii n cazul n care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuie i s permit reluarea
lucrrilor numai dup remedierea acestora.

Propune, instruiete i urmrete activitatea responsabililor CQ .

Rspund, conform atribuiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate


corespunztor cerinelor, la lucrrile de construcii pentru care sunt angajai.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate


coordoneaza identificarea competentelor necesare pentru toate categoriile de personal

care desfasoara activitati ce influenteaza calitatea produsului;


se asigura ca importanta satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor de
reglementare este comunicata si cunoscuta de personalul din subordine;

stabileste obiectivele in domeniul calitatii pentru compartimentul pe care il conduce;

coordoneaza identificarea proceselor din cadrul compartimentului, necesare sistemului de

management al calitatii si asigura aplicarea acestora;


colaboreaza cu toate compartimentele responsabile pentru mentinerea si imbunatatirea

sistemului de management al calitatii;


stabileste obiectivele calitatii pentru functiile si nivelurile relevante ale compartimentului;

26

raporteaza R.M.C. despre functionarea sistemului de asigurare a calitatii si despre orice


necesitate de imbunatatire.

raspunde de luarea unor masuri pentru folosirea in fabricatie numai a materiilor prime,
materialelor si componentelor din colaborare care corespund conditiilor de calitate
prevazute in standarde, documentatii tehnice si contracte economice;

informeaza operativ in cazul in care se constata necesitatea refuzarii unor cantitati


importante de materiale necorespunzatoare calitativ;

raporteaza abaterile privind calitatea, face propuneri de prevenire si eliminare a


deficientelor de fabricatie, solicita intreruperea operatiilor tehnologice care conduc la
asemenea situatii, sisteaza fabricarea sau livrarea produselor care contravin
documentatiilor tehnice, normativelor sau obligatiilor contractuale privind calitatea;

raspunde de asigurarea atestarii in conditiile legii a indeplinirii conditiilor de calitate de


catre

produse,

lucrari

si

servicii,

dispunand

eliberarea

documentelor

de

certificare a calitatii si asigurarea livrarii la beneficiari numai a produselor care


corespund calitativ, insotite de documentele de atestarea calitatii (C.C.G., Carte Tehnica,
etc.).

prezinta periodic rapoarte asupra nivelului calitativ al produselor si propune masuri


pentru inlaturarea deficientelor constatate.

Respect i ndeplinete planul calitii, legii i reglementrile tehnice referitoare la


calitate, precum i procedurile aprobate de conducerea societii cu privire la conducerea
i asigurarea calitii.

Efectueaz controalele prevzute n planurile de control de calitate.

Coordoneaz i verific activitatea laboratorului de ncercri .

Urmrete modul de ntocmire al actelor referitoare la calitatea lucrrilor.

Oprete lucrrile la care, urmare a controalelor ce se efectueaz, constat neconformiti


grave de execuie fa de proiect sau de reglementrile tehnice.

Controleaz modul de efectuare a recepiei calitative a materiilor prime, materialelor,


prefabricatelor, elementelor de construcii i/sau instalaii, primite de la furnizori sau puse
la dispoziie de beneficiar / investitor.

Controleaz n mod sistematic, la toate obiectivele, toate fazele de execuie care


determin calitatea lucrrilor, conform planului de calitate.

Responsabilul n materie de sntate si securitate n munc

Efectueaz verificri periodice in vederea meninerii unor standarde ridicate privind


27

Securitatea Muncii si sa inregistreze constatarile pe rapoartele de inspectie;

Coordoneaz activitatile de securitate a muncii pe santier;

Identifica neconformitatile si instiinteaza reprezentantul angajatorului/seful de santier/


managerul de proiect asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la
locul de munca si propun masuri de prevenire si protectie;

In cazul prezentei in santier a substantelor nocive, va informa de urgenta seful de santier


si va solicita departamentului aprovizionare toate informatiile de utilizare in siguranta a
substantelor respective. Aceste informatii vor fi aduse la cunostinta intregului personal
implicat in activitate;

Trebuie sa se asigure ca toate utilajele, echipamentele electrice aduse pe santier sunt


verificate corespunzator, in stare buna de functionare si cu protectii adecvate.

Intocmeste un necesar de documentatii cu caracter tehnic, legislativ de informare si


instruire a lucratorilor in domeniul SSM. Aceste documentaii sunt distribuite
conducatorilor locurilor de munca, in functie de activitatile pe care acestia le desfasoara;

Alte indatoriri legale conform legislatiei in vigoare;

Identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din


unitate si intocmeste lista interna de dotare a lucratorilor cu EIP, conform legislatiei in
vigoare;

Participa la cercetarea incidentelor si intocmeste documentele conform legislatiei in


vigoare (intocmire la termen a dosarelor de cercetare, evidente, etc) ;

Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, PSI cu prilejul


vizitelor de control si al cercetarii incidentelor, evenimentelor;

Se asigura ca echipamentul de Prim Ajutor este in concordanta cu legislatia si cerintele


Contractului;

Se asigura ca Seful de santier primeste toate editiile revizuite ale Planului Propriu de

Securitate si Sanatate in Munca .


asigur instruirea si informarea personalului tehnico-administrativ in probleme de
securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia mediului prin

cele trei forme de instructaj;


cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor

profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;


elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii impreuna cu birourile operative
de specialitate pentru toate utilajele;
28

intocmirea planului de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru


toate punctele de lucru;

intocmirea programului de masuri pentru Protectia Muncii;

intocmirea intregii documentatii cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si


autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor
de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei.

Responsabilul cu aprovizionarea

elaboreaz baza de date privind furnizorii actuali i poteniali ai diverselor produse, preul
acestora;

consult banca de date, contacteaz firmele producatoare, face analize economico comerciale pentru a gsi furnizorul cel mai avantajos din punct de vedere al calitii,
preului, termenelor de livrare, transportului, garaniei, etc.;

emite comenzi la furnizori i ncheie cu acetia contracte pe termen lung, anuale sau
pentru perioade mai scurte i transmite furnizorilor la cerere, documentaia tehnic pentru
produsele unicat sau netipizate;

particip la soluionarea nenelegerilor precontractuale cu furnizorii;

particip la recepionarea cantitativ i calitativ, fcnd parte din Comisia de recepie a


materialelor/produselor aprovizionate; particip prin delegai la recepionarea produselor
la furnizor;

primete facturile furnizorilor, le verific i accept sau refuz plata n funcie de marfa
primit, efectueaz controlul preventiv i atest documentaia;

asigur i organizeaz primirea, depozitarea i conservarea fr pierderi, degradri,


sustrageri a materialelor; ia msuri de depozitare a acestora conform normelor de
depozitare i a regulilor de prevenire a incendiilor, utilizndu-se judicios spaiile
afectate ;

livreaz materialele din depozit ctre punctele de lucru/santiere insotite numai de


certificare de calitate ;

intreprinde toate actiunile posibile ca prin manipulri, depozitare, livrri, etc. sa

nu se schimbe conformitatea produselor, rspunde n fata conducerii pentru actiunile


neconforme de acest gen;

6.Persoana care va fi desemnat sa actioneze n calitate de reprezentant al


executantului.
29

Persoana care va actiona n calitate de reprezentant al SC ROMCONSTRUCTOR SA este


administratorul societtii- ing.Panaite Costica, care are urmtoarele atributii:
Asigur cadrul necesar evalurii satisfaciei clienilor;
Asigur c este promovata in cadrul societtii contientizarea cerinelor clientului;
Asigur cadrul necesar rezolvrii reclamaiilor;
Comunic n cadrul analizelor la nivel de management informaiile privind tratarea
reclamaiilor, n vederea dispunerii de msuri de eliminare a cauzelor.
Stabilete intervalele de timp la care sunt efectuate supravegherile si decide ce clieni
sunt

supravegheai ntr un anumit interval;


Gradul de mulumire a clientului este un factor important n aprecierea segmentului de

pia ocupat. El este cuantificabil prin fidelitatea fa de organizaie, interesul i ncrederea n


produsele si serviciile oferite, continua expansiune a pieei, etc.
Aceast apreciere se face prin analiza chestionarelor adresate clientului.
Prin evaluarea satisfaciei clientului se urmrete cunoaterea impactului pe care un
serviciu l-a avut pe piaa de desfacere.
Directorul General alege perioadele de timp din cursul unui an n care trimite clienilor
chestionare de evaluare a satisfaciei acestora.
Personalul Comp. Ofertare Contractare trimite clienilor selectai cte un chestionar de
evaluare a satisfaciei clientului, formular F(PO 8.2.1- 7.2.3)01 si urmrete colectarea acestora
la timp.
Reprezentantul Managementului pentru Calitate analizeaz rezultatele supravegherii
clienilor(pe baza chestionarelor si a rapoartelor de interventie) si identific atributele pe care
clientul le-a apreciat ca fiind satisfctoare sau slabe.
In urma analizei deschide, mpreun cu eful serviciului implicat, un RNAC pentru
atributele mai sus menionate.
RNAC se trateaz dup cum este menionat n procedura PG 8.5.2.
RMC prezint ctre Directorul General o sintez a evalurii gradului de mulumire a
clientului si a msurilor propuse in vederea creterii acestuia.
Gradul de satisfacie al clientului este analizat in Comitetul Director.
Clientul transmite reclamaia cu privire la serviciu, fie prin intermediul personalului ce
efectueaz predarea lucrarii, fie prin adres / fax / not telefonic transmis la sediul organizaiei.
Toate reclamaiile sunt nregistrate in Registrul de Sugestii i Reclamaii
30

Reprezentantul

Managementului

pentru

Calitate

(RMC)

analizeaz

permanent

reclamaiile, stabilind cauza acestora.


n cazul reclamaiilor ntemeiate, RMC stabilete compartimentul implicat in rezolvarea
reclamaiei. RMC mpreun cu eful compartimentului implicat deschid un RNAC.
Produsul neconform este tratat conform procedurii Controlul Produsului Neconform PG 8.3
pentru a dispune coreciile sau conform procedurii Aciune Corectiv PG 8.5.2 pentru stabilirea
aciunilor corective necesare. Raportul deschis este soluionat, urmnd paii procedurai.
Metodele de soluionare a reclamaiilor, masurile si deciziile luate se documenteaz i se
pstreaz ca anexa la RNAC.
n toate cazurile, natura reclamaiilor si cauzele care au dus la apariia acestora sunt aduse la
cunotina Administratorului de ctre RMC, in edina Analizei de Management.

31

S.C.ROMCONSTRUCTOR S.A. BACAU

7.Matricea de referint a proiectului pentru toate elementele majore ale lucrrilor


MODERNIZARE

Organizare
de santier

Terasamente
Drum si
Drumuri
laterale

Podete
Tubulare
Dn=800
mm;600
mm

Rigole
pereate

DRUMURI DE INTERES LOCAL , IN COMUNA LETEA VECHE ,


JUDETUL BACAU

Strat fundatie din


piatr spart
Drum si
Drumuri laterale

Strat fundatie
din balast
Drum si
Drumuri laterale

Podee
Tubulare
Dn=800
mm;
600mm

Rigole
carosabile

Rigole
pereate

Rigole
carosabile

Asternere strat
binder
BADPC 25
Drum si
Drumuri laterale

Acostament
e din balast

Rigole
carosabill
e

Acostament
e din balast

Asternere strat
uzur
BAPC 16
Drum si
Drumuri laterale

Rigole
pereate

Acostament
e din balast

Data completrii: 10.01.2015


REPREZENTANT OPERATOR ECONOMIC:
Numele, prenumele: Panaite Costica
Calitatea: Director general
Semntura:

32

Siguranta
Circulatiei

Rigole
carosabile

Receptia la
terminarea
lucrrilor